AKADEMİK GERİATRİ. Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya Mayıs w w w. a k a d e m i k g e r i a t r i.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK GERİATRİ. Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya. 25-29 Mayıs 2011. w w w. a k a d e m i k g e r i a t r i."

Transkript

1 Observer Member AKADEMİK GERİATRİ G e r i a t r i k N ö r o p s i k i y a t r i d e Ta n ı v e Te d a v i K u r s u ( Ya ş l ı R u h S a ğ l ı ğ ı Ç a l ı ş m a G r u b u ) N u t r i s y o n K u r s u Ti p 2 D M Te d a v i s i Ya ş l ı H a s t a - G e n ç H a s t a G e r i a t r i H e m ş i r e l i k K u r s u Mayıs Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya w w w. a k a d e m i k g e r i a t r i. o r g /

2 Değerli Meslektaşlarımız, Akademik Geriatri Derneği tarafından Mayıs tarihlerinde, Cornelia Diamond Hotel, Belek, Antalya da AKADEMİK GERİATRİ Kongresi gerçekleştirilecektir yılında Kıbrıs da 800 katılım ile gerçekleştirilen kongremiz bu yıl da tüm geriatri camiasını, İç Hastalıkları Uzmanlarını, Aile Hekimlerini, Pratisyen Hekimleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimleri, Nöroloji Uzmanlarını, Psikiyatri Hekimlerini, huzur ve bakım evlerinin başta hekimleri olmak üzere tüm çalışanlarını, Romatoloji Hekimlerini, Endokrinoloji Hekimlerini, Göğüs Hastalıkları Uzmanlarını, Kardiyoloji Hekimlerini, Üroloji Hekimlerini, Nefroloji Hekimlerini, Ortopedi Hekimlerini, Fizyoterapist, Hemşire, Sosyal Hizmet Uzmanı, Beslenme Uzmanı ve bu alana ilgi duyan herkesi kucaklayacak bir kongre olacaktır. Bir çok derneğin aktif olarak destek verdiği kongremiz, yılında da Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, otuzun üzerinde Aile Hekimleri İl Dernekleri, Aile Hekimleri Federasyonu, Geriatrik Psikiyatri Derneği ve Alzheimer Vakfı, Alzheimer Derneği, Kontinans Derneği, Geriatri Fizyoterapistleri Derneği, Özel Huzurevleri Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Metabolik Sendrom Derneği, Pratisyen Hekimleri Derneği, Aile Hekimleri Eğitim ve Araştırma Derneği ve Türkiye Aile Hekimliği Vakfı nın katkılarıyla daha da güçlenecektir. Akademik Geriatri Derneği, European Union Geriatric Medicine Society de Türkiye adına EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society) Gözlemci Dernek olarak kabul edilmiş olup; Akademik Geriatri Kongresi European Union Geriatric Medicine Society (Avrupa Geriatri Derneği) tarafından desteklenmektedir. Kongremize EUGMS Derneği nden konuşmacılar, dernek başkanı, akademik direktörü, IAAG ve IAGG- Europe (International Association of Gerontology and Geriatrics) Başkanları konuşmacı olarak katılacaktır. Geriatrik yaş grubunun sık görülen tüm hastalıklarının ve bakımının inceleneceği bu kongrenin yaşlı nüfusunun hızla arttığı ülkemizdeki geriatrik sorunlara önemli bir açılım sağlayacağından emin olarak sizi de bu çabanın içinde mutlaka görmek istiyoruz. Saygılarımızla Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Servet Arıoğul Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Karan Akademik Geriatri Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi Başkanı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Başkanı M a y ı s

3 KO N G R E E Ş B A Ş KA N L A R I Prof. Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi Başkanı Prof. Dr. M. Akif KARAN İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Başkanı B İ L İ M S E L S E K R E T E R YA Prof. Dr. Tanju BEĞER İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Suna ERDİNÇLER İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Prof. Dr. Ender TERZİOĞLU Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan YETKİN Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gerontoloji Kurul Başkanı Prof. Dr. Yalçın KEPEKÇİ Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin DORUK Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Teslime ATLI Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ramazan SARI Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa CANKURTARAN Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi Doç. Dr. Aslı ÇURGUNLU İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Doç. Dr. Zeynep Dilek AYDIN Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı Uzm. Dr. Sevnaz ŞAHİN Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı C o r n e l i a D i a m o n d H o t e l, B e l e k / A n t a l y a 3 Observer Member

4 D Ü Z E N L E M E K U R U L U Prof. Dr. Osman Abbasoğlu Prof. Dr. Fehmi Akçiçek Uzm. Dr. Sibel Akın Prof. Dr. Serdar Aksöyek Prof. Dr. Bülent Altun Uzm. Dr. Sevgi Aras Prof. Dr. Mustafa Arıcı Doç. Dr. Leyla Aslan Prof. Dr. Enver Atalar Prof. Dr. Kudret Aytemir Uzm. Dr. Gülistan Bahat Öztürk Prof. Dr. Mustafa Bakar Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı Prof. Dr. Tanju Besler Doç. Dr. Oktay Bilgir Prof. Dr. Zahit Bolaman Prof. Dr. İsmail Çelik Dr. Tayfun Çiğdem Prof. Dr. Erkan Çoban Doç. Dr. Mustafa Fevzi Dikici Doç. Dr. Güzel Dişcigil Uzm. Dr. Alper Döventaş Prof. Dr. Tevfik Ecder Dr. Ahmet Elserbey Prof. Dr. Engin Eker Prof. Dr. Murat Emre Dr. Hasan Eraydın Prof. Dr. Yunus Erdem Yrd. Doç. Dr. Özlem Erden Prof. Dr. Ali Ergen Prof. Dr. Oktay Ergene Prof. Dr. Turan Ertan Prof. Dr. İhsan Ertenli Prof. Dr. Çetin Erol Doç. Dr. Erdal Eskioğlu Dr. Hamza Gemici Prof. Dr. Sibel Göksel Prof. Dr. Kerim Güler Prof. Dr. Hakan Gürvit Doç. Dr. Meltem Halil Prof. Dr. Giray Kabakçı Dr. Erhan Kabasakal Dr. Osman Kaçıran Uzm. Dr. Berrin Karadağ Prof. Dr. Yahya Karaman Prof. Dr. Çimen Karasu Prof. Dr. Sedat Kiraz Prof. Dr. Ömer Kozan Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu Uzm. Dr. Mehmet İlkin Naharcı Prof. Dr. Aytekin Oğuz Uzm. Dr. Alpay Onuk Dr. Mert Özbakkaloğlu Uzm. Dr. E. Tuğba Özel Kızıl Prof. Dr. Haluk Özen Doç. Dr. Bülent Saka Dr. İlknur Salman Doç. Dr. Fulden Saraç Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu Doç. Dr. Bülent Sözmen Doç. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran Uzm. Dr. Sumru Savaş Doç. Dr. İlker Taşçı Prof. Dr. Vecdet Tezcan Dr. Kazım Tırpan Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu Prof. Dr. Nizamettin Toprak Uzm. Dr. Fatih Tufan Prof. Dr. Engin Turan Prof. Dr. Çetin Turgan Prof. Dr. Murat Turgan Prof. Dr. Serhat Ünal Uzm. Dr. Zekeriya Ülger Uzm. Dr. Murat Varlı Uzm. Dr. Ahmet Yalçın Yrd. Doç. Mehmet Akif Yalçın Doç. Dr. Füsun Yarış Uzm. Dr. Burcu Balam Yavuz Prof. Dr. Görsev Yener Uzm. Dr. Yusuf Yeşil Doç. Dr. Okan Bülent Yıldız Prof. Dr. İdris Yücel Dr. Alper Zobarlar M a y ı s

5 D Ü Z E N L E M E K U R U L U ( İ N T E R D İ S İ P L İ N E R E K İ P ) Prof. Dr. Nalan Akbayrak Prof. Dr. Nuran Akdemir Murat Altuğgil Uzm. Hem. İmatullah Akyar Uzm. Hem. Sevgi Bakır Dr. Psk. Semra Binici Sos. Hiz. Uzm. Arş. Gör. Bilge Ö. Dölek Prof. Dr. Filiz Can Necati Doğan Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu Uzm. Dyt. Evrim Türkmen Güngör Doç. Dr. Oya Hazer Yrd. Dr. Sevgisun Kapucu Prof. Dr. Hülya Kayıhan Prof. Dr. Nuray Kırdı Yrd. Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü Fügen Mavi Hem. Münevver Özcan Dr. Leyla Özdemir Hem. Hülya Şahin Doç. Dr. Füsun Şenuzun Prof. Dr. Mine Uyanık *Düzenleme Kurulları soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmiştir. C o r n e l i a D i a m o n d H o t e l, B e l e k / A n t a l y a 5 Observer Member

6 A İ L E H E K İ M L E R İ İ L D E R N E K L E R İ V E F E D E R A S Y O N U ( A H E F ) KO N G R E D Ü Z E N L E M E K U R U L U KO M İ T E S İ Dr. Murathan Abacı, Isparta Dr. Davut Açıkgöz, Sinop Dr. İbrahim Afşari, Sakarya Dr. Mehmet Akça, İzmir Dr. Oğuzhan Akgün, Edirne Dr. Halil Aktaş, Trabzon Dr. Cemile Akyıldız, Adana Dr. Abdullah Altınkaynak, Burdur Dr. Levent Alkan, Osmaniye Dr. Halit Balakbabalar, Ankara Dr. İrfan Balcı, Çankırı Dr. Fehmi Başbuğ, Kayseri Dr. Murtaza Baykan, Adıyaman Dr. Erhan Bayuk, Eskişehir Dr. Mehmet Berber, Düzce Dr. Güven Bilir, Rize Dr. Kemalettin Can, Osmaniye Dr. Şebnem Çakır, Manisa Dr. Tolga Çakmak, Uşak Dr. Ayhan Çanakçı, Trabzon Dr. Hüseyin Çandar, Amasya Dr. Sabri Olgan Çavdar, Mersin Dr. Nedim Çelebi, Kayseri Dr. Veysel Çetinkaya, Uşak Dr. Tayfun Çiğdem, Manisa Dr. Onur Çubukçu, Samsun Dr. Cengiz Dağlaraştı, Osmaniye Dr. Mehmet Dikmen, Sinop Dr. Ahmet Elser, İzmir Dr. Erhan Ersan Demir, Manisa Dr. Hasan Eraydın, Trabzon Dr. Vedat Erkul, Çorum Dr. Barış Eroğlu, Elazığ Dr. Behçet Şükrü Eser, Sinop Dr. Berkant Genç, İstanbul Dr. Osman Gençer, Burdur Dr. Murat Girginer, Bursa Dr. Yusuf Göçmen, Mersin Dr. Çağlar Göker, Adana Dr. Şevki Gülay, Samsun Dr. Muzaffer Güleç, Bursa Dr. Hülya Güzelkaya, İzmir Dr. Mehmet Aslan İncesu, Adana Dr. Erhan Kabasakal, Samsun Dr. Osman Kaçıran, Gümüşhane Dr. Zafer Kalaycıoğlu, Kastamonu Dr. Abdullah Kahya, Manisa Dr. Mustafa Kalaycı, Konya Dr. Zafer Kalaycıoğlu, Kastamonu Dr. Hakan Levent Kaplan, Erzurum Dr. Şaban Kaya, Edirne Dr. Mehmet Tamer Karaaslan, Adana Dr. Münevver Karacan, Bolu Dr. Kürşad Karakaş, Ankara Dr. Alper Kaya, Kayseri Dr. Şaban Kaya, Edirne Dr. Abdullah Altın Kaynak, Burdur Dr. Ömer Faruk Kazez, Elazığ Dr. Mithat Kıyak, İstanbul Dr. Halil Koltuk, Kayseri Dr. Burak Korkmaz, İzmir Dr.İsmail Köse, Kayseri Dr. Abdülkerim Köseoğlu, Sinop Dr. Can Mendi, Adana Dr. Tamer Meydanaçar, Manisa Dr. Aydın Müezzinoğlu, İzmir M a y ı s

7 Dr. Özer Oktay, Uşak Dr. Gürbüz Şen, Mersin Dr. Abdullah Okyay, İzmir Dr. Erkin Öden, İzmir Dr. Halil Önen, Konya Dr. Ali Dilaver Öner, Manisa Dr. Veysel Yaşar Örs, Sakarya Dr. Mustafa Savaş Özgiden, İzmir Dr. A. Oğuz Öziltürk, Bolu Dr. Murat Özkan, Bilecik Dr. Levent Özkan, Sivas Dr. Bağım Özkan Hatipoğlu, Edirne Dr. M. Kürşat Özkök, Aksaray Dr. Levent Özseven, Isparta Dr. Sayragül Şişmanlar Rakıcı, Rize Dr. Cumhur Sayın, Çanakkale Dr. Osman Sarıgül, Adıyaman Dr. Okan Sarıoğlu, Burdur Dr. Mustafa Sarışen, Düzce Dr. İsmail Sayar, Denizli Dr. Meltem Seymen, Trabzon Dr. Hüseyin Sivri, Trabzon Dr. Ayhan Soysal, Düzce Dr. Tolga Sucu, Samsun Dr. Yakup Şahin, Adana Dr. Bahadır Davut Şenol, İzmir Dr. Murat Şentürk, Ankara Dr. Yusuf Tabakçı, Elazığ Dr. Niyazi Tekin, Sakarya Dr. Zafer Terzioğlu, Ankara Dr. Kazım Tırpan, Eskişehir Dr. Eray Tombak, Ankara Dr. Dilek Toprak, İstanbul Dr. Kadir Can Tuncel, Adana Dr. Hami Türkoğlu, Edirne Dr. Erdal Utuş, Erzurum Dr. Erdem Üçer, Elazığ Dr. Ali Ünalmış, Konya Dr. Şaban Ünsan, Kırıkkale Dr. Nezih Varol, İstanbul Dr. Ülker Vural, Kırıkkale Dr. Aydın Yıldırım, Ankara Dr. Hayrullah Yıldız, Osmaniye Dr. Ali Yılmaz, Çorum Dr. Hikmet Yılmaz, Eskişehir Dr. Fatma Yılmaz Oskay, İzmir Dr. Handan Yüksel Aktepe, Ankara Dr. Alper Zobarlar, İzmir Koordinatörler: Dr. Erhan Kabasakal, Dr. İlknur Salman, Dr. Murat Girginer, Dr. Berkant Genç, Dr. Alper Zobarlar, Dr. Kürşad Karakaş, Dr. Tayfun Çiğdem, Dr. Hasan Eraydın A İ L E H E K İ M İ D E R N E K L E R İ F E D E R A S Y O N U Y Ö N E T İ M K U R U L U Başkan: Dr. Hasan Eraydın 2.Başkan: Dr. Kazım Tırpan Genel Sekre t er: Dr. Tayfun Çiğdem Sa yman: Dr. Fethi Ahmet Atılgan Üye: Dr. Abdülkerim Köroğlu Üye: Dr. İlhan Kadri Kahveci Üye: Dr. Murat Özkan Üye: Dr. Hami Türkoğlu C o r n e l i a D i a m o n d H o t e l, B e l e k / A n t a l y a 7 Observer Member

8 D Ü Z E N L E Y E N K U R U L U Ş Akademik Geriatri Derneği D E S T E K V E R E N K U R U L U Ş L A R Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Avrupa Geriatri Derneği (EUGMS) Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Ege Geriatri Derneği Akademik Geriatri Derneği, Antalya Aile Hekimleri Derneği, Adana Aile Hekimleri Derneği, Ankara Aile Hekimleri Derneği, Adıyaman Aile Hekimleri Derneği, Aksaray Aile Hekimleri Derneği, Amasya Aile Hekimleri Derneği, Bilecik Aile Hekimleri Derneği, Bolu Aile Hekimleri Derneği, Burdur Aile Hekimliği Derneği, Bursa Aile Hekimleri Derneği, Çankırı Aile Hekimleri Derneği, Çanakkale Aile Hekimleri Derneği, Çorum Aile Hekimleri Derneği, Denizli Aile Hekimleri Derneği, Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği, Düzce Aile Hekimleri Derneği, Edirne Aile Hekimleri Derneği, Elazığ Aile Hekimleri Derneği, Erzurum Aile Hekimleri Derneği, Eskişehir Aile Hekimleri Derneği, Isparta Aile Hekimleri Derneği, Gümüşhane Aile Hekimleri Derneği, İstanbul Aile Hekimleri Derneği, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Karaman Aile Hekimleri Derneği, Kastamonu Aile Hekimleri Derneği, Kayseri Aile Hekimliği Derneği, Kırıkkale Aile Hekimleri Derneği, Manisa Aile Hekimleri Derneği, Mersin Aile Hekimliği Derneği, Osmaniye Aile Hekimleri Derneği, Rize Aile Hekimleri Derneği, Sakarya Aile Hekimleri Derneği, Samsun Aile Hekimleri Derneği, Sinop Aile Hekimleri Derneği, Trabzon Aile Hekimliği Derneği, Uşak Aile Hekimliği Derneği, Yalova Aile Hekimleri Derneği, Zonguldak Geriatri Fizyoterapistleri Derneği Türkiye Yaşlılık Platformu Evde Bakım ve Eğitim Derneği Özel Huzurevleri Dinlenme ve Bakımevleri Dayanışma Derneği Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) Aile Hekimliği Eğitim ve Araştırma Derneği (AHEAD) Türkiye Yaşlılık Konseyi Derneği (TURYAK) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Özel Yaşlı Bakım Kuruluşları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Metabolik Sendrom Derneği Alzheimer Derneği Alzheimer Vakfı Geriatrik Psikiyatri Derneği M a y ı s

9 B İ L İ M S E L DA N I Ş M A K U R U L U Prof. Dr. Serap Alper Prof. Dr. Nihat Arıkan Prof. Dr. Serap Arslan Prof. Dr. Şahap Atik Prof. Dr. Miyase Bayraktar Prof. Dr. Yusuf Bayraktar Prof. Dr. Kadir Biberoğlu Doç. Dr. Başar Bilgiç Prof. Dr. Zahit Bolaman Prof. Dr. Lütfi Çöplü Doç. Dr. Selçuk Dağdelen Prof. Dr. Fitnat Dinçer Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan Doç. Dr. Gökhan Erkol Doç. Dr. Gülay Sain Güven Prof. Dr. Ergün Ertuğ Prof. Dr. Nurten Eskiyurt Doç. Dr. Sibel Eyigör Prof. Dr. Berna Göker Prof. Dr. Sadi Güleç Prof. Dr. Serdar Günalp Prof. Dr. Alper Gürlek Prof. Dr. Vedat Hamuryudan Prof. Dr. Şeminur Haznedaroğlu Prof. Dr. Barış İlerigelen Prof. Dr. Derya Karadeniz Prof. Dr. Hakan Karpuz Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ Prof. Dr. Ali Keskin Prof. Dr. Kenan Keven Prof. Dr. Mithat Kıyak Prof. Dr. Merih Kutlu Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Prof. Dr. Gül Öngen Prof. Dr. Zeki Öngen Prof. Dr. Demet Özbabalık Uzm. Dr. Bülent Saka Prof. Dr. Bülent Sivri Prof. Dr. Melih Sarıdoğan Doç. Dr. Bülent Sözmen Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar Prof. Dr. Altay Şahin Prof. Dr. Türker Şahiner Uzm. Dr. Nil Tekin Prof. Dr. Mazhar Tokgözoğlu Doç. Dr. Esen Saka Topçuoğlu Prof. Dr. Arzu Topeli İskit Doç. Dr. Dilek Toprak Uzm. Dr. Fatih Tufan Prof. Dr. Murat Turgay Doç. Dr. Nezih Varol Prof Dr. Gülşen Yakupoğlu Uzm. Dr. Ahmet Yalçın Dr. Bünyamin Yavuz Prof. Dr. Görsev Yener Yrd. Doç. Dr. M. Cem Yenicesu Prof. Dr. Temel Yılmaz Prof. Dr. O. Gazi Yiğitbaşı B İ L İ M S E L DA N I Ş M A K U R U L U ( İ N T E R D İ S İ P L İ N E R G E R İ AT R İ E K İ B İ ) *Bilimsel Danışma Kurulları soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmiştir. C o r n e l i a D i a m o n d H o t e l, B e l e k / A n t a l y a 9 Observer Member

10 25 MAYIS 08:45 A SALONU Geriatrik Nöropsikiyatride Tanı ve Tedavi Kursu (Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu) Koordinatör: Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu Koordinatör Yardımcıları: Doç. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran Uzm. Dr. Burcu Balam Yavuz 09:00-10:30 Panel: Alzheimer Hastalığı Kognitif Şikayetlerle Gelen Yaşlıya Yaklaşım Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu Prof. Dr. Görsev Yener Demans tanısında kullanılan yöntemler Doç. Dr. Esen Saka Topçuoğlu Demans Deliryum Ayırıcı Tanısı Uzm. Dr. Burcu Balam Yavuz Demans - Depresyon Ayırıcı Tanısı Doç. Dr. Osman Virit B SALONU Nutrisyon Kursu Koordinatör: Prof. Dr. Tanju Besler Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Meltem Halil Prof. Dr. Tanju Besler, Doç. Dr. Meltem Halil Malnütrisyonun önemi, sonuçları, tarama ve tanı yöntemleri Uzm.Dr. Sevnaz Şahin Beslenme destek tedavisinde temel prensipler Uzm.Dr.Alper Döventaş Beslenme destek tedavisinde erişim yolları - Enteral beslenmenin önemi Doç.Dr.Bülent Saka 10:30-11:00 KAHVE MOLASI KAHVE MOLASI 11:00-12:30 Panel: Demans Tanı ve Tedavisinde 3 Farklı Yön Prof. Dr. Emre Kumral Doç. Dr. Nesrin Dilbaz Kolinesteraz inhibitörleri, memantin Doç. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran Alzheimer hastalığında davranış bozuklukları ve fonksiyon Doç. Dr. Mukaddes Ayşin Noyan Geri dönüşümlü demanslar Yrd. Doç. Dr. Özlem Erden Aki Panel: Yaşlıda Beslenme Destek Tedavi Prof. Dr. Osman Abbasoğlu Prof. Dr. Zahit Bolaman Poliklinik hastasında beslenme destek tedavisi Uzm.Dr. Gülistan Bahat Öztürk Hospitalize hastada beslenme destek tedavisi Prof.Dr. Ahmet Çoker Yoğun bakım hastasında beslenme destek tedavisi Prof. Dr. Muhammet Güven 12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ ÖĞLE YEMEĞİ 13:30-15:00 Panel: Geriatrik psikiyatride psikotrop kullanım Prof. Dr. Engin Turan Doç. Dr. Hüseyin Güleç Yaşlıda antidepresan ilaç seçimi, doğrular yanlışlar Doç. Dr. Aslıhan Sayın Yaşlıda antipsikotik seçimi, doğrular yanlışlar Prof. Dr. Suzan Özer Yaşlıda sedatif hipnotik seçimi, doğrular yanlışlar Dr. Haşmet Işıklı Özel hasta gruplarında beslenme destek tedavisi Prof. Dr. Seher Demirer Doç. Dr. Kayıhan Uluç Perioperatif beslenme destek tedavisi Prof. Dr. Seher Demirer Nörolojik hastalıklarda beslenme destek tedavisi Doç. Dr. Yaprak Seçil Diyabetik hastada beslenme destek tedavisi Uzm. Dr. Murat Varlı 15:00-15:15 KAHVE MOLASI KAHVE MOLASI 15:15-16:15 Panel: Olgularla Demans, Depresyon ve Deliryum Tanı ve Tedavisi Prof. Dr. İsmet Kırpınar Prof.Dr. Yahya Kahraman Farklı Demans Olguları Dr. Başar Bilgiç Olgularla Deliryum Uzm. Dr. Tuğba Ö. Kızıl Olgularla Yaşlı Depresyonu Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tiryaki Enteral Beslenme destek tedavisi olgular Doç. Dr. Aslı Çurgunlu Doç. Dr. Zeynep Dilek Aydın Olgular - Oral beslenme destek tedavisi Doç. Dr. Meltem Halil Olgular - Tüple beslenme Doç. Dr. Seda Banu Akıncı 16:15 SERTİFİKALARIN VERİLMESİ VE KAPANIŞ M a y ı s

11 C SALONU D SALONU Tip2 DM Tedavisi - Yaşlı Hasta - Genç Hasta Koordinatör: Prof. Dr. İlhan Yetkin Geriatri Hemşirelik Kursu Koordinatör: Prof. Dr. Nuran Akdemir Açılış: Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu Panel: Diyabet tedavisinde OADler, Yaşlı hasta - Genç hasta Prof. Dr. İlhan Yetkin Dr. Hülya Güzelkaya (İzmir AHED Genel Sekreteri) Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler, diyabet yaşı ve yaşlı diyabetik hasta Prof. Dr. İlhan Yetkin Tip 2 Diyabet kliniği, komplikasyonları egzersiz-beslenme açısından tedavi yönetimi Doç. Dr. Oğuzhan Deyneli Tip 2 DM tedavisinde OAD seçimi Prof. Dr. Sevim Güllü KAHVE MOLASI Panel: Tip2 Diyabet, İnsülin, Yaşlı hasta - Genç hasta Prof. Dr. Ahmet Sadi Gündoğdu Doç. Dr. Bülent Sözmen 11:00-11:30 İnsulinler ve glp anologları Doç. Dr. Ramazan Sarı 11:30-12:30 Olgularla insulin tedavisi Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ ÖĞLE YEMEĞİ Panel: Tedavide zor kararlar, Yaşlı hasta - Genç hasta Prof. Dr. Nevin Dincçağ Doç. Dr. Hüseyin Doruk Metformin sonrası ikinci ilaç ne olmalı? Prof. Dr. Nevin Dincçağ Diyabette ilaç güvenilirliği - hipoglisemi Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ İlaç uyumu, hasta takibi, eğitim sorunları, yaşlı hastada sorunlar Doç. Dr. Fulden Saraç KAHVE MOLASI Doç. Dr. Gülten Sop, Doç. Dr. İsmet Tamer Olgularla tip 2 DM tedavisinde oral antidiyabetikler Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi Diyabet tanı ve tedavisinde yenilikler ve gelecekten beklentiler Doç. Dr. Murat Yılmaz Panel Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu Geriatrik Bireyin Değerlendirilmesi Öğr. Gör. Dr. İmatullah Akyar Geriatrik Bireyin Bakımındaki Özellikler Hem. Münevver Özcan Geriatrik Sendromlarda Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Prof. Dr. Nalan Akbayrak KAHVE MOLASI Panel: Multidisipliner Oturum: Üriner İnkontinanslı Yaşlı Bireye Yaklaşım Prof. Dr. Nalan Akbayrak Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Yalçın Hekim Açısından Yaklaşım Uzm. Dr. Sevgi Aras Hemşire Açısından Yaklaşım Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu Fizyoterapist Açısından Yaklaşım Prof. Dr. Nuray Kırdı ÖĞLE YEMEĞİ Panel Oturum Başkanları : Doç. Dr. Fisun Şenuzun Doç. Dr. Teslime Atlı Yaşlı Birey ve İlaç Uyumu Yrd. Doç. Dr. Leyla Özdemir Hastane ve Kurumlarda Yaşlı Bakımına Yönelik Hemşirelik Hizmetleri Yrd. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu KAHVE MOLASI Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu Demanslı Hasta Bakımında Pratik ve Güncel Hemşirelik Uygulamaları Öğr. Gör. Dr. İmatullah Akyar SERTİFİKALARIN VERİLMESİ VE KAPANIŞ C o r n e l i a D i a m o n d H o t e l, B e l e k / A n t a l y a 1 1 Observer Member

12 26 MAYIS A SALONU B SALONU 08:30-09:00 Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Servet Arıoğul, Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Dr. Hasan Eraydın (AHEF Başkanı), Jean Pierre Michel (EUGMS Başkanı), İsmail Tufan (Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği), SHÇEK Genel Müdürü Sunuş: Doç. Dr. Aslı Çurgunlu 09:00-10:15 Panel: Uluslararası Geriatri Dernekleri, Farklı Geriatri Model ve Organizasyonları Prof. Dr. Servet Arıoğul, Prof. Dr. Mehmet Akif Karan Organisation of geriatric medicine, Networks, clinics, nursing homes, hospitals in Europe Prof. Dr. Dieter Luttije (UEMS-GMS (European Union of Medical Specialists-Geriatric Medicine Section) Başkanı) IAGG world, IAGG Europe; gerontology and geriatric medicine perspectives Prof. Dr. JP Baayens (IAGG europe) European Union Geriatric Medicine Society : a young active and successful academic society Prof. Dr. Jean Pierre Michel (EUGMS) 10:15-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:15 2 sorun 2 çözüm; 2S2Ç-Vasküler Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Prof. Dr. Merih Kutlu Hiperlipidemi tedavisi Prof. Dr. Hakan Karpuz Pratik yönleriyle kalp yetmezliği tedavisi Doç. Dr. Ahmet Temizhan Panel: Birinci Basamak Sorunlarını Tartışıyor Oturum Başkanı: Dr. Berkant Genç (İAHDER) Geriatrik hastalıkların epidemiyolojisi Prof. Dr. Mithat Kıyak Geriatrik hastaya yaklaşımda yasal sorumluluk Doç. Dr. Nezih Varol 1. basamakta geriartrik hastada tanı yöntemleri ve tarama testleri Doç. Dr. Dilek Toprak Minipanel: Sık Sorunlar, Pratik Öneriler Prof. Dr. Oktay Ergene, Prof. Dr. Nizamettin Toprak Atrial fibrilasyon tedavisi Prof. Dr. Giray Kabakçı Olgularla Antiagregan ve antikoagulan kullanımı Prof. Dr. Mahmut Şahin 11:15-11:30 KAHVE MOLASI 11:30-12:30 Uydu sempozyumu Sözlü Bildiriler 1-7 Prof. Dr. Vecdet Tezcan, Uzm. Dr. Yavuz Altunkaynak 12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 13:30-14:30 Uydu Sempozyumu Uydu Sempozyumu 14:30-14:45 KAHVE MOLASI 14:45-15:45 Panel: Yaşlıda beslenme destek tedavisi Prof.Dr. Tanju Besler, Prof. Dr. Osman Abbasoğlu Enteral beslenme prensipleri, erişim yolları, sorunlar Prof. Dr. Ahmet Çoker Demansta beslenme Doç. Dr. Meltem Halil Diyabetik hastada enteral beslenme ürünlerinin yeri Doç. Dr. Bülent Saka 15:45-16:00 KAHVE MOLASI 16:00-17:00 Ülkemizde Yaşlılık Politikaları Prof. Dr. Tanju Beğer, Doç. Dr. Başak Oyan Uluç Geriatri bakış açısı Uzm. Dr Zekeriya Ülger Huzurevleri ve bakımevlerinde yaşlılık politikaları Abdurrahman Çohaz (SHÇEK Yaşlılık Daire Başkanı) Sağlık bakanlığı ve yaşlı sağlığı Uzm. Dr. Nazan Yardım (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizm. Genel Müd. Kronik Durumlar Daire Başkanı) SGK ve Geriatri Dr. Halil Akçe (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müd. Strateji Geliştirme Daire Başkanı) Geriatri Eğitim Müfredatı (Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müd. Temsilcisi) Sözlü Bildiriler 8-14 Prof. Dr. Murat Turgay, Uzm. Dr. Mehmet İlkin Naharcı Sözlü Bildiriler Prof. Dr. Kenan Keven, Uzm. Dr. Berrin Karadağ M a y ı s

13 27 MAYIS A SALONU B SALONU 09:00-10:15 Panel: Tip2 Diyabet Prof. Dr. Temel Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Sargın Diyabet yaklaşımı ve tedavisinde son 1 yılda neler değişti? Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi Oral antidiyabetiklere genel bakış Doç. Dr. Serdar Güler Diyabet tedavisinde insulinler ve glp anologları kime, nasıl? Prof. Dr. Alper Gürlek 10:15-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:15 Minipanel: KOAH Prof. Dr. Kerim Güler, Doç. Dr. Erdal Eskioğlu Ülkemizde KOAH gerçeği, tanıda ve yaklaşımda yenilikler Prof. Dr. Nurdan Çetin Köktürk KOAH tedavisinde ilaç seçimi; hangi hastada hangi ilaç Doç. Dr. Akın Kaya Minipanel: İki Konu, İki Bakış Prof. Dr. Sibel Göksel, Yrd. Doç. Dr. Ergün Bozoğlu Yaşlıda asit peptik hastalıklara pratik yaklaşım Prof. Dr. Bülent Sivri Antiaging nedir, güncel durum Prof. Dr. Çimen Karasu 11:15-11:30 KAHVE MOLASI 11:30-12:30 Uydu Sempozyumu 12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 13:30-14:30 Uydu Sempozyumu Sözlü Bildiriler Doç. Dr. Yusuf Tamam Doç. Dr. Güzel Dişçigil Uzm. Dr. F. Alpay Onuk 14:30-14:45 KAHVE MOLASI 14:45-16:00 Panel Alzheimer Hastalığı Prof. Dr. Hakan Gürvit, Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ Klinik pratik yönleriyle erken tanıda ve tedavide neler yapılmalı? Doç. Dr. Gökhan Erkol Alzheimer hastalığı tedavisi Prof. Dr. Mustafa Bakar Fonksiyon ve davranış bozukluklarında demans ilaçlarının etkileri, ne işe yarıyor? Prof. Dr. Demet Özbabalık Sözlü Bildiriler Doç. Dr. Alparslan Kılıçarslan Uzm. Dr. Sumru Savaş Uzm. Dr. İlknur Bahar 16:00-16:15 KAHVE MOLASI 16:15-17:15 AHEF Oturumu, Birinci Basamak ve Geriatri Dr. Hamza Gemici Dr. İlknur Salman Dr. Erhan Kabasakal Birinci basamak ve yaşlı sağlığı; Türkiyede güncel durum Dr. Murat Girginer (Bursa AHED Başkanı) Kronik hastalık yönetiminde birinci basamak için pratik öneriler Dr. Hasan Eraydın (Trabzon AHED ve AHEF Başkanı ) Olgularla birinci basamakta yaşlı hasta örnekleri Dr. Tayfun Çiğdem (Manisa AHED Başkanı) Panel: Yaşlanan Erkek ve Kadın Prof. Dr. Ali Ergen Doç. Dr. İlker Şen Olgularla üriner İnkontinans ve aşırı aktif mesane Doç. Dr. Kubilay İnci Prostattan erektil disfonksiyona yaşlı erkek hastada üroloji Doç. Dr. Mete Kilciler Menapoza güncel yaklaşım Uzm. Dr. Süheyla Aydoğmuş C o r n e l i a D i a m o n d H o t e l, B e l e k / A n t a l y a 1 3 Observer Member

14 28 MAYIS A SALONU 09:00-10:15 Panel: Hipertansiyon Prof. Dr. Zeki Öngen; Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu ACE mi ARB mi; hepsi aynı mı? Prof. Dr. Enver Atalar Betablokerler, Kalsiyum kanal blokerleri ve Hipertansiyon tedavisi? Prof. Dr. Tevfik Ecder Kombinasyon ama nasıl? Prof. Dr. Mustafa Arıcı B SALONU Geriatrik Aciller Prof. Dr. Bahar Boydak, Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler Acilde yaşlı hastaya yaklaşım Doç. Dr. Murat Ersel Olgularla geriatrik aciller-nefrolojik aciller Uzm.Dr. Şervan Gökhan Olgularla geriatrik aciller-kardiyovasküler, solunum Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit Erken 10:15-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:15 Minipanel: Diyabette gri alanlar Doç. Dr. Rüştü Serter, Prof. Dr. Erkan Çoban İkinci ilaç ne olmalı, karşılastırmalı oral antidiyabetik tedavi Prof. Dr. Yüksel Altuntaş Diyabet ilaçlarında güvenlik sorunu Doç. Dr. Selçuk Dağdelen Konferans: Gerontoloji - Geriatri Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Dr. Kadircan Tuncer (AHED başkanı) Türkiyede Gerontolojinin Dünü, Bugünü, Yarını Yrd. Doç. Dr. Suzan Yazıcı Türkiyede bakıma muhtaçlık problemi ve bakım modelleri Prof. Dr. İsmail Tufan 11:15-11:30 KAHVE MOLASI 11:30-12:30 Uydu sempozyumu Geriatrik Fizyoterapi - Hemşirelik Ortak Oturumu Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Doç. Dr. Barış Kaya Evde bakımda yaşlı için pratik bakım uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Leyla Özdemir Yaşlıda evde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları Prof. Dr. Mine Uyanık Yaşlılığın algılanması ve stigma Prof. Dr.Nalan Akbayrak Yaşlıda poliklinikte ve serviste fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları Prof. Dr. Nuray Kırdı 12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 13:30-14:45 Minipanel: Osteoporoz Tedavisi ve Ağrıya Yaklaşım Prof. Dr. Mazhar Tokgözoğlu, Doç. Dr. Oktay Bilgir Osteoporoz ilaçlarında etkinlik Doç. Dr. Sibel Eyigör Osteoporoz ilaçlarında güvenlik, ilaç uyumu Doç. Dr. Nuran Türkçapar Ağrı tedavisinde pratik noktalar Prof. Dr. Gökhan Keser Panel: Geriatrik Psikiyatri Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Prof. Dr. Neşe Tuncer Elmacı Depresyon tedavisinde doğrular yanlışlar Uzm. Dr. Semra Kaymak Çiçek Fadıloğlu Olgularla yaşlıda anksiyete ve somatizasyon Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu Demansta davranış bozukluklarının tedavisi Doç. Dr. Mukaddes Ayşin Noyan 14:45-15:15 KAHVE MOLASI 15:15-16:30 Panel: Hipertansiyon Tedavisinde Gri Alanlar Prof. Dr. Ömer Kozan, Prof. Dr. Çetin Turgan Dirençli hipertansiyon Prof. Dr.Yunus Erdem Acil hipertansiyon Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş Sekonder hipertansiyon Doç. Dr. Sim Kutlay 16:30-17:00 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ - Dr. Sevnaz Şahin & Dr. Mustafa Cankurtaran M a y ı s

15 G E N E L B İ L G İ L E R K o n g r e M e r ke z i v e Ta r i h i : Kongre, Mayıs / Cornelia Diamond Hotel, Belek/ ANTALYA da düzenlenecektir. K o n g r e D i l i : Kongre dili Türkçe dir. Yabancı konuşmacıların görev aldığı oturumlarda İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce tercüme yapılacaktır. K o n g r e K a y ı t : Kayıt masası, Mayıs tarihlerinde 07:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dökümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz. S e k r e t e r y a H i z m e t l e r i : Kongre Merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekreterya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır. We b S a y f a s ı : Kongrenin resmi internet sayfası olan den kongre programı, kayıt koşulları, bildiri gönderme koşulları ve tarihiyle ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. S t a n d A l a n ı : Kongre süresince stand ve sergi alanları, katılımcıların gezebilmeleri için Mayıs tarihlerinde 08:00-18:00 saatleri arasında açık olacaktır. K a t ı l ı m B e l g e s i : Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 28 Mayıs tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz. D a v e t M e k t u b u : Kongreye katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılar için, talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektupları sadece izin amaçlıdır. K r e d i l e n d i r m e : Kongre, Türk Tabibler Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredilendirme kurulu tarafından kredilendirilecektir. T ü m Ö d e m e l e r i ç i n ; T.C. İŞ BANKASI BAŞKENT ŞUBESİ Hesap Adı : DMR Turizm Şube Kodu : 4398 TL Hesabı : TL IBAN NO :TR EURO Hesabı : IBAN NO :TR C o r n e l i a D i a m o n d H o t e l, B e l e k / A n t a l y a 1 5 Observer Member

16 KAYIT BİLGİLERİ Adı Soyadı Kurumu Bölümü Adresi Telefon Fax E-Posta 21 Ocak tarihine kadar 21 Ocak tarihinden sonra Uzman / Aile Hekimi / Pratisyen 200 EURO [ ] 250 EURO [ ] Asistan 150 EURO [ ] 200 EURO [ ] İnterdisipliner Grup* 75 EURO [ ] 100 EURO [ ] Firma Temsilcisi 125 EURO [ ] 175 EURO [ ] Refakatçi 50 EURO [ ] 75 EURO [ ] * Hemşire, Sosyal Hizmet Uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog Kayıt ücretine dahil olan hizmetler : Bilimsel oturumlara katılım, kahve molaları ve kongre dökümanlarını kapsamaktadır. Sadece, refakatçi olan katılımcılar bilimsel oturumlara katılamayacak, bilimsel dökümanlardan faydalanamayacaktır. Kayıt ücretlerine %18 KDV, konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir. Kurslar için kayıt ücreti 21 Ocak tarihine kadar 21 Ocak tarihinden sonra 50 EURO [ ] 75 EURO [ ] M a y ı s

17 KONAKLAMA BİLGİLERİ Adı Soyadı Kurumu Bölümü Adresi Telefon Fax E-Posta Refakatçi KONAKLAMA ÜCRETLERİ 5 GECELİK PAKET ÜCRET - CORNELIA DIAMOND 21 Ocak tarihine kadar 21 Ocak tarihinden sonra Çift kişilik odada kişi başı Tek kişilik oda Çift kişilik odada kişi başı Tek kişilik oda 750 EURO [ ] 990 EURO [ ] 800 EURO [ ] EURO [ ] Yukarıda yer alan paket fiyatlar; Mayıs tarihleri arasında 5 gece herşey dahil konaklamayı içerir. KONAKLAMA ÜCRETLERİ 4 GECELİK PAKET ÜCRET - CORNELIA DIAMOND 21 Ocak tarihine kadar 21 Ocak tarihinden sonra Çift kişilik odada kişi başı Tek kişilik oda Çift kişilik odada kişi başı Tek kişilik oda 600 EURO [ ] 790 EURO [ ] 650 EURO [ ] 840 EURO [ ] Yukarıda yer alan paket fiyatlar; Mayıs tarihleri arasında 4 gece herşey dahil konaklamayı içerir. TRANSFER ÜCRETLERİ Mayıs tarihleri arasında Antalya Havaalanı ndan, transferlerini DMR Turizm e bildirmiş olan tüm katılımcıların transferleri yapılacaktır. 25 Mayıs giriş ve 29 Mayıs çıkış günlerindeki Havaalanı Otel Havaalanı Çift yön toplu transfer ücreti kişibaşı 90 EURO + KDV dir. Diğer günler için kişi başı tek yön transfer 70 EURO + KDV dir. Tüm transferler bildirilecek geliş veya dönüş saatleri için yapılacaktır. Uçak değişikliklerinizi yazılı olarak 48 saat önceden bildirmeniz durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır. C o r n e l i a D i a m o n d H o t e l, B e l e k / A n t a l y a 1 7 Observer Member

18 B İ L D İ R İ G Ö N D E R M E KO Ş U L L A R I - Bildiriler Sistemden bağımsız olarak ve posta yoluyla bildirilecektir. - Bildiriler değerlendirilmek için sözel, poster olmak üzere iki şekilde gönderilebilecektir. Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir. - Son bildiri gönderme tarihi 15 Nisan dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. - Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. - Sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler kongre kitabında yayınlanacaktır. - Gönderilen bildiriler hiçbir şekilde geri çekilemez. - Komitenin belirleyeceği 30 bildiri sözlü bildiri olarak kabul edilecektir. * Değerlendirme komitesi tarafından ayrıca 3 adet komite özel ödülü, 3 adet geriatri bilimine ve yaşlılığa hizmet ödülü, ve plaket verilecektir. Po s t e r v e S ö z l ü B i l d i r i Ö d ü l D e ğ e r l e n d i r m e K o m i t e s i Prof. Dr. Fehmi Akçiçek Prof. Dr. Vecdet Tezcan Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler Prof. Dr. Murat Turgay Prof. Dr. M. Akif Karan Prof. Dr. Tanju Beğer Prof. Dr. Yalçın Kepekçi Doç. Dr. Mustafa Cankurtaran B İ L D İ R İ Ö Z E T İ YA Z I M K U R A L L A R I 1. Bildiriler 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır.3000 karakterden fazla olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 2. Bildirinin Times New Roman fontundan, 10 punto ile yazılması gerekmektedir. 3. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında ph ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır. 4. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır. 5. Bildirinin sözlü veya poster olduğu mutlaka gönderim esnasında bildiri dışında bir yazı ile belirtilmeldir. Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir. 6. Bildiriler yazarların ad, soyad ve kurumlarını içermelidir. 7. Bildirinin kabul edilmesi halinde sunum yapacak yazarın isminin altı çizili olmalı, kurum-adres-telefon-e mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır. 8. İki adet resim ve üç adet tablo eklenebilir. 9. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz. 10. Metnin içinde çalışmanın yapıldığı üniversitenin/eğitim hastanesinin/hastanenin adı yer almamalıdır. 11. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır. 12. Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil, metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir. G e r i B i l d i r i m : Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir. B i l d i r i G ö n d e r i m i İ ç i n : Ö D Ü L L E R * Bildiri ödül değerlendirme komitesi tarafından dereceye giren bildiriler; * 1. Bildiri: TL * 2. Bildiri: 750 TL * 3. Bildiri: 500 TL tutarında, ödüllendirilecektir. * Hizmet özel ödülü M a y ı s

19 BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Mustafa Cankurtaran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,Geriatri Ünitesi Tel : E-Posta : ORGANİZASYON SEKRETERYASI DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Tur. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. Hollanda Cad Sok. No:22/9-10 Yıldız - Çankaya / ANKARA Tel: Faks: Web: E-Posta : C o r n e l i a D i a m o n d H o t e l, B e l e k / A n t a l y a 1 9 Observer Member

20 Observer Member AKADEMİK GERİATRİ Mayıs Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya w w w. a k a d e m i k g e r i a t r i. o r g /

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013 6. Tip2 DM Tedavisi 2013 Kursu Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu 2013 Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu 2013 Geriatri Hemşireliği Kursu 2013 Sheraton

Detaylı

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya Observer Member 2011 AKADEMİK GERİATRİ 25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya KONGRE KİTABI KONGRE EŞ BAŞKANLARI Prof. Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu

Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu 2. Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu Fotoğraf: Seyithan Bozdemir 15-18 Eylül 2011 / Grand Yay Otel, MARDİN Davet Değerli Meslektaşlarım, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu. 12-14 Eylül 2014 / Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu. 12-14 Eylül 2014 / Cratos Hotel, Girne, KKTC 5. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 12-14 Eylül 2014 / Cratos Hotel, Girne, KKTC SEMPOZYUM EŞ BAŞKANLARI Prof. Dr. Servet ARIOĞUL Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin DORUK

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya SON DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya SON DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya SON DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

DAVET MEKTUBU DESTEKLEYEN ULUSLARARASI KURULUŞLAR DESTEKLEYEN ULUSAL KURULUŞLAR

DAVET MEKTUBU DESTEKLEYEN ULUSLARARASI KURULUŞLAR DESTEKLEYEN ULUSAL KURULUŞLAR DAVET MEKTUBU Değerli Meslektaşlarımız, Yirminci yüzyılda giderek artan ömür uzunluğu, yaşlıların yaşam kaliteleri artırılmadığı sürece anlamını ve değerini yitirmektedir ve bilindiği gibi geriatri bilgi

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenegelen eğitim programı, HİEP2015 dünyanın gözbebeği İstanbul da. Tüm dünyada en fazla bilgi üretilen

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız, ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Rüveyde BAYRAKTAR KONGRE BAŞKANI. BİLİMSEL SEKRETERYA Prof. Dr. İsmet KIRPINAR

Değerli Meslektaşlarımız, ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Rüveyde BAYRAKTAR KONGRE BAŞKANI. BİLİMSEL SEKRETERYA Prof. Dr. İsmet KIRPINAR Değerli Meslektaşlarımız, Dünyamız her geçen gün yaşlanmakta, yaşlanan dünya ile birlikte beklenen yaşam süresi uzamakta ve yaşlı insanların toplum içindeki oranı giderek artmaktadır. Ülkemizde yaşlanma

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ Değerli Meslektaşlarımız Bu yıl 04-08 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya, Sueno Otel Deluxe Belek de gerçekleştirmeyi planladığımız

Detaylı

Bilimsel Program 5. Sözlü Sunumlar 13. Poster Sunumlar 27. Yazar Dizini 69

Bilimsel Program 5. Sözlü Sunumlar 13. Poster Sunumlar 27. Yazar Dizini 69 BİLDİRİ KİTABI İÇİNDEKİLER Bilimsel Program 5 Sözlü Sunumlar 3 Poster Sunumlar 7 Yazar Dizini 69 6-9 Nisan 05 Xanadu Otel, Antalya 3 BİLİMSEL SEKRETERYA Kongre Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Karan Prof.

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için geliştirilen kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kağıt kullanımında belirgin/anlamlı azalma sağlanacaktır.

Detaylı

BDENN. Geriatri Kongresi 2.DUYURU. Taşlılık da sevgi gibidir saklanmaz. 5-8 Mart 2015 Limak Limra Otel Kemer/Antalya wvvw. geriatrikongresi.

BDENN. Geriatri Kongresi 2.DUYURU. Taşlılık da sevgi gibidir saklanmaz. 5-8 Mart 2015 Limak Limra Otel Kemer/Antalya wvvw. geriatrikongresi. 2.DUYURU 12 Ụlusal 'x 5-8 Mart 2015 wvvw. geriatrikongresi. com \ Ulusal Taşlılık da sevgi gibidir saklanmaz. Thomas Dekker ^ T Ü R K BDENN KONGRE VE ORGANİZASYON Danışmanlık San ve T c L! d $!ı Ct 1 O

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM KİTABI

BİLİMSEL PROGRAM KİTABI BİLİMSEL PROGRAM KİTABI Değerli Meslektaşlarımız, 37. Pediatri Günleri ve 16. Pediatri Hemşireliği Günleri nin 8-11 Nisan 2015 tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Levent de düzenleneceğini duyurmak ve

Detaylı

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015 Değerli Meslektaşlarımız, Sizlere 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2015 in bilimsel programını duyurmanın onuru içindeyiz. Klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanında daha ileri düzeyde hasta ve eğitim

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

DAVET. Değerli meslektaşımız,

DAVET. Değerli meslektaşımız, DAVET Değerli meslektaşımız, 16. Pratisyen Hekimlik Kongresinin hazırlıkları sürüyor. Bu yıl 20-23 Ekim 2011 tarihinde Zeynep Resort Otel Belek/Antalya da yapılacak kongremizi duyurmak ve sizlerin de kongreyle

Detaylı

DAVET. Sevgili Meslektaşlarımız,

DAVET. Sevgili Meslektaşlarımız, DAVET Sevgili Meslektaşlarımız, Derneğimizin Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi nin 16-19 Nisan 2015 Güral Sapanca da yapılacağını bildirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. İlkbahar ın en güzel

Detaylı

VIII. Ulusal Kan Merkezleri. Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 14-18 Aralık 2015. Maritim Pine Beach Resort Otel, Belek-Antalya

VIII. Ulusal Kan Merkezleri. Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 14-18 Aralık 2015. Maritim Pine Beach Resort Otel, Belek-Antalya VIII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 14-18 Aralık 2015 Maritim Pine Beach Resort Otel, Belek-Antalya 1. Duyuru İletişim Uzm. Dr. Ramazan Uluhan Gsm: 0542 312 79 69 E-posta: kmtd@kmtd.org.tr

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o.

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o. TÜRK ONKOLOJİ GRUBU ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir w w Son Duyuru w. t o g d. o r g Değerli Meslektaşlarımız, Türk Onkoloji Grubu (TOG), kurulmuş

Detaylı