History Studies. International Journal of History ACADEMIC JOURNAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "History Studies. International Journal of History ACADEMIC JOURNAL"

Transkript

1

2 International Journal of History ACADEMIC JOURNAL Dergisi, dört ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuki acıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları dergisine aittir. Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir Ģekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez. EBSCO indeksi tarafından taranmaktadır. ISSN: (Print) (Online) Samsun Ekim 2010 Ortadoğu Özel Sayısı / Middle East Special Issue 2010

3 International Journal of History ACADEMIC JOURNAL Guest Editors Prof. Dr. MUSTAFA OZTURK Professor William W. HADDAD Editor Assoc. Prof. Dr. Osman KOSE Ondokuz Mayis University, Faculty of Education, Atakum, Samsun, TURKEY Tel: Fax: Web: historystudies.net

4 HISTORY STUDIES Uluslararsası Hakemli Dergi HISTORY STUDIES International Journal of History Sahibi Osman KÖSE Owner Osman KOSE Misafir Editörler Mustafa ÖZTÜRK William W. HADDAD Guest Editor Mustafa OZTURK William W. HADDAD Editor Osman KÖSE Editor Osman KÖSE Editör Yardımcısı Sibel ÜST Associate Editor Sibel ÜST Genel Koordinatör Mehmet Dursun ERDEM General Coordinator Mehmet Dursun ERDEM Genel Koordinatör Yardımcısı Önder DUMAN Associate General Coordinator Onder DUMAN iletişim Koordinatörü Mehmet KOCER M. Bilal CELIK Correspondence Coordinator Mehmet KOCER M. Bilal CELIK Manager Bünyamin KOCAOĞLU Manager Bunyamin KOCAOĞLU Yardımcı Manager Ġbrahim Etem ÇAKIR Yahya YEġILYURT Associate Manager Ibrahim Etem CAKIR Yahya YESILYURT Kapak Tasarımı Ali SEYLAN Cover Design Ali SEYLAN Yurtdışı Yayınlar Genel Koordinatörü Ömer TURAN General Coordinator of Foreign Editors Omer TURAN Yönetim Kurulu Tamer BALCĠ - Ilhan EKINCI - Kemalettin KUZUCU - Hasan BABACAN - Necmettin ALKAN -Mehmet BESIRLI Mehmet Yasar ERTAS - Mustafa COLAK - Feridun ATASelim OZCAN - Hasim SAHIN- Zafer GOLEN - Zubeyde G. YAGCI Mehmet AYDIN - Behset KARACA - Umit EKIN Bayram NAZIR - Erol KAYA Rıza KARAGOZ - Pelin ISKENDER - M. Fatih SANCAKTAR -Mucize UNLU Telli KORKMAZ - Yucel YIĞIT- M. Emre KILICARSLAN - Tuba KARA Derya DEMIREL - Turkan POLATCI Board of Managers Tamer BALCĠ - Ilhan EKINCI - Kemalettin KUZUCU Hasan BABACAN - Necmettin ALKAN - Mehmet BESIRLI Mehmet Yasar ERTAS - Mustafa COLAK - Feridun ATA Selim OZCAN - Hasim SAHIN- Zafer GOLEN - Zubeyde G. YAGCI - Mehmet AYDIN - Behset KARACA - Umit EKIN Bayram NAZIR - Erol KAYA - Rıza KARAGOZ - Pelin ISKENDER - M. Fatih SANCAKTAR -Mucize UNLU - Telli KORKMAZ - Yucel YIĞIT- M. Emre KILICARSLAN - Tuba KARA - Derya DEMIREL - Turkan POLATCI Danışma Kurulu Nedim ĠPEK - Mehmet ÖZ - Yavuz ÜNAL - Dursun Ali AKBULUT - Mehmet Ali ÜNAL - Hikmet ÖKSÜZ - Salim CÖHCE - Turhan KAÇAR - Metin AYIġIĞI - Mehmet ALPARGU - Azmi ÖZCAN - Mustafa DEMĠR - Ömer TURAN Abdullah GÜNDOĞDU - Cevdet YILMAZ - Haluk SELVĠ - Arif BĠLGĠN - Yücel ÖZTURK - Fahri SAKAL - Enis ġahġn Consulting Board Nedim IPEK - Mehmet OZ - Yavuz UNAL - Dursun Ali AKBULUT - Mehmet Ali UNAL - Hikmet OKSUZ - Salim COHCE - Turhan KACAR - Metin AYISIGI - Mehmet ALPARGU - Azmi OZCAN - Mustafa DEMIR - Omer TURAN - Abdullah GUNDOĞDU - Cevdet YILMAZ - Haluk SELVI - Arif BILGIN - Yucel OZTURK - Fahri SAKAL Enis SAHIN

5 HISTORY STUDIES Uluslarası Haklemli Dergi ORTADOĞU ÖZEL SAYISI HAKEMLERİ / 2010 Dr. Abdullah Ġlgazi Dumlupınar Üniversitesi Dr. Abdülmecit Mutaf Balıkesir Üniversitesi Dr. Ali Kozan NevĢehir Üniversitesi Dr. Bayram Nazır GümüĢhane Üniversitesi Dr. Behçet Kemal YeĢilbursa Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Dr. Bilgin Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Dr.Bünyamin Kocaoğlu Sakarya Üniversitesi Dr. Fahri Sakal Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Faruk Doğan Kırklareli Üniversitesi Dr. Gökhan Koçer Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. ülģah Kurt Güveloğlu Rize Üniversitesi Dr. Güray Kırpık Gazi Üniversitesi Dr. Hakkı BüyükbaĢ Erciyes Üniversitesi Dr. Halil Erdemir Celal Bayar Üniversitesi Dr. Haluk Selvi Sakarya Üniversitesi Dr. Hasan Babacan Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. HaĢim ġahin Sakarya Üniversitesi HISTORY STUDIES International Journal of History REFREES FOR MIDDLE EAST SPECIAL ISSUE / 2010 Dr. Abdullah Ġlgazi Dumlupinar University Dr. Abdulmecit Mutaf Balıkesir University Dr. Ali Kozan Nevsehir University Dr. Bayram Nazir GumuĢhane University Dr. Behcet Kemal Yesilbursa Abant Ġzzset Baysal University Dr. Bilgin Celik Dokuz Eylul University Dr. Bunyamin Kocaoglu Sakarya University Dr. Fahri Sakal Ondokuz Mayis University Dr. Faruk Dogan Kirklareli University Dr. Gokhan Kocer Karadeniz Teknik University Dr. Gulsah Kurt Guveloglu Rize University Dr. Guray Kirpik Gazi University Dr. Hakki Buyukbas Erciyes University Dr. Halil Erdemir Celal Bayar University Dr. Haluk Selvi Sakarya University Dr. Hasan Babacan Afyon Kocatepe University Dr. Hasim Sahin Sakarya University

6 Dr. Havva Selçuk Erciyes Üniversitesi Dr. Hayati AktaĢ Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Hayri Çapraz Süleyman Demirel Üniversitesi Dr. Hikmet Öksüz Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Ġlhan Ekinci Ordu Üniversitesi Dr. Kemal DaĢcıoğlu Pamukkale Üniversitesi Dr. Kemal Ġnat Sakarya Üniversitesi Dr. Kemalettin Kuzucu Trakya Üniversitesi Dr. Mehmet Aydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Mehmet Köçer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Mustafa Çolak Mustafa Kemal Üniversitesi Dr. Mustafa Öztürk Fırat Üniversitesi Dr. Nurgül Bozkurt Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dr. Orhan Yazıcı Ġnönü Üniversitesi Dr. Önder Duman Sakarya Üniversitesi Dr. Rıza Karagöz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Sadullah Gülten Ordu Üniversitesi Dr. Selim Özcan Amasya Üniversitesi Dr. Sezai Balcı Giresun Üniversitesi Dr. Süleyman Ġnan Pamukkale Üniversitesi Dr. Havva Selcuk Erciyes University Dr. Hayati Aktas Karadeniz Teknik University Dr. Hayri Capraz Suleyman Demirel University Dr. Hikmet Oksuz Karadeniz Teknik University Dr. Ilhan Ekinci Ordu University Dr. Kemal Dascıoglu Pamukkale University Dr. Kemal Ġnat Sakarya University Dr. Kemalettin Kuzucu Trakya University Dr. Mehmet Aydin Ondokuz Mayis University Dr. Mehmet Kocer Ondokuz Mayis University Dr. Mustafa Colak Mustafa Kemal University Dr. Mustafa Ozturk Firat University Dr. Nurgul Bozkurt Kutahya Dumlupinar University Dr. Orhan Yazici Inonu University Dr. Onder Duman Sakarya University Dr. Rıza Karagoz Ondokuz Mayis University Dr. Sadullah Gulten Ordu University Dr. Selim Ozcan Amasya University Dr. Sezai Balci Giresun University Dr. Suleyman Inan Pamukkale University

7 Dr. Timuçin Kodaman Süleyman Demirel Üniversitesi Dr. Turhan Kaçar Pamukkale Üniversitesi Dr. Yunus Özger Bozok Üniversitesi Dr. Yusuf Kılıç Pamukkale Üniversitesi Dr. Yücel Yiğit Balıkesir Üniversitesi Dr. Zafer Gölen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dr. Zübeyde GüneĢ Yağcı Balıkesir Üniversitesi Dr. Timucin Kodaman Suleyman Demirel University Dr. Turhan Kacar Pamukkale University Dr. Yunus Ozger Bozok University Dr. Yusuf Kilic Pamukkale University Dr. Yucel Yigit Balikesir University Dr. Zafer Golen Mehmet Akif Ersoy University Dr. Zubeyde Gunes Yagcl Balıikesir University

8 MĠSAFĠR EDĠTÖR PRESENTATION OF THE GUEST EDITOR Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ün TAKDĠMĠ Professor OZTURK Orta Doğu Üzerine On the Middle-East Siyasî bir terim olan Orta-Doğu, 19. yüzyılda Ġngiltere tarafından kullanılan bir terimdir. Bilindiği gibi Doğu olarak anılan 3 bölge vardır. Bunlar; Yakındoğu, Ortadoğu ve Uzakdoğu. Bütün bu bölgelerin mihveri Ġngiltere dir. Yakın, orta ve uzak tabirleri Ġngiltere ye göredir. Ama bu tabirler günümüz siyasî edebiyatına girmiģtir. Her ne kadar Ortadoğu nun sınırları üzerinde tam bir mutabakat yok ise de, ekseriyet tarafından kabul edilen Ortadoğu; Basra Körfezi, Akdeniz ve Kızıldeniz ile sınırlı olan bugünkü Suriye, Irak, Filistin, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen ve Körfez emirliklerini içine alan bölgedir. Buna Türkiye, Ġran, Mısır ve Libya yı da dahil eden görüģler vardır. I. Dünya SavaĢına kadar Yunanistan, Bulgaristan, Levant (Doğu Akdeniz kıyıları: Lübnan, Suriye) ve Mısır, Yakındoğu kavramıyla ifade edilirken savaģtan sonra Mezopotamya, Arap Yarımadası, Ġran ve bazen de Afganistan ı da kapsayacak Ģekilde, Ortadoğu terimiyle Yakındoğu nun yerini aldı. Ortadoğu daha çok Libya nın doğusundan Pakistan a kadar uzanan, Asya nın güneybatısı ile Afrika nın kuzey doğusunu içerisine alan bir bölgenin adı olmuģtur. Bu durumda Mısır, Arap Yarımadası, Verimli Hilal Ülkeleri (Irak, Suriye, Lübnan, Filistin), Türkiye, Ġran ve Afganistan ı içine alan bir coğrafi bölge olmaktadır. Bazı yazarlar, ırk unsurunu dikkate alıp Türkiye, Ġran ve Afganistan ı Ortadoğu nun kapsamından ayırarak, Arap ırkının hâkim unsur olduğu bölgeyi Arap Ortadoğu su kavramıyla karģılamaktadırlar1. Bize göre Orta Doğu kavramı, yakın zamanlarda 1 Middle-East is a political term used by England in 19th century. As known, there are three regions that are referred as East. These are Near-East, Middle-East and FarEast. The axis of all these regions is England. The expressions of Near, Middle and Far are as to English. But these expressions have come into today s political literature. Although there is no complete agreement on the borders of the MiddleEast, Middle-East accepted by the majority is the region, which is limited to Arabian Gulf, Mediterranean, and Red Sea, comprising of today s Syria, Iraq, Palestine, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, Yemen, and the Gulf Emirates. However, there are some opinions which include Turkey, Iran, Egypt and Libya in this region. Until the First World War, Greece, Bulgaria, the Levant (the coast of eastern Mediterranean: Lebanon, Syria) and Egypt were being expressed with the concept of Near-East but after the war this concept was replaced with Middle-East covering Mesopotamia, the Arabic Peninsula, Iran and sometimes Afghanistan. Middle-East has become the name of the region extending from the east of Libya to Pakistan and including northern Africa and southwest Asia. In this case, it becomes a wide geographical region covering Egypt, The Arabian Peninsula, Fertile Crescent Countries (Iraq, Syria, Lebanon, and Palestine), Turkey, Iran and Afghanistan. Some authors taking the racial factor into account separate Turkey, Iran and Afghanistan from the scope of Middle-East and make use of the concept of Arabian Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, İstanbul 1995, s. 15, 16

9 mahiyet değiştirmiş ve Orta Doğu, siyasî ve coğrafî anlamından ziyade İslam coğrafyası ve kültürünü ifade eden bir terim haline gelmiştir. Bugün Orta Doğu kavramı, İslam Dünyası ile özdeş hale gelmiş, bu kavramdan İslam Dünyası anlaşılmaktadır. Dikkat edilirse Ortadoğu; Asya, Avrupa ve Afrika yı kara ve deniz yolları ile birbirine bağlayan çok önemli bir konumdadır. Fırat ve Dicle nin suladığı Mezopotamya ve Nil in suladığı Mısır da ilk büyük medeniyetler kurulmuģtur. Kramers in eserine ilham kaynağı olduğu gibi, tarih Sümer de baģlamıģtır. Üç büyük kitabî din (Yahudilik, Hıristiyanlık, Ġslamiyet) burada doğmuģtur. Ortadoğu ile ilgisi olmayan, Ortadoğu siyasetinden, iktisadî ve kültürel tarihinden etkilenmeyen hiçbir oluģum veya bölge yok gibidir. Neredeyse insanlık tarihi Ortadoğu tarihi demektir. GeçmiĢte bu derecede önemli olan Ortadoğu, günümüzde de önemini korumaktadır ve gelecekte de koruyacaktır. Coğrafî özellikleri itibariyle bütün Ortadoğu aynı tarihî/coğrafî seyri göstermemiģtir. Öncelikle Ortadoğu coğrafyasını iki ana bölüme ayırmak daha doğru olacaktır. Birincisi, Doğu Akdeniz den, yani bugünkü Suriye, Lübnan ve Ġsrail den baģlayıp Ürdün ve Irak ı içine alıp Basra Körfezi ne ulaģan bölüm, ikincisi de bu bölgenin daha güneyi, Akabe Körfezi nden Basra Körfezi ne uzanan çizginin güneyi olan Arap Yarımadası (bugünkü Suudi Arabistan, Yemen ve Körfez emirlikleri) bölümüdür. Birinci bölüm, yani bugünkü Doğu Akdeniz-Basra kesimi tarih boyunca çevresinde kurulan üç büyük gücün himayesinde geliģmiģtir. Bunlar doğuda Ġran, kuzeyde Anadolu ve güneybatıda Mısır dır. Anadolu da ilk büyük devlet kuran Hititler, Middle-East for the region dominant in Arabian race 5. To us, the nature of the Middle-East concept has changed recently and Middle-East has become the term denoting Islamic geography and culture rather than its meaning in politics and geography. Note that Middle-East is in a very important position linking Asia, Europe and Africa each other with land and sea routes. The first great civilizations were founded in Mesopotamia watered by the Euphrates and the Tigris and in Egypt by the Nile. As it becomes the source of inspiration in Kramer s work, history begins at Sumer. Three great book-learned religions (Judaism, Christianity and Islam) were born in here. There seems to be no region or formation which is not related to Middle- East and not affected by the politics, economic and cultural history of the Middle- East. History of Middle-East means nearly the history of humanity. Middle-East which was very important in the past maintains its importance today and it will remain so in the future. The whole Middle-East has not shown the same historical and geographical trend in terms of geographical features. It will be better to divide the Middle-East into two main regions. The first part comprises of the region starting from east Mediterranean; today s Syria, Lebanon and Israel and covering Jordan and Iraq and finally reaching the Gulf of Basra. The second part is Arabian Peninsula (today s Saudi Arabia, Yemen and the Gulf Emirates) which stands in the south of line extending from the Gulf of Aqaba to the Gulf of Basra. The first region, today s east Mediterranean-Basra section, has developed 5 Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, Ġstanbul 1995, p. 15, 16

10 ġam a kadar yayıldılar. Arkasından Anadolu ya sahip olan Roma, bütün Doğu Akdeniz, Mısır ve doğuda da Musul, Kerkük e kadar uzandı. Roma nın varisi olan Bizans da aynı hatta kaldı. Doğuda Pers ve Sasaniler Irak ı uzun yüzyıllar ellerinde tuttular. Güneyde Mısır Firavunları döneminde Kudüs ve Filistin çoğunlukla Mısır ın himayesindeydi. Hatta Firavunlar bazan ġam a kadar gelmekteydiler. Firavunlardan çok sonra Mısır da kurulan Memluklar da bütün Suriye yi alarak Anadolu sınırlarına dayandılar. Dikkat edilirse bu bölge tarih boyunca iki büyük gücün etki alanında kalmıģtır. Yani Suriye ve Irak, tarihte ya Anadolu veya Ġran merkezli güçlerin etkisinde kalmıģtır. Hatta Ġran daha çok Irak ın güneyine, Anadolu ise Kuzey Suriye ve Kuzey Irak ta etkili olmuģtur 2. ġam merkezli bir güç, hiç bir zaman Mısır a veya Anadolu ya hâkim olamamıģtır. Bilakis Anadolu veya Mısır merkezli güçler bu bölgeye hâkim olmuģ, tarihî seyri içinde zaman zaman el değiģtirmiģtir. Hatta Şam ın güneyi Mısır ın, Kuzeyi de Anadolu nun etki alanı olarak kabul edilebilir. Keza doğuda Bağdat merkezli bir gücün Anadolu veya Ġran a hâkim olduğu görülmemektedir. Aksine Bağdat daima Ġran veya Anadolu nun etki alanında olmuģtur. Ortadoğu nun ikinci kısmı olan Güney bölgesi Hicaz, kuzeye göre daha Ģanslıdır. Akabe Körfezi nden Basra Körfezi ne uzanan çizginin güneyinde çöl iklimi bütün özellikleri ile görülmektedir. Bu bakımdan bu çöl iklimi ve tabiî coğrafyası, aynı zamanda bölgeye tabiî bir koruma sağlamaktadır. Etrafında tarihe yön veren büyük devletler kurulurken, yıkılırken, büyük geliģmeler meydana under the auspices of three great powers founded around it throughout the history. These are Iran in the east, Anatolia in the north and Egypt in the southwest. Hittites establishing the first great state in Anatolia spread up to Damascus. Then, Rome possessing Anatolia reached out to the whole east Mediterranean, Egypt, Mosul in the east and Kirkuk. Byzantium, the heir of Rome, remained at the same line. Persia and Sassanid in the east possessed Iraq for many centuries. In the south, during the period of Pharaohs of Egypt, Jerusalem and Palestine were mostly under the auspices of Egypt. Pharaohs sometimes came even up to Damascus. Long after the Pharaohs, Mamluks founded in Egypt reached to Anatolian borders by invading the whole Syria. It should be noted that this region remained in the domain of two great powers throughout the history. In other words, Syria and Iraq remained in the domain of either Anatolia or Iranian-centred powers. Furthermore, Iran was mostly effective in the south of Iraq while Anatolia was in the north of Syria and the north of Iraq 6. Any Damascus-based power could never dominate Egypt or Anatolia. On the contrary, Anatolia and Egypt based powers dominated this region and it was replaced at times throughout the history. Moreover, it could be accepted that Anatolia was effective even in the south of Damascus and the north of Egypt. Likewise, any power based on Baghdad in the east never dominated Anatolia or Iran. On the contrary, Baghdad was always in the domain of Anatolia or Iran. The second part of Middle-East, the 2 Anadolu ile ġam-bağdat hattının kuzeyi yani bugünkü Suriye ile Kuzey Irak ın kader birliği tarihin ilk dönemlerine kadar iner. Yerin altındaki arkeolojik tabakalar bile iki bölgenin aynı tarih ve kültürü paylaģtığını göstermektedir. Hitit arkeolojik kalıntıları bütün Kuzey Suriye de, Kuzey Irak merkezli Asur tüccarlarının tabletleri, borç senetleri ve her türlü alıģ-veriģlerine ait arkeolojik buluntular Orta Anadolu da, Kayseri de görülmektedir. Uzun tarihî süreçte, bu bölgedeki halklar da birbirine karıģmıģ, etkilenmiģ, aynı kaderi paylaģmıģtır. Bunun içindir ki, bölge halklarının günlük hayatları arasında da çok önemli bir fark yoktur.

11 gelirken (kuzeyinde Sümer, Babil, Ġran da Pers, Sasani, Anadolu da Roma, Bizans, batısında Mısır da Firavunlar dönemi Mısır ı) bölge hiç bir zaman iģgal edilmemiģtir. Çünkü çöl coğrafyası, iģgallere karģı tabiî bir engel oluģturmaktadır 3. Dolayısıyla çöl Ģartları, bölgeye tabiî bir koruma sağlamıģtır. Buradaki kabile reisleri de tabiî olarak etraflarındaki güçlere tâbi olmuģlardır. Ya Roma nın veya Mısır ın tabiîyetini tanımıģlardır. Suriye ve Filistin i ele geçiren Selçukluların hâkimiyeti Yemen e kadar uzanıyordu. Ama hâkimiyet savaģlar yoluyla değil tabiîyetini tanıma yoluyla olmuģtur. Osmanlı hâkimiyetinden önce Memluklu hâkimiyetinde olan Hicaz, Osmanlı devletinin Mısır ı ilhakı ile Osmanlı Devletine tabiîyetlerini bildirmiģlerdir. Yoksa Osmanlı ordularının Hicaz a seferleri yoktur 4. Bu yönüyle bakıldığından Orta Doğu tarihi, insanlık tarihi demektir. Hemen her kavmin tarihi Ģu ya da bu Ģekilde Orta Doğu ile iliģkilidir. Dünya tarih ve medeniyetine yön veren bütün geliģmeler (ilk devletler, ilk imparatorluklar, yazı, ateģ, ilk yerleģik düzene geçiģ, ilk kanunlar, bugün dünya nüfusunun yarıdan fazlasının dinî temelleri ve daha nice ilkler) Orta Doğu da meydana gelmiģtir. south region Hijaz, is luckier than the north. The desert climate is seen with all its features in the south of the line extending from the Gulf of Aqaba to the Gulf of Basra. For this reason, this desert climate and the natural geography provides a natural protection for the region. The region could never been invaded while great developments occurred and great states were founded and ruined around it. (Sumer and Babylon in the north, Persia and Sasanian in Iran, Rome and Byzantine in Anatolia, Egypt during the period of Pharaohs in the west). Because the desert climate constitutes a natural obstacle against the invasions 7.Therefore, desert conditions provided a natural protection for the region. The tribal chiefs were naturally subjected to the forces around them. They recognized the sovereignty of either Egypt or Rome. The Seljuk domination which possessed Syria and Palestine stretched out to Yemen. Bur sovereignty has been obtained through recognition of the dominance, not through the wars. Hijaz,which was under the domination of Mameluk before Ottoman domination, reported its citizenship to Ottoman state with Ottoman s annexation of Egypt. However, Ottoman armies did not 6 The shared destiny between Anatolia and the north of Damascus- Baghdad line, today s Syria and nothern Iraq, goes back to the first period of history. Even the archeological layers under the ground indicate that two regions share the same history and culture. The archeological remains of Hittites are available throughout northern Syria and in the same way, all archeological finds related to purchase, debt securities and northern Iraq based tablets of Assyrian merchants are in the central-anatolia, Kayseri. People living in these regions were affected and interacted to each other and shared the same destiny in the long historical process. That is why there is no significant difference among the people and their daily lives. 3 Tabiî korumaya baģka bir örnek de Rusya coğrafyasıdır. Rusya coğrafyası da soğuk iklim karakteri ile tabiî bir korumaya sahiptir. Napolyon un Rusya seferinde ve her iki Dünya SavaĢında da Rusya yı koruyan, soğuk kıģ mevsimi ve kar olmuģtur. 4 Orta Doğu hakkında son bir çalıģmamız için Bkz. Orta Doğu (Kavram, Jeopolitik ve Sosyo-Ekonomik Durum, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi I/1, Elazığ 2003, s Another example for the natural protection is the geography of Russia. Russian geography has also got a natural protection with its cold climate. It was cold winter season and snow to protect Russia in both World Wars and Napoleon s occasion.

12 Orta Doğu eski dünyanın en önemli deniz ve karayollarının kavģağında olduğu için, dünya ticaretinin merkezi idi. Onun için petrolün bilinmediği antik dönemden beri Orta Doğu çok önemliydi, çünkü dünyanın merkezindeydi. Bu uzun tarihî süreç, Orta Doğu yu halklar, dinler ve diller halitası yapmıģtır. Bu farklılıklar aslında Orta Doğu nun zenginliğidir ama aynı zamanda bugün zaaf içinde olan Orta Doğu nun ayrılık unsurlarıdır. Dergisi nin bu sayısını Orta Doğu ya hasretmesini çok anlamlı ve yerinde görüyorum. Bu irade gösteren Sayın Editörümüz Doç. Dr. Osman KÖSE ye, lütfedip makale gönderen kıymetli meslektaģlarıma Ģükranlarımı arz ederim. Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK have an occasion to Hijaz 8. History of Middle-East is the history of humanity from this point of view. The history of almost every nation is associated with the Middle-East. All developments shaping the history and civilization of the world (the first states, the first empires, writing, fire, transition to the first settledlife, the first laws, the religious foundations of more than half of today s world population and many more firsts) occurred in the Middle-East. Middle-East was the centre of the world trade as it s on the crossroads of the most important sea and roads of the old world. Therefore, Middle-East had been very important since antiquity when petroleum was not known because it was in the centre of the world. This long historical process has made the Middle-East the map of peoples, religions and languages. These differences are in fact the wealth of the Middle-East but also they are the factors of separation of Middle-East which is in weakness today. I believe it is very significant and appropriate that this issue of is devoted to the Middle-East. I would like to express my sincere gratitude to our editor Assoc. Prof. Dr. Osman KOSE and to my precious colleagues having sent article to the journal. Yours respectfully. Prof. Dr. Mustafa OZTURK 8 See for a recent study about the Middle-East. "The Middle East (Concept, Geopolitical and Socio- Economic Status", Fırat University Journal of Middle East Studies I / 1, Elazig, 2003, p

13 MĠSAFĠR EDĠTÖR Professor William W. HADDAD ın TAKDĠMĠ in Orta Doğu üzerine hazırlanan özel sayısının misafir editörlüğünü bir Ģeref addediyorum. Ġngilizce ve Türkçe yayımlanan harika makalelerin sayısı Türkiye ve diğer yerlerdeki bilim insanlarının Arap ve Müslüman dünyasına verdikleri önemi açıkça ortaya koymaktadır. Osmanlı dönemi boyunca Arap ve Müslüman dünyasının geçmiģinde Türklerin çok fazla ilgisinden değil çok az ilgisinden muzdarip olduğunu ilk kez ileri süren öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Zeine N. Zeine idi. History Studies in bu sayısı bu bakıģ açısını yansıtmaktadır: Orta Doğunun meselelerine uyum sağlamak Türkiye için hayati bir durumdur çünkü Batı için köprü ve Arap devletleri için modern bir Müslüman ülke modeli olarak hizmet edecek eģsiz niteliklere sahiptir. Ġngilizce olarak yayımlanan makalelerin her biri büyük önem taģımaktadır. M. Taibi Ghomari tarafından Cezayir üzerine yayımlanan çalıģma politik arena bağlamında Ġslami bir örgütün nasıl tekâmül edeceğini ortaya koymaktadır. Samuel J. Kuruvilla nın Kudüs ün Hıristiyan toplumları ve onların Ġsrail iģgali altında yaģadıkları sıkıntılar ile Avrupalı Ģovenistler tarafından bastırılmaları üzerine olan çalıģması Türkiye nin ilgisini ön plana çıkarmaktadır. Ve son olarak Elvan Özdemir in Türkiye nin dıģ iliģkileri üzerine olan makalesi politik olarak aktif olan bir Türkiye den gelebilecek olumlu etkileri tartıģmaktadır. Makalelerin her biri ayrı ayrı önemlidir ve editör olarak bunlarla münasebette olmaktan ve okuyucuya ulaģmasına vesile olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Professor William W. Haddad California State Üniversitesi, Fullerton PRESENTATION OF THE GUEST EDITOR Professor HADDAD It is an honor to have been asked to coedit this special issue of devoted to the Middle East. The large number of excellent articles in English and Turkish attests to the significance that scholars in Turkey and elsewhere attach to the Arab and Muslim world. It was Zeine N. Zeine, whose disciple I proudly am, who first noted that in its past the Arab and Muslim world suffered not from too much Turkish attention during the Ottoman period, but from too little. This issue of History Studies reflects this point of view: It is vitally important for Turkey to be attuned to the issues of the Middle East because it is uniquely qualified to serve as a bridge to the West and as a model for the Arab states of a modern and engaged Muslim country. The articles in English are each important. The essay by M. Taibi Ghomari on Algeria shows how an Islamic organization can evolve within the context of the political arena. The article by Samuel J. Kuruvilla on the Christian communities of Jerusalem and how they have suffered under Israeli occupation and by their domination by European chauvinists argues further for the attention of Turkey. And finally, the article by Elvan Ozdemir on Turkey s foreign relations discusses the positive effects that can come from an engaged and politically active Turkey. Each of the articles is important. It has been a pleasure to have been involved editorially with them and to bring them to the reader. William W. Haddad Professor and Chair California State University, Fullerton

14 EDĠTÖRDEN Dergisi ni (www.historyatudies.net) ilk yayınlarken, yılda en az bir kez özel sayı yayınlayacağımızı söylemiģtik. Bu çerçevede dergimizin ilk özel sayısını yayınlamanın gurur ve heyecanını yaģıyoruz özel Sayısı nın konusunu Ortadoğu olarak belirleyerek, değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla sizlerin istifadelerine sunmuģ bulunuyoruz. Zengin içerikli Ortadoğu Özel Sayısı nı beğeneceğinizi umuyoruz. Bu yıldan itibaren yılda bir özel sayı yayınlamayı da gelenek haline getireceğiz. Bu çerçevede gelecek yılın özel sayısı için belirleyeceğimiz konuyu çok yakın zamanda sizlere duyuracağız. Ortadoğu, dünya tarihinde gelmiģgeçmiģ çoğu medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıģtır. Bu gün dünyada var olan tanrılı dinlerin de doğduğu coğrafi bir mekândır. Bu nedenle dünya tarihi boyunca toplumların ve devletlerin her zaman ilgi alanı olmuģ, bu coğrafyaya sahip olma uğruna sayısız savaģlar ve barıģlar yapılmıģtır. Modern zamanda da dünyanın en dikkate değer alanı yine Ortadoğu dur. Petrolün bulunması ve bunun daha ziyade bu coğrafyada olması bölge dıģındaki güçlerin buraya ilgisini artırmıģtır. Dünyada var olan tanrılı dinlerin tamamının doğuģ yerinin de burada olması ve kutsal mekanların bu bölgede bulunması Ortadoğu yu daha göz önüne sererek dini ve iktisadi bakımlardan bir cazibe alanı haline getirmiģtir. Günümüzde Ortadoğu eksenli olan problemler bu temellere dayanmaktadır. Bu çerçevede dergimizin Ortadoğu Özel Sayısı nda Ortadoğu tüm yönleriyle ele alınmıģtır. Burada yayınlanan araģtırmalar konunun elbette tarihi arka planlarını ortaya koyarak incelemektedir. Bu sayıda araģtırmacılarımız tarafından hazırlanan ve hakem sürecinden geçen 22 değerli makale ve EDITORIAL When we first published the Journal of (www.historystudies.net) we declared that we would publish at least one special issue every year. Now we are proud and excited to publish our first special issue. The subject of Special Issue of History Studies 2010 has been defined as the Middle East and now we present it to you with the contribution of distinctive academicians. We anticipate that you enjoy the Special Issue on The Middle East with its scholarly rich content. From this year forth, it will be our tradition to publish a special issue once in a year and we will soon declare the subject for next year s special issue. In world history, the Middle East has been the host for many past and present civilizations and cultures. It is also the geographic place where monotheistic religions arose and it is for that reason it has been within the attention of communities and states during the world history and countless wars and peaces have been made for the sake of the possession of the Middle East. It has also been the most remarkable area of the world in modern times. The discovery of petroleum and that the Middle East has most of it has taken the attention of forces outside this region. Being the birth place of monotheistic religions and hosting the religious places has made it centre of attraction in terms of religion and economy. Today, problems with a centre line to Middle East derive from these bases. Accordingly the Middle East is considered in all parts in our Special Issue on the middle east. Studies published here make their investigations with the presentation of the historical background of the subject. In this issue, there are 22 peer reviewed excellent articles prepared by our researchers and two book reviews and evaluations. Each article is of great importance. Articles published in the

15 ayrıca iki adet kitap tanıtımı ve değerlendirme bulunmaktadır. ÇalıĢmaların her biri çpk değerlidir. Dergide yayınlanan makaleler yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiģtir. Bu vesileyle Ortadoğu özel sayısının oluģumuna çalıģmaları ile katkıda bulunan sayın Uğur Akbulut, Saadettin BaĢtürk, Ali Bilgenoğlu, Gökhan Bolat, Behçet Kemal çağlar, Emrah Çetin, Halil Erdemir, Hatice Erdemir, M. Taibi Ghomari, Musa GümüĢ, Yılmaz Karadeniz, Samuel J. Kuruvilla, Özer Küpeli, Recep Kürekli, Elvan Özdemir, Sevilay Özer, Yunus Özger, Ramazan Hakkı Öztan, Mustafa Öztürk, Ferhat Pirinççi, Ü. Gülsüm Polat, Ünal TaĢkın ve Murat Yümlü ye teģekkür ediyoruz. Kendilerinin bundan sonraki sayılarımızda da çalıģmalarını göreceğimizi umut ediyoruz. Ortadoğu Özel sayısının misafir editörleri Fırat Üniversitesi Ġnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü öğretim Üyesi ve aynı zamanda Ortadoğu AraĢtırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ve California State University-Fallerton'dan Prof. Dr. William W. HADDAD hocalar olmuģlardır. Türkçe makaleler Sayın Mustafa ÖZTÜRK ve Ġngilizce makaleler ise sayın William W. HADDAD tarafından son kez değerlendirildi. Özel sayımızın hazırlığı ve yayınlanması süresince verdikleri destekten ötürü kendilerine teģekkür ediyoruz. Sizlerin öneri, tavsiye ve eleģtirileri bizler için yol gösterici olacaktır. Saygılarımla Doç. Dr. Osman KÖSE Editör issue are alphabetically ordered in accordance with the surnames of the authors. On this opportunity, we would like to thank esteemed Uğur Akbulut, Saadettin BaĢtürk, Ali Bilgenoğlu, Gökhan Bolat, Behçet Kemal çağlar, Emrah Çetin, Halil Erdemir, Hatice Erdemir, M. Taibi Ghomari, Musa GümüĢ, Yılmaz Karadeniz, Samuel J. Kuruvilla, Özer Küpeli, Recep Kürekli, Elvan Özdemir, Sevilay Özer, Yunus Özger, Ramazan Hakkı Öztan, Mustafa Öztürk, Ferhat Pirinççi, Ü. Gülsüm Polat, Ünal TaĢkın and Murat Yümlü who contributed to the Special Issue on The Middle East with their works. We expect to see their studies in our next issues. Guest editors for the Special Issue on the Middle East are lecturer Prof. Dr. Mustafa Öztürk from History Department in the Faculty of Human and Social Sciences at Fırat University, who is the same time Chairman of Centre for Researches on The Middle East, and Prof. Dr. William W. HADDAD form California State University- Fullerton. The articles in Turkish were reviewed by esteemed Mustafa ÖZTÜRK and articles in English were reviewed by esteemed William W. HADDAD. We would like to thank them for their support during the preparation and publication of our special issue. Your suggestion, advice and criticisms will be guide for us. Sincerely yours. Assoc. Prof. Osman Köse Editor

16 CONTENTS/ ĠÇĠNDEKĠLER Uğur AKBULUT 1 11 Suriye'ye Ġlk Telgraf Hatlarının Çekilmesi Fiest Telgraph Lines to beinstalled Through Syria Saadettin BAġTÜRK Timur un Ortadoğu-Anadolu Seferleri, Bu Seferlere KarĢı Koyma Çabaları ve Sonuçları Middle East-Anatolian İncursions of Timor, Struggles Against This İncursion And Results Ali BĠLGENOĞLU Ortadoğu da Bir Öncü: Modernitenin Mısır a Ġlk TaĢıyıcısı Rifa a Rafi el-tahtavî ( ) An Early Modern in the Middle East: The First Supporter of Modernity in Egypt: Rifa a Rafi al-tahtawi ( ) Gökhan BOLAT Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanlığı Tarafından Ġngiliz Hükümetine Sunulan Gizli Bir Rapora Göre I. Dünya SavaĢı Sonrasında Transkafkasya ve Kafkas Cumhuriyetlerinin Genel Durumu (Curzon Of Kedleston Raporu) According to a Secret Report, presented by Foreign Office to the Government of Great Britain, situation of Transcaucasia and Caucasian Republics after the First World War (The Report of Curzon of Kedleston) Behçet Kemal YEġĠLBURSA Demokrat Parti Dönemi Türkiye nin Ortadoğu Politikası ( ) Turkey s Middle Eastern Policy during the Democrat Party Era ( ) Emrah ÇETĠN Basınına Göre Hicaz Demiryolu ( ) According to Turkish Publishing Hedjaz Railway ( Halil ERDEMĠR Hatice ERDEMĠR Kudüs te Yahudi Ġsyanı ve Yahudiler Jewish Rebellion in Jerusalem and Jews TAIBI Ghomari Secularization of the Islamic Mouvement in Algeria Cezayir deki İslami hareketin Laikleştirilmesi Musa GÜMÜġ Namık Kemâl e Göre ġark Meselesi ve Osmanlı Devleti ni ÇöküĢe Götüren Sorunlar According to Namik Kemal Eastern Question and The Problems That Lead To Collapse Ottoman State

17 Yılmaz KARADENĠZ Bağdat, Basra, Bahreyn ve Necid Bölgelerinde Osmanlı-Ġngiliz Nüfuz Mücadelesine Dair Layiha lating Report about Political Effect Struggle Between Britain and Ottoman on the Baghdad, Basra, Bahreyn and Necid Regions Yılmaz KARADENĠZ MuĢ Sancağı nda Ermeni Mezalimi ( ) Armenian Atrocities in Muş Sanjak ( Samuel J KURUVĠLLA The Politics of Mainstream Christianity in Jerusalem Kudüs ün Katolik - Ortodoks Hristiyan Politikaları Özer KÜPELĠ Irak-ı Arap'ta Osmanlı Safevi Mücadelesi (XVI-XVII. Yüzyıllar) Ottoman - Safavid Struggle on the Iraq-ı Arab (XVI-XVII th Centuries Recep KÜREKLĠ Hicaz Demiryolu nun Akdeniz e Açılması ile YaĢanan Sosyo-Ekonomik DönüĢüm: Hayfa Kazası Örneği Have Being Lived Socio-Economic Transformation with the Opening Hedjaz Railway to the Mediterranean Sea: A Case Study on Haifa Qadâ Elvan ÖZDEMĠR Turkey's Middle East Policy in the Post-Cold War Era Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Ortadoğu Politikası Sevilay ÖZER Chester Projesi nin Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Yansıması Reflection of Chester Project to Hâkimiyet-i Milliye Newspaper Yunus ÖZGER Mısır'ın Ġdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha A Report Submitted to Abdülhamit II on Administrative and Social-Economic Structures of Egypt Mustafa ÖZTÜRK Arap Ülkelerinde Osmanlı Ġdaresi Ottoman Administration in Arabian Countries Ferhat PĠRĠNÇÇĠ Ġsrail'in Silahlanmasında ABD nin Rolü ve ABD-Ġsraill Stratejik ĠliĢkisinin BaĢlaması ( ) The Role of the U.S. in the Armanent of Israel and the Strat of the U.S.-Israel Strategic Relationship ( )

18 Ferhat PĠRĠNÇÇĠ Ortadoğu'da Silahlanmayı Ġlk Kontrol GiriĢimi: Üçlü Deklarasyon First Control Attempt of Armanent in the Middle Eeast: The Tripartite Declaration Ü. Gülsüm POLAT Ġngiliz Ġstihbaratına Göre Birinci Dünya Harbi BaĢlarında Ortadoğu daki Osmanlı Ajanları The Ottoman Agents in the Middle East at the Beginning of the First World War, According to the British Intelligence Ünal TAġKIN Ġcmal Defterlerine Göre Safed'de Timar Timar in the Safad According to the İcnal Defters KĠTAP TANITIM VE DEĞERLENDĠRME / REVĠEW and DĠSCUSSĠON Mustafa ÖZTÜRK Dünya Orta Doğu ÇalıĢmaları Kongresi (World Congress for Middle East StudiesWOCMES Barcelona 2010) Üzerine Notlar Notes on the World Congress for Middle East Studies (WOCMES) Barcelona 2010 Ramazan Hakkı ÖZTAN The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide GUENTER LEWY. The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide Murat Yümlü " 'Bir Devrin Cemiyet Adamı: Doktor Fuad Umay' Biyografisi Üzerine Bir Ġnceleme" An Examination On The Biography of Doctor Fuad Umay-A Time's Society Man

19 Secularization of the Islamic Movement in Algeria Cezayir deki İslami hareketin Laikleştirilmesi M. Taibi Ghomari * Abstract: When observing the Algerian Islamic movement during the last two decades, one is stunned by the transformations in the initial projects of this movement. At the beginning the main concern was the return to traditional forms in order to reorganize Algerian society, but the result was very different. This movement managed to assimilate the very modern system of organizing societies that is the democratic system. This movement is structured into legal parties and participates regularly in democratic elections, and forms coalitions with national parties Those political parties, whose programs advocated Islam as a solution, are now the defenders of secular solutions to political and economical problems, far from the idealistic project they first held. The international, geopolitical changes and the evolution that Algerian society has gone through, forced the Islamic movement to make concessions, according to the traditional political agenda announced by this movement and * Assoc. Prof. Dr., Laboratory of Sociological and Historical Researches,Université de Mascara - Algérie

20 Secularization of the Islamic Movement in Algeria 140 after multipartism was recognized by the Algerian constitution. The modern state was substituted for the Islamic state, and the call for an Islamic Caliphate was made less important than a nationalistic presidency. In this essay, I will discuss the avatars of the Islamic movement in Algeria. By avatars I mean the contradictions between what was claimed in the first projects of this movement, and the reality of this movement today. The first part of the article sheds light on the Islamic movement in order to prove its deep attachment to the traditional Islamic heritage. I will then focus on the political practices of this movement which is the new secularization of the Islamic movement in Algeria. Keywords: Secularization - Islamic movement Algeria - political parties - politics. Özet Son yirmi yıl boyunca Cezayir İslami hareketleri gözlemlendiğinde, bu hareketin başlagıç projesinde büyük değişimlerin görüldüğü şaşırtıcıdır. Başlangıçta, Cezayir halkının geleneksel formuna geri dönmesi meselenin temelini oluşturuyordu fakat sonuçlar çok farklıydı. Bu hareket, sistemi uygulayan toplumların demokratik sistem olarak adlandırdığı modern bir sistemi assimile etmeyi başarmıştır. Bu hareket yasal partiler şeklinde yapılanır, demokratik seçimlere düzenli olarak katılr ve ulusal partilerle koalisyon yapar. Programlarında bir çözüm olarak İslamı savunan bu politik partiler, başlangıçta savundukları idealist projelerin çok uzağında, politik ve ekonomik problemlerin laiklik ışığında çözüm önerileriyle modern seçim kampanyalarının en şiddetli savunucuları haline gelmiştirler. Cezayir toplumunun adım adım değişimi, uluslararsı ve jeopolitik değişimler, çok parlilikliğn Cezayir anayasası tarafından tanınmasından sonra ve bu hareket tqarafında duyurulan geleneksel politik gündeme göre Islami hareketi büyük bir konsesnsus içerisine çekmiştir. Modern devletin yerini islami devlet aldı ve ulusal başkanlık adaylığı için daha düşük bir politik destekle islami halife çağrılması fikri gözden geçirildi. Bu bildiride Cezayirdeki islami hareketin avatarlarını ele alacağım. Avatarlarla kastım, bu hareketin başlangıcındaki projelerle günümüzdeki durumu arasındaki çelişkilerdir. Bildirinin ilk kısmında, hareketin geleneksel islam mirasına olan bağlılığını kanıtlamak için İslami harekete ışık tutacağım. Sunucu daha sonra, bildirinin özünü oluşturan Cezayirdeki islami hareketin laikleştirilmesi meselesine vararak bu hareketin politik uygulamaları üzerinde odaklanacaktır. Keywords: Laiklik - İslami hareket- Cezayir - Siyasi partiler - politika Introduction: When observing the Algerian Islamic movement during the last two decades, we are astonished by the big transformation of the initial projects of this movement. At the beginning, the main appeal of this movement was the return to traditional forms in order to reorganize Algerian society. However, the results were totally different. The Islamic movement has integrated itself with the very modern system of organized societies: the democratic system. This movement is structured into legal parties and participates regularly in democratic elections, and forms coalitions with national parties In the political program of these parties, and after what they formerly called 'Islam is the solution', Islamists are now the farouche defender of modernist electoral campaign, centered on

5 Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, İstanbul 1995, p. 15, 16. 1 Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, İstanbul 1995, s. 15, 16

5 Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, İstanbul 1995, p. 15, 16. 1 Davut Dursunoğlu, Ortadoğu Neresi, İstanbul 1995, s. 15, 16 MİSAFİR EDİTÖR Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ün TAKDİMİ Siyasî bir terim olan Orta-Doğu, 19. yüzyılda İngiltere tarafından kullanılan bir terimdir. Bilindiği gibi Doğu olarak anılan 3 bölge vardır. Bunlar;

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies Academic Social Science Studies Dergisi yılda iki defa yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Social Science Studies Dergisi nde yayınlanan

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 155 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES JOURNAL of SOCIAL SCIENCES Year:

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

History Studies. International Journal of History

History Studies. International Journal of History International Journal of History Dergisi üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukûki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 Bahar 2012 ISSN: 1308-5549 Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

History Studies International Journal of History ACADEMIC JOURNAL

History Studies International Journal of History ACADEMIC JOURNAL International Journal of History ACADEMIC JOURNAL Dergisi, dört ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukûki açıdan bütün sorumluluğu

Detaylı

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April)

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April) RumeliDE Uluslararası Hakemli DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ rumelide.com ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April) RumeliDE International

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/279948007 Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI RECENT PERIOD TURKISH STUDIES ISSN 1304-9720 CİLT/VOLUME:12 YIL/YEAR: 2013 / 1 SAYI/ISSUE: 23 Yılda İki Kez Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergi National Peer Reviewed Journal

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA Bodur, Kadriye Master of Science, Department of European Studies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. ISSN:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. ISSN: The International Journal of Economic and Social Research ISSN: 1306-2174 http://www.iibf.ibu.edu.tr Cilt/Volume: 5 Yıl/Year: 5 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn 2009 Cilt/Volume: 5 Yıl/Year: 5 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe. CALL FOR PAPERS 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe.org The Eurasian Research Institute of Khoca Akhmet

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 3 (Ekim) / Year 2015, issue 3 (October)

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 3 (Ekim) / Year 2015, issue 3 (October) RumeliDE Uluslararası Hakemli DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ rumelide.com ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 3 (Ekim) / Year 2015, issue 3 (October) RumeliDE International

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA

New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA Prof. Dr. Osman HORATA Atatürk Kültür Merkezi Başkanı /President, Atatürk Cultural

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

International Journal of Economic Studies ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

International Journal of Economic Studies ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ May/ Mayıs 2016, Volume/ Cilt:2, Issue/Sayı:2 ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ e-issn: 2249-8377 www.ekonomikarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı Mah. Mustafa Ocak Sok. No:9 D:2 Serdivan-Sakarya/Turkey

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

History Studies. International Journal of History ACADEMIC JOURNAL

History Studies. International Journal of History ACADEMIC JOURNAL International Journal of History ACADEMIC JOURNAL Dergisi, dört ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi Rüya Kültürü ve Hadisçi Karizması Nevzat Tartı Kâbe ye Asılan Boykot Sayfasının Tahrifiyle İlgili Rivayetlerin Tahlili İsrafil Balcı Hakikat ve Metafor Hüseyin

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY İSMAIL CEBECI (MARMARA ÜNIVERSITESI, İLAHIYAT FAKÜLTESI / MARMARA UNIVERSITY, FACULTY

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

Filiz METE, Ahmet ASAR

Filiz METE, Ahmet ASAR 1 Filiz METE, Ahmet ASAR Öz: n l olarak zorunlu v program ve dersleri ile Anahtar kelimeler:. Study of Program Competences of Turkish Teacher as a Foreign Language in the University Programs The process

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cevat ŞAYİN 2. Doğum Tarihi : 1965 3. Unvanı : Doktor (E) Albay 4. Öğrenim Durumu : sayincevat@gmail.com, 5352443369 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Kara

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study Ton VEEN This project is co-financed

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

Turkish Journal of Middle Eastern Studies Cilt: 2, Sayı: 2, 2015 Vol: 2 No: 2, 2015 Turkish Journal of Middle Eastern Studies Yılda iki kez yayınlanır/biannual Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Baskı Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Gülbin KOÇAK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Detaylı