Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?"

Transkript

1 Konu Başlıkları 1. Noktalama İşaretleri 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?) 7. Ünlem İşareti (!) 8. Kısa Çizgi (-) 9. Uzun Çizgi ( ) 10. Eğik Çizgi ( / ) 11. Tırnak İşareti ( ) 12. Tek Tırnak İşareti ( ) 13. Kesme İşareti ( ) 14. Parantez ( ( ) ) 15. Köşeli Ayraç ( [ ] )

2 Temel Kavramlar Bu bölümde; noktalama işaretlerinin neler olduğu, noktalama işaretlerinin nasıl kullanılması gerektiği konularına değinilecektir. Noktalama İşaretleri Noktalama işaretleri, yazılı anlatımda önemlidir. Duygu ve düşünceleri daha açık anlatmak, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek amacıyla kullanılır. Noktalama işaretlerinin doğru kullanılması yazılı metnin anlaşılmasını sağlar.

3 Nokta (.) Tamamlanmış cümlelerden sonra konur: Tüm gece ağlamış. Kısaltmaların sonuna konur: Prof. Dr. Ece Ay, Dr. Zeki Bey. Adak Sok., Ar., s.232. Sayı adlarında sıra bildirmek için 5. Cadde, 2. coçuk, 11. yy. Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için NOT: Tarihlerin yazımında ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 16 Haziran Bibliyografik künyelerin sonuna konur: Muammer Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, Virgül (,) Bir cümlede birbiri ardınca sıralanan, eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını birbirinden ayırmak için İnsanlar sevgiden, özlemden, dostluktan, anılardan her geçen gün daha çok uzaklaşıyorlar. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için Eve gelmiş, bulamamış beni. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için Beklediğimiz konuklar, emin ol, gelmeyecekler. Yazıda başkasından alınan bir söz tırnak içine alınmamışsa bu sözün sonuna virgül konur: Seni çok özlüyorum, dedi. Konuşma metinlerinde seslenme sözcüklerinden sonra Bayanlar ve Baylar, Sevgili babacığım, Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen sözcüğü belirtmediğini, onun tamlayanı olmadığını göstererek anlam karışıklığını gidermek için İhtiyar, adama gülümsüyordu. Genç, çocuğu öptü.

4 Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK Yayınları, Ankara, NOT: Metin içinde ve, veya, yahut, hem hem, ya ya, da/de bağlaçlarından sonra; zarf-fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra, şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Noktalı Virgül (;) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için Dayımın çocukları Ali, Ayşe, Ceren; teyzemin çocukları Ecem, Kerem bize geldiler. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için Üzülmekten, ağlamaktan yorgun düşmüş; saatlerce uyumuştu. İki Nokta (:) Kendisinden sonra açıklama yapılacak veya örnek verilecek cümlenin sonunda Sevdiğim aylar şunlardır: Ağustos, Eylül. NOT: İki noktadan sonra gelen bölümün büyük harfle yazılıp yazılmama kuralı şöyledir: Bağımsız bir cümle ise bu cümlenin ilk sözcüğü büyük harfle, yalnızca örnekler sıralanıyorsa ilk örnek küçük harfle yazılır. Edebî metinlerde karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra konur: Seza: - Beni bırak! Ela: - Ölsem bırakmam. Üç Nokta ( ) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda Ne yazık ki gelemedi bir türlü, sevdiklerim, annem, ablam, kardeşim Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine Kavgaya Hanım da karışmış. Alıntılarda atlanmış bölümleri göstermek için

5 Servise alınalı üç ay olmuştu Keşfedilmekten korkan, kaçak bir suçluydu sanki. (Orhan Kemal) Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır, karşılık verilmediği anlaşılır: -Nasılsın? - -Niye cevap vermiyorsun? - Soru İşareti (? ) Soru bildiren cümle veya sözlerin sonunda Sizi dinleyen yok mu? Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için 1895 (?) yılında doğmuş. Bizim evden kendi evine 20 dakikada (?) gidebiliyormuş. NOT: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur: Beni mi, Derya yı mı görmek istiyor? Ünlem İşareti (! ) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonunda Canımı sıkma benim! Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra Hey, sen! Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti Çok akıllı (!) bir çocukmuş.

6 Kısa Çizgi (- ) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda Irmaktan su taşıyan çocuklar dağ yolunda bir ihtiyar ada-mın yattığını haber verdiler. (Refik Halit Karay) Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için Çekirdek ailemizde -annem, babam ve ben- çok mutluyuz. Kelimeler arasında -den...-a, ve, ile, ila, arasında anlamlarını vermek için Türkçe-Almanca Sözlük, Ankara- Karabük yolu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fiil kök ve gövdelerini göstermek için gel-, yazdır-, öp-. Eklerin başına konur: -lık, -ış. Uzun Çizgi ( ) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Haydi, yürü! Geç kalıyoruz. Eğik Çizgi ( / ) Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur: Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında / Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum / Yolumun karanlığa saplanan noktasında / Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. (Necip Fazıl KISAKÜREK) Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur: Bilge Sok. A-2 Blok 4/5 Sıhhıye/ ANKARA Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 05/02/2005. Tırnak İşareti ( ) Doğrudan alıntıları göstermek için Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

7 Özel olarak belirtilmek istenen, vurgulanmak istenen sözleri göstermek için Güven duyulmayan, eli uzunca biriydi. Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır: İnce Memed in yazarı Yaşar Kemal dir. Bibliyografik künyelerde makale adları tırnak içinde verilir: Talat Tekin, İslam Öncesi Türk Şiiri, Türk Dili; 409 (Ocak 1986), s Tek Tırnak İşareti ( ) Tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için Ayça: Romanlar içinde Kuyucaklı Yusuf benim için ayrı bir öneme sahiptir. dedi. Kesme İşareti ( ' ) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için Atatürk e, Yozgat ın, Türkiye Cumhuriyeti ne. Kişi adlarından sonra getirilen unvanların ekleri ayırmak için Sevgi Hanım a, Salih Bey den. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: TBMM'nin, BM den. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1982 den, 15 inci. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler; özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:

8 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığına, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne, Türklük, Denizliler. Parantez ( ( ) ) Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamaların başına ve sonuna konur: Hüseyin Baykara, yıllarında Horasan tahtında (Herat ta) oturan Temürlü hükümdarıdır. NOT: Parantez içinde bulunan özel isimler ve yargı bildiren anlatımlar büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalama işareti getirilir. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için Ne içindeyim zamanın Ne de büsbütün dışında; Yekpare geniş bir anın Parçalanmış akışında, Bir garip rüya rengiyle Uyumuş gibi her şekil, Rüzgarda uçan tüy bile Benim kadar hafif değil. (Ahmet Hamdi Tanpınar) Köşeli Ayraç ( [ ] ) Ayraç içerisinde tekrar ayraç kullanılması gereken durumlarda köşeli ayraç Garip Akımı şairlerinden olan Orhan Veli Kanık ın (diğerleri, Melih Cevdet Anday [ ], Oktay Rıfat Horozcu [ ] ) şiirleri gündelik yaşamın izlerini taşır.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER A.

BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER A. NOT: Bu dosyadaki bilgiler, TDK Yazım Kuralları sayfasından alınmıştır. Öncelikle bilmeniz istenen ve sorumlu olduğunuz bilgiler, renkli olarak işaretlenmiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

Değerlendirme: 335 kelime ile yazılmıştır.

Değerlendirme: 335 kelime ile yazılmıştır. Verilen konu ile ilgili bir düz yazı: İnsanlar sadece ekmeye değil sevgiye de acıkmışlardır. Rahibe TEREZA (metnin 300-350 kelime içermesi gerekmektedir.) Metinde: - Konu ile ilgili kendi düşüncelerinizi

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN Giriş : İnsan hayatı ve evren birbirini tamamlayan zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Biri olmadan diğerinin varlığını ve değerini anlamamız mümkün olmaz. Erkek-dişi,

Detaylı

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

PARAGRAF BİLGİSİ -I. Anlatım Birimi Olarak Paragraf

PARAGRAF BİLGİSİ -I. Anlatım Birimi Olarak Paragraf PARAGRAF BİLGİSİ -I Anlatım Birimi Olarak Paragraf 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. Bir paragrafın ilk kelimeleri... olamaz. Kelime türlerinden biri olan... betimleme paragraflarında

Detaylı

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ * ÖZ: Bu çalışma, söz varlığı araştırmalarında karşılaşılan temel güçlüklere kısaca değinmek, bunlara çözüm yolları getirmek

Detaylı

BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE *

BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE * BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE * Dr. Sedat BALYEMEZ sedatbalyemez@yahoo.com Özet Bildirme eki DIr/-DUr, günümüz Türkçesinde sıkça kullanılan bir ektir. Bu ekin başlıca üç işlevi

Detaylı

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ *

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 60 TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * ÖZET Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Genel Bilgiler... 3. Amaç.. 3. Konu Seçimi. 3. Hipotez Kurma. 3. Tez Önerisi.. 4. Sayfa Say.. 4. De erlendirme... 4. Tezin ekil ve Kapsam...

Genel Bilgiler... 3. Amaç.. 3. Konu Seçimi. 3. Hipotez Kurma. 3. Tez Önerisi.. 4. Sayfa Say.. 4. De erlendirme... 4. Tezin ekil ve Kapsam... Tez Çal mas Nas l Yap r? çindekiler Genel Bilgiler... 3 Amaç.. 3 Konu Seçimi. 3 Konuyu S rland rma 3 Hipotez Kurma. 3 Tez Önerisi.. 4 Sayfa Say.. 4 De erlendirme... 4 Tezin ekil ve Kapsam... 5 Tezin Ön

Detaylı

Türkçe Kitabımız Batı Trakya nın Edebiyatı, Gazete ve Dergi Metinleri

Türkçe Kitabımız Batı Trakya nın Edebiyatı, Gazete ve Dergi Metinleri 20.5x20 A:Layout 1 2/18/08 9:00 PM Page 1 PEM PROGRAMI ÇALIŞMALARI Türkçe Kitabımız Batı Trakya nın Edebiyatı, Gazete ve Dergi Metinleri HAZIRLAYANLAR: Aydın Bostancı Dimos Yağcıoğlu Evren Dede Herkül

Detaylı

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı.

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. AD NEDĠR? 1 Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. Yukarıdaki tümcede geçen adam, ümit, karar, torun, sağ, sol, gökyüzü sözcükleri,

Detaylı

MUSTAFA KUTLU NUN BU BÖYLEDİR VE YILDIZ RAMAZANOĞLU NUN MEHTAP ADLI HİKÂYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET

MUSTAFA KUTLU NUN BU BÖYLEDİR VE YILDIZ RAMAZANOĞLU NUN MEHTAP ADLI HİKÂYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 123-132, ANKARA-TURKEY MUSTAFA KUTLU NUN BU BÖYLEDİR VE YILDIZ RAMAZANOĞLU NUN MEHTAP ADLI HİKÂYELERİ ÜZERİNE

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU Ekim, 2012-1- Enstitü Hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI*

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* Yakup ALAN** Özet Millet olarak edebiyatı hayatımızın bir parçası haline getirmiş bulunmaktayız. Karşılaştığımız herhangi

Detaylı

SEVDAYA MI TUTULDUM?

SEVDAYA MI TUTULDUM? SEVDAYA MI TUTULDUM? Orhan Veli Kanık (İstanbul, 13 Nisan 1914 14 Kasım 1950) Galatasaray Lisesi, Ankara Gazi İlkokulu ve Ankara Erkek Lisesi nden sonra bir süre İÜEF Felsefe Bölümü ne devam etti (1932-36).

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı