History Studies. International Journal of History ACADEMIC JOURNAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "History Studies. International Journal of History ACADEMIC JOURNAL"

Transkript

1

2 International Journal of History ACADEMIC JOURNAL Dergisi, dört ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuki acıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları dergisine aittir. Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir Ģekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez. EBSCO indeksi tarafından taranmaktadır. ISSN: (Print) (Online) Samsun Ekim 2010 Ortadoğu Özel Sayısı / Middle East Special Issue 2010

3 International Journal of History ACADEMIC JOURNAL Guest Editors Prof. Dr. MUSTAFA OZTURK Professor William W. HADDAD Editor Assoc. Prof. Dr. Osman KOSE Ondokuz Mayis University, Faculty of Education, Atakum, Samsun, TURKEY Tel: Fax: Web: historystudies.net

4 HISTORY STUDIES Uluslararsası Hakemli Dergi HISTORY STUDIES International Journal of History Sahibi Osman KÖSE Owner Osman KOSE Misafir Editörler Mustafa ÖZTÜRK William W. HADDAD Guest Editor Mustafa OZTURK William W. HADDAD Editor Osman KÖSE Editor Osman KÖSE Editör Yardımcısı Sibel ÜST Associate Editor Sibel ÜST Genel Koordinatör Mehmet Dursun ERDEM General Coordinator Mehmet Dursun ERDEM Genel Koordinatör Yardımcısı Önder DUMAN Associate General Coordinator Onder DUMAN iletişim Koordinatörü Mehmet KOCER M. Bilal CELIK Correspondence Coordinator Mehmet KOCER M. Bilal CELIK Manager Bünyamin KOCAOĞLU Manager Bunyamin KOCAOĞLU Yardımcı Manager Ġbrahim Etem ÇAKIR Yahya YEġILYURT Associate Manager Ibrahim Etem CAKIR Yahya YESILYURT Kapak Tasarımı Ali SEYLAN Cover Design Ali SEYLAN Yurtdışı Yayınlar Genel Koordinatörü Ömer TURAN General Coordinator of Foreign Editors Omer TURAN Yönetim Kurulu Tamer BALCĠ - Ilhan EKINCI - Kemalettin KUZUCU - Hasan BABACAN - Necmettin ALKAN -Mehmet BESIRLI Mehmet Yasar ERTAS - Mustafa COLAK - Feridun ATASelim OZCAN - Hasim SAHIN- Zafer GOLEN - Zubeyde G. YAGCI Mehmet AYDIN - Behset KARACA - Umit EKIN Bayram NAZIR - Erol KAYA Rıza KARAGOZ - Pelin ISKENDER - M. Fatih SANCAKTAR -Mucize UNLU Telli KORKMAZ - Yucel YIĞIT- M. Emre KILICARSLAN - Tuba KARA Derya DEMIREL - Turkan POLATCI Board of Managers Tamer BALCĠ - Ilhan EKINCI - Kemalettin KUZUCU Hasan BABACAN - Necmettin ALKAN - Mehmet BESIRLI Mehmet Yasar ERTAS - Mustafa COLAK - Feridun ATA Selim OZCAN - Hasim SAHIN- Zafer GOLEN - Zubeyde G. YAGCI - Mehmet AYDIN - Behset KARACA - Umit EKIN Bayram NAZIR - Erol KAYA - Rıza KARAGOZ - Pelin ISKENDER - M. Fatih SANCAKTAR -Mucize UNLU - Telli KORKMAZ - Yucel YIĞIT- M. Emre KILICARSLAN - Tuba KARA - Derya DEMIREL - Turkan POLATCI Danışma Kurulu Nedim ĠPEK - Mehmet ÖZ - Yavuz ÜNAL - Dursun Ali AKBULUT - Mehmet Ali ÜNAL - Hikmet ÖKSÜZ - Salim CÖHCE - Turhan KAÇAR - Metin AYIġIĞI - Mehmet ALPARGU - Azmi ÖZCAN - Mustafa DEMĠR - Ömer TURAN Abdullah GÜNDOĞDU - Cevdet YILMAZ - Haluk SELVĠ - Arif BĠLGĠN - Yücel ÖZTURK - Fahri SAKAL - Enis ġahġn Consulting Board Nedim IPEK - Mehmet OZ - Yavuz UNAL - Dursun Ali AKBULUT - Mehmet Ali UNAL - Hikmet OKSUZ - Salim COHCE - Turhan KACAR - Metin AYISIGI - Mehmet ALPARGU - Azmi OZCAN - Mustafa DEMIR - Omer TURAN - Abdullah GUNDOĞDU - Cevdet YILMAZ - Haluk SELVI - Arif BILGIN - Yucel OZTURK - Fahri SAKAL Enis SAHIN

5 HISTORY STUDIES Uluslarası Haklemli Dergi ORTADOĞU ÖZEL SAYISI HAKEMLERİ / 2010 Dr. Abdullah Ġlgazi Dumlupınar Üniversitesi Dr. Abdülmecit Mutaf Balıkesir Üniversitesi Dr. Ali Kozan NevĢehir Üniversitesi Dr. Bayram Nazır GümüĢhane Üniversitesi Dr. Behçet Kemal YeĢilbursa Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Dr. Bilgin Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Dr.Bünyamin Kocaoğlu Sakarya Üniversitesi Dr. Fahri Sakal Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Faruk Doğan Kırklareli Üniversitesi Dr. Gökhan Koçer Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. ülģah Kurt Güveloğlu Rize Üniversitesi Dr. Güray Kırpık Gazi Üniversitesi Dr. Hakkı BüyükbaĢ Erciyes Üniversitesi Dr. Halil Erdemir Celal Bayar Üniversitesi Dr. Haluk Selvi Sakarya Üniversitesi Dr. Hasan Babacan Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. HaĢim ġahin Sakarya Üniversitesi HISTORY STUDIES International Journal of History REFREES FOR MIDDLE EAST SPECIAL ISSUE / 2010 Dr. Abdullah Ġlgazi Dumlupinar University Dr. Abdulmecit Mutaf Balıkesir University Dr. Ali Kozan Nevsehir University Dr. Bayram Nazir GumuĢhane University Dr. Behcet Kemal Yesilbursa Abant Ġzzset Baysal University Dr. Bilgin Celik Dokuz Eylul University Dr. Bunyamin Kocaoglu Sakarya University Dr. Fahri Sakal Ondokuz Mayis University Dr. Faruk Dogan Kirklareli University Dr. Gokhan Kocer Karadeniz Teknik University Dr. Gulsah Kurt Guveloglu Rize University Dr. Guray Kirpik Gazi University Dr. Hakki Buyukbas Erciyes University Dr. Halil Erdemir Celal Bayar University Dr. Haluk Selvi Sakarya University Dr. Hasan Babacan Afyon Kocatepe University Dr. Hasim Sahin Sakarya University

6 Dr. Havva Selçuk Erciyes Üniversitesi Dr. Hayati AktaĢ Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Hayri Çapraz Süleyman Demirel Üniversitesi Dr. Hikmet Öksüz Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Ġlhan Ekinci Ordu Üniversitesi Dr. Kemal DaĢcıoğlu Pamukkale Üniversitesi Dr. Kemal Ġnat Sakarya Üniversitesi Dr. Kemalettin Kuzucu Trakya Üniversitesi Dr. Mehmet Aydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Mehmet Köçer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Mustafa Çolak Mustafa Kemal Üniversitesi Dr. Mustafa Öztürk Fırat Üniversitesi Dr. Nurgül Bozkurt Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dr. Orhan Yazıcı Ġnönü Üniversitesi Dr. Önder Duman Sakarya Üniversitesi Dr. Rıza Karagöz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Sadullah Gülten Ordu Üniversitesi Dr. Selim Özcan Amasya Üniversitesi Dr. Sezai Balcı Giresun Üniversitesi Dr. Süleyman Ġnan Pamukkale Üniversitesi Dr. Havva Selcuk Erciyes University Dr. Hayati Aktas Karadeniz Teknik University Dr. Hayri Capraz Suleyman Demirel University Dr. Hikmet Oksuz Karadeniz Teknik University Dr. Ilhan Ekinci Ordu University Dr. Kemal Dascıoglu Pamukkale University Dr. Kemal Ġnat Sakarya University Dr. Kemalettin Kuzucu Trakya University Dr. Mehmet Aydin Ondokuz Mayis University Dr. Mehmet Kocer Ondokuz Mayis University Dr. Mustafa Colak Mustafa Kemal University Dr. Mustafa Ozturk Firat University Dr. Nurgul Bozkurt Kutahya Dumlupinar University Dr. Orhan Yazici Inonu University Dr. Onder Duman Sakarya University Dr. Rıza Karagoz Ondokuz Mayis University Dr. Sadullah Gulten Ordu University Dr. Selim Ozcan Amasya University Dr. Sezai Balci Giresun University Dr. Suleyman Inan Pamukkale University

7 Dr. Timuçin Kodaman Süleyman Demirel Üniversitesi Dr. Turhan Kaçar Pamukkale Üniversitesi Dr. Yunus Özger Bozok Üniversitesi Dr. Yusuf Kılıç Pamukkale Üniversitesi Dr. Yücel Yiğit Balıkesir Üniversitesi Dr. Zafer Gölen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dr. Zübeyde GüneĢ Yağcı Balıkesir Üniversitesi Dr. Timucin Kodaman Suleyman Demirel University Dr. Turhan Kacar Pamukkale University Dr. Yunus Ozger Bozok University Dr. Yusuf Kilic Pamukkale University Dr. Yucel Yigit Balikesir University Dr. Zafer Golen Mehmet Akif Ersoy University Dr. Zubeyde Gunes Yagcl Balıikesir University

8 MĠSAFĠR EDĠTÖR PRESENTATION OF THE GUEST EDITOR Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ün TAKDĠMĠ Professor OZTURK Orta Doğu Üzerine On the Middle-East Siyasî bir terim olan Orta-Doğu, 19. yüzyılda Ġngiltere tarafından kullanılan bir terimdir. Bilindiği gibi Doğu olarak anılan 3 bölge vardır. Bunlar; Yakındoğu, Ortadoğu ve Uzakdoğu. Bütün bu bölgelerin mihveri Ġngiltere dir. Yakın, orta ve uzak tabirleri Ġngiltere ye göredir. Ama bu tabirler günümüz siyasî edebiyatına girmiģtir. Her ne kadar Ortadoğu nun sınırları üzerinde tam bir mutabakat yok ise de, ekseriyet tarafından kabul edilen Ortadoğu; Basra Körfezi, Akdeniz ve Kızıldeniz ile sınırlı olan bugünkü Suriye, Irak, Filistin, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen ve Körfez emirliklerini içine alan bölgedir. Buna Türkiye, Ġran, Mısır ve Libya yı da dahil eden görüģler vardır. I. Dünya SavaĢına kadar Yunanistan, Bulgaristan, Levant (Doğu Akdeniz kıyıları: Lübnan, Suriye) ve Mısır, Yakındoğu kavramıyla ifade edilirken savaģtan sonra Mezopotamya, Arap Yarımadası, Ġran ve bazen de Afganistan ı da kapsayacak Ģekilde, Ortadoğu terimiyle Yakındoğu nun yerini aldı. Ortadoğu daha çok Libya nın doğusundan Pakistan a kadar uzanan, Asya nın güneybatısı ile Afrika nın kuzey doğusunu içerisine alan bir bölgenin adı olmuģtur. Bu durumda Mısır, Arap Yarımadası, Verimli Hilal Ülkeleri (Irak, Suriye, Lübnan, Filistin), Türkiye, Ġran ve Afganistan ı içine alan bir coğrafi bölge olmaktadır. Bazı yazarlar, ırk unsurunu dikkate alıp Türkiye, Ġran ve Afganistan ı Ortadoğu nun kapsamından ayırarak, Arap ırkının hâkim unsur olduğu bölgeyi Arap Ortadoğu su kavramıyla karģılamaktadırlar1. Bize göre Orta Doğu kavramı, yakın zamanlarda 1 Middle-East is a political term used by England in 19th century. As known, there are three regions that are referred as East. These are Near-East, Middle-East and FarEast. The axis of all these regions is England. The expressions of Near, Middle and Far are as to English. But these expressions have come into today s political literature. Although there is no complete agreement on the borders of the MiddleEast, Middle-East accepted by the majority is the region, which is limited to Arabian Gulf, Mediterranean, and Red Sea, comprising of today s Syria, Iraq, Palestine, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, Yemen, and the Gulf Emirates. However, there are some opinions which include Turkey, Iran, Egypt and Libya in this region. Until the First World War, Greece, Bulgaria, the Levant (the coast of eastern Mediterranean: Lebanon, Syria) and Egypt were being expressed with the concept of Near-East but after the war this concept was replaced with Middle-East covering Mesopotamia, the Arabic Peninsula, Iran and sometimes Afghanistan. Middle-East has become the name of the region extending from the east of Libya to Pakistan and including northern Africa and southwest Asia. In this case, it becomes a wide geographical region covering Egypt, The Arabian Peninsula, Fertile Crescent Countries (Iraq, Syria, Lebanon, and Palestine), Turkey, Iran and Afghanistan. Some authors taking the racial factor into account separate Turkey, Iran and Afghanistan from the scope of Middle-East and make use of the concept of Arabian Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, İstanbul 1995, s. 15, 16

9 mahiyet değiştirmiş ve Orta Doğu, siyasî ve coğrafî anlamından ziyade İslam coğrafyası ve kültürünü ifade eden bir terim haline gelmiştir. Bugün Orta Doğu kavramı, İslam Dünyası ile özdeş hale gelmiş, bu kavramdan İslam Dünyası anlaşılmaktadır. Dikkat edilirse Ortadoğu; Asya, Avrupa ve Afrika yı kara ve deniz yolları ile birbirine bağlayan çok önemli bir konumdadır. Fırat ve Dicle nin suladığı Mezopotamya ve Nil in suladığı Mısır da ilk büyük medeniyetler kurulmuģtur. Kramers in eserine ilham kaynağı olduğu gibi, tarih Sümer de baģlamıģtır. Üç büyük kitabî din (Yahudilik, Hıristiyanlık, Ġslamiyet) burada doğmuģtur. Ortadoğu ile ilgisi olmayan, Ortadoğu siyasetinden, iktisadî ve kültürel tarihinden etkilenmeyen hiçbir oluģum veya bölge yok gibidir. Neredeyse insanlık tarihi Ortadoğu tarihi demektir. GeçmiĢte bu derecede önemli olan Ortadoğu, günümüzde de önemini korumaktadır ve gelecekte de koruyacaktır. Coğrafî özellikleri itibariyle bütün Ortadoğu aynı tarihî/coğrafî seyri göstermemiģtir. Öncelikle Ortadoğu coğrafyasını iki ana bölüme ayırmak daha doğru olacaktır. Birincisi, Doğu Akdeniz den, yani bugünkü Suriye, Lübnan ve Ġsrail den baģlayıp Ürdün ve Irak ı içine alıp Basra Körfezi ne ulaģan bölüm, ikincisi de bu bölgenin daha güneyi, Akabe Körfezi nden Basra Körfezi ne uzanan çizginin güneyi olan Arap Yarımadası (bugünkü Suudi Arabistan, Yemen ve Körfez emirlikleri) bölümüdür. Birinci bölüm, yani bugünkü Doğu Akdeniz-Basra kesimi tarih boyunca çevresinde kurulan üç büyük gücün himayesinde geliģmiģtir. Bunlar doğuda Ġran, kuzeyde Anadolu ve güneybatıda Mısır dır. Anadolu da ilk büyük devlet kuran Hititler, Middle-East for the region dominant in Arabian race 5. To us, the nature of the Middle-East concept has changed recently and Middle-East has become the term denoting Islamic geography and culture rather than its meaning in politics and geography. Note that Middle-East is in a very important position linking Asia, Europe and Africa each other with land and sea routes. The first great civilizations were founded in Mesopotamia watered by the Euphrates and the Tigris and in Egypt by the Nile. As it becomes the source of inspiration in Kramer s work, history begins at Sumer. Three great book-learned religions (Judaism, Christianity and Islam) were born in here. There seems to be no region or formation which is not related to Middle- East and not affected by the politics, economic and cultural history of the Middle- East. History of Middle-East means nearly the history of humanity. Middle-East which was very important in the past maintains its importance today and it will remain so in the future. The whole Middle-East has not shown the same historical and geographical trend in terms of geographical features. It will be better to divide the Middle-East into two main regions. The first part comprises of the region starting from east Mediterranean; today s Syria, Lebanon and Israel and covering Jordan and Iraq and finally reaching the Gulf of Basra. The second part is Arabian Peninsula (today s Saudi Arabia, Yemen and the Gulf Emirates) which stands in the south of line extending from the Gulf of Aqaba to the Gulf of Basra. The first region, today s east Mediterranean-Basra section, has developed 5 Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, Ġstanbul 1995, p. 15, 16

10 ġam a kadar yayıldılar. Arkasından Anadolu ya sahip olan Roma, bütün Doğu Akdeniz, Mısır ve doğuda da Musul, Kerkük e kadar uzandı. Roma nın varisi olan Bizans da aynı hatta kaldı. Doğuda Pers ve Sasaniler Irak ı uzun yüzyıllar ellerinde tuttular. Güneyde Mısır Firavunları döneminde Kudüs ve Filistin çoğunlukla Mısır ın himayesindeydi. Hatta Firavunlar bazan ġam a kadar gelmekteydiler. Firavunlardan çok sonra Mısır da kurulan Memluklar da bütün Suriye yi alarak Anadolu sınırlarına dayandılar. Dikkat edilirse bu bölge tarih boyunca iki büyük gücün etki alanında kalmıģtır. Yani Suriye ve Irak, tarihte ya Anadolu veya Ġran merkezli güçlerin etkisinde kalmıģtır. Hatta Ġran daha çok Irak ın güneyine, Anadolu ise Kuzey Suriye ve Kuzey Irak ta etkili olmuģtur 2. ġam merkezli bir güç, hiç bir zaman Mısır a veya Anadolu ya hâkim olamamıģtır. Bilakis Anadolu veya Mısır merkezli güçler bu bölgeye hâkim olmuģ, tarihî seyri içinde zaman zaman el değiģtirmiģtir. Hatta Şam ın güneyi Mısır ın, Kuzeyi de Anadolu nun etki alanı olarak kabul edilebilir. Keza doğuda Bağdat merkezli bir gücün Anadolu veya Ġran a hâkim olduğu görülmemektedir. Aksine Bağdat daima Ġran veya Anadolu nun etki alanında olmuģtur. Ortadoğu nun ikinci kısmı olan Güney bölgesi Hicaz, kuzeye göre daha Ģanslıdır. Akabe Körfezi nden Basra Körfezi ne uzanan çizginin güneyinde çöl iklimi bütün özellikleri ile görülmektedir. Bu bakımdan bu çöl iklimi ve tabiî coğrafyası, aynı zamanda bölgeye tabiî bir koruma sağlamaktadır. Etrafında tarihe yön veren büyük devletler kurulurken, yıkılırken, büyük geliģmeler meydana under the auspices of three great powers founded around it throughout the history. These are Iran in the east, Anatolia in the north and Egypt in the southwest. Hittites establishing the first great state in Anatolia spread up to Damascus. Then, Rome possessing Anatolia reached out to the whole east Mediterranean, Egypt, Mosul in the east and Kirkuk. Byzantium, the heir of Rome, remained at the same line. Persia and Sassanid in the east possessed Iraq for many centuries. In the south, during the period of Pharaohs of Egypt, Jerusalem and Palestine were mostly under the auspices of Egypt. Pharaohs sometimes came even up to Damascus. Long after the Pharaohs, Mamluks founded in Egypt reached to Anatolian borders by invading the whole Syria. It should be noted that this region remained in the domain of two great powers throughout the history. In other words, Syria and Iraq remained in the domain of either Anatolia or Iranian-centred powers. Furthermore, Iran was mostly effective in the south of Iraq while Anatolia was in the north of Syria and the north of Iraq 6. Any Damascus-based power could never dominate Egypt or Anatolia. On the contrary, Anatolia and Egypt based powers dominated this region and it was replaced at times throughout the history. Moreover, it could be accepted that Anatolia was effective even in the south of Damascus and the north of Egypt. Likewise, any power based on Baghdad in the east never dominated Anatolia or Iran. On the contrary, Baghdad was always in the domain of Anatolia or Iran. The second part of Middle-East, the 2 Anadolu ile ġam-bağdat hattının kuzeyi yani bugünkü Suriye ile Kuzey Irak ın kader birliği tarihin ilk dönemlerine kadar iner. Yerin altındaki arkeolojik tabakalar bile iki bölgenin aynı tarih ve kültürü paylaģtığını göstermektedir. Hitit arkeolojik kalıntıları bütün Kuzey Suriye de, Kuzey Irak merkezli Asur tüccarlarının tabletleri, borç senetleri ve her türlü alıģ-veriģlerine ait arkeolojik buluntular Orta Anadolu da, Kayseri de görülmektedir. Uzun tarihî süreçte, bu bölgedeki halklar da birbirine karıģmıģ, etkilenmiģ, aynı kaderi paylaģmıģtır. Bunun içindir ki, bölge halklarının günlük hayatları arasında da çok önemli bir fark yoktur.

11 gelirken (kuzeyinde Sümer, Babil, Ġran da Pers, Sasani, Anadolu da Roma, Bizans, batısında Mısır da Firavunlar dönemi Mısır ı) bölge hiç bir zaman iģgal edilmemiģtir. Çünkü çöl coğrafyası, iģgallere karģı tabiî bir engel oluģturmaktadır 3. Dolayısıyla çöl Ģartları, bölgeye tabiî bir koruma sağlamıģtır. Buradaki kabile reisleri de tabiî olarak etraflarındaki güçlere tâbi olmuģlardır. Ya Roma nın veya Mısır ın tabiîyetini tanımıģlardır. Suriye ve Filistin i ele geçiren Selçukluların hâkimiyeti Yemen e kadar uzanıyordu. Ama hâkimiyet savaģlar yoluyla değil tabiîyetini tanıma yoluyla olmuģtur. Osmanlı hâkimiyetinden önce Memluklu hâkimiyetinde olan Hicaz, Osmanlı devletinin Mısır ı ilhakı ile Osmanlı Devletine tabiîyetlerini bildirmiģlerdir. Yoksa Osmanlı ordularının Hicaz a seferleri yoktur 4. Bu yönüyle bakıldığından Orta Doğu tarihi, insanlık tarihi demektir. Hemen her kavmin tarihi Ģu ya da bu Ģekilde Orta Doğu ile iliģkilidir. Dünya tarih ve medeniyetine yön veren bütün geliģmeler (ilk devletler, ilk imparatorluklar, yazı, ateģ, ilk yerleģik düzene geçiģ, ilk kanunlar, bugün dünya nüfusunun yarıdan fazlasının dinî temelleri ve daha nice ilkler) Orta Doğu da meydana gelmiģtir. south region Hijaz, is luckier than the north. The desert climate is seen with all its features in the south of the line extending from the Gulf of Aqaba to the Gulf of Basra. For this reason, this desert climate and the natural geography provides a natural protection for the region. The region could never been invaded while great developments occurred and great states were founded and ruined around it. (Sumer and Babylon in the north, Persia and Sasanian in Iran, Rome and Byzantine in Anatolia, Egypt during the period of Pharaohs in the west). Because the desert climate constitutes a natural obstacle against the invasions 7.Therefore, desert conditions provided a natural protection for the region. The tribal chiefs were naturally subjected to the forces around them. They recognized the sovereignty of either Egypt or Rome. The Seljuk domination which possessed Syria and Palestine stretched out to Yemen. Bur sovereignty has been obtained through recognition of the dominance, not through the wars. Hijaz,which was under the domination of Mameluk before Ottoman domination, reported its citizenship to Ottoman state with Ottoman s annexation of Egypt. However, Ottoman armies did not 6 The shared destiny between Anatolia and the north of Damascus- Baghdad line, today s Syria and nothern Iraq, goes back to the first period of history. Even the archeological layers under the ground indicate that two regions share the same history and culture. The archeological remains of Hittites are available throughout northern Syria and in the same way, all archeological finds related to purchase, debt securities and northern Iraq based tablets of Assyrian merchants are in the central-anatolia, Kayseri. People living in these regions were affected and interacted to each other and shared the same destiny in the long historical process. That is why there is no significant difference among the people and their daily lives. 3 Tabiî korumaya baģka bir örnek de Rusya coğrafyasıdır. Rusya coğrafyası da soğuk iklim karakteri ile tabiî bir korumaya sahiptir. Napolyon un Rusya seferinde ve her iki Dünya SavaĢında da Rusya yı koruyan, soğuk kıģ mevsimi ve kar olmuģtur. 4 Orta Doğu hakkında son bir çalıģmamız için Bkz. Orta Doğu (Kavram, Jeopolitik ve Sosyo-Ekonomik Durum, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi I/1, Elazığ 2003, s Another example for the natural protection is the geography of Russia. Russian geography has also got a natural protection with its cold climate. It was cold winter season and snow to protect Russia in both World Wars and Napoleon s occasion.

12 Orta Doğu eski dünyanın en önemli deniz ve karayollarının kavģağında olduğu için, dünya ticaretinin merkezi idi. Onun için petrolün bilinmediği antik dönemden beri Orta Doğu çok önemliydi, çünkü dünyanın merkezindeydi. Bu uzun tarihî süreç, Orta Doğu yu halklar, dinler ve diller halitası yapmıģtır. Bu farklılıklar aslında Orta Doğu nun zenginliğidir ama aynı zamanda bugün zaaf içinde olan Orta Doğu nun ayrılık unsurlarıdır. Dergisi nin bu sayısını Orta Doğu ya hasretmesini çok anlamlı ve yerinde görüyorum. Bu irade gösteren Sayın Editörümüz Doç. Dr. Osman KÖSE ye, lütfedip makale gönderen kıymetli meslektaģlarıma Ģükranlarımı arz ederim. Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK have an occasion to Hijaz 8. History of Middle-East is the history of humanity from this point of view. The history of almost every nation is associated with the Middle-East. All developments shaping the history and civilization of the world (the first states, the first empires, writing, fire, transition to the first settledlife, the first laws, the religious foundations of more than half of today s world population and many more firsts) occurred in the Middle-East. Middle-East was the centre of the world trade as it s on the crossroads of the most important sea and roads of the old world. Therefore, Middle-East had been very important since antiquity when petroleum was not known because it was in the centre of the world. This long historical process has made the Middle-East the map of peoples, religions and languages. These differences are in fact the wealth of the Middle-East but also they are the factors of separation of Middle-East which is in weakness today. I believe it is very significant and appropriate that this issue of is devoted to the Middle-East. I would like to express my sincere gratitude to our editor Assoc. Prof. Dr. Osman KOSE and to my precious colleagues having sent article to the journal. Yours respectfully. Prof. Dr. Mustafa OZTURK 8 See for a recent study about the Middle-East. "The Middle East (Concept, Geopolitical and Socio- Economic Status", Fırat University Journal of Middle East Studies I / 1, Elazig, 2003, p

13 MĠSAFĠR EDĠTÖR Professor William W. HADDAD ın TAKDĠMĠ in Orta Doğu üzerine hazırlanan özel sayısının misafir editörlüğünü bir Ģeref addediyorum. Ġngilizce ve Türkçe yayımlanan harika makalelerin sayısı Türkiye ve diğer yerlerdeki bilim insanlarının Arap ve Müslüman dünyasına verdikleri önemi açıkça ortaya koymaktadır. Osmanlı dönemi boyunca Arap ve Müslüman dünyasının geçmiģinde Türklerin çok fazla ilgisinden değil çok az ilgisinden muzdarip olduğunu ilk kez ileri süren öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Zeine N. Zeine idi. History Studies in bu sayısı bu bakıģ açısını yansıtmaktadır: Orta Doğunun meselelerine uyum sağlamak Türkiye için hayati bir durumdur çünkü Batı için köprü ve Arap devletleri için modern bir Müslüman ülke modeli olarak hizmet edecek eģsiz niteliklere sahiptir. Ġngilizce olarak yayımlanan makalelerin her biri büyük önem taģımaktadır. M. Taibi Ghomari tarafından Cezayir üzerine yayımlanan çalıģma politik arena bağlamında Ġslami bir örgütün nasıl tekâmül edeceğini ortaya koymaktadır. Samuel J. Kuruvilla nın Kudüs ün Hıristiyan toplumları ve onların Ġsrail iģgali altında yaģadıkları sıkıntılar ile Avrupalı Ģovenistler tarafından bastırılmaları üzerine olan çalıģması Türkiye nin ilgisini ön plana çıkarmaktadır. Ve son olarak Elvan Özdemir in Türkiye nin dıģ iliģkileri üzerine olan makalesi politik olarak aktif olan bir Türkiye den gelebilecek olumlu etkileri tartıģmaktadır. Makalelerin her biri ayrı ayrı önemlidir ve editör olarak bunlarla münasebette olmaktan ve okuyucuya ulaģmasına vesile olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Professor William W. Haddad California State Üniversitesi, Fullerton PRESENTATION OF THE GUEST EDITOR Professor HADDAD It is an honor to have been asked to coedit this special issue of devoted to the Middle East. The large number of excellent articles in English and Turkish attests to the significance that scholars in Turkey and elsewhere attach to the Arab and Muslim world. It was Zeine N. Zeine, whose disciple I proudly am, who first noted that in its past the Arab and Muslim world suffered not from too much Turkish attention during the Ottoman period, but from too little. This issue of History Studies reflects this point of view: It is vitally important for Turkey to be attuned to the issues of the Middle East because it is uniquely qualified to serve as a bridge to the West and as a model for the Arab states of a modern and engaged Muslim country. The articles in English are each important. The essay by M. Taibi Ghomari on Algeria shows how an Islamic organization can evolve within the context of the political arena. The article by Samuel J. Kuruvilla on the Christian communities of Jerusalem and how they have suffered under Israeli occupation and by their domination by European chauvinists argues further for the attention of Turkey. And finally, the article by Elvan Ozdemir on Turkey s foreign relations discusses the positive effects that can come from an engaged and politically active Turkey. Each of the articles is important. It has been a pleasure to have been involved editorially with them and to bring them to the reader. William W. Haddad Professor and Chair California State University, Fullerton

14 EDĠTÖRDEN Dergisi ni (www.historyatudies.net) ilk yayınlarken, yılda en az bir kez özel sayı yayınlayacağımızı söylemiģtik. Bu çerçevede dergimizin ilk özel sayısını yayınlamanın gurur ve heyecanını yaģıyoruz özel Sayısı nın konusunu Ortadoğu olarak belirleyerek, değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla sizlerin istifadelerine sunmuģ bulunuyoruz. Zengin içerikli Ortadoğu Özel Sayısı nı beğeneceğinizi umuyoruz. Bu yıldan itibaren yılda bir özel sayı yayınlamayı da gelenek haline getireceğiz. Bu çerçevede gelecek yılın özel sayısı için belirleyeceğimiz konuyu çok yakın zamanda sizlere duyuracağız. Ortadoğu, dünya tarihinde gelmiģgeçmiģ çoğu medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıģtır. Bu gün dünyada var olan tanrılı dinlerin de doğduğu coğrafi bir mekândır. Bu nedenle dünya tarihi boyunca toplumların ve devletlerin her zaman ilgi alanı olmuģ, bu coğrafyaya sahip olma uğruna sayısız savaģlar ve barıģlar yapılmıģtır. Modern zamanda da dünyanın en dikkate değer alanı yine Ortadoğu dur. Petrolün bulunması ve bunun daha ziyade bu coğrafyada olması bölge dıģındaki güçlerin buraya ilgisini artırmıģtır. Dünyada var olan tanrılı dinlerin tamamının doğuģ yerinin de burada olması ve kutsal mekanların bu bölgede bulunması Ortadoğu yu daha göz önüne sererek dini ve iktisadi bakımlardan bir cazibe alanı haline getirmiģtir. Günümüzde Ortadoğu eksenli olan problemler bu temellere dayanmaktadır. Bu çerçevede dergimizin Ortadoğu Özel Sayısı nda Ortadoğu tüm yönleriyle ele alınmıģtır. Burada yayınlanan araģtırmalar konunun elbette tarihi arka planlarını ortaya koyarak incelemektedir. Bu sayıda araģtırmacılarımız tarafından hazırlanan ve hakem sürecinden geçen 22 değerli makale ve EDITORIAL When we first published the Journal of (www.historystudies.net) we declared that we would publish at least one special issue every year. Now we are proud and excited to publish our first special issue. The subject of Special Issue of History Studies 2010 has been defined as the Middle East and now we present it to you with the contribution of distinctive academicians. We anticipate that you enjoy the Special Issue on The Middle East with its scholarly rich content. From this year forth, it will be our tradition to publish a special issue once in a year and we will soon declare the subject for next year s special issue. In world history, the Middle East has been the host for many past and present civilizations and cultures. It is also the geographic place where monotheistic religions arose and it is for that reason it has been within the attention of communities and states during the world history and countless wars and peaces have been made for the sake of the possession of the Middle East. It has also been the most remarkable area of the world in modern times. The discovery of petroleum and that the Middle East has most of it has taken the attention of forces outside this region. Being the birth place of monotheistic religions and hosting the religious places has made it centre of attraction in terms of religion and economy. Today, problems with a centre line to Middle East derive from these bases. Accordingly the Middle East is considered in all parts in our Special Issue on the middle east. Studies published here make their investigations with the presentation of the historical background of the subject. In this issue, there are 22 peer reviewed excellent articles prepared by our researchers and two book reviews and evaluations. Each article is of great importance. Articles published in the

15 ayrıca iki adet kitap tanıtımı ve değerlendirme bulunmaktadır. ÇalıĢmaların her biri çpk değerlidir. Dergide yayınlanan makaleler yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiģtir. Bu vesileyle Ortadoğu özel sayısının oluģumuna çalıģmaları ile katkıda bulunan sayın Uğur Akbulut, Saadettin BaĢtürk, Ali Bilgenoğlu, Gökhan Bolat, Behçet Kemal çağlar, Emrah Çetin, Halil Erdemir, Hatice Erdemir, M. Taibi Ghomari, Musa GümüĢ, Yılmaz Karadeniz, Samuel J. Kuruvilla, Özer Küpeli, Recep Kürekli, Elvan Özdemir, Sevilay Özer, Yunus Özger, Ramazan Hakkı Öztan, Mustafa Öztürk, Ferhat Pirinççi, Ü. Gülsüm Polat, Ünal TaĢkın ve Murat Yümlü ye teģekkür ediyoruz. Kendilerinin bundan sonraki sayılarımızda da çalıģmalarını göreceğimizi umut ediyoruz. Ortadoğu Özel sayısının misafir editörleri Fırat Üniversitesi Ġnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü öğretim Üyesi ve aynı zamanda Ortadoğu AraĢtırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ve California State University-Fallerton'dan Prof. Dr. William W. HADDAD hocalar olmuģlardır. Türkçe makaleler Sayın Mustafa ÖZTÜRK ve Ġngilizce makaleler ise sayın William W. HADDAD tarafından son kez değerlendirildi. Özel sayımızın hazırlığı ve yayınlanması süresince verdikleri destekten ötürü kendilerine teģekkür ediyoruz. Sizlerin öneri, tavsiye ve eleģtirileri bizler için yol gösterici olacaktır. Saygılarımla Doç. Dr. Osman KÖSE Editör issue are alphabetically ordered in accordance with the surnames of the authors. On this opportunity, we would like to thank esteemed Uğur Akbulut, Saadettin BaĢtürk, Ali Bilgenoğlu, Gökhan Bolat, Behçet Kemal çağlar, Emrah Çetin, Halil Erdemir, Hatice Erdemir, M. Taibi Ghomari, Musa GümüĢ, Yılmaz Karadeniz, Samuel J. Kuruvilla, Özer Küpeli, Recep Kürekli, Elvan Özdemir, Sevilay Özer, Yunus Özger, Ramazan Hakkı Öztan, Mustafa Öztürk, Ferhat Pirinççi, Ü. Gülsüm Polat, Ünal TaĢkın and Murat Yümlü who contributed to the Special Issue on The Middle East with their works. We expect to see their studies in our next issues. Guest editors for the Special Issue on the Middle East are lecturer Prof. Dr. Mustafa Öztürk from History Department in the Faculty of Human and Social Sciences at Fırat University, who is the same time Chairman of Centre for Researches on The Middle East, and Prof. Dr. William W. HADDAD form California State University- Fullerton. The articles in Turkish were reviewed by esteemed Mustafa ÖZTÜRK and articles in English were reviewed by esteemed William W. HADDAD. We would like to thank them for their support during the preparation and publication of our special issue. Your suggestion, advice and criticisms will be guide for us. Sincerely yours. Assoc. Prof. Osman Köse Editor

16 CONTENTS/ ĠÇĠNDEKĠLER Uğur AKBULUT 1 11 Suriye'ye Ġlk Telgraf Hatlarının Çekilmesi Fiest Telgraph Lines to beinstalled Through Syria Saadettin BAġTÜRK Timur un Ortadoğu-Anadolu Seferleri, Bu Seferlere KarĢı Koyma Çabaları ve Sonuçları Middle East-Anatolian İncursions of Timor, Struggles Against This İncursion And Results Ali BĠLGENOĞLU Ortadoğu da Bir Öncü: Modernitenin Mısır a Ġlk TaĢıyıcısı Rifa a Rafi el-tahtavî ( ) An Early Modern in the Middle East: The First Supporter of Modernity in Egypt: Rifa a Rafi al-tahtawi ( ) Gökhan BOLAT Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanlığı Tarafından Ġngiliz Hükümetine Sunulan Gizli Bir Rapora Göre I. Dünya SavaĢı Sonrasında Transkafkasya ve Kafkas Cumhuriyetlerinin Genel Durumu (Curzon Of Kedleston Raporu) According to a Secret Report, presented by Foreign Office to the Government of Great Britain, situation of Transcaucasia and Caucasian Republics after the First World War (The Report of Curzon of Kedleston) Behçet Kemal YEġĠLBURSA Demokrat Parti Dönemi Türkiye nin Ortadoğu Politikası ( ) Turkey s Middle Eastern Policy during the Democrat Party Era ( ) Emrah ÇETĠN Basınına Göre Hicaz Demiryolu ( ) According to Turkish Publishing Hedjaz Railway ( Halil ERDEMĠR Hatice ERDEMĠR Kudüs te Yahudi Ġsyanı ve Yahudiler Jewish Rebellion in Jerusalem and Jews TAIBI Ghomari Secularization of the Islamic Mouvement in Algeria Cezayir deki İslami hareketin Laikleştirilmesi Musa GÜMÜġ Namık Kemâl e Göre ġark Meselesi ve Osmanlı Devleti ni ÇöküĢe Götüren Sorunlar According to Namik Kemal Eastern Question and The Problems That Lead To Collapse Ottoman State

17 Yılmaz KARADENĠZ Bağdat, Basra, Bahreyn ve Necid Bölgelerinde Osmanlı-Ġngiliz Nüfuz Mücadelesine Dair Layiha lating Report about Political Effect Struggle Between Britain and Ottoman on the Baghdad, Basra, Bahreyn and Necid Regions Yılmaz KARADENĠZ MuĢ Sancağı nda Ermeni Mezalimi ( ) Armenian Atrocities in Muş Sanjak ( Samuel J KURUVĠLLA The Politics of Mainstream Christianity in Jerusalem Kudüs ün Katolik - Ortodoks Hristiyan Politikaları Özer KÜPELĠ Irak-ı Arap'ta Osmanlı Safevi Mücadelesi (XVI-XVII. Yüzyıllar) Ottoman - Safavid Struggle on the Iraq-ı Arab (XVI-XVII th Centuries Recep KÜREKLĠ Hicaz Demiryolu nun Akdeniz e Açılması ile YaĢanan Sosyo-Ekonomik DönüĢüm: Hayfa Kazası Örneği Have Being Lived Socio-Economic Transformation with the Opening Hedjaz Railway to the Mediterranean Sea: A Case Study on Haifa Qadâ Elvan ÖZDEMĠR Turkey's Middle East Policy in the Post-Cold War Era Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Ortadoğu Politikası Sevilay ÖZER Chester Projesi nin Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Yansıması Reflection of Chester Project to Hâkimiyet-i Milliye Newspaper Yunus ÖZGER Mısır'ın Ġdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha A Report Submitted to Abdülhamit II on Administrative and Social-Economic Structures of Egypt Mustafa ÖZTÜRK Arap Ülkelerinde Osmanlı Ġdaresi Ottoman Administration in Arabian Countries Ferhat PĠRĠNÇÇĠ Ġsrail'in Silahlanmasında ABD nin Rolü ve ABD-Ġsraill Stratejik ĠliĢkisinin BaĢlaması ( ) The Role of the U.S. in the Armanent of Israel and the Strat of the U.S.-Israel Strategic Relationship ( )

18 Ferhat PĠRĠNÇÇĠ Ortadoğu'da Silahlanmayı Ġlk Kontrol GiriĢimi: Üçlü Deklarasyon First Control Attempt of Armanent in the Middle Eeast: The Tripartite Declaration Ü. Gülsüm POLAT Ġngiliz Ġstihbaratına Göre Birinci Dünya Harbi BaĢlarında Ortadoğu daki Osmanlı Ajanları The Ottoman Agents in the Middle East at the Beginning of the First World War, According to the British Intelligence Ünal TAġKIN Ġcmal Defterlerine Göre Safed'de Timar Timar in the Safad According to the İcnal Defters KĠTAP TANITIM VE DEĞERLENDĠRME / REVĠEW and DĠSCUSSĠON Mustafa ÖZTÜRK Dünya Orta Doğu ÇalıĢmaları Kongresi (World Congress for Middle East StudiesWOCMES Barcelona 2010) Üzerine Notlar Notes on the World Congress for Middle East Studies (WOCMES) Barcelona 2010 Ramazan Hakkı ÖZTAN The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide GUENTER LEWY. The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide Murat Yümlü " 'Bir Devrin Cemiyet Adamı: Doktor Fuad Umay' Biyografisi Üzerine Bir Ġnceleme" An Examination On The Biography of Doctor Fuad Umay-A Time's Society Man

19 Secularization of the Islamic Movement in Algeria Cezayir deki İslami hareketin Laikleştirilmesi M. Taibi Ghomari * Abstract: When observing the Algerian Islamic movement during the last two decades, one is stunned by the transformations in the initial projects of this movement. At the beginning the main concern was the return to traditional forms in order to reorganize Algerian society, but the result was very different. This movement managed to assimilate the very modern system of organizing societies that is the democratic system. This movement is structured into legal parties and participates regularly in democratic elections, and forms coalitions with national parties Those political parties, whose programs advocated Islam as a solution, are now the defenders of secular solutions to political and economical problems, far from the idealistic project they first held. The international, geopolitical changes and the evolution that Algerian society has gone through, forced the Islamic movement to make concessions, according to the traditional political agenda announced by this movement and * Assoc. Prof. Dr., Laboratory of Sociological and Historical Researches,Université de Mascara - Algérie

20 Secularization of the Islamic Movement in Algeria 140 after multipartism was recognized by the Algerian constitution. The modern state was substituted for the Islamic state, and the call for an Islamic Caliphate was made less important than a nationalistic presidency. In this essay, I will discuss the avatars of the Islamic movement in Algeria. By avatars I mean the contradictions between what was claimed in the first projects of this movement, and the reality of this movement today. The first part of the article sheds light on the Islamic movement in order to prove its deep attachment to the traditional Islamic heritage. I will then focus on the political practices of this movement which is the new secularization of the Islamic movement in Algeria. Keywords: Secularization - Islamic movement Algeria - political parties - politics. Özet Son yirmi yıl boyunca Cezayir İslami hareketleri gözlemlendiğinde, bu hareketin başlagıç projesinde büyük değişimlerin görüldüğü şaşırtıcıdır. Başlangıçta, Cezayir halkının geleneksel formuna geri dönmesi meselenin temelini oluşturuyordu fakat sonuçlar çok farklıydı. Bu hareket, sistemi uygulayan toplumların demokratik sistem olarak adlandırdığı modern bir sistemi assimile etmeyi başarmıştır. Bu hareket yasal partiler şeklinde yapılanır, demokratik seçimlere düzenli olarak katılr ve ulusal partilerle koalisyon yapar. Programlarında bir çözüm olarak İslamı savunan bu politik partiler, başlangıçta savundukları idealist projelerin çok uzağında, politik ve ekonomik problemlerin laiklik ışığında çözüm önerileriyle modern seçim kampanyalarının en şiddetli savunucuları haline gelmiştirler. Cezayir toplumunun adım adım değişimi, uluslararsı ve jeopolitik değişimler, çok parlilikliğn Cezayir anayasası tarafından tanınmasından sonra ve bu hareket tqarafında duyurulan geleneksel politik gündeme göre Islami hareketi büyük bir konsesnsus içerisine çekmiştir. Modern devletin yerini islami devlet aldı ve ulusal başkanlık adaylığı için daha düşük bir politik destekle islami halife çağrılması fikri gözden geçirildi. Bu bildiride Cezayirdeki islami hareketin avatarlarını ele alacağım. Avatarlarla kastım, bu hareketin başlangıcındaki projelerle günümüzdeki durumu arasındaki çelişkilerdir. Bildirinin ilk kısmında, hareketin geleneksel islam mirasına olan bağlılığını kanıtlamak için İslami harekete ışık tutacağım. Sunucu daha sonra, bildirinin özünü oluşturan Cezayirdeki islami hareketin laikleştirilmesi meselesine vararak bu hareketin politik uygulamaları üzerinde odaklanacaktır. Keywords: Laiklik - İslami hareket- Cezayir - Siyasi partiler - politika Introduction: When observing the Algerian Islamic movement during the last two decades, we are astonished by the big transformation of the initial projects of this movement. At the beginning, the main appeal of this movement was the return to traditional forms in order to reorganize Algerian society. However, the results were totally different. The Islamic movement has integrated itself with the very modern system of organized societies: the democratic system. This movement is structured into legal parties and participates regularly in democratic elections, and forms coalitions with national parties In the political program of these parties, and after what they formerly called 'Islam is the solution', Islamists are now the farouche defender of modernist electoral campaign, centered on

5 Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, İstanbul 1995, p. 15, 16. 1 Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, İstanbul 1995, s. 15, 16

5 Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, İstanbul 1995, p. 15, 16. 1 Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, İstanbul 1995, s. 15, 16 MİSAFİR EDİTÖR Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ün TAKDİMİ Siyasî bir terim olan Orta-Doğu, 19. yüzyılda İngiltere tarafından kullanılan bir terimdir. Bilindiği gibi Doğu olarak anılan 3 bölge vardır. Bunlar;

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies Academic Social Science Studies Dergisi yılda iki defa yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Social Science Studies Dergisi nde yayınlanan

Detaylı

Uluslararası Sempozyum I. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ORTADOĞU NUN ŞEKİLLENMESİ

Uluslararası Sempozyum I. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ORTADOĞU NUN ŞEKİLLENMESİ Uluslararası Sempozyum I. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ORTADOĞU NUN ŞEKİLLENMESİ (BİLECİK, 12-14 ARALIK 2014) Bilim Kurulu /Scientific Committee Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 155 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES JOURNAL of SOCIAL SCIENCES Year:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 9-23 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ February / Şubat 2016, Volume / Cilt:2, Issue / Sayı:1 PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: www.sosyalarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Muazzez HARUNOĞULLARI. Fen-Edebiyat Fakültesi. EĞİTİM BİLGİLERİ

Muazzez HARUNOĞULLARI. Fen-Edebiyat Fakültesi.  EĞİTİM BİLGİLERİ Ünvanı Adı-Soyadı Fakülte Bölüm E-posta/Web Yrd. Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü muazzez@kilis.edu.tr mharunogullari@gmail.com Telefon/Faks (0348 ) 822 23 50-1447

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

History Studies. International Journal of History

History Studies. International Journal of History International Journal of History Dergisi üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukûki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: 2146-2119 2 0 1 7 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Dergisi Cilt:7 Sayı: 1 Yıl: 2017 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY Journal of Technical Science Volume:7

Detaylı

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ October / Ekim 2015, Volume / Cilt:1, Issue / Sayı:2 PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: www.sosyalarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı Mah.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly.

International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly. International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly. Volume 1 December ISSN: 2198-4999 2013 International Journal of

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

ATATÜRK DERGİSİ (Journal of Atatürk)

ATATÜRK DERGİSİ (Journal of Atatürk) ISSN: 1302-7549 ATATÜRK DERGİSİ (Journal of Atatürk) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ 2013 (TEMMUZ) CİLT: II SAYI: 1 ATATÜRK DERGİSİ (Journal of Atatürk) 2013 (TEMMUZ)

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April)

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April) RumeliDE Uluslararası Hakemli DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ rumelide.com ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April) RumeliDE International

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 1 2011/1 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

Iron and Steel Industry. Turkish transcript:

Iron and Steel Industry. Turkish transcript: CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Iron and Steel Industry Turkish transcript: A: Merhaba sizinle tanışabilir miyiz? B: Merhabalar. Tabii memnuniyetle. A: İsminizi

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 Bahar 2012 ISSN: 1308-5549 Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/279948007 Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

History Studies International Journal of History ACADEMIC JOURNAL

History Studies International Journal of History ACADEMIC JOURNAL International Journal of History ACADEMIC JOURNAL Dergisi, dört ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukûki açıdan bütün sorumluluğu

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi Vol. 3 No.1 March 2017 www.ekonomikarastirmalar.org ISSN: 2528-9942 Mart/ March 2017, Cilt / Volume:3, Sayı / Issue:1

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Turkish Studies Türkoloji Dergisi

Turkish Studies Türkoloji Dergisi Turkish Studies Türkoloji Dergisi Eski Anadolu Türkçesinin Kuruluşunda Yazi Dili - Ağız İlişkisi Prof. Dr. Leylâ Karahan Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Şibyán Şerhi Hediyyetü l-ihván Doç. Dr. Atabey Kılıç

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Coğrafi Bilimler Dergisi

Coğrafi Bilimler Dergisi Basılı / Print ISSN 1303-5881 Elektronik / Online ISSN 1308-9765 Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2017 Volume 15, Number 1, April 2017 TÜCAUM Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ KALEMİŞİ DERGİSİ Kalemişi Dergisine gönderilecek yazıların özgün olması ve evrensel bilime katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, bilim insanı ve sanatçıları tanıtan, yeni etkinlikleri veya

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI RECENT PERIOD TURKISH STUDIES ISSN 1304-9720 CİLT/VOLUME:12 YIL/YEAR: 2013 / 1 SAYI/ISSUE: 23 Yılda İki Kez Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergi National Peer Reviewed Journal

Detaylı

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA Bodur, Kadriye Master of Science, Department of European Studies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı