FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş."

Transkript

1 FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş Dönemi Faaliyet Raporu 1

2 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE FFK FON LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM POLİTİKASI V- ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER VI-RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI VII-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU VIII-AR-GE ÇALIŞMALARI IX-YAPILAN BAĞIŞLAR X- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 2

3 I-ŞİRKET TANITIMI 1.1 ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU, TARİHÇE ve ORTAKLIK YAPISI FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi (Şirket), Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ndan alınan faaliyet iznine istinaden 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye de faaliyet göstermek amacıyla, 1995 yılında Site Finansal Kiralama Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. 16 Temmuz 2002 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Sicil Numarası ile Şirket unvanı, FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirket, makine, ekipman, kara ve deniz vasıtaları ve diğer sabit kıymetlerin finansal kiralaması konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, Toprak Finansal Kiralama A.Ş nin %83,8 oranındaki hissesini 14 Temmuz 2005 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan (TMSF), %1,2 oranındaki hissesini de daha sonraki tarihlerde küçük ortaklardan satın almak suretiyle, Toprak Finansal Kiralama A.Ş nin %85 oranındaki hissesine sahip olmuştur. 6 Ekim 2006 tarihinde, Şirket, bağlı ortaklığı Toprak Finansal Kiralama A.Ş nin tüm varlık ve yükümlülüklerini devralmak suretiyle birleşmiştir. Söz konusu birleşme ile şirket halka açılmış ve birleşme sonrasında ilk kez 31 Aralık 2006 tarihinde finansal tablo düzenlenip, SPK ve İMKB ye sunulmuştur tarihinde; TL olan Şirket sermayesi, tamamı kar yedeklerinden karşılanması suretiyle TL arttırılarak TL ye çıkartılmıştır tarihinde Şirket in satılmaya hazır finansal varlıkları arasında yer alan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve iştiraklerinde yer alan Kaynak Finansal Kiralama A.Ş. hisse senetleri kısmi bölünme yoluyla, Şirket in mevcut ortakları tarafından yeni kurulan Gözde Finansal Hizmetler A.Ş. ye devredilmiş ve Gözde Finansal Hizmetler A.Ş. nin sermayesini temsil eden paylar, Şirket in ortaklarına Şirket teki mevcut payları oranında verilmiştir. Şirket çok ortaklı bir yapıya sahip olup, Şirket in itibarıyla pay tutarları ile pay oranları aşağıda sunulmuştur. Sermaye Ortaklar Pay Tutarı (TL) Oran (%) Yıldız Holding A.Ş ,10 84,54 Halka Açık Kısım ,63 14,68 Diğer ,27 0,78 Toplam ,00 100,00 Tablo 1 Şirket in Genel Müdürlüğü, tarihinde Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. Kat: 3 No. 1/A Ataşehir / İstanbul adresine taşınmıştır. Şirket in şubesi bulunmamaktadır. 3

4 II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE FFK FON LEASİNG 2.1 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GELİŞMELER Global finansal krizin sonrasında durgunluktan çıkmaya çalışan sektör, 2012 yılında yavaş da olsa toparlanmasını sürdürmüştür. Fider (Finansal Kiralama Derneği) verilerine göre [Tablo 2]; 2012 yılında gerçekleştirilen işlem hacmi ( TL) bir önceki yıla göre ( TL) %13,42 artmıştır. Bakanlar Kurulu kararı ile 2011 yılı Aralık ayı sonunda bazı ekipman gruplarında Katma Değer Vergisi oranının %1 e indirilmesinin işlem hacimlerine olumlu katkısı olmuştur. İşlem hacmindeki artışa karşın, ülkemizdeki özel sektör yatırımlarının leasing yöntemi ile finanse edilme oranı halen Avrupa Topluluğu ortalamalarının altındadır. Bu da sektörün büyüme potansiyelinin olduğunu göstermektedir Yılı 2012 Yılı Değişim (%) İşlem Hacmi (Bin TL) %13,42 İşlem Hacmi (Bin USD) %9,58 Tablo 2, Kaynak: Fider 2012 yılında Fider üyesi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen finansal kiralama işlemlerinin ürün gruplarına göre yüzdesel dağılımı ise aşağıdaki grafikte verilmiştir. Ülkemizdeki büyümeye paralel olarak, 2012 de, hemen hemen her mal grubunda leasing işlem hacmi artmıştır. İnşaat Makinaları ve Makine Ekipmanlarında geçen senenin aynı dönemine göre bir miktar daha artış olmuştur; bu da inşaat ve üretim sektöründe yaşanan büyümeye paralel olarak, inşaat ve orta ölçekli üretim şirketlerinin leasing sektörünü ağırlıklı olarak kullanmasında etken olmuştur. Grafik 1 Kaynak: Fider 4

5 İş ve inşaat makinaları ile makine ve ekipman ürün grupları, ülkemizde gerçekleştirilen tüm leasing işlemlerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Ağırlıkla KOBİ lerin faaliyet gösterdiği bu iki ürün grubunda; leasingin en çok kullanılan finansman aracı olması da doğaldır. 2.2 SEKTÖRDE FON LEASİNG Dünya çapındaki finansal krizi ve halen süren artçı etkileri ile leasing şirketleri arasında başlayan aşırı rekabet ortamı ve uzun vadeli fonlamalardaki fiyatların halen yüksek olması dikkate alınarak, tercih edilen temkinli hareket etme politikası halen sürdürülmektedir. Buna rağmen izlenen etkin risk yönetimi, doğru yatırım finansmanları sayesinde şirket işlem hacmi büyümesi sektör ortalamasının üzerinde olmak üzere geçen yılın iki katına ulaşmıştır. Yeni Leasing Sözleşmeleri ( Baz Maliyet Esas Alınarak ) 2011 Yılı 2012 Yılı Değişim (%) İşlem Hacmi (Bin TL) %100 İşlem Hacmi (Bin USD) %98,5 Tablo 3, Kaynak: Fider FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş, 2012 yılının tamamında baz maliyet toplamı TL olan işlem noterlenmiştir. Sözleşme tarihindeki kurlar esas alınarak kesinleşen (aktifleşen) sözleşme tutarı TL dir. Geçici (yatırımı devam eden) sözleşme tutarı TL dir. Şirketimiz faaliyetleri, gıda sektörüne yönelik üretim yapan imalat sanayisinde yoğunlaşmaktadır. Grafik 2 Buradan hareketle, Şirketimiz dengeli bir şekilde tüm sektörlerde yatırım yapmaya devam etmekle birlikte ağırlıklı olarak gıda şirketlerine makine ve ekipman desteği sağlamıştır. 5

6 Grafik 3 Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere leasing işlemlerine konu olan ürünlerin başında diğer grubu adı altında gıda firmaları için yapılan yatırımlar gelmektedir. Makine Ekipman ve Büro Makineleri ürün grupları değer düşüklüklerinin ve model değişikliklerinin daha az yaşandığı, ikinci el satış şanslarının daha fazla olduğu ürün grupları olarak, riski en azda tutma politikamıza destek olmaktadır. III- İDARİ FAALİYETLER tarihleri arasında 9 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Şirketimizde, tarihi itibarıyla çalışan sayısı 18 dir. IV- KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimizin kar dağıtım politikası esas sözleşmemizin 23. Maddesinde açıklanmıştır. Şirketimizde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, esas sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılması ile ilgili düzenleme yoktur. 6

7 V- ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER (Bin TL) (Bin TL) AKTİF Bankalar Kiralama İşlemleri Takipteki Alacaklar (Net) Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar Diğer Aktifler Aktif Toplamı (Bin TL) (Bin TL) PASİF Alınan Krediler Muhtelif Borçlar Diğer Yabancı Kaynaklar Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler Borç ve Gider Karşılıkları Özkaynaklar Pasif Toplamı (Bin TL) (Bin TL) GELİR TABLOSU Esas Faaliyet Gelirleri Esas Faaliyet Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Finansman Giderleri (-) Takipteki Alacaklar İçin Özel Karşılıklar(-) Diğer Faaliyet Giderleri(-) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı Net Dönem Karı

8 VI-RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI - Kredi riski yaratan işlemlere ilişkin kredi politikaları yazılı olarak belirlenir. İlke olarak, kredi politikaları gerek görüldüğü hallerde güncellenir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. - Etkin risk yönetimi için altı ana başlık benimsenmiştir; Yüksek ve itibari risk yaratacak işlemlerden kaçınılmasını amaçlayan kredi politikaları uygulanır, Aktif kalitesini yükseltmeye yönelik kredi politikası ve erken uyarı sinyalleri aracılığı ile proaktif risk yönetimi yaklaşımı benimsenmiştir, Kaynaklarını arttırırken, krediler spesifik bir sektör üzerinde yoğunlaşmaz, Proje değerlendirirken, proje riskine, projenin ekonomik ömrüne ve projenin verimliliğine önem verilir, Müşterinin ekipman ihtiyacı, finansal performansı ve geri ödeme gücü temelinde değerlendirilir, Kredi müşterilerinin mali yapıları sürekli değerlendirilerek leasing geri ödemeleri yönetilmeye çalışılır, Değerlendirmeler yapılırken ekonomi, sektör ve iş gücü göz önünde bulundurulur. Faaliyetler sonrasında oluşabilecek kredi, kur ve faiz riski de göz önüne alınmakta ve önlemleri üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. - Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, departmanlara özel risk algıları ve bunlara istinaden risk azaltım çalışmaları yapılmıştır. VII - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermektedir. Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur. Ana hatlarıyla; Pay sahipleri ile ilişkiler birimi yapılandırılmış, İçeriden alınan bilgilerin ticareti ile ilgili düzenlemeler yapılmış, Şirket internet sitesi ilkelerde belirtilen şekilde düzenlenmiş, Yönetim Kurulu na bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitesi yeniden yapılandırılmıştır. Esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Çalışmaları yapılmıştır. 8

9 SPK, tarihli Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda SPK nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup, Tebliğ de söz konusu diğer ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalara ise önümüzdeki dönemde devam edilecektir. Ayrıca aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirket bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır; Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminde, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Evrenol, Mali işler Müdürü Burak İlhan ve Finans Yönetmeni Ersin Koca görev yapmaktadır. Söz konusu birimde görev yapan çalışanların iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Mehmet Evrenol Genel Müdür Yardımcısı Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul Tel : Burak İlhan Mali İşler Müdürü Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul Tel : Ersin Koca Finansman Yetkilisi Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul 9

10 Tel : Söz konusu kişiler, pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte İMKB, SPK, BDDK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) ile olan yazılı iletişim de bu kişiler tarafından sağlanmaktadır. Dönem içinde birime yapılmış olan tüm yazılı ve sözlü başvurulara cevap verilmiştir. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içinde pay sahiplerinden gelen, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, dönemsel mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Şirket in internet sitesi olan adresi etkin olarak kullanılmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde hissedarların özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket e herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir. Genel Kurul Bilgileri Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır yılına ait olağan genel kurul toplantısı ilanı tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Dünya Gazetesinde yayınlanmıştır. Şirketimiz internet sitesinde de Genel Kurul bilgilendirme dokümanı yayınlanarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır tarihinde Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmış ve toplantı sonucu, SPK ve Kanunun öngördüğü şekilde kamuoyuna açıklanmıştır. Genel Kurulda görüşülen tüm gündem maddeleri oy birliği ile onaylanmış ve gündemle ilgili soru ve görüş bildirilmemiştir. Genel Kurul toplantısına mevcut sermayenin 85,00% i oranında katılım olmuştur. Şirket Esas Sözleşmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 10

11 Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında değişiklik talepleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, B.02.6.SPK sayı numaralı onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın tarih, B.21.0.İTG / sayı numaralı onayı ile 4,8,10,11,15,16,19,21 ve 26. Maddeler değiştirilmiş ve ayrıca 28. Madde eklenmiştir. İlgili değişiklikler tarih ve 8104 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan olunmuştur yılı dönemi için yapılacak olan Genel Kurul da yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu na uyum amacı ile Esas Sözleşme de yapılacak olan değişiklikler konusu gündeme alınacaktır. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin maliki oldukları veya temsil ettikleri her bir hisse için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin yirmide birinin talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Mirasın taksim edilmediği hallerde oy hakkı mirasçıların seçecekleri bir müşterek mümessil tarafından kullanılır. Pay sahibi olan tüzel kişiler, gerçek kişiler tarafından, küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin pay sahibi olması gerekli değildir. Sıfatlarını kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurul'da oy haklarının kullanmaları için yeterli ve kâfidir. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan paylarda oy hakkı maliklerine aittir. Kar Payı Hakkı Şirketimizde kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Yıllık kar dağıtımının hangi tarihte ve ne şekilde yapılacağı Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hükümleri ve esas sözleşme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, şirket mali yapısının güçlendirilmesi amacı ile 2011 yılına ilişkin kar payı dağıtılmaması önerisinin genel kurula teklif edilmesine karar vermiştir yılına ilişkin olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu nun önerisi doğrultusunda kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Payların Devri Payların devri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun mevzuatı hükümlerine tabidir. Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. 11

12 Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar, ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın sahip olması gereken sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan asgari sermaye tutarını temsil eden payları hiçbir şekilde azaltılamaz BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Şirket Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını ve şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içerir., Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde kullanıma sunulur. Kamuya açıklanmış her türlü bilginin talep olması halinde ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Bu kapsamda pay sahiplerinden bilgi talebi olduğu takdirde, yazılı veya sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Şirket tarafından dönemi içinde SPK düzenlemeleri uyarınca İMKB ye 5 (beş) adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Dönem içerisinde SPK veya İMKB ye zamanında yapılmamış olan bir özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Mehmet Evrenol Genel Müdür Yardımcısı Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul Tel : Burak İlhan Mali İşler Müdürü Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul Tel : Ersin Koca Finansman Yetkilisi Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul Tel :

13 Ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerin, pay sahiplerine, kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir biçimde duyurulması temel prensiplerdendir. Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanmakta ve bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet raporu, şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarında, asgari olarak, Şirket in, - Faaliyet konusu, - Faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi, - Finansal göstergeler - Kurumsal yönetim ilkeleri bilgilerinin yer almasına özen gösterilmektedir. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi olan Türkçe ve İngilizce olarak aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olup; çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası ile bunlara verilen cevaplar yer alır. Faaliyet Raporu Şirket faaliyet raporu, hissedarların ve kamuoyunun Şirket in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar Şirket web sayfasında sürekli olarak güncellenmektedir. Şirketin Faaliyet Raporunda da yer verdiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur. FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ (31/12/2012) Kişi Çalıştığı Kurum Görevi Murat Ülker Yıldız Holding A.Ş. Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atila Kurama Yıldız Holding A.Ş. FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yön.Kur.Bşk. - Fin.İşt. Grup Bşk. Hüseyin Avni Metinkale FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kur.Bşk.Yard. ve Gen. Müd. 13

14 Ataman Yıldız Yıldız Holding A.Ş. FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Güven Obalı Serbest FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın Yıldız Holding A.Ş. FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ziyaeddin Selçuk Maruflu Bağımsız FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim) Ersin Taranoğlu Bağımsız FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim) Halil Cem Karakaş Yıldız Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı Nurtaç Ziyal Yıldız Holding A.Ş. M&A İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdürü - Denetçi Özgür Kalyoncu Yıldız Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Işıl Bük Yıldız Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Cem Kütük Yıldız Holding A.Ş. M&A İş Geliştirme Müdürü Caner Özdurak Yıldız Holding A.Ş. M&A İş Geliştirme Bölümü - Yönetici Mustafa Tercan Yıldız Holding A.Ş. Mali Kontrol Genel Müdürü - Denetçi Mehmet Evrenol FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Emir Erçel Yıldız Holding A.Ş. Konsolidasyon Uzmanı Melis Eğeryılmaz Yıldız Holding A.Ş. Konsolidasyon Uzmanı Sezen Öztürk Yıldız Holding A.Ş. Konsolidasyon Uzmanı Bahar Erbengi Yıldız Holding A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörü Zuhal Şeker Tucker Yıldız Holding A.Ş. Kurumsal İletişim Genel Müdürü Levent Taşçı Yıldız Holding A.Ş. Kurumsal İşlemler Müdürü Muhammed Mustafa Gül Yıldız Holding A.Ş. Kurumsal İşlemler Müdürlüğü - Memur Ayyüce Baştan Yıldız Holding A.Ş. Genel Müdür Asistanı Selda Şenkul Yıldız Holding A.Ş. Genel Sekreter Asistanı Hakan Türel Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Asistanı Abdullah Çakar Yıldız Holding A.Ş. Proje Müdürü Yasemin Tokuş Hocaoğlu Yıldız Holding A.Ş. Özel Kalem Müdürü Leyla Şen Yıldız Holding Kurumsal İletişim Uzmanı Barış Öner Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Kıdemli Hukuk Müşaviri Nagihan Şengül Karpuz Yıldız Holding A.Ş. Vergi Koordinatörü Nesrin Özel Yıldız Holding A.Ş. Yasal Kayıtlar Uzmanı Sezgin Selimoğulları Yıldız Holding A.Ş. Yasal Kayıtlar Uzmanı Cihangir Çimenoğlu Yıldız Holding A.Ş. Yasal Kayıtlar Uzmanı Emre Şehsuvaroğlu Yıldız Holding A.Ş. İç Denetim Başkanı Serkan Karadağ Yıldız Holding A.Ş. İç Denetim Direktörü Bora Dal Yıldız Holding A.Ş. İç Denetim Direktörü Mesut Emre yalçın Yıldız Holding A.Ş. İç Denetim Müdürü Bayram Erol Yıldız Holding A.Ş. Kıdemli İç Denetçi Duygu Artuç Yıldız Holding A.Ş. Kıdemli İç Denetçi Emrah Ebeperi Yıldız Holding A.Ş. Kıdemli İç Denetçi Evren Bayraktaroğlu Yıldız Holding A.Ş. Kıdemli İç Denetçi Mustafa Kocameşe Yıldız Holding A.Ş. Kıdemli İç Denetçi Siyne Arslandok Yıldız Holding A.Ş. Kıdemli İç Denetçi Ufuk Kasar Yıldız Holding A.Ş. Kıdemli İç Denetçi Zeynep Sinem Ülke Yarar Yıldız Holding A.Ş. Kıdemli İç Denetçi Babür Kaan Şener Yıldız Holding A.Ş. Kıdemli İç Denetçi Ergin Can Yıldız Holding A.Ş. İç Denetçi Fatma Buket Uğur Haser Yıldız Holding A.Ş. İç Denetçi 14

15 Semra Ahçıoğlu Yıldız Holding A.Ş. İç Denetçi Kadir Damar Yıldız Holding A.Ş. İç Denetçi Evin Pehlivanlı Yıldız Holding A.Ş. Finansal Standartlar Müdürü Gamze Yavuz Yıldız Holding A.Ş. Finansal Kontrol Uzmanı Gülay Çuğu Bal Yıldız Holding A.Ş. Finansal Standartlar Müdürlüğü Hasan Rıza Bayar Yıldız Holding A.Ş. Finansal Kontrol Uzmanı Ayşegül Özfındık Yıldız Holding Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Uzman Avukat Ali Anıl Kütük Yıldız Holding Yasal Kayıtlar Uzmanı Talat Çallak Yıldız Holding Mali ve Kurumsal İşlemler Grup Müdürü Yusuf Gümüş Yıldız Holding Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Murat Sorkun Yıldız Holding Finansal Standartlar Müdürü Muhammed Raşit Dereci Yıldız Holding Konsolidasyon Uzmanı Muhammed Abdullah Tuğ FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vedat Osman Mirza İmdat Büyüklü Cem Kuvat Fatih Çalışkan Meltem Damar Burak İlhan Ersin Koca Nihal Dönmez Bağımsız Denetim Kuruluşu FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. İdari İşler Müdürü FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Risk Takip Müdürü FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Operasyon Müdürü FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Avukat FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetmen,Mali İşler Müdürlüğü FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Mali İşler Müdürü FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Finans Yönetmeni - KAP Sorumlusu FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Sekreter DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunur. Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler ve potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. Şirket çalışanları her ay yayınlanan haber bülteni ve intranet üzerinde yapılan Şirket uygulamalarını içeren duyurular aracılığıyla bilgilendirilmektedir. 15

16 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Yönetim Kurulu 2 si bağımsız üye olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Şirketin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. İnsan Kaynakları Politikası İnsan kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapılanları temel alıp, insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabaları ile yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır. Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikası, Global bakış açısına sahip liderler ve yenilikçi İnsan Kaynakları sistemleri ile çalışanlarını geliştirerek, yetkilendirerek ve bağlılığı arttırarak, etkin, yetkin ve esnek bir organizasyon oluşturarak, değerleri yansıtan bir performans kültürünü benimseyerek sürdürebilir rekabet avantajı yaratan lider bir organizasyon olmak olarak benimsenmiştir. Ana hissedarımız Yıldız Holding in benimsemiş olduğu politikalar şirket personel yönetmeliğinde belirtilmiş olup, bu politikalara adresinde yer verilmektedir. Şirketimizce uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet yapılmamıştır. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş., faaliyete geçilmesinden itibaren kaliteli hizmet üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözeten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler çalışanlar- tedarikçilermüşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirketler topluluğunun üyesidir. Yıldız Holding Grubu na dahil tüm şirketlerde uygulanan ve şirketçe de benimsenen bu etik kurallar adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir. Şirket bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır. Ayrıca, şirketimiz üyesi olduğu Finansal Kiralama Derneğinin sayfasında yayınladığı etik değerleri benimsemiş ve faaliyetlerinde bu etik değerleri gözetmektedir. BÖLÜM IV YÖNETĐM KURULU Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdür e ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 16

17 Adı, Soyadı Unvanı Eğitim Durumu M.Atila Kurama Y.K. Bşk. H.Avni Metinkale Y.K. Bşk. Yrd., Gn. Müdür Üniversite Üniversite Eğitim Dalı İşletme- Yönetim İşletme Müh. İbrahim Taşkın Üye Üniversite Hukuk Ataman Yıldız Üye Üniversite İktisat Görev Yaptığı Kurum Göreve Baş. Tarihi Yıldız Holding A.Ş Yıldız Holding A.Ş Yıldız Holding A.Ş Yıldız Holding A.Ş Güven Obalı Üye Üniversite İktisat Serbest Ersin Taranoğlu Bağımsız Üye Z.Selçuk Maruflu Bağımsız Üye Üniversite Üniversite İnşaat Müh. Serbest İşletme- Yönetim Serbest Mehmet Atila Kurama Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atila Kurama, 1960 yılında Bolu da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden lisans ve Cardiff Business School da yüksek lisans (MBA) eğitimi görmüştür. Uzun yıllar yurtdışında bankacılık sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışan Atila Kurama, sırasıyla National Commercial Bank ta Ürün Geliştirme Müdürü, Swiss Bank Corporation da Kredi Risk Yönetim Direktörü ve UBS Warburg`da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi Kredi Riski Yöneticisi (Credit Risk Officer) olarak görev almıştır yılında Ülker grubu bünyesinde görev almak üzere Türkiye ye dönen Atila Kurama, önce Family Finans Kurumu nda İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, daha sonra da Yıldız Holding de Finans Grubu Başkanı olarak çalışmıştır Ocak ayından itibaren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak hizmetini sürdüren Atila Kurama, aynı zamanda Türkiye Finans Katılım Bankası ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir. Hüseyin Avni Metinkale Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Metinkale 1963 yılında doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Hüseyin Avni Metinkale, Gözde Girişim Semayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Komitesi aktif üyesi ve aynı zamanda Yıldız Holding Genel Müdürü dür. Kariyerine Proje Uzmanı olarak 1986 yılında Albaraka Türk Bankası nda başlamıştır. Pripack A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Yıldız Holding-Pripack A.Ş. Ortaklığının ardından 17

18 pek çok yönetim pozisyonlarında görev yapmış, ardından Ambalaj Grup Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir yılında Ambalaj Grup Başkanı olmuş ve aynı zamanda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir. Hüseyin Avni Metinkale nin Yıldız Holding bünyesinde bulunan Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., Öncü Marketing ve Medya Soft gibi birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. Ziyaeddin Selçuk Maruflu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ni 1962 de bitirmiştir. Mezuniyetini müteakip; İngiltere de, London School of Economics te yıllarında, Milletler arası iktisat, genel iktisat ve kalkınma konularında, Üniversite üstü ihtisas yapmıştır yıllarında yedek subaylık görevini teğmen olarak, en üstün liyakatle tamamlayıp, Devlet Planlama Teşkilatına (DPT) girmiş ve yıllarında DPT de Milletlerarası Ekonomik İşbirliğine ve Teknik Yardım ve Sosyal Refah/Sosyal Güvenlik Sektörlerinde uzman ve başkan olarak görev ifa etmiştir da ABD de Kaliforniya Üniversitesi/Davis te Çevre Teknolojisi konusunda akademik çalışmalar yapmıştır dan itibaren, özel sektörde, Tamek Holding, Pepsi-Cola Gruplarında Genel Müdür, İdare Meclisi Murahhas Azası olarak görev ifa etmiştir. 6 Şubat 1988 de ise Yönetim Kurulu Yetkilileri ile THY Danışma Kurulu Başkanlığı na atanmıştır. Bu görev 1991 yılına kadar sürmüştür. DPT deyken, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde, Master Programında, Sosyal Politika Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Dersi Hocalığı ve Özel Sektördeyken de, İstanbul Sanayi Odası, Karma Gıda Komitesi Başkan Vekilliği, Çevre Koruma Vakfı Kurucu Başkanlığı yapmıştır. Büyük çoğunluğunda DPT yayını olarak basılan 28 kitap ve raporu ile çeşitli basın organlarında yayımlanan 1000 makalesi mevcuttur. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde, İstanbul milletvekili seçilerek, TBMM ne girmiştir. TBMM nin en önemli komisyonu olan, plan-bütçe komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliği ile Eximbank ta ve Denizbank ta Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde (2001) International Observers Heyeti Üyeliği yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ersin Taranoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1953 yılında Konya da doğmuş olan Ersin Taranoğlu ilk öğrenimini İstanbul ve Bingöl de, Ortaöğrenimini Bingöl ve Konya da, lise öğrenimini Konya,İzmir ve Sakarya da tamamladı.1975 yılında Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümünden mezun oldu yılları arasında 6. Kolorduda askerlik görevini yaptı yılları arasında özel sektörde yönetici olarak görev yaptı arasında serbest ticaret ile uğraştı yılında ilk kez milletvekili seçildi.18., 19, 20. Ve 21. Dönemlerde Sakarya milletvekili olarak mecliste bulundu. 53. hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 55. Hükümette Orman Bakanlığı yaptı. Halen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterliği görevini yürütmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. 18

19 Ataman Yıldız Yönetim Kurulu Üyesi 1938 yılında Merzifon / Amasya da doğmuş olan Ataman Yıldız lise öğrenimini Haydarpaşa Lisesi nde tamamlayarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi nden 1961 yılında mezun olmuştur yılları arasında Ulaştırma Yedek Subayı olarak askerlik görevini yapmıştır yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu nda Hesap Uzmanlığı yapmıştır yılları arasında İngiltere de 1 yıl süre ile Devlet Sübvansiyonları konusunda araştırma yapmıştır yılları arasında T.C. Emekli Sandığı nda Mali ve İdari konularda Genel Müdür Yardımcılığı, yılları arasında Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanlığ, yılları arasında özel sektörde Mali Danışmanlık yapmıştır. - Ülker Grubu Şirketleri - Costain S.A. (İtalya-İngiltere) - Hyundai Corp., Türkiye Temsilciliği - Gökaltay A.Ş. nin yabancı işleri ( Atatürk Barajı vb.) - Stuag Stb. ( Avusturya) yol inşaatı - Kültür Hizmetleri A.Ş. - Koton Grup A.Ş. - Tire Kutsan A.Ş yılında Ülker de iç yönetim birimi kurmuştur yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğinde bulunmuştur yılından beri ağırlıklı olarak Ülker Topluluğunun Mali ve İdari İşler Grup Koordinatörlüğü ve Yeminli Mali Müşavirliğini yapmaktadır yılında Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine Seçilmiştir İbrahim Taşkın Yönetim Kurulu Üyesi 1965 yılında Trabzon da doğan İbrahim Taşkın İlkokulu Artvin de Ortaokul ve Lise öğrenimini de İstanbul da tamamlamıştır yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuştur. Askerlik hizmetini Disiplin Subayı olarak 1988 yılında tamamlamıştır. Sonrasında 4 yıl süre ile Emniyet Genel Müdürlüğü ne bağlı Florya Polis Eğitim Merkezi nde öğretim görevlisi olarak, Anayasa Hukuku,Ceza Hukuku,Ceza Muhakemeleri Hukuku,Polis Meslek Mevzuatı konularında ders vermiştir yılından itibaren İstanbul Barosu na bağlı avukat olarak çalışmaktadır yılları arasında çeşitli görevler içerecek şekilde siyasi faaliyetler ile uğraşmıştır. Çeşitli dernek ve vakıflarda yönetici veya üye olarak görev yapmaktadır. Halen serbest avukatlığın yanı sıra Yıldız Holding A.Ş. de Hukuk İşleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır. 19

20 Güven Obalı Yönetim Kurulu Üyesi Güven Obalı, 1943 yılında Cihanbeyli / Konya da doğmuştur yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi bölümünden mezun olmuştur yılları arasında Maliye Bakanlığı nda Hesap Uzmanı olarak görev almıştır yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası nda Portföy Yönetimi Müdürü olarak çalışmıştır yılları arasında ABC Yeminli Mali Müşavirlik de Ortak olarak görev yapmıştır yılından itibaren Ülker Topluluğu nda görev yapmaya başlamıştır. Halen, Ülker Çikolata A.Ş., Ülker Bisküvi A.Ş. ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. BAĞIMSIZLIK BEYANI FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na, FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda tamamen bağımsız olduğumu, Şirket veya iştirakleri ve grup içi şirketlerden biri ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son iki yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu işbu belge ile temin ederim. Bağımsızlığımı bozacak herhangi bir husus olması halinde Yönetim Kurulu Başkanlığını ve kamuoyunu bu konuda haberdar ederek gerek görüldüğü halde istifa edeceğimi bildiririm. Ziyaeddin Selçuk Maruflu ( İmzalı ) BAĞIMSIZLIK BEYANI FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na, FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda tamamen bağımsız olduğumu, Şirket veya iştirakleri ve grup içi şirketlerden biri ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son iki yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu işbu belge ile temin ederim. Bağımsızlığımı bozacak herhangi bir husus olması halinde Yönetim Kurulu Başkanlığını ve kamuoyunu bu konuda haberdar ederek gerek görüldüğü halde istifa edeceğimi bildiririm. Ersin Taranoğlu ( İmzalı ) 20

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE FFK FON LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I. ŞİRKET TANITIMI II. III. IV. ŞİRKET PORTFÖYÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER YIL İÇİNDEKİ ÖNEMLİ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır.

KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır. 1 KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır. 1. Kurumsal Yönetim Ilkelerine Uyum Beyanı BÖLÜM 1 PAY SAHIPLERI Kurulduğu

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ülkemizin gelişen ekonomisi ile birlikte finansal piyasalar da derinlik kazanmakta ve bu piyasaların etkin birer katılımcısı

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. 1- ŞİRKET İN FAALİYET KONUSU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. 1- ŞİRKET İN FAALİYET KONUSU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Detaylı

Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler 1 2 İÇİNDEKİLER 1 2 3 4 5 6 7 Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler İnsan Kaynakları Özet Finansal Göstergeler Önemli Gelişmeler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 3 Şirket Profili 4

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kerevitaş dondurulmuş ve konserve gıda alanlarında üretim yaparak Türkiye de ve dış pazarlarda

Detaylı

Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler İÇİNDEKİLER 1 2 3 4 5 6 7 Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler İnsan Kaynakları Özet Finansal Göstergeler Önemli Gelişmeler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Şirket Profili MATKAP

Detaylı

Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler İÇİNDEKİLER 1 2 3 4 5 6 9 10 Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler İnsan Kaynakları Özet Finansal Göstergeler Önemli Gelişmeler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

2 Yönetim 3 Ortaklık Yapısı ve İştirakler

2 Yönetim 3 Ortaklık Yapısı ve İştirakler İÇİNDEKİLER 1 Şirket Profili 2 Yönetim 3 Ortaklık Yapısı ve İştirakler 4 İnsan Kaynakları 5 Özet Finansal Göstergeler 6 Önemli Gelişmeler 7 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 8 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kerevitaş dondurulmuş ve konserve gıda alanlarında üretim yaparak Türkiye de ve dış pazarlarda

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kerevitaş dondurulmuş ve konserve gıda alanlarında üretim yaparak Türkiye de ve dış pazarlarda

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU KEREVİTAŞ GID SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU KEREVİTAŞ GID SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU KEREVİTAŞ GID SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Şirkete

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 3 BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ 4 2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU... 2 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı...

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. Şirketimizin, 2014 yılı dokuz aylık faaliyetleri

Detaylı

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi : 1 Ocak 2014 30

Detaylı

faaliyet raporu uygunluğu hakkında sınırlı denetim

faaliyet raporu uygunluğu hakkında sınırlı denetim Sorumlu Denetçi Suilding a better working wortd EY Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na raporu faaliyet raporu uygunluğu hakkında sınırlı denetim İstanbul - Turkey Maslat, Sarıyer 34398 Orjin

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. A.GENEL BİLGİLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.10.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

Detaylı

01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I-ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET BİLGİLERİ Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.12..2013 Ortaklığın Unvanı : METAL GAYRİMENKUL A.Ş.. Ticaret Sicil No : İstanbul

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (2013)

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (2013) KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (2013) 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla şirket yönetiminde hakim

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN 13.06.2013 TARİHLİ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı karar ile duyurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013

FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 2013 Sayfa 2 İçindekiler 1. Anel Telekom Hakkında... 4 2. Yönetim Kurulu / Komiteler ve Yönetim Takımı... 5 3. Operasyonel Faaliyetler... 12 4. Finansal Bilgiler... 14 5. Yatırımcı İlişkileri...

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarihinde yayımlanarak

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı