Sevgi ve Saygılarımla. Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER. Değerli Paydaşlarımız ;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevgi ve Saygılarımla. Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER. Değerli Paydaşlarımız ;"

Transkript

1

2

3 Değerli Paydaşlarımız ; Bizler TES WATER GROUP olarak; faaliyet gösterdiği Su ve Atıksu Arıtma sektöründe öncü ve lider duruşuyla, çevresel değerleri gözeten Aktif olduğu işkolunun gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunmak misyonu ile ulusal düzeyde edinmiş olduğu güven ve istikrarı, tavizsiz kalıcı hizmet anlayışı ile uluslararası boyutta geleceğe taşımayı hedefleyen bir ekibiz. Bugün, uluslararası arenada rekabet gücümüzü katbekat yükselterek yolumuza devam etmekte ve dünya standartlarında 4 markayla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yürüdüğümüz bu yolda amacımız; Türk mühendislerinin ve Türk şirketlerinin dünya üzerindeki etkinliğini arttırmaktır. Kurulduğumuz günden bu yana bizleri yıllardır daha iyiye ve ileriye taşıyan değerli iş ortaklarımıza ve tüm çalışanlarımızın oluşturduğu büyük TES WATER GROUP ailesine sonsuz şükranlarımı sunarım. Dear our Partners; We, as TES WATER GROUP, are a group aiming at carrying confidence and stability that we had at national level to the future at international level with uncompromising permanent service mentality by having mission of participating to development and improvement of sector in which it is active that monitors environmental values with a pioneer and leader stance in Water and Waste water Treatment sector in which it carries out activity. We have been currently proceeding on our way by increasing our competitive capacity in international arena much more and maintaining our activities with 4 brands in world standards. We aim at increasing efficiency of Turkish engineers and Turkish companies in the world on this road in which we are walking. I express my gratitude to our valuable partners carrying us to a better place and forward as from the day when our group was established and also big family of TES WATER GROUP formed by all of our employees. Best regards Sevgi ve Saygılarımla Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER

4 EVSEL ATIKSULARDAN İÇME SUYUNA... TR Arıtma sektöründe ilk lerin öncüsü olan firmamız; içme suyu tedariği konusunda sıkıntı yaşayan yurtdışındaki bir bölge için evsel nitelikteki atıksuyun geri kazanılarak içme suyuna uygun hale getirilmesi konusunda geçtiğimiz yılda bir çalışma başlattı. Öncelikle bölgenin coğrafyası, iklimi gibi unsurları gözeterek en uygun proses ve mekanik ekipman seçimleri ile uygulanabilir bir proje tasarımı gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde tüm mekanik ekipmanların imalatını, kalite kontrollerini, montaj ve devreye alma işlemlerini tamamlayan firmamız; arıtma tesisi çıkış suyunu analize hazır hale getirdi. ANALİZ SONUÇLARI DÜNYA STANDARTLARINDA! Arıtılmış olan suda yapılan analiz sonuçları ile ekibimizin başarısı bir kez daha kanıtlandı. Arıtma tesisinden çıkan suyun, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ve ABD Çevre Koruma Ajansının içme suyu standartlarını karşılayacak düzeyde olması ile, Biyodisk yöntemi kullanarak biyolojik atıksudan içme suyu elde edebilen Dünya daki ilk ve tek firma TES WATER GROUP olmuştur. FROM DOMESTIC WASTEWATER TO DRINKING WATER... EN Our Company, which is Pioneer of the first Companies in treatment sector, initiated a study in the last year on making waste water suitable for potable water by being recycled for a region abroad having problem on supply of the potable water. At first, an applicable project design was realized with the most proper process and mechanical equipment choices by observing factors such as geography and climate of the region. Our Company, which completed manufacturing, quality controls, installation and commissioning procedures of all mechanical equipments in a short time, made exit water of treatment facility for analysis. ANALYSES RESULTS ARE IN WORLD STANDARDS! Success of our team was proved once more with results of the analysis that was made on purified water. TES WATER GROUP became first and single company that can obtain potable water from biological waste water by using Biodisk method due to the fact that water from the treatment facility meets standards on potable water of the World Health Organization and US Environmental Protection Agency.

5

6 Suyun Olduğu Her Yerde In everywhere that water exists

7 TR ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Evsel atıksu oluşumlarının yanı sıra sanayileşmenin hızlı gelişimi, endüstriyel amaçlı su kullanımının artışını dolayısıyla oluşan atıksu miktarının da artışını beraberinde getirmiştir. Evlerde veya endüstride kullandığımız su, çıkış değerleri alıcı ortam standartlarına göre yetkili mercilerce limitlendirilmiştir ve uymayanların ise atıksu arıtma tesisi yaparak deşarj limitlerini bu değerlerin altına indirmesi gerekmektedir. Atıksu arıtma tesislerine ise bu noktada ihtiyaç duyulmaktadır. Atıksu arıtma sistemleri sektör ve atıksu karakterine göre özel olarak tasarlanmaktadır. TES Water Group, hazırladığı fizibilite çalışmaları ile, sektörün üretim yöntemlerini, atıksu miktarını, atık suyun kirlilik oranlarını değerlendirir ve bu değerlendirme sonucuna göre en uygun sistemin seçilmesi konusunda müşterileriyle çözüm ortaklığı kurar. Sürekli gelişim halinde olan TES Water Group, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma sistemleri ve sürdürülebilir çözümlerle birçok yerel ve uluslararası projede yer almaktadır. EN WASTEWATER TREATMENT PLANTS The rapid development of industrialization as well as the formation of domestic wastewater has led to an increase in the amount of wastewater generated due to the increase in industrial water use. The output value of water in used in homes or industry is limited by the competent authorities according to the standards of receiving environment and discharge limits that do not meet these values need to be reduced through wastewater treatment plants. Wastewater treatment plants are needed at this point. Wastewater treatment system and sector are specially designed according to the characteristics of wastewater. TES Water Group evaluates the production method of the industry, the wastewater quantity, contamination rates of wastewater through feasibility studies establishes the partnership with its customers in order to select the most appropriate system according to these evaluation results. TES Water Group, which is under constant development takes place in several local and international projects with municipal and industrial wastewater treatment systems and sustainable solutions. Atıksu Arıtma Tesisleri Wastewater Treatment Plants

8

9 TR PAKET BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Kanalizasyon alt yapısına sahip olmayan bölgelerde atıksu bertaraf sorununa çözüm getirmek amacıyla geliştirilmiş olan kompakt Biyolojik Paket Atıksu Arıtma üniteleri, kişi ve debiye göre farklı boyut ve kapasitelerde üretilebilir. TP / TPU / TPUW Serisi Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Sistemleri; ST-37 Karbon çelik sacdan imal edilmekte olup; sistemlerin üzeri yüzey temizleme işlemine tabi tutulduktan sonra, tüm iç ve dış yüzeyleri iki kat epoksi boya ile boyanmaktadır. Bu sayede Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Sistemlerimiz korozyona yüksek ölçüde dayanıklı hale gelir. Paket Atıksu Arıtma Sistemleri; düşük yatırım maliyeti, işletme sorununun az oluşu, kolay taşıma ve montaj uygulamaları, otomatik çalışma özelliği gibi başlıca avantajlara sahiptir. Bu sistemler; yazlık siteler, turistik tesisler, mezbahalar, konut ve toplu konutlar, okullar, askeri birlikler, hastaneler, köy ve beldeler, şantiyeler ve bazı sanayi kuruluşları gibi farklı alanlarda kullanılabilirler. Atıksu arıtma tesislerinden kaynaklı kötü kokular çevredeki yerleşim alanlarında rahatsızlık oluşturmaktadır. Firmamız bu sorun ile ilgili paket tip biyolojik atıksu arıtma sistemlerine koku giderim üniteleri ekleyerek soruna çözüm getirmektedir. TES Water Group, biyolojik koku giderim üniteli ve arıtma verimi arttırıcı Ultra modelleri ile sektördeki farkını bir kez daha ortaya koymaktadır. EN PACKAGE TYPE BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS Package Type Biological Wastewater Treatment Units that was developed in order to solve the wastewater disposal problem in the region which do not have sewage infrastructure. TP / TPU / TPUW Series are Package Type Biological Wastewater Treatment Units offering waste water treatment at capacities equivalent to a population of 25 to 1,000 people. TP / TPU / TPUW Series ST-37 is manufactured from carbon steel, with all external and internal system surfaces coated with two coats of epoxy paint after the surface cleaning process. Our Package Type Biological Wastewater Treatment Systems are therefore highly resistant to corrosion. Package Type Wastewater Treatment Systems have the main benefits such as low investment costs, minimal operating problems, easy transportation and installation applications, fully automated operation feature. These systems can be used in different areas such as summer housing complexes, touristic establishments, slaughterhouses residential and public housing, schools, military units, hospitals, villages and countries, construction site and some industry organizations. The bad odors, which are originating from the wastewater treatment plants, influence the surrounding residential areas. Our company just added a new unit into our Package Type Biological Wastewater Treatment Systems, which is a solution to this odor problem. TES Water Group represents the difference in this sector once again based on this odor removal unit and Ultra models, which increases the efficiency. Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri Package Type Biological Wastewater Treatment Systems

10

11 TR DÖNER BİYODİSK ATIKSU ARITMA ÜNİTELERİ Döner Biyodisk Atıksu Arıtma Üniteleri; geliştirilmiş başarılı bir mikrobiyal atıksu arıtma sistemidir. Döner Biyodisk Üniteleri; polietilenden imal edilen, seri olarak yerleştirilmiş dairesel disklerden oluşur. Diskler bir şaft üzerine birbirine paralel olarak yerleştirilir ve şaft bir motor yardımı ile döndürülür. Atıksu, uzun ve sığ tankların içine konur ve diskler atıksu içinde %40-50 oranında batık şekilde döndürülür. Atıksu içerisinde bulunan mikroorganizmalar dönen disklerin yüzeyine tutunarak çoğalırlar. Bu sayede disklerin yüzeyleri 1 2,5 mm kalınlığında bir biyofilm ile kaplanır. Disklerin dönmesi ile yüzeydeki bu bakteri tabakası hava ile temas eder ve aerobik biyolojik arıtım için gereken oksijen transferi sağlanmış olur. Döner Biyodisk Üniteleri nin Avantajları; Korozyona Dayanıklı Gövde Yüksek Spesifik Yüzey Alanı Düşük Enerji, İşletme ve Bakım Maliyeti Yüksek veya Şok Yüklemelere Karşı Direnç Sessiz ve Kokusuz Çalışma Prensibi EN ROTATING BIOLOGICAL CONTACTOR UNITS Rotating Biological Contactor Units (RBC) are successful microbial wastewater treatment systems developed. consist of circular disks made of polyethylene that are 2 m in diameter, 2 mm. in thickness and placed in a series. Disks are placed parallel to each other on a shaft and the shaft is rotated by a motor. Wastewater is filled into long and shallow tanks and the disks are rotated 40-50% submerged in wastewater. Microorganisms present in wastewater multiply while clinging onto the surface of rotating disk. In this way, the surfaces of disks are coated with a mm thick biofilm. With the rotation of disk, bacteria on the surface makes contact with air and oxygen transfer required for aerobic biological treatment is provided. Benefits of ; Corrosion Resistant Body High Specific Surface Area Low Energy, Operation and Maintenance Costs Resistance to High Loads or Shocks Silent and Odorless Working Principle Döner Biyodisk Atıksu Arıtma Üniteleri Rotating Biological Contactor Units

12

13 TR PAKET KİMYASAL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemleri; endüstriyel nitelikli atıksuların oluşmasına neden olan fabrika ve sanayi tesislerinde kullanılabilen kompakt sistemlerdir. Kirlilik yükü ve debi gibi parametreler dikkate alınarak tasarlanan bu sistemler deşarj limitlerini sağlayacak optimum verimle çalışırlar. Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemlerinde, uygun ph aralığında atıksuya kimyasal maddeler (koagülantlar) eklenerek çöktürme işlemi sağlanır. Kimyasal arıtma sistemi, atıksuyun ph ının dengelendiği nötralizasyon bölümü, atıksuda çökeltimi sağlayacak kimyasal maddelerin ilave edildiği koagülasyon bölümü ve koagülant ilave edilmiş atıksuyun uygun hızda karıştırılması ile flokların oluşmasını ve çökeltimi sağlayan flokülasyon bölümlerinden oluşmaktadır. Mevcut endüstriden kaynaklı atıksuyun özelliğine göre değişik prosesli olarak tasarlanan kimyasal paket atıksu arıtma sistemleri ile karıştırma, flokülasyon, çöktürme, ph ayarlama, filtrasyon, karbon adsorbsiyon, koagülasyon ve koagülantlar gibi proses ekipmanları kullanılarak arıtma işlemi gerçekleştirir. EN PACKAGE TYPE CHEMICAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS Package Type Chemical Waste Water Treatment Systems are compact system that can be used in factories and industrial plants that leading to the formation of industrial wastewater. These Systems that are designed based on parameters such as charge and discharge pollution operate with optimum efficiency can provide the discharge limits. In package type chemical wastewater treatment systems, the precipitation process is effected by adding chemicals (coagulants) in the appropriate ph range to wastewater. Chemical treatment systems include a neutralization stage that balances the ph in wastewater, a coagulation stage where chemicals that start precipitation are added, and flocculation stage that involves the mixing of wastewater with added coagulants to effect the formation of flocs and precipitation. Purification is carried out by Package Type Chemical Wastewater Treatment Systems that designed with different processes depending on the nature of the wastewater originating from the industry in question which using process equipment such as mixing, flocculation, precipitation, ph adjustment, filtration, carbon adsorption, coagulation and coagulants. Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemleri Package Type Chemical Wastewater Treatment Systems

14 TR DAF (ÇÖZÜNMÜŞ HAVA FLOTASYONU) ÜNİTELERİ DAF sistemleri, atıksuyun içindeki yağların ve partiküllerin ayrılmasında kullanılır. Atıksuya belirli bir basınç altında hava verilerek yağın mikro kabarcıklarla yüzdürülmesi ve otomatik sıyırıcılar vasıtasıyla sıyrılarak sistemden alınması esasına dayanır. Sistem yüksek oranda AKM, KOI ve BOI giderimi sağlamaktadır. Tüm çelik malzeme epoksi boyalı karbon çelikten imal edilir. İstenildiği takdirde sıcak daldırma galvaniz veya paslanmaz çelikten de imal edilebilir. Atıksu arıtma tesisleri, mezbahalar, et işleme ve paketleme tesisleri, balık çiftlikleri, yağ üretim tesisleri, konserve imalathaneleri, endüstriyel mutfaklar, sabun üreticileri, kozmetik üretim tesisleri ve petrokimya endüstrisi gibi birçok uygulama alanına sahiptir. EN DAF (DISSOLVED AIR FLOTATION) UNITS DAF systems are used in separating oil and particles in the wastewater. They are based on the principle of injecting wastewater air under a certain pressure to float oil in microbubbles and eliminated from the system by means of automatic scrapers peeling. Provides removal of high amounts of TSS, COD and BOD. All steel material is made of epoxy coated carbon steel. Can be fabricated from hot dipped galvanized and stainless steel as well. Wastewater treatment plants have many applications such as slaughterhouses, meat processing and packing plants, fish farms, oil production facilities, canning factories, industrial kitchens, soap manufacturers, cosmetics manufacturing plants and the petrochemical industry. Daf (Çözünmüş Hava Flotasyonu) Üniteleri Daf (Dissolved Air Flotation) Units

15 TR FİLTRE PRES ÜNİTELERİ Filtre Pres; arıtma çamurunun susuzlaştırılmasında veya proses çıkış suyunda katı sıvı ayrımının yapılmasında en fazla kullanılan ve verimi en yüksek olan makinedir. Filtre Pres metal aksam ve filtreleme ünitesini oluşturan plakalardan ve filtre bezlerinden meydana gelmektedir. Metal aksamın görevi filtreleme ünitesini faaliyet esnasında içeride uygulanan yüksek basınca karşı korumaktır. Filtreleme ünitesi ise filtre preste katı-sıvı ayrımını yapan ekipmandır. Bu ünite, birbiriyle aynı ebatlarda ölçümlendirilmiş plakalardan oluşmaktadır. Her plaka üzerine, filtre pres bezi takılarak yada bağlanarak filtreleme ünitesi oluşturulur.filtre bezlerinin buradaki görevi çamur içerisindeki suyun filtre bezlerinden geçerek, kekin bezler üzerinde toplanmasını sağlamaktır. Filtre Pres çamur susuzlaştırmada ekonomik olması ve kullanım kolaylığı sağlaması nedeniyle en çok kullanılan susuzlaştırma elemanıdır. Filtre Pres Ünitelerinin Kullanım Alanları Gıda Sektörü, Endüstriyel Çamurlar, Biyolojik Çamurlar, Metal Endüstrisi, Maden Endüstrisi, Kimya Endüstrisi, Kağıt Endüstrisi, Arıtma Tesisleri EN FILTER PRESS UNITS Filter Press; effluent treatment plant sludge dewatering or solid liquid separation process in making the most used and most efficient of the machine. Pressed metal parts and filtering by the filter plates and filter unit is composed of glands. Metal components: the task is to protect against high pressure is applied inside the filter unit during activity. Filtering the solid-liquid separation unit operating in the filter press equipment. This unit is composed of identical size of plates. On each plate, filter press cloth is created by attaching the filter unit, filtering, or by connecting nodes in the mud sticking to the plates is completely porous structure of the glands of the water passing through the filter cake to ensure the collection of glands. Moreover, this kind of press is the most widely used dewatering system due to its economical and ease-of-use qualities. Usage Area of Filter Press Units Food and Beverage Industry, Industrial Sludges, Biological Sludges, Metal Industry, Mining Industry, Chemistry Industry, Pulp and Paper Industry, Waste Treatment Facilities Filtre Pres Üniteleri Filter Press Units

16

17 TR ARITMA TESİSİ EKİPMANLARI Izgaralar ve Elekler Farklı ızgara aralıkları seçilerek imal edilen ızgaralar; su ve atıksu arıtma tesislerinin girişinde ön fiziksel arıtımı sağlarlar. İsteğe bağlı olarak manuel ve mekanik temizlemeli, St-37 epoxy boyalı ya da paslanmaz çelik malzemeden imal edilebilirler. Izgara Çeşitleri; Lineer mekanik ızgara Dış akışlı tambur ızgara İç akışlı tambur ızgara Ön taramalı mekanik ızgara Arka taramalı mekanik ızgara Döner Bant Izgara Step Izgara Spiral kanal ızgarası Statik elek Döner disk elek Plastik konveyörlü ızgara Sıyırıcılar Arıtma tesislerindeki çökeltim havuzlarında dibe çöken çamurun ya da yüzeydeki köpüğün uzaklaştırılmasında kullanılırlar. Havuz yapısına uygun olarak doğrusal ve dairesel tipte üretilir. Arıtma tesisinde çökelen ya da yüzdürülen katı maddelerin sistemden uzaklaştırılması için kullanılan sıyırıcılardan; arıtmanın pek çok adımında yararlanılır: Ön çökeltme ve son çökeltme Kum ve yağ ayırma Çamur yoğunlaştırma DAF (Çözünmüş Hava ile yüzdürme) EN TREATMENT PLANT EQUIPMENTS Grids and Screens Grids produced with different grid spacing provide pre-physical treatment of water and wastewater treatment plants upon entry. Optionally, can be manufactured from St-37 epoxy coated or stainless steel with manual and mechanical cleaning. Grid types; Linear mechanical grids External flow drum grid Internal flow drum grid Pre-scanning mechanical grid Rear scanning mechanical grid Rotating Belt Grid Step Grid Spiral duct grill Static screen Rotating disk secreen Plastic conveyor grid Scrapers These are used in sedimentation of mud deposited in the pools or the removal of surface scum in treatment plants. They are produced in linear and circular type in accordance with the pool structure. Scrapers used to remove precipitated or floated solids from the system are used in many steps of the treatment: Pre-precipitation and final precipitation Sand and oil separation Sludge thickening DAF (Dissolved air flotation) Arıtma Tesisi Ekipmanları Treatment Plant Equipments

18

19

20 Suyun Olduğu Her Yerde In everywhere that water exists

21 TR İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ Şehirlerin artan nüfusuna ve gelişen endüstrileşmeye paralel olarak ortaya çıkan içme, kullanma ve proses suyu ihtiyacını karşılamak üzere büyük arıtma tesislerine ihtiyaç vardır. Bu tesisler genellikle barajlar, göller, nehirler gibi su kaynakları ile beslenmektedir. Çeşitli kaynaklardan gelen bu sular arıtılarak; İnsani Tüketim Amaçlı Sular için T.C. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların belirlediği teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartları sağlanmış olur. TES Water Group olarak; İçme Suyu Arıtma Tesisleri konusunda çözümler üretiyor ve hayatın kaynağı suyu daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacak entegre tesisler kuruyoruz. EN DRINKING WATER TREATMENT PLANTS Larger water treatment facilities are needed to meet the great needs in paralle to growing populations of cities and need for growing drinking, industrialization, use and process water. These facilities are usually fed by water sources such as dams, lakes and rivers. Water from various sources is purified and Water Intended for Human Consumption in line with the water quality standards set by the technical and hygienic requirements of organizations such as TC Ministry of Health and World Health Organization is provided. As TES Water Group; we provide solutions for Drinking Water Treatment Plants and establish facilities that will enable more efficient and effective use of water that is the source of life. İçme Suyu Arıtma Tesisleri Drinking Water Treatment Plants

22

23 TR TERS OSMOZ SİSTEMLERİ Ters Osmoz sistemleri, sudaki çözünmüş iyonların ileri membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması ve buna bağlı olarak suyun iletkenlik değerinin düşürülmesi amacına yönelik kullanılmaktadır. Bu sistemler spiral sarımlı membranların yüksek basınç ile çalışması sonucu suyun saflaştırma işlemini gerçekleştirmiş olurlar. Deniz suyu, nehir suyu, şebeke ve doğal kaynak sularının arıtılması ile atıksuların geri kazanım projelerinde kullanılan bu sistemler %98 e varan arıtma verimine sahiptirler. Kirletici türüne, istenen su kalitesine ve geri kazanım yüzdesine göre farklı tasarlanır ve özel üretilirler. Ters osmoz sistemleri öncesinde genellikle partikül, koku, tat ve klor giderimi amacıyla ön filtrasyon sistemleri bulunur. Ardından osmoz sistemleri ile suyun çözünmüş iyonları tutulur. Suyun içindeki bu iyonlar arasında, ağır metaller, sodyum, kurşun, arsenik, nitrat, asbest ve diğer birçok zararlı iyonlar bulunur. Bu ağır metallerin giderimi Ters Osmoz Sistemleri ile sağlanarak, çıkan su son derece güvenilir içme suyu halini alır. EN REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse osmosis systems are used for seperating dissolved ions in water with advanced membrane technology and for the purpose of lowering the water conductivity value accordingly. These systems provide purification of water as a result of the high-pressure spiral wound membranes working. Used in the purification of sea water, river water, water supply and natural resources wastewater treatment projects, these systmes have up to 98% treatment yield. They are designed differently and specifically produced depending on the pollutants type, the desired water quality and percentage of recovery. Reverse osmosis systems generally have pre-filtration systems for the removal of particles, odor, taste and chlorine. Then dissolved ions in water is trapped by osmosis systems. Among these ions in water are heavy metals, sodium, lead, arsenic, nitrate, asbestos, and many other harmful ions. Reverse osmosis systems ensure the removal of these heavy metals and the water takes the form of highly reliable drinking water. Ters Osmoz Sistemleri Reverse Osmosis Systems

24

25 TR ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ Ultrafiltrasyon sistemleri; membran proseslerden bir tanesi olmakla beraber, ileri bir filtrasyon sistemi olarak değerlendirilebilir. Ultrafiltrasyon modülleri, 0,02 mikron por çapına sahip membran yapısı ile kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri,virüs ve diğer mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi görür.0,02 mikron por çapından büyük tüm partikülleri geri çevirerek;0,1 NTU dan daha düşük bulanıklık değeri ve organik madde giderilmesinde mükemmel bir filtrasyon yeteneği gösterir. Ultrafiltrasyon sistemleri özellikle kaynak suları veya içme suları arıtımında çok önemli bir avantaj sağlamalarının yanı sıra atıksu arıtımında da kullanılmaktadırlar. Ultrafiltrasyon Sistemleri Kullanım Alanları Desalinasyon sistemleri ön arıtımı Nehir veya kuyu sularının hassas filtrasyonu Oto yıkama ve çamaşırhane sularının geri kazanımı Açık kapalı su devreleri Endüstriyel katı sıvı ayırma saflaştırma süreçleri Mikroorganizmalardan arındırılmış su sağlanması Reverse Osmosis Sistemi (Ters Osmoz) öncesi ön arıtım yapılması EN ULTRAFILTRATION SYSTEMS Ultrafiltration system is one of the membrane processes. However, it can be considered as an advanced filtration method. Ultrafiltration modules act as a full barrier for bacteria, virus and other microorganisms without needing any chemical usage with their membrane structure having pore diameter of 0,02 micron. By rejecting all big particles bigger than pore diameter of 0,02 micron, it shows perfect filtration ability in removing turbidity value lower than 0,1 NTU and organic substance. Providing significant benefits in especially the treatment of spring water or drinking water, ultrafiltration methods are also used in waste water treatment. Usage Area of Ultrafiltration Systems Pre treatment for desalination systems Precision filtration of river or well water Recycling of car washing and laundry water Water with precise filtration needs Open closed water circuits Industrial solid-liquid separation and purification processes Providing water free from microorganisms. Pretreatment before reverse osmosis system (RO) Ultrafiltrasyon Sistemleri Ultrafiltration Systems

26

27 TR FİLTRASYON SİSTEMLERİ Filtrasyon sistemleri insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışırlar. Tam otomatik şekilde zaman ve debi kontrolü ile ters yıkama işlemini yaparak kendilerini yenilerler. Kendi içlerinde kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedirler. Suda bulanıklığa neden olan askıda katı madde, silis, kum vb. kirleticilerin uzaklaştırılması amacıyla Kum Filtre Sistemleri kullanılmaktadır. Bu filtrelerin bir diğer görevi ise kendisinden sonra konumlandırılacak olan bir diğer arıtma prosesinin ekipmanlarını korumasıdır. Proses ve içme suları eldesinde ön arıtma sistemi olarak, atıksu arıtma sistemlerinden çıkan arıtılmış suyun ise bulanıklılığının giderilmesinde kullanılırlar. Sudaki klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için Aktif Karbon Filtre Sistemleri kullanılmaktadır. Aktif karbon minerali suyun filtre edilmesinin yanı sıra absorpsiyon mekanizmasının olması nedeni ile Aktif Karbon Filtreler fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir. Suyun sertliğini ve suyun içinde çözünmüş halde bulunan magnezyum (Mg) ve kalsiyum (Ca) iyonlarını gidermek amacıyla Su Yumuşatma Sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde makine, cihaz, boru vb. yerlerde kireç bağlanmaları engellenmiş olur. EN FILTRATION SYSTEMS Filtration systems operate fully automatically without the need for human intervention. They renew themselves automatically through a backwash process with time and flow control. They have various models according to intended purpose of use. Sand Filter systems are used for the removal of pollutants such as suspended solids causing turbidity in the water, silica, sand etc. Another task of these filters is the protection of the equipment of another treatment process to be positioned after itself. They are used as a pre-treatment system in obtaining process and drinking water, and to eliminate the turbidity of treated water from the wastewater treatment systems. Active Carbon Filter systems used for the treatment of chlorine, color, taste, odor inducing dissolved gases, waste and organic matter in water. Because of its absorption mechanism as well as filtering the water with Active Carbon mineral, Activated carbon filter systems produce physicochemical treatment. Water Softening Systems are used to eliminate water hardness and the dissolved magnesium (Mg) and calcium (Ca) ions in the water. Through these systems, binding of lime in machinery, equipment, pipes and so on is also prevented. With Iron-Manganese Filtration systems, water is seperated from iron and manganese through oxidation / filtration methods. In this way, color and turbidity caused by iron and manganese, stains on clothes, fabric and porcelain ware, narrowing of the inner walls of water pipes, the pollution of water by multiplying iron bacteria in the pipes and the deterioration of the equipment assembly would be prevented. Arsenic Filter Systems reduce the value of arsenic in raw water to below drinking water standards, and the water is made drinkable. In addition, thanks to the mineral in water which serves filtration, particles, turbidity and sediment is filtered and the water maintains a clear appearance.. Filtrasyon Sistemleri Filtration Systems

28

29 TR PAKET TİP TEMİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ Paket Tip Temiz Su Arıtma Sistemleri Tes Water Group müşterilerinin ihtiyaç duydukları kapasiteye en uygun verimi sağlayacak şekilde hazırlanır. Firmamız uzman ve deneyimli mühendisleri yapacakları keşif ve analizler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kullanma ve proses sularına göre yüksek performanslı tasarımlar hazırlarlar. Bu sistemler köyler, askeri tesisler, çiftlikler, küçük yerleşim alanları, tatil köyleri, şantiyeler, mülteci kampları, prefabrik konutlar gibi kullanım alanlarına sahiptir. Paket Temiz Su Arıtma Sisteminin avantajları Farklı debiler ve su karakterlerine özel olarak tasarlanabilmesi Nakliye araçlarıyla istenilen yere taşınabilmesi Sahada kurulum kolaylığı sunması Kapalı sistem olması nedeni ile dış etkenlere karşı güvenlik sağlaması Periyodik bakımları dışında müdahale gerektirmemesi EN PACKAGE TYPE CLEAN WATER TREATMENT SYSTEMS Package Type Water Treatment Systems are prepared to provide the optimal efficiency for the capacities that Tes Water Group customers need. Our specialized and experienced engineers prepare high-performance designs for running and process water according to data obtained in surveys and analysis. These systems usage areas are villages, military facilities, farms, small residential areas, holiday resorts, construction sites, refugee camps, prefabricated houses. Benefits of Package Clean Water Purification Systems Can be custom designed for different flow rates and water properties Can be moved to the desired location with transport vehicles, Provides ease of installation onsite, Provides security against external factors thanks to being a closed system, Requires no outside intervention other than periodic maintenance Paket Tip Temiz Su Arıtma Sistemleri Package Type Clean Water Treatment Systems

30

31

32 Suyun Olduğu Her Yerde In everywhere that water exists

33 TR NÖTRALİZASYON SİSTEMLERİ Nötralizasyon sistemleri, atıksuların alıcı ortamlara verilmeden önce ph değerini 6-9 aralığına getirilmesini sağlamakta kullanılırlar. Endüstriyel üretim proseslerinin hemen hemen tamamı ph parametresine bağlı olarak sürdürülür. Dolayısıyla bu tip atık suların arıtma işlemlerinde mutlaka nötralizasyon basamağı bulunmalıdır. Nötralizasyon işlemi endüstrinin yanı sıra medikal sektörde de önemli bir ihtiyaçtır. Hastanelerin Biyokimya laboratuvarlarında yapılan testler tam otomatik olarak çalışan Otoanalizör adı verilen cihazlarda gerçekleşmektedir. Numune olarak; - Kan, - Serum, - İdrar Kimyasal olarak ise; - Reaktifler (Teşhis ve tanı için yapılacak analizde kullanılan kimyasal maddeler) - Temizleme solüsyonları (Asit ve bazik karakterdeki deterjanlar) - Yıkama Suyu (Otoanalizörlerin her analiz sonunda deiyonize su ve temizleme solüsyonları ile yapılan yıkama işlemi sonucunda oluşan sıvı) 1 - Diyaliz seansında hasta kanı diyalizör yardımı ile yaklaşık 150 litre tuzlu su (diyalizat) kullanılarak temizlenmektedir. Diyaliz tedavisinde oluşan sıvı atıkların hepsi enfeksiyöz özellikte kabul edilir. 2 - Ameliyathanelerde kullanılan her türlü cerrahi alet ve ekipmanların sterilizasyon öncesi fiziksel temizliği su ve deterjan ile yapılmaktadır. Yıkama sularında vücut sıvıları ve kan bulunmaktadır. Bir endoskopik cihaz sterilizasyon öncesi 8-10 litre su ile temizlenmektedir. Yıkama sularında vücut sıvıları ve kan bulunmaktadır. Tıbbi sıvı atıkların, diğer atıksular gibi Avrupa Birliği, Su Çerçeve Direktifi (SÇD) bünyesindeki temel prensipler kapsamında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. Çözüm olarak; Tıbbi sıvı atığın niteliği dikkate alınarak üretildiği yerde nötralizasyon ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduktan sonra kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesi uygun gözükmektedir. EN NEUTRALIZATION SYSTEMS Neutralization systems are used to ensure a ph level at the range of 6-9 before wastewater is discharged to the receiving environment. Almost all of the industrial production processes are carried out in accordance with the ph parameter. Therefore the neutralization step is a must for this type of wastewater treatment. The neutralization process is an important need for medical as well as industrial sectors. Tests at biochemistry laboratories of hospitals are carried out by fully automatically operated devices called autoanalyzer. As a sample; Blood, Serum, Urine. Chemically; - Reagents (Chemicals used in the analysis for diagnosis) - Cleaning Solutions(Acid and alkaline detergents) - Wash Water(Fluid as a result of washing process of autoanalyzers with deionized water and cleaning solutions after the end of each analysis) 1- During dialysis session, patient s blood is cleaned with the help of the dialyzer using about 150 liters of saltwater (dialysate). All liquid waste of dialysis treatment is considered as infectious. 2- Physical cleaning of all kinds of surgical instruments and equipment used in operating rooms prior to sterilization are done with water and detergent. Washing waters contain body fluids and blood. An endoscopic device is cleaned with 8-10 liters of water prior to sterilization. Washing waters contain body fluids and blood. Medical liquid waste, as other waste liquids, should be disposed within the scope of basic principles of European Union Water Framework Directive (WFD) without harming the environment and human health. As a solution; Taking into account the nature of medical liquid waste, discharge to sewerage network seems appropriate after being subjected to neutralization and disinfection process at the place where product. Neutralization Systems manufactured and further developed everyday by Tes Water Group ensure that liquid medical waste can be safely discharged to the sewer network. Nötralizasyon Sistemleri Neutralization Systems

34

35 TR ULTRA SAF SU SİSTEMLERİ Ultra saf su elde etmek için; suyun iletkenlik değerinin 0,055 µs/cm (25 C) veya elektrik direnci 18,2 Megaohm-cm olarak ölçümlenmesi gerekir. TPW serisi Ultra Saf Su Arıtma sistemlerimiz direkt şebeke suyu bağlantısı ile saatte 10 litre kapasiteden başlayıp ihtiyaca göre ultra saf su elde etmek için geliştirilmiştir. TES Water Group, Laboratuvarların ve sanayinin değişen miktar ve kalitedeki saf su ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ultra saf su sistemleriyle, gerek kiralama gerekse satın alma yöntemi ile Türkiye geneline hizmet vermektedir. EN ULTRA PURE WATER TREATMENT SYSTEMS In order to obtain ultrapure water; water conductivity value must be measured as µs / cm (25 C) or the electrical resistance must be 18.2 Megaohm-cm. TPW Series Ultra Pure Water Treatment Systems are developed to obtain ultrapure water with direct mains water connection according to your needs, starting from a capacity of 10 liters per hour. TES Water Group offers both rental and purchasing services all around Turkey with its ultra-pure water systems designed to meet the water needs of laboratory and industrial which varies in amounts and quality. Ultra Saf Su Sistemleri Ultra Pure Water Treatment Systems

36

37 Referanslarımız / Our References

38 Sertifikalarımız / Our Certificates

39 Notlar / Notes

40 Notlar / Notes

41 Ferhatpaşa Mah. G-57 Sk. No:26 Kat.2 D:4-5 Ataşehir İSTANBUL T : +90 (216) (pbx) F : +90 (216)

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA ÖNSÖZ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş hem de çevresini etkilemiştir.

Detaylı

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA ÖNSÖZ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş hem de çevresini etkilemiştir.

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

Hakkımızda. About us. Çağımıza damgasını vuran hızlı değişim ve yoğun rekabet, kuruluşlar için tüm kaynakların etken yönetimini zorunlu kılmaktadır.

Hakkımızda. About us. Çağımıza damgasını vuran hızlı değişim ve yoğun rekabet, kuruluşlar için tüm kaynakların etken yönetimini zorunlu kılmaktadır. Hakkımızda Çağımıza damgasını vuran hızlı değişim ve yoğun rekabet, kuruluşlar için tüm kaynakların etken yönetimini zorunlu kılmaktadır. Üretim sistemlerinin yüksek verimlilik ve kalite ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

MADEN İŞLEME ÇÖZÜMLERİ MINERAL PROCESSING SOLUTIONS. www.caglayanmakina.com.tr KOMPLE

MADEN İŞLEME ÇÖZÜMLERİ MINERAL PROCESSING SOLUTIONS. www.caglayanmakina.com.tr KOMPLE MADEN İŞLEME ÇÖZÜMLERİ MINERAL PROCESSING SOLUTIONS www.caglayanmakina.com.tr KOMPLE sayfa/ page 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-12 13-14 15-16 17 18 19-20 21 22 23-24 25-56-27 İÇİNDEKİLER CONTENTS HAKKIMIZDA

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

www.tetisantesisat.com

www.tetisantesisat.com Nem Alma Cihazları Dehumidifi ers Kompakt Kanal Sızdırmazlık Test Cihazı Compact Duct Leakage Test Kit Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları Measure and Control Equipments UVC Dezenfeksiyon Sistemi UVC Disinfection

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

www.tesaritma.com www.teswatergroup.com

www.tesaritma.com www.teswatergroup.com www.tesaritma.com www.teswatergroup.com ÖNSÖZ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan

Detaylı

güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde...

güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde... güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde... everywhere the sun rises, the wind blows... www.ferhat.com.tr güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde... everywhere the sun rises, the wind blows... şirket

Detaylı

1 10 11 Editör Editor Küresel ticarette başarı ve otomasyon Değerli okurlar, Günümüzde dünya, ticaret açısından sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir arenaya dönüşüyor. Dünyanın farklı

Detaylı

SOĞUTMA SiSTEMLERi Cooling Systems

SOĞUTMA SiSTEMLERi Cooling Systems SOĞUTMA SiSTEMLERi Cooling Systems TSP Makine sahip olduğu 30 yılı aşkın sektör tecrübesi ile Türk plastik üreticisine yüksek standartlarda kaliteli makine ve yardımcı ekipman temin etmeye devam etmektedir.

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Küresel ticarette başarı ve otomasyon Değerli okurlar, Günümüzde dünya, ticaret açısından sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir arenaya dönüşüyor. Dünyanın farklı

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name.

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name. LAL Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu Innovation has a name. Dear customer, Thank you for purchasing a "Waterclinic by A.O. Smith" branded water purifier! You are now the owner

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

Serpantinli Boyler Serpentine Boiler. Silindirik Depolar aşağıdaki özelliklerde üretilmektedir;

Serpantinli Boyler Serpentine Boiler. Silindirik Depolar aşağıdaki özelliklerde üretilmektedir; SONTEK MÜHENDİSLİK GEMİ MAKİNA İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2005 Yılının hemen başında inşaat, madencilik, mekanik tesisat, atık su-temiz su arıtma, endüstriyel tesisler vb. sektörlere kaliteli makine-ekipman

Detaylı

www.akkayalar.com.tr

www.akkayalar.com.tr Müşteri isteklerini en uygun kalitede, en uygun fiyatla ve en uygun zamanda karşılamak, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için personele sürekli eğitim vermek, Kuruluşta; Kalite, Verimlilik

Detaylı

1 2 3 4 Editör Editor editor@degirmencidergisi.com 2012 ye adım atarken While entering 2012 Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Pia Frucht Alaşehir, Manisa 7.000 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key) Karabey Çiftlikleri A.Ş Salihli, Manisa 7.500 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key)

Pia Frucht Alaşehir, Manisa 7.000 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key) Karabey Çiftlikleri A.Ş Salihli, Manisa 7.500 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key) Pia Frucht Alaşehir, Manisa 7.000 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key) Karabey Çiftlikleri A.Ş Salihli, Manisa 7.500 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key) endüstriyel soğutma tesislerinin güvenilir yüklenicisi Reliable

Detaylı

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş. Agromey, balık yetiştiriciliği, balık işleme, paketleme ve balık yemi üretiminde tam donanımlı tesisleri ile akuakültür sektöründe Türkiye nin en güçlü temsilcilerindendir.

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

NNToplu Yemek. NTemizlik N. N N Catering. NNCleaning. www.desni.com.tr

NNToplu Yemek. NTemizlik N. N N Catering. NNCleaning. www.desni.com.tr NNToplu Yemek N N Catering NTemizlik N NNCleaning www.desni.com.tr NNHakkımızda Desni ulusal ve uluslararası pek çok platformda hizmet vermektedir. Ana faaliyet alanlarımızı toplu yemek, boutique catering,

Detaylı