Ermenilerin Zorunlu Göçü , Kemal ÇİÇEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, Kemal ÇİÇEK"

Transkript

1 Ermenilerin Zorunlu Göçü , Kemal ÇİÇEK Özet : Açıklama: Bu kitapda, "1915'te ne oldu?" sorusuna yanıt aramanın yanısıra, meydana gelen iskân uygulamaları ve bu uygulama sırasında meydana gelen olaylar, arşiv belgeleri kıyaslanmak suretiyle ele alınmış, zorunlu göç ettirmenin Ermenilere karşı sinsi bir imha plânı olmadığı ortaya konulmuştur. İçindekiler: Kısaltmalar Giriş I.BÖLÜM NEDEN ZORUNLU GÖÇ? Siyasî Gelişmeler Ermeni İsyanları ve İç Güvenlik Askerî Gelişmeler İlk Sürgün Önlemlerinin Yetersiz Kalması II. BÖLÜM ZORUNLU GÖÇ KANUNU VE UYGULAMASI Karar Nasıl Alındı? Kanunun İçeriği Uygulama İlkeleri ve Yönetmelikler Terkedilmiş Ermeni Mallarının Durumu Zorunlu Göç Kanunu Dışında Kalanlar

2 III. BÖLÜM YOLLAR, KAFİLELER VE YOL HİKAYELERİ Yolculuk Ne zaman Başladı? Yollar ve Kumanyalar Yollar ve Güvenlik Şehirler ve Yol Hikayeleri IV. BÖLÜM VARIŞ VE KAMP HAYATI Rakamlarla Göçmenler Kamplar ve Yaşam V. BÖLÜM KAYIPLAR SONUÇ EKLER HARİTA BİBLİYOGRAFYA DİZİN Orjinal Dili: Türkçe Fiziksel Özellikleri: 1. Hamur 368 Sayfa ISBN : Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara Basım Yılı : 2012 Dili : Türkçe Fiyatı : 17 TL

3 1909 Adana Olayları / Makaleler (The Adana Incidents of 1909 Revisited), TTK Özet : Açıklama: TTK'nun 2009 yılında düzenlediği sempozyumda, Türk, Ermeni ve Ermeni olmayan tarihçiler ilk defa olayları aynı platform-da, tartışam fırsatı buldular. Sonuçta taraflar konunun karşıt görüşlerin olduğu bir ortamda tartışılmasının olayların bütün yönleriyle değerlendirilmesi için ne kadar önemli olduğunu gördüler. Bu sempozyumda sunulan tebliğlerin genişletilerek makale halinde yayınlanmasının faydalı olacağı düşünülerek yapılan çalışma sonucunda, ortaya tarih tezlerinin mukayeseli olarak ele alındığı bu eser ortaya çıktı. İçindekiler: ÖNSÖZ KEMAL ÇİÇEK Giriş KEMAL ÇİÇEK Adana Olayları Hakkında Bildiklerimiz Bilmediklerimiz YUSUF SARINAY Arşiv Belgelerine Göre 1909 Adana Ermeni Olayları TETSUYA SAHARA A Hidden Agenda: Dispute Over The Armenan Landow - nership on The Eve of The Adana Incident 1909 BRAD DENNIS The Evolution of The Interpretation The Adana Massac-res of 1909: Towards An Understanding of The Political Dynamics and Motivations for Violence GARABET K MOUMDJIAN Reevaluating The April 1909 Adana Ordeal YÜCEL GÜÇLÜ Armenian Events Of Adana in 1909 and Cemal Paşa ARTEM OHANDJANIAN Das Massaker in Adana

4 SEDA BAYINDIR ULUSKAN Adana Olayları Sırasında Alınan Asayiş Tedbirleri ve Olayın Meclisteki Yankıları FERUDUN ATA Asaf Bey'e Göre Adana Olaylarının Çıkışında Ermenilerin Etkisi NEVZAT ARTUÇ 1909 Adana Olayları Sonrasında Cemal Paşa'nın Tutumu ve Yaraları Sarma Çabaları DR NEJLA GÜNAY 1909 Olaylarının Adana Çevresindeki Yansımaları ve Yargılamalar YITZCHAK KEREM The 1909 Adana Massacre and The Jews IRMA KREİTEN Concluding Remarks DİZÎN Orjinal Dili: Türkçe, İngilizce Fiziksel Özellikleri: Ivory 70 gr., 356 sayfa ISBN: Baskı: 1. Baskı Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara Basım Yılı : 2011 Fiyatı : 14 TL

5 Azeri-Ermeni İlişkileri ( ), Nesrin SARIAHMETOĞLU Özet : Açıklama: Bu çalışmada Ermeni milliyetçiliği çerçevesinde sınırları çizilen Azeri-Ermeni ilişkileri ki bu durum daha sonra meydana gelecek olan olayların çekirdeğini oluşturmuştur-çeşitli bölge ve şehirlerde meydana gelen olaylar, bu olaylar neticesinde azerilerin ve Ermenilerin şikayetlerinin idari makamlara yansıma şekli, 1905 grevinde Azeri-Ermeni işçilerinin durumu, grevler sırasında yaşanan hadiseler incelenmiştir. Eser, Çarlık Rusyası'nın Azerbaycan'ı işgalinden başlayarak Ermeni milliyetçiliğinin oynadığı rolü arşiv belgelerine dayanarak ortaya koymuştur. İçindekiler: İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TEŞEKKÜR ÖNSÖZ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM 1905 BİRİNCİ RUS İHTİLÂLİ YILLARINDA AZERİLER VE ERMENİLER I. BİRİNCİ RUS İHTİLÂLİ VE AZERİLER A. Azerbaycan'da Birinci Rus İhtilalini Hazırlayan Sebepler 1. Ekonomik Sebepler a. Toprak Reformunun Getirdikleri b. Köy Ekonomisi c. Köylülerin Zor Durumu ve Tepkiler d. Kaçaklar Hareketi 2. Azerbaycan'da Sanayinin Gelişmesi a. Petrol Sanayi b. Başka Sanayi Dalları ve Nakliyat 3. Sınıfların Şekillenmesi a. İşçilerin Durumu b. Grevler c. Köylüler ve Tarım Politikası 4. Siyasî Sebepler a. Sosyal Demokrasi ve İşçi Hareketleri b. Rus-Japon Savaşı ve Azerbaycan'a Tesiri c. Siyasî Örgütlenme 5. Sosyal ve Kültürel Sebepler a. Eğitimin Gelişmesi b. Sosyal ve Kültürel Hayatta Canlanma c. Kütüphanecilik Atılımları d. Özel Yayıncılık B. Birinci Rus İhtilalinin Başlaması ve Ekonomide Grevler Dönemi 1. Siyasî Hayatta Meydana Gelen Değişiklikler a. Azeri Milletvekillerinin Duma'daki Faaliyetleri ve Siyasî Teşekküller 2. Sosyal ve Kültürel Değişiklikler a. Cehaletle Mücadele b. Fikir Hürriyetinde İlk Adım c. Edebî Görüşler d. Sosyal Kuruluşların Etki Alam II. BİRİNCİ RUS İHTİLÂLİ VE ERMENİLER A. Birinci Rus İhtilâlim Hazırlayan Sebepler 1. Ekonomik Sebepler a. İşçi Hareketlerinin Başlaması b. 1903'te Hağbad Köylülerinin Durumu 2. Siyasî Sebepler a. Aydınların Şuurlanmadaki Rolleri b. Sosyalistlerin Harekete Geçişi

6 c. Ermeni Emlâkinin Müsaderesi d. Siyasî Kuruluşlar e. Hmçakla Taşnaksutyun Arasmdaki Farklılıklar Yüzyılın İkinci Yarısında Ermeni Kültür Hayatı a. Basında Hızlı Gelişme b. Eğitim İçin Sarf Edilen Gayretler c. Edebiyat Aülımları d. SanaünRolü B. Birinci Rus İhtilâlinin Ermeniler Arasında Yayılması ve Sosyal Demokrat Teşkilatların Şekillenmesi 1. İşçilerin Durumu ve Grevler a. Ekim Siyasî Grevleri ve İş Yavaşlatmalar b. Aralık (Dekabr) Aymdaki Silahlı İsyamn Yankıları 2. İhtilâlin Seyrinde Yılları İKİNCİ BÖLÜM KAFKASYA ÖTESİ'NDE MİLLİYETÇİLİK AKIMLARI I. AZERBAYCAN'DA MİLLÎ MESELELER VE MİLLETLERİN KENDİ KADERLERİNİ TAYİN ETMESİ A. 1905'ten Önce Millî Uyanış Devri ve Ruslaştırma Siyaseti B. Azerbaycan Bolşeviklerinin ve Milliyetçi-Muhafazakâr Aydınların Millet Anlayışı, Sınıf Mücadeleleri C. Azeri ve Ermeni Sosyalistlerinin İşbirliği D. Azerbaycan Bolşeviklerinin Halklar Dostluğu Anlayışı E. İslâm Dininin Millî Hareketlere Tesiri F. Azerbaycan'da Kimlik Sorunu 1. Dinî ve Saf Şiî Kimliği 2. Azeri Kimliği 3. Türk Kimliği 4. Panislâm Kimliği H. ERMENİLERDE MİLLİYETÇİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI A. Kafkasya Ötesi'nde Ermenilerin Siyasî ve Kültürel Faaliyetleri B. Ermeni Aydınların Halk Üzerindeki Etkisi C. Ermeni-Gürcü Münasebetleri D. Ermenilerin Toprak İddialarının Millî Şuura Tesiri E. Taşnaksutyun Partisinin Ermeni Milliyetçiliğindeki Rolü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AZERİ-ERMENİ ÇATIŞMALARI VE KAFKASYA ÖTESİ'NDE KRİZ ( ) I. AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDAKİ ÇATIŞMALARIN SEBEBİ A. Basın Organlarının Olaylara Bakış Tarzı B. Azeri-Ermeni Çatışmaları 1.Baku Olayları 2. Nahçivan Olayları 3. Erivan Olayları 4. Eçmiadzin, Cebrayıl-Karyakin, Gence, Şuşa ve II. Baku Olayları 5. Tiflis Olayları 6.Tiflis Barış Görüşmeleri (20 Şubat 1906) 7. Katar Olayları 8. Zengezur Olayları C. Azerilerin ve Ermenilerin Şikâyetlerinin İdarî Makamlara Yansıması II GENEL GREVLERİNDE AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDA MEYDANA GELEN ÇATIŞMALAR DÖRDÜNCÜ BOLUM YILLARI ARASINDA AZERI-ERMENI ÇATIŞMALARI VE BÜYÜYEN KRİZ I. MART OLAYLARINDA AZERİLER VE ERMENİLER A. Azerbaycan'daki Mühim Siyasî Olaylar ( ) 1. İhtilâle Götüren Siyasî Gelişmeler a. Kafkasya Ötesi Seymi b. Azerbaycan Bağımsızlığım İlân Ediyor 2. Azerbaycan'da Sovyet Hâkimiyetini Hazırlayan Şartlar ve Rusya B. İki İhtilâl Arasında Ermenilerin Durumu ( ) 1. Bolşeviklerin Taşnaklarla Mücadelesi C. Mart Olayları (31 Mart 1918) 1. Mart Olaylarından Sonra Meydana Gelen Çatışmalar a. Şamahı Olayları b. Küba Olayları c. Erivan Olayları II. Karabağ ve Nahçivan'daki Çaüşmalar ( ) A. Karabağ Olayları B. Nahçivan Olayları BEŞİNCİ BÖLÜM AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDA EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL SAHALARDAKİ İLİŞKİLER ( ) I. KAYNAKLARA GÖRE EKONOMİK İLİŞKİLER A. Nüfus Ve Sosyal Yapı Verileri II. AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDAKİ KÜLTÜREL İLİŞKİLER A. Edebî İlişkiler 1. Sözlü Edebiyat 2. Yazılı Edebiyat B. Eğitim Seviyesinde Farklılıklar III. ERMENİLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLER Sonuç Bibliyografya I. Arşiv Belgeleri A. Basılmamış Arşiv Belgeleri B. Basılı Arşiv Belgeleri II. Gazete ve Dergiler A. Kitap ve Makaleler Dizin Haritalar

7 ISBN : Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara Basım Yılı : 2006

8 Amerikalıların Harput'taki Misyonerlik Faaliyetleri, Erdal AÇIKSES Özet : ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM OSMANLI - AMERİKAN İLİŞKİLERİ ve TÜRKİYE MİSYONUNUN KURULMASI A- OSMANLI AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASI 1-Amerikan Gemilerinin Ziyaretleri 2- Resmi İlişkilerin Başlaması ve 1830 Ticaret ve Dostluk Antlaşması'nın İmzalanması B- TÜRKİYE MİSYONUNUN KURULUŞU 1- Amerikalı Misyonerlerin Anadolu ya Gelişi 2- Amerikan Misyonunun Teşkilatlanması ve Gelişimi İKİNCİ BÖLÜM DOĞU ANADOLU'DAKİ MİSYONERLİK FAALİYETLERİ İÇERİSİNDE HARPUT MİSYONUNUN YERİ A- DOĞU ANADOLU'DA TEŞKİLATLANMA ve HARPUT MİSYONUNUN KURULUŞU 1-Amerikalıların Harput'a Gelişi 2- Harput Amerikan Misyonunun Kuruluşu ve Gelişmesi B- HARPUT AMERİKAN MİSYONUNUN FAALİYETLERİ 1-Eğitim Faaliyetleri a- Okul Açma Faaliyetleri b-başlıca Misyoner Okulları

9 ba- Teoloji (İlahiyat) Okulu bb- Kız Hazırlama Okulu bc- Fırat Koleji c- Eğitim Öğretim Programları d- Eğitim Öğretim Kadroları 2- Misyonun Sağlık Alanındaki Faaliyetleri a- Sağlık Misyonunun Kuruluşu b- Sağlık Misyonunun Faaliyetleri 3- Konsolosluk Faaliyetleri a- Harput Amerikan Konsolosluğunun Açılması b- Konsolosluğun Faaliyetleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AMERİKALI MİSYONERLERE KARŞI TEPKİLER VE ALINAN TEDBİRLER A - GAYRİMÜSLİMLERDEN VE YABANCI DEVLETLERDEN GELEN TEPKİLER B - OSMANLI YÖNETİMİNİN VE MÜSLÜMANLARIN PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİNE BAKIŞLARI VE ALINAN TEDBİRLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HARPUT AMERİKAN MİSYONUNUN KAPANIŞI A- Milli Mücadelede Amerikan Misyonu B- Harput Amerikan Misyonunun Kapanışı C- Lozan Barış Antlaşması'nda Amerikan Misyonu SONUÇ BİBLİYOGRAFYA DİZİN EKLER Belgeler Resimler Haritalar (Krokiler) Fiziksel Özellikleri: 404 Sayfa ISBN: X Baskı: 1. Baskı ISBN : X Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara Basım Yılı : 2003 Dili : Türkçe Fiyatı : 20 TL

10 Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayri Müslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu ( ), Gülnihal BOZKURT Özet : ÖNSÖZ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM REFORM ÖNCESİ DÖNEMDE OSMANLI DEVLETİNDE ZİMMÎLERİN HUKUKİ STATÜLERİ I. Genel Olarak II. III. İslam'da Zimmet Kavramı Osmanlı Devletinde Genel Olarak Zimmiler 1. Millet Kavramı 2. Osmanlı Devletinde Zimmî Guruplar A. Genel Olarak B. Tarihi Gelişim 3. İslam Hukuku çerçevesinde Osmanlı Zimmîlerinin Reform Öncesi Hukuki Statüleri A. Aile Hukuku Açısından Zimmîler B. Miras Hukuku Açısından Zimmiler C. Borçlar ve Ticaret Hukuku Açısından Zimmiler D. İkametgahları E. Giyimleri

11 F. Din Hürriyetleri G. Askerlik ve Zimmiler H. Usul Hukuku Açısından Zimmiler I. Ceza Hukukunda Zimmiler J. Vergi Hukuku Açısından Zimmiler K. Zimmi Cemaatlerin İdaresi İKİNCİ BÖLÜM ANLAŞMALARLA ZİMMİLERİN HUKUKI STATÜLERİNE YAPILAN MÜDAHALELER I. Genel Olarak II. Kapitülasyonlar 1. Fransa'ya verilen Kapitülasyonlar 2. Avusturya'ya Verilen Kapitülasyonlar III. Barış Anlaşmalarında Zimmilerle İlgili Düzenlemeler 1. Küçük Kaynarca Anlaşması 2. Prusya ve Zimmiler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ZİMMİLERİN HUKUKI STATÜLERİNİN REFORMLARLA DÜZENLENMESİ I Islahat Fermana Kadar Zimmîlerle İlgili Düzenlemeler 1. Genel Olarak 2. II. Mahmut Dönemi 3. Gülhane Hatt-ı Hümayunu 4. Kutsal Yerler Sorunu ve Kırım Savaşı 5. Islahat Ferman 6. Reform Uygulamaları ve Bunlara Yönelik Tepkiler A. Müslüman Halkın Tepkisi B. Zimmilerin Tepkileri II. III. IV. Islahat Fermanının Etkisiyle Yılları Arasında Çıkan Siyasal Olaylar Anayasası ve Gayrimüslimler Berlin Barışı ve Sonrasında Gayrimüslimlerle İlgili Gelişmeler

12 1. Genel Olarak 2. Berlin Konferansı 3. Berlin Barışından Sonraki Gelişmeler V. Gayrimüslimlerle İlgili Fikri Faaliyetler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TANZİMATTAN İTİBAREN ÇIKARTILAN YASALARLA GAYRİMÜSLİMLERİN HUKUKİ STATÜLERİNİN DÜZENLENİŞİ I. Vilayet Nizamnamesi II. III. IV. Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluşu Vergi Alanındaki Düzenlemeler Gayrimüslim Vatandaşların Askere Alınması Konusundaki Çabalar V. Din Hürriyeti Konusundaki Tartışmalar VI. VII. VIII. Mahmi Sorunu ve Tabiiyet Yasası Devlet Hizmetinde ve Ticaret Hayatında Gayrimüslimler Eğitim BEŞİNCİ BÖLÜM "MİLLET"LERİN YENİDEN DÜZENLENMELERİ I. Rum Nizamnamesi II. III. IV. II. Protestan Cemaati Nizamnamesi Ermeni Gregoryen Cemaati.Nizamnamesi Katolik Ermeniler V. Latin Piskoposluğu VI. Yahudi Milleti VII. Bulgar.Eksarklığı ALTINCI BÖLÜM II. MEŞRUTİYETİ'İN İLANINA GİDEN YILLARDA VE II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE GAYRİMÜSLİMLERLE İLGİLİ GELİŞMELER I. Düşünce Akımları ve II. Meşrutiyetin İlanı

13 II. II. Meşrutiyet Dönemi III. 19. Yüzyıl Sonlarından İtibaren Gayrimüslimlerin Şahsi Hallerine ve Aile Hukuklarına İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler S O N UÇ K I SAL TMA LAR B İ B L İ Y O G RAF YA S U M MAR Y D İ Z İ N Orjinal Dili: Türkçe Fiziksel Özellikleri: 1. Hamur 237 Sayfa ISBN: Baskı: 2. Baskı

14 Amerikan Board'ınMerzifon'daki Faaliyetleri ve Anadolu Koleji, Gülbadi ALAN Özet : SUNUŞ XI ÖNSÖZ XVII KISALTMALAR XIX GİRİŞ I BİRİNCİ BÖLÜM AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN MERZİFON'A YERLEŞMELERİ VE MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN KURULMASINI SAĞLAYAN GELİŞMELER A. AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN MERZİFON'A YERLEŞMELERİ İlk Amerikan Misyonerlerinin Merzifon'a İlk Gelişleri 33 a. Merzifon 'da Misyoner İstasyonunun Kuruluşu b. Amerikan Board'ın Teşkilatlanması İçinde Merzifon İstasyonu ve Dış-İstasyonlarının Gelişimi 38 c. Merzifon İstasyonunda Görevli Misyonerler 42 d. Merzifon İstasyonuna Atanan Misyonerlerin Görevlerinin Sona Erme Sebepleri Merzifon İstasyonunda Amerikan Board'ın Yaptığı Harcamalar 61 B. MERZİFON İSTASYONUNDA MİSYONERLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Dinî Alanda Yürütülen Çalışmalar 69 a. Merzifon'da Protestan Kilisesinin Kurulması Merzifon İstasyonunda Amerikan Board'ın Eğitim Alanındaki Çalışmaları 87 a. Merzifon İstasyonu'nda Amerikan Board'ın Pazar Okulu ve İlkokul Çalışmaları 87 b. Merzifon Ruhban Okulu 'nun Eğitim Faaliyetlerine Başlaması 91 c. Merzifon İstasyonunda Amerikan Board Misyonerlerinin Yatılı Kızlar Okulunda Yürüttükleri Eğitim Faaliyetleri Merzifon'da Amerikan Board Misyonerlerine Bağlı Yetimhane İnşası 216 İKİNCİ BÖLÜM MERZİFON İSTASYONUNDA ANADOLU KOLEJİ'NİN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BAŞLAMASI A. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN AÇILMASINI SAĞLAYAN GELİŞMELER 222

15 1. Merzifon'da Harbinger Yüksek Okıılu'un Açılması Merzifon Anadolu Koleji'nin Eğilim Faaliyetlerine Başlaması 226 a. Anadolu Koleji'nin Yönetimi 229 b. Anadolu Koleji'nin Tesis ve Finansmanı 236 c. Anadolu Koleji'nde Eğitim Gören Öğrenciler 253 d. Anadolu Koleji'nde Görev Yapan Öğretmenler 279 e. Anadolu Koleji'nin Osmanlı Devleti Tarafından Resmen Tanınma Süreci 294 B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Anadolu Koleji'nde Yürütülen Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 304 a. Anadolu Koleji'nin Müfredat Programı ve Ders Dağıtım Çizelgesi 304 b. Anadolu Koleji'nin Eğitim-Öğretiminde İzlenen Kurallar 308 c. Anadolu Koleji'nde Eğitimde Kullanılan Ders Araç-Gereçleri Anadolu Koleji'nde Yürütülen Sosyal Faaliyetler 317 a. Anadolu Koleji'nde Kendine-Yardım (Self-Help) Uygulaması 317 b. Anadolu Koleji'nde Öğrenciler Tarafından Kurulan Kulüpler 324 c. Anadolu Koleji'nde Öğrenciler Tarafından Yürütülen Diğer Sosyal Faaliyetler Anadolu Koleji'nin Sağlık Alanındaki Faaliyetleri 331 a. Merzifon Anadolu Hastanesi'nin Kuruluşu 333 b. Merzifon Anadolu Hastanesi'nde Çalışan Personel. 337 c. Merzifon Anadolu Hastanesi'nde Yürütülen Sağlık Hizmetleri 340 d. Merzifon Anadolu Hastanesi'nin Bütçesi, Bina ve Donanımı 353 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİ VE ANADOLU KOLEJİ'NİN MERZİFON VE ANADOLU'DAKİ SOSYOEKONOMİK, KÜLTÜREL VE SİYASÎ ETKİLERİ A. ANADOLU KOLEJİ'NİN BÖLGEDEKİ SOSYO- EKONOMİK VE KÜLTÜREL ETKİLERİ Anadolu Koleji'nin Azınlıklar Üzerindeki Sosyal Etkileri 363 a. Amerikan Board Misyonerlerinin Merzifon' daki Azınlıklar Üzerinde Dinî Alanda Sağladıkları Gelişmeler 363 b. Amerikan Board Misyonerlerinin ve Anadolu Koleji'nin Azınlıkların Eğitiminde Sağladıkları Gelişmeler 374 c. Sağlık Alanında Amerikan Board Misyonerleri ve Anadolu Hastanesi'nin Etkileri Anadolu Koleji'nin Kültürel Etkileri 379 a. Azınlıkların Fikir ve Kültür Hayatlarını Yönlendirmede Anadolu Koleji 'nin Etkisi 379 b. Türk Halkı Üzerinde Amerikan Board Misyonerleri ve Anadolu Koleji'nin Etkileri Azınlıkların İktisadî Hayatlarını Yönlendirmede Amerikan Board Misyonerlerinin ve Anadolu Koleji'nin Etkisi 392 B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN ANADOLU' DAKİ SİYASÎ ETKİLERİ Ermeniler ve Rumlar Arasında Lider Kadroların Yetiştirilmesi Amerikan Board Misyonerleri ve Anadolu Koleji Bünyesinde Yürütülen Siyasî Faaliyetler 401

16 a Yılında Meydana Gelen Merzifon Ermeni Olayları, Amerikan Board Misyonerleri ve Anadolu Koleji 403 b Yıllarında Anadolu'daki Ermeni İsyanları, Anadolu Koleji ve Öğretmenleri 476 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MERZİFON İSTASYONUNDA MİSYONER FAALİYETLERİNE SON VERİLMESİ VE AMERİKAN KOLEJİ'NİN KAPATILMASI A. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİ VE ANADOLU KOLEJİ'NİN FAALİYETLERİNE ETKİLERİ Birinci Dünya Savaşı'nın Başladığı Sıralarda Anadolu Koleji'nin Durumu 495 a Ermeni Tehcir Olayı ve Anadolu Koleji 497 b. Osmanlı Hükümeti Tarafından Kolej Binalarına El Konulması 502 c. Anadolu Koleji Binalarına El Konulmasından Sonra Meydana Gelen Gelişmeler Birinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi ve Savaş Sonrasında Anadolu Koleji'nin Tekrar Eğitim- Öğretime Başlaması Merzifon Bölgesinde İngiliz İşgalinin Sona Ermesi ve Amerikan Board Misyonerleri 533 B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NE ANKARA HÜKÜMETİ TARAFINDAN YAPILAN BASKIN VE KOLEJİN KAPATILMASI Ankara Hükümeti Tarafından Anadolu Kolej i'ne Baskın Yapılmasının Sebepleri Bölgeyi İşgal Eden İngilizler, Amerikan Board Misyonerleri ve Azınlıklar Arasında Gelişen Münasebetler Pontus Cemiyetinin Kolejdeki Faaliyetleri Anadolu Koleji'nin Türkçe Öğretmeni Mehmet Zeki Ketani Efendi'nin Öldürülmesi Anadolu Koleji'nin Aranması ve Ele Geçirilen Belgeler 554 a. Aramalarda Ele Geçirilen Raporlar ve Belgeler. 555 b. Anadolu Koleji Öğretmenleri Tarafından Yazılan İsyana Kışkırtıcı Özel Mektuplar ve İçerikleri Anadolu Koleji'nin Aranması Sonuçlan İle İlgili İki Hükümet Yetkililerine Bilgi Verilmesi Anadolu Koleji'nin Aranması ve Sonucunda Ele Geçirilen Belgeler Hakkında Amerikan Board Misyonerlerinin İfadeleri Anadolu Koleji Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Tutuklanması ve İstiklâl Mahkemeleri'nde Yargılanmaları 569 C. KOLEJ HAKKINDA KAPATILMA KARARININ VERİLMESİ Anadolu Koleji'nin Kapatılması, Öğretmen ve Öğrencilerinin Merzifon'dan Uzaklaştırılmaları Anadolu Koleji'nin Yeniden Hayata Geçirilmesi Arayışları Anadolu Koleji Öğretmenlerinin Rumlar Lehine Yürüttükleri Diğer Çalışmalar 577 SONUÇ 581 BİBLİYOGRAFYA 597 DİZİN 609 EKLER 625

17 Armenians, Yusuf Hikmet BAYUR Özet : TABLE OF CONTENTS Preface CHAPTER 1 The Armenian Revolts in the Ottoman Empire CHAPTER 2 Involvement of the Third States in the Armenian Question CHAPTER 3 Armenian Ambitions CHAPTER 4 Who Caused The Events of CHAPTER 5 The Secret Treaties and the Armenian Problem CHAPTER 6 Armenian Atrocities CHAPTER7 The Meetings of the Experts of the Great Povvers Before the Paris Peace Conference CHAPTER 8 Discussions in Meetings of the Supreme Council on the Question of Armenia and the Ottoman Empire CHAPTER 9 Views of the Victorious Nations on Armenia Af ter the 1918 Armistice CHAPTER 10 President Wilson and the Armenian Question CHAPTER 11 The Armenian Problem During the Preliminaries for the Treaty of Sevres

18 CHAPTER 12 Clicia CHAPTER 13 The Armenian Problem at Sevres Talks CHAPTER 14 The Turco-ArmenianWar and Armenian's Appeals Both to the East and West Selected Bibliography Index Fiziksel Özellikleri: 308 Page ISBN: Baskı: 1. Baskı

19 İngiliz Politikası ve Doğu Anadolu , Musa ŞAŞMAZ yılında Ermeniler için Reformlar Of Uygulama Özet: İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ÖZET KATKI yazım İLGİLİ NOTLAR GİRİŞ BÖLÜM 1: REFORM SORU VE ORTAYA VE İNGİLİZ KATKISI CAPTER 2: REFORM SORU AŞIRI İNGİLİZ-OSMANLI İLİŞKİLERİ a-b-hazırlıklar Doğu Anadolu'ya Komisyon gönder Reform Programı kadar Beraberlik için Tartışmalar BetweenBritain ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcı Erzurum ve Van İllerinde Komisyonu c-etkinlikler Diyarbakır, Harput ve Sivas Komisyon d-etkinlikler İller E-İngiliz Tehdit ve Baker Paşa'nın Misyon BÖLÜM 3: BRITISH-0TTOMAN İLİŞKİLERİ I880-I894 IN REFORM SORU VE DEVAM Doğu Anadolu I yılında Ermeniler için reformlar oluşturulması için bir-daha girişimleri Doğu Anadolu Uygulamalı Reformlar b-bir Gözden Geçirme BÖLÜM 4: I895 IN REFORM SORU VE ÇÖZÜMÜ I895 yılında Porte Reformlar bir Programı Günümüze Yine Birlikte Güçleri getir bir-ingiliz girişimleri Reform-Teklif Doğru Porte b-tutum

20 Reform-Programı için Altı Pointsd-vermek Final Şekil üzerinde tatmin edici Sözleşmesi c-ulaşmak BÖLÜM 5: REFORMLAR VE UYGULAMA Reformların Müfettiş Genel (Şakir Paşa) ve O'nun Misyon bir-atama Reformları yürütmek için Kontrol Komisyon ilgili Makaleler b-yürütme theadministrative Reformlar ile ilgili Makaleler c-yürütme Belediyeler ve yeniden düzenlenmesi ile ilgili d maddesine-yürütme Polis ve Jandarma ile ilgili Makaleler E-Yürütme Adli konular ile ilgili Makaleler f-yürütme Vergi ile ilgili Makaleler g-yürütme, Kürtlerin Kontrol ve Diğer Hususlar SONUÇ TÜRK ÖZET KAYNAKÇA SÖZLÜK ENDEKSİ 1.890'S ANADOLU HARİTASI Physical Özellikleri: 305 Sayfa ISBN: Baskı: 1.. Baskı

21 British Documents On Ottoman Armenians, Volume II ( ), Bilâl N. ŞİMŞİR Çukurova Tarihinin Kaynakları I, Yılmaz KURT Özet : ÖNSÖZ KISALTMALAR BİBLİYOGRAFYA GİRİŞ I. İDARİ YAPI II. NÜFUS VE YERLEŞİM A. Nüfûs 1. Müslim ve Gayrimüslim Nüfûs

22 2. Mu`aflar B. Yerleşim 1. Şehir ve Kasabalar 2. Köyler 3. Kaleler 4. Cemaatlar III. EKONOMİ A. Para ve Ölçü Birimleri B. Vergiler C. Toprak İdaresi D. Tarım 1. Buğday Üretimi 2. Arpa Üretimi 3. Pamuk Üretimi 4. Susam üretimi 5. Çeltik Üretimi 6. Alef Üretimi 7. Sebze Üretimi 8. Kavun ve Karpuz Üretimi 9. Erzen = Darı Üretimi 10. Bağcılık 11. Diğer Ürünler E. Hayvancılık 1. Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği. 2. Câmûs yetiştiriciliği 3. Arıcılık 4.Balıkçılık 5. Hayvancılıkla İlgili Diğer Vergiler F. Sanayi ve Ticaret 1. Madencilik ve Sanayi 2. Ticaret 3. Mahsûl-i Keşti SONUÇ DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVA-İ ADANA (Yeniyazı metin) DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVA-İ ADANA (Tıpkıbasım) SÖZLÜK DİZİN I.Kişi, Oymak ve Cemâ at Adları Dizini II.Coğrafya Adları Dizini III.Mimarî Eserler ve Vakıflar Dizini IV. Deyimler ve Terimler Dizini A. Nüfûs 1. Müslim ve Gayrimüslim Nüfûs 2. Mu`aflar B. Yerleşim 1. Şehir ve Kasabalar 2. Köyler 3. Kaleler 4. Cemaatlar A. Para ve Ölçü Birimleri B. Vergiler C. Toprak İdaresi D. Tarım 1. Buğday Üretimi 2. Arpa Üretimi 3. Pamuk Üretimi 4. Susam üretimi 5. Çeltik Üretimi 6. Alef Üretimi 7. Sebze Üretimi 8. Kavun ve Karpuz Üretimi 9. Erzen = Darı Üretimi 10. Bağcılık 11. Diğer Ürünler E. Hayvancılık 1. Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği. 2. Câmûs yetiştiriciliği 3. Arıcılık 4.Balıkçılık 5. Hayvancılıkla İlgili Diğer Vergiler F. Sanayi ve Ticaret 1. Madencilik ve Sanayi 2. Ticaret 3. Mahsûl-i Keşti DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVA-İ ADANA(Yeniyazı metin)defter-i MUFASSAL-I LİVA-İ ADANA (Tıpkıbasım)SÖZLÜK DİZİN I.Kişi, Oymak ve Cemâ at Adları Dizini II.Coğrafya Adları Dizini III.Mimarî Eserler ve Vakıflar Dizini IV. Deyimler ve Terimler Dizini

23 Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Armeniennes, I, Bilâl N. ŞİMŞİR Özet : Avant-Props Introduction Liste et Sujets des Documents Documents 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1893 Index Fiyatı :10 TL ISBN : Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara Basım Yılı : 1993 Sayfa Sayısı : 580 Sayfa Dili : İngilizce Fiyatı : 10 TL

24 Ermeni Sorununun Gelişim Sürecinde Yozgat'ta Türk Ermeni İlişkileri, Taha Niyazi KARACA Özet : Açıklama: Ermeni tehciri öncesinde ve sonrasında Yozgat şehri Ermenilerinin serüvenlerini arşiv belgeleri ışığında ele alan bu eser, Yozgat'tan bin yıllık süreç içerisinde gelişen Türk-Ermeni komşuluk ilişkilerini ve Ermeni çetelerinin yaktığı bağımsızlık ateşinin iki halkın ortak yaşam alanlarını ve imkânını nasıl yok ettiğini bilimsellikten taviz vermeden anlatmaktadır. İçindekiler: ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1. Tarih İçinde Yozgat 2. Yozgat Bölgesinde İlk İskanlar 3. Osmanlı İdari Taksimatında Yozgat ve Şehirleşme Süreci 4. Yozgat ta Demografik Yapı I. BÖLÜM XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINA KADAR YOZGAT TA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ A. EKONOMİK YAPI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ 1. Ekonomi Sektörleri

25 a. Tarım b. Hayvancılık c. Dükkanlar ve İşyerleri 2. Mahalleler ve İş Gücü Dağılımı3. Türk ve Ermeniler Arasındaki Ekonomik İlişkiler B. DİNİ - SOSYAL - HUKUKİ VE EĞİTİM YAPISI ÇERÇEVESİNDE TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ 1. Dini Yapı Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri 2. Sosyal ve Hukuki Yapı Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri 3. Eğitim Faaliyetleri Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri a. Medreseler b. Mektepler62 c. Gayrimüslim Okulları II. BÖLÜM ERMENİ SORUNUNUN GELİŞİMİ VE YOZGAT ERMENİ AYAKLANMALARI A. ERMENİ SORUNUNUN GELİŞİMİNDE BÜYÜK DEVLETLER VE MİSYONERLER 1. Büyük Devletlerin Ermeni Sorununun Gelişimindeki Etkileri 2. Ermeni Sorununun Gelişiminde Misyonerlik Faaliyetleri B. YOZGAT ERMENİ AYAKLANMALARI Merzifon Anadolu Koleji ve Yozgat Ermeni Ayaklanmaları Üzerindeki Etkileri 2. Küçük Ermenistan İhtilal Komitesi ve Birinci Yozgat Ayaklanması (6 Ocak 1893) 3. İkinci Yozgat Ayaklanması (12 Aralık 1893) III. BÖLÜM ARASINDA YOZGAT TA TÜRKLER VE ERMENİLER A ARASINDA ERMENİ FAALİYETLERİ Yılına Değin Ermeni Faaliyetleri 2. Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Olayları

26 B. TEHCİR VE SONRASINDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ 1. Tehcir Kararı ve Yozgat Ermenileri 2. İttihat ve Terakki Fırkası nın İktidardan Uzaklaştırılması ve Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey in Yargılanması 3. Tehcirden Dönen Yozgat Ermenilerinin Durumu 4. Milli Mücadele Döneminde Yozgat Ermenileri ve Çapanoğlu İsyanı SONUÇ BİBLİYOGRAFYA DİZİN EKLER Orjinal Dili: Türkçe ISBN: Baskı: 1. Baskı

27 Ermeniler : Sürgün ve Göç, Yusuf HALAÇOĞLU Özet : Açıklama: Yabancı belgelere dayanılarak hazırlanmış olan bu kitap, Ermeni soykırımı iddialarına bilimsel olarak açıklık kazandırmakta, 1914'ten 1918'e Ermenilerin nüfusunu ve durumunu ortaya koymaktadır. İçindekiler: SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM OSMANLI DEVLETİ'NDE ERMENİ NÜFUSU NÜFUS ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ OSMANLI NÜFUSU VE KAYNAKLARI Osmanlı Nüfus Sayımları Salnameler Nüfus İstatistik Defterleri DİPLOMAT RAPORLARI ERMENİ PATRİKHANESİ İSTATİSTİKLERİ İNGİLİZ İSTATİSTİKLERİ (1919) AMERİKAN İSTATİSTİKLERİ (1919) SEÇİLMİŞ KAYNAKLARDA YER ALAN BİLGİLER NÜFUS HESAPLAMALARINDA OLAGANDIŞI FAKTÖRLER ERMENİ NÜFUSU HAKKINDA YENİ ARAŞTIRMALAR ERMENİ NÜFUSUYLA İLGİLİ SON DEGERLENDİRME İKİNCİ BÖLÜM TEHCİR VE ERMENİLERiN SURİYE'YE NAKLİ a) Tehcire Giden Yol b) Tehcir ve Tehcirle İlgili Raporlar 67 c) Rusya'ya ve Diğer Yerlere Göçler, Kalanlar ve Kayıplar 89

28 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEHCİR SONRASINDA ERMENİLER a) Geri Dönüş Kararnamesi ve Yerlerine Geri Dönen Ermeniler b) Geri Dönenlerin Anadolu'da İşgal Kuvvetleriyle İşbirliği Yapmaları c) Türk Milli Mücadelesini Takiben Dış Ülkelere Göç Eden Ermeniler Rusya'ya İran'a Amerika'ya Fransa'ya Diğer Ülkelere SONUÇ EKLER Kuyumciyan ailesinin, Amerika'daki akrabalarından Halep Konsolosluğu aracılığıyla yardım talep Halep Konsolosunun Suriye'deki Sürgünlerle ilgili raporu 184 Halep Konsolosunun Sürgünlerin akıbetiyle ilgili raporu Maria Kuyumciyan'ın Konsolosluktan maddi yardım talebi Güzelimyan ailesinin vaziyetleri ile ilgili beyanları Morgenthau'nun Edward Natan'ın raporunu sunuş yazısı Edward Natan'ın 27 Eylül 1915 tarihli raporu Boghas Nubar Paşa'nın Fransa Dışişlerine mektubu Boghas Nubar Paşa'nın Rus Ordusu'ndaki Ermenilerle ilgili mektubu BİBLİYOGRAFYA DİZİN Fiziksel Özellikleri: I. Hamur, 211 Sayfa ISBN: Baskı: 3. Baskı

29 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları [les Evenements Armeniens Dans les Documents Diplomatiques Français ], VOLUME I-II-III, Hasan DİLAN Özet : I. CİLT İÇİNDEKİLER: Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 848, 849, 850 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 851, 852, 853 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 854, 855 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 856, 857, 858 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 859, 861 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 862, 863 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 864 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 867/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 868/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 870/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 872/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 874/Syrie-Palestine

30 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 875/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 876/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 877/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 878/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 879/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 881/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 882/Syrie-Palestine Bibliyografya Dizin II. CİLT İÇİNDEKİLER: Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Guerre Mondiale / Turquie/Vol, 887 Arménie-I (Août 1914-Décembre 1915) Guerre Mondiale / Turquie/Voi. 888 Armenie-II (Janvier 1916-Mars 1917) Bibliyografya Dizin III. CİLT İÇİNDEKİLER: Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Guerre Mondiale / Turquie / Vol. 889 Armenie-III (Avril 1917-Mai 1918) Bibliyografya Dizin Orjinal Dili: Türkçe Fiziksel Özellikleri: 1. Hamur 411 Sayfa ISBN: Baskı: 1. Baskı

31 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları [les Evenements Armeniens Dans les Documents Diplomatiques Français ], Volume IV, V, VI, Hasan DİLAN Özet : IV. Bölüm Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri XVII Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Dünya Savaşı /Türkiye/Vo1.890 Doğu Lejyonu I (Eylül 1915-Kasım 1916) 1 Dünya Savaşı /Türkiye/Vo1.891 Doğu Lejyonu II (Aralık 1916-Mayıs 1917) Bibliyografya Dizin V. Bölüm Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Guerre Mondiale / Turquie/Vol. 894 Arméniens du Caucase I (Octobre 1917-Janvier 1918) 1 Guerre Mondiale / Turquie/Vol. 895 Arméniens du Caucase II (Fevrier Avril 1918) Bibliyografya Dizin VI. Bölüm Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 896, 897, 898, 900, 901, Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 903, 904, 906, 907, 908 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 911, 913 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 915, 919 Bibliyografya Dizin

32 Ermenilerin Tehcir ( ), Yusuf Halaçoğlu ile ilgili gerçekler Özet: İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VII GİRİŞ TÜRK egemenlik ALTINDA ERMENİLER: ERKEN ZAMAN DAN itibaren ) Ermeni Patrikhanesi kurulması, b) Anadolu'da 16. yüzyılda Ermeni Nüfus Rakamlar Ben BÖLÜM ERMENİ SORU BİR) GENEL BAKIŞ SAĞ UP MİHRAK İÇİN İLK DÜNYA SAVAŞI VE A) Avrupa Güçler 've Yakın Doğu'da Rusya'nın Politikaları a) Ermenilerin Teşvik b) Ermeniler 'Talepleri ) Ermeni Reformlar c. d) Ermeni Örgütleri oluşturulması e) Şiddet Taahhüt İlk Elçilerin Ermeni Devrimci Kuruluşları tarafından f) Prens Sabahattin Hareketi ve Ermeni g) Adana Şiddet ve bağımsız bir Ermenistan kurmak için çabaları Birinci Dünya Savaşı Of dersinin B) Ermeniler Ruslarla Ermenilerin a) İşbirliği b) Van Ayaklanması C) MEZALİMİ ERMENİLER TARAFINDAN İŞLENEN VE KARŞI ÖNLEMLER- a) Konya'ya Zeytun Ermenilerin transferi. Ermeni Dernekleri b) Kapanış Aşağı BÖLÜM II Ermenilerin Yer Değiştirme için A) Karar Verme ve Uygulanması a) Yer Değiştirme Amacı b) Yeniden Yerleşim için Yeni Yerlere Ermenilerin Transferi c) Ermeni konvoylar ve Devlet tarafından alınan Counter-Önlemleri Saldırıları d) Ermeniler Tehcir ve dönüştürülmüş Ermenilere tabi kaçmak İslam'a için ) tehcir edilen Ermenilerin Karşılığı e f) taşındı Ermenilerin Emlak g) Ermeni ve Yurtdışında Yansıması Yer Değiştirme ve belgelenmiş Yer Değiştirme h) Ermeniler Tehcir ve tamamlanması sonrasında B) Durum sonra Tehcir ve Dönüş Kararı SONUÇ INDEX KAYNAKLAR

33 İşgal İstanbul'unda Tehcir Yargılamaları, Ferudun ATA Özet : Bu kitap, Üç Bölümden oluşmuştur. I. Bölümde; I. Dünya Savaşı sırasında sevk ve iskân edilen Ermenilerin geri dönüşü, mallarının iadesi ve eski yerlerine iskânları konusunda yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur. II. Bölümde; Divân-ı Harb-i Örfî mahkemelerinin kuruluşuna ve bu konuda sarayda, hükümette, meclislerde ve kamuoyunda ortaya çıkan düşüncelere yer verilmiştir. III. Bölümde; Divân-ı Harb-i Örfî de cereyan eden tüm tehcir davaları ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Bu Kitapda; Tehcir edilen Ermenilerin geri dönüşü, Divân-ı Harb-i Örfî Mahkemelerinin kurulması ve çalışması, Divân-ı Harb-i Örfî yargılamaları resmi belgelere dayanılarak anlatılmaktadır. *** Mondros Mütarekesi sonrasında işgalci devletlerin baskısıyla kurulan ve I. Dünya Savaşı'nda Ermenilere yapılan kötü muamele ve katliamlardan sorumlu tutulan kişilerin yargılandığı mahkemeleri ele alan bu çalışmada, Ermeni tarihçilerin tahrifatları sonucu yanlı propagandaların temel malzemesi haline getirilen Divan-ı Harbi Örfi Mahkemeleri bilimsel bir üslupla ele alınarak, bu mahkeme kararlarının hukuksuzluğun ve keyfiliğin bir sonucu olduğu ortaya konulmaktadır. *** ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ I. BÖLÜM TEHCİR EDİLEN ERMENİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ A- Tehcir Edilen Ermenilerin Geri Dönüşüne İzin Verilmesi ve Harp Kabinesi Üyelerinin Yargılanması Tartışmaları 1- Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'nin Ermenilerin Geri Getirilmesi Konusunda Aldığı Tedbirler 2- Harp Kabinesi Üyelerinin Yargılanması Tartışmaları 3- Meclis-i Mebusan'da Beşinci Şube'nin Oluşturulması

34 4- Sorgulamaların Başlaması 5- Tevfik Paşa Hükümeti ve Ermeni ve Rum Mebuslarla Türk Mebusları Arasında Meclis-i Mebusan'da Yaşanan Tartışmalar 6- Geri Dönen Ermenilerin İskânı ve Mallarının İâdesi II. BÖLÜM DİVÂN-I HARB-İ ÖRFÎ MAHKEMELERİNİN KURULMASI VE ÇALIŞMASI A- Divân-ı Harb-i Örfî Mahkemelerinin Kuruluşu 1- Tehcir Zanlılarının Hangi Mahkemede Yargılanacakları Tartışmaları 2- Tahkik Heyetlerinin Kurulması 3- Divân-ı Harb-i Orfîlerin Kurulması 4- Bağımsız Yargıçlar Meselesi B- Divân-ı Harb-i Örfî Mahkemelerinin Çalışması 1- Tutuklamaların Başlaması 2- Basının İttihatçılara Karşı Tutumu 3- İttihatçı-İtilâfçı Çekişmesi ve Sonuçları 4- İttihatçıların Yargılanmaları Konusunda İtilâf Devletlerinin Baskıları 5- Ermeni ve Rumların Tutuklamalar Konusundaki Faaliyetleri C- Damat Ferit Paşa Hükümeti ve Divân-ı Harb-i Örfîler 1- Damat Ferit Paşa Hükümeti ve İttihatçılara Karşı Tutumu III. BÖLÜM DİVÂN-I HARB-İ ÖRFÎ YARGILAMALARI A- Yozgat Tehciri Yargılaması 1- Duruşmaların Başlaması 2- Savunma Avukatları 3- Savcının Talebi 4- Dîvan-ı Harb-i Örfînin Yargılama Yetkisinin Tartışılması 5- Sanıkların İfadeleri ve Şahitlerin Dinlenmesi 6- Avukatları Savunması 7- Mehmet Kemal Bey'in ve Tevfik Bey'in Savunmaları 8- Dîvan-ı Harb-i Örfî'nin Kararı 9- Kararın Onaylanması ve İnfaz 10- Verilen Cezalara Kamuoyunun Tepkisi 11- Diğer Sanıklar B- Trabzon Tehciri Yargılaması 1- Duruşmalar 2- Trabzon Tehciri Davası Hakkında Savcının Talebi 3- Avukatların Savunması 4- Mahkeme Kararı ve Onaylanması 5- Topal Osman ve Arkadaşlarının Trabzon Tehciri Davasında Yargılanmak İstenmesi C- Büyük Dere Tehciri Davası 1- Duruşmalar 2- Kararın Açıklanması D- İttihat ve Terakki Mensuplarının Yargılanmaları 1- Kamuoyunun Konuya Yaklaşımı 2- Duruşmaların Başlaması 3- Tahkik Heyetinin Hazırladığı Raporun Okunması 4- Savcının Talebi 5- Mahkemenin Yargı Yetkisinin Tartışılması 6- Sanıkların Sorgulanması 7- Bazı İttihatçı Tutukluların Malta'ya Sürülmesi 8- İttihatçıların Malta'ya Sürülmesine Tepkiler 9- Geride Kalan İttihatçıların Davasının Devam Etmesi 10- Yargılamanın Sonu E- İttihat ve Terakki Cemiyeti Kâtib-i Mesullerinin Yargılanması 1- Duruşmaların Başlaması 2- Avukatların Savunması 3- Kararın Açıklanması F- Mamüratülaziz (Elazığ) Tehciri Yargılamaları 1- Duruşmaların Başlaması 2- Kararın Açıklanması G- Divân-ı Harb-i Örfî'de Yapılan Değişiklikler 1- Mahkeme Heyetinin Yenilenmesi 2- Dîvan-ı Harb-i Örfî Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi H- Ali Rıza Paşa Hükümeti ve Divân-ı Harb-i Örfîler 1- Yeni Hükümetle Birlikte Yargılama Konusundaki Gelişmeler

35 2- Ali Rıza Paşa Hükümeti Dönemindeki Önemli Bazı Gelişmeler ve Hükümetin İstifası I- İkinci Dönem Damat Ferit Paşa Hükümetleri ve Divân-ı Harb-i Örfîler 1- Hükümetin İlk İcraatı 2- Nemrut Mustafa Paşa'nın Reisliği Döneminde Görülen Tehcir Davaları I- İkinci Dönem Tevfik Paşa Hükümeti ve Divân-ı Harb-i Örfîler 1- Dîvan-ı Harb-i Örfîlerde Yeni Bir Dönem 2- Dîvan-ı Harb-i Örfîlerin Son Çalışmaları 3- Dîvan-ı Harb-i Örfîlerin Sonu SONUÇ BİBLİYOGRAFYA DİZİN EKLER -TABLOLAR

36 Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Yavuz ERCAN Özet : ÖNSÖZ GÎRİŞ Birinci Bölüm MISIR SEFERİNİN BAŞLAMASI Ordunun yola çıkışı. Mercidâbık savaşı. Haleb'in Osmanlı yönetimine girişi. Şam'da kışlama. Suriye'nin Osmanlı yönetimine girişi. Kudüs'ün fethi tarihi. Yavuz Sultan Selim'in Kudüs ziyareti İkinci Bölüm ERMENİLERE TANINAN İMTİYAZLAR Kudüs Ermeni patriğine verilen ilk ferman ve muhteviyatı. Konu ile ilgili olarak yabancı tarihçilerin görüşleri. Verilen diğer fermanlar ve bunların karşılaştırılması. Rum ve Ermeni kiliseleri arasındaki mücadele. Ermenilerle ilgili arşiv belgelerinin anahatlarıyla tanıtımı Üçüncü Bölüm FERMANLAR Kudüs'e gönderilen 1, 3, 4, 5, 6, 7. ferman. İstanbul Ermeni patriği seçiminin onaylanması ile ilgili ferman. Yakubî- Süryanî patriği seçiminin onaylanması ile ilgili ferman SONUÇ BİBLİYOGRAFYA DİZİN FOTOKOPİLER HARİTA

37 Selçuklular Zamanında Anadolu'da Ermeniler, Mehmet ERSAN Özet : ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ I. BÖLÜM DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ERMENİLERİ A. Anadolu'nun Fethi Sırasında Yaşanan Gelişmeler 1. Selçuklu-Ermeni İlişkilerinin Başlangıç Evresi a. Bizans İmparatorluğu'nun Doğu Politikası ve Ermeniler b. İlk Türkmen Akınları ve Ermeniler 2. Büyük Selçuklu Devleti ve Ermeniler a. Tuğrul Bey Dönemi b. Alparslan Dönemi c. Melikşah Donemi B. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Ermenilerin Askerî ve Siyasî Varlığının Sona Erme Süreci 1. Maraş a. Philaretos Brakhamios ve Prensliği b. Maraş'ta Selçuklu Hâkimiyetinin Kurulması 2.Urfa a. Haçlı Hâkimiyeti Öncesi b. Haçlı Hâkimiyetinin Kurulması c. I. Baudouin Sonrası d. İmadeddin Zengi Tarafından Uıfa'ıun Fethi (1144) 3. Keysun ve Ra'bân 4. Malatya 5. Gerger 6. Ani 7. Kars 8. Diğer Ermeni Derebeyleri (Aznavurları) a. Senekerim'in Oğullan (Davit, Atom, Apusahl, Konstantin) b. Tornig c. Ani'li Khaçadur II. BÖLÜM ÇUKUROVA ERMENİLERİ A. Ermeni Baronluğu'nun Kuruluşunu Hazırlayan Gelişmeler 1. Ermenilerin Çukurova'ya İskânı 2. Türklerin Çukurova'dan Çekilmesinde Ermenilerin Rolü 3. Ermeni Baronluğu'nun Kurulması B. İlk Ermeni Baronları l.i.toros ( ) 2.1. Leon ( ) C. Çukurova Ermenilerini Krallığa Götüren Süreç 1. II. Toros ( ) a. II. Toros'un Tutsaklıktan Kurtulması ve Bizans ile Mücadelesi b. Çukurova Ermenilerinin Bizans ile Mücadelesinde I. Mesud c. II. Haçlı Seferinde Ermeniler d. II. Toros ile Antakya Prinkepsi Renaud'un Kıbrıs Seferi (1156) e. İmparator Manuel'in Kilikya Seferi ( ) f. II. Toros'un II. Kılıçarslan ile İlişkileri

38 g. Nureddin Mahmud'a Karşı Ermeni - Haçlı İttifakı (1164) 2. Kilikya Ermeni Baronluğunda Taht Mücadelesi a. Mleh'in Taht Mücadelesinde Haçlılar ve Nureddin Mahmud 3. III. Rupen ve Haçlılar ( ) D. Baronluktan Krallığa 1. II. Leon'un İlk Yılları a. Çukurova'ya Düzenlenen Türkmen Akınları ( ) b. III. Haçlı Seferinde II. Leon c.ii. Leon'un Antakya Prinkepsi III. Bohemund'u Esir Etmesi d. II. Leon'a "Kral" Unvanı Verilmesi 2. Ermeni Kralı II. Leon'un Antakya Priııkepsliği ile Mücadelesi 3. II. Leon'un Yayılma Siyaseti ve Selçuklu Sultanları a. I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in İlk Saltanaü Sırasında ( ) II. Leon'un Selçuklulara Karşı TakipEttiği Siyaset b. Ermeni Krallığı'nm Türkiye Selçuklularına Tâbi Olması c. I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in İkinci Saltanatı ( ) ve Ermeni Saldırıları d. I. İzzeddin Keykavus Dönemi ( ) Olayları 1. Taht Mücadelesinde II. Leon 2.1. İzzeddin Keykavus'un Lülüve, Ereğli ve Larende'yi Ermeniler'den Geri Alması 3.1. İzzeddin Keykavus'un Kilikya Seferi (1216) 4. Ermeni Kralı II. Leon'un I. İzzeddin Keykavus'a Mektubu (1218) 5. Barış Görüşmeleri ve Ermenilerin Tekrar Selçuklulara Bağımlı Olması 6.1. İzzeddin Keykavus'un Haleb Seferinde (1219)Ermeni Kralı'nm Rolü e. Kral II. Leon'un Ölümü (1219) ve Hetumluların İşbaşına Gelmesi (1226) f. I. Alâeddîn Keykubad'm Çukurova Siyaseti III. BÖLÜM MOĞOL HÂKİMİYETİ DÖNEMİNDE ÇUKUROVA ERMENİLERİ A. Moğol İstilâsı Sırasında Kilikya Ermeni Krallığı 1. Moğollara Karşı Selçukluların Aldığı Önlemlerde Kilikya Ermeni Krallığı'nın Yeri 2. KÖsedağ Bozgunu'ndan Sonra Ermeni Kralı'ıım Tutumu 3. Türkiye Selçuklulan'nın Ermenileri Cezalandırma Girişimi ( ) 4.1. Hetum'un Hıristiyan Güçleri Birleştirme Çabaları 5.1. Hetum'un Mengü Han'ı Ziyareti ( ) 6. Moğolların Suriye'deki Faaliyetlerinde Ermeniler B. Türkmen Topluluklarının Çukurova'ya Düzenledikleri Akınlar ( ) C. Ermenilerin Geleceğini Değiştiren Gelişme: Memlûk Devleti'nin Kuruluşu 1. İlk Ermeni-Memlûk İlişkileri 2.1. Hetum'un Son Zamanlarında Memlûkler ile Yaşanan Gelişmeler 3. III. Leon Dönemi'nde Çukurova Ermenileri ( ) 4. Ermeniler ile Memlûkler Arasında Yapılan Barış Antlaşması (1285) 5. II. Hetum'un İlk Hâkimiyet Dönemi ( ) 6. III. Toros Dönemi ( ) ve Memlûkler ile Yapılan Barış Andlaşması 7. II. Hetum'un İkinci Hâkimiyet Donemi ( ) ve Gazan Han'ı Ziyareti ( ) 8. Simbat Dönemi ( ) 9. II. Hetum'un Üçüncü Defa Tahta Oturması (1298) a. Gazan Han'a Karşı İsyan Girişimleri ve Ermeni Kralı'nın Tavrı b. Gazan Han'ın Suriye Seferinde Ermeniler c. Yeni Bir Memlûk-Moğol Savaşı ve II. Hetum'un Gazan Han'ı İkinci Kez Ziyareti D. Kilikya Ermeni Krallığı'ııın Sonu 1. Moğolların Ermeniler Üzerindeki Nüfuzunun Sona Ermesi 2. Memlûklerin Çukurova'da Fetih Sürecini Tamamlaması IV. BÖLÜM İDARÎ YAPI VE SOSYO-EKONOMİK HAYAT A. Kilikya Ermeni Krallığı 1. İdarî Yapı a. Baronlar-Krallar b. Görevliler ve Kullanılan Unvanlar c. Evlilikler 2. İktisadî Hayat a. Ticaret b. Tarım ve Hayvancılık c. Madencilik B. Selçukluların Teb'ası Olarak Yaşayan Ermeniler 1. Bizans İmparatorluğu ve Haçlıların Ermenilere Yönelik Uygulamaları a. Bizans İmparatorluğu b. Haçlılar 2. Selçukluların Egemenlik Anlayışı ve Ermenilere Yönelik Uygulamaları a. Büyük Selçuklu Devleti b. Türkiye Selçukluları ve Beylikler 3. Selçuklu Devleti Hizmetinde Ermeniler 4. İktisadî Hayat a. Ziraî Faaliyetler b. Ticaret 5. İnançları Yaşama 6. Nüfusa Dair Sonuç

39 Türk - Ermeni İlişkileri Bibliyografyası - Bibliography of Turco - Armenian Relations, Bibliyografyalar, Kataloglar, Erdal İLTER Özet : İçindekiler: İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR SUNUŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİBLİYOGRAFYA İÇİN TARANAN ESERLER VE KONU İLE İLGİLİ ARŞİVLER I. Makaleler İçin Taranan Yayınlar (Gazete, Kitap, Dergi, Bülten, Ansiklopedi, Katalog, Armağan Kitapları) II. Süreli Yayınlar 1. Dergiler 2. Gazeteler III. Makaleler İçin Taranan Kongre, Sempozyum, Açık Oturum, Seminer Tutanakları IV. Arşivler 1. Türk Arşivleri 2. Amerikan Arşivleri 3. İngiliz Arşivleri 4. Fransız Arşivleri 5. Alman Arşivleri 6. Ermeni Arşivleri İKİNCİ BÖLÜM BİBLİYOGRAFYA I. Kitaplar, Broşürler, Tezler, Raporlar, Almanaklar (Salname ler), Sözlükler, Albümler, Tutanaklar, Ansiklopediler II. Makaleler ve Bildiriler DİZİN 1. Yazar Adları 2. Kitap, Broşür, Tez, Rapor, Almanak (Salname), Sözlük, Albüm, Tutanak, Ansiklopedi Adları 3. Makale ve Bildiri Adları ******************************************* CONTENTS PREFACE ABBREVIATIONS INTRODUCTION PART ONE PUBLİCATİONS CONSULTED FOR THE BIBLIOGRAPHY AND ARCHIVES ON THE SUBJECT I. Publications Consulted for the Articles (Newspaper, Book,Journal, Bulletin, Encyclopedia, Catalogue, Memorial Books) II. Periodicals l.journals

40 2. Newspapers III. Congresses, Symposiums, Öpen Sessions, Seminar Minutes Consulted for the Articles rv. Archives 1. Turkish Archives 2. Archives of the United States of America 3. Archives of the United Kingdom 4. French Archives 5. German Archives 6. Armenian Archives PARTTWO BIBLIOGRAPHY I. Books, Pamphlets, Theses, Reports, Almanacs, Dictionaries, Albums, Minutes, Encyclopedias II. Articles and Papers INDEX 1. Names of Authors 2. Titles of Books, Pamphlets, Theses, Reports, Almanacs, Dictionaries, Albums, Minutes, Encyclopedias 3. Titles of Articles and Papers

41 The Genesis of The Armenian Question, Bilâl N. ŞİMŞİR ISBN : Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara Basım Yılı : 2003 Sayfa Sayısı : 24 Sayfa Dili : İngilzce Fiyatı : 3 TL

42 The Story of 1915 What Happened to the Ottoman Armenians?, Yusuf HALAÇOĞLU Özet : CONTENTS ABOUT YUSUF HALAÇOĞLU TRANSLATOR'S NOTE ABBREVIATIONS PREFACE TO THE ENGLISH LANGUAGE EDİTION PREFACE TO THE FIRST TURKISH EDİTION INTRODUCTION The Road to Exile: Activities ofthe Armenian Committees PART ONE MASSACRES AND ARMENİAN COMMITTEES PART TWO THE ARMENIANS WITHIN THE OTTOMAN POPULATION PART THREE THE FORCED MIGRATION: WHAT LAY BEHIND THE RESETTLEMENT DECISION? How Was the Resettlement Carried Out? Who Was Sent Away? How Many Armenians Wer Removed? The journey To Syria How Many Armenian Lives Vere Lost? PART FOUR PUBLIC SPENDING ON THE MIGRATION AND TRIALS: THE FINANCIAL COST OF THE MIGRATION Criminal Elements in the Forced Migration PART FIVE THE RELATIONSHIP BETVVEEN THE FORCED MIGRATION AND CONVENTION ON GENOCIDE CONCLUSION BIBLIOGRAPHY INDEX DOCUMENTS MAP

43 Ermeni Sorunu, Mim Kemal ÖKE Özet: ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ: TEORİK YAKLAŞIM I. Uluslararası İlişkiler Alanı: Terminoloji Sorunları ve Yaklaşım Şekli II. Siyasi Gerçekçilik Teorisi. a. Devlete Mevcut Dış Politikasının Araçları b. Dış Politika Devletin Hedefleri III. Moralist Okulu ve Eleştirisi IV. Güç Sistemi Dengesi Ülkelerarası Güçlerin ve Uluslararası Siyasal Sistem Onların Etkisi V. Bir Örnek; Ermeni Sorunu BİRİNCİ BÖLÜM: Ermeni Sorunu Arose hangi Uluslararası Çevre I. "Evrensel" Milliyetçilik ve Avrupa'da Güç Sistemi Dengesi II. Ortadoğu'da l9th ve 20. Yüzyıllar ve Yayılmacı Politikaları Büyük Güçler III. "Büyük Güçler" ve Osmanlı Devleti'nin sömürgeci kendi yöntemleri bir. Askeri Yöntem: Bölümleme ve Meslek b. Ekonomik yöntemleri. c. Uluslararası Siyasi Basınç uygulanması, bir Aracı Olarak Capitutations IV. Osmanlı İmparatorluğu'nda Azınlıkların Durumu: Millet Sistemi V. Himaye Sistemi ve Ayrılıkçı Hareketler Yükselişi VI. Osmanlılar ve Ülke Bütünlüğüne koruyun Onların çabaları: Fikirler ve Uygulamaları VII. Osmanlı Reform ve Expections Batı Tepkiler Ermeni Sorununun Anatomisi ( ): BÖLÜM I. Ulus ve Milliyetçilik Teorileri Işığında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler II. Ermeni Milliyetçiliğinin Yükselişi Katkıda faktörler III. Ermeni Ayrılıkçı Hareketi Örgütü: Devrimci Komiteler ve Mücadele onların Yöntemleri IV. Uluslararası Sorun içine Ermeni Neden Dönüşümü: Müdahale ve Reformlar V. Müttefiklerin Savaş Hedefleri, Gizli Antlaşmalar ve Ermeniler VI. İngiltere'nin Propaganda Sistemde Ayrılıkçı Hareketler Yeri VII. Müttefiklerin savaş çaba için Arap, Siyonist ve Ermeni Hareketleri Katkısı VIII. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni Örgütleri Etkinlikler Ermeni Sorununun Çözümü ( ): ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

44 I. Yol Yer Değiştirme ve Uygulama Kararı Leading II Rus Devrimi ve Uluslararası sonra Kafkasya'da Gelişmeler Mücadeleleri III. Osmanlılar, Kafkasya ve oluşturulması Order Uluslararası Reaksiyon en Girişimi almak IV Barış Görüşmelerinin başlangıcı ve Amerika Birleşik Devletleri "Ermeni Politikası" V. Büyük Güçler ve Türkiye Bölümleme en Sorunu arasında çatışmalar VI. Doğu Anadolu'nun Ermeni işgali Karşı Türk Milli Mücadele Başlangıcı VII. Ankara Hükümeti ile Doğu Cephesi Doğu Politikası VII. Ankara Hükümeti ile Güney Cephesi Batı Politikası IX. Türkiye'de Azınlıklar ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk Görüntüleme X Büyük Güçler ve Lozan Barış Konferansı'nda "Ermeni Dosyası" nin Kapanış XI. Türk Ermenilerin yorumlanması ve yanıt 'Ermeni Sorunu' XII. Lozan'da Azınlıklar Sorunu ve Alınan Kararlar bir Analiz tartışma XIII. Büyük Güçler 'Revive için Lozan'da çabalar "Himaye Sistemi," ve bu çabaların Türkiye'de tepkiler. XIV. Gelecek için İngiltere'nin Planları ve onun Siyasi Yatırımlar Musul Meselesi ile ilgili. SONUÇ: Yabancı Siyaset Araçlar On I. Osmanlı İmparatorluğu, Sosyalleşme ve Siyasal Katılım içinde alt kültürleri II. Dünya Siyasetinde Uluslarüstü Powers Yeri Çerçevesinde Türkiye'de Tasarımlar Analizi III. 20. yüzyılda Kendi Kaderini Tayin, İnsan Hakları ve Azınlıklar Régime ilgili Bilgiler IV. Ermeni Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana olaylar The Truth About V. Yeni Inter-Devlet Siyasi Sistem bir çözüm sağlayabilir? KAYNAKLAR DİZİNİ

45 Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi ( ) ve Papaz Grigor'un Zeyli ( ), Hrad D. ANDREASYAN Özet : BİRİNCİ BÖLÜM Önsöz I. Urfa, Mezopotamya ve Şimal Müslüman memleketlerinde şiddetli kıtlık II. Araplar, Samosat şehrini Greklerin elinden alırlar III. İmparator Romen II. Araplara karşı yürür IV. Anabarze'nin ve Haleb'in Araplar tarafından zaptı V. Aşot III. Ermenistan tahtına çıkar VI. Aşot III.'nun, Ani şehrinde takdis edilmesi. Nicephore Phocas'ın imparatorluğu VII. Nicephore'un, Zimisces tarafından öldürülmesi VIII. VIII. Ermenistan kralı Gagik I nin ölümü. Onun iki oğlu Jan (Hovannes)in ve "Cesur" lakaplı Aşot'un rekabeti. IX. Cesur Aşot, Ani'ye taarruz etmek üzere yürür X. Ermeni şefi Apirat'ın, Dovin'e emir Ebulsevar'ın yanına gitmesi

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI NERMİN ZAHİDE AYDIN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Eylül 2007 T.C.

Detaylı

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK Türk Tarih Kurumu Ermeni Masası Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarihsel Süreç Türkler ile Ermeniler

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917)

ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917) CEMAL SEZER DOKTORA TEZİ

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

Osmanlı Ermenilerinin 1915 teki Tehciri: Bir Değerlendirme

Osmanlı Ermenilerinin 1915 teki Tehciri: Bir Değerlendirme Osmanlı Ermenilerinin 1915 teki Tehciri: Bir Değerlendirme Ottoman Armenians and The 1915 Event of Displacement: A Criticism Kemal Çiçek * Özet Bu makalede 1915 olaylarına dair araştırmalardaki metot eksiklikleri

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları 100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI Ermeni Soykırımı İddiaları İsmail YILDIZ Feridun ESER Abdurrahman KÜTÜK Hasan TATLI Ankara-2015 EKSEN SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ KÜNYE ESTA SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ Adına

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER

ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER Yusuf HALAÇOĞLU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... IV SUNUŞ... V ERMENİ MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE ERMENİ KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ... 1 NEDEN

Detaylı

1915 Olaylarının 100. Yılına Girerken Ermeni Kilisesi ve Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme**

1915 Olaylarının 100. Yılına Girerken Ermeni Kilisesi ve Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme** 1915 Olaylarının 100. Yılına Girerken Ermeni Kilisesi ve Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme** Davut Kılıç* Özet Bu makalede; Ermeni toplumunun ana hatlarıyla Tanzimat döneminden günümüze, emperyalist

Detaylı

Balkan Araştırmaları Dergisi, C. 1, Sayı 2, sayfa 63-96, 2010.

Balkan Araştırmaları Dergisi, C. 1, Sayı 2, sayfa 63-96, 2010. Balkan Araştırmaları Dergisi, C. 1, Sayı 2, sayfa 63-96, 2010. Salih İNCİ TÜRK-YUNAN SİYASİ İLİŞKİLERİNDE AZINLIKLARIN DİNİ KURUMLARI MESELESİ (Patrikhane Örneği) Özet Yunanistan, 433 yıl Osmanlı idaresinde

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1795-1914) THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND USA IN THE PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE (1795-1914)

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1795-1914) THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND USA IN THE PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE (1795-1914) GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), 227-240 227 OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1795-1914) Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi

Detaylı

MİSYONERLİK ve TÜRKİYE YE YÖNELİK MİSYONER FAALİYETLERİ

MİSYONERLİK ve TÜRKİYE YE YÖNELİK MİSYONER FAALİYETLERİ MİSYONERLİK ve TÜRKİYE YE YÖNELİK MİSYONER FAALİYETLERİ Doç. Dr. Remzi KILIÇ * ÖZ: Misyonerlik kavramının tanımı ve genel anlamda Hıristiyanlığı yayma faaliyetleri çerçevesinde misyonerlik nedir? Hıristiyanlığın

Detaylı

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

ABSTRACT ARMENIAN QUESTION AND FIRST WORLD WAR AND AFTER EAST ANATOLIA TO ARMENIAN ACTIVITY

ABSTRACT ARMENIAN QUESTION AND FIRST WORLD WAR AND AFTER EAST ANATOLIA TO ARMENIAN ACTIVITY ERMENİ SORUNU VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASINDA DOĞU ANADOLU DA ERMENİ FAALİYETLERİ (Armenian Question and First World War and After East Anatolia to Armenian Activity) Yrd. Doç. Dr. Naci ŞAHİN * ÖZET

Detaylı

Dr. Gürsoy ŞAHİN. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye, (el-mek: gsahin@aku.edu.tr).

Dr. Gürsoy ŞAHİN. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye, (el-mek: gsahin@aku.edu.tr). TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN BOZULMASINDA AMERİKALI MİSYONERLERİN ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (A Study About the Roles of American Missionaries on Deteriorating Relation Between Turks and Armenians) Dr.

Detaylı

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ 1890 YILINA KADAR OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞINDA İNGİLTERE NİN ROLÜ (The Brıtısh Role in Appearence of Armenıan Problem Accordıng to Ottoman Archıve Records Untıl 1890)

Detaylı

Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)**

Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)** Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)** Zekeriya Türkmen* Özet Doğu Sorunu veya diğer bir ifadeyle Osmanlı

Detaylı

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Barış Özdal* Osmanlı İmparatorluğu nun Ermeni tebaasının bağımsızlık talepleri kapsamında Almanya nın izlediği politikalar

Detaylı

Gökhan Bolat. Özet. Anahtar Kelimeler: Transkafkasya - Kafkas Cumhuriyetleri - İngiltere.

Gökhan Bolat. Özet. Anahtar Kelimeler: Transkafkasya - Kafkas Cumhuriyetleri - İngiltere. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Tarafından İngiliz Hükümetine Sunulan Gizli Bir Rapora Göre I. Dünya Savaşı Sonrasında Transkafkasya ve Kafkas Cumhuriyetlerinin Genel Durumu (Curzon of Kedleston Raporu)

Detaylı

AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1

AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1 AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1 Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu2 I.GĠRĠġ: Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devletinin Protestan Sorunu yoktur. Bu sorun ABD misyonerleriyle ortaya

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE ORTADOĞU GAZETELERİ)

TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE ORTADOĞU GAZETELERİ) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE

Detaylı

KONUNUN PLANI. Temel Bilgiler

KONUNUN PLANI. Temel Bilgiler KONUNUN PLANI Temel bilgiler Mesele başlamadan önce Türkler, Ermeniler, Kürtler Meselenin başlaması ve büyümesi İsyanlar, bastırmalar, dış müdahaleler Reform çabaları ve sonuçsuzluk (1 41) ARA Tehcir e

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı