T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ"

Transkript

1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ NUMAN ACAR GAZETECİLİK BÖLÜMÜ KOCAELİ

2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ NUMAN ACAR GAZETECİLİK BÖLÜMÜ Danışman: Prof. Dr. Füsun Alver KOCAELİ

3 ÖNSÖZ ÖZET İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. BÖLÜM SİYASAL İLETİŞİM 1. Siyasal İletişim Kavramı Siyasal İletişim Olgu ve Süreci BÖLÜM SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ 2.1. Siyaset Bilimi Siyasal İletişim İlişkisi Siyasal İletişim Sosyal Psikoloji İlişkisi Siyasal İletişim Etik İlişkisi BÖLÜM SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNDE ROPAGANDA VE SİYASAL İLETİŞİM AKTÖRLERİ 3.1 Siyasal İletişim Propaganda İlişkisi Propaganda Kural Araç ve Teknikleri Siyasal İletişim Çerçevesinde Propaganda Medyanın Manipülasyonu

4 3.2. Siyasal İletişimi Aktörleri Devlet Başkanı Hükümet Siyasi Partiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Baskı Grupları Ordu Ordunun Baskı grubu Olarak Rolü BÖLÜM 28 ŞUBAT DÖNEMİ VE BASININ TAVRI Aralık 1995 Genel Seçimlerinden REFAH-YOL Hükümeti Kurulana Kadar Geçen Sürede Basının Tavrı Refah Yol Hükümeti Dönemi ve Basının Tavrı Sincan da Tankların Yürütülmesi ve Basının Tavrı (4 Şubat 1997) Şubat 97 Tarihli MGK Toplantısı ve Basının tavrı Adalet Bakanı Şevket Kazan ın Bazı Gazetecilere Yaptığı suç Duyuruları Genel Kurmay Başkanlığı Basın Birifingi Anasol-D Hükümeti ve Basının Tavrı(12 Temmuz 97) Andıç Olayı ve Basının Tavrı (20 Mart 1998 ) Medya Ticaret Siyaset İlişkisi

5 5. BÖLÜM BASINDA 28 ŞUBAT DÖNEMİNİN İÇERİK ANALİZİ 5.1. Amaç Varsayımlar Kapsam ve Yöntem Bulgular Buluların Değerlendirilmesi Sonuç.92 KAYNAKÇA...96 ÖZGEÇMİŞ.101 EKLER 102 5

6 ÖZET Bu tezin konusunu 28 Şubat döneminde yaşanan siyasi ortamın medyadaki haber üretimine etkileri oluşturmaktadır. Tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde siyasal iletişim kavramı ve siyasal iletişim olgu ve süreci ele alınmaktadır. İkinci bölümde, siyasal iletişimin diğer disiplinlerle işlileri üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde, siyasal iletişimin aktörleri ve bu aktörlerden baskı grupları değerlendirilmiştir. Tezin son bölümünde ise, 28 Şubat dönemi ve basının tavrı, dönemin gazete manşetlerinden, haberlerinden ve köşe yazarlarının yazılarından alıntılarla analiz yapılıp, medyanın tutumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tezimi hazırlama döneminde, yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Füsun Alver e teşekkür ederim. Numan Acar Haziran

7 GİRİŞ Farklı farklı insanların bir olaya baktıklarında aynı şeyi görmeleri mümkün değildir. Bu algı farklılığını besleyen arka planda çok çeşitli nedenler var. İnsanların inançları, etnik kökenleri, sosyal statüleri, benimsedikleri siyasi düşünceleri, ait oldukları yaş grupları, almış oldukları eğitimleri v.s. bu algı farklılığının sebepleri arasında sayılabilir. Bu nedenledir ki insanlar arasında iletişim zordur. Doğruluğuna inandığımız bir haber, günlük yaşamımızda karşılaştığımız bir olay hakkında çevremizdekilerle konuşurken aynı şeyleri görmediğimizi, gördüklerimizi çok farklı aktardığımızı görürüz. Bu durum insanların neyi hangi perspektiften gördükleri ile alakalı bir durumdur. Herkesin bulunduğu pencerenin değer yargıları diğerlerininkinden farklıdır. Bu da gerçekleri farklı algılama, farklı anlama ve yorumlama sonucunu doğurur. Kentin ve Kent Devleti nin ortaya çıkışı, insanlar arasında bazı bölüşümlerini de beraberinde getirdi. Her şeyi birlikte yapan insanlar artık sınıflarına uygun düşecek şekilde işleri bölüştüler. Bu toplumsal iş bölüşümünün sonrasında, kafa-kol iş bölüşümünün başlaması, toplumda çalışanlar ve çalışanları yönetenler olarak başlayan toplumsal farklılaşma günümüzde en acımasız halini almış durumda. Yönetenlerin güçlü konumlarını ve statülerini devam ettirmek için ya da rakiplerini alt edebilmek, mağlubiyet sonrası onların terk ettiği mevzileri ele geçirmek ve o mevzilerde kalıcı olabilmek için iletişim kanallarını sonuna kadar kullanıyorlar. İlk gazetenin yayınlanmasından günümüz elektronik haberleşmenin fiber ortamına gelinceye kadar geniş kitleleri etkilemek ve onları kendi düşünceleri doğrultusunda hareket ettirmek için yönetenlerin kontrolünde oldu medya. Olay, haber ve bilginin görülmesini istedikleri yönlerini yada göstermek istediklerinin aktarılması için geliştirilen haber modelleri, özellikle üretilen haber dili, haber ileticisinin giyiminden mimiklerine kadar yeniden kurgulanması, haberi besleyen görsel malzemenin sunuluşu, haberin sunuluşu sırasında arka fon müziklerinin eklenmesi v.s. ile gerçekliği yeniden üreterek oluşturulmak istenen bir kamuoyu vardır. Bu süreç sonunda oluşacak kamuoyunun tutumları değiştirildiği için daha kolay yönetilebilen ve yönlendirilebilen bir durumda olması da kaçınılmazdır. Siyasal iletişim yakın dönemlere ait bir kavram olsa da içerdiği geniş alanlar ve etkileşimde olduğu sosyal bilimler göz önüne alınırsa Eski Yunan a kadar uzanan bir mazisi varsayılabilir. Eflatun, benim bildiğim en doğrusudur. Dolayısı ile benim bunu yapmaya, başkalarının da bunu kabullenmesini sağlamaya hakkım var. der. Bilenlerin üstünlüğünü kabul eden ve bilen konuşmalı, bilmeyen susmalı diyen Eflatun dan beri tek taraflı bir iletişim ön 7

8 gören yönetici elitler, bildiklerini yapmaya, yaptıklarını halk kitlelerine kabullendirmeğe çalışmaktadırlar. Siyasal iletişim, bu işlevini gerekleştirirken sosyal bilimlerin birçok disiplini ile ilişki içine girmektedir. Bu çalışmada önemli gördüğümüz sosyal psikoloji, siyaset bilimi ve propaganda ilişkileri ele alınarak, siyasal iletişim aktörlerinin medyada ki haber üretimine etkileri incelenmek istenmiştir. Yakın siyasi tarihimizde önemli bir yer tutan 28 Şubat dönemi ve bu dönemde siyasal iletişim aktörlerinden devlet bürokrasisinin medyada ki haber üretimine etkileri o dönemde ki bazı gazetelerde yapılan söylem ve içerik analizleri ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. 8

9 1.BÖLÜM: SİYASAL İLETİŞİM İnsanın uygarlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve insanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olgudur diye tanımlıyor iletişimi Oskay. Yalın bir şekilde sözel bir süreçten bahsedemeyiz iletişim kavramını açıklarken. İnsanların birlikte yaşadıkları toplumsal yapı içerisinde sözel olanın dışında da kodlanmış iletişim süreçleri yaşanmaktadır. İletişim, gündelik yaşamımızda bize nesneleri, insanları tanımlar, iş bölümü içindeki değişik toplumsal rolleri yüklenmiş insanlara bu rolleri yerine getirirken, bu rol dağılımından oluşan toplumun o tarih dönemindeki hayat tarzını öğretir, olumlatır, yeniden üretimi için gereken değerlendirme biçimlerini aşılar. Toplumsal sistemin sürmesini kendini yeniden üretmensi sağlar. 1 İletişim, toplumsal sistemin yeniden üretimini sağlarken diğer sosyal bilim disiplinleri ile ilişkiler kurarak yeni alanlar oluşturur. Çalışma konumumda ele aldığım Siyasal İletişim önem arz eden bu alanlardan birisi. İnsanların, bir arada yaşama kültürlerini kazandıkları ilk şehir devletlerinden günümüz modern ulus devletlerine ve küresel birlikteliklere (AB, NATO, BM v.b.) uzanan süre içerisinde yönetenlerin ve yönetmeye aday olanların, küresel ölçekte diğer devletlere etkide bulunmaya çalışan emperyalist güçlerin, inançlarını daha fazla insana yaymak isteyen dini grupların, kendi düşüncelerini ve projelerini anlatma, hedef kitlenin belleğinde yer tutma ve olumlatma çabalarının geçekleşmesinin yoludur Siyasal İletişim. 1.Siyasal İletişim Kavramı Siyasal iletişim kavramı konusunda birçok farklı tanım bulunmaktadır. Bu tanımların çokluğu elbette kavramın karmaşık olmasından değil, siyasal iletişim kavramının kapsamlı olmasından kaynaklanıyor. Sözcük olarak siyasal kavramının nasıl ki tek tanımının yapılması oldukça güç ise, bu kavramı birde iletişim gibi çok geniş kapsamlı bir kavramla birleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Tüm bu karmaşıklığa ve güçlüğe rağmen siyasal iletişim kavramı, belli ideolojik amaçlarını toplumda belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere siyasal aktörler tarafından çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılması ile yapılan iletişim olarak tanımlanabilir. 1 Ünsal Oskay,İletişimin ABC si, İstanbul, Der Yayınları, 2005, s.2 9

10 Bu tanımda zorluk, hangi siyasal örgütün ne zaman ve nasıl bir iletişimde bulunacağı ve bunun uygulanmaya dönüşümünün nasıl olacağındaki farklılıkların bulunmasıdır. Burada önemli olan husus, hangi örgütlerin/aktörlerin iletişiminin siyasal iletişim olacağı ve bu örgütlerin hangi mesajlarının gerçekten siyasal iletişim sayılıp sayılmayacağıdır. Bu bakımdan siyasal iletişim ile ilgili yukarıda yalpan tanım dışında, özel anlamlı tanımlar yapılan siyasal iletişim tür ve aktörlerine bağlı olarak yeniden yapılabilir. 2 Siyasal iletişim alanında eleştirel kuram ve anadamar çalışmaların, çalışma alanları arasındaki en büyük ayrım; anadamar çalışmaların ulus devlet, kapitalist üretim ilişkileri ve bu bağlamdaki siyasal kuramları verili çerçeve olarak alırken, eleştirel kuramın mevcut egemenlik ve iktidar ilişkileri içinde iletişim sürecinin bu yapının devamı yolunda nasıl örgütlendiğinin ortaya çıkma girişimidir. Bu ayrışmanın demokrasi kuramları üzerine yansıması ise inceleme konularında ayrışmayı beraberinde getirmektedir. Verili olandan yola çıkan çalışmalar, siyasal iletişimi, siyasetin tanımlı işlevlerini (yasama, yürütme, yargı) yerine getirecek siyasi aktörler (partiler, hükümetler, siyasi liderler vb.) ile yönetilenlerin ( yurttaşlar ) arasındaki bu enformasyon akışı olarak değerlendirmektedirler. Bu nedenle bu yaklaşımda temel olan mevcut yönetim biçiminin sürdürülebilirliği açısından yönetenler için bilgi üretimi temel olmaktadır 3 Siyasal iletişim, demokrasi ile yakından ilgili bir kavramdır. Siyasal iletişim, genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle başlamış, kitle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle de günümüzdeki anlamına ulaşmıştır. Siyasal iletişim kavramı ve uygulaması, ikinci dünya savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri nde doğup gelişmiş, 1960 lı yıllarda da Batı Avrupa ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 4 Siyasal iletişim, değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Kavrama genel bakış açısı getiren bu tanımlardan biri şudur: Bir siyasal görüş yada organın, etkinlikte bulunduğu siyasal sistem içinde kamuoyu güvenini ve desteğini sağlamak, dolayısı ile iktidar olabilmek için, zaman ve konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü iletişim çabasıdır. 5 Mahmut Oktay da, Siyasal İletişimin, bir yönüyle siyasette denetim ve şeffaflığı sağladığını, diğer yönü ile de siyasetçilerin seçmenleri demokratik ikna metotları ile etkilemelerine yardımcı olan bir araç görevi gördüğünü belirtmektedir. 6 2 Aysel Aziz, Siyasal İletişim, İstanbul,Nobel Yayın Dğıtım, 2003,s.3 3 Süleyman İrvan, Siyasal iletişim, Ankara: G Ü İletişim Fakültesi Basım Evi, 2000, s.6 4 Hıfzı Topuz,Siyasal Reklamcılık: Dünyadan ve Türkiye den Örneklerle, İstanbul,1991,s.6 5 Zeynep Uslu Karahan,Siyasalİletişim ve 24 Aralık 1995Genel Seçimleri, İstanbul,1997,s.7 6 Mustafa Oktay, Demokratik Sürecin Sağlıklı İşleyişi Açısından Siyasal İletişiminde Sosyal Sorumlıluk Meselesi, İstanbul,Marmara İletişim Dergisi, sayı:2, 1993 s.7 10

11 İletişimin, siyasal konuları, kamusal bilgiyi, inançları ve eylemi etkileyecek şekilde stratejik kullanımları siyasal iletişim alanının gelişmesinde temel oluşturduğuna dikkat çeken Mutlu, siyasal iletişimi siyasal süreçlerle, iletişim süreçleri arasındaki ilişkileri ele alan araştırmalardan oluşan, disiplinler arası akademik bir alan olarak ifade etmektedir. 7 Görüldüğü gibi siyasal iletişime kavramına farklı açılardan yaklaşılmakta, pek çok tanım yapılmaktadır. Ama hepsini ortak yanı, siyasal iletişim kavramının demokrasi ile olan yakın ilişkisine vurgu yapmaları. Demokrasi kültürünün yerleşmesinde siyasal iletişimin ikna etme, anlama ve anlatma fonksiyonları önemli görevler üstlenmektedir. Küreselleşme sürecinin ön plana çıkardığı işbirliği ve uzlaşma prensibinin yerleşmesinde de siyasal iletişim önemli katkılar sağlamaktadır. 1.1.Siyasal İletişim Olgu ve Süreci Siyasal iletişim kavramının tek bir tanımının yapılmasındaki zorluk nedenlerinden biri de siyasal iletişim olgu ve sürecinin sürekli değişiklik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Siyasal iletişim süreci genel unsurları açısından, iletişim olgu ve sürecine benzerlik gösterir, hatta aynıdır dene bilir. İletişim olgu ve sürecindeki beş öğe; verici, alıcı, kanal, mesaj/ileti ve geri besleme siyasal iletişim olgu ve sürecinde de aynen ya da biraz farklılıkla yer almaktadır. Örneğin; iletişim olgusunda geri beslemesiz bir iletişimden söz edilemezken, kimi siyasal iletişim biçimlerinde geri besleme olmadan da bir iletişim söz konusu olabilmektedir; ama bu durum da sağlıklı bir siyasal iletişimden bahsedemeyiz. Siyasal iletişimin tam olarak oluşabilmesi için iletişimin beş öğesinin etkili olarak kullanılması ve her birinin işlevsel olarak iletişim olgu ve sürecinde yerini alması gerekmektedir. 8 Kanallar / Mesajlar Verici Kaynak Alıcı Geri Besleme (Siyasal Örgütler)< ( Hedef Kitle ) (Aktörler ) (Kanallar / Siyasi Mesajlar ) İletişim v Siyasal İletişim Olgu ve Süreci 7 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ankara, Ark yayınları, 1994,s Aziz, a.g.e. s.5 11

12 Tüm bu genel benzerlikler içerisinde siyasal iletişimi, genel iletişim olgu ve sürecinden ayıran en önemli özellikler, öncelikle verici kaynak ya da siyasal iletişimde bulunanların farklılığıdır. Siyasal iletişimde mesajı verenler genelde örgütlü yapılardır. Bu mesajlar çoğunlukla siyasi kimliği olan yerlerden verilir ya da toplum, belirli bir grup, belirli gruplar adına hareket eden kişiler tarafından verilir. Bu mesaj veya iletiler genellikle kamuoyu oluşturma adına hedef kitleye aktarılır. Siyasal iletişimi diğer iletişim türlerinden ayıran bir diğer özellik ise, alıcı farklılığıdır. Her iletişim olgusunda olduğu gibi, siyasal iletişimde de bir alıcı vardır. Bu alıcı kitle, aynı zamanda siyasal iletişim de bulunan kaynakların iletilerini ulaştırmak istedikleri hedef kitledir. Burada genel amaç hedef kitlede oluşturulmak istenen siyasal kabuller ve hedef kitlenin amaçlar doğrultusunda manipülasyonudur. Bir diğer farklılık, iletişimin içeriği, niteliği ile ilgili farklılıktır. Burada verilen mesajlar siyasal amaçlıdır, sonunda bir eylem hedeflenmektedir. Bu mesajların dilinin, hedef kitlenin anlaya bileceği bir dille oluşturulması esastır. İrvan, Söylemde kullanılacak dil ile hedef kitlenin anlayacağı dilin örtüşmesi gerekir. Başka bir değişle, mesajlara yüklenen simgeler, anlamlar ile hedef kitlenin dağarcığına bulunan simge ve anlamların örtüşmesi gerekir. Bu bakımdan özellikle eğleme dönük olarak verilen mesajların, siyasal iletişimde hedef alınan kitlenin dili dikkate alınarak düzenlenmesi, kodlanması esastır.sözcüklere yüklenen anlamlar,kodlayıcı ile kod açımlayıcının ve algılamalarının aynı düzlemde kesişmesi gerekir. 9 Siyasal iletişimde üzerinde durulması gereken önemli bir diğer konu ise, siyasal iletişimin nasıl yapılacağı, hangi tür yöntemlerin kullanılarak hedef kitlede istenilen etkinin yaratılmasını sağlanacağıdır. Uygulanacak yöntem ve teknikler, gönderilecek mesajların etkilerini, hedef kitlede yeterli algılamayı sağlayıp sağlamadığını belirler. Siyasal iletişim, veren taraf için önemlidir; amaç mesajın, hedef kitlede istenen etkiyi yaratmasını sağlamaktır. Bu etkiyi artıracak ya da azaltacak olan iletişim olgu ve sürecinin temel öğelerinin ne kadar doğru kullanılacağıdır. Aysel Aziz e göre siyasal iletişimde kullanılan yöntem ve teknikleri etkileyen değişkenler şöyle sıralanmaktadır: Alıcı kitlenin sosyo-ekonomik durumu Mesajdaki dilin özellikleri Mesajların verildiği kanallar 10 9 Süleyman İrvan (yay.haz.), Siyasal iletişim, siyasal iletişim sempozyumu bildirileri, Ankara, G Ü İletişim Fakültesi Basım Evi, s Aziz, a.g.e. s.38 12

13 2.BÖLÜM SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ Bu başlık altında yapacağımız değerlendirmeler, konunun geniş kapsamı içinde siyasal iletişim açısından önemli olan sınırlı bir alanla ilgili olacaktır. Siyasal iletişim, geniş kapsamı dolayısı ile daha fazla disiplin ile ilişkili olmakla birlikte, baskı dönemlerindeki haber üretimi açısından üzerinde önemle durulması gereken dört başlık burada değerlendirilmiştir. 2.1.Siyaset Bilimi-siyasal iletişim ilişkisi Siyasal yaşamın merkezinde bulunan temel öğe insandır. İnsanın birey olarak kendi yaşamı içinde oynadığı rol, kaçınılmaz olarak iletişim ve etkileşimde bulunduğu diğer bireyler vasıtasıyla toplumun genel siyasal yaşamın eklemlenmektedir. Siyasal tutum ve davranışların belirlenmesi ve bu tutum ve davranışların yeniden üretilmesi kaçınılmaz olarak siyaset-iletişim ilişkisinin kurulması sonucunu doğurur. Bu ilişki sonucunda, bireyin, siyasal yaşamla olan ilişkisinde siyasal iletişimin önemi ortaya çıkmaktadır. Kışlalı, bireyin tutum ve davranışlarını incelerken; Bireyin siyasal yaşamdaki ağırlığı ne kadardır? Bireyin gerçekten bir seçme ve hareket özgürlüğü varmıdır? Yoksa bireysel tutum ve davranışlar, belli etkenlerin yarattığı kaçınılmaz sonuçlarımıdır? der. 11 Kışlalı nın da önemle vurguladığı belli etkenlerin yarattığı kaçınılmaz sonuç siyasal iletişim sonucunda hedef kitlenin bilinçli bir manipülasyona maruz bırakıldığı gerçeğidir. Manipülasyon, ilgilileri ve kamuoyunu yanlış yönlendirme diye açıklanıyor. 12 Burada dikkat edilmesi gereken yanlış yön kavramıdır. Her siyasi görüşün ideologları ve taraftarları kendi görüşlerinin karşıtı olanları yanlış kabul ederler. Hiçbir İslami düşünce yanlısına sosyalizmi doğru bir düşünce diye kabul ettiremezsiniz; ya da bunun tersi durumu. Sonuç olarak, siyasi egemenliğin sağlanması, siyasetin çekirdek unsuru olan insanı etkilemekten geçmektedir. Siyasetin temel unsuru olan insanın bulunduğu her platformda iletişimin de olacağı gerçektir. 11 A. Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, Ankara, İmge Yayınevi, 1999, s Mehmet Doğan,Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul, Pınar Yayınları, 2005, s

14 2.2 Siyasal İletişim-Sosyal Psikoloji İlişkisi Siyasal iletişimin ilişki içerisinde bulunduğu bir diğer alan ise sosyal psikoloji disiplinidir. Sosyal psikoloji, bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarının başkalarının gerçek, hayali ya da örtük varlığı karşısında nasıl etkilendiğinin bilimsel olarak araştırılması şeklinde tanımlanır. 13 Sosyal psikoloji, bireyin toplumla ilişkisini, toplumu oluşturan grupları, kişileri nasıl algıladığı, toplumla nasıl bütünleştiğini, nasıl toplumsallaştığını (sosyalleştiğini); toplumsallaşma etmenleri olan aile, arkadaş grupları, okul, iş yaşamı, evlilik, medya ile toplumda var olan çeşitli toplumsal gruplarla etkileşimini ineler. Birey, toplumsallaşma sürecinde karşılaştığı toplumsallaştırma etmenleri arasında ise siyasal aktörlerin dolaylı ve doğrudan mesajlarına da açıktır. Bu bakımda sosyal psikolojinin siyasal iletişim ile iç içe olduğu kolayca söylenebilir. 14 Sosyal psikologlar, uyma, ikna, güç (iktidar), etki, itaat, önyargı, indirgemeci önyargı, ayrımcılık, ırkçılık, sosyal kategoriler, gruplar arası ilişkiler, kalabalık davranışı, toplumsal çatışma ve uyum, toplumsal değişme, fiziksel çevre, karar alma, liderlik, dil, iletişim, tutum, izlenim oluşumu, izlenim yaratma, kimlik, benlik, şiddet, saldırganlık, toplum yanlısı davranışlar gibi oldukça geniş bir konu yelpazesi üstünde çalışır. 15 İkna edici mesajların, sosyal davranışlar üzerindeki etkisi İkinci Dünya Savaşı sonuna doğru araştırılmaya başlandı. İkna edici iletişimin en ürkütücü örneği ise 1930 larla 1940 lı yıllarda ki Nazi Almanya sıdır. Hitler in kendisine tabi olan Alman halkındaki tutumları nasıl değiştirip, onları nasıl bir maceraya sürüklediği hala güncelliğini korumaktadır. Sonuç olarak, toplum üzerinde uygulanan propaganda ve sonrasındaki ikna etme eylemlerin kitle iletişim araçları vasıtası ile yapıldığı, bu iletişim şeklinin bir siyasal iletişim metodu olduğu, bu eylemlerin açıklanabilirliği ve çözümlemelerinin sosyal psikolojinin ilgilendiği ve incelendiği kavramlar göz önüne alınarak daha iyi bir şekilde yapılabileceği ortadadır. 2.3 Siyasal İletişim- Etik ilişkisi Etik, sözlük anlamı olarak: insanın doğuştan getirdiği yada sonradan kazandığı bir takım tutum ve davranışların tümü olarak tanımlanmakla birlikte bir diğer tanımda: bireyin, toplum içinde uymak zorunda olduğu davranışların biçim ve kuralları Hogg Michael, Vaughan Graham (çev. İbrahim Yıldız, Aydın Gelmez ) ütopya yayınları,2006, s Aziz, a.g.e. s Hogg a.g.e. s Ali Püsküllüoğlu, Türkçe sözlük, İstanbul, Doğan Kitap, 2002, s.60 14

15 Arapçadan dilimize girmiş olan ahlak Fransızca kökenli etik (ethic) sözü ile birlikte birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ahlak, insanın yaradılıştan gelen güzel ve cemiyet içerisinde yaşayarak kazanılan iyi ve güzel huylar. 17 Olarak tanımlanmaktadır. Etiğin, problematik ve sistematik olduğu kadar tarihsel yönü ile de ele almak faydalı olur. Ahlaki davranışın kurallarını belirleme, ilkelerini formüle etme yönünde bir teşebbüs olarak felsefi düşüncenin, bir şekilde bütün kültürlerde var olmuş olmakla birlikte, daha ziyade felsefi anlamı ile antik Yunan da beşinci yüz yılda sofistler ve Sokrates le başladığı söylene bilir. Sofistler moral davranışlarla, ahlaklılığın ne olduğu ile, ahlakın neden var olması gerektiği ile ilgili sorular sormuş ilk düşünürlerdi. Ortaçağa gelince, burada etik düşüncenin dine tabi hale geldiği görülür. Aslında sadece tarihsel değil, fakat genel anlamı ile de doğrudur. Çünkü en azından ortaçağdan itibaren popüler ahlak anlayışları, ahlaki kuralları ilahi emirlerle eşitleyecek şekilde, ahlakla din arasında bir bağ kurar. 18 Etik/ Ahlak, tüm alanlarla ilgili olmasına karşılık, iletişim ve konumuz olan siyasal iletişimle çok daha yakından ilgili bir kavramdır. Tarihsel süreç içerisinde toplumsal yaşam süren insanların sayısal olarak giderek artmaları, siyasal yapılarında gelişip çoğalmasına vesile olmuştur. Eski Yunan da Aristotales, siyaset yapanların halka doğru söylemesi gerektiğini vurgular. Yönetenlerin ve yönetmeye aday olan kişi ya da gruplar, halka yapabilecekleri vaatlerde bulunmaları gerekir seçimleri öncesinde Doğu Yol Partisi lideri Süleyman Demirel, ekonomik refahın göstergesi iki anahtar ( ev-araba ) sloganı ile meydanlarda halka umut dağıtıyordu. Daha da ileri giderek zamanın devlet yapısının baskıcı ve kapalı devre işleyen yönetim tarzının sonucu işkence ve kötü muamele merkezi haline gelen karakollar için, şeffaf karakollara dönüşeceği müjdesi veriyordu. Binlerce faili meçhulün yaşandığı ülke döneminde, camdan karakollar ütopyası, o dönemde Demirel i iktidara taşımasa da koalisyonun büyük ortağı konumuna taşımıştı. Sonrası mı? Ne camdan şeffaf karakollar, nede anahtar. Verdiği oylar karşılığında kurulan hükümet, halka 95 krizini yaşatarak iki kat fakirleşmesini, terör mağduru binlerce insanı ve işkencelere maruz kalan ve bu travmayla yaşamak zorunda bırakılan insanları kazandırmıştı. Demirel mi? O, bu icraatları sonrasında ödülünü Cumhur Başkanı olarak aldı. Etik kurallara uyma ya da uymama konusu, genel olarak siyasi partiler başta olmak üzere tüm siyasi aktörlerin, toplumu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olmaları nedeni ile dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı. Siyasal iletişime etik/ahlak kavramları ve olgusunun en fazla ilişkide bulunduğu alan dar anlamı ile siyasetin kendisi olmakla birlikte, geniş anlamı ile, diğer tüm siyasal aktörleri, özelliklede kitle iletişim araçlarını (medya) için önemlidir. Bu aktörler arasında bulunan medya-siyaset, medya-bürokrasi, medya-ticaret ilişkileri ahlaki bir temele 17 Doğan M. a.g.e. s Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, İstanbul, Paradigma Yayıncılık, 2005, s

16 dayandırılmadığı sürece b ilişkiler sonucunda ortaya çıkan sıkıntılar sadece ilişkide bulunanları değil tüm toplumu etkileyecektir. Bu meslek, kurban olmaya hazır bir idealizm ve sağlam ahlaki derler gerektirmektedir. 19 Bu değerlendirme, medyada idealize edilen gazeteci ile dönemin medya idarecilerinin pekte uyuşmadığını göstermektedir. Geçmiş dönemlerde yaşanan olaylar bu durumu açıklamak için yeteri kadar örneklerle dolu. Ekonomi eski bakanı Güneş Taner, zamanın Sabah Gazetesi Genel Yayı Yönetmeni Zafer Mutlu ya medya ve reklam dünyasının önde gele şahsiyetlerinin bulunduğu bir ortamda, önümde diz çökersen ilanları artık senin gazetene veririm. Sözü ve bu isteyin kabulü, bu ilişkilerde ahlaki temelden yosun davranışların nerelerde ne gibi bozulmalara sebep olduğunun bir örneği olarak karşımızda durmakta. Bu olayı doğrulayan reklam dünyasının önde gelen ismi Keçili, Bu gayet normal bir durum. Ben daha nelere şahit oldum. Sözü ile çürümenin boyutlarının nerelere vardığını anlatmaktadır bize. Bu ve buna benzer birçok örnekte yaşadığımız tecrübeler, siyasal eylem içerisinde bulunanların, ya da bürokraside konuşlanmış kişilerin veya medya mensuplarının, yönetebilmek, kontrol edebilmek veya seçim kazana bilmek uğruna halka doğruyu söylemedikleri, ahlaki davranmadıklarıdır. Bu dönemde yaşanan ahlaki erezyona tabi ilişkiler sonucudur ki, 99 da yapılan bir kamuoyu araştırmasında, medya ve politikacılar güven sıralamasında son iki sırayı paylaşmakta. KURUMLAR Mayıs 99 % Temmuz 99 % Eylül 99 % TSK Polis Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi Diyanet İşleri Başk Başbakan Meclis Başkanı Parlamento Milletvekilleri Muhalefet Partileri Politikacılar Medya Tablo 1: Halkta Güven Bunalımı Füsun Alver, Gazeteciliğn Kuramsal Temelleri, İstanbul, Beta Basım Dağıtım, 2007, s Piar-Gallup, Milliyet Gazetesi, 8 Kasım,

17 2.4 Siyasal İletişim-Propaganda İlişkisi En güçlü olan, gücün kendisi olmazsa ve itaat görev olmazsa, asla yeterince güçlü değildir. Jean-JacquesRousseau,Toplumsal Sözleşme(1862) Propaganda, bir fikri, bir inancı, yaymak, bir kişi ya da kuruluşa benimsetmek için çeşitli vasıtalar ile yapılan faaliyet olarak açıklanmaktadır. 21 Başka bir görüşe göre propaganda, örgütlü inandırma etkinliği; çeşitli inandırıcı ya da ikna edici araçlarla fikirlerin ve değerlerin yayılmasıdır. 22 İnsanların sahip olduğu inançlar, semboller, ve değerler, hem siyasi sürece karşı tutumlarını hem de, daha da önemlisi, içinde yaşadıkları sistem hakkındaki düşüncelerini, özellikle bu sistemi yasal veya meşru kabul edip etmediklerini belirler. Dolayısı ile meşruiyet siyasi iktidar için hayati öneme sahiptir ve sistemin varlığını devam ettirmenin ve başarısının temel kaynağıdır. 23 Politik propaganda yirminci yüzyılın ilk yarısının başta gelen olgularından birisi oldu. O olmazsa, çağımızın büyük fırtınalarını, komünist devrimi ile faşizmi tasarlamak bile güç olurdu. Lenin, Bolşevizmi yerleştirebilmesinde büyük ölçüde propagandaya borçludur; Hitler, iktidarı alışından 1940 a kadar bütün utkularını propagandayla kazandı. Çok farklı biçimlerde olsalar bile, yakın tarihimizi derinden etkileyen bu iki adam, birer devlet adamı, birer savaş önderi olmadan önce,birer propaganda dehasıydılar. Önemli olan bütün toplum katmanlarında kargaşa çıkarmak, propaganda yapmaktır,der Lenin. Hitler de Propganda iktidarı elde tutmamızı sağladı, Dünyayı fethetme olanağını da bize gene propaganda verecek,der. 24 Hitler, kendi gücünün en güçlü konumda olması için Propaganda Bakanlığı kurmuştu. Bu bakanlığın başındaki Goebbels in propaganda teknikleri ile nasıl bir kamuoyu oluşturduğu ve bütün bir ulusu nasıl Hitler e itaat ettirdiğine tarihin şahitliği yeterlidir. 21 Mustafa Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul,Pınar Yayınları, 2005, s Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ankara,Ark yayınları, 1994,s Heywood Andrew, Siyaset, Adres Yayınları, Ekim,2007, Ankara.s Jean M.Domenach (çev. Tahsin yücel ), Politika ve Propaganda, Varlık Yayınları,2003, s.15 17

18 Propaganda Kural, Araç ve Teknikleri Propagandanın kendine göre bir işleyiş, kurallar bütünü vardır. Politik propaganda üstüne çalışan Domenach, bu kuralları şöyle sıralamaktadır: Yalınlık ve tek düşman kuralı: Propaganda bütün alanlarda her şeyden önce yalınlığı sağlamaya çalışır. Öğretisini, kanıtlamasını elden geldiğnce açık bir biçimde basitleştirerek herkes tarafından anlaşılmasını sağlar. Büyütme ve bozma kuralı: Kendi işne gelen haberlerin büyütülmesi propaganda basınının çokça başvurduğu bir yoldur. Ayrıca politikacıların mesajlarından alınan parçalar, başka bir bütünün içinde ustalıkla kıllanılarak aleyhte yayınlar yapılır. Hitlerci propaganda, haberi düzenli bir biçimde düşüncelere yön verme aracı olarak kullanmıştır. Önemli bildirimler hiçbir zaman oldukları gibi verilmiyordu; değerlendirilmiş,bir propaganda gücüyle yüklenmiş oluyordu. Walter Hagemann, Alman basınının ABD de ki bir bir grevi sunma biçiminden alınmış bir örnek veriyor; Alman basını: Grevciler Roosovelt in hakemlik önerisini geri çevirdiler, demiyordu; Grevciler, Roosovelt in budalaca toplum politikasına, hakemliğini geri çevirerek karşılık veriyorlar. diyordu. Görüldüğü gibi büyütme haber, bildirim aşamasında başlar, genellikle başlık ve yorumla daha da geliştirilir. Düzenleme kuralı: İyi bir propagandanın ilk koşulu, belli başlı mesajları bıkıp usanmadan tekrarlamaktır. Propaganda az sayıda düşünceyle sınırlandırılmalı ve bunlar sürekli yinelenmelidir. Aşılama kuralı: Sıfırdan başlayarak bir topluma herhangi bir düşünceyi kabul ettirmek zordur. Ancak toplumun daha önce benimsediği şeylerden hareketle ona bazı şeyler verile bilir. Birlik ve buluşma kuralı: İnsan toplumda yalnız başına yaşamamaktadır. Bu nedenledir ki çeşitli grupların etkisi altında kalmakta, üyesi olduğu grubun düşüncesine ters düşmemeye gayret etmektedir. Çoğunluğa uyma ve ondan etkilenme eğilimi, genel ve güçlü bir eğilimdir. 25 Habermans, kamuoyu oluşturulan bir şeydir. Artık kendiliğinden diye bir şey yoktur. Kitle iletişim araçlarında ifşa edildiği gibi, çoğu kez arzulanan biçimlere göre yeniden sunulur. 26 Der. O zaman, bilmemiz gereken kamuoyunun, egemen sınıflar ya da hakim ideolojiler tarafından ve onların istekleri doğrultusunda 25 Domenach a.g.e. s Jürgen Habermans, Siyasal KatılımKendi Başına Bir Değer mi? (çev. Tanıl Bora ) Toplum Bilim Yay s

19 yeniden ve sürekli oluşturulduğudur. Bunu yaparken de medyanın tüm olanakları kullanılmakta olduğudur. Kitle iletişim araçları vasıtası ile yapılan bu şey propagandadır. Bütün bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde güçlülerin, hakim ideolojilerin, baskı ve çıkar gruplarının, güçlerinin devamı, sistemin devamı ve çıkarlarının devamını sağlamak için, toplumda bu yönde rıza üretimini oluşturmak ve güçlüye itaatin sağlanması için kamuoyu oluşturulduğudur. Bunu da kitle iletim araçları vasıtası ile gerçekleştirdikleridir. Medyanın, siyasi davranışları ve değerleri şekillendirebileceğinden, kendisini oluşturan siyasal ve ekonomik gücün en güçlü olmasını sağlamaya çalıştığından şüphe duymamak gerekir Siyasal İletişim Çerçevesinde Propaganda Propaganda teriminin ilk kez 1622 yılında Roma Kilisesi tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Protestan kiliselerinin ortaya çıkmaya başladığı zamana rastlayan bu dönemde Katolik kilisesi, öğretilerine karşı gelenleri propaganda yöntemi ile yola getirmeyi amaçlıyordu. Galile nin Dünya güneşin etrafında dönüyor savına Katolik kilisesi öğretilerine aykırı bulunca, Galile 1623 yılında engizisyon mahkemesinde yargılanıp mahkum edildi. Gale bu bilimsel iddiasından zorla vazgeçirildi. Propagandanın doğru olmadığı yönündeki genel kanının kökeninin de buraya dayandığı ifade edilmektedir. 27 Birinci dünya savaşındaki propaganda çalışmalarını anlattığı itabında Lasswell, anlamlı semboller ve sosyal iletişimin tüm biçimiyle düşüncenin kontrol altına alınması olarak tanımlıyor propagandayı. Lasswell e göre propaganda, insanı etkileme tekniğidir. 28 Propaganda kavramının en önemli unsurunu kamuoyu oluşturmaktadır. Otoriter ve totaliter tüm rejimlerde yönetenler ellerindeki tüm araçları kamuoyunu tek yönde oluşturmak için kıllanırken, demokratik rejimlerde kamuoyu çok yönlü etkiler altında, baskı ve dayatmalardan uzak bir biçimde oluşmaktadır. Propaganda kavramı daha çok otoriter rejimlerin inanç yayma sanatı olarak kullandığı için olumsuz bir çağrışım yapmaktadır. Otoriter ve totoliter rejimlerde devlet, tüm anlatım araçları üzerinde kesin bir denetim kurarak egemen anlayışı pekiştirmektedir. Böyle rejimlerde kitle iletişim araçlarına da devleti simgeleten yöneticileri öve görevi düşmektedir Severin W.J., Tankard W. J., İletişm kuramları, çev: Ali Atıf Bir, Serdar Sever, Eskişehir,A.Ü. yayınları, 1994, s Özkan A., Siyasal İletişim, İstanbul, Nesil Yayınları, 2004, s Şerifoğlu V., İnanç Yayma Sanatı: Propaganda, Star Gazetesi Cumartesi Eki, 13 Kasım 1999,s.9 19

20 Totaliter ve otoriter rejimler propagandayı, ideolojiyi sağlamlaştıracak esaslı bir silah ve savaşım aracı olarak saymaktadırlar. Bu rejimlerde mevcut iktidarların zaferini engelleyecek tüm sosyal kuvvetlerin ve tek parti egemenliği ile boy ölçüşecek bütün sosyal grupların varlığına ya son verilmekte ya da bunlar etkisizleştirilmektedirler. 30 Totoliter rejimlerle demokratik rejimlerde ki propaganda anlayışı tamamen farklıdır. Totaliter rejimlerdeki baskı ve dayatma yerini, demokrasi rejimlerinde kamuoyunu aydınlatmaya bırakmaktadır.demokratik rejimlerde propaganda faaliyetleri halkla ilişkiler çalışmaları adı altında yürütülmekte, kamuoyunun dikkati reklam ve tanıtımla istenilen noktalara çekilmeye çalışılmaktadır. Onaran, demokratik rejimde, çıkar grupları le büyük iş ve ticaret dünyasının baş vurdukları propaganda etkinlikleri ile şu iki amaca ılaşmak istediklerini belirtmektedir Kamuoyuna yeni bilgiler sunarak onları aydınlatmak, belirli bir hizmet ya da etkinlik için etkin hava oluşturmak, 2- Çıkarlarını korumak amacıyla, yasa koyucuyu etkileyerek gerekli yasaların çıkarılmasını sağlamak, aleyhlerindeki yasaların da çıkmasını engellemeye çalışmak. Kamuoyunu bilgilendirme daha çok devlet tarafından yapılırken, özel çıkarı korumaya yönelik propaganda ise devletin dışındaki kişi ve kuruluşların oluşturduğu çıkar grupları tarafından yapılmaktadır. Kışlalı da, otoriter ve totoliter rejimlerin nasıl propagandaya ihtiyacı varsa. Demokratik çoğulcu rejimlerin de propagandaya ihtiyaç duyduğunu vurgulamaktadır. Her iki rejim arasındaki farkı ise, propagandanın içeriği oluşturmaktadır. Demokratik çoğulcu rejim, elbette demokratik bir propagandayı esas almaktadır. 32 Propagandanın bu güne kadar pek çok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlar arasındaki en dikkat çekenlerden birisi, konuya psikolojik açıdan yaklaşan şu tanımdır: Propaganda, bir toplumda belirli bir zamanda kişileri etkilemeye ve bireylerin bilimsel olmayan ya da şüpheli değerler olarak kabul edilen amaçlara yönelik davranışların kontrol edilmesi için yapılan girişimdir Bu tanımı yapan Doob, propagandayı maksatlı ve maksatsız olarak ikiye ayırmaktadır. Maksatlı propaganda; ilgili birey veya bireyler aracılığı ile ve ikna yoluyla diğer bireylerin tavır ve davranışlarını kontrol etmek ya da etkilemek isteği 30 Alim Ş. Onaran, Kamuoyu, İstanbul, Filiz Kitabevi,1984, s Onaran, a.g.e., s Kışlalı, a.g.e., s

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

YÖNETİMDE DÜRÜSTLÜK, ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK: NEREDEYİZ, NEREYE GİDİYORUZ? Erol Erdoğan. Genel Başkan Yardımcısı - İstanbul Milletvekili Adayı

YÖNETİMDE DÜRÜSTLÜK, ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK: NEREDEYİZ, NEREYE GİDİYORUZ? Erol Erdoğan. Genel Başkan Yardımcısı - İstanbul Milletvekili Adayı YÖNETİMDE DÜRÜSTLÜK, ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK: NEREDEYİZ, NEREYE GİDİYORUZ? Erol Erdoğan Genel Başkan Yardımcısı - İstanbul Milletvekili Adayı 26 Mayıs 2011 - Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 26 Ekim 2013 (Ülke Politikaları Vakfı nın düzenlediği Açık Oturum) I.TARİHÇE İki dereceli seçim sistemi: 1877 den 1943 seçimlerine kadar Tek dereceli

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş sorular...sorular...sorular İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2 Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3 Sosyal Biliş ÜNİTE:4 Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 1 Tutum ve Tutum Değişimi ÜNİTE:6 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi : Kurumsallaşma ve Liderlik Siyasal parti: Halkın desteği sayesinde siyasal iktidarı kullanarak kamu hayatını

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık iletişim kanallarının varlığına bağlıdır. Halkla ilişkilerde

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması 18 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. ADAYLAR HAKKINDA ÇIKAN HABERLER NASIL SUNULDU?... 3-4 2.1 HABERLERİN ADAYLARA GÖRE DAĞILIMI...

Detaylı

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu.

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu. 1980 Lİ YILLARDA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN TÜRKİYE DE VE DENİZLİ GENELİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI VE BULDAN İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI ve HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI ve HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TOPLUMSAL DAVRANIŞ ve HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi İNSAN VE TOPLUM İLİŞKİSİ İnsanın toplumsallığı: İnsan, küçük veya büyük olsun, zorunlu olarak bir toplum içerisinde yaşamaktadır.

Detaylı

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U İLETİŞİM VE TOPLUM İ S T A N B U L T İ C A R E T Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 B A H A R D Ö N E M İ M E D E N İ Y E T V E T O P L U M R E K T Ö R L Ü K D E R S İ 20-2 1 N İ S A N 2 0 1 5 D O

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir.

Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Çağrı ÖZGAN Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dinî,seküler ve felsefi topluluklar tarafından, insanların çeşitli

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW 117 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı

TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı Seçim değil, nesil kurtarma zamanı diyen TED, 7 Haziran genel seçimleri sonrası için eğitimde mutabakat çağrısında bulundu. TED, Ulusal Eğitim Programı ile

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu?

Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu? Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu? 1.BÖLÜM TBMM DE EŞİT TEMSİL EDİLİYOR MUYUZ? DEMOKRASİ NEDİR? Demokrasi; Halkın serbest ve eşit siyasal katılımını sağlayan, Özgür muhalefeti mümkün

Detaylı

ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ

ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ Yrd. Doç. Dr. Taylan BARIN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ SOSYOLOJİ VE DİN SOSYOLOJİSİ Din Sosyolojisinin Konusu...11 Zeki Arslantürk Sosyolojik Din Tanımları...37 Kemaleddin Taş Din ve Toplum İlişkileri...43 Dini Tecrübenin İfade

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM!

AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM! AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM! ^^Tek kişinin egemenliğine dayalı ^^Yasama Yürütme ve Yargının tek elde toplanacağı ^^Meclis in devre dışı bırakılacağı ^^Hukuk Devletinin ortadan kalkacağı ^^Fren, denge ve denetim

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. Bu çalışma, Radikal Gazetesinin isteği üzerine seçim istatistiklerinden yararlanılarak VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. tarafından RADİKAL Gazetesi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Sonucu ekonomik kriz değil, politik kaygılar şekillendirdi

Sonucu ekonomik kriz değil, politik kaygılar şekillendirdi Sonucu ekonomik kriz değil, politik kaygılar şekillendirdi 1930 yılını başlangıç alırsak son 79 yılda 14 yerel seçim yapıldı. 29 Mart 2009, 14. yerel seçim. 2004 yerel seçimlerinin birincisi olan AKP,

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri

Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri 1 2 3 4 5 6 Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Beyin Fırtınası Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri KDK (2010). TİKA (1992-Dışişleri Bakanlığına bağlı, 1999-Başbakanlığıa bağlı,

Detaylı

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel durumlarına uygun muameleye tabii tutulmaları, her durumda

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ 1979 Ankara doğumlu. 2004 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim elemanı. Başlıca

Detaylı