2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ"

Transkript

1 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe nedenolduğunugörüyoruz. Buçerçevede,herbirprogramiçin,herbirpuantüründeveherbirbölümiçinkontenjandeğişimininetkisibiraradadeğerlendirilmiştir. Elbetetoplumsalolaylarıntaleplerietkisinibirebiröngörmekmümkündeğildir.ÖrneğinTıp,HukukvePsikoloji yeolantalebinartışı,örneğinsağlıkalanında2 yılıkönlisansprogramlarınaolantalebinartışı,etkisiniöngörmeninzorolduğuancakyorumlarımızakatığımızkonular. Analiziyaparkenherbirprogramiçinkontenjanartışlarınıgözönündebulundurmakveetkisinigörmekdahakolayolacaken,yeniaçılanprogramlarınkontenjanlarınınhangibaşarısırasıaralığınaetkisiolacağınıöngörmekçokkolayolmamıştır.Ancakyenikontenjanlardageçtiğimizyılardaaynıüniversitelerinbenzer programlardadiğerüniversiteleregörekonumunabakılarakminimumetkininolabileceğiaralığatopluolarakeklenmiştir. ElbeteverilentümsayılarbuyılaaitTAHMİNler,veyukarıdakiyöntemdedesapmalarolabilecektir.Buyılıntabanpuanlarınıbelirleyecekolantercihyapan gençlerolacak,ancakbizlerinamacı,kimiyerdehede erineulaşabileceken Nasılolsatutmaz düşüncesindekigençlerintercihlerinedahayukarısıralamaları eklemeleri,kimiyerdededahadüşüksıralardanalternati erekleyerekaçıktakalmamaları. KULANIMKILAVUZU Buyılkisıralamanızlageçenyılhangisıradakiadayıngirdiğiprogramagirebileceğiniziöngörmekiçin;(PsikolojivePDRörneği) 1.Şuandakibaşarısırasınabakarak2014BaşarıSırasıBulunur.Ör: Karşısındabulunan2014kümülekontenjanınabakılır;7.038,yanigeçtiğimizyılTMpuanıhesaplananilk78.0kişinin7.038 ipsikolojiyadapdr yeyerleşmiş. 3.3.Buyılaynısayıdakontenjanıkaçıncıkişikarşılayacak?Yani2015Kümüle de7.038 eenyakınyerbulunur,karşısındaki2014sıralamasınabakılır:48.70.yani geçenyıl48.0 inciningirdiğiyerekadarbuyılaynısayıdakontenjanaulaşılmış.ilk48.70 debubölümüntoplamkontenjanı70kişi=%10artırılmış.yani geçenyılilk48.70 de6.36olankontenjanbuyıl7.038 eçıkarılmış. 4.Yanidüzmantıkbakacakolsak,78.0 incigeçenyıl48.0 inciningirdiğiyeregirebilir,ancakdiyoruzki,sizbuaradakifarkınyarısınıalarakdahagerçekçibir sonucayaklaşabilirsiniz = /2= = Hede ediğinizprogramıngeçenyılvebuyılkikontenjanlarınıdagözönündebulundurmayıunutmamalısınız.kontenjanartıysadahadüşüksıralamaile azaldıysadahayükseksıralamailegirmeihtimalinizyüksektir.örneğin15kişilikkontenjanıolanve90.0 inciningirdiğiprogramınkontenjanı45 eçıktıysa, inciningirmeihtimaliolacaktır. DİĞERETKİLER 6.TMprogramlarındailk150.0 dehukuk ta2.10kişilikkontenjanartışıda,diğertümtmprogramlarındailk150.0 debeklenendendahayukarılara yerleşmeihtimalinitetikleyecektir.ancak150.0sonrasındaiseazalanhukukkontenjanlarıdiğerprogramlaratalebiartırarakbaşarısıralarınınyükselmesine nedenolabilir. 7.Birdiğerönemlietki,2yılıkÖnlisansprogramlarınaYGSkontenjanındangirmeşansınınverilmişolması.ÖzelikleSağlıkprogramlarınayönelmesimuhtemel öğrencilernedeniyle,özelikle20.0vesonrası4yılıklisansprogramlarınıetkileyecektir.

2 MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK PROGRAMLARISIRALAMA DEĞİŞİMİTAHMİNLERİ TABLOSU GENELANALİZ -ÇoğunluklaaynıtercihlistelerindebirliktegördüğümüzMakine,Elektrik,Elektrik Elektronik,Mekatronik ve Elektronik Haberleşme Mühendisliklerinde ilk den öğrencialmış olan programların kontenjanlarındaazdaolsaazalmagörülmüş. -Budailk debuprogramlaragireceköğrencilerinmevcutsıralarındanenfazla daha düşüksıradakiyerleregirebileceğinisöyleyebiliriz sonrasıiseartankontenjanlarınetkisiileadaylarkendisıralarından dahayüksek başarısırasındakiprogramlarayerleşebilmeihtimalerivar. AnalizYapılanProgramlar ElektronikMühendisliği,MakineMühendisliği,ElektronikveHaberleşmeMühendisliği KontrolMühendisliği,MekatronikMühendisliği,İmalatMühendisliği,MekatronikSistemlerMühendisliği KontrolveOtomasyonMühendisliği,ElektronikMühendisliği,MakineveİmalatMühendisliği MakineveMalzemeMühendisliği

3 ELEKTRİK-ELEKTRONİK-MAKİNE-KONTROL MÜHENDİSLİKLERİ VB. PROGRAMLARI ANALİZ TABLOSU ÜNİVERSİTE TÜRÜ BULUNDUĞU İL ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM ADI BURS ORANI EĞİTİM DİLİ FARK KOÇ İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT BOĞAZİÇİ 2015 KÜMÜLE 2015 KONTENJANI 2014 KÜMÜLE 2014 KONTENJAN Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KOÇ Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE BOĞAZİÇİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KOÇ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE TEKNİK Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE ÖZYEĞİN FATİH TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KOÇ Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE TEKNİK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÖZYEĞİN Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE ANTALYA TEKNİK Kontrol Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE HACETTEPE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KAYSERİ ABDULLAH GÜL Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ŞEHİR Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ÖZYEĞİN Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE YEDİTEPE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE YILDIZ TEKNİK Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MARMARA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE TÜRK HAVA KURUMU Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MEF Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE TEKNİK İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE YILDIZ TEKNİK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE FATİH Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ÖZYEĞİN Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE KOÇ Makine Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOÇ Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE

4 GAZİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TÜRK HAVA KURUMU Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK Kontrol Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BAŞKENT Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE BİLGİ Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR EGE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE MARMARA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE YEDİTEPE Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ ABDULLAH GÜL Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE TÜRK HAVA KURUMU Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MEF Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE IŞIK Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KOÇ Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR DOKUZ EYLÜL Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK Kontrol Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TÜRK-ALMAN Mekatronik Sistemler Mühe ndisliği ÜCRETSİZ ALMANCA KOÇ Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MARMARA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ANADOLU Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ATILIM Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ MELİKŞAH Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Mekatronik Sistemler Mühe TÜRK-ALMAN ndisliği ÜCRETSİZ ALMANCA TURGUT ÖZAL Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE MARMARA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR YAŞAR Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE GAZİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DOĞUŞ Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MEDENİYET TEKNİK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MARMARA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE GAZİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR EGE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANKAYA DOĞUŞ TİCARET Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE TİCARET Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE OKAN Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MARMARA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE

5 ATILIM Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE YILDIRIM BEYAZIT Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE IŞIK Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ÇANKAYA Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE IŞIK Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KOCAELİ KOCAELİ Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA MEVLANA Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE OKAN Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KOCAELİ KOCAELİ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANKAYA Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İHSAN DOĞRAMACI AYDIN BİLKENT Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İZMİR DOKUZ EYLÜL Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AREL Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ TEKNİK Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE FATİH Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR GEDİZ Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE ATILIM Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE OKAN Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE DOĞUŞ BEYKENT Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE ÇANKAYA Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANTALYA AKDENİZ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE BAŞKENT Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE YILDIRIM BEYAZIT Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DOĞUŞ Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE GAZİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MEDİPOL Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE HALİÇ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK KONYA KTO KARATAY ESKİŞEHİR BURSA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE KEMERBURGAZ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE IŞIK Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE KONYA SELÇUK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BEYKENT Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE BURSA ULUDAĞ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DOĞUŞ Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE

6 BEYKENT Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR İZMİR Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE GELİŞİM Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR ESKİŞEHİR BURSA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR KATİP ÇELEBİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR KATİP ÇELEBİ İZMİR Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KOCAELİ KOCAELİ Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KARADENİZ TEKNİK TRABZON Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES MEF AREL GAZİ KEMERBURGAZ Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BURSA BURSA TEKNİK Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ATILIM İmalat Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ATILIM Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE BURSA Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE AYDIN Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSA BURSA TEKNİK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA KTO KARATAY Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE ADANA ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DENİZLİ PAMUKKALE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GEDİK Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MEF Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE YENİ YÜZYIL Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KOCAELİ GEBZE TEKNİK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ MUĞLA NUH NACİ YAZGAN MUĞLA SITKI KOÇMAN Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE

7 AREL Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE PİRİ REİS Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ESENYURT Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE NİŞANTAŞI Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GEDİK Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÖZYEĞİN Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE PİRİ REİS Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE GEDİK Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE ÖZYEĞİN Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR KÜLTÜR MARMARA MERSİN MERSİN SAKARYA SAKARYA BURSA Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE KONYA İZMİR İZMİR EKONOMİ KONYA SELÇUK Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE NECMETTİN ERBAKAN Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA KTO KARATAY Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE KONYA MEVLANA Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ANTALYA AKDENİZ Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA ANTALYA Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE AYDIN ADNAN MENDERES Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DENİZLİ PAMUKKALE Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN TOROS Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MANİSA CELÂL BAYAR Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADANA ADANA BİLİM VE KAYSERİ ERCİYES YEDİTEPE TRABZON TEKNOLOJİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KARADENİZ TEKNİK ÖZYEĞİN DENİZLİ PAMUKKALE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

8 TÜRK HAVA KURUMU Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP ISPARTA TURGUT ÖZAL Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE MEF Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE MALATYA İNÖNÜ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA NECMETTİN ERBAKAN Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE MARMARA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MEF Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANKAYA Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE YEDİTEPE Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE DİYARBAKIR DİCLE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN MERSİN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MARMARA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA NECMETTİN ATILIM ERBAKAN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Mekatronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE GELİŞİM Mekatronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT Makine Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE KONYA SELÇUK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE

9 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ERZURUM TEKNİK KARABÜK KARABÜK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE ONDOKUZ MAYIS SAMSUN Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MUSTAFA KEMAL HATAY Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİLECİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİLGİ Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE DENİZLİ PAMUKKALE Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLGİ Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KARABÜK KARABÜK Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÖZYEĞİN Makine Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE ISPARTA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR GEDİZ Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE MALATYA İNÖNÜ Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA MEVLANA Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KIRKLARELİ KIRKLARELİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AKAY AKAY Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DİYARBAKIR DİCLE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE KARABÜK KARABÜK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE AMASYA AMASYA KAHRAMANMA RAŞ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ISPARTA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR GEDİZ Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE TRABZON AVRASYA Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

10 DÜZCE DÜZCE TOKAT GAZİOSMANPAŞA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANKAYA Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE TÜRK HAVA KURUMU Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KÜTAHYA DUMLUPINAR Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ŞANLIURFA HARRAN Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİLGİ Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE OSMANİYE OSMANİYE KORKUT ATA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BATMAN BATMAN Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE VAN YÜZÜNCÜ YIL Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA MEVLANA Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE UŞAK UŞAK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE YOZGAT BOZOK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE ISPARTA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE RECEP TAYYİP RİZE ERDOĞAN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZURUM TEKNİK ERZURUM Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ISPARTA ERZİNCAN ERZİNCAN YENİ YÜZYIL Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE KIRKLARELİ KIRKLARELİ Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AKAY AKAY Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TİCARET Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE TİCARET Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA ANTALYA Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE GAZİ İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE HATAY MUSTAFA KEMAL Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE

11 ATILIM Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE BARTIN BARTIN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANKAYA Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK MUSTAFA KEMAL Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE HATAY Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AMASYA AMASYA Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AKAY AKAY Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAHRAMANMA KAHRAMANMARAŞ RAŞ SÜTÇÜ İMAM Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİİRT SİİRT Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AMASYA AMASYA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DİYARBAKIR DİCLE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AMASYA AMASYA KÜTAHYA DUMLUPINAR İZMİR YAŞAR ADIYAMAN ADIYAMAN BURSA BURSA TEKNİK GİRESUN GİRESUN GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE HATAY KARAMAN KEMERBURGAZ Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSKENDERUN TEKNİK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARAMANOĞLU MEHMETBEY KİLİS KİLİS 7 ARALIK NEVŞEHİR RİZE NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BATMAN BATMAN BATMAN BATMAN Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Makine ve İmalat Mühendis liği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Makine ve İmalat Mühendis liği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Makine ve İmalat Mühendis MANİSA CELÂL BAYAR liği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Makine ve İmalat Mühendis MANİSA CELÂL BAYAR liği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADIYAMAN ADIYAMAN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADNAN MENDERES AYDIN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İSKENDERUN TEKNİK HATAY Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KASTAMONU KASTAMONU Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE NECMETTİN KONYA ERBAKAN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİOSMANPAŞA TOKAT Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ŞEHİR Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE GEDİK Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE GELİŞİM Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE KEMERBURGAZ -LEFKE LEFKE AVRUPA BAHÇEŞEHİR Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE

12 HALİÇ Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÖZYEĞİN Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE NİĞDE NİĞDE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE VAN YÜZÜNCÜ YIL Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE UŞAK UŞAK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BATMAN BATMAN Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZURUM OSMANİYE ERZURUM TEKNİK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE OSMANİYE KORKUT ATA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ATILIM Makine Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE ISPARTA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KAHRAMANMA RAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE OSMANİYE KORKUT OSMANİYE ATA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİTLİS BİTLİS EREN Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ İNGİLİZCE YOZGAT BOZOK ÇANKAYA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE ERZİNCAN ERZİNCAN Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLECİK ŞEYH Makine ve İmalat Mühendis BİLECİK EDEBALİ liği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇORUM HİTİT Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE HATAY İSKENDERUN TEKNİK KİLİS KİLİS 7 ARALIK MANİSA CELÂL BAYAR MANİSA CELÂL BAYAR HATAY Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Makine ve İmalat Mühendis liği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Makine ve İmalat Mühendis liği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İSKENDERUN TEKNİK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KASTAMONU KASTAMONU Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GEDİK Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE GELİŞİM Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE MALTEPE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE HALİÇ Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ Makine ve Malzeme Mühen disliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ELAZIĞ FIRAT Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE NECMETTİN ERBAKAN KONYA ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TUNCELİ TUNCELİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BARTIN BARTIN Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AMASYA AMASYA Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

13 TİCARET ÖZYEĞİN Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE KONYA MEVLANA Mekatronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE AKAY AKAY Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YOZGAT BOZOK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZİNCAN ERZİNCAN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE LEFKOŞA YAKIN DOĞU Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİNGÖL BİNGÖL Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRKLARELİ KIRKLARELİ Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ŞANLIURFA HARRAN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA MEVLANA Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE SİVAS CUMHURİYET Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AMASYA AMASYA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE HATAY MUSTAFA KEMAL Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİ İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇORUM HİTİT Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM TEKNİK ERZURUM Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİ İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAHRAMANMA RAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KADİR HAS Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE ELAZIĞ FIRAT Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE OSMANİYE KORKUT OSMANİYE ATA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AMASYA AMASYA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BATMAN BATMAN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BAYBURT BAYBURT Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE ATILIM Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE BURSA Makine Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE SİİRT SİİRT Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE YOZGAT BOZOK Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE TUNCELİ TUNCELİ Elektronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSA BURSA -GİRNE AFYON KOCATEPE Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KEMERBURGAZ Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE GİRNE AMERİKAN HALİÇ ESENYURT KONYA KTO KARATAY Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE

14 KAYSERİ MELİKŞAH PİRİ REİS -LEFKOŞA YAKIN DOĞU -LEFKOŞA YAKIN DOĞU Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE ATILIM Mekatronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE KONYA KTO KARATAY Mekatronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE BURSA Makine Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE BURSA Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE KONYA KTO KARATAY Makine Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE PİRİ REİS Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE LEFKOŞA YAKIN DOĞU Makine Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE LEFKOŞA YAKIN DOĞU Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE ERZİNCAN ERZİNCAN Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KARS KAFKAS Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANKAYA Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE ELAZIĞ FIRAT Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TÜRK HAVA KURUMU Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE ŞANLIURFA HARRAN Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AMASYA AMASYA Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ KONYA KTO KARATAY Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE BAYBURT BAYBURT Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ MELİKŞAH Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİTLİS BİTLİS EREN Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BATMAN BATMAN Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TUNCELİ TUNCELİ Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİNGÖL BİNGÖL Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DOĞUŞ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KARS KAFKAS Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSA Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE GEDİK Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE LEFKOŞA YAKIN DOĞU Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE LEFKE LEFKE AVRUPA Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE DÜZCE DÜZCE İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA Makine Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANKAYA Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE BURSA Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KONYA KTO KARATAY Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE DOĞUŞ Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE

15 YEDİTEPE Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE AREL Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE AYDIN Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE LEFKE LEFKE AVRUPA Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE BİNGÖL BİNGÖL Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN TOROS Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR Mekatronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE KONYA MEVLANA Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE DOĞUŞ Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE IŞIK Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE TUNCELİ TUNCELİ Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN KADİR HAS Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE KÜTAHYA DUMLUPINAR İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Mekatronik Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN Makine Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE GELİŞİM Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE BİLGİ Mekatronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE Makine ve Malzeme Mühen İZMİR İZMİR EKONOMİ disliği %25 BURSLU İNGİLİZCE LEFKOŞA BAŞKENT BURSA KIBRIS Makine Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE AREL -LEFKOŞA KIBRIS Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE ATILIM İmalat Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE OKAN Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE ÇANKAYA Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE DOĞUŞ Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK FATİH Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE BEYKENT Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE IŞIK Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE ATILIM DOĞUŞ KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE ATILIM Mekatronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE IŞIK Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE ELAZIĞ FIRAT Makine Mühendisliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSA Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE AREL İZMİR İZMİR GAZİANTEP ZİRVE ISPARTA Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TİCARET Mekatronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE KONYA KTO KARATAY Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE FATİH Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE KONYA KTO KARATAY Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE MERSİN TOROS Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE

16 TURGUT ÖZAL Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE YENİ YÜZYIL Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE TRABZON AVRASYA Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE KONYA KTO KARATAY Makine Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE OKAN Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE ATILIM Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE SAMSUN CANİK BAŞARI Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE ÇANKAYA Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE TİCARET Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE LEFKE LEFKE AVRUPA Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE OKAN Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE LEFKOŞA KIBRIS -LEFKOŞA YAKIN DOĞU YEDİTEPE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ Makine Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE AREL Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE BEYKENT Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE İZMİR GEDİZ Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE ŞEHİR Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE KIBRIS ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE BATMAN BATMAN İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ATILIM Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE GEDİK Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE GELİŞİM Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE BAŞKENT Makine Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE BEYKENT Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE BURSA Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE FATİH Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE BİLGİ Makine Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE LEFKOŞA YAKIN DOĞU Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE PİRİ REİS Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE ATILIM İmalat Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE KEMERBURGAZ Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KIBRIS ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU Makine Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ORTA DOĞU TEKNİK TRABZON AVRASYA Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE

17 -GİRNE GİRNE AMERİKAN HALİÇ BİLGİ KONYA MEVLANA Elektronik Mühendisliği TAM BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE SİVAS CUMHURİYET İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GEDİK Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE AYDIN Makine Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE KONYA MEVLANA Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE NİŞANTAŞI Makine Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE IŞIK Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE PİRİ REİS Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE GAZİ Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE GELİŞİM Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR İZMİR Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE LEFKE LEFKE AVRUPA Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE MALTEPE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE MERSİN TOROS Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE YENİ YÜZYIL Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSA BURSA TEKNİK Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Makine ve Malzeme Mühen İZMİR İZMİR EKONOMİ disliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE TRABZON AVRASYA BURSA - GAZİMAĞUSA -GİRNE -GİRNE -GİRNE DOĞU AKDENİZ GİRNE AMERİKAN GİRNE AMERİKAN GİRNE AMERİKAN HALİÇ IŞIK IŞIK AREL AREL AREL ESENYURT ESENYURT KÜLTÜR İZMİR İZMİR -LEFKE LEFKE AVRUPA TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL OKAN HATAY KIBRIS KIBRIS Elektronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE KIBRIS KIBRIS Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ŞEHİR Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE

18 KIBRIS KIBRIS -LEFKOŞA -LEFKOŞA KIBRIS KIBRIS KIBRIS KIBRIS -LEFKOŞA YAKIN DOĞU -LEFKOŞA YAKIN DOĞU GAZİANTEP ZİRVE Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE Elektronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE BATMAN BATMAN İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE HATAY İmalat Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKNİK Kontrol Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANKAYA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Mekatronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE ELAZIĞ FIRAT Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE IŞIK Mekatronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE IŞIK Mekatronik Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE TİCARET Mekatronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE KONYA KTO KARATAY Mekatronik Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE OKAN Mekatronik Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA Mekatronik Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSA Makine Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE IŞIK Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE IŞIK Makine Mühendisliği %25 BURSLU İNGİLİZCE IŞIK Makine Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE IŞIK Makine Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE AREL Makine Mühendisliği %25 BURSLU TÜRKÇE AREL Makine Mühendisliği ÜCRETLİ TÜRKÇE OKAN Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE HATAY Makine Mühendisliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE LEFKOŞA KIBRIS Makine Mühendisliği %50 BURSLU İNGİLİZCE LEFKOŞA KIBRIS Makine Mühendisliği %75 BURSLU İNGİLİZCE LEFKOŞA KIBRIS Makine Mühendisliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE LEFKOŞA YAKIN DOĞU Makine Mühendisliği %50 BURSLU TÜRKÇE LEFKOŞA YAKIN DOĞU Makine Mühendisliği TAM BURSLU TÜRKÇE

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PR OGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET 102210329

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI Üniversite Türü Diploma puanı Yerleşe n YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389,

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler (İng.) 93 TM-2 466,971 1.860 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ulus. İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 10 TM-2 463,313 2.160 İPEK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğzyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE

Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. GALATASARAY Ünv. (İSTANBUL) Devlet 6530 7130 436,3005 449,3048 21 21 21 21 TOBB

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Bölüm Adı Kon. Başarı Puan Taban Sırası Türü Puanı Boğaziçi 62 4.390 MF-4 486,42431 İstanbul Teknik 47 11.800 MF-4 456,21968 Orta Doğu Teknik

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2 Afyon Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik , AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2 Afyon Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik , AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 1 PROGRAM ADI (2) 0,12 BAŞARI EN KÜÇÜK 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 2 Bolu Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik 150000 364,91641 1 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul İstanbul Teknik Üni. Orta Doğu Teknik

Detaylı

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul Orta Doğu Teknik Ü. Ankara İstanbul

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

genctercih.com 2018 Bilgisayar - Yazılım Mühendisliği Kontenjan ve taban sıra incelemesi

genctercih.com 2018 Bilgisayar - Yazılım Mühendisliği Kontenjan ve taban sıra incelemesi genctercih.com 2018 Bilgisayar - Yazılım Mühendisliği Kontenjan ve taban sıra incelemesi üniversite PROGRAM ADI Kont 2017 kont 2017 yerlş 2014 2015 2016 2017 P.DR. SAYI D.DR. SAYI DR.ÖĞR. ÜYE BOĞAZİÇİ

Detaylı

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018 Taban ları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Taban Türü Kont. Yerl. Koç Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) Uluslararası (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği 206310448 ZİRVE Üniv. (%50 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 12 + 0 26 26 235,671 224000 200.000 206310545 ZİRVE Üniv. (%25 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 42 + 0 10 1 232,786 332000 204.000 103110681 DOKUZ EYLÜL Üniv.

Detaylı

2019 DGS Hemşirelik Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS Hemşirelik Taban Puanları Kontenjanları 2019 yılında DGS ye hazırlanacak öğrenciler için alt bölmede sizler için hazırladığımız en güncel ÖSYM verileriyle kendinize ait bir tercih listesi oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki veriler ÖSYM nin 2018 DGS

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE

Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ünv. (ANKARA) (İng.) (TB) Özel 4870 5520 473,638 487,0964 6

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları ÜNİVERSİTE ADI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Sayıları Tarihi PROFESÖR Dolu Kadro Yüzdelik ı Doçent DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Doktor ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 21.07.2010 11 13,41 15 18,29 56 68,29 ADANA ALPARSLAN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Sayı : 84093193-051.01- Konu : II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 20/03/2018 tarihli ve 69392216-051.01-46290 sayılı yazı. Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 47 47 MF-3 448,93377 17.600 453,99456 428,06847 429,71079 Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 466,97221 11.000 494,58463 454,42468 459,01860

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/05/2018-E.19545 T.C. Sayı : 82642947-051.04- Konu : ISVET2018 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 02/05/2018 tarihli ve 38628632-051.04-69735 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 08/03/2018-E.10778 T.C. Sayı : 84093193-051.04- Konu : IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 28/02/2018 tarihli ve 22261011-010.07.02-35615

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları

Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları Bölümü 1-1 Taban Puanları PUAN TÜRÜ: MF ÜNİVERSİTE ADI ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR KOÇ BEZM-İ ÂLEM VAKIF HACETTEPE (ANKARA) (Bk. ) MEDİPOL BAHÇEŞEHİR BİRUNİ YEDİTEPE FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI Gene l Kont.

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 289,896 214,075 27 302.000 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 376,930 345,935 3 103.000 4

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Sayı : 84093193-821.05- Konu : Gazi Siber Güç CFT Yarışması ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 21/03/2018 tarihli ve 45844397-774.03-47247 sayılı yazı. Gazi Üniversitesi bünyesinde, sahip olduğu bilgi

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 62 323,973 159.000 ÇANAKKALE YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi GÜMÜŞHANE Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 47 300,870

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 88249623-051.04-E.4778 13/09/2017 Konu : Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Kapadokya Sempozyumu DAĞITIM YERLERİNE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015 Toplam 2014 Toplam 2015 Toplam 2015 TABAN PUAN Toplam 2014 Toplam 2014 2014 Toplam 2015 2015 Kontenjan Üniversiteler BOŞ KALAN TOPLAM BOŞ KALAN KONTENJAN YERLEŞEN Doluluk YERLEŞEN Doluluk Artış Azalma

Detaylı