ATIK LASTİKLERİN YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIK LASTİKLERİN YÖNETİMİ"

Transkript

1 ATIK LASTİKLERİN YÖNETİMİ Prof.Dr.M.Talha GÖNÜLLÜ Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş İstanbul (2347) GİRİŞ Çevre açısından oldukça dayanıklı yüksek molekül yapılı polimerlerden ibaret doğal ve sentetik kauçuklardan üretilen ürünlerin kullanılmasını müteakip, faydalı ömürlerini tamamlamaları ile, çevrede zor ortadan kalkacak atık lastikler oluşmaktadır. Çevrede zor ayrışır olmaları, atık lastiklerin önemli bir çevre problemi olmalarının asıl nedeni değildir. Ne kadar zor ayrışsalar da atıklar tabiatta sonunda ortadan kaldırılabilmektedir. Buna yakma ile destek de olunabilmektedir. Ancak, üretilen atık lastiklerin çok önemli miktarlarda olması bu atıkların giderilmesindeki en önemli yönü ortaya koymaktadır yılı itibariyle 20 milyon tona yakın doğal ve sentetik lastik üretilmiş ve tüketilmiştir. Üretilen kauçuğun çok önemli bir kısmı araç lastikleri üretiminde kullanıldığından devasa boyutlarda kullanılmış araç lastikleri sorunu ortaya çıkmaktadır. Miktarın çokluğu nedeniyle bir çok giderme, uzaklaştırma ve geri kazanarak yararlanma şekli kullanılmış ve geliştirilmiştir. Miktarın çokluğu ve bunların yakılması veya yanması ile doğan çevre zararları bu atıklara olumsuz bir bakışın doğmasına neden olmuş ve kimi zaman ve yerlerde bu atıklar zararlı atıklar gibi ürkülerek yönetilmeye çalışılmıştır. Halbuki, atık yönetiminde atığı ortadan kaldırma ve uzaklaştırma yaklaşımında, atığın tekrar yararlanılacak bir forma dönüştürülmesi düşüncesine sahip olunması ile sıkıntı veren bu atıklar konfor/huzur veren malzemelere dönüştürülebilir. Unutulmamalıdır ki en başlangıçta lastiklerin üretimi için kullanılan hammaddeler de tabiat ve insan tabiatı için çok uyumlu maddelerden oluşmuyordu. Bu bildiri metninde doğal ve sentetik lastiklerin üretimi, atık lastiklerin oluşumu ve muhtemel zararları ve atık lastiklerin yönetimi için kullanılan yol ve yöntemler açıklanmıştır. KAUÇUK/LASTİK ÜRETİMİ Doğal Kauçuk: Doğal kauçuk, kauçuk ağacı denen Hevea brasiliensis den oluşan sütümsü bir akışkan sıvıdan üretilir. Doğal kauçuk, % lastik (cis-1,4 polyisoprene), %2 reçine, % su ve % 2-5 lipid ve proteinden oluşmaktadır yılında dünyada 8,06 milyon ton üretilmiş ve 7,87 milyon ton tüketilmiştir yılı itibariyle dünyada en çok doğal kauçuk üretmiş ilk beş ülke, bin ton olarak; Tayland: 2873, Endonezya: 1792, Malezya:986, Hindistan: 707 ve Çin: 478 şeklinde sıralanmıştır. Ülkemiz doğal kauçuk tüketimi 2003 yılı için 107 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Dünyada doğal kauçuğu ençok tüketen ülkelerin önde gelenleri ise, bin ton olarak; Çin: 1455, ABD: 1079, Japonya: 784, Hindistan: 716 ve Kore Cumhuriyeti: 333 olarak gerçekleşmiştir. Doğal kauçuk; konveyör kayışları, lastik silindir ve tekerlekler vb. gibi endüstriyel ürünlerin, fan kayışları, radyatör hortumları vb. gibi otomotiv ürünleri, lastik eldivenler, oyuncaklar, sıhhi ürğünler vb. gibi lateks ürünleri ve yapışkanların temel hammaddesidir. Bunlardan çok daha fazla tüketildiği alanlar ise; araç lastikleri ve ayakkabı sektörleridir. 1

2 Sentetik Kauçuk: Sentetik kauçukların tasnifi: Stiren Bütadien Kauçuğu (SBR) Cis Polibütadien Kauçuğu (CBR) Sentetik Lateks Diğer Sentetik Kauçuklar şeklinde yapılmaktadır. Stiren Bütadien Kauçuğu (SBR); Stiren ve bütadien den soğuk olarak emülsiyon polimerizasyonu ile elde edilen ve %22,5- %24,5 bağlı stiren içeren bir kopolimer olup genel maksat kauçuğudur. Formülü aşağıdaki gibidir: SBR, yüksek sıcaklığa, yağ ve çözücülere karşı çok dirençlidir. Fiziksel özelliklerinin geliştirilmesi için karbon siyahı ve diğer dolgu maddeleri ilave edilir. SBR, bütün sentetik kauçuklar üretim ve tüketiminin yaklaşık %60 ını oluşturur. Polibütadien Kauçuğu soğuğa ve aşınmaya karşı dayanıklı olmasına karşın bilhassa ıslak yollarda kayma direnci yetersizdir. Dolayısıyla tek başına fazla kullanılmamaktadır. Genellikle SBR ile karıştırılarak karakteristikleri iyileştirilir ve binek otomobil lastiklerinde kullanılır. Polyisopren doğal kauçuğa en yakın elastomerdir. Ancak, SBR ve Polybütadien e nazaran üretim maliyeti daha yüksek olduğundan az miktarda (toplam üretimin %2 si) üretilmektedir. Etilen, Propilen, Butil Nitril kauçuklar gibi diğer elastomerler toplam sentetik kauçuk tüketiminin küçük bir kısmını meydana getirirler. Bunlar lastik sektörünün dışında, mekanik parçalar, tablolar, borular, contalar ve su depolarında kullanılmaktadır. SBR Kauçuğu tiplerinin kullanım alanları aşağıda verilmiştir: SBR 1500: Otomobil lastiği, taşıyıcı bant, hortum SBR 1712: Ayakkabı taban ve ökçesi, mekanik eşyalar, oto paspası SBR 1502: Oto lastiği, beyaz yanak ve karkas kısmı, mekanik eşya, lavabo contası, çizme, galoş, oyuncak, ayakkabı tabanı, çamaşır makinesi merdanesi, spor eşyalar, lastik örtüler SBR 1509: Ayakkabı sanayi SBR 1778: Yer döşemesi, açık renkli çizme, ayakkabı tabanı, lavabo contası, spor eşyalar, suni sünger, oto lastiği Cis Polibütadien Kauçuğu (CBR); Butadien 1,3 monomerinin kobalt katalizörlüğünde özel şartlarda polimerizasyonu ile elde edilen sentetik kauçuk türüdür. CBR ye ait formül aşağıdaki gibidir: CBR kauçukların en önemli özelliği, yüksek elastikiyetidir. Kolay işlenir. Tabii kauçuktan daha fazla olan esneklik kabiliyetini geniş bir sıcaklık aralığında muhafaza eder. İnert gazları çok iyi geçirir. Kaymaya karşı mukavemeti zayıftır. 2

3 CBR Kauçuğunun kullanım alanları aşağıda sıralanmıştır: Oto ve uçak lastiği imalatı, dolgu tekerlek lastiği imalatı, kablo ve tel izolasyonu, araçların V kayışları ve taşıyıcı konveyör bandı imalatı, yer döşemesi imalatı, antişok polistiren ve ABS üretiminde. Ülkemizde üretilen CBR türleri; CBR 1203 ve CBR 1220 olarak ifade edilebilir. Sentetik Lateks; Stiren ve butadien in emülsiyon polimerizasyonu ile elde edilen ve içerisinde yüksek oranda bağlı stiren bulunan bir kopolimerdir. Fabrikadan çıktıktan sonra içine hiçbir katkı maddesi katılmamış ve hiçbir işlemden geçirilmemiş olan kauçuğa ham kauçuk denir. İçine kükürt başta olmak üzere gerekli katkı maddeleri katıldıktan sonra preste pişirilmiş kauçuğa vulkanize olmuş kauçuk denilir. SBR ve CBR üretim/tüketimleri: Ülkemiz SBR ve CBR ihtiyaçlarının önemli bir kısmı, 1975 yılında İzmit Yarımca da Petkim Kompleksinde kurulan fabrikalar tarafından karşılanmaktadır. Şekil 1 de SBR üretim fabrikasına ait imalat akım şeması verilmiştir. SBR ve CBR fabrikaları, tarihinde Tüpraş a devredilmiştir. Çizelge 1 de Tüpraş tarafından üretilen SBR ve CBR türlerinin yapısal özellikleri verilmiştir. Türkiye de 2002 yılı SBR iç talebi 47 bin ton ve CBR talebi 19 bin ton olarak gerçekleşmiş ve 2001 yılında iç talebin Pektim-Tüpraş tarafından karşılanan oranları SBR de %53 ve CBR de %59 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere halen önemli bir oranda SBR ve CBR yurt dışından ithal edilmektedir. Buna ilaveten, sentetik kauçuk sektöründe SBR ve CBR ürünlerinin ana hammaddelerinden Bütadien 1.3 ün büyük bir kısmı Yarımca BDX Fabrikasından sağlanmakta (yaklaşık ¾ ) kalan kısmı ve stirenin tamamı ithalat yoluyla sağlanmaktadır. Ülkemizde en büyük kauçuk tüketicileri olan oto lastiği fabrikaları ve lastik işleme sanayi, artan taleplerini, daha düşük fiyata sahip Bağımsız Devletler Topluluğu, ABD, Brezilya, Meksika vb. gibi ülkelerden sağlamaktadır. Günümüzde sağladığı yakıt tasarrufu ve CO2 emisyonunda sağladığı azaltma nedeniyle önceden kurulu emülsiyon bazda üretilen SBR nin yerini giderek çözelti tipi SBR (S-SBR) almaktadır. Bunlara green veya eco lastik ismi verilmektedir. Dünyada ençok SBR tüketiminin yapıldığı ülkelerde de toplam kauçuk tüketiminin takriben %60 ını SBR oluşturmaktadır. Dünya genelinde, 2003 yılı itibariyle 11,35 milyon ton sentetik kauçuk üretilmiş ve 11,22 milyon ton ise tüketilmiştir. Ençok sentetik kauçuk üreten ülkeler 2003 yılı itibariyle, bin ton olarak; ABD:2113, Japonya:1577, Çin:1272, Rusya Federasyonu:1070 ve Almanya:888 olarak gerçekleşmiştir. Ençok sentetik kauçuk tüketen ülkeler ise 2003 yılı itibariyle, bin ton olarak; Çin:2095, ABD:1890, Japonya:1111 ve Rusya Federasyonu:619 olarak gerçekleşmiştir. HURDA LASTİKLER VE ÇEVRE Hurda lastiklerin çevreye ve toplum sağlığına etkilerini araştıran bir çok çalışmalar olmuştur. Birçok kaynakların hurda lastikleri tümüyle inert madde olarak ifade etmelerine karşılık, laboratuarda suya geçebilecek maddelerin tayini için kabul edilen TCLP yöntemine göre Çizelge 2 de ifade edilen sonuçlar elde edilmiştir. Arazide yapılmış araştırma neticeleri ise Çizelge 3 te verilmiştir. 3

4 Şekil 1. Yarımca SBR Üretim Tesisi İmalat Akım Şeması (DPT, 2001) Çizelge 1. Türkiye de üretilen kauçuk türlerinin özellikleri (DPT, 2001) ÖZELLİK Birim SBR 1502 SBR 1712 SBR-1712 NF CBR 1203 CBR 1220 Uçucu Madde % w 1,5 max 0,75 max 0,75 max 0,75 max 0,75 max Toplam Kül % w 0,3 max 1,5 max 1,5 max 0,3 max 0,3 max Mooney Viskozitesi ML/4' 100oC Kopmada Gerilme Direnci Kg/cm2 35'/145oC 220 dak 175 dak 175 dak 125 dak Kopmada Uzama % 35'/145oC 380 dak 500 dak 500 dak 380 dak Çizelge 2. Laboratuarlarda yapılan TCLP araştırması sonuçları (mg/l) (Liu ve ark., 1998) TCLP Birincil İkincil Minnesota Minnesota Lastikleri Wisconsin Scrap Tire VDOT, Yönetmelik İçmesuyu İçmesuyu RALs ph 5,0 ph 5,0 ph 7,0 ph 8,0 AFS Mangmnt long- Limiti Standardı Standardı Council term Al 0,05-0,2 0,746 As 5 0,05 limit altında Ba ,5 0,488 0,205 0,174 0,265 0,12 0,59 2,08 Cd 1 0,005 0,005 0,125 0,007 < 0,005 < 0,005 limit altında 0,0035 Cr 5 0,1 0,12 0,235 0,002 < 0,005 < 0,002 < 0,003 0,048 0,0824 Cu 1,3 0,328 Fe 0,3 0, ,2 0,531 0,718 0,23 31,62 Mn 0,05 0,3 Hg 0,2 0,002 0,0004 Ni 0,1 2,46 Se 1 0,05 0,045 0,203 < 0,054 < 0,045 < 0,028 < 0,005 limit altında Ag 5 0,05/0,1 0,005 Zn ,5 17,5 3,38 < 0,005 0,63 0,153 4

5 Çizelge 3. Arazide yapılan sızma araştırması sonuçları (mg/l) (Liu ve ark., 1998) Her iki çizelgedeki sonuçlara göre; lastiklerden veya kırpıntılarından sızan sular tehlikeli atık özelliğine sahip değildir. Birincil ve ikincil içme suyu standartları da bir çok parametreler için aşılmamaktadır. Fe, Mn ve Zn gibi metallerin daha fazla sızma yapabildiği görülmüştür. Uzun vadeli testlerde sınırları aşan değerler elde edilmiştir. Yapılan deneyler, asidik şartlarda metal iyonlarındaki çözünmenin ve ph=8 gibi alkali bir şartta organiklerin çözünmesinin arttığını ortaya koymuştur. Bu tür çalışma sonuçlarına dayanarak bu tür atıkların sıhhi kullanım yerlerinde olmayacağı, buna karşılık örneğin çöp depo yeri sızıntı suyu toplama tabakası olarak faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır. Hurda lastiklerin yeraltısuyu ile temasta bulunduğu birçok durumda toprağın ph durumuna bağlı olarak içme suyu standartlarının zorlanabildiği görülmüştür. Bazı araştırmacılar (Draper, A.J. 2002), lastik tozunu TCLP yöntemi dışına çıkarak 10 gün gibi uzun bir süre aynı suyla temasta tutarak oluşan sızıntının sucul mikroorganizmalara ve böcek-kurtçuk boyutundaki canlılara zarar verdiğini ifade etmişlerdir. Bu araştırmacılar her km de araç lastiğinden 90 mg lastik partikülünün yol tozuna karıştığını belirtmişlerdir. Bu partiküllerin alergen olma ihtimali bulunmaktadır. Hurda lastiklerin yığıldığı yerlerde önemli 2 çevre zararı söz konusu olmaktadır. Bunlar; bu yığınlarda meydana gelen şiddetli yangınlar ve diğeri ise bu yığınlarda rahatça çoğalma fırsatı bulan böcekler nedeniyle toplum için oldukça tehdit edici hastalıkların yayılma ihtimalidir. Araç lastiklerinin içinin boşluklu olması bunların sönmesini zorlaştırmaktadır. Örneğin ABD, Winchester-Virginia da meydana gelen bir yığın yangını yaklaşık 9 ay sürmüştür. Lastik yığınlarının yanmasıyla atmosfere tonlarca zararlı bileşikler yayılmaktadır. Siyah bir bulut gibi atmosfere yayılan bu maddeler içinde; karbon siyahı, uçucu organikler, yarı-uçucu organikler, çok halkalı hidrokarbonlar, yağlar, kükürt oksitleri, azot oksitleri, nitrosaminler, karbon oksitleri, uçucu partiküller ve As, Cd, Cr, Pb, Zn, Fe vb. gibi metaller bulunabilmektedir. Konuyla ilgili detay için; EPA, 1997 yayını Air Emissions from Scrap Tire Combustion incelenebilir. Yangınlar ile atmosfere yayılan bu kirleticiler yakın çevredeki toprak ve suların kirlenmesine de neden olurlar. Yangın sonrasında kalıntıların toprağı kirletme potansiyeli söz konusudur. Yangını söndürmek maksadıyla sıkılan sular yangında piroliz meydana gelmesine ve toprağa sızarak ayrı bir probleme neden olabilecek bir çok hidrokarbonların oluşmasına da neden olabilmektedir. 5

6 Yığınlarda üreyen böceklerden kaynaklanan hastalıklar, özellikle yağmurlardan sonra görülmektedir. Ohio da bir çalışmada çocuklarda meydana gelen rahatsızlıkların %80 nedeninin yakında bulunan hurda lastik yığınları olduğu savunulmuştur. Bütün haldeki hurda lastiğin doğrudan insan sağlığı ile etkileşimi açısından yapılan araştırmalarda; akut bir etkinin olmadığı belirlenmiştir. Lastiğin hammaddelerinden biri olan ve International Agency for Research on Cancer tarafından kanserojen olarak sınıflandırılmış olan işlenmemiş naftenik veya aromatik extender yağlarının deriyle sürekli teması halinde deney hayvanlarında deri kanseri görülmüştür. İnsanlarda uzun ve tekrarlanan temaslar halinde alerjik deri reaksiyonunun meydana geldiği belirtilmektedir. HURDA LASTİKLERİN YÖNETİMİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER Hurda araç lastikleri üzerinde kullanma sonrasında kalan sadece lastiğin bulunduğu et kısmı zımparalanarak alınsa bile toplam kütlenin %1 ini oluşturmamaktadır. Keza, termosetting özellik taşıdığı için hurda lastikler ısıl olarak tekrar kullanılacak şekilde işlenememektedir. Bütün haldeki hurda araç lastiklerinin çok boşluklu olması, sıkıştırılmalarının zor olması ve ayrışmalarının uzun yıllar alması nedenleriyle katı atık depo yerlerinde depolanmaları da tercih edilmemektedir. Katı atıkların depolandığı düzenli depolara yerleştirilen bütün araç lastiklerinin zaman içinde yukarıya doğru hareket ederek, depo yerindeki tüm tabakaları yırttığı ve depo yeri tasarımına zarar verdiği de görülerek, depo yerlerine bütün haldeki araç lastiklerinin depolanamayacağı çabuk anlaşılmıştır. Hurda lastiklerin açık alanlarda yığıldığı yerler için en önemli 2 çevre sorunu yukarda ifade edilmişti. Bu nedenlerle hurda lastiklerin uzun süreler için önemli bir miktarı oluşturacak yığılmasının mahzurlu olduğu görülerek, bu atıkların bertarafı için yeni alanlar araştırılmaya başlanmıştır. Çizelge 4 te yıllarında bazı ülkelerdeki hurda araç lastiği yönetim durumları verilmiştir. Çizelgenin incelenmesi ile atık depo sahasına gömmenin terk edilmekte olduğu görülmektedir. Çizelgeden atık lastiklerin enerji elde edilmesinde ağırlıklı biçimde kullanıldığı görülmektedir. Buna karşılık, çizelgede sıralanan bertaraf yöntemlerinden geri kazanma için ülkelerin yatırımlarının ve geri kazanma yerlerinin giderek artması nedeniyle geri kazanma oranında giderek artan oranlar söz konusudur. Çizelge 4 teki bilgiler giderek değişmektedir. EPA ya göre halihazırda ABD de hurda lastiklerin %78 i muhtelif yöntemlerle ticari olarak değerlendirilmektedir. Değerlendirilen bu atık lastiklerin %42 si ise termik santral, çimento fabrikası ve endüstriyel kazanlarda yakılarak, atıkların enerjisinden yararlanılmaktadır. Isıl maksatla kullanılan lastiklerin, halihazırda, %46 sı çimento fabrikalarında, %17 si kağıt fabrikalarında, %16 sı termik santrallerde vb. şeklinde değerlendirildiği görülmektedir. Çizelge 4. Bazı ülkelerde araç lastiklerinin yönetimi (Adhikari, De ve Maiti, 2000) Bertaraf Fransa Almanya İtalya İngiltere Belçika Hollanda İsveç ABD Yöntemi Yeniden kaplama, % 20 17, Geri kazanma, % 16 11, ,5 28 Enerji elde edilmesi, % 15 46, Atık deposuna, % İhracat, % ,

7 Ülkemizde yeniden kaplanmış araç lastikleri, ekonomik olması nedeniyle kamyonlarda oldukça tercih edilmektedir. İtalya da 2001 Aralık ayında çıkan kanun düzenlemesi ile stepne lastiğin kaplanmış lastik olması halinde %20 destek öngörülmüştür. İngiltere de 2003 Temmuz da araç lastiği kaplaması ile ilgili yeni bir mevzuat yayınlanmıştır. ABD de de tekrar kaplanmış lastiklerin kullanılması desteklenmektedir. Bazı şirketler tüm araçlarına yenilenmiş araç lastikleri takmayı prensip haline getirmişlerdir. Bunlara bazı örnekler; The U.S. Postal Service, Federal Express ve United Parcel Service. Yeniden kaplanan araç lastikleri ile ilgili olarak bazı eyaletlerde bazı kabuller geliştirilmiştir. Karayoluna çıkacak otobüslerin ön tekerlerinin ve traktörlerin tüm tekerleklerinin yenilenmiş lastik olmaması ve iki kezden fazla yenilemenin yapılmaması vb. gibi. Meydana gelen gelişmeler, hurda araç lastiklerin kullanılmasının giderek yaygınlaşacağını göstermektedir. Ancak bu konudaki önemli bir nokta ise yeniden kaplama yapmış lastiklerden yolda parçaların kopmaması gerektiğidir. Bu şekildeki uygunsuz yenilemelerin kesinlikle yapılmasının önüne geçilmelidir. Uygun yenilemeye rağmen, araçların kullanılmasındaki gerekli dikkat edilecek noktalar araç lastiği ömrünü uzatmaktadır. Hurda lastiklerin yönetimini geciktirmek ve rahatlatmak için tüm araç lastiği üreticileri, web siteleri ve basılı broşürleri ile, araç bakımı ve doğru lastik seçimi ile ilgili tüketiciye bilgilendirmeler yapmakta iseler de bunun yaygınlaştırılması ve tüketicilerin daha bilinçli hale getirilmesi çok önemli yararlar sağlamaktadır. %90 dan fazlası organik olan ve ısıl değeri 32,6 mj/kg olan hurda lastikler, yakıt olarak da değerlendirilmektedir. Hurda lastik, ısıl değeri 18,6-27,9 mj/kg aralığında değişen kömürden daha fazla ısıl değere sahiptir. Hurda lastik, genelde iri parçalara bölünerek yakıcılarda yakılmaktadır. Lastiklerin yakılması ile elektrik ve buhar üretilebilmektedir. Buna karşılık, aynı zamanda önemli bir hava kirlenmesi oluşacağından, önemli bir hava kirliliği kontrol ekipmanının kurulması gerekmektedir. Hurda lastiklerin yakılması yerine pirolizi üzerine de çalışmalar yapılmış ve günümüzde birçok ülkede kurulu tesisleri bulunmaktadır. Gönüllü ve ark. (1997) tarafından laboratuarda yapılan hurda lastik piroliz araştırmasında; 5-59 o C/dakika aralığında değişen hızlarda ısıtmalar ile 150 o C gibi düşük bir sıcaklıkta bozunma ürünleri başlamış ve o C a kadar termal bozunma tamamlanmıştır. 59 o C/dakika hızla termal bozundurmada oluşan pirolitik kömür miktarı %20 olarak gerçekleşmiştir. Deneylerde elde edilen pirolitik yağın ve kömür ısıl değerlerinin, sırasıyla; 10,720 ve 7,780 cal/g olduğu tespit edilmiştir. Atık lastiklerin vulkanize edilmiş olması, tekrar işlenmelerini güçleştirmekte olduğundan, birçok devulkanizasyon yöntemleri gerçekleştirilmiştir. Bu konudaki gayretler devam etmekte olup, giderek bu yönde araştırma ve uygulamaların yaygınlaşması beklenmektedir. Elde edilen ürünün ham kauçuğa benzemesi ve işlenme kolaylığına sahip olması gibi avantajlar bu yöntemlerin sunduğu avantajlardır. Devulkanizasyon için geliştirilen yöntemler; fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Fiziksel yöntemler; mekanik işlemler, termo mekanik işlemler (dondurma-çözme), cryomekanik işlemler, mikrodalga ve ultrasonik işlemler olarak sıralanabilir. Kimyasal yöntemler ise yine başlıklar olarak; organik disülfürler ve merkaptanlarla işleme, inorganik bileşiklerle işleme ve kimyasal bozundurmayla işleme belirtilebilir (Adhikari, De ve Maiti, 2000). Hurda lastiklerin geri kazanılması yöntemleri günümüzde giderek çeşitlenerek yaygınlaşmaktadır. Hurda lastiklerin geri kazanılması bütün halden-toz hale kadar, çeşitli boyutlar için yapılmaktadır. Bütün haldeki hurda lastiklerin geri kazanılma uygulamaları: 7

8 - Oyun parkları - Motorlu spor alanları - Deniz kıyısında gemi yanaşma noktaları - Toprak erozyonu önlemede - Zeminin su oymasına karşı köprü ayaklarının kaplanması - Araç park alanları - Deniz kıyısında dalga kırıcı olarak - Su ortamlarında canlı yaşamının gelişmesi için bentik alanda - Şev stabilizasyonunda (çelik teller ile birbirine bağlanmış olarak) - Yol stabilizasyonunda (çelik teller ile birbirine bağlanmış olarak) İri parçalar haline getirilen hurda lastiklerin kullanıldığı alanlar: - Çöp depo yerinde sızıntısuyu toplama tabakası teşkili - Çimento fabrikalarında yakıt olarak - Elektrik üretimi maksatlı termik santrallerde yakıt olarak - Isı, buhar ihtiyacı için kağıt vb. endüstriyel sektörlerin kazanlarında yakma Kırıntı ve toz haldeki kullanım alanları çok daha geniş olup, aşağıda sıralanmıştır: - Otomobil Endüstrisinde: Kayışlar Oto fren balatasında bağlayıcı Oto tamponları Araba kaportasında sızdırmazlık contaları Araç içi paspaslar Contalar Darbe absorblayıcılar Teker arkasında çamur/su sıçramasını önleyen lastik perdeler Araç lastikleri ve İç lastikler Gemi raspa malzemesi - Spor Alanları Yüzeylerinde: Atletizm parkuru Golf ilk vuruş alanları Kreş oyun alanları Rerkreasyon alanları Çim bowling alanları Tekne içinde kaymayı önleyici yüzey Okul spor alanları Yüzme havuzu çevresi ve bahçe içi yollar Tenis ve basketbol sahaları Yürüyüş parkurları - İnşaatlarda ve İnşaat Malzemesi Üretiminde: Tutkallar ve izolasyon sıvıları Teneke içi reçine kaplaması Halı tabanı Genel ekstüzyon ürünleri Genel döküm kalıp ürünleri 8

9 Baraj, depo, havuz, atık bertaraf sahası ve çatı sızdırmazları ve örtüleri Paspaslar Bina zemin kaplamaları Su basmanı su önleyici Contalar Hastane, endüstri ve banyo zeminleri Insulation Kümes hayvanı altlıkları Kaymayı önleyici yüzey malzemesi İnşaat boyası Bağlantı noktası briketi Zemin yükseltme Çatı kiremitleri Vibrasyon gidericiler Çatı ve duvarlarda su izolasyon madde - Zemin ve Asfalt Uygulamaları: Drenaj boruları Civa ve metalik yüzeyler için filtreleyici malzeme Poroz sulama boruları Demiryolu ray bağlantıları Karayolu inşası ve tamiri Asfalt yol çatlakları kapama malzemesi Karayollarda lastik katkılı asfalt Toprak iyileştirici ve zemin örtüsü At yarış pisti malzemesi Toprakaltı drenajı Malzeme yönlendirme bacaları dağıtma zemini Trafikte araç ve insan geçiş barikatları - Termoplastik Elastomerik Ürünler: Oto parçaları Radyo, TV vs. parçaları Kablo yalıtkanı Halı kayma önleyicileri Boru biçimli çekme malzeme Esnek lastik uygulamaları Dökümle şekillendirilmiş inşa ürünleri İzolasyonlar Yarı havalı tekerler İçi dolu endüstriyel tekerler Tepsiler, bidonlar ve kutular Hurda lastik için her eyalette ayrı mevzuat düzenlemesi olan ABD de, hurda araç lastiklerinin yönetimi için otomobil lastikleri perakende fiyatına 0,5-2$ ve kamyon lastikleri perakende fiyatına 3-5$ ilave edilmektedir. 1 Temmuz 2003 tarihi ile yürürlüğe giren ABD nin Idaho eyaleti hurda lastik yönetim mevzuat düzenlemesinde aşağıda ana başlıkları ile ifade edilen düzenlemeler getirilmiştir: Biriktirme/Depolama: - Hurda lastikler izin verilmemiş özel veya tüzel hiçbir alana (sular dahil) depolanamaz 9

10 - Hurda lastik depolama sahalarının işletilmesi için otoriteden gerekli izini alacak düzenlemelerin tümü yapılmalıdır - Sistemin korunması için araç lastiği başına 2,5$ istenir - Depolama sahası yerleşimi, lastik değerlendirme kapasiteleriyle sınırlanır - Çevreye zarar vermeyecek gerekli tedbirler alınmalıdır. Aksi bir durumda otorite izini kaldırabilir veya askıya alabilir - Depo alanında uygun olmayan depolama görüldüğünde, lastik başına 500$ a kadar ceza verilir Uzaklaştırma/Bertaraf: - Atık lastiklerin, atık lastiklerin hacmini (%65 e kadar) azaltmak için altyapısı (balyalayıcılar) bulunan özel veya tüzel katı atık depoları haricinde hiçbir yerde bertarafı yasaktır - 20cm*20cm ebatlarından büyük veya 400 cm 2 den büyük lastik parçalarının katı atık depo sahasına depolanamaz - Uygunsuz bertarafın tespiti halinde atık lastik başına 500$ a kadar ceza verilir Taşıma: - İzin verilmiş bir biriktirme/depolama alanı veya katı atık depo sahası dışında bir yere taşımak yasaktır - Uygunsuz taşımanın tespiti halinde atık lastik başına 500$ a kadar ceza verilir Geri Kazanma ve Tekrar Kullanma: - Atık lastiklerini geri kazanma ve tekrar kullanma için uygulanacak yöntemleri, Eyalet çevre departmanı tespit eder ve yönetir SONUÇLAR Medeniyetin bir gereği olarak oluşan atık araç lastiklerinin çevre için çok önemli bir sıkıntıyı doğurduğu çoktan anlaşılmış olmakla beraber; günümüz dünyasında bu atıkların yönetimi ile ilgili olarak yeni elde edilen teknolojik anlamaların yardımıyla giderek doğruya doğru hareket edildiği görülmektedir. Bu arayış içerisinde çok önemli bir mesafenin alınmış olmasına rağmen, atık lastik oluşum miktarının her geçen yıl artmasının önüne geçilmiş değildir. Bu atıkların en uygun yönetimi ile ilgili aramalar devam ederken, bu atıkların oluşmasını azaltacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu maksatla, konuyla ilgili gayretleri olmasına rağmen, lastik üreticileri tüketiciye doğru ürün alma ve ürünü en uzun süre kullanma yollarını çok iyi bir şekilde öğretmelidirler. Keza atık oluşumunu azaltmak için tekrar işlenerek yenilenmiş lastiklerin kullanılması için doğru üretim işi yapacak altyapının kurulması konusuna lastik üreticilerinin el atması beşikten mezara kadar sorumluluk gereğidir. Ülkemizde eksikliği olan diğer bir alan da atık lastiklerin çeşitli malzemeler üretilmek üzere kullanılması ile ilgili endüstriyel/ticari gayretlerin bulunmamasıdır. 10

11 KAYNAKLAR Adhikari, B., De, D. ve Maiti, S. (2000), Reclamation and Recycling of Waste Rubber, Progress in Polymer Science, 25, pp DPT (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı-Kauçuk Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu Karbon Siyahı Ve Sentetik Kauçuk Alt Komisyonu Raporu, DPT: 2809 ÖİK: 612 EPA(1997), Air Emissions from Scrap Tire Combustion, EPA-600/R Gönüllü, M.T. ve ark. (1997), Çeşitli Atıklar Için Optimum Pirolitik Işletme Parametrelerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Proje No. KTÇAG-131. Liu,H.S., Mead, J.L. Stacer, R.G., Technical Report #2: Environmental Impacts of Recycled Rubber in Light Fill Applications, Chelsea Center for Recycling and Economic Development Plastics Conversion Project, University of Massachusetts, August State of Ideho, Department of Environmental Quality web sayfası EPA hurda lastik web sayfası Tire Retread Information Bureau web sayfası International Rubber Study Group web sayfası 11

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ Onursal Yakaboylu Aslı İşler Filiz Karaosmanoğlu 1 Onursal Yakaboylu - Atık Sempozyumu / Antalya 19/04/2011 İÇERİK Lastik Atık lastik Atık

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI HOŞGELDİNİZ

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI HOŞGELDİNİZ MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİNİN GERİ KAZANIMI Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 40.01 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde): 4001.10 - Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun

Detaylı

Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Geri Dönüştürme Sistemi

Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Geri Dönüştürme Sistemi Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Geri Dönüştürme Sistemi 2011 Fabrika Kurulum İlkeleri ÖTL ile İlgili Mevzuatlar Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ

Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ Alüminyum, yer kabuğunda en çok bulunan üçüncü elementtir. Bugün dünyada; 730.000.000 ton/yıl ile ilk sırada yer alan demir-çelikten sonra 22.000.000

Detaylı

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15 YMN15 EPDM BAZLI KARIŞIMLAR İÇERİSİNDE KULLANILAN KARBON SİYAHI PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN VULKANİZASYONA VE NİHAİ ÜRÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ A.M.Eroğlu 1,G. Albayrak 2, İ. Aydın

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 )

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) 25 Nisan, Side / Antalya Mine Koç, Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş., Kocaeli/Türkiye Yönetmelikler Katı Atıklar Çevre Kanunu 1983 Tehlikeli

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A

BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A BLOK KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A ÖNEMLİ UYARI:..! HER ÜRÜNÜN KENDİ ŞEKİL, ÖLÇÜ, TASARIM VE KALINLIKLARINA

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 3. Endüstriyel Kirlenme Problemleri Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK 3.1. Endüstriyel Atık Kaynak ve Türleri Endüstriyel faaliyetlerin asıl amacı; üretim yapmak Endüstriyel

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son dönemde

Detaylı

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ A.Yavuz Yücekutlu, A.Teoman

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU 2015 1 2 TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU Polietilen (PE) tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. Polietilen ithalatı; dünya toplam plastik

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

KAUÇUK VE PLASTİK SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE PLASTİK SEKTÖRÜ KAUÇUK VE PLASTİK SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 H.BOZTEPE SEKTÖR NO: 22 SEKTÖR ADI: KAUÇUK

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları Proje No Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 1 Soğuk spray kaplama düzeneğinin tasarlanması

Detaylı

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ EKONOMİK DURUM : Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV Pakistan, 176,3 milyon nüfusu ve % 2,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU Gözde SEVİLMİŞ Plastikler; telefondan televizyona, otomobilden su şişelerine, yalıtım malzemelerinden yiyecek ambalajlarına kadar hayatımızın her alanında gittikçe artan

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ )

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) Hazırlayan : Kimya Mühendisi Neslihan ERGÜN neslihan.ergun@pagev.org.tr 1 PLASTİKLER GTİP

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 SUNUM İÇERİĞİ I. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 3 / 48 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2013 2014 Dünya ham çelik üretimi yaklaşık 1,618 milyar tondur. Çin, Dünya

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO 3901

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN Harici Yanma Tesisi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Özgür AKGÜN 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Alanı 4.2 km² 3 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Ülkemizin en büyük ve tek entegre yassı çelik üreticisi 9 milyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

FİYAT LİSTELERİ HABER VERME GEREĞİ DUYMADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. LÜTFEN SİPARİŞLERİNİZİ FAX VEYA MAİL YOLU İLE BİLDİRİNİZ.

FİYAT LİSTELERİ HABER VERME GEREĞİ DUYMADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. LÜTFEN SİPARİŞLERİNİZİ FAX VEYA MAİL YOLU İLE BİLDİRİNİZ. KULLANILAN ELASTOMER TÜRLERİ 1 ELASTOMERLERİN ÖZELLİKLERİ 2 ORİNG TOLERANS ÖLÇÜLERİ 3 YUVA ÖLÇÜLERİ 4 KANAL ÖLÇÜLERİ 5 MİL VE BOĞAZDA KIRILMA PAY ÖLÇÜLERİ 6 FİYAT LİSTELERİ HABER VERME GEREĞİ DUYMADAN

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI

ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI HATUN ÖZTÜRK 20338647 Küresel Isınma Küresel ısınma, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artış için kullanılan bir terimdir. Fosil yakıtların

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

Atık Yönetimi Daire Başkanlığı. Yönetimi

Atık Yönetimi Daire Başkanlığı. Yönetimi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire Başkanlığı Termik Santrallerden Kaynaklanan Küllerin Yönetimi Erdem ÖZMEN Çevre ve Orman Uzmanı Antalya, Nisan 2011 Yönetimi Kömür, dünyada en yaygın

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İNŞ.YÜK.MÜH.YASİN ENGİN yasin.engin@gmail.com Şubat, 2015 İçerik Dünyada ve Türkiye de Çimento Üretimi CO 2 Emisyonu Sürdürülebilir Üretim Alternatif Hammaddeler

Detaylı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1. Su giderme 2. Kurutma 3. Boyut küçültme 4. Yoğunlaştırma 5. Ayırma Su giderme işleminde nem, sıvı fazda gideriliyor. Kurutma işleminde nem, buhar fazda gideriliyor.

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ

MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 MOTORLU KARA

Detaylı

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: ggullu@hacettepe.edu.tr Ulusal Su ve Sağlık Kongresi Antalya-26-30 Ekim 2015

Detaylı

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

İsmet Paşa Mah. 202 Sk. No: 9 Subaşı / Torbalı - İZMİR. Telefon: 0232 868 51 31 Faks: 0232 868 51 41. www.orbaykaucuk.com.tr info@orbaykaucuk.com.

İsmet Paşa Mah. 202 Sk. No: 9 Subaşı / Torbalı - İZMİR. Telefon: 0232 868 51 31 Faks: 0232 868 51 41. www.orbaykaucuk.com.tr info@orbaykaucuk.com. İsmet Paşa Mah. 202 Sk. No: 9 Subaşı / Torbalı - İZMİR Telefon: 0232 868 51 31 Faks: 0232 868 51 41 www.orbaykaucuk.com.tr info@orbaykaucuk.com.tr L A S T İ K L E R İ N G E R İ D Ö N Ü Ş Ü M Ü O R B A

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi Pomza, inşaat sektöründe hafif beton elde edilmesinde agrega olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI Yüzey Mühendisliği Malzemelerin yüzey özelliklerini değiştirerek; yeni mühendislik özellikleri kazandırmak ya da dekoratif açıdan çekici kılmak, insanoğlunun eski çağlardan

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Beslenmemizde Bitkisel Yağların Önemi Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızartılmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse sağlığımız için yararlıdır. Çünkü; Ucuz, hızlı ve verimlidir. Gıdaların

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ Allil klorür üretiminin ana maddesi propilen ve klor dur. Allil klorürün verimli ve ekonomik sentezi 1930 larda yüksek sıcaklıklarda (300-500 C) klorlaşma reaksiyonu ile Shell Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına

Detaylı

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI HAVA Etrafımızı saran gaz karışımıdır ( Atmosfer). Kuru Temiz hava içerisinde yaklaģık olarak ; - %78 Azot - %21 Oksijen - %0,03 Karbondioksit

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

KİMYA SANAYİNDE GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ

KİMYA SANAYİNDE GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ KİMYA SANAYİNDE GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU V. TOPLANTI 26 Ağustos 2011 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü KAPSAM ve METODOLOJİ Sunum

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ ÇÖP DEPONİ ALANLARINDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU KONTROLÜ, ÇÖP SIZINTI SUYUNUN ARITMA ÖNCESİ BOİ, KOİ, AKM DEĞERLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Bütün dünyada olduğu gibi,

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ Hazırlayan Faruk BİLGİ 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizde plastik işleme

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KULLANILMIŞ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALÜMİNYUM HAKKINDA BİLGİ * Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksit madenidir.

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000 den fazla kullanılan geniş bir

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına, TÜBİTAK-KAMAG desteği ile yürütülmüş olan Türkiye de Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi

Detaylı

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ ARC - RELAXTIVE OIL YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ RELAXTIVE OIL HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? RELAXTIVE OIL sıkışmış, paslanmış cıvataları, somunları, bağlantı elemanlarını, uzun süre kullanılmadığı için paslanarak

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

«Polimatiz» Kapalı anonim şirketi Dokumasız malzemeler ve inşaat membranların üretimi.

«Polimatiz» Kapalı anonim şirketi Dokumasız malzemeler ve inşaat membranların üretimi. «Polimatiz» Kapalı anonim şirketi Dokumasız malzemeler ve inşaat membranların üretimi. Genel müdür Belova N.E. Tataristan Cumhuriyeti, Alabuga bölgesi, «Alabuga» Özel Ekonomi Bölgesi 8(85557) 5-91-10,

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı