HB 203. TÜRKİYE HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI 21 KASIM 2009 Cumartesi TEST GRUBUNUZ A CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HB 203. TÜRKİYE HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI 21 KASIM 2009 Cumartesi 14.30 TEST GRUBUNUZ A CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ DYIN HB 203 HLKBNK TÜRKİYE HLK BNKSI BNKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINVI 21 KSIM 2009 Cumartesi TEST GRUBUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. HESP MKİNESİNİN KULLNILMSI YSKTIR. GENEL ÇIKLM 1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No GENEL KÜLTÜR 40 2 GENEL YETENEK Toplam sınav süresi 150 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o sorunun cevabı değerlendirme dışı bırakılacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 21 Kasım 2009 HB-203- GENEL KÜLTÜR 3. şağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 1. Sera gazları atmosferde çok uzun yıllar kalabilmekte. Dünyada bugün tüm sera gazlarının salınımı kesilse bile küresel iklim değişiminin etkileri yüzlerce yıl sürecek. Bu nedenle, sera gazlarını azaltırken bir yandan da sağlık sektörünün alt yapı, servis ve hizmetlerinde de iklimdeğişimine uyumçalışması yapılmalıdır. İklim değişikliğine bağlı sağlık etki değerlendirmesi politika olarak benimsenmeli, öncelikler belirlenmelidir. Bunun için özellikle iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık sektöründe çalışanların bilgi ve bilincinin artırılması gerekiyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "Küresel İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri" konusunda ülke çapında doktorlara bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli. Böylece, sağlık personeli iklim değişikliği ve solunum yolları hastalıkları arasındaki ilişkiye dairbilgilendirilir, geleceğe dair düşünmeye teşvik edilir. Unutulmamalıdır ki, insan bilmediği sorunu çözemez, değiştiremez. Engelleri bilmek onları aşmak için büyük bir avantajdır. İşe, öncelikle kendimizi değiştirmekle, geliştirmekle başlamalıyız. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 4. ) Otobüs, ineceğimyerde durmadı. B) Resimyarışmasında ödül almış. C) Dolaptaki çürümüş domatesleri çöp kutusuna attım. D) Pazartesinin akşamları, yürüyüşe çıkarız. E) Pencereden bakan kişi kardeşimdeğil. (I) Çeşme çarşısında her cumartesi pazar kurulur. (II) Neredeyse tüm yazlıkçılar bu pazara uğrar. (III) Ürün çeşitliliğinin, sebze-meyve tazeliğinin ötesinde satıcı-alıcı iletişimindeki içtenliktir belki de onu çekici kılan. (IV) Bu rahatlık ve konukseverlik, karşısındaki Sakız adasında yaşayan komşuları da Çeşme Pazarına çekmektedir. (V) O gün Çeşme'ye tekneler dolusu konuk gelir, özgürce dolaşır, çekincesizce alışverişlerini yapar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisiyle ilgili açıklama yanlıştır? ) I. cümlede,düzenli olarak yapılan bir işten söz edilmektedir. B) II. cümlede, bir grup insanın olumsuz tutumları sergilenmektedir. C) III. cümlede, bir tahminden söz edilmektedir. D) IV. cümlede,bir neden açıklanmaktadır. E) V. cümlede, eylemler oluş sırasına göre verilmektedir. ) tmosferde bulunan zararlı gazların oranlarının düşürülmesine yönelik alınacak önlemlere paralel olarak sağlık sektöründe de önlemler alınmalıdır. B) Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlarda çözülmesi gereken öncelikli alan sağlıktır. C) Konu ile ilgili bilgilendirme çalışmaları sorunu çözme yönünde en önemli adımdır. D) Küresel iklim değişikliği süreci şu anda durdurulabilse bile etkilerinin ortadan kaldırılması uzun zaman alacaktır. E) Küresel iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması sürecinde yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 5. Klasik Türk Musikisinin herhangi bir yapıtı sıradan kalıpların dışında kalır. Eskimezliği, yarına kalırlığı da buradan, her zaman yeni oluşundan gelir. Her kuşak bu tür yapıtlarda kendi dönemlerinin havasını bulur. Ondan yeni tatlar alır, yeni duygular düşünceler kazanır. Bu parçada Klasik Türk Musikisi'nin hangi yönü üzerinde durulmuştur? ) Gün geçtikçe daha çokilgi göreceği B) Değerinin zamanla anlaşılacağı C) Belirli kurallara göre oluşturulduğu D) Her dönemde değerini koruduğu E) İnsanlığın ortak yapıtı olduğu 2. şağıdaki cümlelerin hangisinde "ne zaman" sorusunun cevabı vardır? 6. şağıdaki cümlelerin hangisinde "kararsızlık" söz konusudur? ) Dilimi geliştirmek için İngilizce romanlar okuyorum. B) nnemyavaşça yerinden kalktı. C) Babamla dereye balık avlamaya gittik. D) rkadaşlarımla kırlarda dolaştık. E) Bu ağaçları geçen yıl ağabeyim dikmişti. 2 ) Okulda işlerini ancak tamolarak bitirebilmiş. B) nlatmaya çalıştığınız şey nedir? C) caba bu akşamsinemaya gitsem mi? D) Hafta sonu gideceğimiz yer pek de güzel değilmiş. E) rabanı burada bırakıp mı gidiyorsun?

3 21 Kasım 2009 HB şağıdaki cümlelerin hangisinde "neden" belirtilmemiştir? ) Kış mevsimlerinin uzun ve soğuk geçtiği illerde binalar taştan yapıldığında ısı kaybı az oluyor. B) Binaların ısı yalıtımlarının standartlara uymaması yakıttan tasarruf edilememesi sonucunu doğuruyor. C) Binaların dış yalıtımı özensiz yapıldığından yakıt tasarrufu mümkün olamıyor. D) İnşaat mühendisleri binaların çatı ve dış duvar yalıtımına özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyorlar. E) Kapı ve pencerelerin ısı yalıtımlı yapılması ısınmayı kolaylaştırıyor. 10. şağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler gereksiz yere bir arada kullanılmıştır? ) Bu insanlar ölmek üzere olan, can çekişen bir sanat dalını canlandırmaya çalışıyorlar. B) Öğrenciler öğretmenlerine ve arkadaşlarına her zaman saygılı davranıyorlar. C) Onlar, sokaklarını, parklarını ve bahçelerini temiz ve düzenli tutmayı bir görev edinmişler. D) Kahvaltıdan önce tüm öğrenciler ellerinde spor aletleri, jimnastik yapıyorlar. E) Görme Engelliler Derneğinde gençlere el işçiliğiöğretiliyor. 8. şağıdaki cümlelerin hangisinde, işin nasıl yapıldığı belirtilmiştir? ) Çok yakında buraya geleceğini bildirdi. B) Kendisine gelen mektubu dikkatle okudu. C) Bazı ülkelerde ulaşım sorununa çözüm aranıyor. D) Sabahleyin evden çıkıp okula gitti. E) Bugün biraz hasta olduğunu söyledi Osmanlı orduları Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde hangi devletlere karşı savaşmıştır? ) lmanya-merika B) İngiltere-Fransa C) İtalya-Rusya-Yunanistan D) Rusya-İngiltere E) Fransa-lmanya TBMM Hükümeti'nin ilk resmi ilişki kurduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir? ) lmanya B) Fransa C) İngiltere D) Rusya E) İtalya 9. Yaşlılar gençlerin yaptıklarını yapamazlar. Ne var ki bu sav bedensel güç isteyen işler için doğrudur. Yaşlılar elbette gençlerin yaptıklarını yapamazlar. ma akıl gücüne dayanan işleri daha iyi yaparlar. Bu yönden, yaşlandıkça düşünme ve yaratma gücümüzün zayıfladığı düşüncesi doğru değildir. Homores'u, Platon'u, Zenon'u, Diyojen'i düşünün. Bunlar en ünlü yapıtlarını yaşlılık dönemlerinde vermişlerdir. 13. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? ) Şeyh Sait yaklanması B) Menemen Olayı C) Yozgat yaklanması D) 31 Mart Olayı E) Bursa Olayı Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ) Gençler; yapacakları işlerde yaşlılar tarafından yönlendirilmelidir. B) Yaşlılık, insanın yaşamını sürdürebilmek için daha çok çaba harcadığı bir dönemdir. C) Yaşlıların yaptığı işleri gençler yapmak istemez. D) İnsanda fiziksel gücün zayıflaması, yaratma gücünü artırır. E) Yaşlılık, insanoğlunun yaratıcılığını engellemez şağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın 9.Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmesinin nedenleri arasında yer almaz? ) İttihatçı kadro ile ters düşmesi B) Çanakkale zaferinden sonra halk arasında sarsılmaz bir üne sahip olması C) Tam bağımsızlıktan yana olması D) Genç subaylar tarafından seviliyor olması E) Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesine karşı çıkmış olması

4 21 Kasım 2009 HB Şubat 1933'te meydana gelen Bursa Olayı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Ezanın ve Kâmetin Türkçe okunması B) Çok partili hayata geçilmesi C) Halifeliğin kaldırılması D) Şapka Kanunu'nun çıkartılması E) Saltanatın kaldırılması Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hangi maddesi günümüze kadar anayasamızın değişmez temel ilkesi olmuştur? ) Devletin dini İslâmdır. B) Türkiye Devletinin rejimi Cumhuriyettir. C) Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. D) TBMM güçler birliği ilkesini temel alır. E) Devletin Başkenti nkara şehridir. 16. şağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin özelliklerindenbirideğildir? 17. ) Güçler birliği ilkesini benimsemiş olması B) Mecliste Halk Fırkası adıyla bir partinin kurulmasına izin verilmesi C) İhaneti Vataniye Kanunu'nu çıkarması D) Kurtuluş için her türlü özveriye hazır olması E) Milli bir meclis olması Lozan Konferansı'nda konuşulacak konular üzerinde Türk tarafının taviz vermeyeceği iki konu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Suriye Sınırı-Savaş Tazminatları B) Boğazlar-Ege daları C) Batı Trakya-zınlıklar D) Ermeni Yurdu-Kapitülasyonlar E) Dış Borçlar-Irak Sınırı 21. I.Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarla önemli bir pay alan Rusya'nın daha sonra savaştan çekilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve rejimin değişmesi B) Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Cephesinde başarılı olması C) Osmanlı Devleti'nin savaş sırasında Boğazları kapatması D) BD'nin İtilaf Devletleri tarafında savaşa girmesi E) İtalya'nın İtilaf devletleri tarafında savaşa katılması 18. Türkiye'de laik ve çağdaş eğitim sisteminin kurulmasına olanak tanıyan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? ) Medreselerin kaldırılması B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi C) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un çıkarılması D) İstanbul Üniversitesi'nin kurulması E) Harf Devrimi'nin yapılması 22. Dernek Kurma hürriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Herkesdernek kurma hakkına sahiptir. B) Dileyen izin almadan dernekten çıkma hakkına sahiptir. C) Kimse dernekte kalmaya zorlanamaz. D) Dernek kurma hürriyeti kamu düzeni gerekçe gösterilerek kısıtlanabilinir. E) Dernek kurabilmek için önceden izin alınması zorunludur. 19. şağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra İtilaf Devletlerinin Türkiye'ye yönelik politikalarında farklılaşma açıkça ortaya çıkmıştır? ) Moskova ntlaşmasının imzalanması B) Mudanya teşkesinin imzalanması C) I.İnönü Savaşının kazanılması D) Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının İzmir'e girişi E) nkara ntlaşması'nın imzalanması şağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal tatürk'ün demokrasi tanımı içinde yer almaz? ) Demokrasi siyasidir. B) Demokrasi ekonomiktir. C) Demokrasi bireyseldir. D) Demokrasi fikridir. E) Demokrasi eşitlikçidir.

5 21 Kasım 2009 HB şağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi alanında karşılaştığı sorunlardan biri değildir? ) Yurtta sermaye birikiminin olmaması B) Girişimcilerin olmaması C) Hammadde eksikliği D) Ulaşımolanaklarının yetersiz olması E) Sanayi alanında çalışabilecek uzman işçiden yoksun olunması 29. şağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nda yer almaz? ) Genelkurmay Başkanı B) Cumhurbaşkanı C) Dışişleri Bakanı D) Başbakan E) Çevre ve Orman Bakanı şağıdakilerden hangisi belli başlı insan hakları arasında yer almaz? ) Seçimhakkı B) İnsanın kişiliğini dilediği gibi geliştirme hakkı C) Eşitlik D) İnsan bedeninin dokunulmazlığı E) Yaşama hakkı Cumhurbaşkanı'nın aşağıdaki görev ve yetkilerinden hangisi "yürütme" ile ilgili değildir? ) Kararnameleri imzalamak B) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek C) Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak D) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak E) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek şağıdakilerden hangisi kanunla belirlenmiş durumlarda Cumhurbaşkanlığına vekâlet görev ve yetkisine sahiptir? ) TBMM Başkanı B) Yargıtay Başkanı C) nayasa Mahkemesi Başkanı D) İçişleri Bakanı E) Başbakan Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır? ) Sayıştay B) Başbakanlık C) Danıştay D) Cumhurbaşkanlığı E) Yargıtay TC nayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Siyasi Haklar ve Ödevlerle ilgili olarak siyasipartilere üye olabilirler? ) Silahlı kuvvetler mensupları B) Kamu kurumlarındaki memur statüsündeki görevliler C) Hakimler ve savcılar D) Yükseköğretimöğrencileri E) Yüksek yargı organları mensupları şağıdakilerden hangisi TC nayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemezözelliklerinden biri değildir? ) Cumhuriyetin nitelikleri ve devletin bütünlüğü B) Temel hak ve hürriyetler C) Resmi dili D) Bayrağı E) Milli Marşı TC nayasası'na göre, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız düzenlenmek istenen toplantı, gösteri ve yürüyüşler aşağıdakilerden hangisi öne sürülerek sınırlandırılamaz? ) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması B) Kamu düzeninin bozulması C) Milli güvenlik ile ilgili endişeler D) Genel sağılığın ve ahlakın korunması E) Doğal afetlere neden olabilecek hava koşulları

6 21 Kasım 2009 HB TC nayasası'nın "Yargı" başlığı altında yer alan "Mahkemelerin Bağımsızlığı" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hakimler nayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hükümverirler. B) Yasama ve Yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. C) Yargı yetkisinin kullanılması sürecinde bir üst mahkeme, tavsiye niteliğinde bir alt mahkemeye telkinde bulunabilir. D) Mahkeme kararları değiştirilemez. E) Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi geciktirilemez. 37. nkara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra BD'de Columbia ve Harvard Üniversitelerinde öğretim üyeliği de yapan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yeri ve tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya koyan, geçen yıl TBMM onur ödülünü alan ünlü tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? ) Murat Bardakçı B) İlber Ortaylı C) Halil Berktay D) Fuat Köprülü E) Halil İnalcık 34. vrupa Birliği'nin nayasası olarak kabul edilen Lizbon nlaşması'nı önce reddettikten sonra Ekim ayı başında ülkede düzenlenen referandumla kabul eden birlik üyesi aşağıdakilerden hangisidir? ) İtalya B) İrlanda C) İzlanda D) Çek Cumhuriyeti E) İsviçre 38. dıyaman'ın Kahta ilçesinde Kommagene Krallığı'na ait dev tanrı heykellerinin zirvesinde yer aldığı dağ aşağıdakilerden hangisidir? ) ğrı B) Nemrut C) Sultan D) Süphan E) Tendürek 35. şağıdakilerden hangisi 10 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Yasası'nın amaçlarından birideğildir? ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının nükleer enerji amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması B) Enerji sektöründe oluşan atıkların değerlendirilmesi ve çevrenin korunması C) Sera gazı emisyonlarının azaltılması D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilir ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması E) Bu alanda sağlanacak teşviklerden yararlanma sürecinin düzenlenmesi 39. İstanbul Belediyesi Şehir tiyatrolarında 1985 yılından beriaralıksız sergilenen 1933 yılında Ekrem Reşit Rey tarafından yazılan ünlü oyun aşağıdakilerden hangisidir? ) Yedi Tepe İstanbul B) Yedi Kocalı Hürmüz C) Vişne Bahçesi D) Şahane Pazar E) Lüküs Hayat 36. şağıdakilerden hangisi ilk olarak 1930 yılında tespit edilen, ancak daha sonra değişim geçirerek insanları etkileyen, Nisan 2009'dan itibaren saldırgan ve ölümcül bir şekle bürünen virüstür? ) H1N1 virüs, domuzgribi B) Ebola virüsü C) SRS virüsü D) H5N1 virüs, kuş gribi E) Hanta virüsü Nobel Barış Ödülü'nü alan siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir? ) Barack Obama B) Hillary Clinton C) Nicolas Sarkozy D) Serj Sarkisyan E) JavierSolana

7 21 Kasım 2009 HB-203- GENEL YETENEK 41. K 4 L x M x, y ve z sıfırdan farklı tamsayılar olmak xy 7 üzere, =7z ise, aşağıdakilerden 2 hangisi daima doğrudur? ) x çifttir. B) y çifttir. C) x+y çifttir. D) x.y çifttir. E) z tektir Yukarıdaki çarpma işleminde her harf sıfırdan ve birbirinden farklı bir rakamı göstermektedir. Buna göre, işlemin sonucu kaçtır? ) 1924 B) 3404 C) 4884 D) 6354 E) 7844 a 3.b > 0 b.c < 0 a 2.c 3 > 0 olduğuna göre, a, b ve c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? I II III? Yukarıdaki şekil dizisinde sayılar belirli bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre, soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) 3 B) 4 C) 7 D) 18 E) 20 ),, + B), +, C) +,, D) +,, + E) +, +, a ve b tamsayılar olmak üzere, 8 < a < 3 7 < b < 4 olduğuna göre, b-a farkının değeri en az kaçtır? ) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) Yukarıdaki sayı dizisi belli bir kurala göre oluşturulmuştur. Bu kurala göre, x kaçtır? ) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 x 5

8 21 Kasım 2009 HB ) 3 B) 6 C) 6 D) 9 E) 12 işleminin sonucu kaçtır? 51. Üç basamaklı üç sayıdan her birinin birler basamağı 1artırılır, onlar basamağı 2azaltılır ve yüzler basamağı 1artırılırsa, bu sayıların toplamındaki değişim ne olur? ) 283 azalır. B) 327 azalır. C) 243 artar. D) 327 artar. E) 363 artar Yukarıdaki sayı dizisi belli bir kurala göre oluşturulmuştur. Bu dizinin kuralı değiştirilmeksizin ilk terimi 2 olursa 8. terimi kaç olur? ) 33 B) 37 C) 148 D) 153 E) Sadece biri 22 den küçük ve ikisi 34 ten büyük 5 tane iki basamaklı tek doğal sayıların toplamı 145 ise, bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır? ) 37 B) 39 C) 43 D) 51 E) = x 9 ise, 2x + 1 değeri kaçtır? ) 19 B) 21 C) 25 D) 33 E) a b olmak üzere, abab ve baba dört basamaklı doğal sayılardır. abab baba = 3636 olduğuna göre, en küçük a.b değerini veren sayıların toplamı kaçtır? ) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) dizisinin her bir terimi 2 eksiltilirse dizinin toplamı kaç azalır? ) 40 B) 54 C) 72 D) 108 E) , 1, 4 rakamları kullanılarak yazılan üç basamaklı tüm tek doğal sayıların toplamı kaçtır? ) 794 B) 1195 C) 1205 D) 1505 E) 1606

9 21 Kasım 2009 HB ve 56. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. 58. Berrin, Can'a "klından bir sayı tut, 4ile çarp ve 8 çıkar. Sonucu, tuttuğun sayının 2 eksiğine böl." demiştir. Buna göre, çıkan sonuç kaçtır? Yukarıdaki tabloda = {0, 1, 2, 3, 4} kümesinde (mod 5) e göre işlemi tanımlanıyor. yrıca n pozitif tamsayı olmak üzere; n 1 = şeklinde tanımlanıyor. n tane Bu bilgilere göre, (4 2 2) 1 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Fatoş un 1977 yılındaki yaşı ile 1991 yılındaki yaşının toplamı 58 dir. Buna göre, Fatoş kaç yılında doğmuştur? ) 1940 B) 1943 C) 1950 D) 1955 E) Bir mağaza sahibi bir bluzu x TL den satınca %25 zarar, y TL den satınca %40 zarar ediyor. 56. Yukarıdaki bilgilere göre, 2 ( 3 a ) = 4 işleminde a nın değeri kaçtır? ) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 Mağaza sahibi, y TL ye alınan bir bluzu x TL ye satarsa yüzde kaç kâr etmiş olur? ) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) Marangoz Mustafa, bir keresteyi 13 eşit parçaya bölüyor. Parçalardan her birinin uzunluğu 15 cm daha kısa olsaydı marangoz keresteyi 16 parçaya bölebilecekti. Buna göre, kerestenin boyu kaç cm dir? ) 800 B) 860 C) 920 D) 980 E) Bir işyerinde işçi sayısı % 20 azaltılıp, çalışma süresi % 20 artırılıyor. Buna göre, üretime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Değişmez. B) % 10 azalır. C) % 4 artar. D) % 4 azalır. E) % 10 artar.

10 21 Kasım 2009 HB X kilo şekerli suyun şeker oranı % 40 tır. Bu şekerli suya karışımdaki şeker miktarının %50 si kadar daha şeker ilave edilirse, yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? ) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) , 15 ve 20 ile bölündüğünde her seferinde 7 kalanını veren 700 den küçük en büyük üç basamaklı doğal sayının rakamlarının sayı değerlerinin çarpımı kaçtır? ) 0 B) 56 C) 98 D) 126 E) Hasan bir miktar parasını yıllık %30 basit faiz ile bankaya yatırıyor. Hasan kaç ay sonra yatırdığı paranın % 40 ı kadar faiz geliri elde eder? ) 14 B) 16 C) 18 D) 22 E) hmet Usta un, şeker ve yağ karışımından oluşan 558 gram helva yapmıştır. Un U gram, şeker Ş gram ve yağ Y gramdır. hmet Usta, helvanın içindeki malzeme miktarlarını şu şekilde vermiştir: 5U = 9Y 4Y = 3Ş Buna göre, helvanın içinde kaç gram şeker vardır? ) 135 B) 156 C) 180 D) 194 E) I II III IV Yukarıdaki şekilde bir çikolata havuzu verilmiştir. Musluktan akan çikolata I. havuzu 2 saatte doldurmaktadır. Diğer havuzlar bir üstteki havuzdan akan çikolatayla dolmaktadır. Havuzların hacimleri sırasıyla 1, 3, 4 ve 8 litredir TL üç kişiye 4ve 5ile doğru, 6ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. En çok para alan kişikaç TL almıştır? ) 400 B) 480 C) 550 D) 600 E) 640 Havuzların hepsi boşken musluktan 28 saat çikolata aktığında IV. havuzun kaçta kaçı dolar? (Birim zamanda birim miktarda çikolata akmaktadır.) ) 1 5 B) 2 5 C) 1 2 D) 2 3 E) kentinden 80 km/saat hızla yola çıkan bir araç ile aralarında 560 km uzaklık bulunan B kentinden 60 km/saat hızla yola çıkan diğer araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. t saat sonra karşılaşıyorlar. Karşılaşmalarından t/2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur? ) 70 B) 140 C) 280 D) 360 E) 420

11 21 Kasım 2009 HB Bir öğrenci grubunda, sinemadaki macera ve korku filmlerinden ikisini de izlemeyenlerin sayısı, macera filminiizleyenlerin sayısına eşittir. Bu filmlerden en az birini izleyenlerin sayısı 22 ve en çok birini izleyenlerin sayısı 30 olduğuna göre, korku filmini izleyen kaç kişi vardır? ) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) Yukarıda kare şeklinde şeffaf bir şekil verilmiştir. Şekil ok yönünde tam ortadan ikiye katlanınca aşağıdakilerden hangisi elde edilir? ) B) 70. Bugün günlerden perşembedir. 114 gün önceki gün aşağıdakilerden hangisidir? ) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba D) Perşembe E) Cumartesi C) D) 71. Ozan'ın 312, Kerem'in 24 bilyesi vardır. Ozan her gün bilyelerinden 8tanesiniKerem'e, Kerem ise 2tanesini Ozan'a vermektedir. E) Kaç gün sonra bilyeleri eşitlenir? ) 16 B) 18 C) 21 D) 24 E) Yukarıdaki tabloda soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) B) C) D) E)? 11

12 21 Kasım 2009 HB a b c I 76. şağıdaki şekillerden hangisi diğerlerinden farklıdır? ) B) II C) D) III? Yukarıdaki şekil matrisi belirli bir kurala göre oluşturulmuştur. E) Buna göre, soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) B) C) D) E) I II III IV V Yukarıdaki şekil dizisinin bir kurala göre oluşması için hangi iki şekil yer değiştirmelidir? ) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve V E) IV ve V 12 I II III IV V Yukarıda numaralandırılmış şekillerden hangisi diğerlerinden farklıdır? ) I B) II C) III D) IV E) V

13 21 Kasım 2009 HB ve 79. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. 78. Sabit Ücret (TL) Günlük Harcırah (TL) Doktor Eczacı Laborant Hemşire Sağlık Teknisyeni Hizmet içi eğitime katılmak üzere şehir dışına çıkan doktor, eczacı, laborant, hemşire ve sağlık teknisyenlerine, unvanlarına göre bir sabit ücret ve kaldıkları her gün için günlük harcırah ödenecektir. Grupta yer alan bir laborant ve bir sağlık teknisyeni eşit sürede kalmışlardır ve eğitimin sonunda laboranta, sağlık teknisyeninden 800 TL fazla ücret ödenmiştir , 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1 K kümesi, yukarıdaki rakamların diziliş sırasına göre üçer üçer birleştirilmesiyle oluşturulmuş üç basamaklı sayıların tümünü içermektedir. K= { 122, 223, 234,..., 898,...,432, 321 } Buna göre, K kümesinde rakamları birbirinden farklı kaç tane doğal sayı vardır? ) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 Buna göre, laborant ve sağlık teknisyeni kaç gün kalmışlardır? ) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) Yukarıdaki bilgilere göre, Kkümesindeki tüm sayılar yan yana yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde edilir? ) 45 B) 53 C) 60 D) 66 E) Eczacılardan birinin aldığı toplam ücret, 15 gün kalan bir hemşirenin aldığı toplam ücrete eşittir. Buna göre, eczacı kaç gün kalmıştır? ) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) Yukarıdaki bilgilere göre, K kümesinin elemanları büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan 7. sayının rakamları toplamı kaçtır? ) 15 B) 18 C) 19 D) 21 E) 24 13

14 21 Kasım 2009 HB sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır İlk dört basamağı yukarıda verilen sayı piramidiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Piramitteki sayılar 4 ün katıdır. Sayılar 4 ten başlayarak sırasıyla soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artmaktadır. Piramidin n. basamağında n tane sayı vardır. Buna göre, piramidin 6. basamağındaki sayıların toplamı 4ün kaç katıdır? ) 84 B) 95 C) 100 D) 111 E) Hande, Mert, Tunç, Berk, Melda, Gözde, Oğuz ve İrem üniversitenin düzenlemiş olduğu bir festivale katılmak istiyorlar. Festivalde; Modern Dans, Bale, Tiyatro ve Konser gösterileri yer almaktadır. Festivalle ilgili aşağıdaki bilgiler yer almaktadır: Her gösteriye iki kişi bilet almıştır. Mert, konsere bilet almıştır. Tunç ve Melda aynı gösteriye bilet almışlardır. Hande ve İrem farklı gösterilerden bilet almışlardır. Bale gösterisine bilet alanlar erkektir. Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? ) Hande ve Oğuz farklı gösterilere bilet almışlardır. B) Hande, tiyatro için bilet almıştır. C) Berk, konser için bilet almıştır. D) İrem ve Gözde aynı gösteri için bilet almışlardır. E) Tunç, modern dans için bilet almıştır. 84. Yukarıdaki bilgilere göre, piramidin 9. basamağındaki tam ortadaki sayı kaçtır? ) 132 B) 140 C) 156 D) 164 E) Yukarıdaki bilgilere göre, İrem tiyatro için bilet aldıysa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? ) Gözde, modern dans için bilet almıştır. B) Hande, konser için bilet almıştır. C) Tunç, tiyatro için bilet almıştır. D) Gözde, konser için bilet almıştır. E) Oğuz, modern dans için bilet almıştır. 85. Yukarıdaki bilgilere göre, piramidin 10. basamağındaki son sayı kaçtır? ) 228 B) 220 C) 216 D) 200 E) Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisinde Gözde nin bilet alabileceği gösteriler birlikte verilmiştir? ) Modern Dans Tiyatro B) Modern Dans Konser C) Modern Dans Bale D) Bale Tiyatro E) Tiyatro Konser

15 21 Kasım 2009 HB sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. 89. İlacın Gramajı (mg) Günlük Doz Miktarı Yan Etki Sıcaklık ( o C) 1. ilaç Halsizlik 0<c<4 2. ilaç Bulantı 0<c<4 3. ilaç Bulantı 20<c<24 4. ilaç Halsizlik 20<c<26 5. ilaç Bulantı 0<c<4 6. ilaç Baş Dönmesi 4<c<6 Bir ilaç şirketinde K, L, M, N, P ve R ilaçlarıyla ilgili bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Bu ilaçlar hakkında şunlar bilinmektedir: K, L ve P ilaçlarının yan etkileri bulantıdır. P ve R ilaçlarının gramajları birbirine eşittir. L, N ve P ilaçları aynı sıcaklıklar arasında muhafaza edilmektedir. Bu bilgilere göre, yan etkisi baş dönmesi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? ) K B) L C) M D) P E) R Ozan, Ceren, Kerem, Gül ve Hakan ın okudukları K, L, M ve N kitaplarına ilişkin bilgiler şöyledir: Gruptaki herkes kitap okumuştur ve kitapların tümü okunmuştur. K kitabını bir kız bir erkek okumuştur. Kerem sadece bir kitap okumuştur. M kitabını, K kitabını okuyanların hepsi okumuştur. N kitabını L ve M kitabını okuyanların hiçbiri okumamıştır. Ceren, M kitabını okumamıştır. Hakan, Gül ün okuduğu kitapları okumamıştır. 92. Bu bilgilere göre, M kitabını kesin olarak okuyanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? ) Ozan ve Gül B) Ceren ve Gül C) Ozan ve Ceren D) Ozan ve Kerem E) Hakan ve Kerem 90. Yukarıdaki bilgilere göre, günlük alınan gramaj miktarı en yüksek olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? ) L B) M C) N D) P E) R 93. Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? ) Lkitabını Ozan ve Ceren okumuştur. B) Nkitabını Kerem ve Ceren okumamıştır. C) Hakan en fazla 1kitap okumuştur. D) Gül en fazla 3kitap okumuştur. E) Ceren en fazla 2kitap okumuştur. 91. Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Birinci ilaç L dir. B) M ve N ilaçlarının gramajları birbirinden farklıdır. C) K ilacı günde bir kez alınmalıdır. D) P ilacının yan etkisi halsizliktir. E) R ilacı 20 o C ile 24 o C arasında muhafaza edilmelidir Yukarıdaki bilgilere göre, Lkitabını en fazla kaç kişiokumuştur? ) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

16 21 Kasım 2009 HB sorular aşağıdaki tabloya göre cevaplandırılacaktır. 97. Yukarıdaki bilgilere göre, 2006 yılında sektörlere kullandırılan yatırım kredilerinin dağılımı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 95. Milyon Tekstil Otomotiv Bilişim Mobilya $ Yukarıdaki tabloda bir ülkede yılları arasında sektörlere kullandırılan yatırım kredilerinin dağılımı gösterilmektedir. Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) 2004 yılında sektörlere kullandırılan krediler içerisinde tekstil sektörü, en yüksek paya sahiptir. B) 2005 yılında kullandırılan toplam kredi miktarı 110 milyon $ dır. C) 2006 yılında mobilya sektöründe kullandırılan krediler bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstermiştir. D) 2007 yılında sektörlere kullandırılan toplam krediler içerisinde mobilya sektörü en düşük paya sahiptir. E) 2008 yılında otomotiv sektöründe kullandırılan krediler bir önceki yıla göre yüzde 25 azalmıştır. ) C) Tekstil Otomotiv Bilişim Mobilya E) 160 B) D) Yukarıdaki bilgilere göre, 2007 yılında otomotiv sektöründe kullandırılan kredi aynı yılda kullandırılan toplam kredilerin yüzde kaçıdır? ) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 16

17 21 Kasım 2009 HB sorular aşağıdaki grafiğe göre cevaplandırılacaktır Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Salı günü, Bilgi TV'nin izleyici sayısı bir önceki güne göre yüzde 20 artmıştır. B) Pazartesi günü üç televizyonun toplam izleyici sayısı Salı günü ile aynıdır. C) Perşembe günü her üç TV'nin de izleyici sayısı bir önceki güne göre artmıştır. D) Doğa TV'nin izleyici sayısının en yüksek olduğu gün Cumartesi, en düşük olduğu gün Salıdır. E) Uydu TV'nin bir önceki güne göre izleyici sayısının en çokarttığı gün Cumadır Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Doğa TV Uydu TV Bilgi TV Yukarıdaki grafikte, Doğa TV, Uydu TV ve Bilgi TV isimli 3 yerel televizyonun 1 haftalık izleyici sayıları verilmiştir. 98. Bu bilgilere göre, 3 televizyonun toplam izleyici sayılarının en düşük olduğu gün aşağıdakilerden hangisidir? ) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba D) Perşembe E) Pazar 99. Yukarıdaki bilgilere göre, Perşembe günü Bilgi TV'nin izleyici sayısı, aynı gün 3 televizyonun toplam izleyici sayısının yüzde kaçıdır? ) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) TEST BİTTİ.

18 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptalini gerektirir. 2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. 4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir aday sınava alınmaz. 5. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı ve test grubunuzu kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. 6. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 7. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. dayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır. 9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır. 10. Sınav sırasında hesap makinesinin kullanılması yasaktır. ksine davrananların sınavı geçersiz sayılır. 11. daylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. ksine davrananların sınavı geçersiz sayılır. 12. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINV BŞLMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. SINVLRINIZD BŞRILR DİLERİZ.

http://www.e-sorgu.org/halk-ban tım. sorulari-ve-cevaplari-2012.html HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

http://www.e-sorgu.org/halk-ban tım. sorulari-ve-cevaplari-2012.html HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ. Sera gazları atmosferde çok uzun yıllar kalabilmekte. Dünyada bugün tüm sera gazlarının salınımı kesilse bi- le küresel iklim değişiminin

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI 4 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

www.sinavbul.com www.sinavbul.com www.sinavbul.com

www.sinavbul.com www.sinavbul.com www.sinavbul.com ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ KMU PERSONEL SEÇME SINVI (KPSS) ORTÖĞRETİM 21 Eylül 2008 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKT! SINV BŞLMDN ÖNCE ŞĞIDKİ UYRILRI

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 25 Nisan 2010

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 25 Nisan 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 5 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI :... :...

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI 2013HLT23-2 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI 27 Temmuz 2013, Cumartesi, Saat:14. 00 II. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 3

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

ÖSYM TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GİRİŞ SINAVI

ÖSYM TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GİRİŞ SINAVI TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GİRİŞ SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 C ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SINAV SALON NO :.. :.. :. :... SIRA NO: *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu Soru No

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı