Tek Davamız İslam. Sohbetler Serisi 23.Kitap. Timurtaş Uçar Hoca

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tek Davamız İslam. Sohbetler Serisi 23.Kitap. Timurtaş Uçar Hoca"

Transkript

1 Tek Davamız İslam Sohbetler Serisi 23.Kitap Timurtaş Uçar Hoca

2 Önsöz Allahu Teâlâ'ya hamd-ü senâlar olsun. Resulüne de nihayetsiz salât-ü selâmlar olsun. Timurtaş Uçar Hocaefendi'nin ümmet-i Muhammed'in şuurlanması için vermiş olduğu yüzlerce vaaz var. Bu vaazların yazılı olarak da istifadeye sunulmasını gerekli gördük ve böyle bir çalışmaya başladık. Bu çalışmamızdan maddi hiçbir çıkar talep etmiyoruz. Allah rızası için hazırladık. Sohbetlerin yazıya çevrilmesinde, metnin tashih edilmesinde, e-kitap haline getirilmesinde, Arapça metinlerin yazılışında bir çok kişinin hakkı var. İnşaallah bu emekleri ahrette onlara hasene olarak verilecektir niyetlerine göre Allahu Teâlâ tarafından. Hocamızın sohbet üslubunu yazıya çevirirken mevzuun aslına sâdık kalarak tashihler yaptık. Kolayca anlayabilmeniz için uğraştık. İstifade ediyorsanız; tanıdıklarınıza da ulaştırın. Hizmete ortak olun. Allah bil cümle Müslümanlardan razı olsun.

3 Tek Davamız İslam ا س ت غ ف ر هللا الع ظ يم الك ر يم ال ذ ي ل ا ل ه ا ل ه و الح ي الق ي وم و ا ت وب ا ل ي ه. الح م د هلل ر ب الع ال م ين. والص ال ت و الس ال م ع ل ى ر س ول ن ا م ح م د و ع ل ى آل ه و ا ص ح اب ه ا ج م ع ين. ا عو ذ ب اهلل م ن الش ي ط ان الر ج يم.ب س م هللا الر ح م ان الر ح يم. ر ب اش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و اح ل ل ع ق د ة م ن ل س ان ي ي ف ق ه وا ق و ل ي. آمين ب ه رم ة ح ب يب ك األم ين Muhterem Müslümanlar, yaklaşan kurban bayramının eşiğindeyiz, yakınındayız. Allahu Teala bu güzel günlerde, mübarek günlerde cümlemize, bütün ehl-i imana rabbimizin razı olduğu ameller işlemeyi, hepimize muvaffak eylesin. Onun razı olduğu amellere, onun rızası olan, rahmetini celbedecek olan fiiller işlemeye rabb-i rahim-i zülcelal cümlemizi muvaffak eylesin inşaallah. Allah nasip ederse haftaya bayram olacak. Bir bakıma iki bayram bir arada idrak edilmiş olacak. Önce bayram namazını kılacağız. Arkasından kurban kesmeye başlayacağız. Belki kurban işleri bitmeden cuma namazı yaklaşacak. Aynı gün cuma namazını da kılmış olacağız. Bir haftamız var. Allahu Teala alem-i İslam'ın şu zor gününde, şu çetin gününde Allah'ın sevdiği kullarının keseceği kurbanlar hürmetine alem-i İslam'ı yeniden var olmaya, yeniden yeryüzüne hakim olmaya muvaffak eylesin inşaallah. Kardeşler, mü'minler. Yeryüzünde meydana gelen hadiseler, olaylar, eylemler her geçen gün biraz daha ispat ediyor ve açıkça gösteriyor ki yeryüzünde insanların barış içinde yaşaması için, huzur içinde yaşayabilmesi için tek kelimeyle insanların, insan olarak yaşayabilmesi için yegane çare vazgeçilmez bir çare olarak yeryüzüne din-i celil-i İslam'ın mutlaka hakim olması lazım.

4 Her geçen gün olaylar, fiiller, hadiseler, felaketler, musibetler bu hususu biraz daha açıklıyor, biraz daha ispat ediyor. Alem-i İslam dediğimiz yani Müslüman toplulukların yaşadığı, yeryüzünün muhtelif yerlerinde yaşayan Müslümanların başına gelen bütün musibetler, başlarına gelen bütün afetler, musibetler, sıkıntılar, sosyal afetler biraz incelensin, araştırılsın görülecektir ki Allah'ın dininden, Allah'ın nizamından, kitabından uzaklaştıkça bu musibetler yoğunlaşıyor. Dünya hayatı yaşanmaz hale geliyor. Sarsıntılar artıyor. Sıkıntılar artıyor. İnsanların hayattan alacağı zevk ve saadet azalıyor. İnsanlar ne kadar kalabalıklar haline gelseler de yalnızlık içinde kalıyorlar. Bir toplum içindeyiz ama birbirini seven insanlar gittikçe azalıyor. Birbirine inanan, güvenen, sığınan, sarılan insanlar, soruyorum size, gittikçe azalıyor mu azalmıyor mu? Sebep dini değerlerden, İslami değerlerden uzaklaşmaktan kaynaklanıyor. Ehl-i küfrün zararları, tuzakları, hileleri her geçen gün Müslümanları biraz daha sıkıştırıyor. Biraz sonra açıklamaya çalışacak olduğum ayet-i ilahiye gösterecektir ki bütün bunların sebebi ilahi hükümlerden uzaklaşmış olmaktan kaynaklanıyor. Bakınız önce ayet-i kerimeye anlaşılacak şekilde bir mana vermeye çalışayım. Ondan sonra da ezan-ı Muhammedi okunana kadar bunun açıklamasına gayret edeyim. Kardeşler, okuduğum veya şimdi okuyacağım ayet-i ilahiye Maide suresinin 105 numaralı ayetidir. İnşaallah hepinizin evinde birer Türkçe Kur'an-ı Kerim tefsiri vardır. Gidip oradan rahatlıkla bir kere de kendimiz okuyabiliriz. Kendimiz araştırabiliriz ve bu mübarek ayet-i Kur'aniyeyi kendimiz de okumak suretiyle zihinlerimize perçinleyebiliriz. ي ا أ ي ه ا ال ذ ين ( başlıyor. Hemen hemen bir çok ayetler böyle (ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ( Ey iman etmek bahtiyarlığına nail olan insanlar, ey iman etmek (آم ن وا şerefine nail veya mazhar olanlar. İman etmek bir şereftir. İman etmek bir ayrıcalıktır. Bakınız yeryüzündeki insanların içinden kendisine hidayet nasip olanlar, kendisine iman etmek nasip olanlar, kendilerine Müslüman olmak nasip olan insanlar Allah katında ayrıcalık içinde bulunurlar. Ayrı yerleri vardır, ayrı mekanları vardır. Birdenbire iman edince cehennemlik

5 olmaktan ayrılıyor neticede siz söyleyin ne oluyorsunuz? Cennetlik oluyorsunuz. Allah iman edenleri cehennemden çıkarıyor, cennete koyuyor. Bu bir ayrıcalık mıdır değil midir siz söyleyin? Ayrıcalıktır. Allah iman edenleri, iman etmeyenlerden ayırıyor. Nasıl ayırıyor? İman etmeyenleri ebedi, sonsuz cehennemde; iman edenleri cehennemden alıp cennete alıyor, cennete çekiyor. Bu bir ayrıcalık değildir de nedir siz söyleyin? ( أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا (ي ا Ey ebediyen cehennemde kalmayacak, neticede mutlaka cennete ve cennetteki nimetlere nail olan insanlar. ( أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا (ي ا Ey Allah'ın seçtiği insanlar, ey Allah'ın sevdiği insanlar, ey Allah'ın kendilerine ayrıcalık tanıdığı insanlar. Ey değerli insanlar, şerefli, sorumlu, şuurlu insanlar! Bakınız ne kadar mana genişliği ortaya çıkıyor. ( أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا (ي ا ve arkasından bir hakikat geliyor. ( أ نف س ك م (ع ل ي ك م Bakın iki kelimedir. ( أ نف س ك م (ع ل ي ك م İki kelime ama tefsir kitaplarına bakınız şu iki kelimeye verilen mana iki yüz sayfa, iki yüz sayfa! Yani şu Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğü kadar, sayfaların büyüklüğünü görüyorsunuz, şu iki kelimeye yüklenen mana tam iki yüz sayfadır, tefsiri. Kur'an tefsiriyle okunur. Kur'an tefsiriyle anlaşılır. ( أ نف س ك م (ع ل ي ك م Aman ya rabbi iki kelime ama iki yüz sayfalık manası var. İki yüz sayfalık tefsiri var. Ne demek yani bunun manası? Hemen anlaşılır şekilde çok kısa manası nedir? ( أ نف س ك م (ع ل ي ك م Ey mü'minler evvela siz, bakın ( (أ نف س ك م nefis kelimesi, nefsinizi yani kendinizi Allah'ın dinine, hükmüne, kitabına kendinizi uydurmaya çalışın. Evvela siz kendinizi hesaba çekin. ( أ نف س ك م (ع ل ي ك م Evvela siz, sizi murakabe edin, muhasebe edin, muhakeme edin. Evvela siz, sizden başlayın yani Allah'ın muhatabı olarak evvela siz kendinizi, kendinizle hesaplaştırın. Ne kadar Müslüman'ım, mü'minim? İslam'ı yaşayabiliyor muyum? İslam'ın esaslarını uygulayabiliyor muyum? Allah'ın kitabına kendimi uydurabilmiş miyim? Bakınız, bırakın başkasını. Bırakın etrafı evvela siz kendinizle hesaplaşın. Dininizi, inancınızı İslam'ı bir bütün olarak anlayabiliyor musunuz? Yaşayabiliyor musunuz? Tatbik edebiliyor musunuz? Evvela kendiniz, kendinizi bir muhasebeye, murakabeye çekin. Kendi kendinizi çekip çevirin. Evvela kendinizi İslami çizgiye, Kur'anî çizgiye çekip getirin. Aman ya Rabbi ne kadar geniş manası

6 var bu ayetin. Ne ölçüde İslam'a uygun yaşıyorsunuz? Ne ölçüde uygun yaşamıyorsunuz? Mü'minler, insanlar (sadece) Kur'an okuyarak cennete gitmeyecekler. Bakın bu sözüme dikkat edin. Size çok çarpıcı gelecek. İnsanlar Kur'an'ı (sadece) okuyarak değil, (sadece) Kur'an'ı okuyarak cennete gitmeyeceksiniz. Kur'an'ı anlayarak, Kur'an'daki hükümleri yaşayarak cennete gideceksiniz. Lütfen sözümü yanlış anlamayın. (sadece) Kur'an okuyarak cennete gidilmez. Kur'an yaşanarak cennete gidilir. Kur'an tatbik edilerek cennete gidilir. Dünyadaki hayatımızı, Kur'an'a uydurduğumuz kadar cennet nasip olacak. ( أ نف س ك م (ع ل ي ك م Ne ölçüde Kur'an'a uygunsunuz? Ne ölçüde Kur'anî emirlere, direktiflere, esaslara, usullere, hükümlere, hudutlara ne ölçüde ع ل ي ك م ( çekin. uygun olup olmadığınızı evvela siz kendiniz, kendinizi hesaba İki kelime ama mana çok. İslam'ı yaşamak (ع ل ي ك م أ نف س ك م ( (ع ل ي ك م أ نف س ك م ( (أ نف س ك م yahut yaşamamak... Olmak veya olmamak dedikleri gibi. Eğer İslam'a, Allah'ın dinine, Allah'ın esaslarına, hükümlerine, hudutlarına, haram helal sınırlarına itaat ederseniz dikkat ederseniz itina, özen gösterirseniz; nefsinizi, canınızı, mülkünüzü, mülkiyetinizi, hürriyetinizi, zürriyetinizi Allah'tan yana, İslam'dan yana İslami değerlerden yana koyarsanız hiç merak etmeyin. Bakın, ayet devam ediyor. ( ي ض ر ك م م ن ض ل ( ل Sapıtmış olanlar, kafir olanlar, zalim, katil, hain olanlar bize hiçbir şekilde zarar veremez. Şu ayet-i kerimeye bakın. Ne olur Müslümanlar şu Kur'an'ı iyi anlamaya çalışalım. Siz İslam'a sarıldığınız müddetçe İslam'ı ( ل ي ض ر ك م م ن ض ل إ ذ ا اه ت د ي ت م ( yaşadığınız müddetçe, İslami esasları uyguladığınız müddetçe, İslam ل ( okuyorum. hükümlerini, ilahi hükümleri yaşadığınız müddetçe ayeti Sizi zarar altına ( ل ي ض ر ك م) veremez. Bir zalim, hain, kafir size zarar (ي ض ر ك م sokamaz, siz zararlı çıkmazsınız. ي ض ر ك م) ( ل Siz zararlı çıkmazsınız. İslam toplumu zararda olmaz. Müslüman toplum zararda değildir, kardadır. Mutlaka düzdedir, hakikat içindedir, zararı-ziyanı yoktur. ي ض ر ك م) ( ل Şu ayet ne kadar muhteşem ya Rabbi! Bakınız haramlara dikkat eden insanlar, günahlardan sakınan insanlar, Allah'ın hükümlerine riayet eden, itaat eden, ibadet eden insanlar vallahi sapıklıktan kolay kolay zarar görmez.

7 Sapıklar zarar veremez, zalimler zarar veremez. Her halükarda Müslüman, zarardan uzaktır; zararda değildir. Her halükarda, şartta, mekanda, ortamda eğer İslam'a sarılmışsa eğer İslami çizgide gidiyorsa, sırat-ı müstakime dikkat ediyorsa ( الص ر اط الم ست ق يم (اهد ن ا ayet-i ilahiyesine sadık kalmışsa, o Müslüman her halde kârdadır, zararda değildir. Evet, buna bazı canlı örnekler verilebilir, çok sayısız örnekler var. Misalleri var. Hepsini burada sayıp söylemeye, sayıp sıralamaya vaktimiz müsait değil. Bakınız zaman hızla akıyor. Ezan-ı Muhammedi yaklaştı. Mesela şimdi koskoca Amerika'yı, birinci derecede tehdit eden, rahatsız eden, perişan eden bir hadise var Amerika'yı. Aynı şekilde Avrupa'yı. Ya Hocam hiç Amerika'yı rahatsız eden olabilir mi? Amerika süper devlet. Böyle diyorlar. Kim Amerika'yı rahatsız edermiş? Kim Amerika'yı rahatsız edebilirmiş? Öyle ya süper devlet. Niye siz duymuyor musunuz, işitmiyor musunuz? Amerika'nın bir numaralı meselesi, sıkıntısı, belası, musibeti uyuşturucu diye bir hadise var mı yok mu? Uyuşturucu, afyon, morfin, kokain vesaire ne kadar uyuşturucu madde varsa... Allah, Amerika'nın belasını versin. Yüz Amerikan vatandaşının yetmişi, yüz kişide yetmiş kişi eroine, kokaine bilmem ne pisliğe, uyuşturucuya bulaşmış. Hadi kurtulun bakayım. Ta Amerika kıtası nerede, bizim cennet vatanımız Türkiye nerede? Vallahi Amerikan kongresi karar alıyor, Türkiye'ye afyon ekiminde ambargo kararı gönderiyor. Türkiye'de şimdi Türkiye cumhuriyeti, Amerika'nın izni, Amerika'nın müsaadesi olmadan haşhaş yani afyon ekebilir mi ekemez mi soruyorum? Vallahi ekemez. Amerika resmen emrediyor. Ey Türkiye cumhuriyeti, senin ne kadar toprağın, tarlan, ziraatın, ekimin, toprağın haşhaş ekmeye ne kadar müsaitte olsa ben müsaade etmem. Ambargo koyuyorum, benim istediğim kadar ekeceksin. İstemezsen afyon ekemezdin diyor. Resmi karar var. Ambargo var. Vaktiyle Afyon vilayetimizde biliyorsunuz Afyon vilayetimizde zaten ismi üzerinde afyon ne demek afyon? Haşhaş demek. Eroinin de asıl maddesi haşhaş. Afyon'da ekiliyordu bir zamanlar. Sonra Amerika yasakladı. Ta oradan emretti bizim hükümet

8 yasakladı. Afyon'da yoğun şekilde haşhaş ekilirdi. Afyon uyuşturucunun hammaddesi. Bir gün Amerika'dan bir heyet kalkıp geliyor. Bakın dikkatinizi rica ediyorum. Ayet-i kerimenin manası bakımından söylüyorum. ( ي ض ر ك م م ن ض ل إ ذ ا اه ت د ي ت م ( ل Siz İslam'ın emirlerini, hükümlerini, haramlarını, sınırlarını, hudutlarını uygularsanız Allah'ın emrine uygun, hükmüne uygun hareket ederseniz, sapıklık veya sapıklar size zarar vermezler. ي ض ر ك م) ( ل ayet. Amerika'dan kalkmış bir heyet gelmiş Afyon'a. Neye geliyorlar? Bakalım demişler şu Afyon'a, Türkiye'de Afyon'a gidelim de şu afyon eken, haşhaş eken insanları yakından görelim hele ne biçim adamlar? Amerika'da haşhaş kullanan afyon kullanan, eroin kullanan adamlar belli. Ne oluyor? Hepsi sapıtmış. Elleri titriyor, krize giriyorlar, çıldırıyorlar. çatlıyorlar, inim inim inliyorlar. O uyuşturucu krizine girdiği zaman o insan tanınmaz hale geliyor. Allah kimseye vermesin. Felaket bir şey. Amerika'da gençler bulaşmış, üniversite camiası bulaşmış. İnsanlar uyuşturucudan dolayı Amerika muazzam rahatsız perişan. Uyuşturucuyla mücadele için Amerikan hükümeti, Amerikan devleti milli savunma bütçesinden sonra en büyük bütçeyi uyuşturucuyla mücadeleye harcıyor. Milli savunma bütçesinden sonra en büyük masrafı uyuşturucu alanında kullanıyor yine önüne geçemiyor, yine önleyemiyor. Almış başını gidiyor orta okulda çocuklar dahi kokain içiyor. Orta okulda! Şuanda Amerika'da arkadaşlarımız var. Hoca arkadaşlarımız var. Araştırmacı yazarlarımız var. Müslüman arkadaşlar var. Sık sık görüşüyoruz. Daha biraz evvel telefon ile görüştüm. Hocam diyor, Amerika'da ortaokullara kadar kokain yani uyuşturucu yayıldı. Ortaokuldaki çocuklar bile vallahi kokain içiyor. Hadise çok canlıdır. Büyük felaket! Önüne geçemiyorlar. Gelmişler ta Afyon'a, bizim vilayetimize bakalım ne demişler, Afyon'da sağlam bir tane genç var mı? Sağlam insan var mı? Hani ekiyorlar ya haşhaşı içiyorlar zannediyor. Kullanıyorlar zannediyor. Hele bakalım Afyon'da aklı başında bir tane adam var mı? Merakla geliyorlar. Bir de bakıyorlar ki Afyon'da hiçbir kimsede anormallik yok. Hiç kimse uyuşturucuya bulaşmamış. Ekliyor, söküyor, topluyor ama kimse ağzına

9 almıyor, burnundan çekmiyor. Kimse kullanmıyor, kimse çarpık değil. Kimse sapık değil, kimse eroin nedir kullanmamış, ağzına almamış, tadına bakmamış, tanışmamış, bulaşmamış, kullanmamış. Şaşkınlık içinde kalıyorlar. Yahu diyorlar nasıl olur? Ta Afyon'dan Amerika'ya afyon geliyor, haşhaş, uyuşturucu geliyor bizde sağlam insan kalmadı. Kullananlar krize girdi, çıldırmaya başladı size hiçbir şey olmamış. Sizin halinizde hiçbir değişiklik yok. Nasıl korundunuz, nasıl bu hale geldiniz? Nasıl bu belaya bulaşmadınız? Bu nasıl zarara girmediniz soruyorlar. Kime sordularsa bir tek cevap veriyor. Dinimizde, İslam'da uyuşturucu kullanmak haramdır. Harama kimse yaklaşmaz, diyorlar. Gördünüz mü korunmayı? Gördünüz mü korunmayı Müslümanlar? Dinimizde uyuşturucu kullanmak haramdır, diyor. Biz kullanmayız! Allah yasak etmiş! Hazreti Muhammed Mustafa yasak etmiş! Dinimiz yasak etmiş! Bizde uyuşturucu kullanılmaz, diyor. Demek ki dininize bağlı kaldığınız müddetçe zararda değilsiniz öyle mi değil mi? Soruyorum size! Dinine bağlı olan adam vallahi zararda olmaz. Dinini yaşayan Müslüman zararda olmaz. Dininin icaplarını yerine getiren Müslüman, dünyada dinini yaşayan Müslüman zararda olmaz. Dinin icaplarını yerine getiren Müslüman, dünyada da kardadır, ahrette de kardadır. Öyle mi değil mi Müslümanlar? Misal çok. Çok yakından bir misal daha arz edeyim. Hani dünyayı uyuşturucudan sonra en şiddetli şekilde rahatsız eden bir musibet daha var. Bir musibet daha var, nedir? A, İ, D, S dört tane harfin bir araya gelmesiyle ifade edilen bir hastalık var, ne diyorlar siz söyleyin? AIDS. AIDS diye okunuyormuş. Amerika'yı kırıp geçiriyor. Ünlü şarkıcılar, ünlü sanatçılar, ünlü oyuncular, ünlü efendim Hollywood yıldızları bu pislikten ölüyor. Hepiniz biliyorsunuz. AIDS hastalığı Avrupa'yı kırıp geçirmeye başladı. Afrika yine hakeza. Şimdi bütün dünya panik içinde. Kan, kandan geçiyor, kan en çok kan. Bir kanı alıp öbür adamın vücuduna kan verirken en çok kandan AIDS hastalığı geçiyor, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanları yeryüzünde panik içinde. Evvelki sene, ben kendimden misal veriyorum.

10 Kendi muhitimden misal vereyim. Şu ayet-i kerimenin manası bakımından söylüyorum. ( ي ض ر ك م م ن ض ل إ ذ ا اه ت د ي ت م ( ل Maide suresinin 105. ayeti. Gidin okuyun. Siz İslam'ın icaplarını yerine getirdiğiniz müddetçe hiçbir sapıklık size zarar vermez. ي ض ر ك م) ( ل Arapça, zarar vermez. Biz Türkçede zararlı aslı, darar diye geçer. Tahtakale esnafından Kayserili değerli bir tüccar arkadaşımız ani olarak rahatsızlandı. Tanıdığımız bir insan sevdiğimiz bir insan. Hemen hastanelerden birisine kaldırıldı. Oldukça mütehassıs ve doktor Müslüman kardeşimiz müdahale etti. Derhal ameliyata aldılar, ameliyat olması lazım. Ameliyata karar verdiler. Ancak ameliyat esnasında bazı sıkıntılar olabilir diye tıp dilinde komplikasyon diyorlar, komplikasyon ani bir durum ortaya çıkar, kanama olur kan kaybedersiniz. Hemen yanı başında o kaybettiği kanı hastaya vermek için şişelerden kanın bulunması lazım. Kan verilmesi lazım. Doktor dedi ki bana altı şişe kan getirin. Altı şişe kan getirin. Durumları da iyi, iyi bir tüccar, esnaf. Hemen gittiler parasını yatırdılar, altı şişe kan geldi. Ne olur Müslümanlar dikkatinizi toplayın. Meseleleri anlamamız lazım, çok önemli. İslami açıdan önemli arz ediyor. altı şişe kan geldi, ameliyat başladı. Hasta ameliyata alınmış. Doktor arkadaşımız dedi ki ben bu kanı kullanamam. Getirdiğiniz bu kanı kullanamam bunda vebali var. Manen sorumlu olurum. Niçin, AIDS raporu var mı yok mu? Bu kanın içinde AIDS mikrobu olmadığının testi ve raporu nerede? Niye raporu yok bunun dedi. AIDS yoktur diye bir rapor istedi. Rapor yok getirmemişler. Yok dedi böyle ben kullanamam dedi. Manen sorumlu olurum. Gidin acele bu kanı bir laboratuarda tahlil edin ve bunun içinde AIDS olup olmadığının raporunu getirin, dediler. Hemen gittiler en yakın bir laboratuara en hızlı en teknik bir laboratuara gittiler, rica ettiler. Laboratuar dedi ki üç günden önce rapor veremeyiz. Uzayacak tabi sırada bir sürü kan var. Halbuki hasta ameliyata alınmış durumda üç gün değil üç dakikaya tahammülü yok. Geldiler dediler ki doktor bey mümkün değil. Üç günden evvel raporu veremeyiz diyorlar. Ne olur rica ediyoruz. Bu kanı kullanın. Doktor hem Müslüman olduğu için hem de mütehassis olduğu için direniyor. Ben bu vebale giremem ya bu kandan bu hastaya AIDS

11 bulaşırsa Allah'a nasıl hesap veririm? İnsan hayatıyla oynuyorsunuz. Kolay mı? Yalvardılar, yakaladılar. Çaremiz yok, doktor hasta gidiyor. Doktor da çaresiz kaldı dedi ki aynen şunu söyledi, gidin Fatih'te Kur'an kurslarından bir tanesinden çocuklardan 0 grubu rh pozitif kan getirin. Kur'an kursundan getirirseniz vallahi takbih ederim dedi. Kur'an kursundan. Çaresiz kaldılar gidip bir Kur'an kursumuzdan altı şişe kan getirdiler. Tereddütsüz aynen uyguladı.kur'an kursunda bu pislik olmaz, dedi. Zina olmaz, fuhuş olmaz, kadın olmaz, öpüşmek, sevişmek olmaz. Şu olmaz bu olmaz! Bu çocuklar korunmuştur. ( ي ض ر ك م م ن ض ل إ ذ ا اه ت د ي ت م ( ل İslam'ı hakkı ile yaşarsanız hiçbir şey size zarar veremez haramlardan sakınırsanız, günahlardan korunursanız vallahi yeryüzünde asla zarara, ziyana, felakete, musibete, fitneye, fesada uğramazsınız. Allah söz veriyor, Allah sözünde durandır. Allah sözünden dönmeyendir. Allah vaadinde haktır. Allah neyi söz vermişse o muhakkak olacaktır. İslam bir garantidir. Toplumumuzun garantörü İslam'dır. Hiçbir felsefe hiçbir siyasi rejim, felsefi rejim bu milletin garantisi olamaz. Milli birliğimizin hamuru İslam'dır. Soruyorum size milli birliğimizin milli varlığımızın, hayatımızın hayatta oluşumuzun ayakta kalışımızın yegane sebebi mayası hamuru soruyorum. İslam mı değil mi İslam'dır, insanlarımızı birleştiren, paylaştıran, tanıştıran, kaynaştıran birlik haline getiren, İslam'dan başka bir maya, İslam'dan başka bir temel var mı siz söyleyin? Yok işte bunun en güzel tablosu, en güzel manzarasını Alparslan Türkeş'in cenaze töreninde açık açık gördü. Bütün millet gördünüz mü görmediniz mi? İki milyon insan ne olursa olsun biz karakteri münakaşa etmiyoruz. Siyasi bir gerekçe ile de konuşmuyorum. Gördünüz o karda o kışta o kıyamette o fırtınada o yağan karın altında o müthiş dumanlı karlı fırtınalı havada normal bir insan on milyon verseniz on dakika beklemeyeceği soğuk havada iki milyon insan o cenazenin peşinde ve etrafında ya Allah, bismillah, Allahu Ekber diyerek yürüdü mü yürümedi mi? İslam'ı gördünüz mü? İslamiyet'i gördünüz mü? Ölen kim olursa olsun, mühim değil, Türkiye'nin bir tek gerçeği var. Türk halkının, Türk Müslümanlarının bir tek gerçeği var. O da İslam. Allahu ekber. Ankara'nın semaları tekbirden çınladı mı çınlamadı mı? İslam'a

12 bakın, siz İslamiyet'e bakın. Millet o ölüyü, o ölü itse de istemese de ölmüş gitmiştir. Onun hakkında bir şey konuşmuyorum ama o ölüyü Müslüman milletimiz anafor gibi İslam'ın içine tekbirin içine besmelenin içine Allah kelimesi, içine çekti mi çekmedi mi? Vakum gibi vakum gibi çekti mi çekmedin mi? Siz buna bakın. Bu milletin gerçeği İslam'dır. Bu milletin bir tek gerçeği var, o da İslam'dır. Vallahi laiklik değildir. Vallahi falan filan değildir. Bu milletin davası İslam'dır. İşte Ankara'daki cenazede bunu gördünüz? Keşke bunu anlasalar keşke bunu Çankaya anlasa. Keşke bunu Ankara anlasa! Keşke bunu herkes anlasa keşke bunu silahlı kuvvetler anlasa! Keşke bunu genelkurmay başkanlığı anlasa! Milletin bir tek meselesi var İslam! Milletin bir tek gerçeği var İslam! Milletin bir tek mayası var İslam! Milli bütünlüğün bir tek hamuru var İslam! ( الد ين ع ند ههللا اإل س ال م (إ ن Bir tek ülkü var İslam! Bir tek türkü var İslam! Bir tek ses var İslam! Bir tek seda var İslam! Bir tek mana var İslam! Bir tek hakikat var İslam! Cenaze törenine ibretle bakmadınız mı bu millet bunu istiyor. Millet İslam istiyor. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber bakın hepsinde Allah var. Allahu ekber. Başka bir gerçek yok niye bunu anlamak istemiyorlar? Niye bunu anlamak istemiyorlar da hala Kur'an kursunu kapatmakla hala imam hatip okullarını kapatmakla bir takım zalimler meşgul oluyor. Ne (ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ع ل ي ك م أ نف س ك م ل ي ض ر ك م م ن ض ل إ ذ ا اه ت د ي ت م ( milletten? istiyorsunuz Olaylar çok ibret vericidir. İşte başbuğ Türkeş, Allah rahmet etsin sonunda musalla taşına seksen sene sonra uzandı ve herkes yüz binlerce insan cenaze namazı kılarken hiç kimse başbuğu niyetine demedi. Ne dedi? Siz söyleyin er kişi niyetine niye ibret almıyorsunuz? Vallahi en büyük ibret musalla taşındadır. En büyük kitap musalla taşına konan cenazedir. En büyük ibret alınacak kitap, okuyun o kitabı. Çankaya'dakiler de musalla taşına geldiği zaman cumhurbaşkanı niyetine denmeyecek. Cenazede ne denecek, siz söyleyin? Er kişi niyetine hey gidi yavrum hey! Hey gidi gafiller hey! Bakın ve ibret alın, bakın ve örnek alın. Bakın hizaya gelin. Bakın insan olun! Bakın

13 Müslüman olun. Genel başkan niyetine, başbakan niyetine, cumhurbaşkanı niyetine müsteşar niyetine diyor musunuz? Hepsi geliyor bir tek kelimeye bağlanıyor. Er kişi niyetine. Allah'ım, Allah'ım bu milletle olacak niye bu millet ibret almıyor? Niye bu başımızdakiler niye bu Ankara'dakiler niye bu Çankaya'dakiler ne için ders almıyor? Ne için örnek almıyor? Ne için ibret almıyor? Mezarın başında tekbirden başka Allah'tan başka bir şey var mı? Hiçbir Müslüman'ın mezarında Mozart'ın, Beethoven'in senfonisi çaldı mı caz-cuz, caz-cuz hani senfoni hani dokuzuncu senfoni? Hani çağdaş Türkiye manzarası? Hani çağdaş Türkiye manzarası? Gel de mezarın başına bak! Hangi çağdaş Türkiye? Türkiye'nin bir tek gerçeği var. O da İslam, onu elinden alamazsınız. Vallahi İslam'ın aleyhinde olanlar milletin varlığına bütünlüğüne ihanet ediyorlar! Din-i İslam'ın aleyhinde olanlar açıkça söylüyorum vallahi vatan hainidirler. Milli birliğimizi parçalamak istiyorlar. Milli varlığımızı yok etmek istiyorlar. İşte mezar başı işte Ankara'daki, Baştepe'deki cenaze merasimi kimmiş, milleti bütünleştiren neymiş, Müslümanları birleştiren neymiş? Türkleri birleştiren neymiş, insanları bir araya getiren hadi söyleyin? İslam'dan başka bir delil varsa söyleyin! Laikliği söyleyin! Sosyalizmi söyleyin! Faşizmi söyleyin! Hayır hiçbirisi yok! İslam'dan başka maya yok! Hadi söyleyin ne madde servet ne makam, ne şöhret hiçbir şey çare olamıyor. İşte bundan bir süre önce televizyonlardan bilmem hangisinde yüksek bir maaşla sunuculuk yapan, fiziki güzelliği yerinde bir kadın kafasında bir kurşun sıkıp ölüp bu dünyadan ayrılmadı mı? Bakınız tek kurşunla hayatına son veriyor! Bu tek kurşunla, hayatına son veren kadın bir araştırın Allah aşkına sosyologlar araştırsın. Psikologlar araştırsın! İnsan bilimciler, siyaset bilimciler, toplum bilimciler araştırsın! Araştırma yapınız kadın niçin kendisine tek kurşunla vurdu, öldürdü. Bir bakıyorsunuz Kanlıca'da muhteşem bir yalıda oturuyor. İstanbul boğazının en müstesna yeri Kanlıca'dır. Muhteşem bir yalıda oturuyor. Tek kurşunla hayatına son veren kadın. Bir bakıyorsunuz altında 14 milyarlık kurşun geçirmez BMW arabası var. En mükemmel araba. Bir bakıyorsunuz küçüklüğünden, çocukluğundan beri artistlik yapan en yakışıklı bir erkekle ile evli. Kocası en

14 yakışıklı adam. Sunuculuk yaptığı televizyon da iki buçuk milyar maaş alıyor. İki buçuk milyar maaş. Fiziki güzelliği yerinde makyajı yerinde yalısı, villası Cadillac'ı arabası, maaşı, maişet, hayatı maddesi her şey yerinde ama bir şeyi yerine değil. İmanı yok, imanı yok, imanı yok! Tek kurşunla vurdu kendisini. Öldürdü öyle mi değil mi soruyorum? Vicdanınıza hadi açıklayın bakayım. Açıklayın bana hayatın ne olduğunu, hayatın gayesi, hayatın manası, hedefi nedir? Söyleyin! Yalıya ulaşmış, villaya kavuşmuş. Cadillac'a kavuşmuş, 14 milyarlık arabaya kavuşmuş. Kavuşamadığı bir şey kalmamış maddeten her şey tamam ama niçin öldü, niçin tek kurşunla hayatına son verdi araştırın Müslümanlar. Allah'tan korkun Müslümanlar. Siz imanı vermezseniz siz imanı aşılamazsanız, siz İslam'ı elinden alırsanız onun hayatına İslam'ı vermezseniz, gündüz hayatına, gece hayatına İslam'ı, Allah'ı, kitabı, ahreti, Muhammed Mustafa'yı vermezseniz o hayatın hiçbir kıymeti kalmıyor. Tek kurşunla vurup gidiyor. Nasıl gençliği ayakta tutacaksınız? Nasıl hayatta kalacaksınız? Nasıl milli varlığı, bütünlüğü neyle sağlayacaksınız? Şimdi kalkmışlar rejim buhranı var, ulan ne rejim buhranı milletin geçim buhranı var geçim! Hayvan herif! Milletin geçimi 180 milyon lira bir sığır. Bizi bu hale getirenleri Allah ebediyen azap altında tutsun! Bir sığırı 180 milyona çıkaran sistem yerin dibine batsın! Ben böyle sistem istemiyorum böyle rejim istemiyorum. Avrupa'da Hıristiyan insanlar, eşcinsel insanlar, pislik insanlar, kilosu benim paramla Hollanda'da, kilosu 150 bin liradan et yiyorlar. Benim şu temiz insanım, benim şu Türk insanım, benim şu Müslüman insanım 700 bin liraya et alıp yiyemiyor. Yuh olsun böyle rejime! Yuh olsun böyle sisteme! Ben böyle sistem istemiyorum. Almanya'da fert başına milli gelirden, milli hasıladan ihracattan, ithalattan, imalattan, üretimden bir alkolik Alman vatandaşının tek başına dolar düşüyor. Türkiye'de 1800 dolar zor düşüyor. Benim insanımı bu hale getirenleri Allah affetmesin inşaallah! Benim insanımı bu hale getirdiler. Almanya'da tek başına dolar, Türkiye'de 1800 dolar. Çağdaş Türkiye. Neresi çağdaş ulan bu memleketin? Çağdaş Türkiye. Böyle çağ olur mu? Böyle çağdaşlık

15 olur mu? Kimse inanmıyor bu adamlara, kimse inanmıyor milletvekillerine, kimse inanmıyor bakanlara, makanlara. Ben önümdeki tabloya bakarım, bakana bakmam. Ben millete bakarım, milletvekiline bakmam. Ben topluma bakarım, tarlaya-bankaya bakmam. Toplum inim inim inlemektedir. Enflasyon almış başını gidiyor. Bir Amerikan doları liraya çıkmıştır. Ben buna bakarım. Allah'tan korkun, bir sığır 180 milyon lira. Nasıl kurban keseceksiniz? Nasıl kurban keseceksiniz? Bunlar milleti kurban edecekler galiba. Sığırı değil insanı kurban edecekler. Yapmayın Müslümanlar. Müslümanlıktan uzaklaştıkça dünyanız da haram olacak ahretiniz de haram olacak. Hollanda, Konya'dan küçük memleket. Konya'mızdan küçük bir arazi. Deniz seviyesinden aşağıda, cehennem gibi bir yer. Sel basıyor, 15 milyon insan yaşıyor ama o kadar hayvan üretiyor, et üretiyor, süt, yumurta üretiyor. Tavuk üretiyor ki şuanda Hollanda'da bizim paramızla etin kilosu lira. Allah'tan korksun, parlamento Allah'tan korksun Çankaya! Niye benim insanım, niye benim insanım bu nimetlerden faydalanmasın? Niye beni mahrum ettiniz? Niye beni mahkum ettiniz? Niye kurban kesemiyorum? Niye canımın istediğini ي ا أ ي ه ا ال ذ ين ( benim? alamıyorum? Ne günahım var benim? Ne kusurum var Siz Müslüman olduğunuz (آم ن وا ع ل ي ك م أ نف س ك م ل ي ض ر ك م م ن ض ل إ ذ ا اه ت د ي ت م müddetçe size kimse zarar veremez, diyor Hazreti Allah. Siz mü'min kaldığınız müddetçe. Vakit yaklaşıyor. Hazreti Ali'den, kurban olduğum Hazreti Ali, Aliyyül Mürteza (kerremallahu vecheh) Büyük evliya, şah-ı velayet. Kainatın efendisinin damadı, Hazreti Fatımatüz Zehra'nın muhteşem ve muhterem kocası. Hazreti Ali efendimizden bir hadiseyi nakledeyim de ne olur değerli Müslümanlar, temiz insanlar, abdestli kardeşlerim, kontrollü kardeşlerim, şuurlu kardeşlerim. Ne olur şu anlatacağım hadiseyi aklınızda tutun. Şöyle bir beş dakikanızı ne olur bana değil Hazreti Ali'ye verin. Ben istemiyorum beş dakikanızı. Hazreti Ali namına istiyorum. Hazreti Ali için beş dakikanızı verin. Ondan anlatıyorum hadiseyi. Bütün kitaplara geçmiş bir hadisedir. Önümde de kitap da var oradan kısaca nakledeyim. Hazreti Ali efendimizi (radıyallahu anh) bir gün, günün birinde ahrete inanmayan, öldükten

16 sonra dirilmeye inanmayan, hesap gününe, mahşer gününe, kıyamet gününe inanmayan bir inkarcıyla konuşuyorlar. Fikir alışverişi yapıyorlar. Allah'a inanmayan bir adamla konuşulur mu? Konuşulur! Konuşmamız lazım! Bir hocanın sakınmaması lazım! Allah'a inanmayan, ahrete inanmayan adamlara şimdi bir kelime söylüyorlar. İsimlerine bir kelimeyle hitap ediyorlar. Nedir siz söyleyin? Ateist. A-te-ist. Ateizm. Allah'a inanmazlık. Ahrete inanmazlık diye bir cereyan varmış. Bu cereyanın adına ateizm diyorlar. Allah'a, ahrete inanmayan adama da ne diyorlar? Ateist diyorlar. Bu kelimeleri tutalım aklımızda. Kültürümüz artsın biraz. Kültürümüz artsın. Hazreti Ali efendimizin zamanında da Allah'a ve ahiret gününe inanmayan adamlar var. Evet. Müslümanlarla beraber yaşıyorlar. Müslümanlar bu adamlarla konuşuyor, görüşüyor, fikir alışverişinde bulunuyor. Onların da hayat hakkı var yani bir İslam toplumunda, bir Müslüman toplumda Allah'a inanmayanların hayat hakkı yok mu? Var. Onlar da yaşarlar. Zorla inandıramazsın, vuramazsın, çatamazsın, çarpamazsın. Kulağını dahi çekemezsin. Allah öyle istemiştir yani Müslüman bir toplumda İslam'a inanmayanların yaşam hakkı yok mu zannediyorsunuz? Olur mu öyle şey? Müslüman bir toplumda Allah'a inanmayan da yaşayacak, Ermeni de yaşayacak, Yahudi de Hıristiyan da yaşayacak. Çırılçıplak dolaşan kadın da yaşayacak, başı açık kadın da yaşayacak vallahi bir fiske vuramazsın. Hakaret edemezsin, saldıramazsın, öldüremezsin, engel olamazsın. İslam budur. Bunun dışındaki bağnazlıktır. İslam'ın dışındaki bir hadisedir. İslam'a iftiradır, Allah'a iftiradır. İkrah yoktur. Dileyen inanır, dileyen inkar eder. Allah böyle söylüyor. Sen kimsin ki baskı yapıyorsun? Sen kimsin ki أ ف أ نت ت ك ر ه الن اس ح ت ى ي ك ون و ا ( soruyor. zorluyorsun? Allahu Teala Habib'ine İnsanlar mü'min ve Müslüman olsunlar diye sana insanları zorlama (م ؤ م ن ين hakkı veren kim Habib'im? Sakın zorlamayasın. ( ت ك ر ه (أ ف أ نت Sen mi zorluyorsun? Ey Habib'im senin zorlamaya hakkın yok, diyor. Vallahi Kur'an yasaklıyor. Dayatma yoktur. Ne olur İslam'a iftira etmesinler. Ne olur bugünkü Müslümanların haline bakıp İslam budur demeyin. Bugünkü

17 Müslümanlara bakıp da İslam budur demeyin, demeyin, demeyin! Yanlışlık yapmayın! Müslüman başka İslam başka. Bugünkü toplumun neresi Müslüman? İslam'ı bilmiyor. Kur'an'ı bilmiyor. Kıldığı namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstehaplarını, mubahlarını, haramlarını, müfsitlerini, mekruhlarını, hikmetlerini, gayesini, manasını, hedefini vallah bilmiyor. Bilmeyen Müslüman, Müslüman olamaz. İlimsiz Müslüman olmaz. İhlası olmadan ilim olmadan araştırma olmadan Kur'an olmadan sünnet olmadan İslam olmaz mümkün değil. Hazreti Ali efendimiz, Allah'ı tanımayan, ahrete de öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir inkarcıyla oturmuşlar. Samimi samimi konuşuyorlar. Yer Medine ve inkarcı soruyor, diyor ki ey Ali bakın ne kadar enteresan ne kadar samimi bir hitap. Ey Ali, diyor. Senli benli konuşuyorlar. Ey Ali sen diyor, alim bir adamsın. Alim. Hakikaten Arap toplumunun İslam toplumunun, Mekke, Medine toplumunun en büyük alimi Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'nin üstünde alim yoktur. Peygamberimiz, efendimiz aleyhisselam aynen şöyle buyuruyor. Medine, şehir demek. İlim bir şehirdir. Hazreti Ali o şehrin giriş kapısıdır. Şehrin giriş kapısı Ali. Diyor ki ey Ali, sen büyük bir alimsin, hikmet adamısın. İlim adamısın, günde diyor beş defa abdest alıyorsun. Zorla, zahmetle hani suyu bulabildiğin oluyor, bulamadığın oluyor. Günde beş defa duruyor, namaz kılıyorsun, yatıp kalkıyorsun. Senede bir ay diyor aç kalıyorsun, bu sıcakta bu uzun günde oruç tutuyorsun. Sayıyor. Bizim gibi diyor canının istediğini yapamıyorsun. İstediğin kadınlarla düşüp kalkamıyorsun, yatıp kalkamıyorsun. Nimetlerden mahrum oluyorsun. Oyun oynayamıyorsun. Kumar oynayamıyorsun. Zevk-ü sefa yapamıyorsun. Ona göre. Bütün bunları öldükten sonra dirilmek var, diye ahiret var diye ( و ا لب ع ث ب ع د ا لم و ت ح ق ) öldükten sonra dirilmek var. Hesap var, diye yapmıyorsun. Ben sana soruyorum diyor ya yoksa. Ya yoksa? Yoksa ahiret? Şurayı bir anlayalım bugün Müslümanlar, gençlerimize söylüyorum. İnkarcı diyor ey Ali, ya yoksa? Ahiret yoksa, ya öldükten sonra dirilmek yoksa, ya hesap-kitap yoksa, ya mahşer yoksa, mahkeme-i kübra yoksa, senin bütün bu yaptıkların boşa gitmeyecek mi, diyor.

18 Kıldığın namaz boşa, tuttuğun oruç boşa, çektiğin zahmet boşa, aldığın abdest boşa gitmeyecek mi ya ahiret yoksa? Müslümanlar, bakın şimdi Hazreti Ali buna cevap veriyor. Ne olur bu cevabı aynen söyleyeyim aklımızda tutalım. İnsanlarımıza söyleyelim, arkadaşlarımıza anlatalım, ikaz edelim. İrşat edelim, ihtar edelim, yazık. Vallahi hayatlarını kumar masasında harcıyorlar. Yazık, çok yazık. Hazreti Ali bir tek cevap veriyor. Yani dedi ya o, ya yoksa? Ahiret yoksa? ( ا لب ع ث ب ع د ا لم و ت ح ق (و yani öldükten sonra dirilmek yoksa? Kıldığın namaz boşa, oruç, hac, zekat, cihad boşa dediği zaman Hazreti Ali diyor ki; ey inkarcı adam. Ey inanmayan adam. Bakın hakaret yok. Hakaret etmek yok. Fikrini, inkarcının inkarını beğenmezsin, beğenmeyeceksin. Tamam, adamın fikrini beğenmeyebilirsin. Tamam zındıktır, kafirdir, inkarcıdır beğenmeyebilirsin ama adama hakaret etmek dinimizde haramdır. Hayvan, efendim canavar, şu adam namussuz adam, şöyle adam, böyle adam diyerek adama hakaret etmek yoktur. Fikrini çürütebilirsen, çürüt. Değişik bir fikir koyarsan koy ama saldırmak yoktur. Hakaret, küfür, sövmek yoktur. Hazreti Ali diyor ki ey inkarcı adam! Ey inanmayan adam sen ya yoksa dedin. Yoksa bir kelime. Ben de sana cevaben diyorum ki ya varsa? Ya varsa? Bak bir kelime, ya varsa? Öldükten sonra dirilmek varsa? Sen yoksa diyorsun. Yok olduğuna ait bir delil yok. Kimse ahretin yokluğunu ispat edememiş. Kimse musalla taşını kaldıramamış. Kimse kabrin kapısını kapatamamış. Kimse hayatta kalamamış. Kimse devamlı kalamıyor öyle mi değil mi? Kimse önleyememiş. Tamam yoksa diyor. Hazreti Ali cevap veriyor. Ölüm ötesinde yani öldükten sonra ahiret hayatı ya varsa? Ya mahşer varsa, ya hesap günü varsa? Ey inkarcı adam o zaman senin halin ne olacak? Senin halin ne olacak? O ortama kendini hazırlamadığın için, ahrete göre hazırlanmadın, tedbir almadın, tedarik yapmadın senin halin ne olacak? Bakın eğer senin dediğin yoksa, ölmekten sonra dirilmek yoksa, benim bunları namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, ibadet etmekten benim hiçbir kaybım yok. Hazreti Ali söylüyor benim bir kaybım yok. Abdest aldım, temizlendim. Ne kaybım var? Namaz kıldım farz et ki ahiret yok, farz et ki

19 Allah yok, farz et ki hesap kitap yok. Namaz kıldım ne kaybım var? Jimnastik yaptım, hareket yaptım ne zararım var? Oruç tuttum, perhiz yaptım ne zararım var? Fakirlere para verdim ne zararım var? Beytullah'ı seyahate gittim ne zararım var? Eğer ey inkarcı diyor zannettiğin gibi öldükten sonra dirilmek yoksa benim bunları yapmaktan bir kaybım, bir zararım yok. Ne kadar güzel. Bir zararım yok ama benim inandığım şekilde öldükten sonra dirilmek ve ahiret hayatı varsa bundan kesin olarak kazançlı çıkacak taraf yine ben olacağım diyor Hazreti Ali. Ben kazançlı çıkacağım. Sen ise ahreti inkar edeni öldükten sonra dirilmeyi inkar eden, sen ise böyle bir hayatın olabileceğini değerlendirmeyip gerekli çalışmaları, gerekli hazırlıkları yapmadığın için sonsuza kadar zararda olan sen değil misin? Diyor. Benim zararım yok. Ahiret yoksa benim zararım yok, ben kârdayım. Ama ya ahiret varsa, ben zaten yapmışım, hazırlanmışım, benim işim tamam. Sen ne olacaksın? Diyor. Senin hazırlığın yok. Senin tedbirin yok. Senin tedarikin yok. Bir kelimeyle adam biraz düşünüp şöyle kafasını kaldırıp vallahi ya Ali sen haklısın diyor ve kelime-i şehadet ki buyurun: Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh. Diyerek vallahi iman ediyor. Hazreti Ali'nin cevabı ne kadar muhteşemdir. İslam'da kumar yoktur, kumarcılık haramdır. Niye haramdır? Bir hayalin peşinden gidiyorsun. Şimdi gidiyorsun milli piyangodan bir bilet alıyorsun. Bakın Allah aşkına püf nokta şurasıdır. Ne diye alıyorsun sen bu bileti? Üç milyon beş milyon verip bir bilet alıyorsun. Niçin alıyorsun? Adam bir tezgah kurmuş, kumarcı ne diyor? Elli milyar çıkacak diye on milyon adam belki bana da çıkar hayaliyle, zannıyla aptal gibi ahmak gibi belki bana çıkar, belki bana çıkar diye milyonları yatıran adam vallahi bu İslam'da yoktur. İslam'da yoktur! Hayatınızı böyle kumar masasına yatıramazsınız. Öldükten sonra dirilmek acaba var mı? Yok mu? Hele öleyim de öldükten sonra varsa ne yapacaksın? Geriye dönüş yok. Tedbirin yok, çaren yok, amel yok bir şey yok. Öldükten sonra iş bitiyor. İbadet yok, namaz, oruç yok. Öldükten sonra bitti her şey. Demek ki bir Müslüman inandıktan sonra o iman, o

20 Müslüman'ı korumuştur, muhafaza etmiştir. Onu tedavi etmiştir. Mü'min zararda değildir, ziyanda, fitnede değildir. O mü'min doyumludur, doyumsuz değildir. Uyumludur, uyumsuz değildir. Tabiat ile barışıktır, çevresiyle barışıktır, dünyayı iyi anlamıştır. Ölümün ötesine inanmış. Hayatı ona göre değerlendirmiş, tartmıştır, ölçmüştür, biçmiştir, ayarlamıştır. Müslüman akıllıdır, ılımlıdır, ilimlidir. Hayatın manasını bilir. Hedefini bilir. Musallayı, toprağın altını bilir. Musalla taşında başbuğ da olsa cumhur başkanı da olsa genelkurmay başkanı da olsa musalla taşına geldiği zaman er kişi niyetine deneceğini bilir. Şaşırmaz, şımarmaz, çıldırmaz, çatlamaz. Zalim olmaz, kafir, katil olmaz. Öyle mi değil mi? İslam bir garantidir. Toplumumuzun garantisidir. Hayatımızın garantisidir. Türkiye'nin, Ortadoğu'nun, hayatın, saadetin, mutluluğun, barışın, bağışın garantisidir. Bu duygularla önümüzdeki hafta inşaallah kurban bayramına kavuşacağız. Allahu Teala şimdiden mübarek eylesin. Önümüzdeki hafta iki bayram var. Birisi biliyorsunuz kurban bayramı, birisi de haftalık bayram olan cuma bayramı. Önce bayram namazını kılacağız arkasından kurbanlarımızı keseceğiz. Belki kurban işlemleriniz bitmeden tekrar hangi namaza geleceğiz siz söyleyin? Cuma namazına. Hem cuma hem kurban aynı güne geliyor. Cuma namazına geleceğiz inşaallah. Haftaya cuma namazında hem bayram gününde, hem cuma gününde yine buradayız. Muhteşem bir cuma sohbeti, bayram sohbeti, kurban sohbeti yapmak üzere önümüzdeki hafta buluşmak üzere Allahu Teala cümlemizi, rızasına, rahmetine, inayetine, hidayetine, bereketine, cennetine, cemaline kabul eylesin inşaallah. Bütün hayırlarımızı, hizmetlerimizi, himmetlerimizi, gayretlerimizi, çalışmalarımızı dergahında kabul eylesin inşaallah. Milletimize, memleketimize bizi idare edenlere insaf, iman, Kur'an, adalet nasip eylesin inşaallah. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, ülkemizi, bölgemizi, dünyamızı, felaketlerden musibetlerden rabbim muhafaza eylesin inşaallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin el-fatiha.

Asrın Firavunu Amerika. Sohbetler Serisi 14.Kitap. Timurtaş Uçar Hoca

Asrın Firavunu Amerika. Sohbetler Serisi 14.Kitap. Timurtaş Uçar Hoca Asrın Firavunu Amerika Sohbetler Serisi 14.Kitap Timurtaş Uçar Hoca Önsöz Allahu Teâlâ'ya hamd-ü senâlar olsun. Resulüne de nihayetsiz salât-ü selâmlar olsun. Timurtaş Uçar Hocaefendi'nin ümmet-i Muhammed'in

Detaylı

Allah'a İman. Sohbetler Serisi 24.Kitap. Timurtaş Uçar Hoca

Allah'a İman. Sohbetler Serisi 24.Kitap. Timurtaş Uçar Hoca Allah'a İman Sohbetler Serisi 24.Kitap Timurtaş Uçar Hoca Önsöz Allahu Teâlâ'ya hamd-ü senâlar olsun. Resulüne de nihayetsiz salât-ü selâmlar olsun. Timurtaş Uçar Hocaefendi'nin ümmet-i Muhammed'in şuurlanması

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r Ramazan 1422 (Kasım2002) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com www.hilafetdevleti.com

Detaylı

EVLERİMİZE SERPİLMİŞ İNCİLER

EVLERİMİZE SERPİLMİŞ İNCİLER EVLERİMİZE SERPİLMİŞ İNCİLER Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 13.01.2013 tarihli (195.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüli llahi Rabbi l âlemin ve sallallahu ve selleme âla seyyidina

Detaylı

GENÇLİĞİN İMANINI SORULARLA ÇALDILAR

GENÇLİĞİN İMANINI SORULARLA ÇALDILAR Emine Senlikoglu MEKTUP YAYINLARI Yüzlerce soruya yüzlerce cevap verdik. Ve dedik ki, "Nedenler niçinler nedendir bilinmez. Bir seyi inkar için "yok" diyebilmek yetmez" EMİNE ŞENLÎKOĞLU: 1953 yılında dünyaya

Detaylı

SAF ZEHİR. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 06.01.2013 tarihli (194.) Hayat Rehberi dersidir.

SAF ZEHİR. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 06.01.2013 tarihli (194.) Hayat Rehberi dersidir. SAF ZEHİR Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 06.01.2013 tarihli (194.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüli llahi Rabbi l âlemin ve sallallahu ve selleme âla seyyidina Muhammedin ve

Detaylı

makale EDİTÖRDEN Tacettin ÇETİNKAYA cetinkayatacettin@yahoo.com

makale EDİTÖRDEN Tacettin ÇETİNKAYA cetinkayatacettin@yahoo.com makale EDİTÖRDEN Tacettin ÇETİNKAYA cetinkayatacettin@yahoo.com Muhterem hocamızın vefat haberini aldığımda bir teşkilat eğitimindeydim. Yaklaşık 300 civarında teşkilat kadromuz eğitimli olmak için bir

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

BATI BATAKLIĞI. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 06.05.2007 tarihli (7.) Hayat Rehberi Dersi dir.

BATI BATAKLIĞI. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 06.05.2007 tarihli (7.) Hayat Rehberi Dersi dir. BATI BATAKLIĞI Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 06.05.2007 tarihli (7.) Hayat Rehberi Dersi dir. Bismillahirrahmanirrahim. Camide salâvat getirmek kolay. Oğlun öyle tıraş olunca konuşabilecek misin acaba!

Detaylı

KAÇANLAR VE KAÇILANLAR

KAÇANLAR VE KAÇILANLAR KAÇANLAR VE KAÇILANLAR Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 07.10.2012 tarihli (183.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb'il Âlemin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammed

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

ACİL İŞLER. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 28.04.2013 tarihli (210.) Hayat Rehberi dersidir.

ACİL İŞLER. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 28.04.2013 tarihli (210.) Hayat Rehberi dersidir. ACİL İŞLER Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 28.04.2013 tarihli (210.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüli llahi Rabbi l âlemin ve sallallahu ve selleme âla seyyidina Muhammedin ve

Detaylı

İYİ İŞLER LİSTESİ. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 26.12.2010 tarihli (126.) Hayat Rehberi Dersi dir.

İYİ İŞLER LİSTESİ. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 26.12.2010 tarihli (126.) Hayat Rehberi Dersi dir. İYİ İŞLER LİSTESİ Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 26.12.2010 tarihli (126.) Hayat Rehberi Dersi dir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb il âlemin. Vessalatu vesselamu alâ Resûlina Muhammedin

Detaylı

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Gönül Sohbetleri 7 Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Senelerce, senelerce evveldi İçi içine sığmayan küçük bir çocuktum. Beş yaşındayım. Bir gün eve bir misafir geldi. Babamın okul arkadaşıymış. Gittim, elini

Detaylı

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir.

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. KENDİ DOKTORUN OL Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Âlemin ve Sallallahu ve Selleme Ala Seyyidina Muhammed

Detaylı

Yanlış adres yanlış reçete 2.1.2004 Anne şefkatinden mahrum kalan çocuklar 3.1.2004

Yanlış adres yanlış reçete 2.1.2004 Anne şefkatinden mahrum kalan çocuklar 3.1.2004 Yanlış adres yanlış reçete 2.1.2004 Bütün dünyada insanlar, hızlı bir şekilde bunalıma sürüklenmekte; mutsuzluk, huzursuzluk her tarafı sarmış durumda. Bunalımda en büyük oran da gelir seviyesi yüksek

Detaylı

GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ. Dost Kazanmak 8.5.1998

GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ. Dost Kazanmak 8.5.1998 GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ Dost Kazanmak 8.5.1998 Dost kazanmanın yolu, insanlara değer vermekten geçer. Değer vermek için de insanların hep iyi taraflarını görmeli ve bu hâllerini takdir etmeliyiz.

Detaylı

EDEP TUŞU. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.12.2012 tarihli (191.) Hayat Rehberi dersidir.

EDEP TUŞU. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.12.2012 tarihli (191.) Hayat Rehberi dersidir. EDEP TUŞU Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.12.2012 tarihli (191.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüli llahi Rabb il âlemin ve sallallahu ve selleme âla seyyidina Muhammedin ve

Detaylı

SEBAT EDEN KAZANACAK

SEBAT EDEN KAZANACAK SEBAT EDEN KAZANACAK Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 23.09.2012 tarihli (181.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüli llahi Rabbi l âlemin ve sallallahu ve selleme âlâ seyyidina Muhammedin

Detaylı

Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995

Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995 Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995 İslâm düşmanları, geçmişte kaba kuvvetle, sinsi plânlarla islâmiyeti ortadan kaldırmak için çok çalıştılar. Bunda tam bir başarı sağlayamayınca bu defa açıkça dine saldırmaya

Detaylı

Gönül Bahçesi 2000 Makaleleri

Gönül Bahçesi 2000 Makaleleri Gönül Bahçesi 2000 Makaleleri Türkistan ceditçileri 1.1.2000 Dün Ahmet Arvasi Bey in, Arap ülkelerindeki ve Türkistan daki ceditçilik (reform) hareketi ile ilgili sözlerini nakletmiştim. Bugün bu konuyu

Detaylı

Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat. Ömer Faruk

Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat. Ömer Faruk ! Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat Ömer Faruk Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat Ömer Faruk 1436 / 2015 istanbul Kapak ve Yayına Hazırlık: NAKİL Yayınları

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş)

İÇİNDEKİLER. İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş) İÇİNDEKİLER 5 9 İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş) Ayın Sohbeti Kutb-ul Aktâb Niyazi Baba Hazretleri Mehmet Emin Uzunosmanoğlu - I 13 Röportaj / Hocamız Mehmet Emin Uzunosmanoğlu

Detaylı

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR SINAV BAŞLADI Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR Sınav Başladı / Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni Kamuran GÜNERİ Editör Ubeyd KÜÇÜK Son Okuma Sümerya GÜNERİ İç Tasarım

Detaylı

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97)

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) TÜRKIYE DIYANET VAKFI YAYlNLARI /287 (TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) I ANKARA 1998 Yard. A. Bülent BALOGLU * SUCU Kadın Kolları Başkanı) -Sayın Hocam, kıyınetli misafirler konferansımıza

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) Doç.Dr.MUHİTTİN AKGÜL İstanbul 2002 2 ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ Muhittin Akgül 1963 yılında Erzurum un Çat ilçesinde doğdu.

Detaylı

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK İÇİNDEKİLER 5 10 14 Kâinatın Efendisi Peygamberimizin 12 Yaşından 38 Yaşına Kadar Olan Hayatı I Ayın Sohbeti Dinimizin Direği Namaz Mehmet Emin Uzunosmanoğlu Kadir Mısıroğlu ile Röportaj Tasavvuf 16 Namaz

Detaylı