Kullanım Klavuzu. Tablo Ġçeriği. 1 Kurulum... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım Klavuzu. Tablo Ġçeriği. 1 Kurulum... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ."

Transkript

1 Kullanım Klavuzu Tablo Ġçeriği 1 Kurulum... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 1.1 Paketi Açma Kesicinin Kutusunu Açma ve Çıkarma Makineyi Ayakla Kurma Makineyi Ayaksız Kurma SummaCut Kesici BĠleĢenleri Kesicinin Önden GörünüĢü Kesicinin Arkadan GörünüĢü Kesiciyi Bağlama Topraklama Voltaj Ayarı Keciye Enerji Bağlama Kesiciyi BĠlgisayara Bağlama USB bağlantısı USB Kablosu Kullanarak Kesiciyi PC ye Bağlama USB kablosu Kullanarak Kesiciyi Mac a Bağlamak RS-232 Bağlantısı Mazleme Yükleme... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Pabuç Pozisyonu Mazleme Yükleme... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Malzeme Yükleme Prosedürü Araç-gereç montajı Bıçak Montajı Kalem Montajı Table of contents I

2 2 Temel ĠĢlem LCD VE KONTROL PANELĠ Kontrol Panel Menu Anahtarı ÇıkıĢ Anahtarı GiriĢ Anahtarı Test Anahtarı Hareket Anahtarları,, ve Araç - Gereç Parametreleri Nasıl Ayarlanır Bıçak Türünün Ayarlama Bıçak Basıncını Ayarlama Drag Bıçak Ofsetini Değiştirme Kesim Hızı Nasıl Değiştirilir Kullanıcı Nasıl Değiştirilir İşaretin Doğru Ölçüde Olduğundan Nasıl Emin Olunur OPOS (Optik Pozisyonlama) Tanıtım... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 3.2 Temel OPOS iģlemi OPOS Kalibrasyou Malzeme Kalibrasyonu Detaylı OPOS ĠĢlemi İşaretlerle Grafik Yaratmak OPOS XY Grafik Basma Kesicinin İçine Grafik Yükleme OPOS Sensörü İçin Parametreleri Kurma İşaretleri Girme Kontür Kesme OPOS ile Birlikte Otomatik Tasklar Aynı Rulo Üstünde Birçok Kopya Kesme Birçok Mazleme Kağıdında Aynı Grafiği Kesme OPOS Barkod Doğrudan Kesim... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Table of contents II

3 4 Detaylı ĠĢlem Tanıtım... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 4.2 Ana Menü... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Hızlanma... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Turbo Kesim Basınç Bıçak Baskısı Pouncing Gap Kullanıcı Konfigürasyonu Yeniden Kurma Yeniden Kesim YÜkleme... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Yükleme Hizalı Yükleme Sistem Kurulumu Sistem Kurulum Menüsü Güven Testi DIN A4 Test Araç,gereç... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Esnek Kesim Paneller Hızlanma Büyükkesim Optik kesim Emulate USB Klas Baud Rate... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Parite RTS/DTR (RS232): RS 232 TEST Hiza Modu... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Otomatik Yükleme... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Dil Default Menu... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Copy current user Menü Üniteleri ROM Revizyonu Malzeme Sensörü Sensör Kurulumu X/Y Kalibrasyonu Coil Setup Malzeme Hesaplama OPOS Hesaplama OPOS Ayarlama OPOS Sensörü Table of contents III

4 5 Bakım ve Temizlik Tanıtım... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ SürüĢ Sistemini Temizleme Malzeme Sensörünü Temizleme Y-Guide Rail temizleme Sigortayı DeğiĢtirme Verler ve Genel Bilgiler Modeller Özellik Listesi Donanım Arafaz... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Fonksiyonrlik Yazılım... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Kesici Aksesuarları ve Bilişenler Teknik Özellikler Makine Ölçüleri Nakliye Ölçüleri... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Malzeme Performans Arafaz... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Fırmware Çevresel... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Electriksel Sertifikalar... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 6.4 Kesici Aksesuarları ve BileĢenleri Table of contents IV

5 FĠgür Listesi 1-1 Summacutter Cutter Fully Boxed Contents Of Box Stand Contents Of Box Basket Mounting Horizontal Panel Mounting Horizontal Panel Mounting The 4 Casters Mounting The Cutter On The Stand installing The Basket position Of a Cutter On a Table Summa Cut Cutter, Front View Summa Cut Cutter, Rear View Properly Grounded Connection media is Loaded and Cutter is Ready Cutter is Ready no Media is Loaded Position Pinch Rollers Pinch Roller Lever Media Flanges Position Media Flange On Cutter Feeding Roll Media Without Using Media Flanges Media Position Pinch Roller Lever Removing The Drag Knife Holder From The Clamp Removing The Knife From The Standard Drag Knife Holder Dual Clamp Drag Head Knife Pressure Test Pattern Knife Ġs Choosen Tool Pen Ġs Choosen Tool Touch Screen Correct Knife Offset Pattern Length Calibration Pattern Position Media Fro Multiple Sheet Opos Barcode Job Loaded FlexCut Principle combined Contour Cut and Cutting Through main Menu Configuration Menu Overcut Sensor Setup Placement Of Vinyl Strip Media Sensors Summacut Cutters Sliding Surfaces On Y-Guide Rail Power Entry Module Table of contents V

6 1 Kurulum 1.1 Kesicinin Paketini Açma NOT: Tekrar TaĢınması Gerekebilir Diye Nakliye Kendi Original Paketini Tamamen Açmada Her hangi Bir Yere Nakil Etmeyiniz. Kesiciyi Kutusundan Çıkarmadan Önce Makineyi Kuracağnız Yerin Tüm Aksamları Ġçin Yeterli GeniĢlikte Olduğundan Emin Olunuz. ÖNLEM: Emniyet Ġçin, Paketi Açarken 2 Den Fazla KiĢi Olmamalıdır Kesiciyi Paketinden Çıkarma 1. Bantları ve ġeritleri Çıkartınız 2. Kesici Foyoya Sarılıdır. D120, D140 ve D160 Modelleri Ayakları Sepetle Gönderilir. Aksesuarlar Ayrı Bir Kutuda Makine Kutusunda Mevcuttur. Öncelikle HerĢeyin Tam Olup Olmadığını Kontrol Ediniz. 3. Paketleme Ġçin Kullanılan Hiç Bir ġeyi Atmayınız. BaĢka Bir Yere Orjinal Paketi Olmadan Gönderilmesi Garanti Kapsamını Fes Eder. FIG SUMMACUT KESĠCĠSĠ TAMAMIYLA KUTULANMIġTIR Setup 1-1

7 1.1.2 Makineyi ayaklarıyla kurmak 1. Ayakların ve Sepetin Tüm Aksesurlarla Birlikte Geldiğinden Emin Olunuz. Ayaklı Kutunun Ġçinde Bulunması Gerekenler: a. 2 Bacak b. 2 Ayak c. 1 Horizontal Panel d. 4 Bağlayıcının Çantası, Vidalar ve Diğer Aksesuarlar Ayağı Kurabilmek Ġçin FIG AYAK KUTUSUNUN IÇERIĞI Sepetli Kutunun Ġçinde Bulunması Gerekenler: a. Toplam 7 Tüp b. Bez Sepet c. Sepeti Kurmak Ġçin Gereken Aksesuralar FIG SEPET KUTUSUNUN IÇERIĞI 2. Her Bir Bacağı Bir Ayağa Bağlayınız. Bacakların Aynı Yönde ve Simetri Halinde Olduğundan Emin Olunuz. FIG 1-4 A1-4 AYAK VE BACAKLARI KURMAK Setup 1-2

8 3. Horizantal Paneli Kurunuz.. FIG HORIZANTAL PANELI KURMAK 4. Kurulumu Ters Yöne Çeviriniz ve 4 Tekerleği YerleĢtiriniz. FIG TEKERLEĞI YERLEġTIRINIZ. 5. Tekrar Ters Çeviriniz ve Makineyi Bacakların Üstüne Oturtup 4 Vida Ġle SabitleĢtiriniz. FIG MAKINEYI STANDIN ÜSTÜNE YERLEġTIRMEK 6. Sepeti Kurunuz.Uzun Tüplerin Kenarlarda Kullanıldığından Emin Olunuz. FIG SEPETI KURMAK Setup 1-3

9 1.1.3 Makineyi Ayaksız Kurmak Küçük Modeler Ekstra Malzeme Rehberiyle DonatılmıĢtır. Bu Parçaya Zarar Vermemek Adına Makineyi Konulacak Yere Koyarken Özel Bir Dikkat Gerektirir. FIG KEICIYI MASANIN ÜSTÜNE KONUMLANDIRMAK Setup 1-4

10 1.2 SummaCut Kesicinin BileĢenleri Kesicinin Önden GörünüĢü FIG SUMMACUT KESICI,ÖNDEN GÖRÜNÜġÜ 1. Pabuçlar: Pabuçlar Malzemeyi Tutmaya ve Takibe Yarar. D120 Modeli Ekstradan Bir D140 ve D160 Modelleri de Ekstradan 2 Pabuca Sahiptir. Ortadaki Ekstra Rulolar Ġstenilirse Aktif Yada Pasif Hale Getirilebilir. 2. Keypad: Tüm Kesiciler Keypad Ġle Yönetilebilir. LCD Kesicinin Güncel Durumunu Yada Yapılması Gereke Aktivasyonları Gösterir. 3. Pabuç Seviyesi: Bu Özellik Malzeme Yükleme Ġçin Pabuçların Seviyesini Arttırmak ve Azaltmak Ġçindir. 4. Malzeme SürüĢ Özelliği: Bu Özellik Sadece Pabuçlar AĢağı Pozisyondayken Hareket Eder. Daha GeniĢ Modeler Daha Küçük SürüĢ Özelliğine Sahiptir. Setup 1-5

11 5. Araç - Gereç TaĢıma: Bıçak Tutucu,Kalem Tutucu Yada Pouncing Tutucu.Ayrıca OPOS Sensor Tutucu Özelliğine de Sahipti. (Poza Tanıma Sistemi) 6. Malzeme Sensörü: Malzeme Sensörü,Yüklenen Malzemenin Sonunu Bildirir. 7. Malzeme Rehberi: Sadece Küçük Modellerde Kesici Masaya Kurulduğunda Mazlemenin Kesici Altına Kaymasını Önler. 8. Kesici Tabanını Vidalama: Kesiciyi Kullanmadan Önce Kesicinin Her Tarafından Zemine Vidalandığından Emin Olunuz. 9. Malzeme Sepeti: Stand ve Mazleme Sepeti Standart Olarak Tüm D120, D140 ve D160 Modelleriyle Gönderilir. Setup 1-6

12 1.2.2 Kesicinin Arkadan GörünüĢü FIG SUMMACUT CUTTER, REAR VIEW 10. Pabuçlar: Pabuçlar Malzemeyi Tutmaya ve Takibe Yarar. D120 Modeli Ekstradan Bir D140 ve D160 Modelleri de Ekstradan 2 Pabuca Sahiptir. Ortadaki Ekstra Rulolar Ġstenilirse Aktif Yada Pasif Hale Getirilebilir. 11. Pabuç Seviyesi: Bu Özellik Malzeme Yükleme Ġçin Pabuçların Seviyesini Arttırmak ve Azaltmak Ġçindir. 12. Sigorta Kutusu: Sigorta, Enerji GiriĢ Modülünün Sağ Kısmında Bulunmaktadır. SummaCut Kesici Ġçin Hangi Sigortanın Kullanılacağını Özellikler Kısmından Kontrol Ediniz. Setup 1-7

13 ÖNLEM: Yangın Riskine Karşı Sadece Aynı Tür ve Tavsiye Edilen Sigortayı Kullanınız. 13. Çalırıtır / Durdur ġalteri: Bu ġalter, Enerji GiriĢ Modülünün Ortasındadır,Kesicinin ÇalıĢma ve Kapama Durumunu Ayarlar. ÇalıĢtırma Konumuna Getirmek Ġçin, I Kısmına Basınız. Kapatmak Ġçinde O Kısmına Basınız. 14. AC Enerji Cordu: Bu Enerji GiriĢ Modülünün Sol El Kısmında Bulunur. ÇalıĢtırma Detayı Bölüm 1.3 de AçıklanmıĢtır. Enerji Cordu Her Zaman Kesicinizle Birlikte Gönderilir. 15. USB Port: Bu Özellik Host Bilgisayar ve Kesici Arasında Yüksek Hızda Direksiyonel Bağlantıyı Sağlar. 16. RS-232 Port: DB-9P Bağlayıcı Host Bilgisayar ve Kesiciniz Arasındaki Seri Direksiyonel Bağlantıyı Sağlar. 17. Kesici Tabaını Vidalarla Sabitleme: Vidalaınız (2 Sol ve 2 Sağ) Kesiciyi Tabanından Standa Sabitleyiniz. Tüm Vidaların Sıkıca YerleĢtirilmelidir. 18. Malzeme Sepeti: Stand ve Sepet 120, 140 ve 160 SummaCut Kesilerle Birlikte Gelir. 19. Mazleme Destek Ruloları: Mazleme Rulolarını Destekler. Setup 1-8

14 1.3 Kesiciyi Temellere Bağlamak Topraklama Voltaj Operasyonu FIG TOPRAKLANMIġ BAĞLANTI ÖNLEM: Sigortayı DeğiĢtirmeden Önce, Kesicinin Güç Kaynağından Tamamen Bağlantısız Olduğuna Emin Olunuz. SĠgorta Oranı: T2.0A, 250V SCHURTER SPT YADA EġDEĞERĠ. Güç 110V ve 230V Arasında Olmalı. Setup 1-9

15 1.3.3 Kesiciyi ÇalıĢtırma ÖNLEM: Güç Kordunu Bağlamadan Önce Kesicinin Kapalı Olduğundan Emin Olunuz. UYARI PARMAKLARINIZI VE VÜCUDUNUZUN DĠĞER KISIMLARINI KESĠM BÖLGESĠNDEN UZAK TUTUNUZ.ZARAR VERECEK HAREKETLĠ PARÇALAR MEVCUT. 1. AC Güç Cordunun FiĢini Kesici Panelinde Bulunan Enerji GiriĢ Modülüne Takınız.. 2. AC Güç Kordunun Erkeğini Duvardaki TopraklanmıĢ Sokete Sokunuz. 3. I ya Basarak Kesiciyi ÇalıĢır Konuma Getiriniz. 4. Ekran Aktif Hale Gelecek ve AĢağıdaki Uygulama BaĢlayacak. Eğer Malzeme YüklenmiĢse,Kesici Ölçüyü Kontrol Edecek ve Mazemeyi Yükleyecek. FIG M MALZEME YÜKLENMIġ VE KESICI HAZIR FIG KESICI HAZIR MAZLEME YÜKLENMEMIġ Setup 1-10

16 1.4 Kesiciyi Bilgisayara Bağlama SummaCut Kesiciler Tek Yönlü USD ve RS-232 Bağlantısını Destekler. Her Ġki Bağlantı Aynı Anda Bağlandığında, Datayı Ġlk Alan Bağlantı Aktif Hale Gelecek ve Sonra Diğer Pasif Hale Getirilecektir USB bağlantısı USB Kablosu 5 Metre Olmalıdır (16 feet) Yada Daha Kısa.Kesici Tarafındaki Bağlayıcının USB Serisi B 4-pin Olması Gerekmektedir. Bilgisayar Tarafındaki Bağlayıcının da USB A 4-pin Olması Gerekmektedir SummaCut Kesiciyi USB Kablosu Kullanarak PC ye Bağlamak 1. Kesiciyi ÇalıĢır Konuma Getiriniz. 2. SummaCut CD sini Bilgisayardaki CD-ROM Sürücüsüne YerleĢtiriniz. 3. USB Kablosunun Ucunun Bilgisayar Üstündeki USB Bağlantısına Bağlayınız. 4. USB nin Diğer Ucunun Kesicinin Arkasındaki USB GiriĢine Bağlayınız. 5. Kesiciyi ÇalıĢtırınız ve Bilgisayara Dönünüz. Found New Hardware Wizard bilgisayar Ekranında Belirmeli ve USB Sürücünü Sormalı. 6. OK e basınız ve Wizard Tarafından Sunulan Talimatları Takip Ediniz. Windows Sürücüyü Bulacak ve Kuracaktır. 7. CD yi CD-ROM dan Çıkartınız. 8. Bilgisayarı Yeniden BaĢlatınız. Setup 1-11

17 USB Kablosu Kullanarak SummaCut Kesiciyi Mac a Bağlama Mac OS 8.5 to OS Kesiciyi Kapalı Konuma Getiriniz. 2. USB Kablosunun Bir Ucunu Bilgisayarda Bulunan USB GiriĢine Bağlayınız. 3. DĠğer Ucu Kesicinin Arkasındaki USD GiriĢine Bağlayınız. 4. Kesiciyi ÇalıĢır Hale Getiriniz ve Bilgisayara Dönünüz. 5. SummaCut CD sinin CD-ROM a Takınız. 6. CD-ROM daki USB Kurulum SürüĢü ne Tıklayınız. Bu Otomatik Olarak Program Yükleyecektir. 7. CD yi CD-ROM dan Çıkartınız. 8. Bilgisayarı Yeniden BaĢlatınız. Mac OSX Günümüzdeki Bir Çok Kesici Yazılımı Driver Kurulumuna Gerek Duymaz Bilgisayar Kesiciye Bağlandığında. Setup 1-12

18 1.4.2 RS-232 Bağlantısı RS-232 Kablosu 5 Metre Olmalıdir. Her Ġki Tarafın Bağlayıcısı DB-9S Tipte Bağlayıcı Olmalıdır. Bir Kesiciyi Bir RS-232 ye Bağlarken Bir Device Yüklemeye Gerek Yoktur. Default Settings of The RS-232nin Bağlantı Ayarları AĢağıdaki Tablodaki Gibi Olmalıdır. Baud rate 9600 Data Bits 8 Parity none Stop Bits 2 Flow Control Hardware or XON / XOFF TABLE Setup 1-13

19 1.5 Malzeme Yükleme AĢağıdaki Prosedürler Malzeme Yüklemesi Ġçin Kullanılır. Eğer Malzeme Olarak Kağıt Kullanıyorsanız Ġki Seçenek Vardır: Uzun Kağıtlar Ġçin Kağıtları Sarınız Kısa Kağtlar Ġçin, Alignment Çok Önemli Değildir Pabuç Pozisyonu Mazleme Ġçin Uygun Pozisyon,Eğer Malzeme Ġki DıĢ Pabuç Tarafından Sürülüyorsa, Bu Malzemenin Doğru Sürüldüğünü ve Ayarlandığını Gösterir. ÖNLEM: Her Zaman Pabuçların Tamamen Mazleme Üstüne Oturduğundan Emin Olunuz Mazlemeyi Sola yada Sağa Kaydırmadan Önce. Pabuçlar Doğru Bir ġekilde Malzeme Üstüne Ġndirilmeden Önce Pozisyonlandırılımalıdır.Tüm Pabuçların Drive Sleeve Üstünde Pozisyonlandığından Emin Olunuz. DıĢ Sol Pabuç Bir Tıklama Pozisyonunda PozisyonlamıĢ Olmalıdır, Sadece Bir Beyaz Üç Gensel Etiket Altında. DıĢ Sağ Pabuç Uzun Drive Sleeve in Üstünde Bir Yerlerde Pozisyonlandırılmalıdır, Tıklama Pozisyonları Sleeve in Kenarında Bulunmaktadır. (Beyaz Üç Gen Etiketlerle ĠĢaretlenmiĢ Alan) FIG PABUÇ POZISYONLARI DĠKKAT: Kesici Kullanılmadığı Zamanlarda Pabuçlar Daima Havada Bırakılmalıdır. Pabuçları AĢağıda Bırakmak Pabuçlarda Bir Spot OluĢturacaktır Bu Ġzleme Takip Performansında ve Kesim Kalitesinde Ciddi Anlamda Sonuçlar Verecektir. Setup 1-14

20 1.5.2 Malzeme Yükleme 1. Pabuçları Pabuç Ayarlama Koluyla AĢağı Konumlandırınız; Sağ El Tarafında Ekranın Yanına Olan. FIG Malzeme Uçlarındaki Konbları GevĢetiniz.AĢağıdaki ġekilde Gösterildiği Bibi FIG GevĢetilmiĢ Kafalığı Malzeme Rulosunun Bir Ucuna Sokunuz ve SıkıĢtırınız. Sonra Aynı ĠĢlemi Diğer Uç Ġçin Yapınız. FIG KESICI ÜSTÜNDE MALZEME TUTUCUSUNU POZISYONLAMA Setup 1-15

21 NOT: Eğer Tutucular Kullanılmazsa (ki Bu Önerilmez - Takip Garantili Olmaz), Rulonun Ġki Flange Arasında Olduğundan Emin Olunuz. FIG MALZEME RULOSUNU TUTUCU OLMADAN BESLEME 4. Mazlemeyi Beslemeye Makinenin Kenarından BaĢlayınız. Mazlemeyi Makinenin Önünden Pabuçlar Tarafından Geçiniz. 5. Sol Drive Sleeve Üstündeki Sol Malzeme Kenarını Konumlandırın ve Sağ Malzeme Kenarının Uzun Drive Sleeve in Üstünde Olup Olmadığını Kontrol Ediniz. Sonra Sol ve Sağ Pabuçları Konumlandırınız. FIG MALZEME POZISYONU 6. Mazlemenin Düzgün Bir ġekilde Ġlerlediğinden Emin Olunuz. 7. Pabuçları Malzemein Üstüne Ġndirip Bastırınız. BĠr Saniye Sonra Alet TaĢıyıcı Otomatik Olarak Sağdan Sola Hareket Edecektir. Setup 1-16

22 FIG PABUÇ AYARLAMA KOLU NOT: Malzemeyi Rulodan Manuel Olarak Çözmeniz Önerilmez. Yükleme ĠĢlemi Sırasında Kesici Malzemeyi Otomatik Olarak Çözecektir. 8. Kağıt Malzemenin Rotasyonu ve Konumlanması o Malzeme Rulosunun Kimliğidir. 9. Kesici ġu Anda Hazırdır. Setup 1-17

23 1.5.3 Malzeme Yükleme Prosedürü ÖNLEM: Kesici ĠĢlem Halindeyken Kesicinin Önüne,Yanına,Arkasına Her Han Gibir Obje Koymayınız. Malzemenin Öne ve Arkaya Dogru Rahatça Hareket Edebildiğinden Emin Olunuz. Kesici Açık Konumdayken, Malzeme Makinedeyken ve Pabuçlar AĢağı Pozisyondayken Yükleme ĠĢleri BaĢlar. Kesici Kullanılmadığında Her Zaman Pabuçları Yukarı Pozisyonunda Bırakınız. Minimal Yükleme Prosedürü Ġçeriği: Malzeme GeniĢlik Ölçümü Media is Unwound Over a Length Equal to The Width Measured Between The Outer Two Pinch Rollers. A simultaneous 45 axial Move of The Drive drum (Sleeves) and Cutting Head. Bundan Sonra, Kesici Bilgisayardan Dosyaları Almaya Hazır Hale Gelir. Bir ĠĢi Bilgisayardan Alırken, Kesici Ġstenilen Malzemeyi Rulodan Otomatik Olarak Çekecektir. Bu ĠĢlem Adım Adım Yapılacaktır ve Vinilin Uzunluğu ÖlçülmüĢ Malzeme Kalınlığının Sayısına EĢittir. Bu Yükleme Prosedürü Bir Çok Durumda Çok Etkilidir; Orjini Değiştirme. 1. Orjini DeğiĢtirmek Ġçin,, ve TuĢuna Basınız. Mazleme Yeni Orijine Doğru Haraket Edecektir Değerler LCD de Belirecektir. X Değeri Orjinal Orijine Olan Mesafedir; Y Değer de Maksimum Kesim Kalınlığıdır. 2. Press to toggle the Y value Between The Maximum Cutting Width and Distance From Original Origin. The Y Value Will Toggle. 3. Ġstenilen Orijinale UlaĢıldığında Düğmesine Basınız. Kesici Çevrimiçi Olacak ve Dataları Bilgisayardan Almaya Hazır Hale Gelecektir. Setup 1-18

24 4. Ya da ĠĢlemi Ġptal Etmek Ġçin Düğmesine Basınız. Kesici Orjinal Orijine Hareket Edecek ve Çevrimiçi Olacaktır. Genişletilmiş Yükleme Bu Fonksiyon Y Aksının Limitlerini Belirler Böylece Kesici Pabuçların DıĢını da Kesebilir. Mazleme Bu Fonksiyon Kullanılmadan Yüklenmelidir. 1. GeniĢeltilmiĢ Yükleme LCD de Belirene Kadar Düğmesine Basınız. 2. Basınız. Orijin LCD de Belirecektir. 3. Yeni Doğru Limiti Belirlemek Ġçin Yada TuĢuna Basınız. Kafa Yeni Orjine Doğru Hareket Edecektir. 4. Basınız. Ölçü LCD de Belirecektir. 5. Yeni Sol Limiti Belirlemek Ġçin Yada TuĢuna Basınız. 6. Basınız. Not: Bu Mod Kullanılırken Takip Garanti Değildir. Setup 1-19

25 1.6 Araç - Gereç Kurulumu EMNĠYET GARANTĠSĠ: SummaCut Kesiciler Razor - Sharp Bıçakları Kullanırlar. Ciddi Kazaları Önlemek Ġçin,Kurulum Sırasında Dikkatli Olunuz Bıçak Kurulumu Bir Bıçak Kesicini Ġçine Önceden YerleĢtirlmiĢtir. Emniyet Nedenleri Ġçin,Bıçak GeniĢliği Sıfıra Ayarlanmalıdır. Kesim Ġçin Bıçağı Basitçe DıĢarı Çıkarınız (Bakınız Fig 1-22 Sarı Açı Saat Yönünde). AĢağıda Bıçak Çıkarımı ve Montajının Tam Açıklaması Mevcuttur. Drag Bıçağı Çıkarma 1. BaĢ Mengene Vidasını GevĢetiniz (1), ve Mengeneden Bıçak Tutucuyu Çıkarınız FIG DRAG BIÇAK TUTUCUSUNU MENGENEDEN ÇIKARMAK 2. Bıçağı(4) Ġtmek Ġçin Üst Kapağı (3) Bıçak Tutucudan (5) Saat Yönünde Çeviriniz FIG BIÇAĞI STANDART DRAG BIÇAK TUTUCUDAN ÇIKARMA 3. Bıçağı Tutucudan Dikkatlice Çekiniz. Setup 1-20

26 Drag Bıçağın Kurulumu 1. Plastik Bıçak Tutucusundan Aliminyum Bıçağı Çıkartınız Üst Kapağı Saat Yönünde Çevirerek.(Bıçak Çıkana Kadar Çeviriniz.) 2. Konik,Tutucunun Sonundaki Dar Kısımdan Çıkan Bıçağın Ucu Kesmez Bıçağı Nazikçe Ġçeri Ġtiniz. 3. Üsteki Tutucuyu AĢağı Çeviriniz ve Bıçağın Tamamen Kurulduğundan Emin Olmak Ġçin Onu Hafifçe Sert Bir Zemine Değdiriniz. 4. Figürde Gösterildiği Gibi;Bıçak Ġstenilen Duruma Gelene Kadar Üst Kapağı Saat Yönünde Çeviriniz. FIG BIÇAK UZUNLUK AYARI 5. Bıçak Tutucuyu Mengenenin Ġçine YerleĢtiriniz. AĢağı Doğru Ġtiniz.(1). 6. Mengene Vidasını SıkıĢtırınız.(2). FIG MENGENE DRAG BAġI Setup 1-21

27 Setting Knife Depth And Pressure: (Media Must be Loaded in the Cutter Before Knife Pressure Can be Tested). WARNING Each Keystroke Can Ġnitiate an Ġnternal Test or Movement of Head or Media. Keep Fingers and Other Body Parts away From The Cutting area. There are Hazardous Moving Parts. 1. Düğmesine Üç Kez Basınız. Bıçak Basıncı LCD de Belirecek. Basınız. Güncel Bıçak Basıncı LCD de Belirecektir.. 2. Bıçak Basıncını DeğiĢtirmek Ġçin Yada Basınız. Değer Değişecektir. İçsel Bıçak Basınç Testini Test Rtmek İçin Düğmesine Basınız. 1. SeçilmiĢ Bıçak Basıncını Onaylamak Ġçin Düğmesine Basınız. Basıncı DeğiĢmemiĢ Halde Bırakmak Ġçin Düğmesine Basınız. Düğmesine Bir Kez Basıldığında, Güncel Bıçak Basıncı Otomatik Olarak Yeni Değere Ayarlancaktır ve Sonra Kesici Bıçak Basınç Test Paternini Kesecektir. Dikdörtgen Çiziniz ve Takip Ediniz.. FIG BIÇAK BASINÇ TEST PATERNI Test Paterni Vinil Üstünde Kesim Yaparken Bıçak Kalınlığı Doğru Bir ġekilde Ayarlanmalıdır, Vinil Çıkarılır ve Bıçak Ucu Malzemenin Ön Kısmını Görülür Bir ġekilde Çizer. Bıçak Asla Arkadan Çizmemeli; Sadece Silicon Kaplamadan YavaĢça ve Ġlk Fiberden Arkaya Doğru Çizmeli. Çünkü Bıçak Basıncı Kesilecek Olan Malzemenin Kalınlığına Bağlı Olarak Ayarlanır. Bıçak Basıncını Ayarlamak Ġçin Biraz Pratiğe Gerek Vardır. Genelde,Bıçak Derinliği Setup 1-22

28 Kalın Vinillerde Arttırılmalı ve Ġnce Vinillerde Azaltılmalıdır. 3. Bıçak Basıncı Menüsünü Terketmek Ġçin Düğmesine Basınız. ÖNLEM: Kesim Derinliğini ve Bıçak Basıncını Ayarladıktan Sonra, Bıçağın Performansını Gözden Geçiriniz ve Vinil Üstünde Kesim Testi Yapınız. UYARI: EĞER BIÇAK MALZEMEMNIN ARKASINA DOĞRU KESIYORSA KESICIYE IġLEM YAPTIRMAYINIZ ÇÜNKÜ BU KESICININ PLASTIKġERIDINE VE BIÇAĞA CIDDI ZARAR VERECEKTIR. ÖNLEM: Birçok Vinil Kesim Operasyonunda,Bıçak Ucu Bıçağın Tepesinde Görülür. Eğer Bıçak Ucu Net Olarak Görülüyorsa,Kesim Derinliği Tekrar Ayarlanmalıdır. Kesiciye Zarar Vermeyi Önlemek Ġçin, Bıçak Ucu Derinliğini ve Yüklediğiniz Her Farklı Vinildeki Kesim Kalitesini Kontrol Ediniz. Setup 1-23

29 1.6.2 Kalem Montajı SummaCut Kesicileri Kesici Tipi Kalemiyle ĠĢletilebilir. Bıçağın Yerini Kalemle DeğiĢtirdikten Sonra Kesici Kağıt Üstünde Desenler,ġekiller Çizmek Ġçin Kullanılan Bir Plotter Olarak Kullanılabilir. 1. BaĢ Mengene Vidasını GevĢetiniz, Sonra Aleti Mengeneden Çıkartınız. 2. Kalemi Mengeneye YerleĢtiriniz ve Vidayı Sıkınız. Kalemle ĠĢlemi Seçmek Bıçak Baskı Doğruluğunu Pasif Hale Getirir ve Basıncı Bıçak Basıncı Olarak DeğiĢtirir. NOT: LCD deki Bilgi Kesici Tarafından Seçilen Araçları Gösterir. Kesicinin Araç Ayarlarının Kullaımda Olan Araçla Uyumlu Olduğundan Emin Olunuz.. FIG 1-27 SEÇĠLMĠġ ARAÇ BIÇAK 1SEÇI-27 SSESE FIG SESE SEÇĠLMĠġ ARAÇ KALEM Setup 1-24

30 2 Temel Operasyon 2.1 LCD VE KONTROL PANELĠ Kristal Ekran (LCD) 16 Karakter Ġçerir (Tek Çizgide) LCD Operasyon Sırasınca Kesici Hakkında Bilgi Gösterir ve Menu Seçeneklerini Gösterir. FIG DOKUNMATĠK EKRAN Dokunmatik Ekran Sayesinde Menüler Arası GeçiĢ Yapabilirsiniz. I Basic Operation 2-1

31 2.1.1 Kontrol Paneli Menü Anahtarı MENU Anahtarı Kesicinin Çoğu Ortak Menülerine Çabukça UlaĢmak Ġçin Kullanılır. Son menü Alt Menüye GeçiĢi Sağlar ÇıkıĢ Anahtarı EXIT-ÇIKIġ Anahtarı (Ġptal Anahtarı) Güncel Operasyonu Ġptal Eder. Bu Düğmeye Basarsanız Kesici ĠĢlem Yaparken Kesimi Durdurur GiriĢ Anahtarı / Enter ENTER Anahtarı (Onay TuĢu) SeçilmiĢ Bir Menüyü Onaylar Test Anahtarı Eğer Alt Menüde Rutin Bir Test Varsa,Onu BaĢlatmakla Aktif Hale Getirebilirsiniz. Test Anahtarı Kesiciyi ĠĢ Vakti ÇevrimdıĢı Ayarlamayı ve Hareket TuĢlarııyla Sonucu Kontrol Etmeyi Sağlar.Tekrar Çevrimiçi Olmak Ġçin TuĢuna Basınız Hareket TuĢları,, ve Basic Operation 2-2

32 2.2 Araç Parametreleri Nasıl Ayarlanır SummaCut Kesicileri Bıçakla ÇalıĢabilir, Kalemle Yada Opsiyonel Olan Pouncer Ġle. Araç Bir Kere DeğiĢtiğinde, Sonrasında Araç Parametrelerinin Yeniden Ayarlanması Yada Kontrol Edilmesi Gerekmektedir. Tüm DeğiĢik Araçlar Ortak Tek Bir Parameter Ġsmine Sahiptir: Basınç. Her Araç Ayrıca Kenid Spesifik Parametresine Sahiptir. Araç Parametreleri Güncel Kullanıcının Onu DeğiĢtirmesiyle de DeğiĢebilir (Bakınız Bölüm 2.4). NOT: SummaCut Kesicileri Sadece Orjinal Summa Bıçağı,Kalemi Yada Pouncing Aleti Monte Edildiğinde Performans Gösterecektir. Diğer Üreticilerin Ürünlerini Kullanmayınız Araç Tipini Ayarlamak 1. Kesiciyi Açık Konuma Getiriniz. 2. Düğmesine Basınız. Velocity / Hızlanma LCD de Belirecektir. 3. Düğmesine Basınız. System Setup / Sistem Kurulumu LCD de Belirecektir. 4. Basınız. Confidence LCD de Belirecektir. 5. Tool/Alet Ġbaresine UlaĢana Kadar Yada Düğmesine Basınız Sonra.Basınız. Güncel Seçilmiş Araç Ekranda Belirecektir. Aleti DeğiĢtirmek Ġçin Yada Düğmesine Basınız.Alet LCD de Değişecektir. Onaylamak Ġçin Düğmesine Basınız. Aletten Önce Asterisk Belirecektir. 6. Menüden Çıkmak Ġçin Ġki Kez Düğmesine Basınız. Basic Operation 2-3

33 2.2.2 Alet Basıncını DeğiĢtirme 1. Kesiciyi Açık Konuma Getiriniz, Malzemeyi Yükleyiniz, ve Aleti Takınız Düğmesine Basınız. Velocity / Hızlanma LCD de Belirecektir. Pressure/Basınç Ġbaresine UlaĢana Kadar Yada Düğmesine Basınız Sonra Düğmesine Basınız.Güncel Basınç LCD de Belirecektir. 2. Bıçak Basıncını DeğiĢtirmek Ġçin Yada Düğmesine Basınız. Değer Değişecektir. İç Bıçak Basınç Test Performansını Denemek İçin (Bakınız Bölüm 1.6.1). Düğmesine Basınız 2. SeçilmiĢ Bıçak Basıncını Onamak Ġçin Düğmesine Basınız. 3. Basıncı DeğiĢtirmeden Çıkmak Ġçin Düğmesine Basınız Drag Bıçak Ofsetini DeğiĢtirmek Drag Bıçak Ofseti Ġçin En Önemli ġey Parametredir. Ofset Bıçak Merkeziyle Bıçak Ucu Arasındaki Mesafedir. NOT: Bıçak Ofseti Her Bıçak DeğiĢtiğinde Ayarlanmalıdır. Summa Bıçakları Ġçin Tipik Bıçak Ofseti 0.41 ve 0.45 Arasındadır ve Standart Bıçaklar Ġçin 0.9 ve 0.97 Arasındadır Sandblast Bıçaklar Ġçin. NOT: Sandblast Bıçaklar 0.25mm Den Daha Kalın Mazlemelerin Kesimide Kullanılır. Bıçak Ofsetini Değiştirme: 1. Kesiciyi Açık Konuma Getiriniz, Malzemeyi Yükleyiniz ve Aleti YerleĢtiriniz. Düğmesine Basınız. Velocity / Hızlanma LCD de Belirecektir. Knife Offset / Bıçak Ofseti ne UlaĢana Kadar Yada Düğmesine Basınız ve Sonra Düğmesine Basınız.Güncel Offset LCD de Belirecektir. 2. Bıçak Ofsetini DeğiĢtirmek Ġçin Yada Düğmesine Basınız. Değer Değişecektir. Basic Operation 2-4

34 1. Ġç Bıçak Ofset Testi Performansını Ölçmek Ġçin Düğmesine Basınız. 2. SeçilmiĢ Olan Bıçak Ofsetini Onaylamak Ġçin Düğmesine Basınız. 3. Ofseti DeğiĢtirmeden Çıkmak Ġçin Düğmesine Basınız. Bıçak Ofseti Doğru Olarak Ayarlandığında Test Paterni AĢağıdaki Gibi Gözükecektir: FIG Bıçak Ofseti Çok DüĢük Az Oluğunda, AĢağıdaki Gibi Gözükür : Bıçak Ofseti Çok Yüksek Olduğunda AĢağıdaki Gibi Gözükür: Basic Operation 2-5

35 2.3 Kesme Hızı Nasıl Ayarlanır Hareket Etmeyi Sağlayan Aletin Güncel Hızı 4 Farklı Parameter Tarafından Belirlenir. Hız (ve Hızlanma) Alet AĢağıdayken; Hız (ve Hızlanma) Alet Yukardayken. Hızı DeğiĢtirmek Ġçin 4 Parametre Tek Bir Parametrede Sabitlenir. Bu Parametrenin Adı Velocity / Hızlanma ve Kesici Hızı Alet AĢağıdayken Kullanır. Eğer Hızlanma Artarsa Yada DüĢerse,Diğer Parametreler de Artar Yada Azalır. Bir Fiks Hız Vardır: Kesicinin Malzmeyi Rulodan Çekme Hızıdır. Bu Hız 200mm / San (8ips) Olarak FikslenmiĢtir. Kesme Hızını Ayarlama: 1. Kesiciyi Açık Konuma Getiriniz. Düğmesine Basınız. Velocity / Hızlanma LCD de Belirecektir. 2. Yada Düğmesine Basarak Hızlanmayı DeğiĢtirebilirsiniz. Hızlama LCD de Belirecektir. 3. Onaylamak Ġçin Düğmesine Basınız. 4. Menüden Çıkmak Ġçin Ġki Kez Düğmesine Basınız. Hız Parametrelerini Ayrı Olarak Ayarlayınız: 1. Kesiciyi Açık Konuma Getiriniz. Basınız. Velocity / Hızlanma LCD de Belirecektir. Düğmesine Basınız. System Setup / Sistem Kurulumu LCD de Belirecektir. Düğmesine Basınız. Confidence LCD de Belirecektir. 2. Hızlanma ya UlaĢana Kadar Yada Düğmelerine Basınız ve Sonra Düğmesine Basınız. Velocity / Hızlanma LCD de Belirecektir. Basic Operation 2-6

36 3. Parametrelerin DeğiĢtirilmesi Gerekiyorsa Yada Düğmelerine Basınız. Menü UP, UP ACC, ACC Arasında ve Güncel Hızlanma Ayarında Oynayabilir. 4. SeçilmiĢ Parametreleri DeğiĢtirmek Ġçin Yada Düğmelerini Kullanınız. Değer LCD de Değişecektir. 5. Onaylamak Ġçin Düğmesine Basınız. 6. Menüden Çıkmak Ġçin Ġki Kez Düğmesine Basınız. Basic Operation 2-7

37 2.4 Kullanıcı Nasıl DeğiĢtirilir (Çabuk Parametre DeğiĢimi) Summa Cut Kesiciler,Aynı Parametreleri ve 4 Adet Kullanıcı Konfigürasyonu Ġçermektedir. Her Bir Konfigürasyon Gerçek Bir Parameter Sahibidir. Bu da Kesicinin,DeğiĢik Tipteki ĠĢler ve Malzemeler Hızlı ve Kolay Konfigure Edilmesini Sağlar. Kullanıcı Knofigürasyon DeğiĢikliği: 1. Kesiciyi Açık Konuma Getiriniz. 2. Basınız. Velocity / Hızlanma LCD de Belirecektir. 3. Kullanıcı Konfigürasyonu / User Confg e UlaĢana Kadar Yada Düğmesine Basınız Sonra Düğmesine Basınız. Güncel seçilmiş kullanıcı LCD de Belirecektir. 4. Kullanıcıyı DeğiĢtirmek Ġçin Yada Düğmesine Basınız. Değer Ekranda Değişlecektir, Asterisk Belirecektir. Onaylamak Ġçin Düğmesine Basınız. Menüden Çıkmak Ġçin Düğmesine Basınız. Basic Operation 2-8

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu FCC Uyum Beyanı Kullanıcıya Bildiri: bu ekipman test edilmiģ ve fcc kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak a sınıfı dijital cihaz sınırlarına

Detaylı

Balitech BL-9909-1 -

Balitech BL-9909-1 - - 1 - Ġçindekiler BÖLÜM.1 ÜRÜN TANITIMI...- 5-1.1 GENEL BAKIġ...- 5-1.2 ÖZELLĠKLER... - 6 - BÖLÜM.3300HC DVR... - 8-2.1 DVR AÇMA VE BAġTAN BAġA ĠNCELEME... - 8-2.5 UZAKTAN KUMANDA ĠġLEMLERĠ... - 12 - BÖLÜM.3

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN

KULLANICI KILAVUZU. Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN KULLANICI KILAVUZU Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN Bu sayfa boş bırakılmıştır. AP 75730, Rev. 2.2 15.05.2012 Sayfa 2 TELİF HAKKI BİLDİRİMİ Telif hakkı 17 Kasım 2011

Detaylı

Coronis Uniti. Kullanım Kılavuzu MDMC-12133

Coronis Uniti. Kullanım Kılavuzu MDMC-12133 Coronis Uniti Kullanım Kılavuzu MDMC-12133 K5902079TR/03 21/04/2015 Barco NV President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium Telefon: +32 56.23.32.11 Faks: +32 56.26.22.62 E-posta: www.barco.com/en/support

Detaylı

MODULE NO: 2240 KULLANMA KILAVUZU

MODULE NO: 2240 KULLANMA KILAVUZU MODULE NO: 2240 KULLANMA KILAVUZU PRT-2 GPS TALĠMATLAR, A.B.D. NDE GEÇERLĠ BĠRĠMĠN KULLANIMI ĠÇĠN FCC KURALLARI ĠLE BELĠRLENMĠġTĠR. NOT Bu cihaz test edilmiģ ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre B sınıfı dijital

Detaylı

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI 1/68 ĠÇĠNDEKĠLER 1 UYARILAR 2 SĠSTEM RAPOR FORMU 3 GĠRĠġ 4 GÜNEġ PANELĠ GRUPLARININ KURULMASI 4.1 GüneĢ Paneli

Detaylı

PINETRON Dijital Video Kaydedici

PINETRON Dijital Video Kaydedici PINETRON Dijital Video Kaydedici MODELLER Güvenlik Amaçlı Kayıt Cihazı PDR-S1004, PDR-S1008, PDR-S1016 TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu

Detaylı

Revizyon Yürülük Tarihi Tanımlama 01 02 03 04 05 06. Ekim 2002 23 Ekim 2002 13 Aralık 2002 13 Ocak 2003 1 Şubat 2003 Ağustos 2004

Revizyon Yürülük Tarihi Tanımlama 01 02 03 04 05 06. Ekim 2002 23 Ekim 2002 13 Aralık 2002 13 Ocak 2003 1 Şubat 2003 Ağustos 2004 DENT-X EVA RVG Cihazı için Kullanım Talimatları DİJİTAL Ağıziçi X-ray Sistemi ProImage DENTAL GÖRÜNTÜYÜ DÜZENLEMEK İÇİN SOFTWARE Kullanım Klavuzu KURULUMU VE ÇALIŞTIRMASI REVİZYON BELGESİ Başlık: ProImage

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu MODELLER: Geniş Format ijet Tarayıcılar. FLEX50i HD4230i. Mart 2008 Yayını

Kullanıcı Kılavuzu MODELLER: Geniş Format ijet Tarayıcılar. FLEX50i HD4230i. Mart 2008 Yayını Kullanıcı Kılavuzu Geniş Format ijet Tarayıcılar MODELLER: FLEX50i HD4230i Mart 2008 Yayını İçindekiler 1. Bu Kılavuz Hakkında 1-1 1.1 Kapsam 1-1 1.2 Tarayıcınızı modelini tanıyın 1-1 1.3 Kılavuzdaki Ek

Detaylı

Kaçak Akım Haritacısı Kullanıcı Kitabı. Rev 0 July 2002

Kaçak Akım Haritacısı Kullanıcı Kitabı. Rev 0 July 2002 Kaçak Akım Haritacısı Kullanıcı Kitabı Rev 0 July 2002 Kaçak Akım Haritacısı-Kullanıcı Kitabı Güvenlik Uyarıları Kullanım kitabı dahilinde iki seviye uyarı ifadesi kullanılmaktadır. Bunlar: UYARI. Bu ifade,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu CMP0015-00 TR

Kullanım Kılavuzu CMP0015-00 TR CMP0015-00 TR Telif Hakkı ve Ticari Markalar Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bu belgenin herhangi bir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim

Detaylı

Operatör El Kitabı HIAC 8000A/8000S 8-Kanallı Partikül Sayım Cihazı

Operatör El Kitabı HIAC 8000A/8000S 8-Kanallı Partikül Sayım Cihazı Operatör El Kitabı HIAC 8000A/8000S 8-Kanallı Partikül Sayım Cihazı SÜREÇ ANALİZİNDE MÜKEMMELİK Operatör El Kitabı Hiac 8000a/8000S 8-Kanal Partikül Sayım Cihazı Parça Numarası: 720-100-0032 Versiyon F.2

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ FABRĠKA OTOMASYON 3 523EO0334

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ FABRĠKA OTOMASYON 3 523EO0334 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ FABRĠKA OTOMASYON 3 523EO0334 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Forms Printer 2500+ Series. Kullanıcı Kılavuzu

Forms Printer 2500+ Series. Kullanıcı Kılavuzu Forms Printer 2500+ Series Kullanıcı Kılavuzu Ocak 2012 www.lexmark.com İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...6 Yazıcıyı tanıma...7 Yazıcıya genel bakış...7 Kontrol paneli kaplamaları uygulama...8

Detaylı

Bölüm 4. SĠSTEM ÖZELLĠKLERĠ

Bölüm 4. SĠSTEM ÖZELLĠKLERĠ Bölüm 4. SĠSTEM ÖZELLĠKLERĠ Bölüm Hedefi ĠĢletim Sistemi bilgisayarın her türlü alt yapı çalıģmalarını düzenler, çeģitli aygıtların birbirleriyle doğru etkileģimini sağlar. Bu durum çeģitli uygulama yazılımlarının,

Detaylı

DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI

DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI CANBUS VE MPU TİPLERİ TANITIM DKG-307, tekli veya karģılıklı yedeklemeli otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları içeren mikroiģlemci kontrollü

Detaylı

CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI

CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI Kullanım Klavuzu Kurulum Öncesi ---------------------------------------------------------------------- 5 Temel Özellikler ----------------------------------------------------------------------

Detaylı

VR Field (Geniş Bantlı Saha Alıcısı) 230 MHz Bant Genişliğine Sahip Modüler Alıcı Sistemi

VR Field (Geniş Bantlı Saha Alıcısı) 230 MHz Bant Genişliğine Sahip Modüler Alıcı Sistemi KULLANIM KILAVUZU VR Field (Geniş Bantlı Saha Alıcısı) 230 MHz Bant Genişliğine Sahip Modüler Alıcı Sistemi Donanım/Yazılım Kurulumu ve Yapılandırması Geniş Bantlı Düşük (26 üzerinden 470 blok) Kayıt için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ASUS X55C http://tr.yourpdfguides.com/dref/4350362

Kullanım kılavuzunuz ASUS X55C http://tr.yourpdfguides.com/dref/4350362 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TR6941. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu

TR6941. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR6941 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu Aralik 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri...

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ PLC PROGRAMLAMA TEKNĠKLERĠ 523EO0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim ve Bakım Talimatları Program sürümü 1.09 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI Program sürümü 1.12 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ

ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ SERVO MEKANĠZMALAR 523EO0381 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

CP220c Dijital Projektör Taşıma Serileri Kullanım Kılavuzu

CP220c Dijital Projektör Taşıma Serileri Kullanım Kılavuzu CP220c Dijital Projektör Taşıma Serileri Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı Telif Hakkı 2007, BenQ Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, BenQ Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ASUS UX31A http://tr.yourpdfguides.com/dref/4349729

Kullanım kılavuzunuz ASUS UX31A http://tr.yourpdfguides.com/dref/4349729 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ASUS UX31A tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı