Ders Kodu: KIM Dersin Amaçları: Terpenlerin ve Steroidlerin eldesi, tanınması, izolasyonlarının öğrenciye aktarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders Kodu: KIM 5501. Dersin Amaçları: Terpenlerin ve Steroidlerin eldesi, tanınması, izolasyonlarının öğrenciye aktarımı"

Transkript

1 Ders Bilgi Formu () Terpenler ve Steroidler KIM 5501 Saatler/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K Birinci yıl birinci dönem -İngilizce *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Mansur HARMANDAR Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum ve uygulama, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Terpenlerin ve Steroidlerin eldesi, tanınması, izolasyonlarının öğrenciye aktarımı I. Hafta Terpenlerin ve steroidlerin biyosentez oluşum basamakları II. Hafta Acylic terpenlerin, monocyclic terpenlerin, bicyclic terpenlerin, tanınmaları III. Hafta Monoterpenler, eldeleri ve tanımaları IV. Hafta Monoterpenlerin biyolojik aktiviteleri V. Hafta Sesquiterpenlerin, eldeleri, biyosentezleri ve tanımaları VI. Hafta Sesquiterpenlerin biyolojik aktiviteleri VII. Hafta Diterpenlerin, eldeleri, biyosentezleri ve tanımaları VIII. Hafta Diterpenlerin biyolojik aktiviteleri IX. Hafta Triterpenlerin, eldeleri, biyosentezleri ve tanımaları X. Hafta Triterpenlerin biyolojik aktiviteleri XI. Hafta Ara Sınav XII. Hafta Tetraterpenlerin, eldeleri, biyosentezleri ve tanımaları XIII. Hafta Polyprenler XIV. Hafta Steroidlerin, eldeleri, biyosentezleri ve tanımaları XV. Hafta Terpenlerin ve Steroidlerin özel reaksiyonları Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Terpenlerin doğasını tanımlar Steroidlerin doğasını tanımlar Terpenlerin ve Steroidlerin oluşum basamaklarını açıklayabilir Terpenlerin ve Steroidlerin biyolojik önemini hakkında konuşabilir Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Devon TK, Scott AI. Terpenes. In: Handbook of Naturally Occurring Compounds. Volume II, Academim Press New York and London, 1972, pp.: Geissman TA, Crout DHG. Organic Chemistry of Secondary Plant Metabolism. California: Freeman, Cooper and Company; 199. pp.: 4, 217, 241, 291, 293, 300,305, 309. Önerilen Kaynaklar:. 1. Swigar AA, Silverstein RM. Monoterpenes: Infrared, Mass, 1 H NMR and 13 C NMR Spectra, and Kovats İndices, Aldrich Chemical Company, Inc., Wisconsin., pp.: Boiteau P, Pasich B, Ratsimamanga AR. Les Triterpenoids. Paris: Gauthier-Villards; 194. pp.: 3, 32, 184, 49. Ön/yan Koşulları: -

2 Ders Bilgi Formu () Bağ Teorileri KIM I Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Ramazan GÜP 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Anorganik kimyada yeralan bağ teorilerinin incelenmesi. I. Hafta Valens Bağ Teorisi II. Hafta Valens Bağ Teorisi III. Hafta Koordinasyon Bileşiklerine Uygulanışı IV. Hafta Kristal Alan Teorisi V. Hafta Kristal Alan Teorisi VI. Hafta Koordinasyon Bileşiklerine Uygulanışı VII. Hafta Ligand Alan Kuramı VIII. Hafta Ligand Alan Kuramı IX. Hafta Ara sınav X. Hafta Koordinasyon Bileşiklerine Uygulanışı XI. Hafta Molekül Orbital Teorisi XII. Hafta Molekül Orbital Teorisi XIII. Hafta Koordinasyon Bileşiklerine Uygulanışı XIV. Hafta Kompleks Kararlılığı XV. Hafta Kompleks Kararlılığı Beklenen Öğrenim Çıktıları: Bilimsel verileri değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlama becerisi kazandırmak, Bilimsel literatur tarama, okuma ve son gelişmeleri takip edebilme becerisi kazandırmak. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav /Odev (%40) + Sınavı (%0) 1. D.F.Shriver, P.W.Atkins, Inorganic Chemistry Oxford University Press (1999) Önerilen Kaynaklar:. 1. G. L. Miessler and D. A. Tarr İnorganik Kimya, Çeviri, Palme Yayıncılık Ankara (2002) Ön/yan Koşulları: -

3 Ders Bilgi Formu () İleri Organik Kimya I KIM 5001 Birinci yıl birinci dönem Zorunlu -İngilizce Saatler/Yerel Kredi T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZLER Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Organik kimyadaki reaksiyonların mekanizmalarını önemli kavram ve tanımlarla birlikte açıklamak, reaksiyon mekanizmalarıyla ilgili örnekler vermek ve değişik mekanizma problemlerini yorumlamaktır I. Hafta Organik reaksiyonların elemanları ve sınıflandırılması II. Hafta Yapı, reaktiflik ve reaksiyon ilişkisi, reaksiyon hız ve reaksiyon mekanizması, reaksiyon mertebesi tayin yöntemleri III. Hafta Nükleofilik Katılma Reaksiyonları IV. Hafta Elektrofilik Katılma Reaksiyonları V. Hafta Elektrofilik Katılma Reaksiyonları VI. Hafta Eliminasyon (Çıkarma) Reaksiyonları VII. Hafta Eliminasyon (Çıkarma) Reaksiyonları VIII. Hafta Ara sınav IX. Hafta Yer değiştirme (Sübstitüsyon) Reaksiyonları X. Hafta S N 1 Reaksiyonları, S N 2 Reaksiyonları XI. Hafta S N 1 Reaksiyonları, S N 2 Reaksiyonları XII. Hafta Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonlarının Eliminasyon Reaksiyonlarıyla Karşılaştırılması XIII. Hafta Sübstitüsyon ve Eliminasyon Reaksiyonlarının Reaktifliklerinin RX Yapısına Bağlı Olarak Karşılaştırılması XIV. Hafta Elektrofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları XV. Hafta Elektrofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları - Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Organik reaksiyonları önceden öngörebilir. Nükleofilik, ve elektrofilik reaksiyonlar hakkında konuşabilir. Elde ettiği bilgileri kullanarak Organik Bileşikleri üç boyutlu düşünebilir. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1) Solomons- Organic Chemistry 2) Ralph J. Fessenden, Joan S. Fessenden den çeviri Organik Kimya çeviri: Tahsin Uyar Önerilen Kaynaklar: 1. Organik Kimya dergileri Ön/yan Koşulları: -

4 Ders Bilgi Formu () ESER ELEMENTLER ve ANALİZ YÖNTEMLERİ KIM 5505 Saatle/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K I_I *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMIRAK *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap Dersin Amaçları: - 1. Eser element analizlerinin metodolojisini kavramaları ve elde edecekleri sonuçların doğruluğu ve kesinliğini değerlendirebilmelerini sağlamak. 2. Modern Analitik Kimyada eser element tayinlerinde kullanılan analiz tekniklerinin geniş bir aralığını tanıtmak. 3. Analitik Kimyada eser element tayinlerinde kullanılan temel analitik ve enstrümantal yöntemlerin dayandığı prensipler ve analizi etkileyen faktörler açısından incelenmesi. 4. Analiz yöntemlerinin seçilmesinde göz önüne alınması gereken özelliklerin incelenmesi I. Hafta Eser element analizine giriş ve metodoloji II. Hafta Önderiştirme işlemi, önemli reaktifler ve kullanım alanları III. Hafta Analiz yöntemlerinin seçilmesinde gözönüne alınması gereken özellikler IV. Hafta İyon değiştiriciler ile ilgili temel kavramlar V. Hafta Çözücü ekstraksiyonu ile ilgili temel kavramlar VI. Hafta Örneklerin analize hazırlanması VII. Hafta ARASINAV VIII. Hafta Tek eser element analizleri IX. Hafta Multi eser element analizleri X. Hafta Gravimetrik analiz yöntemleri XI. Hafta Kolorimetrik yöntemler XII. Hafta Kolorimetrik yöntemler XIII. Hafta Atomik absorpsiyon spektrometresi ile yapılan analizler XIV. Hafta ICP ile yaılan analizler XV. Hafta ICP ile yaılan analizler FİNAL SINAV Beklenen Öğrenim Çıktıları: 1.Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini Kimya Bölümü alanında uygulama becerisi 2- Deney tasarlama ve sonuçları yorumlama becerisi 3- Proses tasarlama becerisi 4- Sistemi irdeleme ve sonuç olarak geliştirme becerisi 5- Disiplinlerarası çalışma yürütebilme becerisi - Etik sorumlulukları kavrama becerisi 7- Analitik Kimyada eser elementlerin analizi ile ilgili temel kavramları tanımlar. 8- Eser element tayin yöntemleri ile ilgili kuramsal temelleri kavrar Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) ve yıl sonu sınav (%0) Önerilen Kaynaklar: Temel Analitik Kimya: Prof.Dr. Reşat Apak, Istanbul University Press (in Turkish), 1997, Istanbul (ISBN: ).Analytical Chemistry: G.D. Christian, John Wiley&Sons, 2004, USA (ISBN: ).Modern Analytical MethodsD. Bettridge and H.E. Hallam The Chemical Society, 1979, London, U.K.Konu ile ilgili güncel literatürler. Ön/yan Koşulları: -YOK

5 Ders Bilgi Formu () İleri Analitik Kimya I KIM Zorunlu Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Ahmet BALCI T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: anlatım Dersin Amaçları:, Bu dersin amacı öğrencilere daha karmaşık analitik sorunların çözümünde gerekli temel bilgileri vermektir. I. Hafta Kimyada veri işleme ve değerlendirme II. Hafta Kimyasal dengenin genel Kavramları III. Hafta Asit baz dengeleri IV. Hafta Acid baz titrasyonları V. Hafta Komplek oluşumuna dayalı titrasyonlar VI. Hafta Çökelme titrasyonları VII. Hafta Spectrometri VIII. Hafta Atomic Specrtrometric methods IX. Hafta Ara sınav X. Hafta Solvent ekstraksiyonları XI. Hafta Kromatografik metodlar XII. Hafta Laboratuarda otomasyon XIII. Hafta Çevresel analizler XIV. Hafta Kinetik metodlar ve analiz XV. Hafta Elektokimyasal piller ve potansiyeller Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda karmaşık analitik problemleri çözer ve açıklar, Bir kimyasal reaksiyonu tanımlar Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav (%40) + Sınavı (%0) Analytical Chemistry ;G.D., Christian; John Wiley ve Sons, 1994, Önerilen Kaynaklar:. Ön/yan Koşulları: Yok

6 Ders Bilgi Formu () İleri Analitik Kimya I KIM dönem Zorunlu Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Ülkü ANIK T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenciler sulu ortamda asit-baz dengelerine ilişkin hesaplamaları, nitel ve nicel analizde uygulamalarını öğreneceklerdir. Analitik Kimyanın önemi, sulu çözeltide oluşan asit- baz, dengelerine ilişkin kavramlar ve bu dengelere ilişkin volumetrik uygulamalar I. Hafta Analitik Kimyanın amacı ve kimyasal analizin adımları, derişim, kimyasal denge ve etkinlik II. Hafta III. Hafta IV. Hafta Sulu ortamda basit asit-baz dengeleri Çözelti ph ı, kuvvetli asitler ve bazlar Sulu çözeltilerinde zayıf asit dengeleri, asitlik sabitleri V. Hafta Sulu çözeltilerinde zayıf baz dengeleri, VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Zayıf asitlerin ve bazların tuzları Tamponlar ve tampon kapasitesi Poliprotik asitler ve tuzları Ara sınav X. Hafta Belli ph da ayrışan türlerin kesirleri XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Poliprotik asitler için tampon hesaplamaları Volumetrik titrasyonlara giriş Kuvvetli asit-kuvvetli baz titrasyonu Zayıf asitlerin kuvvetli bazlarla titrasyonu Titrasyon sonu saptanması, indikatörler, titrasyon yanılgısının hesaplanması Beklenen Öğrenim Çıktıları: Analitik Kimya bilim dalının içeriğinin ve temel kavramların tanımlanması Sulu çözeltilerde asit-baz dengelerinin anlaşılması Çözeltide iyonlar arasındaki etkileşimleri kavrayabilme Nicel analizde ph nin önemini kavrayabilme Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Analitik Kimya, Prof. Dr. Hüseyin Tural, 2004, Ege Üniversitesi Yayınları 2. Analitik Kimya D.Skoog, D. M. West, F.J. Holler Çeviri Editörleri E. Kılıç, F. Köseoğlu, 1999, Bilim Yayıncılık 3. Analytical Chemistry, J.G.Dick, 1973, Mc Graw Hill İnc. Önerilen Kaynaklar:. 1. Analitik Kimya Daniel C.Harris Editör Güler Somer, 1994, Gazi Büro Kitabevi 2. Analytical Chemistry, Sixth Ed., G.D. Christian., John Wiley Sons, Inc., 2004 Ön/yan Koşulları: Yok

7 FBE FORM_Ders Bilgi Formu Ders Bilgi Formu () EMÜLSİYON, KÖPÜK, AEROSOL KİM 5507 Yüksek Lisans I-I Saatler/Yerel Kredi: T 3 U L K *Öğretim Eleman(lar)ı: M.Hamdi Karaoğlu Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü anlatım Dersin Amaçları: : Emülsiyon, Köpük ve Aerosol sistemlerin anlamını, kullanıldığı yerleri ve önemini açıklamak, Emülsiyon, Köpük ve Aerosol sistemlerin hazırlanması ve özelliklerinin verilmesidir. I. Hafta Emülsiyon, Köpük ve Aerosol Nedir? II. Hafta Emülsiyonların Yapısı ve Emülzatörler III. Hafta Emülziyonların Kıvamı IV. Hafta Emülziyonların Pratik Uygulaması V. Hafta Emülziyonları Yok Etme Yolları VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Köpüğün Hazırlanması Teknikte Köpüklerin Önemi Ara Sınav Köpüğün Bozulması X. Hafta Aerosolleri Hazırlama metotları ve Dağıtma metodu ile Aerosol Hazırlanması XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Yoğunlaştırma Metodu ile Aerosol Hazırlanması Kimyasal Metotla Aerosol Hazırlanması Aerosollerin Bozulması Aerosol Araştırmalarının Önemi Beklenen Öğrenim Çıktıları: Emülsiyon, Köpük ve Aerosol sistemlerin endüstri ve diğer sanayilerde öneminin kavranmış olması Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav (%40) + Sınavı (%0) Kolloid kimyası, Prof Dr. Tevfik Atalay Selçuk Üniversitesi. KONYA Önerilen Kaynaklar: 1. D.J.Show, Introduction to colloid and surface chemistry, Wutter Worth, (1970). Ön/yan Koşulları:Yok

8 FBE FORM_Ders Bilgi Formu Ders Bilgi Formu () KİMYASAL ADSORPSİYON KİNETİĞİ KİM 5509 Yüksek Lisans Programı:KİMYA I-I Saatler/Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: M.Hamdi Karaoğlu T 3 U L K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü anlatım Dersin Amaçları: Bu derste, adsorpsiyon kinetiği detaylı tartışılacak ve açıklanacaktır. I. Hafta Adsorpsiyonun tanımı, Adsorpsiyonun önemi ve adsorpsiyon türleri II. Hafta Adsorpsiyon izotermi nedir III. Hafta Adsorpsiyon izotermleri IV. Hafta Çözeltilerin adsorpsiyonu, ikili sıvı karışımının adsorpsiyonu, seçimli adsorpsiyon, iyon değişimi, bazı önemli adsorpsiyon modelleri V. Hafta Reaksiyon hızı, reaksiyon derecesi ve molekülerite VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Adsorpsiyon Kinetiği ve Denge Reaksiyon Hız Sabiti Ara Sınav Reaksiyon Derecesinin Tayini X. Hafta Reaksiyon hızı üzerine sıcaklığın etkisi ve Aktivasyon Enerjisi XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Çarpışma Teorisi Adsorpsiyon kinetiği(sözde Birinci dereceden, ikinci dereceden adsorpsiyon kinetiği, İntra partikül Difüzyon) Por Difüzyon kinetiği Adsorpsiyon Termodinamiği (Adsorpsiyon Serbest Enerjisii, Adsorpsiyon Entalpisi ve adsorpsiyon Entropisi) Beklenen Öğrenim Çıktıları: Adsorpsiyon kinetiğinin fizikokimyasal teorisini detaylı olarak anlamak. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav (%40) + Sınavı (%0) None Önerilen Kaynaklar: Ön/yan Koşulları:

9 Ders Bilgi Formu () Kimyasal Adsorpsiyon Kinetiği KIM 5507 Lisans Üstü -Güz Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Nurgün BEŞÜN T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları:., I. Hafta Adsorpsiyonun Teorisi II. Hafta Adsorpsiyona Etki Eden Faktörler III. Hafta Adsorbentlerin tipleri IV. Hafta Adsorpsiyonun Mekanizması V. Hafta Adsorpsiyonun Mekanizması Konusundaki Modeller VI. Hafta Adsorpsiyonun Tipleri VII. Hafta Langmuir ve Freundlich izotermleri VIII. Hafta BET izotermi IX. Hafta Ara sınav X. Hafta Adsorbentlerin karakterizasyonu XI. Hafta Adsorpsiyon sistemlerinin dizaynı XII. Hafta Adsorpsiyonun modellenmesi XIII. Hafta Adsorpsiyon işleminde kütle transferi XIV. Hafta kataliz ve adsorpsiyon XV. Hafta Adsorbentlerin rejenerasyonu Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Önerilen Kaynaklar:. 1. Ön/yan Koşulları: -

10 Ders Bilgi Formu () Katalitik Reaksiyon Kinetiği Ve Katalizörler KIM 5511 Yüksek Lisans 1 - I Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Oğuz Akpolat T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum ve gereksinim duyulan paket programlarda uygulama, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Kimyasal reaktör tasarım esasları ve kimyasal kinetik kavramlarını incelemek, reaksiyon hız ifadelerininin kinetik modellerini çıkarmak, kütle, ısı transfer etkilerini incelemek. I. Hafta Reaksiyon Hızı, Kinetik Kavramları Kimyacılar için II. Hafta Reaksiyonlarda Sıcaklık Etkisi-Arrhenius Yasası Kimyasal üretim III. Hafta Çarpışma Teorisi, Aktif KompleksTeorisi,Unimoleküler Reaksiyonlar Laboratuar anal IV. Hafta Geri Dönüşümsüz Reaksiyonlar İçin Entegre Hız Denklemleri Program algorit V. Hafta Birinci Dereceden Kompleks Reaksiyonlar, Zincir Reaksiyonlar ; Hız Sabtileri ve Denge Kinetik Ölçümlerin Kesinliği Tasarım ve yazı VI. Hafta Genel Karakteristikler, Katı Yüzeylerde Adsorpsiyon, Katalizörlerim Fiziksel Özellikleri Kimyasal analiz VII. Hafta Kemisorpsiyon Oranları ve Denge, Sıvı-Katı Katalitik Reaksiyonların Oranları Verilerin işlenm VIII. Hafta Heterojen Reaksiyonlar, Sabit Yataklı Reaktörler Sonuçların istat IX. Hafta Ara sınav Ara sınav X. Hafta İntrapellet Kütle Transferi Sayısal çözümle XI. Hafta Intrapellet Isı Transferi Optimizasyonda XII. Hafta Kütle Transferi İle Reaksiyon İstatistiksel opti XIII. Hafta Kütle ve Isı Tranferi İle Reaksiyon Mikroorganizm XIV. Hafta Enzimatik Reaksiyonların Kinetiği Nükleer kimyad XV. Hafta Küresel Hız ve Laboratuvar Reaktörleri Örnekle paket p Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Katalitik reaksiyon kinetiğini açıklar Sonuçlarla dönüşüm ilişkilerini yorumlar Isı ve kttle transfer etkilerini ifade eder Reaksiyon hızzı ve kinetik ilişkisinii tanımlar Pratik ve kuramsal çalışmalarda.uygular Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Smith, J.M., Chemical Engineering Kinetics, McGraw-Hill, Inc., (1970) 2. Bailey, J.E., Ollis, D.F., Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, Inc., (198) Önerilen Kaynaklar: - Ön/yan Koşulları: -

11 Ders Bilgi Formu () DENİZ KİMYASI KIM Saatle/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMIRAK *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap Dersin Amaçları: Bu dersin amacı, denizleri çeşitli yönleriyle ele alarak, deniz kirliliği konusunda detaylı bilgiler vermektir. Bu dersin hedefleri ise, denizlerle ilgili temel kavramlar hakkında kapsamlı bilgiler sunmak ve sonrada deniz yaşamı ile deniz kirliliği arasındaki arasındaki ilişkiler ve deniz kirlenmesinin kaynakları, izlenmesi ve önlenmesi konuları üzerinde durmaktır. I. Hafta Denizlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, II. Hafta Denizlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, III. Hafta Denizlerde biyojeokimyasal süreçler, deniz kirliliğinin tanımı IV. Hafta Denizlerde biyojeokimyasal süreçler, deniz kirliliğinin tanımı V. Hafta Deniz kirleticilerin sınıflandırılması, denizlerde kirletici kaynakları ve girdileri, atmosferik girdiler VI. Hafta Deniz kirleticilerin sınıflandırılması, denizlerde kirletici kaynakları ve girdileri, atmosferik girdiler VII. Hafta ARASINAV VIII. Hafta Kirleticilerin denizel organizmalardaki birikim mekanizmaları IX. Hafta Kirleticilerin denizel organizmalardaki birikim mekanizmaları X. Hafta Günümüzde dünya denizlerindeki kirlenme düzeyleri, XI. Hafta Günümüzde dünya denizlerindeki kirlenme düzeyleri, XII. Hafta Deniz kirliliğinin uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi, XIII. Hafta Avrupa topluluğunun deniz kirliliği politikaları XIV. Hafta Deniz kirliliğini önlemek için yapılan ulusal düzenlemeler, XV. Hafta Deniz kirliliği konusundaki uluslararası anlaşmalar Beklenen Öğrenim Çıktıları: 1.Deniz suyu özellikleri ve deniz ortamı kirleticileri hakkında bilgi kazandırmak 2.Kirleticilerin deniz deki birikim mekanizmaları hakkında bilgiler kazandırmak Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) ve yıl sonu sınav (%0) Marine chemistry (Dean F. Martin) Preliminary edition Önerilen Kaynaklar: Marine chemistry (Dean F. Martin) Preliminary edition Konu ile ilgili güncel literatür. Ön/yan Koşulları: -YOK

12 Ders Bilgi Formu () İLERİ VOLTAMMETRİK TEKNİKLER KİM dönem Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Ülkü ANIK T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kuramsal anlatım Dersin Amaçları: İleri voltammetrik tekniklerin temel ilkeleri ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmak -Voltammetrinin temel ilkeleri, normal puls ve diferansiyel puls, kare dalga, doğrusal taramalı, döngüsel voltammetri ve sıyırma voltammetrisi yöntemleri ve uygulamaları I. Hafta Elektroanalitik kimyanın temel ilkeleri II. Hafta III. Hafta IV. Hafta Kondüktometri, potansiyometri ve amperometri Voltammetri ve polarografi Voltammetrik yöntemlerde kullanılan elektrotlar V. Hafta Normal puls ve differansiyel puls voltammetrisi VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Kare dalga voltammetrisi Doğrusal taramalı voltammetri Döngüsel voltammetri Ara sınav X. Hafta Döngüsel voltammetriyle mekanizma belirlenmesi XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Döngüsel voltammetriyle mekanizma belirlenmesi Sıyırma voltammetrisi Ödev Sunumu ve Tartışma Ödev Sunumu ve Tartışma Ödev Sunumu ve Tartışma Beklenen Öğrenim Çıktıları: Farklı analitlere yönelik uygun voltammetrik yöntemin belirlenmesi Duyar analiz amaçlı kullanılacak voltammetrik yöntemler Mekanizma aydınlatmada kullanılacak voltammetrik teknikler Literatür araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme, güncel gelişmeleri takip edebilme Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. H. Tural, H. İ. Gökçel, F. N. Ertaş, Entrümental Analiz ve Elekroanalitik yöntemler, Ege Üniv. Yayınları, 200. Önerilen Kaynaklar:. Ön/yan Koşulları: -

13 Ders Bilgi Formu () AĞIR METAL KİRLİLİĞİ KIM Saatle/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMIRAK *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap Dersin Amaçları:. Ağır metaller ve çevresel önemi, ağır metal kirliliğine neden olan önemli endüstriler, alıcı su ortamları için deşarj standartları, atıksudan ağır metalleri giderim yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulamalarına ilişkin örnekler, geri kazanım ve yeniden kullanımı içeren temiz teknolojiler hakkında bilgi vermek I. Hafta Giriş ve tanımlar II. Hafta III. Hafta Ağır metaller ve çevresel önemi. Ağır metallerin su ortamındaki kimyasal fyapıları IV. Hafta Ağır metal kirliliğine neden olan önemli endüstriler: metal kaplama, metal parlatma, deri, akü, boya ve pigment endüstrileri vb. V. Hafta Ağır metal kirliliğine neden olan önemli endüstriler: metal kaplama, metal parlatma, deri, akü, boya ve pigment endüstrileri vb. VI. Hafta Alıcı su ortamları için deşarj standartları. VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Atıksudan ağır metalleri giderim yöntemleri. Atıksudan ağır metalleri giderim yöntemleri. Arasınav X. Hafta Atıksudan ağır metalleri giderim yöntemleri. XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Atıksudan ağır metalleri giderim yöntemleri. Giderim yöntemlerinin uygulamalarına ilişkin örnekler. Giderim yöntemlerinin uygulamalarına ilişkin örnekler. Geri kazanım ve yeniden kullanımı içeren temiz teknolojiler. Geri kazanım ve yeniden kullanımı içeren temiz teknolojiler. Sınav Beklenen Öğrenim Çıktıları: Ağır metaller ve ağır metallerin çevresel öneminin yanısıra, ağır metal kirliliğine neden olan önemli endüstriler ve bu endüstrilere ait atıksuların arıtımında kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olurlar Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) ve yıl sonu sınav (%0) Önerilen Kaynaklar: 1. Haas, C.N., Vamos, R.J., Hazardous and Industrial Waste Treatment, Prentice Hall, New Jersey, Chemical Water Treatment, Principles and Practice, Edited by H.Roques, Translated by S. Altmann, VCH Publishers Inc., Bowen H.J. M., Environmental Chemistry of the Elements. ISBN Konuyla ilgili çeşitli makaleler, bildiriler vb. Ön/yan Koşulları: -YOK

14 FBE FORM_Ders Bilgi Formu RADYASYON KİMYASI KİM Saatler/Yerel Kredi: 3 / 3 T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof.Dr. Gül Asiye AYÇIK Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü anlatım, power point kullanım Dersin Amaçları: Radyasyon kimyası ve temel prensipleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, I. Hafta Radyasyonun maddeyle etkileşimi, radyasyon birimleri, iyon çifti kavramı, gama-ışınlarının maddeyle etkileşimi, fotoelektrik etki, Compton saçılması, çift oluşumu, II. Hafta Elastik ve inelastic saçılmalar, doğrusal enerji transferi, etkin kesit, III. Hafta IV. Hafta Ağır yüklü partikül etkileşimi, ulaşım uzaklığı, durdurucu kuvvet, beta-parçacık etkileşimleri, Bremsstrahlung ışıması, Cerenkov ışıması ve beta saçılması, Nötron etkileşimleri, positron ve hızlı elektronların etkileşimi, foton etkileşimleri, V. Hafta Birim uzaklıktaki enerji kaybı, attenuation, madde içinde enerji transferi ve enerjinin soğurulması, toplam soğurma katsayısı, VI. Hafta Radyasyon tayini ve ölçümleri, radyasyon dedektörlerinin genel özellikleri, enerji ayrılması, dedeksiyon verimi, ölü zaman, sayım istatistiği, VII. Hafta Gazlı dedektörler, iyonlaşma odası, orantılı sayıcılar, Geiger Mueller sayıcılar, sintilasyon sayıcılar, sintilasyon dedektörleri, fotoçoğaltıcı tüpler, sintilatör kullanan radyasyon spektrometreleri VIII. Hafta Yarı iletken dedektörler, yarıiletken diot dedektörler, lityum drifted germanyum dedektörler, IX. Hafta Diğer katı hal dedektörleri, nötron dedektörleri ve nötron spektroskopisi, yavaş ve hızlı nötron dedeksiyonu ve spectroskopisi, X. Hafta Ara Sınav veya ödev sunumları XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Çeşitli dedektör tipleri: Cerencov dedektörleri, fotografik emülsiyon, çok kanallı düzlem dedektörler, termolüminesans dozimetreler, iz dedktörleri, aktivasyon ile nötron dedekdiyonu, Temel dedektör elektroniği ve puls prosessing, radyasyon dedeksiyonu fiziği ve elektroniği, radyasyon dedeksiyonunun nükleer enerji, radyolojik bilimler, radyasyon korunması, medikal fizik ve görüntüleme, endüstriyel güvenlik ve control sistemlerinde kullanımı, Radyasyon zırhlamasının temel prensipleri, radyasyon cihaz ve sistemlerin zırhlanması: material ve tasrım, Enerji transferi ve radyasyon dozu, radyasyon-malzeme etkileşimleri, iyonlaştırıcı radyasyonun insane bedeni üzerine etkisi, organlar için izin veriln doz değerleri, Beklenen Öğrenim Çıktıları: Radyasyon kimyası ve temel prensipleri konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması, Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:%50 final; %50 ara sınav (veya ödev) -- Önerilen Kaynaklar: Experiments in Radiochemistry, Theory and Practice, D. D. Sood, S. B. Manohar, A. V. R. Reddy, Experiments for Training in Nuclear and Radiochemistry, S. Mobius, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Radiochemistry and Nuclear Chemistry, G. R. Choppin, Jan-OlovLiljenzin and J. Rydberg, Experiments for Training in Nuclear and Radiochemistry, S. Mobius, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Radiation Detection and Measurement, Clenn F. Knoll, ISBN , John Wiley & Sons, 2000 Konuyla ilgili kitap, yayın ve raporlar Ön/yan Koşulları:--

15 FBE FORM_Ders Bilgi Formu NÜKLEER KİMYA KİM T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof.Dr. Gül Asiye AYÇIK Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sözlü anlatım, power point kullanım Dersin Amaçları: Ders içeriği konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak; bu derste öğrenilenlerin öğrencilerin gelecekteki çalışmalarında yeni ufuklar ve uygulama alanları açmasını sağlamaya katkıda bulunmak. I. Week Nükleonlar, atom çekirdeğinin yapısı ve özellikleri, kütle ve yük, nükleeer kimyada kütle-enerji ilişkileri, II. Week Nükleer yarıçap, enerji ve momentumun korunumu, bileşik çekirdek oluşumları, III. Week Nükleer moment, bağlanma enerjisi, yarı amprik kütle denkliği, kararlılık kuralları, sihirli sayılar, IV. Week Nükleer modeller, kabuki, sıvı damla, Fermi gaz, kollektif ve optik modeller, V. Week Nükleer tepkimeler, nükleer tepkimelerin tip ve enrjileri, Coulomb engeli, nükleer tepkime kesit alanları, etkin çekirdek kesitleri, VI. Week Kararsız çekirdeklerin bozunması, negative ve pozitif beta bozunmaları, electron yakalama, alfa bozunması, gama ışınları yayınımı, iç dönüşüm, VII. Week Radiyoaktivite ve nükleer teorinin değerlendirilmesi, nükleer kuvvetler, madde ve atomaltı partikül kuvvetleri, VIII. Week Nükleer parçacıkların soğurulması, uyarma ve geri uyarma, partikül emisyonları, IX. Week Çekirdekler ve doğal bozunma zinciri tepkimeleri, bozunma zinciri teorisi, radyoaktif bozunma ve oluşma tepkime denklemleri, nükleer parçacıklar ve bozunma kuralları, bozunma enerjisi, nükleer tepkimelerin kinetiği, X. Hafta Ara Sınav veya ödev sunumları XI. Hafta Radyoaktif dengeler, sürekli ve geçici dengeler, yarı ömür ve ortalama ömür tayinleri, XII. Hafta Nükleer bozunma hızları (radyonüklitlerin üretimi), radyoaktif bozunma hızları, radyoaktif bozunma birimleri, radyoaktif bozunma matematiği, bozunma zincirinde ana izotopun bozunması, yavru izotopların oluşması, XIII. Hafta Nükleer tepkime enerjileri, tepkime mekanizmaları, doğrudan etkileşimler ve bileşik oluşumları, XIV. Hafta Özel nülkleer tepkimeler, nükleer fisyon, ani ve gecikmeli fisyon, fisyon ürünleri, nükleer fusyon, bağlanma enerjileri, fisyon ve fusion tepkimelerinde enerji salınımları, ağır iyon ve fotonükleer tepkimeler, XV. Hafta Beklenen Öğrenim Çıktıları: Nükleer kimya ve temel prensipleri konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması, Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:%50 final; %50 ara sınav (veya ödev) -- Önerilen Kaynaklar: Experiments for Training in Nuclear and Radiochemistry, S. Mobius, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Radiochemistry and Nuclear Chemistry, G. R. Choppin, Jan-OlovLiljenzin and J. Rydberg, Experiments for Training in Nuclear and Radiochemistry, S. Mobius, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Radiation Detection and Measurement, Clenn F. Knoll, ISBN , John Wiley & Sons, 2000 Konularla ilgili bilimsel makale ve raporlar Ön/yan Koşulları:--

16 Ders Bilgi Formu () Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler KIM İngilizce Saatler/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum ve uygulama, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Organik bileşiklerin yapılarını belirlemek için kullanılan çeşitli spektrometreleri tanıtmak ve bu spektrometrelerden elde edilen verilerin kullanımını öğrenciye kavratmak I. Hafta Moleküler absorbsiyon spektrometrileri ve organik bileşikler II. Hafta Ultraviyole/Görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometri III. Hafta Ultraviyole/Görünür bölgede elektronik geçişler ve çözücü etkisi IV. Hafta Ultraviyole/Görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometrinin datalarını yorumlanması V. Hafta İnfrared ve Raman spektometriye giriş VI. Hafta İnfrared bölgede molekülleri titreşim hareketleri VII. Hafta İnfrared bölge verilerinin yorumlanması, spektrumların incelenmesi VIII. Hafta Ara Sınav IX. Hafta Moleküler kütle spektrometriye giriş X. Hafta Sert Tekniklerle alınan kütle spektrumlarının incelenmesi ve yorumlanması XI. Hafta Yumuşak Tekniklerle alınan kütle spektrumlarının incelenmesi ve yorumlanması XII. Hafta Nükleer Mağnetik Resonans Spekroskopisine giriş XIII. Hafta 1 H-NMR spektrumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi XIV. Hafta 13 C-NMR spektrumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi XV. Hafta 2D-NMR spektrumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi - Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Organik Bileşiklerin yapı tayininde UV Spektrumu ile ne bilgisini elde edilebileceğini söyleyebilir. Organik Bileşiklerin yapı tayininde FITIR Spektrumu ile ne bilgisini elde edilebileceğini söyleyebilir. Organik Bileşiklerin yapı tayininde MS Spektrumu ile ne bilgisini elde edilebileceğini söyleyebilir. Organik Bileşiklerin yapı tayininde 1 H-NMR ve 13 C-NMR Spektrumları ile ne bilgisini elde edilebileceğini söyleyebilir. Organik Bileşiklerin yapı tayininde iki dimensiyonlu NMR Spektrumları ile ne bilgisini elde edilebileceğini söyleyebilir. Elde ettiği bilgileri kullanarak organik bileşiğin yapısını bulabilir. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Nükleer Manyetik Resonans spektroskopisi, Metin Balcı, ODTU Yayıncılık 2. Principle of Instrumental Analysis, Skoog D.A., Holler F.J., Nieman T.A. Harcourt Brace College Publishers, 5 th Edition, Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, Ender Erdik, Gazi Kitapevi yayınları. Önerilen Kaynaklar:. 1. Talanta, Journal of Analytical Chemistry, Analytical Chemistry, Analytical Chemistry Letters ve ilgili dergiler Ön/yan Koşulları: -

17 Ders Bilgi Formu () İleri Anorganik Kimya I KIM 5005 Güz Dönemi Zorunlu Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Ramazan GÜP T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, soru-cevap, odev Dersin Amaçları: Anorganik kimyadaki önemli bileşiklerin, teknik ve yöntemlerin lisansüstü düzeyde işlenmesi ve değerlendirilmesi. I. Hafta Periyodik Çizelge Ve Periyodik Özellikler II. Hafta Kimyasal Bağlar III. Hafta Kürelerin Istiflenmesi IV. Hafta Metallerin Yapıları V. Hafta Iyonik Bileşikler Ve Katıların Özellikleri VI. Hafta Lewis Yapıları VII. Hafta Değerlik Bağı Kuramı VIII. Hafta Moleküler Orbital Kuramı IX. Hafta I.Ara sınav X. Hafta Tanecikler Arası Etkileşimin Etkileri XI. Hafta Asitler Ve Bazlar XII. Hafta Yükseltgenme Ve Indirgenme XIII. Hafta d-metal Kompleksleri XIV. Hafta Komplekslerin Elektronik Spektrumları XV. Hafta Komplekslerin Elektronik Spektrumları - Beklenen Öğrenim Çıktıları: Anorganik kimyadaki temel kuramları öğrenerek molekül oluşumlarını açıklayabilir, Moleküller arasındaki etkileşimleri irdeleyebilir. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: I. Ara Sınav (%35) + Odev (%15) + Sınavı (%50) N. K. Tunalı ve S. Özkar Anorganik Kimya, 4. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara (1999) Önerilen Kaynaklar:. 1. G. L. Miessler and D. A. Tarr İnorganik Kimya, Çeviri, Palme Yayıncılık Ankara (2002) 2. D.F.Shriver, P.W.Atkins, Inorganic Chemistry Oxford University Press (1999) 3. S. Özkar Anorganik Kimya 5. baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, (2005) Ön/yan Koşulları: -

18 Ders Bilgi Formu () ÇEVRE KİMYASINDA ANALİZ TEKNİKLERİ KIM Saatle/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMIRAK *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap Dersin Amaçları:. Fen bilimleri disiplinindeki su, atıksu ve hava yönetmelikleri çerçevesinde öğrencilerin bilmesi gereken analiz parametrelerinin standartlar, yönetmelikler ve istatistik yöntemler göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve istatistiksel metodlarla yorumlanması. Laboratuar ve analiz koşullarının validasyonunun öğrenilmesi I. Hafta Su, atıksu, hava kirliliği, katı atık, toprak kirliliği parametreleri II. Hafta III. Hafta IV. Hafta Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İdari ve Teknik usuller Tebliği Hava Kalitesi Kontrol Yönetmelikleri V. Hafta Hava Kalitesi Ölçüm parametreleri ve standart metodları VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ARA SINAV Kimyasal analizlerde yöntemler cihaz seçimi, ölçüm öncesi işlemler X. Hafta İleri analiz teknikleri ( Spektrofotometri - Atomik absorpsiyon spektroskopisi) XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta İleri analiz teknikleri (Kromatografi- gaz kromatografi) Analizlerin raporlanması, Analiz hataları, Analizin doğruluğunu kontrol etme Bilimsel verilerin İstatistiksel metodlar ile analizi ve değerlendirilmesi Validasyon - TS EN ISO 17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarların Yeterliliği İçin Genel Şartlar Validasyon - TS EN ISO 17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarların Yeterliliği İçin Genel Şartlar SINAV Beklenen Öğrenim Çıktıları: Su, atıksu ve hava kirliği yönetmeliklerinin kapsam ve işleyişlerini öğrenir.- Su ve atıksu karakterizasyonu ile hava kalitesi ölçümünde, analiz, ölçüm ve organizasyon becerisini edinir.- Su, atıksu ve hava analizlerinde numune alma, yöntem ve cihaz seçiminin önemini kavrar.- Analizlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması becerisini edinir.- İleri analiz tekniklerinin esaslarını öğrenir.- Farklı istatistik metotlarından yararlanarak analizlerin değerlendirilmesini öğrenir.- Standart metotlardan yararlanarak analizlerin doğruluğunu kontrol edebilme becerisini edinir.- Deney ve laboratuarların yeterliği ile ilgili temel kavramları kavrar Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) ve yıl sonu sınav (%0) Önerilen Kaynaklar: 1. Chemistry for Environmental Engineering, 1994, McGraw-Hill Inc., Fourth Edition, Editors; Clair N. Sawyer, Perry L. McCarty, Gene F. Parkin, ISBN: APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th Edition, Washington DC, Am. Public Health Assoc., Environmental Chemistry, 2000, Lewis Publishers CRC Press LLC, Seventh Edition, Stanley E. Manahan, ISBN: Handbook of Environmental Analysis Chemical Pollutants in Air, Water, Soil and Solid Wastes 1. Pollutants Analysis, 1997, Lewis Publishers CRC Press LLC, Pradnot Patnaik, ISBN: Environmental Engineering Handbook, 1999, Lewis Publishers CRC Press LLC, Irene Liu.. TS EN ISO/IEC17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarların Yeterliliği İçin Genel Şartlar. 7. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 8.Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis, Chunlong Zhang, A John Wiley-Interscience Ön/yan Koşulları: -YOK

19 Ders Bilgi Formu () FİZİKOKİMYA I KİM 5007 Y. Lisans BÖLÜMÜ 1-1 Zorunlu Saatler/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı:Hüseyin Çiçek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Yazı tahtası kullanarak teorik olarak anlatılacak ve konular problem çözülerek pekiştirilecektir. Dersin Amaçları: Dersin öncelikli amacı fizik ve termodinamik kanunlarını kullanarak denge durumunu matematiksel olarak ifade edebilmektir. Ayrıca değişim ve dengenin ölçülebilen niceliklerle ifade edilebilmesini sağlayan faydalı ve basit fonksiyonlar türetmek bir diğer önemli amaçdır. Ders bütünlüğünü sağlamak için bu fonksiyonların uygulmalarına da örnekler verilecektir. I. Hafta Fizikokimyanın tanımı ve tarihçesi. Termodinamik ve Fizikokimya. II. Hafta III. Hafta IV. Hafta Gerçek gazlar ve hal denklemleri Basınç-Hacim işi ve Isı Termodinamiğin birinci yasası V. Hafta Tersinirlik, ısı kapasiteleri, entalpi, hal fonksiyonları ve tam diferansiyel eşitlikler VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Birinci yasa ile ilgili niceliklerin hesaplanması ( U, q, w, H) I. Ara Sınav Termodinamiğin ikinci yasası Entropi, tersinirlik ve tersinmezlik X. Hafta Entropi ve denge, Helmholtz and Gibbs Enerjileri XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta Faz ve madde dengesi Reaksiyonların standart hal termodinamik fonksiyonlarının belirlenmesi ( U, H and G) Termodinamiğin üçüncü yasası Madde dengesinin bir uygulaması Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; - Termodinamiğin sıfırıncı yasasınının manasını bilecek ve ifade edebilecektir. - Hal değişkeni ve fonksiyonunun anlamını öğrenecektir. - Yol ve hal fonksiyonları arasındaki farkı bilebilecektir. - Termodinamiğin birinci yasasının hareketsiz, kapalı bir sistemde yapılan enerji denkliği ile çıkarıldığını bilecektir. - Tersinirlik kavramı ile birlikte termodinamiğin ikinci yasasının nasıl çıktığını bilecektir. - Entropinin çeşitli anlamlarını bilecektir. - Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını kullanarak madde dengesi koşulunu türetebilecektir. - Madde dengesi koşulunu kullanarak dengeyi ifade eden anahtar eşitlikleri türetebilecek ve ifade edebilecektir. - Denge anahtar eşitliklerinin kullanımı sırasında ihtiyaç duyulabilecek termodinamik fonksiyonları hesaplayabilecektir. - Termodinamiğin üçüncü yasasının manasını bilecek ve ne işe yaradığını ifade edebilecektir. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: I. Ara Sınav (%25), II. Ara Sınav (%25) ve (%50) 1) Fizikokimya, Atkins,. Baskıdan çeviri, Bilim Yayıncılık, Ankara, )Physical Chemistry, IRA N. Levine, Sixth Edition, McGraw Hill Int. Edit., New York, USA, 2009 Önerilen Kaynaklar: Fizikokimya, Prof.Dr. Yüksel Sarıkaya, Gazi Kitabevi, Ankara Ön/yan Koşulları: -

20 Ders Bilgi Formu () İnorganik Reaksiyon Mekanizmaları KIM I Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Ramazan GÜP 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Anorganik reaksiyonların işleyiş mekanizmaları, kararlılıkları ve çeşitliliklerinin incelenmesi. I. Hafta Kimyasal Reaktivite II. Hafta İnert ve Labil Bileşikler III. Hafta Ayrışma Tepkimeleri IV. Hafta Takas Tepkimeleri V. Hafta Birleşme Tepkimeleri VI. Hafta Doğrusal Serbest Enerji Bağlantıları VII. Hafta Birleşmeli Mekanizmalar VIII. Hafta Eşlenik Baz Mekanizması IX. Hafta Ara sınav X. Hafta Kinetik Şelat Etkisi XI. Hafta cis- ve trans- Tepkimelerede Yerdeğiştirme XII. Hafta Şelat Halkalarda İzomerlik XIII. Hafta Kare Düzlem Komplekslerde Yerdeğiştirme Tepkimeleri XIV. Hafta Trans- Etki, Bağlı Ligandların Tepkimeleri XV. Hafta Metaller ve Komplekslerin Katalitik Etkileri Beklenen Öğrenim Çıktıları: Bilimsel verileri değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlama becerisi kazandırmak, Bilimsel literatur tarama, okuma ve son gelişmeleri takip edebilme becerisi kazandırmak. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav/ Odev (%40) + Sınavı (%0) 1. D.F.Shriver, P.W.Atkins, Inorganic Chemistry Oxford University Press (1999) Önerilen Kaynaklar:. 1. G. L. Miessler and D. A. Tarr İnorganik Kimya, Çeviri, Palme Yayıncılık Ankara (2002) Ön/yan Koşulları: -

21 Ders Bilgi Formu (İngilizce) Course Name: Technique of Organic Synthesis Program: CHEMISTRY Course Code: KİM 5529 Level of Course: Graduate ECTS Credit: Year-Semester: 1 st year - 1 st semesters Required/Elective: Elective Language: Turkish Hours/Local Credit: Instructor(s): Assoc. Prof. Dr. Mehmet Emin DURU T 3 U 0 L 0 C Teaching Method(s):Theoretical base, and home works and projects Course Objectives: Reactions are commonly encountered in organic chemistry teaching through mechanism Course Content: I. Week Mechanisms of Nucleophilic and Elimination Reactions II. Week III. Week IV. Week Electrophilic Reaction Mechanisms Leaving Hofmann, Michael Addition, Addition-Aldol Reactions Mechanisms Reactions of carbonyl compounds V. Week Wurtz, Heck, Cope Reaction Mechanisms VI. Week VII. Week VIII. Week IX. Week Cyclic and voltage alcohols of synthesis Birch Reduction, Reduction Clemmensen, Wolff-Kishner Reduction Reactions Exam Diels-Alder, Ester Pyrolysis, Fisher Indole Reaction Mechanisms X. Week Methods of synthesis of Carbenes XI. Week XII. Week XIII. Week XIV. Week XV. Week Means of achieving Nitrenes Alder-Ene, Bayer-Williger and Cannizaro Reactions Beckman and Benzylic Acid Rearrangement,, Preparation and Reactions Benzoin Condensation Oxidation reactions: Reaction mechanisms Ozones Synthesis of optically active compounds Exam Anticipated Learning Outcomes: At the end of the course student could Learn about the mechanisms of reactions are frequently encountered in Organic Chemistry, To comprehend in detail the reactions of some names, Learned by comparing different types of recognition and mechanisms of reactions Assessment Method(s): Midterm Exam end/or Project Work (%40) + Exam (%0) Textbook: Tahsin UYAR, Organic Chemistry. Güneş Kitabevi-Ankara-1992 Recommended Reading: 1. Tahsin UYAR, Organic Chemistry. Güneş Kitabevi-Ankara Celal TÜZÜN, Organik Reaksiyonlar, A.Ü. Ankara Pre/co-requisites: No

22 Ders Bilgi Formu () İleri Biyokimya I KIM Zorunlu Saatle/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Yaşar Demir Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, kimya laboratuarlarında uygulama ve ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Biyoenerjinin üretimi, enerji maddelerinin üretimi ve yıkımı ve enerji üretim yolları hakkında bilgi vermek. I. Hafta Biyoenerjetikler ve Termodinamik II. Hafta III. Hafta IV. Hafta Fosforil Grubu Transferi ve ATP, Biyolojik Oksidasyon ve Redüksiyon Tepkimeleri Glikoliz, Aerobik ve Anaerobik Şartlarda Pruvatın Sonu Karbohidrat Yıkımının Düzenlenmesi, Pentoz Fosfat Yolunda Glukozun Oksidasyonu V. Hafta Asetat Üretimi, Sitrik Asit Döngüsünün Reaksiyonları VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta Sitrik Asit Döngüsünün Düzenlenmesi, Glioksilat Döngüsü Yağların Sindirimi, Mobilizasyonu ve Taşınması -Oksidasyonu, Keton Cisimleri Ara sınav X. Hafta Amino Gruplarının Metabolik Sonları XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Azot Atımı ve Üre Döngüsü, Amino Asit Yıkımının Yolları Oksidatif Fosforilasyon ve Fotofosforilasyon Karbohidrat Biyosentezi Lipit Biyosentezi Kolesterol, Steroidler ve İzoprenoitlerin Biyosentezi Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Biyolojik enerjiyi anlayabilir Metabolik yollarını öğrenir Yağların sindirimini ve sentezini bilir Amino asitlerin yıkım yollarını bilir Karbohidratların biyosentezini bilir Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Biyokimyanın İlkeleri, Albert L.Lehninger, David L.Nelson and Michael M.Cox, Second Edition, Worth Publishers, New York, 1993 Önerilen Kaynaklar:. 1. Biyokimya (Harper) Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell,Nobel Tıp Kitabevi, Biyokimya, Pamela C. Champe, Richard A. Harvey, Denise R. Ferrier, Nobel Tıp Kitabevi,2007 Ön/yan Koşulları: -

23 Ders Bilgi Formu () İleri Ayırma Teknikleri KIM 5531 Birinci yıl birinci dönem -İngilizce Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Mehmet Emin DURU T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum ve uygulama, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Bileşenlerin matrikslerden saflaştırılma tekniklerini öğrencinin öğrenmesini sağlamak I. Hafta Fiziksel Ayırma Metotları II. Hafta Kromatografiye Giriş III. Hafta Adsorbanlar IV. Hafta Reçineler V. Hafta Hareketli faz sistemleri VI. Hafta İTK (İnce Tabaka Kromatografisi) VII. Hafta KK (Kolon Kromatografisi) VIII. Hafta Ara Sınav IX. Hafta Gaz Kromatografisine Giriş (GC) X. Hafta İnjektörler, ve Kolon Seçimi XI. Hafta Detektörler XII. Hafta Sıvı Kromatografisine giriş XIII. Hafta Kolon Seçimi ve Türevlendirme XIV. Hafta Elektroforeze Giriş XV. Hafta Kapiler Elektroforez Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Ayırmala ilemlerini nasıl yapacağını açıklar Kromatografinin temellerini açıklar ve anlatır Sıvı ve gaz kromatografisini sonuçlarını yorumlayabilir Bir analizi nasıl yapabileceğini anlatır Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Önerilen Kaynaklar:. 1. Journal of Chromatography A, Journal of Chromatography B, International Chromatography journals. 2. Ön/yan Koşulları: - yok

24 Ders Bilgi Formu () Nanokompozitler KIM 5533 Lisans Üstü 1-1 Saatle /Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Nurgün BEŞÜN T 3 U 0 L 0 K Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Kuramsal anlatım, ders alanların hem taşınır bilgisayarlarında veya bir bilgisayar laboratuarında hem de kimya laboratuarlarında sunum ve gereksinim duyulan paket programlarda uygulama, ödevlerle pekiştirme Dersin Amaçları: Dersin temel hedefi, nanokompozit malzemeleri tanımak. Böylece, bu malzemelerin üretim teknolojilerini de tanımak. Bu amaçla üretimde kullanılan tüm matris ve takvive elemanlarını ve bu elemanlardan oluşan kompozitlerin makroskobik ve mikroskobik mekaniksel analizlerini öğretmektir. I. Hafta Kompozit malzemeler, Nanokompozitler II. Hafta Seramik metal nanokompozitler, sol jel sentezli nanokompozitler, termal sprey sentezli nanokompozitler, metal matriks nanokompozitleri III. Hafta seramik nanokompozitler ve mekanik özellikleri IV. Hafta ince-film nanokompozitler, çok tabakalı ve granüler filmler, karbon nanotüp nanokompozitler, V. Hafta nanoboyutlu fonksiyonel nanokompozitler VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta nanokompozit tel uygulamaları nanokompozit tanecik uygulamaları inorganik nanokompozit uygulamaları Ara sınav X. Hafta Tek boyutlu (demetler) İki boyutlu (kil, metal oksitler) XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta XV. Hafta Üç boyutlu (zeolit) ve amorf maddeler İnorganik-organik nanomalzemeler Tabakalı nanokompozit malzemeler Katmanlı nanokompozit malzemeler (İnterkale edilmiş ve eksfoliye edilmiş) Nanokompozitlerin özelikleri ve uygulama alanları Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenci bu dersin sonunda; Bilimsel araştırma yeteneğini kazanır. Yani malzemeleri tanır. Nanompozit malzemeleri sınıflama yapar. Nanompozitlerin ve diğer malzeme guruplarının üretim yöntemlerini tanır Nanokompozitlerin uygulamaları ve uygulama alanları hakkında fikir yürütür. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) + Sınavı (%0) 1. Ersoy H, Y., Kompozit Malzeme Literatür Yayınları, İstanbul, (2001) ISBN No: Önerilen Kaynaklar:. 1. Şahin, Y., Kompozit Malzemelere Giriş, 2. Baskı, (200) ISBN No: Merhari, L (Ed.)., Hybrid Nanocomposites for Nanotechnology, Electronic, Optical, Magnetic and Biomedical Applications, Springer (2009) ISBN Ön/yan Koşulları: -

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU AKTS Kordinatörü Doç. Dr. Emine Elçin EMRE Tel: +90 342 3601200 (Dahili: 1827) Fax: +90 342 3601032 E-mail: oruc@gantep.edu.tr

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I 6 0 6 Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının

Detaylı

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab.

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Dersin Kodu ve Adı: 000 - Kimya Mühendisliği Matematiği Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Güz - - - 0 Dersin Verildiği Düzey

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2010-2011 EĞİTİM PROGRAMI GÜZ

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

2. SINIF (I. YARIYIL)

2. SINIF (I. YARIYIL) 2. SINIF (I. YARIYIL) ECZ 201 ANALİTİK KİMYA I (3 0 3 4) Analitik Kimya, ayırma, teşhis ve bir madde numunesindeki bileşiklerin bağıl miktarlarının tayini ile ilgilidir veya madde numunelerindeki atom,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefleri Dersin Amacı EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MKM-601 İleri Akışkanlar Dinamiği Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Türü:

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU DERS KATALOGU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ders Adı Bölümü Ders Sorumlusu Mesleki İngilizce I Bahar Gıda Mühendisliği Yrd.Doç.Dr. Mustafa FİNCAN DERS SAATİ: 2 ECTS: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik 3 0 3 6

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik 3 0 3 6 GÜZ YARIYILI FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS FİZ 500 Seminer ** 0 0 0 18 FİZ 501 Analitik Mekanik 0 FİZ 50 X-Işınları 0 FİZ 505 İleri Sayısal

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4 DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Çevre Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Çevre Mühendisliğinin tarihsel gelişimi; Çevre korunması ve kirliliği; Çevre kirliliği kaynakları; Kirleticilerin

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MKM 576 DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI, Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Baki KARAMIŞ Görüşme Saatleri E posta: karamisb@erciyes.edu.tr http://me.erciyes.edu.tr/bkaramis/index.html

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ 1. SEMESTER MF-107 MATEMATİK I (3-0) 3 Fonksiyonlar; Logaritma ve üstel fonksiyonlar; Trigonometri;

Detaylı

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 Matematik I (4+0) 4 Reel ve kompleks sayılar, Reel dizi ve seriler, Tek değişkenli fonksiyonlar, Fonksiyonlar ve grafik çizimi, Trigonometri ve hiperboller, Limit ve süreklilik,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

Krediler Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Kredi Kredisi Güz 42 - - 42-42 114 240 3 8

Krediler Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Kredi Kredisi Güz 42 - - 42-42 114 240 3 8 Dersin Kodu ve Adı: 00 - Kimya Mühendisliği Matematiği Güz - - - 0 Zorunlu Kimya mühendisliği problemlerini çözmek için gerekli matematik bilgilerini ve yöntemlerini vermek ve kimya mühendisliği problemlerine

Detaylı

Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği

Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği problemlerinin programlanması MM505 Kaya mekaniğinde arazi

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BMM101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş (3-0-3) Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SOĞANCI Anabilim Dalı : Kimya Programı :

Detaylı