Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi"

Transkript

1 Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi

2 Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi Serena baz aınarak geiştirimiştir. En son teknooji kuanıarak yüksek kaitede üretien Seradens, yüksek verim değereri ve tasarrufu kuanımı ie standartarı değiştiriyor.

3 Doğa gaz, propan veya miks LPG ie çaışabien Seradens Tam Yoğuşmaı Kombi, Aarko Carrier in Gebze Tesiseri nde son teknooji kuanıarak üretimiştir. %108 e ULAȘAN VERiM Sadece 133 Watt enerji tüketimi. Düşük Enerji etiketi sirküasyon pompası ie çok az eektrik tüketir. Seradens, %108 verimi* ve 92/42/EEC Avrupa Verimiik Direktifi'ne göre HHHH verim işareti ie yoğuşmaı kombier içindeki en yüksek verimiiğe sahiptir. Sadece aırken deği, kuanırken de kazandırır. (*50/30 C rejiminde) Çok küçük boyutudur.** Deriniği, yüksekiği ve hacmi en düşük kombierden biri oan Seradens, en dar mutfak doaparına bie çok rahatıka monte ediebiir. Kuanıcıar bu nedene Seradens'i daha çok seveceker... **SRD (G: 41cm / Y: 73cm / D: 29cm) **SRD 36 (G: 41cm / Y: 73cm / D: 32cm) Isıtma ve kuanım suyu devresinde süreki ve tam aev modüasyonu Motoru üç you vana kuanım Düşük su basıncında çaışma Kuanım sıcak suyunda C, kaorifer devresinde C, yerden ısıtma sisteminde C sıcakık ayar oanağı Uzun baca mesafesi 19, 27 ve 36 kw kapasiteer Hafifiği ve minimum boyutarı ie koay montaj Sef-Diagnostic (kendi kendine arıza teşhisi) Avrupa normarına uygun, düşük emisyonu, yüksek verimi çevre dostu ürün Yüksek kaitei servis hizmeti. Türkiye ye yayıan 400 ü aşkın servis Tam Konfor Kontroü Seradens, LCD dijita çaışma ve arıza gösterge paneiye ekstra konfor sunuyor... Kuanım ve sıcakık göstergeeri ie arıza uyarıarı LCD ekranda koayıka görünür. İstenien ortam sıcakığını sağayacak şekide dış hava sıcakığına göre otomatik çaışma özeiğiye maksimum yakıt tasarrufu* ve oda termostatı çeşiteri ie ekstra konfor, ekstra ekonomi sağar*. Yerden ısıtma sistemerine uygun oarak çaışabiir. *Cihazar opsiyonedir.

4 Yoğuşma Teknoojisi Kasik kombierde baca gazı sıcakıkarı çok yüksektir. Premiks yoğuşma teknoojisinde ise 55 C atında üretien kazan suyu sayesinde baca gazının içinde yüksek sıcakıkta buunan su buharı yoğuşturuarak baca gazı sıcakığı düşürüür. Kazanıan gizi ısı suya aktarıarak %108 e kadar uaşan verim artışı sağanır. Asidik yoğuşma suyuna dayanıkı pasanmaz çeik veya aüminyum aaşımı ana eşanjör kuanımaıdır. Premiks Yanma Teknoojisi ie Tam Yoğuşma Premiks sistem yani yakıt ve havanın idea oranda önceden karıştırıarak yanmanın gerçekeştirimesi ie tam yoğuşma sağanarak verim en yüksek değere uaştırıır. Premiks tam yoğuşmaı kombierdeki düşük aev boyu, zararı baca gazı emisyonarını en aza indirir. Kombinin ses seviyesini minimuma düşürür. Reküperatorü (ikinci ısı eşanjörü) kombierde ise tam yoğuşma omaz. Yakıt hava ön karışımı sağanamadığı için idea bir yanma gerçekeşemez. Verim %5-7 daha düşük our. Modüasyonu fan kuanımadığı için verim, düşük ısıtma kapasiteerinde yanmadaki hava oranının faza oması nedeniye daha da düşer. Tam yoğuşmaı premiks kombiere göre aev boyu daha yüksek, doasıya zararı baca gazı emisyonarı daha faza, ses seviyesi de daha yüksektir. Üstün Verimi Seradens Taşınım kaybı %8 Topam verim %92 Gaz %111 %11 Yararanıamayan yoğuşma ısısı Hava Topam verim %108,1 Taşınım kaybı %1,7 Yoğuşma ısısından yararanıan %9,8 Verim %98,3 %1,2 Yararanıamayan yoğuşma ısısı Gaz %111 Hava Kasik Konvansiyone Kombi Verim: %90-92 (yakaşık) Baca gazı sıcakığı: C (yakaşık) Bacaı tiperde zehirenme riski Yüksek CO2 emisyonu (çevreye duyarsız) Sabit hava - doğa gaz karışımı nedeniye düşük yanma verimi Yüksek kazan suyu sıcakığı Seradens Tam Yoğuşmaı Kombi Verim: % Baca gazı sıcakığı: C Hermetik - baca gazı zehirenmesi yok Düşük CO2 emisyonu (çevreye duyarı) Premiks, idea hava - doğa gaz karışımı ie yüksek verimi yanma Düşük kazan suyu sıcakığı kaynakı baca gazında yoğuşma

5 Pasanmaz Çeik Eşanjör ie Ömür Boyu Yüksek Verim Eşsiz pasanmaz çeik ısı eşanjörü Seradens'in kabidir. Doğru tasarım ve güveniir tekniğin yüksek kaite pasanmaz çeik ie bireşmesi ısı eşanjörünün çok güçü bir kabe sahip omasını sağar. Dairese yapıı pasanmaz çeik ana eşanjör, ufak boyutarına rağmen yüksek ısı transferi sağar. Kanatçıkarı omayan ısı eşanjörünün düzeni bakımı yapıdığında verimi kuanım ömrü boyunca düşmeden aynı kaır. Modüasyonu Fan ve "Düşük Enerji" Etiketi Pompa ie Maksimum Tasarruf Enerji tasarrufunun çok önemi oduğu günümüzde hem ısıtma hem de kuanım sıcak suyu temininde daha az enerji tüketerek çaışan yeni nesi sirküasyon pompası ie geenekse pompaara göre %15 e varan enerji tasarrufu. Modüasyonu fan sayesinde gaz - hava karışımı yanma öncesinde her kapasitede idea oranda sağanarak maksimum yanma verimine uaşıır. MULTIPLEX Su Grubu İe Koay Bakım Otomatik hava tahiye ventii Pasanmaz çeik kuanım suyu eşanjörü 3 you motoru vana Eektronik akış anahtarı Mikroişemciye kontro edien otomatik by-pass Enerji tasarrufu sirküasyon pompası Su tahiye ventii Kompakt ve güveniir MULTIPLEX sistemi modern yaşam ortamarına uygun, minimum boyutarda bir kombi sunmak için tasaranmıştır. MULTIPLEX aynı zamanda, servis işemerinin koayıka uyguanmasını sağar.

6 DIGITECH 2 Eektronik Devre Kartı ie Konfor ve Ekstra Güvenik Basit ve şık, sef-diagnostic, yeni DIGITECH 2 eektronik devre kartı, LCD ekran üzerinde çaışma konum ve sıcakıkarının, dış hava sıcakığının, uyarı ie arıza kodarının görüntüenmesine ve parametreerin ayaranmasına oanak sağar. Emniyeti, konforu ve yüksek verimi çaışma için kombiyi süreki deneter. Radyatör veya yerden ısıtmaya göre çaışma rejimi seçimi Eektronik ateşeme, iki kez ateşeme denemesi Isıtma ve kuanım suyu sensöreri ie sıcakık kontroü, sensör arıza uyarıar Isıtma ve kuanım suyunda süreki modüasyon Kazan suyu ve baca gazı denetimiye iki ayrı yüksek sıcakık emniyeti Aev sönme ve agıama emniyeti Isıtma termostat bekeme özeiği ve süre ayar Isıtma ve kuanım suyu donma korumas Isıtmada tam yüke uaşma süre ayar Düşük ve yüksek sistem su basıncı emniyeti Pompa sıkışma korumas Isıtma ve kuanım suyu pompa faza çaışma özeiği ve süre ayar Kuanım suyunda mikro depoama özeiği ie anında sıcak su temini Otomatik by-pass Fan arıza emniyeti Su darbesi (çekiçeme) öneme fonksiyonu Dış havaya göre çaışma eğrisi seçimi Fan frekans ayarı ie doğa gazdan LPG ye LPG den doğa gaza hızı, sorunsuz ve ekonomik dönüşüm. LCD Ekran ie Koay Kuanım Açma/kapama düğmesi 2. Isıtma suyu sıcakık ayar düğmesi 3. Kuanım suyu sıcakık ayar düğmesi 4. Kuanım suyu sıcakığı görüntüeme düğmesi* 5. Servis düğmesi 6. Yaz / kış / yaz + kış konumu seçim düğmesi 7. Işıkı LCD ekran *Opsiyone dış hava sensörü bağı ise, dış hava sıcakığını da gösterir. Üst Düzey Konfor ve Yakıt Ekonomisi İçin Otomatik Kontro Cihazarı* Oda Termostatı Kabou ve Kabosuz Haftaık Programanabiir Oda Termostatı Dış Hava Sıcakık Sensörü Kombiyi istenien oda sıcakığına göre çaıştırır. Kombiyi istenien haftaık zaman diimerinde istenien oda sıcakığına göre çaıştırır. Kombiyi dış hava şartarına göre otomatik oarak çaıştırır. Oda termostatarı ie birikte veya ayrı oarak kuanıabiir. Anaog ve dijita modeeri vardır. *Cihazar opsiyonedir.

7 730 mm 730 mm Çaışma Şeması 1. Primer Yoğuşmaı Isı Eşanjörü 2. Premiks Yakıcı Ünite (Gaz Manifodu+Yakıcı) 3. Yoğuşma Drenaj Borusu 4. İyonizasyon Eektrodu 5. Ateşeme Eektrodu 6. Fan 7. Ventüri 8. Ateşeme Trafosu 9. Eektronik Gaz Vafi Bar Emniyet Ventii 11. Otomatik Hava Tahiye Ventii 12. Isıtma Emniyet Termostat 13. Isıtma Sensörü 14. Pompa 15. Su Basınç Anahtar 16. Davumbaz 17. Baca Emniyet Termostat 18. Geneşme Deposu 19. Kuanım Suyu Sensörü 20. Sifon 21. Manometre 22. Otomatik By-Pass 23. Yoğuşma Drenaj Borusu 24. Sistem Drenaj Vanas 25. Hermetik Kabin 26. Akış Sınırayıc 27. Eektronik Akış Anahtar 28. Kuanım Suyu Eşanjörü You Motoru Vana 30. Su Dodurma Musuğu YS KD KS G SS KG Premiks gaz - hava karışımı 3 7 Yanma havası girişi Gaz girişi YS : Yoğuşma suyu Boyutar Baca Tiperi 292,5 mm 410 mm 324,5 mm 410 mm Ø60/100 Yatay Baca Seti Ø60/100 Dikey Baca Seti KD KS G SS KG SRD KD KS G SS KG SRD 36 Ø80/125 Yatay Baca Seti KD : Kaoriferden dönüş (3/4 ) KS : Kuanım suyu çıkışı (1/2 ) G : Gaz girişi (1/2 ) SS : Soğuk su girişi (1/2 ) KG : Kaorifere gidiş (3/4 ) Ø80/80 İkiz Baca Seti Ø80/125 Dikey Baca Seti

8 Teknik Özeiker SRD 20 SRD 27 SRD 36 CE Sertifikası No 0694BU BU BU3121 Baca Uyguama Tiperi B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 Gaz Kategorisi II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P Isıtma Girişi Maks. kw Kuanım Suyu Girişi Maks. kw Isıtma Girişi Min. kw 4 (G20/G25) (G30/G31) 9 10 Isıtma Çıkışı Maks. (50/30 C) kw Verimiik %100 yükte (50/30 C) % Verimiik %30 yükte (50/30 C) % Isıtma Çıkışı Maks. (80/60 C) kw Isıtma Çıkışı Min. (80/60 C) kw 3.9 (G20/G25) (G30/G31) Verimiik %100 yükte (80/60 C) % Verimiik %30 yükte (80/60 C) % /42/EEC Gaz Yönetmeiğine Göre Verim İşareti HHHH HHHH HHHH Isıtma Devresi Isıtma Sıcakık Ayar Araığı (min.-maks.) C / / / Maks. Isıtma Çaışma Sıcakığı C Geneşme Tankı Kapasitesi itre Maks. Çaışma Basıncı (Isıtma) bar Min. Çaışma Basıncı (Isıtma) bar Kuanım Suyu Devresi Kuanım Suyu Sıcakık Ayar Araığı (min.-maks.) C Maks. Sıcak Su Çaışma Basıncı bar Min. Sıcak Su Çaışma Basıncı bar T 30 C'de Sıcak Su Debisi itre/dk Boyutar Genişik mm Yüksekik mm Derinik mm 292,5 292,5 324,5 Ağırık (net) kg Baca Sistemeri Yatay Konsantrik Baca Sistemi Ø mm 60/100 60/100 80/125 Maks. Baca Uzunuğu m İkiz Baca Sistemi Ø mm 80/80 80/80 80/80 Maks. Baca Uzunuğu (terminaden terminae) m İkiz Baca Sistemi Ø mm 60/60 60/60 60/60 Maks. Baca Uzunuğu (terminaden terminae) m Dikey Konsantrik Baca Sistemi Ø mm 60/100 60/100 80/125 Maks. Baca Uzunuğu m Gaz Tüketimi Doğa Gaz G20 Gaz Tüketimi m 3 /h Bütan Gazı G30 Gaz Tüketimi kg/h Propan Gazı G31 Gaz Tüketimi kg/h Eektrik Besemesi Güç Kaynağı V/Hz 230/50 230/50 230/50 Eektrik Tüketimi W Koruma Sınıfı IP X4D X4D X4D Not: Teknoojik geișmeer nedeniye değișikik hakkı sakıdır. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ș. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bögesi fi. Bigisu Cad. Gebze KOCAEL Te: (0262) Faks: (0 262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya ANKARA Te: (0312) Faks: (0312) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport ZM R Te: (0232) Faks: (0232) ADANA : Ziyapafa Buvar, No: 25/5-6, ADANA Te: (0322) Faks: (0322) ANTALYA : Mehmetçik Mahaesi, Aspendos Buvar, No:79/5 ANTALYA Te: (0242) Faks: (0242) MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI e-posta: A MiNERAL

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı SICAK SU GRUBU AQUA KONFOR SİLİNDİRİK ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR TEZGA ALTI / TEZGA ÜSTÜ ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR Titanyum katkıı, çift kat emaye kapı çeik iç depo, uzun

Detaylı

Ariston sizi ve geleceğinizi düşünüyor

Ariston sizi ve geleceğinizi düşünüyor SİSTEM ÜRÜNLERİ Ariston sizi ve geleceğinizi düşünüyor Doğaya ve yeşile ihtiyacımızın sürekli olacağını asla unutmuyoruz, doğaya saygılı ürünler üretiyoruz. Dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar Yüksek verimli ısıtma NO X ve CO 2 düşük emisyon değerleri Alüminyum-Magnezyum-Silisyum

Detaylı

%30. Daire İstasyonu sistem konsepti projenizle en önde olun. www.tr.evoflat.danfoss.com. TASARIM REHBERİ A DAN Z YE Danfoss EvoFlat sistemi

%30. Daire İstasyonu sistem konsepti projenizle en önde olun. www.tr.evoflat.danfoss.com. TASARIM REHBERİ A DAN Z YE Danfoss EvoFlat sistemi TASARIM REHBERİ A DAN Z YE Danfoss EvoFlat sistemi Daire İstasyonu sistem konsepti projenizle en önde olun %30 Merkezi ısıtma konusunda bilinç arttırıldığında enerji tüketimi %30 düşürülebilmektedir. www.tr.evoflat.danfoss.com

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

3.Kombi hangi malzemeden yapılır? Genel olarak Galvanizli çelik, DKP saç, bakır, alüminyum ve plastik parçalardan oluşur.

3.Kombi hangi malzemeden yapılır? Genel olarak Galvanizli çelik, DKP saç, bakır, alüminyum ve plastik parçalardan oluşur. 1.Kombi nedir? Konutun hem ısıtma hem de sıcak su gereksinimini karşılayan bir cihazdır. Bu nedenle kısaca Kombi (İngilizcede Combined/Birleşik) olarak adlandırılır. 2.Nasıl bir cihazdır? Hafiftir, ufaktır,

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye

Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye Setaltı bulaşık makineleri UC Serisi Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye UC-XL UC-L UC-M UC-S Önsöz Değerli gastronomlar, Son yıllarda gastronomi dünya çapında hızla değişim ve gelişim gösterdi.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÇATI SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİLİ ÇATI SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÇATI SİSTEMLERİ Yüksek verimli termal kolektörler ve tamamlayıcı sistem ürünleri ile ister sıcak kullanım suyu elde edin, ister ev ısınmasına destek sağlayın, isterseniz havuzunuzun suyunu

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

Küçük Devler ve Octoplus Yıkama, Kurutma, Ütüleme

Küçük Devler ve Octoplus Yıkama, Kurutma, Ütüleme Küçük Devler ve Octoplus Yıkama, Kurutma, Ütüleme Miele Yıkama, Kurutma, Ütüleme Verimli ve geniş kapsamlı çamaşır bakımını garanti eder Daima Daha İyi Miele kalite demektir. Daima Daha İyi sloganı 110

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

ÇATI TİPİ KLİMALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÇATI TİPİ KLİMALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME PAZARLAMA

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

Village Marine Su Yapıcıları ve Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri

Village Marine Su Yapıcıları ve Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Village Marine Su Yapıcıları ve Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Parker Hannifin Corporation ENGINEERING YOUR SUCCESS. En Zengin 300 şirket arasında yer alan ve 48 ülkede müşterileri bulunan Parker Hannifin

Detaylı

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi Tite, Page Subject, 1 Author Copyright, 18/04/2012 Optimum Diyaiz Mi? Maksimum Diyaiz Mi? Sor.Hemşire Aya Uysa Özerkaya FMC Nasır Diyaiz Merkezi Sunum panı *KBY nedir? *KBY de tedavi seçenekeri neerdir?

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL İÇİNDEKİLER Önemli Güvenlik Talimatları 3 Cihaz ve Aksesuarlar 4 Teknik Özellikler ve Performans 5 Duş Ünitesinin Montajı 6 Kullanım ve Bakım 8 Elektrik Şeması 9 Servis

Detaylı

Mükemmele yakın olmayın, sahip olun.

Mükemmele yakın olmayın, sahip olun. Mükemmele yakın olmayın, sahip olun. Birbirinden mükemmel Siemens Ankastre Setlere, ağustos ayına özel fırsatlarla kolayca sahip olun. Ağustos 2014 - Ankastre Ürünler Fiyat Listesi Farklı ürün gruplarından

Detaylı

TERMOBOX PAKET TİP KULLANIM SICAK SUYU HAZIRLAMA ÜNİTESİ KATALOĞU

TERMOBOX PAKET TİP KULLANIM SICAK SUYU HAZIRLAMA ÜNİTESİ KATALOĞU TERMOBOX PAKET TİP KULLANIM SICAK SUYU HAZIRLAMA ÜNİTESİ KATALOĞU İçindekiler 1. Termobox Nedir?....3 2. Termobox Sisteminin Amacı Nedir?... 3 3. Termobox Sisteminin Tasarımı.....4 4. Termobox Sistemi

Detaylı

BiG X 600 / 700 / 850 / 1100 Kendi Yürür Silaj Makinası

BiG X 600 / 700 / 850 / 1100 Kendi Yürür Silaj Makinası BiG X 600 / 700 / 850 / 1100 Kendi Yürür Silaj Makinası www.krone.de BiG X 1100 Dünyanın en güçlü silaj makinası Geniş görüş açılı konforlu kabin Mükemmel operatör konforu için joystick 1,078 hp ye kadar

Detaylı

GETINGE wd46 Turbo çok daha hizli bir yikayici dezenfektör

GETINGE wd46 Turbo çok daha hizli bir yikayici dezenfektör GETINGE wd46 turbo çok daha hızlı bir yıkayıcı dezenfektör 2 Getinge WD46 Turbo Getinge WD46 Turbo 3 daha aziyla daha fazlasini yapmaniz için Kaynaklar sınırlı ve sağlık tesislerindeki verimlilik talepleri

Detaylı

Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx

Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı px Vx 8.21 Tüm program akışına ait optik gösterge Sızdıran valfin gösterilmesi Elektrik kesildiğinde gösterge etkilenmez IP 42 Printed in Germany Edition 04.14 Nr. 253

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı