Arbella 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arbella 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması ŞARTNAME"

Transkript

1 Arbella 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması ŞARTNAME YARIŞMANIN AMACI Arbella Makarna olarak; kurumsal kimliğimizi sosyal sorumluluk ve sanatsal projelerle de pekiģtirmek üzere çıktığımız bu yolda, Türk ve dünya fotoğrafçılarını buluģturan bir platform oluģturmayı hedeflemekteyiz. Bu sene beģincisini düzenleyeceğimiz yarıģmada, kategorilerimizi "Yemeğini PaylaĢmak", "Anne Çocuk Sevgisi" ve "Serbest" olarak belirledik. Yemeğini Paylaşmak kategorisi: Biz canlılar dünyayı paylaģmaktayız. Havasından, suyundan ve toprağından birlikte yararlandığımız dünyamız, paylaģtıkça mutluluk ve bereketin çoğaldığı, üzüntülerin ve yoklukların azaldığı bir cennet. PaylaĢmanın en güzeli de yemeğini paylaģmaktır. Ailemiz, dostlar ve komģularımızla yemeğimizi paylaģmak insanların olduğu kadar tüm canlıların da en güzel özelliğidir. Avından payını alan aslan, sürüdeki diğerlerine bırakır kalanı. Dostlarla, sevdiklerimizle masa etrafında paylaģtığımız yemekler bizler için en lezzetli ve mutlu yemeklerdir. Bu paylaģımın önemini vurgulamayı ve bizlere yaģattığı güzellikleri siz fotoğraf sanatçılarının objektifinden yansıtmak istiyoruz. Anne Sevgisi kategorisi: Dünyanın en güçlü ve eski duygusudur anne sevgisi. Dünyaya gözlerimizi açmadan hissettiğimiz ilk güven ve sevginin kaynağıdır. KoĢulsuz, koruyucu, cesaretlendirici ve doğadaki en yırtıcı canlıyı bile yumuģatan bu duyguyu farklı açılarıyla fotoğraf karelerinde buluģtururken aynı zamanda bu sevginin kaynağı olan çocuğun gözünden de anneye olan sevgiyi yansıtmak istiyoruz. Arbella Makarna olarak çıktığımız bu yolda; fotoğraf sanatçılarının çabasını ödüllendirerek, fotoğraf sanatına duyulan ilgiyi canlı tutmayı, duyguların bu sanat kanalıyla kitlelere iletilmesine aracı olabilmeyi sürdürmek hedefimizdir. KATILIM KOŞULLARI YarıĢmaya katılım, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları ve Arbella Makarna çalıģanları yarıģmaya katılamazlar. Katılım ücretsizdir. YarıĢmada toplam 3 ayrı kategori vardır. YarıĢmacılar her kategoriye en fazla 4 (dört ) fotoğraf ile katılabilirler. 1 / 5

2 Daha önce ARBELLA fotoğraf yarıģmasında ödül, mansiyon, özel ödül veya sergileme alan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. YarıĢmaya katılacak fotoğraflar JPG formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 2400 piksel olarak ayarlanarak internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların büyük boy baskıları ARBELLA MAKARNA tarafından yaptırılacaktır. Bu nedenle çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli, en üst düzey kalitede kayıt seçeneği ile JPG formatında kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aģamasını geçseler dahi eleneceklerdir. Manipülasyon içeren çalıģmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışma kategorileri şu şekildedir A Yemeğini PaylaĢmak (Renkli veya Siyah-Beyaz) B Anne Sevgisi (Renkli veya Siyah-Beyaz) C Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz) YarıĢmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler. Ancak manipülasyon içeren çalıģmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Siyah-Beyaz fotoğraflar 'ın siyah-beyaz tanımına uygun olmalıdır. Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalıģma çeģitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmıģ siyah beyaz tonlarda bir çalıģma da monokrom sayılarak siyah beyaz kategorisine girer; böyle bir çalıģma yarıģma katalogu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalıģma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değiģikliğe uğratılmıģ ise renkli bir çalıģma olur ve renkli kategorisine dahil edilir. Tüm kategoriler için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. YarıĢmaya baskı veya CD/DVD ile fotoğraf kabul edilmemektedir. Katılımcılar adresine internet üzerinden ulaģarak Arbella 5. Uluslararası Fotoğraf YarıĢmasına katılabileceklerdir. YarıĢmacılar yarıģmaya katılabilmek için arbella.tv sitesine üye olmak ve yarıģma Ģartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu iģaretlemek yolu ile katılımcılar Ģartnamenin tüm koģullarını kabul etmiģ sayılırlar. Ġnternet üzerinden yarıģmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluģması halinde adresinden iletiģime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaģanılan anlar oluģmuģsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarıģmaya katılmıģ olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez. YarıĢmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, internet sitelerinde yayınlanacaktır. Ayrıca yarıģmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015 te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır. YarıĢma sonunda Ģartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine baģka eser konmaz, derece ve ödül boģ bırakılır. Katılımcı, yarıģmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak her hangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, yarıģmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 2 / 5

3 Ödül alan eserlerin kullanım hakları Arbella Makarna (Durum Gıda San. ve Tic. A.ġ.) ve eser sahibine ait olacaktır. Ödül alan fotoğraflar, ödülleri veren firma olan Arbella Makarna (Durum Gıda San. ve Tic. A.ġ.) tarafından eserler basılı ve sanal ortamlardaki yayın organlarında gayri ticari olarak tanıtım, haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilir. Katılımcılar bu Ģekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden baģka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini Ģimdiden kabul ederler. YarıĢmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiģ gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değiģikliği yapan katılımcı kural ihlali yapmıģ sayılır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boģ bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmiģse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Kural ihlali suçu iģleyen kiģilerin TFSF onaylı yarıģmalara katılımı TFSF YarıĢma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiģ kiģiler ikinci defa kural ihlali suçu iģledikleri takdirde TFSF onaylı yarıģmalardan süresiz olarak men edilirler. Durum a bildirilir. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiģ kısıtlılık kararı devam eden veya kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarıģmaya katılamazlar. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmıģ olduğunu, doğabilecek anlaģmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluģabilecek anlaģmazlıklarda ARBELLA sorumlu olmayacaktır. patronajlı bir yarıģmaya katılmakla yarıģmacı, üyesi olsun veya olmasın, yarıģmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiģ sayılır. elindeki bütün imkan ve teknikleri kullanarak bu araģtırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik ile iģbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile tarafından yasaklanır ve ismi her Ģekilde teģhir edilir. YarıĢmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruģturmaları kolaylaģtırmak için bozulmamıģ olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu olmayacaktır. ġartnamede belirtilmeyen ya da olası anlaģmazlıklarda TFSF U/UA YarıĢma Düzenleme Standartları Yönergesi ile ARBELLA ve TFSF YK kararları geçerlidir. YARIŞMA TAKVİMİ YarıĢmaya Katılım BaĢlangıç Tarihi 01 Ağustos 2015 Son Katılma Tarihi 14 Aralık 2015 Pazartesi günü saat: (TSI) Seçici Kurul Toplantısı Aralık 2015 Sonuç Bildirimi 28 Aralık 2015 Sergi ve Ödül Töreni Ödül Alan Fotoğrafların Web sitesinde Yayınlanma Tarihi YarıĢma sonrası tarih ve yeri belirten bir ile tüm katılımcılara bilgi verilecektir. 30 Aralık / 5

4 SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre alfabetik sırayla) CoĢkun ARAL Ömer Serkan BAKIR Reha BĠLĠR Erol DOĞANER Haberci Fotoğraf Dergisi Editörü Fotoğraf Sanatçısı ES - Hon. FBPS - Hon. SUPC Hon. GĠFSAD - Fotoğraf Sanatçısı E - CR 2 - Hon. SSS - Fotoğraf Sanatçısı - GĠFSAD Kurucu Üyesi Abdulkadir KÜLAHÇIOĞLU Arbella Makarna Genel Müdürü Jüri toplantısı en az 3 seçici kurul üyesinin bir araya gelmesi ile yapılır. TFSF Temsilcisi: Halil Ġbrahim TUTAK ÖDÜLLER (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır.) Mansiyonlar USD ve Altın Madalya 500 USD ve GümüĢ Madalya 250 USD ve Bronz Madalya Her kategoriden 6 adet En Ġyi Fotoğrafçı Ödülü Tüm kategorilerde toplamda en fazla sergileme ve ödül alan fotoğrafçı Mansiyonlar Arbella Özel Ödülü TFSF Özel Ödülü Sergilemeler USD ve Altın Madalya 500 USD ve GümüĢ Madalya 250 USD ve Bronz Madalya Her kategoriden 6 adet Tüm kategorilerden 1 adet (Arbella temsilcisi tarafından seçilecek ve plaket verilecektir.) Tüm kategorilerden 1 adet Her kategoriden en fazla 75 adet Toplam ödül ve sergileme : En fazla 282 adet YARIŞMA SEKRETERYASI Aylin RAZAKĠ Arbella Makarna Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı 73/ Kazanlı-MERSİN / Türkiye 4 / 5

5 E-posta E-posta Destek Telefon Faks YarıĢmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)/ Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT), Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu () ve Uluslararası Fotoğrafçılar Birliği () tarafından onaylanmıģtır. YarıĢma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır. TFSF/PAFT Onay No 2015/076 Onay No 2015/402 Onay No L M3G3S3B 2015/402 L M3G3S3B (TFSF/PAFT 2015/076) 5 / 5

ARBELLA 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ARBELLA 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2012/241 L120047 2012/73 ARBELLA 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN AMACI İnsan yaşamının en önemli olgusu sağlık ve sağlıklı beslenebilmektir. Tarladaki hasattan mutlu ailelerin

Detaylı

KARESİ BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI Balıkesir in En Güzel KARESİ

KARESİ BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI Balıkesir in En Güzel KARESİ KARESİ BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI Balıkesir in En Güzel KARESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN ADI: BALIKESİR İN EN GÜZEL KARESİ dir. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU: Belediyemizce bu yıl ilk kez

Detaylı

GÖZ SARI 01 EKİM 2015 ALABİLDİĞİNE 1.000. 3.000 2.000 İkinciye ULUSAL FOTOĞRAF 4.YARIŞMASI SON KATILIM TARİHİ. Birinciye. Üçüncüye

GÖZ SARI 01 EKİM 2015 ALABİLDİĞİNE 1.000. 3.000 2.000 İkinciye ULUSAL FOTOĞRAF 4.YARIŞMASI SON KATILIM TARİHİ. Birinciye. Üçüncüye GÖZ SARI ULUSAL FOTOĞRAF 4.YARIŞMASI SON KATILIM TARİHİ 01 EKİM 2015 Birinciye 3.000 2.000 İkinciye 1.000 Üçüncüye GÖZ 4. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI GÖZ SARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ A. Amaç Konu Yaşadığımız

Detaylı

5. Altın Baret Ödülleri

5. Altın Baret Ödülleri 5. Altın Baret Ödülleri Ödül Programı Şar tnameleri 5. Altın Baret Fotoğraf Yarışması ÖNLEM, İSG, Yangın Güvenliği, Acil Durum, Çevre ve Risk Yönetimi Dergisi Arme Araştırma Risk Yönetimi Mühendislik Eğitim

Detaylı

ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 1. Yarışmanın adı: ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması dır. 2. Yarışma amacı ve

Detaylı

İBB, MSGSÜ, İFSAK 2. Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması Benim İstanbul um; İstanbul un Semtleri YARIŞMANIN KONUSU: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)

Detaylı

Amasya Belediyesi 6. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Amasya Belediyesi 6. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Amasya Belediyesi 6. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Birinci Bölüm KONU Amasya Belediyesi, Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Amasya nın tarihi ve kültürel değerlerini

Detaylı

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 1. KONU VE AMAÇ: 2010-2012 yılları arasında yaşanan iş kazalarında

Detaylı

Umut Vakfı 28 Eylül 2014 Bireysel Silahsızlanma Günü 20. Geleneksel Ödüllü Yarışma Barışın Dili, Şiddetin Reddi Fotoğraf Yarışması.

Umut Vakfı 28 Eylül 2014 Bireysel Silahsızlanma Günü 20. Geleneksel Ödüllü Yarışma Barışın Dili, Şiddetin Reddi Fotoğraf Yarışması. Sunuş: Umut Vakfı 28 Eylül 2014 Bireysel Silahsızlanma Günü 20. Geleneksel Ödüllü Yarışma Barışın Dili, Şiddetin Reddi Fotoğraf Yarışması Geleceğimizin teminatı gençlerimizin hukukun üstünlüğüne inanan,

Detaylı

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI 8. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 24 26 NİSAN 2015

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI 8. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 24 26 NİSAN 2015 SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI 8. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 24 26 NİSAN 2015 1- KONU Sultan Sazlığı Milli Parkı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına Kayseri

Detaylı

T-BANK ĐFSAK 2014 Ulusal Fotoğraf Yarışması Hayatımızı ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız

T-BANK ĐFSAK 2014 Ulusal Fotoğraf Yarışması Hayatımızı ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız T-BANK ĐFSAK 2014 Ulusal Fotoğraf Yarışması Hayatımızı ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız GĐRĐŞ: Kuruluşu 1985 yılına dayanan banka, 2007 yılında BankMed ve Arab Bank ın MNG Bank'ın çoğunluk

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü DÖRT MEVSİMDE MERAM FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü DÖRT MEVSİMDE MERAM FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 T.C. MERAM BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü DÖRT MEVSİMDE MERAM FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 - KONU VE AMAÇ Fotoğraf yarışmasının konusu Dört Mevsimde Meram olarak belirlenmiş olup, amacı

Detaylı

Bridge 2014 Uluslararası Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Bridge 2014 Uluslararası Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Bridge 2014 Uluslararası Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Düzenleyen: Bridge 2014 Uluslararası Fotoğraf yarışması Makedonya-Kumanova dan Kozjak Fotoğraf Kulübü desteği ile İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema

Detaylı

Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi tarafından resmî- özel Ortaokul

Detaylı

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir.

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir. KONU VE AMAÇ Yirmi iki yaşında olan yarışmamızın bu yıl ki konusunu "Geleneksel Türkiye" ana başlığı altında "İLKBAHAR VE İNSAN" olarak belirledik. Daha önceki yarışmalarımızda da belirttiğimiz gibi kaybolmaya

Detaylı

FEDERATION INTERNATIONALE DE L ART PHOTOGRAPHIQUE Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP)

FEDERATION INTERNATIONALE DE L ART PHOTOGRAPHIQUE Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) GÜNCELLEME: Hüseyin SARI ÇEVİRİ : Hande ARLI, Yücel DEMİR FEDERATION INTERNATIONALE DE L ART PHOTOGRAPHIQUE Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) BELGE 2013/311 E ULUSLARARASI FOTOĞRAF ETKİNLİKLERİNİN

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı / Konusu: Düzenleyen / Yarışmayı Açan: PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları

Detaylı

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Yarışmayı Açan Firma Yarışmanın Konusu Son Başvuru Tarihi Katılımcının Türü Ödüller Seçici Kurul Üyeleri Fakir Elektrikli Ev Aletleri Fakir

Detaylı

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İstanbul, 2013 1 1. YARIŞMANIN AMACI 3 2. YARIŞMANIN KONUSU 3 3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 4 4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI

Detaylı

EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi nin genel amaç ve temel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ İÇİN DÜZENLENEN, ÖDÜLLÜ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ İÇİN DÜZENLENEN, ÖDÜLLÜ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ İÇİN DÜZENLENEN, ÖDÜLLÜ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ SON BAŞVURU TARİHİ : 31 ARALIK 2013 SAAT : 17:00 YARIŞMANIN TÜRÜ : Logo Tasarımı Yarışması

Detaylı

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 2014 Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Cem Tayfur Demirsal [Şirket adını yazın] 01.01.2014 ANTALYA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLERLE İLGİLİ

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU LOGO VE MASKOT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU LOGO VE MASKOT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU LOGO VE MASKOT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU 2012 yılında İstanbul da düzenlenecek olan 11. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası nda kullanılacak olan Yarışma Logosu nun (amblem/logotype)

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU İzmir den yenilikçi, küresel ölçekte bilimsel değerler yaratılmasını ve yayılmasını sağlama vizyonuyla 2010 yılında kurulan

Detaylı

Yarışma herkese açıktır!

Yarışma herkese açıktır! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü için düzenlenen, ödüllü logo tasarımı yarışması şartnamesi SON BAŞVURU TARİHİ YARIŞMANIN TÜRÜ 12 Nisan 2011, Salı, Saat: 17:00 Logo Tasarımı Yarışması

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ KURUMSAL LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Madde 1 : Bu Şartname'nin konusu Türkiye Müteahhitler Birliği ne (Türkiye Müteahhitler Birliği kısaca TMB olarak anılacaktır.)

Detaylı

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK KATILIM ŞARTNAMESİ 1. Düzenleyen Kurum: TMMOB Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi 2. Amaç: 1950 li yıllardan itibaren yaşanan hızlı ve plansız kentleşme; kentsel dku, tarihi miras, dğal

Detaylı