MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE ŞARTNAMESİ Tanımlar MADDE 1- Bu Şartnamede geçen; 1) Verilecek mal: İdare tarafından yükleniciye teslim edilecek taşınır malları, 2) Alınacak mal: Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek malları, ifade eder. Mübadeleye ilişkin bilgiler MADDE 2- a) Mübadeleyi yapan idare : Mersin Emniyet Müdürlüğü b) Mübadelenin yeri : Limonluk Mahallesi 2457 Sokak No:5 Kat :7 Yenişehir /Mersin c) Mübadelenin tarihi ve saati : da ç) Mübadeleye başlama miktarı : 11 adet Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI MODE PLUS araç ve 150 Adet Lassa Marka 195/65/15-91T ebatlarında dış araç Lastiği d) Mübadele için sürülecek pey miktarı : En az 4 adet Lassa Marka 195/65/15-91T Lastik. e) Mübadele usulü : Açık arttırma usulü ile yapılacaktır. g) Kısmi teklif : Bu mübadelede Kısmı teklif verilemez. Alınacak malın özellikleri MADDE 3-Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri; Mübadeleye katılan firmalar tarafından teklif edilecek alınacak taşıtlar aşağıdaki özellikleri taşıması zorunludur. 1. ARACIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ a- Markası : Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI MODE PLUS b- Yakıt Tipi : Dizel c- Modeli : 2013 d- Çekişi : Önden e- Motor Tipi : 16 Supap Dohc f- Motor Hacmi (cc) : 1582 g- Vites Sayısı : 6 h- Maksimum güç kw CEE (bg) : 124/4000 (94) i- Maksimum tork Nm CEE (m.kg) : 26.26/1900~2750 j- Yakıt Enjeksiyon Sistemi : CRDi Common Rail Direkt Enjeksiyon k- Renk : Beyaz l- Sürücü ve yolcu koltuk başlıkları : 4 Adet m- Donanım: Navigasyon, Bluetooth, Sürücü Hava Yastığı, Ön Yolcu Hava Yastığı, Soğutmalı Ön Fren Diskleri ve Arka Fren Diskleri, Abs + Edb (Elektronik Kontrollü Fren Güç Dağılımı) + Bas(Fren Destek) Sistemi, Esp (Elektronik Denge Kontrol Programı) Ve Vsm (Araç Stabilite Yönetim Sistemi), Kaza Anında Otomatik Açılan Kapı Kilitleri, Hıza Duyarlı Otomatik Kilitlenen Kapılar, Ön ve Arka Koltuk Kafalıkları, Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri, İmmobilizer, Emniyet Kemeri Sesli İkaz Sinyali, Arka Kapılarda Çocuk Emniyet Kilidi, Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit, Elektrik Kumandalı Ön ve Arka Kapı Camları, Süpervizyon Gösterge Paneli ve Resotat, Bagaj Kapağı İzolasyonu, Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu, Radyo/Cd/Mp3çalar/Rds, Yükseklik Ayarlı Direksiyon, Elektrik Destekli

2 Hidrolik Direksiyon, Çok Fonksiyonlu Direksiyon, Usb + Aux + İpod Bağlantısı, Arka Kapılarda Hoparlör, Manuel Klima, Parlak Siyah Görünümlü Ön Konsol ve Krom Kaplamalı El Fren Butonu, Sürücü Kol Dayama, Ön Kapı İçlerinde Cep Ve Ön Bardak Tutacakları, Ön Koltuk Arkası Cep, Harita Okuma Lambası ve Güneş Gözlüğü Kabı, Güneşlik ve Ayna, 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar, Dijital Bilgi Ekranı ve Dijital Saat, Vites Değiştirme Göstergesi (Yalnız Düz Vitesli Modellerde), 195/50 R16 Lastikler ve 16 Alüminyum Jantlar (6.0 J), Tam Boy Stepne, Renkli Camlar, Elektrikli Yan Aynalar, Gövde Rengi Tampon, Kapı Kolları ve Yan Aynalar, Çamurluk Paçalıkları, Ön Sis Farları ve Arka Sis Lambası n- Teslim edilecek araçların yakıt depoları dolu olarak teslim edilecektir. o- Avadanlıklar: 1)İlkyardım çantası (Araç muayene yönetmeliğine uygun standart malzemeleri ile birlikte), Yangın tüpü ( en az 1 kg.), Reflektör (2 adet), Bijon anahtarı ( 1 adet ), Patinaj zinciri (1 takım), Stepne (1 adet), Takoz (1 adet), Çeki halatı (1 adet), Orijinal paspas (1 takım), Kriko ( 1 adet) verilecek olan avadanlıklar TSE, CE, ISO, DIN veya TÜV belgeli olacaktır Verilecek mal ve özellikleri MADDE 4- Emniyet hizmetlerinde kullanıma elverişli olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış 53 adet değişik cins ve model taşıttan oluşmaktadır. Taşıtların trafik tescili için araç muayene kontrol ve uygunluk belgeleri mübadeleyi kazanan firma tarafından alınacaktır. Mübadelesi yapılan taşıtlar bulunduğu yerde ve hâlihazır durumu ile teslim edilecek olup, bulunduğu yerden taşınması işlemleri ve nakliye ücreti yükleniciye aittir. Mübadele dokümanlarının görülmesi ve temini MADDE 5- Mübadele dokümanı, Mersin Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Limonluk Mahallesi 2457 Sokak No:5 Kat:6 Yenişehir /Mersin adresinde görülebilir. Ancak Mersin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 20,00 TL nin (Yirmi Türk Lirası) dekontu ile birlikte idaremize başvurarak Mübadele dokümanını satın alabilirler. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Taşınır malların yerinde görülmesi MADDE 6- Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde saatleri arasında Mersin Emniyet Müdürlüğü Otoparkı Limonluk Mahallesi 2457 Sokak No: 5 Yenişehir /Mersin adresinde görülebilir. Mübadeleye katılabilme şartları MADDE 7- Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; a) Teklif mektubunu (Ekli Örneğine uygun), b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin en az % 3 ü oranındaki geçici teminatı, c) Tebligat adresini gösterir belge, d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, f) İş ortaklığı ise, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgisine göre (d) ve (e) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya organize suçlardan veya kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin adli sicil belgesi, 2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kolektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, h) Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur. Mübadeleye katılamayacak olanlar MADDE 8- Aşağıda belirtilenler mübadeleye katılamazlar. a)mübadeleyi yapan idarenin harcama yetkilisi, b)mübadeleyi yapan idarenin mübadele iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları, ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç), d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, e) Bu Şartnamenin 9. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar. Yukarıda belirtilen şahısların mübadeleye katıldıklarının tespit edilmesi halinde, alınan geçici teminat gelir kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 üncü, 84 üncü ve 85 inci maddeleri uyarınca kovuşturma açılır. Yasak fiil veya davranışlar ile bunlara uymamanın cezası MADDE 9- a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, b) İhale esnasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söyleme ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışta bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, c) Sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme veya usuller kullanmak, yasak olup, bu yasaklara uymayanlar hakkında Devlet İhale Kanununun 84 üncü ve 85 inci maddeleri uygulanır. Mübadele dokümanında değişiklik yapılması veya açıklanması MADDE 10- İlan yapıldıktan sonra mübadele dokümanında (Şartname ve eklerinde) değişiklik yapılmaması esastır.

4 Ancak ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alan ve tebligat adresini idareye bildiren isteklilerin tamamına imza karşılığı elden verilir veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla ya da faksla gönderilir. Faksla yapılan gönderimlerin alındığı teyit edilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, mübadele tarihi bir defaya mahsus olmak üzere, zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere, tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır. İstekliler tekliflerini hazırlarken mübadele dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama talep eden firmaya ve ihale dokümanını alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmasını temin edecek şekilde faksla bildirilir ve teyit alınır. Teyit alınamadığı durumlarda yazılı olarak gönderilir ve aynı zamanda açıklama internette yayımlanabilir. Mübadele ile ilgili olarak ortaya çıkan hata veya eksikliklerin zeyilname yoluyla düzeltilmesinin mümkün olmaması halinde ise, harcama yetkilisinden onay alınarak, önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Mübadele esnasında uyulacak esaslar MADDE 11- Açık artırma usulüyle yapılacak mübadelede aşağıdaki kurallara uyulur. a) Komisyon başkanı tarafından mübadeleye ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, işlemlerin tamamlandığı ve mübadele düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra mübadeleye başlanır. b) Mübadele esnasında bu Şartnamenin 2. maddesinin (d) bendinde belirtilen pey cinsinden olmak üzere en az yine bu maddede belirtilen miktarda artırma yapılabilir. c) Artırmaya pey sürenler kendilerinden fazla pey süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri miktarla bağlıdırlar. İstekliler artırmada teklif ettikleri miktardan dönemezler. ç) Artırma sırasında mübadeleden en son çekilenin adı soyadı ve adresiyle sürdüğü pey miktarı mübadele kararına yazılarak ilgilinin imzası alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirlenir. d) Verilen teklifler sonucunda mübadele en yüksek bedeli verenin üzerinde kalır. Son teklif alındıktan sonra artırım teklifleri kabul edilmez. e) Mübadele esnasında bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yasaklara uymadıkları belirlenenler, mübadele komisyonu kararı ile mübadele yerinden derhal uzaklaştırırlar. Bu suretle mübadele yerinden uzaklaştırılanlar aynı mübadelede diğer artırmalara iştirak edemezler. f) Mübadelede teklif edilen malların sayı ya da miktar olarak eşit olması halinde; Jantsız 195/65/15-91T ebadında 4 adet Lassa marka lastik verilecek, İdare tarafından belirlenen lastik, yaklaşık maliyeti açık arttırma esnasında araç fiyatının üzerine çıkması durumunda araç fiyatına ulaşan lastik miktarı 1 (bir) araç sayılarak devam edilir. Bu doğrultuda 250 (İkiyüzelli) adet lastik 1 (bir) Adet Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI MODE PLUS araç fiyatına tekabül etmektedir. g) İdare gerekçesini belirtmek suretiyle mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin mübadeleyi yapmama kararına itiraz edilemez ve mübadelenin iptal edilmesi halinde ilgililer hak talebinde bulunamazlar. Tekliflerin geçerlilik süresi MADDE 12- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 Teminat olarak kabul edilecek değerler MADDE 13- Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a) Tedavüldeki Türk parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrat garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz, bunlar nakit veya hazine bonosu olarak yatırılacaksa Mersin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırdıktan sonra makbuzunu teklifi ile birlikte sunacaklardır. Geçici ve kesin teminat MADDE 14- Mübadeleye katılacaklar verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 03/02/2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Mübadele üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, alınacak malın tahmin edilen bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 sı oranında kesin teminat alınır. Geçici teminatın iadesi MADDE 15- Üzerinde mübadele kalmayanların geçici teminatları, mübadele komisyon kararının harcama yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra iade edilir. Tahmin edilen bedel MADDE 16- Bu mübadelede verilecek malın tahmini bedeli ,00TL (ÜçyüzyedibinüçyüzelliTürkLirası), alınacak malın tahmini bedeli ,90TL (ÜçyüzonüçbinbirLiraDoksanKuruş) olarak belirlenmiştir. Mübadele sonucunun karara bağlanması MADDE 17- Mübadele komisyonu tarafından alınan mübadele kararları harcama yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Onaylanan veya iptal edilen mübadele kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, üzerine mübadele yapılan istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. Sözleşmesinin imzalanması MADDE 18- Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara uyulur: a) İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken her çeşit vergi, resim, harçları mübadeleyi yapan idarenin muhasebe birimine yatırdıktan ve alınacak malın bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 sı (altısı) oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi imzalayarak Notere tasdik ettirilmek zorundadır. b) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6 c) Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde mübadele işlemimin gerçekleştirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz ç) İstekli 21 inci maddede belirtilen hallerin dışında mübadelenin iptalini veya sözleşmenin feshini isteyemez. Malları teslim etme ve alma MADDE 19- Verilecek mallar hali hazır durumu ile mübadeleye sunulmakta olup, Şartnamede hasar oranları gösterildiği takdirde bu hasar oranlarına ilişkin hususlar yalnızca bilgi mahiyetindedir. İsteklilerin verilecek malı yerinde bizzat görerek mübadeleye katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları listede gösterilmiş olsun veya olmasın malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir sorumluluk kabul edilmez ve şartnamede yer alan taşınır malların evsafına itiraz edilemez. Malların tesliminde aşağıdaki şartlara uyulur: a) 4458 sayılı Gümrük Kanunun 167. maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğümüze tanınan muafiyetlerden yararlanılarak yurt dışından ithal edilmek suretiyle alınacak olup, yüklenici tarafından (Euro) bazında sabit fiyat üzerinden Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç bedelin ithalatçı firmanın hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile araçların teslim süresi ve zamanına ilişkin ithalatçı firmanın taahhüdü Müdürlüğümüze ibraz edilmesi takdirde mallar teslim edilir. Sözleşme yapma süresi olan 10 gün içerisinde yüklenici firma mübadele konusu taahhüdünü yerine getirmesi durumunda sözleşme yapılmayacaktır. Yüklenici firmanın mübadele konusu araçları ithal etmek yerine yerel bayiler kanalıyla temin ve tedarik etmeyi tercih etmesi durumunda ise; Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici alınacak olan malı 20 (yirmi) takvim günü içinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Limonluk Mahallesi 2457 Sokak No: 5 Yenişehir /Mersin adresine bir defada teslim edecektir. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip 15 (on beş) takvim günü içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır. b) Alınacak malın süresinde teslim edilmemesi veya verilecek malın süresinde teslim alınmaması durumunda, gecikilen her gün için tahmini bedelin % 0,5 i (binde beşi) oranında gecikme cezası uygulanır. Bu sürelerin her biri otuz günü geçemez. Bu sürelerin aşılması halinde idare, bu Şartnamenin 24 üncü maddesi hükmünü uygulama yetkisine sahiptir. c) Alınacak mal muayenede reddedildiği takdirde yüklenici reddedilen malın yerine kalan süre içerisinde yenisini getirebilecektir. Alınacak malın muayene ve kabulde uygun bulunmaması halinde, verilecek mal teslim edilmeyecektir. ç) Muayene ve kabulün başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süre, alınacak malın teslim süresinden sayılmayacaktır. d) Teslim etme ve alma işlemlerinde tartma işlemi gerektiği takdirde idarece uygun görülecek bir yerde yapılacak tartı esas alınacaktır. Teslim etme ve alma işlemlerinde her türlü tartı, nakliye, yükleme ve boşaltma ve diğer ilgili masraflar yükleniciye ait olacaktır. Fazla veya eksik mübadele MADDE 20- İdare gerek görürse harcama yetkilisinden onay almak kaydıyla, eksik veya fazla mal, ihale değerlerinin ölçeğine bölünmesi sonucu bulunacak birim değerine çarpımı sonucu eksiklikler fazlalıklardan mahsup edilmek suretiyle, fazlalık çıkarsa şartnamedeki miktar kadar teslim edilir. Mübadelenin iptali ve sözleşmenin feshi MADDE 21- Aşağıdaki durumlarda mübadelenin iptali ve sözleşmenin feshi söz konusu olur: a) Mübadele işleminde verilecek malın şartnamede belirtilen evsafa uygun olmaması halinde yüklenici tarafından Şartnamenin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki süre içinde

7 ve taşınır mal teslim alınmadan önce yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi ve idarece kabul edilmesi halinde mübadele iptal edilebilir. b) Tescile tabi taşınır malların tesliminden sonra, tescili sırasında şartnamede belirtilen evsafa uyulmadığının, ilgili mevzuatında öngörülen tescil süresi içerisinde yüklenici tarafından idareye yazılı olarak bildirilmesi ve idarenin bu talebi yaptıracağı tespit sonucunda haklı ve yerinde bulması veya idarece söz konusu hususun resen tespit edilmesi halinde, sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilebilir. Süresi içinde müracaatta bulunmayanların daha sonra yapacakları talepler idarece reddedilir ve ilgililer hiçbir hak iddiasında bulunamazlar. c) Yüklenicinin alınacak malı idareye teslim etmesini müteakip Muayene Kabul Komisyonunca kabul edildiğinin tebliğ edilmesinden sonra, şartnamede gösterilen süre içinde idarenin yükleniciye verilecek malı teslim etmemesi halinde sürenin bitim tarihini takip eden 15 (onbeş) gün içinde on gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla yüklenici taahhüdünden vazgeçebilir. Bu durumda mübadelenin iptali ile sözleşmenin feshine karar verilir ve ödenen geçici teminat ile alınacak mal yükleniciye iade edilir. Verilecek malın tesliminden sonra sözleşmenin feshi halinde, ilgililerin taşınır mala ilişkin doğrudan gerçekleştirmiş oldukları masraflar, mahkemece yapılacak tespit çerçevesinde ödenir. Muayene ile ilgili hususlar MADDE 22- Alınacak malın muayenesi yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Vergi, resim, harç, sözleşme ve diğer yükümlülükler MADDE 23- Mübadele işlemi, sözleşme taahhüdünün tamamının yapılmasına ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler ile sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Alınacak mal ile ilgili KDV ve ÖTV dahil vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler alıcısına ait olup, mübadele kararının tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde yatırılması zorunludur. Taahhüdün yerine getirilmemesi MADDE 24- Bu şartnamenin hilafına yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü kısmen veya tamamen sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir. Fesih yükleniciye tek taraflı olarak bildirilecek ve teminat irat kaydedilecektir. Şartnamede hüküm bulunmayan haller MADDE 25- Bu Şartname ve ekleri ile mübadele sonrası düzenlenecek mübadele kararı ve sözleşmesinde yer almayan hallerde, genel hükümler uygulanır. İhtilafların çözüm yeri MADDE 26- Bu Şartname uyarınca yapılacak mübadelelerde doğabilecek ihtilaflar, mübadeleyi yapan idarenin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir. Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları MADDE 27- Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

8 a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller: İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. Diğer hususlar MADDE 28- Mübadeleye katılanlar bu şartname ve eklerindeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılırlar. MADDE 29-Mübadele Şartnamesi 29 Maddeden oluşup, 8 sayfadan ibarettir. Arif ÖKSÜZ İl Emniyet Müdürü 1.Sınıf Emniyet Müdürü E K L E R : 1) Teklif Mektubu Örneği 2) Geçici Teminat Mektubu Örneği 3) Kesin Teminat Mektubu Örneği.../11/2013 Büro Memuru : T.GÜMÜŞ./11/2013 Bürolar Amir V. : M.O. KARACAOĞLU./11/2013 Şube Müdürü : A.VERDİ./11/2013 İl Em. Müdür Yrd. : Doç. Dr. S.TEYMUR

9 TEKLİF MEKTUBU.../.../2013 MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA MERSİN Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu Açık Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası Telefon ve Faks Numarası Elektronik Posta Adresi (varsa) : : : : : İdarenizce tarihinde mübadelesi yapılacak olan elverişli olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış 53 (Elliüç) adet değişik cins ve model taşıtın, aşağıda teknik özelikleri belirtilen 2013 model 11 adet Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI MODE PLUS araç ve 150 adet 195/65/15-91T ebadında Lassa marka dış lastik ile mübadele işine ait dokümanları oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Söz konusu taşınır mallara ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak mübadele şartnamesinde teklifin içinde olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dâhildir. 2- Teklifimiz, mübadele tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü geçerlidir. 3- Söz konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 4- Mübadele konusu işin tamamına mübadele dokümanında marka model ve teknik özellikleri belirtilen (.. ) (....) (yazı ve rakam ile) taşıt ile mübadele etmeyi kabul ve taahhüt ederiz. Saygılarımızla Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İmza

10 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Mersin İl Emniyet Müdürlüğü No:... / / İdarenizce mübadelesi yapılacak olan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı] nın mübadele dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı].. 1 [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, mübadele dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu../../. 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. [bankanın veya özel finans kurumunun adı] [banka veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi [banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin İsim, unvan ve imzası NOT: 1-Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir. 2- Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı.. [İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir. paragrafına yer verilecektir. 1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.

11 KESİN TEMİNAT MEKTUBU Mersin İl Emniyet Müdürlüğü / / _ No:... İdarenizce yapılan Mübadele sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı] nın Mübadele ihalesi dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı]... yi 3 [bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde, Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu / / 4 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. [bankanın adı] [banka şubesinin adı] Şubesi [banka] Yetkililerinin İsim, unvan ve imzası NOT: 1- a) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir. b) İdari şartnamenin Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; teminat mektubu sözleşmede yer alan para birimi cinsinden düzenlenecektir. 2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı.. [İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası üzerinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir. paragrafına yer verilecektir. 3 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır. 4 Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yapım İşleri İhalelerinde kesin kabul tutanağının onaylandığı tarih, yapım işleri dışındaki işlerde, alınan mal veya yapılan iş için garanti süresi öngörülmesi halinde, garanti süresinin dolduğu tarih, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre işin bitiş tarihi dikkate alınarak idare tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz. 11

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ

TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR (4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 6 Kalem Muhtelif İlaç Alınacaktır İhale Tarihi 08.02.2011 10:30 İhale Metni

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 11 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Yazıcı Toner Dolumu Yapılacaktır İhale Tarihi 25.01.2011 10:00 İhale Metni YAZICI TONER DOLUMU

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

EĞİTİM : 363 ADET FEN EDEBİYAT : 980 ADET. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER : 467 ADET MÜHENDİSLİK : 342 ADET. SANAT ve MİMARİ : 373 ADET

EĞİTİM : 363 ADET FEN EDEBİYAT : 980 ADET. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER : 467 ADET MÜHENDİSLİK : 342 ADET. SANAT ve MİMARİ : 373 ADET Açık ihale usulü ile ihale edilen 2.525 Adet Yabancı Dilde Kitap mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı:

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır. 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 6.000 ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen TEMĐZLĐK MALZEMELERĐ (5 KALEM) mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen TEMĐZLĐK MALZEMELERĐ (5 KALEM) mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR Açık ihale usulü ile ihale edilen TEMĐZLĐK MALZEMELERĐ (5 KALEM) mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR Madde 1 - Đdareye ilişkin bilgiler 1.1. Đdarenin; a) Adı:

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01. Page 1 of 14 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.2011 09:00 İhale Metni 23

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi 21 Kalem Muhtelif Spor Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 17.02.2011 11:00 İhale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı olan, Bağış Yönetimi Sisteminde kayıtlı altında bulunan bağışçılarımıza bilgilendirme ve bağış çağrısı yapılması

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Satın Alınacaktır

Detaylı