T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ İHALE DOSYASI

2 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR

3 İÇİNDEKİLER İDARİ ŞARTNAME MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ... 1 İHALE DOSYASI 1 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR... 2 MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ... 5 İDARİ ŞARTNAMESİ... 5 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR... 6 Madde 1. TANIMLAR... 1 Madde 2. İHALENİN KONUSU VE AMACI... 3 Madde 3. İŞİN SÜRESİ... 4 Madde 4. İHALENİN YÖNTEMİ VE YASAL DAYANAĞI... 5 Madde 5. İRTİBAT BİLGİLERİ VE İHALE DOSYASI... 5 Madde 6. İHALENİN NEREDE VE NASIL YAPILACAĞI... 6 Madde 7. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR... 7 Madde 8. TEKLİF DOSYASININ HAZIRLANMASI... 7 Madde 9. TEKLİFLERİN VERİLMESİ...14 Madde 10. TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ...14 Madde 11. TEKLİF DOSYALARININ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ...14 Madde 12. KOMİSYONUN YETKİSİ...16 Madde 13. İHALENİN ONAYI...16 Madde 14. SÖZLEŞME...16 Madde 15. TEMİNATLAR...16 Madde 16. TEMİNATLARIN İADESİ...17 Madde 17. İHALE VE SÖZLEŞME ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ VE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER...18 Madde 18. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI...19 Madde 19. MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER...19 Madde 20. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI...20 Madde 21. TAHSİLATLAR, ÖDEMELER VE CEZALAR...21 Madde 22. İŞ PROGRAMI...23 Madde 23. PROJE YÖNETİM MODELİ VE PROJE YÖNETİM TAKIMI (PYT)...24 Madde 24. İHALE DOSYASINDA BULUNMAYAN DİĞER HUSUSLAR...25 Madde 25. VERGİ RESİM VE HARÇLAR...25 Madde 26. SÖZLEŞMENİN VE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLARIN DEVRİ...26 Madde 27. ANLAŞMAZLIK HALİ...26 Madde 28. İHALENİN ÖZELLİĞİNDEN KAYNAKLANAN DİĞER HUSUSLAR...26 Madde 29. EKLER...36 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...41 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...48

4 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...50 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...52 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...54 MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ...55 TEKNİK ŞARTNAMESİ...55 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...56 Madde 1. GİRİŞ:...57 Madde 2. SİSTEM YAPISI:...57 Madde 3. RAPORLAR:...62 MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ...65 SÖZLEŞME TASARISI...65 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...66 Madde 1. TANIMLAR...67 Madde 2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI...67 Madde 3. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER...67 Madde 4. SÖZLEŞMENİN DİLİ...67 Madde 5. İŞ TANIMI...68 Madde 6. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ...68 Madde 7. SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER...68 Madde 8. SÖZLEŞMENİN EKLERİ...68 Madde 9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ...68 Madde 10. İŞİN YAPILMA YERİ, İŞYERİ TESLİM VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ...68 Madde 11. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER...68 Madde 12. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI...68 Madde 13. AVANS VERİLMESİ, ŞARTLARI VE MİKTARI...68 Madde 14. FİYAT FARKI...69 Madde 15. CEZALAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ...69 Madde 16. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI...69 Madde 17. İŞ VE İŞYERLERİNİN KORUNMASI VE SİGORTALANMASI...69 Madde 18. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME KONUSU İŞ İLE İLGİLİ ÇALIŞTIRACAĞI PERSONELE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI...69 Madde 19. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYETE KONU OLAN HUSUSLAR...69 Madde 20. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER...69 Madde 21. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ...69 Madde 22. YÜRÜRLÜK...69 Madde 23. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI...69 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...70

5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

6 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR

7 Madde 1. TANIMLAR Bu şartname ve eklerinde; 1.1. Bakanlık: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığını 1.2. İdare: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü 1.3. Komisyon: İdarenin bu ihale için görevlendirdiği ihale komisyonunu 1.4. Koruma Kurulu: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerini 1.5. Genel Müdürlük: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü 1.6. İhale Dosyası: İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme tasarısı ve Eklerden oluşan Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi İhale Dosyasını 1.7. Ziyaret Alanı: Listesi, bu şartnamenin maddesinde verilen müze ve örenyerlerini 1.8. Ziyaretçi: Ziyaret Alanına ziyarette bulunanları 1.9. Bilet: Ziyaretçilerin, Ziyaret Alanına giriş hakkı elde etmek için bedel ödeyerek veya usulüne uygun olarak bedelsiz temin ettiği bilet, bilet benzeri diğer araçlar, giriş kartları ve sair unsurları Bilet Geliri: Bilet Satış Fiyatından elde edilen geliri Diğer Gelirler: Bilet Geliri dışında kalan, bu şartnameye konu iş sayesinde elde edilen diğer tüm gelirleri Bilet Satış Fiyatı:Biletin ziyaretçiye satış fiyatını Bilet Net Fiyatı:Biletin Satış Fiyatından Vergi Payının düşülmesi neticesinde elde edilen değeri, Örneğin: Bilet Satış Fiyatı = 20 (yirmi) Türk Lirası ise Bilet Net Fiyatı = 20 / 1.08 = Vergi Payı = 20 18,52 = 1,48 Türk Lirası Bilet Satış Fiyatı = 18,52 + 1,48 = 20 Türk Lirası Vergi Payı: Bilet Net Fiyatının yüzde sekizi (%8 i) nispetinde uygulanan Katma Değer Vergisini Gişe: Bilet temin edilebilen yerleri İdari Şartname : 1

8 1.16. İşyeri: Gişenin de bulunduğu, Yüklenicinin bu şartname konusu mal ve hizmetleri temin edeceği Ziyaret Alanını İstekli: Bu İhale Dosyasına uygun teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduğu iş ortaklıklarını Yüklenici: İhale Dosyasından hareketle, verdiği teklif uygun bulunarak İdare ile sözleşme imzalayan İstekliyi Mal ve Hizmetler: İhale Dosyası kapsamında temin edilecek tüm mal ve hizmetleri Mal ve Hizmetler Listesi: İsteklinin bu şartnamenin maddesinde verilen listeyi doldurarak, Faaliyet Projesi Teklif Zarfına koyacağı listeyi Müzekart: Tanımı, şartnamenin maddesinde yapılan, Ziyaret Alanına giriş hakkı elde etmek için kullanılan Bileti Satış Kanalları: Gişeler ve/veya Gişelerden bağımsız satış kanallarını Banka Hesabı: Sözleşmenin imzalanması aşamasında münhasıran Bilet Geliri ve Diğer Gelirlerden İdareye ayrılacak payların toplanacağı, sahibi İdare olan ticari mevduat hesabını Garanti Edilen Yıllık Ciro: Yüklenicinin, sözleşmenin uygulanmakta olduğu cari yılın ilk günü ile son günü arasında (ilk ve son günler dahil); bu şartname konusu iş sayesinde elde edeceğini garanti ettiği Bilet Geliri ile Diğer Gelirlerin toplamından oluşan değeri (Diğer Gelirlere uygulanacak Katma Değer Vergisi %18 olarak hesaplanacaktır) (2010 yılı için yılın ilk günü sözleşme imza tarihidir) Garanti Edilen Yıllık Net Ciro: Garanti Edilen Yıllık Cirodan söz konusu yıla ait Vergi Payının ve Diğer Gelirlere uygulanan Katma Değer Vergisinin çıkarılması ile oluşan değeri Gerçekleşen Yıllık Net Ciro: Yüklenicinin, sözleşmenin uygulanmakta olduğu cari yılın ilk günü ile son günü arasında (ilk ve son günler dahil) elde ettiği Vergi Payı hariç Bilet Geliri ile Diğer Gelirlerin Katma Değer Vergisi Hariç kısmının toplanması ile elde edilen değeri İdare Payı: Garanti Edilen Yıllık Net Cirodan, Yüklenici Payının düşülmesi ile elde edilecek değeri Teklif Değeri: Şartnamenin maddesinde verilen Mali Teklif Özeti (Bilet Gelirleri) tablosunun A kolonunun TOPLAM satırındaki değere, aynı maddedeki Mali Teklif Özeti (Diğer Gelirler) tablosunun E kolonunun TOPLAM satırındaki değer eklenerek bulunan değeri İdari Şartname : 2

9 1.29. Teklif Oranı: Şartnamenin maddesinde verilen Mali Teklif Özeti (Bilet Gelirleri) tablosunun B kolonundaki değeri Teklif Edilen İdare Geliri: Şartnamenin maddesinde verilen Mali Teklif Özeti (Bilet Gelirleri) tablosunun TOPLAM satırının D kolonundaki değere, aynı maddedeki Mali Teklif Özeti (Diğer Gelirler) tablosunun H kolonunun TOPLAM satırındaki değer eklenerek bulunan değeri Zorunlu Belgeler: Şartnamenin 8.6. maddesinde listelenen belgeleri Zorunlu Belgeler Zarfı: Şartnamenin 8.6. maddesinde özellikleri açıklanan ve Zorunlu Belgelerin içine konduğu zarfı Faaliyet Projesi Teklifi: Özellikleri şartnamenin 8.7. maddesinde açıklanan, Yüklenicinin bu şartname konusu işi nasıl gerçekleştireceğine dair faaliyetlerini öneren teklifi Faaliyet Projesi Teklif Zarfı: Özellikleri Şartnamenin maddesinde açıklanan ve Faaliyet Projesi Teklifinin içine konduğu zarfı Mali Teklif: Özellikleri şartnamenin 8.8. maddesinde açıklanan, İsteklilerin şartnamenin bu şartname konusu iş için verecekleri Teklif Değeri, Teklif Oranı ve Teklif Edilen İdare Gelirini gösterir teklif mektubunu Mali Teklif Zarfı: Şartnamenin maddesinde özellikleri açıklanan ve Mali Teklifin içine konduğu zarfı Dış Zarf: Şartnamenin 8.5. maddesinde özellikleri açıklanan ve Zorunlu Belgeler Zarfı, Faaliyet Projesi Teklifi ile Mali Teklifin birlikte içine konacağı zarfı PYT: Yetkileri ve fonksiyonları, Madde 23 de açıklanan Proje Yönetim Takımını ifade eder. Madde 2. İHALENİN KONUSU VE AMACI 2.1. İhalenin konusu, Gişelerin İdare adına işletilmesi, giriş kontrol sistemlerinin modernizasyonu ve bu kapsamda Bilet tasarımı, üretimi, satışı ve pazarlanması ile tüm giderleri Yükleniciye ait olmak üzere Mal ve Hizmetlerin sağlanması işidir Müze ve örenyerlerinin gelirleri taşıdığı potansiyele göre düşüktür. Başta genel tanıtım, pazarlama ve satış kanallarının yetersizliği olmak üzere, fiyatlandırma, teknolojik uygulama, denetim, ziyaret yönetimi, insan kaynağı gibi alanlardaki sorunlar gelir tahsilatını, dolayısıyla da gelir seviyesini olumsuz yönde etkilemektedir. İdari Şartname : 3

10 2.3. Müze ve örenyerlerini ziyaret edenlerin ilk temas noktası olan bilet gişeleri ve kontrol noktalarındaki insan kaynağı ile kimi teknolojik uygulama yetersizlikleri ziyaret tecrübesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle müze ve örenyerlerimizin yerli ve yabancı ziyaretçiler ve ilgili tüm kesimler nezdinde daha olumlu bir algıya kavuşturulması için her türlü temas noktasındaki hizmetin, ziyaretçi odaklı olarak hızlı bir biçimde görülmesi, yerli ve yabancı ziyaretçiler ile kurulan iletişimin geliştirilmesi, tahsilatın güvenli yollardan ve çok sayıda modern satış kanalı vasıtasıyla yapılması önem taşımaktadır Bu ihale ile ziyaretçi erişimini kolaylaştırmak ve özendirmek üzere müzekartlar, şehir kartları, kiosklar ve promosyonlar gibi yöntemlerle müze ve örenyerleri ile bu yerlere bağlı kalmaksızın yoğun kültürel talebin olabileceği başkaca mekânlarda ve İnternet ortamında satış imkânlarının yaratılması ile kültür turizmi hacminin büyütülmesi ve böylece: a) Kültürel varlığın korunması, geliştirilmesi, ihyâsı ve tanıtımı için daha fazla kaynak sağlamak üzere müze ve örenyeri gelirlerinin artırılması, b) Müze ve örenyerlerinin ziyaretçi sayısının artırılması, c) Müze ve örenyerlerinin yüksek temsil gücüne eriştirilmesi, algısının güçlendirilmesi için ziyaretçi hizmetlerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Yüklenici, ihale kapsamındaki işleri yürütmek üzere tek yetkili olacaktır. İhale konusu tüm yönetsel hususlarda, ticari faaliyetlerin bütününe dair işleyişte, gelirlerin artırılması, faaliyetler arasında eşgüdüm sağlanması gibi hususlarda da İdarenin muhatabı münhasıran Yüklenici olacaktır. Ancak bu durum, bir İmtiyaz anlamına gelmeyecektir. Bu ihale ile İdare, a) Mevzuat çerçevesinde kendisine verilen görevleri devretmeyeceği için, b) Müze işletmeciliği işinin bu ihale konusu olmaması nedeniyle, c) İş sürecinde (tahsilatlar da dahil olmak üzere) tüm mali denetim ve yönetim münhasıran İdareye ait olacağı için d) İş sürecinde Bilet Satış Fiyatını belirleme yetkisi münhasıran İdareye ait olacağı için verilecek tek yetkililik bir imtiyaz sözleşmesi olarak mütalaa edilmeyecektir. Madde 3. İŞİN SÜRESİ İş, tarihinde tamamlanmış olacaktır. İdari Şartname : 4

11 Madde 4. İHALENİN YÖNTEMİ VE YASAL DAYANAĞI 4.1. İhale, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunun 27/07/2009 tarih ve 352 sayılı kararı ile aynı Yönetim Kurulunun 24/06/2010 tarih ve 200 sayılı kararı; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği; 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 51. maddesinin (g) fıkrasına dayanılarak yapılacaktır Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olup İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi seçmekte serbesttir. Yine belirtilen Kanun çerçevesinde Komisyonun aldığı ihale kararı ita amirince karar tarihinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içinde onaylanacak veya iptal edilebilecektir. İta amirince kararın onaylanması halinde sözleşme imzalanacaktır. Madde 5. İRTİBAT BİLGİLERİ VE İHALE DOSYASI 5.1. Adı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 5.2. Adresi: Fevzi Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:4 Ulus Ankara 5.3. Telefon numarası: (312) (312) Faks numarası: (312) Elektronik posta adresi: 5.6. İlgili personelin adı, soyadı ve unvanı: Proje Koordinatörü Sermin Dedeoğlu, Kültür ve Turizm Uzmanı 5.7. Şartnameler, 5.2. maddesindeki adreste veya İnternet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ancak, İsteklilerin İdare tarafından onaylanmış İhale Dosyasını satın alması zorunludur İhale dosyasının bedeli beşbin Türk Lirasıdır (5.000, TL). İhale dosyasının bedeli 5.2. maddesinde belirtilen adreste bulunan Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına veya Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara Heykel Şubesinde bulunan TR IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır İhale dosyasını satın alanların, bir örneği bu şartnamenin maddesinde verilen formu, İhale Dosyasını satın aldıkları günü takip eden ilk işgünü mesai saati bitimine kadar imzalayarak İdareye elden teslim etmesi zorunludur. Söz konusu formun doldurulmaması veya formda eksik veya yanlış bilgi verilmesi durumlarında ve şartname satın alınmasından sonra meydana gelebilecek değişikliklerin ilgililere ulaşmaması halinden İdare sorumlu tutulamaz. İdari Şartname : 5

12 Madde 6. İHALENİN NEREDE VE NASIL YAPILACAĞI 6.1. Teklifler, 13/09/2010 tarihinde, saat 10:00 da, İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek Ankara adresinde bulunan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Giriş Kat Toplantı Salonunda, İsteklilerin de hazır bulunacağı Komisyon huzurunda açılacaktır İhale Dosyasında belirtilen usule uygun olarak, ilanda belirtilen zamanda verilmiş olan tekliflerin, Komisyonca, önce Zorunlu Belgeler Zarfı açılacak ve şartnamenin 8.6. maddesinde belirtilen belgeler incelenecek, anılan belgeleri tam ve hatasız olan İsteklinin Faaliyet Projesi Zarfı ve Mali Teklif Zarfı Madde 11 de belirtilen yönteme göre değerlendirilmek üzere muhafaza edilecektir Bu şartnamenin 6.1. maddesinde belirtilen yer, gün ve saatte bulunmayan veya noter tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen İsteklinin Dış Zarfı açılmayacak, teklifi değerlendirilmeyecek ve sözkonusu İstekli ihaleye katılmamış sayılacaktır. Bu durumdaki İsteklinin ihalenin yapılış tarzına veya sonucuna itiraz etme hakkı yoktur Ayrıca, bu şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, İhale dosyasının bağlayıcı ve ayrılmaz bir parçasıdır İstekli tarafından, İhale Dosyasının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk İstekliye aittir. İhale Dosyasında öngörülen kıstaslara ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler ihale dışı bırakılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecektir Şartnameler ve eklerinde belirtilen esas, usul ve şekil şartlarına uygun olmayan veya karşı şartlar taşıyan teklifler ile Zorunlu Belgelerin biri veya daha fazlasını ihtiva etmeyen, üzerinde kazıntı, silinti olan teklifler geçersiz sayılır ve ilgili İstekli ihale dışı bırakılır Kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif verenler ihale dışı bırakılırlar. Bu durumun sonradan tespiti halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir ve teminat irad kaydedilir. Yüklenicinin seçilmiş olduğu ancak henüz sözleşmenin imzalanmadığı durumda ise Yüklenici seçimi iptal edilir ve geçici teminat irad kaydedilir İstekli ortaklarından birinin, kamu hizmetlerinden men, ağır hapsi gerektiren fiillerden veya yüz kızartıcı suçlardan biri nedeniyle hüküm giymiş olması halinde İstekli ihale dışı kalacaktır Teklifler verildikten sonra herhangi bir şekilde verilen tekliflerde değişiklik yapılamaz, teklifler geri alınamaz. İdari Şartname : 6

13 6.10. İhale dosyası: a. İdari Şartname b. Teknik Şartname c. Sözleşme Tasarısı d. Varsa yayınlanan zeyilnamelerden oluşur Madde 7. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince, geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamazlar sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin İsteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İstekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan İstekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan İstekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. Madde 8. TEKLİF DOSYASININ HAZIRLANMASI 8.1. Teklifler, idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı ve varsa tüm zeyilnameler göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır Teklifler, İstekliler tarafından şartname, sözleşme tasarısı ve varsa zeyilnamelerin tamamen okunup kabul edildiği belirtilerek imzalanacaktır İhale ile ilgili olarak sadece şartname satın alan İstekliler tarafından ve yazılı olarak soru sorulabilecek; cevaplar ise İdare tarafından şartname satın alan İdari Şartname : 7

14 İdari Şartname : 8 MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, tüm isteklilerin şartnamenin maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formundaki yetkiliye, Madde 18. esaslarına göre gönderilecektir. İhale tarihinden on (10) gün öncesine kadar sorulan sorulara cevap verilecek, bu tarihten sonra yöneltilecek sorulara cevap verilmeyecektir Şartname ve sözleşmenin dili Türkçedir. Tüm yazışmalar, teklif mektupları ve gerekli belgeler Türkçe olarak düzenlenecektir Dış Zarf: Teklif Dosyası, Dış Zarf içine konmuş olan Zorunlu Belgeler Zarfı, Faaliyet Projesi Zarfı ve Mali Teklif Zarfından oluşacaktır. Dış zarfın üzerine İsteklinin Adı veya Unvanı, açık adresi yazılacaktır. Dış Zarfın üzerine ayrıca: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYON VE YÖNETİMİ İŞİ TEKLİF DOSYASI ifadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra; yapıştırılan yerleri, İsteklinin maddesine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve İstekli tarafından kaşelenecektir Zorunlu Belgeler: Aşağıda sıralanan Zorunlu belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan teklifler reddedilerek, söz konusu teklif sahibi İstekliler ihaleye katılmamış sayılacaklardır. Zorunlu Belgeler, Zorunlu Belgeler Zarfına konacak ve bu zarfın üzerine İsteklinin Adı veya Unvanı, açık adresi yazılacaktır. Zorunlu Belgeler zarfının üzerine ayrıca: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYON VE YÖNETİMİ İŞİ ZORUNLU BELGELER ZARFI ifadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra; yapıştırılan yerleri, İsteklinin maddesine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve İstekli tarafından kaşelenecektir İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, şartnamenin maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı İlgili muhtarlık tarafından temin edilmiş, İsteklinin Kanuni İkâmetgâh Adresi Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

15 belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait), tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış veya apostile kaşesine havi olması gerekir) aslı İhale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı İhale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı Şartnamenin 5.8. maddesinde belirtilen; İhale Dosyasının satın alınmış olduğuna ilişkin banka dekontu veya makbuzun aslı. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dosyasını satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekont veya makbuzun aslını vermeleri gereklidir Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dosyasını satın almış olmaları ve pilot ortağın satınaldığı İhale Dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir Bir örneği şartnamenin maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı Bir örneği şartnamenin maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname Özellikleri şartnamenin maddesinde açıklanan geçici teminat İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisi, şartnamenin , , , , , , ve maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve İdari Şartname : 9

16 ayrıca şartnamenin maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir Faaliyet Projesi Teklifi: Faaliyet Projesi Teklifi sözleşme süresince Yüklenicinin yürüteceği tüm çalışmaların ve bu çalışmalara ilişkin ilkelerin belirtileceği ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak düzenleneceği dokümanı ifade eder İstekliler Faaliyet Projelerine ilişkin sunumlarını, şartnamenin maddesi çerçevesinde gerçekleştireceklerdir Faaliyet Projesi Teklif Zarfının üzerine İsteklinin Adı veya Unvanı, açık adresi yazılacaktır. Faaliyet Projesi Teklif Zarfının üzerine ayrıca: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYON VE YÖNETİMİ İŞİ FAALİYET PROJESİ TEKLİF ZARFI İfadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra; yapıştırılan yerleri, İsteklinin maddesine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve İstekli tarafından kaşelenecektir Faaliyet Projesi Teklifi aşağıda belirtilen unsurları içerecek şekilde hazırlanacak ve Mal ve Hizmetler Listesi ile birlikte üç (3) kopya halinde, İstekli tarafından uygun görülecek boyutlarda, yeterli bilgiyi barındıran bir doküman olarak basılı halde teslim edilecektir. Faaliyet Projesi Teklifi CD veya DVD ortamında Faaliyet Projesi Teklif Zarfı içinde ayrıca teslim edilecektir. Faaliyet Projesi Teklifinden Mal ve Hizmetler Listesi çıkmayan İsteklinin teklifi reddedilecektir İhale Konusu İş İçin Kurulacak Yönetim Modeli Önerisi: İhale Konusu İş İçin Kurulacak Yönetim Modeli Önerisi aşağıdaki başlıkları içerecektir. Organizasyon şeması İş akış şeması İşletme süresi boyunca işbirliği yapılması öngörülen kuruluşların listesi Danışma Kurulu Yönetim kademesinin nitelikleri ve yetki dağılımı (CV verilmesi şart değil) Satış personelinin genel nitelikleri (CV verilmesi şart değil) Eğitim ve istihdam politikası İstihdam projeksiyonu Yatırım projeksiyonu Finansman kaynakları İdari Şartname : 10

17 İhale Konusu İş İçin Önerilen Yazılım Özellikleri: İdare tarafından kullanılmakta olan mevcut yazılım devre dışı bırakılacak olup, İhale Konusu İş İçin Önerilen Yazılım Özellikleri aşağıdaki başlıkları içerecektir. Genel tarif ve akış şeması Daha önce tecrübe edilip edilmediği Teknik şartnamede belirtilen özellikler dikkate alınarak verilecek bilgiler İdarenin, şartnamenin maddesine göre verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname çerçevesinde; satış, tahsilat, bilet ve kart üretimi, stok durumu, ziyaret sayısı gibi bilgileri eşzamanlı olarak elektronik ortamda izlemesi için teknolojik model ve uygulama önerileri Faaliyetler hakkında raporlama yaklaşımları ve önerileri Müze ve Örenyerleri için Önerilen Giriş Kontrol Donanımları: Müze ve Örenyerleri için Önerilen Giriş Kontrol Donanımları aşağıdaki başlıkları içerecektir. Genel donanım özellikleri Turnike veya benzer sistemlerin garanti süreleri Bakım onarım politikası ve muhtemel çözüm ortakları Kurulum süreleri Önerilen Satış ve Pazarlama Modeli: Önerilen Satış ve Pazarlama Modeli aşağıdaki başlıkları içerecektir. Satış ve pazarlama stratejisi ve planı Yurtiçi ve yurtdışı iletişim faaliyetleri Özelde Turizm sektörüne yönelik iletişim stratejisi Önerilen Müşteri Memnuniyeti Çalışmaları: Önerilen Müşteri Memnuniyeti Çalışmaları aşağıdaki başlıkları içerecektir. Anketler Yönlendirme ve bilgilendirme çalışmaları Ziyaret trafiği yönetimi Müşteri ilişkileri yönetimi Varsa dönemsel kampanyalar Yukarıdaki konularda İdarenin geri beslenmesi stratejisi Önerilen İşbirliği Projeleri: Önerilen İşbirliği Projeleri aşağıdaki başlıkları içerecektir. Bakanlık ile ortak projeler, işbirlikleri Genel olarak turizm sektörü, özelde ise seyahat acenteleri ve rehberler ile işbirliği önerileri İdari Şartname : 11

18 Varsa yurt dışındaki ve yurt içindeki diğer müzeler, kültür ve sanat kurumlarıyla ortak projeler, işbirlikleri Önerilen İş Geliştirme Projeleri: Önerilen İş Geliştirme Projeleri aşağıdaki başlıkları içerecektir. Araştırma ve geliştirme çalışmaları Gelir yönetimi yaklaşımı içinde verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar Müze ve örenyerleri ziyaret sayısını artırmaya yönelik çalışmalar Ziyaret yoğunluğunun arttığı günleri daha düşük ziyaret yoğunluğu olan günlerle dengeleyecek tedbirler Müzeleri ziyaret etmeyen turistik kapasiteye erişim Müzekart sahipleri için tasarlanacak özel uygulamalar Önerilen Ürün Geliştirme Projeleri: Önerilen Ürün Geliştirme Projeleri aşağıdaki başlıkları içerecektir. Müzekart (Türk vatandaşları için) Müzekartlar (şehirler için) Biletler Gişede ve işyerlerinde Bilet dışında herhangi birşey satılmayacaktır. Önerilecek ürünler münhasıran yukarıda sıralanan unsurların gelişmesine hizmet edecektir. Bunlar dışında kalan ürünlerin gerekmesi halinde Gişeler de dahil herhangi bir satış kanalı ile satışına PYT karar verecektir Önerilen Ödeme Araçları: Önerilen Ödeme Araçları aşağıdaki başlıkları içerecektir. Kiosklar İnternet satışları Mobil (GSM) ödeme Yabancı para ile ödeme Diğer Önerilen Güvenlik Yaklaşımı: Önerilen Güvenlik Yaklaşımı aşağıdaki başlıkları içerecektir. İnternet üzerinden satışların güvenliği Kiosk ve kredi kartı ödemeleri güvenliği Bilet güvenliği Satış noktalarının güvenliği Nakit tahsilatın güvenliği Gişe Güvenliği Bilişim Güvenliği İdari Şartname : 12

19 Önerilen Web Siteleri ve İnternet Satışları Modeli: Önerilen WEB Siteleri ve İnternet Satışları Modeli aşağıdaki başlıkları içerecektir. Kapsam dahilindeki her türlü Bilet, ürün ve hizmetin İnternet üzerinden güvenli satışı için kurulacak portal veya web sitesi ile iş modeli Önerilen Çalışma Takvimi: Önerilen Çalışma Takvimi, Madde 22 ye uyumlu olarak aşağıdaki başlıkları içerecektir. Gişelerin teslim alınma tarihleri İşletmeye geçme tarihleri Türk vatandaşları için geçerli Müzekart ın satış ve pazarlama başlangıcı Yabancı ziyaretçilere de açık olacak şehir ve/veya bölgelere yönelik müzekartların yürürlük tarihleri 8.8. Mali Teklif: Mali Teklif, şartnamenin ve maddelerinde belirlenen formlarla sunulacaktır İstekli, ilk yıldan başlayarak takip eden altı (altıncı yıl dahil) yıl için, her bir Ziyaret Alanı için ayrı ayrı olmak üzere şartnamenin maddesinde belirtilen Müze veya Örenyeri Mali Teklif Formunu dolduracaktır İstekli, yukarıdaki maddede belirtilen Müze veya Örenyeri Mali Teklif Formlarının icmalini, şartnamenin maddesine göre vereceği Mali Teklifte, ilgili maddede açıklanan şekliyle yapacaktır Garanti Edilen Yıllık Net Ciro olarak, 2010 yılı hariç olmak üzere herhangi bir yıl için , TL (Yüz milyon Türk Lirası) ndan daha düşük teklif veren İsteklilerin teklifleri reddedilecek ve ihale dışı bırakılacaklardır Şartnamenin maddesinde verilen Mali Teklif Özeti (Diğer Gelirler) Tablosundaki yıllara ait tahmin edilen gelir kalemlerine ek yapmak isteyen İstekliler, söz konusu tablodaki mevcut satırları korumak kaydıyla ek satırlar açabilirler. Bu tabloda Ürünler başlığı ile verilen satırlardaki ürünler, İsteklinin şartnamenin maddesine göre geliştireceğini taahhüt ettiği ürünlerdir İstekli, şartnamenin ve maddelerinde belirtilen belgeleri topluca bir zarfa koyacak ve bu zarfın üzerine İsteklinin Adı veya unvanı, açık adresi yazılacaktır. Mali Teklif zarfının üzerine ayrıca: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYON VE YÖNETİMİ İŞİ MALİ TEKLİF ZARFI İdari Şartname : 13

20 İfadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra yapıştırılan yerleri, İsteklinin maddesine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve İstekli tarafından kaşelenecektir Mali tekliflerde, şartnamenin ve maddelerinde belirtilen belgeler dışında belge bulunması halinde, İsteklinin teklifi Komisyon tarafından değerlendirilmeyecek ve teklif reddedilecektir. Madde 9. TEKLİFLERİN VERİLMESİ Teklifler, 13/09/2010 tarihinde, saat 08:45 09:45 arasında, 09:45 e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında şartnamenin 6.1. maddesinde belirtilen yere teslim edilecektir. İdarenin, verilen teklif mektuplarının, şartnamenin 8.5. maddesinde belirtilen Dış Zarf şekil şartına uymaması halinde teklif mektubunu kabul etmeme hakkı saklıdır. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarı esastır. Madde 10. TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklif şartları, ihale tarihini takip eden doksan (90) gün süre ile sabit kalacaktır. Madde 11. TEKLİF DOSYALARININ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Komisyon tarafından öncelikle Zorunlu Belgeler Zarfı açılarak incelenecek, şartları sağlayan, belgeleri eksiksiz ve hatasız olduğu anlaşılan teklifler huzurda okunarak tutanaklara işlenecektir Değerlendirme, isteklilerin önerdiği Faaliyet Projesi Teklifi ve Mali Teklifine, şartnamenin ve maddelerine göre verilecek puanlama üzerinden, şartnamenin maddesine göre gerçekleşecektir Zorunlu Belgeleri uygun bulunan İsteklilere Faaliyet Projesi Tekliflerini sunmak üzere altmış (60) dakika süre verilecektir. Sunum sırası ihale günü yapılacak kura ile belirlenecektir. Bu kura ile ihale gününü takip eden ilk iş günü saat 10:00 dan başlamak üzere, her gün için en fazla dört (4) İstekli için sıra ile sunum tarih ve saati belirlenecektir. Verilen tarih ve saatte hazır bulunmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır. Sunum için verilen süreye, İdarenin soracağı sorular veya talep edeceği açıklamalar için geçecek süreler dahil değildir. Bu nedenle İdare, sunumların altmış (60) dakikadan daha uzun sürmesi nedeniyle yaşanacak zaman sarkmalarından sorumlu tutulamayacak, sırası gelen İsteklinin sunumun zamanında başlamaması nedeniyle sunumunu yapmaktan vazgeçmesi hali, söz konusu İsteklinin ihale dışı bırakılarak, ihaleye teklif vermemiş kabul edilmesine neden olacaktır İstekliler Faaliyet Projesi Sunumlarını, ihale gününü takip eden ilk iş günü başlamak üzere, şartnamenin maddesinde belirtilen kurada, belirlenen tarih ve saatte, ihalenin yapılacağı adreste Komisyona takdim edeceklerdir. İdari Şartname : 14

21 Her İstekli ayrı ayrı sunum yapacak olup, İsteklinin sunumu esnasında diğer İstekliler sunumun gerçekleştiği salonda bulunmayacaklardır. Faaliyet Projesi Teklifi sunumlarında hiçbir İstekli mali teklifte bulunmayacak, dolaylı dahi olsa mali teklifte bulunan İstekliler ihale dışı bırakılacaktır Komisyon üyelerinin, birbirlerinden bağımsız yapacakları puanlamanın sonunda Komisyon Başkanı tarafından hesaplanacak aritmetik ortalamaları ile tespit edilecek Faaliyet Projesi Teklifine ilişkin puanı, yirmibeşin (25) altında olan İsteklinin Mali Zarfı açılmayacak ve söz konusu İstekli ihale dışı bırakılacaktır Sunumların yapılmasının ardından İsteklilerin Faaliyet Projesi Teklifleri ve sunumları Komisyon tarafından değerlendirilerek, şartnamenin maddesinde belirtilen şekilde puanlamaya tabi tutulacaktır Faaliyet Projesi Tekliflerine verilen puanlar son sunumun gerçekleştiği tarihi takip eden ikinci (2.) iş günü saat 10:00 da tüm İstekliler huzurunda açıklanacaktır Faaliyet Projesi Tekliflerine verilen puanlar duyurulduktan hemen sonra, İsteklilerin Mali Teklifleri huzurda açılacak ve sonuçları duyurulacaktır. Bu aşamada bulunmayan veya noter tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen İsteklinin ihalenin yapılış tarzına veya sonucuna itiraz etme hakkı yoktur Mali Teklifler, şartnamenin maddesinde belirtilen şekilde puanlamaya tabi tutulacaktır. Teklif Değeri, Teklif Oranı ve Teklif Edilen İdare Geliri hesabına mesned teşkil eden hesaplamalarda herhangi bir hata yapılmış olması halinde İsteklinin teklifi reddedilerek değerlendirme dışı bırakılacaktır İhale Komisyonu Mali Teklifleri gerek şekil, gerek içerik olarak inceleyerek; şekil şartı veya içerik itibariyle şartnameye aykırı teklif vermemiş olan İsteklilerin almış oldukları puanları İsteklilerin huzurunda açıklayacaktır Faaliyet Projesi Teklifi ve Mali Teklife ait puanları toplanarak en yüksek puanı hak eden İstekli en uygun teklifi veren İstekli olarak ilan edilecektir Puanlar virgülden sonra iki (2) hane olarak hesaplanacak olup, en yüksek puanı alan İstekli sayısının birden çok olması halinde, puanı en yüksek ve eşit olan İsteklilerden Komisyon önünde yazılı ve kapalı olarak Teklif Değeri ve Teklif Oranı teklifleri alınacak ve Teklif Edilen İdare Geliri de yeniden hesaplanıp Mali Teklifleri yeniden puanlanarak en uygun teklifi veren İstekli belirlenecektir. Eşitliğin devam etmesi halinde Komisyon, en uygun teklifi veren İstekli belirleninceye kadar İsteklilerden Mali Tekliflerini yazılı ve kapalı olarak almaya devam edecektir. Bu durumda en yüksek puanı alan İsteklinin, şartnamenin ve maddelerine göre teklif ettiği Mali Teklif Formu İdari Şartname : 15

22 ve Müze veya Örenyeri Mali Teklif Formu, nihai teklife göre, oranlanarak güncellenecektir. Madde 12. KOMİSYONUN YETKİSİ Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olup İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi seçmekte serbesttir. Madde 13. İHALENİN ONAYI 2886 Sayılı Kanun un 31. maddesi gereğince Komisyonca alınan ihale kararı İta Amirince karar tarihinden itibaren en geç onbeş (15) işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde ihale hükümsüz sayılır. Madde 14. SÖZLEŞME İhale üzerinde bırakılan İstekli, ihale kararının kendisine bildirilmesini takip eden onbeş (15) günlük süre içinde kesin teminatı vererek, sözleşme imzalayacaktır Sözleşme hertürlü masrafı İhale üzerinde bırakılan İstekliye ait olmak üzere noterlikçe tescil ettirilecektir Notere tasdik ettirilecek sözleşme bedeli İhale üzerinde bırakılan İsteklinin, teklif ettiği en yüksek Garanti Edilen Yıllık Ciro değeridir. Madde 15. TEMİNATLAR Geçici Teminat Geçici teminat üç milyon ( ) Türk Lirası dır Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde bu teminat mektubu Türkiye de mukim bir bankadan alınmış, bankanın genel müdürlüğü tarafından teyidli, limit dâhili, işin adına ve süresiz olarak tanzim edilecek ve bu husus teminat mektubunda açıkça belirtilecektir Kesin Teminat: Kesin Teminat miktarı, İhale üzerinde bırakılan İsteklinin teklif ettiği en yüksek Garanti Edilen Yıllık Ciro değerinin yüzde altısı (%6) oranında olacaktır Verilen kesin teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit dâhili, süresiz ve bankanın genel müdürlüğü tarafından teyidli olması şarttır Belirtilen süre içerisinde kesin teminatın verilmemesi ve sözleşme yapılmaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek olmaksızın Yüklenici seçimi iptal olur. Bu durumda geçici teminat İdare tarafından gelir kaydedilir ve ihaleyi kazanan İstekli, 2886 sayılı Kanunun 84. maddesi hükümleri çerçevesinde ihale yasaklısı ilan edilir. İdari Şartname : 16

23 15.3. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler: Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır. Tedavüldeki Türk parası, Türkiye de mukim bir banka tarafından düzenlenmiş süresiz ve limit dahili teminat mektupları, Kamu ihalelerinde teminat olarak kullanılabileceği kabul edilen devlet tahvilleri, hazine bonosu, her an nakde çevrilebilen devlete ait gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymetler Teminatların Özellikleri Teminat mektuplarının İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmesi şarttır Geçici ve Kesin Teminatların, nakit olarak verilmesi halinde; verilecek teminat, İdarenin T.C. Ziraat Bankası Ankara Heykel Şubesinde bulunan TR IBAN numaralı hesabına veya İdarenin Saymanlığına yatırılacak ve alınacak alındı belgeleri, Geçici Teminatlarda Zorunlu Belgeler içinde, Kesin Teminatlarda ise sözleşme imzalamadan önce doğrudan doğruya idareye verilecektir Her ne suretle olursa olsun, İdare tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz İsteklinin ortak girişim olması halinde geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Madde 16. TEMİNATLARIN İADESİ İhaleyi kazanamayan İsteklilerin geçici teminatı, Yüklenici seçiminin tamamlanmasını müteakip en geç otuz (30) iş günü içinde iade edilecektir İhale üzerinde bırakılan İsteklinin geçici teminatının iadesi için kesin teminatı sunması şarttır Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi ve şartnamenin maddesinde belirtilen sorumluluğunu eksiksiz olarak yerine getirdiğinin tespit edilmesi halinde, Kesin Teminat Yükleniciye iade edilir. İdari Şartname : 17

24 Madde 17. İHALE VE SÖZLEŞME ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ VE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER Yüklenicinin şartnamede belirtilen niteliklerden herhangi birine sahip olmadığı ya da yükümlülüklerinden birisini yerine getirmediği, Yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra anlaşılır ya da eksik bıraktığı bir unsura rastlanırsa; İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve bu durumda teminat irat kaydedilir Yüklenici ile yapılacak sözleşme, yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi, iflası, konkordato ilan etmesi, ödeme güçlüğüne düşmesi ve diğer hallerde İdare tarafından süresinden önce feshedilebilir Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi halinde, İdarenin göndereceği, nedenleri açıkça belirtilen bir uyarı yazısı ile gereğinin yapılması için kendisine on (10) günden az olmamak üzere PYT tarafından belirlenecek bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engellemez. Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın İdare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur. Sözleşmenin feshi halinde Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı: a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b) Teminat mektubu ise düzenleyen kurumdan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin borcuna mahsup edilmez Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece Yüklenicinin İdare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin bozulmasına ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, PYT tarafından tespit edilerek, bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir İdare fesih işleminden sonra işi yeniden ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz Yüklenici ile İdarenin, tasfiyenin İdare lehine olduğunun açık ve objektif bir hesaplama ile belli edildiği durumlarda Borçlar Kanunu hükümleri İdari Şartname : 18

25 çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. Ayrıca Yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin tasfiyesi söz konusu olabilir. Madde 18. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, şartnamenin maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün, yabancı İsteklilerde ise on dokuzuncu (19.) gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir Ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot ortağa yapılır. Madde 19. MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER Sözleşmenin uygulanması esnasında: a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, e) Ziyaret Alanı için şartnamenin maddesinde bahsedilen izin ve onayların gecikmesi f) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin ortaya çıkması ve söz konusu mücbir sebepler nedeniyle Yüklenicinin sözleşme hükümlerini yerine getirememesi halinde Yükleniciye PYT kararları çerçevesinde ek süre ve/veya uygulama değişikliği imkanı tanınabilir. Ancak, yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. İdari Şartname : 19

26 İdarenin, sözleşmede yer alan, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin ilgili kısmına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır veya PYT kararıyla uygulama değişikliğine gidilebilir. Bu şartta dahi sözleşme süresi uzatılmaz Kriz Hali Her yıl sonunda hesaplanmak üzere; ülkeye giren yabancı ziyaretçi sayısının, bir önceki yıl ülkeye giren yabancı ziyaretçi sayısına nazaran yüzde üç (%3) veya daha fazla azalması hali, kriz olarak değerlendirilecek ve ilgili yıl için Gerçekleşen Yıllık Net Cironun, Garanti Edilen Yıllık Net Cironun altında kalması halinde; Garanti Edilen Yıllık Net Ciro, söz konusu yılda ülkeye giren yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yıl aynı dönemde ülkeye giren yabancı ziyaretçi sayısındaki değişim oranında aşağıya çekilecektir. Madde 20. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yüklenici tarafından üstlenilen hizmetlerin konusu olan ya da hizmetin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürün ve hizmetler üzerindeki fikri ve sınai haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı iletken topoğrafyalar (chip ler), dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu hakların ve Yüklenici tarafından oluşturulmuş yazılıma ilişkin kaynak kodları ve bilgi modeli tamamı sözleşmenin bitim tarihinden bir (1) yıl önce yapılacak devir protokolü ile İdareye geçecektir Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle İdare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder. İdari Şartname : 20

27 Madde 21. TAHSİLATLAR, ÖDEMELER VE CEZALAR Tahsilatlar: Bilet Gelirine ait tüm tahsilatlar, İdarenin Banka Hesabında toplanacaktır. Nakit tahsil edilen Bilet Geliri, şartnamenin maddesinde verilen İhale Kapsamındaki Müze ve Örenyerleri Listesi nin Tahsilat Kategorisi Başlıklı Kolonunda belirtilen değerlere göre Yüklenici tarafından: A kategorisinde olan Ziyaret Alanları için, İdarenin görevlendireceği banka tarafından, ilgili banka yetkililerinin tahsil edilen nakit parayı teslim almak üzere Ziyaret Alanına geldikleri anda söz konusu banka yetkililerine teslim edilmek, B kategorisinde olan Ziyaret Alanları için, söz konusu tahsilatın gerçekleştiği günü takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar Banka Hesabına yatırılmak, C kategorisinde olan Ziyaret Alanları için, söz konusu tahsilatın gerçekleştiği günü takip eden ikinci (2.) iş günü mesai saati bitimine kadar Banka Hesabına yatırılmak, zorundadır Diğer Gelirlere ait tüm tahsilatlar Yüklenici tarafından gerçekleştirecektir. Yüklenici, her ayın son günü itibariyle, ilgili ayda gerçekleştirdiği tahsilatların dökümünü İdareye vererek; İdare Payını, ilgili ayı takip eden ayın ilk iş günü mesai saati bitimine kadar Banka Hesabına yatıracaktır. Yüklenicinin vereceği tahsilat dökümünün içereceği bilgilere PYT karar verir Ödemeler: Her hafta, bir önceki hafta elde edilen Vergi Payı hariç Bilet Geliri Teklif Oranı ile çarpılarak bulunacak değer, ilgili haftasonuna kadar Yüklenicinin banka hesabına fatura karşılığında ödenecektir. Vergi Payının tediyesinden İdare sorumludur Cezalar: Her yılın son günü itibariyle hesaplanacak olan Gerçekleşen Yıllık Net Cironun, ilgili yıl için Garanti Edilen Yıllık Net Cironun altında kalması halinde, aradaki fark kadar değer, Yüklenicinin haftalık istihkaklarından mahsup edilecek, mahsup işlemi tamamlanıncaya kadar Yükleniciye ödeme yapılmayacak ve söz konusu mahsup işlemi her halükarda en geç bir yıl içinde tamamlanacaktır. Mahsup işleminin bir yıl içinde tamamlanmaması halinde idarenin sözleşmeyi fesh etme hakkı saklıdır. Ayrıca; mahsup işleminin başladığı tarih ile mahsubun tamamlandığı tarih arasında geçen her gün için Yükleniciye; Gerçekleşen Yıllık Net Ciro ile ilgili yıl için Garanti Edilen Yıllık Net Ciro arasındaki farkın binde biri (%0,1 i) nispetinde gecikme cezası uygulanacaktır Mücbir sebeplerle bir Gişenin teslim alınamaması halinde PYT kararı ile Yüklenicinin mali yükümlülüğü mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihe kadar geçen süre için gün hesabı ile azaltılabilir. Bu durumda gecikme cezası uygulanmaz. İdari Şartname : 21

EĞİTİM : 363 ADET FEN EDEBİYAT : 980 ADET. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER : 467 ADET MÜHENDİSLİK : 342 ADET. SANAT ve MİMARİ : 373 ADET

EĞİTİM : 363 ADET FEN EDEBİYAT : 980 ADET. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER : 467 ADET MÜHENDİSLİK : 342 ADET. SANAT ve MİMARİ : 373 ADET Açık ihale usulü ile ihale edilen 2.525 Adet Yabancı Dilde Kitap mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı:

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen TEMĐZLĐK MALZEMELERĐ (5 KALEM) mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen TEMĐZLĐK MALZEMELERĐ (5 KALEM) mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR Açık ihale usulü ile ihale edilen TEMĐZLĐK MALZEMELERĐ (5 KALEM) mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR Madde 1 - Đdareye ilişkin bilgiler 1.1. Đdarenin; a) Adı:

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 6 Kalem Muhtelif İlaç Alınacaktır İhale Tarihi 08.02.2011 10:30 İhale Metni

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi 21 Kalem Muhtelif Spor Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 17.02.2011 11:00 İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 11 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Yazıcı Toner Dolumu Yapılacaktır İhale Tarihi 25.01.2011 10:00 İhale Metni YAZICI TONER DOLUMU

Detaylı

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır. 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 6.000 ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İKN. : 2010/523081 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :08.11.2010 SAATI:10.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR,BAKIM VE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR,BAKIM VE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR,BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ Afet ve Acil Durum Harcamaları

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı