İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ"

Transkript

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ KAPALI ORTAMLARDA SOLUNABİLİR PARTİKÜL MADDE (PM 2.5 ) SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan GÜLFEM POLAT Danışman Yrd.Doç.Dr. BURCU ONAT

2 İÇ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ İnsanlar zamanlarının %90 nından fazlasını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Konutlarda ve diğer kapalı yapılarda iç ortam havasında; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen Karbon monoksit Kükürt dioksit Nitrojen Oksitler Formaldehit Sigara Dumanı Radon Asbest Uçucu Organik Moleküller Çeşitli Mikroorganizma ve alerjenler gibi biyolojik, fiziksel ve kimyasal zararlı etkenlerin görülmesi kapalı ortam hava kirliliği olarak tanımlanır. 2

3 Kapalı ortam hava kirliliği yapının iç koşullarına bağlı olabileceği gibi; dış koşulların etkisi ile de oluşabilir. Bazı hava kirleticilerin iç ortamdaki konsantrasyonları dış ortam konsantrasyonundan daha fazla olabilir. Örneğin yanma sonucu oluşan kirleticiler ve radon dış ortamdan iç ortama girebilir. İç ortam kirletici konsantrasyonun dış ortama göre fazla olmasının iki sebebi vardır. 1. Kapalı ortamda daha fazla kirletici kaynağı mevcuttur lerin ortasından itibaren yapılan binaların daha az geçirimli olmasıdır. 3

4 İnsan doğası yapısı bulunduğu ortamın ve soluduğu havanın temiz ve sağlıklı olmasını ister. Fakat günümüzde kapalı ortamları ve havasını kirleten birçok kaynak mevcuttur. Bu durum, bina ve iç hava kalitesi ile ilgili şikâyetleri ve sorunları ortaya çıkarmaktadır. Kapalı Bina Sendromu (Tight Building Syndrom, TBS), Hasta Bina Sendromu (Sick Building Syndrom, SBS) Bina Bağlantılı Hastalıklar (Building Related illness, BRI) olarak adlandırılan sağlık problemleri belirlenmiştir. 4

5 Hasta Bina Sendromu Havalandırma sistemlerinde içeride oluşan kirli havanın dışarıya atılması sırasında bir miktar toz ve pislik havalandırma kanallarında zamanla birikmekte ve bina sakinlerinin çeşitli rahatsızlıklardan şikayet etmelerine neden olur. Kısaca HASTA BİNA SENDROMU diye adlandırılan bu şikayetler çoğunlukla; eklemlerde iltihaplanmalar, aşırı yorgunluk ve halsizlik, baş ağrıları, çeşitli alerjiler, ciltte ve ağız-burunda aşırı kuruma şeklinde kendini göstermektedir. 5

6 İÇ ORTAM HAVA KİRLETİCİLERİ İç ortamdaki kirleticilerin varlığına neden olan temel etkenler ; İç ortam kaynakları (örneğin, bina materyalleri, yanma kaynakları) Dış ortam kaynakları Doğal ve mekanik iç ve dış ortam hava değiştiricileri Bina ve bölmeleri arasındaki dispersiyon İç ortamdaki fiziksel durumlar (rutubet ve sıcaklık gibi) Binada yaşayan canlılar. 6

7 7

8 1. RADON Önemli bir iç kirletici olarak yeni tanınmış radon atmosferde bulunan kokusuz, renksiz ve radyoaktif bir gazdır. Doğada serbest olarak bulunan radyasyonun %55 ni oluşturur. Bina içindeki radonun en önemli kaynakları çeşitli yapı malzemeleri, kuyu suyu, binanın altındaki ve çevresindeki toprak, kayalar ve kanalizasyon sistemleridir. 8

9 9

10 2. UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER Yapısında en az bir karbon ve hidrojen atomu içeren kimyasal bileşikler organik bileşikler adını alırlar. Uçucu organik bileşiklerin kaynakları: Boya, cila, halı kaplama, yapay ahşap levhalar, bazı yalıtım malzemeleri, çeşitli dekorasyon malzemeleri gibi çok sayıda yapı malzemesi ve ev ürünleri endüstrisinde, ayrıca bazı temizleyici kozmetik ürünleri sigara dumanıdır. 10

11 3. FORMALDEHİT Alevlenebilen, renksiz, kokusuz, kolay polimerize olan uçucu bir bileşiktir Çevrede doğal ya da insan kaynaklı (egzoz gazları, emisyonlar, sigara vb) olarak bulunmaktadır. Formaldehit birçok bina yapı malzemesinin, mobilyaların ve bazı temizlik maddelerinin yapısında ve sigara dumanında bulunur. WHO tarafından önerilen ppm kapalı ortam için kabul edilebilir bir değerdir. 11

12 4. ASBEST Isıya dayanıklı, lifler halinde ayrışma özelliği gösteren hidrosilikat mineral grubunu tanımlamaktadır li yıllara kadar asbest binalarda, gemilerde yapım ve yalıtım malzemesi olarak kullanılmıştır. Kullanımı yasaklanmıştır. Ancak eski binalarda sorun sürmektedir. Asbest için izin verilen en yüksek doz 1 lif/cm3 tür. 12

13 5. KARBON DİOKSİT (CO 2 ) Yanma olayının doğal sonucudur. Solunum ve yanma olayının sonucu ortam havasına karışır. Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Karbon dioksit oranının azaltılması; konut içi yakma olayının azaltılması sigara içilmesinin engellenmesi havalandırma yoluyla mümkündür. 13

14 6. KARBON MONOKSİT (CO) Yetersiz yanma sonucu oluşan renksiz, kokusuz ve öldürücü bir gazdır. Su ısıtıcıları, gaz veya kömür kaloriferleri, gaz sobaları, sigara dumanı ve egzoz gazlarının bina içine girmesi kapalı ortamdaki CO kaynakları arasında yer alır. EPA ve WHO tarafından önerilen değer: 8 saatlik 9 ppm, 1 saatte en fazla alınabilecek doz ise 25 ppm olarak belirlenmiştir. 14

15 7. KÜKÜRT DİOKSİT (SO2) Kükürt dioksit kükürt içermekte olan yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan zehirli bir gazdır. Kapalı ortamda kükürt dioksit konsantrasyonu dış ortama göre daha düşük değerlerdedir. Kükürt dioksitin azaltılması için kükürtü düşük yakıt kullanılması en önemli önlemlerden birisidir. 15

16 8. NİTROJEN OKSİTLER (NOX) Nitrojen monoksit, nitrojen dioksit ve N2O gibi gazları kapsamaktadır. Nitrojen dioksit (NO 2 ) kırmızı kahverengi renkte bir gazdır ve sadece kapalı ortam için değil dış ortam için de son derece önemli bir kirletici kaynağıdır. 50 ppm nitrojen dioksit kronik akciğer hastalığına neden olurken, 150 ppm ölüm nedenidir. 16

17 9. SİGARA DUMANI (ETS) Kapalı ortam hava kirliliğinin en önemli nedeni sigara dumanıdır. Sigara dumanının içerisinde karbondioksit, karbon monoksit, karbondioksit, nitrojen oksitler, poliaromatik hidrokarbonlar ve ileri derecede toksik bir çok madde bulunmaktadır. Sigara dumanı EPA tarafından kanserojen özelliği açısından Grup A olarak sınıflanmıştır. 17

18 10. BİYOLOJİK KİRLETİCİLER Küf, mantar, kene, evcil hayvanlarla bunların salgı ve tüyleri, virüsler, mantar ve sporları, bitkilerden kaynaklanan polenler, bakteriler, akarlar kapalı ortamda bulunan biyolojik kirleticilerdir. Bu kirleticiler ortamda yaşayanlarda çeşitli bulaşıcı hastalık ve alerjik reaksiyonlara yol açarlar. Havadaki nem oranını kontrol altında tutarak bu kirleticilerin konsantrasyonlarını azaltmak mümkün. 18

19 11. PARTİKÜL MADDELER Partikül madde, insanların nefes almakla içine alabileceği kadar küçük olan geniş bir aralıkta havada bulunan maddeciklerin genel adıdır. PM olarak ifade edilir. Partiküller katı veya sıvı olabilirler. İnsan sağlığı ile ilgili partiküller çapı 10 µm (PM 10 ) den daha küçük, özellikle 2,5 µm (PM 2.5 ) den küçük olanlar solunabilir partiküller olarak bilinirler. Solunabilir partiküler madde değişik kaynaklardan oluşmaktadır. 1. Doğal kaynaklardan : Volkan patlamaları,fırtınalar,orman yangınları gibi 2. Yapay kaynaklardan: Elektrik santralleri, endüstriyel prosesler, yakıtların yanması gibi 19

20 İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.Sıcaklık ve Bağıl Nem Sıcaklık (T) ne çok düşük ne de çok yüksek derecelerde olmalıdır. Havadaki su buharı miktarına nem denir. İç ortamın nemi, genelde bağıl nem (BN) ile ifade edilir. Alman DIN 1946 ya göre (Klima ve Havalandırma Sistemleri Standartı) iç ortam sıcaklığı değişik ortamlar için o C ve iç ortam bağıl nemi ise %30 ile %65 arasında önerilmektedir 20

21 2. Aydınlatma En ideal ışık doğal ışık yani güneş ışığıdır. Gündüz güneş ışığından yeterince yararlanılmalıdır. Ancak bu her zaman mümkün olmamaktadır. Yapılan farklı araştırmalar da ışıklandırma ile göz şikâyetleri ve bozuklukları, baş ağrısı, sinirlilik, arasında bağlantılar görülmüştür. 21

22 3. Hava Hızı Kapalı ortam hava kalitesine tesir eden önemli bir parametre de insanların bulunduğu yerlerdeki hava hızıdır. Kış aylarında 8 10, yazın ise m/dakika hız istenir özelliktir. Özellikle kışın uzun süre kapalı kalınan ortamlarda kokunun önlenilmesine yetecek hava değişimi gerekir. 22

23 İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR Ülkemizde kapalı ortam hava kirliliği ile ilgili yapılmış özel bir yasal düzenleme yoktur. Bununla beraber çeşitli yasa ve yönetmelikler içinde konu ile ilişkilendirilebilecek maddeler vardır. Yurtdışında ise sadece Hong Kong ta ofis binaları ve halka açık yerler için çeşitli kirleticiler için iç hava kalitesi standartları mevcuttur (Tablo1). Birçok uzman iç hava kalitesi limitlerinin EPA hava kalitesi standartlarının en az %50 si veya daha azı olması görüşünü önermişlerdir. PM 10 ve PM 2.5 için dış hava kalitesi standartlarının Uluslararası sınır değerlerin karşılaştırması ise Tablo 2 de verilmiştir. 23

24 Tablo 1: Ofislerde ve halka açık yerlerde iç hava kalitesi standartları-hong Kong Parametre Birim 8 saatlik ortalama değer Seviye I Seviye II Karbon dioksit (CO 2 ) ppm <800 <1000 Karbon monoksit (CO) μg/m 3 <2000 <10000 PM 10 μg/m 3 <50 <180 Azot dioksit (NO 2 ) μg/m 3 <40 <150 Ozon (O 3 ) μg/m 3 <50 <120 Formaldehit (HCHO) μg/m 3 <30 <100 Toplam uçucu organik bileşikler (TVOC) μg/m 3 <600 <3000 Radon Bq/m 3 <150 <200 Solunabilen bakteri CFU/m 3 <500 <1000 Oda sıcaklığı o C <25.5 Rölatif nem % <70 Hava hareketi m/sn <0.2 <0.3 24

25 Tablo 2: Partikül Madde için Uluslararası ve Türkiye deki Standartlar Kirletici Günlük ort. μg/m 3 EPA WHO EU BENELUX HKKY Yıllık ort. μg/m 3 Günlük ort. μg/m 3 Yıllık ort. μg/m 3 Günlük ort. μg/m 3 Yıllık ort. μg/m 3 Günlük ort. μg/m 3 Yıllık ort. μg/m 3 Günlük ort. μg/m 3 Yıllık ort. μg/m 3 PM PM EPA: Amerika Çevre Koruma Ajansı WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı EU: Avrupa Birliği BENELUX: Belçika, Hollanda, Lüksemburg Standartları HKKY: Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 25

26 MATERYAL VE METOD o o pdr 1200 portatif toz ölçüm cihazı. Cihaz ışık kırınımı (light scattering) metodu ile ölçüm yapmaktadır. 26

27 ÇALIŞMA ALANI Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasının farklı iç mekânlarında PM 2.5 ölçümleri yapılmıştır. Sınıflar, bürolar, kantin ve atölye farklı mekânlar olarak seçilmiştir. Fakültede çok sayıda sınıf ve büro bulunmaktadır. Bu nedenle farklı özelliklere sahip 2 sınıf ve 2 büroda ölçümler yapılmıştır. Ölçüm yapılan mekanların genel özellikleri Tablo 3 te verilmiştir. Ölçümler yerden yaklaşık 1.5 metre yükseklikte (havanın solunduğu yükseklik) ve gün içinde saatleri arasında yapılmıştır. 27

28 Tablo 3: Ölçüm Yapılan Mekanların Genel Özellikleri Mekan Tarih Kişi sayısı Alan (m 2 ) Özellikler Kantin Doğal havalandırma, sigara içiliyor Dekan sekreterliği Klima, doğal havalandırma Mali Büro Doğal havalandırma, klima Atölye Doğal havalandırma, sigara içiliyor nolu sınıf Doğal havalandırma 312 nolu anfi Klima 28

29 SONUÇLAR Ülkemizde henüz iç ortam hava kalitesi ve PM 2.5 için Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde bir düzenleme yoktur. Aynı şekilde uluslararası standartlarda ise sadece Hong Kong ta bir iç ortam hava kalitesi standardı mevcuttur, ancak bu standartta da PM 2.5 ile ilgili bir düzenleme mevcut değildir. Bu nedenle bu çalışmada bulunan ölçüm sonuçları EPA ve WHO tarafından kabul edilmiş dış ortam PM 2.5 sınır değerleri ile karşılaştırılmıştır. 29

30 Kantin- PM 2.5 konsantrasyonunun gün içindeki değişimi KANTİN PM 2.5 KONSANTRASYONLARI PM 2,5 k o n s. (µ g /m 3 ) :02 09:15 09:28 09:41 09:54 10:07 10:20 10:33 10:46 10:59 11:12 11:25 11:38 11:51 12:04 12:17 12:30 12:43 12:56 13:09 13:22 13:35 13:48 14:01 14:14 14:27 14:40 14:53 15:06 15:19 Zaman (s:dk) 30

31 Dekan Sekreterliği Bürosu- PM 2.5 konsantrasyonunun gün içindeki değişimi DEKANLIK PM 2.5 KONSANTRASYONLARI PM 2.5 k o n s.(μg /m 3 ) :13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:21 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 Zaman (s:dk) 31

32 Mali Büro- PM 2.5 konsantrasyonunun gün içindeki değişimi MALİ BÜRO PM 2.5 KONSANTRASYONLARI PM 2.5 k o n s.(μ g /m 3 ) :20 09 :33 09 :46 09 :59 10 :12 10 :25 10 :38 10 :51 11 :04 11 :17 11 :30 11 :43 11 :56 12 :09 12 :22 12 :35 12 :48 Zaman (s:dk) 13 :01 13 :14 13 :27 13 :40 13 :53 14 :06 14 :19 14 :32 14 :45 14 :58 15 :11 15 :24 32

33 Atölyede 1.gün PM 2.5 konsantrasyonunun gün içindeki değişimi P M 2.5 k ons.(µ g/m 3) ATÖLYE PM2.5 KONSANTRASYONLARI 10:20 10:31 10:42 10:53 11:04 11:15 11:26 11:37 11:48 11:59 12:10 12:21 12:32 12:43 12:54 13:05 13:16 13:27 13:38 13:49 14:00 14:11 14:22 14:33 14:44 14:55 15:06 15:17 15:28 Zaman (s:dk) 33

34 Atölyede 2.gün PM 2.5 konsantrasyonunun gün içindeki değişimi ATÖLYE (2) PM 2.5 KONSANTRASYONLARI PM 2.5 k o n s.(µ g /m 3 ) :56 12:10 12:23 12:37 12:50 13:04 13:17 13:31 13:44 13:58 14:11 14:25 14:38 14:52 15:05 15:19 15:32 Zaman (s:dk) 34

35 Atölyede 3.gün PM 2.5 konsantrasyonunun gün içindeki değişimi PM 2.5 k o n s. (µ g /m 3 ) ATÖLYE (3) PM 2.5 KONSANTRASYONLARI :18 09:31 09:44 09:57 10:10 10:23 10:36 10:49 11:02 11:15 11:28 11:41 11:54 12:07 12:20 12:33 12:46 12:59 13:12 13:25 13:38 13:51 14:04 14:17 14:30 14:43 14:56 15:09 15:22 Zaman (s:dk) 35

36 201 nolu sınıf- PM 2.5 konsantrasyonunun gün içindeki değişimi D201 PM 2.5 KONSANTRASYONLARI PM 2.5 K o n s. (µ g /m 3 ) :22 09:34 09:47 09:59 10:12 10:24 10:37 10:49 11:02 11:14 11:27 11:39 11:52 12:04 12:17 12:29 12:42 Zaman (s:dk) 12:54 13:07 13:19 13:32 13:44 13:57 14:09 14:22 14:34 14:47 14:59 15:12 15:24 36

37 312 nolu sınıf- PM2.5 konsantrasyonunun gün içindeki değişimi A312 PM 2.5 KONSANTRASYONLARI PM 2.5 k o n s.(µ g /m 3 ) :09 11 :19 11 :28 11 :38 11 :47 11 :57 12 :06 12 :16 12 :25 12 :35 12 :44 12 :54 13 :03 13 :13 13 :22 13 :32 13 :41 13 :51 14 :00 14 :10 14 :19 14 :29 14 :38 14 :48 14 :57 15 :07 15 :16 15 :26 15 :35 Zaman (s:dk) 37

38 Gün Boyunca Alınan Ölçümlerin Ortalaması Mekan Tarih PM 2.5 konsantrasyonu (μg/m 3 ) EPA PM 2.5 sınır değeri (μg/m 3 ) WHO PM 2.5 sınır değeri (μg/m 3 ) Kantin Dekan sekreterliği Mali Büro Atölye nolu sınıf nolu anfi

39 BÖLÜM 5- DEĞERLENDİRME PM 2.5 konsantrasyonunun kapalı ortamlardaki değişimi insan aktiviteleri ve ortamın havalandırma özellikleri gibi faktörlere bağlıdır. Ortamda bulunan kişi sayısı, kişilerin yaptığı aktiviteler, yapılan işin özellikleri ve burada dikkate alınmamış olsa da dış ortam hava kalitesi ortamdaki partikül madde seviyesini doğrudan etkilemektedir. Partikül madde konsantrasyonun azaltılabilmesi için kapalı ortamların havalandırma koşullarının iyileştirilmesi gereklidir. Özellikle bu çalışmada yüksek PM 2.5 değerleri gözlenen kantin ve atölyede filtreli klimalar veya kirli havayı emen yerine temiz hava veren güçlü vantilatör türü havalandırıcılar kullanılmalıdır. Ayrıca atölyede yüksek miktarda partikül maddeye neden olan aktiviteler sırasında kişisel koruyucu malzemeler (maske, gözlük, vb) kullanımı sağlanmalıdır. 39

40 40

Kapalı Ortam Hava Kirliliği

Kapalı Ortam Hava Kirliliği Derleme/Review Article Kapalı Ortam Hava Kirliliği Ahmet Soysal*, Yücel Demiral Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, İzmir. *Ahmet Soysal. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, 35340, İnciraltı,

Detaylı

BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ

BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ 1 BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ 1.1 İÇ HAVA KALİTESİ KAVRAMI VE TARİHÇESİ İnsanoğlu ateşi bulduğu günden itibaren iç hava sorunlarıyla karşılaştı. Mağaralarda solunan dumanın insan ömrünü azalttığı

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR Hava Kirliliği ve Modellemesi Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ ASİT YAĞMURLARI SİS KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Bozok Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Hava Atmosferi meydana getiren gazların

Detaylı

ISITMA SEZONUNDA OFİSLERDE İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

ISITMA SEZONUNDA OFİSLERDE İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI ISITMA SEZONUNDA OFİSLERDE İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hüsamettin BULUT ÖZET İç hava kalitesinin insanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle günümüzde önemi artmaktadır. Bu bakımdan

Detaylı

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım YAŞAM ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ ANKARA, 2014 Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu

Detaylı

HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ

HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ 1 HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ Meftun GÜRDALLAR ÖZET Bu Bildiride HVAC sistemlerinin en önemli bileşenleri sayılan hava kanalları, klima santrali ve serpantinleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 1, No. 4, December 2012 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright Karabuk

Detaylı

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ HAVA KĐRLĐLĐĞĐ VE MODELLEMESĐ Hava Kirliliği Nedir? Hava Kirliliği Modelleme Yöntemleri Nelerdir? Hava Kalitesi Regülasyonları Nelerdir?

Detaylı

Okullarda Đç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler

Okullarda Đç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 96, s. 59-72, 2006 Okullarda Đç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler Hüseyin BULGURCU* Nadir ĐLTEN** Ahmet COŞGUN*** Özet Okullarda iç hava problemleri; kimyasal kirleticilerden,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği 1-Kimyasallar Faktörler: Gaz, Buhar, Toz, Duman 2-Fiziksel Faktörler: Isı, Basınç, Gürültü, Aydınlatma, Havalandırma,

Detaylı

Hijyen ve Đç Hava Kalitesi Bakımından HVAC Sistemlerinin Temizliği

Hijyen ve Đç Hava Kalitesi Bakımından HVAC Sistemlerinin Temizliği Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 82, s. 20-32, 2004 Hijyen ve Đç Hava Kalitesi Bakımından HVAC Sistemlerinin Temizliği Meftun GÜRDALLAR * Özet Bu çalışmada HVAC sistemlerinin en önemli bileşenleri sayılan

Detaylı

GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU Hava kirliliği, atmosfere bırakılan toz, gaz, duman, koku, su buharı gibi kirleticilerin havanın doğal bileşimini bozarak canlılara zarar verecek yapıya

Detaylı

İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME

İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ortam Havasının Özellikleri Atmosferik hava; çok sayıda gaz ve su buharının karışımı ile

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ İZMİR 2015 1 OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR Tel: (0232) 462 33 33 - Faks: (0232) 486 20 60 izmir@mmo.org.tr www.mmo.org.tr izmir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN 8. GRUP Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN Uydudan Görüntülenmiş Dünyadaki Hava Kirliliği (Nasa) ATMOSFER Dünyayı çepeçevre saran renksiz gaz kütlesine atmosfer adı verilir.

Detaylı

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir dünya için TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380

Detaylı

RADON KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

RADON KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı RADON KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ÖNSÖZ Ülkemizde gerek Sağlık Bakanlığı gerekse ilgili diğer kurumların üzerinde büyük bir hassasiyetle

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

DIŞ ORTAM HAVA KİRLENMESİ

DIŞ ORTAM HAVA KİRLENMESİ DIŞ ORTAM HAVA KİRLENMESİ Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet -1994 ISBN 975-7572-56-X Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ ISBN 975-590-032-2 Hazırlayanlar Canan YEŞİLYURT

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 İSTANBUL HAZIRLAYAN İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 i ÖNSÖZ Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış

Detaylı

ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 1-18, ELAZIĞ-24 ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Statistical Analysis of

Detaylı

EV, OKUL, OFİS VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN BELİRLENMESİ

EV, OKUL, OFİS VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN BELİRLENMESİ _ 1727 EV, OKUL, OFİS VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN BELİRLENMESİ Ayşe Anıl GÜNEY Burcu ONAT Salih CENGİZ Ülkü ALVER ŞAHİN Zeynep TÜRKMEN Selda MERCAN ÖZET İç ortam hava kirliliği

Detaylı

SANAYİ VE ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ VE ÖNLEMLERİ

SANAYİ VE ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ VE ÖNLEMLERİ SANAYİ VE ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ VE ÖNLEMLERİ Doç. Dr. Ing. Ahmet CAN - Araş. Gör.Doğan ERYENER Trakya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / EDlRNE ÖZET Modern yaşamın bir sonucu olarak

Detaylı

Çevre sağlık ilişkisi. Doç. Dr. Ali CEYLAN

Çevre sağlık ilişkisi. Doç. Dr. Ali CEYLAN Çevre sağlık ilişkisi Doç. Dr. Ali CEYLAN Amaç Çevre ile hekimlik mesleği arasında ilişkisi kurmak. Çevre kirliliğine yol açan etkenleri ve Türkiye nin Çevre sorunlarını tanımak, Öğrencilerin çevre bilincini

Detaylı