İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü"

Transkript

1 T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde Konu OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ Olduğunda) TOPLANTİ SAATİ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürü Malmüdürü Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Askerlikle Ġlgili Askerlik ġubesi BaĢkanlığı İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürü lık Makam Odası 12 ġubat Haziran Eylül OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ 10 Aralık 2013 TOPLANTI SAATİ 10:00 Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürü Ġlçe Müftüsü Malmüdürü Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ġlçe Nüfus Müdürü Tapu Müdürü Orman ĠĢletme Müdürü Ziraat Odası BaĢkanı Esnaf ve sanatkarlar Odası BaĢkanı İLÇE TRAFİK KOMİSYONU TOPLANTISI 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Emniyet Müdürlüğü lık Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ ĠĢ oldukça her ayın son Salı günü TOPLANTI SAATİ 10:00 Esnaf ve sanatkarlar Odası BaĢkanı

2 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI 3294 Sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı lık Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ Her Hafta ÇarĢamba Günleri TOPLANTI SAATİ 14:00 Ġlçe Müftüsü Malmüdürü Sivil Toplum Örgtlerinden Seçilen 1 KiĢi Muhtarlar Arasından Seçilen 1 Köy 1 Mahalle Muhtarı Vali Tarafından Seçilen 2 Üye İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU TOPLANTISI 4643 Sayılı BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Hakkında Kanun KOORDİNATÖR KURULUŞ lık lık Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ Her ayın son Salı günü. TOPLANTI SAATİ 10:30 Muzaffer ġġmġek- Cemil ÖZEN-il Genel Meclis Üyesi Vecdi YENĠ-AKP Ġlçe BaĢkanı Orhan ÖZCAN-CHP Ġlçe BaĢkanı Ġsmail YILMAZ- MHP Ġlçe BaĢkanı Serdal ALTUNTAġ-Avukat Uzm. Dr. Kadir YILMAZER- Vecdi Sönmez FELEK-Es. San. Odası BaĢkanı Asım KABAOĞLU-Muhtarlar Derneği BaĢkanı Ramazan ASLAN Kızılay Derneği Erfelek ġb. Sekreteri Sebahattin ÖZTÜRK-Erfelek ve Köy. Sos. Gel. Der. BĢk. Ali KOCA-Ziraat Odası BaĢkanı Nedim TOHUMAT-ÇPL Okul Aile Birliği BaĢkanlığı İLÇE UMUMİ HIFZISIHHA KURULU TOPLANTISI 1593 Sayılı Umumi Hıfsızsaha Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Sağlık Müdürlüğü lık Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ Her ayın ilk PerĢembe günü TOPLANTI SAATİ 10:30 Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamdi ĠHTĠYAR-Serbest Eczacı

3 MİLLİ MÜDAFA MÜKELLEFİYETİ KOMİSYONU TOPLANTISI MSY 82-5 Ġl ve Ġlçe Kaynak Sayım Yönergesi Seferberlik ve SavaĢhali Kanunu Ġle Tüzüğü KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Afet ve Koordinasyon lık Makam Odası 19 Mart - 18 Haziran-17 Eylül- 17 Aralık 2013 (Gerektiğinde OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ Hemen) TOPLANTI SAATİ 14:00 Askerlik ġubesi BaĢkanlığı Malmüdürü KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI TOPLANTISI 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu, 442 Sayılı Köy Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ lık Erflek Belediye Sinema ve Konferans Salonu OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ 17 Mayıs Kasım 2013 TOPLANTI SAATİ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürü Ġlçe Nüfus Müdürü Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziraat Odası BaĢkanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası BaĢkanı Köy ve Mahalle Muhtarları Diğer Daire Amirleri TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ TOPLANTISI 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürü Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ ĠĢ Oldukça Her Ayın Ġlk Pazartesi ve Son Pazartesi Günleri TOPLANTI SAATİ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürü Vecdi Sönmez FELEK-Esnaf ve San. Od. BĢk. Celal ÇALIKOĞLU-Belediye Zabıta Me. Kerim AKÇA-Belediye Meclis Üyesi Serdal ALTUNTAġ-Avukat

4 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TOPLANTISI 2429 Sayılı Kanun (DeğiĢik /6791 S.K) KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ 15:30 Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ġube Müdürleri Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Müdürleri Ġlgili Kurum Müdürleri 19 MAYIS ATATÜRKÜ ANMA-GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 2429 Sayılı Kanun (DeğiĢik: /6791 S.K) KOORDİNATÖR KURULUŞ Gençlik ve Spor Ġlçe Müdürlüğü Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ 10:00 Gençlik ve Spor Ġlçe Müdürü Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ġube Müdürleri Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Müdürleri Ġlgili Kurum Amirleri 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun KOORDİNATÖR KURULUŞ lık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü lık Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ Belediye Başkanı İlçe Jandarma Komutanı İlçe Emniyet Müdürü İlçe Yazı İşleri Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Gençlik ve Spor Ġlçe Müdürü Sivil Toplum KuruluĢları Temsilcileri Uygun Görülecek Kurum Amirleri

5 12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLİĞİ GÜNÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ 5649 Sayılı Kanun KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TOPLANTISI 2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun KOORDİNATÖR KURULUŞ Garnizon Komutanlığı Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ 10:30 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ 4768 Sayılı Kanun ve 18 Mart ġehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Jandarma Komutanlığı Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ EYLÜL GAZİLER GÜNÜ 4768 Sayılı Kanun ve 18 Mart ġehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Jandarma Komutanlığı Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ 10.30

6 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI 1624 Sayılı Kanuna 4445 Kanunla Eklenen Ek Madde KOORDİNATÖR KURULUŞ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü lık Makamı Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Okul Müdürleri İlgili Kurum Amirleri ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADALE KOMİSYONU Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik KOORDİNATÖR KURULUŞ Orman İşletme Şefliği lık Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ Orman İşletme Şefi İlçe Müftüsü Yedaş İşletme Şefi İlçe Jandarma Komutanı İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müd. İlçe Emniyet Müdürü İLÇE AV KOMİSYONU KARARI 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Orman İşletme Şefliği lık Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ İlçe Jandarma Komutanı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orman İşletme Şefi Avcılar Kulübü Başkanı Avcılar Kulübü Üyesi SEFERBERLİK VE SAVAŞ HAZIRLIKLARI PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, Tüzüğü ve Sivil Savunma ile ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelik. KOORDİNATÖR KURULUŞ İlçe Afet İşleri Şefliği (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) lık Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ Planlamaya tabi ilçe kuruluşları amir, başkan ve temsilcileri

7 ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA MURAKEBE HEYETİ TOPLANTISI 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Hakkındaki Kanun KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü lık Makam Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ Her ayın son PerĢembe günü TOPLANTI SAATİ Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Belediye Meclisinden seçilen 5 üye İLÇE HAYAT BOYU ÖĞRENME HALK EĞİTİM PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği KOORDİNATÖR KURULUŞ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı salonu OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orman ĠĢletme ġefi Esnaf ve Sanatkarlar Odası BaĢkanı GençlikHiz.Spor ve Ġlçe Müdürü ġehit Özkan Çelikkaya Çok Proğramlı Lisesi Müdürü Atatürk Ġlkokulu Müdürü Zıraat Odası BaĢkanı 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI 3797 sayılı MEB'ĠN TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 222 Sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1793 sayılı Milli Eğitim Temel Temel Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Milli Eğitim Müdürliğü lık Makamı Odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ Ġlçe Milli Eğitim ġube Müdürleri Okul Müdürleri Ġlgili Kurum Amirleri

8 ERFELEK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ OLAĞAN TOPLANTISI 5355 Sayılı Mahalli idare Birlikleri Kanunu, Birlik Tüzüğü KOORDİNATÖR KURULUŞ Birlik Müdürü Erfelek Belediyesi konferans ve sinema salonu OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ 17 Mayıs Kasım 2013 TOPLANTI SAATİ Birlik BaĢkanı Üye Köy Muhtarları Ġl Encümen üyeleri ÇOCUK VE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET HARAKETLERİYLE TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİNİN ÖNLENMESİ BaĢbakanlığın 2006/17 sayılı genelgesi KOORDİNATÖR KURULUŞ Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Müdürlüğü Makam odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ Ġlçe Müftüsü Esnaf ve Sanatkarlar Odası BaĢkanı Erfelek Kızılay ġube BaĢkanı KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı' nın 24/10/2001 tarihli kararı KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Müftülüğü Ġlçe Müftülüğü OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ Ġlçe Müftüsü Ġlçe Tarım Müdürü Ġlçe Orman ĠĢletme ġefi T.D.V Muhasibi

9 ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ İLÇE KOORDİNASYON KURULU Çocuk Koruma Kanununa görev verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Makam odası 21/02/ /04/ /06/ /08/2013- OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ 24/10/ /12/2013 TOPLANTI SAATİ A.Serdal ALTUNTAġ Baro Temsilcisi İLÇE YÜRÜTME KURULU Çocuklarla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuat,çocuk Koruma Kanunu, Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi,Eğitim Ortamlarında ġiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı( ) KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makam odası OLAĞAN TOPLANTI TARİHİ Herayın son PerĢembe günü TOPLANTI SAATİ Ġlçe Milli Eğitim ġube Müdürü lığımızın 2013 yılı Toplantılar Takvimi yukarıya çıkarılmıģ olup, makamınızca uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim21/01/2013 Beyhan BAġKAN ġen Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürü OLUR Feremez BABAT

EĞĠTĠM VE BĠLĠNÇLENDĠRME, ZĠYARET, 10 ARALIK, ÖDÜL FAALĠYETLERĠ, DĠĞER ÇALIġMALAR, BASINDA KÂHTA ĠHK, KÂHTA ĠHK TANITIM BROġÜRÜ. YENĠ AFĠġ ÇALIġMALARI

EĞĠTĠM VE BĠLĠNÇLENDĠRME, ZĠYARET, 10 ARALIK, ÖDÜL FAALĠYETLERĠ, DĠĞER ÇALIġMALAR, BASINDA KÂHTA ĠHK, KÂHTA ĠHK TANITIM BROġÜRÜ. YENĠ AFĠġ ÇALIġMALARI EĞĠTĠM VE BĠLĠNÇLENDĠRME, ZĠYARET, 10 ARALIK, ÖDÜL FAALĠYETLERĠ, DĠĞER ÇALIġMALAR, BASINDA KÂHTA ĠHK, KÂHTA ĠHK TANITIM BROġÜRÜ YENĠ AFĠġ ÇALIġMALARI A- KURUL HAKKINDA TEMEL BĠLGĠLER ADI VE SOYADI - GÖREVĠ

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ON YEDİNCİ ÜÇ

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday Akademik Takvim Eylül 2013 Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday 2 3 4 5 6 7 1 8 Okul Öncesi ve 1. Sınıf Okul Öncesi

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2013 1 2 İçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. Genel Bilgiler... 5 3. Amaç ve Hedefler... 5 4. Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler... 7 4.1 ÇalıĢma Programında

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI EYLÜL AĞUSTOS AY ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU 01.08.2013 23.08.2013 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan

Detaylı

YAHYALI TĠCARET ODASI. 2014 Faaliyet Raporu. Hazırlayan: Ġbrahim Parlak Genel Sekreter. Yahyalı/2014. Tasarım: Baskı:

YAHYALI TĠCARET ODASI. 2014 Faaliyet Raporu. Hazırlayan: Ġbrahim Parlak Genel Sekreter. Yahyalı/2014. Tasarım: Baskı: 1 YAHYALI TĠCARET ODASI 2014 Faaliyet Raporu Hazırlayan: Ġbrahim Parlak Genel Sekreter Yahyalı/2014 Tasarım:.. Baskı:.. 2 2 nci Sayfa 2 Adet Eski Yahyalı Fotoğrafları 2.Adet Yeni Yahyalı Fotoğrafları 3

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ -------------------------------------------------------------------

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ------------------------------------------------------------------- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ------------------------------------------------------------------- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 Müdür Vekili, 1 tam zamanlı sözleşmeli personel, 9 Destek Hizmeti

Detaylı

MALKARA BELEDİYESİ NDEN TERAZİ UYGULAMASI

MALKARA BELEDİYESİ NDEN TERAZİ UYGULAMASI HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANINDAN MALKARA BELEDİYE BAŞKANI ULAŞ YURDAKUL A ZİYARET Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, 2 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 15.00 de Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

ILGIN TİCARET ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ILGIN TİCARET ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ILGIN TİCARET ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 ILGIN TİCARET ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1- İŞ TOPLUMUNA VERİLEN HİZMETLER 1.1 Haberleşme ve Yayınlar : Odamızda kullanılan haberleşme araçları,

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk.

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk. SUNUŞ Geçmişi yüz yıl öncesine dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu günden bugüne üstlendiği görev sorumlulukları üstün başarıyla gerçekleştirerek belirlemiş olduğu misyonu, vizyonu ve kalite

Detaylı

BÜLTENİ. Sizler varsanız; bizlerde evimizde rahat ve huzur içindeyiz ÜCRETSİZDİR. Haymana Belediyesi Faaliyetleri Yayın Organı Yıl : 1 Sayı : 5

BÜLTENİ. Sizler varsanız; bizlerde evimizde rahat ve huzur içindeyiz ÜCRETSİZDİR. Haymana Belediyesi Faaliyetleri Yayın Organı Yıl : 1 Sayı : 5 ISSN 2149-0147 HAYMANA BELEDİYESİ BÜLTENİ Haymana Belediyesi Faaliyetleri Yayın Organı Yıl : 1 Sayı : 5 ÜCRETSİZDİR 01-31 MAYIS 2015 Sizler varsanız; bizlerde evimizde rahat ve huzur içindeyiz İÇİNDEKİLER

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. Hakkari Belediyesi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. Hakkari Belediyesi Hakkari Belediyesi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Zabıta Müdürlüğü ile Bağlı Bulunan Birimlerin 2009 ve 2010 Yıllarına ait 2 Yıllık Faaliyet Raporudur. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU Zabıta Müdürlüğünde 1 Zabıta Müdürü

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI (03.08.2015)

VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI (03.08.2015) VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI (03.08.2015) 1- Mehmet Ali ULUTAŞ 1)Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İstanbul Temsilciliği

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019)

TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) İÇİNDEKİLER BAŞKANDAN... 2 I. GİRİŞ... 3 1. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAĞI... 3 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE KATILIMCILIK... 4 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

K A R A R. Yapılan müzakeresinde;

K A R A R. Yapılan müzakeresinde; 3399999999999 9333333 0 1 ...Hususi İdareler (Özel İdareler) ve Belediyeler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre

Detaylı

Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1... 1 1.1 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1 Hazırlık

Detaylı

BAŞKANIMIZ BİROL KAYA DOĞALGAZ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

BAŞKANIMIZ BİROL KAYA DOĞALGAZ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI BAŞKANIMIZ BİROL KAYA ATIK SU ARITMA TESİSİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ Belediye Başkanımız Birol KAYA, 3 Ekim 2013 Perşembe günü saat 12.00 de Atık Su Arıtma Tesisi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyip,

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞ TARİHİ NO 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 02 Eylül 2013 Pazartesi 2. 2013 2014 Öğretim

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ. 01.01.2013 31.12.2013 tarihleri arasındaki Belediye çalışmaları ile ilgili Faaliyet Raporudur.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ. 01.01.2013 31.12.2013 tarihleri arasındaki Belediye çalışmaları ile ilgili Faaliyet Raporudur. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2013 31.12.2013 tarihleri arasındaki Belediye çalışmaları ile ilgili Faaliyet Raporudur. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ; 1 Müdür Vekili 9 Memur 1 İşçi

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları... 3 2. Kurum Ziyaretleri...

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri Tarsus/MERSĠN Tel: 0324 616 25 12 Faks: 0324 616 33 34 Alo 7/24 Çağrı: 153 Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: bilgi@tarsus.bel.tr

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı