T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ"

Transkript

1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ NUMAN ACAR GAZETECİLİK BÖLÜMÜ KOCAELİ

2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ NUMAN ACAR GAZETECİLİK BÖLÜMÜ Danışman: Prof. Dr. Füsun Alver KOCAELİ

3 ÖNSÖZ ÖZET İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. BÖLÜM SİYASAL İLETİŞİM 1. Siyasal İletişim Kavramı Siyasal İletişim Olgu ve Süreci BÖLÜM SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ 2.1. Siyaset Bilimi Siyasal İletişim İlişkisi Siyasal İletişim Sosyal Psikoloji İlişkisi Siyasal İletişim Etik İlişkisi BÖLÜM SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNDE ROPAGANDA VE SİYASAL İLETİŞİM AKTÖRLERİ 3.1 Siyasal İletişim Propaganda İlişkisi Propaganda Kural Araç ve Teknikleri Siyasal İletişim Çerçevesinde Propaganda Medyanın Manipülasyonu

4 3.2. Siyasal İletişimi Aktörleri Devlet Başkanı Hükümet Siyasi Partiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Baskı Grupları Ordu Ordunun Baskı grubu Olarak Rolü BÖLÜM 28 ŞUBAT DÖNEMİ VE BASININ TAVRI Aralık 1995 Genel Seçimlerinden REFAH-YOL Hükümeti Kurulana Kadar Geçen Sürede Basının Tavrı Refah Yol Hükümeti Dönemi ve Basının Tavrı Sincan da Tankların Yürütülmesi ve Basının Tavrı (4 Şubat 1997) Şubat 97 Tarihli MGK Toplantısı ve Basının tavrı Adalet Bakanı Şevket Kazan ın Bazı Gazetecilere Yaptığı suç Duyuruları Genel Kurmay Başkanlığı Basın Birifingi Anasol-D Hükümeti ve Basının Tavrı(12 Temmuz 97) Andıç Olayı ve Basının Tavrı (20 Mart 1998 ) Medya Ticaret Siyaset İlişkisi

5 5. BÖLÜM BASINDA 28 ŞUBAT DÖNEMİNİN İÇERİK ANALİZİ 5.1. Amaç Varsayımlar Kapsam ve Yöntem Bulgular Buluların Değerlendirilmesi Sonuç.92 KAYNAKÇA...96 ÖZGEÇMİŞ.101 EKLER 102 5

6 ÖZET Bu tezin konusunu 28 Şubat döneminde yaşanan siyasi ortamın medyadaki haber üretimine etkileri oluşturmaktadır. Tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde siyasal iletişim kavramı ve siyasal iletişim olgu ve süreci ele alınmaktadır. İkinci bölümde, siyasal iletişimin diğer disiplinlerle işlileri üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde, siyasal iletişimin aktörleri ve bu aktörlerden baskı grupları değerlendirilmiştir. Tezin son bölümünde ise, 28 Şubat dönemi ve basının tavrı, dönemin gazete manşetlerinden, haberlerinden ve köşe yazarlarının yazılarından alıntılarla analiz yapılıp, medyanın tutumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tezimi hazırlama döneminde, yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Füsun Alver e teşekkür ederim. Numan Acar Haziran

7 GİRİŞ Farklı farklı insanların bir olaya baktıklarında aynı şeyi görmeleri mümkün değildir. Bu algı farklılığını besleyen arka planda çok çeşitli nedenler var. İnsanların inançları, etnik kökenleri, sosyal statüleri, benimsedikleri siyasi düşünceleri, ait oldukları yaş grupları, almış oldukları eğitimleri v.s. bu algı farklılığının sebepleri arasında sayılabilir. Bu nedenledir ki insanlar arasında iletişim zordur. Doğruluğuna inandığımız bir haber, günlük yaşamımızda karşılaştığımız bir olay hakkında çevremizdekilerle konuşurken aynı şeyleri görmediğimizi, gördüklerimizi çok farklı aktardığımızı görürüz. Bu durum insanların neyi hangi perspektiften gördükleri ile alakalı bir durumdur. Herkesin bulunduğu pencerenin değer yargıları diğerlerininkinden farklıdır. Bu da gerçekleri farklı algılama, farklı anlama ve yorumlama sonucunu doğurur. Kentin ve Kent Devleti nin ortaya çıkışı, insanlar arasında bazı bölüşümlerini de beraberinde getirdi. Her şeyi birlikte yapan insanlar artık sınıflarına uygun düşecek şekilde işleri bölüştüler. Bu toplumsal iş bölüşümünün sonrasında, kafa-kol iş bölüşümünün başlaması, toplumda çalışanlar ve çalışanları yönetenler olarak başlayan toplumsal farklılaşma günümüzde en acımasız halini almış durumda. Yönetenlerin güçlü konumlarını ve statülerini devam ettirmek için ya da rakiplerini alt edebilmek, mağlubiyet sonrası onların terk ettiği mevzileri ele geçirmek ve o mevzilerde kalıcı olabilmek için iletişim kanallarını sonuna kadar kullanıyorlar. İlk gazetenin yayınlanmasından günümüz elektronik haberleşmenin fiber ortamına gelinceye kadar geniş kitleleri etkilemek ve onları kendi düşünceleri doğrultusunda hareket ettirmek için yönetenlerin kontrolünde oldu medya. Olay, haber ve bilginin görülmesini istedikleri yönlerini yada göstermek istediklerinin aktarılması için geliştirilen haber modelleri, özellikle üretilen haber dili, haber ileticisinin giyiminden mimiklerine kadar yeniden kurgulanması, haberi besleyen görsel malzemenin sunuluşu, haberin sunuluşu sırasında arka fon müziklerinin eklenmesi v.s. ile gerçekliği yeniden üreterek oluşturulmak istenen bir kamuoyu vardır. Bu süreç sonunda oluşacak kamuoyunun tutumları değiştirildiği için daha kolay yönetilebilen ve yönlendirilebilen bir durumda olması da kaçınılmazdır. Siyasal iletişim yakın dönemlere ait bir kavram olsa da içerdiği geniş alanlar ve etkileşimde olduğu sosyal bilimler göz önüne alınırsa Eski Yunan a kadar uzanan bir mazisi varsayılabilir. Eflatun, benim bildiğim en doğrusudur. Dolayısı ile benim bunu yapmaya, başkalarının da bunu kabullenmesini sağlamaya hakkım var. der. Bilenlerin üstünlüğünü kabul eden ve bilen konuşmalı, bilmeyen susmalı diyen Eflatun dan beri tek taraflı bir iletişim ön 7

8 gören yönetici elitler, bildiklerini yapmaya, yaptıklarını halk kitlelerine kabullendirmeğe çalışmaktadırlar. Siyasal iletişim, bu işlevini gerekleştirirken sosyal bilimlerin birçok disiplini ile ilişki içine girmektedir. Bu çalışmada önemli gördüğümüz sosyal psikoloji, siyaset bilimi ve propaganda ilişkileri ele alınarak, siyasal iletişim aktörlerinin medyada ki haber üretimine etkileri incelenmek istenmiştir. Yakın siyasi tarihimizde önemli bir yer tutan 28 Şubat dönemi ve bu dönemde siyasal iletişim aktörlerinden devlet bürokrasisinin medyada ki haber üretimine etkileri o dönemde ki bazı gazetelerde yapılan söylem ve içerik analizleri ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. 8

9 1.BÖLÜM: SİYASAL İLETİŞİM İnsanın uygarlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve insanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olgudur diye tanımlıyor iletişimi Oskay. Yalın bir şekilde sözel bir süreçten bahsedemeyiz iletişim kavramını açıklarken. İnsanların birlikte yaşadıkları toplumsal yapı içerisinde sözel olanın dışında da kodlanmış iletişim süreçleri yaşanmaktadır. İletişim, gündelik yaşamımızda bize nesneleri, insanları tanımlar, iş bölümü içindeki değişik toplumsal rolleri yüklenmiş insanlara bu rolleri yerine getirirken, bu rol dağılımından oluşan toplumun o tarih dönemindeki hayat tarzını öğretir, olumlatır, yeniden üretimi için gereken değerlendirme biçimlerini aşılar. Toplumsal sistemin sürmesini kendini yeniden üretmensi sağlar. 1 İletişim, toplumsal sistemin yeniden üretimini sağlarken diğer sosyal bilim disiplinleri ile ilişkiler kurarak yeni alanlar oluşturur. Çalışma konumumda ele aldığım Siyasal İletişim önem arz eden bu alanlardan birisi. İnsanların, bir arada yaşama kültürlerini kazandıkları ilk şehir devletlerinden günümüz modern ulus devletlerine ve küresel birlikteliklere (AB, NATO, BM v.b.) uzanan süre içerisinde yönetenlerin ve yönetmeye aday olanların, küresel ölçekte diğer devletlere etkide bulunmaya çalışan emperyalist güçlerin, inançlarını daha fazla insana yaymak isteyen dini grupların, kendi düşüncelerini ve projelerini anlatma, hedef kitlenin belleğinde yer tutma ve olumlatma çabalarının geçekleşmesinin yoludur Siyasal İletişim. 1.Siyasal İletişim Kavramı Siyasal iletişim kavramı konusunda birçok farklı tanım bulunmaktadır. Bu tanımların çokluğu elbette kavramın karmaşık olmasından değil, siyasal iletişim kavramının kapsamlı olmasından kaynaklanıyor. Sözcük olarak siyasal kavramının nasıl ki tek tanımının yapılması oldukça güç ise, bu kavramı birde iletişim gibi çok geniş kapsamlı bir kavramla birleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Tüm bu karmaşıklığa ve güçlüğe rağmen siyasal iletişim kavramı, belli ideolojik amaçlarını toplumda belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere siyasal aktörler tarafından çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılması ile yapılan iletişim olarak tanımlanabilir. 1 Ünsal Oskay,İletişimin ABC si, İstanbul, Der Yayınları, 2005, s.2 9

10 Bu tanımda zorluk, hangi siyasal örgütün ne zaman ve nasıl bir iletişimde bulunacağı ve bunun uygulanmaya dönüşümünün nasıl olacağındaki farklılıkların bulunmasıdır. Burada önemli olan husus, hangi örgütlerin/aktörlerin iletişiminin siyasal iletişim olacağı ve bu örgütlerin hangi mesajlarının gerçekten siyasal iletişim sayılıp sayılmayacağıdır. Bu bakımdan siyasal iletişim ile ilgili yukarıda yalpan tanım dışında, özel anlamlı tanımlar yapılan siyasal iletişim tür ve aktörlerine bağlı olarak yeniden yapılabilir. 2 Siyasal iletişim alanında eleştirel kuram ve anadamar çalışmaların, çalışma alanları arasındaki en büyük ayrım; anadamar çalışmaların ulus devlet, kapitalist üretim ilişkileri ve bu bağlamdaki siyasal kuramları verili çerçeve olarak alırken, eleştirel kuramın mevcut egemenlik ve iktidar ilişkileri içinde iletişim sürecinin bu yapının devamı yolunda nasıl örgütlendiğinin ortaya çıkma girişimidir. Bu ayrışmanın demokrasi kuramları üzerine yansıması ise inceleme konularında ayrışmayı beraberinde getirmektedir. Verili olandan yola çıkan çalışmalar, siyasal iletişimi, siyasetin tanımlı işlevlerini (yasama, yürütme, yargı) yerine getirecek siyasi aktörler (partiler, hükümetler, siyasi liderler vb.) ile yönetilenlerin ( yurttaşlar ) arasındaki bu enformasyon akışı olarak değerlendirmektedirler. Bu nedenle bu yaklaşımda temel olan mevcut yönetim biçiminin sürdürülebilirliği açısından yönetenler için bilgi üretimi temel olmaktadır 3 Siyasal iletişim, demokrasi ile yakından ilgili bir kavramdır. Siyasal iletişim, genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle başlamış, kitle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle de günümüzdeki anlamına ulaşmıştır. Siyasal iletişim kavramı ve uygulaması, ikinci dünya savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri nde doğup gelişmiş, 1960 lı yıllarda da Batı Avrupa ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 4 Siyasal iletişim, değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Kavrama genel bakış açısı getiren bu tanımlardan biri şudur: Bir siyasal görüş yada organın, etkinlikte bulunduğu siyasal sistem içinde kamuoyu güvenini ve desteğini sağlamak, dolayısı ile iktidar olabilmek için, zaman ve konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü iletişim çabasıdır. 5 Mahmut Oktay da, Siyasal İletişimin, bir yönüyle siyasette denetim ve şeffaflığı sağladığını, diğer yönü ile de siyasetçilerin seçmenleri demokratik ikna metotları ile etkilemelerine yardımcı olan bir araç görevi gördüğünü belirtmektedir. 6 2 Aysel Aziz, Siyasal İletişim, İstanbul,Nobel Yayın Dğıtım, 2003,s.3 3 Süleyman İrvan, Siyasal iletişim, Ankara: G Ü İletişim Fakültesi Basım Evi, 2000, s.6 4 Hıfzı Topuz,Siyasal Reklamcılık: Dünyadan ve Türkiye den Örneklerle, İstanbul,1991,s.6 5 Zeynep Uslu Karahan,Siyasalİletişim ve 24 Aralık 1995Genel Seçimleri, İstanbul,1997,s.7 6 Mustafa Oktay, Demokratik Sürecin Sağlıklı İşleyişi Açısından Siyasal İletişiminde Sosyal Sorumlıluk Meselesi, İstanbul,Marmara İletişim Dergisi, sayı:2, 1993 s.7 10

11 İletişimin, siyasal konuları, kamusal bilgiyi, inançları ve eylemi etkileyecek şekilde stratejik kullanımları siyasal iletişim alanının gelişmesinde temel oluşturduğuna dikkat çeken Mutlu, siyasal iletişimi siyasal süreçlerle, iletişim süreçleri arasındaki ilişkileri ele alan araştırmalardan oluşan, disiplinler arası akademik bir alan olarak ifade etmektedir. 7 Görüldüğü gibi siyasal iletişime kavramına farklı açılardan yaklaşılmakta, pek çok tanım yapılmaktadır. Ama hepsini ortak yanı, siyasal iletişim kavramının demokrasi ile olan yakın ilişkisine vurgu yapmaları. Demokrasi kültürünün yerleşmesinde siyasal iletişimin ikna etme, anlama ve anlatma fonksiyonları önemli görevler üstlenmektedir. Küreselleşme sürecinin ön plana çıkardığı işbirliği ve uzlaşma prensibinin yerleşmesinde de siyasal iletişim önemli katkılar sağlamaktadır. 1.1.Siyasal İletişim Olgu ve Süreci Siyasal iletişim kavramının tek bir tanımının yapılmasındaki zorluk nedenlerinden biri de siyasal iletişim olgu ve sürecinin sürekli değişiklik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Siyasal iletişim süreci genel unsurları açısından, iletişim olgu ve sürecine benzerlik gösterir, hatta aynıdır dene bilir. İletişim olgu ve sürecindeki beş öğe; verici, alıcı, kanal, mesaj/ileti ve geri besleme siyasal iletişim olgu ve sürecinde de aynen ya da biraz farklılıkla yer almaktadır. Örneğin; iletişim olgusunda geri beslemesiz bir iletişimden söz edilemezken, kimi siyasal iletişim biçimlerinde geri besleme olmadan da bir iletişim söz konusu olabilmektedir; ama bu durum da sağlıklı bir siyasal iletişimden bahsedemeyiz. Siyasal iletişimin tam olarak oluşabilmesi için iletişimin beş öğesinin etkili olarak kullanılması ve her birinin işlevsel olarak iletişim olgu ve sürecinde yerini alması gerekmektedir. 8 Kanallar / Mesajlar Verici Kaynak Alıcı Geri Besleme (Siyasal Örgütler)< ( Hedef Kitle ) (Aktörler ) (Kanallar / Siyasi Mesajlar ) İletişim v Siyasal İletişim Olgu ve Süreci 7 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ankara, Ark yayınları, 1994,s Aziz, a.g.e. s.5 11

12 Tüm bu genel benzerlikler içerisinde siyasal iletişimi, genel iletişim olgu ve sürecinden ayıran en önemli özellikler, öncelikle verici kaynak ya da siyasal iletişimde bulunanların farklılığıdır. Siyasal iletişimde mesajı verenler genelde örgütlü yapılardır. Bu mesajlar çoğunlukla siyasi kimliği olan yerlerden verilir ya da toplum, belirli bir grup, belirli gruplar adına hareket eden kişiler tarafından verilir. Bu mesaj veya iletiler genellikle kamuoyu oluşturma adına hedef kitleye aktarılır. Siyasal iletişimi diğer iletişim türlerinden ayıran bir diğer özellik ise, alıcı farklılığıdır. Her iletişim olgusunda olduğu gibi, siyasal iletişimde de bir alıcı vardır. Bu alıcı kitle, aynı zamanda siyasal iletişim de bulunan kaynakların iletilerini ulaştırmak istedikleri hedef kitledir. Burada genel amaç hedef kitlede oluşturulmak istenen siyasal kabuller ve hedef kitlenin amaçlar doğrultusunda manipülasyonudur. Bir diğer farklılık, iletişimin içeriği, niteliği ile ilgili farklılıktır. Burada verilen mesajlar siyasal amaçlıdır, sonunda bir eylem hedeflenmektedir. Bu mesajların dilinin, hedef kitlenin anlaya bileceği bir dille oluşturulması esastır. İrvan, Söylemde kullanılacak dil ile hedef kitlenin anlayacağı dilin örtüşmesi gerekir. Başka bir değişle, mesajlara yüklenen simgeler, anlamlar ile hedef kitlenin dağarcığına bulunan simge ve anlamların örtüşmesi gerekir. Bu bakımdan özellikle eğleme dönük olarak verilen mesajların, siyasal iletişimde hedef alınan kitlenin dili dikkate alınarak düzenlenmesi, kodlanması esastır.sözcüklere yüklenen anlamlar,kodlayıcı ile kod açımlayıcının ve algılamalarının aynı düzlemde kesişmesi gerekir. 9 Siyasal iletişimde üzerinde durulması gereken önemli bir diğer konu ise, siyasal iletişimin nasıl yapılacağı, hangi tür yöntemlerin kullanılarak hedef kitlede istenilen etkinin yaratılmasını sağlanacağıdır. Uygulanacak yöntem ve teknikler, gönderilecek mesajların etkilerini, hedef kitlede yeterli algılamayı sağlayıp sağlamadığını belirler. Siyasal iletişim, veren taraf için önemlidir; amaç mesajın, hedef kitlede istenen etkiyi yaratmasını sağlamaktır. Bu etkiyi artıracak ya da azaltacak olan iletişim olgu ve sürecinin temel öğelerinin ne kadar doğru kullanılacağıdır. Aysel Aziz e göre siyasal iletişimde kullanılan yöntem ve teknikleri etkileyen değişkenler şöyle sıralanmaktadır: Alıcı kitlenin sosyo-ekonomik durumu Mesajdaki dilin özellikleri Mesajların verildiği kanallar 10 9 Süleyman İrvan (yay.haz.), Siyasal iletişim, siyasal iletişim sempozyumu bildirileri, Ankara, G Ü İletişim Fakültesi Basım Evi, s Aziz, a.g.e. s.38 12

13 2.BÖLÜM SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ Bu başlık altında yapacağımız değerlendirmeler, konunun geniş kapsamı içinde siyasal iletişim açısından önemli olan sınırlı bir alanla ilgili olacaktır. Siyasal iletişim, geniş kapsamı dolayısı ile daha fazla disiplin ile ilişkili olmakla birlikte, baskı dönemlerindeki haber üretimi açısından üzerinde önemle durulması gereken dört başlık burada değerlendirilmiştir. 2.1.Siyaset Bilimi-siyasal iletişim ilişkisi Siyasal yaşamın merkezinde bulunan temel öğe insandır. İnsanın birey olarak kendi yaşamı içinde oynadığı rol, kaçınılmaz olarak iletişim ve etkileşimde bulunduğu diğer bireyler vasıtasıyla toplumun genel siyasal yaşamın eklemlenmektedir. Siyasal tutum ve davranışların belirlenmesi ve bu tutum ve davranışların yeniden üretilmesi kaçınılmaz olarak siyaset-iletişim ilişkisinin kurulması sonucunu doğurur. Bu ilişki sonucunda, bireyin, siyasal yaşamla olan ilişkisinde siyasal iletişimin önemi ortaya çıkmaktadır. Kışlalı, bireyin tutum ve davranışlarını incelerken; Bireyin siyasal yaşamdaki ağırlığı ne kadardır? Bireyin gerçekten bir seçme ve hareket özgürlüğü varmıdır? Yoksa bireysel tutum ve davranışlar, belli etkenlerin yarattığı kaçınılmaz sonuçlarımıdır? der. 11 Kışlalı nın da önemle vurguladığı belli etkenlerin yarattığı kaçınılmaz sonuç siyasal iletişim sonucunda hedef kitlenin bilinçli bir manipülasyona maruz bırakıldığı gerçeğidir. Manipülasyon, ilgilileri ve kamuoyunu yanlış yönlendirme diye açıklanıyor. 12 Burada dikkat edilmesi gereken yanlış yön kavramıdır. Her siyasi görüşün ideologları ve taraftarları kendi görüşlerinin karşıtı olanları yanlış kabul ederler. Hiçbir İslami düşünce yanlısına sosyalizmi doğru bir düşünce diye kabul ettiremezsiniz; ya da bunun tersi durumu. Sonuç olarak, siyasi egemenliğin sağlanması, siyasetin çekirdek unsuru olan insanı etkilemekten geçmektedir. Siyasetin temel unsuru olan insanın bulunduğu her platformda iletişimin de olacağı gerçektir. 11 A. Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, Ankara, İmge Yayınevi, 1999, s Mehmet Doğan,Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul, Pınar Yayınları, 2005, s

14 2.2 Siyasal İletişim-Sosyal Psikoloji İlişkisi Siyasal iletişimin ilişki içerisinde bulunduğu bir diğer alan ise sosyal psikoloji disiplinidir. Sosyal psikoloji, bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarının başkalarının gerçek, hayali ya da örtük varlığı karşısında nasıl etkilendiğinin bilimsel olarak araştırılması şeklinde tanımlanır. 13 Sosyal psikoloji, bireyin toplumla ilişkisini, toplumu oluşturan grupları, kişileri nasıl algıladığı, toplumla nasıl bütünleştiğini, nasıl toplumsallaştığını (sosyalleştiğini); toplumsallaşma etmenleri olan aile, arkadaş grupları, okul, iş yaşamı, evlilik, medya ile toplumda var olan çeşitli toplumsal gruplarla etkileşimini ineler. Birey, toplumsallaşma sürecinde karşılaştığı toplumsallaştırma etmenleri arasında ise siyasal aktörlerin dolaylı ve doğrudan mesajlarına da açıktır. Bu bakımda sosyal psikolojinin siyasal iletişim ile iç içe olduğu kolayca söylenebilir. 14 Sosyal psikologlar, uyma, ikna, güç (iktidar), etki, itaat, önyargı, indirgemeci önyargı, ayrımcılık, ırkçılık, sosyal kategoriler, gruplar arası ilişkiler, kalabalık davranışı, toplumsal çatışma ve uyum, toplumsal değişme, fiziksel çevre, karar alma, liderlik, dil, iletişim, tutum, izlenim oluşumu, izlenim yaratma, kimlik, benlik, şiddet, saldırganlık, toplum yanlısı davranışlar gibi oldukça geniş bir konu yelpazesi üstünde çalışır. 15 İkna edici mesajların, sosyal davranışlar üzerindeki etkisi İkinci Dünya Savaşı sonuna doğru araştırılmaya başlandı. İkna edici iletişimin en ürkütücü örneği ise 1930 larla 1940 lı yıllarda ki Nazi Almanya sıdır. Hitler in kendisine tabi olan Alman halkındaki tutumları nasıl değiştirip, onları nasıl bir maceraya sürüklediği hala güncelliğini korumaktadır. Sonuç olarak, toplum üzerinde uygulanan propaganda ve sonrasındaki ikna etme eylemlerin kitle iletişim araçları vasıtası ile yapıldığı, bu iletişim şeklinin bir siyasal iletişim metodu olduğu, bu eylemlerin açıklanabilirliği ve çözümlemelerinin sosyal psikolojinin ilgilendiği ve incelendiği kavramlar göz önüne alınarak daha iyi bir şekilde yapılabileceği ortadadır. 2.3 Siyasal İletişim- Etik ilişkisi Etik, sözlük anlamı olarak: insanın doğuştan getirdiği yada sonradan kazandığı bir takım tutum ve davranışların tümü olarak tanımlanmakla birlikte bir diğer tanımda: bireyin, toplum içinde uymak zorunda olduğu davranışların biçim ve kuralları Hogg Michael, Vaughan Graham (çev. İbrahim Yıldız, Aydın Gelmez ) ütopya yayınları,2006, s Aziz, a.g.e. s Hogg a.g.e. s Ali Püsküllüoğlu, Türkçe sözlük, İstanbul, Doğan Kitap, 2002, s.60 14

15 Arapçadan dilimize girmiş olan ahlak Fransızca kökenli etik (ethic) sözü ile birlikte birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ahlak, insanın yaradılıştan gelen güzel ve cemiyet içerisinde yaşayarak kazanılan iyi ve güzel huylar. 17 Olarak tanımlanmaktadır. Etiğin, problematik ve sistematik olduğu kadar tarihsel yönü ile de ele almak faydalı olur. Ahlaki davranışın kurallarını belirleme, ilkelerini formüle etme yönünde bir teşebbüs olarak felsefi düşüncenin, bir şekilde bütün kültürlerde var olmuş olmakla birlikte, daha ziyade felsefi anlamı ile antik Yunan da beşinci yüz yılda sofistler ve Sokrates le başladığı söylene bilir. Sofistler moral davranışlarla, ahlaklılığın ne olduğu ile, ahlakın neden var olması gerektiği ile ilgili sorular sormuş ilk düşünürlerdi. Ortaçağa gelince, burada etik düşüncenin dine tabi hale geldiği görülür. Aslında sadece tarihsel değil, fakat genel anlamı ile de doğrudur. Çünkü en azından ortaçağdan itibaren popüler ahlak anlayışları, ahlaki kuralları ilahi emirlerle eşitleyecek şekilde, ahlakla din arasında bir bağ kurar. 18 Etik/ Ahlak, tüm alanlarla ilgili olmasına karşılık, iletişim ve konumuz olan siyasal iletişimle çok daha yakından ilgili bir kavramdır. Tarihsel süreç içerisinde toplumsal yaşam süren insanların sayısal olarak giderek artmaları, siyasal yapılarında gelişip çoğalmasına vesile olmuştur. Eski Yunan da Aristotales, siyaset yapanların halka doğru söylemesi gerektiğini vurgular. Yönetenlerin ve yönetmeye aday olan kişi ya da gruplar, halka yapabilecekleri vaatlerde bulunmaları gerekir seçimleri öncesinde Doğu Yol Partisi lideri Süleyman Demirel, ekonomik refahın göstergesi iki anahtar ( ev-araba ) sloganı ile meydanlarda halka umut dağıtıyordu. Daha da ileri giderek zamanın devlet yapısının baskıcı ve kapalı devre işleyen yönetim tarzının sonucu işkence ve kötü muamele merkezi haline gelen karakollar için, şeffaf karakollara dönüşeceği müjdesi veriyordu. Binlerce faili meçhulün yaşandığı ülke döneminde, camdan karakollar ütopyası, o dönemde Demirel i iktidara taşımasa da koalisyonun büyük ortağı konumuna taşımıştı. Sonrası mı? Ne camdan şeffaf karakollar, nede anahtar. Verdiği oylar karşılığında kurulan hükümet, halka 95 krizini yaşatarak iki kat fakirleşmesini, terör mağduru binlerce insanı ve işkencelere maruz kalan ve bu travmayla yaşamak zorunda bırakılan insanları kazandırmıştı. Demirel mi? O, bu icraatları sonrasında ödülünü Cumhur Başkanı olarak aldı. Etik kurallara uyma ya da uymama konusu, genel olarak siyasi partiler başta olmak üzere tüm siyasi aktörlerin, toplumu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olmaları nedeni ile dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı. Siyasal iletişime etik/ahlak kavramları ve olgusunun en fazla ilişkide bulunduğu alan dar anlamı ile siyasetin kendisi olmakla birlikte, geniş anlamı ile, diğer tüm siyasal aktörleri, özelliklede kitle iletişim araçlarını (medya) için önemlidir. Bu aktörler arasında bulunan medya-siyaset, medya-bürokrasi, medya-ticaret ilişkileri ahlaki bir temele 17 Doğan M. a.g.e. s Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, İstanbul, Paradigma Yayıncılık, 2005, s

16 dayandırılmadığı sürece b ilişkiler sonucunda ortaya çıkan sıkıntılar sadece ilişkide bulunanları değil tüm toplumu etkileyecektir. Bu meslek, kurban olmaya hazır bir idealizm ve sağlam ahlaki derler gerektirmektedir. 19 Bu değerlendirme, medyada idealize edilen gazeteci ile dönemin medya idarecilerinin pekte uyuşmadığını göstermektedir. Geçmiş dönemlerde yaşanan olaylar bu durumu açıklamak için yeteri kadar örneklerle dolu. Ekonomi eski bakanı Güneş Taner, zamanın Sabah Gazetesi Genel Yayı Yönetmeni Zafer Mutlu ya medya ve reklam dünyasının önde gele şahsiyetlerinin bulunduğu bir ortamda, önümde diz çökersen ilanları artık senin gazetene veririm. Sözü ve bu isteyin kabulü, bu ilişkilerde ahlaki temelden yosun davranışların nerelerde ne gibi bozulmalara sebep olduğunun bir örneği olarak karşımızda durmakta. Bu olayı doğrulayan reklam dünyasının önde gelen ismi Keçili, Bu gayet normal bir durum. Ben daha nelere şahit oldum. Sözü ile çürümenin boyutlarının nerelere vardığını anlatmaktadır bize. Bu ve buna benzer birçok örnekte yaşadığımız tecrübeler, siyasal eylem içerisinde bulunanların, ya da bürokraside konuşlanmış kişilerin veya medya mensuplarının, yönetebilmek, kontrol edebilmek veya seçim kazana bilmek uğruna halka doğruyu söylemedikleri, ahlaki davranmadıklarıdır. Bu dönemde yaşanan ahlaki erezyona tabi ilişkiler sonucudur ki, 99 da yapılan bir kamuoyu araştırmasında, medya ve politikacılar güven sıralamasında son iki sırayı paylaşmakta. KURUMLAR Mayıs 99 % Temmuz 99 % Eylül 99 % TSK Polis Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi Diyanet İşleri Başk Başbakan Meclis Başkanı Parlamento Milletvekilleri Muhalefet Partileri Politikacılar Medya Tablo 1: Halkta Güven Bunalımı Füsun Alver, Gazeteciliğn Kuramsal Temelleri, İstanbul, Beta Basım Dağıtım, 2007, s Piar-Gallup, Milliyet Gazetesi, 8 Kasım,

17 2.4 Siyasal İletişim-Propaganda İlişkisi En güçlü olan, gücün kendisi olmazsa ve itaat görev olmazsa, asla yeterince güçlü değildir. Jean-JacquesRousseau,Toplumsal Sözleşme(1862) Propaganda, bir fikri, bir inancı, yaymak, bir kişi ya da kuruluşa benimsetmek için çeşitli vasıtalar ile yapılan faaliyet olarak açıklanmaktadır. 21 Başka bir görüşe göre propaganda, örgütlü inandırma etkinliği; çeşitli inandırıcı ya da ikna edici araçlarla fikirlerin ve değerlerin yayılmasıdır. 22 İnsanların sahip olduğu inançlar, semboller, ve değerler, hem siyasi sürece karşı tutumlarını hem de, daha da önemlisi, içinde yaşadıkları sistem hakkındaki düşüncelerini, özellikle bu sistemi yasal veya meşru kabul edip etmediklerini belirler. Dolayısı ile meşruiyet siyasi iktidar için hayati öneme sahiptir ve sistemin varlığını devam ettirmenin ve başarısının temel kaynağıdır. 23 Politik propaganda yirminci yüzyılın ilk yarısının başta gelen olgularından birisi oldu. O olmazsa, çağımızın büyük fırtınalarını, komünist devrimi ile faşizmi tasarlamak bile güç olurdu. Lenin, Bolşevizmi yerleştirebilmesinde büyük ölçüde propagandaya borçludur; Hitler, iktidarı alışından 1940 a kadar bütün utkularını propagandayla kazandı. Çok farklı biçimlerde olsalar bile, yakın tarihimizi derinden etkileyen bu iki adam, birer devlet adamı, birer savaş önderi olmadan önce,birer propaganda dehasıydılar. Önemli olan bütün toplum katmanlarında kargaşa çıkarmak, propaganda yapmaktır,der Lenin. Hitler de Propganda iktidarı elde tutmamızı sağladı, Dünyayı fethetme olanağını da bize gene propaganda verecek,der. 24 Hitler, kendi gücünün en güçlü konumda olması için Propaganda Bakanlığı kurmuştu. Bu bakanlığın başındaki Goebbels in propaganda teknikleri ile nasıl bir kamuoyu oluşturduğu ve bütün bir ulusu nasıl Hitler e itaat ettirdiğine tarihin şahitliği yeterlidir. 21 Mustafa Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul,Pınar Yayınları, 2005, s Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ankara,Ark yayınları, 1994,s Heywood Andrew, Siyaset, Adres Yayınları, Ekim,2007, Ankara.s Jean M.Domenach (çev. Tahsin yücel ), Politika ve Propaganda, Varlık Yayınları,2003, s.15 17

18 Propaganda Kural, Araç ve Teknikleri Propagandanın kendine göre bir işleyiş, kurallar bütünü vardır. Politik propaganda üstüne çalışan Domenach, bu kuralları şöyle sıralamaktadır: Yalınlık ve tek düşman kuralı: Propaganda bütün alanlarda her şeyden önce yalınlığı sağlamaya çalışır. Öğretisini, kanıtlamasını elden geldiğnce açık bir biçimde basitleştirerek herkes tarafından anlaşılmasını sağlar. Büyütme ve bozma kuralı: Kendi işne gelen haberlerin büyütülmesi propaganda basınının çokça başvurduğu bir yoldur. Ayrıca politikacıların mesajlarından alınan parçalar, başka bir bütünün içinde ustalıkla kıllanılarak aleyhte yayınlar yapılır. Hitlerci propaganda, haberi düzenli bir biçimde düşüncelere yön verme aracı olarak kullanmıştır. Önemli bildirimler hiçbir zaman oldukları gibi verilmiyordu; değerlendirilmiş,bir propaganda gücüyle yüklenmiş oluyordu. Walter Hagemann, Alman basınının ABD de ki bir bir grevi sunma biçiminden alınmış bir örnek veriyor; Alman basını: Grevciler Roosovelt in hakemlik önerisini geri çevirdiler, demiyordu; Grevciler, Roosovelt in budalaca toplum politikasına, hakemliğini geri çevirerek karşılık veriyorlar. diyordu. Görüldüğü gibi büyütme haber, bildirim aşamasında başlar, genellikle başlık ve yorumla daha da geliştirilir. Düzenleme kuralı: İyi bir propagandanın ilk koşulu, belli başlı mesajları bıkıp usanmadan tekrarlamaktır. Propaganda az sayıda düşünceyle sınırlandırılmalı ve bunlar sürekli yinelenmelidir. Aşılama kuralı: Sıfırdan başlayarak bir topluma herhangi bir düşünceyi kabul ettirmek zordur. Ancak toplumun daha önce benimsediği şeylerden hareketle ona bazı şeyler verile bilir. Birlik ve buluşma kuralı: İnsan toplumda yalnız başına yaşamamaktadır. Bu nedenledir ki çeşitli grupların etkisi altında kalmakta, üyesi olduğu grubun düşüncesine ters düşmemeye gayret etmektedir. Çoğunluğa uyma ve ondan etkilenme eğilimi, genel ve güçlü bir eğilimdir. 25 Habermans, kamuoyu oluşturulan bir şeydir. Artık kendiliğinden diye bir şey yoktur. Kitle iletişim araçlarında ifşa edildiği gibi, çoğu kez arzulanan biçimlere göre yeniden sunulur. 26 Der. O zaman, bilmemiz gereken kamuoyunun, egemen sınıflar ya da hakim ideolojiler tarafından ve onların istekleri doğrultusunda 25 Domenach a.g.e. s Jürgen Habermans, Siyasal KatılımKendi Başına Bir Değer mi? (çev. Tanıl Bora ) Toplum Bilim Yay s

19 yeniden ve sürekli oluşturulduğudur. Bunu yaparken de medyanın tüm olanakları kullanılmakta olduğudur. Kitle iletişim araçları vasıtası ile yapılan bu şey propagandadır. Bütün bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde güçlülerin, hakim ideolojilerin, baskı ve çıkar gruplarının, güçlerinin devamı, sistemin devamı ve çıkarlarının devamını sağlamak için, toplumda bu yönde rıza üretimini oluşturmak ve güçlüye itaatin sağlanması için kamuoyu oluşturulduğudur. Bunu da kitle iletim araçları vasıtası ile gerçekleştirdikleridir. Medyanın, siyasi davranışları ve değerleri şekillendirebileceğinden, kendisini oluşturan siyasal ve ekonomik gücün en güçlü olmasını sağlamaya çalıştığından şüphe duymamak gerekir Siyasal İletişim Çerçevesinde Propaganda Propaganda teriminin ilk kez 1622 yılında Roma Kilisesi tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Protestan kiliselerinin ortaya çıkmaya başladığı zamana rastlayan bu dönemde Katolik kilisesi, öğretilerine karşı gelenleri propaganda yöntemi ile yola getirmeyi amaçlıyordu. Galile nin Dünya güneşin etrafında dönüyor savına Katolik kilisesi öğretilerine aykırı bulunca, Galile 1623 yılında engizisyon mahkemesinde yargılanıp mahkum edildi. Gale bu bilimsel iddiasından zorla vazgeçirildi. Propagandanın doğru olmadığı yönündeki genel kanının kökeninin de buraya dayandığı ifade edilmektedir. 27 Birinci dünya savaşındaki propaganda çalışmalarını anlattığı itabında Lasswell, anlamlı semboller ve sosyal iletişimin tüm biçimiyle düşüncenin kontrol altına alınması olarak tanımlıyor propagandayı. Lasswell e göre propaganda, insanı etkileme tekniğidir. 28 Propaganda kavramının en önemli unsurunu kamuoyu oluşturmaktadır. Otoriter ve totaliter tüm rejimlerde yönetenler ellerindeki tüm araçları kamuoyunu tek yönde oluşturmak için kıllanırken, demokratik rejimlerde kamuoyu çok yönlü etkiler altında, baskı ve dayatmalardan uzak bir biçimde oluşmaktadır. Propaganda kavramı daha çok otoriter rejimlerin inanç yayma sanatı olarak kullandığı için olumsuz bir çağrışım yapmaktadır. Otoriter ve totoliter rejimlerde devlet, tüm anlatım araçları üzerinde kesin bir denetim kurarak egemen anlayışı pekiştirmektedir. Böyle rejimlerde kitle iletişim araçlarına da devleti simgeleten yöneticileri öve görevi düşmektedir Severin W.J., Tankard W. J., İletişm kuramları, çev: Ali Atıf Bir, Serdar Sever, Eskişehir,A.Ü. yayınları, 1994, s Özkan A., Siyasal İletişim, İstanbul, Nesil Yayınları, 2004, s Şerifoğlu V., İnanç Yayma Sanatı: Propaganda, Star Gazetesi Cumartesi Eki, 13 Kasım 1999,s.9 19

20 Totaliter ve otoriter rejimler propagandayı, ideolojiyi sağlamlaştıracak esaslı bir silah ve savaşım aracı olarak saymaktadırlar. Bu rejimlerde mevcut iktidarların zaferini engelleyecek tüm sosyal kuvvetlerin ve tek parti egemenliği ile boy ölçüşecek bütün sosyal grupların varlığına ya son verilmekte ya da bunlar etkisizleştirilmektedirler. 30 Totoliter rejimlerle demokratik rejimlerde ki propaganda anlayışı tamamen farklıdır. Totaliter rejimlerdeki baskı ve dayatma yerini, demokrasi rejimlerinde kamuoyunu aydınlatmaya bırakmaktadır.demokratik rejimlerde propaganda faaliyetleri halkla ilişkiler çalışmaları adı altında yürütülmekte, kamuoyunun dikkati reklam ve tanıtımla istenilen noktalara çekilmeye çalışılmaktadır. Onaran, demokratik rejimde, çıkar grupları le büyük iş ve ticaret dünyasının baş vurdukları propaganda etkinlikleri ile şu iki amaca ılaşmak istediklerini belirtmektedir Kamuoyuna yeni bilgiler sunarak onları aydınlatmak, belirli bir hizmet ya da etkinlik için etkin hava oluşturmak, 2- Çıkarlarını korumak amacıyla, yasa koyucuyu etkileyerek gerekli yasaların çıkarılmasını sağlamak, aleyhlerindeki yasaların da çıkmasını engellemeye çalışmak. Kamuoyunu bilgilendirme daha çok devlet tarafından yapılırken, özel çıkarı korumaya yönelik propaganda ise devletin dışındaki kişi ve kuruluşların oluşturduğu çıkar grupları tarafından yapılmaktadır. Kışlalı da, otoriter ve totoliter rejimlerin nasıl propagandaya ihtiyacı varsa. Demokratik çoğulcu rejimlerin de propagandaya ihtiyaç duyduğunu vurgulamaktadır. Her iki rejim arasındaki farkı ise, propagandanın içeriği oluşturmaktadır. Demokratik çoğulcu rejim, elbette demokratik bir propagandayı esas almaktadır. 32 Propagandanın bu güne kadar pek çok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlar arasındaki en dikkat çekenlerden birisi, konuya psikolojik açıdan yaklaşan şu tanımdır: Propaganda, bir toplumda belirli bir zamanda kişileri etkilemeye ve bireylerin bilimsel olmayan ya da şüpheli değerler olarak kabul edilen amaçlara yönelik davranışların kontrol edilmesi için yapılan girişimdir Bu tanımı yapan Doob, propagandayı maksatlı ve maksatsız olarak ikiye ayırmaktadır. Maksatlı propaganda; ilgili birey veya bireyler aracılığı ile ve ikna yoluyla diğer bireylerin tavır ve davranışlarını kontrol etmek ya da etkilemek isteği 30 Alim Ş. Onaran, Kamuoyu, İstanbul, Filiz Kitabevi,1984, s Onaran, a.g.e., s Kışlalı, a.g.e., s

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu.

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu. 1980 Lİ YILLARDA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN TÜRKİYE DE VE DENİZLİ GENELİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI VE BULDAN İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ 1979 Ankara doğumlu. 2004 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim elemanı. Başlıca

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması 18 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. ADAYLAR HAKKINDA ÇIKAN HABERLER NASIL SUNULDU?... 3-4 2.1 HABERLERİN ADAYLARA GÖRE DAĞILIMI...

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER

DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER Prof. Dr. M. Tuba Ongun Ülke siyasetinin yakıcı gündeminin, yükseköğretim sistemi ve üniversitelerimizin sorunlarının çok önüne geçtiği günler yaşıyoruz. YÖK ün hazırladığı

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER

POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; *Sağlık politikalarının

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR Türkiye 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de seçmenlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Genel seçim öncesi Politic's Araştırma Şirketi'nce yapılan

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

ANAYASA DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI)

ANAYASA DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) A. ANLATIM SORUSU ANAYASA DERSĐ (2012 2013 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) Anayasal devlet sözünü tek cümleyle açıklayınız. Bir devletin anayasal kabul edilebilmesi için ne gibi unsurlara sahip olması gerekir,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. Bu çalışma, Radikal Gazetesinin isteği üzerine seçim istatistiklerinden yararlanılarak VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. tarafından RADİKAL Gazetesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı