MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 1"

Transkript

1 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL, Fehmi ÇİL, Güven ERGÜL, Osman GÜLERYÜZ, Murat KİZEK, Zeynel NALLIOĞLU, Güzin ÖZEL, Nurhan ÖZEN, Nedim ÖZDEMİR, Ömer TUNCER. Karar Tarihi : Karar Numarası : 1 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 4.maddesinde yer alan İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/2850 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Yalı Köyü 2 pafta, 1002 ve1000 nolu parsellerde akaryakıt istasyonu yapmak için ön izin verilmesi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Yalı Köyü 2 pafta, 1002 ve1000 nolu parsellerde akaryakıt istasyonu yapmak için İmar planında esas ön izin verilmesi talebiyle ilgili olarak yapılan incelemede, taşınmazların 1/ ölçekli Çevre Düzeni planında yaklaşık 100 metrelik kısmının Konut Dışı Kentsel Alanda kaldığı ve bu alanlar da akaryakıt istasyonunun yapılabileceği görüldüğünden; 1- Hali hazır haritaların hazırlanması, 2- Jeolojik ve jeoteknik raporların hazırlanması ve önlemlerin plan ve plan notlarına işlenmesi, 3- İlgili kamu kuruluşlarından izin alınması şartıyla imar planına esas ön-izin verilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 2 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 5. maddesinde yer alan İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/2852 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Ada Mahallesi, 25 pafta, 292 ada, 13 nolu parselin önünde bulunan imar artığının satışının yapılması ve belediye encümenine yetki verilmesi talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Ada Mahallesi, 25 pafta, 292 ada 13 nolu parselin önünde bulunan imar artığının, 13 nolu parselde cephe sağlanabilmesi amacıyla 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesi gereği 12 nolu parselin yola giden kısımlarıyla takas edilmemek kaydıyla satışının yapılmasına, satış işlemi için Belediye Encümenine yeki verilemesine meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.(alınan karara meclis üyesi Güven ERGÜL, söz konusu boşluğun satışının yapılması halinde boşluğun üstünde bulunan 56 nolu parseldeki kooperatifin görüş açısının daraltılacağını belirterek ret oyu verdi.) Karar Tarihi : Karar Numarası : 3 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 1. maddesinde yer alan İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/2852 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Ada Mahallesi, 25 pafta, 140 ada da ve ekli palanda gösterilen alanda plan tadilatı yapılması talebi meclisçe incelendi.

2 DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Ada Mahallesi, 240 ada da ve ekli planda gösterilen alanda plan tadilatı yapılması talep edilmektedir. Konuya ilişkin meclisçe yapılan incelemede, İlimiz Merkez Ada Mahallesi, 25 pafta, 240 ada da yapılan parselasyonların, 1977 yılı revize imar planındaki kullanım kararlarına göre ayrık ikiz, 2 kat nizamına göre yapılmadığı,şehrimiz revize imar planının yılında yeniden revize edildiğinde, 240 ada da yapı nizamı ayrık nizam 4 kat, TAKS:0.35,KAKS.1.40, bir bölümü ise ayrık nizam 5 kat, TAKS:.0.35, KAKS:1.75 olarak belirlendiği görülmüştür. Yine 1977 yılına göre üretilen parseller ve zerindeki yapıların, 1988 yılındaki kullanım şartlarına cevap veremediği, ayrıca 2007 yılında yapılan sayısallaştırma işleminde, 1988 yılı revize imar planında yer alan ifraz hattının işlenmesinin unutulduğu belirlenmiştir. Mevcut 240 adanın halihazır haritası incelendiğinde, yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı yapılaşma olmayan birkaç parsel kaldığı anlaşıldığından, yapı adasında bütünlüğün sağlanması amacıyla kullanım kararlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin tüm yapı ardasında yapı nizamının blok nizama dönüştürülmesine, 1988 yılında hazırlanan revize imar planındaki gibi ifraz hattının işlenmesine (ekli plandaki gibi) 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereği meclisçe oybirliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 4 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 2. maddesinde yer alan İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/2546 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Yeni Mahalle,152 ada,55 nolu parselde ekli krokideki gibi plan tadilatı yapılması talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Yeni Mahalle,152 ada,55 nolu parsel üzerindeki mevcut binanın parselin batı tarafındaki yola tecavüzlü olduğu ve yola tecavüzlü kısım kadar yapı adasındaki ada kenarı yeniden düzenlenmiştir.mevcut binanın tamamlanmış olması nedeniyle ve içinde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, hazırlanan plan değişikliğinin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine, Kurulun onayından sonra ekli plandaki gibi plan değişikliği yapılmasına, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereği meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 5 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/2849 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Kefevi Mahallesi 13 pafta, 105 ada ve 23 pafta 104 ada da hazırlanan plan tadilatının onaylanması talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Kefevi Mahallesi 13 pafta, 105 ada ile 23 pafta, 104 ada, nolu parsellerde tarih ve 208 sayılı belediye meclis kararı ile yapılan plan tadilatı Bölge Kuruluna gönderilmiş, bölge kurulunun tarih ve 2957 sayılı kararı ile İlimiz Merkez Kefevi Mahallesi tescilli yapıların ekteki 1/1000 ölçekli imar planı tadilatının düzeltilerek onaylanmasına karar verilmiştir.samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2957 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatının imar paftalarına işlenmesine tarih ve 40 sayılı belediye meclis kararı ile karar verilmiştir. Kurulun tarih ve 2957 sayılı kararına Ayşe ÇİMEN ve hissedarları Samsun 2. İdare Mahkemesine dava açmış Samsun 2.İdare Mahkemesinin 2011/868 Esas No, 2012/877 nolu karar ile imar planı iptal edilmiştir. Samsun 2. İdare Mahkemesinin bu kararı ile, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararı doğrultusunda alınan tarih ve 40 sayılı meclis kararı ile yapılan plan tadilatının iptal edildiğinden dolayı bu alan plansız konuma düşmüştür.

3 Bu nedenle Kefevi Mahallesi 13 pafta, 105 ada, ve 23 pafta, 104 adada ekli planda ve koruma alanı içinde kalan kısımlarda yapı nizamlarında değişikliğe gidilmeksizin kat yüksekliğinin 4 kat olacak şekilde (ekli plandaki gibi) plan değişikliği yapılmasına, yapılan plan değişikliğinin onaylanmak üzere Samsun Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilerek, kurulun onayından sonra yapılan plan değişikliğinin imar planlarına işlenmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 6 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 6. maddesinde yer alan İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/2851 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Ada Mahallesi,25 pafta,292 ada,69 nolu parsel malikince yapı nizamının değiştirilmesi talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Ada Mahallesi, 25 pafta, 292 adanın Kuzey tarafına Blok Nizam verilmesi talep edilmiştir. Anılan yapı adasının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı incelendiğinde, taşınmazın müstakil olarak inşaat yapmaya müsait olması nedeniyle yapı nizamının değiştirilmesi talebinin reddine, bu tür taleplerin revize ve ilave imar planı çalışmalarında değerlendirilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 7 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 7. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/2984 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Gelincik Mahallesi 19 pafta, 276 ada, nolu parsellerde plan değişikliği yapılması talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Gelincik Mahallesi 19 pafta, 276 ada, nolu parsellerde yapılması istenen plan değişikliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı kıyı kenar çizgisi bulunmadığından plan değişikliği talebinin reddine, onaylı kıyı kenar çizgisi üzerine işlenmiş pafta ile Belediyemize müracaat edilmesi halinde konunun yeniden görüşülmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 8 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 8. maddesinde yer alan İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/3124 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Camikebir Mahallesi,4 pafta,55 ada,58-59 nolu parselde mülkiyeti Sinop Belediyesine ait olan Buzhanenin restorasyonun yapılması için kaynak ihtiyacının karşılanması ve kullanımına ilişkin olarak, Sinop Belediyesi ile Kültür Ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolün onaylanması talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Camikebir Mahallesi, 4 pafta. 55 ada, nolu parsellerde, mülkiyeti Sinop Belediyesine ait olan Sinop Buzhanesinin restorasyonun yapılması için kaynak ihtiyacının karşılanması ve kullanılmasına ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinop Belediyesi arasında yetki ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla yapılan Sinop Buzhanesinin Restorasyonu ve Sinop Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına Kullandırılmasına İlişkin Esas ve Usulleri belirleyen protokolün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği aynen onaylanmasına, hazırlanan bu protokol doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanı Baki ERGÜL e yetki verilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

4 Karar Tarihi : Karar Numarası : 9 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 9. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/3129 sayılı teklifi ile, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince Yapı mesuliyetini deruhte eden serbest elemanların Belediyemize zorunlu olarak yaptırdıkları kayıtlardan alınacak ücretlerin belirlenmesi talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereği, tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile belirlenen Yapı Mesuliyetini Deruhte eden Serbest Elemanların Belediyemize ödeyeceği ücretlerin 2013 yılına uyarlanması talebi ile ilgili olarak meclisçe yapılan incelemede, bu ücretlerin Belediye Meclisinin tarih ve 173 sayılı meclis kararıyla onaylanan Sinop Belediyesi Gelir ve Ücret Tarife Cetvelinde belirlendiği anlaşıldığından, 2013 yılı Gelir ve Ücret Tarife Cetvelinde yer alan fiyatların aynen uygulanmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi Karar Tarihi : Karar Numarası : 10 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 10. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/2894 sayılı teklifi, Gündemin 11. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/3131 sayılı teklifi, Gündemin 12. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/3152 sayılı teklifi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Gündemin 10. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/2894 sayılı teklifinin, Gündemin 11. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/3131 sayılı teklifinin, Gündemin 12. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/3152 sayılı teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Şubat ayı meclis toplantısında görüşülmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 11 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 13. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/3201 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Camikebir Mahallesi, 129 ada, 6 nolu parselin ve üzerinde yer alan tescilli eski eserin satın alınması talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Camikebir Mahallesi, 129 ada, 6 nolu parselde ( m2) yer alan ve 1/1000 uygulama imar planında tescilli eser olarak görülen yapının ve parselin tamamının, İlimizin tarihi ve kültürel dokusunu ön plana çıkartmak için belediyemize kazandırılması amacıyla, 5393 sayılı belediye kanununun 18/e maddesi gereği satın alınmasına, satın alma işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 12 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında,Gündemin 14. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve 10/218 sayılı teklifi ile, Belediyemiz hizmetlerinin (Yol,Su,Temizlik,Ulaşım gibi) araç ve gereçlerimizle birlikte mücavir

5 alanlara verilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (t) bendi gereği Meclisçe karar alınması talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (t)bendi gereği, belediyemiz hizmetlerinin (yol,su,temizlik,ulaşım gibi) araç ve gereçlerimizle birlikte mücavir alanlara da verilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 13 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında,Gündemin 15. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve 10/219 sayılı teklifi ile, Belediyemizin 2012 yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin Hesap ve Kayıt işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereği Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : 5393 sayılı belediye kanununun 25. maddesi gereği belediyemizin 2012 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerini denetleyecek olan Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi. Yine 5393 sayılı belediye kanununun 25. maddesi hükümleri doğrultusunda her siyasi parti gurubunun meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması dikkate alınarak gizli oyla yapılan seçimlerde meclis üyeleri Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Zeynel NALLIOĞLU,Güzin ÖZEL ve Fehmi ÇİL 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 16 şar oy alarak Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler. Karar Tarihi : Karar Numarası : 14 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 16. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve 10/220 sayılı teklifi ile, Belediyemiz Meclis Başkanı ve Üyelerine 2013yılında uygulanacak Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belirlenecek Hakkı Huzur Ücretinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereği belirlenmesi talebi Meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 maddesi gereği, belediyemiz meclis başkanı ve üyelerine 2013 yılında bir gün için ödenecek hakkı huzur ücretinin TL olarak belirlenmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi Karar Tarihi : Karar Numarası : 15 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 17. maddesinde yer alan sayılı teklifi ile, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 71/993 sayılı teklifi ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden belediyemizde kadro karşılığı Tam Zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilen ve edilecek olan personellere, 2013 yılında ödenecek olan aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : 5393 sayılı Belediye Kanununun Norm Kadro ve Personel İstihdamı Bölümünde yer alan 49. maddesine göre, sözleşmeli personelin yıllık sözleşme ile çalıştırılacağı belirtildiğinden, belediyemizde münhal bulunan kadrolarda 2013 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılan ve çalıştırılacak olan ve aşağıda adı-soyadı ve unvanı belirtilen kişilerin aylık net ücretlerinin, yine aşağıda yazılan listedeki isimlerinin karşısında belirtildiği şekilde tespit edilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

6 ADI SOYADI : ÜNVANI : NET MAAŞI Ahmet Kemal KÖSE Elektrik Mühendisi TL. Özgür ÇİFÇİ Harita Mühendisi TL. Fahri KÖŞTEOĞLU İnşaat Mühendisi TL. Serdal KÜÇÜKDEMİR Mühendis TL. Halil ALABAŞ İnşaat Mühendisi TL. Murat BAYRAK Elektrik Teknikeri TL. Ü.Şükrü GÜNDOĞDU İnşaat Teknikeri TL. Fulya AKÇA İnşaat Teknikeri TL. Sercan KORKMAZ Teknisyen TL. Emrah NOGAY Tekniker TL. Hakan YAMAN Elektrik Teknikeri TL Arda BOZKURT Kimyager TL Özge ÖZTUĞRAL Çevre Mühendisi TL Hasan Can ÖZTEKİN Biyolog TL İhsan CAN Makine Mühendisi TL Volkan TUNCAY Veteriner TL Gökhan USTABAŞ Tekniker TL Karar Tarihi : Karar Numarası : 16 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında,Gündemin 18. maddesinde yer alan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 71/994 sayılı teklifi ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden belediyemizde kadro karşılığı Kısmı Zamanlı personel olarak istihdam edilen personele, 2013 yılında ödenecek olan aylık net ücretinin belirlenmesi talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : 5393 sayılı Belediye Kanununun Norm Kadro ve Personel İstihdamı Bölümünde yer alan 49. maddesine göre, sözleşmeli personelin yıllık sözleşme ile çalıştırılacağı belirtildiğinden, belediyemizde münhal bulunan kadrolarda 2013 yılında Kısmı Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılan ve aşağıda adı-soyadı ve unvanı belirtilen kişinin aylık net ücretinin, yine aşağıda yazılan listedeki isminin karşısında belirtildiği şekilde tespit edilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 17 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında,Gündemin 19. maddesinde yer alan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 71/1018 sayılı teklifi ile, Belediyemizde çalışan 7 özürlü geçici işçimizin 2013 yılı içersinde çalıştırılabilmesi için 84 adam/ay vizesinin onaylanması talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 22. maddesi gereğince, belediyemizde çalışan 7 özürlü geçici işçimizin 2013 yılında da çalıştırılabilmesi için 84 adam/ay vizesinin onaylanmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 18

7 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında,Gündemin 20. maddesinde yer alan, Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 12/827 sayılı teklifi ile, Geçiş Hakkı ücretlerinin belirlenmesi talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : tarih ve 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesinin h bendi,28. maddesinin d ve e bentleri 33 ve 34. maddeleri, tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2. kısım 4. bölüm hükümleri ve tarih, 2009/15002 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak hazırlanan Geçiş Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi için konunun detaylı incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, bütçe komisyonu tarafından hazırlanacak raporun Şubat ayı meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 19 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündemin 21. maddesinde yer alan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/3210 sayılı teklifi, Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/40 sayılı teklifi, Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/44 sayılı teklifi, DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Gündemin 21. maddesinde yer alan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/3210 sayılı teklifinin, Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/40 sayılı teklifinin, Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/44 sayılı teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Şubat ayı meclis toplantısında görüşülmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi : Karar Numarası : 20 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında, Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 13/52 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Bostancılı Köyü 1 pafta, 1 nolu parselle ilgili olarak belediye meclisince alınan tarih ve 69 sayılı meclis kararı ve tarih ve 38 sayılı meclis kararları hakkında Samsun 2.İdare Mahkemesinin almış olduğu kararın görüşülmesi talebi meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Bostancılı Köyü 1 pafta, 1 nolu parselde tarih ve 69 sayılı Belediye meclis kararı ile onaylanan mevzi imar planının Doğan-Çetin ÖKTEN kardeşler tarafından imar planı iptali ve eski kadastro parseline dönüştürülmesi ile ilgili Belediyemize dilekçe verilmiş talep belediye meclisinin tarih ve 32 sayılı kararı ile ret edilmiştir tarih ve 32 sayılı belediye meclis kararına istinaden Doğan-Çetin ÖKTEN kardeşler Samsun 2. İdare Mahkemesine dava açmış Samsun 2.İdare Mahkemesinin 2012/1176 Esas No:2012/1329 karar nolu kararı ile askı tutanakları olmadığı gerekçesi ile 1 nolu parseldeki mevzi imar planını iptal edilerek, Bostancılı köyü 1 pafta, 1 nolu parsel plansız konuma düşmüştür. Bu nedenle Samsun 2. İdare Mahkemesinin kararına uyulmasına, yeni imar planı yapılmak üzere konunun imar komisyonuna havale edilmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Şubat ayı meclis toplantısında görüşülmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

8 Karar Tarihi : Karar Numarası : 21 Belediyemiz Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında,Gündemin 22. maddesinde yer alan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 71/5 sayılı teklifi ile, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi Rahmi BALFİDAN ın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümleri doğrultusunda aylık net ücretinin belirlenmesi talebiyle ilgili olarak Meclis Üyesi Rahmi BALFİDAN, 5393sayılı Belediye Kanununun 27. maddesi gereği görüşülecek konunun kendisini ilgilendirmesi nedeniyle izin alarak toplantıdan ayrıldı.talep meclisçe incelendi. DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Belediye Başkanlığının tarih ve 8/634 sayılı olurları ile belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi Rahmi BALFİDAN ın, 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesi gereği aylık net ücretinin TL olarak belirlenmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 16

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 16 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.04.2013 Karar Numarası : 44

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.04.2013 Karar Numarası : 44 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 06.05.2013 Karar Numarası : 62

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 06.05.2013 Karar Numarası : 62 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar Numarası : 94

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar Numarası : 94 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : BarışAYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.03.2013 Karar Numarası : 33

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.03.2013 Karar Numarası : 33 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL-

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : Karar Numarası : 50

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : Karar Numarası : 50 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Karar Tarihi: Karar Numarası: 1

Karar Tarihi: Karar Numarası: 1 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : Karar Numarası :22

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : Karar Numarası :22 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 05.11.2012 Karar Numarası : 154

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 05.11.2012 Karar Numarası : 154 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısında Gündemin 2.

Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısında Gündemin 2. Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : Karar Numarası : 98-1

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : Karar Numarası : 98-1 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 05.10.2015 Karar Numarası : 131

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 05.10.2015 Karar Numarası : 131 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.09.2012 Karar Numarası : 128

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.09.2012 Karar Numarası : 128 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar Numarası :122

Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar Numarası :122 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN -Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı. Karar Tarihi : Karar Numarası : 105

MECLİS KARAR KAĞIDI. Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı. Karar Tarihi : Karar Numarası : 105 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : -Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası : 146

Karar Tarihi : Karar Numarası : 146 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : -Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL-

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : Karar Numarası :30

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : Karar Numarası :30 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Melis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ - Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 87 : KADRO İHDASI (EKONOMİST) Gündeme konu olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 24.08.2016 tarih ve 905 sayılı Ekonomist Kadrosunun İhdası hakkındaki teklif yazısı,

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :181. Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündemin 3.maddesinde yer alan

Karar Tarihi : Karar Numarası :181. Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısında Gündemin 3.maddesinde yer alan Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Belediye Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN-Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :166

Karar Tarihi : Karar Numarası :166 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :80. Karar Tarihi : Karar Numarası :81. BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı.

Karar Tarihi : Karar Numarası :80. Karar Tarihi : Karar Numarası :81. BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih ve 70 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.04.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Yunusemre

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 91

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 91 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 11.07.2016 Karar Numarası : 91 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya

Detaylı

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ SNO KARAR TARİHİ KARAR NO 1 07012015 01 KARARIN KONUSU Meclis Üyeleri Merdin CANTAŞ, Selami YILDIZ ve Erol YÜRÜK ün toplantıya

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 41850698.301.05-188 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 07.12.2015 Karar Numarası : 161

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 07.12.2015 Karar Numarası : 161 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :378 KARAR 378 : 6360 Sayılı yasa kapsamında, mesai saatleri dışında yapılacak çalışmalarda, görevli personel için 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveline istinaden fazla mesai yaptırılması,

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 372 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesi ne ait mevcut payın hissesi

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 20 : Belediyemizin üyesi bulunduğu Hatay Belediyeler Birliği karar organlarında görev almak üzere, 1 asil, 1 yedek üye seçiminin yapılması Belediyemizin hissesi sebebiyle

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :269 KARAR 269 : İlçenin Gülbahçe Mahallesinde yerleşim bölgesindeki tesislerin yetersiz enerji iletimi olması nedeniyle yeni trafo yerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Gülbahçe Mahallesi 421

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KARARI DÖNEMİ : ŞUBAT 206 BİRLEŞİM : OTURUM : GÜNDEM MADDE NO : KARAR NO : 2 : 06.0.206 TARİH VE 206/3 SAYILI MECLİS KARARIYLA İÇİŞLERİ VE HUKUK KOMİSYONUNA SEVK EDİLEN STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU Karar Tarihi : 03.01.2014 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2013 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.06.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Uzunahmet

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. KARAR TARİHİ 07.02.2012 KARAR NO 3 İLGİLİ BİRİM KARAR KONUSU İdari Sınır Değişikliği (Demirkent)

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. KARAR TARİHİ 07.02.2012 KARAR NO 3 İLGİLİ BİRİM KARAR KONUSU İdari Sınır Değişikliği (Demirkent) KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 07.02.2012 NO 3 İMAR KONUSU İdari Sınır Değişikliği (Demirkent) Erzincan Merkez Kavakyolu ve Demirkent Beldesi arasındaki idari sınır değişikliği tadil edilmesi görüşüldü;

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 07.01.2013 Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 11 ÖZÜ : 01.12.2016 TARĠH VE 120 SAYILI KARARLA ĠMAR KOMĠSYONUNA SEVK EDĠLEN TAVLA MAHALLESĠ 1980 VE 1981 PARSEL SAYILI TAġINMAZLAR ĠLE ĠLGĠLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI TADĠLAT

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN TARİHLİ OCAK AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN TARİHLİ OCAK AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2010 TARİHLİ OCAK AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın K. Sıtkı KÜRÜM ün Başkanlığında toplanarak 1.Oturumda aşağıdaki

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 07.11.2014 KARAR NO 55 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddesinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 001: Gündemin birinci maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanunun

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 01.12.2011 KARAR NO 65 AMASYA BELEDİYE MECLİS BAŞKANI VE ÜYELER Cafer ÖZDEMİR Kenan ERASLAN Cengiz ERDEM Mehmet ÜNEK Osman

Detaylı

MECLİS KARARI Karar Tarihi Karar No Kararın- M.B. Birliğine Üye Seçimi. 05 / 05 /2014 ( 36 ) Konusu

MECLİS KARARI Karar Tarihi Karar No Kararın- M.B. Birliğine Üye Seçimi. 05 / 05 /2014 ( 36 ) Konusu Karar Tarihi Karar No Kararın- M.B. Birliğine Üye Seçimi. 05 / 05 /2014 ( 36 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLU- Hüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :365 KARAR 365 : İlçenin Altıntaş Mahallesi 2193 ada 1 parselde Belediyemizin 1771/26670 hisse oranına düşen 17,71 m2 lik hissesi, Cemile KAYACAN ın 23448/26670 hisse oranına düşen 234,88 m2 lik

Detaylı