Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TEKNÝK KATALOG Technical Catalogue SHOPFITTING & STORAGE SYSTEMS

2 Adýný oluþturan Güç Güven Görkem (3G) ilkesi ile hareket eden Üçge 35 yýldýr perakende sektörüne hizmet veriyor. Maðaza Ekipmanlarý ve Depo Raf Sistemleri üreten, perakendeye anahtar teslim çözüm sunan Üçge nin 5 ayrý fabrikasýnda 70 bin metrekare kapalý alaný bulunuyor. Üçge 67 ülkeye ihracat yapýyor. Türkiye genelinde 15 eriþim noktasý olan Üçge, 600 çalýþaný ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Uluslar arasý düzeyde 1 numara olma hedefi ile ilerleyen firmamýz, ileri teknolojiye sahip makine parkýna yatýrým yapmaya, en kaliteli ürünü en ekonomik fiyatla, en kýsa sürede teslim misyonu ile çalýþmaya devam ediyor.

3 UCGE takes part in retail bussiness by principles of Power-Confidence-Glory which lead its brand name with their local meanings. However it manufactures storage and shelving systems in 5 factories and m2 production plant in total for 67 different countries. UCGE has 15 contact points in Turkey with 600 employees and accessable during 7 days 24 hours. Our company who is progressing with the goal of being number 1 in international level, also does not stop making new investments to its high-tech machine park in order to serve the best product with the best price in the shortest time.

4 ÝÇÝNDEKÝLER Index

5 Teknik Özellikler Technical Features Reyon Parçalarý Shelving Parts Konsept Satürn Concept Saturn Kanallý Panolar Slatwalls Unlu Mamüller Bakery Units Bakliyat-Baharat - Çerez - Þekerleme Pulse & Spices & Nuts & Confectionery Meyve - Sebze Fruit & Vegetables Ýçecekler Beverages Reyon Aksesuarlarý Shelving Accessories Gondol Aksesuarlarý Gondola Accessories Gýda Harici Reyon Aksesuarlarý Non Food Accessories Maðaza Aksesuarlarý Store Accessories Kasa Altlýðý - Aksesuarlarý Check Outs & Accessories Gýda Harici Reyon Parçalarý Non Food Shelving Parts Gýda Harici Üniteler Non Food Units Akrobatlar Acrobats Gýda Harici Orta Standlar Non Food Gondolas Soyunma Kabini - Aynalar - Puflar Fitting Cabinets & Mirrors & Seat Groups Parfümeri - Kozmetik Parfumery & Cosmetics Züccaciye - Beyaz Eþya Glassware & White Goods Elektronik Electronics Medya - Magazin Media & Magazine Shelves Çiçek Flowers Arþiv Üniteleri Archieve Units Büro Mobilyalarý Office Furnitures Camlý Bankolar - Paketleme Bankolarý Counters & Packaging Counters Kasa - Danýþma Bankolarý Cash Desks & Info Counters Hafif Yük - Nalburiye Raflarý Light Duty Racks & Hardware Shelving Yönlendirme Navigations Giriþ - Çýkýþ Sistemleri Müþteri Sepetleri - Arabalarý Entrance & Exit Systems Consumer Trolley Baskets etc.

6 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Technical Features

7

8

9 Standart Ölçüler ~ Standard Dimensions Shopfitting & Design 1

10 Standart Ölçüler ~ Standard Dimensions Düþük Geçme Ayaklý Sistem ~ With Low Basefoot 2 Shopfitting & Design

11 Standart Ölçüler ~ Standard Dimensions Shopfitting & Design 3

12 Unite Kapasitesi ~ Unit Loading Capacities Yükler raf üzerinde düzgün yayýlý olarak konulmalýdýr. Raf aralýklarý ünite yüksekliðine göre eþit bölünmelidir. Eþitsizlik söz konusu ise bu kesinlikle yukarý doðru olmamalýdýr. En üst raf dikmenin tepe noktasýndan en az 42 cm kadar aþaðýda olmalýdýr. 206 cm ve üzerindeki dikme uygulamalarý mutlaka duvara sabitlenmelidir. Çift yönlü ünitelerde yükleme her iki yöndede eþit olmalýdýr. Ünitelere yükleme her zaman alt baza rafýndan baþlanmalýdýr. Loads must be positioned well-arranged on the shelf Spaces between shelves must be equal vertically. If there is unequality it must never be to upper side. Top shelf must be 42 cm lower than top of the upright. Wall fixing is necessary over H: 206cm. At double side units loads on each side must be balanced. Loading must be from base shelf to upside. 300 mm 400 mm Dikme Kesiti 30x60 L 700mm 1000mm 1250mm 1330mm Taþýma Kapasitesi 325,0 kg. 285,0 kg. 250,0 kg. 240,0 kg. Ortalama derinlik 300mm Average Depth 300mm 2270 mm 300 mm 300 mm Dikme Kesiti 30x60 L 700mm 1000mm 1250mm 1330mm Taþýma Kapasitesi 285,0 kg. 250,0 kg. 235,0 kg. 225,0 kg. Ortalama derinlik 400mm Average Depth 400mm 2270 mm 400 mm 400 mm 300 mm 400 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 500 mm 600 mm Dikme Kesiti 30x80 L 700mm 1000mm 1250mm 1330mm Taþýma Kapasitesi 440,0 kg. 430,0 kg. 425,0 kg. 420,0 kg. Ortalama derinlik 500mm Average Depth 500mm 2270 mm 500 mm 500 mm Dikme Kesiti 30x80 L 700mm 1000mm 1250mm 1330mm Taþýma Kapasitesi 430,0 kg. 425,0 kg. 410,0 kg. 400,0 kg. Ortalama derinlik 600mm Average Depth 600mm 2270 mm 600 mm 600 mm 500 mm 600 mm Tablolardaki kapasitelere alt baza'daki yük de dahildir. Orta reyonlar için taþýma kapasitesi duvar reyonlarý ile aynýdýr. The loads on the base shelves are also considered The loading capacities are equal with the wall units 4 Shopfitting & Design

13 Raf Kapasitesi ~ Shelf Loading Capacities Raflar ve konsollarýn taþýma kapasiteleri birbirlerinden baðýmsýz olarak test edilmiþ sonuçlara dayanýr. Raf ve konsol beraber kullanýldýðýnda taþýma kapasitesi düþük olan deðer baz alýnýr. Yüklerin yayýlý yük olduðu ve raf üzerine eþit daðýldýðý varsayýlmýþtýr. Taþýma kapasiteleri raflarda ( L / 200 ), konsollarda ( P / 150 ) deðerlerine göre hesaplanmýþtýr. Raf takýmý kapasitesini arttýrmak için konsol tipi farklý seçilmelidir. The loading capacities of the shelves and brackets has been tested individually. When a bracket and a shelf are used together, the capacity which is less should be considered. The weight should be loaded and distrubuted equally on the shelf. Loading Capacities are calculated as L/200 in shelf and P/150 in the brackets. In order to increase the loading capacity the shelf type must be selected in different style. L RAF SHELF 300mm KONSOL BRACKET BLOK RAF ~ SHELF P 400mm RAF SHELF KONSOL BRACKET RAF SHELF 500mm KONSOL BRACKET RAF SHELF 600mm KONSOL BRACKET 700mm 1000mm 1250mm 1330mm 310 kg. 240 kg. 170 kg. 155 kg. 80 kg. 80 kg. 80 kg. 80 kg. 330 kg. 255 kg. 180 kg. 165 kg. 110 kg. 110 kg. 110 kg. 110 kg. 500 kg. 400 kg. 280 kg. 250 kg. 500 kg. 500 kg. 380 kg. 350 kg. RAFBOARD ~ SHELF L RAF SHELF 300mm KONSOL BRACKET RAF SHELF P 400mm KONSOL BRACKET RAF SHELF 500mm KONSOL BRACKET RAF SHELF 600mm KONSOL BRACKET 700mm 1000mm 1250mm 1330mm 170 kg. 130 kg. 110 kg. 90 kg. 70 kg. 70 kg. 70 kg. 70 kg. 170 kg. 130 kg. 110 kg. 90 kg. 100 kg. 100 kg. 100 kg. 100 kg. 260 kg. 200 kg. 156 kg. 136 kg. 290 kg. 225 kg. 176 kg. 150 kg. Shopfitting & Design 5

14 Çift Delikli Dikme ~ Upright With Double Sided Slot 2.5mm DKP Dikme ~ 2.5mm Pickled Steel Upright 6 Shopfitting & Design

15 Euro Delik ~ Euro Slot 0.8mm & 1.2 mm DKP Sac ~ 0.8mm & 1.2 mm Pickled Steel Shopfitting & Design 7

16 Raf ~ Shelf 8 Shopfitting & Design

17 Standart Renkler ~ Standard Colors Ral 9010 Ral 9001 Ral 7035 ANTS Ral 7001 Ral 9006 Ral 9005 Ral 6032 Ral 3020 Ral 5010 Ral 1023 Ral 2004 CNK GLV NKL PSMZ Çinko Zinc Galvaniz Galvanized Nikelaj Nickel Paslanmaz Stainless ELK FLA CHB BYB Eloksal Flotal Ayna Cuha Bej Bez Yeþil Beyaz Anodizing Float Mirror Beige Fabrique Green & White Fabrique Shopfitting & Design 9

18 Standart Renkler ~ Standard Colors EPOKSÝ/POLÝESTER TOZ BOYANIN KÝMYASAL TEST SONUÇLARI TEST BÝRÝM STANDART MAT Tuz Testi Saat DIN Deterjan Dayanýmý Testi Gt % ASTM D Nem Dayanýmý Testi Gt % ASTM D UV Testi (48 Saat) Delta E - 4 Deniz Suyu Direnci - - Çok Ýyi Hidroklrorik Asit 10% Direnci - - Çok Ýyi Gazyaðý Direnci - - Çok Ýyi Benzin Direnci - - Çok Ýyi Toluen Direnci - - Sýnýrda Etil Alkol 96% Direnci - - Çok Ýyi Aseton Direnci - - Zayýf Hidrojen Peroksit 3% Direnci - - Sýnýrda EPOXY/POLYESTER POWDER COATING CHEMÝCAL TEST RESULT TEST UNIT STANDART MAT Salt Spray Test Hour DIN Detergent Edurance Test Gt % ASTM D Humidity Edurance Test Gt % ASTM D UV Test (48 Hour) Delta E - 4 Sea Water Test - - Very Good Hydro Clonic acid 10% Resistance - - Very Good Kerosene Resistance - - Very Good Gasoline Resistance - - Very Good Toluenne Resistance - - Limit Ethyl Alcohal 96% Resistance - - Very Good Acetone Resistance - - Little Hydrogen Peroxide 3% Resistance - - Limit BOYA TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ EPOKSÝ/POLÝESTER TOZ BOYANIN FÝZÝKSEL TEST SONUÇLARI TEST BÝRÝM STANDART MAT Kalýnlýk Mikron BS 3900 E5 60 Parlaklýk Gloss DIN Darbe Testii Kg/cm DIN Sararma Testi (200 c 120 dk.) Delta E - 2,5 POWDER COATING TECHNICAL DETAILS EPOXY/POLYESTER POWDER COATING PHYSICAL TEST RESULTS TEST BÝRÝM STANDART MAT Thickness Micron BS 3900 E5 60 Gloss Gloss DIN Impact Test Kg/cm DIN Paling Test (200 c 120 dk.) Delta E - 2,5 10 Shopfitting & Design

19 Standart Renkler ~ Standard Colors BYBT SDBY LKBY KREM Beyaz Bute White Bute Süper Desen Beyaz Superior White Lake Beyaz Lacquered White Krem Cream GRÝ SYBT ACAK NKYN Gri Grey Siyah Bute Black Bute Açýk Akçaaðaç Maple N Kayýn Silver Birch ITCV TEAK WENG ÖZL.A Ýtalyan Ceviz Italian Wallnut Teak Teak Wenge Wenge Özel Lake Boya Special Lacquered ACMK AHV EAV KPV Antik Çam Mebran Antique Glass Membrane Ahþap Vernik Wooden Warnish Eskitilmiþ Ahþap Aged Wooden Kontraplak Vernik Playwood Varnish Shopfitting & Design ,г.Москва,Волоколамскоешоссе,д.88,стр.8 Тел./факс:

Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de!

Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de! Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de! The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes

Detaylı

Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de!

Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de! Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de! The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes

Detaylı

Ürün Kataloğu. Product Catalog

Ürün Kataloğu. Product Catalog Ürün Kataloğu Product Catalog The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the software your phone will

Detaylı

The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the

The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the software your phone will automatically download the PDF

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR İÇİNDEKİLER INDEX www.kiracmetal.com MODÜL TAKIMI FRAME SABİT KAPAK SIDE PANEL ÖN KAPI FRONT DOOR PARÇALI KAPILAR PARTIAL DOORS

Detaylı

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS 19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS HAKKIMIZDA ABOUT US Zeybek Elektrik Haydar Zeybek 1982 Yılında Ankara da sac kasa ve buat imalatıyla faaliyetlerine başlayan firmamız, elektrik sektöründeki hızlı gelişmeler

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story ASO - Firma Tarihi ASO GmbH, yeni ürünler ve rekabet edebilir özel çözümler sunabilmek ve güvenlik cihazlarında Avrupa'da kendini bir uzman yapmak hedefi ile 1989 yılında kurulmuştur. Firma olarak, Güvenli

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık...

Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık... Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık... Content / İçindekiler 4 6 12 19 25 30 38 40 44 General Information / Genel Bilgi Residential lift / Residance asansörü Commercial lift

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 11 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3-4 Kontrol paneli

Detaylı

Ývedik O.S.B. Aðaç Ýþleri Yapý Kooperatifi 21.Cadde 524.Sokak No:13 Ývedik-Yenimahalle / ANKARA -TÜRKÝYE Tel : +90 0312 394 64 08 (pbx) Fax : +90 0312 394 64 82 E-mail : info@mupapano.com.tr Web : www.mupapano.com.tr

Detaylı

TARİHÇE. www.yavuzpano.com.tr

TARİHÇE. www.yavuzpano.com.tr TARİHÇE 988 yılında 2m 2 lik alanda küçük bir atölye ile faaliyete bașlayan YAVUZ PANO A.Ș.; günümüzde 5. m 2 imalat alanı, ileri teknoloji sistemleri ve geniș makine parkuruna sahip tesisleriyle ülkemiz

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis 2 Cihazýn tanýmý3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj, 10 Aksesuarlar, 10-11

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION WALLS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION WALLS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION WALLS 02 Proje Adı / Project Name: Kapadokya Tekstil / Kapadokya Textile, İzmir TEK CAMLI MODÜLLER 06SINGLE GLASS MODULES ÇİFT CAMLI MODÜLLER 08DOUBLE GLASS MODULES CAMLI

Detaylı

ECOLOGY CONCEPT. www.interpen.com.tr

ECOLOGY CONCEPT. www.interpen.com.tr ECOLOGY CONCEPT www.interpen.com.tr PVC RIGIT SHEET 01 HAKKIMIZDA / ABOUT US Firmamız 1959 yılında kurulmuştur, İlk işyerimiz 50 m2 lik bir işyeridir. Ülkemizde düz cam fabrikası olmadığı için ithal cam

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı

PROFİL KATALOĞU Profile Catalogue 2011/1

PROFİL KATALOĞU Profile Catalogue 2011/1 YLITIMSIZ KPI VE PENCERE SİSTEMLERİ Unisolated Window and Door Systems KPI VE PENCERE SİSTEMLERİ Window and Door Systems 2011/1 YLITIMSIZ Unisolated Merkez / Head Office: Kaya Millenium İş Mer. Kat: 7

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Değerli Müşterilerimiz; Dear Customers;

Değerli Müşterilerimiz; Dear Customers; Değerli Müşterilerimiz; Dedem Hacı Hasan Yıldız ın girişimci ruhuyla başlayan, 4 kuşaktır yaşayan ve bugün evlatlarımın da aktif olarak söz sahibi olduğu işimizde, sektörümüzün en güçlü firması olmak ve

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE COOPERATION / KURUMSAL www.srlasansor.com ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE sf 1 COOPERATION / KURUMSAL Hakkımızda SRL ASANSÖR, modern mimarinin vazgeçilmez unsuru olan, teknolojinin en son imkanlarını

Detaylı

Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile. Rockwin Makina. Page 2

Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile. Rockwin Makina. Page 2 INDEX Page 1 Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile Rockwin Makina Page 2 Page 3 Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile Page 4 About Us Hakkimizda Our company which has been

Detaylı

Hidrolik Boru Kelepçeleri Hydraulic Pipe Clamps

Hidrolik Boru Kelepçeleri Hydraulic Pipe Clamps Hidrolik Boru Kelepçeleri Hydraulic Pipe Clamps» Endüstriyel ve Mobil Hidrolik / Industrial and Mobile Hydraulics» Marin Sektörü / Marine Industry» Demir Çelik Sektörü / Iron Steel Industry» Maden Sektörü

Detaylı

Barta Yapı bartaplan Barta Yapı bartaplan, bartaplan Bartaplan Bartaplan Bartaplan Bartaplan

Barta Yapı bartaplan Barta Yapı bartaplan, bartaplan Bartaplan Bartaplan Bartaplan Bartaplan modüler bölme duvar sistemleri demountable partition wall systems Yüksek teknik standartları, estetik çözümleri, sektöre yön veren yenilikçi ve yaratıcı tasarımlarıyla Barta Yapı, modern mimarinin teknik

Detaylı

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) Nedir? CTP, cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel ve kimyasal mukavemet değerleri artırılmış polyester veya vinil ester reçineden oluşan kompozit bir malzemedir. CTP

Detaylı

www.galvanerji.com MGS Merkez Galvaniz Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi MGS Merkez Galvanizing Industry and Trade Co. Ltd. Merkez / Head Office: 1232. Sok., No.11-13-15 Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90

Detaylı

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE 2015 YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE YENİ SERİLER 2015 Seranit Grup a ödül üstüne ödül! Seranit Group keeps winning award after award! if TASARIM ÖDÜLLERİ 2015 / if DESIGN AWARD 2015

Detaylı

power in your hand connect to the power güç elinizde güce bağlanın

power in your hand connect to the power güç elinizde güce bağlanın connect to the power power in your hand güç elinizde güce bağlanın İÇİNDEKİLER / Table of Contents Hakkımızda / About Us Sayfa / Pages 1-2 Kalite Sistemi / Quality System - Teknik Bilgiler (CEE) / Technical

Detaylı