Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1975

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1975"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Prof. Dr. Recai Pabuçcu 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Öğrenim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1975 Y. Lisans Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1979 Doktora Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1984 Doçentlik Tarihi : 1987 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar Bilimsel Yayınlar Yurtiçi Bilimsel Yayınlar Hirşutizm ve Spironolakton un Tedavideki Yeri Gata Bülteni 25: (1983) Germ Hücreli Over Tümörleri Zeynep-Kamil Tıp Bülteni Cilt 16 & Sayi 3 Temmuz - Eylül Geç Gebelikte Maternal Serum Prolaktin Düzeylerinin Yeri 1

2 Kadin Doğum Dergisi C.1, S.1, Normal Ve Riskli Gebelerde Human Plasental Laktojen in Ve Estraolun Değeri Kadin Doğum Dergisi C.1, S.1, Kadin Üriner Stress Inkontinens inde Vaginal Flapli Urethra Süspansiyonu (Mermut Yöntemi) Kadin Doğum Dergisi C.1, S.2, Normal Doğumlarda Elde Edilen Maternal Ve Fetal Serumlar Ile Amnios Sivisi Serbest Amnio Asit Düzeyleri Gata Bülteni 27: (1985) Obstetrik Analjezide Hiperbarik Morfinin Inratekal Uygulaması Gata Bülteni 28:75-80 (1986) Abdominal Histerektomile 715 Olgunun Kliniko - Patolojik Değerlendirilmesi Gata Bülteni 28: (1986) Androgen Fazlaliğina Pratik Yaklaşim Ve Kliniğimizce Takip Edilen Hirşutizmli Olgularin Değerlendirilmesi Gata Bülteni 29: ( Kliniğimizce Yüksek Riskli Gebelerde Uygulanan Antepartum Monitoring Yöntemlerinin Analizi Gata Bülteni 29: ( Bir Olgu Nedeniyle Metroplastiyi Takiben 34 Üncü Gebelik Haftasinda Gönülen Uterin Rüptür Ve Rüptür Tashih Operasyonu Gata Bülteni 29: (1987) Menopozal Sicak Basmalarinin Patofizyolojisi Gata Bülteni 29: (1987) Gamet Intrafallopian Transfer (Gift) Kadin Doğum Dergisi Ağustos 1987 S cilt 3 Sayi Ultrasonografik Epifiz Odaklari Ile Fetal Pulmoner Maturite Ilişkisi Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi:2: , Normal Vagina Doğumlarda Umblikal Kord Kani Ph, Po2, Pco2 Baz Defisit Değerlerinin, Apgar Skor Ve Fetal Monitorizasyon Ile Korelasyonu Gata Bülteni 30: (1988) Epitelyal over Kanserlerinde Estradiol Üretimi Acta Oncologia Turcica 21: 31,36, Endometrium Patolojilerinin Histeroskopik Tanisi- Histeroskopik Cerrahi Girişimlerkliniğimizdeki Histeroskopik Uygulamalar Ulusal Jineko-patoloji Dergisi (34-8) Evre I (A+B) Ve Ii a Serviks Kanserli 45 Olguda Kombine Tedavi Sonuçlarımız Zeynep-kamil Tıp Bülteni Cilt: 20, Yil:20, Sayi:3 Temmuz-eylül Modifiye Fetal Biofizik Skorlamanin Klinik Etkinliği Zeynep-kamil Tıp Bülteni Cilt:20, Yil:20, Sayi:3 Temmuz-eylül Gebelik Yaşi Tahmininde Ultrasonik Fetal Epifiz Bulguları Ankara Tıp Mecmuasi Vol:42: Serviks Uterinin Intraepiteryal Neoplazilerinde Tedavi Seçenekleri (30 Olgunun Incelenmesi) 2

3 Gata Bülteni 31: (1989) Düşük Risk Grubundaki Gebelerde, Gebelik Yaşinin Bazal Fetal Kalp Hızı Ve Reaktivite Üzerine Etkisi Gata Bülteni 31: (1989) Benign Serviks Uteri Lezyonlarinda Kriyoteropinin Değeri Gata Bülteni 31: (1989) Gebelik Haftalari Arasinda Fetal Biyofizik Değerlendirme Sonuçlari Gata Bülteni 31: (1989) Evre 1 Endometrial Kanserlerde Lenf-vasküler Mesafe Invazyonunun Prognostik Önemi Gata Bülteni 31: (1989) Beklenen Doğum Tarihinin Tahmininde, Rutin Obstetrik Ultrasonografi Gata Bülteni 31: (1989) Erken Evre Serviks Kanserlerinde Prognostik Faktörler Acta Oncologica Turcica 22:60-66 (1989) Evre I (A+B) Ve Ii a Serviks Kanserli 45 Olguda Kombine Tedavi Sonuçlarimiz Acta Oncologica Turcica 22: (1989) Doğum Eyleminin Ikinci Devresinde Devamli Epidural Analjezinin Etkileri Ç.Ü.Tıp Fak.Der./Sayi-3 (1989) the Assessment Of the Feto-placental Circulation in Normal and Growth Retarded Fetuses TKi Tıp Bil.Araş.Der. C7, Sb5, 1989, Kadinlarda Genital Chlamydia Trachomatis Infeksiyonun Tanisi Ve Prevalansi Ç.Ü.Tıp Fak.Der./Sayi3(1989) Şüpheli Ektopik Gebelik Tanisinda Pelvik Ultrasonoğrafik Bulgularin Değeri Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 3:42-45 (1989) Hipertansif Gebeliklerde Fetal Aorta Ve Umblikal Arter Kan Akimlarinin Değerlendirilmesi Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 3: (1989) Ağir Preeklampsili 174 Gebeliğin Incelenmesi Kadin Doğum Dergisi Mayis 1989 (S-8-12) Miadda Veya Miada Yakin Makat Gelişlerinde Doğum Şeklinin Neonatal Mortalite Üzerine Etkisi:560 Olgunun Analizi Kadin Doğum Dergisi Kasim 1989, S Laparoskopik Elektrokoagülasyon Ile Tubal Sterilizasyon Deniz Tıp Bülteni 23-3:Eylül Endometrial Hiperplazi Tedavisinde Lh-rh Agonistlerinin Yeri Zeynep Kamil Tıp Bülteni Ocak - Mart Infertil Olguda Anti-sperm Antikor Sikliği Türk Mikrobiyol.Cem.Derg. 20(1-2): Epidural Doğum Analjezisinin Klinik Sonuçlari Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 4: (1990) Jinekoloji de Diagnostik Laparaskopinin Değeri Ve Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim 3

4 Dali nda Infertil Olgularin Laparaskokopik Değerlendirmesi Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi:4: , Rahimiçi Araçlarda Bakteriyal Kolonizasyon Gata Bülteni 32: Plasental Inflamasyonun Fetamaternal Hemodinamik Üzerine Etkisi Gata Bülteni (1990) Plasental Chorioangioma Kadin Doğum Dergisi Mayis 1990 S: over Kanserlerinde Karsinoembriyonik Antijen (Cea) Ve Yüzey Antijeni (Cea 125) Araştirmasi Kadin Doğum Dergisi Kasim 1990 S: Bir Uterin Hemangioma Vakasi Kadin Doğum Dergisi Ağustos 1990, S: Postmenopozal Osteoporotik Kadinlarda Estrojen Replasman Tedavisi Ve Kemik Mineral Dansitometrit Klin Jinekol Obst Yeni Bir Histerosalpingografi Tekniği: Digital Substract Tekniği Ile Histerosalpingografi. T Klin Obst.1: , Histereskopik Balon Tuboplasti T Klin Jinekol Obst Hipotalamik Amenore Tedavisinde Gonadotropin Releasing Hormonun Infüzyon Pompasi Ile Kullanimi Jin Ve Obst.Dergisi 5: Ektopik Gebeliklerde Konservatif Cerrahi Gata Bülteni 33: (1991) Inekolojik Mikro Cerrahide Tubal Anastomozlar Gata Bülteni, 33: Ovulasyon Fizyolojisi nde Yeni Görüşler Anatolian J Gynecol Ekim Iki Olgu Nedeniyle Jinekolojik Mikrocerrahide Tubokornual Anastomazlar Jin.Ve Obs.Dergisi 6: (1992) Postmenopozal Kadinlarda Transvaginal Ultrasound Ile Endometrial Kalinlik Ölçümünün Klinik Önemi Gata Bülteni 34: (1992) histeroskopi Klinik Jinekoloji, Türkiye Klinikleri Yayinevi, 2.Baski, Ektopik Gebeliklerin Laparaskopik Yolla Konservatif Tedavisi Jinekoloji Ve Obs. Dergisi Lipid Hücreli over Tümörü. Kadin Doğum Dergisi.8(3) : , Postmenapozal Kadinlarda Transvajinal Ultrasound Ile Endometrial Kalinlik Ölçümünün Klinik Önemi. 4

5 Gata Bülteni 34: , Maternal Serum Alfafetoprotein Yüksekliği Olan Gebelerde Ultrasonografinin Diagnostik Rolü. Gata Bülteni 34:25-28, Gebelik Ve Hiv Infeksiyonu. Sendrom Türk Infertilite Dergisi 1:80-82, Ekstrauterin Gebelikte Estradiol, Progesteron Ve Koryonik Gonadotropin Düzeylerinin Tanisal Değeri. Gata Bülteni 34:29-32, Pulsatil Oksitosinle Doğum Indüksiyonu Deniz Tıp Bülteni 25:82-86, Aylik Antenatal Ultrasonografi. Sendrom Deniz Tıp Bülteni 5:48-50, Klomifen Sitrat a Dirençli Bir Polikistik over Sendromu Olgusunda Düşük Doz Pürifie Fsh Ile Başarili Bir Ovulasyon Indüksiyonu. T Klin Obst 2: , Uterus Myomlarin Gonadotropin Releasing Hormon Agonistleri Ile Tedavisi Gata Bülteni 37 : ( 1993) Operatif Laparaskopi Ve Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dalindaki Operatif Laparaskopilerin Değerlendirilmesi Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 5: Doğumda Lökosit Sayimi Ve Koryoamniotis Tanisindaki Değeri. Optimal Tıp Dergisi 7(3):90-92, Transdermal Ve Oral Hormon Replasman Tedavisinin Postmenopozal Kadinlarda Vertebral Kemik Dansitesine Etkileri. Türk Fertilite 4: , Ovaryan Ektopik Gebelik: Bir Olgu Nedeniyle. Obs Yeni Gör Geliş Deniz Tıp Bülteni 5:66-68, Polikistik Overli Anovulatuar Infertil Kadinlarin Tedavisinde Laparoskopik Ovaryan Diatermi: Endokrin Değişiklikler Ve Klinik Sonuçlar. Türk Fertilite Dergisi 2:89-93, Polikistik Overli Hastalarda Pürifiye Fsh Ile Ovulasyon Indüksiyonu. Türk Fertilite 2:94-98, Çoğul Gebeliklerde Fetal Redüksiyon. Türk Fertilite 3: , Prenatal Tanida Kordosentez. Kadin Doğum Dergisi 10: , Fetal Alobar Holoprezensefali: Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanisal Değeri. Jin Obs Yeni Gör Geliş 5: , Gonadotropinlerle Ovulasyon Indüksiyonu Ve Yeni Görüşler. Yeni Tıp Dergisi 12:45-54, Gata Obstetrik Populasyonunda Üçlü Tarama Testi Sonuçlari. 5

6 T Klin Jinekol Obst 5:15-19, Hormon Replasman Tedavisi, Lipid Metabolizmasi Ve Kardiyovasküler Hastaşik Riski. Yeni Tıp Dergisi 12:55-59, Ayni Seansta Laparoskopik Burch Operasyonu Ve Laparoskopi Yardimli Vajinal Histerektomi. Türk Fertilite 1:65-70, Endometrial Biopsi Zamanlamasi Ve Endometrial Maturasyonun Serum Progesteron Düzeyleri Ile Karşilaştirilmasi. Türk Fertilite 2: , Myastenia Gravis Ve Gebelik: Bir Olgu Nedeniyle. Gata Bülteni 37: , Submüköz Myomlarin Tani Ve Tedavisinde Histeroskopik Yaklaşim. Türk Fertilite 3: , Histeroskopik Endometrial Ablasyon Sonuçlarimiz. Türk Fertilite 3: , Gebeliğin 13. Haftasinda Transvaginal Sonografi Ile Fetal Stürüktürel Anomali Taramasinin Etkinliği. Gata Bülteni 37: , Fetal Sakrokoksigeal Teratom, Bir Olgu Nedeniyle. Gata Bülteni 37: , Hipogonadotropik Hipogonadizmli 5 Olguda Düşük Doz Growth Horman Ve Hmg-hcg Ile Invitro Fertilizasyonun Değerlendirilmesi. Türk Fertilite 1:36-42, Infertil Olgularda Konservatif Myomektomi. Türk Fertilite 1:54-60, Postmenopozal Estradiol Valerat Ve Estradiol Valerat + Siproteron Asetat Tedavilerinin Serum Lipidleri Ve Lipoproteinlerine Etkileri. Türk Fertilite 4: , Evre I Endometrial Kanserlerde Adjuvan Radyoterapi Uygulamalari Ve Nükslerin Önlenmesinde Önemi. Kadin Doğum Dergisi 3: , Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dali nda Döneminde Yapilan Sezaryenlerin Analizi. Gata Bülteni 37: , the Urinary Hydroxyproline/Creatinine And Calcium/Creatinine Ratios in the Oophorectomized Women. Gorm 1:46-49, Abortus Imminensli Olgularda Transvaginal Sonografi Ile Normal Ve Anormal Gestasyonal Kese Ayrimi. Gata Bülteni 38:66-70, Oligohidramnioslu Olgularda Maternal Hidrasyonun Amniotik Sivi Indeksine Etkisi. T Klin Jinekol Obst 6: , Transvajinal Renkli Doppler Görüntüleme Ile Pelvik Kitlelerin Değerlendirilmesi. 6

7 Kadin Doğum Dergisi 11(4) : , Nullipar Gebelerin Aktif Doğum Eylemi Takibinin Sonuçlari. T Klin Jinekol Obst 6: , Endometrial Hiperplazi Atay, Ve Kanser Taramasinda Transvajinal Ultrasonografik Endometrial Kalinlik Ve Heterojenitenin Tanisal Değeri. Gata Bülteni 39:46-49, Gnrh Agonist Ve Danazol Tedavilerinde Kemik Mineral Kaybi. Gata Bülteni 39: , Laparoskopik Yardimli Mesane Boynu Süspansiyonu. Türk Fertil 1:68-74, Fetal Anomalili Gebeliklerde Maternal Body Mass Index. T Klin Jinekol Obst 4: , Ivf Olgularinda Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromunun Önlenmesinde Sürekli Intravenöz Albumin Infüzyonunun Etkinliği. Türk Fertilite 3-4: , Ikiz Gebelikte Fetus Papyraceus un Neden Olduğu Intrauterin Ölüm: Olgu Sunumu. Optimal Tıp Der 11:94-96, Stres Inkontinansinin Cerrahi Tedavisinde Burch Operasyonu Ile Kolporafi Anterior-kelly Plikasyonu Karşilaştirilmasi. Gata Bülteni 40: , Intrauterin Residüel Fetal Kemik Fragmanlarinin Tani Ve Tedavisinde Histeroskopinin Rolü. Türk Fertilite Dergisi, 1: 42-45, Anormal Uterin Kanamatanisinda Sonohisterografinin Değeri. Türk Fertilite Dergisi, 1: 46-50, Anatomik Patolojiler Nedeni Ile Suction Curettajin Başarisiz Olduğu Olgularda Metotrexate Ve Misoprostol Uygulanimi. T Klin Jinekol Obs, Ivf Olgularinda Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromunun Tedavisinde Multimodalite Yaklaşimi. Türk Fertilite 3-4: , Servikal Serklajli Olgularda Serviks Dilatasyonu Ve Kisaliğinin Prognoza Etkileri. T Klin Jinekol Obst 9:61-64, Sitomegalovirus Infeksiyonunun Prenatal Tanisi Ve Idaresi: 5 Olgu. Gata Bülteni Efficacy of Vaginal Misoprostol in Severe Preeclampsia Remote from Term. T Klin Jinekol Obst Continuous Intravenous Albumin Prevents Hemoconcentration, Hypercoagulability and Hypoalbuminemia 111. but Not Ascites in Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome. a Report of Two Cases. T Klin Jinekol Obst Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu Prediksiyonu: Hcg Öncesinde Posterior Cul-de-sac ta 7

8 Sivi Birikimi. Türk Fertil Pelvik Infeksiyon Riski Taşiyan Ivf Olgularinda Transvajinal Oosit Aspirasyonunda Antibiyoprofilaksi. Türk Fertilite Postmenopozal Dönemde Estrojen Replasman Tedavisi Alan Ve Almayanlarda Internal Karotid Arter Pulsatilite Indekslerinin Karşilaştirilmasi. T Klin Fonksiyonel over Kistli Ivf Olgularinda Transvajinal Aspirasyon-oral Kontraseptif Kombinasyonunun Etkinliği. Türk Fertilite Rekürrent Fonksiyonel Over Kistli Ivf Olgularinda Yaklaşim : Kist Ekstirpasyonu Yada Transvajinal Aspirasyon. Türk Fertilite Blastokist Kültürü Ve Transferi: Gata Deneyimi Ve Ilk Sonuçlar. Türk Fertilite Nonkomünikan Rudimenter Horn lu Unicornuat Uterus : 16 Yaşindaki Bir Olgu Gülhane Tıp Dergisi 119. Ileri Evre Serviks Kanserlerinde Laparoskopik Ekstraperitoneal Paraaortik Lenfadenektomi Türk Jinekoloji Dergisi, Menometrorajik Olgularda Sonohisterografi Ve Ofis Histeroskopinin Yeri Klinik Bilimler Dergisi, Placental Site Trophoblastic Tumour: A Case Report Gülhane Tıp Dergisi, Ektopik Gebelikte Risk Faktörleri Gülhane Tıp Dergisi, Total Abdominal Histerektomi Versus Ekstracorporeal Abdominal Histerektomi Gülhane Tıp Dergisi, Acil Oral Kontrasepsiyon Türkiye Klinikleri Jinekoloji Ve Obstetrik 125. Polikistik over Sendromunun Cerrahi Tedavisi Klinik Aktüel Tıp Infertilite Özel Sayisi, Şubat-mart Assisted Reproduction in the Treatment of Polycystic Ovary Sendrome Cemil Kaya.M.D., Recai Pabuccu.M.D. Turkiye Klinikieri Dergisi, Polycystic Ovary Syndrome and Ovulation Induction Cemil Kaya.M.D., Turkan Ornek.M.D., Recai Pabuccu,M.D. Turkiye Klinikieri Dergisi, Applications of Office Mini-hysteroscopy: Rationale and Advantage Cemil Kaya M.D. Recai Pabuccu,M.D, Turkiye Klinikleri Dergisi, a Successful Laparoscopic Management of Bilateral Mature Cystic Teratoma with Right Adnexial 8

9 Torsion in a 15 Year Old Girl: A Case Report Cemil Kaya, Türkan Örnek, Recai Pabuçcu Journal of the Turkish German Gynecological Association, Yüksek over Kanser Riski Taşıyan Hastalarda Proflaktik Salpingo-ooforektominin Yeri Türkan Örnek, Cemil Kaya, M.Faruk Köse Journal of Gynecology Obstetrics, Türkiye Klinikleri, Applications of Office Mini Hysteroscopy ; Rationale and Advantage Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 132. Assisted Reproduction in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 133. Polycystic Ovary Syndrome and Ovulation Induction Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2007, Cilt: 3, Sayı: Histerik Submüköz Myomektomi Türkiye Klinikleri Endoskopik Cerrahi Özel Sayısı 135. Applications of Office Mini-hysteroscopy Rationales and Adventages Türkiye Klinikleri, Jinekoloji Obstetrik Dergisi Cilt 18 No 1 Yıl Applications of office mini-hysteroscopy: rationale and advantage Cemil Kaya,M.D., Recai Pabuccu,M.D. Türkiye Klinikleri Dergisi, Yurtdışı Bilimsel Yayınlar Male Tubal Sterilization Can.Fam.Physician Vol.32: August Ironolactone in the Treatment of Hirsutism Arch Gynecol (1987) 240: Successful Transplantation Of a Free Fimbrial Graft to the Peritoneum Journal of Reproductive Medicine Microsurgical Transsposition Of the Human Fallopian Tube Gynecol Obstet Invest 1991;31: Primary Squamous Cell Carcinoma of the Endometrium Eur J Cancer.1991;27(7): Anostomososis of The Freshly Divided Uterine Horns of Rats with the Co2 Laser Vs. Microsurgery J.Reprod Med.1995 Jan ;40(1): Hysteroscopic Treatment Of Septate Uterus. Gynaecological Endoscopy. 4: , Vaginal Misoprostol For Cervical Dilatation before Operative Office Hysterescopy. Gynaecological Endoscopy. 6:47-49, Incidence of Recurrent Ectopic Pregnancy in Relation to Operative Technique. Gynaecological Endescopy. 6: ,

10 Persistent Pelvic Abscess after Transvaginal Ultrasound-guided Oocyte Retrieval. Mefsj 2: , Three Sisters with Septate Uteri: Another Reference to Bidirectional Theory. Human Reprod 1: , Hysteroscopic Treatment Of Intrauterine Adhesions Is Safe and Effective in the Restoration Of Normal Mentruation and Fertility. Fertility and Sterility,68(6): , Predictive Value Of Amniotic Fluid Volume Measurements Perinatal Outcome. Gynecol Obstet Invest 45:19-23, Unexpected Nature Of a Pelvic Mass in Pregnancy Castleman s Disease Gynecol Obstet Invest 933, Quality Control In Ivf Laboratory Using Human Sperm Motility Assay and Correlation Of Results with Embryo Formation Rates in Ivf Cycles. Mefsj Bilateral Selective Uterine Artery Embolization in Uterine Myomatosis. Obstet Gynecol, Evaluation of Unfertilized Oocytes in Conventional Ivf Cycles. Mefsj, Hysteroscopic Findings After Difficult Embryo Transfer and Ivf Results following Hysteroscopy. Gynaecological Endoscopy, , Ultrasonographic Detection of Peritoneal Fluid Accumulation prior to Hcg Administration in Prediction of Ovarian Hyperstimulation Syndrome Human Reproduction,13 S: Jun 1998, Correlation Of Peritoneal Fluid Accumulation prior to Hcg with Implantation Rates in Ivf Human Reproduction,13 S: Jun 1998, Laparoscopic Ovarian Drilling in Recurrent Spontaneus Aborting Associated With Pcos Reprod 13 P: , Hormon Replacement Therapy in Postmenopausal Women with Benign Fibrocystic Mastopathy, Climacteric , Reproductive Outcome After Hysteroscopic Meroplasty in Women with Otherwise Unexplained Infertility Fertil Steril , Is Adjuvant Therapy Necessary for Peritoneal Cytology Positive Surgical Pathologic. Stage I Endometrial Cancer?Preeliminary Results Eur J Gynecol Oncol 25(5) , Aspiration of Ovarian Endometriomas before Intracytoplasmic Sperm Enjection. Fertil Steril, 82(3) , Reproductive Outcome After Hysteroscopic Metroplasty in Women with Septat Uterus And Otherwise Unexplained Infertility Fertil Steril, June 81(6) , Luteal Phase Support in Art 10

11 Current Opinion in Obstetrics And Gyneocology, , Serum and Follicular Fluid Levels of Soluble Fas, Soluble Fas Ligand and Apopitosis Of Luteinized Granulosa Cell in Pco Patients in Ivf Human Reproduction,June , Evaluation of Unfertilised Oosytes in Conventional Ivf Cycles, Mefsj 31. Low Dose Gonadotrophins Plus Intrauterine Insemination Treatment in Clomiphene Citrate Resistant Pcos Patients , Predictive Walue Of Predictive Value of Glucose-insulin Ratio in Pcos and Profile of Women Who Will Benefit from Metformin Therapy: Obese, Lean, Hyper or Normoinsulinemic? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1;123(2): Successful Treatment Of Cervical Stenosis with Hysteroscopic Canalization before Embryo Transfer in Patients Undergoing Ivf: A Case Series. J Minim Invasive Gynecol Sep-oct;12(5): Metformin Treatment In Patients with Polycystic Ovary Syndrome Undergoing in Vitro Fertilization: A Prospective Randomized Trial. Fertil Steril Sep;84(3): Serum and Follicular Fluid Levels of Soluble Fas and Soluble Fas Ligand in Ivf Cycles. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Mar 1;125(1): Epub 2005 Sep Effect of Bupivacaine After Operative Laparoscopic Gynecologic Procedures. J Minim Invasive Gynecol Jul-aug;12(4): Serum and Follicular Fluid Levels of Soluble Fas, Soluble Fas Ligand and Apoptosis Of Luteinized Granulosa Cells in Pcos Patients Undergoing Ivf. Hum Reprod Sep;20(9): Epub 2005 Jun Is Adjuvant Therapy Necessary For Peritoneal Cytology-positive Surgical-pathologic Stage I Endometrial Cancer? Preliminary Results. Eur J Gynaecol Oncol. 2004;25(5): Aspiration of Ovarian Endometriomas before Intracytoplasmic Sperm Injection. Fertil Steril Sep;82(3): Reproductive Outcome After Hysteroscopic Metroplasty in Women with Septate Uterus And Otherwise Unexplained Infertility. Fertil Steril Jun;81(6): Extragonadal Yolk Sac Tumor in Pelvic Localization. a Case Report and Literature Review. Gynecol Oncol Mar;92(3): Review. 41. Empty Follicle Syndrome In Two Sisters with Three Cycles: Case Report. Hum Reprod Sep;18(9): Hormone Replacement Therapy In Postmenopausal Women with Benign Fibrocystic Mastopathy. Climacteric Jun;6(2): , Effect of Gnrh Antagonists in Ivf Cycles in Patients with Endometriosis, Fertil Steril 44. Efficiency and Pregnancy Outcome of Iud Guided Hysteroscopic Adhesiolysts after One Week of the Initial Surgery in Intrauterine Synechia: A Prospective, Randomized Study 11

12 Recai Pabuccu, Gogsen Onaian, Cemil Kaya, Belgin Selam, Temel Ceyhan, Turkan Omek, Ebru Kuzudişli Fertil Steril 45. Metformin Is Not Increasing the Expression of Endometrial Leukaemia- Inhibitory Factor and Leptin during Implantation in Hyperandrogenic Rats(Environment of Polycystic Ovary Syndrome) Stimulated with Recfsh Kaya Cemil, Ornek Turkan, Seval Yasemin, Ozturk Saffet, Onalan Gogsen, Baki Acar Duygu, Demir Necdet, Basdan Ayhan, Pabuccu Recai Turk Alman Jinekoioji /Poster 46. The Long-term Effects of Low Dose 17 P-estradiol and Dydrogesterone Hormone Therapy on 24-hour Ambulatory Blood Pressure in Hipertansive Postmenopausal Women: A 1-year Randomized, Prospective Study Cemil Kaya, S.Dincer Cengiz, Bora Cengiz, Güneş Akgun Climacteric 2008(Sci) 47. The Long-term Effects of Low Dose 17 P-estradiol and Dydrogesterane Hormone Therapy on 24-hour Ambulatory Blood Pressure in Healty Postmenopausal Women: A 1-year Randomized, Prospective Study Cemil Kaya, S.D. Cengiz, Turkan Ornek, Bora Cengiz, Güneş Akgun Climacteric 2006(Sci) 48. Effect of Gnrh Antagonists in Ivf Cycles of Patients with Endometriosis Recai Pabuccu, Göğşen Onalan, Cemil Kaya Human Reproduction 2006, in Press 49. The Long-term Effects of Low Dose 17 B-estradiol and Dydrogesterone Hormone Therapy on 24-hour Ambulatory Blood Pressure in Hipertansive Postmenopausal Women: A 1-year Randomized, Prospective Study Cemil Kaya, S.Dinçer Cengiz, Bora Cengiz, Güne? Akgun Climacteric 2006(Sci) 50. Tenascin Is Highly Expressed in Endometriosis and Its Expression Is Upregulated by Estrogen Recai Pabuccu Fertil Steril Aug Gn Rh Agonist and Anfogonist Protocols for Stage I-ii Endometriosis and Endometrioma in Virto Fertilization Lintracytoplasmic Sperm Injection Cycles Fertil Steril October Efficiency and pregnancy outcome of IUD guided hysteroscopic adhesiolysis after one week of the initial surgery in intrauterine synechia: A prospective &Randomized Study Recai Pabuccu MD, Gogsen Onalan MD, Cemil Kaya MD, Belgin Selam MD, Temel Ceyhan MD, Türkan Ornek MD, Ebru Kuzudişli MD Fertil Steril Follicular-fluid anti-mullerian hormone concentrations are predictive of assisted reproduction outcome in PCOS patients. Pabuccu R, Kaya C, Cağlar GS, Oztas E, Satiroglu H. Reprod Biomed Online Nov;19(5): An increase in systolic blood pressure and abnormal circadian blood pressure regulation in lean women with polycystic ovary syndrome. Kaya C, Onalan G, Pabuccu R, Cengiz SD. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Jun;150(2): Comparison of the effects of atorvastatin and simvastatin in women with polycystic ovary syndrome: A prospective, randomized study. Kaya C, Pabuccu R, Cengiz SD, Dünder I. Exp Clin Endocrinol Diabetes Mar;118(3):

13 56. Serum antimüllerian hormone concentrations on day 3 of the in vitro fertilization stimulation cycle are predictive of the fertilization, implantation, and pregnancy in polycystic ovary syndrome patients undergoing assisted reproduction. Kaya C, Pabuccu R, Satıroglu H. Fertil Steril Feb Relationship between interleukin-6 levels and ambulatory blood pressure in women with polycystic ovary syndrome. Kaya C, Pabuçcu R, Koca C, Oğuz AK, Erkan AF, Korkmaz A, Erbaş D. Fertil Steril Sep;94(4): C-reactive protein and homocysteine levels are associated with abnormal heart rate recovery in women with polycystic ovary syndrome. Kaya C, Akgül E, Pabuccu R. Fertil Steril Jun;94(1): Plasma interleukin-18 levels are increased in the polycystic ovary syndrome: relationship of carotid intimamedia wall thickness and cardiovascular risk factors. Kaya C, Pabuccu R, Berker B, Satiroglu H. Fertil Steril Mar 1;93(4): The association of urinary albumin excretion and metabolic complications in polycystic ovary syndrome. Caglar GS, Oztas E, Karadag D, Pabuccu R, Eren AA. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Sep Ischemia-modified albumin and cardiovascular risk markers in polycystic ovary syndrome with or without insulin resistance. Caglar GS, Oztas E, Karadag D, Pabuccu R, Demirtas S. Fertil Steril Aug 9. Bildiriler Yurtiçi Bildiriler Beşinci Ulusal Obstetrik Ve Jinekoloji Kongresi Ekim 1984,Ankara gülhane Askeri Tıp Akademisi Ve Askeri Tıp Fakültesi Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dalinda Son 5 Yillik Sectio Uygulamalari uterus Rüptürü maternal Fetal Kanda Ve Amnios Sivisinda Amnioasit Değerleri Birinci Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Eylül 1988, Ankara evre Ib Ve Ii a Daki Serviks Kanserli Olgularda Cerrahi Öncesi Prognostik Faktörler evre I Ve Iia Serviks Kanserli Hastalarda Kombine Tedavi over Kanserleri (Evre Iii-iv, 41 Hasta Analizi) V.Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi Eylül 1988, Ankara infertil Kadinlarda Kendilik Saygisi Binici Cinsel Fonksiyon Bozukluklari Kasim 1988, Istanbul gebelik Ve Postpartum Dönemde Seksüel Yaşam jinekolojik Malignitelerde Seksüalite 13

14 Ulusalsal Jineko-patoloji Kongresi Mayis 1988, Istanbul diagnostik Ve Terapötik Histereskopinin Prensipleri Ve Histereskopik Olarak Endometriumun Görünümü endometrium Patolojilerinin Histereskopik Tanisi, Histereskopik Cerrahi Girişimler, Kliniğimizdeki Histereskopik Uygulamalar Günümüzde Infertilite 9-11 Kasim 1989, Antalya bir Olgu Nedeniyle Homograft Tubal Transplantasyon operatif Laparaskopi hipotalamik Amenoreler Ve Aldiğimiz Sonuçlar jinekolojik Mikrocerrahide Adezyolizis Ve Salpingostomi histereskopi Ve Normal Menstrüel Siklusun Görünümü submüköz Myom Ve Poliplerin Histereskopik Tani Ve Tedavisi endometrioziste Klinik Yaklaşimimiz hipotalamik Amenore Tedavisinde Gonodotropin Releasing Hormonun Infüzyon Pompasi Ile Pulsatil Kullanimi uterus Myomlarinin Gonodotropin Releasing Hormon Agonistleri Ile Tedavisi intrauterin Adezyonlarin Histereskopik Tani Ve Tedavisi ektopik Gebelikte Laparaskopik Tedavi ektopik Gebeliklerde Konservatif Cerrahi gonodotropir Releasing Hormon Agonistlerinin Kullanimiyla Izlenen Ovulasyon Indüksiyon Olgularimiz mülleryen Füzyon Defektlerinde Histereskopik Tedavi jinekolojik Mikrocerrahide Tubal Anostomozlar Birinci Jinekoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Kursu Eylül 1990, Adana histeroskopi Ii.Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri Ve Kongresi 2-5 Mayis 1990, Istanbul over Kanserlerinde Karsinoembriojenik Antijen (Cea) Ve Yüzey Antijeni (Ca-125) Düzeyleri Ikinci Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri Mayis 1991, Antalya operatif Histeroskopi International Symposium On Obstetrics and Gynecology 3-6 Haziran 1991, Istanbul hysteroscopic Ballon Tuboplasty operative Laparoscopy operative Hysteroscopic Procedures in Gülhane Medical Military Academy bone Mineral Density In Postmenopausal Women Jinekolojik Onkolojide Diagnostik Ve Terapötik Yaklaşimlar Kongresi Eylül 1991, Antalya ovaryal Malign Miks Mezodermal Tümörlerde Tedavi Yaklaşimi ovaryal Malignitelerde Erken Tani Için Tarama Testi Olarak Transvaginal Ultrasonografinin Yeri Üçüncü Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Mayis 1992, Antalya primer over Malignitelerinde Serum Laktik Dehidrogenez Düzeylerinin Anlami Third International Congress of Obstetrics and Gynaecology 7-11 Eylül 1992, Izmir gata Da Uygulanan Histereskopik Septum Rezeksiyonlarinin Değerlendirilmesi operatif Histereskopi Uluslar Arasi Yardimci Üreme Teknikleri, Üreme Endokronolojisi Ve Infertilitede Son Gelişmeler Kongresi Mayis 1993 Göreme Kapadokya Ektopik Gebeliklerde Laparoskopik Yolla Konservatif Tedavi Laparaskopik Adezyolizis Histeroskopik Septum Rezeksiyonu Histeroskopik Adezyolizis th International Congress of Military Medicine, September 1993, Istanbul Uterine Activity in Patients with Cervical Cerclage Metastatik Ovaryan Malign Melanoma 14

15 the Fetus as a Patient 6th International Postgraduate Course with Scientific Participation, 3-5 May 1993, Ankara Genetik Amaçli Prenatal Tani Programlarinin Optimalizasyonunda Temel Prensipler I.Uluslar Arasi Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1995 Belek-Antalya Intrauterine Adezyonlarin Histeroskopik Tedavisi Histeroskopik Uterin Septus Insizyonu Kruger Strict Morfolojisi Ile Sperm Seleksiyon Yönteminin Seçilmesi Saf Follikül Stimülan Hormonun Sperm Parametrelerine Etkisi Ve Klinik Sonuçlar Histeroskopik Endometrial Ablasyon Tibbi Tedaviye Dirençli Polikistik Overli Anovulatuar Infertil Olgularda Laparaskopik Ovaryan Diatermi Tedavisi Transvaginal Renkli Doppler Görünttüleme Ile Pelvik Kitlelerin Değerlendirilmesi )Uluslararasi Üreme Endokrinolojisi,Infertilite, Asiste Üreme Teknikleri,Jinekolojik Endoskopi Ve Jinekolojide Yeni Tanisal Tekniklerde Tartişmali Konular Ve Son Gelişmeler Kongresi Mayis 1996 Istanbul- Türkiye Postmenapozal Endometrial Poliplerin Histeroskopik Tedavisi Kombine Metod Kullanarak Sperm Seçim Sonuçlari Submüköz Myomlarin Histeroskopik Tedavisi Laparoskopik Myom Koagülasyonu..Myolizis Proksimal Tubal Obtrüksiyonlu Olgularda Histeroskopik Kanülasyon Ivflabaratuarlarinin Hamster-sperm Motilite Testi Ilekalite Kontrolü Strikt Morfoloji Kriterleri Değerlendirmesine Göre Sperm Orta-kisim Anomalilerinin Fertilite Belirlemesine Rolü Strikt Kriterlere Göre Yüksek Oranda Immatür Sperm Saptanan Olgularin Fsh Tedavisi Sonuçlari Xiii.Jineko-patoloji Kongresi Haziran1996 Zeynep Kamil Kadin Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi Ektopik Gebeliğin Laparoskopik Salpingostomi Ile Tedavisinin Değerlendirilmesinde Post- Op Beta-hcg Düzeylerinin Önemi Histeroskopik Uterus Septus Insizyonunda Preoperatif Gnrh Analoğu Tedavisi Servikal Serklajli Hastalarda Serviks Dilatasyonu Ve Uzunluğunun Prognoza Etkileri:Retrospektif Analiz Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi Istanbul 2-5 Nisan 1997 Ivf:Ne Kadar Sik? Fetal Anomalili Gebeliklerde Maternal Body Mass Index Endometriozise Bağli Kronik Pelvik Ağrilarda Laparoskopik Cerrahi Sonuçlari Uluslararasi Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi Mayis1997 Antalya Türkiye Myoma Uteride Uterin Arter Embolizasyonu Mikrolaparotomi International Congress On Ovulation Induction and Menopause, May 1998, Antalya Ivf de Hcg Öncesi Peritoneal Sivi Toplanmasinin Yüksek Implantasyon Oranlari Ile Korelasyonu Polikistik over Sendromlu Olgularda Tekrarlayan Spontan Abortuslarda Laparoskopik Over Delinme Ameliyati Türk-alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, Mayis 1999, Antalya Blastokist Transferi: Gata Deneyimi Yedinci Ulusal Perinatoloji Kongresi, 2-6 Mayis 1999, Antalya Fetal Ovaryan Kistlerde Takip Ve Tedavi Nci Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 8-11 Haziran 1999, Istanbul Burch Kolposüspansiyonunda Laparoskopik Ve Açik Tekniğin Karşilaştirilmasi Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi Eylül 2001 Istanbul Ivf Sonrasi Tekrarlayan Implantasyon Başarisizliklarinda Ofis Histeroskopinin Önemi Estrojen Replasman Tedavisinin Üriner Kontinans Üzerine Etkisi Indüklenmiş Abortus Yapilan Hastalarda Gestasyonel Trofoblastik Hastalik Insidansi Ivf Yapilan Pcos Olgularinda Pre Implantasyon Genetik Tani Yöntemleriyle Oosit Anöploidi Sikliğinin Araştirilmasi 15

16 Düşük Üretral Kapanma Basinci Olan Sistoseli Mevcut Stress Inkontinans Olgularinda, Tension-free Vajinal Tape Ve Kelly Plikasyonunun Karşilaştirilmasi Ivf Siklusuna Giren Endometriomali Hastalarda Oosit Pick-up Ile Smultane Ve Siklus 3. Gün Endometrioma Aspirasyonunun Ivf Sonuçlarina Etkisi Vajinal Histerektomi Sirasinda Uygulanan Modifiye Mc Call Kuldoplastinin Etkinliği Cerrahi Menopozda Androjen Replasman Tedavisi Pelvik Paraortik Lenf Nodu Metastazi Yapmiş Stage I Endometrial Adenokarsinom Analizi Kumulus Ve Korona Hücrelerini Soymak Histeroskopik Tubal Kanülasyonda Perforasyonu Takiben Doğum Eyleminde Uterin Rüptür Olgu Sunumu Uterin Arter Doppler Velosimetride Erken Diastolik Çentik Derinliğinin Klinik Önemi 27. Istanbul Üniversitesi Infertilite Günleri, 5-7 Nisan 2006 Pkos ta Gonadotropin Mi,Drilling Mi, Metformin Mi? Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, Mayis 2006 Endometriozis Tedavisi: Optimal Cerrahi Tedavi Nasil Olmali? Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve Infertilite Kongresi (Tsrm 2006), 7-10 Eylül 2006 Endometriozis Ve Infertilite Pkos Hastalarin'da Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon 30. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 1-4 Ekim 2009 Belek Antalya PCOS hastalarında IVF sikluslarında coastingin IVF sonuçlarına etkisi Myoma uteri ve myomektominin IVF sonuçlarına etkisi Sineşi olgularında histeroskopi sonrası IVF sonuçları PCOS hastalarında ART sikluslarında uzun GnRH agonist protokol ile esnek çoklu doz GnRH antagonisti protokolün karşılaştırılması:prospektif randominize çalışma PCOS hastalarında intrauterin inseminasyon sikluslarında ovarian stimulasyonda yüksek FSH ile rekombinant FSH karşılaştırılması saflaştırılmış Histeroskopik septum rezeksiyon sonrası IVF sonuçları Endometriozisli hastalarda IVF sonuçları 31. Yedinci Turk-Alman Jinekoloji Dernegi Kongresi, Mayıs 2007, Antalya Corea Gravidarum: a case report Cemil Kaya.M.D., Turkan Örnek,M.D Recai Pabuccu,M.D.rEbru Kuzudişli, Metformin is not increasing the expression of endometrial leukaemıa-ınhıbıtory factor and leptın during implantation in hyperandrogenic rats(envıronment of polycystic ovary syndrome) stimulated with recfsh. Cemil Kaya,M,D Turkan Örnek,M.D., Recai Pabuccu 32. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "PCOS hastalarda IVF sikluslarında coastingin IVF sonuçlarına etkisi", pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Öztaş E, Çağlar G, Kaya C, Kuzudişli E,Pabuçcu E. 33. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Myoma uteri ve myomektominin IVF sonuçlarına etkisi", 262 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G.S, Özdemir D, Pabuçcu E. 34. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İkiden fazla IVF başarısızlığı olan hastalarda IVF öncesi ofis histeroskopinin yeri", 283 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Pabuçcu G.E, Çağlar G, Öztaş E, Kaya C, II. 35. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Endometriozisli hastalarda IVF sonuçları", 263 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G., Kuzudişli E, Pabuçcu E.G, 36. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Histeroskopik septum rezeksiyonu sonrası IVF sonuçları", pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G.S, Özdemir D, Pabuçcu E. 16

17 37. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "PCOS hastalarda ART sikluslarında long GnRH agonist protokol ile flexible multiple doz GnRH antagonist protokolün karşılaştırılması: prospektif randomize çalışma", pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Çağlar G.S, Kaya C, Öztaş E, Pabuçcu E, Yılmaz M.B, II. 38. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sineşi olgularında histeroskopi sonrası IVF sonuçları", pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G.S, Gülbahar A, Pabuçcu E. 39. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "PCOS hastalarda intrauterin inseminasyon sikluslarında ovaryan stimulasyonda highly purified FSH ile recombinant FSH karşılaştırlması", 264 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Çağlar G, Pabuçcu R, Öztaş E, Kaya C, Gülbahar A Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde "Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Klomifen sitrat rezistan polikistik over sendromlu hastalarda IVF başarısızlığı sonrası ovaryan drillingin gebelik sonuçlarına etkisi: vaka serisi", pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010 Pabuçcu R, Öztaş E, Çağlar G, Cengiz S.D Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde "Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Polikistik over sendromunda albuminuri ve metabolik komplikasyonların ilişkisi", 141 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010 Çağlar G, Öztaş E, Karadağ D, Pabuçcu R, Eren A Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Kongre Özel Sayısı konferansı dahilinde "Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Postmenapozal kanama nedeni olan tubal polip: olgu sunumu", 140 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010 Öztaş E, Çağlar G, Pabuçcu R. 43. Pabuccu R, 12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "Konuşma ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Vulvar bölgede tesbit edilen düz kas hücreli tümör: olgu sunumu", 57 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2010 Özdemir D.E, Çağlar G.S, Öztaş E, Kaya C, Cengiz S.D Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ''Polikistik Over Sendromunda Fix Multipl Doz Antagonist Sikluslarda GnRH Analog ve Hcg Tetiklemesi ''Antalya, Türkiye,Mayıs 2011, Recai Pabuçcu, Gamze Sinem Çağlar, Uğraş Uçar, Ebru Yüce, Emre Göksan Pabuçcu, Koray Yıldız, Müşerref Banu Yılmaz Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ''Unutulmuş Teknik: Tubal Mikrocerrahi, Tubal Reanastomoz Olgu Serisi'', Antalya, TÜRKİYE, Mayıs 2011 Recai Pabuçcu,Ebru Yüce, Müşerref Banu Yılmaz, Gamze Sinem Çağlar 46. Paratubal kistler ve komplikasyonları: 3 olgunun sunumu, 3.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE M.Banu Yılmaz, Gamze S. Çağlar, Bahadır Ertürk, Recai Pabuçcu 47. Endometrioma kist rüptürü ile komplike kronik asitli Ailevi Akdeniz Ateşi: Olgu Sunumu,3.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE Özdemir D.E, Çağlar G.S, Cengiz S.D,Recai Pabuçcu 48. Adolesan ve erişkin polikistik over sendromlu hastalar arasındaki klinik, endokrinolojik ve biyokimyasal farklılıkların değerlendirilmesi 3.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE Ebru Yüce, Gamze Sinem Çağlar, Müşerref Banu Yılmaz, Recai Pabuçcu 17

18 49. Geç tanı almış Mayer-Rokitansky-Küster Hauser Sendromlu hastada görüntüleme yöntemlerinin yeri, 3.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE Recai Pabuçcu, Ayşegül Gülbahar, Gamze Sinem Çağlar,Serhat Tulukçu Yurtdışı Bildiriler International Society For Gynecologic Endoscopyannual Meeting April Chicago Usa Lavh Results Hysteroscopic Treatmant Of Septate Uterus Eshre Meeting1996 Belgium Endometrial Ablation As an Alternative to Hysterectomy Laparoscopic Asisted Vaginal Hysterectomy Results International Congress On Gynecological Sciences Advanced Surcery and New Therapies June Cagliari Forte Village Sardinia Italy Ultrasonographic and Hysteroskopik Evaluation of Postmenopausal Women with Abnormal Uterine Bleeding Hysteroscopic Treatment Of Intrauterin Adhesions Xv Th European Congress Of Perinatal Medicine 10-13th September, 1996 Glasgow-England Transvaginal Sonographic Distinction of Normal and Abnormal Gestational Sacs in Patients With Threatened Abortion the Preditive Value Of Amniotic Fluid Volume Measurrement on Perinatal Outcome In Pregnants th Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy Bratislava Slovak Republic September 18-21, 1996 Incidence of Recurrent Ectopic Pregnancy in Relation with Operative Technique Taking Ovary out of Abdomen during Laparoscopy Vaginal Misoprostol For Cervical Dilatation before Operative Office Hysteroscopy with World Congress On Endometriosis October 21-24, 1996 Yokohama-Japan Second Look Laparoscopy Results of Endometriosis Patients Priorly Treated with Electrocautery And Co2 Laser Pregnancy Outcome In Patients with Minimal to Mild Endometriosis after Expectant Management and Co2 Laser Vaporization World Congress of Gynaecologic Endoscopy Rome-Italy June 18-22,1997 the Value of Transvaginal Ultrosonagraphy in Intrauterine Adhesions Hysteroscopic Tubal Cannulation in Cases of Proximal Tubal Obstruction Xvfigo World Congress Of Gynecology and Obstetrics Copenhagen,Denmark August4-5, 1997 Continuous Intravenous Albumin Prevents Hemoconcentration, Hypercoagulability and Hypoalbuminemia but Not Ascites in Severe Ovarian Hyperstumilation Sndrome. a Report of Two Cases Vaginal Misoprostol Versus Oxytocin-propstoglandin E2 Gel in Severe Preeclampsia Remote from Term Bulky Vaginal Choriocarcinoma Unrelated to Pregnancy in the Reproductive Period Iffs 98 16th World Congress on Fertility and Sterility and the 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine San Francisco, California, Usa October4-9,1998 Long Term of Hysteroscopic Septum Incision Hysteroscopic Evaluation And Treatment after Difficult Transcervical Embrio Transfer a Culture Model for Oocyte Maturation in Vitro 18

19 10. American Society of Reproductive Medicine Annual Meeting,New Orleans, Usa, Ekim 2006 Poster Sunusu 11.16th World Congress of Pediatric and Adolescent Gynecology konferansı dahilinde "Final programme & Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Adolescent girls with polycystic ovary syndrome have the same evidence of subclinic cardiovascular disease as adults", 59 pp., Montpellier, le Corum, Fransa, Mayıs 2010 Caglar G, Cengiz S, Oztas E, Karadag D, Pabuccu R 12.16th World Congress of Pediatric and Adolescent Gynecology konferansı dahilinde "Final programme & Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Serum anti-mullerian hormone levels and insulin resistance in adolescent girls with polycystic ovary syndrome", 60 pp., Montpellier, le Corum, Fransa, Mayıs 2010 Oztas E, Cengiz S, Caglar G, Eren A, Yuce E, Pabuccu R 13.16th World Congress of Pediatric and Adolescent Gynecology konferansı dahilinde "Final programme & Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Non-alcoholic fatty liver disease in lean adolescent women with polycystic ovary syndrome", 117 pp., Montpellier, le Corum, Fransa, Mayıs 2010 Oztas E, Cengiz S, Caglar G, D. Karadag, Yuce E, Pabuccu R 14.19th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy konferansı dahilinde "Gynecological Surgery" bildiri kitapçığındaki "Synechia of the uterine cavity (Asherman s syndrome)", S136 pp., Barcelona, İspanya, 29 Eylül -2 Ekim 2010 Pabuccu R, Caglar G, Oztas E, Ozturkmen M 15. IX. International Congress of the Turkish- German Gynecological Association, Antalya, Türkiye, May 2011 bildiri kitapçığındaki '' Assesment of hysteroscopy and endometrial biopsy results in postmenapousal women'' Ozdemir ED, Çağlar GS, Doğan H, Pabuçcu R, Cengiz SD 16. TARTEN, Transatlantic reproduvtive technologies network, April 2011, Istanbul/TURKEY, ''Evaluation of diagnostic criteria of adolescent polycystic ovary syndrome in adolescents'', Torel Ergur A, Yuce E, Pabuccu R Kitaplar Diagnostik Ve Operatif Histereskopi Atlasi R.Pabuçcu Polikistik Ovaryan Sendrom -hirşutizm -hiperandrojenizm R.Pabuçcu Kadin Hst.Ve Doğum Ders Kitabi Gata, Kütüphane, Ankara Kitap Bölümleri 1. Klinik Jinekoloji 3. Baskı 2002, Ankara Gata Bölümleri :Histeroskopi Bölümü-(S ) 19

20 2. Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ders Kitabı Editör; R.Pabuçcu ; 2002, Ankara Gata Bölümleri : Menstrüel Siklus Ve Regülasyonu, Anovulasyon Ve Polikistik over Hastalığı, Endometriozis, Infertilite, Ovulasyon Indüksiyonu, Menopoz Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Bilgisi Ders Notlari Jinekolojide Endoskopik Tani Ve Tedavinin Yeri - Histeroskopi Uygulamalarina Genel Bakiş R.Pabuçcu Türk Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi Eitör: Prof.Dr.Hikmet Hassa 5. Klimakterium Ve Menopozda Tanı Ve Izleme Yöntemleri R.Pabuçcu, M.C.Yenen Menopoz Osteoporoz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, Ovulasyon Indüksiyonu, Yardimci Üreme Teknikleri - Preimplantasyon Genetik Tani R.Pabuçcu Obstetrik Ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi Editör : Doç.Dr.Cihat Şen Temel Kadin Hastaliklari Ve Doğum - Histeroskopi R.Pabuçcu Temel Kadin Hastaliklari Ve Doğum Editör : Prof.Dr. Hüsnü Kişnişci , 1992 Klinik Jinekoloji - Histeroskopi R.Pabuçcu Klinik Jinekoloji Editör : Prof.Dr. Mümtaz Yildirim 9. Reprodüktif Endokrinoloji Ve Infertilite El Kitabi, 2006 Operatif Histeroskopi 10. Reprodüktif Endokrinoloji Ve Infertilite Kitabi,2006 Endometriozis 11. Hütf Jinekoloji Ve Obtetrik Kitabi, Operatif Ve Ofis Histeroskopi 12.Reprodüktif Endokrinoloji Ve Infertilite Prof.Dr.Umur Çolgar, Uterus Ve Infertilite 13. Jinekolojik Endokrinoloji Hormon Sentezi Ve Etki Mekanizmaları, Berrin Acar Reprodüktif endokrinoloji ve İnfertilite, Prof.Dr.Umur ÇOLGAR Uterus ve İnfertilite 15. Jinekolojik Endokrinoloji 2008, Berrin ACAR Hormon sentezi ve etki mekanizmaları 16. Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Dogum Kitabı,2008 Hormon Biosentezi, fizyolojisi ve fonksiyonları 17. İnfertility and Assisted Reproduction,2010 Tubal cerrahi vs IVF, Prof.Dr.Recai Pabuçcu 20

21 18. Nezhat's Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, 2010 Uterin septum değerlendirilmesi ve yönetimi, Prof.Dr.Recai Pabuçcu 19. Reconstructive and Reproductive Surgery in Gynecology,2011 Victor Gomel, Andrew Brill General principles in preservation of fertility in gynaecologic surgery, Prof.Dr. Recai Pabuçcu 20. Yardımla Üreme Teknikleri, Çeviri editörü: Timur Gürgan Serviks Ultrasonografisi, Prof.Dr.Recai Pabuçcu 8. Projeler 9. İdari Görevler Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı 2006-Halen Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü Üremeye Yardımcı Teknikler Komisyonu üyeliği Üremeye Yardımcı Teknikler Sertifika Sınav Komisyonu üyeliği Üreme Tıbbı Derneği (Kurucu üyesi ve başkanı) 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Türk Jinekolojik Endoskopi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) Ankara Jinekoloji Derneği Üreme Endokrinolojisi, Infertilite ve Yardımla Üreme Derneği üyesi IVF alt grubu Başkanı ( TSRM ) Bu derneğin kurucu üyesi Menopoz ve Osteoporoz cemiyeti Avrupa Menopoz Cemiyeti Dünya Menopoz Cemiyeti Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği Amerikan Laparoskopi Derneği Amerikan Reproduktif Tıp Derneği 21

22 Üreme Tıbbı Derneği (Kurucu üyesi ve başkanı) Avrupa Üreme ve Embriyoloji Cemiyeti (ESHRE) 11. Ödüller 12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Normal Doğum Operatif Doğum Makad Doğum Defleksiyon Gelişler Plasentanın Oluşumu Plasentanın Oluşumu Menstrüel Siklus Amenore Nöroendokrinoloji Endometriozis İnfertilite Tanı ve Tedavileri İnfertilite Tanı ve Tedavileri Pelvik Relaksasyon Üriner İnkontinans OHSS Puberte 22

PHONE : 90-212-3044490 : tansu.kucuk@asg.com.tr tansukucuk@hotmail.com : www.tansukucuk.com

PHONE : 90-212-3044490 : tansu.kucuk@asg.com.tr tansukucuk@hotmail.com : www.tansukucuk.com CURRICULUM VITAE As of January 2012 NAME, SURNAME : Prof. Dr. Tansu KÜÇÜK DATE OF BIRTH : February 13 rd, 1963 BIRTH PLACE NATIONALITY MARITAL STATUS : Balıkesir, TURKEY : Turkish Republic : Married CURRENT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-1998 Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-1998 Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gamze Sinem Çağlar (Yücel) Doğum Tarihi: 27/03/1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-1998 Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniversitesi, Tıp 1976 A.B.D A.B.D

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniversitesi, Tıp 1976 A.B.D A.B.D ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Timur Gürgan 2. Doğum Tarihi: 14/07/1952 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora düzeyinde Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1983 Doktora Kadın Hastalıkları ve Doğum

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1983 Doktora Kadın Hastalıkları ve Doğum ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRGÜL GÜRBÜZ 2. Doğum Tarihi:23.03.1960 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Mezunu-Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe

Detaylı

Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Kadın

Detaylı

1996-2001 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1996-2001 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 1 Doç. Dr. Banu Kumbak AYGÜN, 1972 İstanbul doğumludur. Hacettepe (ing) Tıp Fakültesi nden 1996 yılında mezun olan Dr. Aygün Kasım 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde Kadın

Detaylı

Doç. Dr. Salih Taşkın

Doç. Dr. Salih Taşkın Doç. Dr. Salih Taşkın Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum Ankara Üniversitesi Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta

Detaylı

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62.

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62. 1 Professor Arif Kokcu s Scientific Publications a) Prof.Dr. Arif Kökçü nün yurt dışı hakemli dergilerde İngilizce (English) yayınlanmış bilimsel makaleleri: 1- Beksaç MS, Beksaç M,Kişnişci HA, Kokcu A:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NİMET AYGÜL DEMİROL Doğum Tarihi ve yeri: 3 TEMMUZ 1970 - Konya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Gazi Yıldırım

Doç. Dr. Gazi Yıldırım Doç. Dr. Gazi Yıldırım Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Kadın Hastalıkları

Detaylı

1 Fırat Ortaç, Mustafa Bahçeci, Mustafa Salih, Mete Güngör, Serdar İşcan, Hikmet Yavuz. Myometrial Invasion of Endometrium Cancer Assessed by

1 Fırat Ortaç, Mustafa Bahçeci, Mustafa Salih, Mete Güngör, Serdar İşcan, Hikmet Yavuz. Myometrial Invasion of Endometrium Cancer Assessed by 1 Fırat Ortaç, Mustafa Bahçeci, Mustafa Salih, Mete Güngör, Serdar İşcan, Hikmet Yavuz. Myometrial Invasion of Endometrium Cancer Assessed by Transrectal Ultrasonography. Gynecol Obstet Invest 1991; 32

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Hüseyin Levent KESKİN DOĞUM YERİ, TARİHİ : Ankara, 18.05.1973 MEDENİ DURUM : Evli, 2 çocuk sahibi YABANCI DİL : İngilizce (ÜDS: 83.75), Almanca ASKERLİK GÖREVİ : İzmir, 2004 İLETİŞİM

Detaylı

Doç. Dr. Hüsnü Görgen

Doç. Dr. Hüsnü Görgen CURRICULUM VITAE Doç. Dr. Hüsnü Görgen Doğum Tarihi: 06.04.1962 Unvanı: Doçent Doktor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı 1979 yılında Adana Erkek Lisesi ve 1985 yılında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ümit Korucuoğlu 2. Doğum Tarihi : 24.11.1978 3. Unvanı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 4. Öğrenim Durumu : Üniversite sonrası Tıp'ta Uzmanlık 5. Çalıştığı Kurum : Yüksek İhtisas

Detaylı

Prof.Dr. Ramazan DANSUK

Prof.Dr. Ramazan DANSUK Prof.Dr. Ramazan DANSUK 1. Adı Soyadı : Ramazan DANSUK 2. Doğum Tarihi : 17. 02. 1958 3. Unvanı : Profesör-Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 4. Öğrenim Durumu ve Mesleki Tecrübe : Derece Yer Yıl Lise

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ahmet Kale Doğum Tarihi : 12 Haziran 1974 TC Kimlik No : 11131986774 Doğum Yeri Ev Adresi e-mail : Adana : Dicle Üniversitesi Lojmanları E9 No: 5, Diyarbakır

Detaylı

PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ

PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: TÜLAY İREZ(ÖCAL) 2. Doğum Tarihi: 1951 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Ankara Üni. Fen Fakültesi 1972 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİS. ve Doğum Anabilim Dalı. Görev Yeri

ÖZGEÇMİS. ve Doğum Anabilim Dalı. Görev Yeri ÖZGEÇMİS Adı Soyadı: CEM MURAT BAYKAL Doğum Tarihi: 01 TEMMUZ 1970-Konya Adres: GSM: e-mail: Öğrenim Durumu: Derece BölÜm/Hrogram Universite Yıl Orta ve lise eğitimi Konya Anadolu Lisesi 1981-1988 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. 1982 1. Adı Soyadı: Hayriye Serpil BOZKURT 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1954 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Uzmanlık Eğitimi Genel Patoloji ve Patolojik İÜ Cerrahpaşa

Detaylı

Doç Dr. Sadettin GÜNGÖR

Doç Dr. Sadettin GÜNGÖR Doç Dr. Sadettin GÜNGÖR Branşı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Perinatoloji Uzmanı Doğum Tarihi : 1964 Yabancı Dil : İngilizce Aldığı Eğitimler ve Çalıştığı Kurumlar: İlk ve Orta öğrenimini Kayseri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri :Bursa Uzmanlık Dalı :Histoloji ve Embriyoloji Akademik Ünvanı :Yardımcı Doçent Doktor Uzmanlık

Detaylı

FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum

FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum Furkan Kayabaşoğlu 25 Eylül 1978 tarihinde Sakarya da doğdu. 1989 1996 yılları arasında orta öğretimini Sakarya Anadolu Lisesi nde tamamladı. ÖSS sınavında

Detaylı

VERİLEN EĞİTİMLER: Jin.Op.Dr. VEDAT ERKAN DAYICIOĞLU. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı

VERİLEN EĞİTİMLER: Jin.Op.Dr. VEDAT ERKAN DAYICIOĞLU. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı VERİLEN EĞİTİMLER: KONFERANSLAR/ PANEL KATILIMLARI/ YURT DIŞI-YURT İÇİ SÖZLÜ BİLDİRİLER/ POSTERLER/ TEZLER/ ( Klinik Şefliği ve Tez danışmanlıklarının tarafımdan yapıldığı,tezler ) HST.İÇİ YILLIK EĞT.PROGRAMI

Detaylı

2. GÜNCEL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ, YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ KONGRESİ ve 1. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ

2. GÜNCEL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ, YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ KONGRESİ ve 1. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ 2. GÜNCEL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ, YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ KONGRESİ ve 1. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ 17-20 Nisan 2008, Çeşme - İZMİR KONGRE PROGRAMI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI İ Ç

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Home Address: Adnan Saygun cad. Kelaynak sk. Panorama Sit. No:2/4 Istanbul

CURRICULUM VITAE. Home Address: Adnan Saygun cad. Kelaynak sk. Panorama Sit. No:2/4 Istanbul CURRICULUM VITAE PERSONAL Name: Ramazan Mercan Date of Birth: 1963 Place of Birth: Konya Citizenship: Turkish Home Address: Adnan Saygun cad. Kelaynak sk. Panorama Sit. No:2/4 Istanbul Tel: 532.3667983

Detaylı

CURRICULUM VITAE. AHMET CEM BATUKAN Associate Professor of Obstetrics and Gynecology. Department of Obstetrics and Gynecology

CURRICULUM VITAE. AHMET CEM BATUKAN Associate Professor of Obstetrics and Gynecology. Department of Obstetrics and Gynecology CURRICULUM VITAE AHMET CEM BATUKAN Associate Professor of Obstetrics and Gynecology Birth Date : 27 th June 1970 Birth place : Balıkesir Work Address : Acıbadem Maslak Hospital Department of Obstetrics

Detaylı

Blast. Derlemeler. TSRM Yönetim Kurulu Kararları. TSRM Yurtdışı Burs Yönetmeliği Sektörel Sorunlar. www.tsrm.org.tr

Blast. Derlemeler. TSRM Yönetim Kurulu Kararları. TSRM Yurtdışı Burs Yönetmeliği Sektörel Sorunlar. www.tsrm.org.tr TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni Mart-Nisan /2014 ISSN: 2148-3361 2. SAYI YIL:1 Derlemeler TSRM Yönetim Kurulu Kararları 6. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE KONGRESİ 06-09

Detaylı

HERMAN İŞÇİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

HERMAN İŞÇİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ HERMAN İŞÇİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Herman İşçi Doğum Tarihi: 28 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üniversitesi 1984

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Derleme / Review DOI: 10.5350/SEMB2013470401 Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Dilek Bilgiç Çelik 1, Gülseren Dağlar 1, Gülbahtiyar Demirel 1 ÖZET: Adolesanda jinekolojik

Detaylı