Ermenilerin Zorunlu Göçü , Kemal ÇİÇEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, Kemal ÇİÇEK"

Transkript

1 Ermenilerin Zorunlu Göçü , Kemal ÇİÇEK Özet : Açıklama: Bu kitapda, "1915'te ne oldu?" sorusuna yanıt aramanın yanısıra, meydana gelen iskân uygulamaları ve bu uygulama sırasında meydana gelen olaylar, arşiv belgeleri kıyaslanmak suretiyle ele alınmış, zorunlu göç ettirmenin Ermenilere karşı sinsi bir imha plânı olmadığı ortaya konulmuştur. İçindekiler: Kısaltmalar Giriş I.BÖLÜM NEDEN ZORUNLU GÖÇ? Siyasî Gelişmeler Ermeni İsyanları ve İç Güvenlik Askerî Gelişmeler İlk Sürgün Önlemlerinin Yetersiz Kalması II. BÖLÜM ZORUNLU GÖÇ KANUNU VE UYGULAMASI Karar Nasıl Alındı? Kanunun İçeriği Uygulama İlkeleri ve Yönetmelikler Terkedilmiş Ermeni Mallarının Durumu Zorunlu Göç Kanunu Dışında Kalanlar

2 III. BÖLÜM YOLLAR, KAFİLELER VE YOL HİKAYELERİ Yolculuk Ne zaman Başladı? Yollar ve Kumanyalar Yollar ve Güvenlik Şehirler ve Yol Hikayeleri IV. BÖLÜM VARIŞ VE KAMP HAYATI Rakamlarla Göçmenler Kamplar ve Yaşam V. BÖLÜM KAYIPLAR SONUÇ EKLER HARİTA BİBLİYOGRAFYA DİZİN Orjinal Dili: Türkçe Fiziksel Özellikleri: 1. Hamur 368 Sayfa ISBN : Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara Basım Yılı : 2012 Dili : Türkçe Fiyatı : 17 TL

3 1909 Adana Olayları / Makaleler (The Adana Incidents of 1909 Revisited), TTK Özet : Açıklama: TTK'nun 2009 yılında düzenlediği sempozyumda, Türk, Ermeni ve Ermeni olmayan tarihçiler ilk defa olayları aynı platform-da, tartışam fırsatı buldular. Sonuçta taraflar konunun karşıt görüşlerin olduğu bir ortamda tartışılmasının olayların bütün yönleriyle değerlendirilmesi için ne kadar önemli olduğunu gördüler. Bu sempozyumda sunulan tebliğlerin genişletilerek makale halinde yayınlanmasının faydalı olacağı düşünülerek yapılan çalışma sonucunda, ortaya tarih tezlerinin mukayeseli olarak ele alındığı bu eser ortaya çıktı. İçindekiler: ÖNSÖZ KEMAL ÇİÇEK Giriş KEMAL ÇİÇEK Adana Olayları Hakkında Bildiklerimiz Bilmediklerimiz YUSUF SARINAY Arşiv Belgelerine Göre 1909 Adana Ermeni Olayları TETSUYA SAHARA A Hidden Agenda: Dispute Over The Armenan Landow - nership on The Eve of The Adana Incident 1909 BRAD DENNIS The Evolution of The Interpretation The Adana Massac-res of 1909: Towards An Understanding of The Political Dynamics and Motivations for Violence GARABET K MOUMDJIAN Reevaluating The April 1909 Adana Ordeal YÜCEL GÜÇLÜ Armenian Events Of Adana in 1909 and Cemal Paşa ARTEM OHANDJANIAN Das Massaker in Adana

4 SEDA BAYINDIR ULUSKAN Adana Olayları Sırasında Alınan Asayiş Tedbirleri ve Olayın Meclisteki Yankıları FERUDUN ATA Asaf Bey'e Göre Adana Olaylarının Çıkışında Ermenilerin Etkisi NEVZAT ARTUÇ 1909 Adana Olayları Sonrasında Cemal Paşa'nın Tutumu ve Yaraları Sarma Çabaları DR NEJLA GÜNAY 1909 Olaylarının Adana Çevresindeki Yansımaları ve Yargılamalar YITZCHAK KEREM The 1909 Adana Massacre and The Jews IRMA KREİTEN Concluding Remarks DİZÎN Orjinal Dili: Türkçe, İngilizce Fiziksel Özellikleri: Ivory 70 gr., 356 sayfa ISBN: Baskı: 1. Baskı Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara Basım Yılı : 2011 Fiyatı : 14 TL

5 Azeri-Ermeni İlişkileri ( ), Nesrin SARIAHMETOĞLU Özet : Açıklama: Bu çalışmada Ermeni milliyetçiliği çerçevesinde sınırları çizilen Azeri-Ermeni ilişkileri ki bu durum daha sonra meydana gelecek olan olayların çekirdeğini oluşturmuştur-çeşitli bölge ve şehirlerde meydana gelen olaylar, bu olaylar neticesinde azerilerin ve Ermenilerin şikayetlerinin idari makamlara yansıma şekli, 1905 grevinde Azeri-Ermeni işçilerinin durumu, grevler sırasında yaşanan hadiseler incelenmiştir. Eser, Çarlık Rusyası'nın Azerbaycan'ı işgalinden başlayarak Ermeni milliyetçiliğinin oynadığı rolü arşiv belgelerine dayanarak ortaya koymuştur. İçindekiler: İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TEŞEKKÜR ÖNSÖZ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM 1905 BİRİNCİ RUS İHTİLÂLİ YILLARINDA AZERİLER VE ERMENİLER I. BİRİNCİ RUS İHTİLÂLİ VE AZERİLER A. Azerbaycan'da Birinci Rus İhtilalini Hazırlayan Sebepler 1. Ekonomik Sebepler a. Toprak Reformunun Getirdikleri b. Köy Ekonomisi c. Köylülerin Zor Durumu ve Tepkiler d. Kaçaklar Hareketi 2. Azerbaycan'da Sanayinin Gelişmesi a. Petrol Sanayi b. Başka Sanayi Dalları ve Nakliyat 3. Sınıfların Şekillenmesi a. İşçilerin Durumu b. Grevler c. Köylüler ve Tarım Politikası 4. Siyasî Sebepler a. Sosyal Demokrasi ve İşçi Hareketleri b. Rus-Japon Savaşı ve Azerbaycan'a Tesiri c. Siyasî Örgütlenme 5. Sosyal ve Kültürel Sebepler a. Eğitimin Gelişmesi b. Sosyal ve Kültürel Hayatta Canlanma c. Kütüphanecilik Atılımları d. Özel Yayıncılık B. Birinci Rus İhtilalinin Başlaması ve Ekonomide Grevler Dönemi 1. Siyasî Hayatta Meydana Gelen Değişiklikler a. Azeri Milletvekillerinin Duma'daki Faaliyetleri ve Siyasî Teşekküller 2. Sosyal ve Kültürel Değişiklikler a. Cehaletle Mücadele b. Fikir Hürriyetinde İlk Adım c. Edebî Görüşler d. Sosyal Kuruluşların Etki Alam II. BİRİNCİ RUS İHTİLÂLİ VE ERMENİLER A. Birinci Rus İhtilâlim Hazırlayan Sebepler 1. Ekonomik Sebepler a. İşçi Hareketlerinin Başlaması b. 1903'te Hağbad Köylülerinin Durumu 2. Siyasî Sebepler a. Aydınların Şuurlanmadaki Rolleri b. Sosyalistlerin Harekete Geçişi

6 c. Ermeni Emlâkinin Müsaderesi d. Siyasî Kuruluşlar e. Hmçakla Taşnaksutyun Arasmdaki Farklılıklar Yüzyılın İkinci Yarısında Ermeni Kültür Hayatı a. Basında Hızlı Gelişme b. Eğitim İçin Sarf Edilen Gayretler c. Edebiyat Aülımları d. SanaünRolü B. Birinci Rus İhtilâlinin Ermeniler Arasında Yayılması ve Sosyal Demokrat Teşkilatların Şekillenmesi 1. İşçilerin Durumu ve Grevler a. Ekim Siyasî Grevleri ve İş Yavaşlatmalar b. Aralık (Dekabr) Aymdaki Silahlı İsyamn Yankıları 2. İhtilâlin Seyrinde Yılları İKİNCİ BÖLÜM KAFKASYA ÖTESİ'NDE MİLLİYETÇİLİK AKIMLARI I. AZERBAYCAN'DA MİLLÎ MESELELER VE MİLLETLERİN KENDİ KADERLERİNİ TAYİN ETMESİ A. 1905'ten Önce Millî Uyanış Devri ve Ruslaştırma Siyaseti B. Azerbaycan Bolşeviklerinin ve Milliyetçi-Muhafazakâr Aydınların Millet Anlayışı, Sınıf Mücadeleleri C. Azeri ve Ermeni Sosyalistlerinin İşbirliği D. Azerbaycan Bolşeviklerinin Halklar Dostluğu Anlayışı E. İslâm Dininin Millî Hareketlere Tesiri F. Azerbaycan'da Kimlik Sorunu 1. Dinî ve Saf Şiî Kimliği 2. Azeri Kimliği 3. Türk Kimliği 4. Panislâm Kimliği H. ERMENİLERDE MİLLİYETÇİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI A. Kafkasya Ötesi'nde Ermenilerin Siyasî ve Kültürel Faaliyetleri B. Ermeni Aydınların Halk Üzerindeki Etkisi C. Ermeni-Gürcü Münasebetleri D. Ermenilerin Toprak İddialarının Millî Şuura Tesiri E. Taşnaksutyun Partisinin Ermeni Milliyetçiliğindeki Rolü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AZERİ-ERMENİ ÇATIŞMALARI VE KAFKASYA ÖTESİ'NDE KRİZ ( ) I. AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDAKİ ÇATIŞMALARIN SEBEBİ A. Basın Organlarının Olaylara Bakış Tarzı B. Azeri-Ermeni Çatışmaları 1.Baku Olayları 2. Nahçivan Olayları 3. Erivan Olayları 4. Eçmiadzin, Cebrayıl-Karyakin, Gence, Şuşa ve II. Baku Olayları 5. Tiflis Olayları 6.Tiflis Barış Görüşmeleri (20 Şubat 1906) 7. Katar Olayları 8. Zengezur Olayları C. Azerilerin ve Ermenilerin Şikâyetlerinin İdarî Makamlara Yansıması II GENEL GREVLERİNDE AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDA MEYDANA GELEN ÇATIŞMALAR DÖRDÜNCÜ BOLUM YILLARI ARASINDA AZERI-ERMENI ÇATIŞMALARI VE BÜYÜYEN KRİZ I. MART OLAYLARINDA AZERİLER VE ERMENİLER A. Azerbaycan'daki Mühim Siyasî Olaylar ( ) 1. İhtilâle Götüren Siyasî Gelişmeler a. Kafkasya Ötesi Seymi b. Azerbaycan Bağımsızlığım İlân Ediyor 2. Azerbaycan'da Sovyet Hâkimiyetini Hazırlayan Şartlar ve Rusya B. İki İhtilâl Arasında Ermenilerin Durumu ( ) 1. Bolşeviklerin Taşnaklarla Mücadelesi C. Mart Olayları (31 Mart 1918) 1. Mart Olaylarından Sonra Meydana Gelen Çatışmalar a. Şamahı Olayları b. Küba Olayları c. Erivan Olayları II. Karabağ ve Nahçivan'daki Çaüşmalar ( ) A. Karabağ Olayları B. Nahçivan Olayları BEŞİNCİ BÖLÜM AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDA EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL SAHALARDAKİ İLİŞKİLER ( ) I. KAYNAKLARA GÖRE EKONOMİK İLİŞKİLER A. Nüfus Ve Sosyal Yapı Verileri II. AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDAKİ KÜLTÜREL İLİŞKİLER A. Edebî İlişkiler 1. Sözlü Edebiyat 2. Yazılı Edebiyat B. Eğitim Seviyesinde Farklılıklar III. ERMENİLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLER Sonuç Bibliyografya I. Arşiv Belgeleri A. Basılmamış Arşiv Belgeleri B. Basılı Arşiv Belgeleri II. Gazete ve Dergiler A. Kitap ve Makaleler Dizin Haritalar

7 ISBN : Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara Basım Yılı : 2006

8 Amerikalıların Harput'taki Misyonerlik Faaliyetleri, Erdal AÇIKSES Özet : ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM OSMANLI - AMERİKAN İLİŞKİLERİ ve TÜRKİYE MİSYONUNUN KURULMASI A- OSMANLI AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASI 1-Amerikan Gemilerinin Ziyaretleri 2- Resmi İlişkilerin Başlaması ve 1830 Ticaret ve Dostluk Antlaşması'nın İmzalanması B- TÜRKİYE MİSYONUNUN KURULUŞU 1- Amerikalı Misyonerlerin Anadolu ya Gelişi 2- Amerikan Misyonunun Teşkilatlanması ve Gelişimi İKİNCİ BÖLÜM DOĞU ANADOLU'DAKİ MİSYONERLİK FAALİYETLERİ İÇERİSİNDE HARPUT MİSYONUNUN YERİ A- DOĞU ANADOLU'DA TEŞKİLATLANMA ve HARPUT MİSYONUNUN KURULUŞU 1-Amerikalıların Harput'a Gelişi 2- Harput Amerikan Misyonunun Kuruluşu ve Gelişmesi B- HARPUT AMERİKAN MİSYONUNUN FAALİYETLERİ 1-Eğitim Faaliyetleri a- Okul Açma Faaliyetleri b-başlıca Misyoner Okulları

9 ba- Teoloji (İlahiyat) Okulu bb- Kız Hazırlama Okulu bc- Fırat Koleji c- Eğitim Öğretim Programları d- Eğitim Öğretim Kadroları 2- Misyonun Sağlık Alanındaki Faaliyetleri a- Sağlık Misyonunun Kuruluşu b- Sağlık Misyonunun Faaliyetleri 3- Konsolosluk Faaliyetleri a- Harput Amerikan Konsolosluğunun Açılması b- Konsolosluğun Faaliyetleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AMERİKALI MİSYONERLERE KARŞI TEPKİLER VE ALINAN TEDBİRLER A - GAYRİMÜSLİMLERDEN VE YABANCI DEVLETLERDEN GELEN TEPKİLER B - OSMANLI YÖNETİMİNİN VE MÜSLÜMANLARIN PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİNE BAKIŞLARI VE ALINAN TEDBİRLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HARPUT AMERİKAN MİSYONUNUN KAPANIŞI A- Milli Mücadelede Amerikan Misyonu B- Harput Amerikan Misyonunun Kapanışı C- Lozan Barış Antlaşması'nda Amerikan Misyonu SONUÇ BİBLİYOGRAFYA DİZİN EKLER Belgeler Resimler Haritalar (Krokiler) Fiziksel Özellikleri: 404 Sayfa ISBN: X Baskı: 1. Baskı ISBN : X Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara Basım Yılı : 2003 Dili : Türkçe Fiyatı : 20 TL

10 Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayri Müslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu ( ), Gülnihal BOZKURT Özet : ÖNSÖZ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM REFORM ÖNCESİ DÖNEMDE OSMANLI DEVLETİNDE ZİMMÎLERİN HUKUKİ STATÜLERİ I. Genel Olarak II. III. İslam'da Zimmet Kavramı Osmanlı Devletinde Genel Olarak Zimmiler 1. Millet Kavramı 2. Osmanlı Devletinde Zimmî Guruplar A. Genel Olarak B. Tarihi Gelişim 3. İslam Hukuku çerçevesinde Osmanlı Zimmîlerinin Reform Öncesi Hukuki Statüleri A. Aile Hukuku Açısından Zimmîler B. Miras Hukuku Açısından Zimmiler C. Borçlar ve Ticaret Hukuku Açısından Zimmiler D. İkametgahları E. Giyimleri

11 F. Din Hürriyetleri G. Askerlik ve Zimmiler H. Usul Hukuku Açısından Zimmiler I. Ceza Hukukunda Zimmiler J. Vergi Hukuku Açısından Zimmiler K. Zimmi Cemaatlerin İdaresi İKİNCİ BÖLÜM ANLAŞMALARLA ZİMMİLERİN HUKUKI STATÜLERİNE YAPILAN MÜDAHALELER I. Genel Olarak II. Kapitülasyonlar 1. Fransa'ya verilen Kapitülasyonlar 2. Avusturya'ya Verilen Kapitülasyonlar III. Barış Anlaşmalarında Zimmilerle İlgili Düzenlemeler 1. Küçük Kaynarca Anlaşması 2. Prusya ve Zimmiler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ZİMMİLERİN HUKUKI STATÜLERİNİN REFORMLARLA DÜZENLENMESİ I Islahat Fermana Kadar Zimmîlerle İlgili Düzenlemeler 1. Genel Olarak 2. II. Mahmut Dönemi 3. Gülhane Hatt-ı Hümayunu 4. Kutsal Yerler Sorunu ve Kırım Savaşı 5. Islahat Ferman 6. Reform Uygulamaları ve Bunlara Yönelik Tepkiler A. Müslüman Halkın Tepkisi B. Zimmilerin Tepkileri II. III. IV. Islahat Fermanının Etkisiyle Yılları Arasında Çıkan Siyasal Olaylar Anayasası ve Gayrimüslimler Berlin Barışı ve Sonrasında Gayrimüslimlerle İlgili Gelişmeler

12 1. Genel Olarak 2. Berlin Konferansı 3. Berlin Barışından Sonraki Gelişmeler V. Gayrimüslimlerle İlgili Fikri Faaliyetler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TANZİMATTAN İTİBAREN ÇIKARTILAN YASALARLA GAYRİMÜSLİMLERİN HUKUKİ STATÜLERİNİN DÜZENLENİŞİ I. Vilayet Nizamnamesi II. III. IV. Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluşu Vergi Alanındaki Düzenlemeler Gayrimüslim Vatandaşların Askere Alınması Konusundaki Çabalar V. Din Hürriyeti Konusundaki Tartışmalar VI. VII. VIII. Mahmi Sorunu ve Tabiiyet Yasası Devlet Hizmetinde ve Ticaret Hayatında Gayrimüslimler Eğitim BEŞİNCİ BÖLÜM "MİLLET"LERİN YENİDEN DÜZENLENMELERİ I. Rum Nizamnamesi II. III. IV. II. Protestan Cemaati Nizamnamesi Ermeni Gregoryen Cemaati.Nizamnamesi Katolik Ermeniler V. Latin Piskoposluğu VI. Yahudi Milleti VII. Bulgar.Eksarklığı ALTINCI BÖLÜM II. MEŞRUTİYETİ'İN İLANINA GİDEN YILLARDA VE II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE GAYRİMÜSLİMLERLE İLGİLİ GELİŞMELER I. Düşünce Akımları ve II. Meşrutiyetin İlanı

13 II. II. Meşrutiyet Dönemi III. 19. Yüzyıl Sonlarından İtibaren Gayrimüslimlerin Şahsi Hallerine ve Aile Hukuklarına İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler S O N UÇ K I SAL TMA LAR B İ B L İ Y O G RAF YA S U M MAR Y D İ Z İ N Orjinal Dili: Türkçe Fiziksel Özellikleri: 1. Hamur 237 Sayfa ISBN: Baskı: 2. Baskı

14 Amerikan Board'ınMerzifon'daki Faaliyetleri ve Anadolu Koleji, Gülbadi ALAN Özet : SUNUŞ XI ÖNSÖZ XVII KISALTMALAR XIX GİRİŞ I BİRİNCİ BÖLÜM AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN MERZİFON'A YERLEŞMELERİ VE MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN KURULMASINI SAĞLAYAN GELİŞMELER A. AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN MERZİFON'A YERLEŞMELERİ İlk Amerikan Misyonerlerinin Merzifon'a İlk Gelişleri 33 a. Merzifon 'da Misyoner İstasyonunun Kuruluşu b. Amerikan Board'ın Teşkilatlanması İçinde Merzifon İstasyonu ve Dış-İstasyonlarının Gelişimi 38 c. Merzifon İstasyonunda Görevli Misyonerler 42 d. Merzifon İstasyonuna Atanan Misyonerlerin Görevlerinin Sona Erme Sebepleri Merzifon İstasyonunda Amerikan Board'ın Yaptığı Harcamalar 61 B. MERZİFON İSTASYONUNDA MİSYONERLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Dinî Alanda Yürütülen Çalışmalar 69 a. Merzifon'da Protestan Kilisesinin Kurulması Merzifon İstasyonunda Amerikan Board'ın Eğitim Alanındaki Çalışmaları 87 a. Merzifon İstasyonu'nda Amerikan Board'ın Pazar Okulu ve İlkokul Çalışmaları 87 b. Merzifon Ruhban Okulu 'nun Eğitim Faaliyetlerine Başlaması 91 c. Merzifon İstasyonunda Amerikan Board Misyonerlerinin Yatılı Kızlar Okulunda Yürüttükleri Eğitim Faaliyetleri Merzifon'da Amerikan Board Misyonerlerine Bağlı Yetimhane İnşası 216 İKİNCİ BÖLÜM MERZİFON İSTASYONUNDA ANADOLU KOLEJİ'NİN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BAŞLAMASI A. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN AÇILMASINI SAĞLAYAN GELİŞMELER 222

15 1. Merzifon'da Harbinger Yüksek Okıılu'un Açılması Merzifon Anadolu Koleji'nin Eğilim Faaliyetlerine Başlaması 226 a. Anadolu Koleji'nin Yönetimi 229 b. Anadolu Koleji'nin Tesis ve Finansmanı 236 c. Anadolu Koleji'nde Eğitim Gören Öğrenciler 253 d. Anadolu Koleji'nde Görev Yapan Öğretmenler 279 e. Anadolu Koleji'nin Osmanlı Devleti Tarafından Resmen Tanınma Süreci 294 B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Anadolu Koleji'nde Yürütülen Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 304 a. Anadolu Koleji'nin Müfredat Programı ve Ders Dağıtım Çizelgesi 304 b. Anadolu Koleji'nin Eğitim-Öğretiminde İzlenen Kurallar 308 c. Anadolu Koleji'nde Eğitimde Kullanılan Ders Araç-Gereçleri Anadolu Koleji'nde Yürütülen Sosyal Faaliyetler 317 a. Anadolu Koleji'nde Kendine-Yardım (Self-Help) Uygulaması 317 b. Anadolu Koleji'nde Öğrenciler Tarafından Kurulan Kulüpler 324 c. Anadolu Koleji'nde Öğrenciler Tarafından Yürütülen Diğer Sosyal Faaliyetler Anadolu Koleji'nin Sağlık Alanındaki Faaliyetleri 331 a. Merzifon Anadolu Hastanesi'nin Kuruluşu 333 b. Merzifon Anadolu Hastanesi'nde Çalışan Personel. 337 c. Merzifon Anadolu Hastanesi'nde Yürütülen Sağlık Hizmetleri 340 d. Merzifon Anadolu Hastanesi'nin Bütçesi, Bina ve Donanımı 353 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİ VE ANADOLU KOLEJİ'NİN MERZİFON VE ANADOLU'DAKİ SOSYOEKONOMİK, KÜLTÜREL VE SİYASÎ ETKİLERİ A. ANADOLU KOLEJİ'NİN BÖLGEDEKİ SOSYO- EKONOMİK VE KÜLTÜREL ETKİLERİ Anadolu Koleji'nin Azınlıklar Üzerindeki Sosyal Etkileri 363 a. Amerikan Board Misyonerlerinin Merzifon' daki Azınlıklar Üzerinde Dinî Alanda Sağladıkları Gelişmeler 363 b. Amerikan Board Misyonerlerinin ve Anadolu Koleji'nin Azınlıkların Eğitiminde Sağladıkları Gelişmeler 374 c. Sağlık Alanında Amerikan Board Misyonerleri ve Anadolu Hastanesi'nin Etkileri Anadolu Koleji'nin Kültürel Etkileri 379 a. Azınlıkların Fikir ve Kültür Hayatlarını Yönlendirmede Anadolu Koleji 'nin Etkisi 379 b. Türk Halkı Üzerinde Amerikan Board Misyonerleri ve Anadolu Koleji'nin Etkileri Azınlıkların İktisadî Hayatlarını Yönlendirmede Amerikan Board Misyonerlerinin ve Anadolu Koleji'nin Etkisi 392 B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN ANADOLU' DAKİ SİYASÎ ETKİLERİ Ermeniler ve Rumlar Arasında Lider Kadroların Yetiştirilmesi Amerikan Board Misyonerleri ve Anadolu Koleji Bünyesinde Yürütülen Siyasî Faaliyetler 401

16 a Yılında Meydana Gelen Merzifon Ermeni Olayları, Amerikan Board Misyonerleri ve Anadolu Koleji 403 b Yıllarında Anadolu'daki Ermeni İsyanları, Anadolu Koleji ve Öğretmenleri 476 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MERZİFON İSTASYONUNDA MİSYONER FAALİYETLERİNE SON VERİLMESİ VE AMERİKAN KOLEJİ'NİN KAPATILMASI A. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİ VE ANADOLU KOLEJİ'NİN FAALİYETLERİNE ETKİLERİ Birinci Dünya Savaşı'nın Başladığı Sıralarda Anadolu Koleji'nin Durumu 495 a Ermeni Tehcir Olayı ve Anadolu Koleji 497 b. Osmanlı Hükümeti Tarafından Kolej Binalarına El Konulması 502 c. Anadolu Koleji Binalarına El Konulmasından Sonra Meydana Gelen Gelişmeler Birinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi ve Savaş Sonrasında Anadolu Koleji'nin Tekrar Eğitim- Öğretime Başlaması Merzifon Bölgesinde İngiliz İşgalinin Sona Ermesi ve Amerikan Board Misyonerleri 533 B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NE ANKARA HÜKÜMETİ TARAFINDAN YAPILAN BASKIN VE KOLEJİN KAPATILMASI Ankara Hükümeti Tarafından Anadolu Kolej i'ne Baskın Yapılmasının Sebepleri Bölgeyi İşgal Eden İngilizler, Amerikan Board Misyonerleri ve Azınlıklar Arasında Gelişen Münasebetler Pontus Cemiyetinin Kolejdeki Faaliyetleri Anadolu Koleji'nin Türkçe Öğretmeni Mehmet Zeki Ketani Efendi'nin Öldürülmesi Anadolu Koleji'nin Aranması ve Ele Geçirilen Belgeler 554 a. Aramalarda Ele Geçirilen Raporlar ve Belgeler. 555 b. Anadolu Koleji Öğretmenleri Tarafından Yazılan İsyana Kışkırtıcı Özel Mektuplar ve İçerikleri Anadolu Koleji'nin Aranması Sonuçlan İle İlgili İki Hükümet Yetkililerine Bilgi Verilmesi Anadolu Koleji'nin Aranması ve Sonucunda Ele Geçirilen Belgeler Hakkında Amerikan Board Misyonerlerinin İfadeleri Anadolu Koleji Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Tutuklanması ve İstiklâl Mahkemeleri'nde Yargılanmaları 569 C. KOLEJ HAKKINDA KAPATILMA KARARININ VERİLMESİ Anadolu Koleji'nin Kapatılması, Öğretmen ve Öğrencilerinin Merzifon'dan Uzaklaştırılmaları Anadolu Koleji'nin Yeniden Hayata Geçirilmesi Arayışları Anadolu Koleji Öğretmenlerinin Rumlar Lehine Yürüttükleri Diğer Çalışmalar 577 SONUÇ 581 BİBLİYOGRAFYA 597 DİZİN 609 EKLER 625

17 Armenians, Yusuf Hikmet BAYUR Özet : TABLE OF CONTENTS Preface CHAPTER 1 The Armenian Revolts in the Ottoman Empire CHAPTER 2 Involvement of the Third States in the Armenian Question CHAPTER 3 Armenian Ambitions CHAPTER 4 Who Caused The Events of CHAPTER 5 The Secret Treaties and the Armenian Problem CHAPTER 6 Armenian Atrocities CHAPTER7 The Meetings of the Experts of the Great Povvers Before the Paris Peace Conference CHAPTER 8 Discussions in Meetings of the Supreme Council on the Question of Armenia and the Ottoman Empire CHAPTER 9 Views of the Victorious Nations on Armenia Af ter the 1918 Armistice CHAPTER 10 President Wilson and the Armenian Question CHAPTER 11 The Armenian Problem During the Preliminaries for the Treaty of Sevres

18 CHAPTER 12 Clicia CHAPTER 13 The Armenian Problem at Sevres Talks CHAPTER 14 The Turco-ArmenianWar and Armenian's Appeals Both to the East and West Selected Bibliography Index Fiziksel Özellikleri: 308 Page ISBN: Baskı: 1. Baskı

19 İngiliz Politikası ve Doğu Anadolu , Musa ŞAŞMAZ yılında Ermeniler için Reformlar Of Uygulama Özet: İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ÖZET KATKI yazım İLGİLİ NOTLAR GİRİŞ BÖLÜM 1: REFORM SORU VE ORTAYA VE İNGİLİZ KATKISI CAPTER 2: REFORM SORU AŞIRI İNGİLİZ-OSMANLI İLİŞKİLERİ a-b-hazırlıklar Doğu Anadolu'ya Komisyon gönder Reform Programı kadar Beraberlik için Tartışmalar BetweenBritain ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcı Erzurum ve Van İllerinde Komisyonu c-etkinlikler Diyarbakır, Harput ve Sivas Komisyon d-etkinlikler İller E-İngiliz Tehdit ve Baker Paşa'nın Misyon BÖLÜM 3: BRITISH-0TTOMAN İLİŞKİLERİ I880-I894 IN REFORM SORU VE DEVAM Doğu Anadolu I yılında Ermeniler için reformlar oluşturulması için bir-daha girişimleri Doğu Anadolu Uygulamalı Reformlar b-bir Gözden Geçirme BÖLÜM 4: I895 IN REFORM SORU VE ÇÖZÜMÜ I895 yılında Porte Reformlar bir Programı Günümüze Yine Birlikte Güçleri getir bir-ingiliz girişimleri Reform-Teklif Doğru Porte b-tutum

20 Reform-Programı için Altı Pointsd-vermek Final Şekil üzerinde tatmin edici Sözleşmesi c-ulaşmak BÖLÜM 5: REFORMLAR VE UYGULAMA Reformların Müfettiş Genel (Şakir Paşa) ve O'nun Misyon bir-atama Reformları yürütmek için Kontrol Komisyon ilgili Makaleler b-yürütme theadministrative Reformlar ile ilgili Makaleler c-yürütme Belediyeler ve yeniden düzenlenmesi ile ilgili d maddesine-yürütme Polis ve Jandarma ile ilgili Makaleler E-Yürütme Adli konular ile ilgili Makaleler f-yürütme Vergi ile ilgili Makaleler g-yürütme, Kürtlerin Kontrol ve Diğer Hususlar SONUÇ TÜRK ÖZET KAYNAKÇA SÖZLÜK ENDEKSİ 1.890'S ANADOLU HARİTASI Physical Özellikleri: 305 Sayfa ISBN: Baskı: 1.. Baskı

21 British Documents On Ottoman Armenians, Volume II ( ), Bilâl N. ŞİMŞİR Çukurova Tarihinin Kaynakları I, Yılmaz KURT Özet : ÖNSÖZ KISALTMALAR BİBLİYOGRAFYA GİRİŞ I. İDARİ YAPI II. NÜFUS VE YERLEŞİM A. Nüfûs 1. Müslim ve Gayrimüslim Nüfûs

22 2. Mu`aflar B. Yerleşim 1. Şehir ve Kasabalar 2. Köyler 3. Kaleler 4. Cemaatlar III. EKONOMİ A. Para ve Ölçü Birimleri B. Vergiler C. Toprak İdaresi D. Tarım 1. Buğday Üretimi 2. Arpa Üretimi 3. Pamuk Üretimi 4. Susam üretimi 5. Çeltik Üretimi 6. Alef Üretimi 7. Sebze Üretimi 8. Kavun ve Karpuz Üretimi 9. Erzen = Darı Üretimi 10. Bağcılık 11. Diğer Ürünler E. Hayvancılık 1. Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği. 2. Câmûs yetiştiriciliği 3. Arıcılık 4.Balıkçılık 5. Hayvancılıkla İlgili Diğer Vergiler F. Sanayi ve Ticaret 1. Madencilik ve Sanayi 2. Ticaret 3. Mahsûl-i Keşti SONUÇ DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVA-İ ADANA (Yeniyazı metin) DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVA-İ ADANA (Tıpkıbasım) SÖZLÜK DİZİN I.Kişi, Oymak ve Cemâ at Adları Dizini II.Coğrafya Adları Dizini III.Mimarî Eserler ve Vakıflar Dizini IV. Deyimler ve Terimler Dizini A. Nüfûs 1. Müslim ve Gayrimüslim Nüfûs 2. Mu`aflar B. Yerleşim 1. Şehir ve Kasabalar 2. Köyler 3. Kaleler 4. Cemaatlar A. Para ve Ölçü Birimleri B. Vergiler C. Toprak İdaresi D. Tarım 1. Buğday Üretimi 2. Arpa Üretimi 3. Pamuk Üretimi 4. Susam üretimi 5. Çeltik Üretimi 6. Alef Üretimi 7. Sebze Üretimi 8. Kavun ve Karpuz Üretimi 9. Erzen = Darı Üretimi 10. Bağcılık 11. Diğer Ürünler E. Hayvancılık 1. Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği. 2. Câmûs yetiştiriciliği 3. Arıcılık 4.Balıkçılık 5. Hayvancılıkla İlgili Diğer Vergiler F. Sanayi ve Ticaret 1. Madencilik ve Sanayi 2. Ticaret 3. Mahsûl-i Keşti DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVA-İ ADANA(Yeniyazı metin)defter-i MUFASSAL-I LİVA-İ ADANA (Tıpkıbasım)SÖZLÜK DİZİN I.Kişi, Oymak ve Cemâ at Adları Dizini II.Coğrafya Adları Dizini III.Mimarî Eserler ve Vakıflar Dizini IV. Deyimler ve Terimler Dizini

23 Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Armeniennes, I, Bilâl N. ŞİMŞİR Özet : Avant-Props Introduction Liste et Sujets des Documents Documents 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1893 Index Fiyatı :10 TL ISBN : Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara Basım Yılı : 1993 Sayfa Sayısı : 580 Sayfa Dili : İngilizce Fiyatı : 10 TL

24 Ermeni Sorununun Gelişim Sürecinde Yozgat'ta Türk Ermeni İlişkileri, Taha Niyazi KARACA Özet : Açıklama: Ermeni tehciri öncesinde ve sonrasında Yozgat şehri Ermenilerinin serüvenlerini arşiv belgeleri ışığında ele alan bu eser, Yozgat'tan bin yıllık süreç içerisinde gelişen Türk-Ermeni komşuluk ilişkilerini ve Ermeni çetelerinin yaktığı bağımsızlık ateşinin iki halkın ortak yaşam alanlarını ve imkânını nasıl yok ettiğini bilimsellikten taviz vermeden anlatmaktadır. İçindekiler: ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1. Tarih İçinde Yozgat 2. Yozgat Bölgesinde İlk İskanlar 3. Osmanlı İdari Taksimatında Yozgat ve Şehirleşme Süreci 4. Yozgat ta Demografik Yapı I. BÖLÜM XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINA KADAR YOZGAT TA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ A. EKONOMİK YAPI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ 1. Ekonomi Sektörleri

25 a. Tarım b. Hayvancılık c. Dükkanlar ve İşyerleri 2. Mahalleler ve İş Gücü Dağılımı3. Türk ve Ermeniler Arasındaki Ekonomik İlişkiler B. DİNİ - SOSYAL - HUKUKİ VE EĞİTİM YAPISI ÇERÇEVESİNDE TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ 1. Dini Yapı Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri 2. Sosyal ve Hukuki Yapı Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri 3. Eğitim Faaliyetleri Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri a. Medreseler b. Mektepler62 c. Gayrimüslim Okulları II. BÖLÜM ERMENİ SORUNUNUN GELİŞİMİ VE YOZGAT ERMENİ AYAKLANMALARI A. ERMENİ SORUNUNUN GELİŞİMİNDE BÜYÜK DEVLETLER VE MİSYONERLER 1. Büyük Devletlerin Ermeni Sorununun Gelişimindeki Etkileri 2. Ermeni Sorununun Gelişiminde Misyonerlik Faaliyetleri B. YOZGAT ERMENİ AYAKLANMALARI Merzifon Anadolu Koleji ve Yozgat Ermeni Ayaklanmaları Üzerindeki Etkileri 2. Küçük Ermenistan İhtilal Komitesi ve Birinci Yozgat Ayaklanması (6 Ocak 1893) 3. İkinci Yozgat Ayaklanması (12 Aralık 1893) III. BÖLÜM ARASINDA YOZGAT TA TÜRKLER VE ERMENİLER A ARASINDA ERMENİ FAALİYETLERİ Yılına Değin Ermeni Faaliyetleri 2. Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Olayları

26 B. TEHCİR VE SONRASINDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ 1. Tehcir Kararı ve Yozgat Ermenileri 2. İttihat ve Terakki Fırkası nın İktidardan Uzaklaştırılması ve Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey in Yargılanması 3. Tehcirden Dönen Yozgat Ermenilerinin Durumu 4. Milli Mücadele Döneminde Yozgat Ermenileri ve Çapanoğlu İsyanı SONUÇ BİBLİYOGRAFYA DİZİN EKLER Orjinal Dili: Türkçe ISBN: Baskı: 1. Baskı

27 Ermeniler : Sürgün ve Göç, Yusuf HALAÇOĞLU Özet : Açıklama: Yabancı belgelere dayanılarak hazırlanmış olan bu kitap, Ermeni soykırımı iddialarına bilimsel olarak açıklık kazandırmakta, 1914'ten 1918'e Ermenilerin nüfusunu ve durumunu ortaya koymaktadır. İçindekiler: SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM OSMANLI DEVLETİ'NDE ERMENİ NÜFUSU NÜFUS ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ OSMANLI NÜFUSU VE KAYNAKLARI Osmanlı Nüfus Sayımları Salnameler Nüfus İstatistik Defterleri DİPLOMAT RAPORLARI ERMENİ PATRİKHANESİ İSTATİSTİKLERİ İNGİLİZ İSTATİSTİKLERİ (1919) AMERİKAN İSTATİSTİKLERİ (1919) SEÇİLMİŞ KAYNAKLARDA YER ALAN BİLGİLER NÜFUS HESAPLAMALARINDA OLAGANDIŞI FAKTÖRLER ERMENİ NÜFUSU HAKKINDA YENİ ARAŞTIRMALAR ERMENİ NÜFUSUYLA İLGİLİ SON DEGERLENDİRME İKİNCİ BÖLÜM TEHCİR VE ERMENİLERiN SURİYE'YE NAKLİ a) Tehcire Giden Yol b) Tehcir ve Tehcirle İlgili Raporlar 67 c) Rusya'ya ve Diğer Yerlere Göçler, Kalanlar ve Kayıplar 89

28 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEHCİR SONRASINDA ERMENİLER a) Geri Dönüş Kararnamesi ve Yerlerine Geri Dönen Ermeniler b) Geri Dönenlerin Anadolu'da İşgal Kuvvetleriyle İşbirliği Yapmaları c) Türk Milli Mücadelesini Takiben Dış Ülkelere Göç Eden Ermeniler Rusya'ya İran'a Amerika'ya Fransa'ya Diğer Ülkelere SONUÇ EKLER Kuyumciyan ailesinin, Amerika'daki akrabalarından Halep Konsolosluğu aracılığıyla yardım talep Halep Konsolosunun Suriye'deki Sürgünlerle ilgili raporu 184 Halep Konsolosunun Sürgünlerin akıbetiyle ilgili raporu Maria Kuyumciyan'ın Konsolosluktan maddi yardım talebi Güzelimyan ailesinin vaziyetleri ile ilgili beyanları Morgenthau'nun Edward Natan'ın raporunu sunuş yazısı Edward Natan'ın 27 Eylül 1915 tarihli raporu Boghas Nubar Paşa'nın Fransa Dışişlerine mektubu Boghas Nubar Paşa'nın Rus Ordusu'ndaki Ermenilerle ilgili mektubu BİBLİYOGRAFYA DİZİN Fiziksel Özellikleri: I. Hamur, 211 Sayfa ISBN: Baskı: 3. Baskı

29 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları [les Evenements Armeniens Dans les Documents Diplomatiques Français ], VOLUME I-II-III, Hasan DİLAN Özet : I. CİLT İÇİNDEKİLER: Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 848, 849, 850 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 851, 852, 853 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 854, 855 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 856, 857, 858 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 859, 861 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 862, 863 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 864 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 867/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 868/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 870/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 872/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 874/Syrie-Palestine

30 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 875/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 876/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 877/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 878/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 879/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 881/Syrie-Palestine Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 882/Syrie-Palestine Bibliyografya Dizin II. CİLT İÇİNDEKİLER: Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Guerre Mondiale / Turquie/Vol, 887 Arménie-I (Août 1914-Décembre 1915) Guerre Mondiale / Turquie/Voi. 888 Armenie-II (Janvier 1916-Mars 1917) Bibliyografya Dizin III. CİLT İÇİNDEKİLER: Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Guerre Mondiale / Turquie / Vol. 889 Armenie-III (Avril 1917-Mai 1918) Bibliyografya Dizin Orjinal Dili: Türkçe Fiziksel Özellikleri: 1. Hamur 411 Sayfa ISBN: Baskı: 1. Baskı

31 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları [les Evenements Armeniens Dans les Documents Diplomatiques Français ], Volume IV, V, VI, Hasan DİLAN Özet : IV. Bölüm Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri XVII Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Dünya Savaşı /Türkiye/Vo1.890 Doğu Lejyonu I (Eylül 1915-Kasım 1916) 1 Dünya Savaşı /Türkiye/Vo1.891 Doğu Lejyonu II (Aralık 1916-Mayıs 1917) Bibliyografya Dizin V. Bölüm Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Guerre Mondiale / Turquie/Vol. 894 Arméniens du Caucase I (Octobre 1917-Janvier 1918) 1 Guerre Mondiale / Turquie/Vol. 895 Arméniens du Caucase II (Fevrier Avril 1918) Bibliyografya Dizin VI. Bölüm Kısaltmalar Giriş Diplomatik Belgeler ve İçerikleri Fransız Diplomatik Belgeleri (Tıpkı Basım) Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 896, 897, 898, 900, 901, Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 903, 904, 906, 907, 908 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 911, 913 Guerre Mondiale /Turquie/Vol. 915, 919 Bibliyografya Dizin

32 Ermenilerin Tehcir ( ), Yusuf Halaçoğlu ile ilgili gerçekler Özet: İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VII GİRİŞ TÜRK egemenlik ALTINDA ERMENİLER: ERKEN ZAMAN DAN itibaren ) Ermeni Patrikhanesi kurulması, b) Anadolu'da 16. yüzyılda Ermeni Nüfus Rakamlar Ben BÖLÜM ERMENİ SORU BİR) GENEL BAKIŞ SAĞ UP MİHRAK İÇİN İLK DÜNYA SAVAŞI VE A) Avrupa Güçler 've Yakın Doğu'da Rusya'nın Politikaları a) Ermenilerin Teşvik b) Ermeniler 'Talepleri ) Ermeni Reformlar c. d) Ermeni Örgütleri oluşturulması e) Şiddet Taahhüt İlk Elçilerin Ermeni Devrimci Kuruluşları tarafından f) Prens Sabahattin Hareketi ve Ermeni g) Adana Şiddet ve bağımsız bir Ermenistan kurmak için çabaları Birinci Dünya Savaşı Of dersinin B) Ermeniler Ruslarla Ermenilerin a) İşbirliği b) Van Ayaklanması C) MEZALİMİ ERMENİLER TARAFINDAN İŞLENEN VE KARŞI ÖNLEMLER- a) Konya'ya Zeytun Ermenilerin transferi. Ermeni Dernekleri b) Kapanış Aşağı BÖLÜM II Ermenilerin Yer Değiştirme için A) Karar Verme ve Uygulanması a) Yer Değiştirme Amacı b) Yeniden Yerleşim için Yeni Yerlere Ermenilerin Transferi c) Ermeni konvoylar ve Devlet tarafından alınan Counter-Önlemleri Saldırıları d) Ermeniler Tehcir ve dönüştürülmüş Ermenilere tabi kaçmak İslam'a için ) tehcir edilen Ermenilerin Karşılığı e f) taşındı Ermenilerin Emlak g) Ermeni ve Yurtdışında Yansıması Yer Değiştirme ve belgelenmiş Yer Değiştirme h) Ermeniler Tehcir ve tamamlanması sonrasında B) Durum sonra Tehcir ve Dönüş Kararı SONUÇ INDEX KAYNAKLAR

33 İşgal İstanbul'unda Tehcir Yargılamaları, Ferudun ATA Özet : Bu kitap, Üç Bölümden oluşmuştur. I. Bölümde; I. Dünya Savaşı sırasında sevk ve iskân edilen Ermenilerin geri dönüşü, mallarının iadesi ve eski yerlerine iskânları konusunda yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur. II. Bölümde; Divân-ı Harb-i Örfî mahkemelerinin kuruluşuna ve bu konuda sarayda, hükümette, meclislerde ve kamuoyunda ortaya çıkan düşüncelere yer verilmiştir. III. Bölümde; Divân-ı Harb-i Örfî de cereyan eden tüm tehcir davaları ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Bu Kitapda; Tehcir edilen Ermenilerin geri dönüşü, Divân-ı Harb-i Örfî Mahkemelerinin kurulması ve çalışması, Divân-ı Harb-i Örfî yargılamaları resmi belgelere dayanılarak anlatılmaktadır. *** Mondros Mütarekesi sonrasında işgalci devletlerin baskısıyla kurulan ve I. Dünya Savaşı'nda Ermenilere yapılan kötü muamele ve katliamlardan sorumlu tutulan kişilerin yargılandığı mahkemeleri ele alan bu çalışmada, Ermeni tarihçilerin tahrifatları sonucu yanlı propagandaların temel malzemesi haline getirilen Divan-ı Harbi Örfi Mahkemeleri bilimsel bir üslupla ele alınarak, bu mahkeme kararlarının hukuksuzluğun ve keyfiliğin bir sonucu olduğu ortaya konulmaktadır. *** ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ I. BÖLÜM TEHCİR EDİLEN ERMENİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ A- Tehcir Edilen Ermenilerin Geri Dönüşüne İzin Verilmesi ve Harp Kabinesi Üyelerinin Yargılanması Tartışmaları 1- Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'nin Ermenilerin Geri Getirilmesi Konusunda Aldığı Tedbirler 2- Harp Kabinesi Üyelerinin Yargılanması Tartışmaları 3- Meclis-i Mebusan'da Beşinci Şube'nin Oluşturulması

34 4- Sorgulamaların Başlaması 5- Tevfik Paşa Hükümeti ve Ermeni ve Rum Mebuslarla Türk Mebusları Arasında Meclis-i Mebusan'da Yaşanan Tartışmalar 6- Geri Dönen Ermenilerin İskânı ve Mallarının İâdesi II. BÖLÜM DİVÂN-I HARB-İ ÖRFÎ MAHKEMELERİNİN KURULMASI VE ÇALIŞMASI A- Divân-ı Harb-i Örfî Mahkemelerinin Kuruluşu 1- Tehcir Zanlılarının Hangi Mahkemede Yargılanacakları Tartışmaları 2- Tahkik Heyetlerinin Kurulması 3- Divân-ı Harb-i Orfîlerin Kurulması 4- Bağımsız Yargıçlar Meselesi B- Divân-ı Harb-i Örfî Mahkemelerinin Çalışması 1- Tutuklamaların Başlaması 2- Basının İttihatçılara Karşı Tutumu 3- İttihatçı-İtilâfçı Çekişmesi ve Sonuçları 4- İttihatçıların Yargılanmaları Konusunda İtilâf Devletlerinin Baskıları 5- Ermeni ve Rumların Tutuklamalar Konusundaki Faaliyetleri C- Damat Ferit Paşa Hükümeti ve Divân-ı Harb-i Örfîler 1- Damat Ferit Paşa Hükümeti ve İttihatçılara Karşı Tutumu III. BÖLÜM DİVÂN-I HARB-İ ÖRFÎ YARGILAMALARI A- Yozgat Tehciri Yargılaması 1- Duruşmaların Başlaması 2- Savunma Avukatları 3- Savcının Talebi 4- Dîvan-ı Harb-i Örfînin Yargılama Yetkisinin Tartışılması 5- Sanıkların İfadeleri ve Şahitlerin Dinlenmesi 6- Avukatları Savunması 7- Mehmet Kemal Bey'in ve Tevfik Bey'in Savunmaları 8- Dîvan-ı Harb-i Örfî'nin Kararı 9- Kararın Onaylanması ve İnfaz 10- Verilen Cezalara Kamuoyunun Tepkisi 11- Diğer Sanıklar B- Trabzon Tehciri Yargılaması 1- Duruşmalar 2- Trabzon Tehciri Davası Hakkında Savcının Talebi 3- Avukatların Savunması 4- Mahkeme Kararı ve Onaylanması 5- Topal Osman ve Arkadaşlarının Trabzon Tehciri Davasında Yargılanmak İstenmesi C- Büyük Dere Tehciri Davası 1- Duruşmalar 2- Kararın Açıklanması D- İttihat ve Terakki Mensuplarının Yargılanmaları 1- Kamuoyunun Konuya Yaklaşımı 2- Duruşmaların Başlaması 3- Tahkik Heyetinin Hazırladığı Raporun Okunması 4- Savcının Talebi 5- Mahkemenin Yargı Yetkisinin Tartışılması 6- Sanıkların Sorgulanması 7- Bazı İttihatçı Tutukluların Malta'ya Sürülmesi 8- İttihatçıların Malta'ya Sürülmesine Tepkiler 9- Geride Kalan İttihatçıların Davasının Devam Etmesi 10- Yargılamanın Sonu E- İttihat ve Terakki Cemiyeti Kâtib-i Mesullerinin Yargılanması 1- Duruşmaların Başlaması 2- Avukatların Savunması 3- Kararın Açıklanması F- Mamüratülaziz (Elazığ) Tehciri Yargılamaları 1- Duruşmaların Başlaması 2- Kararın Açıklanması G- Divân-ı Harb-i Örfî'de Yapılan Değişiklikler 1- Mahkeme Heyetinin Yenilenmesi 2- Dîvan-ı Harb-i Örfî Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi H- Ali Rıza Paşa Hükümeti ve Divân-ı Harb-i Örfîler 1- Yeni Hükümetle Birlikte Yargılama Konusundaki Gelişmeler

35 2- Ali Rıza Paşa Hükümeti Dönemindeki Önemli Bazı Gelişmeler ve Hükümetin İstifası I- İkinci Dönem Damat Ferit Paşa Hükümetleri ve Divân-ı Harb-i Örfîler 1- Hükümetin İlk İcraatı 2- Nemrut Mustafa Paşa'nın Reisliği Döneminde Görülen Tehcir Davaları I- İkinci Dönem Tevfik Paşa Hükümeti ve Divân-ı Harb-i Örfîler 1- Dîvan-ı Harb-i Örfîlerde Yeni Bir Dönem 2- Dîvan-ı Harb-i Örfîlerin Son Çalışmaları 3- Dîvan-ı Harb-i Örfîlerin Sonu SONUÇ BİBLİYOGRAFYA DİZİN EKLER -TABLOLAR

36 Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Yavuz ERCAN Özet : ÖNSÖZ GÎRİŞ Birinci Bölüm MISIR SEFERİNİN BAŞLAMASI Ordunun yola çıkışı. Mercidâbık savaşı. Haleb'in Osmanlı yönetimine girişi. Şam'da kışlama. Suriye'nin Osmanlı yönetimine girişi. Kudüs'ün fethi tarihi. Yavuz Sultan Selim'in Kudüs ziyareti İkinci Bölüm ERMENİLERE TANINAN İMTİYAZLAR Kudüs Ermeni patriğine verilen ilk ferman ve muhteviyatı. Konu ile ilgili olarak yabancı tarihçilerin görüşleri. Verilen diğer fermanlar ve bunların karşılaştırılması. Rum ve Ermeni kiliseleri arasındaki mücadele. Ermenilerle ilgili arşiv belgelerinin anahatlarıyla tanıtımı Üçüncü Bölüm FERMANLAR Kudüs'e gönderilen 1, 3, 4, 5, 6, 7. ferman. İstanbul Ermeni patriği seçiminin onaylanması ile ilgili ferman. Yakubî- Süryanî patriği seçiminin onaylanması ile ilgili ferman SONUÇ BİBLİYOGRAFYA DİZİN FOTOKOPİLER HARİTA

37 Selçuklular Zamanında Anadolu'da Ermeniler, Mehmet ERSAN Özet : ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ I. BÖLÜM DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ERMENİLERİ A. Anadolu'nun Fethi Sırasında Yaşanan Gelişmeler 1. Selçuklu-Ermeni İlişkilerinin Başlangıç Evresi a. Bizans İmparatorluğu'nun Doğu Politikası ve Ermeniler b. İlk Türkmen Akınları ve Ermeniler 2. Büyük Selçuklu Devleti ve Ermeniler a. Tuğrul Bey Dönemi b. Alparslan Dönemi c. Melikşah Donemi B. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Ermenilerin Askerî ve Siyasî Varlığının Sona Erme Süreci 1. Maraş a. Philaretos Brakhamios ve Prensliği b. Maraş'ta Selçuklu Hâkimiyetinin Kurulması 2.Urfa a. Haçlı Hâkimiyeti Öncesi b. Haçlı Hâkimiyetinin Kurulması c. I. Baudouin Sonrası d. İmadeddin Zengi Tarafından Uıfa'ıun Fethi (1144) 3. Keysun ve Ra'bân 4. Malatya 5. Gerger 6. Ani 7. Kars 8. Diğer Ermeni Derebeyleri (Aznavurları) a. Senekerim'in Oğullan (Davit, Atom, Apusahl, Konstantin) b. Tornig c. Ani'li Khaçadur II. BÖLÜM ÇUKUROVA ERMENİLERİ A. Ermeni Baronluğu'nun Kuruluşunu Hazırlayan Gelişmeler 1. Ermenilerin Çukurova'ya İskânı 2. Türklerin Çukurova'dan Çekilmesinde Ermenilerin Rolü 3. Ermeni Baronluğu'nun Kurulması B. İlk Ermeni Baronları l.i.toros ( ) 2.1. Leon ( ) C. Çukurova Ermenilerini Krallığa Götüren Süreç 1. II. Toros ( ) a. II. Toros'un Tutsaklıktan Kurtulması ve Bizans ile Mücadelesi b. Çukurova Ermenilerinin Bizans ile Mücadelesinde I. Mesud c. II. Haçlı Seferinde Ermeniler d. II. Toros ile Antakya Prinkepsi Renaud'un Kıbrıs Seferi (1156) e. İmparator Manuel'in Kilikya Seferi ( ) f. II. Toros'un II. Kılıçarslan ile İlişkileri

38 g. Nureddin Mahmud'a Karşı Ermeni - Haçlı İttifakı (1164) 2. Kilikya Ermeni Baronluğunda Taht Mücadelesi a. Mleh'in Taht Mücadelesinde Haçlılar ve Nureddin Mahmud 3. III. Rupen ve Haçlılar ( ) D. Baronluktan Krallığa 1. II. Leon'un İlk Yılları a. Çukurova'ya Düzenlenen Türkmen Akınları ( ) b. III. Haçlı Seferinde II. Leon c.ii. Leon'un Antakya Prinkepsi III. Bohemund'u Esir Etmesi d. II. Leon'a "Kral" Unvanı Verilmesi 2. Ermeni Kralı II. Leon'un Antakya Priııkepsliği ile Mücadelesi 3. II. Leon'un Yayılma Siyaseti ve Selçuklu Sultanları a. I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in İlk Saltanaü Sırasında ( ) II. Leon'un Selçuklulara Karşı TakipEttiği Siyaset b. Ermeni Krallığı'nm Türkiye Selçuklularına Tâbi Olması c. I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in İkinci Saltanatı ( ) ve Ermeni Saldırıları d. I. İzzeddin Keykavus Dönemi ( ) Olayları 1. Taht Mücadelesinde II. Leon 2.1. İzzeddin Keykavus'un Lülüve, Ereğli ve Larende'yi Ermeniler'den Geri Alması 3.1. İzzeddin Keykavus'un Kilikya Seferi (1216) 4. Ermeni Kralı II. Leon'un I. İzzeddin Keykavus'a Mektubu (1218) 5. Barış Görüşmeleri ve Ermenilerin Tekrar Selçuklulara Bağımlı Olması 6.1. İzzeddin Keykavus'un Haleb Seferinde (1219)Ermeni Kralı'nm Rolü e. Kral II. Leon'un Ölümü (1219) ve Hetumluların İşbaşına Gelmesi (1226) f. I. Alâeddîn Keykubad'm Çukurova Siyaseti III. BÖLÜM MOĞOL HÂKİMİYETİ DÖNEMİNDE ÇUKUROVA ERMENİLERİ A. Moğol İstilâsı Sırasında Kilikya Ermeni Krallığı 1. Moğollara Karşı Selçukluların Aldığı Önlemlerde Kilikya Ermeni Krallığı'nın Yeri 2. KÖsedağ Bozgunu'ndan Sonra Ermeni Kralı'ıım Tutumu 3. Türkiye Selçuklulan'nın Ermenileri Cezalandırma Girişimi ( ) 4.1. Hetum'un Hıristiyan Güçleri Birleştirme Çabaları 5.1. Hetum'un Mengü Han'ı Ziyareti ( ) 6. Moğolların Suriye'deki Faaliyetlerinde Ermeniler B. Türkmen Topluluklarının Çukurova'ya Düzenledikleri Akınlar ( ) C. Ermenilerin Geleceğini Değiştiren Gelişme: Memlûk Devleti'nin Kuruluşu 1. İlk Ermeni-Memlûk İlişkileri 2.1. Hetum'un Son Zamanlarında Memlûkler ile Yaşanan Gelişmeler 3. III. Leon Dönemi'nde Çukurova Ermenileri ( ) 4. Ermeniler ile Memlûkler Arasında Yapılan Barış Antlaşması (1285) 5. II. Hetum'un İlk Hâkimiyet Dönemi ( ) 6. III. Toros Dönemi ( ) ve Memlûkler ile Yapılan Barış Andlaşması 7. II. Hetum'un İkinci Hâkimiyet Donemi ( ) ve Gazan Han'ı Ziyareti ( ) 8. Simbat Dönemi ( ) 9. II. Hetum'un Üçüncü Defa Tahta Oturması (1298) a. Gazan Han'a Karşı İsyan Girişimleri ve Ermeni Kralı'nın Tavrı b. Gazan Han'ın Suriye Seferinde Ermeniler c. Yeni Bir Memlûk-Moğol Savaşı ve II. Hetum'un Gazan Han'ı İkinci Kez Ziyareti D. Kilikya Ermeni Krallığı'ııın Sonu 1. Moğolların Ermeniler Üzerindeki Nüfuzunun Sona Ermesi 2. Memlûklerin Çukurova'da Fetih Sürecini Tamamlaması IV. BÖLÜM İDARÎ YAPI VE SOSYO-EKONOMİK HAYAT A. Kilikya Ermeni Krallığı 1. İdarî Yapı a. Baronlar-Krallar b. Görevliler ve Kullanılan Unvanlar c. Evlilikler 2. İktisadî Hayat a. Ticaret b. Tarım ve Hayvancılık c. Madencilik B. Selçukluların Teb'ası Olarak Yaşayan Ermeniler 1. Bizans İmparatorluğu ve Haçlıların Ermenilere Yönelik Uygulamaları a. Bizans İmparatorluğu b. Haçlılar 2. Selçukluların Egemenlik Anlayışı ve Ermenilere Yönelik Uygulamaları a. Büyük Selçuklu Devleti b. Türkiye Selçukluları ve Beylikler 3. Selçuklu Devleti Hizmetinde Ermeniler 4. İktisadî Hayat a. Ziraî Faaliyetler b. Ticaret 5. İnançları Yaşama 6. Nüfusa Dair Sonuç

39 Türk - Ermeni İlişkileri Bibliyografyası - Bibliography of Turco - Armenian Relations, Bibliyografyalar, Kataloglar, Erdal İLTER Özet : İçindekiler: İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR SUNUŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİBLİYOGRAFYA İÇİN TARANAN ESERLER VE KONU İLE İLGİLİ ARŞİVLER I. Makaleler İçin Taranan Yayınlar (Gazete, Kitap, Dergi, Bülten, Ansiklopedi, Katalog, Armağan Kitapları) II. Süreli Yayınlar 1. Dergiler 2. Gazeteler III. Makaleler İçin Taranan Kongre, Sempozyum, Açık Oturum, Seminer Tutanakları IV. Arşivler 1. Türk Arşivleri 2. Amerikan Arşivleri 3. İngiliz Arşivleri 4. Fransız Arşivleri 5. Alman Arşivleri 6. Ermeni Arşivleri İKİNCİ BÖLÜM BİBLİYOGRAFYA I. Kitaplar, Broşürler, Tezler, Raporlar, Almanaklar (Salname ler), Sözlükler, Albümler, Tutanaklar, Ansiklopediler II. Makaleler ve Bildiriler DİZİN 1. Yazar Adları 2. Kitap, Broşür, Tez, Rapor, Almanak (Salname), Sözlük, Albüm, Tutanak, Ansiklopedi Adları 3. Makale ve Bildiri Adları ******************************************* CONTENTS PREFACE ABBREVIATIONS INTRODUCTION PART ONE PUBLİCATİONS CONSULTED FOR THE BIBLIOGRAPHY AND ARCHIVES ON THE SUBJECT I. Publications Consulted for the Articles (Newspaper, Book,Journal, Bulletin, Encyclopedia, Catalogue, Memorial Books) II. Periodicals l.journals

40 2. Newspapers III. Congresses, Symposiums, Öpen Sessions, Seminar Minutes Consulted for the Articles rv. Archives 1. Turkish Archives 2. Archives of the United States of America 3. Archives of the United Kingdom 4. French Archives 5. German Archives 6. Armenian Archives PARTTWO BIBLIOGRAPHY I. Books, Pamphlets, Theses, Reports, Almanacs, Dictionaries, Albums, Minutes, Encyclopedias II. Articles and Papers INDEX 1. Names of Authors 2. Titles of Books, Pamphlets, Theses, Reports, Almanacs, Dictionaries, Albums, Minutes, Encyclopedias 3. Titles of Articles and Papers

41 The Genesis of The Armenian Question, Bilâl N. ŞİMŞİR ISBN : Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara Basım Yılı : 2003 Sayfa Sayısı : 24 Sayfa Dili : İngilzce Fiyatı : 3 TL

42 The Story of 1915 What Happened to the Ottoman Armenians?, Yusuf HALAÇOĞLU Özet : CONTENTS ABOUT YUSUF HALAÇOĞLU TRANSLATOR'S NOTE ABBREVIATIONS PREFACE TO THE ENGLISH LANGUAGE EDİTION PREFACE TO THE FIRST TURKISH EDİTION INTRODUCTION The Road to Exile: Activities ofthe Armenian Committees PART ONE MASSACRES AND ARMENİAN COMMITTEES PART TWO THE ARMENIANS WITHIN THE OTTOMAN POPULATION PART THREE THE FORCED MIGRATION: WHAT LAY BEHIND THE RESETTLEMENT DECISION? How Was the Resettlement Carried Out? Who Was Sent Away? How Many Armenians Wer Removed? The journey To Syria How Many Armenian Lives Vere Lost? PART FOUR PUBLIC SPENDING ON THE MIGRATION AND TRIALS: THE FINANCIAL COST OF THE MIGRATION Criminal Elements in the Forced Migration PART FIVE THE RELATIONSHIP BETVVEEN THE FORCED MIGRATION AND CONVENTION ON GENOCIDE CONCLUSION BIBLIOGRAPHY INDEX DOCUMENTS MAP

43 Ermeni Sorunu, Mim Kemal ÖKE Özet: ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ: TEORİK YAKLAŞIM I. Uluslararası İlişkiler Alanı: Terminoloji Sorunları ve Yaklaşım Şekli II. Siyasi Gerçekçilik Teorisi. a. Devlete Mevcut Dış Politikasının Araçları b. Dış Politika Devletin Hedefleri III. Moralist Okulu ve Eleştirisi IV. Güç Sistemi Dengesi Ülkelerarası Güçlerin ve Uluslararası Siyasal Sistem Onların Etkisi V. Bir Örnek; Ermeni Sorunu BİRİNCİ BÖLÜM: Ermeni Sorunu Arose hangi Uluslararası Çevre I. "Evrensel" Milliyetçilik ve Avrupa'da Güç Sistemi Dengesi II. Ortadoğu'da l9th ve 20. Yüzyıllar ve Yayılmacı Politikaları Büyük Güçler III. "Büyük Güçler" ve Osmanlı Devleti'nin sömürgeci kendi yöntemleri bir. Askeri Yöntem: Bölümleme ve Meslek b. Ekonomik yöntemleri. c. Uluslararası Siyasi Basınç uygulanması, bir Aracı Olarak Capitutations IV. Osmanlı İmparatorluğu'nda Azınlıkların Durumu: Millet Sistemi V. Himaye Sistemi ve Ayrılıkçı Hareketler Yükselişi VI. Osmanlılar ve Ülke Bütünlüğüne koruyun Onların çabaları: Fikirler ve Uygulamaları VII. Osmanlı Reform ve Expections Batı Tepkiler Ermeni Sorununun Anatomisi ( ): BÖLÜM I. Ulus ve Milliyetçilik Teorileri Işığında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler II. Ermeni Milliyetçiliğinin Yükselişi Katkıda faktörler III. Ermeni Ayrılıkçı Hareketi Örgütü: Devrimci Komiteler ve Mücadele onların Yöntemleri IV. Uluslararası Sorun içine Ermeni Neden Dönüşümü: Müdahale ve Reformlar V. Müttefiklerin Savaş Hedefleri, Gizli Antlaşmalar ve Ermeniler VI. İngiltere'nin Propaganda Sistemde Ayrılıkçı Hareketler Yeri VII. Müttefiklerin savaş çaba için Arap, Siyonist ve Ermeni Hareketleri Katkısı VIII. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni Örgütleri Etkinlikler Ermeni Sorununun Çözümü ( ): ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

44 I. Yol Yer Değiştirme ve Uygulama Kararı Leading II Rus Devrimi ve Uluslararası sonra Kafkasya'da Gelişmeler Mücadeleleri III. Osmanlılar, Kafkasya ve oluşturulması Order Uluslararası Reaksiyon en Girişimi almak IV Barış Görüşmelerinin başlangıcı ve Amerika Birleşik Devletleri "Ermeni Politikası" V. Büyük Güçler ve Türkiye Bölümleme en Sorunu arasında çatışmalar VI. Doğu Anadolu'nun Ermeni işgali Karşı Türk Milli Mücadele Başlangıcı VII. Ankara Hükümeti ile Doğu Cephesi Doğu Politikası VII. Ankara Hükümeti ile Güney Cephesi Batı Politikası IX. Türkiye'de Azınlıklar ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk Görüntüleme X Büyük Güçler ve Lozan Barış Konferansı'nda "Ermeni Dosyası" nin Kapanış XI. Türk Ermenilerin yorumlanması ve yanıt 'Ermeni Sorunu' XII. Lozan'da Azınlıklar Sorunu ve Alınan Kararlar bir Analiz tartışma XIII. Büyük Güçler 'Revive için Lozan'da çabalar "Himaye Sistemi," ve bu çabaların Türkiye'de tepkiler. XIV. Gelecek için İngiltere'nin Planları ve onun Siyasi Yatırımlar Musul Meselesi ile ilgili. SONUÇ: Yabancı Siyaset Araçlar On I. Osmanlı İmparatorluğu, Sosyalleşme ve Siyasal Katılım içinde alt kültürleri II. Dünya Siyasetinde Uluslarüstü Powers Yeri Çerçevesinde Türkiye'de Tasarımlar Analizi III. 20. yüzyılda Kendi Kaderini Tayin, İnsan Hakları ve Azınlıklar Régime ilgili Bilgiler IV. Ermeni Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana olaylar The Truth About V. Yeni Inter-Devlet Siyasi Sistem bir çözüm sağlayabilir? KAYNAKLAR DİZİNİ

45 Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi ( ) ve Papaz Grigor'un Zeyli ( ), Hrad D. ANDREASYAN Özet : BİRİNCİ BÖLÜM Önsöz I. Urfa, Mezopotamya ve Şimal Müslüman memleketlerinde şiddetli kıtlık II. Araplar, Samosat şehrini Greklerin elinden alırlar III. İmparator Romen II. Araplara karşı yürür IV. Anabarze'nin ve Haleb'in Araplar tarafından zaptı V. Aşot III. Ermenistan tahtına çıkar VI. Aşot III.'nun, Ani şehrinde takdis edilmesi. Nicephore Phocas'ın imparatorluğu VII. Nicephore'un, Zimisces tarafından öldürülmesi VIII. VIII. Ermenistan kralı Gagik I nin ölümü. Onun iki oğlu Jan (Hovannes)in ve "Cesur" lakaplı Aşot'un rekabeti. IX. Cesur Aşot, Ani'ye taarruz etmek üzere yürür X. Ermeni şefi Apirat'ın, Dovin'e emir Ebulsevar'ın yanına gitmesi

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

Ermeni Meselesi ve Türkiye

Ermeni Meselesi ve Türkiye Ermeni Meselesi ve Türkiye Konstantın, L. D. (1913). Anadolu'da Islahat. Ermeni meselesi. Suriye Meselesi. İstanbul:. Toros, T. (). "Ermeni Tehciri Meselesi". Hayat Tarih Mecmuası, (12), 64-71, Kodaman,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ...

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... 1 1.1. ERMENİLERİN KÖKENİ... 1 1.2. ERMENİLERİN TARİHİ... 2 1.2.1. Büyük İskender ve Takip Eden Dönemde Ermeniler... 3 1.2.2. Partlar Döneminde Ermeniler...

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com EĞİTİM Doktora, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi ABD (1993)

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı belli

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1969 yılında Sivas ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas ta tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandı. 1993 yılında mezun oldu. Askerlik

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Byzantine History, Syriac History, History of Religions, History of İslam.

Byzantine History, Syriac History, History of Religions, History of İslam. Professor MEHMET ÇELİK Contact Information: Phone : Fax : Email : mehmetcelikcbu@mynet.com Academic Degree: Undergraduate : Atatürk University, Faculty of Theology, 1979 Master s : Atatürk University 1981

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu -AÇILIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 18 Nisan 2015 EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN Sınır Ve Aşiret (1800-1854) Sıtkı ULUERLER Son Çağ Yayıncılık Ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Caddesi İstanbul Çarşısı No : 48 / 48 İskitler / ANKARA www.uzundijital.com ISBN

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı