NI CE MAL VE H ZMET SI NI FLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NI CE MAL VE H ZMET SI NI FLARI"

Transkript

1 NI CE MAL VE H ZMET SI NI FLARI 1.SINIF Sanayide, bilim sahas nda, foto rafç l kta, tar m, bahçecilik ve ormanc l kta kullan lan kimyasallar. lenmemi suni reçineler ve i lenmemi plastikler. Gübreler ve topraklar. Yang n söndürücü maddeler. Ev ve k rtasiye amaçl olmayan yap t r c lar. 2.SINIF Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ah ab koruyucu maddeler, boyalar için ba lay c ve inceltici maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkab boyalar ; matbaa boyalar ve mürekkepleri, tonerler; besin maddelerini, ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyama a mahsus maddeler. lenmemi do al reçineler. Boyac lar, dekoratörler, matbaac lar ve sanatç lar için metal levhalar ve toz halde metaller. A artma ve temizlik amaçl maddeler. 3.SINIF Parfümeri; kozmetik ürünleri, ki isel kullan m amaçl koku vericiler. Sabunlar. Di bak m ürünleri. A nd r c ürünler ( Z mpara bezleri, z mpara ka tlar, pomza ta lar, pastalar dahil). Parlatma ve bak m ürünleri (deri, vinil, metal, ah ap v.b.için ). 4.SINIF S nai amaçl ya lar, gresler (kesme s v lar, toz emici- slat c ve ba lay c maddeler dahil). Kat yak tlar (odun hariç). S v ve gaz yak tlar ile bunlar n katk lar. Ayd nlanma amaçl mumlar, fitiller, yar mamül vakslar, balmumlar (vakslar), parafinler. 5. SINIF nsan ve hayvan sa l için ilaçlar, t bbi amaçl kimyasal ürünler, kimyasal elementler. T bbi amaçl diyet maddeleri; zay flat c ürünler; bebek mamalar ; t bbi amaçl bitkiler ve bitkisel içecekler. Di hekimli i için ürünler (aletler/cihazlar hariç). Hijyen sa lay c ürünler (pedler, tamponlar, t bbi amaçl yak lar, pansuman malzemeleri dahil). Zararl bitkileri, hayvanlar ve mantarlar imha edici maddeler. Mekanlar için koku gidericiler, koku vericiler (ki isel kullan m amaçl olanlar hariç). Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), t bbi amaçl deterjanlar. 1

2 6. SINIF De erli olmayan maden cevherleri Adi metaller ile bunlar n ala mlar ve yar mamülleri Metalden mamül in aatlarda kullan ma mahsus malzemeler Bar nma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama veya yerle tirme amaçlar yla yap lm metalden malzemeler ve araçlar (metalden merdivenler dahil) Eleme, filtreleme, ve benzeri amaçlar için yap lm metalden malzemeler Metalden mamül kap lar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunlar n kasalar ve aksamlar Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller H rdavatç (nalburiye) e yas Havaland rma, s tma, kanalizasyon, telefon, yeralt elektrik ve iklimlendirme tesisatlar için havaland rma kanallar, menfezler, menfez kapaklar, anemostadlar, borular, baca apkalar, menhol (baca) kapaklar, zgaralar Metalden mamül i aretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tan tma amaçl malzemeler (tabelalar, panolar, plakalar dahil) Metalden mamül s v veya gaz nakli amaçl borular ve bunlar n ba lant parçalar (sondaj borular dahil) Madeni para kasalar Metalden mamul demiryolu malzemeleri Madeni iskele babalar ve amand ralar, madeni dubalar, deniz ta tlar için çapa demirleri Döküm i leri için madeni kal plar (makine parças olanlar hariç) Adi metallerden veya bunlar n ala mlar ndan yap lm sanat eserleri Metalden mamül kapaklar, i e kapaklar Madeni direkler Kald rma, yükleme ve nakil için madeni paletler, madeni halatlar, yük kald rma ve ta kullan lan madeni ask lar, ba lar, kolonlar, ku aklar, bantlar ve eritler mada 2

3 7. SINIF Ah ap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin i lenmesi, bunlara ekil verilmesi için makineler, tak m tezgahlar ve bu amaçla kullan lan endüstriyel robotlar makineleri, ayn i leve sahip robotik mekanizmalar Kald rma, ta ma ve iletme makineleri, ayn i leve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler dahil) Tar m, hayvanc l k, ziraat sektörlerinde ve tah l / meyve / sebze /g da i lenmesinde kullan lan makineler ve robotik mekanizmalar Kara ta tlar için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunlar n parçalar ve tertibatlar Rulmanlar, bilyal veya masural yataklar Lastik sökme ve takma makineleri Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güne enerjisi ile çal an jeneratörler Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancalar, elektrikli z mbalama makineleri ve tabancalar, elektrikli yap t r c tabancalar, bas nçl hava veya s v püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkaplar, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, bas nçl hava üreticiler, kompresörler, araç y kama makineleri ve yukar da say lan makine ve araçlarla ayn i leve sahip robotlar Kaynak makineleri ve bunlarla ayn i leve sahip robotlar Matbaa makineleri Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukar da say lan makinelerle ayn i leve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar Tekstil makineleri,diki makineleri ve bunlarla ayn i leve sahip endüstriyel robotlar Makine veya motor parças olmayan pompalar Do rama, ö ütme, ezme, ç rpma ve ufalama için mutfakta kullan lan elektrikli aletler; y kama makineleri (çama r / bula k y kama makineleri, çama r kurutma makineleri dahil); zemin, hal veya dö eme temizleme amaçl elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunlar n parçalar. 8. SINIF De erli madenlerden olanlar dahil çatallar, ka klar, b çaklar ve kesme, do rama,soyma amaçl elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri. Kesici ve dürtücü silahlar. Tra, epilasyon, manikür, pedikür, güzellik amaçl ki isel bak m için kullan lan bu s n fa dahil alet ve cihazlar (makaslar dahil). Makine, cihaz ve ta t onar m, in aat, ziraat, bahçecilik ve ormanc l kla ilgili elle çal an (motorsuz) aletler. 3

4 9. SINIF Bilimsel amaçl ve laboratuarda kullan m amaçl olanlar dahil ölçme aletleri, cihazlar, göstergeler ve laboratuarlarda kullan lan malzemeler. Ses ve görüntünün kayd, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri i lem, haberle me ve ço altma amaçl cihazlar bilgisayar yaz l mlar ve bilgisayar çevre donan mlar dahil). Manyetik,optik veya pozlanm film halinde kay t ta y c lar. Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunlar n parçalar. Otomatik sat makineleri, bilet otomatlar, nakit para çekme makineleri. Makine ve cihazlarda kullan lan elektronik elemanlar. Birim zamandaki tüketim miktar n ölçen sayaçlar ve zaman ayarlay c lar. Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçl donan mlar. Gözlükler, güne gözlükleri, lensler ve bunlar n kutular, k l flar, parçalar ve aksesuarlar. Elektrik enerjisini iletim, dönü türme, depolama kontrol cihazlar ve araçlar ( elektrik, elektronikte kullan lan kablolar ve güç kaynaklar dahil). Ana fonksiyonu uyar ve alarm olan cihazlar (ta t alarmlar hariç), elektrikli ziller. Ütüler; elektrikli ve buharl ütüler, pres ütüler. Trafikte kullan m amaçl sinyalizasyon, i aretle bildirme cihazlar ve araçlar. Yang n söndürme amaçl ta tlar dahil, yang n söndürme aletleri ve cihazlar. Elektrikli kaynak aparatlar (kaynak elektrotlar dahil). Radarlar, denizalt radarlar (sonarlar), gece görü ü sa lay c veya artt r c aletler ve cihazlar. Sinek ve ha arat kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar. Binalar için otomatik kap lar, otomatik turnikeler, binalar ve araç kap lar için elektrikli, elektronik veya uzaktan kumandal açma-kapama tertibat. Elektroliz ve galvaniz i leri için aparatlar; anotlar, katotlar. M knat slar, dekoratif m knat slar. 10. SINIF Cerrahi, t bbi, di hekimli i ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar. Yapay organlar ve protezler. T bbi ortopedik malzemeler. Ameliyathane giysileri ve steril örtüler. Cinsel amaçl aletler ve malzemeler. Prezervatifler ( condom/kaput). Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için di ka y c lar. 4

5 11. SINIF Ayd nlatma cihazlar (ta tlar, iç ve d mekanlar için ayd nlatma armatürleri). Is tma ve buhar üretme tesisat için cihazlar(kat, s v, gaz yak tl ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil). klimlendirme ve havaland rma cihazlar. So utucular ve dondurucular. Pi irme, kurulama ve kaynatmada kullan lan (ki isel bak m amaçl olanlar dahil) elektrikle ve gazla çal an aletler, makineler ve cihazlar. S hhi tesisat, vitrifiye. Su yumu atma cihazlar, su ar tma cihazlar, su ar tma tesisat, at k ar tma tesisat. Güzellik salonlar nda kullan m amaçl bu s n fa dahil cihazlar (el kurutma makineleri dahil). T bbi amaçl olmayan elektrikli alt yayg lar ve elektrikli battaniyeler, s t c yast klar, elektrikli veya elektriksiz ayak s t c lar, s cak su torbalar (termoforlar). Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonlar. Sanayi tipi pi irme, kurutma ve so utma tesisat. Pastörize ve sterilize edici makineler. 12. SINIF Motorlu kara ta tlar ve bu ta tlar için motorlar, parçalar (motorsikletler, mopetler dahil). Bisikletler ve bunlar n gövdeleri, gidonlar, çamurluklar. Ta t kasalar, damperli kasalar, traktör römorklar, frigorifik kasalar, römork ba lant lar, ta tlar için damperler, kald rma tertibatlar. Ta t koltuklar, koltuklar için ba dayanaklar, emniyetli çocuk koltuklar, koltuk k l flar, araba örtüleri( ekilli), güne likler. Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, ta t camlar için silecekler, silecek kollar. Ta tlar için iç ve d lastikler, tubles lastikler, lastik tamir tak mlar, ta t lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, ta t lastikleri için supaplar. Ta t camlar, emniyetli ta t camlar, ta tlar için dikiz aynalar ve yan aynalar. Patinaj zincirleri, çekme halatlar, takozlar. Ta tlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak ta y c lar, seleler. Lastik i irme pompalar. Ta tlar için h rs z alarmlar, kornalar. Yolcular için emniyet kemerleri, haval yast klar. Bebek arabalar, tekerlekli sandalyeler, pusetler. El arabalar, pazar arabalar, tek veya çok tekerlekli el arabalar, market arabalar, ev e yalar için tekerlekli ta y c lar. Rayl ta Deniz ta Hava ta tlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar,teleferikler, telesiyejler. tlar ve parçalar (motorlar hariç). tlar ve parçalar (motorlar hariç). 5

6 13. SINIF Ate li, haval, yayl silahlar ile bunlara ait k l f ve ask kay lar. A r silahlar, havanlar, roketler. Havai fi ekler. Ki isel kullan m için koruyucu gazlar. 14. SINIF Kuyumculuk e yalar ( taklitleri dahil); alt nlar, mücevherler, k ymetli ta lar ve bunlardan mamul tak lar, kol dü meleri, kravat i neleri ve heykeller, biblolar, vazolar, spor müsabakalar nda verilen kupalar. Saatler ve zaman ölçme cihazlar,(kronometreler, metronomlar ve parçalar, saat kordonlar dahil). Müzik aletleri ve kutular 15. SINIF 16. SINIF Ka t, karton (mukavva) ve bunlardan yap lm ürünler ( K rtasiye amaçl ürünler hariç). Plastik malzemeden mamül ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Bas l evraklar; bas l yay nlar, takvimler, posterler, foto raflar, afi ler, tablolar, ç kartmalar, (pullar). K rtasiye, büro, e itim ve ö retim malzemeleri (mobilyalar ve cihazlar hariç). Büro makineleri. Badana ve boya i leri için f rçalar ve rulolar. 17. SINIF Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yar mamul sentetik maddeler. Mamul veya yar mamul sentetik maddelerden yap lm olan bu s n fta yer alan malzemeler ve maddeler. enerji izolasyonu ve emilimi amaçl Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (ta tlar için kullan lanlar dahil), boru, k l f ve rakorlar tekstilden hortumlar, yang n hortumlar, madeni olmayan boru k l flar ve rakorlar, hortum rakorlar, ta tlar için radyatör hortumlar. 18. SINIF lenmi veya i lenmemi deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarl k deriler. Derilerden, deri taklitlerinden veya di er malzemelerden mamul ta ma amaçl ba ka s n flarda yer almayan e yalar(çantalar, deri veya kösele kutular ve sand klar, anahtarl klar dahil). emsiyeler, güne emsiyeleri, güne likler, bastonlar. K rbaçlar, ko um tak mlar, eyerler, üzengi ve eyer kay lar. 6

7 19. SINIF n aat, yol yap m, tamirat, kaplama amaçlar yla kullan lan biçimlendirilmemi halde yap / in aat / yol yap m malzemeleri. Beton, alç, toprak, kil, kum, do al ta, yapay ta, ah ap, plastik veya sentetik malzemelerden yap lm biçimlendirilmi halde yap / in aat / yol yap m malzemeleri, yap parçalar, yap lar, direkler, bariyerler. Yollar için metal, mekanik ve ayd nlatmal olmayan trafik i aretleri. Beton, ta veya mermerden yap lm an tlar, heykeller. Tabaka veya erit halinde tabii veya sentetik yüzey kaplamalar, s ile yap t r labilen sentetik kaplamalar; çat lar için ziftli kartonlar; ziftli kaplamalar. n aatlar için cam ürünleri. Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzlar. Akvaryum kumlar. 20. SINIF Yap ld klar maddelere ve malzemelere bak lmaks z n mobilyalar. Yatak ilteleri, yast klar, t bbi amaçl olmayan haval yataklar ve yast klar, kampç lar için uyku tulumlar, deniz yataklar. Aynalar. Ar kovanlar, suni petekler ve petek ç talar. Bebekler için ana kucaklar, parmakl kl oyun parklar (iç mekanlar için), bebek be ikleri, yürüteçler. Ah ap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartlar, künyeler, isimlikler, etiketler. Ah ap veya sentetik malzemeden mamul variller, f ç lar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kaplar, nakliye amaçl konteynerler, sand klar, ta ma paletleri, vanalar, f ç musluklar. Ah ap veya sentetik malzemelerden alet-edevat ve kap-kacaklar için saplar, kulplar, tutamaklar, dü meler;çama r mandallar, i e tapalar ve kapaklar, perçinler, çiviler, vidalar, dübeller, kablo k skaçlar ve kelepçeleri, derz art lar ; elbise ask lar ( ayakl, sabitlenen) ve k l flar. Tahta, mum, balmumu, plastik veya alç dan mamul bu s n fa dahil süs ve dekorasyon e yalar. Sepetler, bal kç sepetleri. Ev hayvanlar için kulübeler, yuvalar, yataklar. Ah ap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler. Ah ap veya sentetik malzemeden mamul mobilyalar için ba lant lar, tertibatlar ve parçalar, pencere ve kap armatürleri, açma kapama tertibatlar, kilitler. Bambu perdeler, stor perdeler, erit perdeler, dekorasyon amaçl boncuklu perdeler; perde kopçalar, perde halkalar, perde kancalar, perde çubuklar. 7

8 21. SINIF Elektriksiz temizlik aletleri gereçleri(boya f rçalar hariç f rçalar, çelik tala lar, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bula k eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makineleri, hal süpürgeleri, sopal yer paspaslar dahil). Di f rçalar, elektrikli di f rçalar, di ipleri, t ra f rçalar, saç f rçalar, taraklar. Bu s n fa dahil elektrikle çal mayan ev ve mutfak gereçleri. Ütü masalar ve k l flar, çama r kurutmal klar, elbise ask lar. Ev hayvanlar için kafesler ve malzemeler, evlerde kullan lan bitki ve hayvan yeti tirme yerleri (terraryumlar). Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon e yalar. Fare kapanlar, ha arat tuzaklar, sinek yakalay c lar, sinek raketleri (sineklik), tuvalet ta delikleri için kapaklar. Parfüm bekleri (yand nda koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri (püskürteç),makyaj ç kartmak için elektrikli olmayan aletler, pudra ponponlar, tuvalet e yalar için kutular. Püskürtmeli hortum ba l klar, sulama süzgeçleri için ba l klar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, musluklara tak lan uçlar. lenmemi cam, yar i lenmi cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozlar (in aat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçl olmayan). 22. SINIF Halatlar,ipler, ip merdivenler, hamaklar, bal k a lar. Çad rlar, tenteler, brandalar, yelkenler, otomobil örtüleri. Tekstilden mamul ambalaj torbalar. Kauçuk ve sentetik olmayan dö eme doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil). Tekstil amaçl sentetik elyaflar, i lenmemi büküm elyaflar, cam elyaflar. 23. SINIF Tekstil amaçl büküm iplikleri; diki, nak ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler. 24. SINIF Dokunmu veya dokunmam kuma lar. Ev tekstil ürünleri (bayraklar, flamalar, mendiller dahil). 25. SINIF Koruyucu amaçl olanlar hariç her türlü malzemeden yap lm iç-d giysiler,çoraplar. Ayak giysileri. Ba giysileri. 8

9 26. SINIF Danteller ve nak lar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, eritler ve kurdelalar, ekstraforlar, fitiller, giysiler için kuma tan yap lm haz r harfler ve rakamlar, armalar, rütbe i aretleri, vatkalar. Giysiler için dü meler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkab ve kemer tokalar, perçinler, yap kan bantlar, ba lar, toplu i neler, i neler, diki i neleri, diki makinas i neleri, t lar ve örgü i leri, i ne kutular ve i nelikler. Yapma çiçekler, yapma meyvalar. Takma saçlar ve saç aksesuarlar. Hal lar, kilimler, yolluklar,seccadeler. 27. SINIF Mu ambalar, yapay çimen, dö emelik mantarl mu amba (linoleum). Spor amaçl minderler. Tekstilden olmayan duvar kaplamalar, duvar ka tlar. Oyunlar ve oyuncaklar. 28. SINIF Salonda oynanan oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar ( jetonla çal anlar dahil ). Hayvanlar için oyuncaklar. Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parklar için oyuncaklar. Jimnastik ve spor aletleri ile malzemeleri. Suni y lba a açlar ve bunlar için süsler, suni karlar, ç ng raklar, e lence (parti, diskotek vb.) süsleri, parti apkalar 29. SINIF Et, bal k, kümes ve av hayvanlar n n etleri ile her nevi i lenmi et ürünleri. Kuru bakliyat. Haz r çorbalar, bulyonlar. Zeytin, zeytin ezmeleri. Süt ve süt ürünleri (tereya dahil). Yenilebilir bitkisel ya lar. Kurutulmu, konservelenmi, dondurulmu, pi irilmi, tütsülenmi, salamura edilmi her türlü meyve ve sebzeler. Kuru yemi ler. F nd k ve f st k ezmeleri, tahin. Yumurtalar, yumurta tozlar. T bbi amaçl olmayan ve tamamlay c g da maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil). Patates cipsleri. 9

10 30.SINIF Kahve, kakao; kahve veya kakao esasl içecekler, çikolata esasl içecekler. Makarnalar, mant lar, eri teler. Pastac l k ve f r nc l k mamulleri, tatl lar. Bal, ar sütü, propolis. Yiyecekler için çe ni/lezzet vericiler. Mayalar, kabartma tozlar ; unlu mamullerin formunu, rengini iyile tirici, bayatlama süresini geciktirici do al maddeler. Her türlü un, irmikler, ni astalar. Toz eker, kesme eker, pudra ekeri. Çaylar, buzlu çaylar. ekerlemeler çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sak zlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububat (tah l) ve mamülleri. 31. SINIF Tar m ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar. Ormanc l k ürünleri. Canl hayvanlar (kuluçkal k yumurtalar, döllenmi yumurtalar dahil). Canl ve kurutulmu bitkiler ve otlar. Hayvan yemleri ve t bbi amaçl olmayan katk lar. Malt (insan tüketimi için olmayan). 32. SINIF Biralar; bira yap m nda kullan lan preparatlar. Maden sular, kaynak sular, sofra sular, sodalar, tonikler. Sebze ve meyve sular, bunlar n konsantreleri ve özleri, me rubatlar. Alkollü içecekler (biralar hariç). Tütün ve tütün mamulleri. 33. SINIF 34. SINIF Tütün içenlere mahsus malzemeler(pipolar, puro ve sigara a zl klar küllükler, tütün kutular, sigara sarmak için cep aletleri, sigara ka tlar, nargileler, çakmakta lar, çakmaklar dahil). Kibritler. 10

11 35.SINIF Reklamc l k, pazarlama ve halkla ili kiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçl sergi ve fuarlar n organizasyonu hizmetleri dahil). Büro hizmetleri. yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili dan dahil). manl k hizmetleri (Muhasebecilik hizmetleri thalat ihracat acente hizmetleri. Ticari ve s nai ürünler için eksperlik hizmetleri. Aç k art rmalar n düzenlenmesi ve gerçekle tirilmesi hizmetleri. Perakende ya da toptan ma azalarda, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri di er görsel yöntemler ile mü terilerin mallar elveri li bir ekilde görmesi ve sat n almas için çe itli mallar n bir araya getirilmesi hizmetleri. Sigorta hizmetleri. Finansal ve parasal hizmetler. 36. SINIF Gayrimenkul komisyonculu u, mü avirli i ve idaresi hizmetleri. Gümrük mü avirli i hizmetleri. Radyo ve televizyon yay n hizmetleri. 38. SINIF Haberle me hizmetleri (internet servisi sa lama hizmetleri dahil). Haber ajans hizmetleri. 39. SINIF Kara, deniz ve hava ta mac l hizmetleri ve kara, deniz ve hava ta tlar n n kiralanmas hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil). Araba parklar hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri. Tekne bar nd rma hizmetleri. Boru hatt ile ta ma hizmetleri. Elektrik da t m hizmetleri. Su temin hizmetleri. Ta t ve mallar kurtarma hizmetleri. Mallar n depolanmas, paketlenmesi ve sand klanmas hizmetleri. Çöplerin depolanmas ve ta nmas hizmetleri, at klar n toplanmas ve ta nmas hizmetleri. 40. SINIF Adi metallerin i leme hizmetleri. De erli metallerin i lenmesi hizmetleri. 11

12 Fotografik ve sinematografik ürünlerin i lenmesi hizmetleri (Banyo, bask ve foto gravür hizmetleri dahil). G dalar n i lenmesi hizmetleri. Hayvan kesim hizmetleri. Deri ve kürk i leme hizmetleri. Saraçl k hizmetleri. Kuma i leme hizmetleri, yün i leme hizmetleri. Terzilik hizmetleri, nak i leme hizmetleri. Ah ap ve kereste i leme hizmetleri. Sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri. S v, kimyasal madde, gaz, hava i leme hizmetleri. Cam ve optik cam i leme hizmetleri. Malzemelerin montaj (üçüncü ah slar ad na) hizmetleri. Di teknisyenli i (döküm) hizmetleri. Çömlekçilik hizmetleri. Enerji üretimi hizmetleri, jeneratörlerin kiralanmas hizmetleri. Ka d n i lenmesi. Bask hizmetleri, ciltçilik hizmetleri. Plastik i leme hizmetleri. 41.SINIF E itim ve ö retim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve e lence hizmetleri. Dergi, kitap, gazete v.b. yay mlama hizmetleri. Film, televizyon ve radyo programlar yap m hizmetleri. Haber muhabirli i hizmetleri, foto-muhabirli i hizmetleri. Foto rafç l k hizmetleri. Tercüme hizmetleri. 42. SINIF Bilimsel ve s nai inceleme, ara t rma hizmetleri; mühendislik hizmetleri. Bilgisayar hizmetleri. Bu s n fa dahil olup mühendislik, mimarl k, bilgisayar hizmetleri kapsam na girmeyen her türlü tasar m hizmetleri; grafik sanat tasar m hizmetleri. 12

13 Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri. 43.SINIF Yiyecek ve içecek sa lanmas hizmetleri. Geçici konaklama hizmetleri (gündüz bak m (kre ) hizmetleri, huzurevleri hizmetleri dahil). Hayvan bak m evleri hizmetleri. 44.SINIF T bbi hizmetler. Güzellik bak m hizmetleri. Veterinerlik ve hayvanc l kla ilgili hizmetler. Tar m, bahçecilik ve ormanc l kla ile ilgili hizmetler. 45.SINIF Hukuki hizmetler ( s nai ve fikri mülkiyet haklar konusunda dan manl k hizmetleri dahil). Güvenlik hizmetleri. Evlendirme bürolar hizmetleri. Cenaze hizmetleri. Giysi kiralama hizmetleri. Yang n söndürme hizmetleri. Refakat etme hizmetleri. 13

01.01 Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.

01.01 Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. 1.Sınıf 01.01 Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. 01.02 İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler. 01.03 Gübreler ve topraklar.

Detaylı

20 Ocak 2010 Çarşamba günü 27468 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan Tebliğe göre Sınıflandırma 1.SINIF

20 Ocak 2010 Çarşamba günü 27468 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan Tebliğe göre Sınıflandırma 1.SINIF 20 Ocak 2010 Çarşamba günü 27468 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan Tebliğe göre Sınıflandırma 1.SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.

Detaylı

1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF

1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 1. SINIF 01.01. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. 01.02. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler. 01.03. Gübreler ve topraklar.

Detaylı

3. SINIF. Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.

3. SINIF. Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler. 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar (gübreler ve topraklar İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler. Yangın söndürücü

Detaylı

Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.

Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş

Detaylı

1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF

1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 1. SINIF 01.01. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. 01.02. Gübreler ve topraklar. 01.03. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2)

Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2) Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2) MADDE 1 (1) 12/7/1995 tarihli ve

Detaylı

4M Danışmanlık 90 312 550 5050, +90 212 573 0101

4M Danışmanlık 90 312 550 5050, +90 212 573 0101 Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş

Detaylı

ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF

ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.

Detaylı

Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3)

Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3) 25 Aralık 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28508 TEBLİĞ Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3) MADDE 1 (1) 12/7/1995

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Tebliğin ekindeki listede, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Tebliğin ekindeki listede, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır. 4 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28841 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2013/2) MADDE 1

Detaylı

Marka Tescil Sınıfları

Marka Tescil Sınıfları 1. SINIF Hammadde Kimyasalları Sanayide bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler.

Detaylı

Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.

Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş

Detaylı

EMTİA LİSTESİ 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan

EMTİA LİSTESİ 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan 01 Ocak 2015 SINIFLANDIRMA EMTİA LİSTESİ 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29199 MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Temel Markalaşma Rehberi

Temel Markalaşma Rehberi KOBİ LER İÇİN, Temel Markalaşma Rehberi Hazırlayanlar Marka Uzm. Huriye KAYABAŞI Yrd. Doç. Alparslan ÖZMEN OCAK 2014 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, Finanse Edilmiştir. Bu KOBİ lerin Rekabet

Detaylı

Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları Candles; wicks; semi-finished wax; wax and paraffin for lighting purposes.

Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları Candles; wicks; semi-finished wax; wax and paraffin for lighting purposes. Class Turkish English 1 Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve Chemicals used in industry, science, photography, agriculture, ormancılıkta kullanılan kimyasallar. horticulture

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Ocak 2010 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri : Adres : Telefaks

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Mart 2012 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri Adres Telefon Faks

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 DEĞİŞİKLİK TABLOSU 2014 TEBLİĞİ 2015 TEBLİĞİ 3.1 Ağartma ve temizlik

Detaylı

1. MARKA BİLGİSİ 2. MARKA ÖRNEĞİ

1. MARKA BİLGİSİ 2. MARKA ÖRNEĞİ 19.06.2013 MARKA TESCİL BAŞVURU FORMU M201 1. MARKA BİLGİSİ Marka Adı Marka Çeşidi Ön Yazı Talebi Referans Numarası gribeyaz Ticari Marka Yok 2. MARKA ÖRNEĞİ 3. BAŞVURU SAHİBİ Adı-Soyadı/Unvanı Uyruğu

Detaylı

333, 339 ve 365 NO.LU VUK GENEL TEBL LER LE AÇIKLANAN ORANLARIN B RLEfiT R LM fi SON HAL

333, 339 ve 365 NO.LU VUK GENEL TEBL LER LE AÇIKLANAN ORANLARIN B RLEfiT R LM fi SON HAL AMORT SMAN ORANLARI 333, 339 ve 365 NO.LU VUK GENEL TEBL LER LE AÇIKLANAN ORANLARIN B RLEfiT R LM fi SON HAL Amortismana Tabi ktisadi K ymetler Faydal Ömür (Y l) Normal Amor. Oran % 1. Binalar Ticari,

Detaylı

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI K RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K POTANS YEL K RLET FAAL YETLER TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete

Detaylı

MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)

MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) 06 13.10.05 Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK TABLOSU 2013 TEBLİĞİ 2014 TEBLİĞİ 3.6 Parlatma ve bakım

Detaylı

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 20 NACE

Detaylı

3 / 42. NACE Rev 2 Kodu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI. 05 Kömür ve linyit çıkartılması. 05.1 Taş kömürü madenciliği. 05.10 Taş kömürü madenciliği

3 / 42. NACE Rev 2 Kodu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI. 05 Kömür ve linyit çıkartılması. 05.1 Taş kömürü madenciliği. 05.10 Taş kömürü madenciliği 1 / 42 2 / 42 KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre)

Detaylı

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu B DESTEK ALINABİLECEK SEKTÖRLER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması 05.1 Taş kömürü madenciliği

Detaylı