OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU DUYURU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU DUYURU"

Transkript

1 No : 5 Tarih : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU DUYURU DELEGE LİSTESİ İÇİN YAPILAN İTİRAZ VE BAŞVURULAR HAKKINDA 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü Ankara da yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu ile ilgili ve nihai olarak tarihinde SGM ve TBF internet sitelerinde yayınlanan Genel Kurulu Delege Listesine karşı yapılan başvuru ve itirazlar Ana Statü de belirlenmiş usul ve süreç içerisinde Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüştür. İtiraz ve başvurular için alınan Yönetim Kurulu kararları aşağıdadır. İlanen duyurulur. TOPLANTI TARİHİ/SAATİ : / 18:00 TOPLANTI NO : 581 Yönetim Kurulumuzun gün ve 578 sayılı kararıyla 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü Ankara da yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu ile ilgili ve nihai olarak tarihinde SGM ve TBF internet sitelerinde yayınlanan TBF Olağanüstü Genel Kurulu Delege Listesine karşı yapılan başvuru ve itirazlar görüşüldü. 1. Tamer Oyguç tarafından, Genel Kurulda antrenörlerin ve hakemlerin temsilcisi olarak katılacak üyelerin belirlenmesi için yapılan kura çekiminin genel kurul tarihinin belirlenmeden ve ilan edilmeden yapılmış olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan 21 Nisan 2015 tarihli yazısı okundu. İtirazın; a. Kura çekim işleminin genel kurul tarihi belirlenmeden ve ilan edilmeden yapılmış olması nedeniyle Ana Statü de belirtilen en az bir yıl önce faal hakemlik veya antrenörlüğü bırakmış olma koşulunun belirlenmemiş olması, b. Yapılan kura çekiminin ilanda belirtilen kuraya girecek kişiler yerine dileyen herkesin katılması ve ilanın makul bir süre önce yapılması, gerekçeleri hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile yapıldığı anlaşıldı. Federasyonumuz genel kurul hazırlıkları ve organizasyonu başta Ana Statü olmak üzere dayanak olan ilgili mevzuat kapsamında yapılmakta olup itiraza konu genel kurul çalışmaları da 1 Ekim 2014 tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ana Statünün ilgili hükümlerine göre yapılmaktadır.

2 Ana Statümüzün 22. maddesinde yer alan; MADDE 22 (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere ilan edilir. hükmü ve 12 maddesindeki görevleri ile ilgi (r) şıkkındaki; r) Genel kurul toplantı hazırlıklarını yapmak. hükmüne göre Genel Kurul ile ilgili tüm hazırlık çalışmaları ve düzenlenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü genel kurul çağrısı ile ilgili koşullar Ana Statünün 21. maddesinde belirtilmiş olup bu hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz gün ve 578 sayılı kararıyla olağanüstü genel kurulun 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü yapılmasına karar vermiş ve hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalar kapsamında Ana Statünün genel kurul yapısına ilişkin 7. Maddesinde yer alan; g) Faal olmamak ve genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla; büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya baş antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek beş üye, ğ) Faal olmamak ve genel kurul tarihinden en az bir yıl önce hakemliği bırakmış olmak kaydıyla uluslararası lisansa sahip hakemler arasından kura ile belirlenecek iki hakem, hükmü gereği ilgili temsilcilerin belirlenmesi için Cuma günü noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır. Kura çekimi ve kuraya dahil edileceklere ilişkin hazırlıklarda Ana Statü hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından karar alınan 27 Mayıs 2015 Genel Kurul tarihi esas alınmıştır. Bu kapsamda; a. Faal olmamak ve genel kurul tarihinden en az bir yıl önce hakemliği bırakmış olmak kaydıyla uluslararası lisansa sahip hakemler kuraya dahil edilmiştir. b. Büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya baş antrenörlük yapmış antrenörlerden; i. Ceyhun Yıldızoğlu, Ercüment Sunter ve Erman Kunter halen, ii. Cem Akdağ ve Orhun Ene bir seneden daha kısa bir süre öncesi faal, antrenör olmaları nedeniyle kura çekimi dışında tutulmuştur. Ayrıca, Ana Statüde amir hüküm bulunmamasına karşın, şeffaflık ve kamu algısı göz önünde bulundurularak, a. Kura çekimi noter huzurunda yapılmıştır.

3 b. Makul süre tanımı sübjektif olmakla beraber, TBF Ana Statüsünde belirtilen takvim kapsamında kura çekimi tarih ve saati ile birlikte ilgili kişilerin kuraya katılabilecekleri TBF internet sitesinden ilanen duyurulmuştur. c. Antrenör seçimine ilişkin bilgiler Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ile paylaşılmıştır. Sonuç olarak antrenör ve hakem temsilcilerinin belirlendiği seçimin, şeffaf, bilgi paylaşımı yapılarak aleni şekilde, Noter ve TBF yetkililerinin huzurunda yapılmış olması, gerek kuraya dahil edilecek kişilerde gerekse üyelerin seçiminde ve sürecin izlenmesinde Ana Statü hükümlerine aykırı bir husus olmaması nedeniyle yapılan itirazın reddine, 2. Genel Kurul delegelerinden Ali Tamer Oyguç ve Ömer Araz vekili Av. Ergin Akçay tarafından delege listesine yapılmış 04 Mayıs 2015 tarihli itiraz yazıları birleştirilerek okundu. Yapılan itirazın; a. TBF Ana Statüsünün 7/2-a maddesi ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 8/2-ç maddesi uyarınca ancak, görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar Genel Kurulda delege olabilir hükmü olmasına karşın Harun Erdenay ın TBF başkanı sıfatıyla Delege Listesinde yer aldığı, b. TBF Ana Statüsünün 9/6a maddesi ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 11/5-ç maddesinde yer alan; Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür. hükmüne göre Harun Erdenay ın yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevini vekaleten yürüttüğü gerekçesiyle delegeliğinin iptali istemiyle yapıldığı anlaşıldı. Ana Statünün Genel Kurul yapısını belirleyen 7. maddesinin (2) bendinin e şıkkı, e) Genel kurul tarihinde FIBA Dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulunda görevli olanlar arasından öncelik sırasına göre seçilecek beş üye, hükmüne haiz olup, Harun Erdenay 17 Mayıs 2014 tarihinde yapılan FIBA Avrupa Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş ve halen bu görevi sürdürmekte olması nedeniyle delegelik hakkı kazanmış olduğundan yapılan itirazın reddine, 3. Genel Kurul Delege Listesinin ilanını müteakip listede yer alan isimlerinin yazım hatasıyla yanlış yazıldığı konusunda yapılan başvurular dikkate alınarak delege isimlerinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesine,

4 NO KURUM/KURULUŞ ADI SOYADI (Yanlış) ADI SOYADI (Düzeltilmiş) 28 TSYD Ali Erdoğan Seyit Ali Erdoğan 32 Milli Takım Antrenörü Murat Tümer Ahmet Murat Tümer 66 Eskişehir Basket S.K. Derya Yannıer Derya Yannier 72 Fenerbahçe S.K. Selim Kosif Mehmet Selim Kosif 109 TÜRK Telekom S.K. M. Akif Üstündağ Mehmet Akif Üstündağ 135 Mersin Kurtuluş S.K. Muharrem Burak Dayanç Muharram Burak Dayanç 148 TED Ankara Kolejliler S.K. Kemal Basri Yücel Kemal Basri Yüce 179 Özel İdare KHS S.K. Şükrü Somunahmetoğlu Şükrü Samunahmetoğlu 186 UPS S.K. Semra Demirel Semra Demirer 4. Genel Kurul Delege Listesinin ilanını müteakip muhtelif mazeretleri veya Ana Statü de belirtilen koşullara uygun olmamaları nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına katılamayacak olan delegelerin mensubu bulundukları kulüpleri tarafından yapılan bildirimler esas alınarak, hak kaybına sebebiyet vermemek üzere, aşağıda hizalarında belirtilen yeni delege isimleri ile değiştirilmesine, NO KURUM/KURULUŞ ADI SOYADI (İlk bildirim) ADI SOYADI (Yeni bildirim) 24 TMOK Mustafa Keten yerine Sema Kasapoğlu 78 Galatasaray S.K. Murat Özyer yerine Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 131 KRM Bako Spor K. Erdal Culban yerine Hamka Emine Culban 147 Socar Petkim S.K. Mevlüt Çetinkaya yerine Hasan Kocaciğer 165 Çankırı Demirspor S.K. Cevdet Demirhan yerine Abdulvahap İnanç 168 Tunceli İl Özel İdare S.K. Duran Bişkin yerine Nazif Yıldırım 169 İzmir Üniversitesi S.K. Cemal Soyer Çetintanrı yerine Ahmet Ölçer 178 Mevlana Üniversitesi S.K. Hasan Hüseyin Ceylan yerine Memduh Oğuz 5. Yalova Belediye Spor Kulübü tarafından gün 2015/09 sayılı yazı ile Genel Kurul delegesi olarak Murat Necdet Dönmez ismi bildirilmiş olmasına karşın sehven Resul Kocaağa yazılmış olduğu anlaşılmakla Delege Listesinin Yalova Belediye Spor Kulübü delegesi olarak Murat Necdet Dönmez olarak düzeltilmesine, 6. Bölgesel Ligler temsilci olarak belirlenerek ilan edilmiş, İzmir Üniversitesi Spor Kulübü, Karamürsel Gençlik Spor Kulübü ve Tunceli İl Özel İdare Spor kulübü takımlarının sadece bu sezon itibariyle Federasyon faaliyetlerinde yer aldıkları anlaşılmıştır. Ana Statünün genel Kurul yapısını belirleyen 7. maddesinin (h) şıkkında yer alan;

5 h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış kulüp temsilcileri. hükmüne göre üst üste iki sezon Federasyon faaliyetlerine katılmadıkları tespit edilen İzmir Üniversitesi Spor Kulübü, Karamürsel Gençlik Spor Kulübü ve Tunceli İl Özel İdare Spor kulüplerinin temsil haklarının iptaline, 7. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kulübü nün, sezonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelişim takımının Erkekler Bölgesel Ligine katılarak tamamlamış olması ve eşdeğer diğer kulüplere temsil hakkı verilmiş olmasına karşın kendilerine aynı hakkın sağlanmadığına ilişkin 7 Mayıs 2015 tarihli yazılı başvurusu okundu. Gelişim takımları ile sezonunda Federasyon faaliyetlerinde yer alan diğer takımlara temsil hakkı verilmiş olmasına rağmen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kulübü ne sehven temsil hakkı verilmediği anlaşılmakla yapılan itirazın kabulüne ve kulübü temsilen bildirilen Cavit Akova nın listeye dahil edilmesine, Yukarıda belirtilen düzeltmeler çerçevesinde TBF Ana Statüsü nün 22/5 maddesine göre düzenlenen (ekli) Delege Listesinin SGM ve TBF internet sitelerinden duyurulmasına, karar verildi.

6 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 27 MAYIS ANKARA GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ (Ana Statü, Madde-22 kapsamında itiraz ve bildirimlerin Yönetim Kurulu nda görüşülmesi sonrası liste) NO ADI SOYADI KURUM/KURULUŞ 1 Ömer Altunsoy Spor Genel Müdür V. 2 Dursun Türk Spor Genel Müdürü Yrd. V. 3 Tamer Taşpınar Spor Genel Müdürü Yrd. V. 4 Murat Kocakaya Spor Genel Müdürü Yrd. V. 5 Cafer Geyik 1. Hukuk Müşaviri V. 6 Adnan Ersan MDK Üyesi 7 Eyüp Günay İspir MDK Üyesi 8 H. Ozan Çetiner Uluslararası Org. D. Bşk. V. 9 H. Hüseyin Şen İdari ve Mali İşler D. Bşk. V. 10 İsmail Gedikli Spor Eğitim D. Bşk. V. 11 Yusuf Karadağ Personel ve Eğitim D. Bşk. V. 12 Mete Erol Strateji Geliştirme D. Bşk. V. 13 Osman Gümüş Spor Kuruluşları D. Bşk. V. 14 Ömer Kalkan Spor Faaliyetleri D. Bşk. V. 15 Salih Kablan Tesisler D. Bşk. V. 16 Burhan Başoğlu Ankara GHSİM-İl Müdürü V. 17 Güven Özyurt Samsun GHSİM-İl Müdürü V. 18 Murat Gevrek Isparta GHSİM-İl Müdürü V. 19 Mustafa Sadi Fındıklı Malatya GHSİM-İl Müdürü V. 20 Turgay Demirel TBF 21 Gencay Şaylan TBF 22 Harun Erdenay TBF 23 Sezai Bağbaşı TMOK 24 Sema Kasapoğlu TMOK 25 Ali Düşmez TASKK 26 Fahrettin Eserdi TASKK 27 Nezir Önal TSYD 28 Seyit Ali Erdoğan TSYD 29 Önder Seden Milli takım antrenörü 30 Erdinç Talu Milli takım antrenörü 31 Betsy Bailey Milli takım antrenörü 32 Ahmet Murat Tümer Milli takım antrenörü 33 Nur Germen Milli takım antrenörü 34 Can Bolgi FIBA Hakemi 35 Yusuf Dakat FIBA Hakemi 36 Efe Aydan Milli sporcu 37 Lütfi Arıboğan Milli sporcu

7 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 27 MAYIS ANKARA GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ 38 İbrahim Kutluay Milli sporcu 39 Erman Kunter Milli sporcu 40 Tamer Oyguç Milli sporcu 41 Ömer Yağmur Abdullah Gül Üniversitesi S.K. 42 Celal Turgut Abdullah Gül Üniversitesi S.K. 43 Fatih Yücel Adana ASKİ S.K. 44 Sedat Sözlü Adana ASKİ S.K. 45 Engin Özerhun Anadolu Efes S.K. 46 Yusuf Melih Balcı Anadolu Efes S.K. 47 Alper Tunca Yılmaz Anadolu Efes S.K. 48 Özkan Kılıç Banvit 49 Turgay Çataloluk Banvit 50 Fikret Orman Beşiktaş J. K. 51 Ahmet Nur Çebi Beşiktaş J. K. 52 Ahmet Ürkmezgil Beşiktaş J. K. 53 Hakan Özköse Beşiktaş J. K. 54 Metin Albayrak Beşiktaş J. K. 55 Ali Doğan Beşiktaş J. K. 56 Ramazan Bulut Botaş S.K. 57 Levent Ertem Botaş S.K. 58 Recep Altundağ Botaş S.K. 59 Ercan Bayrak Canik Belediyesi S.K. 60 Zafer Şimşek Canik Belediyesi S.K. 61 Koray Arıkan Darüşşafaka Doğuş S.K. 62 Ahmet Eran Darüşşafaka Doğuş S.K. 63 Murat Boyacıoğlu Edirne Belediyesi Edirnespor S.K. 64 Murat Muranlı Edirne Belediyesi Edirnespor S.K. 65 Ersan Öztürk Eskişehir Basket S.K. 66 Derya Yannier Eskişehir Basket S.K. 67 Mahmut Nedim Uslu Fenerbahçe S.K. 68 İsfendiyar Zülfikari Fenerbahçe S.K. 69 Ömer Temelli Fenerbahçe S.K. 70 Nihat Özbağı Fenerbahçe S.K. 71 Mithat Yenigün Fenerbahçe S.K. 72 Mehmet Selim Kosif Fenerbahçe S.K. 73 Dursun Aydın Özbek Galatasaray S.K. 74 H. Ural Aküzüm Galatasaray S.K. 75 Ahmet Tunç Akan Galatasaray S.K. 76 Selim Arda Üçer Galatasaray S.K.

8 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 27 MAYIS ANKARA GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ 77 Cem Kınay Galatasaray S.K. 78 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat Galatasaray S.K. 79 Serdar Güven Hatay Büyükşehir Belediyesi S.K. 80 Mehmet Güzelmansur Hatay Büyükşehir Belediyesi S.K. 81 Yavuz Selim Tuncer İstanbul Büyükşehir Belediye S.K. 82 Orhan Erdemir İstanbul Büyükşehir Belediye S.K. 83 Prof. Dr. Mehmet Hamdi Kurtoğlu İstanbul Üniversitesi BGD S.K. 84 Prof. Dr. Erdal Poyrazoğlu İstanbul Üniversitesi BGD S.K. 85 Prof. Dr. Bülent Bayraktar İstanbul Üniversitesi BGD S.K. 86 Fatih Mehmet Diniz Karşıyaka S.K. 87 Turgay Büyükkarcı Karşıyaka S.K. 88 Yusuf İzzettin Güven Karşıyaka S.K. 89 Hikmet Avşar Mersin Büyükşehir Belediyesi S.K. 90 Hakan Bozbey Mersin Büyükşehir Belediyesi S.K. 91 Dr. Nedim Türkmen Orduspor S.F. A.Ş. 92 Alpaslan Baki Ertekin Orduspor S.F. A.Ş. 93 Yusuf Kandazoğlu Ormanspor K. 94 Ercan Kaptanoğlu Ormanspor K. 95 Murat Teke Osmaniye S.K. 96 A. Ersagun Yücel Osmaniye S.K. 97 Taner Nakipoğlu Royal Halı Gaziantep S.K. 98 Cihan Dağcı Royal Halı Gaziantep S.K. 99 Z. Kerem Mağdenli TED Ankara Kolejliler S.K. 100 T. Hakan Büyükhanlı TED Ankara Kolejliler S.K. 101 Ahmet İzmirli Tofaş S.K. 102 Burhan Balkır Tofaş S.K. 103 Ramis Dindar Tofaş S.K. 104 Hakan Faydasıçok Torku Konyaspor Basket S.K. 105 Targun Polat Torku Konyaspor Basket S.K. 106 Gençağa Meriç Trabzonspor Basketbol 107 Veysel Taşkın Trabzonspor Basketbol 108 Abdurahman Yavuz Güvenlioğlu TÜRK Telekom S.K. 109 Mehmet Akif Üstündağ TÜRK Telekom S.K. 110 Arif Akçakaya Uşak Sportif 111 Fatihan Erdoğan Uşak Sportif 112 Tevriz Dura Adanaspor K. 113 Tamer Dişbudak Afyon Belediye S.K. 114 Hüseyin Eryüksel Akhisar Belediye S.K. 115 Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Öğütveren Anadolu Üniversitesi S.K.

9 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 27 MAYIS ANKARA GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ 116 Serhat Eper Banvit Kırmızı S.K. 117 Y. Gafur Çoymak Best Balıkesir S.K. 118 Avni Erboy Bostanlı Spor K. 119 İlhan Satık Bursa Büyükşehir Belediye S.K. 120 Erdoğan Sedat Alp Çankaya Üniversitesi S.K. 121 Rasim Koyuncu Ferko Ilgaz MR BSK 122 İhsan Özen Final Spor K. 123 İhsan Bayülken FMV Işıkspor k. 124 Serdar Öner Gelişim Koleji S.K. 125 Tuğan Büyükbaşaran Gücüm Spor K. 126 Kemal Yüksel İstanbul DSİ Spor K. 127 Doç. Dr. İbrahim Edin İstanbul Spor K. 128 Kemal Erdenay İTÜ Era S.K. 129 Raşit Akın İTÜ Era S.K. 130 Deha Erduran İzmir Büyükşehir Belediyesi S.K. 131 Hamka Emine Culban KRM Bako Spor K. 132 Abdülkerim Kolat Maliye Milli Piyango S.K. 133 Rıza Gönülal Mamak Bld. Ankara DSİ Spor K. 134 Mahmut İlker Ceylan Mersin Büyükşehir Belediyesi S.K. 135 Muharram Burak Dayanç Mersin Kurtuluş S.K. 136 Yrd. Doç Dr. Fatma Çepikkurt Mersin Üniversitesi S.K. 137 Dursun Katkat MESKİ Spor K. 138 Halim Karaköse Mondi Melikşah Üniversitesi S.K. 139 Gökhan Yalçıner Nevşehir GSİM S.K. 140 M. Adnan Yeşildal Orkide Gediz Üniversitesi S.K. 141 Akın Alemdar Ormanspor K. 142 Ömer Araz Pertevniyal S.K. 143 Ahmet Akgün Altuğ Sakarya Büyükşehir Bel. Basketbol S.K. 144 Ali Ziya Yalçınkaya Selçuklu Belediye S.K. 145 Galip Asal SES Okulları 55 Gençlik S.K. 146 Burç Çiçek Sinpaş Denizli Basket S.K. 147 Hasan Kocaciğer Socar PETKİM S. K. 148 Kemal Basri Yüce TED Ankara Kolejliler S.K. 149 Muzaffer İnce Tofaş Gelişim 150 Ahmet Bayraktar Tüyap Büyükçekmece S.K. 151 Ercan Gül Urla Belediyesi G.S.K. 152 Ömür Nemli Urla Eda S.K. 153 Seda Çini Yalova VIP S.K. 154 Bülent Yavuz Yeşil Giresun Belediyesi S.K.

10 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 27 MAYIS ANKARA GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ 155 Emre Nakipoğlu Zirve Üniversitesi S.K. 156 Birol Eyolcu Altay Spor S.K. 157 Prof. Dr. Hasan Durucasu Anadolu Üniversitesi S.K. 158 Ekrem Kurtçu Ankara Anadolu Basket S.K. 159 Uğur Delikanlı Artvin Belediye S.K. 160 Alper Sedat Aslandaş Aydın Büyükşehir Belediye S.K. 161 Nazmi İlham Bağlar Belediye S.K. 162 Nurcan Dinçer Başkent Karşıyaka S.K. 163 Zeki Aksu Beykoz Spor S.K. 164 Cemal Şenel Bornova Belediyesi S.K. 165 Abdulvahap İnanç Çankırı Demirspor S.K. 166 Ömer Onan Fenerbahçe Gelişim S.K. 167 Heves Bozbağ Giresun Üniversitesi S.K. 168 Okyay Atay Kardemir Karabükspor K. 169 Alp Avni Yelkenbiçer Karşıyaka Gelişim 170 Ekmel Hakkı Yalçın Kırklareli Belediyesi S.K. 171 Sadık Ölçen Kütahya Merkezi Gençlik S.K. 172 Yavuz Avcı Lüleburgaz Akademi S.K. 173 Mehmet Mirzaoğlu Mardin İdman Yurdu S.K. 174 Muhittin Yılmaz Palamut Mersin Genç Kolej S.K. 175 Memduh Oğuz Mevlana Üniversitesi S.K. 176 Şükrü Samunahmetoğlu Özel İdare KHS S.K. 177 Abdullah Ercanlı Pertevniyal Sigortam NET S.K. 178 Mehmet Koca Safranbolu Belediye S.K. 179 Cavit Akova Sakarya BŞ. Bel. Basketbol Gelişim S.K. 180 Salim Kılıç Sivas Gençlik S.K. 181 Ata Dinçer Tenis Eskirm Dağcılık S.K. 182 Derya Günal Trabzon Gelişim 183 Ali Kurtulan Turgut Özal Üniversitesi S.K. 184 Semra Demirer UPS S.K. 185 Resul Kocaağa Yalova Belediye S.K. 186 Necdet Korkmaz Yeşilyurt S.K. 187 Nazım Doğan Zile Spor S.K.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 27 MAYIS 2015 - ANKARA GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 27 MAYIS 2015 - ANKARA GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ NO ADI SOYADI KURUM/KURULUŞ 1 Ömer Altunsoy Spor Genel Müdür V. 2 Dursun Türk Spor Genel Müdürü Yrd. V. 3 Tamer Taşpınar Spor Genel Müdürü Yrd. V. 4 Murat Kocakaya Spor Genel Müdürü Yrd. V. 5 Cafer Geyik

Detaylı

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu OLAĞAN MALİ GENEL KURULU 2012 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DENETİM KURULU RAPORU BÜTÇE TASARISI 27 KASIM 2014 ANKARA Türkiye Basketbol Federasyonu OLAĞAN MALİ GENEL KURULU

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 04 TEMMUZ 2013 DUYURU

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 04 TEMMUZ 2013 DUYURU TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 04 TEMMUZ 2013 DUYURU Duyuru No:6 Konu: Genel Kurul Üye Listesinde Düzenleme Yapılması 13 Haziran 2013 1- Bilindiği üzere 4 Temmuz 2013 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 2014 2015 SEZONU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 2014 2015 SEZONU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 2014 2015 SEZONU YARIŞMALARDA UYGULANACAK TALİMAT VE ESAS HÜKÜMLER FAALİYET PROGRAMI 2013 2014 SEZONU YARIŞMA SONUÇLARI 1 2 TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SAYI : TMTF/.../.../2014

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU YARIŞMALARDA UYGULANACAK TALİMAT VE ESAS HÜKÜMLER FAALİYET PROGRAMI 2012 2013 SEZONU YARIŞMA SONUÇLARI 1 2 TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SAYI : TMTF/.../.../2013

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1)

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1) Amaç Madde 1 Bu Çerçeve Statünün amacı, özerk spor federasyonlarının teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması ve çalışmalarına

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ Sıra ÜNVANI İl Genel Kurul Üyesi Adı Soyadı 1 Spor Genel Müdürü V. ANKARA ÖMER ALTUNSOY 2 Genel Müdür Yardımcısı ANKARA

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi. Polis Meslek Eğitim

POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi. Polis Meslek Eğitim Yönetmelik değişikliği ile yaş sınırı değiştirildi Servİsler sıkı takibe alındı POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi.

Detaylı

SPOR GENEL MÜDÜRÜ ANKARA MEHMET BAYKAN SPOR GENEL MÜDÜR YRD. ANKARA DURSUN TÜRK SPOR GENEL MÜDÜR YRD. ANKARA ÖMER ALTUNSOY

SPOR GENEL MÜDÜRÜ ANKARA MEHMET BAYKAN SPOR GENEL MÜDÜR YRD. ANKARA DURSUN TÜRK SPOR GENEL MÜDÜR YRD. ANKARA ÖMER ALTUNSOY 8-2/C 8-2/f 8-2/e 8-2/d SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 4. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU 26-27 KASIM 2014 / ANKARA DELEGE LİSTESİ Sıra İl GENEL KURUL ÜYESİNİN

Detaylı

JFMO TMMOB 41. DÖNEM ÇALIŞMA GRUPLARI KATILIM LİSTESİ

JFMO TMMOB 41. DÖNEM ÇALIŞMA GRUPLARI KATILIM LİSTESİ JFMO TMMOB 41. DÖNEM ÇALIŞMA GRUPLARI KATILIM LİSTESİ Sıra No Çalışma Grupları 1 Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu 2 Staj Kanunu Çalışma Grubu 3 Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulama Usul ve Esaslarını

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16 22 Ocak 2007 Yayımlandığı Tarih 23 Ocak 2007 Sayı 325 İÇİNDEKİLER - Türkiye

Detaylı

BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28358 BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Nisan 2006 - Nisan 2008 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 1954 EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU "ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI" Yayıma Hazarlayan:

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TBL Yönetim Esasları Yönergesi - 2-16.07.2014 İÇİNDEKİLER LİGİN TANIMI, KURULLAR VE YÖNETİM 8 1. LİGİN TANIMI 8 2. LİG DANIŞMA KURULU 8 3. LİG KURULU

Detaylı

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 24 Nisan 2004-8 Nisan 2006 Ankara TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Yazışma Adresi Ihlamur Sokak No: 10/1Kızılay-Ankara

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI KONYA SMMM ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

FAALİYET RAPORLARI KONYA SMMM ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI FAALİYET RAPORLARI KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKAN I İSMAİL TURAN IN MESAJI: Değerli Üyemiz Yeni bir yıla daha girmenin heyecanı içerisinde

Detaylı

Haber Bülteni. Tarımsal Öğretimin 168. Yılı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Haber Bülteni. Tarımsal Öğretimin 168. Yılı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Özel Sayı Ocak 2014 Haber Bülteni TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarımsal Öğretimin 168. Yılı TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası nca (ZMO), Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 168 inci Yıldönümü nedeniyle düzenlenen

Detaylı

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Çalışma Raporu 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 44. Dönem Olağan Genel Kurulu 8-9 Mart 2014 Ankara 1 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ISBN- 978-605-01-0591-9 HAZIRLAYAN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

2. KAMU REFORMU YASA TASARISINA GENÇLİĞİN KATKISI VE GENÇLİK MECLİSLERİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK PRATİK ÖRNEKLER

2. KAMU REFORMU YASA TASARISINA GENÇLİĞİN KATKISI VE GENÇLİK MECLİSLERİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK PRATİK ÖRNEKLER 1. AÇILIŞ 54 kentten 100 gencin katılımıyla Elazığ da gerçekleştirilen Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Koordinasyon Toplantısı nın açılış konuşmaları Elazığ Vali Yardımcısı Kadir Balaban, Elazığ

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Siyasette Genç Yüzler, Genç Fikirler YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 17 20 Mayıs 2007, Ankara 1. YG 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU III. OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 03/04/2014 tarih ve 737 sayılı kararın ekidir.

Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 03/04/2014 tarih ve 737 sayılı kararın ekidir. Adana Adana ACM ADANA 1 Adana Adana 24507 ABDULKADİR KILIÇ Hâkim 3.ACM Üye kaldırılarak 1.ACM Üye +Genel Adana Adana 40296 KADİR KURU Hâkim 5.ACM Bşk. +Genel Adana Adana 35923 SEVCAN KOKU Hâkim 5.AH 1/2

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU KARARI 2013 YILI EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI

İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU KARARI 2013 YILI EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU KARARI 03 YILI EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI - AMAÇ - EĞİTİM SORUMLULUĞUNUN PAYLAŞIMI - EĞİTİMİN ÖNEMİ VE EĞİTİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ - ŞİRKET DIŞI EĞİTİMLER 3 - UYGULAMADA

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-29 Şubat 2012 Yayımlandığı Tarih 29 Şubat 2012 Sayı 2012-4 İÇİNDEKİLER - - - Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI: Değerli Meslektaşım 2014 yılını geride bırakıyor yepyeni umutlarla yepyeni heyecanlarla 2015 yılını karşılıyoruz. 2015 yılının ülkemize milletimize

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU EKİM 2012-ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU 27 Aralık 2013 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. GENEL MERKEZ 4 2.1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4 2.2 DENETLEME

Detaylı