1) 72 km/h hızla hareket etmekte olan 10 ton kütleli kamyonun sahip olduğu kinetik enerji kaç joule dür?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) 72 km/h hızla hareket etmekte olan 10 ton kütleli kamyonun sahip olduğu kinetik enerji kaç joule dür?"

Transkript

1 1) 72 km/h hızla hareket etmekte olan 10 ton kütleli kamyonun sahip olduğu kinetik enerji kaç joule dür? 4) Şekilde gösterilen mercekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2) A) B) C) D) A) İnce kenarlıdır B) Işığı dağıtır C) Cismin görüntüsünü büyütebilir D) Hipermetrop göz kusurunu düzeltmek için kullanılır Mars Güneş Merkür Dünya Güneş sistemi şekilde gösterilen konumda iken aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Venüs, Merkür ile Dünya arasındadır. B) Merkür ün gözlenmesi oldukça zordur. C) Gece Dünyadan bakılırsa Mars görünebilir. D) Mars, Güneş ten gelen kırmızı ışığı soğurur. 5) Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakan bir gözlemci çok yoğun ortamdaki cismi nasıl görür? A) Bulunduğu yerden daha yakında görür. B) Bulunduğu yerden daha uzakta görür. C) Bulunduğu yerde görür. D) Göremez. 3) F 6) 3R R 3P Makara ağırlığının ve sürtünmenin önemsiz olduğu makara sisteminde F kuvveti kaç P dir? A) P B) P/2 C) 3P/4 D) 5P/4 K 6R Dirençleri verilen şekildeki devre parçasında 3R direncinden geçen akım 2A olduğuna göre, anakol akımı kaç amperdir? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 L 1

2 7) X Z T Y X, Y, Z ve T lambaları bir üretece şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre, elektrik devresinde hangi lambalar ışık verir? (Üretecin iç direnci önemsenmeyecektir.) 9) Özdeş kaplarda bulunan eşit kütleli sular özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Bir süre sonra kaplardaki suların sıcaklıkları ölçüldüğünde üçünün de sıcaklık değerinin farklı olduğu gözlemleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Başlangıçtaki sıcaklıkları farklıdır B) Öz ısıları aynıdır C) Sıcaklık değişimleri farklıdır D) Aldıkları ısı miktarları aynıdır A) Yalnız X B) Yalnız Y C) X ve Y D) X, Y ve Z 10) Bir sesin frekansı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? A) Titreştirilen maddenin haline B) Titreştirilen maddenin yoğunluğuna C) Titreştirilen maddenin cinsine 8) X K F 1 Y L F 2 Z M F 3 D) Titreştirilen maddenin yaptığı titreşim hareketinin genliğine Özdeş X,Y ve Z cisimlerini K, L ve M yollarında sabit süratle eşit süre hareket ettirdikten sonra eline alıp cisimlerin tabanlarındaki sıcaklığı karşılaştırılıyor. Ulaşılan sonuç; X>Y>Z olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? I. Sürtünme kuvveti ile cismin enerjisi ısı enerjisine dönüşebilir. II. M yüzeyinin sürtünme özelliği en azdır. III. En büyük kuvvet F 3 dür. A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 11) I- Bakır Çekiç ve balyoz yapımında II- Demir Elektrik kablolarında III- Kurşun Çatı kaplamalarında Yukarıda bazı elementler ve kullanım alanları verilmiştir. Hangi elementlerin kullanım alanları doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III 2

3 12) I- H 2 II- Fe III- CO IV- O 3 V- NH 3 Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi elementtir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 15) Nötr X atomu ve X m iyonu için aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Nötr X atomu ile X m iyonunun elektron sayısı farklıdır B) m, pozitif ise X m katyondur C) Nötr X atomu ile X m iyonunun proton sayısı farklıdır D) m, negatif ise X m anyondur 13) Aşağıda isimleri karışık olarak verilen elementlerden hangisinin sembolü yanlıştır? Element A) SODYUM S B) CIVA Hg C) İYOT I D) DEMİR Fe Sembolü 16) X - ile Y 2+ iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre, X in proton sayısı ile Y nin proton sayısı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) X+3=Y B) X+2=Y C) X=Y+3 D) X=Y+1 14) I. Atomun hacmini oluştururum. II. Atomun kütlesinin yaklaşık yarısını oluştururum. III. Elektronlara çekim kuvveti uygularım. IV. Çok büyük hızla hareket ederim. Yukarıdaki ifadelerden hangi ikisi atomu oluşturan aynı parçacığa aittir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV D) III ve IV 17) Atom numaraları verilen 11 Na, 8 O, 17 Cl, 13Al elementlerinden hangisinin kararlı hale geçerken elektron sayısındaki değişim en fazla olur? A) Na B) O C) Al D) Cl 3

4 18) İyon haline geçen bir atomun, I- Atom numarası II- Elektron sayısı III- Kimyasal özellikleri Niceliklerinden hangileri değişir? A) Yalnız II B) Yalnız III 20) Mg 2+, Al 3+,K +, Cl -, S 2-, I - iyonları arasında formülü verilen bileşiklerden hangisi oluşamaz? A) MgK 2 B) AlCl 3 C) Al 2 S 3 D) Al 2 S 3 C) I ve III D) II ve III 21) I. Protein II. Vitamin III. Yağ IV. Karbonhidrat V. Mineral VI. Su 19) K L M Ağız, mide ve bağırsaklarda hiçbir şekilde sindirimi gerçekleşmeyen ve doğrudan kana emilen besin maddeleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, II, VI B) II, III ve V C) II, V ve VI D) II, IV ve VI 1L su 10g toz şeker 2L su 10g Küp şeker 1L su 20g toz şeker Yukarıdaki K,L,M kaplarındaki eşit sıcaklıktaki sulara şeker eklenerek çözelti oluşturuluyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır? I. L kabındaki çözelti, M kabındaki çözeltiden daha seyreltiktir. II. II. M kabındaki çözelti, L kabındakinden daha seyreltiktir. III. L kabındaki çözelti, K kabındaki çözeltiden derişiktir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III 22) Aşağıda verilen olaylardan hangisi boşaltım değildir. A) Akciğerlerden karbondioksit gazının dışarıya atılması B) Deriden terleme yolu ile su ve tuz atılması C) Böbreklerde oluşturulan idrarın dışarı atılması D) Anüsten dışkının vücut dışına atılması 4

5 23) I. Akciğer toplardamarı II. Böbrek atardamar III. Karaciğer atardamarı İnsanda büyük kan dolaşımı gerçekleşirken kan, aşağıda verilen damarlardan hangilerine uğrar? A) Yalnız l B) Yalnız II C) l, II D) II, III 26) I. Okunan bir yazının öğrenilmesi II. Ayağına diken batan bir kişinin ayağını hızla çekmesi III. Ağza alınan bir limonun tadının algılanması IV. Denize bakıldığında, mavi olarak görülmesi. Yukarıda verilen insana ait davranışlardan hangisinin kontrolü beyin tarafından yapılmaz? A) I B) II C) III D) IV 24) Aşağıda verilenlerden hangisi karaciğerin boşaltımla ilgili görevidir? A) Safra salgılamak B) Zehirli maddeleri az zehirli hale dönüştürmek C) A,D,E ve K vitaminlerini depolamak D) Glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolamak 27) Elimizi içinde sıcak su bulunan bir kaba daldırdığımızda sıcaklığı hissedince hemen geri çekeriz. X DERİ Y Z 25) "Hücreler canlıdır" diyen bir araştırmacı, görüşünün doğruluğunu ispatlamak için, hangi özelliği kullanamaz? A) Hücreler beslenerek, zamanla büyür ve gelişirler. B) Hücreler, belli bir kütle ve hacme sahiptirler. C) Hücreler solunum yaparak, besinlerden enerji üretirler. D) Hücreler kalıtsal madde taşıyarak, belli dönemlerde bölünerek çoğalırlar. KAS Bu olay yukarıdaki şemayla gösterildiğinde X,Y ve Z sinirleri hangi seçenekte doğrudur? X Y Z A) Motor Ara Duyu B) Duyu Motor Ara C) Duyu Ara Motor D) Ara Motor Duyu 5

6 28) I. Vücudundaki iyot oranı azdır. II. Tiroksin az salgılanır. III. Tiroit bezi büyür. Guatr hastalığı olan kişide yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görülür? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III 29) I. Tiroit II. Pankreas III. Hipofiz Yukarıda endokrin sistemi oluşturan bazı iç salgı bezleri verilmiştir. Bunlardan hangisi ya da hangileri kemik dokunun oluşumu ve gelişiminde etkilidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III 30) I. Parathormon II. Aldesteron III. Kalsitonin Yukarıda verilen hormonlardan hangisi ya da hangileri vücutta mineral madde dengesinin sağlanmasında görevlidir? Birinci bölüm soruları bitmiştir. İkinci bölüme geçiniz. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I,II ve III 6

7 1) X K L Nötr ve iletken K ve L cisimlerine (-) yüklü X cismi Şekil-I deki gibi yaklaştırılıyor ve X cismi uzaklaştırılmadan K ve L cisimleri birbirinden ayrılıyor. Daha sonra L cismi şekil-ii deki gibi (+) yüklü elektroskopa yaklaştırıldığına göre elektroskopun yapraklarında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlenir? A) Tamamen kapanır B) Biraz açılır Yalıtkan ayaklar Şekil (I) C) Önce açılır, sonra kapanır D) Biraz kapanır L Şekil (II) 3) Bir cismin ağırlığı aşağıdakilerden hangisinde artar? 4) A) Ay dan dünya ya getirildiğinde B) Atmosfer içerisinde yükseltildiğinde C) Kutuplardan ekvatora getirildiğinde D) Deniz seviyesinden yükseklere çıkarıldığında A B N 30 o 60 o Bir ışın A ortamından B ortamına geçerken şekildeki gibi kırılıyor. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Işının gelme açısı 30 o dir B) Işın, normalden uzaklaşarak kırılmıştır C) Işının kırılma açısı 30 o dir D) A ortamı, B ortamından daha yoğundur 2) Şekildeki aynı maddeden yapılmış direnç tellerinden hangileri, nasıl bağlanırsa en büyük eşdeğer direnç elde edilir? Direnç L 2L L S S 2S (I) (II) (III) A) I ve III Paralel B) I ve II Seri C) I ve III Seri D) II ve III Paralel Bağlama Şekli 5) K, En büyük gezegen L, Güneşe en yakın gezegen M, En çok uydusu olan gezegen Özellikleri verilen gezegenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? K L M A) Jüpiter Satürn Merkür B) Satürn Merkür Venüs C) Jüpiter Merkür Jüpiter D) Uranüs Merkür Satürn 7

8 6) Modern atom teorisine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Elektronların yerleri kesin olarak tespit edilemez B) Elektronlar çekirdeğin çevresindeki katmanlarda bulunur C) Elektronların bulunabileceği yerler elektron bulutu olarak adlandırılır D) Elektronlar çok hızlı hareket eder 9) Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir? I- NaCl II- O 2 III- C 6 H 12 O 6 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 7) Aşağıda verilen atomlardan hangi ikisi arasında kovalent bağlı bileşik oluşabilir? A) X 3, Y 7 B) X 2, Y 10 C) X 8, Y 16 D) X 11, Y 15 10) K: Besin maddelerinde bulunur. Vücudumuzun temel ihtiyaç maddelerinden biridir. L: Yangın söndürme tüplerinde, fotosentez sırasında ve gazlı içeceklerde kullanılır. M:Temizlik malzemelerinde, patlayıcı ve gübre yapımında kullanılır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi K,L ve M den biri değildir? A) Karbon dioksit B) Basit şeker(glikoz) C) Amonyak D) Kükürt dioksit 8) 4 tane karbon ( C ) ve 4 tane oksijen ( O ) atomu ile en fazla kaç tane CO 2 molekülü oluşturabilir? 11) I. Tohumun oluşmasını sağlamak II. Tohumun korunmasını sağlamak III. Tohumun bölge içinde yayılmasını sağlamak Yukarıdakilerin hangileri, meyvenin bitkiye sağladığı yararlardan değildir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 8 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 8

9 12) Gözde düşük şiddetteki ışıkta cisimleri görmeyi sağlayan alıcı hücreler vardır. Buna göre özelliği verilen göze ait yapı aşağıdakilerden hangisinde bulunur? A) Kör nokta B) Kornea C) İris D) Sarı nokta 15) I- Böcekçil bitki II- Mantar III- Öglena IV- Su yosunu Yukarıda verilen canlılardan hangisi ekosistemlere güneş enerjisinin girmesini sağlayamaz? A) I B) II C) III D) IV 13) I. Korun tabakası deriye renk veren hücrelerin bulunduğu kısımdır. II. Malpigi tabakası alt deride bulunur. III. Alt deride bulunan ter bezleri ile terleme yapılarak vücut ısısı düzenlenir. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 14) Sınırlı bir alanda yaşayan tek türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bir popülasyonu tanımlar? A) Toros Dağlarındaki sürüngenler B) Toros Dağlarındaki tüm canlılar C) Toros Dağlarındaki dağ keçileri D) Toros Dağlarındaki memeliler 9

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ Gök Cisimlerini Tanıyalım Güneş Sistemi Uzay Araştırmaları Bu ünitede öğrencilerin; Uzayda bulunan gök cisimlerini

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur.

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur. Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 1 H Na NO 4 1 Fe CO F Cl ublet ve Oktet uralı I Cu Zn P katmanda en çok elektron bulunmasına dublet kuralı denir. Helyum dublet kuralına uyar. ukarıda verilenlerden

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

NİTE 4. Sistemler VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Kaburgalar arası kaslar. Çizgili. Kan. Düz. Diyafram. Kalp. Böbrek. Akciğer soluk alıp vermede görevlidir

NİTE 4. Sistemler VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Kaburgalar arası kaslar. Çizgili. Kan. Düz. Diyafram. Kalp. Böbrek. Akciğer soluk alıp vermede görevlidir NİTE 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Çizgili Düz örnektir örnektir Kaburgalar arası kaslar Kan Diyafram temizler çeşitleridir Kas Kalp Akciğer soluk alıp vermede görevlidir Böbrek görevlidir teknolojiye örnektir

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi MADDE BİLGİSİ 2 Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Değersiz maddeleri altın veya gümüşe çevirebilme (felsefe taşını bulma), tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem

Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem 1. SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi canlının çevresindeki değişiklikleri algılamasını ve hızlı tepki vermesini sağlar. a. Farklı Hayvanlarda

Detaylı

Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN

Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN YAYIN KURULU Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar

Detaylı

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç ELEKTRİK ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A. ELEKTRİK AKIMI * ELEKTRON AKIMI (elektrik akımı ) * BASİT ELEKTRİK DEVRESİ * PİL.AMPUL VE ANAHTAR YAPIMI * DEVRE ELEMANLARI VE SEMBOLLE GÖSTERME

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez 8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

Fezalar Educational Institutions STS 2012 9. SINIF GRUP A

Fezalar Educational Institutions STS 2012 9. SINIF GRUP A Fezalar Educational Institutions 01 9. SINIF GRUP A Cevaplarınızı size verilen Optik Form üzerinde, yumuşak uçlu kurşun kalem kullanarak işaretlemelisiniz. Kitapçığın boş kısımlarını karalama olarak kullanabilirsiniz.

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Yasemin AYAN TAŞDEMİR PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 806 PALME

Detaylı

Biyoloji. Muhammet DAĞAŞAR. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e. Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii

Biyoloji. Muhammet DAĞAŞAR. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e. Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii Biyoloji Öğretim Programına Göre Hazırlanmıştır. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e V AVI NLARI V v «. n I. K lia S a II W W> # Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii Muhammet DAĞAŞAR Tel:

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

CANLILAR DÜNYASI. Sayfa No

CANLILAR DÜNYASI. Sayfa No 2 CANLILAR DÜNYASI Sayfa No CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE...................... 135 Hücre Zarı ve Madde Geçişi...... 135 Hücre...................... 135 Hücrenin Keşfi ve Hücre Teorisi.. 135 Hücre Yapısı................

Detaylı

izotop MALZEME BILGISI B2

izotop MALZEME BILGISI B2 1. Giriş 2. Temel Kavramlar 3. Atomlarda Elektronlar 4. Periyodik Tablo 5. Bağ Kuvvetleri ve Enerjileri 6. Atomlararası Birincil Bağlar 7. İkincil bağlar veya Van Der Waals Bağları 8. Moleküller Bu özelliklerinden

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 16 puan ) ( hava, su ve yeterli ısı - kirliliğine pil mikroskop haberleşmede - toprak şehir cereyanı, akü ve pil

Detaylı

İÇİNDEKİLER 6. SINIF DENEYLERİ I.DÖNEM

İÇİNDEKİLER 6. SINIF DENEYLERİ I.DÖNEM İÇİNDEKİLER 6. SINIF DENEYLERİ I.DÖNEM 1.1. Mikroskobun Yapısının Tanıtılması 1.2. Soğan Zarının İncelenmesi 1.3. Ağız İçi Epitel Hücrelerinin İncelenmesi 2.1. En Süratli Kim? 2.2. Misketlerle Oynayalım

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı