Ders Kodu: KIM Dersin Amaçları: Terpenlerin ve Steroidlerin eldesi, tanınması, izolasyonlarının öğrenciye aktarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders Kodu: KIM 5501. Dersin Amaçları: Terpenlerin ve Steroidlerin eldesi, tanınması, izolasyonlarının öğrenciye aktarımı"

Transkript

1 Ders Bilgi Formu () Terpenler ve Steroidler KIM 5501 Saatler/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K Birinci yıl birinci dönem -İngilizce *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Mansur HARMANDAR Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum ve uygulama, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Terpenlerin ve Steroidlerin eldesi, tanınması, izolasyonlarının öğrenciye aktarımı I. Hafta Terpenlerin ve steroidlerin biyosentez oluşum basamakları II. Hafta Acylic terpenlerin, monocyclic terpenlerin, bicyclic terpenlerin, tanınmaları III. Hafta Monoterpenler, eldeleri ve tanımaları IV. Hafta Monoterpenlerin biyolojik aktiviteleri V. Hafta Sesquiterpenlerin, eldeleri, biyosentezleri ve tanımaları VI. Hafta Sesquiterpenlerin biyolojik aktiviteleri VII. Hafta Diterpenlerin, eldeleri, biyosentezleri ve tanımaları VIII. Hafta Diterpenlerin biyolojik aktiviteleri IX. Hafta Triterpenlerin, eldeleri, biyosentezleri ve tanımaları X. Hafta Triterpenlerin biyolojik aktiviteleri XI. Hafta Ara Sınav XII. Hafta Tetraterpenlerin, eldeleri, biyosentezleri ve tanımaları XIII. Hafta Polyprenler XIV. Hafta Steroidlerin, eldeleri, biyosentezleri ve tanımaları XV. Hafta Terpenlerin ve Steroidlerin özel reaksiyonları Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Terpenlerin doğasını tanımlar Steroidlerin doğasını tanımlar Terpenlerin ve Steroidlerin oluşum basamaklarını açıklayabilir Terpenlerin ve Steroidlerin biyolojik önemini hakkında konuşabilir Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Devon TK, Scott AI. Terpenes. In: Handbook of Naturally Occurring Compounds. Volume II, Academim Press New York and London, 1972, pp.: Geissman TA, Crout DHG. Organic Chemistry of Secondary Plant Metabolism. California: Freeman, Cooper and Company; 199. pp.: 4, 217, 241, 291, 293, 300,305, 309. Önerilen Kaynaklar:. 1. Swigar AA, Silverstein RM. Monoterpenes: Infrared, Mass, 1 H NMR and 13 C NMR Spectra, and Kovats İndices, Aldrich Chemical Company, Inc., Wisconsin., pp.: Boiteau P, Pasich B, Ratsimamanga AR. Les Triterpenoids. Paris: Gauthier-Villards; 194. pp.: 3, 32, 184, 49. Ön/yan Koşulları: -

2 Ders Bilgi Formu () Bağ Teorileri KIM I Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Ramazan GÜP 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Anorganik kimyada yeralan bağ teorilerinin incelenmesi. I. Hafta Valens Bağ Teorisi II. Hafta Valens Bağ Teorisi III. Hafta Koordinasyon Bileşiklerine Uygulanışı IV. Hafta Kristal Alan Teorisi V. Hafta Kristal Alan Teorisi VI. Hafta Koordinasyon Bileşiklerine Uygulanışı VII. Hafta Ligand Alan Kuramı VIII. Hafta Ligand Alan Kuramı IX. Hafta Ara sınav X. Hafta Koordinasyon Bileşiklerine Uygulanışı XI. Hafta Molekül Orbital Teorisi XII. Hafta Molekül Orbital Teorisi XIII. Hafta Koordinasyon Bileşiklerine Uygulanışı XIV. Hafta Kompleks Kararlılığı XV. Hafta Kompleks Kararlılığı Beklenen Öğrenim Çıktıları: Bilimsel verileri değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlama becerisi kazandırmak, Bilimsel literatur tarama, okuma ve son gelişmeleri takip edebilme becerisi kazandırmak. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav /Odev (%40) + Sınavı (%0) 1. D.F.Shriver, P.W.Atkins, Inorganic Chemistry Oxford University Press (1999) Önerilen Kaynaklar:. 1. G. L. Miessler and D. A. Tarr İnorganik Kimya, Çeviri, Palme Yayıncılık Ankara (2002) Ön/yan Koşulları: -

3 Ders Bilgi Formu () İleri Organik Kimya I KIM 5001 Birinci yıl birinci dönem Zorunlu -İngilizce Saatler/Yerel Kredi T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZLER Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Organik kimyadaki reaksiyonların mekanizmalarını önemli kavram ve tanımlarla birlikte açıklamak, reaksiyon mekanizmalarıyla ilgili örnekler vermek ve değişik mekanizma problemlerini yorumlamaktır I. Hafta Organik reaksiyonların elemanları ve sınıflandırılması II. Hafta Yapı, reaktiflik ve reaksiyon ilişkisi, reaksiyon hız ve reaksiyon mekanizması, reaksiyon mertebesi tayin yöntemleri III. Hafta Nükleofilik Katılma Reaksiyonları IV. Hafta Elektrofilik Katılma Reaksiyonları V. Hafta Elektrofilik Katılma Reaksiyonları VI. Hafta Eliminasyon (Çıkarma) Reaksiyonları VII. Hafta Eliminasyon (Çıkarma) Reaksiyonları VIII. Hafta Ara sınav IX. Hafta Yer değiştirme (Sübstitüsyon) Reaksiyonları X. Hafta S N 1 Reaksiyonları, S N 2 Reaksiyonları XI. Hafta S N 1 Reaksiyonları, S N 2 Reaksiyonları XII. Hafta Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonlarının Eliminasyon Reaksiyonlarıyla Karşılaştırılması XIII. Hafta Sübstitüsyon ve Eliminasyon Reaksiyonlarının Reaktifliklerinin RX Yapısına Bağlı Olarak Karşılaştırılması XIV. Hafta Elektrofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları XV. Hafta Elektrofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları - Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Organik reaksiyonları önceden öngörebilir. Nükleofilik, ve elektrofilik reaksiyonlar hakkında konuşabilir. Elde ettiği bilgileri kullanarak Organik Bileşikleri üç boyutlu düşünebilir. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1) Solomons- Organic Chemistry 2) Ralph J. Fessenden, Joan S. Fessenden den çeviri Organik Kimya çeviri: Tahsin Uyar Önerilen Kaynaklar: 1. Organik Kimya dergileri Ön/yan Koşulları: -

4 Ders Bilgi Formu () ESER ELEMENTLER ve ANALİZ YÖNTEMLERİ KIM 5505 Saatle/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K I_I *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMIRAK *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap Dersin Amaçları: - 1. Eser element analizlerinin metodolojisini kavramaları ve elde edecekleri sonuçların doğruluğu ve kesinliğini değerlendirebilmelerini sağlamak. 2. Modern Analitik Kimyada eser element tayinlerinde kullanılan analiz tekniklerinin geniş bir aralığını tanıtmak. 3. Analitik Kimyada eser element tayinlerinde kullanılan temel analitik ve enstrümantal yöntemlerin dayandığı prensipler ve analizi etkileyen faktörler açısından incelenmesi. 4. Analiz yöntemlerinin seçilmesinde göz önüne alınması gereken özelliklerin incelenmesi I. Hafta Eser element analizine giriş ve metodoloji II. Hafta Önderiştirme işlemi, önemli reaktifler ve kullanım alanları III. Hafta Analiz yöntemlerinin seçilmesinde gözönüne alınması gereken özellikler IV. Hafta İyon değiştiriciler ile ilgili temel kavramlar V. Hafta Çözücü ekstraksiyonu ile ilgili temel kavramlar VI. Hafta Örneklerin analize hazırlanması VII. Hafta ARASINAV VIII. Hafta Tek eser element analizleri IX. Hafta Multi eser element analizleri X. Hafta Gravimetrik analiz yöntemleri XI. Hafta Kolorimetrik yöntemler XII. Hafta Kolorimetrik yöntemler XIII. Hafta Atomik absorpsiyon spektrometresi ile yapılan analizler XIV. Hafta ICP ile yaılan analizler XV. Hafta ICP ile yaılan analizler FİNAL SINAV Beklenen Öğrenim Çıktıları: 1.Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini Kimya Bölümü alanında uygulama becerisi 2- Deney tasarlama ve sonuçları yorumlama becerisi 3- Proses tasarlama becerisi 4- Sistemi irdeleme ve sonuç olarak geliştirme becerisi 5- Disiplinlerarası çalışma yürütebilme becerisi - Etik sorumlulukları kavrama becerisi 7- Analitik Kimyada eser elementlerin analizi ile ilgili temel kavramları tanımlar. 8- Eser element tayin yöntemleri ile ilgili kuramsal temelleri kavrar Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) ve yıl sonu sınav (%0) Önerilen Kaynaklar: Temel Analitik Kimya: Prof.Dr. Reşat Apak, Istanbul University Press (in Turkish), 1997, Istanbul (ISBN: ).Analytical Chemistry: G.D. Christian, John Wiley&Sons, 2004, USA (ISBN: ).Modern Analytical MethodsD. Bettridge and H.E. Hallam The Chemical Society, 1979, London, U.K.Konu ile ilgili güncel literatürler. Ön/yan Koşulları: -YOK

5 Ders Bilgi Formu () İleri Analitik Kimya I KIM Zorunlu Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Ahmet BALCI T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: anlatım Dersin Amaçları:, Bu dersin amacı öğrencilere daha karmaşık analitik sorunların çözümünde gerekli temel bilgileri vermektir. I. Hafta Kimyada veri işleme ve değerlendirme II. Hafta Kimyasal dengenin genel Kavramları III. Hafta Asit baz dengeleri IV. Hafta Acid baz titrasyonları V. Hafta Komplek oluşumuna dayalı titrasyonlar VI. Hafta Çökelme titrasyonları VII. Hafta Spectrometri VIII. Hafta Atomic Specrtrometric methods IX. Hafta Ara sınav X. Hafta Solvent ekstraksiyonları XI. Hafta Kromatografik metodlar XII. Hafta Laboratuarda otomasyon XIII. Hafta Çevresel analizler XIV. Hafta Kinetik metodlar ve analiz XV. Hafta Elektokimyasal piller ve potansiyeller Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda karmaşık analitik problemleri çözer ve açıklar, Bir kimyasal reaksiyonu tanımlar Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav (%40) + Sınavı (%0) Analytical Chemistry ;G.D., Christian; John Wiley ve Sons, 1994, Önerilen Kaynaklar:. Ön/yan Koşulları: Yok

6 Ders Bilgi Formu () İleri Analitik Kimya I KIM dönem Zorunlu Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Ülkü ANIK T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenciler sulu ortamda asit-baz dengelerine ilişkin hesaplamaları, nitel ve nicel analizde uygulamalarını öğreneceklerdir. Analitik Kimyanın önemi, sulu çözeltide oluşan asit- baz, dengelerine ilişkin kavramlar ve bu dengelere ilişkin volumetrik uygulamalar I. Hafta Analitik Kimyanın amacı ve kimyasal analizin adımları, derişim, kimyasal denge ve etkinlik II. Hafta III. Hafta IV. Hafta Sulu ortamda basit asit-baz dengeleri Çözelti ph ı, kuvvetli asitler ve bazlar Sulu çözeltilerinde zayıf asit dengeleri, asitlik sabitleri V. Hafta Sulu çözeltilerinde zayıf baz dengeleri, VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Zayıf asitlerin ve bazların tuzları Tamponlar ve tampon kapasitesi Poliprotik asitler ve tuzları Ara sınav X. Hafta Belli ph da ayrışan türlerin kesirleri XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Poliprotik asitler için tampon hesaplamaları Volumetrik titrasyonlara giriş Kuvvetli asit-kuvvetli baz titrasyonu Zayıf asitlerin kuvvetli bazlarla titrasyonu Titrasyon sonu saptanması, indikatörler, titrasyon yanılgısının hesaplanması Beklenen Öğrenim Çıktıları: Analitik Kimya bilim dalının içeriğinin ve temel kavramların tanımlanması Sulu çözeltilerde asit-baz dengelerinin anlaşılması Çözeltide iyonlar arasındaki etkileşimleri kavrayabilme Nicel analizde ph nin önemini kavrayabilme Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Analitik Kimya, Prof. Dr. Hüseyin Tural, 2004, Ege Üniversitesi Yayınları 2. Analitik Kimya D.Skoog, D. M. West, F.J. Holler Çeviri Editörleri E. Kılıç, F. Köseoğlu, 1999, Bilim Yayıncılık 3. Analytical Chemistry, J.G.Dick, 1973, Mc Graw Hill İnc. Önerilen Kaynaklar:. 1. Analitik Kimya Daniel C.Harris Editör Güler Somer, 1994, Gazi Büro Kitabevi 2. Analytical Chemistry, Sixth Ed., G.D. Christian., John Wiley Sons, Inc., 2004 Ön/yan Koşulları: Yok

7 FBE FORM_Ders Bilgi Formu Ders Bilgi Formu () EMÜLSİYON, KÖPÜK, AEROSOL KİM 5507 Yüksek Lisans I-I Saatler/Yerel Kredi: T 3 U L K *Öğretim Eleman(lar)ı: M.Hamdi Karaoğlu Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü anlatım Dersin Amaçları: : Emülsiyon, Köpük ve Aerosol sistemlerin anlamını, kullanıldığı yerleri ve önemini açıklamak, Emülsiyon, Köpük ve Aerosol sistemlerin hazırlanması ve özelliklerinin verilmesidir. I. Hafta Emülsiyon, Köpük ve Aerosol Nedir? II. Hafta Emülsiyonların Yapısı ve Emülzatörler III. Hafta Emülziyonların Kıvamı IV. Hafta Emülziyonların Pratik Uygulaması V. Hafta Emülziyonları Yok Etme Yolları VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Köpüğün Hazırlanması Teknikte Köpüklerin Önemi Ara Sınav Köpüğün Bozulması X. Hafta Aerosolleri Hazırlama metotları ve Dağıtma metodu ile Aerosol Hazırlanması XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Yoğunlaştırma Metodu ile Aerosol Hazırlanması Kimyasal Metotla Aerosol Hazırlanması Aerosollerin Bozulması Aerosol Araştırmalarının Önemi Beklenen Öğrenim Çıktıları: Emülsiyon, Köpük ve Aerosol sistemlerin endüstri ve diğer sanayilerde öneminin kavranmış olması Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav (%40) + Sınavı (%0) Kolloid kimyası, Prof Dr. Tevfik Atalay Selçuk Üniversitesi. KONYA Önerilen Kaynaklar: 1. D.J.Show, Introduction to colloid and surface chemistry, Wutter Worth, (1970). Ön/yan Koşulları:Yok

8 FBE FORM_Ders Bilgi Formu Ders Bilgi Formu () KİMYASAL ADSORPSİYON KİNETİĞİ KİM 5509 Yüksek Lisans Programı:KİMYA I-I Saatler/Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: M.Hamdi Karaoğlu T 3 U L K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü anlatım Dersin Amaçları: Bu derste, adsorpsiyon kinetiği detaylı tartışılacak ve açıklanacaktır. I. Hafta Adsorpsiyonun tanımı, Adsorpsiyonun önemi ve adsorpsiyon türleri II. Hafta Adsorpsiyon izotermi nedir III. Hafta Adsorpsiyon izotermleri IV. Hafta Çözeltilerin adsorpsiyonu, ikili sıvı karışımının adsorpsiyonu, seçimli adsorpsiyon, iyon değişimi, bazı önemli adsorpsiyon modelleri V. Hafta Reaksiyon hızı, reaksiyon derecesi ve molekülerite VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Adsorpsiyon Kinetiği ve Denge Reaksiyon Hız Sabiti Ara Sınav Reaksiyon Derecesinin Tayini X. Hafta Reaksiyon hızı üzerine sıcaklığın etkisi ve Aktivasyon Enerjisi XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Çarpışma Teorisi Adsorpsiyon kinetiği(sözde Birinci dereceden, ikinci dereceden adsorpsiyon kinetiği, İntra partikül Difüzyon) Por Difüzyon kinetiği Adsorpsiyon Termodinamiği (Adsorpsiyon Serbest Enerjisii, Adsorpsiyon Entalpisi ve adsorpsiyon Entropisi) Beklenen Öğrenim Çıktıları: Adsorpsiyon kinetiğinin fizikokimyasal teorisini detaylı olarak anlamak. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav (%40) + Sınavı (%0) None Önerilen Kaynaklar: Ön/yan Koşulları:

9 Ders Bilgi Formu () Kimyasal Adsorpsiyon Kinetiği KIM 5507 Lisans Üstü -Güz Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Nurgün BEŞÜN T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları:., I. Hafta Adsorpsiyonun Teorisi II. Hafta Adsorpsiyona Etki Eden Faktörler III. Hafta Adsorbentlerin tipleri IV. Hafta Adsorpsiyonun Mekanizması V. Hafta Adsorpsiyonun Mekanizması Konusundaki Modeller VI. Hafta Adsorpsiyonun Tipleri VII. Hafta Langmuir ve Freundlich izotermleri VIII. Hafta BET izotermi IX. Hafta Ara sınav X. Hafta Adsorbentlerin karakterizasyonu XI. Hafta Adsorpsiyon sistemlerinin dizaynı XII. Hafta Adsorpsiyonun modellenmesi XIII. Hafta Adsorpsiyon işleminde kütle transferi XIV. Hafta kataliz ve adsorpsiyon XV. Hafta Adsorbentlerin rejenerasyonu Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Önerilen Kaynaklar:. 1. Ön/yan Koşulları: -

10 Ders Bilgi Formu () Katalitik Reaksiyon Kinetiği Ve Katalizörler KIM 5511 Yüksek Lisans 1 - I Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Oğuz Akpolat T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum ve gereksinim duyulan paket programlarda uygulama, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Kimyasal reaktör tasarım esasları ve kimyasal kinetik kavramlarını incelemek, reaksiyon hız ifadelerininin kinetik modellerini çıkarmak, kütle, ısı transfer etkilerini incelemek. I. Hafta Reaksiyon Hızı, Kinetik Kavramları Kimyacılar için II. Hafta Reaksiyonlarda Sıcaklık Etkisi-Arrhenius Yasası Kimyasal üretim III. Hafta Çarpışma Teorisi, Aktif KompleksTeorisi,Unimoleküler Reaksiyonlar Laboratuar anal IV. Hafta Geri Dönüşümsüz Reaksiyonlar İçin Entegre Hız Denklemleri Program algorit V. Hafta Birinci Dereceden Kompleks Reaksiyonlar, Zincir Reaksiyonlar ; Hız Sabtileri ve Denge Kinetik Ölçümlerin Kesinliği Tasarım ve yazı VI. Hafta Genel Karakteristikler, Katı Yüzeylerde Adsorpsiyon, Katalizörlerim Fiziksel Özellikleri Kimyasal analiz VII. Hafta Kemisorpsiyon Oranları ve Denge, Sıvı-Katı Katalitik Reaksiyonların Oranları Verilerin işlenm VIII. Hafta Heterojen Reaksiyonlar, Sabit Yataklı Reaktörler Sonuçların istat IX. Hafta Ara sınav Ara sınav X. Hafta İntrapellet Kütle Transferi Sayısal çözümle XI. Hafta Intrapellet Isı Transferi Optimizasyonda XII. Hafta Kütle Transferi İle Reaksiyon İstatistiksel opti XIII. Hafta Kütle ve Isı Tranferi İle Reaksiyon Mikroorganizm XIV. Hafta Enzimatik Reaksiyonların Kinetiği Nükleer kimyad XV. Hafta Küresel Hız ve Laboratuvar Reaktörleri Örnekle paket p Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Katalitik reaksiyon kinetiğini açıklar Sonuçlarla dönüşüm ilişkilerini yorumlar Isı ve kttle transfer etkilerini ifade eder Reaksiyon hızzı ve kinetik ilişkisinii tanımlar Pratik ve kuramsal çalışmalarda.uygular Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Smith, J.M., Chemical Engineering Kinetics, McGraw-Hill, Inc., (1970) 2. Bailey, J.E., Ollis, D.F., Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, Inc., (198) Önerilen Kaynaklar: - Ön/yan Koşulları: -

11 Ders Bilgi Formu () DENİZ KİMYASI KIM Saatle/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMIRAK *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap Dersin Amaçları: Bu dersin amacı, denizleri çeşitli yönleriyle ele alarak, deniz kirliliği konusunda detaylı bilgiler vermektir. Bu dersin hedefleri ise, denizlerle ilgili temel kavramlar hakkında kapsamlı bilgiler sunmak ve sonrada deniz yaşamı ile deniz kirliliği arasındaki arasındaki ilişkiler ve deniz kirlenmesinin kaynakları, izlenmesi ve önlenmesi konuları üzerinde durmaktır. I. Hafta Denizlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, II. Hafta Denizlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, III. Hafta Denizlerde biyojeokimyasal süreçler, deniz kirliliğinin tanımı IV. Hafta Denizlerde biyojeokimyasal süreçler, deniz kirliliğinin tanımı V. Hafta Deniz kirleticilerin sınıflandırılması, denizlerde kirletici kaynakları ve girdileri, atmosferik girdiler VI. Hafta Deniz kirleticilerin sınıflandırılması, denizlerde kirletici kaynakları ve girdileri, atmosferik girdiler VII. Hafta ARASINAV VIII. Hafta Kirleticilerin denizel organizmalardaki birikim mekanizmaları IX. Hafta Kirleticilerin denizel organizmalardaki birikim mekanizmaları X. Hafta Günümüzde dünya denizlerindeki kirlenme düzeyleri, XI. Hafta Günümüzde dünya denizlerindeki kirlenme düzeyleri, XII. Hafta Deniz kirliliğinin uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi, XIII. Hafta Avrupa topluluğunun deniz kirliliği politikaları XIV. Hafta Deniz kirliliğini önlemek için yapılan ulusal düzenlemeler, XV. Hafta Deniz kirliliği konusundaki uluslararası anlaşmalar Beklenen Öğrenim Çıktıları: 1.Deniz suyu özellikleri ve deniz ortamı kirleticileri hakkında bilgi kazandırmak 2.Kirleticilerin deniz deki birikim mekanizmaları hakkında bilgiler kazandırmak Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) ve yıl sonu sınav (%0) Marine chemistry (Dean F. Martin) Preliminary edition Önerilen Kaynaklar: Marine chemistry (Dean F. Martin) Preliminary edition Konu ile ilgili güncel literatür. Ön/yan Koşulları: -YOK

12 Ders Bilgi Formu () İLERİ VOLTAMMETRİK TEKNİKLER KİM dönem Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Ülkü ANIK T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kuramsal anlatım Dersin Amaçları: İleri voltammetrik tekniklerin temel ilkeleri ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmak -Voltammetrinin temel ilkeleri, normal puls ve diferansiyel puls, kare dalga, doğrusal taramalı, döngüsel voltammetri ve sıyırma voltammetrisi yöntemleri ve uygulamaları I. Hafta Elektroanalitik kimyanın temel ilkeleri II. Hafta III. Hafta IV. Hafta Kondüktometri, potansiyometri ve amperometri Voltammetri ve polarografi Voltammetrik yöntemlerde kullanılan elektrotlar V. Hafta Normal puls ve differansiyel puls voltammetrisi VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Kare dalga voltammetrisi Doğrusal taramalı voltammetri Döngüsel voltammetri Ara sınav X. Hafta Döngüsel voltammetriyle mekanizma belirlenmesi XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Döngüsel voltammetriyle mekanizma belirlenmesi Sıyırma voltammetrisi Ödev Sunumu ve Tartışma Ödev Sunumu ve Tartışma Ödev Sunumu ve Tartışma Beklenen Öğrenim Çıktıları: Farklı analitlere yönelik uygun voltammetrik yöntemin belirlenmesi Duyar analiz amaçlı kullanılacak voltammetrik yöntemler Mekanizma aydınlatmada kullanılacak voltammetrik teknikler Literatür araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme, güncel gelişmeleri takip edebilme Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. H. Tural, H. İ. Gökçel, F. N. Ertaş, Entrümental Analiz ve Elekroanalitik yöntemler, Ege Üniv. Yayınları, 200. Önerilen Kaynaklar:. Ön/yan Koşulları: -

13 Ders Bilgi Formu () AĞIR METAL KİRLİLİĞİ KIM Saatle/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMIRAK *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap Dersin Amaçları:. Ağır metaller ve çevresel önemi, ağır metal kirliliğine neden olan önemli endüstriler, alıcı su ortamları için deşarj standartları, atıksudan ağır metalleri giderim yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulamalarına ilişkin örnekler, geri kazanım ve yeniden kullanımı içeren temiz teknolojiler hakkında bilgi vermek I. Hafta Giriş ve tanımlar II. Hafta III. Hafta Ağır metaller ve çevresel önemi. Ağır metallerin su ortamındaki kimyasal fyapıları IV. Hafta Ağır metal kirliliğine neden olan önemli endüstriler: metal kaplama, metal parlatma, deri, akü, boya ve pigment endüstrileri vb. V. Hafta Ağır metal kirliliğine neden olan önemli endüstriler: metal kaplama, metal parlatma, deri, akü, boya ve pigment endüstrileri vb. VI. Hafta Alıcı su ortamları için deşarj standartları. VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Atıksudan ağır metalleri giderim yöntemleri. Atıksudan ağır metalleri giderim yöntemleri. Arasınav X. Hafta Atıksudan ağır metalleri giderim yöntemleri. XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Atıksudan ağır metalleri giderim yöntemleri. Giderim yöntemlerinin uygulamalarına ilişkin örnekler. Giderim yöntemlerinin uygulamalarına ilişkin örnekler. Geri kazanım ve yeniden kullanımı içeren temiz teknolojiler. Geri kazanım ve yeniden kullanımı içeren temiz teknolojiler. Sınav Beklenen Öğrenim Çıktıları: Ağır metaller ve ağır metallerin çevresel öneminin yanısıra, ağır metal kirliliğine neden olan önemli endüstriler ve bu endüstrilere ait atıksuların arıtımında kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olurlar Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) ve yıl sonu sınav (%0) Önerilen Kaynaklar: 1. Haas, C.N., Vamos, R.J., Hazardous and Industrial Waste Treatment, Prentice Hall, New Jersey, Chemical Water Treatment, Principles and Practice, Edited by H.Roques, Translated by S. Altmann, VCH Publishers Inc., Bowen H.J. M., Environmental Chemistry of the Elements. ISBN Konuyla ilgili çeşitli makaleler, bildiriler vb. Ön/yan Koşulları: -YOK

14 FBE FORM_Ders Bilgi Formu RADYASYON KİMYASI KİM Saatler/Yerel Kredi: 3 / 3 T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof.Dr. Gül Asiye AYÇIK Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü anlatım, power point kullanım Dersin Amaçları: Radyasyon kimyası ve temel prensipleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, I. Hafta Radyasyonun maddeyle etkileşimi, radyasyon birimleri, iyon çifti kavramı, gama-ışınlarının maddeyle etkileşimi, fotoelektrik etki, Compton saçılması, çift oluşumu, II. Hafta Elastik ve inelastic saçılmalar, doğrusal enerji transferi, etkin kesit, III. Hafta IV. Hafta Ağır yüklü partikül etkileşimi, ulaşım uzaklığı, durdurucu kuvvet, beta-parçacık etkileşimleri, Bremsstrahlung ışıması, Cerenkov ışıması ve beta saçılması, Nötron etkileşimleri, positron ve hızlı elektronların etkileşimi, foton etkileşimleri, V. Hafta Birim uzaklıktaki enerji kaybı, attenuation, madde içinde enerji transferi ve enerjinin soğurulması, toplam soğurma katsayısı, VI. Hafta Radyasyon tayini ve ölçümleri, radyasyon dedektörlerinin genel özellikleri, enerji ayrılması, dedeksiyon verimi, ölü zaman, sayım istatistiği, VII. Hafta Gazlı dedektörler, iyonlaşma odası, orantılı sayıcılar, Geiger Mueller sayıcılar, sintilasyon sayıcılar, sintilasyon dedektörleri, fotoçoğaltıcı tüpler, sintilatör kullanan radyasyon spektrometreleri VIII. Hafta Yarı iletken dedektörler, yarıiletken diot dedektörler, lityum drifted germanyum dedektörler, IX. Hafta Diğer katı hal dedektörleri, nötron dedektörleri ve nötron spektroskopisi, yavaş ve hızlı nötron dedeksiyonu ve spectroskopisi, X. Hafta Ara Sınav veya ödev sunumları XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Çeşitli dedektör tipleri: Cerencov dedektörleri, fotografik emülsiyon, çok kanallı düzlem dedektörler, termolüminesans dozimetreler, iz dedktörleri, aktivasyon ile nötron dedekdiyonu, Temel dedektör elektroniği ve puls prosessing, radyasyon dedeksiyonu fiziği ve elektroniği, radyasyon dedeksiyonunun nükleer enerji, radyolojik bilimler, radyasyon korunması, medikal fizik ve görüntüleme, endüstriyel güvenlik ve control sistemlerinde kullanımı, Radyasyon zırhlamasının temel prensipleri, radyasyon cihaz ve sistemlerin zırhlanması: material ve tasrım, Enerji transferi ve radyasyon dozu, radyasyon-malzeme etkileşimleri, iyonlaştırıcı radyasyonun insane bedeni üzerine etkisi, organlar için izin veriln doz değerleri, Beklenen Öğrenim Çıktıları: Radyasyon kimyası ve temel prensipleri konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması, Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:%50 final; %50 ara sınav (veya ödev) -- Önerilen Kaynaklar: Experiments in Radiochemistry, Theory and Practice, D. D. Sood, S. B. Manohar, A. V. R. Reddy, Experiments for Training in Nuclear and Radiochemistry, S. Mobius, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Radiochemistry and Nuclear Chemistry, G. R. Choppin, Jan-OlovLiljenzin and J. Rydberg, Experiments for Training in Nuclear and Radiochemistry, S. Mobius, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Radiation Detection and Measurement, Clenn F. Knoll, ISBN , John Wiley & Sons, 2000 Konuyla ilgili kitap, yayın ve raporlar Ön/yan Koşulları:--

15 FBE FORM_Ders Bilgi Formu NÜKLEER KİMYA KİM T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof.Dr. Gül Asiye AYÇIK Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü anlatım, power point kullanım Dersin Amaçları: Ders içeriği konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak; bu derste öğrenilenlerin öğrencilerin gelecekteki çalışmalarında yeni ufuklar ve uygulama alanları açmasını sağlamaya katkıda bulunmak. I. Week Nükleonlar, atom çekirdeğinin yapısı ve özellikleri, kütle ve yük, nükleeer kimyada kütle-enerji ilişkileri, II. Week Nükleer yarıçap, enerji ve momentumun korunumu, bileşik çekirdek oluşumları, III. Week Nükleer moment, bağlanma enerjisi, yarı amprik kütle denkliği, kararlılık kuralları, sihirli sayılar, IV. Week Nükleer modeller, kabuki, sıvı damla, Fermi gaz, kollektif ve optik modeller, V. Week Nükleer tepkimeler, nükleer tepkimelerin tip ve enrjileri, Coulomb engeli, nükleer tepkime kesit alanları, etkin çekirdek kesitleri, VI. Week Kararsız çekirdeklerin bozunması, negative ve pozitif beta bozunmaları, electron yakalama, alfa bozunması, gama ışınları yayınımı, iç dönüşüm, VII. Week Radiyoaktivite ve nükleer teorinin değerlendirilmesi, nükleer kuvvetler, madde ve atomaltı partikül kuvvetleri, VIII. Week Nükleer parçacıkların soğurulması, uyarma ve geri uyarma, partikül emisyonları, IX. Week Çekirdekler ve doğal bozunma zinciri tepkimeleri, bozunma zinciri teorisi, radyoaktif bozunma ve oluşma tepkime denklemleri, nükleer parçacıklar ve bozunma kuralları, bozunma enerjisi, nükleer tepkimelerin kinetiği, X. Hafta Ara Sınav veya ödev sunumları XI. Hafta Radyoaktif dengeler, sürekli ve geçici dengeler, yarı ömür ve ortalama ömür tayinleri, XII. Hafta Nükleer bozunma hızları (radyonüklitlerin üretimi), radyoaktif bozunma hızları, radyoaktif bozunma birimleri, radyoaktif bozunma matematiği, bozunma zincirinde ana izotopun bozunması, yavru izotopların oluşması, XIII. Hafta Nükleer tepkime enerjileri, tepkime mekanizmaları, doğrudan etkileşimler ve bileşik oluşumları, XIV. Hafta Özel nülkleer tepkimeler, nükleer fisyon, ani ve gecikmeli fisyon, fisyon ürünleri, nükleer fusyon, bağlanma enerjileri, fisyon ve fusion tepkimelerinde enerji salınımları, ağır iyon ve fotonükleer tepkimeler, XV. Hafta Beklenen Öğrenim Çıktıları: Nükleer kimya ve temel prensipleri konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması, Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:%50 final; %50 ara sınav (veya ödev) -- Önerilen Kaynaklar: Experiments for Training in Nuclear and Radiochemistry, S. Mobius, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Radiochemistry and Nuclear Chemistry, G. R. Choppin, Jan-OlovLiljenzin and J. Rydberg, Experiments for Training in Nuclear and Radiochemistry, S. Mobius, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Radiation Detection and Measurement, Clenn F. Knoll, ISBN , John Wiley & Sons, 2000 Konularla ilgili bilimsel makale ve raporlar Ön/yan Koşulları:--

16 Ders Bilgi Formu () Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler KIM İngilizce Saatler/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum ve uygulama, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Organik bileşiklerin yapılarını belirlemek için kullanılan çeşitli spektrometreleri tanıtmak ve bu spektrometrelerden elde edilen verilerin kullanımını öğrenciye kavratmak I. Hafta Moleküler absorbsiyon spektrometrileri ve organik bileşikler II. Hafta Ultraviyole/Görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometri III. Hafta Ultraviyole/Görünür bölgede elektronik geçişler ve çözücü etkisi IV. Hafta Ultraviyole/Görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometrinin datalarını yorumlanması V. Hafta İnfrared ve Raman spektometriye giriş VI. Hafta İnfrared bölgede molekülleri titreşim hareketleri VII. Hafta İnfrared bölge verilerinin yorumlanması, spektrumların incelenmesi VIII. Hafta Ara Sınav IX. Hafta Moleküler kütle spektrometriye giriş X. Hafta Sert Tekniklerle alınan kütle spektrumlarının incelenmesi ve yorumlanması XI. Hafta Yumuşak Tekniklerle alınan kütle spektrumlarının incelenmesi ve yorumlanması XII. Hafta Nükleer Mağnetik Resonans Spekroskopisine giriş XIII. Hafta 1 H-NMR spektrumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi XIV. Hafta 13 C-NMR spektrumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi XV. Hafta 2D-NMR spektrumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi - Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Organik Bileşiklerin yapı tayininde UV Spektrumu ile ne bilgisini elde edilebileceğini söyleyebilir. Organik Bileşiklerin yapı tayininde FITIR Spektrumu ile ne bilgisini elde edilebileceğini söyleyebilir. Organik Bileşiklerin yapı tayininde MS Spektrumu ile ne bilgisini elde edilebileceğini söyleyebilir. Organik Bileşiklerin yapı tayininde 1 H-NMR ve 13 C-NMR Spektrumları ile ne bilgisini elde edilebileceğini söyleyebilir. Organik Bileşiklerin yapı tayininde iki dimensiyonlu NMR Spektrumları ile ne bilgisini elde edilebileceğini söyleyebilir. Elde ettiği bilgileri kullanarak organik bileşiğin yapısını bulabilir. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Nükleer Manyetik Resonans spektroskopisi, Metin Balcı, ODTU Yayıncılık 2. Principle of Instrumental Analysis, Skoog D.A., Holler F.J., Nieman T.A. Harcourt Brace College Publishers, 5 th Edition, Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, Ender Erdik, Gazi Kitapevi yayınları. Önerilen Kaynaklar:. 1. Talanta, Journal of Analytical Chemistry, Analytical Chemistry, Analytical Chemistry Letters ve ilgili dergiler Ön/yan Koşulları: -

17 Ders Bilgi Formu () İleri Anorganik Kimya I KIM 5005 Güz Dönemi Zorunlu Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Ramazan GÜP T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, soru-cevap, odev Dersin Amaçları: Anorganik kimyadaki önemli bileşiklerin, teknik ve yöntemlerin lisansüstü düzeyde işlenmesi ve değerlendirilmesi. I. Hafta Periyodik Çizelge Ve Periyodik Özellikler II. Hafta Kimyasal Bağlar III. Hafta Kürelerin Istiflenmesi IV. Hafta Metallerin Yapıları V. Hafta Iyonik Bileşikler Ve Katıların Özellikleri VI. Hafta Lewis Yapıları VII. Hafta Değerlik Bağı Kuramı VIII. Hafta Moleküler Orbital Kuramı IX. Hafta I.Ara sınav X. Hafta Tanecikler Arası Etkileşimin Etkileri XI. Hafta Asitler Ve Bazlar XII. Hafta Yükseltgenme Ve Indirgenme XIII. Hafta d-metal Kompleksleri XIV. Hafta Komplekslerin Elektronik Spektrumları XV. Hafta Komplekslerin Elektronik Spektrumları - Beklenen Öğrenim Çıktıları: Anorganik kimyadaki temel kuramları öğrenerek molekül oluşumlarını açıklayabilir, Moleküller arasındaki etkileşimleri irdeleyebilir. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: I. Ara Sınav (%35) + Odev (%15) + Sınavı (%50) N. K. Tunalı ve S. Özkar Anorganik Kimya, 4. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara (1999) Önerilen Kaynaklar:. 1. G. L. Miessler and D. A. Tarr İnorganik Kimya, Çeviri, Palme Yayıncılık Ankara (2002) 2. D.F.Shriver, P.W.Atkins, Inorganic Chemistry Oxford University Press (1999) 3. S. Özkar Anorganik Kimya 5. baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, (2005) Ön/yan Koşulları: -

18 Ders Bilgi Formu () ÇEVRE KİMYASINDA ANALİZ TEKNİKLERİ KIM Saatle/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMIRAK *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap Dersin Amaçları:. Fen bilimleri disiplinindeki su, atıksu ve hava yönetmelikleri çerçevesinde öğrencilerin bilmesi gereken analiz parametrelerinin standartlar, yönetmelikler ve istatistik yöntemler göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve istatistiksel metodlarla yorumlanması. Laboratuar ve analiz koşullarının validasyonunun öğrenilmesi I. Hafta Su, atıksu, hava kirliliği, katı atık, toprak kirliliği parametreleri II. Hafta III. Hafta IV. Hafta Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İdari ve Teknik usuller Tebliği Hava Kalitesi Kontrol Yönetmelikleri V. Hafta Hava Kalitesi Ölçüm parametreleri ve standart metodları VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ARA SINAV Kimyasal analizlerde yöntemler cihaz seçimi, ölçüm öncesi işlemler X. Hafta İleri analiz teknikleri ( Spektrofotometri - Atomik absorpsiyon spektroskopisi) XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta İleri analiz teknikleri (Kromatografi- gaz kromatografi) Analizlerin raporlanması, Analiz hataları, Analizin doğruluğunu kontrol etme Bilimsel verilerin İstatistiksel metodlar ile analizi ve değerlendirilmesi Validasyon - TS EN ISO 17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarların Yeterliliği İçin Genel Şartlar Validasyon - TS EN ISO 17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarların Yeterliliği İçin Genel Şartlar SINAV Beklenen Öğrenim Çıktıları: Su, atıksu ve hava kirliği yönetmeliklerinin kapsam ve işleyişlerini öğrenir.- Su ve atıksu karakterizasyonu ile hava kalitesi ölçümünde, analiz, ölçüm ve organizasyon becerisini edinir.- Su, atıksu ve hava analizlerinde numune alma, yöntem ve cihaz seçiminin önemini kavrar.- Analizlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması becerisini edinir.- İleri analiz tekniklerinin esaslarını öğrenir.- Farklı istatistik metotlarından yararlanarak analizlerin değerlendirilmesini öğrenir.- Standart metotlardan yararlanarak analizlerin doğruluğunu kontrol edebilme becerisini edinir.- Deney ve laboratuarların yeterliği ile ilgili temel kavramları kavrar Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) ve yıl sonu sınav (%0) Önerilen Kaynaklar: 1. Chemistry for Environmental Engineering, 1994, McGraw-Hill Inc., Fourth Edition, Editors; Clair N. Sawyer, Perry L. McCarty, Gene F. Parkin, ISBN: APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th Edition, Washington DC, Am. Public Health Assoc., Environmental Chemistry, 2000, Lewis Publishers CRC Press LLC, Seventh Edition, Stanley E. Manahan, ISBN: Handbook of Environmental Analysis Chemical Pollutants in Air, Water, Soil and Solid Wastes 1. Pollutants Analysis, 1997, Lewis Publishers CRC Press LLC, Pradnot Patnaik, ISBN: Environmental Engineering Handbook, 1999, Lewis Publishers CRC Press LLC, Irene Liu.. TS EN ISO/IEC17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarların Yeterliliği İçin Genel Şartlar. 7. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 8.Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis, Chunlong Zhang, A John Wiley-Interscience Ön/yan Koşulları: -YOK

19 Ders Bilgi Formu () FİZİKOKİMYA I KİM 5007 Y. Lisans BÖLÜMÜ 1-1 Zorunlu Saatler/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı:Hüseyin Çiçek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Yazı tahtası kullanarak teorik olarak anlatılacak ve konular problem çözülerek pekiştirilecektir. Dersin Amaçları: Dersin öncelikli amacı fizik ve termodinamik kanunlarını kullanarak denge durumunu matematiksel olarak ifade edebilmektir. Ayrıca değişim ve dengenin ölçülebilen niceliklerle ifade edilebilmesini sağlayan faydalı ve basit fonksiyonlar türetmek bir diğer önemli amaçdır. Ders bütünlüğünü sağlamak için bu fonksiyonların uygulmalarına da örnekler verilecektir. I. Hafta Fizikokimyanın tanımı ve tarihçesi. Termodinamik ve Fizikokimya. II. Hafta III. Hafta IV. Hafta Gerçek gazlar ve hal denklemleri Basınç-Hacim işi ve Isı Termodinamiğin birinci yasası V. Hafta Tersinirlik, ısı kapasiteleri, entalpi, hal fonksiyonları ve tam diferansiyel eşitlikler VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Birinci yasa ile ilgili niceliklerin hesaplanması ( U, q, w, H) I. Ara Sınav Termodinamiğin ikinci yasası Entropi, tersinirlik ve tersinmezlik X. Hafta Entropi ve denge, Helmholtz and Gibbs Enerjileri XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta Faz ve madde dengesi Reaksiyonların standart hal termodinamik fonksiyonlarının belirlenmesi ( U, H and G) Termodinamiğin üçüncü yasası Madde dengesinin bir uygulaması Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; - Termodinamiğin sıfırıncı yasasınının manasını bilecek ve ifade edebilecektir. - Hal değişkeni ve fonksiyonunun anlamını öğrenecektir. - Yol ve hal fonksiyonları arasındaki farkı bilebilecektir. - Termodinamiğin birinci yasasının hareketsiz, kapalı bir sistemde yapılan enerji denkliği ile çıkarıldığını bilecektir. - Tersinirlik kavramı ile birlikte termodinamiğin ikinci yasasının nasıl çıktığını bilecektir. - Entropinin çeşitli anlamlarını bilecektir. - Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını kullanarak madde dengesi koşulunu türetebilecektir. - Madde dengesi koşulunu kullanarak dengeyi ifade eden anahtar eşitlikleri türetebilecek ve ifade edebilecektir. - Denge anahtar eşitliklerinin kullanımı sırasında ihtiyaç duyulabilecek termodinamik fonksiyonları hesaplayabilecektir. - Termodinamiğin üçüncü yasasının manasını bilecek ve ne işe yaradığını ifade edebilecektir. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: I. Ara Sınav (%25), II. Ara Sınav (%25) ve (%50) 1) Fizikokimya, Atkins,. Baskıdan çeviri, Bilim Yayıncılık, Ankara, )Physical Chemistry, IRA N. Levine, Sixth Edition, McGraw Hill Int. Edit., New York, USA, 2009 Önerilen Kaynaklar: Fizikokimya, Prof.Dr. Yüksel Sarıkaya, Gazi Kitabevi, Ankara Ön/yan Koşulları: -

20 Ders Bilgi Formu () İnorganik Reaksiyon Mekanizmaları KIM I Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Ramazan GÜP 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Anorganik reaksiyonların işleyiş mekanizmaları, kararlılıkları ve çeşitliliklerinin incelenmesi. I. Hafta Kimyasal Reaktivite II. Hafta İnert ve Labil Bileşikler III. Hafta Ayrışma Tepkimeleri IV. Hafta Takas Tepkimeleri V. Hafta Birleşme Tepkimeleri VI. Hafta Doğrusal Serbest Enerji Bağlantıları VII. Hafta Birleşmeli Mekanizmalar VIII. Hafta Eşlenik Baz Mekanizması IX. Hafta Ara sınav X. Hafta Kinetik Şelat Etkisi XI. Hafta cis- ve trans- Tepkimelerede Yerdeğiştirme XII. Hafta Şelat Halkalarda İzomerlik XIII. Hafta Kare Düzlem Komplekslerde Yerdeğiştirme Tepkimeleri XIV. Hafta Trans- Etki, Bağlı Ligandların Tepkimeleri XV. Hafta Metaller ve Komplekslerin Katalitik Etkileri Beklenen Öğrenim Çıktıları: Bilimsel verileri değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlama becerisi kazandırmak, Bilimsel literatur tarama, okuma ve son gelişmeleri takip edebilme becerisi kazandırmak. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav/ Odev (%40) + Sınavı (%0) 1. D.F.Shriver, P.W.Atkins, Inorganic Chemistry Oxford University Press (1999) Önerilen Kaynaklar:. 1. G. L. Miessler and D. A. Tarr İnorganik Kimya, Çeviri, Palme Yayıncılık Ankara (2002) Ön/yan Koşulları: -

21 Ders Bilgi Formu (İngilizce) Course Name: Technique of Organic Synthesis Program: CHEMISTRY Course Code: KİM 5529 Level of Course: Graduate ECTS Credit: Year-Semester: 1 st year - 1 st semesters Required/Elective: Elective Language: Turkish Hours/Local Credit: Instructor(s): Assoc. Prof. Dr. Mehmet Emin DURU T 3 U 0 L 0 C Teaching Method(s):Theoretical base, and home works and projects Course Objectives: Reactions are commonly encountered in organic chemistry teaching through mechanism Course Content: I. Week Mechanisms of Nucleophilic and Elimination Reactions II. Week III. Week IV. Week Electrophilic Reaction Mechanisms Leaving Hofmann, Michael Addition, Addition-Aldol Reactions Mechanisms Reactions of carbonyl compounds V. Week Wurtz, Heck, Cope Reaction Mechanisms VI. Week VII. Week VIII. Week IX. Week Cyclic and voltage alcohols of synthesis Birch Reduction, Reduction Clemmensen, Wolff-Kishner Reduction Reactions Exam Diels-Alder, Ester Pyrolysis, Fisher Indole Reaction Mechanisms X. Week Methods of synthesis of Carbenes XI. Week XII. Week XIII. Week XIV. Week XV. Week Means of achieving Nitrenes Alder-Ene, Bayer-Williger and Cannizaro Reactions Beckman and Benzylic Acid Rearrangement,, Preparation and Reactions Benzoin Condensation Oxidation reactions: Reaction mechanisms Ozones Synthesis of optically active compounds Exam Anticipated Learning Outcomes: At the end of the course student could Learn about the mechanisms of reactions are frequently encountered in Organic Chemistry, To comprehend in detail the reactions of some names, Learned by comparing different types of recognition and mechanisms of reactions Assessment Method(s): Midterm Exam end/or Project Work (%40) + Exam (%0) Textbook: Tahsin UYAR, Organic Chemistry. Güneş Kitabevi-Ankara-1992 Recommended Reading: 1. Tahsin UYAR, Organic Chemistry. Güneş Kitabevi-Ankara Celal TÜZÜN, Organik Reaksiyonlar, A.Ü. Ankara Pre/co-requisites: No

22 Ders Bilgi Formu () İleri Biyokimya I KIM Zorunlu Saatle/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Yaşar Demir Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, kimya laboratuarlarında uygulama ve ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Biyoenerjinin üretimi, enerji maddelerinin üretimi ve yıkımı ve enerji üretim yolları hakkında bilgi vermek. I. Hafta Biyoenerjetikler ve Termodinamik II. Hafta III. Hafta IV. Hafta Fosforil Grubu Transferi ve ATP, Biyolojik Oksidasyon ve Redüksiyon Tepkimeleri Glikoliz, Aerobik ve Anaerobik Şartlarda Pruvatın Sonu Karbohidrat Yıkımının Düzenlenmesi, Pentoz Fosfat Yolunda Glukozun Oksidasyonu V. Hafta Asetat Üretimi, Sitrik Asit Döngüsünün Reaksiyonları VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Sitrik Asit Döngüsünün Düzenlenmesi, Glioksilat Döngüsü Yağların Sindirimi, Mobilizasyonu ve Taşınması -Oksidasyonu, Keton Cisimleri Ara sınav X. Hafta Amino Gruplarının Metabolik Sonları XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Azot Atımı ve Üre Döngüsü, Amino Asit Yıkımının Yolları Oksidatif Fosforilasyon ve Fotofosforilasyon Karbohidrat Biyosentezi Lipit Biyosentezi Kolesterol, Steroidler ve İzoprenoitlerin Biyosentezi Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Biyolojik enerjiyi anlayabilir Metabolik yollarını öğrenir Yağların sindirimini ve sentezini bilir Amino asitlerin yıkım yollarını bilir Karbohidratların biyosentezini bilir Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Biyokimyanın İlkeleri, Albert L.Lehninger, David L.Nelson and Michael M.Cox, Second Edition, Worth Publishers, New York, 1993 Önerilen Kaynaklar:. 1. Biyokimya (Harper) Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell,Nobel Tıp Kitabevi, Biyokimya, Pamela C. Champe, Richard A. Harvey, Denise R. Ferrier, Nobel Tıp Kitabevi,2007 Ön/yan Koşulları: -

23 Ders Bilgi Formu () İleri Ayırma Teknikleri KIM 5531 Birinci yıl birinci dönem -İngilizce Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Mehmet Emin DURU T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum ve uygulama, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Bileşenlerin matrikslerden saflaştırılma tekniklerini öğrencinin öğrenmesini sağlamak I. Hafta Fiziksel Ayırma Metotları II. Hafta Kromatografiye Giriş III. Hafta Adsorbanlar IV. Hafta Reçineler V. Hafta Hareketli faz sistemleri VI. Hafta İTK (İnce Tabaka Kromatografisi) VII. Hafta KK (Kolon Kromatografisi) VIII. Hafta Ara Sınav IX. Hafta Gaz Kromatografisine Giriş (GC) X. Hafta İnjektörler, ve Kolon Seçimi XI. Hafta Detektörler XII. Hafta Sıvı Kromatografisine giriş XIII. Hafta Kolon Seçimi ve Türevlendirme XIV. Hafta Elektroforeze Giriş XV. Hafta Kapiler Elektroforez Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Ayırmala ilemlerini nasıl yapacağını açıklar Kromatografinin temellerini açıklar ve anlatır Sıvı ve gaz kromatografisini sonuçlarını yorumlayabilir Bir analizi nasıl yapabileceğini anlatır Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Önerilen Kaynaklar:. 1. Journal of Chromatography A, Journal of Chromatography B, International Chromatography journals. 2. Ön/yan Koşulları: - yok

24 Ders Bilgi Formu () Nanokompozitler KIM 5533 Lisans Üstü 1-1 Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Nurgün BEŞÜN T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum ve gereksinim duyulan paket programlarda uygulama, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Dersin temel hedefi, nanokompozit malzemeleri tanımak. Böylece, bu malzemelerin üretim teknolojilerini de tanımak. Bu amaçla üretimde kullanılan tüm matris ve takvive elemanlarını ve bu elemanlardan oluşan kompozitlerin makroskobik ve mikroskobik mekaniksel analizlerini öğretmektir. I. Hafta Kompozit malzemeler, Nanokompozitler II. Hafta Seramik metal nanokompozitler, sol jel sentezli nanokompozitler, termal sprey sentezli nanokompozitler, metal matriks nanokompozitleri III. Hafta seramik nanokompozitler ve mekanik özellikleri IV. Hafta ince-film nanokompozitler, çok tabakalı ve granüler filmler, karbon nanotüp nanokompozitler, V. Hafta nanoboyutlu fonksiyonel nanokompozitler VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta nanokompozit tel uygulamaları nanokompozit tanecik uygulamaları inorganik nanokompozit uygulamaları Ara sınav X. Hafta Tek boyutlu (demetler) İki boyutlu (kil, metal oksitler) XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Üç boyutlu (zeolit) ve amorf maddeler İnorganik-organik nanomalzemeler Tabakalı nanokompozit malzemeler Katmanlı nanokompozit malzemeler (İnterkale edilmiş ve eksfoliye edilmiş) Nanokompozitlerin özelikleri ve uygulama alanları Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Bilimsel araştırma yeteneğini kazanır. Yani malzemeleri tanır. Nanompozit malzemeleri sınıflama yapar. Nanompozitlerin ve diğer malzeme guruplarının üretim yöntemlerini tanır Nanokompozitlerin uygulamaları ve uygulama alanları hakkında fikir yürütür. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Ersoy H, Y., Kompozit Malzeme Literatür Yayınları, İstanbul, (2001) ISBN No: Önerilen Kaynaklar:. 1. Şahin, Y., Kompozit Malzemelere Giriş, 2. Baskı, (200) ISBN No: Merhari, L (Ed.)., Hybrid Nanocomposites for Nanotechnology, Electronic, Optical, Magnetic and Biomedical Applications, Springer (2009) ISBN Ön/yan Koşulları: -

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır DERS ÖĞRETİM PLANI (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır TÜRKÇE 1 Dersin Adı: ÇEKİRDEK FİZİĞİ 2 Dersin Kodu: FZK3004 3 Dersin Türü: Zorunlu, 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2011-2012 6 Dersin

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 ). BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*307 DERSİN ADI ISI AKTARIMI YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI 424*204 Akışkanlar Mekaniği dersini almış olmak KREDİSİ 3 Teori 3

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Ders Adı Cam Bilimi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 456 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : KMU 02 Termodinamik 2 DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

Adsorpsiyon. Selçuk Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II DENEYİN AMACI

Adsorpsiyon. Selçuk Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II DENEYİN AMACI Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II Adsorpsiyon DENEYİN AMACI Çalışmanın amacı katı adsorbent ile çözeltiden adsorbsiyonun denge ve hız

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Analiz Çeşitleri ve Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY Analiz Nitel (Kalitatif) Analiz: Bir örnekte hangi bileşen ve/veya bileşenlerin (atom, iyon, molekül) olduğunun tayinine

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

VII 0 0 6 0 0 3 9. Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

VII 0 0 6 0 0 3 9. Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 406 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 2: A Paketi : - Anaerobik Arıtma Prosesleri - Kanalizasyon Sis. Projelendirilmesi - Katı Atık Bertaraf Yöntemleri B Paketi : - Toprak ve Yer altı S. Kirlenmesi - Proses Kontrolü - Atmosfer

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEM 501 İyon değişimi Seçmeli Güz Çevre Mühendisliği Prof. Dr. İbrahim PEKER DERS SAATİ: 3 AKTS: 7 KREDİSİ:3 Tel:(352) 4374901 (İç hat:),32825

Detaylı

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları Ders Adı Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ders Kodu CEAC 304 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*375 DERSİN ADI Teknik İngilizce-I YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime bağlı

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

1. SINIF (I. YARIYIL)

1. SINIF (I. YARIYIL) 1. SINIF (I. YARIYIL) KIM 101-GENEL KİMYA I (5 0 5) Genel Kimya-I Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini sağlayacak mantığı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Kimyada Özel Konular

Kimyada Özel Konular Kimyada Özel Konular Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5104 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

2. SINIF (III. YARIYIL)

2. SINIF (III. YARIYIL) KIM 201-ANALİTİK KİMYA I (4 0 4) 2. SINIF (III. YARIYIL) Analitik kimya için özellikle önemli olan kimya ilkelerinde eksiksiz bir alt yapı oluşturmak, deneysel bilgilerin doğruluğuna ve kesinliğine karar

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*314 DERSİN ADI Mesleki Yabancı Dil-II YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Seçmeli Seçime

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Deprem Mühendisliği CE 440 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321- Yapı

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI. H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN

11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI. H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN 11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN Ankara 2015 I Nitelik Yayınları 23 11. Sınıf Kimya Konu Anlatımlı / H.Cihan ÇETİNÖZ - Berin PEKMEN Yayına Hazırlama NİTELİK Dizgi-Grafik Tasarım

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 4240204 DERSİN ADI Akışkanlar Mekaniği YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 4 Teori 2 Uygulama 2 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime

Detaylı

DERSİN ADI (Türkçe) Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama DERSİN ADI (İngilizce) Projection and Application in Environmental Engineering DERSİN KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Kaan YETİLMEZSOY (Unvanı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA...

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: ADLİ KİMYA... 1 1.1. Adli Kimya Tanımı... 1 1.2. Adli Kimyanın Kapsamı... 2 1.3. Adli Düşünce Yapısı... 2 1.4. İş Tanımı... 3 1.5. Kişisel Özellikler... 3 1.6. Adli Kimyanın Tarihi...

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. TB: Temel Bilim GE: Genel Eğitim ME: Mühendislik Eğitimi

Ders Tanıtım Formu. TB: Temel Bilim GE: Genel Eğitim ME: Mühendislik Eğitimi Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*401 DERSİN ADI Kimyasal Teknolojiler I YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce KREDİSİ 3 Teori 0 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime Bağlı Zorunlu

Detaylı

Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları

Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modelleme Analiz ve Benzetim ENE 303 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMU 475 Makine Laboratuvarı Programın Adı: Makine Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler

Detaylı

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları Ders Adı Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji Ders Kodu CEAC 511 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Ders Adı Seramikler ve Refrakter Malzemeler Ders Kodu MATE 311 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 5 Ön

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 77 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5102 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Orjinal Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ mgungormus@turgutozal.edu.tr http://www.turgutozal.edu.tr/mgungormus/

Detaylı

Jeotermal Enerji Teknolojileri (ENE 314) Ders Detayları

Jeotermal Enerji Teknolojileri (ENE 314) Ders Detayları Jeotermal Enerji Teknolojileri (ENE 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Jeotermal Enerji Teknolojileri ENE 314 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız.

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. KROMATOGRAFİ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları

Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Makine Mühendisliğine Giriş ME 102 Bahar 1 0 0 1 2.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ KAYIT DUYURUSU ÖNEMLİ UYARILAR LABORATUVAR DERSLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ 05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

Biyoanorganik Kimya (CEAC 412) Ders Detayları

Biyoanorganik Kimya (CEAC 412) Ders Detayları Biyoanorganik Kimya (CEAC 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Biyoanorganik Kimya CEAC 412 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Kodu: KIM 1001. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kimyada temel kavramlarla ilgili teorik anlatım, power point gösterim ve uygulamalar

Ders Kodu: KIM 1001. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kimyada temel kavramlarla ilgili teorik anlatım, power point gösterim ve uygulamalar GENEL KİMYA I KIM 1001 6 1- Güz Zorunlu *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Gül Asiye Ayçık (gulasiye@mu.edu.tr ) T 5 U 0 L 0 K 6 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kimyada temel kavramlarla ilgili teorik anlatım,

Detaylı

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H 1 Cl O O Cl Cl O O Cl 2 3 4 5 6 7 Moleküler Orbital Kuramı ile Asit ve Bazlık Kuvveti NO 3 2 O NO 3 3 O asit baz = tuz su Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları zayıftır. Zayıf asitlerin eşlenik bazları kuvvetlidir.

Detaylı

Kimya Anabilim Dalı Ders Programı

Kimya Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Ders Programı 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Temel Kimya Eğitim İçeriği

Temel Kimya Eğitim İçeriği Temel Kimya Eğitim İçeriği Konu Alanı KA 1 Malzeme Bilgisi KA 2 Kimyasal Karışımların Ayrılması KA 3 Kimyasal Yapıların Araştırılması ve Özellikleri KA 4 Fotomoketrik ve Kromatografik Analizler KA 5 Preparatif

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) 1.Yarıyıl GÜZ YARIYILI DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ DERSİN ADI OPTİK KODU

Detaylı

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Malzemelerin Yüzey İşlemleri MATE 464 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : 0690220134 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER... V 1. LABORATUVARDA KULLANILAN MALZEME VE ALETLER... 1 1.1. Tüpler... 1 1.2. Beher... 1 1.3. Erlenmeyer... 2 1.4. Balonlar... 2 1.5. Mezur... 3 1.6. Pipetler...

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES117 1.Güz 3 0 0 3

Teori (saat/hafta) BES117 1.Güz 3 0 0 3 TEMEL MATEMATİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TEMEL MATEMATİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Teori Laboratuar BES117 1.Güz 3 0 0 3 Yok Türkçe Zorunlu Dersin öğrenme ve Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme öğretme

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Preimplantasyon ve Genetik Tanı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

26/05/2014 tarihli LYS-2 deneme sınavı konu analizleri LYS 2 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 2 FİZİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 35

26/05/2014 tarihli LYS-2 deneme sınavı konu analizleri LYS 2 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 2 FİZİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 35 LYS 2 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 2 FİZİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 35 1 7 34113 Fizik ilkelerine, yasalara ve kuramlara ulaşılırken bilimsel yöntemlerin kullanıldığının farkına varır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Zorunlu / Lisans Yüz Yüze

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI KİMYA ANABİLİM DALI 201-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI Dersin Dersin ADI H.S Öğretim Üyesi Yer Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Kodu UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I 4 Prof. Dr.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalında açılan Tez ve

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Process Control EEE423 7 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 2 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 2 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR 203 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Yüz yüze öğretme teknikleri Dersin

Detaylı

İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları

İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Analiz I MATH 251 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math122 Analitik Geometri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI AMAÇ: Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık eğitiminin amacı, temel ve tıbbi biyokimya

Detaylı