T. C. ŞİŞLİ BELEDİYESİ HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. ŞİŞLİ BELEDİYESİ HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ"

Transkript

1 T. C. ŞİŞLİ BELEDİYESİ HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ VE İHTİYAÇ PROGRAMI Mayıs, 2012

2 HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. YARIŞMANIN AMACI 3. YARIŞMA ALANI 4. İHTİYAÇ PROGRAMI 5. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 6. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 8. DANIŞMANLAR, SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 9. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 10. YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER 11. YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ESASLAR 12. ÖDÜLLER 13. YARIŞMA TAKVİMİ 14. SORU VE CEVAPLAR 15. PROJELERİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI 16. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI 17. PROJELERİN SERGİLENMESİ, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ 18. PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ 19. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ 20. BİRİNCİ ÖDÜLÜ KAZANANA İŞİN NASIL VERİLECEĞİ 2

3 1. GİRİŞ Camiler, özgün biçimleri ile tarihsel süreçte çoğunlukla külliye işlevi ile üretilen ve sözcük anlamı ibadet amaçlı toplanma yeri olan yapılardır. Bu anlamda külliyeler, dini ibadet işlevinin dışında insanların bir araya geldiği kamusal alan niteliği de taşımaktadırlar. Bu yapılar, toplumsal yaşamdaki yerleri, mimari kimlik oluşturma açısından kentin katmanları ile ilişkileri, geleneksel ya da çağdaş eğilimleri yansıtma kapasiteleri açısından mimarlık alanında önemli yapı türlerinin başında gelmektedirler. Kutsallığının yanı sıra, mistikliği, sembolikliği ve yapıldığı dönemdeki mekansal / yapısal kimliği, bu yapıların kentin önemli yapı türlerinden olma özelliğini daha da pekiştirmektedir. Bu konuda olağanüstü örneklerin olduğu bir coğrafyada bulunmamıza ve çok değerli bir kültürel mirasa sahip olmamıza karşın, yakın zamanda gerçekleştirilen çok az sayıda iyi örnek bulunmaktadır. Yakın süreçte inşa edilen camilerin büyük bir kısmının klişeleşmiş tip projelerle üretilen örnekler olduğu gözlemlenmektedir. Bu tespitlerden yola çıkılarak, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, 246DY4A pafta, ada, 12 sayılı parsel de bulunan ve 2008 Deprem Yönetmeliği bağlamında fiziksel ömrünü tamamlamış olan mevcut yapı yerine yeniden inşa edilmesi düşünülen Halide Edip Adıvar Külliyesi Projesi nin yarışma yoluyla elde edilmesi hedeflenmektedir. 2. YARIŞMANIN AMACI Yukarıda belirtilen hedef doğrultusunda ve konu özelinde kamu yararı öncelikli olarak kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi, çok sayıdaki seçenekten işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözümlerin seçilerek güzel sanatların teşviki ve etik değerlerin yerleşmesi bağlamında uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır. Mevcut yapı yerine onanlı imar planına uygun olarak yeniden yapılması düşünülen Halide Edip Adıvar Külliyesi Projesi nin, İstanbul Metropoliten alanı içinde önemli yeri olan Şişli ilçesinin kent kimliğine katkıda bulunması ve külliye kavramı ile örtüşen örnek bir mimari eserin oluşturulması beklenmektedir. 3. YARIŞMA ALANI Yarışmanın yeri, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, 246DY4A pafta, ada, 12 sayılı parseldir. Anılan parsel üzerinde 2008 deprem yönetmeliği bağlamında fiziksel ömrünü tamamlamış olan mevcut yapı yerine onanlı imar planına uygun olarak yeni bir külliye yapılacaktır. Yarışma alanı, onanlı imar planında DİNİ TESİS ALANI nda kalmakta olup, parsel üzerinde AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR notu bulunmaktadır. 3

4 Mevcut yapının yer aldığı parsel imar planında yapılan değişiklik sonucunda genişletilmiştir. Parselin güneyinde yer alan Belediye Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı henüz projelendirilmemiş olup, yarışma alanı ile işlevsel açıdan ilişkilendirilmeyecektir. 4. İHTİYAÇ PROGRAMI İbadet, eğitim, mevlit, bayram kutlamaları, iftar yemekleri ve bu anlamdaki diğer ritüeller, camilerin genel aktivitelerini temsil ettiği için, bu etkinliklere hizmet etmesi amacıyla öneri tasarımın farklı kapalı, yarı kapalı ve açık alanlardan / mekanlardan oluşması beklenmektedir. Mevcut durumda vakit namazlarına katılanların yaklaşık 200 kişi olduğu, cuma, cenaze, bayram ve teravih namazlarında ise cemaatin arsa sınırlarının dışına taştığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda yeni tasarlanacak camide yaklaşık 500 kişilik (kadınlar bölümü de dahil) kapalı ibadet alanı ve arsanın olanakları içinde olabildiğince çok kişiye hizmet edecek yarı kapalı ve açık ibadet alanları düzenlenmeli, araç / yaya trafiği bu nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak çözümlenmelidir. Caminin toplumsal yaşamın bir parçası olma boyutu da göz önünde bulundurularak; vaaz, eğitim, mevlit, iftar yemekleri ve benzeri etkinliklerin kapalı, yarı kapalı ve açık alanlarda düzenlenmesi durumunda, anılan ritüellerin zaman faktörü de dikkate alınarak, bu ritüellerin mekânsal gerekliliklerinin tasarıma yansıtılması beklenmektedir. a) KAPALI İBADET ALANI (500 kişi) Kadınlar bölümü de dahil olmak üzere toplam 500 kişilik kapalı ibadet alanı düzenlenecektir. Ana mekanda olması gereken mimari / iç mimari ögeler, yarışmacı tarafından ritüelin gereğine göre biçimlendirilmelidir. b) YARI KAPALI İBADET ALANI (SON CEMAAT YERİ) Yukarıda belirtilen sayılar dikkate alınarak, son cemaat yerinin büyüklüğü ve biçimi külliye bütünselliği içinde esnek bir mekan kurgusu oluşturacak şekilde düzenlenebilir. c) AVLU Bu külliyeden beklenen amaç doğrultusunda açık ve yarı açık mekanlar olarak düzenlenmeli, avlunun bir bölümünde cenaze namazı kılınması (musalla taşı/ları ve yeri) için olanak sağlanmalıdır. d) GASİLHANE, MUTFAK VE DEPO Cenaze yıkama ve hazırlık için soğutma olanaklı bir gasilhane ile değişik ritüeller ve yardımlaşma için mutfak ve depo mekanları oluşturulmalıdır. 4

5 e) EĞİTİM ALANLARI VE SOSYAL MEKANLAR 2 adet 30 kişilik derslik, 2 adet eğitmen odası, 1 adet kitap satış yeri, Yardımlaşma Sandığı odası Koruma ve Yaşatma Derneği mekanı Arşiv-depo f) LOJMAN 2 adet konut birimi ( her birinde bir salon, mutfak, iki yatak odası ve wc-banyo) g) TEKNİK MEKANLAR VE SERVİSLER Tesisat merkezi (trafo, jeneratör, ısıtma ve havalandırma) WC ve depolar (külliyenin işlevine uygun olarak yeterli sayı ve büyüklükte) h) OTOPARK VE SIĞINAK Yaklaşık 80 araçlık kapalı otopark Yönetmeliğe uygun büyüklükte sığınak 5. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na dayanılarak hazırlanmış lık, Peyzaj lığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği kapsamında serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimari tasarım yarışmasıdır. 6. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum : Şişli Belediyesi Adres : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 P.K: Şişli / İSTANBUL Telefon : Fax : E-posta : Web : 7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Ekip olarak katılan mimarların her birinin, bu koşulların tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur. 5

6 Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar: a) TMMOB lar Odası üyesi mimar olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak, b) Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak, c) Seçici Kurul üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları ya da ortakları arasında olmamak, d) Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, e) Yarışmayı açan idarede, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, f) Şartname almış olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir), Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların şartname bedeli olan 200TL yi Vakıflar Bankası Esentepe Şubesi TR IBAN numaralı hesaba tarihine kadar, isim belirterek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun, üzerinde yarışmacının adı-soyadı, telefon, e-posta ve adres bilgileri yazılı olarak, yarışma raportörlüğüne iletilmesinden (faks veya elden) sonra şartname ve ekleri yarışmacılara ulaştırılacaktır. Bu koşullara uymayanlar, proje teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar. 8. DANIŞMANLAR, SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER Danışman Üyeler Mustafa Sarıgül Ahmet Tüccar Osman Korkmaz Yahya Uğur Doğan Hasol Mehmet Mutlu Lokman Çelik Asıl Seçici Kurul Üyeleri Doğan Tekeli (Jüri Başkanı) Hakkı Önel Erhan İşözen Mehmet Konuralp Can Çinici Hakan Dalokay İlgi Yüce Aşkun Şişli Belediyesi Başkanı Şişli Müftüsü Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Şişli Belediyesi Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Halide Edip Adıvar Cami Derneği Başkanı Yedek Seçici Kurul Üyeleri 1. Emre Aysu 2. Bülent Tanju Raportörler Gürsel Akkoyunlu Z.Güler Özdemir Füsun Çizmeci İnşaat Mühendisi 6

7 9. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 21. Yarışma Şartnamesi 22. Halihazır Harita 23. Plankote ve Kot-kesit 24. Onanlı İmar Planı ve Plan Notları 25. İnşaat İstikamet Rölövesi 26. Aplikasyon Krokisi 27. Arsa ve Yakın Çevresine İlişkin Hava Fotoğrafı Not: Yarışma şartnamesi, ihtiyaç programı gibi yarışma alanı ve yakın çevresine ilişkin olarak; Tasarımda kullanılacak verilere adresinden, Yarışma projesi ile ilgili İmar Hukuku konusundaki gerekli bilgi ve hükümlere (3194 sayılı İmar Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği vb.) adresinden (mevzuat konu başlığından) adresinden erişilebilir. 10. YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER a) Öneri Tasarım Vaziyet planı, kesitler, siluetler (ölçek:1/500) Vaziyet planı ve kesitlerde arsa ve yakın çevresiyle ilgili yerleşme ve ulaşım kararları, yapısal/mekansal kullanımlar gibi hususlar ve kotlar belirtilecektir) 1/200 ölçeğinde yapı ya da yapı grubunu tanıtıcı yeterli sayıda plan, kesit ve görünüşler ile tasarımın bütününü anlatan çizimler Yapının taşıyıcı sistemi, yapım yöntemi ve ürün / gereç seçimine ilişkin sistem ayrıntısı (1/50 ölçeğinde plan, kesit ve görünüş olarak) lık ve mühendislik açısından tasarımda ele alınan özgün yaklaşımlara yönelik açıklama raporu Bu raporda, verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin tasarımda nasıl ele alındığı ve değerlendirildiği belirtilecektir. Ayrıca projenin özgünlüğü, yapı ekonomisi ve mimarlığa katkısı açısından işlevine uygun mekansal kurgu, yapım yöntemi, malzeme ve genel mimari planlama verileri açıklanacaktır. 1/200 ölçekli maket Halihazır harita üzerinde belirtilen maket sınırları kapsamında olmak üzere, arsa yakın çevresi ile birlikte ele alınacaktır. Yarışmacının gerekli gördüğü diğer çizimler (perspektifler, görseller vb.) b) Projelerin Sunuş Biçimi Pafta boyutu A1 (düşey) olmak üzere sunum biçimi ve pafta sayısı serbesttir. Paftalar sert bir malzeme üzerine yapıştırılmış olacaktır. Her paftanın sağ alt köşesinde pafta asılma şeması yer alacak, sol alt köşesinde ise o paftadaki katlara ilişkin toplam inşaat alanları belirtilmiş olacaktır. Ayrıca, bir takım kopya ve tüm dokümanların sayısal kopyalarını içeren bir adet CD teslim edilecektir. 7

8 c) Kimlik Zarfı Yarışmaya teslim edilen panolar, CD Rom, proje ambalajı, kimlik zarfı vb. tüm belgelerde kimlik gizli olacaktır. İçi görünmeyen cinsten ve mühürlenerek kapatılmış bir zarf üzerine, daktilo ya da yazıcı ile HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI yazılacaktır. Zarfın üzerinde rumuz bulunacaktır. Zarfın içine: Ekip üyelerinin yarışma koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten, ad ve soyadlarını, bitirmiş oldukları okulları, diploma numaralarını, oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi koymaları gereklidir. Ekip başı ile müellif yarışmacıların ad ve soyadlarının belirtilmesi gereklidir. lar Odası ilgili şubesince 2012 yılı içinde düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin üye tanıtım belgesi konulmalıdır. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece, mansiyon ya da satın alma kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "açılabilir" ibaresini yazarlar. Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece, mansiyon ve satın alma kazanmamış olsalar dahi seçici kurul tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir. d) Rumuz ve Ambalaj Esasları Projeler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilmelidir. Tüm proje paftalarının ve raporların her sayfasının sağ üst köşesine, maket ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine 1cmx5cm büyüklüğünde beş rakamlı bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde ayrıca HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ibaresi yer almalıdır. 11. YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ESASLAR a) Her yarışmacı, yarışmaya sadece bir öneri ile katılabilir. b) Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir. c) Proje paftalarının ya da maketin üzerinde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret olmamalıdır. d) Her yarışma projesi için bir kimlik zarfı bulunması ve zarf içindekilerin eksiksiz olması gereklidir. e) Yarışmacılar, şartname alıp isim ve adreslerini bildirmiş olmalıdır. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir) f) Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır. 8

9 12. ÖDÜLLER Birinci Ödül İkinci Ödül Üçüncü Ödül Mansiyonlar (beş adet) : TL : TL : TL : TL Yarışmacılara ödenecek ödül, mansiyon ve satın alma bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 29. maddesine göre net olarak ödenir. 13. YARIŞMA TAKVİMİ Yarışmanın ilanı : Sorular için son gün : Cevapların duyurulması : Projelerin teslim tarihi : Yarışma sonuçlarının ilanı : Kolokyum ve Ödül Töreni : (Saat:17.00) Sergi : SORU VE CEVAPLAR Yarışmacılar Pazartesi günü saat ye kadar, yarışmaya ilişkin sorularını Şişli Belediyesi nin belirtilmiş adresine posta, e-posta ya da faks yolu ile iletebilirler. Soru dokümanlarının üzerine Halide Edip Adıvar Ulusal i Proje Yarışması - Sorular başlığı konacaktır. Cevaplar yarışma şartnamesi alarak kaydını yaptırmış tüm yarışmacılara e-posta ile bildirilecek, ayrıca Şişli Belediyesi web adresinde (www.sislibelediyesi.com) yayımlanacaktır. 15. PROJELERİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI Projeler en geç Pazartesi günü saat ye kadar Şişli Belediyesi Çevre Etki Değerlendirme Kurulu na (Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 Kat:10 P.K: Şişli / İSTANBUL) elden teslim edilebileceği gibi, aynı gün ve saate kadar posta, APS ya da kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin PTT, APS, KARGO makbuzu (proje ve eklerinin en son teslim tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) Çarşamba günü saat den önce yarışma raportörlüğüne ait faksa ( ) gönderilecektir. 9

10 Çarşamba günü saat ye dek belirtilen adrese ulaşmayan proje ve eklerinden ve kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Şişli Belediyesi sorumlu değildir. 16. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI Yarışmanın sonucu, Pazartesi günü, Şişli Belediyesi nin web adresinde ve günlük bir gazetede duyurulacaktır. Seçici kurul raporu bütün yarışmacılara gönderilecektir. 17. PROJELERİN SERGİLENMESİ, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ Eser sahibi yarışmaya katılmakla, eserinin sergide ve yarışma ile ilgili olarak hazırlanacak yayınlarda yer almasını kabul etmiş sayılır. Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra, seçici kurulca yarışma dışı bırakılan projeler de dahil olmak üzere bütün projeler, imzalı seçici kurul raporunun bir kopyası ile birlikte Pazartesi gününden itibaren 15 gün süre ile Şişli Belediyesi Sergi Salonu nda sergilenecektir. Sergi, ücretsiz olarak halka açık olacaktır Pazartesi günü saat da aynı adreste kolokyum ve ödül töreni yapılacaktır. 18. PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ Ödül, mansiyon kazanan ya da satın alınanlar dışında kalan projeler, serginin bitiminden sonra otuz (30) gün içinde sahipleri tarafından Şişli Belediyesi nden teslim tutanağı karşılığında geri alınabilir. Bu süre içinde alınmayan projelerden Şişli Belediyesi sorumlu değildir. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınanlar ve ekleri Şişli Belediyesine ait olacaktır. Belediye bu eserleri yayımlama hakkına sahiptir. 19. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ Yarışma sonuçlarının duyurulmasından sözleşmenin imzalanmasına değin geçecek süre içinde Şişli Belediyesi yle yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce Seçici Kurul Hakemliği nde, anlaşma sağlanamaması durumunda İstanbul Mahkemeleri nde çözülecektir. 20. BİRİNCİ ÖDÜLÜ KAZANANA İŞİN NASIL VERİLECEĞİ 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yla belirlenen haklar saklı kalmak koşulu ile ödül, mansiyon kazanan ve varsa satın alınan projelerin tanıtım ve kullanım hakları Şişli Belediyesi nin olacaktır. Şartname alarak yarışmaya katılan proje sahipleri bu hükmü kabul etmiş sayılırlar. 10

11 Uygulama projelerine başlanılması, Belediye nin bütçeden proje ödeneği ayırabilmesi halinde mümkündür. Proje ödeneği ayrıldıktan sonra Şişli Belediyesi, uygulama projelerini ve mimari mesleki kontrollük hizmetini, yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine TMMOB lar Odası lık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi uyarınca yaptıracaktır. lık işlerinin ücreti, sözleşmenin yapıldığı yıldaki birim maliyetlere göre ve yapı grubu 4A kabul edilmek üzere ödenecektir. Mühendislik ve diğer uzmanlık hizmetleri ile mühendislik uygulama projeleri bu hizmetin dışındadır. Uygulamayı üstlenen müellif, uygulamada jüri üyelerinin öneri ve tavsiyelerini dikkate almayı kabul etmiş sayılır. 11

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN İnançların bütün gelenek ve ritüelleriyle sorunsuz bir biçimde yaşanmasını savunmak, yanı sıra bazı

Detaylı

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN Beylikdüzü nün geleceğini şekillendirecek uzun vadeli planlara hem işin uzmanları ile hem de halkla birlikte karar

Detaylı

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI TASARIM YÖNETİMİ 0426829 EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 01 Kasım 2013 1 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI Türkiye de mimari proje yarışmaları genelde serbest, ulusal ve tek kademeli

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 2015 Başkan dan Lüleburgaz; Trakya nın coğrafi merkezinde, 110 bin merkez nüfuslu, kişi başına düşen

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013)

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) İZKA-2013 1 İZKA HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Türkiye de günümüze dek uygulanan bölgesel

Detaylı

KURBAĞALIDERE VADİSİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

KURBAĞALIDERE VADİSİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI KURBAĞALIDERE VADİSİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ŞARTNAME Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER Başkandan... 5 1. Jüriden... 6 2. Yarışmanın Amacı... 7 3. Yarışmanın Türü ve Şekli... 7 4. Yarışmanın Konusu ve Alanı... 7

Detaylı

Beylikdüzü Belediyesi Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

Beylikdüzü Belediyesi Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi Beylikdüzü Belediyesi Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN İlçemiz Beylikdüzü, alanında uzman kişilerin vizyonu ile şekillenecek. Şehircilik planı ve kent

Detaylı

T.C. Erbaa Belediyesi Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı burasiyenierbaa.com Ulusal Mimari Proje Yarışması

T.C. Erbaa Belediyesi Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı burasiyenierbaa.com Ulusal Mimari Proje Yarışması BAŞKAN DAN Erbaa mız Karadeniz Bölgesinde, Kelkit Vadisinin en güzel ilçelerinden biridir. 1800 lü yılların ortalarına kadar küçük bir kasaba iken yerleşimin ipek yolu üzerinde geniş tarım arazilerine

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AĞUSTOS 2015 BODRUM

BODRUM TİCARET ODASI HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AĞUSTOS 2015 BODRUM BODRUM TİCARET ODASI HİZMET BİNASI AĞUSTOS 2015 BODRUM Sevgili Bodrumlular ve Çok Kıymetli Üyelerimiz, Bodrum, 680 km2 lik yüzölçümü ve 174 km'lik kıyı uzunluğu ile ülke turizmine yön veren önemli ve marka

Detaylı

7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE

7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE TOKİ - EMLAK KONUT GYO A.Ş. 7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ... 3 2. YARIŞMANIN AMACI... 3 3. YARIŞMANIN KONUSU... 3 3.1.

Detaylı

AVANOS un YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

AVANOS un YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI AVANOS un YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME Şubat 2013 İÇİNDEKİLER Başkandan... 4 Önsöz... 5 1.Yarışma Alanına İlişkin Bilgiler Ve Yarışmanın Amacı... 6 2.Yarışmanın Şekli... 7 3.Yarışmayı

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇOK AMAÇLI GÖSTERİ MERKEZİ ATÖLYE VE SAHNESİ (OPERA VE TİYATRO İŞLİĞİ) MİMARİ FİKİR PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇOK AMAÇLI GÖSTERİ MERKEZİ ATÖLYE VE SAHNESİ (OPERA VE TİYATRO İŞLİĞİ) MİMARİ FİKİR PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇOK AMAÇLI GÖSTERİ MERKEZİ ATÖLYE VE SAHNESİ (OPERA VE TİYATRO İŞLİĞİ) MİMARİ FİKİR PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI: Antalya Anadolu da, Türkiye nin

Detaylı

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ŞARTNAME

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ŞARTNAME TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER II- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI III- YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ IV- YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI V- ŞARTNAME

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 Yarışmanın Adı; Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari

Detaylı

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ 2 [Yalnızca evimin dışındayken kendimi evimde hissediyorum. O yüzden bugün yine tarihte 'İyonya'nın İncisi' adı verilmiş olan mücevher-şehirde dolaşmayı, kentin koridorlarından

Detaylı

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2010 DÜZCE 1 BAŞKAN LARDAN Nusret ÖZSOY Metin BÜYÜK Meclis Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ticaret

Detaylı

Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması Ön Seçim Şartnamesi

Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması Ön Seçim Şartnamesi Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması Ön Seçim Şartnamesi 1. YARIŞMA YARIŞMANIN AMACI Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması konulu tasarım gerçekleştirilirken ekonomik, özgün ve nitelikli

Detaylı

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE SAYISI: 24973 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.12.2002 Değişiklik: RESMİ GAZETE SAYISI: 25552 RESMİ GAZETE TARİHİ: 13.08.2004 MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTANBUL ĐÇĐN TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI FĐKĐR PROJESĐ YARIŞMA ŞARTNAMESĐ 2011 ĐSTANBUL TÜRKĐYE ĐÇĐNDEKĐLER 1 YARIŞMANIN AMACI...3 2 YARIŞMANIN TÜRÜ

Detaylı

ÇAMLICA TEPESİ TV RADYO KULESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ÇAMLICA TEPESİ TV RADYO KULESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜD ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLICA TEPESİ TV RADYO KULESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM 1.1.YARIŞMANIN ADI VE

Detaylı

T.C. YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. YOZGAT İL GENEL MECLİSİ İL ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE AVM ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2011 YOZGAT ŞARTNAME 2 T.C. YOZGAT İL GENEL MECLİSİ- İL ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE AVM

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME ŞARTNAME 1 DI İ LERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARI MASI ARTNAMESİ I. YARI MANIN KONUSU VE AMACI: Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kentsel Tasarım Müdürlüğü İÇMELER SAHİL DÜZENLEMESİ ULUSAL ÖĞRENCİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI ŞA RTNA M E URLA BELEDİYESİ OCAK 2013 İÇİNDEKİLER - BAŞKANDAN

Detaylı

ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI 1- YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI a. Konu Ankara çevre yoluna bitişik, orta yoğunluklu yerleşim alanının içerisinde, Payamlıtepe Mesire Alanı

Detaylı

Çamlık Sosyal Habitatı

Çamlık Sosyal Habitatı Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje Yarışması Erbaa Belediyesi Kasım 2014 JÜRİ GENEL YAKLAŞIMI Erbaa Belediyesi nin kente yönelik ortaya koymuş olduğu stratejiler bağlamında, kısa orta

Detaylı

www.dogadansanatasentasarla.com

www.dogadansanatasentasarla.com www.dogadansanatasentasarla.com İÇİNDEKİLER ZEKİ YURTBAY KİMDİR? YARIŞMANIN AMACI YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ YARIŞMANIN KONUSU YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN VE RAPORTÖRLÜĞÜN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ YARIŞMAYA

Detaylı

SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi?

SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi? İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI Raportörlüğüne 1 Nisan 2010 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar 208 adet soru e- posta ve faks şeklinde iletilmiştir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

NASI VE GENEL SEKRETERL

NASI VE GENEL SEKRETERL TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TBMM KÜTÜPHANE - ARAŞTIRMA MERKEZİ ARŞİV BİNASI VE GENEL SEKRETERLİK HİZMET BİNASI YAPI KOMPLEKSİ İLE ZİYARETÇİ KABUL BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME

Detaylı

BORUSAN NEŞE FABRİKASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

BORUSAN NEŞE FABRİKASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI BORUSAN NEŞE FABRİKASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR ve YANITLAR 1. Çamaşırhane + ütü odası, tesisat odası, depo alanları ve ayrıca otopark alanları vb için bodrum kat yapabiliyor muyuz? Yarışmacıya bırakılmıştır.

Detaylı