Kısım 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/işletmenin kimliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kısım 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/işletmenin kimliği"

Transkript

1 Sayfa 1 / Ürün Kimlik Kodu Kısım 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/işletmenin kimliği Ürün Adı iq Lamina Parça Numarası Seri Adı iq Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları veya tavsiye edilmeyen kullanımlar Ürün Kullanımı 1.3 Malzeme bilgi formunu sağlayana ait bilgiler e-posta adresi 1.4 Acil durum telefon numarası In Vitro Diagnostik Kullanım içindir. Ayrıntılar için ürün literatürüne bakın. Üretici IRIS International, Inc Eton Avenue Chatsworth, CA , U.S.A. Tel: AB Temsilci Adresi mdi Europa GmbH Langenhagener Str Hannover-Langenhagen Germany Telefon numarası (24 saat) Chemtrec Acil Tel No. ABD , Uluslararası (001) Dağıtımcı ve Acil Telefon No. 2.1 Madde veya karışımın sınıfı Ürün Tanımı (800) Bölüm 2 Tehlikelerin Tanıtımı İn vitro diyagnostik reakti. Renksiz; Berrak; Sıvı; Kokusuz 1999/45/EC ve 67/548/EEC sayılı EC Direkti erine göre sını andırma ABD OSHA WHMIS EC Direkti eri uyarınca (1999/45/EC ve 67/548 EEC) tehlikeli olarak sını andırılmamıştır Muaf

2 Sayfa 2 / 9 iq Lamina Bölüm 2 Tehlikelerin Tanıtımı (Devamı) 2.2 Etiket Öğeleri EC Direkti erine göre (1999/45/EC ve 67/548 EEC) EC Direkti eri uyarınca (1999/45/EC ve 67/548 EEC) tehlikeli olarak sını andırılmamıştır 2.3 Diğer Tehlike PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları PBT: vpvb: Daha ayrıntılı sağlık bilgileri için Bölüm 11 Toksikolojik Bilgi ye bakın. 3.2 Karışım Bölüm 3 Bileşimi ve İçindekiler Hakkında Bilgi Zararlı İçerikler: Yok 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Soluma Göz Teması Deri Teması Yutma Bölüm 4 İlk Yardım Önlemleri Ürünün solunması halinde, maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın. Eğer birey solunum yapmıyorsa, derhal suni solunuma başlayın ve tıbbi yardım isteyin. Ürün gözlere gelirse, gözleri göz kapaklarını açık tutarak ha fçe akan su altında 15 dakika veya daha uzun süre yıkayın. Ağrı veya tahriş meydana gelirse, tıbbi yardım isteyin. Deriye temas etmesi halinde, en az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayın. Ağrı veya tahriş meydana gelirse, tıbbi yardım isteyin. Yutulması halinde ağzı suyla yıkayın. Tahriş veya rahatsızlık meydana gelirse, tıbbi yardım isteyin. 4.2 En önemli semptom ve etkiler (gerek akut gerekse sonra oluşan) 4.3 Gereken acil tıbbi müdahale ve özel tedaviler Daha ayrıntılı sağlık bilgileri için Bölüm 11 Toksikolojik Bilgi ye bakın. Özel tıbbi dikkat veya tedavi gerekmez. Bölüm 5 Yangın Söndürme Önlemleri Alevlenir Özellikler Yanmaz sulu çözelti. 5.1 Söndürücü Ortam Yangını çevrelemek için uygun söndürücü madde kullanın. 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Özel Yangın ve Patlama Tehlikeleri Özel hiçbir tehlike tespit edilmemiştir.

3 Sayfa 3 / 9 iq Lamina Bölüm 5 Yangın Söndürme Önlemleri (Devamı) Tehlikeli Yanma Ürünleri Bu üründe önemli tehlikeler ortaya çıkaran yanma ürünleri beklenmemektedir (sulu çözelti). 5.3 İtfaiyecilere yönelik öneriler Koruyucu ekipmanlar Wear full protective suit and self-contained respiratory protective device. 5.4 Ek bilgiler Ek bilgi mevcut değildir Bölüm 6 Kazara Salınım Önlemleri 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipmanlar ve acil durum prosedürleri Bireysel Önlemler 6.2 Çevre Önlemleri Döküntünün dağılmasını önleyin. 6.3 Kontrol altına alma ve temizlik için yöntem ve araçlar Dökülme ve Sızıntı Prosedürleri 6.4 Diğer bölümlere ilişkin referanslar Koruyucu eldiven, koruyucu giysi ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanın. Deri ve gözler ile temasından sakının. Dökülmüş maddeyi uygun bir inert, yanıcı olmayan emici ile emdirin ve yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Bölüm 8 ve 13 e başvurun. Bölüm 7 Kullanım ve Depolama 7.1 Güvenli kullanım önlemleri Solumaktan, yutmaktan ve göz ve deri ile temasından sakının. 7.2 Uyumsuzluklar dâhil güvenli depolama koşulları 7.3 Özel uç kullanımlar Veri mevcut değil. Uyumlu olmayan maddelerden uzakta tutun (Bkz. Bölüm 10). Etkinliğini korumak için ürün etiketindeki talimatlara göre saklayın. Bölüm 8 Maruz Kalma Kontrolleri ve Kişisel Koruma 8.1 Kontrol parametreleri Maruz kalma Sınırları ABD OSHA ACGIH DFG MAK İrlanda NIOSH Japonya

4 Sayfa 4 / 9 iq Lamina Bölüm 8 Maruz Kalma Kontrolleri ve Kişisel Koruma (Devamı) 8.2 Maruz kalma kontrolleri Mühendislik Kontrolleri Göz Koruması Deri Koruması Solunum Koruması Özel hiçbir mühendislik kontrolü gerekli değildir. Uygun genel havalandırma altında kullanın. Göz ile temasını önlemek için göz koruma gözlükleri veya kimyasal gözlükleri kullanılmalıdır. A.B.D. OSHA 29 CFR , Avrupa standardı EN166 veya ilgili devlet standartlarına başvurun. Deri temasının önlenmesi için Nitril veya eş değeri geçirgen olmayan eldivenler kullanılmalıdır. A.B.D. OSHA 29 CFR , Avrupa standardı EN374 veya ilgili devlet standartlarına başvurun. Normal koşullar altında, bu ürünün kullanılması solunum korumasını gerektirmez. Bölüm 9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 9.1 Temel ziksel ve kimyasal özellikler Fiziksel Hal Sıvı Özgül Ağırlık (Su=1,0) C Renk Renksiz Çözünürlük Saydamlık Berrak Su Karışabilir Koku Kokusuz Organik Belirli değil ph Su/Yağ Dağıtım Katsayısı Belirli değil Erime Noktası Belirli değil Kendi kendine alev alma Sıcaklığı Kaynama Noktası Belirli değil Bozunma Sıcaklığı Belirli değil Parlama Noktası Uçucu Yüzdesi Buharlaşma Hızı Belirli değil Buhar Basıncı Belirli değil Alevlenirlik (Katı, Gaz) Viskozite Belirli değil Yanabilirlik Sınırları Patlayıcı Özellikleri Buhar Yoğunluğu Belirli değil Oksitleme Özellikleri Koku Eşiği 9.2 Diğer bilgiler Ek bilgi mevcut değildir. Bölüm 10 Stabilite ve Reaktivite 10.1 Reaktivite Veri mevcut değil Kimyasal Kararlılık Normal sıcaklık ve basınç altında stabildir Tehlikeli reaksiyon olasılığı Ek bilgi mevcut değildir.

5 Bölüm 10 Stabilite ve Reaktivite (Devamı) Sayfa 5 / Sakınılacak Durumlar Uyumlu olmayan maddelerle temastan kaçının Uyumsuz materyaller Kuvvetli asitler, Kuvvetli bazlar, Kuvvetli oksitleyiciler 10.6 Tehlikeli Parçalanma Ürünleri Bu üründen (sulu çözelti), önemli tehlike oluşturacak bozunma bileşkeleri beklenmemektedir Toksikolojik etki konusundaki bilgiler Tehlikeli İçerikler için Toksisite Verisi Başlıca Maruz Kalma Yolları Ciltte Aşınma/Tahriş Ciddi göz hasarı/gözlerde tahriş Ciltte/Solunum yollarında hassasiyet Karsinojenite Mutajenlik Üreme Toksisitesi Diğer bilgiler 12.1 Ekotoksisite Tatlı Su Türleri Microtox Su Piresi Tatlı Su Algleri Bölüm 11 Toksikolojik Bilgiler Göz teması, yutma, soluma ve deri teması. Bu ürün; ACGIH, IARC, NTP, OSHA veya 67/548/EEC Ek I e göre karsinojen olarak listelenen herhangi maddelerden bildirilebilir konsantrasyonda ( %0,1) içermez. Ek bilgi mevcut değildir. Bölüm 12 Ekolojik Bilgiler Bilgi mevcut değildir. Bilgi mevcut değildir. Bilgi mevcut değildir. Bilgi mevcut değildir Kalıcılık ve parçalanabilirlik Bilgi mevcut değildir Biyobirikim Bilgi mevcut değildir Topraktaki mobilite Bilgi mevcut değildir.

6 Bölüm 12 Ekolojik Bilgiler (Devamı) Sayfa 6 / PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları 12.6 Diğer Olumsuz Etkileri Bilgi mevcut değildir 13.1 Atık arıtma yöntemleri Ürün Atıklarının Bertarafı Ambalajın atılması Bölüm 13 İmha Hususları Kimyasal artıklar ve kalıntılar rutin şekilde özel atık olarak işleme tabi tutulmalıdır. İlgili ülkenin kirlilik önleyici kanun ve diğer kanunlarına uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygunluğu sağlamak için bilgi almak üzere ilgili (yerel) makamlar ve/veya onaylı atık imha şirketi ile irtibat kurmanızı tavsiye ederiz. Atık ürünü, kullanılmamış ürünü ve kontamine olmuş ambalajı federal, bölgesel ve yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Uygun gereksinimlerden emin değilseniz, bilgi için yetkililerle irtibata geçin Ek bilgiler Avrupa atık katalogu katalog da listelenenler dışındaki kimyasallar. Bölüm 14 Taşıma Bilgileri Bu ürünün taşınması ICAO, IMDG, US DOT, Avrupa ADR veya Kanada TDG altınfa düzenlenmemiştir. Bölüm 15 Düzenleyici Bilgiler 15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri/mevzuat ABD Federal ve Eyalet Düzenlemeleri SARA 313 CERCLA RG s, 40 CFR Formaldehid SARA nın Bölüm 313, Başlık III kapsamındaki bildirme şartlarına Asetaldehit SARA nın Bölüm 313, Başlık III kapsamındaki bildirme şartlarına Metilen klorür SARA nın Bölüm 313, Başlık III kapsamındaki bildirme şartlarına Etilen Oksit SARA nın Bölüm 313, Başlık III kapsamındaki bildirme şartlarına 1,4-Dioksan SARA nın Bölüm 313, Başlık III kapsamındaki bildirme şartlarına Formaldehid listelenmiştir. Asetaldehit listelenmiştir. Metilen klorür listelenmiştir. Etilen Oksit listelenmiştir. 1,4-Dioksan listelenmiştir.

7 Bölüm 15 Düzenleyici Bilgiler (Devamı) Sayfa 7 / 9 California Önerisi 65 Massachusetts MSL New Jersey Dept. of Sağlık RTK Listesi Formaldehid kansere neden olduğu California Eyaleti tarafından belirtilmiştir. California Eyaleti, kansere ya da üreme hasarına neden olduğu Eyalet tarafından belirtilen kimyasallara maruz kalan kişiye uyarı verilmesini gerektiren bir düzenlemeyi benimsemiştir. Dolayısıyla, Beckman Coulter aşağıdaki uyarıyı vermektedir: UYARI: Bu ürün, kansere neden olduğu California Eyaletince bilinen bir kimyasal içerir. Asetaldehit kansere neden olduğu California Eyaleti tarafından belirtilmiştir. California Eyaleti, kansere ya da üreme hasarına neden olduğu Eyalet tarafından belirtilen kimyasallara maruz kalan kişiye uyarı verilmesini gerektiren bir düzenlemeyi benimsemiştir. Dolayısıyla, Beckman Coulter aşağıdaki uyarıyı vermektedir: UYARI: Bu ürün, kansere neden olduğu California Eyaletince bilinen bir kimyasal içerir. Metilen klorür kansere neden olduğu California Eyaleti tarafından belirtilmiştir. California Eyaleti, kansere ya da üreme hasarına neden olduğu Eyalet tarafından belirtilen kimyasallara maruz kalan kişiye uyarı verilmesini gerektiren bir düzenlemeyi benimsemiştir. Dolayısıyla, Beckman Coulter aşağıdaki uyarıyı vermektedir: UYARI: Bu ürün, kansere neden olduğu California Eyaletince bilinen bir kimyasal içerir. Etilen Oksit kansere ve üreme hasarına neden olduğu California Eyaleti tarafından belirtilmiştir. California Eyaleti, kansere ya da üreme hasarına neden olduğu Eyalet tarafından belirtilen kimyasallara maruz kalan kişiye uyarı verilmesini gerektiren bir düzenlemeyi benimsemiştir. Dolayısıyla, Beckman Coulter aşağıdaki uyarıyı vermektedir: UYARI: Bu ürün, kansere ve üreme hasarına neden olduğu California Eyaletince bilinen bir kimyasal içerir. 1,4-Dioksan kansere neden olduğu California Eyaleti tarafından belirtilmiştir. California Eyaleti, kansere ya da üreme hasarına neden olduğu Eyalet tarafından belirtilen kimyasallara maruz kalan kişiye uyarı verilmesini gerektiren bir düzenlemeyi benimsemiştir. Dolayısıyla, Beckman Coulter aşağıdaki uyarıyı vermektedir: UYARI: Bu ürün, kansere neden olduğu California Eyaletince bilinen bir kimyasal içerir. Formaldehid listelenmiştir. Asetaldehit listelenmiştir. Metilen klorür listelenmiştir. Etilen Oksit listelenmiştir. 1,4-Dioksan listelenmiştir. Cis-1,3-dikloropropen listelenmiştir. Formaldehid listelenmiştir. Asetaldehit listelenmiştir. Metilen klorür listelenmiştir. Etilen Oksit listelenmiştir. 1,4-Dioksan listelenmiştir.

8 Bölüm 15 Düzenleyici Bilgiler (Devamı) Sayfa 8 / 9 Pennsylvania RTK AB Yönetmelikleri Formaldehid listelenmiştir. Asetaldehit listelenmiştir. Metilen klorür listelenmiştir. Etilen Oksit listelenmiştir. 1,4-Dioksan listelenmiştir. Cis-1,3-dikloropropen listelenmiştir. Bu SDS, 1907/2006 (REACH) sayılı EC Yönetmeliği ve ilgili değişikliklere uygundur. Su Tehlike Sınıfı (Almanya) WGK 1, su için ha f tehlikeli REACH 1907/2006 EC - Ek XIV - izne tabi maddeler listesi. Hiçbir içerik listelenmemiştir. Kanada Bu ürün WHMIS etiketi ve Güvenlik Bilgi Formu gereklerinden muaf tutulmuştur. PIN İçerik Açıklama Listesindeki Bileşenler Formaldehid Asetaldehit Metilen klorür Etilen Oksit 2-Fenoksietanol 1,4-Dioksan Etoksilatlı lauril alkol Toksikolojik özellikleri bilinmen içerikler 15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Ürün muaf tutulmuştur. A Chemical Safety Assessment has not been carried out. 15. Bölümde belirtilen tehlikeli bileşim maddelerinin bazıları, OSHA ve WHMIS tarafından belirlenen %1,0 w/w (karsinojenler için %0,1) ya da 3. Bölümde raporlama için zorunlu tutulan, AB nin maddeye özel konsantrasyonlarının altındadır. Beckman Coulter Güvenlik Derecelendirmesi Bölüm 16 Diğer Bilgiler Tutuşabilirlik: 0 Sağlık: 1 Suyla Reaktivite: 0 Temas: 1 Kod 0=Yok 1=Ha f 2=Dikkat 3=Ciddi

9 Bölüm 16 Diğer Bilgiler (Devamı) Sayfa 9 / 9 Kısaltma ve Kısa Adlar ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH - Amerika Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı) IARC - Internal Agency for Research on Cancer (IARC - Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu) NTP - Ulusal Toksikoloji Programı NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH - Ulusal İş Güvenliği ve Sağlık Enstitüsü) DFGMAK - Republic Germany s maximum exposure limit (DFGMAK - Almanya Cumhuriyeti maksimum maruz kalma limiti) Daha fazla bilgi için lütfen yerel IRIS temsilcinizle irtibata geçin. IRIS ŞİRKETİ BURADAKİ BİLGİLERİN GEÇERLİ VE DOĞRU OLDUĞUNA İNANMAKLA BİRLİKTE, IRIS ŞİRKETİ BU BİLGİLERİN GEÇERLİLİĞİ, DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ KONUSUNDA HİÇ BİR GARANTİ VEYA TEMSİL VERMEZ. IRIS, BU BİLGİLERİN VEYA BUNUNLA ALAKALI MALZEMELERİN KULLANIMINDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ VE SORUMLU TUTULAMAZ. TEHLİKELİ MADDELERİN ATILMASI YEREL KANUN VE DÜZENLEMELERE TABİ OLABİLECEĞİ DİKKATE ALINMALIDIR.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 13 Ağustos 2015 İlk yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2009 SDS No. 418-4 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 C8833Series Yoktur. Verildiği tarih

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193160 CAS No 7681-52-9 EINECS No 231-668-3 Kimyasal Adı Sodyum Hipoklorit Kimyasal Formülü NaOCl Yapısal Formülü

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Temizleyiciler - Hassas 1.3 Güvenlik veri

Detaylı

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.2013 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, Meguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. Meguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP Priming Solution Indicator for press

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, eguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. eguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin

Detaylı

Sayfa No: 1/11 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136087 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Polimer reçine esaslı sıvı membran 1.3 Üretici/Distribütör Firma: Firma

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Formula 5 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Serbest Bırakma Ajanları 1.3 Güvenlik

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 CP757Series Verildiği tarih 06-03-2014

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı FORMULA 12 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Serbest Bırakma Ajanları 1.3

Detaylı

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176010 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap koruyucu 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı ARCH

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı