2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ"

Transkript

1 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe nedenolduğunugörüyoruz. Buçerçevede,herbirprogramiçin,herbirpuantüründeveherbirbölümiçinkontenjandeğişimininetkisibiraradadeğerlendirilmiştir. Elbetetoplumsalolaylarıntaleplerietkisinibirebiröngörmekmümkündeğildir.ÖrneğinTıp,HukukvePsikoloji yeolantalebinartışı,örneğinsağlıkalanında2 yılıkönlisansprogramlarınaolantalebinartışı,etkisiniöngörmeninzorolduğuancakyorumlarımızakatığımızkonular. Analiziyaparkenherbirprogramiçinkontenjanartışlarınıgözönündebulundurmakveetkisinigörmekdahakolayolacaken,yeniaçılanprogramlarınkontenjanlarınınhangibaşarısırasıaralığınaetkisiolacağınıöngörmekçokkolayolmamıştır.Ancakyenikontenjanlardageçtiğimizyılardaaynıüniversitelerinbenzer programlardadiğerüniversiteleregörekonumunabakılarakminimumetkininolabileceğiaralığatopluolarakeklenmiştir. ElbeteverilentümsayılarbuyılaaitTAHMİNler,veyukarıdakiyöntemdedesapmalarolabilecektir.Buyılıntabanpuanlarınıbelirleyecekolantercihyapan gençlerolacak,ancakbizlerinamacı,kimiyerdehede erineulaşabileceken Nasılolsatutmaz düşüncesindekigençlerintercihlerinedahayukarısıralamaları eklemeleri,kimiyerdededahadüşüksıralardanalternati erekleyerekaçıktakalmamaları. KULANIMKILAVUZU Buyılkisıralamanızlageçenyılhangisıradakiadayıngirdiğiprogramagirebileceğiniziöngörmekiçin;(PsikolojivePDRörneği) 1.Şuandakibaşarısırasınabakarak2014BaşarıSırasıBulunur.Ör: Karşısındabulunan2014kümülekontenjanınabakılır;7.038,yanigeçtiğimizyılTMpuanıhesaplananilk78.0kişinin7.038 ipsikolojiyadapdr yeyerleşmiş. 3.3.Buyılaynısayıdakontenjanıkaçıncıkişikarşılayacak?Yani2015Kümüle de7.038 eenyakınyerbulunur,karşısındaki2014sıralamasınabakılır:48.70.yani geçenyıl48.0 inciningirdiğiyerekadarbuyılaynısayıdakontenjanaulaşılmış.ilk48.70 debubölümüntoplamkontenjanı70kişi=%10artırılmış.yani geçenyılilk48.70 de6.36olankontenjanbuyıl7.038 eçıkarılmış. 4.Yanidüzmantıkbakacakolsak,78.0 incigeçenyıl48.0 inciningirdiğiyeregirebilir,ancakdiyoruzki,sizbuaradakifarkınyarısınıalarakdahagerçekçibir sonucayaklaşabilirsiniz = /2= = Hede ediğinizprogramıngeçenyılvebuyılkikontenjanlarınıdagözönündebulundurmayıunutmamalısınız.kontenjanartıysadahadüşüksıralamaile azaldıysadahayükseksıralamailegirmeihtimalinizyüksektir.örneğin15kişilikkontenjanıolanve90.0 inciningirdiğiprogramınkontenjanı45 eçıktıysa, inciningirmeihtimaliolacaktır. DİĞERETKİLER 6.TMprogramlarındailk150.0 dehukuk ta2.10kişilikkontenjanartışıda,diğertümtmprogramlarındailk150.0 debeklenendendahayukarılara yerleşmeihtimalinitetikleyecektir.ancak150.0sonrasındaiseazalanhukukkontenjanlarıdiğerprogramlaratalebiartırarakbaşarısıralarınınyükselmesine nedenolabilir. 7.Birdiğerönemlietki,2yılıkÖnlisansprogramlarınaYGSkontenjanındangirmeşansınınverilmişolması.ÖzelikleSağlıkprogramlarınayönelmesimuhtemel öğrencilernedeniyle,özelikle20.0vesonrası4yılıklisansprogramlarınıetkileyecektir.

2 MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK PROGRAMLARISIRALAMA DEĞİŞİMİTAHMİNLERİ TABLOSU GENELANALİZ -ÇoğunluklaaynıtercihlistelerindebirliktegördüğümüzMakine,Elektrik,Elektrik Elektronik,Mekatronik ve Elektronik Haberleşme Mühendisliklerinde ilk den öğrencialmış olan programların kontenjanlarındaazdaolsaazalmagörülmüş. -Budailk debuprogramlaragireceköğrencilerinmevcutsıralarındanenfazla daha düşüksıradakiyerleregirebileceğinisöyleyebiliriz sonrasıiseartankontenjanlarınetkisiileadaylarkendisıralarından dahayüksek başarısırasındakiprogramlarayerleşebilmeihtimalerivar. AnalizYapılanProgramlar ElektronikMühendisliği,MakineMühendisliği,ElektronikveHaberleşmeMühendisliği KontrolMühendisliği,MekatronikMühendisliği,İmalatMühendisliği,MekatronikSistemlerMühendisliği KontrolveOtomasyonMühendisliği,ElektronikMühendisliği,MakineveİmalatMühendisliği MakineveMalzemeMühendisliği

3 ELEKTRİK-ELEKTRONİK-MAKİNE-KONTROL MÜHENDİSLİKLERİ VB. PROGRAMLARI ANALİZ TABLOSU ÜNİVERSİTE TÜRÜ BULUNDUĞU İL ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM ADI BURS ORANI EĞİTİM DİLİ FARK KOÇ İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT BOĞAZİÇİ 2015 KÜMÜLE 2015 KONTENJANI 2014 KÜMÜLE 2014 KONTENJAN Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KOÇ Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE BOĞAZİÇİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KOÇ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE TEKNİK Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE ÖZYEĞİN FATİH TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KOÇ Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE TEKNİK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÖZYEĞİN Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE ANTALYA TEKNİK Kontrol Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE HACETTEPE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KAYSERİ ABDULLAH GÜL Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ŞEHİR Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ÖZYEĞİN Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE YEDİTEPE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE YILDIZ TEKNİK Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MARMARA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE TÜRK HAVA KURUMU Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MEF Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE TEKNİK İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE YILDIZ TEKNİK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE FATİH Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ÖZYEĞİN Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE KOÇ Makine Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOÇ Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE

4 GAZİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TÜRK HAVA KURUMU Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK Kontrol Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BAŞKENT Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE BİLGİ Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR EGE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE MARMARA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE YEDİTEPE Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ ABDULLAH GÜL Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE TÜRK HAVA KURUMU Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MEF Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE IŞIK Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KOÇ Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR DOKUZ EYLÜL Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK Kontrol Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TÜRK-ALMAN Mekatronik Sistemler Mühe ndisliği ÜCRETSİZ ALMANCA KOÇ Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MARMARA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ANADOLU Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ATILIM Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ MELİKŞAH Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Mekatronik Sistemler Mühe TÜRK-ALMAN ndisliği ÜCRETSİZ ALMANCA TURGUT ÖZAL Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE MARMARA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR YAŞAR Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE GAZİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DOĞUŞ Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MEDENİYET TEKNİK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MARMARA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE GAZİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR EGE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANKAYA DOĞUŞ TİCARET Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE TİCARET Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE OKAN Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MARMARA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE

5 ATILIM Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE YILDIRIM BEYAZIT Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE IŞIK Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ÇANKAYA Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE IŞIK Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KOCAELİ KOCAELİ Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA MEVLANA Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE OKAN Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KOCAELİ KOCAELİ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANKAYA Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İHSAN DOĞRAMACI AYDIN BİLKENT Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İZMİR DOKUZ EYLÜL Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AREL Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ TEKNİK Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE FATİH Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR GEDİZ Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE ATILIM Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE OKAN Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE DOĞUŞ BEYKENT Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE ÇANKAYA Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANTALYA AKDENİZ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE BAŞKENT Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE YILDIRIM BEYAZIT Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DOĞUŞ Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE GAZİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MEDİPOL Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE HALİÇ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK KONYA KTO KARATAY ESKİŞEHİR BURSA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE KEMERBURGAZ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE IŞIK Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE KONYA SELÇUK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BEYKENT Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE BURSA ULUDAĞ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DOĞUŞ Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE

6 BEYKENT Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR İZMİR Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE GELİŞİM Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR ESKİŞEHİR BURSA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR KATİP ÇELEBİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR KATİP ÇELEBİ İZMİR Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KOCAELİ KOCAELİ Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KARADENİZ TEKNİK TRABZON Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES MEF AREL GAZİ KEMERBURGAZ Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BURSA BURSA TEKNİK Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ATILIM İmalat Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ATILIM Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE BURSA Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE AYDIN Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSA BURSA TEKNİK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA KTO KARATAY Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE ADANA ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DENİZLİ PAMUKKALE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GEDİK Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MEF Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE YENİ YÜZYIL Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KOCAELİ GEBZE TEKNİK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ MUĞLA NUH NACİ YAZGAN MUĞLA SITKI KOÇMAN Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE

7 AREL Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE PİRİ REİS Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ESENYURT Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE NİŞANTAŞI Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GEDİK Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÖZYEĞİN Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE PİRİ REİS Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE GEDİK Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE ÖZYEĞİN Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR KÜLTÜR MARMARA MERSİN MERSİN SAKARYA SAKARYA BURSA Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE KONYA İZMİR İZMİR EKONOMİ KONYA SELÇUK Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE NECMETTİN ERBAKAN Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA KTO KARATAY Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE KONYA MEVLANA Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ANTALYA AKDENİZ Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA ANTALYA Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE AYDIN ADNAN MENDERES Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DENİZLİ PAMUKKALE Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN TOROS Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MANİSA CELÂL BAYAR Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADANA ADANA BİLİM VE KAYSERİ ERCİYES YEDİTEPE TRABZON TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KARADENİZ TEKNİK ÖZYEĞİN DENİZLİ PAMUKKALE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

8 TÜRK HAVA KURUMU Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP ISPARTA TURGUT ÖZAL Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE MEF Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE MALATYA İNÖNÜ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA NECMETTİN ERBAKAN Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MARMARA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MEF Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANKAYA Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE YEDİTEPE Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE DİYARBAKIR DİCLE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN MERSİN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MARMARA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA NECMETTİN ATILIM ERBAKAN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE GELİŞİM Mekatronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT Makine Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE KONYA SELÇUK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE

9 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ERZURUM TEKNİK KARABÜK KARABÜK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE ONDOKUZ MAYIS SAMSUN Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MUSTAFA KEMAL HATAY Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİLECİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİLGİ Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE DENİZLİ PAMUKKALE Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLGİ Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KARABÜK KARABÜK Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÖZYEĞİN Makine Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE ISPARTA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR GEDİZ Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE MALATYA İNÖNÜ Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA MEVLANA Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KIRKLARELİ KIRKLARELİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AKAY AKAY Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DİYARBAKIR DİCLE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KARABÜK KARABÜK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE AMASYA AMASYA KAHRAMANMA RAŞ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ISPARTA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR GEDİZ Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE TRABZON AVRASYA Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Program Türü :Lisans Puan Türü :MF3 www.salimunsal.com İstanbul 207610036 Vakıf Biruni Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Tam Burslu - 303,026 108.000 307,503 106.000 4 4 - İstanbul

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih dönemleri: 7 Temmuz- 17 Temmuz 2014

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

ÜNİVERSİTELER Kodu Adı

ÜNİVERSİTELER Kodu Adı Kodu Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1002 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1003 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1004 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 1005 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YGS - LYS TAVAN - TABAN

YGS - LYS TAVAN - TABAN 2013 YGS - LYS TAVAN - TABAN PUANLARI REHBERİ ÖN SÖZ Sevgili Gençler, İnsanın kendini her zaman eksik hisseden ve bu eksikliklerini tamamlamaya çalışan bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu eksikliklerimizi

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN GASTRONOMİ OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (Tam Burs) YGS- 4 410.17048 480.54548 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Gastronomi YGS- 4 370.26257 439.92981 OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (%50 Burs) YGS- 4 361.40437

Detaylı

Kurumlar Kod Kurum Adı

Kurumlar Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2015 URAP Alan Sıralaması nda 2015 URAP Alan ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1..

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC- GAZİMAĞUSA) Pazarlama (Tam Burs) YGS- 6 271.90208 275.60500

Detaylı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2014-2015 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Gazi MYO Basım ve Yayın Teknolojileri İÖ YGS-5 237,604 248,655 50 3A ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet AYDIN Aydın MYO Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5 259,746 308,273

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MUDURNU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

MESLEK YÜKSEKOKULLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MUDURNU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU Kod Üniversite Adı Meslek Yüksekokulu Adı 100110 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) MUDURNU MESLEK 100109 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 100101 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) BOLU MESLEK 100102 ABANT İZZET

Detaylı

DÜNYA SIRALAMALARINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DURUMU TEMMUZ-2013 URAP

DÜNYA SIRALAMALARINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DURUMU TEMMUZ-2013 URAP DÜNYA SIRALAMALARINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DURUMU TEMMUZ-2013 URAP ABD üniversitelerini sıralayan US News and World Report un dünyadaki ilk üniversite sıralama sistemi olduğu kabul edilmektedir. Bu sıralamanın

Detaylı

DÜNYA SIRALAMALARINDA 153 TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN DURUMU ARALIK- 2012 URAP

DÜNYA SIRALAMALARINDA 153 TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN DURUMU ARALIK- 2012 URAP DÜNYA SIRALAMALARINDA 153 TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN DURUMU ARALIK- 2012 URAP Halen dünya üniversitelerini sıralayan 8 sıralama sistemi var. Bu kurumların kullandığı kriterler, sıraladıkları üniversite sayıları

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 YILINDA 155 ÜNİVERSİTEMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDAKİ DURUMU 23 ARALIK 2014 URAP (University Ranking by Academic Performance)

2014 YILINDA 155 ÜNİVERSİTEMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDAKİ DURUMU 23 ARALIK 2014 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2014 YILINDA 155 ÜNİVERSİTEMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDAKİ DURUMU 23 ARALIK 2014 URAP (University Ranking by Academic Performance) Dünya üniversiteleri, 8 sıralama kurumu tarafından her yıl sıralanıyor.

Detaylı

1933 den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler

1933 den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler DOI: 10.5961/jhes.2011.001 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi / Journal of Higher Education and Science 1933 den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler Quantitative Developments in Turkish Higher

Detaylı

K O N T E N J A N L A R

K O N T E N J A N L A R 429 ÜNİVERSİTELER I 357774 9371 367145 345633 3688 243 349564 DİL VE EDEBİYAT 19233 540 19773 17913 109 21 18043 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8903 255 9158 9063 83 13 9159 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8753 250 9003

Detaylı