TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi"

Transkript

1 TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.

2 ÖRNEK UYGULAMA ( ABC A.Ş. nin Tarihli Bilançosu) 100 Kasa Bankalar Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları Alacaklar Alacak senetleri Stoklar Mamuller Arsalar Binalar Makine Tesis ve Cihazlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar AKTİFLER TOPLAMI Banka kredileri Satıcılar Borç senetleri Ödenecek vergi ve fonlar Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi Sermaye Geçmiş yıl zararları Dönem net karı (zararı) PASİFLER TOPLAMI

3 ÖRNEK UYGULAMA ( ABC A.Ş Tarihli Denetim Tespit ve Notları) NOT 1: Kasa tutanaklarından kasa bakiyesinin TL, USD den oluştuğu tespit edilmiştir. (1USD=1,8518 TL) NOT 2: Bankaların TL sinin vadesiz mevduat, TL sinin vadeli mevduat, TL sinin USD hesaplarından oluştuğu ayrıca vadeli mevduatlar için 1.296TL faiz tahakkuk ettirildiği görülmüştür. NOT 3: KKTS Bonolarındaki Devlet Tahvillerinin maliyeti TL, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen değeri TL, İMKB de yayınlanan değeri TL olduğu tespit edilmiştir. KKTS Bonolarının kısa süreli, kar elde etmek amacıyla elde tutulduğu görülmüştür. NOT 4: Ticari alacaklarda gözüken tutarın TL lik kısmının tahsilatı 2 yıldır yapılamamış tutardan oluşmaktadır. Ticari alacakların ortalama olarak vadelerine 80 gün kalmıştır. İçinde bulunulan sektörde uygulanan faiz oranı %10 dur. NOT 5: Şirketin faktoring yapılmak üzere verilmiş ve kayıtlarda gözükmeyen TL lik vadesine 120 gün kalmış çekleri olduğu tespit edilmiştir. NOT 6: Alacak senetlerinde gözüken tutarın TL si alınan çeklerden, TL si de alınan senetlerden oluşmaktadır. Alınan çeklerin kalan vadesi 90 gün, alınan senetlerin kalan vadesi 80 gündür. İçinde bulunulan sektörde uygulanan faiz oranı %10 dur. NOT 7: Şirketin birikmiş amortismanları; maliye bakanlığı tarafından belirlenen ömürler esas alınırsa TL, faydalı ömürleri esas alınırsa TL olmaktadır. NOT 8: Şirketin arsalar hesabında gözüken tutarın TL lik tutardaki arsasının kira geliri elde etmektedir.

4 ÖRNEK UYGULAMA ( ABC A.Ş Tarihli Denetim Tespit ve Notları) NOT 9: Şirketin Mart 2012 yılında finansal kiralama ile aldığı TL lik makine için de aktifleştirmeden önceki TL nin ve aktifleştirmeden sonraki TL nin faiz ödemesi olduğu ve varlığın maliyetine dahil edildiği tespit edilmiştir. NOT 10: Şirket stoklarında 240 adet mamul bulunmaktadır. Bu mamullerin son aylardaki toplam değeri TL dir. NOT 11:.Borç senetlerinden gözüken tutarın TL si alınan çeklerden, TL si alınan senetlerden oluşmaktadır. Alınan çeklerin kalan vadesi 60 gün, alınan senetlerin kalan vadesi 75 gündür. İçinde bulunulan sektörde uygulanan faiz oranı %15 dir NOT 12: Ticari borçlarda gözüken tutarın TL lik kısmı uzun süredir ödenmemektedir. Diğer ticari borçların ortalama olarak vadelerine 60 gün kalmıştır. İçinde bulunulan sektörde uygulanan faiz oranı %15 dir. NOT 13: Şirketin çalışanları için TMS ye uygun kıdem tazminatı karşılığı TL dir. Bunun içinde A şahsı için hesaplanan kıdem tazminatı tutarı TL dir. A Şahsı 1 Ocak 2000 tarihinde şirkette işe başlamış ve 10 Ocak 2013 tarihinde de kıdem tazminatını alarak işten ayrılmıştır. A şahsının tarihi itibariyle brüt ücreti TL, işten ayrılırken aldığı en brüt ücreti TL dir. NOT 14: Şirketin 2011 yılı kurumlar vergisi beyannamesi incelemesi neticesinde 2011 yılı itibariyle birikmiş mali zararların TL olduğu, 2012 yılı mali karının TL olduğu görülmüştür. NOT 15: Şirket banka kredileri için dönem sonunda TL faiz tahakkuk ettirerek kayıtlarına almıştır. NOT 16: Şirket çalışanlarından Bayan D, şirket aleyhine TL lik dava açmıştır. Şirket avukatları ile yapılan görüşmelerde davanı %70 olasılıkla kaybedileceği tespiti yapılmıştır.

5 ÖRNEK UYGULAMA ( Tarihli Açılış Fişinin Düzenlenmesi) 100 Kasa Kasa Bankalar Bankalar Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 111 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Özkaynaklara Yansıtılan Finansal Varlıklar 112 İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar Alacaklar Alacaklar Alacak senetleri Alacak Senetleri İleri Tarihli Çekler Stoklar Stoklar Mamuller Mamuller Arsalar Arazi ve Arsalar Yatırım Amaçlı Arazi ve Arsalar Binalar Binalar Makine Tesis ve Cihazlar Makine Tesis ve Cihazlar Demirbaşlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar Birikmiş Amortismanlar AKTİFLER TOPLAMI AKTİFLER TOPLAMI

6 ÖRNEK UYGULAMA ( Tarihli Açılış Fişinin Düzenlenmesi) 300 Banka kredileri Banka kredileri Satıcılar Satıcılar Borç senetleri Borç Senetleri Verilen İleri Tarihli Çekler Ödenecek vergi ve fonlar Ödenecek Gelir Vergisi Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Sermaye Sermaye Geçmiş yıl zararları Geçmiş yıl zararları Dönem net karı (zararı) Dönem net karı (zararı) PASİFLER TOPLAMI PASİFLER TOPLAMI

7 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 3 ) Borç Alacak 110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Not 3 Düzeltmesi 583 Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Ertelenmiş Vergi Borcu 400 Not 3 Düzeltmesinin Ertelenen Vergi Etkisi

8 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 4 ) Borç Alacak 127 Şüpheli Esas Faaliyet (Ticari) Alacakları Alıcılar Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Şüpheli Esas Faaliyet Alacakları Karşılıkları (-) Not 4 Düzeltmesi (Şüpheli Alacak) 289 Ertelenmiş Vergi Varlığı Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Not 4 Düzeltmesinin (Şüpheli Alacak) Ertelenen Vergi Etkisi

9 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 4 ) Borç Alacak 583 Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Ertelenmiş Faiz Gelirleri (-) Not 4 Düzeltmesi (Vadeli Alacak) ( = TL, / (1 + 0,10) (80/365) = , = TL ) 289 Ertelenmiş Vergi Varlığı Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Not 4 Düzeltmesinin (Vadeli Alacak) Ertelenen Vergi Etkisi

10 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 5 ) Borç Alacak 122 İleri Tarihli Çekler Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar Not 5 Düzeltmesi (Faktoring Çekleri)

11 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 6 ) Borç Alacak 583 Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Ertelenmiş Faiz Gelirleri (-) Not 6 Düzeltmesi (Vadeli Çek) 583 Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Ertelenmiş Faiz Gelirleri (-) Not 6 Düzeltmesi (Vadeli Senet) 289 Ertelenmiş Vergi Varlığı Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar 718 Not 6 Düzeltmesinin (Vadeli Çek ve senetlerin) Ertelenen Vergi Etkisi

12 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 7 ) Borç Alacak 257 Birikmiş Amortismanlar (-) Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Not 7 Düzeltmesi (Amortisman) 583 Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Ertelenmiş Vergi Borcu Not 7 Düzeltmesinin (Amortisman) Ertelenen Vergi Etkisi

13 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 9 ) Borç Alacak 583 Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Makine Tesis ve Cihazlar Not 9 Düzeltmesi (Finansman Gideri) 289 Ertelenen Vergi Varlığı Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar 400 Not 9 Düzeltmesinin (Finansman Gideri) Ertelenen Vergi Etkisi

14 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 11 ) Borç Alacak 329 Ertelenmiş Faiz Giderleri (-) Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Not 11 Düzeltmesi (Vadeli Çek) 329 Ertelenmiş Faiz Giderleri (-) Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Not 11 Düzeltmesi (Vadeli Senet) 583 Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Ertelenmiş Vergi Borcu 703 Not 11 Düzeltmesinin (Vadeli Çek ve senetlerin) Ertelenen Vergi Etkisi

15 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 12 ) Borç Alacak 329 Ertelenmiş Faiz Giderleri (-) Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Not 12 Düzeltmesi (Vadeli Borç) ( = TL, / (1 + 0,15) (60/365) = , = TL ) 583 Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Ertelenmiş Vergi Borcu Not 12 Düzeltmesinin (Vadeli Borç) Ertelenen Vergi Etkisi

16 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 13 ) Borç Alacak 583 Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Kıdem Tazminatı Karşılıkları Not 13 Düzeltmesi (Kıdem) 289 Ertelenen Vergi Varlığı Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Not 13 Düzeltmesinin (Kıdem) Ertelenen Vergi Etkisi Borç Alacak 583 Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Kıdem Tazminatı Karşılıkları Not 13 Düzeltmesi (Kıdem A Şahsı) (2.000 * 13,01= = ) 289 Ertelenen Vergi Varlığı Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Not 13 Düzeltmesinin (Kıdem A Şahsı) Ertelenen Vergi Etkisi

17 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 14 ) 289 Ertelenen Vergi Varlığı Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Not 14 Düzeltmesinin (Mali Zarar) Ertelenen Vergi Etkisi = x %20 = TL

18 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltme Fişleri Not 16 ) Borç Alacak 583 Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Not 16 Düzeltmesi (Dava Karşılığı) 289 Ertelenen Vergi Varlığı Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Not 16 Düzeltmesinin (Dava Karşılığı) Ertelenen Vergi Etkisi

19 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltilmiş Açılış Fişi) Kod Hesap Adı Kayıtlı Düzeltme Açılış 100 Kasa Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 120 Alacaklar Alacak Senetleri İleri Tarihli Çekler Şüpheli Esas Faaliyet (Ticari) Alacakları Ertelenmiş Faiz Gelirleri (-) Şüpheli Esas Faaliyet Alacakları Karşılıkları (-) Stoklar Mamuller Arazi ve Arsalar Yatırım Amaçlı Arazi ve Arsalar Binalar Makine Tesis ve Cihazlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar Ertelenmiş Vergi Varlığı AKTİFLER TOPLAMI

20 ÖRNEK UYGULAMA ( Düzeltilmiş Açılış Fişi) Kod Hesap Adı Kayıtlı Düzeltme Açılış 300 Banka kredileri Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar Satıcılar Ertelenmiş Faiz Giderleri (-) Borç Senetleri Verilen İleri Tarihli Çekler Ödenecek Gelir Vergisi Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Ertelenmiş Vergi Borcu Sermaye Geçmiş yıl zararları Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar Tfrs ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-) Dönem net karı (zararı) PASİFLER TOPLAMI

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TMS / TFRS UYGULAMALARI

TMS / TFRS UYGULAMALARI TMS / TFRS UYGULAMALARI ALİ OSMAN EFLATUN Sorumlu Ortak Başdenetçi Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. GENEL TANITIM Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 Standart

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER :... 3 II- BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ:... 4 III- MUHASEBE KAYITLAR:... 6 IV- İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER:... 6

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER :... 3 II- BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ:... 4 III- MUHASEBE KAYITLAR:... 6 IV- İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER:... 6 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER :... 3 II- BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ:... 4 III- MUHASEBE KAYITLAR:... 6 IV- İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER:... 6 IV- DENETİM SONRASI GELİŞMELER:... 6 V- DENETİM YÖNTEMLERİ:... 7 V- ÖNERİLER:...

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

(Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

(Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.) ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 31 MART 2011 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL)

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL)

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR 1 OCAK - 30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR 1 OCAK - 30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.09.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.09.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR Dipnot A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 27,624,579 1 Kasa 633 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 27,080,911 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHLİ MALİ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31.12.2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Tutarlar - Türk Lirası) (Tutarlar Kolaylık Amacıyla

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER ÖZET BİREYSEL FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZET BİREYSEL KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı