KAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 KAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış sınav harç dekontu, c) T.C. Kimlik Beyanı d) Diploma sureti (onaylı), e) İkametgah beyanı f) Sağlık Raporu Sureti (onaylı), g) Kurs Başarı Belgesi (Aslı), h) Askerlik durum Beyanı i) Sabıka kaydı beyanı j) Fotoğraf (3 Adet), k) TDK bilgisayar çıktısı, l) İmza Formu m) Harç Dekontu HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) PVC TALEBİ 2 GÜN (Sınav Kazanıldıktan sonra) 2 Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi b) T.C. Kimlik Beyanı c) Sabıka kaydı Aslı d) Fotoğraf (2 Adet), e) Süresi dolmuş ise sağlık yoklamasının yaptırılması ve kütüğe işlenmesi f) Harç Dekontu g)tdk bilgisayar çıktısı, h) İmza Formu 3 Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme c) Fotoğraf (2 Adet), d) Gemiadamı Cüzdanının aslı,/pvc aslı e) Harç Dekontu g) İmza Formu 4 STCW Belgesi ilk düzenleme c) STCW Kurs Başarı Belgesi Aslı d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesinin aslı e) Harç Dekontu f) T.D.K bilgisayar çıktısı g) İmza Formu 5 STCW Belgelerinin Değiştirilme c) STCW Belgesinin Aslı, d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesinin (PVC)aslı e)harç Dekontu f) T.D.K bilgisayar çıktısı g) İmza Formu 4 6 Zayiinden STCW Belgesi c) Harç Dekontu d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesinin aslı(eski formatta olması halinde) e) T.D.K bilgisayar çıktısı f) İmza Formu 1

2 7 Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi c) STCW Belgesinin Aslı,(Eski asıl olması halindne) d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesinin(PVC) aslı e) T.D.K bilgisayar çıktısı f) Harç Dekontu g)imza Formu h) Değerlendirme Sınavı Başarı Belgesi Aslı Tayfa Sınıfı Gemiadamlarınn Terfi İşlemleri Zabitan Sınıfı Gemiadamlarının Terfi İşlemleri İlk Defa Yeterlik Belgesi c) Hizmet Belgesi ve Deniz Hizmet Çizelgesi, d) Gemiadamı Cüzdanı//PVC Gemiadamı Belgesinin aslı e) Sabıka beyanı(ilk defa Gemiadamı cüzdanı/pvc alandan) f) Sağlık raporu (İlk defa Gemiadamı Cüdanı/PVC alandan) g) Tayfa sınavını kazandığını gösteren belge h) Harç Dekontu i)t.d.k bilgisayar çıktısı ij) İmza Formu c) Deniz Hizmet Çizelgesi, d)gemiadamı Cüzdan//PVC asılları e) Sağlık Raporu Sureti (onaylı), f) Sabıka Kaydı beyanı g) Sınav Kazandı Belgesi, h) Harç dekontu i)tdk bilgisayar çıktısı, j) Diploma fotokopisi, k)imza Formu c) Kurs Başarı Belgesi d) Gemiadamı Cüzdanı veya PVC belgesi(olması halinde) e) Sağlık Raporu Sureti (onaylı), f) Sabıka Kaydı Belgesi (adli sicil kaydı olanların mahkeme kararlarının onaylı bir sureti), g) Sınav Kazandı Belgesi, h) TDK bilgisayar çıktısı, i) Diploma fotokopisi, j) İmza formu, k) İkametgah Beyanı l)harç Dekontu m) Deniz Stajını tamamladığına dair okuldan alınan yazı, (Ankara dan Kod talebi yapıldıktan sonra) 11 İntibak c) Fotoğraf(2 adet) d) GemiadamıCüzdanı/Gemiadamı belgesinin aslı, e)imza Formu f) TDK bilgisayar çıktısı 12 Zayiinden Yeterlik Belgesi b) T.C. Kimlik Beyanı c) Sağlık Raporu, d) Sabıka kaydı (Aslı) e) STCW sertifikası olmayanlar için kurs başarı belgesi, f) Harç Dekontu g)tdk bilgisayar çıktısı, h) Fotoğraf (2 Adet), ı) İmza formu 2

3 Süre Uzatımı İlk Defa Telsiz Telsiz Yeterlik Belgesi değiştirme, süre uzatımı ve intibak talebi Zayiinden Telsiz Kısa Mesafe Telsiz Belgesi ilk Kısa Mesafe Telsiz Belgesi İntibak ve Değiştirme c) nin aslı, d) GemiadamıCüzdanı/Gemiadamı belgesinin aslı (Eski tip gemiadamı cüzdanı varsa STCW belgelerinin aslı), e) Deniz Hizmet belgesi g) Harç Dekontu h)fotoğraf (2 Adet), j) İmza formu c) Öğrenim Belgesinin sureti (onaylı), d) Sağlık Raporunun Sureti (onaylı), e) Kurs zorunluluğu olanlar için kurs gördüğüne dair belge, g) Fotoğraf (6 Adet), h) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı,(olanlardan) i) Yeterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair makbuz, j) Harç Dekontu l)sabıka kaydı belgesi, k) Sınav kazandı belgesi c) Telsiz nin aslı, d) Sağlık Raporunun Sureti (onaylı), e) Deniz Hizmet Çizelgesi (süresi dolan yeterlikler için), g) Fotoğraf (2 Adet), h) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı, i) Yeterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair makbuz c) Gazete ilanı d) Sağlık Raporunun Sureti (onaylı), e) Deniz Hizmet Çizelgesi (hizmet gerektiren yeterlikler için), g) Fotoğraf (2 Adet), h) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı, i) Yeterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair makbuz, j) Sabıka kaydı belgesi, c) nin aslı veya süresi dolmamışsa fotokopisi (zayii olmuşsa gazete ilanı), d) Gemiadamı Sağlık Yoklama Fotokopisi (onaylı), e) Sabıka kaydı belgesi (Kamu kurumlarında çalışanlardan aranmaz), f) ücretinin ödendiğine dair banka dtekontu g) Fotoğraf (1 Adet) h)adf girişini gösteren Onay Bekliyor sayfası b) T.C. Kimlikbeyanı c) nin aslı (zayii olmuşsa gazete ilanı), d) Gemiadamı Sağlık Yoklama Fotokopisi (onaylı), e) Sabıka kaydı belgesi (Kamu kurumlarında çalışanlardan aranmaz), f) ücreti ödendiğine dair dekont g) Fotoğraf (1 Adet) h) ADF girişini gösteren Onay Bekliyor sayfası (Ankara dan Kod talebi yapıldıktan sonra GAC işlenmesi) 3

4 19 Amatör Denizci Belgesi Değiştirme c) Amatör Denizci belgesinin aslı, d) Harç Dekontu e)fotoğraf ( 1 Adet) e)adf.org.tr adresinden alınan internet çıktısı) 20 Zayiinden Amatör Denizci Belgesi c) Fotoğraf (1 Adet) d) Harç dekontu e)adf.org.tr adresinden alınan internet çıktısı) 21 Telsiz Operatörlüğü Sınavı talebi (REO-1,REO- 2,GOC,ROC,LRC) c) Diploma örneği, d) Fotoğraf, (4 Adet) e) Sağlık raporu, f) Geçerli eğitim sertifikası veya onaylı sureti, g) Sınav Harcı (Ankara dan Kod talebi yapıldıktan sonra GAC işlenmesi) Kılavuz Kaptan Yeterlikleri talebi Profesyonel Balıkadam ilk defa, sınav, yabancı ülkelerden alınan yeterlikler talebi c) Diploma örneği, d) Fotoğraf, e) Sağlık raporu, f) Sabıka kaydı, g) Bonservis Belgesi, h) Kılavuz Kaptan Sınav Başarı Belgesi, i) Hizmet Belgesi, j) Noter onaylı İngilizce yeterlik belgesi, k) Kılavuz Kaptanlık Temel Eğitim Başarı Belgesi, l) Görev başı eğitim hizmet defteri, c) Sabıka kaydı, d) Diploma fotokopisi e) Sağlık Raporu, f) Fotoğraf, g) Dalış kayıt defteri, h) Aday kayıt belgesi, 1 ay (Yazışmalar Dahil) 4 gün Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) İlk defa ölçüm yapılarak Tonilato Belgesi Düzenlenmesi (Hizmet Gemisi, Ticari Yat,Balık Avlama, Yolcu Motoru Ticari Sürat Teknesi vb. deniz b) Eski Denize Elverişlilik Belgesi, c) Belge Harç dekontu, d) Avlanma ruhsatı fotokopisi (Balık avlama gemileri için Vizesi yapılmış şekilde) e) TC. Kimlik no beyanı f) Tonilato, Gemi Tasdiknamesi ve bağlama kütüğü ruhsatnamesi g) Ticari Teknelerde Turizm Belgesi ve Sigorta Belgesi b) Gemi, Su Aracı İnşa, belgesi, c) Tekne Faturası d) Makine faturası, e) Gemi ve su aracının baş, kıç ve yandan (bir taraftan) çekilmiş üç adet fotoğrafı f) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden ayrıca Teknenin ve MaKinenin CE uygunluk belgesi (Ticari Sürat Teknesi cinsindekilerden) 4 4

5 araçları için) g) Tonilato Belgesi Harç dekontu, h) TC. Kimlik no ya haiz Kimlik Fotokopisi i) Donatanın şirket olması halinde şirket evrakları(tic.sicil Gaz.-İmza sirküleri-oda kaydı-vergi Levhası-Yetkilinin Nüfus Cüzdan Ftk.son üç ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi j)tekne cinsinin Balık Avlama olması halinde Tarım İl Müdürlüğünden geminin Balık Avlama olarak ruhsatlanabileceğine dair uygunluk yazısı k)isim Onayı l)şahıslardan Vergi Levhası (Tekne işletmeciliği üzerine) m) ÖTV alınması gereken teknelerden ÖTV alındığına dair Vergi Dairesi Makbuzu Boyları 2,5 metre ile 24 metre arasında olan Özel Teknelere Bağlama Kütüğü Belgesi düzenlenmesi. Bağlama Kütüğü Satış İşlemleri b) Kimlik Fotokopisi. c) tarihinden sonra imal edilenlerden CE Uygunluk Belgesi, d) Tekne faturası, e) Makine faturası, (Makine CE Uygunluk Belgesi) f) Tekne Fotoğrafı, g) Tam boyu 5 metre ve üzeri olanlar için Yıllık Ruhsatmame harcı ödeme belgesi, h ) İsim onayı g) Ötv ödeme Belgesi a)dilekçe b)tonilato, Özel Tekne veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi c) Alıcı ve satıcı fotoğrafı d) Bağlama kütüğü harç makbuzu (Bağlama kütüğü harcına tabi tekneler) e) İsim müsaade dilekçesi (İsim Değişikliği talebi olması halinde) g) Deniz aracının sahibi şahıs ise Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah Senedi, Tüzel Kişi ise; İmza sirküleri faaliyet belgesi (son üç aylık) ticaret Sicil gazetesi, Vergi levhası, Vergi numarası, ortakların vergi ve T.C Vatandaşlık Numaraları h) Avlanma Ruhsatı ve İlçe Tarım Müdürlüğü Uygunluk yazısı (Balıkçı Tekneleri) 1 gün 28 Yola elverişlilik Belgesi Gemi geliş-gidiş (Ordino alanlar için gerek yok) b) Eski Liman Çıkış Belgesi(Port Clearns) c) Asgari Donatım Belgesi d) CSR Belgesi e) Tayfa Listesi(Acente tarafından LÇB alanlardan istenmez) f) Liman Çıkış Belgesi harcı banka dekontu(ihtiyaç Halinde) g) Gemi Sertifikalarının Kontrolü h)clc Belgesi g)isps 1 Saat 29 Ordino 30 Transitlog belgesi b) Atık Bildirim Formu **Türk Bayraklı Ticari Yatlar a) Eski Transitlog Belgesi b) Denize Elverişlilik Belge/Özel tekne belgesi kontrolü c) Yeni Transitlog belgesi d) Türk bayraklı Özel Yatlar(isteğe bağlı Transitlog belges) e)ötv'siz yakıt kullanan teknelerin ÖTV Yakıt Defteri ve Jurnali f) Turizm Belgesi g)mavi Kart h)gac/pvc/ Kontrolü ** Yabancı Bayraklı Yatlar a) Eski Transitlog Belgesi b) Yeni Transitlog belgesi c) Ship Register Belge Fotokopisi d) Tekne sahibinin içinde olmaması halinde kaptanın yetki belgesi e) Fener ücretleri ödendiğine dair makbuz örn (30 Net ve üzeri-yabancı Bayraklı) 10 Dak. 10 Dak. 5

6 31 Su üstü motorsikleti (jetski) kayıt belgesi b) N.Cüzdan Sureti (Şahıslar için) c) Fatura Örneği ve Hın numarasını gösteren kitapçık veya belgesi d) Sahibi şirket olanlardan Şirket evrakları(tic.sic.gaz-imza Sirküleri-oda kaydı-vergi levhası-yetkilinin nüfus ftk ve son üç ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi) e) Turizm İlçe Müd.Su Sporları izin belgesi f) Jet-ski fotoğrafları Gemilerde yapılacak denetim hariç 20 Dak. 32 Su altı motorsikleti kayıt belgesi b) N.Cüzdan Fotokopisi c) Fatura Örneği d) Yetkilendirilmiş klas kuruşlarından alınmış test raporları e) İmalatçının yetki belgesi örneği 1 Gün 33 ÖTV siz Yakıt Vize İşlemleri b) Yakıt Alım Defterinin İlk 4 Sayfasının Ftk c) Su Ürünleri Ruh.Ftk.(Balıkçı Teknelerinde) d) Denize Elverişlilik Belgesi Ftk.(Ticari Teknelerde) 30 Dak. 34 Dalgıçlık Ameliyesi İzni a) Yeterlilik Belgesi b) Şirket Şartı c) Su Altı Dalış Planı. d) Onaylı Dalış Defteri e) Sağlık Yeterliliği f) Takım Muayenesi 30 Dak. 35 Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Talepleri b) Turizm Müdürlüğü Dosyası c) Parkur Krokisi 20 Dak. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : KAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI İkinci Müracaat Yeri : KAŞ KAYMAKAMLIĞI İsim : Galip AVCI İsim : Selami KAPANKAYA Unvan : Liman Başkanı Unvan : Kaymakam Adres : Atatürk Blv.No:5/ C Adres : Kaş Kaymakamlığı Hükümet Kaş / ANTALYA Binası Kat:1 Kaş / ANTALYA Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta : e-posta : 6

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemi adamıcüzdanı 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge

Detaylı

EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (T.C. Kimlik No, İkametgah, Sabıka kaydına ilişkin ve Askerlikle

Detaylı

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa Cüzdanı Zayiinden Cüzdanı Cüzdanı Değiştirme STCW ilk düzenleme Süresi dolan STCW Belgelerinin Değiştirilme

Detaylı

BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış

Detaylı

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Gemiadamları Sınavları İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Döner Sermaye hesabına

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi (GEMİCİ) 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç ve

Detaylı

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Liman Çıkış Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Beyan ve Taahhüt) b) Geldiği Limandan alınan Liman Çıkış Belgesi c)

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlkdefa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2. Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denize Elverişlilik (DEB), b) Eski Denize Elverişlilik, c)

Detaylı

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi b) Döner Sermaye

Detaylı

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı 2) Döner sermaye hesabına yatırılmış

Detaylı

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O 1 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner Sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İLK DEFA GEMİADAMI CÜZDANI/BELGESİ TALEBİ: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe(TC Kimlik Numarası, İkamet ve Askerlik Durum

Detaylı

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İLK DEFA GEMİADAMI CÜZDANI/BELGESİ TALEBİ: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe(TC Kimlik Numarası, İkamet ve Askerlik Durum

Detaylı

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Talebi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 2 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme-Yenileme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına

Detaylı

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 2 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İNŞA HALİNDEKİ GEMİLERE MAHSUS GEÇİCİ SİCİLE TESCİL İNŞASI TAMAMLANMIŞ GEMİLERİN MGS'YE TESCİLİ MİLLİ GEMİ SİCİLE KAYITLI

Detaylı