İYİ VE KÖTÜ BÜROKRATLAR Hüseyin Perviz Pur / Yeminli Mali Müşavir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İYİ VE KÖTÜ BÜROKRATLAR Hüseyin Perviz Pur / Yeminli Mali Müşavir"

Transkript

1 tarihli Dünya Gazetesi nde yayımlanmıştır. İYİ VE KÖTÜ BÜROKRATLAR Hüseyin Perviz Pur / Yeminli Mali Müşavir Web : veya Mail : veya : Bürokrat kelimesi Fransızca dan dilimize geçmiştir. Lügat manası; devlet dairesinde çalışan veya halka hizmet etmek zorunda olan görevli olarak tanımlanmıştır. En beğendiğim tanım, halka hizmet etmek zorunda olan devletin bu görevini devlet adına, devletin kanun ve kurallarına uygun yerine getirendir. Bu görev yerine getirilirken kanun ve kuralların dışında ne bir fazla ne bir eksik hareket etme özgürlüğü olmayan devletin temsilcisi, onun parçasıdır. Bürokratlar bu hizmet görevini daima karıştırmışlardır. Halka hizmet için mi devlet görevlisi olmalı, yoksa devlete hizmet için mi görev yapılmalı. Bu tümceden halk kelimesi çıkartıldığında karşımıza bürokrasinin dışında bir birim çıkmaktadır. Ve şikayet edilen bürokrat onlardır. Halka hizmette sorumluluğa girmekten ürken, kuralları daha da katılaştıran veya hiçbir görev yapmayarak yapıyor görünenler uzun süreçte sorumluluk almamayı yeğleyen, emekli olduklarında devlete şerefi ve namusu ile hiç hata yapmadan hizmet ettiklerini sanarak tüketilmiş bir ömrü ve süreci seyrederek huzur içinde yaşarlar. Ölene kadar da hayatta ne yaptıklarının farkında olamazlar. Bir diğeri devamlı üreten, devletin görev kanallarını halkın yaşamına akıtan bürokrattır. Her işe soyunurlar, her taşın altına parmaklarını sokarlar. Devleti ayakta tutan ve yücelten bu tip üretken bürokratlardır. Bunların görevlerini yaparken hata yapmaları doğaldır. Bunu kabullenirler. Ancak hiçbir hata yapmadan bir bürokratın başarıya ulaşması olanaksızdır. Hata payı görevde kabul edilebilir bir öğedir. Hatanın büyüklüğü veya küçüklüğünün ölçümü yerine getirilen görevin halka yansıtılması ile ölçülür. Ayrıca hatadaki kusurda kastı veya bir çıkarın sağlanıp sağlanmadığı aranılır. Uluslararası genel mesleki etik kuralda görevlinin çıkarında maddesel ve tinsel değerler aranır. Bürokratın, görevinin devamında veya bitimindeki yaşam düzeyi geçmiş sürecin en açık göstergesidir. Dürüst bürokrat diye bir ayırım yapmayı çok gereksiz buluyoruz. Nedeni; dürüstlük normal bir insan için bir erdem değildir. Devlet aleyhine hırsızlık, hortumculuk, işbirlikçilik ise yapısal bozukluktur. Dolayısıyle her insanın normal doğallığı kapsamında dürüstlük vardır.

2 2 Yazımızı tarihimizden örneklerle günümüze getirebiliriz. Tarihçiler Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış nedenlerinin içinde en önemli öğenin batı hayranı veya Galata bankerleri ile işbirlikçi ve çıkarcı bürokratlar olduğunda birleşmişlerdir. Genel olarak geriye gidiş ve yıkılışın ekonomik ve siyasi olayların irdelenmesinde sonuç bürokrasinin ihanetinde veya satılmışlığında birleşmiştir. Osmanlı nın çöküşü, batılı görünmek uğruna batının himayesine girmekle başladı. Bu süreç, Sadrazam Mustafa Reşit Paşanın önayak olarak imzaladığı 1838 Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşması, 1839 Tanzimat, 1856 Islahat fermanları ile olmuştur. Bu dönem içinde çöküş Kırım Harbi, Duyunu Umumiye borçları, Birinci Dünya harbi ile de devam etmiştir yıllarını kapsayan otuz yıl içinde üç padişah görev yapmış, üç padişaha dört bürokrat hizmet etmiştir yılları arasındaki süreçte batıya dönük, ancak teslimiyetçiliği kabul etmeyen II.Mahmut un ölümünden sonraki dönemde Osmanlı da batılılaşma özentisi boğaz sarayları, yalılar, köşkler inşa edilirken diğer yandan savaşlarda toprak kayıpları ile ulusta yokluk, hastalık ve açlık yaşanıyordu. Dolmabahçe, Beylerbeyi, Çırağan, Yıldız Sarayları yapılarak Topkapı Sarayı ndan buralara taşınıldı. İngiltere ve Fransa Osmanlı yı devamlı savaşlara sokarak borçlanmayı hızlandırmışlardı. Bu borçlanmayı en fazla teşvik edenler de bürokratlar olmuştur. Padişahların görev süreleri, sadrazamlar ve borçlanma tutarlarının sırasıyle bir çizelgesini sunarsak durum ortaya çıkmaktadır. Abdülmecid ( ) Sadrazam M.Reşit Paşa, 16 milyon Osmanlı altını, Abdülaziz ( ) Sadrazam Ali ve Fuat Paşalar, 214 milyon Osmanlı altını, II.Abdülhamit yirmi altı Sadrazam ile çalıştı ve 82 milyon Osmanlı borç aldı. Bu borçlar Genç Türkiye Cumhuriyetine intikal ederek, ulus olarak 1954 yılına değin ödenmiştir. Yukarıda dört bürokrat demiştik. Dördüncü bürokrat Mithat Paşadır. Bu bürokratların yaptığı görevleri ve düşünce yapılarını irdelersek çok değişik ve üzücü tablolarla karşılaşıyoruz. Bunları size yerimizin yetersizliği dolayısıyla özet olarak sunacağız. Zaten konuların birçoğunu bildiğinizden eminiz. Sadece sonuca tesiri açısından anımsatma Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşması ile tüm batılılara Osmanlı yurdunda vergisiz ticaret yapma serbestliği tanınırken, Türklere çift kat gümrük vergisi getirilmişti. Hatta yurt içinde şehirlerden şehirlere nakilde dahi Türkler vergiye tabi tutulmuştur. Bu anlaşmayı kabul ve imza eden Sadrazam (Büyük!) Mustafa Reşit Paşanın yanında yetiştirdiği Âli ve Fuat paşalar borçların yüzde yetmişini yaparak Osmanlı nın bağımsızlığını tamamen batılara devretmişlerdi. Bu iki sadrazam korkularından yaşarken söyleyemediği düşünce ve önerilerini ölümünden sonra padişaha sunulmak üzere ailelerine bıraktıkları vasiyetnameleri ile iletmişlerdi.

3 3 Fuat Paşa nın vasiyetnamesinden bir alıntı her şeyi ortaya koymaktadır. Yabancı müttefiklerimiz içinde en önemlisi İngiltere dir. Bendenizce Bab-ı Ali (Başbakanlık) yi İngiltere nin dostluğundan mahrum görmektense BİR KAÇ VİLAYETİMİZİ elden çıkmış görmek İYİDİR. (x) Nitekim, Mısır (yarı otonom), Girit, Eflak Buğdan (Romanya), Belgrat, Bosna, Bulgaristan kolayca terkedilmiş topraklarımızdır. Ali ve Fuat paşalar ayrıca müşterek vasiyetnameleri ile de çeşitli öneriler sunmuşlardı. Önerilerde; genelde batılılaşmış bir Osmanlı üzerine düşünceler ile özellikle demiryolları yapımının batılı firmalara verilmesi yer almıştı. Bilindiği üzere demiryollarının (4000 km) tamamı batılılarca yapılmış ve demiryollarının yirmi kilometre çevre alanında yer alan madenlerin bedelsiz devri demiryolu borcundan düşülmeksizin verilmişti. Bu üç sadrazam ölümlerinde ailelerine büyük miraslar bırakarak ecelleri ile boğazdaki yalılarında ölmüşlerdi. İ.Ü. Baltalimanı Sosyal Tesisleri M. Reşit Paşanın konağı idi Ticaret anlaşması bu yalıda imzalanmıştı. Şimdi karşıt bir örnek sunalım. Taif (Arabistan) şehrinde boğdurularak öldürülen Mithat Paşa nın dramıdır bu örnek. Başbakanlık kalemi ve suistimalleri araştırma komisyonu başkanlığından sonra 1861 yılında Niş Valiliğine atandı. Bu bölge etnik grupların çatışmalarının yanında açlık ve hastalıkla yok olmakta olan tüm Osmanlı vatandaşlarının kurtarıcı beklediği aşamada idi. Midhat Bey e Niş valiliği ile Paşa ünvanı verilmişti. Midhat Paşa kavgaların önüne şiddetle çıkmadı. Tüm Müslim ve gayrimüslimlere dostça yaklaştı. Onların güvenlerini kazandı. Önce yol sorununa el atarak imece usulü beşyüz kilometre taş yol yapıldı. İkinci olarak tarım ve tarım ürünlerinin Tuna nehri ve karayolu kullanılarak özellikle İstanbul un gıda sorununa çözüm getirdi. Birikmiş vergileri taksitlendirdi. Kan davalarını dostça kaldırdı. Halk para kazanmaya başlayınca, sağlık sorunları da azaldı. Başarılı Midhat Paşa ya Prizren eyaleti de ek görev olarak verildi. Aynı başarıları oradada gösterdi. (x) (Tevfik Çavdar Türkiye de Liberalizmin Doğuşu Uygarlık Yayınları İstanbul 1981)

4 4 Mustafa Reşit Paşadan sonra Sadrazam olan Âli Paşa tarafından Midhat Paşaya Silistre, Vidin ve Niş vilayetlerini birleştirerek Tuna Vilayetinin genel valiliği verildi. Bu bölgede de halkı yanında buldu. Onlarla kolaylıkla iletişim kurmuştu. Örneğin önce Tuna nehrinden tarlalara su kanallarını halka imece yolu ile yaptırttı. Tarım alanlarını genişletti. Üretim arttığı gibi hayvanlara geniş besin alanları açıldı ve hayvancılıkta gelişti. Yolları köylülere, köprüleri varlıklı tüccarlara yaptırttı. Üçbuçuk yılda üçbin kilometreden fazla şose yol ile binbeşyüz köprü yapıldı. Çiftçiyi tefeciden kurtarmak üzere Ziraat Bankasının öncü kuruluşu olan Menafi Sandığı nı kurdu. Bu sandık daha sonra İstanbul da Emniyet Sandığı olarak gelişti. Çiftçiye verdiği krediden alınan düşük faizler tarımın makineleşmesine yol açtı. Boş devlet topraklarını tüm köylülere bedelsiz dağıttı. Bulgaristan da Rusların kışkırtıcılığı son buldu. Ruslar son derece rahatsız oldu. Bulgarların isyanı durmuştu. Midhat paşa 1868 de İstanbul a çağrıldı. Paşa 1861 den 1868 yılına kadar sekiz sene Rumeli ve Balkanlara hakim olmuş, sulh getirmişti. Osmanlının en hassas bölgesi, tüm batının gözü olan topraklarda Midhat Paşanın başarısı devam etseydi, Osmanlı İmparatorluğu da devam edebilirdi. İngiliz hayranı Sadrazam Âli Paşa Midhat Paşa yı Bağdat Valiliğine atadı. Böyle bir görev değişikliğine neden olacak bir bulgu yoktu ortada. Bir tek bulgu vardı, o da Osmanlı nın ekonomik ve sosyal yaşamında ivme kazanması idi. Bağdat Valiliği bile Midhat Paşayı yıldırmadı. Oynanan oyunları biliyordu artık. Daha bir hırsla olayların üstüne gitmeye başlamıştı. Burada da tarım ve yol sorunlarına el attı. Dicle ve Fırat nehirlerinde gemiler taşımacılığa başladı. Sulama kanalları ile sulu tarım bölgeleri genişletildi. İki yıl içinde Bağdat ta, hastane, ıslahhaneler açıldı. Basra da tersane kuruldu. Sanayi ve tarım gelişimi nüfus hareketleri başlattı. Yeni yerleşim alanları kuruldu. Bu bölgede de çeşitli ırk, din ve mezhepler aralarındaki savaşlar son buldu. Burada yaşayanlar arasında dostluk kurmak Rumeli den daha kolay değildi. Tahsil edilmeyen vergileri taksite bağladı. Vergiler ödenmeye başladı. Bağdat ta Emniyet Sandığı şubesi açılarak çiftçiler tefeci elinden kurtarıldı dan 1872 yılına kadar Midhat Paşa Rumeli ve Balkanlardaki aynı başarıyı burada da göstermişti yılında Âli paşa ölünce yerine geçen Mahmut Nedim Paşa toplanan vergileri bölgede yatırımlara harcıyor, hazineye göndermiyor diyerek Midhat Paşa yı suçlayınca Midhat Paşa istifa ederek görevden ayrıldı.

5 5 İstanbul da karşıt görüştekilerin Midhat Paşa etrafında toplanmaya başlaması Sadrazam Mahmut Nedim Paşa yı telaşlandırdı. İstanbul dan uzaklaştırmak için Edirne valiliğine tayinini çıkarttı. Midhat Paşa talepte bulundu ve Padişah Abdülaziz in huzuruna çıktı, ikili görüşme normal protokol süresini epey aşmıştı. Sonunda Midhat Paşa padişahın huzurundan Sadrazam mühürünü alarak çıktı. ( ) Borçlanmayı önlemek için masrafları kısma yöntemini uyguladı. Bu etkinliğe saray masraflarını kontrol altına alarak başlaması üzerine Abdülaziz Midhat Paşayı azletti. Sadrazamlık üç ay sürmüştü. 19 Ekim 1872 Abdülaziz in devrilerek II.Abdülhamit in tahta çıkışında etkin rol oynadı. Yeniden sadrazam olmuştu. Sadrazamlığı iki ay sürmüştü. Çünkü Abdülhamit e bir mektup yazma cesaretini göstermiştir. Mektuptan beş gün sonra Midhat Paşa sadrazamlıktan alındı. Mektubundan bir cümle onun amcası Abdülaziz in ölümü ile suçlanarak, yıldızda kurulan düzmece mahkeme sonucu Arabistan ın Taif şehrinde zindana atılmasına ve orada suikast yapılarak boğdurulmasına neden olmuştur. Çünkü mahkemenin cezası Taif te zindana atılmaktı. Bu cümle ne idi? Padişahım dokuz gün oluyor ki, önceki maruzatımı yerine getirmemekte devam buyuruyorsunuz. Vazgeçilmez nizamları red ediyorsunuz. Bu hal ise şiddetli zelzeleden çöküp yok olma durumunu savuşturan devlet yapısını tamire çalıştığım sırada, siz adeta yıkmak istiyorsunuz diyebilirim. (x) Midhat Paşa Taif te zindana atıldıktan sonra İngiliz donanması Taif civarında görülmüştü. Mithat Paşa nın İngiliz himayeciliğini kabul etmesi halinde, oradan kurtarılarak Doğu da ve Batı da Osmanlı halkının kurtarıcısı olan Midhat Paşa Osmanlı hanedanına son vererek Türk tarihinde bir dönem başlatabilirdi. Abdülhamit bu tehlikeyi gördü ve Midhat Paşayı yok ederek tahtını korudu. Midhat Paşa nın dürüstlüğü, işbirlikçiliği reddetmesi hayatına ve tarihin normal süreçte gelişimine neden olmuştu. Mithat Paşa nın da vasiyetnamesi vardı: Vasiyetnamesinde oğlu Ali Haydar Midhat ın tahsilinden sonra tüccardan birinin yanına yerleştirilmesini kesinlikle devlet hizmetine konulmamasıdır. Tanrı rahmet eylesin. Cenazesi 1955 yılında İstanbul a getirilerek Okmeydanı na gömülmüştür. Midhat Paşa nın evi Fatih semtinde idi. Mirası ancak yanında çalışanlara dağıtılmasına yetmişti. (x) (Osman Selim Kocahanoğlu Mithat Paşa nın Hatıraları Temel Yayınları İst. 1999)

6 6 Bütün bunları neden yazdık. Osmanlı da olduğu gibi Cumhuriyet dönemlerinde iyi ve kötü bürokratlar olmuştur. Bir dönem yurt dışından getirilen prensler in içinde üç sadrazamı oynayanlar çıkmıştı. Bir de günümüzde Zekeriya Temizel olayını yaşıyoruz. Uzun süredir kendisi ile temasım olmadı. Onun olurunu almadan bu yazıyı yazdığımdan kendisinden özür diliyorum. Dürüstlüğü ve elini taşın altına koyan örnek bir devlet bürokratı ve Maliye Bakanı olarak onu tanıdık ve kabullendik. Şimdi yargılanmaktadır. Adalete olan saygımız ve inancımız dolayısıyle yargı konusu olay mahkemeye intikal ettiğinden konu hakkında detayı incelemenin sakıncalı olduğu kanaatındayız. Ulusumuzun Zekeriya Temizel lere olan gereksinimi sonsuzdur. Temizel in halen görevde olan bürokratların tempo ve yöntemlerine örnek olmuş olması nedeniyle bu geçici olayların onların moral ve çalışmalarına tesir etmemesini dileriz. Uluslararası yolsuzluk endeksine göre 146 ülke içinde 77.sırada yer alan ve Avrupa Birliğine dahil 25 ülke içinde ise onların en gerisindeki ülkemize (Transprency İnternational 2004) bu bilgilerin bilincinde bir Maliye Bakanı olarak Mali Milat adıyla mükelleflerin kazancının kaynağını sormaya kalkan vergi sistemini getiren, Gelirler Genel Müdürü döneminde ilk çapraz denetimi Ankara da başlatan, vergi idaresini bilgisayarlı ortama geçiş projelerini on iki yıl önce Avrupa dan yurdumuza getiren, İstanbul Defterdarlığında bir metre araziyi gecekondu mafyasına kaptırmayan Zekeriya Temizel elleriniz dert görmesin. Size şükranlarımızı sunmayı borç biliyoruz. PÜR DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ. Bahariye Caddesi Site 64 No: 25/9 B-Blok Kadıköy - ISTANBUL Tel : (pbx) Fax :

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

IL ö z e l İDARELERİ

IL ö z e l İDARELERİ YEREL YÖNETİM REFORMU SONRASINDA IL ö z e l İDARELERİ. «O» M YEREL YÖNETİM REFORMU SONRASINDA İL ÖZEL İDARELERİ İSTANBUL İL GENEL MECLİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hayat Yayınları: 313 Yönetim: 69 Kitabın

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

Tütün Sektöründe Yabancı Yatırım: Reji Deneyimi Işığında Bugünü Anlamak

Tütün Sektöründe Yabancı Yatırım: Reji Deneyimi Işığında Bugünü Anlamak Tütün Sektöründe Yabancı Yatırım: Reji Deneyimi Işığında Bugünü Anlamak Melda Yaman ÖZTÜRK * Nuray Ertürk KESKİN ** Özet: Tütün Rejisi, Osmanlı kaynakları üzerindeki Avrupa kontrolünü açık bir statüye

Detaylı

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER 1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER Türk İnkılâbına Yol Açan Nedenlere Toplu Bir Bakış A) Uzak Nedenler B) Yak ın Nedenler A) Uzak Nedenler 1- Osmanlı Devletinde Yapısal Bozukluğun Başlaması 2- Fransız

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

DAĞILMA DÖNEMİ 1792-1922 XIX.YY. Genc Akademi ( İbrahim ONATÇA)

DAĞILMA DÖNEMİ 1792-1922 XIX.YY. Genc Akademi ( İbrahim ONATÇA) DAĞILMA DÖNEMİ 1792-1922 XIX.YY OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI : III. Selim (1789 1807) IV. Mustafa (1807 1808) II. Mahmut (1808 1839) Sultan Abdülmecit (1839 1861) Sultan Abdülaziz (1861 1876)

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN DIŞ BORÇLARI

OSMANLI DEVLETİ NİN DIŞ BORÇLARI i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI GENEL TÜRK TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ OSMANLI DEVLETİ NİN DIŞŞ BORÇLARI MURAT ÇANDIR TEZ DANIŞMANI DOÇ.DR. İBRAHİM SEZGİN

Detaylı

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI Yüksek Lisans Tezi Ümit AĞCA Danışman Yrd.

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ ÜNİTE 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ 23 Nisan 1920 den 11 Ağustos 1923 e kadar görev yapan I. TBMM; a) Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti nin temellerini

Detaylı

Ýkinci Baský Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Ankara, Þubat - 2010

Ýkinci Baský Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Ankara, Þubat - 2010 Ýkinci Baský Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Ankara, Þubat - 2010 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Osmanlı Devleti Dış Borçları 1854-1954 Döneminde Yüzyıl Süren Boyunduruk 1854-1914 BORÇLANMALARI

Detaylı

DOSYA: ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE ARŞİV BELGELERİ

DOSYA: ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE ARŞİV BELGELERİ Sayı:22 Temmuz 2005 ISSN 1304-9836 www. cankaya. edu. tr DOSYA: ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE ARŞİV BELGELERİ İçindekiler Ermeni Soykırım İddiaları ve Arşiv Belgeleri Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu 3 Türk-Ermeni

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı MERSİN KENTİ NİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ İbrahim OĞUZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mersin, 2006 T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih

Detaylı

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Günümüzde Türkiye Ermenileri Özgür Atılım Ergüney 103611006 Tez Danışmanı: Rıdvan Akar Jüri Üyesi: Ayhan Kaya Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Tezin Onaylandığı Tarih: 12 Nisan 2007 Toplam Sayfa Sayısı: 102 Anahtar

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 1309-6672

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 1309-6672 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 1309-6672 Yıl/Year:2 Cilt/Volume: 2 Sayı/Issue: 3 Bahar/Spring 2012 EBSCOHost PUBLİSHİNG

Detaylı

MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ. Macedonia Question and The Bands Activities

MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ. Macedonia Question and The Bands Activities MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ Macedonia Question and The Bands Activities Ahmet ALTINTAŞ ÖZET Tarih boyunca Avrupa nın kültür kuşaklarından birisi olan Makedonya, bugün Balkanlar da çözülmesi zor

Detaylı

1876 ANAYASASI VEYA MONARġĠK MODERNLEġME DÖNEMĠ (1876-1908)1

1876 ANAYASASI VEYA MONARġĠK MODERNLEġME DÖNEMĠ (1876-1908)1 1876 ANAYASASI VEYA MONARġĠK MODERNLEġME DÖNEMĠ (1876-1908)1 Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu2 Ey oğul, şunu unutma! İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın. Şeyh Edebali. I. GENEL OLARAK: Doğunun kültür ve uygarlığını,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK Türk Tarih Kurumu Ermeni Masası Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarihsel Süreç Türkler ile Ermeniler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi Geçen sayımızda Yaslı, Yaşlı Yollar başlığıyla, seyahat olayının iki temel bacağından

Detaylı

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı DANIŞMAN ÖĞRETMEN : Mustafa Rahmi Gürbüz 2002-Bornova İÇİNDEKİLER

Detaylı

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ Kitap Özeti ve Değerlendirmesi JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ Selahattin DOĞAN 1 I. KİTAP VE YAZAR HAKKINDA 1937 yılında doğan Sina Akşin, 1955 yılında Robert Kolejinden mezun olmuş, akabinde İstanbul

Detaylı

İçindekiler BİRLİK DERGİSİ. 2 Saygıdeğer TESUD Ailesi Em.Tümg. Melih TUNCA SEN BEN YOK, BİZ VARIZ. Sayı: 198 Ekim-Kasım-Aralık 2012

İçindekiler BİRLİK DERGİSİ. 2 Saygıdeğer TESUD Ailesi Em.Tümg. Melih TUNCA SEN BEN YOK, BİZ VARIZ. Sayı: 198 Ekim-Kasım-Aralık 2012 BİRLİK DERGİSİ Sayı: 198 Ekim-Kasım-Aralık 2012 Yayın Sahibi TESUD Genel Merkezi Adına İmtiyaz Sahibi, Başyazar ve Genel Yayın Yönetmeni Melih TUNCA (Em. Tümg.) Tel: (0312) 418 20 54 / 119 Sorumlu Yazı

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Köksal Şahin * Giriş Basının varoluş sebebi, yazı yoluyla çevreyi gelişmelerden haberdar etme düşüncesine dayanır. Bu

Detaylı