T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SNYİ VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 2. GRUP: MÜHENDİS Soru Sayısı: 80 dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : 20 MRT 2011 Saat: Sınav Süresi: 120 dakika DİKKT : day kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz. 2. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanmayınız. Bu cihazları kullanmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz. 4. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 MÜHENDİS 1. (I) nkara nın en güzel mevsimi sonbahardır. (II) Bu yüzden nkara da sonbahara, sombahar derim ben. (III) Yapraklar sarıya dururken gökyüzünde gürültülü bir telaş başlar. (IV) Tıpkı ilkbahar gibi sonbahar da birden gelir nkara ya ama hemen gitmez. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? ) I. cümlede, kentin bir özelliği üzerinde durulmuştur. B) II. cümlede, mevsimin hangi yönden beğenildiği belirtilmiştir. C) III. cümlede, doğadaki bir değişimden söz edilmiştir. D) IV. cümlede, bir benzetme yapılmıştır. 4. Şiir üzerine çok düşünen onu bu kadar önemseyen biri olmama karşın niçin roman da yazdığımı sorabilirsiniz. O zaman size derim ki şiir, söylemekten çok susma işidir. İşte o susup anlatamadıklarımı öykü ve romanlarımda anlatırım. Mümkün olduğu kadar kapalı olmasını istediğim şiirlerimin ana hatlarını roman ve öykülerim verir. Bu parçaya göre, sanatçının, şiiri, bir susma işi olarak görmesi onun öykü ve romanlarıyla ilgili nasıl bir sonuç doğurmaktadır? ) Yazınsal açıdan yetkin olması B) Şiirsel nitelikli ürünler yaratılması C) Şiirlerini açıklayıcı nitelikler taşıması D) Duyguların en iyi biçimde bu türler aracılığıyla yansıtılabilmesi 2. Çehov diyor ki: t hırsızlarını anlattığım zaman, at çalmanın kötü olduğunu da mutlaka belirtmemi isteyen kimseler oluyor; bunlar düşünmüyorlar ki bu benim değil, mahkemelerin işidir. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ) Okuyucuya ders vermek yazarın görevi değildir. B) Başarılı yapıtlar değişik yorumlara açık olanlardır. C) Okuyucular okudukları yapıtlarda, yaşanan gerçekleri ararlar. D) Yazarlar, ele aldıkları konuyu istedikleri biçimde yazmakta özgürdürler. 3. (I) Karikatür hem düşündüren hem güldüren bir sanat dalıdır. Çizgilerin dünyasında söz kaybolur, yerini düşünceye bırakır. (II) nlatılmak istenen düşünce birkaç çizgi ile bir öykü duyarlığıyla yansıtılır kâğıda ve burada düşüncenin yoğunlaştırılmasını bütün boyutlarıyla görebilirsiniz. (III) Ülkemizde çok değerli çizgi ustaları var. (IV) Bunların adları saymakla bitmez. Bu parça, düşüncenin akışına göre iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? 5. şağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? ) O yıl, bu bölgede büyük bir kuraklık olmuştu. B) O, bunları kimseden yardım almadan yapıyor. C) Onlar biraz önce, verdiğim ödevi hazırlıyorlardı. D) Sonunda, çok istediği bölümü kazanmış ve buradan mezun olmuştu. 6. Babam her zaman bize şöyle der: Hayatta inişler çıkışlar olabilir. ma özellikle bir kız çocuğunun, yalnız olduğunda bile ayakta kalabilmesi için öğrenim görmüş olması gerekir. Yaşamda sahip olduğun her şey bir anda yok olabilir ya da yapayalnız kalabilirsin. İşte böyle durumlarda, gördüğün öğrenim, yaşama yeniden başlamana yardım eder. Bu yalnızca kadınlar için değil, birey olarak hepimiz için geçerlidir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ) Bir babanın çocuklarına olan bağlılığı B) Okumuş olmanın insanları güçlü kıldığı C) Kız çocuklarının babalarını örnek aldığı D) Büyüklerin gençlerden daha deneyimli olduğu ) IV B) III C) II D) I 2

3 MÜHENDİS 7. Dergiler ve gazeteler hızla güncelliğini yitiriyor. Bu nedenle ben, kalıcı olsun diye, çizdiklerimi bir araya getirmek istiyorum. Çünkü onlar tekrar tekrar bakılacak karikatürler. Ben de ünlü bir karikatürist arkadaşımın on yıl önce çıkarttığı kitapta yer alan karikatürlere hâlâ gülüyorum. On yıl sonra da güleceğim. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? ) Bir karikatürist olarak çizdiklerinizi neden bir kitapta toplamayı düşünüyorsunuz? B) Konularınızı hep günlük olaylardan mı seçersiniz? C) Sizce karikatürde çizgi mi, söz mü daha önemli? D) Karikatürlerinizi ilginç kılan özellikler nelerdir? konutun bulunduğu bir sitede konutlar 3 veya 4 odalıdır. Bu sitedeki oda sayısı toplam 75 olduğuna göre, 3 odalı konut sayısı kaçtır? ) 9 B) 10 C) 11 D) Bir sınıf listesinden okunan bir öğrenci numarasının bir erkek öğrenciye ait olma olasılığı 5 /8 dir. Sınıfta 12 kız öğrenci olduğuna göre, kaç erkek öğrenci vardır? ) 24 B) 22 C) 20 D) şağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin sürekli olarak yapıldığı anlamı vardır? ) Şirketimizde bu kararlar yıllardır uygulanagelmekte. B) Bu hafta ders çalışmaya daha çok zaman ayırıyor. C) Böyle davranmaya devam ederse hakem onu oyundan çıkarıverir. D) Babamın anlattıklarına gülmemek için kendimi zor tuttum işleminin sonucu kaçtır? ) 24 B) 28 C) 32 D) işleminin sonucu kaçtır? 0, 3 0, 225 ) 9 B) 10 C) 11 D) Üç basamaklı bir BC sayısı için + B + C = 19\ dur. Buna göre, BC + BC + CB toplamının değeri kaçtır? 14. Bir sinema filminin biletleri öğrencilere 5 TL den, diğer izleyicilereyse 8 TL den satılmıştır. Bu film için satılan biletlerin sayısı 90 ve bilet satışından elde edilen para 510 TL olduğuna göre, biletlerin kaç tanesi öğrencilere satılmıştır? ) 45 B) 50 C) 60 D) ğırlıkça % 70 i un olan 70 kg lık un-şeker karışımına 14 kg daha un katılınca un oranı ağırlıkça % kaç olur? ) 75 B) 78 C) 81 D) 84 x + 1 x + 1 = 1 9 olduğuna göre, x kaçtır? ) 3 B) 2 C) 1 D) ceket ile 4 pantolon 420 TL ye satılmaktadır. Bir ceket 10 TL ucuza, bir pantolon 20 TL pahalıya satılsaydı ceket ile pantolonun fiyatları eşit olacaktı. Buna göre, bir ceketin fiyatı kaç TL dir? ) 75 B) 80 C) 85 D) 90 ) 1999 B) 2009 C) 2109 D)

4 18. - B = C + B + C = 34 MÜHENDİS 23. şağıdakilerden hangisi tatürk döneminde olduğuna göre, kaçtır? yaşanan dış olaylardan biri ) 14 B) 16 C) 17 D) li nin bugünkü yaşı 7, kardeşininki ise x tir. li 21 yaşına geldiğinde kardeşi 8x yaşında olacağına göre, x kaçtır? ) 2 B) 3 C) 4 D) iş yerindeki işçi sayısı, B iş yerindeki işçi sayısının 3 katıdır. dan 12 işçi B ye geçerse B deki işçi sayısı da kalan işçi sayısının yarısı kadar oluyor. Buna göre, başlangıçta iş yerindeki işçi sayısı kaçtır? ) 114 B) 108 C) 96 D) I- Halkevlerinin kurulması II- Köy Enstitülerinin açılması III- Millet Mekteplerinin açılması uygulamalarından hangisi/hangileri, halkın kültürel gelişmesini sağlamaya yöneliktir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I - III D) I - II - III 22. I- Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvimin kabul edilmesi II- rşın, endaze ve kulaç gibi uzunluk ölçülerinin yerine metre sisteminin kabul edilmesi III- İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi Yukarıdakilerin hangisi/hangilerinde, Türkiye Cumhuriyeti ndeki uygulamalarda birlik sağlama amacı olduğu savunulabilir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I - II ) Mısır ın İngiliz yönetimine geçmiş olduğunun kabul edilmesi B) Türkiye nin Kore Savaşı na asker göndermesi C) Türkiye nin Milletler Cemiyetine üye olması D) Boğazların Türk egemenliğine girmesi 24. Osmanlılar zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık çalışmalarıyla ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? ) li Kuşçu B) Seydi li Reis C) Piri Reis D) Matrakçı Nasuh 25. Karadeniz ve kdeniz bölgelerini iç kesimlere bağlayan karayollarının yapım maliyetinin yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? ) Engebenin fazlalığı B) Kar yağışlarının çokluğu C) Tarım etkinliklerinin fazlalığı D) Yerleşim merkezlerinin çokluğu 26. Türkiye de ekili alanların artmasının aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenmez? ) Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaşması B) Sulama ağının genişlemesi C) Makineli tarımın artması D) Tarımsal gelirin artması 27. Türkiye de iç turizme katılan kişi sayısı 1950 yılından günümüze yaklaşık 30 kat artmıştır. şağıdakilerden hangisinin bu artış üzerindeki etkisi en azdır? ) Eğitim düzeyinin yükselmesi B) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi C) Turistik değerlerin tanıtımının artması D) Kişi başına düşen ulusal gelirin yükselmesi 4

5 MÜHENDİS 28. Türkiye de, çalışan nüfus içinde tarım sektörünün oranı 1980 yılında % 60 iken, bu oran 2000 yılında % 48 e düşmüştür. şağıdakilerden hangisinin bu azalmaya neden olduğu söylenebilir? ) Kent sayısının artması B) Ulaşım olanaklarının artması C) Tarımda makineleşmenin artması D) Dış satımda tarım ürünleri payının azalması 29. şağıdakilerden hangisi, Güneydoğu nadolu Bölgesi nde nüfusun yoğun olduğu alanlar arasında yer almaz? nayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer alır? ) Yargıtay B) İdare mahkemeleri C) ğır ceza mahkemeleri D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu sayılı Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi esnaf ve sanatkârlar odalarının organlarından ) Genel kurul B) Yönetim kurulu C) Disiplin kurulu D) Denetim kurulu ) Su kaynaklarına yakın alanlar B) Sulama olanakları iyileşen ovalar C) Ulaşım açısından önemli kavşaklar D) Hidroelektrik enerjinin üretildiği yerler 30. Türk Medeni Kanunu na göre, kişilik nasıl başlar? ) Reşit olmakla B) Sağ ve tam doğumla C) Yedi yaşına girmekle D) yırt etme gücünün kazanılmasıyla 34. şağıdakilerden hangisi Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden biri ) hilik Haftası kutlamalarını koordine etmek B) Ticaret ve sanayi odalarının kuruluş işlemlerini yapmak C) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi işlemlerini yürütmek D) Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarına ilişkin işlemleri yürütmek ve bu toplantılara Bakanlık temsilcisi göndermek nayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeliğinin sona erme nedenlerinden biridir? ) Bakanlar Kurulunda bakan olarak görev almak B) TBMM komisyonlarında görev almak C) TBMM Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanına vekillik etmek D) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmamak sayılı Kanun a göre federasyon kurulabilmesi için kurucu oda sayısı en az kaç olmalıdır? ) 40 B) 30 C) 20 D) Esnaf ve sanatkârlar sicil müdürlüğünün kuruluşu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Ticaret ve sanayi odaları bünyesinde kurulur. B) Faaliyet alanı kurulu bulunduğu ilçe ile sınırlıdır. C) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği bünyesinde ayrı bir birim olarak kurulur. D) O yerdeki idare mahkemeleri gözetiminde faaliyet gösterir. 5

6 MÜHENDİS 37. şağıdakilerden hangisi organize sanayi bölgelerinin amaç ve hedefleri arasında yer almaz? 42. Ticaret sicili memurlarının atanma usulü nasıldır? ) Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi B) Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması C) Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması D) Şehrin nüfus artışının önüne geçilmesi ) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine oda yönetim kurulunca atanır. B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü üzerine oda meclisince atanır. C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından atanır. D) dalet Bakanlığı tarafından atanır. 38. Organize sanayi bölgesi yerinin/arsasının satın alınması aşamasında kamu yararı kararı organize sanayi bölgesi müteşebbis heyetinin başvurusu üzerine aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? ) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı B) Belediye Başkanlığı C) Maliye Bakanlığı D) Valilik 39. şağıdakilerden hangisi karma ve ihtisas OSB lerde kurulamayacak tesislerdendir? ) Cam fabrikaları B) Çimento fabrikaları C) Otomobil fabrikaları D) lüminyum fabrikaları 43. Muamele tescil ücretine ilişkin olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tescil ücreti oranı borsa meclisince belirlenir. B) Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azami binde ikidir. C) İhracata konu mallarda tescil ücreti oranı, söz konusu malın alım satım değeri üzerinden azami binde birdir. D) İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz sayılı KHK ye göre toptancı hâllerdeki iş yerleri en fazla kaç yıllığına kiraya verilebilir? ) 3 B) 4 C) 5 D) şağıdakilerden hangisi ihtisas endüstri bölgesi ilan edilme şartı ) Yeni kurulacak bölge olması B) Yeterli sayıda yatırımcı bulunması C) Kurulacağı alanın en az m 2 büyüklüğünde olması D) Kalkınma planlarında belirtilen ileri teknoloji sektörlerinden birini kullanması 45. şağıdaki genel müdürlüklerden hangisi plan ve programlar çerçevesinde, yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere ilgili kuruluşlarla iş birliği yapar? ) Sanayi raştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü B) vrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü C) Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü D) Sanayi Genel Müdürlüğü 41. şağıdaki şirket türlerinden hangisinin kuruluşunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine gerek yoktur? ) Sigorta Şirketleri B) Factoring Şirketleri C) Finansal Kiralama Şirketleri D) Endüstriyel Otomasyon ve Ölçüm Şirketleri 6

7 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında verilen ve bir aracın, sisteminin, aksamının veya ayrı teknik üniteye ait tipinin bunlarla ilgili yönetmeliklere uygunluğunun onaylanması ve bu onayın belgelendirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir? ) raç muayenesi B) Tip onay C) raç ruhsatı D) Trafik tescil belgesi MÜHENDİS 50. şağıdakilerden hangisi, 3516 sayılı Ölçüler ve yar Kanunu kapsamında ölçü ve ölçü aletlerine uygulanan muayene türlerinden biri ) İlk muayene B) Son muayene C) Stok muayenesi D) Periyodik muayene 47. Sanayi işletmelerinin kayıtları aşağıdaki kanunlardan hangisine göre tutulmaktadır? ) 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu B) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu C) 3516 sayılı Ölçüler ve yar Kanunu D) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 48. I- İTÜ II- TSE III- TÜRKK Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, taşıt araçları ve aksamlarının deney işlemlerinde atanmış test kuruluşları olarak görev yapmaktadır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) II - III 51. Metroloji alanında tam üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlardan Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı nın kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? ) WELMEC B) BIPM C) CORTE D) OIML 52. karyakıta rafineri çıkışı, gümrük girişi veya ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenen, akaryakıtın özelliklerini bozmayan, formülü gizli olan ve akaryakıtta varlığının olup olmamasına bakılarak kaçak akaryakıtın tespitine yarayan kimyasal maddenin adı aşağıdakilerden hangisidir? ) Dağıtıcı firma markeri B) Ulusal marker C) Madeni yağ D) Solvent 49. Çeşitli ölçü ve ölçü aletlerinin doğruluğunu tahkik etmek için sahip olunan imkânlara göre en yüksek hassasiyetli ölçü ve ölçü aletlerine ne ad verilir? ) Etalon B) Damga C) lkol hidrometreleri D) Dinamometrik tartı aleti 53. şağıdakilerden hangisi evrensel kabul görmüş tüketici haklarından ) Tüketicinin temsil edilme hakkı B) Tüketicinin eğitilme ve bilgi edinme hakkı C) Tüketicinin düşük fiyattan mal alma hakkı D) Tüketicinin mal ve hizmetleri serbestçe seçme hakkı sayılı Tüketici Kanunu na göre aşağıda belirtilen tüketici sözleşmelerinden hangisi yazılı yapılmak zorunda ) bonelik sözleşmeleri B) Paket tur sözleşmeleri C) Peşin satış sözleşmeleri D) Tüketici kredisi sözleşmeleri 7

8 MÜHENDİS 55. Garanti süresi, ne zaman başlar ve asgari kaç yıldır? 59. Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre yönetim kurulu en az kaç üyeden oluşur? ) Malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az bir yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. B) Malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. C) Malın üretim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıldır. D) Malın üretim tarihinden itibaren başlar ve en az bir yıldır sayılı Kanun gereğince perakende satışa arz edilen malların fiyat etiketleri veya listelerinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin yazılması zorunlu ) Malın üretim yeri B) Malın ayırıcı özellikleri C) Malın tüm vergiler dahil satış fiyatı D) Malların bakım ve basit onarımına ilişkin bilgiler 57. şağıdakilerden hangisi kooperatif ortaklarının bireysel haklarından ) Genel kurul toplantısı gündemine madde ilavesini isteme hakkı B) Genel kurul kararları aleyhine dava açma hakkı C) Tasfiye artığından pay alma hakkı D) Ortaklıktan çıkma hakkı 58. Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre olağan genel kurul toplantısı ne zamana kadar yapılmalıdır? ) Her hesap devresi sonundan itibaren on beş gün içinde B) Her hesap devresi sonundan itibaren bir ay içinde C) Her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde D) Her hesap devresi sonundan itibaren altı ay içinde ) 2 B) 3 C) 5 D) Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması ve ek ödeme yükümlülükleri hakkındaki kararlarda karar nisabı nedir? ) Tüm ortakların kararı B) Tüm ortakların üçte birinin kararı C) Tüm ortakların dörtte üçünün kararı D) Tüm ortakların yarısından bir fazlasının kararı 61. şağıdakilerden hangisi Sanayi raştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün r-ge Destek Programları kapsamında esas aldığı kriterlerden ) Üniversite-Sanayi iş birliğinin kurumsallaştırılması B) İşletmelerin r-ge faaliyetlerinin güçlendirilmesi için B fonlarının koordine edilmesi C) Büyük işletmelerin r-ge faaliyetlerinin teşvik edilerek, bilgi yoğun üretime geçişlerinin sağlanması D) Teknoloji tabanlı üretime yönelik genç girişimciler yetiştirilmesi ve mevcut KOBİ lerin r-ge faaliyetlerinin desteklenmesi 62. şağıdakilerden hangisi SN-TEZ Programının hedefleri arasında ) KOBİ lerin kuruluşlarında sermaye desteği sağlamak B) Üniversite-sanayi-kamu iş birliğini kurumsallaştırmak C) KOBİ lerin teknoloji ve r-ge kültürü edinmelerini sağlamak D) Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi suretiyle ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesini sağlamak 8

9 63. Tekno girişim sermayesi desteği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? MÜHENDİS ) Başvurular iş fikri konusunda uzman akademisyenler tarafından değerlendirilmekte, desteklenmeye uygun bulunan iş fikri sahibinden, sözleşme sonrasında en geç beş ay içinde firmasını kurması istenmektedir. B) İş fikri desteklenmesi uygun bulunan girişimciye, firmasını kurmasını müteakip bir defaya mahsus olmak üzere üç yıl süreyle en fazla ,00 TL teminatlı destek düşük faizli kredi olarak verilmektedir. C) İş fikrinin başvuru ve desteklenmesi sürecindeki tüm işlemler Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. D) Destek ödemesi, sözleşmeyi müteakip 3 er aylık 3 dönem hâlinde ve dönemsel ödemeler girişimci tarafından belirlenen bütçeye göre yapılmaktadır. 66. şağıdakilerden hangisi Türkiye ile vrupa Birliği arasında yapılacak olan tam üyelik müzakereleri sürecinde yer alan başlıklar arasında ) Tarım ve Kırsal Kalkınma B) Gıda Güvenliği C) Mühendislik D) Balıkçılık 67. Bakanlığımız, müzakerelere açılmış olan fasıllardan hangisinde ulusal koordinatörlük görevini yürütmüştür? ) Tüketicinin ve sağlığın korunması B) Malların serbest dolaşımı C) Vergilendirme D) Çevre 64. şağıdakilerden hangisi Tanıtım ve Pazarlama Destek Programının temel hedefleri arasında ) Katma değeri yüksek teknoloji tabanlı ürünlerin ucuz bir şekilde ithal edilmesini sağlamak B) Katma değeri yüksek teknoloji tabanlı ürünlerin tanıtım ve pazarlamasını desteklemek C) Uluslararası pazarlarda tercih edilir marka sayısını artırmak D) Bilgi ve teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemlerinin en kısa sürede ticari olarak değerlendirilmesi ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak 65. Bakanlığımız, Ülkemizin vrupa Birliğine katılım müzakereleri kapsamında 33 başlıkta yer alan B müktesebatına uyum çalışmalarının kaç başlığında yer almaktadır? ) 25 B) 21 C) 20 D) şağıdakilerden hangisi B Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) bileşenlerinden ) Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) B) Katılım Öncesi Mali Yardım racı (IP) C) vrupa kıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE) D) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT) 69. şağıdakilerden hangisi Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri arasında ) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini takip etmek B) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenlemek C) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak D) Bakanlık ana hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlamak 9

10 70. şağıdakilerden hangisi Bakanlığımızın bağlı kuruluşudur? MÜHENDİS 74. şağıdakilerden hangisi suçun unsurlarından ) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme İdaresi Başkanlığı B) Millî Prodüktivite Merkezi C) Türk Patent Enstitüsü D) Rekabet Kurumu ) Teşebbüs B) Maddi unsur C) Tipiklik (Kanuni unsur) D) Manevi unsur (Kusurluluk) 71. şağıdakilerden hangisi sanayi ve ticaret il müdürlüklerinin görevleri arasında yer almaz? ) Sanayi envanteri ile ilgili olarak Bakanlık merkez teşkilatınca verilen görevleri yerine getirmek B) Esnaf ve sanatkârlar il ve ilçe mutabakat komitelerinin almış olduğu kararları Bakanlığa bildirmek C) Yatırımların ve istihdamın teşviki konularında verilecek destekler ile ilgili görevleri yapmak D) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerini Bakanlığa bildirmek 72. şağıdakilerden hangisi sanayi ve ticaret il müdürlüklerince yürütülmekte olan hizmetler arasında yer almaz? ) ykırı reklamlarla ilgili idari para cezası uygulanması B) Garanti belgesi ile ilgili muafiyet yazısının verilmesi C) nonim şirket genel kurullarında Bakanlık komiseri bulundurulması D) Sanayi kuruluşlarının sanayi siciline kaydı ve bu kuruluşlara sanayi sicil belgesi verilmesi sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir? ) ylıktan kesme cezası B) Üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası C) ltı aydan üç yıla kadar hapis cezası D) Bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası 76. şağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre harcama talimatında yapılacak işe ilişkin yer alması gereken bilgilerden biri ) Süresi B) Proje numarası C) Konusu ve tutarı D) Kullanılabilir ödeneği 77. şağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanunu nda harcırahın unsurları arasında sayılmamıştır? ) Yol gideri B) Gündelik C) Gösterge D) ile gideri 73. şağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine sahiptir? ) Bakanlıklar B) Bakanlar Kurulu C) Cumhurbaşkanı D) nayasa Mahkemesi sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre, TBMM ye gönderilen dilekçeler kaç gün içinde karara bağlanır? ) 60 B) 30 C) 10 D) 15 10

11 79. şağıdakilerden hangisi idari davaların açılabileceği mercilerden biri MÜHENDİS ) Danıştay B) Vergi Mahkemesi C) İdare Mahkemesi D) Tüketici Mahkemesi 80. şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmez? ) Memurlar B) Müsteşar, vali ve kaymakam C) Ticaret ve sanayi odası çalışanları D) Kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 11

12 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 20 MRT 2011 TRİHİNDE YPILN SNYİ VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 2. GRUP: MÜHENDİS TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. b 2. a 3. b 4. c 5. c 6. b 7. a 8. a 9. d 10. b 11. c 12. a 13. c 14. d 15. a 16. b 17. d 18. c 19. a 20. b 21. d 22. d 23. b 24. c 25. a 26. a 27. b 28. c 29. d 30. b 31. d 32. a 33. c 34. b 35. a 36. c 37. d 38. a 39. b 40. c 41. d 42. b 43. c 44. d 45. d 46. b 47. a 48. c 49. a 50. b 51. d 52. b 53. c 54. c 55. b 56. d 57. a 58. d 59. b 60. c 61. b 62. a 63. d 64. a 65. b 66. c 67. a 68. b 69. d 70. c 71. d 72. a 73. b 74. a 75. c 76. b 77. c 78. a 79. d 80. c

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GE- NEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK SINVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 14.00 dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP:

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ dı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Sınav Salon No : KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı