Sevgi ve Saygılarımla. Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER. Değerli Paydaşlarımız ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevgi ve Saygılarımla. Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER. Değerli Paydaşlarımız ;"

Transkript

1

2

3 Değerli Paydaşlarımız ; Bizler TES WATER GROUP olarak; faaliyet gösterdiği Su ve Atıksu Arıtma sektöründe öncü ve lider duruşuyla, çevresel değerleri gözeten Aktif olduğu işkolunun gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunmak misyonu ile ulusal düzeyde edinmiş olduğu güven ve istikrarı, tavizsiz kalıcı hizmet anlayışı ile uluslararası boyutta geleceğe taşımayı hedefleyen bir ekibiz. Bugün, uluslararası arenada rekabet gücümüzü katbekat yükselterek yolumuza devam etmekte ve dünya standartlarında 4 markayla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yürüdüğümüz bu yolda amacımız; Türk mühendislerinin ve Türk şirketlerinin dünya üzerindeki etkinliğini arttırmaktır. Kurulduğumuz günden bu yana bizleri yıllardır daha iyiye ve ileriye taşıyan değerli iş ortaklarımıza ve tüm çalışanlarımızın oluşturduğu büyük TES WATER GROUP ailesine sonsuz şükranlarımı sunarım. Dear our Partners; We, as TES WATER GROUP, are a group aiming at carrying confidence and stability that we had at national level to the future at international level with uncompromising permanent service mentality by having mission of participating to development and improvement of sector in which it is active that monitors environmental values with a pioneer and leader stance in Water and Waste water Treatment sector in which it carries out activity. We have been currently proceeding on our way by increasing our competitive capacity in international arena much more and maintaining our activities with 4 brands in world standards. We aim at increasing efficiency of Turkish engineers and Turkish companies in the world on this road in which we are walking. I express my gratitude to our valuable partners carrying us to a better place and forward as from the day when our group was established and also big family of TES WATER GROUP formed by all of our employees. Best regards Sevgi ve Saygılarımla Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER

4 EVSEL ATIKSULARDAN İÇME SUYUNA... TR Arıtma sektöründe ilk lerin öncüsü olan firmamız; içme suyu tedariği konusunda sıkıntı yaşayan yurtdışındaki bir bölge için evsel nitelikteki atıksuyun geri kazanılarak içme suyuna uygun hale getirilmesi konusunda geçtiğimiz yılda bir çalışma başlattı. Öncelikle bölgenin coğrafyası, iklimi gibi unsurları gözeterek en uygun proses ve mekanik ekipman seçimleri ile uygulanabilir bir proje tasarımı gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde tüm mekanik ekipmanların imalatını, kalite kontrollerini, montaj ve devreye alma işlemlerini tamamlayan firmamız; arıtma tesisi çıkış suyunu analize hazır hale getirdi. ANALİZ SONUÇLARI DÜNYA STANDARTLARINDA! Arıtılmış olan suda yapılan analiz sonuçları ile ekibimizin başarısı bir kez daha kanıtlandı. Arıtma tesisinden çıkan suyun, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ve ABD Çevre Koruma Ajansının içme suyu standartlarını karşılayacak düzeyde olması ile, Biyodisk yöntemi kullanarak biyolojik atıksudan içme suyu elde edebilen Dünya daki ilk ve tek firma TES WATER GROUP olmuştur. FROM DOMESTIC WASTEWATER TO DRINKING WATER... EN Our Company, which is Pioneer of the first Companies in treatment sector, initiated a study in the last year on making waste water suitable for potable water by being recycled for a region abroad having problem on supply of the potable water. At first, an applicable project design was realized with the most proper process and mechanical equipment choices by observing factors such as geography and climate of the region. Our Company, which completed manufacturing, quality controls, installation and commissioning procedures of all mechanical equipments in a short time, made exit water of treatment facility for analysis. ANALYSES RESULTS ARE IN WORLD STANDARDS! Success of our team was proved once more with results of the analysis that was made on purified water. TES WATER GROUP became first and single company that can obtain potable water from biological waste water by using Biodisk method due to the fact that water from the treatment facility meets standards on potable water of the World Health Organization and US Environmental Protection Agency.

5

6 Suyun Olduğu Her Yerde In everywhere that water exists

7 TR ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Evsel atıksu oluşumlarının yanı sıra sanayileşmenin hızlı gelişimi, endüstriyel amaçlı su kullanımının artışını dolayısıyla oluşan atıksu miktarının da artışını beraberinde getirmiştir. Evlerde veya endüstride kullandığımız su, çıkış değerleri alıcı ortam standartlarına göre yetkili mercilerce limitlendirilmiştir ve uymayanların ise atıksu arıtma tesisi yaparak deşarj limitlerini bu değerlerin altına indirmesi gerekmektedir. Atıksu arıtma tesislerine ise bu noktada ihtiyaç duyulmaktadır. Atıksu arıtma sistemleri sektör ve atıksu karakterine göre özel olarak tasarlanmaktadır. TES Water Group, hazırladığı fizibilite çalışmaları ile, sektörün üretim yöntemlerini, atıksu miktarını, atık suyun kirlilik oranlarını değerlendirir ve bu değerlendirme sonucuna göre en uygun sistemin seçilmesi konusunda müşterileriyle çözüm ortaklığı kurar. Sürekli gelişim halinde olan TES Water Group, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma sistemleri ve sürdürülebilir çözümlerle birçok yerel ve uluslararası projede yer almaktadır. EN WASTEWATER TREATMENT PLANTS The rapid development of industrialization as well as the formation of domestic wastewater has led to an increase in the amount of wastewater generated due to the increase in industrial water use. The output value of water in used in homes or industry is limited by the competent authorities according to the standards of receiving environment and discharge limits that do not meet these values need to be reduced through wastewater treatment plants. Wastewater treatment plants are needed at this point. Wastewater treatment system and sector are specially designed according to the characteristics of wastewater. TES Water Group evaluates the production method of the industry, the wastewater quantity, contamination rates of wastewater through feasibility studies establishes the partnership with its customers in order to select the most appropriate system according to these evaluation results. TES Water Group, which is under constant development takes place in several local and international projects with municipal and industrial wastewater treatment systems and sustainable solutions. Atıksu Arıtma Tesisleri Wastewater Treatment Plants

8

9 TR PAKET BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Kanalizasyon alt yapısına sahip olmayan bölgelerde atıksu bertaraf sorununa çözüm getirmek amacıyla geliştirilmiş olan kompakt Biyolojik Paket Atıksu Arıtma üniteleri, kişi ve debiye göre farklı boyut ve kapasitelerde üretilebilir. TP / TPU / TPUW Serisi Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Sistemleri; ST-37 Karbon çelik sacdan imal edilmekte olup; sistemlerin üzeri yüzey temizleme işlemine tabi tutulduktan sonra, tüm iç ve dış yüzeyleri iki kat epoksi boya ile boyanmaktadır. Bu sayede Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Sistemlerimiz korozyona yüksek ölçüde dayanıklı hale gelir. Paket Atıksu Arıtma Sistemleri; düşük yatırım maliyeti, işletme sorununun az oluşu, kolay taşıma ve montaj uygulamaları, otomatik çalışma özelliği gibi başlıca avantajlara sahiptir. Bu sistemler; yazlık siteler, turistik tesisler, mezbahalar, konut ve toplu konutlar, okullar, askeri birlikler, hastaneler, köy ve beldeler, şantiyeler ve bazı sanayi kuruluşları gibi farklı alanlarda kullanılabilirler. Atıksu arıtma tesislerinden kaynaklı kötü kokular çevredeki yerleşim alanlarında rahatsızlık oluşturmaktadır. Firmamız bu sorun ile ilgili paket tip biyolojik atıksu arıtma sistemlerine koku giderim üniteleri ekleyerek soruna çözüm getirmektedir. TES Water Group, biyolojik koku giderim üniteli ve arıtma verimi arttırıcı Ultra modelleri ile sektördeki farkını bir kez daha ortaya koymaktadır. EN PACKAGE TYPE BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS Package Type Biological Wastewater Treatment Units that was developed in order to solve the wastewater disposal problem in the region which do not have sewage infrastructure. TP / TPU / TPUW Series are Package Type Biological Wastewater Treatment Units offering waste water treatment at capacities equivalent to a population of 25 to 1,000 people. TP / TPU / TPUW Series ST-37 is manufactured from carbon steel, with all external and internal system surfaces coated with two coats of epoxy paint after the surface cleaning process. Our Package Type Biological Wastewater Treatment Systems are therefore highly resistant to corrosion. Package Type Wastewater Treatment Systems have the main benefits such as low investment costs, minimal operating problems, easy transportation and installation applications, fully automated operation feature. These systems can be used in different areas such as summer housing complexes, touristic establishments, slaughterhouses residential and public housing, schools, military units, hospitals, villages and countries, construction site and some industry organizations. The bad odors, which are originating from the wastewater treatment plants, influence the surrounding residential areas. Our company just added a new unit into our Package Type Biological Wastewater Treatment Systems, which is a solution to this odor problem. TES Water Group represents the difference in this sector once again based on this odor removal unit and Ultra models, which increases the efficiency. Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri Package Type Biological Wastewater Treatment Systems

10

11 TR DÖNER BİYODİSK ATIKSU ARITMA ÜNİTELERİ Döner Biyodisk Atıksu Arıtma Üniteleri; geliştirilmiş başarılı bir mikrobiyal atıksu arıtma sistemidir. Döner Biyodisk Üniteleri; polietilenden imal edilen, seri olarak yerleştirilmiş dairesel disklerden oluşur. Diskler bir şaft üzerine birbirine paralel olarak yerleştirilir ve şaft bir motor yardımı ile döndürülür. Atıksu, uzun ve sığ tankların içine konur ve diskler atıksu içinde %40-50 oranında batık şekilde döndürülür. Atıksu içerisinde bulunan mikroorganizmalar dönen disklerin yüzeyine tutunarak çoğalırlar. Bu sayede disklerin yüzeyleri 1 2,5 mm kalınlığında bir biyofilm ile kaplanır. Disklerin dönmesi ile yüzeydeki bu bakteri tabakası hava ile temas eder ve aerobik biyolojik arıtım için gereken oksijen transferi sağlanmış olur. Döner Biyodisk Üniteleri nin Avantajları; Korozyona Dayanıklı Gövde Yüksek Spesifik Yüzey Alanı Düşük Enerji, İşletme ve Bakım Maliyeti Yüksek veya Şok Yüklemelere Karşı Direnç Sessiz ve Kokusuz Çalışma Prensibi EN ROTATING BIOLOGICAL CONTACTOR UNITS Rotating Biological Contactor Units (RBC) are successful microbial wastewater treatment systems developed. consist of circular disks made of polyethylene that are 2 m in diameter, 2 mm. in thickness and placed in a series. Disks are placed parallel to each other on a shaft and the shaft is rotated by a motor. Wastewater is filled into long and shallow tanks and the disks are rotated 40-50% submerged in wastewater. Microorganisms present in wastewater multiply while clinging onto the surface of rotating disk. In this way, the surfaces of disks are coated with a mm thick biofilm. With the rotation of disk, bacteria on the surface makes contact with air and oxygen transfer required for aerobic biological treatment is provided. Benefits of ; Corrosion Resistant Body High Specific Surface Area Low Energy, Operation and Maintenance Costs Resistance to High Loads or Shocks Silent and Odorless Working Principle Döner Biyodisk Atıksu Arıtma Üniteleri Rotating Biological Contactor Units

12

13 TR PAKET KİMYASAL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemleri; endüstriyel nitelikli atıksuların oluşmasına neden olan fabrika ve sanayi tesislerinde kullanılabilen kompakt sistemlerdir. Kirlilik yükü ve debi gibi parametreler dikkate alınarak tasarlanan bu sistemler deşarj limitlerini sağlayacak optimum verimle çalışırlar. Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemlerinde, uygun ph aralığında atıksuya kimyasal maddeler (koagülantlar) eklenerek çöktürme işlemi sağlanır. Kimyasal arıtma sistemi, atıksuyun ph ının dengelendiği nötralizasyon bölümü, atıksuda çökeltimi sağlayacak kimyasal maddelerin ilave edildiği koagülasyon bölümü ve koagülant ilave edilmiş atıksuyun uygun hızda karıştırılması ile flokların oluşmasını ve çökeltimi sağlayan flokülasyon bölümlerinden oluşmaktadır. Mevcut endüstriden kaynaklı atıksuyun özelliğine göre değişik prosesli olarak tasarlanan kimyasal paket atıksu arıtma sistemleri ile karıştırma, flokülasyon, çöktürme, ph ayarlama, filtrasyon, karbon adsorbsiyon, koagülasyon ve koagülantlar gibi proses ekipmanları kullanılarak arıtma işlemi gerçekleştirir. EN PACKAGE TYPE CHEMICAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS Package Type Chemical Waste Water Treatment Systems are compact system that can be used in factories and industrial plants that leading to the formation of industrial wastewater. These Systems that are designed based on parameters such as charge and discharge pollution operate with optimum efficiency can provide the discharge limits. In package type chemical wastewater treatment systems, the precipitation process is effected by adding chemicals (coagulants) in the appropriate ph range to wastewater. Chemical treatment systems include a neutralization stage that balances the ph in wastewater, a coagulation stage where chemicals that start precipitation are added, and flocculation stage that involves the mixing of wastewater with added coagulants to effect the formation of flocs and precipitation. Purification is carried out by Package Type Chemical Wastewater Treatment Systems that designed with different processes depending on the nature of the wastewater originating from the industry in question which using process equipment such as mixing, flocculation, precipitation, ph adjustment, filtration, carbon adsorption, coagulation and coagulants. Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemleri Package Type Chemical Wastewater Treatment Systems

14 TR DAF (ÇÖZÜNMÜŞ HAVA FLOTASYONU) ÜNİTELERİ DAF sistemleri, atıksuyun içindeki yağların ve partiküllerin ayrılmasında kullanılır. Atıksuya belirli bir basınç altında hava verilerek yağın mikro kabarcıklarla yüzdürülmesi ve otomatik sıyırıcılar vasıtasıyla sıyrılarak sistemden alınması esasına dayanır. Sistem yüksek oranda AKM, KOI ve BOI giderimi sağlamaktadır. Tüm çelik malzeme epoksi boyalı karbon çelikten imal edilir. İstenildiği takdirde sıcak daldırma galvaniz veya paslanmaz çelikten de imal edilebilir. Atıksu arıtma tesisleri, mezbahalar, et işleme ve paketleme tesisleri, balık çiftlikleri, yağ üretim tesisleri, konserve imalathaneleri, endüstriyel mutfaklar, sabun üreticileri, kozmetik üretim tesisleri ve petrokimya endüstrisi gibi birçok uygulama alanına sahiptir. EN DAF (DISSOLVED AIR FLOTATION) UNITS DAF systems are used in separating oil and particles in the wastewater. They are based on the principle of injecting wastewater air under a certain pressure to float oil in microbubbles and eliminated from the system by means of automatic scrapers peeling. Provides removal of high amounts of TSS, COD and BOD. All steel material is made of epoxy coated carbon steel. Can be fabricated from hot dipped galvanized and stainless steel as well. Wastewater treatment plants have many applications such as slaughterhouses, meat processing and packing plants, fish farms, oil production facilities, canning factories, industrial kitchens, soap manufacturers, cosmetics manufacturing plants and the petrochemical industry. Daf (Çözünmüş Hava Flotasyonu) Üniteleri Daf (Dissolved Air Flotation) Units

15 TR FİLTRE PRES ÜNİTELERİ Filtre Pres; arıtma çamurunun susuzlaştırılmasında veya proses çıkış suyunda katı sıvı ayrımının yapılmasında en fazla kullanılan ve verimi en yüksek olan makinedir. Filtre Pres metal aksam ve filtreleme ünitesini oluşturan plakalardan ve filtre bezlerinden meydana gelmektedir. Metal aksamın görevi filtreleme ünitesini faaliyet esnasında içeride uygulanan yüksek basınca karşı korumaktır. Filtreleme ünitesi ise filtre preste katı-sıvı ayrımını yapan ekipmandır. Bu ünite, birbiriyle aynı ebatlarda ölçümlendirilmiş plakalardan oluşmaktadır. Her plaka üzerine, filtre pres bezi takılarak yada bağlanarak filtreleme ünitesi oluşturulur.filtre bezlerinin buradaki görevi çamur içerisindeki suyun filtre bezlerinden geçerek, kekin bezler üzerinde toplanmasını sağlamaktır. Filtre Pres çamur susuzlaştırmada ekonomik olması ve kullanım kolaylığı sağlaması nedeniyle en çok kullanılan susuzlaştırma elemanıdır. Filtre Pres Ünitelerinin Kullanım Alanları Gıda Sektörü, Endüstriyel Çamurlar, Biyolojik Çamurlar, Metal Endüstrisi, Maden Endüstrisi, Kimya Endüstrisi, Kağıt Endüstrisi, Arıtma Tesisleri EN FILTER PRESS UNITS Filter Press; effluent treatment plant sludge dewatering or solid liquid separation process in making the most used and most efficient of the machine. Pressed metal parts and filtering by the filter plates and filter unit is composed of glands. Metal components: the task is to protect against high pressure is applied inside the filter unit during activity. Filtering the solid-liquid separation unit operating in the filter press equipment. This unit is composed of identical size of plates. On each plate, filter press cloth is created by attaching the filter unit, filtering, or by connecting nodes in the mud sticking to the plates is completely porous structure of the glands of the water passing through the filter cake to ensure the collection of glands. Moreover, this kind of press is the most widely used dewatering system due to its economical and ease-of-use qualities. Usage Area of Filter Press Units Food and Beverage Industry, Industrial Sludges, Biological Sludges, Metal Industry, Mining Industry, Chemistry Industry, Pulp and Paper Industry, Waste Treatment Facilities Filtre Pres Üniteleri Filter Press Units

16

17 TR ARITMA TESİSİ EKİPMANLARI Izgaralar ve Elekler Farklı ızgara aralıkları seçilerek imal edilen ızgaralar; su ve atıksu arıtma tesislerinin girişinde ön fiziksel arıtımı sağlarlar. İsteğe bağlı olarak manuel ve mekanik temizlemeli, St-37 epoxy boyalı ya da paslanmaz çelik malzemeden imal edilebilirler. Izgara Çeşitleri; Lineer mekanik ızgara Dış akışlı tambur ızgara İç akışlı tambur ızgara Ön taramalı mekanik ızgara Arka taramalı mekanik ızgara Döner Bant Izgara Step Izgara Spiral kanal ızgarası Statik elek Döner disk elek Plastik konveyörlü ızgara Sıyırıcılar Arıtma tesislerindeki çökeltim havuzlarında dibe çöken çamurun ya da yüzeydeki köpüğün uzaklaştırılmasında kullanılırlar. Havuz yapısına uygun olarak doğrusal ve dairesel tipte üretilir. Arıtma tesisinde çökelen ya da yüzdürülen katı maddelerin sistemden uzaklaştırılması için kullanılan sıyırıcılardan; arıtmanın pek çok adımında yararlanılır: Ön çökeltme ve son çökeltme Kum ve yağ ayırma Çamur yoğunlaştırma DAF (Çözünmüş Hava ile yüzdürme) EN TREATMENT PLANT EQUIPMENTS Grids and Screens Grids produced with different grid spacing provide pre-physical treatment of water and wastewater treatment plants upon entry. Optionally, can be manufactured from St-37 epoxy coated or stainless steel with manual and mechanical cleaning. Grid types; Linear mechanical grids External flow drum grid Internal flow drum grid Pre-scanning mechanical grid Rear scanning mechanical grid Rotating Belt Grid Step Grid Spiral duct grill Static screen Rotating disk secreen Plastic conveyor grid Scrapers These are used in sedimentation of mud deposited in the pools or the removal of surface scum in treatment plants. They are produced in linear and circular type in accordance with the pool structure. Scrapers used to remove precipitated or floated solids from the system are used in many steps of the treatment: Pre-precipitation and final precipitation Sand and oil separation Sludge thickening DAF (Dissolved air flotation) Arıtma Tesisi Ekipmanları Treatment Plant Equipments

18

19

20 Suyun Olduğu Her Yerde In everywhere that water exists

21 TR İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ Şehirlerin artan nüfusuna ve gelişen endüstrileşmeye paralel olarak ortaya çıkan içme, kullanma ve proses suyu ihtiyacını karşılamak üzere büyük arıtma tesislerine ihtiyaç vardır. Bu tesisler genellikle barajlar, göller, nehirler gibi su kaynakları ile beslenmektedir. Çeşitli kaynaklardan gelen bu sular arıtılarak; İnsani Tüketim Amaçlı Sular için T.C. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların belirlediği teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartları sağlanmış olur. TES Water Group olarak; İçme Suyu Arıtma Tesisleri konusunda çözümler üretiyor ve hayatın kaynağı suyu daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacak entegre tesisler kuruyoruz. EN DRINKING WATER TREATMENT PLANTS Larger water treatment facilities are needed to meet the great needs in paralle to growing populations of cities and need for growing drinking, industrialization, use and process water. These facilities are usually fed by water sources such as dams, lakes and rivers. Water from various sources is purified and Water Intended for Human Consumption in line with the water quality standards set by the technical and hygienic requirements of organizations such as TC Ministry of Health and World Health Organization is provided. As TES Water Group; we provide solutions for Drinking Water Treatment Plants and establish facilities that will enable more efficient and effective use of water that is the source of life. İçme Suyu Arıtma Tesisleri Drinking Water Treatment Plants

22

23 TR TERS OSMOZ SİSTEMLERİ Ters Osmoz sistemleri, sudaki çözünmüş iyonların ileri membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması ve buna bağlı olarak suyun iletkenlik değerinin düşürülmesi amacına yönelik kullanılmaktadır. Bu sistemler spiral sarımlı membranların yüksek basınç ile çalışması sonucu suyun saflaştırma işlemini gerçekleştirmiş olurlar. Deniz suyu, nehir suyu, şebeke ve doğal kaynak sularının arıtılması ile atıksuların geri kazanım projelerinde kullanılan bu sistemler %98 e varan arıtma verimine sahiptirler. Kirletici türüne, istenen su kalitesine ve geri kazanım yüzdesine göre farklı tasarlanır ve özel üretilirler. Ters osmoz sistemleri öncesinde genellikle partikül, koku, tat ve klor giderimi amacıyla ön filtrasyon sistemleri bulunur. Ardından osmoz sistemleri ile suyun çözünmüş iyonları tutulur. Suyun içindeki bu iyonlar arasında, ağır metaller, sodyum, kurşun, arsenik, nitrat, asbest ve diğer birçok zararlı iyonlar bulunur. Bu ağır metallerin giderimi Ters Osmoz Sistemleri ile sağlanarak, çıkan su son derece güvenilir içme suyu halini alır. EN REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse osmosis systems are used for seperating dissolved ions in water with advanced membrane technology and for the purpose of lowering the water conductivity value accordingly. These systems provide purification of water as a result of the high-pressure spiral wound membranes working. Used in the purification of sea water, river water, water supply and natural resources wastewater treatment projects, these systmes have up to 98% treatment yield. They are designed differently and specifically produced depending on the pollutants type, the desired water quality and percentage of recovery. Reverse osmosis systems generally have pre-filtration systems for the removal of particles, odor, taste and chlorine. Then dissolved ions in water is trapped by osmosis systems. Among these ions in water are heavy metals, sodium, lead, arsenic, nitrate, asbestos, and many other harmful ions. Reverse osmosis systems ensure the removal of these heavy metals and the water takes the form of highly reliable drinking water. Ters Osmoz Sistemleri Reverse Osmosis Systems

24

25 TR ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ Ultrafiltrasyon sistemleri; membran proseslerden bir tanesi olmakla beraber, ileri bir filtrasyon sistemi olarak değerlendirilebilir. Ultrafiltrasyon modülleri, 0,02 mikron por çapına sahip membran yapısı ile kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri,virüs ve diğer mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi görür.0,02 mikron por çapından büyük tüm partikülleri geri çevirerek;0,1 NTU dan daha düşük bulanıklık değeri ve organik madde giderilmesinde mükemmel bir filtrasyon yeteneği gösterir. Ultrafiltrasyon sistemleri özellikle kaynak suları veya içme suları arıtımında çok önemli bir avantaj sağlamalarının yanı sıra atıksu arıtımında da kullanılmaktadırlar. Ultrafiltrasyon Sistemleri Kullanım Alanları Desalinasyon sistemleri ön arıtımı Nehir veya kuyu sularının hassas filtrasyonu Oto yıkama ve çamaşırhane sularının geri kazanımı Açık kapalı su devreleri Endüstriyel katı sıvı ayırma saflaştırma süreçleri Mikroorganizmalardan arındırılmış su sağlanması Reverse Osmosis Sistemi (Ters Osmoz) öncesi ön arıtım yapılması EN ULTRAFILTRATION SYSTEMS Ultrafiltration system is one of the membrane processes. However, it can be considered as an advanced filtration method. Ultrafiltration modules act as a full barrier for bacteria, virus and other microorganisms without needing any chemical usage with their membrane structure having pore diameter of 0,02 micron. By rejecting all big particles bigger than pore diameter of 0,02 micron, it shows perfect filtration ability in removing turbidity value lower than 0,1 NTU and organic substance. Providing significant benefits in especially the treatment of spring water or drinking water, ultrafiltration methods are also used in waste water treatment. Usage Area of Ultrafiltration Systems Pre treatment for desalination systems Precision filtration of river or well water Recycling of car washing and laundry water Water with precise filtration needs Open closed water circuits Industrial solid-liquid separation and purification processes Providing water free from microorganisms. Pretreatment before reverse osmosis system (RO) Ultrafiltrasyon Sistemleri Ultrafiltration Systems

26

27 TR FİLTRASYON SİSTEMLERİ Filtrasyon sistemleri insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışırlar. Tam otomatik şekilde zaman ve debi kontrolü ile ters yıkama işlemini yaparak kendilerini yenilerler. Kendi içlerinde kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedirler. Suda bulanıklığa neden olan askıda katı madde, silis, kum vb. kirleticilerin uzaklaştırılması amacıyla Kum Filtre Sistemleri kullanılmaktadır. Bu filtrelerin bir diğer görevi ise kendisinden sonra konumlandırılacak olan bir diğer arıtma prosesinin ekipmanlarını korumasıdır. Proses ve içme suları eldesinde ön arıtma sistemi olarak, atıksu arıtma sistemlerinden çıkan arıtılmış suyun ise bulanıklılığının giderilmesinde kullanılırlar. Sudaki klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için Aktif Karbon Filtre Sistemleri kullanılmaktadır. Aktif karbon minerali suyun filtre edilmesinin yanı sıra absorpsiyon mekanizmasının olması nedeni ile Aktif Karbon Filtreler fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir. Suyun sertliğini ve suyun içinde çözünmüş halde bulunan magnezyum (Mg) ve kalsiyum (Ca) iyonlarını gidermek amacıyla Su Yumuşatma Sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde makine, cihaz, boru vb. yerlerde kireç bağlanmaları engellenmiş olur. EN FILTRATION SYSTEMS Filtration systems operate fully automatically without the need for human intervention. They renew themselves automatically through a backwash process with time and flow control. They have various models according to intended purpose of use. Sand Filter systems are used for the removal of pollutants such as suspended solids causing turbidity in the water, silica, sand etc. Another task of these filters is the protection of the equipment of another treatment process to be positioned after itself. They are used as a pre-treatment system in obtaining process and drinking water, and to eliminate the turbidity of treated water from the wastewater treatment systems. Active Carbon Filter systems used for the treatment of chlorine, color, taste, odor inducing dissolved gases, waste and organic matter in water. Because of its absorption mechanism as well as filtering the water with Active Carbon mineral, Activated carbon filter systems produce physicochemical treatment. Water Softening Systems are used to eliminate water hardness and the dissolved magnesium (Mg) and calcium (Ca) ions in the water. Through these systems, binding of lime in machinery, equipment, pipes and so on is also prevented. With Iron-Manganese Filtration systems, water is seperated from iron and manganese through oxidation / filtration methods. In this way, color and turbidity caused by iron and manganese, stains on clothes, fabric and porcelain ware, narrowing of the inner walls of water pipes, the pollution of water by multiplying iron bacteria in the pipes and the deterioration of the equipment assembly would be prevented. Arsenic Filter Systems reduce the value of arsenic in raw water to below drinking water standards, and the water is made drinkable. In addition, thanks to the mineral in water which serves filtration, particles, turbidity and sediment is filtered and the water maintains a clear appearance.. Filtrasyon Sistemleri Filtration Systems

28

29 TR PAKET TİP TEMİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ Paket Tip Temiz Su Arıtma Sistemleri Tes Water Group müşterilerinin ihtiyaç duydukları kapasiteye en uygun verimi sağlayacak şekilde hazırlanır. Firmamız uzman ve deneyimli mühendisleri yapacakları keşif ve analizler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kullanma ve proses sularına göre yüksek performanslı tasarımlar hazırlarlar. Bu sistemler köyler, askeri tesisler, çiftlikler, küçük yerleşim alanları, tatil köyleri, şantiyeler, mülteci kampları, prefabrik konutlar gibi kullanım alanlarına sahiptir. Paket Temiz Su Arıtma Sisteminin avantajları Farklı debiler ve su karakterlerine özel olarak tasarlanabilmesi Nakliye araçlarıyla istenilen yere taşınabilmesi Sahada kurulum kolaylığı sunması Kapalı sistem olması nedeni ile dış etkenlere karşı güvenlik sağlaması Periyodik bakımları dışında müdahale gerektirmemesi EN PACKAGE TYPE CLEAN WATER TREATMENT SYSTEMS Package Type Water Treatment Systems are prepared to provide the optimal efficiency for the capacities that Tes Water Group customers need. Our specialized and experienced engineers prepare high-performance designs for running and process water according to data obtained in surveys and analysis. These systems usage areas are villages, military facilities, farms, small residential areas, holiday resorts, construction sites, refugee camps, prefabricated houses. Benefits of Package Clean Water Purification Systems Can be custom designed for different flow rates and water properties Can be moved to the desired location with transport vehicles, Provides ease of installation onsite, Provides security against external factors thanks to being a closed system, Requires no outside intervention other than periodic maintenance Paket Tip Temiz Su Arıtma Sistemleri Package Type Clean Water Treatment Systems

30

31

32 Suyun Olduğu Her Yerde In everywhere that water exists

33 TR NÖTRALİZASYON SİSTEMLERİ Nötralizasyon sistemleri, atıksuların alıcı ortamlara verilmeden önce ph değerini 6-9 aralığına getirilmesini sağlamakta kullanılırlar. Endüstriyel üretim proseslerinin hemen hemen tamamı ph parametresine bağlı olarak sürdürülür. Dolayısıyla bu tip atık suların arıtma işlemlerinde mutlaka nötralizasyon basamağı bulunmalıdır. Nötralizasyon işlemi endüstrinin yanı sıra medikal sektörde de önemli bir ihtiyaçtır. Hastanelerin Biyokimya laboratuvarlarında yapılan testler tam otomatik olarak çalışan Otoanalizör adı verilen cihazlarda gerçekleşmektedir. Numune olarak; - Kan, - Serum, - İdrar Kimyasal olarak ise; - Reaktifler (Teşhis ve tanı için yapılacak analizde kullanılan kimyasal maddeler) - Temizleme solüsyonları (Asit ve bazik karakterdeki deterjanlar) - Yıkama Suyu (Otoanalizörlerin her analiz sonunda deiyonize su ve temizleme solüsyonları ile yapılan yıkama işlemi sonucunda oluşan sıvı) 1 - Diyaliz seansında hasta kanı diyalizör yardımı ile yaklaşık 150 litre tuzlu su (diyalizat) kullanılarak temizlenmektedir. Diyaliz tedavisinde oluşan sıvı atıkların hepsi enfeksiyöz özellikte kabul edilir. 2 - Ameliyathanelerde kullanılan her türlü cerrahi alet ve ekipmanların sterilizasyon öncesi fiziksel temizliği su ve deterjan ile yapılmaktadır. Yıkama sularında vücut sıvıları ve kan bulunmaktadır. Bir endoskopik cihaz sterilizasyon öncesi 8-10 litre su ile temizlenmektedir. Yıkama sularında vücut sıvıları ve kan bulunmaktadır. Tıbbi sıvı atıkların, diğer atıksular gibi Avrupa Birliği, Su Çerçeve Direktifi (SÇD) bünyesindeki temel prensipler kapsamında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. Çözüm olarak; Tıbbi sıvı atığın niteliği dikkate alınarak üretildiği yerde nötralizasyon ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduktan sonra kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesi uygun gözükmektedir. EN NEUTRALIZATION SYSTEMS Neutralization systems are used to ensure a ph level at the range of 6-9 before wastewater is discharged to the receiving environment. Almost all of the industrial production processes are carried out in accordance with the ph parameter. Therefore the neutralization step is a must for this type of wastewater treatment. The neutralization process is an important need for medical as well as industrial sectors. Tests at biochemistry laboratories of hospitals are carried out by fully automatically operated devices called autoanalyzer. As a sample; Blood, Serum, Urine. Chemically; - Reagents (Chemicals used in the analysis for diagnosis) - Cleaning Solutions(Acid and alkaline detergents) - Wash Water(Fluid as a result of washing process of autoanalyzers with deionized water and cleaning solutions after the end of each analysis) 1- During dialysis session, patient s blood is cleaned with the help of the dialyzer using about 150 liters of saltwater (dialysate). All liquid waste of dialysis treatment is considered as infectious. 2- Physical cleaning of all kinds of surgical instruments and equipment used in operating rooms prior to sterilization are done with water and detergent. Washing waters contain body fluids and blood. An endoscopic device is cleaned with 8-10 liters of water prior to sterilization. Washing waters contain body fluids and blood. Medical liquid waste, as other waste liquids, should be disposed within the scope of basic principles of European Union Water Framework Directive (WFD) without harming the environment and human health. As a solution; Taking into account the nature of medical liquid waste, discharge to sewerage network seems appropriate after being subjected to neutralization and disinfection process at the place where product. Neutralization Systems manufactured and further developed everyday by Tes Water Group ensure that liquid medical waste can be safely discharged to the sewer network. Nötralizasyon Sistemleri Neutralization Systems

34

35 TR ULTRA SAF SU SİSTEMLERİ Ultra saf su elde etmek için; suyun iletkenlik değerinin 0,055 µs/cm (25 C) veya elektrik direnci 18,2 Megaohm-cm olarak ölçümlenmesi gerekir. TPW serisi Ultra Saf Su Arıtma sistemlerimiz direkt şebeke suyu bağlantısı ile saatte 10 litre kapasiteden başlayıp ihtiyaca göre ultra saf su elde etmek için geliştirilmiştir. TES Water Group, Laboratuvarların ve sanayinin değişen miktar ve kalitedeki saf su ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ultra saf su sistemleriyle, gerek kiralama gerekse satın alma yöntemi ile Türkiye geneline hizmet vermektedir. EN ULTRA PURE WATER TREATMENT SYSTEMS In order to obtain ultrapure water; water conductivity value must be measured as µs / cm (25 C) or the electrical resistance must be 18.2 Megaohm-cm. TPW Series Ultra Pure Water Treatment Systems are developed to obtain ultrapure water with direct mains water connection according to your needs, starting from a capacity of 10 liters per hour. TES Water Group offers both rental and purchasing services all around Turkey with its ultra-pure water systems designed to meet the water needs of laboratory and industrial which varies in amounts and quality. Ultra Saf Su Sistemleri Ultra Pure Water Treatment Systems

36

37 Referanslarımız / Our References

38 Sertifikalarımız / Our Certificates

39 Notlar / Notes

40 Notlar / Notes

41 Ferhatpaşa Mah. G-57 Sk. No:26 Kat.2 D:4-5 Ataşehir İSTANBUL T : +90 (216) (pbx) F : +90 (216)

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş yöntemidir. Reverse Osmosis is a today s most advanced method for un wanted minerals treatment. Reverse

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

PASLANMAZ BORULU ULTRAFİLTRASYON SİSTEMİ ULTRAFILTRATION SYSTEM WITH STAINLESS STEEL PIPE PVC BORULU ULTRAFİLTRASYON SİSTEMİ

PASLANMAZ BORULU ULTRAFİLTRASYON SİSTEMİ ULTRAFILTRATION SYSTEM WITH STAINLESS STEEL PIPE PVC BORULU ULTRAFİLTRASYON SİSTEMİ Suyun kimyasal yapısının ve ph değerinin değiştirilmeden mükemmel bir filtrasyon sağlanması, Ultrafiltrasyon (UF) tekniğini filtrasyon sistemleri arasında önemli bir yere getirmiştir. 0,02 mikron por çapına

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

GERİ YIKAMALI OTOMATİK FİLTRE AUTOMATIC SELF CLEANING FILTER

GERİ YIKAMALI OTOMATİK FİLTRE AUTOMATIC SELF CLEANING FILTER GERİ YIKAMALI OTOMATİK FİLTRE AUTOMATIC SELF CLEANING FILTER Type of Treatment; Disposal of solid materials in suspension in liquids by filtration Arıtma Tipi; Suda askıda bulunan özellikle tahta, talaş

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

FİLTRASYON SİSTEMLERİ FILTRATION SYSTEMS

FİLTRASYON SİSTEMLERİ FILTRATION SYSTEMS FİLASYON SİSTEMLERİ FILATION SYSTEMS Filtrasyon Sistemleri / Filtration Systems Kum Filtre Sistemleri / Sand Filter Systems Kum filtre sistemleri, suda bulanıklığa sebep olabilecek ve suyun görüntüsünü

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

FİLTRASYON SİSTEMLERİ FILTRATION SYSTEMS

FİLTRASYON SİSTEMLERİ FILTRATION SYSTEMS FİLASYON SİSTEMLERİ FILATION SYSTEMS Filtrasyon Sistemleri / Filtration Systems Kum Filtre Sistemleri / Sand Filter Systems Kompakt tasarımı sayesinde gereksinimi olan az yer ihtiyacı ve tam otomatik çalışma

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

KAPAK. Inspiration of Professionals

KAPAK. Inspiration of Professionals KAPAK Inspiration of Professionals 01 02 ŞİRKET PROFİLİ 1997 yılında İstanbul da kurulan TES Water Group, kendini yenilikçi ve sürekli gelişen, enerji açısından verimli ve çevre açısından sürdürülebilir

Detaylı

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA ÖNSÖZ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş hem de çevresini etkilemiştir.

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Automatic Self-Cleaning Filters.

Automatic Self-Cleaning Filters. FİLTERLAND OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE Suda bulunan tortu ve partiküller; bulanıklığa, makina ve tesisatlarda tıkanmalara, enerji sarfiyatına ve bakteri üremesi için uygun ortam oluşumuna neden olmaktadır.

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

GESU ARITMA. Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu. arıtmada güven ve tecrübe... ÇEVRE TEKNOLOJ LER

GESU ARITMA. Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu. arıtmada güven ve tecrübe... ÇEVRE TEKNOLOJ LER GESU ARITMA ÇEVRE TEKNOLOJ LER arıtmada güven ve tecrübe... Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu Şirket Tarihçesi Dünyada giderek artan nüfusla birlikte gelişen teknoloji ve hızlı sanayileşme,

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

Sorun Yıkamaksa Çözüm

Sorun Yıkamaksa Çözüm Sorun Yıkamaksa Çözüm Parça Yıkama Makinaları w w w.yilmaksan.com Öncelikle bizim kataloğumuzu eline alıp inceleme nezaketini gösteren siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. 2000'li yıllarda böyle

Detaylı

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM SU TÜM CANLILAR İÇİN HAYATTIR AREN AREN ENDÜSTRİYEL ARITIM Endüstriyel işletmelerin prosesleri için gerekli kalitede su ih yaçları

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

HAKKIMIZDA. www.yildizpompa.com.tr. About Us KALİTE & MÜKEMMELLİK

HAKKIMIZDA. www.yildizpompa.com.tr. About Us KALİTE & MÜKEMMELLİK www.yildizpompa.com.tr About Us HAKKIMIZDA Yıldız Pompa 35 Yıla yakın Tecrübesiyle sanayimizin dişli pompa ihtiyacını karşılamaktadır. Sanayiyi yakından ilgilendiren viskoz ve yarı viskoz akışkanların

Detaylı

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722 T TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. A broad range of products and sophisticated materials technology combined with application knowhow are the keys to success in industrial plants. Türbosan API-Process

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires 396 PROOFY LAMP 83 ün endüstriyel mekanları aydınlatmak için geliştirdiği PROOFY etanj serisi, IP koruma seviyesi istenen zorlu şartlarda görev yapacak şekilde tasarlandı. Sıva üstü olarak kullanılan ürünler,

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş.

DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş. DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş., Ankara, Türkiye ÖZET Sanayinin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak Dünyada olduğu

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

sektörün en iyileriyle hep yanınızda...

sektörün en iyileriyle hep yanınızda... sektörün en iyileriyle hep yanınızda... FİLTRASYON SİSTEMLERİ YUMUŞATMA SiSTEMLERi Yüzey borulamalı Multi Yüzey borulamalı Media Filtreler, 20 m 3 / Aktif Karbon filtreler saat ve üzeri kapasitelerde,

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS

ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS BİO-MAK TSEK ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS Havuz Geometrisine ve Boyutlarına göre 3 ayrı model MERKEZDEN TAHRİKLİ SABİT KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR ÇEVRESEL TAHRİKLİ YARIM VE TAM DÖNER KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

POWER FİLTRE / POWER FILTER

POWER FİLTRE / POWER FILTER POWER FİTRE / POWER FITER Özellikleri; Otomatik geri yıkama ile, kendi kendini temizleme özelliği. üşük yük kaybı. eniş filtrasyon alanı. Vakumlama yıkama özelliği ile en üst düzeyde temizlik. Paslanmaz

Detaylı

Çelik Takviyeli YYPE Izgara / Steel Reinforced HDPE Gratings. YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE ve Çelik Takviyeli YYPE Izgara Nedir?

Çelik Takviyeli YYPE Izgara / Steel Reinforced HDPE Gratings. YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE ve Çelik Takviyeli YYPE Izgara Nedir? YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen); polietilen plastiğin yüksek yoğunluklu bir çeşididir. Diğer polietilenlere göre daha mukavim ve AYPE ye (alçak yoğunluklu

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

ARSİMAK PROSEPTIC PAKET ARITMA GRUBU COMPACT SEWAGE TREATMENT. www.arsimak.com. www.arsimak.com

ARSİMAK PROSEPTIC PAKET ARITMA GRUBU COMPACT SEWAGE TREATMENT. www.arsimak.com. www.arsimak.com ARSİMAK PROSEPTIC PAKET ARITMA GRUBU COMPACT SEWAGE TREATMENT 444 4 821 www.arsimak.com www.arsimak.com PAKET ATIKSU ARITMA ÜNİTELERİ Compact Sewage Treatment Units ARSİMAK Kompakt evsel atıksu arıtma

Detaylı

T 100. İşlem Hacmi Kapasitesi ASME > PROCESS VOLUME CAPACITY MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR

T 100. İşlem Hacmi Kapasitesi ASME > PROCESS VOLUME CAPACITY MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR T 100 APPROVED BY THE HIGHER COUNCIL OF FRANSIZ PUBLIC HALK HEALTH SAĞLIĞI YÜKSEK OF FRANCE, KURULU UNDER AYRICA THE SAĞLIK SUPERVISION VE ÇEVRE BAKANLIĞI OF THE MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR HEALTH

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz,

Detaylı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda about us Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 5 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY

SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY CLEANING AND SURFACE PROCESSING SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY Ümit Tekeli, Global Area Sales Turkey Forum: Surfaces in the metalworking industry, Istanbul, February 2016 www.durr.com DÜRR

Detaylı

Endüstriyel atık su arıtma tesisleri

Endüstriyel atık su arıtma tesisleri I T A L Y I T A L Y Endüstriyel atık su arıtma tesisleri C&G Depurazione Industriale SRL atık su saflaştırma endüstrisinde 1971 den beri hizmet vermektedir. Tasarımlardan kazanılan ustalık bilgisi ile

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı