T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ OCAK 2016 Güncelleme tarihi: 31 Aralık 2015 Versiyon: BESDK/2016Q1

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM AMAÇ VE İLGİLİ MEVZUAT...4 BÖLÜM TALEP EDİLECEK BİLGİ VE BELGELER...5 BÖLÜM YAPILACAK İNCELEME Bir Önceki Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi Devlet Katkısının Hesaplanması Devlet Katkısı Hesabına Dâhil Edilen ve Edilmeyen Tahsilatlar Azami Limit Hesabı Devlet Katkısının Ödenmesi ve Yatırıma Yönlendirilmesi Devlet Katkısına Dair Diğer İşlemler Şirketler Arası Aktarımlarda Devlet Katkısı İşlemleri Emeklilik Hakkı Kazanılmadan Sistemden Ayrılmalarda Devlet Katkısı İşlemleri Haksız Olarak Ödenen Devlet Katkısı Tutarlarının İadesi Vergi Dairesine Bildirim İşlemleri Devlet Katkısına Hak Kazanma Devlet Katkısına Esas Hak Kazanma Sürelerine Yıl Ekleme Devlet Katkısı Kontrol Sistemi ve İşlemlerde Sorumluluk Zararların Karşılanması İşlemleri Diğer Hususlar Ödeyeni Tüzel Kişi Olan Bireysel ve Gruba Bağlı Emeklilik Sözleşmeleri Kapsamında Yürütülen Devlet Katkısı İşlemleri Devlet Katkısı Konulu Şikâyetler Kurumsal İnternet Sitesi ve İnternet Şube Aracılığıyla Gerçekleştirilebilen Devlet Katkısı İşlemleri Rehin, Haciz ve İflas İşlemleri Hak Sahiplerince Aranmayan Devlet Katkısı Tutarlarının Zaman Aşımı

3 DENETİMİN ADI Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı İşlemleri Denetimi DENETİME TABİ ŞİRKETLER Emeklilik Şirketleri ile Emeklilik Gözetim Merkezi AŞ DENETİMİN AMACI Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar tarafından/adına ödenen katkı paylarına ilişkin olarak devlet tarafından yapılan katkının hesaplanmasına, ödenmesine ve yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen devlet katkılarının Müsteşarlığa iade veya mahsup edilmesine ve haksız devlet katkılarının ilgili vergi dairesine ödenmesine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi DENETİMİN DÖNEMİ Denetimin gerçekleştirildiği yıldan önceki takvim yılı başından denetim tarihine kadar olan dönem DENETİMİN DAYANAĞI 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 20 nci ve 20/A ncı maddeleri

4 BÖLÜM 1 AMAÇ VE İLGİLİ MEVZUAT Bu Rehber, Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı İşlemleri Denetimi kapsamında incelenecek konular, denetime ilişkin esas ve usuller ile hazırlanacak raporların şablon ve asgari içeriğinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Denetimin amacı, işveren grup emeklilik planları hariç bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar tarafından/adına ödenen katkı paylarına ilişkin olarak devlet tarafından yapılan katkının hesaplanmasına, ödenmesine ve yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen devlet katkılarının Müsteşarlığa iade veya mahsup edilmesine ve haksız devlet katkılarının ilgili vergi dairesine ödenmesine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı işlemleri 4632 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak, risk değerlendirme sonuçlarına göre denetimin kapsamı değişebilmektedir. Bazı yıllarda ya da şirketlerde sadece belirli konularda (dar kapsamlı) denetim yapılabileceği gibi, bazı yıllar ya da şirketlerde kapsamlı denetim yapılabilir. Faaliyete yeni başlayan şirketlerde devlet katkısı tutar işlemlerine ilişkin ilk denetim, faaliyete başlama tarihini takip eden yılda gerçekleştirilir. Ancak, devlet katkısı süreçlerine ilişkin denetim faaliyete başlamadan önce ve/veya faaliyete başlamasını takiben yapılır. Yapılan denetimde, Kurul Başkanlığının görevlendirme yazısında aksi belirtilmediği sürece bir önceki yıl işlemleri esas alınır. Ayrıca devlet katkısını etkileyen hususlara tespitlere ilişkin olarak denetim tarihi itibariyle mevcut duruma yer verilir. Rehberde, denetim konuları itibariyle mevzuata yer verilmiş ve şirket uygulaması ile yapılan işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığını belirlemeye yönelik kontrol listeleri oluşturulmuştur. Kontrol listelerinde yer alan soruların sonuna veya (H) harfi konularak (Evet / Hayır) beklentiler ifade edilmiştir. Ancak, beklenen cevaplar mutlak doğru olmayıp, şirketin ölçeğine, işlemlerinin karmaşıklığına ve risk profiline göre farklılık gösterebilir. Denetimde temel olarak aşağıda yer alan mevzuat esas alınır; /04/2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Rehberde kısaca Kanun olarak ifade edilmiştir) /11/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (Rehberde kısaca Sistem Yönetmeliği olarak ifade edilmiştir) /12/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik (Rehberde kısaca DK Yönetmeliği olarak ifade edilmiştir) /01/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği (Rehberde kısaca EGM Yönetmeliği olarak ifade edilmiştir) 1.5. Genelgeler /06/2008 tarihli ve 2008/19 sayılı Emeklilik Gözetim Merkezi ne Gönderilecek Gözetime Esas Verilere İlişkin Genelge 4

5 /07/2013 tarihli ve 2013/10 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelge /12/2014 tarihli ve 2014/17 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemindeki Ödeyeni Tüzel Kişi Olan Sözleşmelere İlişkin Genelge /11/2015 tarihli ve 2015/50 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge /12/2015 tarihli ve 2015/56 sayılı Emeklilik Planlarında Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge 1.6. Sektör Duyuruları /06/2012 tarihli ve 2012/9 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılan Katılımcılara Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu /02/2013 tarihli ve 2013/5 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hesaplamasına Konu Verilerle İlgili Kayıt Kesinleştirme Bildirim Tarihinin Uzatılması Hakkında Sektör Duyurusu /02/2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayarak Müsteşarlığa İade Edilen Devlet Katkısı Tutarlarına İlişkin Sektör Duyusu /11/2015 tarihli ve 2015/42 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayan Devlet Katkısı Tutarlarının Müsteşarlığa İadesi Hakkında Sektör Duyurusu /07/2014 tarihli ve 2014/15 sayılı 6327 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu /11/2015 tarihli ve 2015/43 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde 6327 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında Yapılacak Süre Ekleme İşlemleri Hakkında Sektör Duyurusu 1.7. Müsteşarlık Bildirimleri Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği aracılığıyla emeklilik şirketlerine duyurulan 14/01/2014 tarih ve 309 sayılı Müsteşarlık yazısı Emeklilik Gözetim Merkezine gönderilen Devlet Katkısı Uygulaması konulu 05/03/2013 tarih ve sayılı Müsteşarlık yazısı Emeklilik Gözetim Merkezine gönderilen Devlet Katkısı Hesap Formu konulu 05/05/2014 tarih ve sayılı Müsteşarlık yazısı BÖLÜM 2 TALEP EDİLECEK BİLGİ VE BELGELER Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı İşlemleri Denetiminde, denetime tabi şirketlerden temel olarak aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir. Ancak, denetimin kapsamına ya da denetim sürecinde yapılan tespitlere göre denetim elemanı tarafından aşağıda yer alanlar dışında da bilgi ve belge talep edilebilir. Denetim, bu Rehberde yer alan konuların bir veya birkaçında yapılabilir. Bu durumda, aşağıdaki listede yer alan bilgi ve belgelerden talep edilecek olanlar denetim elemanı tarafından belirlenir ve şirkete bildirilir. 5

6 Denetim kapsamında talep edilecek standart bilgi ve belgeler, denetime başlama tarihinden en az 7 gün önce ilgili şirketten talep edilir. Denetim esnasında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin hazırlanmasında ise şirketlere uygun bir süre verilir. Talep edilen bilgi ve belgelerden uygun olanlar şirketler tarafından elektronik ortamda sunulabilir. Ayrıca, yazılı veya basılı şekilde sunulması gerekli olmayanlar, görüntüleme, kopyalama ve yazdırma yetkilerini haiz olarak denetim elemanına şirket bilgi işlem sisteminde kullanıcı adı tanımlamak ya da bilgi işlem sisteminden söz konusu bilgilerin kullanıma uygun şekilde elde edilmesini sağlamak suretiyle de ibraz edilebilir. Denetim elemanı, ibraz edilen bilgi ve belgelerin şirket kayıtlarına uygunluğunu doğrulamak amacıyla ya da ihtiyaç duyduğunda yukarıda belirtilen yetkilerle sınırlı olmak üzere her zaman için bilgi işlem sistemine erişim isteyebilir. Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı İşlemleri Denetiminde şirketlerden ve EGM den talep edilecek bilgi ve belgeler: 2.1. Denetime esas döneme ilişkin şirket organizasyon şeması 2.2. Denetime esas döneme ilişkin şirket imza sirküleri 2.3. Yönetim kurulu karar defteri 2.4. Şirket hakkında genel bilgiler ve son denetim döneminden sonra yönetim, sermaye ve faaliyet yapısında meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi 2.5. Şirketin çalıştığı aktüer ve bağımsız dış denetim firması hakkında bilgi 2.6. Şirketin dışarıdan sağladığı hizmetler hakkında bilgi 2.7. Bağımsız dış denetim raporu (son yıllık ve varsa 6 aylık sınırlı denetim) ve denetime esas döneme ilişkin faaliyet raporu 2.8. Denetime esas döneme ilişkin olarak varsa Müsteşarlık tarafından Şirkete intikal ettirilen bildirim/uyarı/cezai işlemler 2.9. Şirketin iç sistemler yapısı hakkında bilgi Denetime esas döneme ilişkin iç denetim, iç kontrol, risk yönetim raporları, planları ve düzenlemeleri Devlet katkısı süreç sorumluları Elektronik imza sahipleri Devlet katkısı sürecine ilişkin gerçekleştirilen sistem alt yapı geliştirmelerine ilişkin bilgi Devlet katkısı kontrol prosedürleri Tesis edilen devlet katkısı kontrol sistemindeki kontrol noktaları ve kontrol periyotları hakkında bilgi Sistemsel devlet katkısı kontrolleri hakkında bilgi Manuel olarak gerçekleştirilen devlet katkısı kontrolleri hakkında bilgi İç denetim kapsamında gerçekleştirilen devlet katkısı incelemeleri hakkında bilgi İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen devlet katkısı incelemeleri hakkında bilgi Devlet katkısı kontrollerine ilişkin oluşturulmuş şirket içi düzenlemeler Denetime esas dönemde şirketin anlaşmalı olduğu bankalar ile ilgili bankalarca uygulanan blokaj süreleri (tahsilat türü bazında) hakkında bilgi Denetime esas dönemde yürürlüğe giren emeklilik sözleşmelerinin yürürlük tarihine ilişkin süreç ölçümü çalışması Emeklilik sözleşmelerinin yürürlük tarihlerinin yasal mevzuata uygun belirlenip belirlenmediğinin gözetimi ve raporlanması kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde esas alınan kriterler hakkında bilgi 6

7 2.24. Denetime esas dönemde yürürlüğe giren emeklilik sözleşmeleri kapsamında ödenen ve devlet katkısına konu tahsilatların intikal tarihlerinin ilgili tahsilatlara ait uygulanan blokaj süreleri ile uyumunun ölçümü çalışması Denetime esas dönemde intikal eden devlet katkısı tahsilatlarının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin süreç ölçümü çalışması Devlet katkısı tahsilatlarının yatırıma yönlendirilmesi işlemlerinin yasal süreye uyumunun gözetimi ve raporlanması kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde esas alınan kriterler hakkında bilgi Yasal süre dâhilinde gerçekleştirilmeyen devlet katkısı işlemleri nedeniyle oluşan ve karşılanan zararları gösterir çalışma Yasal süre dâhilinde gerçekleştirilmeyen devlet katkısı işlemleri nedeniyle oluşan zararlarının karşılanıp karşılanmadığının gözetimi ve raporlanması kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde esas alınan kriterler hakkında bilgi Denetime esas döneme ait hak kazanılmayan devlet katkısı tutarlarına ilişkin EGM ye yapılan bildirimler hakkında bilgi Denetime esas döneme ait hak kazanılmayan devlet katkısı tutarlarına ilişkin Müsteşarlığa yapılan iadeler hakkında bilgi Denetime esas döneme ait hak kazanılmayan devlet katkısı tutarlarından Müsteşarlığa ödenmediği veya geç ödendiği tespit edilen ve ilgili vergi dairelerine bildirilen tutarlar hakkında bilgi Müsteşarlığa ödenmediği veya geç ödendiği tespit edilen hak kazanılmayan devlet katkısı tutarlarına ilişkin ilgili vergi dairelerine yapılan iade ödemeleri hakkında bilgi Hak kazanılmayan devlet katkısı kontrollerinde esas alınan kriterler hakkında bilgi Denetime esas dönemde tespit edilen ve teyidi sağlanan haksız devlet katkısı ödemeleri hakkında bilgi Denetime esas dönemde tespit edilen ve teyidi sağlanamayan haksız devlet katkısı ödemeleri hakkında bilgi Denetime esas dönemde tespit edilen ve teyidi sağlanan haksız devlet katkısı ödemelerine ilişkin ilgili vergi dairelerine yapılan iade ödemeleri hakkında bilgi Haksız devlet katkısı ödemeleri tespiti ve kontrollerinde esas alınan kriterler hakkında bilgi Denetime esas dönemde şirkete intikal eden devlet katkısı konulu şikâyetlere ilişkin şikâyet içeriği, şikâyetin iletildiği kanal ve çözümleme süreleri hakkında bilgi. BÖLÜM 3 YAPILACAK İNCELEME Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı İşlemleri Denetimi kapsamında yapılacak incelemeye ilişkin açıklamalar, incelenecek konular ve bunların raporlarda sunulmasına yönelik hususlar aşağıda konu başlıkları halinde yer almaktadır Bir Önceki Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi İnceleme yapılan şirket nezdinde Kurulumuz tarafından yapılan bir önceki denetim sonucunda hazırlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı İşlemleri Denetimi Raporunda yer alan tespitler ve bu tespitlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve yazışmalar incelenmeli, raporda tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkların şirket tarafından düzeltilip düzeltilmediği kontrol edilmelidir. 7

8 3.2. Devlet Katkısının Hesaplanması İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde yirmi beşine karşılık gelen tutarın, devlet katkısı olarak hesaplanmasına ilişkin genel esaslar Kanunun Ek 1 inci maddesiyle düzenlenmiş olup, devlet katkısı hesaplanmasına ilişkin uygulama esasları ise DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesiyle düzenlenmiştir. DK Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca özetle; devlet katkısı, şirketler tarafından EGM ye iletilen bilgiler esas alınarak, EGM tarafından hesaplanır. Şirketler, işverenler tarafından ödenenler hariç, katılımcılar adına ödenen katkı payına ilişkin veriler ile devlet katkısı hesaplamasına esas diğer verileri, doğru, eksiksiz ve tutarlı olarak en geç kaydın oluştuğu günü takip eden iş günü saat 14:00 e kadar EGM ye gönderir. Şirketler, katkı payının ödendiği ayın sonunu takip eden onuncu iş günü sonuna kadar, ilgili ay içinde gönderdiği tüm verilerin tutarlılığına ve doğruluğuna ilişkin nihai kontrolünü tamamlar ve kayıt kesinleştirme bildirimini EGM ye gönderir. Kayıt kesinleştirme bildirimini takip eden beş iş günü içinde EGM Müsteşarlıkça belirlenen kontrol listesinde belirtilenler dâhil gerekli tüm kontrolleri yapar ve şirket ile EGM arasında, devlet katkısı hesabına aykırılık tespit edilmeyen veriler üzerinden bir mutabakat belgesi, elektronik imza ya da ıslak imza kullanılarak imzalanır. Katkı payının ödendiği aya ilişkin hesaplamada mutabakata dâhil edilmeyen ödemeler, katkı payı tahsilatının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir yılı aşmamak üzere, takip eden dönemlerde yapılacak devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınır. Bu gecikme nedeniyle katılımcının maruz kaldığı zarar ilgili şirket tarafından karşılanır. EGM, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına, mavi kart sahipleri için ilgili kimlik numaralarına göre katılımcı bazında konsolide eder ve katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde yirmi beşini devlet katkısı olarak hesaplar. Devlet katkısının hesaplanmasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ile 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları adına ödenen ve şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olan katkı payı ödemeleri dikkate alınır; şirketçe katılımcı hesabına yapılan ceza ödemeleri, ek faydalar, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlar, başka bir şirketten aktarımla gelen tutarlar, işverenler tarafından yapılan katkı payı ödemeleri, kime ait olduğu belli olmayan katkı payı ödemeleri ve Kanunun Geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aktarılan tutarlar hesaplamaya dâhil edilmez. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekir. Devlet katkısı hesaplanması kapsamındaki tüm işlemlerin yasal mevzuat doğrultusunda yürütülmesi beklenmektedir. 8

9 Kontrol Listesi Emeklilik şirketleri görev ve sorumluluklarına ilişkin gerçekleştirilecek yerinde incelemelerde; Bankalar kanalıyla gerçekleştirilen tahsilatlarda tüm tahsilat türleri (Havale, EFT, Otomatik Ödeme vb.) için ilgili tahsilatın sisteme entegrasyonu sağlanmakta mıdır? Bankalar kanalıyla gerçekleştirilen tahsilatlarda anlaşmalı olan veya olmayan bankalardan sağlanan veriler sisteme otomatik işlenmekte ve otomatik eşleşme yapılmakta mıdır? Kaynak banka (Tahsilatın yapıldığı banka, EFT gönderimlerinde gönderimi yapan banka vb.) bilgisi sistemde kayıt altına alınmakta mıdır? ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Tahsilatı ödeyen kişi bilgisi (İlgili kişinin TC Kimlik numarası, tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ile birlikte) sistemde kayıt altına alınmakta mıdır? ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Emeklilik sözleşmelerine ilişkin herhangi bir tahsilatın, ilgili sözleşme için sisteme kayıtlı ödeyen kişi (gerçek veya tüzel kişi) bilgisinden farklı bir kişi (gerçek veya tüzel kişi) tarafından ödenip ödenmediği şirkette izlenmekte midir? ve izleme sonuçları iç denetim veya iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Ödeyen kişi bilgisi gerçek kişi olarak sisteme tanımlanan emeklilik sözleşmelerinde tüzel kişilerce ödenen tahsilatların belirlenebilmesine yönelik sisteme entegre edilen uyarı veren kontrol noktaları bulunmakta mıdır? Ödeyen kişi bilgisi tüzel kişi olarak sisteme tanımlanan emeklilik sözleşmelerinde gerçek kişilerce ödeme yapılan tahsilatların belirlenebilmesine yönelik sisteme entegre edilen uyarı veren kontrol noktaları bulunmakta mıdır? Katılımcılar adına ödenen katkı paylarına ilişkin veriler ile devlet katkısına esas diğer veriler en geç kaydın oluştuğu günü takip eden iş günü saat 14:00 e kadar EGM ye gönderilmekte midir? DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi ikinci fıkrası kapsamındaki veri gönderimlerinde EGM tarafından belirlenen içerik, format ve yöntem esas alınmakta mıdır? DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi ikinci fıkrası kapsamındaki veri gönderimlerinde; katılımcılar adına ödenen katkı paylarına ilişkin veriler ile devlet katkısına esas diğer verilerin doğru, eksiksiz, tutarlı, EGM tarafından belirlenen içerik ve formatta gönderilmesine yönelik sisteme entegre edilen uyarı veren kontrol noktaları bulunmakta mıdır? DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi ikinci fıkrası kapsamındaki veri gönderimlerinde; katılımcılar adına ödenen katkı paylarına ilişkin veriler ile devlet katkısına esas diğer verilerin doğru, eksiksiz, tutarlı, EGM tarafından belirlenen içerik ve formatta gönderilmesine yönelik sisteme entegre edilen kontrollerde gerekmesi halinde güncelleme yapılmakta mıdır? Katkı payının ödendiği ayın sonunu takip eden onuncu iş günü sonuna kadar, ilgili ay içinde gönderilen tüm verilerin tutarlılığına ve doğruluğuna ilişkin nihai kontrol tamamlanarak kayıt kesinleştirme bildirimi EGM ye gönderilmekte midir? EGM ye gönderilecek kayıt kesinleştirme bildirimlerine, bildirimlere konu işlemlerin oluşturulan kontrol sistemi çerçevesince kontrol edildiğini kasıt, kusur veya ihmal dolayısıyla oluşabilecek bütün zararlardan sorumlu olunduğunu gösterir beyanname eklenmekte midir? 9

10 Kayıt kesinleştirme bildirimlerinin yasal süre dâhilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği izlenmekte ve izleme sonuçları iç denetim veya iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Mutabakat belgelerinin yasal süre dâhilinde imzalanıp imzalanmadığı izlenmekte ve izleme sonuçları iç denetim veya iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Mutabakat verileri test aşamasında kontrol edilmekte midir? Kontrol noktaları belirlenmiş midir? Kontrol sonuçları kayıt altına alınmakta mıdır? ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Katkı payının ödendiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında mutabakata dâhil edilmeyen tahsilatların, DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen süreyi aşmayacak şekilde yeniden devlet katkısı hesaplamasına dahil edilebilmesine yönelik sisteme entegre edilen uyarı veren kontrol noktaları bulunmakta mıdır? EGM ye Mutabakat Güncelleme (MTG) nesnesi ile veri gönderim frekansı şirkette izlenmekte midir? MTG nesnesine konu verilerin nedenleri incelenip, tekrarlanmamasına yönelik gerekli tedbirler alınmakta mıdır? Katkı payının ödendiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında mutabakata dâhil edilmemesi nedeniyle gecikmeli devlet katkısı ödemesi yapılan katkı payı tahsilatlarına yönelik oluşan katılımcı zararlarının mevzuata uygun karşılanıp karşılanmadığı izlenmekte ve izleme sonuçları iç denetim veya iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Karşılanan katılımcı zararlarına ilişkin ödeme kayıtları zarara konu tahsilat/zarara konu işlem/karşılanan zarar tutarı kırılımında EGM ye gönderilmekte midir? Emeklilik sözleşmelerinin yürürlük tarihlerinin hatalı belirlenmemesine yönelik sisteme entegre edilen uyarı veren kontrol noktaları bulunmakta mıdır? Haksız veya gecikmeli devlet katkısı ödenmemesini teminen emeklilik sözleşmelerinin yürürlük tarihlerinin mevzuata uygun olarak belirlenip belirlenmediği izlenmekte ve izleme sonuçları iç denetim veya iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? EGM görev ve sorumluluklarına ilişkin gerçekleştirilecek yerinde incelemelerde; Emeklilik şirketleri tarafından DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi ikinci fıkrası kapsamında iletilen verilerin; belirlenen içerik, format ve yönteme göre gönderilip gönderilmediği ile tutarlılığı kontrol edilmekte midir? Emeklilik şirketleri tarafından DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi ikinci fıkrası kapsamında iletilen verilere ilişkin gerçekleştirilen kontrollerde belirlenen format, içerik ya da yöntemde aykırılık saptanan veriler düzeltilmek üzere ilgili şirkete gönderilmekte midir? Kayıt kesinleştirme bildiriminden sonraki bir tarihte şirketler tarafından kayıt kesinleştirme bildirimine konu veriler üzerinde yapılan değişiklikler veya yeni gönderilen veriler ya da kayıt kesinleştirme bildirim tarihine kadar şirketler tarafından tutarlılığı, doğruluğu sağlanamayan, devlet katkısı hesabı yapılmasına imkân vermeyecek şekilde gönderilen veriler, ilgili katkı payının ödendiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmakta mıdır? (H) Katkı payının ödendiği ayın sonunu takip eden onuncu iş günü MTG nesnesi ile talep edilen düzeltmeler ilgili katkı payının ödendiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmakta mıdır? 10

11 Şirketlerin kayıt kesinleştirme bildirimini yasal süre dâhilinde gerçekleştirip gerçekleştirmediği izlenmekte ve yasal süre dâhilinde gerçekleştirilmeyen işlemler gerektiğinde Müsteşarlığa raporlanmakta mıdır? Kayıt kesinleştirme bildirimini takip eden beş iş günü içinde DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi dördüncü fıkrasında belirtilen kontroller yapılarak, DK Yönetmeliğinin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmeyen veriler üzerinden şirketlerle mutabakat belgesi imzalanmakta mıdır? Şirketlerle imzalanan mutabakat belgeleri 05/03/2013 tarih ve sayılı Müsteşarlık yazısı ile düzenlenen hususları içermekte midir? Mutabakat belgelerinin yasal süre dâhilinde imzalanıp imzalanmadığı izlenmekte ve izleme sonuçları iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Yasal süre dâhilinde gerçekleştirilmeyen devlet katkısı işlemleri ile ilgili işlemler nedeniyle şirketler tarafından karşılanan katılımcı zararlarına ilişkin EGM ye iletilen kayıtlar izlenmekte ve izleme sonuçları gerektiğinde Müsteşarlığa raporlanmakta mıdır? Mutabakat belgesinin imzalanmasını müteakip dört iş günü içinde, katılımcı bazında hesaplanan devlet katkısı bilgileri ilgili şirkete, şirket bazında ödenecek devlet katkısı bilgileri ise hesap formu ile birlikte Müsteşarlığa gönderilmekte midir? DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi yedinci fıkrası kapsamında Müsteşarlığa ve şirketlere gönderilecek bilgi ve belgelerin yasal süre dâhilinde gönderilip gönderilmediği izleme sonuçları iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Devlet katkısı kapsamında gerçekleştirilen iç kontrollerin tamamında; kontrol periyotları, kontrollerde esas alınan kriterler ile hatalı işlemlerin belirlenmesine yönelik uygulanan inceleme metodolojileri kayıt altına alınmakta ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? 3.3. Devlet Katkısı Hesabına Dâhil Edilen ve Edilmeyen Tahsilatlar Devlet katkısı hesabına dâhil edilen/edilmeyen tahsilatlara ilişkin uygulama esasları DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesiyle düzenlenmiştir. DK Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ile 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları adına ödenen ve şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olan katkı payı ödemeleri devlet katkısı hesabında dikkate alınmaktadır. Katılımcı hesabına yapılan ceza ödemeleri, ek faydalar, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlar, başka bir şirketten aktarımla gelen tutarlar, işverenler tarafından yapılan katkı payı ödemeleri, kime ait olduğu belli olmayan katkı payı ödemeleri ve Kanunun Geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aktarılan tutarlar ise devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmez. Devlet katkısı hesabına dâhil edilen/edilmeyen tahsilatlara ilişkin tüm işlemlerin yasal mevzuat doğrultusunda yürütülmesi beklenmektedir. Kontrol Listesi Emeklilik şirketleri görev ve sorumluluklarına ilişkin gerçekleştirilecek yerinde incelemelerde; 11

12 DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi sekizinci fıkrasında belirtilen tahsilatlara ilişkin bilginin EGM ye hatasız gönderilmesini teminen ilgili tahsilat türleri için sisteme gerekli tanımlamalar yapılmış mıdır? DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi sekizinci fıkrasında belirtilen tahsilatların sisteme hatalı tanımlanmamasına yönelik sisteme entegre edilen uyarı veren kontrol noktaları bulunmakta mıdır? Haksız devlet katkısı ödenmemesini teminen katılımcı hesabına yapılan ceza ödemelerine, ek faydalara, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlara, başka bir şirketten aktarımla gelen tutarlara, işverenler tarafından yapılan katkı payı ödemelerine, kime ait olduğu belli olmayan katkı payı ödemelerine ve Kanunun Geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aktarılan tutarlara devlet katkısı ödemesi yapılıp yapılmadığı izlenmekte ve izleme sonuçları iç denetim veya iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Yabancı uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş yapan katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş tarihi bilgisi EGM ye gönderilmekte midir? Mavi Kart sahiplerinin belirlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilen tarama/sorgu kayıtları denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? DK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi sekizinci fıkrası kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları adına ödenen ve şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olan katkı payı ödemelerine haksız devlet katkısı ödenmemesini teminen, söz konusu kapsamdaki işlemlerde; Müsteşarlıkça 14/01/2014 tarihinde Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği aracılığıyla emeklilik şirketlerine duyurulan 1309 sayılı yazıda belirtilen hususlar esas alınmakta mıdır? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları için yapılacak devlet katkısı hesaplamalarında esas alınmasını teminen, söz konusu kapsamdaki kişilerin vatandaşlıktan çıkış tarihi bilgisi EGM ye gönderilmekte midir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin Türk Vatandaşı olmayan altsoyları için yapılacak devlet katkısı hesaplamalarında esas alınmasını teminen, söz konusu kapsamdaki kişilerin mavi kart kütüğüne kayıt tarihi bilgisi EGM ye gönderilmekte midir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile mavi kart sahiplerinin kimlik numaraları bilgilerinin sistemde hatalı kayıt altına alınmamasına yönelik sisteme entegre edilen uyarı veren kontrol noktaları bulunmakta mıdır? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile mavi kart sahiplerinin kimlik numaralarına ilişkin EGM ye veri gönderimlerinde hata bulunup bulunmadığı izlenmekte ve izleme sonuçları iç denetim veya iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Devlet katkısı hesabına konu tahsilatların intikal tarihlerinin hatalı belirlenmemesine yönelik sisteme entegre edilen uyarı veren kontrol noktaları bulunmakta mıdır? Sisteme tanımlı blokaj süreleri belirli periyotlarla devlet katkısı hesabına konu tahsilatların şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihlerle (fiili intikal tarihi) karşılaştırılarak kontrol edilmekte midir? Bankalarca şirket hesaplarına intikal ettirilen devlet katkısı hesabına konu tahsilatların fiili intikal tarihleri esas alınarak yapılan kontroller sonucunda bankanın üye iş yeri hizmet sözleşmesinde belirtilen blokaj süresini uygulamadığı tespit edildiğinde bankaya durum bildirimi yapılmakta mıdır? 12

13 Bankalarca şirket hesaplarına intikal ettirilen devlet katkısı hesabına konu tahsilatların fiili intikal tarihleri esas alınarak yapılan kontroller sonucunda gerekmesi halinde sisteme tanımlı blokaj sürelerinde güncelleme yapılmakta mıdır? Haksız veya gecikmeli devlet katkısı ödenmemesini teminen, devlet katkısı hesabına konu tahsilatların sisteme tanımlı intikal tarihlerinde hata bulunup bulunmadığı izlenmekte ve izleme sonuçları iç denetim veya iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Sisteme kayıtlı intikal/yürürlük tarihlerinde hata tespit edilen kayıtlar için sistemde gerekli düzeltmelerin yapılmasını müteakiben EGM ye düzeltme kaydı gönderilmekte midir? EGM görev ve sorumluluklarına ilişkin gerçekleştirilecek yerinde incelemelerde; Devlet katkısı hesaplanmasına yönelik oluşturulmuş algoritmanın çalışma esaslarının kayıt altına alındığı prosedür hazırlanmış mıdır? Devlet katkısı hesaplanmasına yönelik oluşturulmuş algoritmayla katılımcı hesabına yapılan ceza ödemelerinin, ek faydaların, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarların, başka bir şirketten aktarımla gelen tutarların, işverenler tarafından yapılan katkı payı ödemelerinin, kime ait olduğu belli olmayan katkı payı ödemelerinin ve Kanunun Geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aktarılan tutarların devlet katkısı hesabına dâhil edilmemesi sağlanmakta mıdır? Devlet katkısı hesaplanmasına yönelik oluşturulmuş algoritmanın çalışma esasları iç kontrol kapsamında kontrol edilmekte ve kontrol raporları denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Devlet katkısı hesaplanmasına yönelik oluşturulmuş algoritmayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ile 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları adına ödenen ve şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olan katkı payı ödemelerine devlet katkısı ödenmesi sağlanmakta mıdır? Yabancı uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş yapan katılımcılara ilişkin devlet katkısı hesaplamalarında esas alınmak üzere söz konusu kapsamdaki kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş tarihi bilgisi şirketlerden talep edilen bilgiler arasında yer almakta mıdır? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin Türk vatandaşı olmayan altsoyları için yapılacak devlet katkısı hesaplamalarında esas alınmak üzere, söz konusu kapsamdaki kişilerin mavi kart kütüğüne kayıt tarihi bilgisi şirketlerden talep edilen bilgiler arasında yer almakta mıdır? Haksız veya gecikmeli devlet katkısı hesaplanmamasını ve ödenmemesini teminen, devlet katkısı hesabına konu tahsilatların blokaj süreleri ilgili tahsilatlar için EGM ye iletilen provizyon tarihi ile intikal tarihi bilgileri esas alınarak izlenmekte ve izleme sonuçları (ilgili tahsilatlara ait ödeme aracı bazında blokaj süreleri) gerektiğinde Müsteşarlığa raporlanmakta mıdır? 3.4. Azami Limit Hesabı Azami limit hesabına ilişkin uygulama esasları DK Yönetmeliğinin 5 inci maddesiyle düzenlenmiştir. DK Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca özetle; devlet katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yılıdır. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının 13

14 toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz. Yıllık toplam brüt asgari ücretin hesaplanmasında, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınır. Bir katılımcının cayma hakkını kullanması veya emeklilik sözleşmesini sonlandırarak sistemden ayrılması sonucunda hak edilmeyen devlet katkılarının iade edilmesi, aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için devlet katkısı hesaplamasına esas kalan limitini artırmaz. Devlet katkısı hesaplamasında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği yıldaki limit esas alınır. Azami limit hesabına ilişkin tüm işlemlerin yasal mevzuat doğrultusunda yürütülmesi beklenmektedir. Kontrol Listesi EGM görev ve sorumluluklarına ilişkin gerçekleştirilecek yerinde incelemelerde; Azami limit uygulama usul ve esaslarının kayıt altına alındığı prosedür hazırlanmış mıdır? Bir katılımcıya ilişkin devlet katkısı hesabında; ilgili katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen devlet katkısı hesabına esas katkı payları toplamının ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşmaması sağlanmakta mıdır? Azami limit hesabında esas alınan yıllık toplam brüt asgari ücret hesaplanırken yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınmakta mıdır? Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcılara ilgili sözleşmeleri için ödenecek devlet katkısı hesaplanırken; tüm sözleşmeler için ödenen ve devlet katkısı hesabına esas katkı payı tutarları toplamından, DK Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen limite kadar olan katkı payları tutarı esas alınmakta mıdır? Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcılara sözleşme bazında ödenecek devlet katkısı hesaplanırken ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınmakta mıdır? Cayma veya emeklilik hakkı kazanılmadan emeklilik sözleşmesini sonlandıran katılımcıların aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için azami limit hesabı yapılırken, devlet katkısına esas limit iade edilen hak edilmeyen devlet katkıları tutarı kadar artırılmakta mıdır? (H) Devlet katkısı hesabında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği yıldaki azami limitin esas alınması sağlanmakta mıdır? Azami limit hesabının DK Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun yapılıp yapılmadığı izlenmekte ve izleme sonuçları iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? 3.5. Devlet Katkısının Ödenmesi ve Yatırıma Yönlendirilmesi Devlet katkısının ödenmesine ve yatırıma yönlendirilmesine ilişkin uygulama esasları DK Yönetmeliğinin 6 ncı maddesiyle düzenlenmiştir. DK Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca özetle; Müsteşarlık, hesaplanan devlet katkısını EGM tarafından gönderilen hesap formuna istinaden ödeme belgesinin düzenlenmesini müteakip beş iş günü içinde EGM nin hesabına öder. EGM, Müsteşarlık tarafından gönderilen devlet katkısını en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü şirketlerin hesaplarına öder. Şirketler, katılımcılara ait devlet katkısını en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü, devlet katkısının 14

15 yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fon için alım talimatını vererek yatırıma yönlendirir. Bu tutarlar, alım talimatı verilen fon paylarının takası gerçekleşene kadar, fonun saklayıcı kuruluş nezdinde açılan özel hesabında bloke şekilde tutulur. Devlet katkısının şirket hesaplarına intikal ettiği gün itibarıyla, aktarım veya sistemden ayrılma işlemi nedeniyle katılımcının fonlarına ilişkin satış talimatı verilmişse, katılımcının devlet katkısı yatırıma yönlendirilmez, satılan fon paylarından nakde dönüşen tutara ilave edilir. Devlet katkısının ödenmesi ve yatırıma yönlendirilmesine ilişkin tüm işlemlerin yasal mevzuat doğrultusunda yürütülmesi beklenmektedir. Kontrol Listesi Emeklilik şirketleri görev ve sorumluluklarına ilişkin gerçekleştirilecek yerinde incelemelerde; Devlet katkısının şirket hesaplarına intikal ettiği tarih bilgisi sistemde kayıt altına alınmakta ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Şirket hesaplarına intikal eden devlet katkısı, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fon için alım talimatı verilmek suretiyle yasal süre dâhilinde yatırıma yönlendirilmekte midir? Devlet katkısının şirket hesaplarına intikal ettiği gün itibarıyla, aktarım veya sistemden ayrılma işlemi nedeniyle katılımcının fonlarına ilişkin satış talimatı verilmişse ilgili devlet katkısı yatırıma yönlendirilmekte midir? (H) Devlet katkısı fon alım talimatının veriliş tarihi bilgisi sistemde kayıt altına alınmakta ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Devlet katkısı fon alım talimatının gerçekleşme tarihi bilgisi sistemde kayıt altına alınmakta ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Devlet katkısının yasal süre üzerinde yatırıma yönlendirilmemesini teminen sisteme entegre edilen uyarı veren kontrol noktaları bulunmakta mıdır? Devlet katkısının yasal süre dâhilinde yatırıma yönlendirilip yönlendirilmediği izlenmekte ve izleme sonuçları iç denetim veya iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Yasal süre dâhilinde yatırıma yönlendirilmeyen devlet katkısı tahsilatları nedeniyle oluşan zararlar karşılanmakta mıdır? Yasal süre dâhilinde yatırıma yönlendirilmeyen devlet katkısı tahsilatları nedeniyle oluşan zararlara ilişkin ödeme kayıtları zarara konu tahsilat/zarara konu işlem/karşılanan zarar tutarı kırılımında EGM ye gönderilmekte midir? Yasal süre dahilinde yatırıma yönlendirilmemesine karşın oluşan zararın karşılanmadığı işlemlerin izlenebilmesi için sisteme entegre edilen takip sistemi (ceza kümeleri) bulunmakta mıdır? Yasal süre dâhilinde yatırıma yönlendirilmediği izlenen devlet katkısı tahsilatları için geç yatırıma yönlendirilme nedenleri sistemde kayıt altına alınmakta ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? EGM görev ve sorumluluklarına ilişkin gerçekleştirilecek yerinde incelemelerde; Hesaplanan devlet katkısı tutarlarına ilişkin Müsteşarlığa hesap formu gönderilmekte midir? Müsteşarlığa gönderilen hesap formları 05/05/2014 tarih ve sayılı Müsteşarlık yazında belirtilen hususları içermekte midir? 15

16 Müsteşarlıkça ödenen devlet katkısının EGM hesabına intikal ettiği tarih bilgisi sistemde kayıt altına alınmakta ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Müsteşarlığa EGM hesabına ödenen devlet katkısının şirket hesaplarına ödendiği tarih bilgisi sistemde kayıt altına alınmakta ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Müsteşarlığa EGM hesabına ödenen devlet katkısı yasal süre dâhilinde şirket hesaplarına ödenmekte midir? Müsteşarlığa EGM hesabına ödenen devlet katkısının yasal süre dâhilinde şirket hesaplarına ödenip ödenmediği izlenmekte ve izleme sonuçları iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Yasal süre üzerinde fon alım talimatı verilmiş devlet katkısı tahsilatlarının belirlenmesine yönelik oluşturulmuş doğrulama kuralları bulunmakta mıdır? Yasal süre üzerinde fon alım talimatı verilmiş devlet katkısı tahsilatlarının belirlenmesine yönelik oluşturulmuş doğrulama kurallarında gerekmesi halinde güncelleme yapılmakta mıdır? Yasal süre üzerinde fon alım talimatı verilmiş devlet katkısı tahsilatları izlenmekte ve izleme sonuçları gerektiğinde Müsteşarlığa raporlanmakta mıdır? Fon alım talimatının yasal süre üzerinde verildiği devlet katkısı tahsilâtları işlemleri nedeniyle şirketler tarafından karşılanan katılımcı zararlarına ilişkin EGM ye iletilen kayıtlar izlenmekte ve izleme sonuçları gerektiğinde Müsteşarlığa raporlanmakta mıdır? Fon alış/satış emri ile fon alış/satış emrinin verildiği tahsilât arasındaki ilişki (ilgili tahsilâtın yatırıma yönlendirilebilir bir tahsilât olup olmadığı) doğrulama kuralları arasında yer almakta mıdır? 3.6. Devlet Katkısına Dair Diğer İşlemler Şirketler Arası Aktarımlarda Devlet Katkısı İşlemleri Şirketler arası aktarımlarda devlet katkısı işlemlerine ilişkin uygulama esasları DK Yönetmeliğinin 7 nci maddesiyle düzenlenmiştir. DK Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca özetle; katılımcının, bir şirkette bulunan bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir şirkete aktarılması durumunda, devlet katkısı hesabındaki tutarlar Sistem Yönetmeliğinin şirketler arası aktarım hakkındaki hükümleri dikkate alınarak katılımcının birikimleriyle birlikte yeni şirkete aktarılır. Katılımcının birikimini oluşturan fon paylarının nakde dönüşme süreleri dikkate alınarak devlet katkısı hesabındaki fon paylarının satışı gerçekleştirilir, fon paylarının nakde dönüştüğü gün ilgili tutar aktarım yapılacak şirkete aktarılır. Aktarım yapılan şirket, aktarılan devlet katkısı tutarını en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü, devlet katkısına ilişkin fon paylarının alım talimatını vererek yatırıma yönlendirir. Katılımcının, önceki şirketinde ödediği katkı payları nedeniyle hesabına henüz intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde bu tutar en geç, şirkete ödendiği günü takip eden iş günü katılımcının yeni şirketine aktarılır. Şirketler arası aktarımlarda devlet katkısına ilişkin tüm işlemlerin yasal mevzuat doğrultusunda yürütülmesi beklenmektedir. 16

17 Kontrol Listesi Emeklilik şirketleri görev ve sorumluluklarına ilişkin gerçekleştirilecek yerinde incelemelerde; Diğer şirketlere aktarım işlemlerinde devlet katkısı hesabındaki tutarlar katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimleriyle birlikte aktarılmakta mıdır? Diğer şirketlere aktarım işlemlerinde devlet katkısı hesabındaki fon paylarının satış talimatı verilirken katılımcının birikimini oluşturan fon paylarının nakde dönüşme süreleri dikkate alınmakta mıdır? Diğer şirketlere aktarım işlemlerinde devlet katkısı hesabındaki tutarlar (katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimleriyle birlikte) ilgili hesaptaki fon paylarının nakde dönüştüğü gün itibarıyla aktarılmakta mıdır? Devlet katkısı fon satış emrinin verildiği tarih bilgisi sistemde kayıt altına alınmakta mıdır? ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Devlet katkısı fon satış emrinin gerçekleştiği tarih bilgisi sistemde kayıt altına alınmakta mıdır? ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Aktarım yoluyla şirketten ayrılan katılımcılara ait emeklilik sözleşmeleri için aktarım tarihi sonrasında şirkete ödenen devlet katkısı tutarları en geç ödendiği günü takip eden iş günü aktarım yapılan şirkete aktarılmakta mıdır? Diğer şirketlere devlet katkısı aktarım işlemlerinin yasal süre üzerinde gerçekleştirilmemesini teminen sisteme entegre edilen uyarı veren kontrol noktaları bulunmakta mıdır? Diğer şirketlere devlet katkısı aktarım işlemlerinin yasal süre dâhilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği izlenmekte ve izleme sonuçları iç denetim veya iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Yasal süre dâhilinde gerçekleştirilmeyen aktarım işlemleri nedeniyle oluşan zararlar karşılanmakta mıdır? Yasal süre dâhilinde gerçekleştirilmeyen aktarım işlemleri nedeniyle oluşan zararlara ilişkin ödeme kayıtları zarara konu tahsilat/zarara konu işlem/karşılanan zarar tutarı kırılımında EGM ye gönderilmekte midir? Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmemesine karşın oluşan zararın karşılanmadığı işlemlerin izlenebilmesi için sisteme entegre edilen takip sistemi (ceza kümeleri) bulunmakta mıdır? Yasal süre dâhilinde gerçekleştirilmediği izlenen aktarım işlemleri için gecikme nedenleri sistemde kayıt altına alınmakta ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Aktarımla şirkete intikal eden devlet katkısı tutarları şirket hesabına intikal ettiği günü takip eden iş günü, devlet katkısına ilişkin fon paylarının alım talimatının verilmesi yoluyla yatırıma yönlendirilmekte midir? Aktarımla şirkete intikal eden devlet katkısı tutarlarının yasal süre üzerinde yatırıma yönlendirilmemesini teminen sisteme entegre edilen uyarı veren kontrol noktaları bulunmakta mıdır? Aktarımla şirkete intikal eden devlet katkısı tutarlarının yasal süre dâhilinde yatırıma yönlendirilip yönlendirilmediği izlenmekte ve izleme sonuçları iç denetim veya iç kontrol kapsamında raporlanmakta mıdır? Yasal süre dâhilinde gerçekleştirilmeyen yatırıma yönlendirme işlemleri nedeniyle oluşan zararlar karşılanmakta mıdır? 17

18 Yasal süre dâhilinde gerçekleştirilmeyen yatırıma yönlendirme işlemleri nedeniyle oluşan zararlara ilişkin ödeme kayıtları zarara konu tahsilat/zarara konu işlem/karşılanan zarar tutarı kırılımında EGM ye gönderilmekte midir? Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmemesine karşın oluşan zararların karşılanmadığı yatırıma yönlendirme işlemlerinin izlenebilmesi için sisteme entegre edilen takip sistemi (ceza kümeleri) bulunmakta mıdır? Yasal süre dâhilinde gerçekleştirilmediği izlenen yatırıma yönlendirme işlemleri için gecikme nedenleri sistemde kayıt altına alınmakta mıdır? ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? Aktarımla ayrılan bir sözleşmeye ilişkin oluştuğu tespit edilen ve aktarım tarihi itibarıyla aktarılan tutara dâhil edilemeyen zarara ilişkin ödeme kayıtları zarara konu tahsilat/zarara konu işlem/karşılanan zarar tutarı kırılımında aktarılan şirkete gönderilmekte midir? EGM görev ve sorumluluklarına ilişkin gerçekleştirilecek yerinde incelemelerde; a.1. Yasal süre üzerinde gerçekleştirilmiş devlet katkısı aktarım işlemleri ile devlet katkısı aktarımlarının yatırıma yönlendirilmesi işlemlerinin belirlenmesine yönelik oluşturulmuş doğrulama kuralları bulunmakta mıdır? a.2. Yasal süre üzerinde gerçekleştirilmiş devlet katkısı aktarım işlemleri ile devlet katkısı aktarımlarının yatırıma yönlendirilmesi işlemlerinin belirlenmesine yönelik oluşturulmuş doğrulama kurallarında gerekmesi halinde güncelleme yapılmakta mıdır? a.3. Yasal süre üzerinde gerçekleşen devlet katkısı aktarım işlemleri izlenmekte ve izleme sonuçları gerektiğinde Müsteşarlığa raporlanmakta mıdır? a.4. Yasal süre üzerinde gerçekleşen aktarılan devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi işlemleri izlenmekte ve izleme sonuçları gerektiğinde Müsteşarlığa raporlanmakta mıdır? a.5. Yasal süre üzerinde gerçekleşen devlet katkısı aktarımı ve aktarılan devlet katkısı tutarlarının yatırıma yönlendirilmesi işlemleri nedeniyle şirketler tarafından karşılanan katılımcı zararlarına ilişkin EGM ye iletilen kayıtlar izlenmekte ve izleme sonuçları gerektiğinde Müsteşarlığa raporlanmakta mıdır? a.6. Devlet katkısı aktarımlarının fon alış/satış emrinin verildiği ve fon alış/satış emrinin gerçekleştiği tarih bilgileri şirketlerden talep edilen parametreler arasında yer almakta mıdır? Emeklilik Hakkı Kazanılmadan Sistemden Ayrılmalarda Devlet Katkısı İşlemleri a.i.1. Hak Kazanılan Devlet Katkısı Tutarlarının Ödenmesi Emeklilik hakkı kazanılmadan sistemden ayrılmalarda devlet katkısı işlemlerine ilişkin uygulama esasları DK Yönetmeliğinin 8 inci maddesiyle düzenlenmiştir. DK Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca özetle; Katılımcının, emeklilik hakkını kazanmadan sözleşmesini sonlandırarak sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde, Kanunun Ek 1 inci maddesine göre devlet katkısı hesabındaki hak kazanılan tutarlar, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile birlikte Sistem Yönetmeliğinin sistemden ayrılmaya ilişkin hükümleri dikkate alınarak kendisine ödenir. Şirket, katılımcı tarafından gönderilen ayrılma talep formunun intikal etmesini takip eden iş günü EGM yi bilgilendirir. Formun intikalini müteakip on beş iş günü içinde, katılımcının devlet katkısı hesabındaki fon pay adet ve tutar verisi ve hesaplanan hak kazanma 18

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 KONU: Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete de "Bireysel Emeklilik Sisteminde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.06.2013 Sayı: 2013/141 Ref: 4/141

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.06.2013 Sayı: 2013/141 Ref: 4/141 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.06.2013 Sayı: 2013/141 Ref: 4/141 Konu: BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR 07.06.2013 tarih ve

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2013/10) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

YÖNETMELİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI (Bu rehberde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Devlet Katkısı hakkında bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız

Detaylı

5 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29615

5 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29615 5 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29615 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Bireysel Emeklilik Sistemine Devlet Katkısı Yönetmeliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Bireysel Emeklilik Sistemine Devlet Katkısı Yönetmeliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.01.2013 SAYI :2013-005

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Bilindiği üzere, 6327 sayılı kanun ile 4632 sayılı kanuna eklenen

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu (2014/11) 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU 1 Emeklilik sözleşmesi türleri ve tarafları Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir.

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88 31.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 88 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bireysel Emeklilik

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/33) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi?

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi? Devlet katkısı tutarı ne kadardır? Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25 i devlet katkısı olarak hesaplanır. Sözleşmemden

Detaylı

Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni TTK ve Diğer İlgili Mevzuat

Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni TTK ve Diğer İlgili Mevzuat Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni TTK ve Diğer İlgili Mevzuat ŞUBAT 2016 SAYISI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı. 5 Şubat 2016 gün ve 29615 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular aşağıda yer almaktadır. Devlet Katkısı Nedir? Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Otomatik BES uygulaması sadece Türk vatandaşları için geçerlidir. Buna göre Türkiye'de çalışan yabancılar bu yasanın kapsamına girmemektedir.

Otomatik BES uygulaması sadece Türk vatandaşları için geçerlidir. Buna göre Türkiye'de çalışan yabancılar bu yasanın kapsamına girmemektedir. 03.01.2017 / SALI ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/6 Konu: Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı. 25 Ağustos

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30)

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 15/12/2016 Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30) 10/8/2016 tarihli ve 6740 sayılı Kanun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Sayı : 26941 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE VE YILLIK GELİR SİGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB.

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB. BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ 0009 - YENİ HALK BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Sözleşmenizin güncel birikim bilgilerini görmek ve online işlem yapmak için telefonunuzda bulunan karekod okuyucuları ile bu karekod

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması

: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması Sirküler No : 2016-106 Sirküler Tarihi : 26.12.2016 Konu : Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması Bilindiği gibi; 01.01.2017 tarihinden itibaren Türk

Detaylı

Konu: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması

Konu: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması There are no translations available. Sirküler No: 2016-106 Sirküler Tarihi: 26.12.2016 Konu: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması Bilindiği gibi; 01.01.2017

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 12/12/2014 TARİH VE 435 SAYI İLE

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/162 Ref: 4/162

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/162 Ref: 4/162 SİRKÜLER İstanbul, 29.08.2016 Sayı: 2016/162 Ref: 4/162 Konu: ZORUNLU BES KATKI PAYI ÖDENMESİNE DAİR DÜZENLEMEYİ İÇEREN 6740 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINCA SUNULACAK BİLGİ, BELGE VE FORMLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN GENELGE (2008/21) Bu genelge 09/04/2008 tarihli

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 30/12/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE (2016/39)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 30/12/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE (2016/39) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 30/12/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE (2016/39) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 0 dir. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı katılımcının birikimi

Detaylı

DURU PLAN BİLGİLERİ. Katkı Payı. Kesintiler

DURU PLAN BİLGİLERİ. Katkı Payı. Kesintiler DURU PLAN BİLGİLERİ PLAN 009 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 0 dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 08 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar

Detaylı

YÖNETMELİK. DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELĠK 19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26941 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA

Detaylı

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 27.06.2016/29-1 YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.11.2013/202-1 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 92 No lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; - 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

ÖRNEKTİR BESTFKEP010413

ÖRNEKTİR BESTFKEP010413 BESTFKEP010413 fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta

Detaylı

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi, fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

Sirküler No: 003 İstanbul, 3 Ocak 2017

Sirküler No: 003 İstanbul, 3 Ocak 2017 Sirküler No: 003 İstanbul, 3 Ocak 2017 Konu: Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı. Özet: 2 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2017/9721

Detaylı

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı 0 'i kadardır. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye

Detaylı

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik ve sonrasında muhtelif tarihlerde

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 88 İST, 07.12.2016 ÖZET: 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan otomatik katılım uygulaması (zorunlu bireysel emeklilik) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Detaylı

Bu genelgenin ekinde asgari içeriği belirlenen bilgi, belge ve formlar aşağıda yer almaktadır:

Bu genelgenin ekinde asgari içeriği belirlenen bilgi, belge ve formlar aşağıda yer almaktadır: 13.05.2003 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2) 07.04.2001 tarih ve

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE DEVLET KATKISI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE DEVLET KATKISI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR Sayı : 2016/220 9 Tarih : 26.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE DEVLET KATKISI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 1 Değerli Müşterimiz, 01.01.2017 tarihinden itibaren

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 30.05.2016/75-1 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ. (Seri No :92) (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASI)

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ. (Seri No :92) (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASI) SİRKÜLER RAPOR İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372 Sirküler Tarihi : 28.11.2013 Sirküler No : 2013 / 39 GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ (Seri No :92) (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR

Detaylı

Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 09.04.2008 Sayı: 26842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031 GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 08 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan Bilgileri Katkı Payı Bu plan kapsamında aylık gelirinizin %5 - %10 unu katkı payı olarak ödemeniz önerilir.. Katılımcı, son bir yıl içerisinde katkı payını artırmadıysa

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki kesinti uygulamalarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre; sözleşmenin

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 20.12.2016 Sirküler No : 2016/139 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 17.12.2016 tarih

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017 Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör

Detaylı

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/07/2017-E.11767 T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BE8AS9CN* Sayı : 24957657-302.03.01- Konu : YÖK Devlet Desteği MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

Emeklilik Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/3)

Emeklilik Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/3) Genelge No: 2003/3 Kabul Tarihi: 03.10.2003 Emeklilik Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/3) 1. Emeklilik Planlarının Gönderilmesi: Şirketlerin

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.238/629

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : İKİNCİ BÖLÜM

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : İKİNCİ BÖLÜM 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA

YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA Yasal Dayanak 6740 Sayılı Kanun (25.08.2016 Tarihli Resmi Gazete) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU ELİF ERDEM İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13) Hazine Müsteşarlığından: 07.05.2008 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13) Bu genelge, 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Sayı : 2016 / 42 Tarih : 30.11.2016 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete de Bireysel Emeklilik

Detaylı

Hazine Bakanlığınca yayımlanan Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir.

Hazine Bakanlığınca yayımlanan Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir. Tarih : 15.11.2016 Sayı : 2016-51 Konu : Çalışanların Otomatik Olarak Bir Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No (BE Hesap No) : 1738352 Başlangıç Tarihi : 22.02.2010 BE Sistemi'ne Giriş Tarihi : 24.03.2010 EkNo/Sözleşme Son Durum : 9 / FON DAĞILIMI DEĞİŞİKLİĞİ BİRİ Bireysel Emeklilik Aracısı Bilgileri

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 02.12.2013 Sayı: 2013/220 Ref: 4/220 Konu: ÜYELERİNE VE ÇALIŞANLARINA EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURUM, KURULUŞ VE ŞİRKETLERİN EMEKLİLİK TAAHHÜT PLANLARI KAPSAMINDAKİ BİRİKİM

Detaylı

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2) 07.04.2001 tarih ve 24366 sayılı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, 26.12.2016 ÖZET: Hazine Müsteşarlığı tarafından bireysel emeklilik sistemine otomatik katılıma geçiş hakkında 21 Aralık 2016 tarihli ve 2016/192 sayılı basın açıklaması

Detaylı

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU Zorunlu BES Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu BES Bilgi

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır. Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, aktarımla geldiğiniz bir hesabınızı da 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine

Detaylı

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik. Yayınlanan Resmin Gazete: 27156

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik. Yayınlanan Resmin Gazete: 27156 Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik Yayınlanan Resmin Gazete: 27156 Yayınlanan Tarih: 1.3.2009 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayınlayan Kurum: Başbakanlık

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SĐRKÜLER ĐZMĐR 14/04/2008 SAYI 2008/63 REFERANS 4/63 9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: Amaç ve kapsam Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Detaylı