T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI"

Transkript

1 I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Harcama Yetkilisi B-Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ait Görevler Devlet Personel Başkanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR) -İl Mevsimlik ve Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu Başkanlığı C-Sağlık Bakanlığına Ait Görevler İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü -İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu ile ilgili işler Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği D-Banaz İlçesinin İş Ve İşlemleri İle Vali Tarafından Verilecek Diğer Görevler 1

2 II-Vali Yardımcısı Mehmet Hulusi KAYA Tarafından Yürütülecek Görevler: A - Anayasal Kurumlar Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Yargıtay Başkanlığı Danıştay Başkanlığı Sayıştay Başkanlığı B - Adalet Bakanlığına Ait Görevler Adli ve İdari Yargı Kuruluşları ile ilgili işler Seçim Kurulu Başkanlığı ve seçim işleri Baro Başkanlığı ve Noterler ile ilgili iş ve işlemler C - Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlara Ait Görevler Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı -İl Müftülüğü Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı -İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü D - Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Görevler Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TEAK) TEİAŞ İşletme ve Bakım Grup Başmühendisliği Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü (OEDAŞ) E- İçişleri Bakanlığına Ait Görevler İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü - İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı -İl Trafik Komisyon Başkanlığı -Özel Güvenlik Komisyonu Başkanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş ve işlemleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İl Dernekler Müdürlüğü Kızılay Başkanlığı ile ilgili işler İl İdare Kurulu Müdürlüğü İl İdare Kurulu Başkanlığı sayılı Kanunla ilgili iş ve işlemler -İl Disiplin Kurulu Başkanlığı Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Hukuk İşleri Şefliği Dava İşleri Şefliği 2

3 F - Milli Eğitim Bakanlığına Ait Görevler İl Milli Eğitim Müdürlüğü -İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı G - Milli Savunma Bakanlığına Ait Görevler Savunma Sanayi Müsteşarlığı Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü Askerlik Şubesi Başkanlığı H ÖSYM Ve YÖK İle İlgili İşler I- Uşak Üniversitesi İle İlgili İşler J- Eşme ve Sivaslı İlçesinin İş Ve İşlemleri, Mevzuat Gereği Hukuk İşleri Müdürü Tarafından Yürütülmesi Gereken İşler ve Vali Tarafından Verilecek Diğer Görevler 3

4 III-Vali Yardımcısı İsmail GÜRSOY Tarafından Yürütülecek Görevler: A - Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlara Ait Görevler Hazine Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı (BDDK) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Kamu Bankaları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı -İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü -İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT) Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) B - Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına Ait Görevler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü -İl Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığı Tapu Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 5543 sayılı Kanunla Yapılan Toplulaştırma iş ve işlemleri C - Dışişleri Bakanlığına Ait Görevler D- İçişleri Bakanlığına Ait Görevler İl Yazı İşleri Müdürlüğü -Valilik Hizmet-İçi Eğitimi ile ilgili iş ve işlemler -Valilik Harcama Yetkilisi -Yurtdışı Bakım Belgeleri İl Mahalli İdareler Müdürlüğü -Mahalli İdare Kuruluşları -Köy Yerleşim Alanlarının Tespiti ile ilgili iş ve işlemler -Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İl Özel İdaresi Protokol, Törenler, Milli Bayramlar, Anma Günleri iş ve işlemleri Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü iş ve işlemleri - İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi (BİMER) -Valilik Bilgi Edinme Birimi Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürlüğü -Bina Daire Amirliği E- Maliye Bakanlığına Ait Görevler Gelir İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı Kamu İhale Kurumu Başkanlığı İl Defterdarlığı F- Merkez İlçesinin İş Ve İşlemleri İle Vali Tarafından Verilecek Diğer Görevler 4

5 IV-Vali Yardımcısı Mesut Taner GENÇ Tarafından Yürütülecek Görevler: A - Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlara Ait Görevler Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu B- Ekonomi Bakanlığına Ait Görevler C- Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Görevler İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü -İl Mera Komisyonu işleri -İl Toprak Koruma Kurulu işleri Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı -Uşak İl Koordinatörlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü -Toprak Mahsulleri Ofisi Uşak Ajans Amirliği Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Odası Başkanlıkları D - Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Ait Görevler Rekabet Kurumu Başkanlığı Ticaret İl Müdürlüğü Uşak Gümrük Müdürlüğü -Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı -Ticaret Borsası Başkanlığı -Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı E- Orman Ve Su İşleri Bakanlığına Ait Görevler Orman İşletme Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü DSİ 23. Şube Müdürlüğü Uşak Meteoroloji Müdürlüğü Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı F- Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığına Ait Görevler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) İl Telekom Müdürlüğü Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) PTT Başmüdürlüğü Karayolları 25. Şube Şefliği THK Şube Başkanlığı G Havaalanı Mülki İdare Amirliği Havaalanında Bulunan Birimler H- Ulubey İlçesinin İş Ve İşlemleri İle Vali Tarafından Verilecek Diğer Görevler 5

6 V-Vali Yardımcısı Halil İbrahim ERTEKİN Tarafından Yürütülecek Görevler: A - Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlara Ait Görevler Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı B - Avrupa Birliği Bakanlığına Ait Görevler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (ULUSAL AJANS) -İl AB Koordinasyon Merkezi Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı (TÜRKAK) C-Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına Ait Görevler Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (TPE) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı -KOSGEB İl Müdürlüğü Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Şeker Kurumu Başkanlığı Uşak, Karma (Deri) ve Karahallı Organize Sanayi Bölgeleri 5084 Sayılı Kanun Uyarınca Enerji Desteği Komisyonu Başkanlığı D - Gençlik Ve Spor Bakanlığına Ait Görevler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - İl Gençlik Kurulu Başkanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) -Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü E - İçişleri Bakanlığına Ait Görevler İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun ile İlgili Komisyon Başkanlığı iş ve işlemleri F- Kalkınma Bakanlığına Ait Görevler Yüksek Planlama Kurulu Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Zafer Kalkınma Ajansı G- Kültür Ve Turizm Bakanlığına Ait Görevler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü H- Karahallı İlçesinin İş Ve İşlemleri İle Vali Tarafından Verilecek Diğer Görevler 6

7 VI-Eş Görevliler: Vali Yardımcılarının izin ve sağlık raporu gibi hallerde görevlerinden ayrılmalarında; 1 - Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU'nun görevden ayrılışında yürüttüğü görevler Vali Yardımcısı Mehmet Hulusi KAYA tarafından yürütülecektir. 2 - Vali Yardımcısı Mehmet Hulusi KAYA nın görevden ayrılışında yürüttüğü görevler Vali Yardımcısı İsmail GÜRSOY tarafından yürütülecektir. 3 - Vali Yardımcısı İsmail GÜRSOY un görevden ayrılışında yürüttüğü görevler Vali Yardımcısı Mesut Taner GENÇ tarafından yürütülecektir. 4 - Vali Yardımcısı Mesut Taner GENÇ in görevden ayrılışında yürüttüğü görevler Vali Yardımcısı Halil İbrahim ERTEKİN tarafından yürütülecektir. 5- Vali Yardımcısı Halil İbrahim ERTEKİN in görevden ayrılışında yürüttüğü görevler Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU tarafından yürütülecektir. Bu Görev Dağılımı 14/10/2014 tarihinden geçerlidir. 7

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Aşağıdaki Kamu Kurum ve Kuruluşları nda çalışan personeller, Vodafone Kamululara özel Akıl Küpü Çözümler den yararlanabilirler. Kurum listesi T.C.Devlet Personel Başkanlığı Devlet Teşkilatı Bilgi Resmi

Detaylı

VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI (03.08.2015)

VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI (03.08.2015) VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI (03.08.2015) 1- Mehmet Ali ULUTAŞ 1)Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İstanbul Temsilciliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1: ANAYASA VE TEMEL ORGANLAR...5 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI VE TEMEL ORGANLARI...5 2. YASAMA...7 2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi...7 2.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri...8

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) EK: KS1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

8 Haziran 2011tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 643 sayılı KHK başbakanlık ve bakanlık örgütlenmesini değiştirmiştir.

8 Haziran 2011tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 643 sayılı KHK başbakanlık ve bakanlık örgütlenmesini değiştirmiştir. 8 Haziran 2011tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 643 sayılı KHK başbakanlık ve bakanlık örgütlenmesini değiştirmiştir. 61. Hükümet, Türkiye de hükümetin kaynağının bakanlıklar ya da bakanlar kurulu değil,

Detaylı

Kurumlar Kod Kurum Adı

Kurumlar Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ 1 GENEL YÖNETİM 1.1 MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Anayasa Mahkemesi Bakanlıklar Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

Konu: Elektronik Tebligat

Konu: Elektronik Tebligat Konu: Elektronik Tebligat 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu na Elektronik tebligat başlıklı aşağıdaki madde eklenmiştir: Elektronik

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-8880 11 Haziran 2002 Konu : Standart Dosya Planı Kamu hizmetlerinin ekonomik, verimli ve süratli bir şekilde

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Şubat 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Nisan 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU İÇİNDEKİLER ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI...1 1.1.ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ...2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ...2 1.3. İŞ KAYITLARI

Detaylı

A4- Kurumun Hesap Planı

A4- Kurumun Hesap Planı HESAP 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI ESKİ HESAP 100.01 Merkez Kasa Hesabı 100.01 ALT HESAP 101 ALINAN ÇEKLER HESABI PASİF HESAP 102 BANKALAR HESABI 102.01 Vadesiz Hesap 102.01.01 Ziraat Bankası 102.02.01

Detaylı

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım ve Amaç... 3 II- Tarihçe... 4 III- Yöntem... 5

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI,

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur.

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur. Sirküler No : 329/2012-9 Sirküler Tarihi : 06.06.2012 Konusu : Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Hk. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile yeniden düzenlenen KDV tevkifatı uygulamasına yönelik 325 No.lu

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5A I GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer

Detaylı