ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN TARİH VE 105 SAYILI KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI"

Transkript

1 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi Parkı isminin verilmesinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildiği hk. Gündemin 2. Maddesinde yer alan, tarihinde İsim Verme Komisyonu toplandı, tarih ve 103 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka (Özgürlük Parkı karşısı) Gezi Parkı isminin verilmesi uygun görülmüştür, İsim Verme Komisyonu raporu okundu. Üye İbrahim Kaplan söz alıp, komisyonumuz toplandı tarihinde Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi İsmet Gökşen Caddesi kesimindeki parka Özgürlük parkı karşısındaki Gezi Parkı ismi verilmesi oybirliğiyle uygun görüldü, dedi. Üye İbrahim Akkaya söz alıp, Taksim Gezi Parkı olayları Türkiye için bir milattır çok önemli bir tarihtir Gezi Parkı isminin de Muratpaşa gibi bir belediyeye verilmesi çok uyardı öncelikle komisyona bu konudaki duyarlılığı için teşekkür ediyorum tabi ki bu gündeme alınmasında oyları olan belediye meclis üyelerine de hayırlı olsun katılıyoruz efendim, dedi. Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, efendim bizde CHP grubu olarak Gezi Parkı olaylarından sonra ki çıkan süreç bizim için önemli bir süreçtir bunun anımsatılması gerçekten aydınlık temiz siyaset ve siyesetçilerin olacağı bir ülkeye atıfta bulunarak bu parkın isminin verilmesi bizim grubumuzca da uygundur efendim, dedi. Üye Veysel Kolo söz alıp, konu her zaman ki gibi siyasi amaçlıdır yani yeni yaptığınız bir yere isim verirsiniz de seçime bir ay kala 24 gün kala Gezi Parkı isminin verilmesi zaten İbrahim bey de ifade etti, bizim görüşümüz olumsuz, dedi. Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, komisyonun görüşü uygundur, dedi. Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, evet arkadaşlar komisyonundan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum kabul edenler, dedi. C.H.P grubu, D.S.P grubu, Bağımsız Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları nın kabul, A.K.P grubunun red oylarına karşılık, İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi- İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi Parkı isminin verilmesinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

2 TARİH VE 106 SAYILI KARARI Gündemin 3. Maddesi Karar No. 106 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi Sokak ile Sinanoğlu Caddesi kesişimindeki parka Kızılay Parkı isminin verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk. Gündemin 3. Maddesinde yer alan, tarihinde İsim Verme Komisyonu toplandı, tarih ve 104 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden Şirinyalı Mahallesi Sokak ile Sinanoğlu Caddesi kesişimindeki parka Kızılay Parkı isminin verilmesi uygun görülmüştür, İsim Verme Komisyonu raporu okundu. Üye İbrahim Kaplan söz alıp, Şirinyalı Mahallesi 1526 sokak ile 1492 sokak ile Sinanoğlu caddesi kesişimindeki parka Kızılay Parkı adı verilmesi uygun görülmüştür, dedi. Üye ibrahim Akkaya söz alıp, Türk Kızılay'ı ismi zaten çok önemli biliyorsunuz son zamanda bu Türk lafından da çok ürkenler oldu Muratpaşa da bir parka Türk Kızılay adı verilmesi çok anlamlı böyle bir anlamda sadece Muratpaşa meclisine yakışırdı Belediyesine yakışırdı ilgili komisyona teşekkür ediyoruz hayırlı olsun efendim, dedi. Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, katılıyoruz efendim komisyon kararına, dedi. Üye Veysel Kolo söz alıp, Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri olan Kızılay'ın isminin verilmesini destekliyoruz, katılıyoruz, dedi. Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, komisyon görüşü uygundur dedi. Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, evet komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum arkadaşlar kabul edenler, dedi. İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi Sokak ile Sinanoğlu Caddesi kesişimindeki parka Kızılay Parkı isminin verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3 TARİH VE 107 SAYILI KARARI Gündemin 4. Maddesi Karar No. 107 Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda hazırlanan Kadro değişikliği cetvellerinin kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk. Gündemin 4. Maddesinde yer alan, Belediye Meclisinin tarih 76 Sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen, Norm Kadro değişiklik cetvelleri ile ilgili konu komisyonumuzca görüşülerek karara bağlanmış olup, Düzenlenen komisyon raporları ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim, Plan ve Bütçe Komisyonu yazısı ve Belediyemiz Meclisinin 03/03/2014 tarih ve 76 sayılı karar gereğince, Norm Kadro uygulamasını incelemek üzere 04/03/2014 günü saat 11:00 de Belediye Başkanlık binasında Plan ve Bütçe Komisyonu olarak toplanılmıştır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19/02/2014 tarih ve 549 sayılı yazısı ekinde komisyonumuza sunulmak üzere hazırlanan cetvellerde, Komisyonumuzca Teknik Hizmetler sınıfında bulunan boş kadrolarda yeniden değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler II Sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile düzenlenmiş olup, yapılan işlemlere göre IV Sayılı Memur Kadro Cetveli yeniden oluşturulmuştur. Konu ile ilgili hazırlanan Kadro değişikliği Cetvelleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir. İş tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imza altına alınmıştır. 04/03/2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu tutanağı okundu. Üye Zeki Doğan söz alıp, norm kadro değişikliğinin cetvelleri komisyonumuzca görülmüştür, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün rutin işlemleridir komisyonumuzca uygun görülmüştür, dedi. Üye İbrahim Akkaya söz alıp, sayın komisyon başkanının söylediği gibi sayın başkan rutin bir işlem katılıyoruz komisyona da çalışmaları için teşekkür ediyoruz, dedi. Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, CHP gurubu olarak bizde komisyon görüşüne katılıyoruz, dedi. Üye Veysel Kolo söz alıp, komisyon görüşüne katılıyoruz, dedi. Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, benim görüşüm uygundur, dedi. Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, evet komisyondan geldiği şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler, dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda hazırlanan; II Sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile IV Sayılı Memur Kadro Cetvelinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4 TARİH VE 108 SAYILI KARARI Gündemin 5. Maddesi Karar No. 108 Özü: Teknik Hizmetler sınıfında boş bulunan 1.Dereceli 2 Adet Çözümleyici kadrosu, 1.Dereceli ve 3.Dereceli 2 adet Tekniker ile 1.Dereceli 1 adet Programcı kadrosu karşılığında sözleşmeli personel istihdamına oyçokluğu ile karar verildiği hk. Gündemin 4. Maddesinde yer alan, Belediye Meclisinin 03/03/2014 tarih, 77 Sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen, Belediye Kanununun 49.Maddesi Kapsamında personel alımı konusu komisyonumuzca görüşülerek karara bağlanmış olup, Düzenlenen komisyon raporları ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim, Plan ve Bütçe Komisyonu yazısı ve Belediyemiz Meclisinin 03/03/2014 tarih ve 77 sayılı kararı gereğince; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesine göre; Belediyemizde Teknik Hizmetler sınıfında boş bulunan 1.Dereceli 2 Adet Çözümleyici kadrosu, 1.Dereceli ve 3.Dereceli 2 adet Tekniker ile 1.Dereceli 1 adet Programcı kadrolarına kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdamı yapılması düşünüldüğünden; Belediye Kanununun 49.Maddesi gereği; uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılacağından; Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin, Teknik Hizmetler sınıfında boş bulunan 1.Dereceli 2 Adet Çözümleyici kadrosu, 1.Dereceli ve 3.Dereceli 2 adet Tekniker ile 1.Dereceli 1 adet Programcı kadro karşılığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele 2014 yılı için ödenecek ücret ile ek ödeme oranının tespit edilmesi için 04/03/2014 tarihinde saat 11:00 de Belediye Başkanlık binasında Plan ve Bütçe Komisyonu olarak toplanılmıştır. Komisyonumuzca yapılan incelemede, Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele 2014 yılı ödenecek net ücret ile ek ödeme oranının tespit edilmesi hususunda, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ekte sunulan 07/01/2014 tarih ve 4 Sıra nolu Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları ile ilgili Genelge ekinde bulunan (1) Sayılı Ücret Tablosu ile (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli dikkate alınarak, Ücret tablosunda belirtilen net ücret olan 1.Dereceli 2 adet Çözümleyiciye 2.210,59.- TL net maaş verilmesi brüt % 100 oranında 731,48.- TL ek ödeme ödenmesi, 1.Dereceli ve 3.Dereceli 2 adet Teknikere 2.205,23.- TL net maaş verilmesi ve brüt % 85 oranında 621,76.- TL ek ödeme ödenmesi ve 1.Dereceli 1 adet Programcıya 2.210,59.- TL net maaş verilmesi ve brüt % 100 oranında 731,48.- TL ek ödeme ödenmesinin uygun bulunduğuna komisyonumuzca görüş birliğine varılmıştır. İş tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imza altına alınmıştır. 04/03/2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu tutanağı okundu. Meclis I.Başkan V.Mustafa Karaman, gündem maddesini görüşmeye açtı, yapılan görüşmeler sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya geçildi. C.H.P grubu, D.S.P grubu, Bağımsız Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları nın kabul, A.K.P grubunun çekimser oylarına karşılık, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince tam zamanlı olarak Teknik Hizmetler sınıfında boş bulunan 1.Dereceli 2 Adet Çözümleyici kadrosu, 1.Dereceli ve 3.Dereceli 2 adet Tekniker ile 1.Dereceli 1 adet Programcı kadrosu karşılığında çalıştırılmak üzere 5 adet sözleşmeli personel istihdamına, yapılacak hizmet sözleşmesi ile 1.Dereceli 2 adet Çözümleyiciye 2.210,59.- TL net maaş verilmesi brüt % 100 oranında 731,48.- TL ek ödeme ödenmesi, 1.Dereceli ve 3.Dereceli 2 adet Teknikere 2.205,23.- TL net maaş verilmesi ve brüt % 85 oranında 621,76.- TL ek ödeme ödenmesi ve 1.Dereceli 1 adet Programcıya 2.210,59.- TL net maaş verilmesi ve brüt % 100 oranında 731,48.- TL ek ödeme ödenmesinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

5 TARİH VE 109 SAYILI KARARI Gündemin 6. Maddesi Karar No. 109 Özü: Karma Komisyon raporu doğrultusunda Mülkiyeti Belediyemize ait Ahatlı Mahallesi 4315 Ada 2 parseldeki m² lik taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi d bendi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı adına 25 yıl süre bedelsiz tahsis edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk. Gündemin 6. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin tarih ve gündemin 10.maddesi ile Bütçe ve İmar Komisyonlarından oluşan Karma Komisyona havale edilen talebe ilişkin 04/03/2014 tarih ve 3 sayılı toplanan Karma Komisyonda; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan imar planında ilköğretim alanında kalan Ahatlı Mahallesi 4315 Ada 2 parsel sayılı m² yüzölçümlü taşınmaz İlköğretim Okulu yapılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi d bendi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı adına 25 yıl süre bedelsiz tahsis edilmesi Komisyonca uygun bulunmuştur. Söz konusu komisyon kararının incelenerek gerekli kararın Belediyemiz Meclisince alınmasını isteyen gün ve 959 sayılı yazısı okundu. Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, sayın başkanım var olan karma komisyon raporu İl Milli Eğitim'e 25 yıllığına bir okul alanının tahsisi komisyon raporunun özeti o yani fazla söze hacet yok, dedi. Üye İbrahim Akkaya söz alıp, elbette Milli Eğitim'e tahsis edilmesi kadar çok doğal bir şey olamaz DSP grubunun görüşü olumludur sayın başkan, dedi. Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, CHP grubu olarak olumludur efendim, dedi. Üye Veysel Kolo söz alıp, grup görüşümüz olumludur, dedi. Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, komisyon görüşü uygundur başkanım, dedi. Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, arkadaşlar gündemin bu maddesini karma komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler, dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Planlama ve İmar Komisyonundan oluşan Karma Komisyon raporu doğrultusunda Mülkiyeti Belediyemize ait Ahatlı Mahallesi 4315 Ada 2 parsel sayılı m² yüzölçümlü taşınmaz İlköğretim Okulu yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi d bendi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı adına 25 yıl süre bedelsiz tahsis edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6 TARİH VE 110 SAYILI KARARI Gündemin 7. Maddesi Karar No. 110 Özü: Zeytinköy (Kızılarık) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tam parsellerin taksitle satışına ilişkin önerinin reddine oy çokluğu ile karar verildiği hk. Gündemin 7. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin 03/03/2014 gün ve gündemin 11.maddesi ile Bütçe ve İmar Komisyonlarından oluşan Karma Komisyona havale edilen talebe ilişkin 04/03/2014 tarih ve 4 sayılı toplanan Karma Komisyonda, Belediye Meclisimizin 04/07/2007 tarih ve 172 sayılı kararı ile Zeytinköy (Kızılarık) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tam ve hisseli parsellerden hisseli parsellerin hissedarlarına takdir olunacak satış bedellerinin 4 yılda eşit taksitler halinde ödenmesi koşuluyla satışına, mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait parsellerin ihale usulü ile satışına, satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verilen taşınmazlarla ilgili, tamamı Belediyemiz mülkiyetine ait taşınmazların ihale usulü ile satış bedellerinin taksitlendirilmesi hususundaki talep görüşülmüş olup, kararın Belediyemiz Meclisince alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ekli Komisyon kararının incelenerek gerekli kararın Belediyemiz Meclisince alınmasını isteyen gün ve 958 sayılı yazısı okundu. Meclis I.Başkan V.Mustafa Karaman, gündem maddesini görüşmeye açtı, yapılan görüşmeler sonucunda Karma Komisyon raporu doğrultusunda oylamaya geçildi. D.S.P grubu ve Bağımsız Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları nın kabul oylarına karşılık, C.H.P grubu ve A.K.P grubunun red oylarıyla, Zeytinköy (Kızılarık) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tam parsellerin taksitle satışına ilişkin önerinin reddine oy çokluğu ile karar verildi.

7 TARİH VE 113 SAYILI KARARI Gündemin 10. Maddesi Karar No. 113 Özü: Muratpaşa Kaymakamlığına araç tahsisi yapılmasının kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk. Gündemin 10. maddesinde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, İlgi: Muratpaşa Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü nün 13/01/2014 tarih ve 162 sayılı yazısı, Muratpaşa Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden Belediyemiz bünyesinden istemiş olduğu 1 (1) adet hizmet aracı tarih ve 79 sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon toplanamadığından görüşülememiştir. Belediyemiz bünyesindeki araçların yetersizliği nedeniyle söz konusu aracın Özel Kalem Müdürlüğü tarafından kiralanarak Muratpaşa Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne tahsisi yapılması hususunun yeniden görüşülmek üzere Konunun Belediye Meclisine havale edilmesini isteyen gün ve 376 sayılı yazısı ve okundu. Üye İbrahim Akkaya söz alıp, olumlu görüşümüz olumlu, dedi. Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, sayın başkan bu Kaymakamlığa istinaden tahsis edilecek bir araç biz zaten geçen mecliste de demiştik bunu göndermeye bile gerek yoktu plan bütçeye plan bütçe toplanamamış görüşümüz olumlu efendim, dedi. Üye Veysel Kolo söz alıp, olumlu, dedi. Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, görüşüm olumludur, dedi. Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, evet arkadaşlar geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler, dedi. Muratpaşa Kaymakamlığının araç tahsis talebinin Belediyemiz bünyesindeki araçların yetersizliği nedeniyle Özel Kalem Müdürlüğünce kiralama (hizmet satın alma) yoluyla karşılanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8 TARİH VE 114 SAYILI KARARI Gündemin 11. Maddesi Karar No. 114 Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda 2 adet Combi binek Araç satın alınmasının kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk. Gündemin 11 Maddesinde yer alan, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin tarih ve 78 sayılı kararı gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesine göre oluşturulan Plan ve Bütçe Komisyonumuz; Mali Hizmetler Müdürlüğüne 2014 Mali Yılında 2 adet Combi binek Araç alınması ile ilgili olarak düzenlemiş olduğumuz Komisyon raporu ekte sunulmuştur. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen gün ve 236 sayılı yazısı ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2014 Mali Yılında 2 adet Combi binek Araç alımına ihtiyaç duyulmuştur Mali Yılı Bütçesi (T) Cetvelinde görülmediği için Taşıt Kanununa göre 2 adet araç alınması yönünde konu araç talebinin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir ve Gider bölümlerinde Gelir arttırıcı çalışmalarda gerekli olduğuna karar verilerek, iş bu Komisyon raporunun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu tutanağı okundu. Üye Zeki Doğan söz alıp, Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılmak üzere iki adet araç alımıyla ilgili komisyon raporunun komisyonumuzca incelenmiş uygun bulunmuştur, dedi. Üye İbrahim Akkaya söz alıp, katılıyoruz komisyonun görüşüne başkanım, dedi. Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, bizde katılıyoruz efendim, dedi. Üye Veysel Kolo söz alıp, olumludur başkanım, dedi. Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, komisyon görüşü uygundur, dedi. Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, evet arkadaşlar komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler, dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet Combi binek Araç satın alınmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MART 2015 MECLİS KARARLARI

MART 2015 MECLİS KARARLARI MART 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK-

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI Dönemi : 2012 Yılı Birleşim: 1 Toplantı : Kasım Ayı Oturum: 1 Karar Tarihi : 01.11.2012 Toplantıya Katılanlar Üyeler

Detaylı

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 03.04.2013 Toplantı No: 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24 TARIHI : 01/02/2012 NOSU : 24 IN KONUSU : ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 6. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 12.11.2009 PERŞEMBE

T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 12.11.2009 PERŞEMBE 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ BİRİNCİ OTURUM; 1. 05.05.2009 tarihli 8nci Olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özeti nin okunması. 2. 2010 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 01 02.01.2012 02 02.01.2012 03 02.01.2012 04 02.01.2012 04 02.01.2012 05 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 232 Konusu: İl Özel İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 70.000.000,00

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 355 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, 9469 parselde kayıtlı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı.

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-47 12.03.2013 Özü: Kardeş Şehir-Tunus(Ben Arous) K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : 2014-276 Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi Gündemin 1.maddesini teşkil eden,3 adet Daimi Encümen seçimi ile ilgili olarak,üyelerden Sema KOÇ,A.Kadir ANAR ve İbrahim YILMAZ'ın

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİ NİN 05.01.2010 GÜNÜ SAAT: 20:00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARALARA İLİŞKİN OTURUM ZAPTIDIR.

BELEDİYE MECLİSİ NİN 05.01.2010 GÜNÜ SAAT: 20:00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARALARA İLİŞKİN OTURUM ZAPTIDIR. BELEDİYE MECLİSİ NİN 05.01.2010 GÜNÜ SAAT: 20:00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARALARA İLİŞKİN OTURUM ZAPTIDIR. BŞK- Hepiniz hoşgeldiniz.yeterli çoğunluğumuz vardır.oturumu açıyorum.

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı