Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1975

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1975"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Prof. Dr. Recai Pabuçcu 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Öğrenim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1975 Y. Lisans Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1979 Doktora Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1984 Doçentlik Tarihi : 1987 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar Bilimsel Yayınlar Yurtiçi Bilimsel Yayınlar Hirşutizm ve Spironolakton un Tedavideki Yeri Gata Bülteni 25: (1983) Germ Hücreli Over Tümörleri Zeynep-Kamil Tıp Bülteni Cilt 16 & Sayi 3 Temmuz - Eylül Geç Gebelikte Maternal Serum Prolaktin Düzeylerinin Yeri 1

2 Kadin Doğum Dergisi C.1, S.1, Normal Ve Riskli Gebelerde Human Plasental Laktojen in Ve Estraolun Değeri Kadin Doğum Dergisi C.1, S.1, Kadin Üriner Stress Inkontinens inde Vaginal Flapli Urethra Süspansiyonu (Mermut Yöntemi) Kadin Doğum Dergisi C.1, S.2, Normal Doğumlarda Elde Edilen Maternal Ve Fetal Serumlar Ile Amnios Sivisi Serbest Amnio Asit Düzeyleri Gata Bülteni 27: (1985) Obstetrik Analjezide Hiperbarik Morfinin Inratekal Uygulaması Gata Bülteni 28:75-80 (1986) Abdominal Histerektomile 715 Olgunun Kliniko - Patolojik Değerlendirilmesi Gata Bülteni 28: (1986) Androgen Fazlaliğina Pratik Yaklaşim Ve Kliniğimizce Takip Edilen Hirşutizmli Olgularin Değerlendirilmesi Gata Bülteni 29: ( Kliniğimizce Yüksek Riskli Gebelerde Uygulanan Antepartum Monitoring Yöntemlerinin Analizi Gata Bülteni 29: ( Bir Olgu Nedeniyle Metroplastiyi Takiben 34 Üncü Gebelik Haftasinda Gönülen Uterin Rüptür Ve Rüptür Tashih Operasyonu Gata Bülteni 29: (1987) Menopozal Sicak Basmalarinin Patofizyolojisi Gata Bülteni 29: (1987) Gamet Intrafallopian Transfer (Gift) Kadin Doğum Dergisi Ağustos 1987 S cilt 3 Sayi Ultrasonografik Epifiz Odaklari Ile Fetal Pulmoner Maturite Ilişkisi Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi:2: , Normal Vagina Doğumlarda Umblikal Kord Kani Ph, Po2, Pco2 Baz Defisit Değerlerinin, Apgar Skor Ve Fetal Monitorizasyon Ile Korelasyonu Gata Bülteni 30: (1988) Epitelyal over Kanserlerinde Estradiol Üretimi Acta Oncologia Turcica 21: 31,36, Endometrium Patolojilerinin Histeroskopik Tanisi- Histeroskopik Cerrahi Girişimlerkliniğimizdeki Histeroskopik Uygulamalar Ulusal Jineko-patoloji Dergisi (34-8) Evre I (A+B) Ve Ii a Serviks Kanserli 45 Olguda Kombine Tedavi Sonuçlarımız Zeynep-kamil Tıp Bülteni Cilt: 20, Yil:20, Sayi:3 Temmuz-eylül Modifiye Fetal Biofizik Skorlamanin Klinik Etkinliği Zeynep-kamil Tıp Bülteni Cilt:20, Yil:20, Sayi:3 Temmuz-eylül Gebelik Yaşi Tahmininde Ultrasonik Fetal Epifiz Bulguları Ankara Tıp Mecmuasi Vol:42: Serviks Uterinin Intraepiteryal Neoplazilerinde Tedavi Seçenekleri (30 Olgunun Incelenmesi) 2

3 Gata Bülteni 31: (1989) Düşük Risk Grubundaki Gebelerde, Gebelik Yaşinin Bazal Fetal Kalp Hızı Ve Reaktivite Üzerine Etkisi Gata Bülteni 31: (1989) Benign Serviks Uteri Lezyonlarinda Kriyoteropinin Değeri Gata Bülteni 31: (1989) Gebelik Haftalari Arasinda Fetal Biyofizik Değerlendirme Sonuçlari Gata Bülteni 31: (1989) Evre 1 Endometrial Kanserlerde Lenf-vasküler Mesafe Invazyonunun Prognostik Önemi Gata Bülteni 31: (1989) Beklenen Doğum Tarihinin Tahmininde, Rutin Obstetrik Ultrasonografi Gata Bülteni 31: (1989) Erken Evre Serviks Kanserlerinde Prognostik Faktörler Acta Oncologica Turcica 22:60-66 (1989) Evre I (A+B) Ve Ii a Serviks Kanserli 45 Olguda Kombine Tedavi Sonuçlarimiz Acta Oncologica Turcica 22: (1989) Doğum Eyleminin Ikinci Devresinde Devamli Epidural Analjezinin Etkileri Ç.Ü.Tıp Fak.Der./Sayi-3 (1989) the Assessment Of the Feto-placental Circulation in Normal and Growth Retarded Fetuses TKi Tıp Bil.Araş.Der. C7, Sb5, 1989, Kadinlarda Genital Chlamydia Trachomatis Infeksiyonun Tanisi Ve Prevalansi Ç.Ü.Tıp Fak.Der./Sayi3(1989) Şüpheli Ektopik Gebelik Tanisinda Pelvik Ultrasonoğrafik Bulgularin Değeri Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 3:42-45 (1989) Hipertansif Gebeliklerde Fetal Aorta Ve Umblikal Arter Kan Akimlarinin Değerlendirilmesi Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 3: (1989) Ağir Preeklampsili 174 Gebeliğin Incelenmesi Kadin Doğum Dergisi Mayis 1989 (S-8-12) Miadda Veya Miada Yakin Makat Gelişlerinde Doğum Şeklinin Neonatal Mortalite Üzerine Etkisi:560 Olgunun Analizi Kadin Doğum Dergisi Kasim 1989, S Laparoskopik Elektrokoagülasyon Ile Tubal Sterilizasyon Deniz Tıp Bülteni 23-3:Eylül Endometrial Hiperplazi Tedavisinde Lh-rh Agonistlerinin Yeri Zeynep Kamil Tıp Bülteni Ocak - Mart Infertil Olguda Anti-sperm Antikor Sikliği Türk Mikrobiyol.Cem.Derg. 20(1-2): Epidural Doğum Analjezisinin Klinik Sonuçlari Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 4: (1990) Jinekoloji de Diagnostik Laparaskopinin Değeri Ve Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim 3

4 Dali nda Infertil Olgularin Laparaskokopik Değerlendirmesi Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi:4: , Rahimiçi Araçlarda Bakteriyal Kolonizasyon Gata Bülteni 32: Plasental Inflamasyonun Fetamaternal Hemodinamik Üzerine Etkisi Gata Bülteni (1990) Plasental Chorioangioma Kadin Doğum Dergisi Mayis 1990 S: over Kanserlerinde Karsinoembriyonik Antijen (Cea) Ve Yüzey Antijeni (Cea 125) Araştirmasi Kadin Doğum Dergisi Kasim 1990 S: Bir Uterin Hemangioma Vakasi Kadin Doğum Dergisi Ağustos 1990, S: Postmenopozal Osteoporotik Kadinlarda Estrojen Replasman Tedavisi Ve Kemik Mineral Dansitometrit Klin Jinekol Obst Yeni Bir Histerosalpingografi Tekniği: Digital Substract Tekniği Ile Histerosalpingografi. T Klin Obst.1: , Histereskopik Balon Tuboplasti T Klin Jinekol Obst Hipotalamik Amenore Tedavisinde Gonadotropin Releasing Hormonun Infüzyon Pompasi Ile Kullanimi Jin Ve Obst.Dergisi 5: Ektopik Gebeliklerde Konservatif Cerrahi Gata Bülteni 33: (1991) Inekolojik Mikro Cerrahide Tubal Anastomozlar Gata Bülteni, 33: Ovulasyon Fizyolojisi nde Yeni Görüşler Anatolian J Gynecol Ekim Iki Olgu Nedeniyle Jinekolojik Mikrocerrahide Tubokornual Anastomazlar Jin.Ve Obs.Dergisi 6: (1992) Postmenopozal Kadinlarda Transvaginal Ultrasound Ile Endometrial Kalinlik Ölçümünün Klinik Önemi Gata Bülteni 34: (1992) histeroskopi Klinik Jinekoloji, Türkiye Klinikleri Yayinevi, 2.Baski, Ektopik Gebeliklerin Laparaskopik Yolla Konservatif Tedavisi Jinekoloji Ve Obs. Dergisi Lipid Hücreli over Tümörü. Kadin Doğum Dergisi.8(3) : , Postmenapozal Kadinlarda Transvajinal Ultrasound Ile Endometrial Kalinlik Ölçümünün Klinik Önemi. 4

5 Gata Bülteni 34: , Maternal Serum Alfafetoprotein Yüksekliği Olan Gebelerde Ultrasonografinin Diagnostik Rolü. Gata Bülteni 34:25-28, Gebelik Ve Hiv Infeksiyonu. Sendrom Türk Infertilite Dergisi 1:80-82, Ekstrauterin Gebelikte Estradiol, Progesteron Ve Koryonik Gonadotropin Düzeylerinin Tanisal Değeri. Gata Bülteni 34:29-32, Pulsatil Oksitosinle Doğum Indüksiyonu Deniz Tıp Bülteni 25:82-86, Aylik Antenatal Ultrasonografi. Sendrom Deniz Tıp Bülteni 5:48-50, Klomifen Sitrat a Dirençli Bir Polikistik over Sendromu Olgusunda Düşük Doz Pürifie Fsh Ile Başarili Bir Ovulasyon Indüksiyonu. T Klin Obst 2: , Uterus Myomlarin Gonadotropin Releasing Hormon Agonistleri Ile Tedavisi Gata Bülteni 37 : ( 1993) Operatif Laparaskopi Ve Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dalindaki Operatif Laparaskopilerin Değerlendirilmesi Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 5: Doğumda Lökosit Sayimi Ve Koryoamniotis Tanisindaki Değeri. Optimal Tıp Dergisi 7(3):90-92, Transdermal Ve Oral Hormon Replasman Tedavisinin Postmenopozal Kadinlarda Vertebral Kemik Dansitesine Etkileri. Türk Fertilite 4: , Ovaryan Ektopik Gebelik: Bir Olgu Nedeniyle. Obs Yeni Gör Geliş Deniz Tıp Bülteni 5:66-68, Polikistik Overli Anovulatuar Infertil Kadinlarin Tedavisinde Laparoskopik Ovaryan Diatermi: Endokrin Değişiklikler Ve Klinik Sonuçlar. Türk Fertilite Dergisi 2:89-93, Polikistik Overli Hastalarda Pürifiye Fsh Ile Ovulasyon Indüksiyonu. Türk Fertilite 2:94-98, Çoğul Gebeliklerde Fetal Redüksiyon. Türk Fertilite 3: , Prenatal Tanida Kordosentez. Kadin Doğum Dergisi 10: , Fetal Alobar Holoprezensefali: Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanisal Değeri. Jin Obs Yeni Gör Geliş 5: , Gonadotropinlerle Ovulasyon Indüksiyonu Ve Yeni Görüşler. Yeni Tıp Dergisi 12:45-54, Gata Obstetrik Populasyonunda Üçlü Tarama Testi Sonuçlari. 5

6 T Klin Jinekol Obst 5:15-19, Hormon Replasman Tedavisi, Lipid Metabolizmasi Ve Kardiyovasküler Hastaşik Riski. Yeni Tıp Dergisi 12:55-59, Ayni Seansta Laparoskopik Burch Operasyonu Ve Laparoskopi Yardimli Vajinal Histerektomi. Türk Fertilite 1:65-70, Endometrial Biopsi Zamanlamasi Ve Endometrial Maturasyonun Serum Progesteron Düzeyleri Ile Karşilaştirilmasi. Türk Fertilite 2: , Myastenia Gravis Ve Gebelik: Bir Olgu Nedeniyle. Gata Bülteni 37: , Submüköz Myomlarin Tani Ve Tedavisinde Histeroskopik Yaklaşim. Türk Fertilite 3: , Histeroskopik Endometrial Ablasyon Sonuçlarimiz. Türk Fertilite 3: , Gebeliğin 13. Haftasinda Transvaginal Sonografi Ile Fetal Stürüktürel Anomali Taramasinin Etkinliği. Gata Bülteni 37: , Fetal Sakrokoksigeal Teratom, Bir Olgu Nedeniyle. Gata Bülteni 37: , Hipogonadotropik Hipogonadizmli 5 Olguda Düşük Doz Growth Horman Ve Hmg-hcg Ile Invitro Fertilizasyonun Değerlendirilmesi. Türk Fertilite 1:36-42, Infertil Olgularda Konservatif Myomektomi. Türk Fertilite 1:54-60, Postmenopozal Estradiol Valerat Ve Estradiol Valerat + Siproteron Asetat Tedavilerinin Serum Lipidleri Ve Lipoproteinlerine Etkileri. Türk Fertilite 4: , Evre I Endometrial Kanserlerde Adjuvan Radyoterapi Uygulamalari Ve Nükslerin Önlenmesinde Önemi. Kadin Doğum Dergisi 3: , Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dali nda Döneminde Yapilan Sezaryenlerin Analizi. Gata Bülteni 37: , the Urinary Hydroxyproline/Creatinine And Calcium/Creatinine Ratios in the Oophorectomized Women. Gorm 1:46-49, Abortus Imminensli Olgularda Transvaginal Sonografi Ile Normal Ve Anormal Gestasyonal Kese Ayrimi. Gata Bülteni 38:66-70, Oligohidramnioslu Olgularda Maternal Hidrasyonun Amniotik Sivi Indeksine Etkisi. T Klin Jinekol Obst 6: , Transvajinal Renkli Doppler Görüntüleme Ile Pelvik Kitlelerin Değerlendirilmesi. 6

7 Kadin Doğum Dergisi 11(4) : , Nullipar Gebelerin Aktif Doğum Eylemi Takibinin Sonuçlari. T Klin Jinekol Obst 6: , Endometrial Hiperplazi Atay, Ve Kanser Taramasinda Transvajinal Ultrasonografik Endometrial Kalinlik Ve Heterojenitenin Tanisal Değeri. Gata Bülteni 39:46-49, Gnrh Agonist Ve Danazol Tedavilerinde Kemik Mineral Kaybi. Gata Bülteni 39: , Laparoskopik Yardimli Mesane Boynu Süspansiyonu. Türk Fertil 1:68-74, Fetal Anomalili Gebeliklerde Maternal Body Mass Index. T Klin Jinekol Obst 4: , Ivf Olgularinda Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromunun Önlenmesinde Sürekli Intravenöz Albumin Infüzyonunun Etkinliği. Türk Fertilite 3-4: , Ikiz Gebelikte Fetus Papyraceus un Neden Olduğu Intrauterin Ölüm: Olgu Sunumu. Optimal Tıp Der 11:94-96, Stres Inkontinansinin Cerrahi Tedavisinde Burch Operasyonu Ile Kolporafi Anterior-kelly Plikasyonu Karşilaştirilmasi. Gata Bülteni 40: , Intrauterin Residüel Fetal Kemik Fragmanlarinin Tani Ve Tedavisinde Histeroskopinin Rolü. Türk Fertilite Dergisi, 1: 42-45, Anormal Uterin Kanamatanisinda Sonohisterografinin Değeri. Türk Fertilite Dergisi, 1: 46-50, Anatomik Patolojiler Nedeni Ile Suction Curettajin Başarisiz Olduğu Olgularda Metotrexate Ve Misoprostol Uygulanimi. T Klin Jinekol Obs, Ivf Olgularinda Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromunun Tedavisinde Multimodalite Yaklaşimi. Türk Fertilite 3-4: , Servikal Serklajli Olgularda Serviks Dilatasyonu Ve Kisaliğinin Prognoza Etkileri. T Klin Jinekol Obst 9:61-64, Sitomegalovirus Infeksiyonunun Prenatal Tanisi Ve Idaresi: 5 Olgu. Gata Bülteni Efficacy of Vaginal Misoprostol in Severe Preeclampsia Remote from Term. T Klin Jinekol Obst Continuous Intravenous Albumin Prevents Hemoconcentration, Hypercoagulability and Hypoalbuminemia 111. but Not Ascites in Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome. a Report of Two Cases. T Klin Jinekol Obst Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu Prediksiyonu: Hcg Öncesinde Posterior Cul-de-sac ta 7

8 Sivi Birikimi. Türk Fertil Pelvik Infeksiyon Riski Taşiyan Ivf Olgularinda Transvajinal Oosit Aspirasyonunda Antibiyoprofilaksi. Türk Fertilite Postmenopozal Dönemde Estrojen Replasman Tedavisi Alan Ve Almayanlarda Internal Karotid Arter Pulsatilite Indekslerinin Karşilaştirilmasi. T Klin Fonksiyonel over Kistli Ivf Olgularinda Transvajinal Aspirasyon-oral Kontraseptif Kombinasyonunun Etkinliği. Türk Fertilite Rekürrent Fonksiyonel Over Kistli Ivf Olgularinda Yaklaşim : Kist Ekstirpasyonu Yada Transvajinal Aspirasyon. Türk Fertilite Blastokist Kültürü Ve Transferi: Gata Deneyimi Ve Ilk Sonuçlar. Türk Fertilite Nonkomünikan Rudimenter Horn lu Unicornuat Uterus : 16 Yaşindaki Bir Olgu Gülhane Tıp Dergisi 119. Ileri Evre Serviks Kanserlerinde Laparoskopik Ekstraperitoneal Paraaortik Lenfadenektomi Türk Jinekoloji Dergisi, Menometrorajik Olgularda Sonohisterografi Ve Ofis Histeroskopinin Yeri Klinik Bilimler Dergisi, Placental Site Trophoblastic Tumour: A Case Report Gülhane Tıp Dergisi, Ektopik Gebelikte Risk Faktörleri Gülhane Tıp Dergisi, Total Abdominal Histerektomi Versus Ekstracorporeal Abdominal Histerektomi Gülhane Tıp Dergisi, Acil Oral Kontrasepsiyon Türkiye Klinikleri Jinekoloji Ve Obstetrik 125. Polikistik over Sendromunun Cerrahi Tedavisi Klinik Aktüel Tıp Infertilite Özel Sayisi, Şubat-mart Assisted Reproduction in the Treatment of Polycystic Ovary Sendrome Cemil Kaya.M.D., Recai Pabuccu.M.D. Turkiye Klinikieri Dergisi, Polycystic Ovary Syndrome and Ovulation Induction Cemil Kaya.M.D., Turkan Ornek.M.D., Recai Pabuccu,M.D. Turkiye Klinikieri Dergisi, Applications of Office Mini-hysteroscopy: Rationale and Advantage Cemil Kaya M.D. Recai Pabuccu,M.D, Turkiye Klinikleri Dergisi, a Successful Laparoscopic Management of Bilateral Mature Cystic Teratoma with Right Adnexial 8

9 Torsion in a 15 Year Old Girl: A Case Report Cemil Kaya, Türkan Örnek, Recai Pabuçcu Journal of the Turkish German Gynecological Association, Yüksek over Kanser Riski Taşıyan Hastalarda Proflaktik Salpingo-ooforektominin Yeri Türkan Örnek, Cemil Kaya, M.Faruk Köse Journal of Gynecology Obstetrics, Türkiye Klinikleri, Applications of Office Mini Hysteroscopy ; Rationale and Advantage Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 132. Assisted Reproduction in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 133. Polycystic Ovary Syndrome and Ovulation Induction Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2007, Cilt: 3, Sayı: Histerik Submüköz Myomektomi Türkiye Klinikleri Endoskopik Cerrahi Özel Sayısı 135. Applications of Office Mini-hysteroscopy Rationales and Adventages Türkiye Klinikleri, Jinekoloji Obstetrik Dergisi Cilt 18 No 1 Yıl Applications of office mini-hysteroscopy: rationale and advantage Cemil Kaya,M.D., Recai Pabuccu,M.D. Türkiye Klinikleri Dergisi, Yurtdışı Bilimsel Yayınlar Male Tubal Sterilization Can.Fam.Physician Vol.32: August Ironolactone in the Treatment of Hirsutism Arch Gynecol (1987) 240: Successful Transplantation Of a Free Fimbrial Graft to the Peritoneum Journal of Reproductive Medicine Microsurgical Transsposition Of the Human Fallopian Tube Gynecol Obstet Invest 1991;31: Primary Squamous Cell Carcinoma of the Endometrium Eur J Cancer.1991;27(7): Anostomososis of The Freshly Divided Uterine Horns of Rats with the Co2 Laser Vs. Microsurgery J.Reprod Med.1995 Jan ;40(1): Hysteroscopic Treatment Of Septate Uterus. Gynaecological Endoscopy. 4: , Vaginal Misoprostol For Cervical Dilatation before Operative Office Hysterescopy. Gynaecological Endoscopy. 6:47-49, Incidence of Recurrent Ectopic Pregnancy in Relation to Operative Technique. Gynaecological Endescopy. 6: ,

10 Persistent Pelvic Abscess after Transvaginal Ultrasound-guided Oocyte Retrieval. Mefsj 2: , Three Sisters with Septate Uteri: Another Reference to Bidirectional Theory. Human Reprod 1: , Hysteroscopic Treatment Of Intrauterine Adhesions Is Safe and Effective in the Restoration Of Normal Mentruation and Fertility. Fertility and Sterility,68(6): , Predictive Value Of Amniotic Fluid Volume Measurements Perinatal Outcome. Gynecol Obstet Invest 45:19-23, Unexpected Nature Of a Pelvic Mass in Pregnancy Castleman s Disease Gynecol Obstet Invest 933, Quality Control In Ivf Laboratory Using Human Sperm Motility Assay and Correlation Of Results with Embryo Formation Rates in Ivf Cycles. Mefsj Bilateral Selective Uterine Artery Embolization in Uterine Myomatosis. Obstet Gynecol, Evaluation of Unfertilized Oocytes in Conventional Ivf Cycles. Mefsj, Hysteroscopic Findings After Difficult Embryo Transfer and Ivf Results following Hysteroscopy. Gynaecological Endoscopy, , Ultrasonographic Detection of Peritoneal Fluid Accumulation prior to Hcg Administration in Prediction of Ovarian Hyperstimulation Syndrome Human Reproduction,13 S: Jun 1998, Correlation Of Peritoneal Fluid Accumulation prior to Hcg with Implantation Rates in Ivf Human Reproduction,13 S: Jun 1998, Laparoscopic Ovarian Drilling in Recurrent Spontaneus Aborting Associated With Pcos Reprod 13 P: , Hormon Replacement Therapy in Postmenopausal Women with Benign Fibrocystic Mastopathy, Climacteric , Reproductive Outcome After Hysteroscopic Meroplasty in Women with Otherwise Unexplained Infertility Fertil Steril , Is Adjuvant Therapy Necessary for Peritoneal Cytology Positive Surgical Pathologic. Stage I Endometrial Cancer?Preeliminary Results Eur J Gynecol Oncol 25(5) , Aspiration of Ovarian Endometriomas before Intracytoplasmic Sperm Enjection. Fertil Steril, 82(3) , Reproductive Outcome After Hysteroscopic Metroplasty in Women with Septat Uterus And Otherwise Unexplained Infertility Fertil Steril, June 81(6) , Luteal Phase Support in Art 10

11 Current Opinion in Obstetrics And Gyneocology, , Serum and Follicular Fluid Levels of Soluble Fas, Soluble Fas Ligand and Apopitosis Of Luteinized Granulosa Cell in Pco Patients in Ivf Human Reproduction,June , Evaluation of Unfertilised Oosytes in Conventional Ivf Cycles, Mefsj 31. Low Dose Gonadotrophins Plus Intrauterine Insemination Treatment in Clomiphene Citrate Resistant Pcos Patients , Predictive Walue Of Predictive Value of Glucose-insulin Ratio in Pcos and Profile of Women Who Will Benefit from Metformin Therapy: Obese, Lean, Hyper or Normoinsulinemic? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1;123(2): Successful Treatment Of Cervical Stenosis with Hysteroscopic Canalization before Embryo Transfer in Patients Undergoing Ivf: A Case Series. J Minim Invasive Gynecol Sep-oct;12(5): Metformin Treatment In Patients with Polycystic Ovary Syndrome Undergoing in Vitro Fertilization: A Prospective Randomized Trial. Fertil Steril Sep;84(3): Serum and Follicular Fluid Levels of Soluble Fas and Soluble Fas Ligand in Ivf Cycles. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Mar 1;125(1): Epub 2005 Sep Effect of Bupivacaine After Operative Laparoscopic Gynecologic Procedures. J Minim Invasive Gynecol Jul-aug;12(4): Serum and Follicular Fluid Levels of Soluble Fas, Soluble Fas Ligand and Apoptosis Of Luteinized Granulosa Cells in Pcos Patients Undergoing Ivf. Hum Reprod Sep;20(9): Epub 2005 Jun Is Adjuvant Therapy Necessary For Peritoneal Cytology-positive Surgical-pathologic Stage I Endometrial Cancer? Preliminary Results. Eur J Gynaecol Oncol. 2004;25(5): Aspiration of Ovarian Endometriomas before Intracytoplasmic Sperm Injection. Fertil Steril Sep;82(3): Reproductive Outcome After Hysteroscopic Metroplasty in Women with Septate Uterus And Otherwise Unexplained Infertility. Fertil Steril Jun;81(6): Extragonadal Yolk Sac Tumor in Pelvic Localization. a Case Report and Literature Review. Gynecol Oncol Mar;92(3): Review. 41. Empty Follicle Syndrome In Two Sisters with Three Cycles: Case Report. Hum Reprod Sep;18(9): Hormone Replacement Therapy In Postmenopausal Women with Benign Fibrocystic Mastopathy. Climacteric Jun;6(2): , Effect of Gnrh Antagonists in Ivf Cycles in Patients with Endometriosis, Fertil Steril 44. Efficiency and Pregnancy Outcome of Iud Guided Hysteroscopic Adhesiolysts after One Week of the Initial Surgery in Intrauterine Synechia: A Prospective, Randomized Study 11

12 Recai Pabuccu, Gogsen Onaian, Cemil Kaya, Belgin Selam, Temel Ceyhan, Turkan Omek, Ebru Kuzudişli Fertil Steril 45. Metformin Is Not Increasing the Expression of Endometrial Leukaemia- Inhibitory Factor and Leptin during Implantation in Hyperandrogenic Rats(Environment of Polycystic Ovary Syndrome) Stimulated with Recfsh Kaya Cemil, Ornek Turkan, Seval Yasemin, Ozturk Saffet, Onalan Gogsen, Baki Acar Duygu, Demir Necdet, Basdan Ayhan, Pabuccu Recai Turk Alman Jinekoioji /Poster 46. The Long-term Effects of Low Dose 17 P-estradiol and Dydrogesterone Hormone Therapy on 24-hour Ambulatory Blood Pressure in Hipertansive Postmenopausal Women: A 1-year Randomized, Prospective Study Cemil Kaya, S.Dincer Cengiz, Bora Cengiz, Güneş Akgun Climacteric 2008(Sci) 47. The Long-term Effects of Low Dose 17 P-estradiol and Dydrogesterane Hormone Therapy on 24-hour Ambulatory Blood Pressure in Healty Postmenopausal Women: A 1-year Randomized, Prospective Study Cemil Kaya, S.D. Cengiz, Turkan Ornek, Bora Cengiz, Güneş Akgun Climacteric 2006(Sci) 48. Effect of Gnrh Antagonists in Ivf Cycles of Patients with Endometriosis Recai Pabuccu, Göğşen Onalan, Cemil Kaya Human Reproduction 2006, in Press 49. The Long-term Effects of Low Dose 17 B-estradiol and Dydrogesterone Hormone Therapy on 24-hour Ambulatory Blood Pressure in Hipertansive Postmenopausal Women: A 1-year Randomized, Prospective Study Cemil Kaya, S.Dinçer Cengiz, Bora Cengiz, Güne? Akgun Climacteric 2006(Sci) 50. Tenascin Is Highly Expressed in Endometriosis and Its Expression Is Upregulated by Estrogen Recai Pabuccu Fertil Steril Aug Gn Rh Agonist and Anfogonist Protocols for Stage I-ii Endometriosis and Endometrioma in Virto Fertilization Lintracytoplasmic Sperm Injection Cycles Fertil Steril October Efficiency and pregnancy outcome of IUD guided hysteroscopic adhesiolysis after one week of the initial surgery in intrauterine synechia: A prospective &Randomized Study Recai Pabuccu MD, Gogsen Onalan MD, Cemil Kaya MD, Belgin Selam MD, Temel Ceyhan MD, Türkan Ornek MD, Ebru Kuzudişli MD Fertil Steril Follicular-fluid anti-mullerian hormone concentrations are predictive of assisted reproduction outcome in PCOS patients. Pabuccu R, Kaya C, Cağlar GS, Oztas E, Satiroglu H. Reprod Biomed Online Nov;19(5): An increase in systolic blood pressure and abnormal circadian blood pressure regulation in lean women with polycystic ovary syndrome. Kaya C, Onalan G, Pabuccu R, Cengiz SD. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Jun;150(2): Comparison of the effects of atorvastatin and simvastatin in women with polycystic ovary syndrome: A prospective, randomized study. Kaya C, Pabuccu R, Cengiz SD, Dünder I. Exp Clin Endocrinol Diabetes Mar;118(3):

13 56. Serum antimüllerian hormone concentrations on day 3 of the in vitro fertilization stimulation cycle are predictive of the fertilization, implantation, and pregnancy in polycystic ovary syndrome patients undergoing assisted reproduction. Kaya C, Pabuccu R, Satıroglu H. Fertil Steril Feb Relationship between interleukin-6 levels and ambulatory blood pressure in women with polycystic ovary syndrome. Kaya C, Pabuçcu R, Koca C, Oğuz AK, Erkan AF, Korkmaz A, Erbaş D. Fertil Steril Sep;94(4): C-reactive protein and homocysteine levels are associated with abnormal heart rate recovery in women with polycystic ovary syndrome. Kaya C, Akgül E, Pabuccu R. Fertil Steril Jun;94(1): Plasma interleukin-18 levels are increased in the polycystic ovary syndrome: relationship of carotid intimamedia wall thickness and cardiovascular risk factors. Kaya C, Pabuccu R, Berker B, Satiroglu H. Fertil Steril Mar 1;93(4): The association of urinary albumin excretion and metabolic complications in polycystic ovary syndrome. Caglar GS, Oztas E, Karadag D, Pabuccu R, Eren AA. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Sep Ischemia-modified albumin and cardiovascular risk markers in polycystic ovary syndrome with or without insulin resistance. Caglar GS, Oztas E, Karadag D, Pabuccu R, Demirtas S. Fertil Steril Aug 9. Bildiriler Yurtiçi Bildiriler Beşinci Ulusal Obstetrik Ve Jinekoloji Kongresi Ekim 1984,Ankara gülhane Askeri Tıp Akademisi Ve Askeri Tıp Fakültesi Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dalinda Son 5 Yillik Sectio Uygulamalari uterus Rüptürü maternal Fetal Kanda Ve Amnios Sivisinda Amnioasit Değerleri Birinci Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Eylül 1988, Ankara evre Ib Ve Ii a Daki Serviks Kanserli Olgularda Cerrahi Öncesi Prognostik Faktörler evre I Ve Iia Serviks Kanserli Hastalarda Kombine Tedavi over Kanserleri (Evre Iii-iv, 41 Hasta Analizi) V.Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi Eylül 1988, Ankara infertil Kadinlarda Kendilik Saygisi Binici Cinsel Fonksiyon Bozukluklari Kasim 1988, Istanbul gebelik Ve Postpartum Dönemde Seksüel Yaşam jinekolojik Malignitelerde Seksüalite 13

14 Ulusalsal Jineko-patoloji Kongresi Mayis 1988, Istanbul diagnostik Ve Terapötik Histereskopinin Prensipleri Ve Histereskopik Olarak Endometriumun Görünümü endometrium Patolojilerinin Histereskopik Tanisi, Histereskopik Cerrahi Girişimler, Kliniğimizdeki Histereskopik Uygulamalar Günümüzde Infertilite 9-11 Kasim 1989, Antalya bir Olgu Nedeniyle Homograft Tubal Transplantasyon operatif Laparaskopi hipotalamik Amenoreler Ve Aldiğimiz Sonuçlar jinekolojik Mikrocerrahide Adezyolizis Ve Salpingostomi histereskopi Ve Normal Menstrüel Siklusun Görünümü submüköz Myom Ve Poliplerin Histereskopik Tani Ve Tedavisi endometrioziste Klinik Yaklaşimimiz hipotalamik Amenore Tedavisinde Gonodotropin Releasing Hormonun Infüzyon Pompasi Ile Pulsatil Kullanimi uterus Myomlarinin Gonodotropin Releasing Hormon Agonistleri Ile Tedavisi intrauterin Adezyonlarin Histereskopik Tani Ve Tedavisi ektopik Gebelikte Laparaskopik Tedavi ektopik Gebeliklerde Konservatif Cerrahi gonodotropir Releasing Hormon Agonistlerinin Kullanimiyla Izlenen Ovulasyon Indüksiyon Olgularimiz mülleryen Füzyon Defektlerinde Histereskopik Tedavi jinekolojik Mikrocerrahide Tubal Anostomozlar Birinci Jinekoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Kursu Eylül 1990, Adana histeroskopi Ii.Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri Ve Kongresi 2-5 Mayis 1990, Istanbul over Kanserlerinde Karsinoembriojenik Antijen (Cea) Ve Yüzey Antijeni (Ca-125) Düzeyleri Ikinci Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri Mayis 1991, Antalya operatif Histeroskopi International Symposium On Obstetrics and Gynecology 3-6 Haziran 1991, Istanbul hysteroscopic Ballon Tuboplasty operative Laparoscopy operative Hysteroscopic Procedures in Gülhane Medical Military Academy bone Mineral Density In Postmenopausal Women Jinekolojik Onkolojide Diagnostik Ve Terapötik Yaklaşimlar Kongresi Eylül 1991, Antalya ovaryal Malign Miks Mezodermal Tümörlerde Tedavi Yaklaşimi ovaryal Malignitelerde Erken Tani Için Tarama Testi Olarak Transvaginal Ultrasonografinin Yeri Üçüncü Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Mayis 1992, Antalya primer over Malignitelerinde Serum Laktik Dehidrogenez Düzeylerinin Anlami Third International Congress of Obstetrics and Gynaecology 7-11 Eylül 1992, Izmir gata Da Uygulanan Histereskopik Septum Rezeksiyonlarinin Değerlendirilmesi operatif Histereskopi Uluslar Arasi Yardimci Üreme Teknikleri, Üreme Endokronolojisi Ve Infertilitede Son Gelişmeler Kongresi Mayis 1993 Göreme Kapadokya Ektopik Gebeliklerde Laparoskopik Yolla Konservatif Tedavi Laparaskopik Adezyolizis Histeroskopik Septum Rezeksiyonu Histeroskopik Adezyolizis th International Congress of Military Medicine, September 1993, Istanbul Uterine Activity in Patients with Cervical Cerclage Metastatik Ovaryan Malign Melanoma 14

15 the Fetus as a Patient 6th International Postgraduate Course with Scientific Participation, 3-5 May 1993, Ankara Genetik Amaçli Prenatal Tani Programlarinin Optimalizasyonunda Temel Prensipler I.Uluslar Arasi Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1995 Belek-Antalya Intrauterine Adezyonlarin Histeroskopik Tedavisi Histeroskopik Uterin Septus Insizyonu Kruger Strict Morfolojisi Ile Sperm Seleksiyon Yönteminin Seçilmesi Saf Follikül Stimülan Hormonun Sperm Parametrelerine Etkisi Ve Klinik Sonuçlar Histeroskopik Endometrial Ablasyon Tibbi Tedaviye Dirençli Polikistik Overli Anovulatuar Infertil Olgularda Laparaskopik Ovaryan Diatermi Tedavisi Transvaginal Renkli Doppler Görünttüleme Ile Pelvik Kitlelerin Değerlendirilmesi )Uluslararasi Üreme Endokrinolojisi,Infertilite, Asiste Üreme Teknikleri,Jinekolojik Endoskopi Ve Jinekolojide Yeni Tanisal Tekniklerde Tartişmali Konular Ve Son Gelişmeler Kongresi Mayis 1996 Istanbul- Türkiye Postmenapozal Endometrial Poliplerin Histeroskopik Tedavisi Kombine Metod Kullanarak Sperm Seçim Sonuçlari Submüköz Myomlarin Histeroskopik Tedavisi Laparoskopik Myom Koagülasyonu..Myolizis Proksimal Tubal Obtrüksiyonlu Olgularda Histeroskopik Kanülasyon Ivflabaratuarlarinin Hamster-sperm Motilite Testi Ilekalite Kontrolü Strikt Morfoloji Kriterleri Değerlendirmesine Göre Sperm Orta-kisim Anomalilerinin Fertilite Belirlemesine Rolü Strikt Kriterlere Göre Yüksek Oranda Immatür Sperm Saptanan Olgularin Fsh Tedavisi Sonuçlari Xiii.Jineko-patoloji Kongresi Haziran1996 Zeynep Kamil Kadin Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi Ektopik Gebeliğin Laparoskopik Salpingostomi Ile Tedavisinin Değerlendirilmesinde Post- Op Beta-hcg Düzeylerinin Önemi Histeroskopik Uterus Septus Insizyonunda Preoperatif Gnrh Analoğu Tedavisi Servikal Serklajli Hastalarda Serviks Dilatasyonu Ve Uzunluğunun Prognoza Etkileri:Retrospektif Analiz Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi Istanbul 2-5 Nisan 1997 Ivf:Ne Kadar Sik? Fetal Anomalili Gebeliklerde Maternal Body Mass Index Endometriozise Bağli Kronik Pelvik Ağrilarda Laparoskopik Cerrahi Sonuçlari Uluslararasi Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi Mayis1997 Antalya Türkiye Myoma Uteride Uterin Arter Embolizasyonu Mikrolaparotomi International Congress On Ovulation Induction and Menopause, May 1998, Antalya Ivf de Hcg Öncesi Peritoneal Sivi Toplanmasinin Yüksek Implantasyon Oranlari Ile Korelasyonu Polikistik over Sendromlu Olgularda Tekrarlayan Spontan Abortuslarda Laparoskopik Over Delinme Ameliyati Türk-alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, Mayis 1999, Antalya Blastokist Transferi: Gata Deneyimi Yedinci Ulusal Perinatoloji Kongresi, 2-6 Mayis 1999, Antalya Fetal Ovaryan Kistlerde Takip Ve Tedavi Nci Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 8-11 Haziran 1999, Istanbul Burch Kolposüspansiyonunda Laparoskopik Ve Açik Tekniğin Karşilaştirilmasi Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi Eylül 2001 Istanbul Ivf Sonrasi Tekrarlayan Implantasyon Başarisizliklarinda Ofis Histeroskopinin Önemi Estrojen Replasman Tedavisinin Üriner Kontinans Üzerine Etkisi Indüklenmiş Abortus Yapilan Hastalarda Gestasyonel Trofoblastik Hastalik Insidansi Ivf Yapilan Pcos Olgularinda Pre Implantasyon Genetik Tani Yöntemleriyle Oosit Anöploidi Sikliğinin Araştirilmasi 15

16 Düşük Üretral Kapanma Basinci Olan Sistoseli Mevcut Stress Inkontinans Olgularinda, Tension-free Vajinal Tape Ve Kelly Plikasyonunun Karşilaştirilmasi Ivf Siklusuna Giren Endometriomali Hastalarda Oosit Pick-up Ile Smultane Ve Siklus 3. Gün Endometrioma Aspirasyonunun Ivf Sonuçlarina Etkisi Vajinal Histerektomi Sirasinda Uygulanan Modifiye Mc Call Kuldoplastinin Etkinliği Cerrahi Menopozda Androjen Replasman Tedavisi Pelvik Paraortik Lenf Nodu Metastazi Yapmiş Stage I Endometrial Adenokarsinom Analizi Kumulus Ve Korona Hücrelerini Soymak Histeroskopik Tubal Kanülasyonda Perforasyonu Takiben Doğum Eyleminde Uterin Rüptür Olgu Sunumu Uterin Arter Doppler Velosimetride Erken Diastolik Çentik Derinliğinin Klinik Önemi 27. Istanbul Üniversitesi Infertilite Günleri, 5-7 Nisan 2006 Pkos ta Gonadotropin Mi,Drilling Mi, Metformin Mi? Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, Mayis 2006 Endometriozis Tedavisi: Optimal Cerrahi Tedavi Nasil Olmali? Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve Infertilite Kongresi (Tsrm 2006), 7-10 Eylül 2006 Endometriozis Ve Infertilite Pkos Hastalarin'da Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon 30. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 1-4 Ekim 2009 Belek Antalya PCOS hastalarında IVF sikluslarında coastingin IVF sonuçlarına etkisi Myoma uteri ve myomektominin IVF sonuçlarına etkisi Sineşi olgularında histeroskopi sonrası IVF sonuçları PCOS hastalarında ART sikluslarında uzun GnRH agonist protokol ile esnek çoklu doz GnRH antagonisti protokolün karşılaştırılması:prospektif randominize çalışma PCOS hastalarında intrauterin inseminasyon sikluslarında ovarian stimulasyonda yüksek FSH ile rekombinant FSH karşılaştırılması saflaştırılmış Histeroskopik septum rezeksiyon sonrası IVF sonuçları Endometriozisli hastalarda IVF sonuçları 31. Yedinci Turk-Alman Jinekoloji Dernegi Kongresi, Mayıs 2007, Antalya Corea Gravidarum: a case report Cemil Kaya.M.D., Turkan Örnek,M.D Recai Pabuccu,M.D.rEbru Kuzudişli, Metformin is not increasing the expression of endometrial leukaemıa-ınhıbıtory factor and leptın during implantation in hyperandrogenic rats(envıronment of polycystic ovary syndrome) stimulated with recfsh. Cemil Kaya,M,D Turkan Örnek,M.D., Recai Pabuccu 32. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "PCOS hastalarda IVF sikluslarında coastingin IVF sonuçlarına etkisi", pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Öztaş E, Çağlar G, Kaya C, Kuzudişli E,Pabuçcu E. 33. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Myoma uteri ve myomektominin IVF sonuçlarına etkisi", 262 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G.S, Özdemir D, Pabuçcu E. 34. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İkiden fazla IVF başarısızlığı olan hastalarda IVF öncesi ofis histeroskopinin yeri", 283 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Pabuçcu G.E, Çağlar G, Öztaş E, Kaya C, II. 35. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Endometriozisli hastalarda IVF sonuçları", 263 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G., Kuzudişli E, Pabuçcu E.G, 36. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Histeroskopik septum rezeksiyonu sonrası IVF sonuçları", pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G.S, Özdemir D, Pabuçcu E. 16

17 37. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "PCOS hastalarda ART sikluslarında long GnRH agonist protokol ile flexible multiple doz GnRH antagonist protokolün karşılaştırılması: prospektif randomize çalışma", pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Çağlar G.S, Kaya C, Öztaş E, Pabuçcu E, Yılmaz M.B, II. 38. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sineşi olgularında histeroskopi sonrası IVF sonuçları", pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G.S, Gülbahar A, Pabuçcu E. 39. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "PCOS hastalarda intrauterin inseminasyon sikluslarında ovaryan stimulasyonda highly purified FSH ile recombinant FSH karşılaştırlması", 264 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 Çağlar G, Pabuçcu R, Öztaş E, Kaya C, Gülbahar A Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde "Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Klomifen sitrat rezistan polikistik over sendromlu hastalarda IVF başarısızlığı sonrası ovaryan drillingin gebelik sonuçlarına etkisi: vaka serisi", pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010 Pabuçcu R, Öztaş E, Çağlar G, Cengiz S.D Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde "Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Polikistik over sendromunda albuminuri ve metabolik komplikasyonların ilişkisi", 141 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010 Çağlar G, Öztaş E, Karadağ D, Pabuçcu R, Eren A Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Kongre Özel Sayısı konferansı dahilinde "Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Postmenapozal kanama nedeni olan tubal polip: olgu sunumu", 140 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010 Öztaş E, Çağlar G, Pabuçcu R. 43. Pabuccu R, 12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "Konuşma ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Vulvar bölgede tesbit edilen düz kas hücreli tümör: olgu sunumu", 57 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2010 Özdemir D.E, Çağlar G.S, Öztaş E, Kaya C, Cengiz S.D Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ''Polikistik Over Sendromunda Fix Multipl Doz Antagonist Sikluslarda GnRH Analog ve Hcg Tetiklemesi ''Antalya, Türkiye,Mayıs 2011, Recai Pabuçcu, Gamze Sinem Çağlar, Uğraş Uçar, Ebru Yüce, Emre Göksan Pabuçcu, Koray Yıldız, Müşerref Banu Yılmaz Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ''Unutulmuş Teknik: Tubal Mikrocerrahi, Tubal Reanastomoz Olgu Serisi'', Antalya, TÜRKİYE, Mayıs 2011 Recai Pabuçcu,Ebru Yüce, Müşerref Banu Yılmaz, Gamze Sinem Çağlar 46. Paratubal kistler ve komplikasyonları: 3 olgunun sunumu, 3.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE M.Banu Yılmaz, Gamze S. Çağlar, Bahadır Ertürk, Recai Pabuçcu 47. Endometrioma kist rüptürü ile komplike kronik asitli Ailevi Akdeniz Ateşi: Olgu Sunumu,3.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE Özdemir D.E, Çağlar G.S, Cengiz S.D,Recai Pabuçcu 48. Adolesan ve erişkin polikistik over sendromlu hastalar arasındaki klinik, endokrinolojik ve biyokimyasal farklılıkların değerlendirilmesi 3.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE Ebru Yüce, Gamze Sinem Çağlar, Müşerref Banu Yılmaz, Recai Pabuçcu 17

18 49. Geç tanı almış Mayer-Rokitansky-Küster Hauser Sendromlu hastada görüntüleme yöntemlerinin yeri, 3.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE Recai Pabuçcu, Ayşegül Gülbahar, Gamze Sinem Çağlar,Serhat Tulukçu Yurtdışı Bildiriler International Society For Gynecologic Endoscopyannual Meeting April Chicago Usa Lavh Results Hysteroscopic Treatmant Of Septate Uterus Eshre Meeting1996 Belgium Endometrial Ablation As an Alternative to Hysterectomy Laparoscopic Asisted Vaginal Hysterectomy Results International Congress On Gynecological Sciences Advanced Surcery and New Therapies June Cagliari Forte Village Sardinia Italy Ultrasonographic and Hysteroskopik Evaluation of Postmenopausal Women with Abnormal Uterine Bleeding Hysteroscopic Treatment Of Intrauterin Adhesions Xv Th European Congress Of Perinatal Medicine 10-13th September, 1996 Glasgow-England Transvaginal Sonographic Distinction of Normal and Abnormal Gestational Sacs in Patients With Threatened Abortion the Preditive Value Of Amniotic Fluid Volume Measurrement on Perinatal Outcome In Pregnants th Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy Bratislava Slovak Republic September 18-21, 1996 Incidence of Recurrent Ectopic Pregnancy in Relation with Operative Technique Taking Ovary out of Abdomen during Laparoscopy Vaginal Misoprostol For Cervical Dilatation before Operative Office Hysteroscopy with World Congress On Endometriosis October 21-24, 1996 Yokohama-Japan Second Look Laparoscopy Results of Endometriosis Patients Priorly Treated with Electrocautery And Co2 Laser Pregnancy Outcome In Patients with Minimal to Mild Endometriosis after Expectant Management and Co2 Laser Vaporization World Congress of Gynaecologic Endoscopy Rome-Italy June 18-22,1997 the Value of Transvaginal Ultrosonagraphy in Intrauterine Adhesions Hysteroscopic Tubal Cannulation in Cases of Proximal Tubal Obstruction Xvfigo World Congress Of Gynecology and Obstetrics Copenhagen,Denmark August4-5, 1997 Continuous Intravenous Albumin Prevents Hemoconcentration, Hypercoagulability and Hypoalbuminemia but Not Ascites in Severe Ovarian Hyperstumilation Sndrome. a Report of Two Cases Vaginal Misoprostol Versus Oxytocin-propstoglandin E2 Gel in Severe Preeclampsia Remote from Term Bulky Vaginal Choriocarcinoma Unrelated to Pregnancy in the Reproductive Period Iffs 98 16th World Congress on Fertility and Sterility and the 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine San Francisco, California, Usa October4-9,1998 Long Term of Hysteroscopic Septum Incision Hysteroscopic Evaluation And Treatment after Difficult Transcervical Embrio Transfer a Culture Model for Oocyte Maturation in Vitro 18

19 10. American Society of Reproductive Medicine Annual Meeting,New Orleans, Usa, Ekim 2006 Poster Sunusu 11.16th World Congress of Pediatric and Adolescent Gynecology konferansı dahilinde "Final programme & Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Adolescent girls with polycystic ovary syndrome have the same evidence of subclinic cardiovascular disease as adults", 59 pp., Montpellier, le Corum, Fransa, Mayıs 2010 Caglar G, Cengiz S, Oztas E, Karadag D, Pabuccu R 12.16th World Congress of Pediatric and Adolescent Gynecology konferansı dahilinde "Final programme & Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Serum anti-mullerian hormone levels and insulin resistance in adolescent girls with polycystic ovary syndrome", 60 pp., Montpellier, le Corum, Fransa, Mayıs 2010 Oztas E, Cengiz S, Caglar G, Eren A, Yuce E, Pabuccu R 13.16th World Congress of Pediatric and Adolescent Gynecology konferansı dahilinde "Final programme & Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Non-alcoholic fatty liver disease in lean adolescent women with polycystic ovary syndrome", 117 pp., Montpellier, le Corum, Fransa, Mayıs 2010 Oztas E, Cengiz S, Caglar G, D. Karadag, Yuce E, Pabuccu R 14.19th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy konferansı dahilinde "Gynecological Surgery" bildiri kitapçığındaki "Synechia of the uterine cavity (Asherman s syndrome)", S136 pp., Barcelona, İspanya, 29 Eylül -2 Ekim 2010 Pabuccu R, Caglar G, Oztas E, Ozturkmen M 15. IX. International Congress of the Turkish- German Gynecological Association, Antalya, Türkiye, May 2011 bildiri kitapçığındaki '' Assesment of hysteroscopy and endometrial biopsy results in postmenapousal women'' Ozdemir ED, Çağlar GS, Doğan H, Pabuçcu R, Cengiz SD 16. TARTEN, Transatlantic reproduvtive technologies network, April 2011, Istanbul/TURKEY, ''Evaluation of diagnostic criteria of adolescent polycystic ovary syndrome in adolescents'', Torel Ergur A, Yuce E, Pabuccu R Kitaplar Diagnostik Ve Operatif Histereskopi Atlasi R.Pabuçcu Polikistik Ovaryan Sendrom -hirşutizm -hiperandrojenizm R.Pabuçcu Kadin Hst.Ve Doğum Ders Kitabi Gata, Kütüphane, Ankara Kitap Bölümleri 1. Klinik Jinekoloji 3. Baskı 2002, Ankara Gata Bölümleri :Histeroskopi Bölümü-(S ) 19

20 2. Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ders Kitabı Editör; R.Pabuçcu ; 2002, Ankara Gata Bölümleri : Menstrüel Siklus Ve Regülasyonu, Anovulasyon Ve Polikistik over Hastalığı, Endometriozis, Infertilite, Ovulasyon Indüksiyonu, Menopoz Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Bilgisi Ders Notlari Jinekolojide Endoskopik Tani Ve Tedavinin Yeri - Histeroskopi Uygulamalarina Genel Bakiş R.Pabuçcu Türk Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi Eitör: Prof.Dr.Hikmet Hassa 5. Klimakterium Ve Menopozda Tanı Ve Izleme Yöntemleri R.Pabuçcu, M.C.Yenen Menopoz Osteoporoz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, Ovulasyon Indüksiyonu, Yardimci Üreme Teknikleri - Preimplantasyon Genetik Tani R.Pabuçcu Obstetrik Ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi Editör : Doç.Dr.Cihat Şen Temel Kadin Hastaliklari Ve Doğum - Histeroskopi R.Pabuçcu Temel Kadin Hastaliklari Ve Doğum Editör : Prof.Dr. Hüsnü Kişnişci , 1992 Klinik Jinekoloji - Histeroskopi R.Pabuçcu Klinik Jinekoloji Editör : Prof.Dr. Mümtaz Yildirim 9. Reprodüktif Endokrinoloji Ve Infertilite El Kitabi, 2006 Operatif Histeroskopi 10. Reprodüktif Endokrinoloji Ve Infertilite Kitabi,2006 Endometriozis 11. Hütf Jinekoloji Ve Obtetrik Kitabi, Operatif Ve Ofis Histeroskopi 12.Reprodüktif Endokrinoloji Ve Infertilite Prof.Dr.Umur Çolgar, Uterus Ve Infertilite 13. Jinekolojik Endokrinoloji Hormon Sentezi Ve Etki Mekanizmaları, Berrin Acar Reprodüktif endokrinoloji ve İnfertilite, Prof.Dr.Umur ÇOLGAR Uterus ve İnfertilite 15. Jinekolojik Endokrinoloji 2008, Berrin ACAR Hormon sentezi ve etki mekanizmaları 16. Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Dogum Kitabı,2008 Hormon Biosentezi, fizyolojisi ve fonksiyonları 17. İnfertility and Assisted Reproduction,2010 Tubal cerrahi vs IVF, Prof.Dr.Recai Pabuçcu 20

21 18. Nezhat's Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, 2010 Uterin septum değerlendirilmesi ve yönetimi, Prof.Dr.Recai Pabuçcu 19. Reconstructive and Reproductive Surgery in Gynecology,2011 Victor Gomel, Andrew Brill General principles in preservation of fertility in gynaecologic surgery, Prof.Dr. Recai Pabuçcu 20. Yardımla Üreme Teknikleri, Çeviri editörü: Timur Gürgan Serviks Ultrasonografisi, Prof.Dr.Recai Pabuçcu 8. Projeler 9. İdari Görevler Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı 2006-Halen Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü Üremeye Yardımcı Teknikler Komisyonu üyeliği Üremeye Yardımcı Teknikler Sertifika Sınav Komisyonu üyeliği Üreme Tıbbı Derneği (Kurucu üyesi ve başkanı) 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Türk Jinekolojik Endoskopi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) Ankara Jinekoloji Derneği Üreme Endokrinolojisi, Infertilite ve Yardımla Üreme Derneği üyesi IVF alt grubu Başkanı ( TSRM ) Bu derneğin kurucu üyesi Menopoz ve Osteoporoz cemiyeti Avrupa Menopoz Cemiyeti Dünya Menopoz Cemiyeti Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği Amerikan Laparoskopi Derneği Amerikan Reproduktif Tıp Derneği 21

22 Üreme Tıbbı Derneği (Kurucu üyesi ve başkanı) Avrupa Üreme ve Embriyoloji Cemiyeti (ESHRE) 11. Ödüller 12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Normal Doğum Operatif Doğum Makad Doğum Defleksiyon Gelişler Plasentanın Oluşumu Plasentanın Oluşumu Menstrüel Siklus Amenore Nöroendokrinoloji Endometriozis İnfertilite Tanı ve Tedavileri İnfertilite Tanı ve Tedavileri Pelvik Relaksasyon Üriner İnkontinans OHSS Puberte 22

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı

2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı 2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı Ders programi TARİH GRUP GİRİŞ ÇIKIŞ DERSİN ADI ÖGRETİM ÜYESİ 2 Eylül 2013 Pazartesi B3 10:30 11:20

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Üreme Tıbbı Derneği ve TJOD Ankara Şubesi Ortak Eğitim Toplantısı HER YÖNÜYLE PCOS 24 Şubat 2013 Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

PHONE : 90-212-3044490 : tansu.kucuk@asg.com.tr tansukucuk@hotmail.com : www.tansukucuk.com

PHONE : 90-212-3044490 : tansu.kucuk@asg.com.tr tansukucuk@hotmail.com : www.tansukucuk.com CURRICULUM VITAE As of January 2012 NAME, SURNAME : Prof. Dr. Tansu KÜÇÜK DATE OF BIRTH : February 13 rd, 1963 BIRTH PLACE NATIONALITY MARITAL STATUS : Balıkesir, TURKEY : Turkish Republic : Married CURRENT

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 YILI DÖNEM IV PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ROTASYON TABLOSU A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ARA 01.09.2015 07.09.2015 14.09.2015

Detaylı

Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır

Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır (Ofis Biyopsi F. Küretaj H/S Biyopsi) Dr.Muzaffer Sancı T.C. S.B. Tepecik E.A.H. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 29AĞUSTOS-14 EKİM 2016 29 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu (PKOS), 1930 yılında wedge rezeksiyonun tariflenmesinden

Detaylı

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) Yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) (Assisted Reproduction Techniques, ART) temel amacı, infertil çiftin sağlıklı bir bebek sahibi olmasıdır. IVF-ET

Detaylı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Özlem Dural İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı üreme teknikleri sikluslarında luteal faz yetersizdir 1. OPU sırasında granüloza hücrelerinin hasarlanması 2. Hipotalamo-hipofizer

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü 1. Hafta 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 17.11.2014 Staj Tanıtımı Prof Dr Serkan Güçlü Servis doğumhane tanıtımı Genital sistemin embriyoloji ve anatomisi

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup C (8 Hafta) (02/09/2013-25/10/2013) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü IUI endikasyonları Ejekulatuar disfonksiyon, seksüel disfonksiyon,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...H.Tayfun BAĞIŞ...Kadin Hastalıkları ve Doğum Profesörü

ÖZGEÇMİŞ. ...H.Tayfun BAĞIŞ...Kadin Hastalıkları ve Doğum Profesörü ÖZGEÇMİŞ...H.Tayfun BAĞIŞ......Kadin Hastalıkları ve Doğum Profesörü Doğum Tarihi : 16/07/1967 Doğum Yeri İş Adresi : Siirt : Acıbadem Kadıköy Hastanesi Telefon: 0 (216) 544 44 00 Fax: Medeni Durumu :

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU KHD 0001 KHD 0002 KHD 0003 KHD 0004 KHD 0005 KHD 0006 KHD 1000 KHD 2000 KHD 3000 KHD 5000 KONU ADI

Detaylı

ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI. Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI. Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD D Hooghe et al., 2003 Siklik fekundite oranı Endometriozis; %2-10 Fertil populasyonda;

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi

Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi Timur Gürgan, MD Hacettepe Universitesi, Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Üreme Tıbbı Ünitesi Gurgan Clinic Kadın Sağlığı,İnfertilite

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup B (8 Hafta) (01/09/2014-24/10/2014) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1967

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1967 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı :Sevim DİNÇER CENGİZ Doğum Tarihi :28.09.1942 Ünvanı : Profesör Doktor Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1967 Y. Lisans

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI. Adı Soyadı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI. Adı Soyadı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI Adı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet tarihleri)

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1983 Doktora Kadın Hastalıkları ve Doğum

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1983 Doktora Kadın Hastalıkları ve Doğum ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRGÜL GÜRBÜZ 2. Doğum Tarihi:23.03.1960 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Mezunu-Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇM. Vehbi Yavuz TOKGÖZ. 1995-2002 Konya Meram Anadolu Lisesi Konya. 2002-2008 Ankara Üniversitesi Fakültesi Ankara

ÖZGEÇM. Vehbi Yavuz TOKGÖZ. 1995-2002 Konya Meram Anadolu Lisesi Konya. 2002-2008 Ankara Üniversitesi Fakültesi Ankara ÖZGEÇM VehbiYavuzTOKGÖZ M 1995-2002 KonyaMeramAnadoluLisesi Konya 2002-2008 AnkaraÜniversitesiFakültesi Ankara 2008-2013 ptauzmanl KadHastalklarveDoum Eskiehir EskiehirOsmangaziÜniversitesi YABANCIL ngilizce

Detaylı

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER Hem. Meral IŞIK Acıbadem Kadıköy Hastanesi IVF Ekip Lideri 16 Ekim 2012 de Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde I. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Seminerinde

Detaylı

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır.

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır. Intrauterine administration of hcg immediately after oocyte retrieval and the outcome of ICSI: a randomized controlled trial Oosit Retrivalden hemen sonra intrauterin hcg uygulamasının ICSI sonuçları üzerine

Detaylı

Op. Dr. Faika Ceylan ÇİFTÇİ

Op. Dr. Faika Ceylan ÇİFTÇİ Op. Dr. Faika Ceylan ÇİFTÇİ Branşı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Doğum Tarihi: Yabancı Dil : İngilizce Aldığı Eğitimler: Özel Arı Koleji Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinden

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK

Detaylı

3D Ultrasonografi & İnfertilite. Dr. N. Nazlı YENİGÜL Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

3D Ultrasonografi & İnfertilite. Dr. N. Nazlı YENİGÜL Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 3D Ultrasonografi & İnfertilite Dr. N. Nazlı YENİGÜL Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi SUNUM PLANI 3D- USG nedir?? Tarihçe 3-D USG avantajları ve dezavantajları Infertil hastalarda değerlendirme

Detaylı

1. G.Uncu, E. Erdogan, C. Cengiz. Fetal distres tanısında günlük fetal hareketler

1. G.Uncu, E. Erdogan, C. Cengiz. Fetal distres tanısında günlük fetal hareketler 1. G.Uncu, E. Erdogan, C. Cengiz. Fetal distres tanısında günlük fetal hareketler Jinekoloji- Patoloji Kongresi 21-23 Mayls 1990, Istanbul 2. Uncu, C.Cengiz, E.Erdogan, Ö Yerci. Case report: Leimyoblastoma

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu. Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi

Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu. Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi Klomifen sitrat Ovulasyon induksiyonu amaciyla ilk kez 1961 yilinda

Detaylı

e) Çalıştığı Kurum: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (30/12/2013 den itibaren)

e) Çalıştığı Kurum: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (30/12/2013 den itibaren) ÖZGEÇMİŞ a) Adı Soyadı: Emre Göksan Pabuçcu b) Doğum Tarihi: 23.02.1981 c) Medeni Hali: Evli d) Unvanı: Operatör Doktor e) Çalıştığı Kurum: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cansu (Günaydın) IŞIK 2. Doğum Tarihi: 28.06.1987 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ebelik İstanbul Üniversitesi Bakırköy SYO 2009

Detaylı

5 EKİM BİLİMSEL PROGRAM

5 EKİM BİLİMSEL PROGRAM 5 EKİM BİLİMSEL PROGRAM 13:00-14:30 ONKOLOJİ / OVER KANSERİ - 1 13:00-14:30 ÜROJİNEKOLOJİ / PELVİK ORGAN PROLAPSUS - 1 13:00-14:30 PERİNATOLOJİ / USG 13:00-14:30 İNFERTİLİTE / YARDIMLA ÜREME TEKNİKLERİ-3

Detaylı

FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum

FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum Furkan Kayabaşoğlu 25 Eylül 1978 tarihinde Sakarya da doğdu. 1989 1996 yılları arasında orta öğretimini Sakarya Anadolu Lisesi nde tamamladı. ÖSS sınavında

Detaylı

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR III. ÜREME TIBBI ve CERRAHİSİ DERNEĞİ İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr.Gamze S. ÇAĞLAR Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

A1. S Yaltı, B Gürbüz, H Çelik, S Çelik. Effects of semen characteristics on IUI combined with mild

A1. S Yaltı, B Gürbüz, H Çelik, S Çelik. Effects of semen characteristics on IUI combined with mild ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler. A1. S Yaltı, B Gürbüz, H Çelik, S Çelik. Effects of semen characteristics on IUI combined with mild ovarian stimulation. Systems Biology

Detaylı

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası DÖNEM - KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM. HAFTA (- NİSAN) 09:00 0:00 Staj Tanıtımı Yrd.Doç.Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Genital sistemin anatomisi ve embriyolojisi Gebelikte Maternal Fizyoloji ve Gebelik

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS hiperandrojenism, anovulasyon, overde polikistik görünüm Obezite

Detaylı

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. İlknur M. GÖNENÇ Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bilim adamları Miriam F. Menkin ve John Rock ın ilk olarak 1944 yılında bir

Detaylı

Rekürren Gebelik. Ultrasonografi. 20mm. Spontan abortuslarda muhtemel nedenler. 14mm. başvurular kanamalardır Gebeliklerin %25 inde.

Rekürren Gebelik. Ultrasonografi. 20mm. Spontan abortuslarda muhtemel nedenler. 14mm. başvurular kanamalardır Gebeliklerin %25 inde. Rekürren Gebelik Kayıplar plarında Ultrasonografi Prof Dr Ali ERGÜN GATA Maternal Fetal Tıp (aergun@gata.edu.tr) Antalya, 2007 28 haftadan önce tüm t m acil obstetrik başvurular vuruların n büyük b k nedeni

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

EKTOPİK GEBELİKTE RİSK FAKTÖRLERİ

EKTOPİK GEBELİKTE RİSK FAKTÖRLERİ EKTOPİK GEBELİKTE RİSK FAKTÖRLERİ Dr. Müfit Cemal YENEN (*), Dr. Murat DEDE (*), Dr. Ümit GÖKTOLGA (*), Dr. Tansu KÜÇÜK (*), Dr. İbrahim ALANBAY (*), Dr. Recai PABUÇCU (*) Gülhane Tıp Dergisi 45 (3) :

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı:

Detaylı

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD AKUT PELVİK AĞRI Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD Akut Pelvik Ağrı da Değerlendirilme Klinik bilgi ve fizik muayene Ağrının yeri Ateş TA Tetkik sırasında anamnez: Yaş, risk faktörler, menapozal

Detaylı

Anti-Müllerian Hormon (AMH) ölçümünün klinik uygulamaları

Anti-Müllerian Hormon (AMH) ölçümünün klinik uygulamaları Anti-Müllerian Hormon (AMH) ölçümünün klinik uygulamaları Prof.Dr.Sezai Şahmay İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı AMH, transforming

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi. Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi. Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Kanserler Hormonlarla ilişkili olanlar Endometrium Ca Meme

Detaylı

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Dr.Süleyman Engin Akhan İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kadın Hayatının Evreleri 1. Yenidoğan Dönemi: postpartum ilk 28 gün 2. Çocukluk

Detaylı

Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi

Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi Ayırıcı Tanı Nasıl Yapılmalı? Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Kayseri PKOS Tanı Kriterleri NIH 1990

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

İnfertilitede Doppler Ultrasonografinin Yeri Var mıdır?

İnfertilitede Doppler Ultrasonografinin Yeri Var mıdır? İnfertilitede Doppler Ultrasonografinin Yeri Var mıdır? Doç. Dr. Ömer Tolga GÜLER Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. İnfertilitede Ultrasonografi Transvajinal ultrasonografi

Detaylı

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı www.jinekolojik.org www.sahmay.com SŞ Gebeliği

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır.

BİLİMSEL PROGRAM. Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır. BİLİMSEL PROGRAM 09.00-13.30 LAPAROSKOPİK SÜTÜR TEKNİKLERİ KURSU (Genç Endoskopistler Platformu nun katkıları ile) Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır. 09.00-09.10

Detaylı

I. ÇUKUROVA KADIN DOĞUM GÜNLERİ

I. ÇUKUROVA KADIN DOĞUM GÜNLERİ KADIN DOĞUM GÜNLERİ SHERATON GRAND ADANA PROGRAM www.cukurovajinekoloji.org 24 KASIM 2017, CUMA 25 KASIM 2017, CUMARTESİ Ana Salon 2. Salon Balcalı Hastanesi Ana Salon 2. Salon 09.00-10.00 Gebelikten doğum

Detaylı

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI Dr. Koray ELTER EUROFERTIL Tüp Bebek Merkezi Androstenedion Estron AROMATAZ Testosteron Hız Belirleyici Estradiol Basamak Overlerin

Detaylı

Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı. The use of aromatase inhibitors for ovulation induction

Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı. The use of aromatase inhibitors for ovulation induction Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı The use of aromatase inhibitors for ovulation induction Anat Hershko Klement a,b and Robert F. Casper a,b a Division of Reproductive Sciences,

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. IUI da prognostik faktörler İntrauterine inseminasyon: Sperm hazırlama

Detaylı

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç İNFERTİLİTE NEDENLERİ İlknur M. Gönenç ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ Endokrin Bozukluklar Hipotalamik disfonksiyon (Kallmann) Hipoffizer yetmezlik ( tm., rad, cerrahi ) Hiperprolaktinemi, Adrenal hiperplazi

Detaylı

Prof.Dr. S. Temel CEYHAN. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi

Prof.Dr. S. Temel CEYHAN. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Prof.Dr. S. Temel CEYHAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Başarı için yol haritası Hastanın özellikleri Endometrium ve uterus Bireyselleştirilmiş protokoller Laboratuvar şartları,

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU. Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012

PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU. Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012 PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012 PCOS açıklanamayan hiperandrojenik kronik anovülasyonla seyreden heterojen bir hastalıktır.

Detaylı

Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma

Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(2):85-91 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma Anti-Müllerian

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

Yayınlar. Doç. Dr. Cemil Kaya. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Yayınlar. Doç. Dr. Cemil Kaya. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Yayınlar Doç. Dr. Cemil Kaya A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Kaya C, Dinçer Cengiz S, Cengiz B, Akgün G. The long-term effects of low-dose 17beta-estradiol and dydrogesterone

Detaylı

Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım

Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım Öğr Gör Uzm Dr R Emre OKYAY Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Hastanesi Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Bu ağrılar bir gün bitecek mi? Sürekli ilaç almaktan bıktım.

Detaylı

4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü

4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü 4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü GRUP 1 DERS PROGRAMI Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 1 N İ S A N 2 0 1 6 1 7

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Tayfun Güngör Yrd. Doç.

Detaylı

Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Letrozol kullanımını takip eden donma- çözme tek embryo transfer sikluslarında gebelik ve neonatal sonuçlar Orijinal

Detaylı

ANTİMÜLLERİAN HORMON (AMH)

ANTİMÜLLERİAN HORMON (AMH) ANTİMÜLLERİAN HORMON (AMH) Menopoz durumunun değerlendirilmesi İnfertilite açısından over rezervinin değerlendirilmesi Yardımcı üreme teknikleri / IVF uygulamalarında over cevabının değerlendirilmesi Prematür

Detaylı

İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All)

İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All) İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All) Semih Kaleli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi Bilim Dalı ve Cerrahpaşa ÜYTEM

Detaylı