BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)"

Transkript

1 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu, M. Özbayoğlu, M. Erten, O. Ergin kitabı kullanılarak hazırlanmıştır. Konular Giriş Alt Sınıflar Metot Tanımlarının Yeniden Yapılması Alt Sınıflarla Programlama Yaklaşımları Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Soyut Sınıflar ve Arayüzler Dinamik Bağlama ve Çok Biçimlilik (Polymorphism)

2 2 Giriş Java dilinde bir sınıf daha sonra oluşturulacak sınıflarda kullanılabilir. Yeni oluşturulacak sınıfa değişkenleri ve metotları aktarılabilir. Bu şekilde özellik aktarımına kalıtım (inheritance) denir. Öncelikle temel sınıf oluşturulur daha sonra diğer sınıflar bu sınıftan türetilir. 3 Giriş Aşağıda temel bir sınıf olarak Tasit oluşturulmuştur. public class Tasit private String isim; public Tasit() isim = " "; public Tasit(String ilkisim) isim = ilkisim; public void setisim(string yeniisim) isim = yeniisim; public String getisim() return isim; 4

3 3 Giriş Tasit sınıfı - devam public void ciktiyaz() System.out.println("Isim: " + isim); public boolean ayniisim(tasit digertasit) return (this.isim.equalsignorecase(digertasit.isim)); 5 Konular Giriş Alt Sınıflar Metot Tanımlarının Yeniden Yapılması Alt Sınıflarla Programlama Yaklaşımları Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Soyut Sınıflar ve Arayüzler Dinamik Bağlama ve Çok Biçimlilik (Polymorphism)

4 4 Alt Sınıflar Bir sınıf kullanılarak yeni sınıflar oluşturulabilir. Tasit sınıfı kullanılarak Otomobil sınıfı oluşturulmuştur. public class Otomobil extends Tasit private int plakano; public Otomobil() super(); plakano = 0; public Otomobil(String marka, int plakanumarasi) super(marka); plakano = plakanumarasi; 7 Alt Sınıflar Otomobil sınıfı - devam public void reset(string yenimarka, int yeniplakanumarasi) setisim(yenimarka); plakano = yeniplakanumarasi; public int getotomobilplakasi() return plakano; public void setplakanumarasi(int yeniplakanumarasi) plakano = yeniplakanumarasi; 8

5 5 Alt Sınıflar Otomobil sınıfı - devam public void ciktiyaz() System.out.println("Marka: " + getisim()); System.out.println("Plaka Numarasi: " + plakano); public boolean equals(otomobil digerotomobil) return (this.ayniisim(digerotomobil) && (this.plakano == digerotomobil.plakano)); 9 Alt Sınıflar Otomobil sınıfı içindeki public class Otomobil extends Tasit satırı ile Tasit sınıfının özelliklerini kullanan Otomobil adında yeni bir sınıf türetilmiştir. Bu tanımdan sonra Otomobil c = new Otomobil; tanımı yapıldığında, c.setisim( Fiat ); geçerli bir tanım olacaktır. 10

6 6 Alt Sınıflar Aşağıdaki örnekte Tasit ve Otomobil sınıflarının kullanımı görülmektedir. public class KalitimDemo public static void main(string[] args) Otomobil c = new Otomobil(); c.setisim("fiat"); c.setplakanumarasi(1234); c.ciktiyaz(); Çıktı: Marka: Fiat Plaka Numarası: Konular Giriş Alt Sınıflar Metot Tanımlarının Yeniden Yapılması Alt Sınıflarla Programlama Yaklaşımları Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Soyut Sınıflar ve Arayüzler Dinamik Bağlama ve Çok Biçimlilik (Polymorphism)

7 7 Metot Tanımlarının Yeniden Yapılması Eğer hem temel sınıf hemde türetilen sınıfta aynı metot oluşturulmuşsa alt sınıf nesneleri kendi sınıflarına ait metodu kullanır. Önceki örnekte hem Tasit sınıfı hemde Otomobil sınıfı ciktiyaz() isimli metoda sahiptir. Her nesne kandi sınıfına ait metodu kullanır. Bir metot alt sınıfta tanımlanırken içeriği ve başlık kısmındaki parametereler istenildiği gibi değiştirilebilir. Bu yaklaşım, aynı isimle çok sayıda metot oluşturmaya yarayan metot fazladan yüklemeden farklıdır. 13 Metot Tanımlarının Yeniden Yapılması Eğer bir metodun alt sınıflarda değiştirilmesi istenmiyorsa aşağıdaki gibi tanımlanmalıdır. public final void metotadi() Türetilmiş sınıflardan temel sınıflarda private olan üyeye erişim engellenmiştir. Alt sınıfta oluşturulan yeni bir metot, temel sınıfta private tanımlanmış olan bir üyeye erişemez. 14

8 8 Konular Giriş Alt Sınıflar Metot Tanımlarının Yeniden Yapılması Alt Sınıflarla Programlama Yaklaşımları Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Soyut Sınıflar ve Arayüzler Dinamik Bağlama ve Çok Biçimlilik (Polymorphism) Alt Sınıflarla Programlama Yaklaşımları Önceki örnekte super anahtar kelimesi kullanılmıştır. public Otomobil(String marka, int plakanumarasi) super(marka); plakano = plakanumarasi; super(marka) komutu Tasit sınıfında bulunan public Tasit(String ilkisim) nesne kurucusunu çağırır. Eğer, Tasit()ilkIsim; şeklinde kullanılsaydı hatalı sonuç oluşacaktır. super() komutu ilk komut olmalıdır. 16

9 9 Alt Sınıflarla Programlama Yaklaşımları Bir alt sınıf içindeki bir metodun çağırılması için this anahtar kelimesi kullanılmalıdır. public Otomobil(String ilkisim) this( Fiat, 1234); Bu durumda Otomobil sınıfındaki public Otomobil(String marka, int plakanumarasi) metodu çağırılmış olur. Bir alt sınıf içinde temel sınıfın metodu super.ciktiyaz(); şeklinde çağırılabilir. 17 Alt Sınıflarla Programlama Yaklaşımları Önceki örnekte çiktiyaz() metodu aşağıdaki gibi yapılandırılabilir. public ciktiyaz() super.ciktiyaz(); System.out.println( Plaka Numarası: + plakano); Bu durumda önce Tasit sınıfındaki ciktiyaz() metodu çalışacak ardından Otomobil sınıfındaki işlemler yapılacaktır. 18

10 10 Konular Giriş Alt Sınıflar Metot Tanımlarının Yeniden Yapılması Alt Sınıflarla Programlama Yaklaşımları Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Soyut Sınıflar ve Arayüzler Dinamik Bağlama ve Çok Biçimlilik (Polymorphism) Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Otomobil sınıfından bir alt sınıfı olarak Sedan adlı bir sınıf oluşturulmuş olsun. Yeni oluşturulan Sedan alt sınıfı hem Otomobil sınıfının hemde Tasit sınıfının metotlarını kullanabilecektir. 20

11 11 Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Örnek - Sedan - devam public class Sedan extends Otomobil private int fiyat; public Sedan() super(); fiyat = 10000; public Sedan(String marka, int plakano, int ilkfiyat) super(marka, plakano); setfiyat(ilkfiyat); 21 Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Örnek - Sedan - devam public void reset(string yenimarka,int yeniplakano,int yenifiyat) reset(yenimarka,yeniplakano); setfiyat(yenifiyat); public getfiyat() return fiyat; setfiyat(int yenifiyat) fiyat = yenifiyat; 22

12 Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Örnek - Sedan - devam public void ciktiyaz() super.ciktiyaz(); System.out.println("otomobil fiyati " + fiyat); public boolean equals(sedan digersedan) return(super.equals(digersedan)&&(this.fiyat == digersedan.fiyat)); 23 Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Aşağıdaki nesne kurucusu 3 değişken almaktadır. Metot içerisinde, Otomobil ana sınıfına ait nesne kurucusu iki parametreyle çağırılmaktadır. public Sedan(String marka, int plakano, int ilkfiyat) super(marka, plakano); setfiyat(ilkfiyat); Sedan sınıfı içindeki reset() metodu 3 parametreye sahiptir ve kendi içinden Otomobil sınıfı içindeki ik parametreye sahip reset() metodunu çağırmaktadır. public void reset(string yenimarka,int yeniplakano,int yenifiyat) reset(yenimarka,yeniplakano); setfiyat(yenifiyat); 24 12

13 13 Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Örnek KalitimDemo public class KalitimDemo2 public static void main(string[] args) Sedan c = new Sedan("Toyota", 1234, 10000); c.ciktiyaz(); Çıktı: Marka: Toyota Plaka Numarası: 1234 Otomobil fiyati Konular Giriş Alt Sınıflar Metot Tanımlarının Yeniden Yapılması Alt Sınıflarla Programlama Yaklaşımları Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Soyut Sınıflar ve Arayüzler Dinamik Bağlama ve Çok Biçimlilik (Polymorphism)

14 14 Soyut Sınıflar ve Arayüzler Soyut sınıflar kendileri kullanılmak için değil sadece kendisinden türetilecek alt sınıflarda kullanılmak üzere tanımlanırlar. public abstract class SınıfAdı Arayüzler ise tüm sınıflar tarafından kullanılabilirler. public interface Arayuz public int test(); public void ciktiyaz(); Arayüz tanımında metot isimlerinden sonra ; kullanılır. 27 Soyut Sınıflar ve Arayüzler Örnek - ArayuzSedan public class ArayuzSedan extends Otomobil implements Arayuz private int fiyat; public ArayuzSedan() super(); fiyat = 10000; public ArayuzSedan(String Marka, int plakano, int ilkfiyat) super(marka, plakano); setfiyat(ilkfiyat); 28

15 15 Soyut Sınıflar ve Arayüzler Örnek - ArayuzSedan - devam public int test() System.out.println("Su anda arayuz icindeki test"); System.out.println("metodu yerine yazilan metot calisiyor"); return (222); public void reset(string yenimarka, int yeniplakano, int yenifiyat) reset (yenimarka,yeniplakano); setfiyat(yenifiyat); public void setfiyat(int yenifiyat) fiyat = yenifiyat; 29 Soyut Sınıflar ve Arayüzler Örnek - ArayuzSedan - devam public int getfiyat() return fiyat; public void ciktiyaz() super.ciktiyaz(); System.out.println("otomobil fiyati " + fiyat); public boolean equals(arayuzsedan digersedan) return(super.equals(digersedan)&&(this.fiyat ==digersedan.fiyat)); 30

16 16 Soyut Sınıflar ve Arayüzler Örnek - ArayuzSedan - devam - Program public class ArayuzDemo public static void main(string [] args) Arayuz c = new arayuzsedan( Toyota, 1234, 10000); int a = c.test(); c.ciktiyaz(); Çıktı: Su anda arayuz icindeki test metodu yerine yazilan metot calisiyor Marka: Toyota Plaka Numarası: 1234 Otomobil fiyati Konular Giriş Alt Sınıflar Metot Tanımlarının Yeniden Yapılması Alt Sınıflarla Programlama Yaklaşımları Birden Fazla Seviyeli Kalıtım Soyut Sınıflar ve Arayüzler Dinamik Bağlama ve Çok Biçimlilik (Polymorphism)

17 17 Dinamik Bağlama ve Çok Biçimlilik (Polymorphism) Bir metodun aynı isimle farklı parametrelerle çağırılmasına çok biçimlilik (polymorphism) denir. Örnek class Personel public void calis(); System.out.println( Bu is yerinde farkli insanlar calisir ); class Sekreter extends Pesonel public void calis() System.out.println( Sekreter kadrolardan birisidir ); 33 Dinamik Bağlama ve Çok Biçimlilik (Polymorphism) Örnek - devam class Ogretmen extends Pesonel public void calis() System.out.println( Ayrica hocalar da vardir ); public class CokBicimlilikDemo public static void main(string [] args) Personel kisi = new Personel(); Sekreter s = new Sekreter(); Ogretmen m = new Ogretmen(); isyap(kisi); isyap(s); isyap(m); 34

18 18 Dinamik Bağlama ve Çok Biçimlilik (Polymorphism) Örnek - devam public static void isyap(personel kisi) kisi.calis(); Programda isyap() metodu farklı parametrelerle kullanılabilmektedir. Hangi parametrelerle çağırılırsa ilgili metot çağırılarak işlem yapılmaktadır. Çıktı: Bu is yerinde farkli insanlar calisir Sekreter kadrolardan birisidir Ayrica hocalar da vardir 35

abstract Sınıflar 1 Sınıf sınıf1 new class Ama aşağıdaki şekilde referans alınabilir;

abstract Sınıflar 1 Sınıf sınıf1 new class Ama aşağıdaki şekilde referans alınabilir; abstract Sınıflar 1 Özet sınıflar ya da özet metotlar abstract anahtar sözcüğü kullanılarak tanımlanırlar. Bir temel sınıf içinde bildirilen abstract metotların içeriği boştur. Kendisinden yeni bir instance

Detaylı

Ders 8 Konu Özeti ve Problemler

Ders 8 Konu Özeti ve Problemler Ders 8 Konu Özeti ve Problemler C# ve Nesne Yönelimli Programlamanın 3 Prensibi Kapsülleme (Encapsulation) Nesne yönelimli programlamanın ilk prensibi kapsülleme (encapsulation) olarak adlandırılır. Bu

Detaylı

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1 (Son Teslim Tarihi: 08.11.2014 17:00 e kadar) Teslim: Arş. Gör. Uğur Güven ADAR. Java da Kullanıcıdan

Detaylı

.NET sınıf kütüphanesinde yer alan System isim alanı içersinde oldukça kullanışlı bazı sınıflar bulunmaktadır.

.NET sınıf kütüphanesinde yer alan System isim alanı içersinde oldukça kullanışlı bazı sınıflar bulunmaktadır. 1 System İsim Alanı.NET sınıf kütüphanesinde yer alan System isim alanı içersinde oldukça kullanışlı bazı sınıflar bulunmaktadır. Bunlardan System.Array, System.Random, System.Convert, System.Math ve System.GC

Detaylı

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Görsel Programlama Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Sözcüksel Kurallar Java programları aşağıdaki bileşenlerin bir kolleksiyonudur: Boşluk

Detaylı

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 EĞİTİM : LINQ to SQL Bölüm : LINQ e Genel Bakış Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 LINQ, program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyan devrimsel bir programlama metodolojisidir. LINQ, bir programalama

Detaylı

SINIFLARIN TEKRAR KULLANILMASI

SINIFLARIN TEKRAR KULLANILMASI 9. HAFTA SINIFLARIN TEKRAR KULLANILMASI Belli bir amaç için yazılmış ve doğruluğu kanıtlanmış olan sınıfları, yeni uygulamaların içerisinde kullanmak hem iş süresini kısaltacaktır hem de yeni yazılan uygulamalarda

Detaylı

Bir çok insan Eclipse'i Java için entegre geliştirme ortamı (IDE) olarak bilir. Günümüzde %65 pazar payıyla öncü geliştirme ortamıdır.

Bir çok insan Eclipse'i Java için entegre geliştirme ortamı (IDE) olarak bilir. Günümüzde %65 pazar payıyla öncü geliştirme ortamıdır. PART 1 Eclipse IDE Eğitimi Bu eğitim Eclipse in Java IDE olarak kullanımını anlatır. Eğitim; Eclipse'in kurulumunu, Java programların oluşturulmasını ve Eclipse'in kullanım kolaylıklarını anlatır. Bu eğitim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA DEĞER TÜRLERİ 482BK0157 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Java ile Programlama

Java ile Programlama TEMEL KAVRAMLAR Java ile Programlama Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Donanım (Hardware), bilgisayarın fiziksel yapısını ifade eder. Fiziksel yapı, sadece bir metal

Detaylı

Ana sınıf içerisinde tanımlanmış bir yordam, ana sınıftan türeyen bir alt sınıfın içerisinde iptal edilebilir. ()

Ana sınıf içerisinde tanımlanmış bir yordam, ana sınıftan türeyen bir alt sınıfın içerisinde iptal edilebilir. () 10. HAFTA 5.4. İptal Etmek (Overriding) Ana sınıf içerisinde tanımlanmış bir yordam, ana sınıftan türeyen bir alt sınıfın içerisinde iptal edilebilir. () Örnek-5.10: KitapEvi.java () class Kitap { public

Detaylı

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İnternet Programcılığı PHP Ders Notları - II 2009 1 PHP ile Nesnelerin Kullanımı PHP 5'te Nesnelere Giriş Profesyonelce

Detaylı

------------------------------------------------------------*/

------------------------------------------------------------*/ 20-03-2002 Sınıf Tasarımında Dosya Organizasyonu Genellikle bir sınıfın fiziksel organizasyonu iki dosya halinde yapılır. Sınıfın ismi X olmak üzere X.h ve X.cpp dosyaları. X.h dosyasının içerisine nesne

Detaylı

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 1, OCAK 2009 1 Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi Cahide ÜNAL 1, Ömer Faruk BAY 2* 1 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, M.E. B. Ankara,

Detaylı

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 JAVA PLATFORMU Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 Dil ve Platform Programlama Dili Java bir programlama dilidir. En basit tanımıyla

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA GRAFİK İŞLEMLERİ VE NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA 482BK0134 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

Java ile. Nesneye Yönelik Programlama. Oğuz Aslantürk

Java ile. Nesneye Yönelik Programlama. Oğuz Aslantürk Java ile Nesneye Yönelik Programlama Oğuz Aslantürk 1 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş... 9 1.1 Modelleme... 9 1.2 Bilgisayar Programları ve Modelleme... 10 1.3 Nesneye Yönelik Modelleme... 11 1.3.1

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri

1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri www.jpabook.com 1 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri... 1 1.1. Giriş... 2 1.2. Nesne Kalıcılığı

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA. Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA. Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr Nesne Tabanlı Programlama Kavramları Nesne Tabanlı Programlama (OOP) tekniği, gerçek dünyadaki somut nesnelerin bir yazılımın

Detaylı

CSSigner, Cybersoft firması tarafından geliştirilmiş açık kaynak kodlu e-imza yazılım kütüphanesidir.

CSSigner, Cybersoft firması tarafından geliştirilmiş açık kaynak kodlu e-imza yazılım kütüphanesidir. Kullanım Kılavuzu Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. ODTU Teknokent Silikon Binaları 1. Kat No: 18 06531 ODTU / Ankara Türkiye Tel : +90 312 210 19 40 Giriş CSSigner, Cybersoft firması tarafından

Detaylı

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) 16 Mart 2014 A

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) 16 Mart 2014 A SİSTEM VE AĞ GRUBU 1. IP adreslerini fiziksel adreslere dönüştürülmesini sağlayan ve adres çözümlemesi yapan protokol aşağıdakilerden hangisidir? A) ARP B) IP C) TCP D) UDP 2. İki bilgisayar ağı arasında

Detaylı

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) 16 Mart 2014 B

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) 16 Mart 2014 B SİSTEM VE AĞ GRUBU 1. Aşağıdakilerden hangisi ikili tabandaki 10100110 sayısının 16 tabanındaki karşılığıdır? A) 96 B) B6 C) 106 D) A6 2. Linux/Unix işletim sistemindeki vi editöründe bir satır silmek

Detaylı

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM 2014) //Class (Sınıf) // Sınıf (class) soyut veri tipidir. // Nesne (object) sınıfın somutlaşan bir cismidir. // static : nesnesi oluşturulmaz.

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta e-yazışma Projesi İstemci Kütüphaneleri

Kayıtlı Elektronik Posta e-yazışma Projesi İstemci Kütüphaneleri Kayıtlı Elektronik Posta e-yazışma Projesi İstemci Kütüphaneleri Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.1 20.01.2014 İçindekiler Kısaltma ve Açıklamalar... 3 Bölüm 1.... 4 Giriş... 4 Bölüm 2. İstemci Kütüphaneleri...

Detaylı

http://alikoker.name.tr JAVA NEDİR?

http://alikoker.name.tr JAVA NEDİR? Java ve Yazılım Tasarımı ; Bölüm- 1 JAVA NEDİR? Java platformu bilgisayar ağının varlığı da göz önüne alınarak uygulamaların/programların farklı işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilmesi düşüncesiyle

Detaylı

http://alikoker.name.tr A'dan Z'ye Java

http://alikoker.name.tr A'dan Z'ye Java A'dan Z'ye Java Java sayesinde; animasyonlar, kayan yazılar, web sayfalarında chat, hesap makinesi, oyunlar, şifreleme programları, interaktif web sayfaları, müzik, kelime işlemci, küçük internet appletleri,

Detaylı

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08118 Veri Tabanı I Database Management System Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 03 05 Mart 2015 Bilinen VTYS Programları MS SQL Server: Bir orta ve büyük

Detaylı