T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ İHALE DOSYASI

2 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR

3 İÇİNDEKİLER İDARİ ŞARTNAME MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ... 1 İHALE DOSYASI 1 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR... 2 MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ... 5 İDARİ ŞARTNAMESİ... 5 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR... 6 Madde 1. TANIMLAR... 1 Madde 2. İHALENİN KONUSU VE AMACI... 3 Madde 3. İŞİN SÜRESİ... 4 Madde 4. İHALENİN YÖNTEMİ VE YASAL DAYANAĞI... 5 Madde 5. İRTİBAT BİLGİLERİ VE İHALE DOSYASI... 5 Madde 6. İHALENİN NEREDE VE NASIL YAPILACAĞI... 6 Madde 7. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR... 7 Madde 8. TEKLİF DOSYASININ HAZIRLANMASI... 7 Madde 9. TEKLİFLERİN VERİLMESİ...14 Madde 10. TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ...14 Madde 11. TEKLİF DOSYALARININ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ...14 Madde 12. KOMİSYONUN YETKİSİ...16 Madde 13. İHALENİN ONAYI...16 Madde 14. SÖZLEŞME...16 Madde 15. TEMİNATLAR...16 Madde 16. TEMİNATLARIN İADESİ...17 Madde 17. İHALE VE SÖZLEŞME ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ VE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER...18 Madde 18. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI...19 Madde 19. MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER...19 Madde 20. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI...20 Madde 21. TAHSİLATLAR, ÖDEMELER VE CEZALAR...21 Madde 22. İŞ PROGRAMI...23 Madde 23. PROJE YÖNETİM MODELİ VE PROJE YÖNETİM TAKIMI (PYT)...24 Madde 24. İHALE DOSYASINDA BULUNMAYAN DİĞER HUSUSLAR...25 Madde 25. VERGİ RESİM VE HARÇLAR...25 Madde 26. SÖZLEŞMENİN VE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLARIN DEVRİ...26 Madde 27. ANLAŞMAZLIK HALİ...26 Madde 28. İHALENİN ÖZELLİĞİNDEN KAYNAKLANAN DİĞER HUSUSLAR...26 Madde 29. EKLER...36 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...41 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...48

4 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...50 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...52 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...54 MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ...55 TEKNİK ŞARTNAMESİ...55 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...56 Madde 1. GİRİŞ:...57 Madde 2. SİSTEM YAPISI:...57 Madde 3. RAPORLAR:...62 MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ...65 SÖZLEŞME TASARISI...65 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...66 Madde 1. TANIMLAR...67 Madde 2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI...67 Madde 3. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER...67 Madde 4. SÖZLEŞMENİN DİLİ...67 Madde 5. İŞ TANIMI...68 Madde 6. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ...68 Madde 7. SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER...68 Madde 8. SÖZLEŞMENİN EKLERİ...68 Madde 9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ...68 Madde 10. İŞİN YAPILMA YERİ, İŞYERİ TESLİM VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ...68 Madde 11. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER...68 Madde 12. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI...68 Madde 13. AVANS VERİLMESİ, ŞARTLARI VE MİKTARI...68 Madde 14. FİYAT FARKI...69 Madde 15. CEZALAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ...69 Madde 16. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI...69 Madde 17. İŞ VE İŞYERLERİNİN KORUNMASI VE SİGORTALANMASI...69 Madde 18. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME KONUSU İŞ İLE İLGİLİ ÇALIŞTIRACAĞI PERSONELE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI...69 Madde 19. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYETE KONU OLAN HUSUSLAR...69 Madde 20. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER...69 Madde 21. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ...69 Madde 22. YÜRÜRLÜK...69 Madde 23. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI...69 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR...70

5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

6 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR

7 Madde 1. TANIMLAR Bu şartname ve eklerinde; 1.1. Bakanlık: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığını 1.2. İdare: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü 1.3. Komisyon: İdarenin bu ihale için görevlendirdiği ihale komisyonunu 1.4. Koruma Kurulu: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerini 1.5. Genel Müdürlük: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü 1.6. İhale Dosyası: İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme tasarısı ve Eklerden oluşan Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi İhale Dosyasını 1.7. Ziyaret Alanı: Listesi, bu şartnamenin maddesinde verilen müze ve örenyerlerini 1.8. Ziyaretçi: Ziyaret Alanına ziyarette bulunanları 1.9. Bilet: Ziyaretçilerin, Ziyaret Alanına giriş hakkı elde etmek için bedel ödeyerek veya usulüne uygun olarak bedelsiz temin ettiği bilet, bilet benzeri diğer araçlar, giriş kartları ve sair unsurları Bilet Geliri: Bilet Satış Fiyatından elde edilen geliri Diğer Gelirler: Bilet Geliri dışında kalan, bu şartnameye konu iş sayesinde elde edilen diğer tüm gelirleri Bilet Satış Fiyatı:Biletin ziyaretçiye satış fiyatını Bilet Net Fiyatı:Biletin Satış Fiyatından Vergi Payının düşülmesi neticesinde elde edilen değeri, Örneğin: Bilet Satış Fiyatı = 20 (yirmi) Türk Lirası ise Bilet Net Fiyatı = 20 / 1.08 = Vergi Payı = 20 18,52 = 1,48 Türk Lirası Bilet Satış Fiyatı = 18,52 + 1,48 = 20 Türk Lirası Vergi Payı: Bilet Net Fiyatının yüzde sekizi (%8 i) nispetinde uygulanan Katma Değer Vergisini Gişe: Bilet temin edilebilen yerleri İdari Şartname : 1

8 1.16. İşyeri: Gişenin de bulunduğu, Yüklenicinin bu şartname konusu mal ve hizmetleri temin edeceği Ziyaret Alanını İstekli: Bu İhale Dosyasına uygun teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduğu iş ortaklıklarını Yüklenici: İhale Dosyasından hareketle, verdiği teklif uygun bulunarak İdare ile sözleşme imzalayan İstekliyi Mal ve Hizmetler: İhale Dosyası kapsamında temin edilecek tüm mal ve hizmetleri Mal ve Hizmetler Listesi: İsteklinin bu şartnamenin maddesinde verilen listeyi doldurarak, Faaliyet Projesi Teklif Zarfına koyacağı listeyi Müzekart: Tanımı, şartnamenin maddesinde yapılan, Ziyaret Alanına giriş hakkı elde etmek için kullanılan Bileti Satış Kanalları: Gişeler ve/veya Gişelerden bağımsız satış kanallarını Banka Hesabı: Sözleşmenin imzalanması aşamasında münhasıran Bilet Geliri ve Diğer Gelirlerden İdareye ayrılacak payların toplanacağı, sahibi İdare olan ticari mevduat hesabını Garanti Edilen Yıllık Ciro: Yüklenicinin, sözleşmenin uygulanmakta olduğu cari yılın ilk günü ile son günü arasında (ilk ve son günler dahil); bu şartname konusu iş sayesinde elde edeceğini garanti ettiği Bilet Geliri ile Diğer Gelirlerin toplamından oluşan değeri (Diğer Gelirlere uygulanacak Katma Değer Vergisi %18 olarak hesaplanacaktır) (2010 yılı için yılın ilk günü sözleşme imza tarihidir) Garanti Edilen Yıllık Net Ciro: Garanti Edilen Yıllık Cirodan söz konusu yıla ait Vergi Payının ve Diğer Gelirlere uygulanan Katma Değer Vergisinin çıkarılması ile oluşan değeri Gerçekleşen Yıllık Net Ciro: Yüklenicinin, sözleşmenin uygulanmakta olduğu cari yılın ilk günü ile son günü arasında (ilk ve son günler dahil) elde ettiği Vergi Payı hariç Bilet Geliri ile Diğer Gelirlerin Katma Değer Vergisi Hariç kısmının toplanması ile elde edilen değeri İdare Payı: Garanti Edilen Yıllık Net Cirodan, Yüklenici Payının düşülmesi ile elde edilecek değeri Teklif Değeri: Şartnamenin maddesinde verilen Mali Teklif Özeti (Bilet Gelirleri) tablosunun A kolonunun TOPLAM satırındaki değere, aynı maddedeki Mali Teklif Özeti (Diğer Gelirler) tablosunun E kolonunun TOPLAM satırındaki değer eklenerek bulunan değeri İdari Şartname : 2

9 1.29. Teklif Oranı: Şartnamenin maddesinde verilen Mali Teklif Özeti (Bilet Gelirleri) tablosunun B kolonundaki değeri Teklif Edilen İdare Geliri: Şartnamenin maddesinde verilen Mali Teklif Özeti (Bilet Gelirleri) tablosunun TOPLAM satırının D kolonundaki değere, aynı maddedeki Mali Teklif Özeti (Diğer Gelirler) tablosunun H kolonunun TOPLAM satırındaki değer eklenerek bulunan değeri Zorunlu Belgeler: Şartnamenin 8.6. maddesinde listelenen belgeleri Zorunlu Belgeler Zarfı: Şartnamenin 8.6. maddesinde özellikleri açıklanan ve Zorunlu Belgelerin içine konduğu zarfı Faaliyet Projesi Teklifi: Özellikleri şartnamenin 8.7. maddesinde açıklanan, Yüklenicinin bu şartname konusu işi nasıl gerçekleştireceğine dair faaliyetlerini öneren teklifi Faaliyet Projesi Teklif Zarfı: Özellikleri Şartnamenin maddesinde açıklanan ve Faaliyet Projesi Teklifinin içine konduğu zarfı Mali Teklif: Özellikleri şartnamenin 8.8. maddesinde açıklanan, İsteklilerin şartnamenin bu şartname konusu iş için verecekleri Teklif Değeri, Teklif Oranı ve Teklif Edilen İdare Gelirini gösterir teklif mektubunu Mali Teklif Zarfı: Şartnamenin maddesinde özellikleri açıklanan ve Mali Teklifin içine konduğu zarfı Dış Zarf: Şartnamenin 8.5. maddesinde özellikleri açıklanan ve Zorunlu Belgeler Zarfı, Faaliyet Projesi Teklifi ile Mali Teklifin birlikte içine konacağı zarfı PYT: Yetkileri ve fonksiyonları, Madde 23 de açıklanan Proje Yönetim Takımını ifade eder. Madde 2. İHALENİN KONUSU VE AMACI 2.1. İhalenin konusu, Gişelerin İdare adına işletilmesi, giriş kontrol sistemlerinin modernizasyonu ve bu kapsamda Bilet tasarımı, üretimi, satışı ve pazarlanması ile tüm giderleri Yükleniciye ait olmak üzere Mal ve Hizmetlerin sağlanması işidir Müze ve örenyerlerinin gelirleri taşıdığı potansiyele göre düşüktür. Başta genel tanıtım, pazarlama ve satış kanallarının yetersizliği olmak üzere, fiyatlandırma, teknolojik uygulama, denetim, ziyaret yönetimi, insan kaynağı gibi alanlardaki sorunlar gelir tahsilatını, dolayısıyla da gelir seviyesini olumsuz yönde etkilemektedir. İdari Şartname : 3

10 2.3. Müze ve örenyerlerini ziyaret edenlerin ilk temas noktası olan bilet gişeleri ve kontrol noktalarındaki insan kaynağı ile kimi teknolojik uygulama yetersizlikleri ziyaret tecrübesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle müze ve örenyerlerimizin yerli ve yabancı ziyaretçiler ve ilgili tüm kesimler nezdinde daha olumlu bir algıya kavuşturulması için her türlü temas noktasındaki hizmetin, ziyaretçi odaklı olarak hızlı bir biçimde görülmesi, yerli ve yabancı ziyaretçiler ile kurulan iletişimin geliştirilmesi, tahsilatın güvenli yollardan ve çok sayıda modern satış kanalı vasıtasıyla yapılması önem taşımaktadır Bu ihale ile ziyaretçi erişimini kolaylaştırmak ve özendirmek üzere müzekartlar, şehir kartları, kiosklar ve promosyonlar gibi yöntemlerle müze ve örenyerleri ile bu yerlere bağlı kalmaksızın yoğun kültürel talebin olabileceği başkaca mekânlarda ve İnternet ortamında satış imkânlarının yaratılması ile kültür turizmi hacminin büyütülmesi ve böylece: a) Kültürel varlığın korunması, geliştirilmesi, ihyâsı ve tanıtımı için daha fazla kaynak sağlamak üzere müze ve örenyeri gelirlerinin artırılması, b) Müze ve örenyerlerinin ziyaretçi sayısının artırılması, c) Müze ve örenyerlerinin yüksek temsil gücüne eriştirilmesi, algısının güçlendirilmesi için ziyaretçi hizmetlerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Yüklenici, ihale kapsamındaki işleri yürütmek üzere tek yetkili olacaktır. İhale konusu tüm yönetsel hususlarda, ticari faaliyetlerin bütününe dair işleyişte, gelirlerin artırılması, faaliyetler arasında eşgüdüm sağlanması gibi hususlarda da İdarenin muhatabı münhasıran Yüklenici olacaktır. Ancak bu durum, bir İmtiyaz anlamına gelmeyecektir. Bu ihale ile İdare, a) Mevzuat çerçevesinde kendisine verilen görevleri devretmeyeceği için, b) Müze işletmeciliği işinin bu ihale konusu olmaması nedeniyle, c) İş sürecinde (tahsilatlar da dahil olmak üzere) tüm mali denetim ve yönetim münhasıran İdareye ait olacağı için d) İş sürecinde Bilet Satış Fiyatını belirleme yetkisi münhasıran İdareye ait olacağı için verilecek tek yetkililik bir imtiyaz sözleşmesi olarak mütalaa edilmeyecektir. Madde 3. İŞİN SÜRESİ İş, tarihinde tamamlanmış olacaktır. İdari Şartname : 4

11 Madde 4. İHALENİN YÖNTEMİ VE YASAL DAYANAĞI 4.1. İhale, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunun 27/07/2009 tarih ve 352 sayılı kararı ile aynı Yönetim Kurulunun 24/06/2010 tarih ve 200 sayılı kararı; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği; 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 51. maddesinin (g) fıkrasına dayanılarak yapılacaktır Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olup İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi seçmekte serbesttir. Yine belirtilen Kanun çerçevesinde Komisyonun aldığı ihale kararı ita amirince karar tarihinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içinde onaylanacak veya iptal edilebilecektir. İta amirince kararın onaylanması halinde sözleşme imzalanacaktır. Madde 5. İRTİBAT BİLGİLERİ VE İHALE DOSYASI 5.1. Adı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 5.2. Adresi: Fevzi Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:4 Ulus Ankara 5.3. Telefon numarası: (312) (312) Faks numarası: (312) Elektronik posta adresi: 5.6. İlgili personelin adı, soyadı ve unvanı: Proje Koordinatörü Sermin Dedeoğlu, Kültür ve Turizm Uzmanı 5.7. Şartnameler, 5.2. maddesindeki adreste veya İnternet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ancak, İsteklilerin İdare tarafından onaylanmış İhale Dosyasını satın alması zorunludur İhale dosyasının bedeli beşbin Türk Lirasıdır (5.000, TL). İhale dosyasının bedeli 5.2. maddesinde belirtilen adreste bulunan Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına veya Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara Heykel Şubesinde bulunan TR IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır İhale dosyasını satın alanların, bir örneği bu şartnamenin maddesinde verilen formu, İhale Dosyasını satın aldıkları günü takip eden ilk işgünü mesai saati bitimine kadar imzalayarak İdareye elden teslim etmesi zorunludur. Söz konusu formun doldurulmaması veya formda eksik veya yanlış bilgi verilmesi durumlarında ve şartname satın alınmasından sonra meydana gelebilecek değişikliklerin ilgililere ulaşmaması halinden İdare sorumlu tutulamaz. İdari Şartname : 5

12 Madde 6. İHALENİN NEREDE VE NASIL YAPILACAĞI 6.1. Teklifler, 13/09/2010 tarihinde, saat 10:00 da, İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek Ankara adresinde bulunan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Giriş Kat Toplantı Salonunda, İsteklilerin de hazır bulunacağı Komisyon huzurunda açılacaktır İhale Dosyasında belirtilen usule uygun olarak, ilanda belirtilen zamanda verilmiş olan tekliflerin, Komisyonca, önce Zorunlu Belgeler Zarfı açılacak ve şartnamenin 8.6. maddesinde belirtilen belgeler incelenecek, anılan belgeleri tam ve hatasız olan İsteklinin Faaliyet Projesi Zarfı ve Mali Teklif Zarfı Madde 11 de belirtilen yönteme göre değerlendirilmek üzere muhafaza edilecektir Bu şartnamenin 6.1. maddesinde belirtilen yer, gün ve saatte bulunmayan veya noter tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen İsteklinin Dış Zarfı açılmayacak, teklifi değerlendirilmeyecek ve sözkonusu İstekli ihaleye katılmamış sayılacaktır. Bu durumdaki İsteklinin ihalenin yapılış tarzına veya sonucuna itiraz etme hakkı yoktur Ayrıca, bu şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, İhale dosyasının bağlayıcı ve ayrılmaz bir parçasıdır İstekli tarafından, İhale Dosyasının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk İstekliye aittir. İhale Dosyasında öngörülen kıstaslara ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler ihale dışı bırakılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecektir Şartnameler ve eklerinde belirtilen esas, usul ve şekil şartlarına uygun olmayan veya karşı şartlar taşıyan teklifler ile Zorunlu Belgelerin biri veya daha fazlasını ihtiva etmeyen, üzerinde kazıntı, silinti olan teklifler geçersiz sayılır ve ilgili İstekli ihale dışı bırakılır Kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif verenler ihale dışı bırakılırlar. Bu durumun sonradan tespiti halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir ve teminat irad kaydedilir. Yüklenicinin seçilmiş olduğu ancak henüz sözleşmenin imzalanmadığı durumda ise Yüklenici seçimi iptal edilir ve geçici teminat irad kaydedilir İstekli ortaklarından birinin, kamu hizmetlerinden men, ağır hapsi gerektiren fiillerden veya yüz kızartıcı suçlardan biri nedeniyle hüküm giymiş olması halinde İstekli ihale dışı kalacaktır Teklifler verildikten sonra herhangi bir şekilde verilen tekliflerde değişiklik yapılamaz, teklifler geri alınamaz. İdari Şartname : 6

13 6.10. İhale dosyası: a. İdari Şartname b. Teknik Şartname c. Sözleşme Tasarısı d. Varsa yayınlanan zeyilnamelerden oluşur Madde 7. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince, geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamazlar sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin İsteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İstekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan İstekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan İstekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. Madde 8. TEKLİF DOSYASININ HAZIRLANMASI 8.1. Teklifler, idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı ve varsa tüm zeyilnameler göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır Teklifler, İstekliler tarafından şartname, sözleşme tasarısı ve varsa zeyilnamelerin tamamen okunup kabul edildiği belirtilerek imzalanacaktır İhale ile ilgili olarak sadece şartname satın alan İstekliler tarafından ve yazılı olarak soru sorulabilecek; cevaplar ise İdare tarafından şartname satın alan İdari Şartname : 7

14 İdari Şartname : 8 MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, tüm isteklilerin şartnamenin maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formundaki yetkiliye, Madde 18. esaslarına göre gönderilecektir. İhale tarihinden on (10) gün öncesine kadar sorulan sorulara cevap verilecek, bu tarihten sonra yöneltilecek sorulara cevap verilmeyecektir Şartname ve sözleşmenin dili Türkçedir. Tüm yazışmalar, teklif mektupları ve gerekli belgeler Türkçe olarak düzenlenecektir Dış Zarf: Teklif Dosyası, Dış Zarf içine konmuş olan Zorunlu Belgeler Zarfı, Faaliyet Projesi Zarfı ve Mali Teklif Zarfından oluşacaktır. Dış zarfın üzerine İsteklinin Adı veya Unvanı, açık adresi yazılacaktır. Dış Zarfın üzerine ayrıca: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYON VE YÖNETİMİ İŞİ TEKLİF DOSYASI ifadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra; yapıştırılan yerleri, İsteklinin maddesine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve İstekli tarafından kaşelenecektir Zorunlu Belgeler: Aşağıda sıralanan Zorunlu belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan teklifler reddedilerek, söz konusu teklif sahibi İstekliler ihaleye katılmamış sayılacaklardır. Zorunlu Belgeler, Zorunlu Belgeler Zarfına konacak ve bu zarfın üzerine İsteklinin Adı veya Unvanı, açık adresi yazılacaktır. Zorunlu Belgeler zarfının üzerine ayrıca: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYON VE YÖNETİMİ İŞİ ZORUNLU BELGELER ZARFI ifadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra; yapıştırılan yerleri, İsteklinin maddesine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve İstekli tarafından kaşelenecektir İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, şartnamenin maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı İlgili muhtarlık tarafından temin edilmiş, İsteklinin Kanuni İkâmetgâh Adresi Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

15 belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait), tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış veya apostile kaşesine havi olması gerekir) aslı İhale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı İhale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı Şartnamenin 5.8. maddesinde belirtilen; İhale Dosyasının satın alınmış olduğuna ilişkin banka dekontu veya makbuzun aslı. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dosyasını satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekont veya makbuzun aslını vermeleri gereklidir Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dosyasını satın almış olmaları ve pilot ortağın satınaldığı İhale Dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir Bir örneği şartnamenin maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı Bir örneği şartnamenin maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname Özellikleri şartnamenin maddesinde açıklanan geçici teminat İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisi, şartnamenin , , , , , , ve maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve İdari Şartname : 9

16 ayrıca şartnamenin maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir Faaliyet Projesi Teklifi: Faaliyet Projesi Teklifi sözleşme süresince Yüklenicinin yürüteceği tüm çalışmaların ve bu çalışmalara ilişkin ilkelerin belirtileceği ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak düzenleneceği dokümanı ifade eder İstekliler Faaliyet Projelerine ilişkin sunumlarını, şartnamenin maddesi çerçevesinde gerçekleştireceklerdir Faaliyet Projesi Teklif Zarfının üzerine İsteklinin Adı veya Unvanı, açık adresi yazılacaktır. Faaliyet Projesi Teklif Zarfının üzerine ayrıca: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYON VE YÖNETİMİ İŞİ FAALİYET PROJESİ TEKLİF ZARFI İfadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra; yapıştırılan yerleri, İsteklinin maddesine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve İstekli tarafından kaşelenecektir Faaliyet Projesi Teklifi aşağıda belirtilen unsurları içerecek şekilde hazırlanacak ve Mal ve Hizmetler Listesi ile birlikte üç (3) kopya halinde, İstekli tarafından uygun görülecek boyutlarda, yeterli bilgiyi barındıran bir doküman olarak basılı halde teslim edilecektir. Faaliyet Projesi Teklifi CD veya DVD ortamında Faaliyet Projesi Teklif Zarfı içinde ayrıca teslim edilecektir. Faaliyet Projesi Teklifinden Mal ve Hizmetler Listesi çıkmayan İsteklinin teklifi reddedilecektir İhale Konusu İş İçin Kurulacak Yönetim Modeli Önerisi: İhale Konusu İş İçin Kurulacak Yönetim Modeli Önerisi aşağıdaki başlıkları içerecektir. Organizasyon şeması İş akış şeması İşletme süresi boyunca işbirliği yapılması öngörülen kuruluşların listesi Danışma Kurulu Yönetim kademesinin nitelikleri ve yetki dağılımı (CV verilmesi şart değil) Satış personelinin genel nitelikleri (CV verilmesi şart değil) Eğitim ve istihdam politikası İstihdam projeksiyonu Yatırım projeksiyonu Finansman kaynakları İdari Şartname : 10

17 İhale Konusu İş İçin Önerilen Yazılım Özellikleri: İdare tarafından kullanılmakta olan mevcut yazılım devre dışı bırakılacak olup, İhale Konusu İş İçin Önerilen Yazılım Özellikleri aşağıdaki başlıkları içerecektir. Genel tarif ve akış şeması Daha önce tecrübe edilip edilmediği Teknik şartnamede belirtilen özellikler dikkate alınarak verilecek bilgiler İdarenin, şartnamenin maddesine göre verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname çerçevesinde; satış, tahsilat, bilet ve kart üretimi, stok durumu, ziyaret sayısı gibi bilgileri eşzamanlı olarak elektronik ortamda izlemesi için teknolojik model ve uygulama önerileri Faaliyetler hakkında raporlama yaklaşımları ve önerileri Müze ve Örenyerleri için Önerilen Giriş Kontrol Donanımları: Müze ve Örenyerleri için Önerilen Giriş Kontrol Donanımları aşağıdaki başlıkları içerecektir. Genel donanım özellikleri Turnike veya benzer sistemlerin garanti süreleri Bakım onarım politikası ve muhtemel çözüm ortakları Kurulum süreleri Önerilen Satış ve Pazarlama Modeli: Önerilen Satış ve Pazarlama Modeli aşağıdaki başlıkları içerecektir. Satış ve pazarlama stratejisi ve planı Yurtiçi ve yurtdışı iletişim faaliyetleri Özelde Turizm sektörüne yönelik iletişim stratejisi Önerilen Müşteri Memnuniyeti Çalışmaları: Önerilen Müşteri Memnuniyeti Çalışmaları aşağıdaki başlıkları içerecektir. Anketler Yönlendirme ve bilgilendirme çalışmaları Ziyaret trafiği yönetimi Müşteri ilişkileri yönetimi Varsa dönemsel kampanyalar Yukarıdaki konularda İdarenin geri beslenmesi stratejisi Önerilen İşbirliği Projeleri: Önerilen İşbirliği Projeleri aşağıdaki başlıkları içerecektir. Bakanlık ile ortak projeler, işbirlikleri Genel olarak turizm sektörü, özelde ise seyahat acenteleri ve rehberler ile işbirliği önerileri İdari Şartname : 11

18 Varsa yurt dışındaki ve yurt içindeki diğer müzeler, kültür ve sanat kurumlarıyla ortak projeler, işbirlikleri Önerilen İş Geliştirme Projeleri: Önerilen İş Geliştirme Projeleri aşağıdaki başlıkları içerecektir. Araştırma ve geliştirme çalışmaları Gelir yönetimi yaklaşımı içinde verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar Müze ve örenyerleri ziyaret sayısını artırmaya yönelik çalışmalar Ziyaret yoğunluğunun arttığı günleri daha düşük ziyaret yoğunluğu olan günlerle dengeleyecek tedbirler Müzeleri ziyaret etmeyen turistik kapasiteye erişim Müzekart sahipleri için tasarlanacak özel uygulamalar Önerilen Ürün Geliştirme Projeleri: Önerilen Ürün Geliştirme Projeleri aşağıdaki başlıkları içerecektir. Müzekart (Türk vatandaşları için) Müzekartlar (şehirler için) Biletler Gişede ve işyerlerinde Bilet dışında herhangi birşey satılmayacaktır. Önerilecek ürünler münhasıran yukarıda sıralanan unsurların gelişmesine hizmet edecektir. Bunlar dışında kalan ürünlerin gerekmesi halinde Gişeler de dahil herhangi bir satış kanalı ile satışına PYT karar verecektir Önerilen Ödeme Araçları: Önerilen Ödeme Araçları aşağıdaki başlıkları içerecektir. Kiosklar İnternet satışları Mobil (GSM) ödeme Yabancı para ile ödeme Diğer Önerilen Güvenlik Yaklaşımı: Önerilen Güvenlik Yaklaşımı aşağıdaki başlıkları içerecektir. İnternet üzerinden satışların güvenliği Kiosk ve kredi kartı ödemeleri güvenliği Bilet güvenliği Satış noktalarının güvenliği Nakit tahsilatın güvenliği Gişe Güvenliği Bilişim Güvenliği İdari Şartname : 12

19 Önerilen Web Siteleri ve İnternet Satışları Modeli: Önerilen WEB Siteleri ve İnternet Satışları Modeli aşağıdaki başlıkları içerecektir. Kapsam dahilindeki her türlü Bilet, ürün ve hizmetin İnternet üzerinden güvenli satışı için kurulacak portal veya web sitesi ile iş modeli Önerilen Çalışma Takvimi: Önerilen Çalışma Takvimi, Madde 22 ye uyumlu olarak aşağıdaki başlıkları içerecektir. Gişelerin teslim alınma tarihleri İşletmeye geçme tarihleri Türk vatandaşları için geçerli Müzekart ın satış ve pazarlama başlangıcı Yabancı ziyaretçilere de açık olacak şehir ve/veya bölgelere yönelik müzekartların yürürlük tarihleri 8.8. Mali Teklif: Mali Teklif, şartnamenin ve maddelerinde belirlenen formlarla sunulacaktır İstekli, ilk yıldan başlayarak takip eden altı (altıncı yıl dahil) yıl için, her bir Ziyaret Alanı için ayrı ayrı olmak üzere şartnamenin maddesinde belirtilen Müze veya Örenyeri Mali Teklif Formunu dolduracaktır İstekli, yukarıdaki maddede belirtilen Müze veya Örenyeri Mali Teklif Formlarının icmalini, şartnamenin maddesine göre vereceği Mali Teklifte, ilgili maddede açıklanan şekliyle yapacaktır Garanti Edilen Yıllık Net Ciro olarak, 2010 yılı hariç olmak üzere herhangi bir yıl için , TL (Yüz milyon Türk Lirası) ndan daha düşük teklif veren İsteklilerin teklifleri reddedilecek ve ihale dışı bırakılacaklardır Şartnamenin maddesinde verilen Mali Teklif Özeti (Diğer Gelirler) Tablosundaki yıllara ait tahmin edilen gelir kalemlerine ek yapmak isteyen İstekliler, söz konusu tablodaki mevcut satırları korumak kaydıyla ek satırlar açabilirler. Bu tabloda Ürünler başlığı ile verilen satırlardaki ürünler, İsteklinin şartnamenin maddesine göre geliştireceğini taahhüt ettiği ürünlerdir İstekli, şartnamenin ve maddelerinde belirtilen belgeleri topluca bir zarfa koyacak ve bu zarfın üzerine İsteklinin Adı veya unvanı, açık adresi yazılacaktır. Mali Teklif zarfının üzerine ayrıca: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE ve ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLETİMİ, GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYON VE YÖNETİMİ İŞİ MALİ TEKLİF ZARFI İdari Şartname : 13

20 İfadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra yapıştırılan yerleri, İsteklinin maddesine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve İstekli tarafından kaşelenecektir Mali tekliflerde, şartnamenin ve maddelerinde belirtilen belgeler dışında belge bulunması halinde, İsteklinin teklifi Komisyon tarafından değerlendirilmeyecek ve teklif reddedilecektir. Madde 9. TEKLİFLERİN VERİLMESİ Teklifler, 13/09/2010 tarihinde, saat 08:45 09:45 arasında, 09:45 e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında şartnamenin 6.1. maddesinde belirtilen yere teslim edilecektir. İdarenin, verilen teklif mektuplarının, şartnamenin 8.5. maddesinde belirtilen Dış Zarf şekil şartına uymaması halinde teklif mektubunu kabul etmeme hakkı saklıdır. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarı esastır. Madde 10. TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklif şartları, ihale tarihini takip eden doksan (90) gün süre ile sabit kalacaktır. Madde 11. TEKLİF DOSYALARININ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Komisyon tarafından öncelikle Zorunlu Belgeler Zarfı açılarak incelenecek, şartları sağlayan, belgeleri eksiksiz ve hatasız olduğu anlaşılan teklifler huzurda okunarak tutanaklara işlenecektir Değerlendirme, isteklilerin önerdiği Faaliyet Projesi Teklifi ve Mali Teklifine, şartnamenin ve maddelerine göre verilecek puanlama üzerinden, şartnamenin maddesine göre gerçekleşecektir Zorunlu Belgeleri uygun bulunan İsteklilere Faaliyet Projesi Tekliflerini sunmak üzere altmış (60) dakika süre verilecektir. Sunum sırası ihale günü yapılacak kura ile belirlenecektir. Bu kura ile ihale gününü takip eden ilk iş günü saat 10:00 dan başlamak üzere, her gün için en fazla dört (4) İstekli için sıra ile sunum tarih ve saati belirlenecektir. Verilen tarih ve saatte hazır bulunmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır. Sunum için verilen süreye, İdarenin soracağı sorular veya talep edeceği açıklamalar için geçecek süreler dahil değildir. Bu nedenle İdare, sunumların altmış (60) dakikadan daha uzun sürmesi nedeniyle yaşanacak zaman sarkmalarından sorumlu tutulamayacak, sırası gelen İsteklinin sunumun zamanında başlamaması nedeniyle sunumunu yapmaktan vazgeçmesi hali, söz konusu İsteklinin ihale dışı bırakılarak, ihaleye teklif vermemiş kabul edilmesine neden olacaktır İstekliler Faaliyet Projesi Sunumlarını, ihale gününü takip eden ilk iş günü başlamak üzere, şartnamenin maddesinde belirtilen kurada, belirlenen tarih ve saatte, ihalenin yapılacağı adreste Komisyona takdim edeceklerdir. İdari Şartname : 14

21 Her İstekli ayrı ayrı sunum yapacak olup, İsteklinin sunumu esnasında diğer İstekliler sunumun gerçekleştiği salonda bulunmayacaklardır. Faaliyet Projesi Teklifi sunumlarında hiçbir İstekli mali teklifte bulunmayacak, dolaylı dahi olsa mali teklifte bulunan İstekliler ihale dışı bırakılacaktır Komisyon üyelerinin, birbirlerinden bağımsız yapacakları puanlamanın sonunda Komisyon Başkanı tarafından hesaplanacak aritmetik ortalamaları ile tespit edilecek Faaliyet Projesi Teklifine ilişkin puanı, yirmibeşin (25) altında olan İsteklinin Mali Zarfı açılmayacak ve söz konusu İstekli ihale dışı bırakılacaktır Sunumların yapılmasının ardından İsteklilerin Faaliyet Projesi Teklifleri ve sunumları Komisyon tarafından değerlendirilerek, şartnamenin maddesinde belirtilen şekilde puanlamaya tabi tutulacaktır Faaliyet Projesi Tekliflerine verilen puanlar son sunumun gerçekleştiği tarihi takip eden ikinci (2.) iş günü saat 10:00 da tüm İstekliler huzurunda açıklanacaktır Faaliyet Projesi Tekliflerine verilen puanlar duyurulduktan hemen sonra, İsteklilerin Mali Teklifleri huzurda açılacak ve sonuçları duyurulacaktır. Bu aşamada bulunmayan veya noter tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen İsteklinin ihalenin yapılış tarzına veya sonucuna itiraz etme hakkı yoktur Mali Teklifler, şartnamenin maddesinde belirtilen şekilde puanlamaya tabi tutulacaktır. Teklif Değeri, Teklif Oranı ve Teklif Edilen İdare Geliri hesabına mesned teşkil eden hesaplamalarda herhangi bir hata yapılmış olması halinde İsteklinin teklifi reddedilerek değerlendirme dışı bırakılacaktır İhale Komisyonu Mali Teklifleri gerek şekil, gerek içerik olarak inceleyerek; şekil şartı veya içerik itibariyle şartnameye aykırı teklif vermemiş olan İsteklilerin almış oldukları puanları İsteklilerin huzurunda açıklayacaktır Faaliyet Projesi Teklifi ve Mali Teklife ait puanları toplanarak en yüksek puanı hak eden İstekli en uygun teklifi veren İstekli olarak ilan edilecektir Puanlar virgülden sonra iki (2) hane olarak hesaplanacak olup, en yüksek puanı alan İstekli sayısının birden çok olması halinde, puanı en yüksek ve eşit olan İsteklilerden Komisyon önünde yazılı ve kapalı olarak Teklif Değeri ve Teklif Oranı teklifleri alınacak ve Teklif Edilen İdare Geliri de yeniden hesaplanıp Mali Teklifleri yeniden puanlanarak en uygun teklifi veren İstekli belirlenecektir. Eşitliğin devam etmesi halinde Komisyon, en uygun teklifi veren İstekli belirleninceye kadar İsteklilerden Mali Tekliflerini yazılı ve kapalı olarak almaya devam edecektir. Bu durumda en yüksek puanı alan İsteklinin, şartnamenin ve maddelerine göre teklif ettiği Mali Teklif Formu İdari Şartname : 15

22 ve Müze veya Örenyeri Mali Teklif Formu, nihai teklife göre, oranlanarak güncellenecektir. Madde 12. KOMİSYONUN YETKİSİ Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olup İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi seçmekte serbesttir. Madde 13. İHALENİN ONAYI 2886 Sayılı Kanun un 31. maddesi gereğince Komisyonca alınan ihale kararı İta Amirince karar tarihinden itibaren en geç onbeş (15) işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde ihale hükümsüz sayılır. Madde 14. SÖZLEŞME İhale üzerinde bırakılan İstekli, ihale kararının kendisine bildirilmesini takip eden onbeş (15) günlük süre içinde kesin teminatı vererek, sözleşme imzalayacaktır Sözleşme hertürlü masrafı İhale üzerinde bırakılan İstekliye ait olmak üzere noterlikçe tescil ettirilecektir Notere tasdik ettirilecek sözleşme bedeli İhale üzerinde bırakılan İsteklinin, teklif ettiği en yüksek Garanti Edilen Yıllık Ciro değeridir. Madde 15. TEMİNATLAR Geçici Teminat Geçici teminat üç milyon ( ) Türk Lirası dır Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde bu teminat mektubu Türkiye de mukim bir bankadan alınmış, bankanın genel müdürlüğü tarafından teyidli, limit dâhili, işin adına ve süresiz olarak tanzim edilecek ve bu husus teminat mektubunda açıkça belirtilecektir Kesin Teminat: Kesin Teminat miktarı, İhale üzerinde bırakılan İsteklinin teklif ettiği en yüksek Garanti Edilen Yıllık Ciro değerinin yüzde altısı (%6) oranında olacaktır Verilen kesin teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit dâhili, süresiz ve bankanın genel müdürlüğü tarafından teyidli olması şarttır Belirtilen süre içerisinde kesin teminatın verilmemesi ve sözleşme yapılmaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek olmaksızın Yüklenici seçimi iptal olur. Bu durumda geçici teminat İdare tarafından gelir kaydedilir ve ihaleyi kazanan İstekli, 2886 sayılı Kanunun 84. maddesi hükümleri çerçevesinde ihale yasaklısı ilan edilir. İdari Şartname : 16

23 15.3. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler: Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır. Tedavüldeki Türk parası, Türkiye de mukim bir banka tarafından düzenlenmiş süresiz ve limit dahili teminat mektupları, Kamu ihalelerinde teminat olarak kullanılabileceği kabul edilen devlet tahvilleri, hazine bonosu, her an nakde çevrilebilen devlete ait gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymetler Teminatların Özellikleri Teminat mektuplarının İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmesi şarttır Geçici ve Kesin Teminatların, nakit olarak verilmesi halinde; verilecek teminat, İdarenin T.C. Ziraat Bankası Ankara Heykel Şubesinde bulunan TR IBAN numaralı hesabına veya İdarenin Saymanlığına yatırılacak ve alınacak alındı belgeleri, Geçici Teminatlarda Zorunlu Belgeler içinde, Kesin Teminatlarda ise sözleşme imzalamadan önce doğrudan doğruya idareye verilecektir Her ne suretle olursa olsun, İdare tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz İsteklinin ortak girişim olması halinde geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Madde 16. TEMİNATLARIN İADESİ İhaleyi kazanamayan İsteklilerin geçici teminatı, Yüklenici seçiminin tamamlanmasını müteakip en geç otuz (30) iş günü içinde iade edilecektir İhale üzerinde bırakılan İsteklinin geçici teminatının iadesi için kesin teminatı sunması şarttır Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi ve şartnamenin maddesinde belirtilen sorumluluğunu eksiksiz olarak yerine getirdiğinin tespit edilmesi halinde, Kesin Teminat Yükleniciye iade edilir. İdari Şartname : 17

24 Madde 17. İHALE VE SÖZLEŞME ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ VE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER Yüklenicinin şartnamede belirtilen niteliklerden herhangi birine sahip olmadığı ya da yükümlülüklerinden birisini yerine getirmediği, Yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra anlaşılır ya da eksik bıraktığı bir unsura rastlanırsa; İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve bu durumda teminat irat kaydedilir Yüklenici ile yapılacak sözleşme, yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi, iflası, konkordato ilan etmesi, ödeme güçlüğüne düşmesi ve diğer hallerde İdare tarafından süresinden önce feshedilebilir Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi halinde, İdarenin göndereceği, nedenleri açıkça belirtilen bir uyarı yazısı ile gereğinin yapılması için kendisine on (10) günden az olmamak üzere PYT tarafından belirlenecek bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engellemez. Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın İdare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur. Sözleşmenin feshi halinde Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı: a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b) Teminat mektubu ise düzenleyen kurumdan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin borcuna mahsup edilmez Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece Yüklenicinin İdare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin bozulmasına ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, PYT tarafından tespit edilerek, bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir İdare fesih işleminden sonra işi yeniden ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz Yüklenici ile İdarenin, tasfiyenin İdare lehine olduğunun açık ve objektif bir hesaplama ile belli edildiği durumlarda Borçlar Kanunu hükümleri İdari Şartname : 18

25 çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. Ayrıca Yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin tasfiyesi söz konusu olabilir. Madde 18. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, şartnamenin maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün, yabancı İsteklilerde ise on dokuzuncu (19.) gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir Ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot ortağa yapılır. Madde 19. MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER Sözleşmenin uygulanması esnasında: a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, e) Ziyaret Alanı için şartnamenin maddesinde bahsedilen izin ve onayların gecikmesi f) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin ortaya çıkması ve söz konusu mücbir sebepler nedeniyle Yüklenicinin sözleşme hükümlerini yerine getirememesi halinde Yükleniciye PYT kararları çerçevesinde ek süre ve/veya uygulama değişikliği imkanı tanınabilir. Ancak, yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. İdari Şartname : 19

26 İdarenin, sözleşmede yer alan, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin ilgili kısmına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır veya PYT kararıyla uygulama değişikliğine gidilebilir. Bu şartta dahi sözleşme süresi uzatılmaz Kriz Hali Her yıl sonunda hesaplanmak üzere; ülkeye giren yabancı ziyaretçi sayısının, bir önceki yıl ülkeye giren yabancı ziyaretçi sayısına nazaran yüzde üç (%3) veya daha fazla azalması hali, kriz olarak değerlendirilecek ve ilgili yıl için Gerçekleşen Yıllık Net Cironun, Garanti Edilen Yıllık Net Cironun altında kalması halinde; Garanti Edilen Yıllık Net Ciro, söz konusu yılda ülkeye giren yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yıl aynı dönemde ülkeye giren yabancı ziyaretçi sayısındaki değişim oranında aşağıya çekilecektir. Madde 20. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yüklenici tarafından üstlenilen hizmetlerin konusu olan ya da hizmetin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürün ve hizmetler üzerindeki fikri ve sınai haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı iletken topoğrafyalar (chip ler), dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu hakların ve Yüklenici tarafından oluşturulmuş yazılıma ilişkin kaynak kodları ve bilgi modeli tamamı sözleşmenin bitim tarihinden bir (1) yıl önce yapılacak devir protokolü ile İdareye geçecektir Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle İdare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder. İdari Şartname : 20

27 Madde 21. TAHSİLATLAR, ÖDEMELER VE CEZALAR Tahsilatlar: Bilet Gelirine ait tüm tahsilatlar, İdarenin Banka Hesabında toplanacaktır. Nakit tahsil edilen Bilet Geliri, şartnamenin maddesinde verilen İhale Kapsamındaki Müze ve Örenyerleri Listesi nin Tahsilat Kategorisi Başlıklı Kolonunda belirtilen değerlere göre Yüklenici tarafından: A kategorisinde olan Ziyaret Alanları için, İdarenin görevlendireceği banka tarafından, ilgili banka yetkililerinin tahsil edilen nakit parayı teslim almak üzere Ziyaret Alanına geldikleri anda söz konusu banka yetkililerine teslim edilmek, B kategorisinde olan Ziyaret Alanları için, söz konusu tahsilatın gerçekleştiği günü takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar Banka Hesabına yatırılmak, C kategorisinde olan Ziyaret Alanları için, söz konusu tahsilatın gerçekleştiği günü takip eden ikinci (2.) iş günü mesai saati bitimine kadar Banka Hesabına yatırılmak, zorundadır Diğer Gelirlere ait tüm tahsilatlar Yüklenici tarafından gerçekleştirecektir. Yüklenici, her ayın son günü itibariyle, ilgili ayda gerçekleştirdiği tahsilatların dökümünü İdareye vererek; İdare Payını, ilgili ayı takip eden ayın ilk iş günü mesai saati bitimine kadar Banka Hesabına yatıracaktır. Yüklenicinin vereceği tahsilat dökümünün içereceği bilgilere PYT karar verir Ödemeler: Her hafta, bir önceki hafta elde edilen Vergi Payı hariç Bilet Geliri Teklif Oranı ile çarpılarak bulunacak değer, ilgili haftasonuna kadar Yüklenicinin banka hesabına fatura karşılığında ödenecektir. Vergi Payının tediyesinden İdare sorumludur Cezalar: Her yılın son günü itibariyle hesaplanacak olan Gerçekleşen Yıllık Net Cironun, ilgili yıl için Garanti Edilen Yıllık Net Cironun altında kalması halinde, aradaki fark kadar değer, Yüklenicinin haftalık istihkaklarından mahsup edilecek, mahsup işlemi tamamlanıncaya kadar Yükleniciye ödeme yapılmayacak ve söz konusu mahsup işlemi her halükarda en geç bir yıl içinde tamamlanacaktır. Mahsup işleminin bir yıl içinde tamamlanmaması halinde idarenin sözleşmeyi fesh etme hakkı saklıdır. Ayrıca; mahsup işleminin başladığı tarih ile mahsubun tamamlandığı tarih arasında geçen her gün için Yükleniciye; Gerçekleşen Yıllık Net Ciro ile ilgili yıl için Garanti Edilen Yıllık Net Ciro arasındaki farkın binde biri (%0,1 i) nispetinde gecikme cezası uygulanacaktır Mücbir sebeplerle bir Gişenin teslim alınamaması halinde PYT kararı ile Yüklenicinin mali yükümlülüğü mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihe kadar geçen süre için gün hesabı ile azaltılabilir. Bu durumda gecikme cezası uygulanmaz. İdari Şartname : 21

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmet işinin ihale kayıt numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1.

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Dergi Çıkarılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010 / 55548 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı KKYS RFID-PDKS Sunucu Sistemleri Donanım ve Yazılım Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/3195 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Çalıştırılması

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181006 İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ [Destek sözleşmesi numarası: ] Bir tarafta ("Ajans")

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Konak Belediyesi

Detaylı