Turistik ilçeler markalaşacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turistik ilçeler markalaşacak"

Transkript

1 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ YIL: 21 SAYI: Kuruş Turistik ilçeler markalaşacak İrem Derici tatilcileri coşturdu lbodrum'da sahne alan İrem Derici birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. ØHaberi S.4'te l30 Temmuz 2015 Perşembe günü Marmaris Cettia Beach Hotel'de 'bölgesel markalaşma ve yeni kuşak pazarlama modeli' oluşturmak amacıyla kalabalık bir katılımcı grubu GETOB'un ev sahipliğinde bir araya geldi. ØHaberi S.8'de Son yıllarımda hep mutlu olmaya çalışacağım" mbodrum'da sahne alan Serdar Ortaç, kalan yıllarında hep mutlu olacağını, 40 yaşından sonra aşkı bulduğunu ve bundan sonra acı dolu şarkılar yazmayacağını söyledi. ØHaberi S.7'de Etrim'de gerçek köy kahvaltısı ØTülay SÜKÜN S.5'te

2 2 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ Terörden demokrasi doğmaz Terörle hiç kimse hiçbir şey kazanamaz. Can vererek, can alarak hak elde etme dönemi kapandı. PKK üst kadroları, artık anlamalısınız ki; silah, terör, vahşet ve şiddetle yapmak istediğinizin sonuna geldiniz. Bundan ötesi yok artık; kapalı, tıkalı. Bugüne dek özgürlük ve haklar bakımından neler aldınız, kazandınız bilmiyorum ama bence ne kazanıldıysa tümü, hepsi demokrasinin nimetleriyle kazanıldı. Ama kaybedilenler o kadar çok ve o kadar çok değerli ki, kırk bin (40.000) vatan evladı, can ciğerlerimiz kara toprağa ve milyarlarca dolar para çöpe gitti. Daha neler neler... Ve tabii ki kırk (40) çok değerli yıl, bir daha geri gelmemek üzere elimizin altından kayıp gitti. Bu kadar çok ölüm gözyaşı ve kayıptan sonra kazanılan (!) şeyler adeta devede kulak kalır ve yazıktır, çok yazık. Ve bu kazanılanların (!) tamamı aslında demokrasinin kazanımıdır, asla şiddetin ve terörün değil. Ve bu kırk yıllık şiddet süresince yoksulluk arttı, acılar çok birikti. İki taraflı faili meçhuller, birçok genç eğitimsiz kaldı Ekonomik etnik ve sosyal yarılmanın, terörle şiddetle geçen her günün yarattığı tehlikeli uçurum giderek daha da artıyor ve derinleşiyor. Eğer sen Kürt ve Türk halklarının bir şeyler elde etmesini, kazanmasını istiyorsan gerçekten, artık makas değiştir, ray değiştir, demokrasi rayına geç be kardeşim. Kazanalım, kazanalım, kazanalım. Gittiğin bu raylar ölüme, intihara gidiyor. Sonu olmayan bu yoldan acilen dönün. Bu devirde iki tonluk patlayıcı ile traktörle intihar saldırıları, olacak şey değil. Akla mantığa ters Çok vahşisiniz ve çok kötüsünüz. Tayyip kötü neler yapıyorsa, siz daha kötüsünü yapıyorsunuz. Terörden uzaklaşmadıkça, hiç kimse bir arpa boyu gidemez. Hep geri, hep geri, hep geri Tayyip'le siz karşılıklı olarak şiddet oyunları oynarken, Bahçeli ve MHP sütre gerisinden ellerini ovuştururken, olanlar emekçi yoksul halka ve onun çocuklarına oluyor. Terörden demokrasi doğmaz. ELEMAN İLANI Bodrum da bulunan showroomumuzda görevlendirilmek üzere satış pazarlama danışmanları aranmaktadır. İrtibat: (İlknur KELEŞ) 10 AĞUSOS 2015 PAZARTESİ YIL 21 SAYI: 4353 Kuruluş Tarihi: 19 Nisan 1994 Yarımada Basın ve Yayıncılık Turizm Ltd. Ştd. Adına İmtiyaz Sahibi Hüseyin ANIL Yazı İşleri Müdürü Editör Muhabir Muhabir Muhabir :Ekin ANIL :Serpil SEYFİOĞLU :Yeliz YAVAŞ :Serpil KARAN :Tülay SÜKÜN Yönetim ve Baskı Yeri Yokuşbaşı Mah. Basın Sit. No: Yarımada Basın Yayın facebook.com/bodrumyarimadagazetesi YEREL SÜRELİ YAYIN BODRUM YARIMADA GAZETESİ Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir. Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir. İLAN TARİFESİ ABONE ÜCRETLERİ 1 Yıllık ( şehiriçi dağıtım alanı içinde) : TL 1 Yıllık (Şehirlerarası Posta gerekiyorsa) : TL 6 Aylık (Şehiriçi dağıtım alanı içinde) : TL 6 Aylık (Şehirlerarası Posta gerekiyorsa) : TL İlan Fiyatlarına KDV Dahil Değildir...

3 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

4 4 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ MONTAJLI ROOFTOP PAKET KLİMA SİSTEMİ BODRUM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Montajlı Rooftop Paket Klima Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a) Adresi : Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Belediye Meydanı No: BODRUM/MUĞLA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu için Montajlı Rooftop Paket Klima Sistemi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Gümbet Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 gün içinde işe başlanıp 3 ay (90 gün) içerisinde, tüm ekipmanların montajı yapılarak yetkili kişilere çalışır durumda teslimi yapılacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:1 Bodrum/MUĞLA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, c)adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi ç)adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, d)adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tesvik etmek zorundadır Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Teknik Şartnamede detayı belirtilmiştir Standarda ilişkin belgeler: Cihazın ARI,EUROVENT ve CE Sertifikalarından herhangi birine sahip olması ve bunu ihale dosyasında sunması gerekmektedir Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İstekli teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek Devamı 5. sayfada Ağustos ayı böceklerini de beraberinde getirdi mmasallarda ve çizgi filmlerde kendisine tembellik sıfatı yakıştırılan ve ötmeleriyle bilinen ağustos böcekleri ağustos ayının gelmesiyle birlikte faaliyete geçti. Yeryüzünde 2000 farklı türü bulunan ağustos böceklerinin yalnızca erkek olanları bu ayda öterek dişisini çağırıyor. Çiftleşen ağustos böceklerinin dişileri, dallara yuvalar açarak yumurtalarını bırakıyor. Kırılan yumurtalardan çıkan yavrular toprağa düşerek kendilerini gömüyor. Toprağa gömülen böcekler 4 ila 17 yıl arasında ağaç köklerinin öz sularıyla beslenerek yaşıyor. Sesleriyle daha çok çekirgelerle karıştırılan ağustos böceklerinin çekirgelerle bir akrabalığı yok. Kuşlara yem olmaktan kurtulanlar koro halinde gün boyu çıkardıkları sesler karın zarlarının titreşmesiyle oluşuyor ve bu sesler ağızlarından çıkmadığı için aynı zamanda yemek yiyebiliyorlar. Zar gibi saydam yapıları ve iki çift kanatları bulunan bu böcekleri, Çin, Malezya, Burma, Kongo ve Latin Amerika afiyetle yiyor. (İHA) İrem Derici tatilcileri coşturdu lbodrum'da sahne alan İrem Derici birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Gümbet barlar sokağında bulunan Moss Clup'de sahne alan ünlü sarkıcı İrem Derici sevenleri ile buluştu. 2 saat sahnede kalan Derici'yi yaklaşık bin kişi dinledi. Bodrum'a tatile gelen yerli ve yabancı turistler İrem Derici'nin şarkıları ve yaptığı dans şovlar ile keyifli anlar yaşadı. Hayranları ile sohbette eden Derici'nin neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcıyı bir an olsun yalnız bırakmayan radyocu eşi Rıza Esendemir ise konseri en ön sıralardan izledi. (İHA)

5 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ Etrim'de gerçek köy kahvaltısı mpınarlıbelen'in Etrim Köyü'nde yaşayan Engin Başol ve ailesi, babalarından devraldıkları Etrim Halıcılık'ı büyütmüş, köy kahvaltısı ve doğal yemeklerin sunulduğu bir mekânla da hizmet sektörüne adım atmış. Tülay SÜKÜN Engin Başol ile evlenip, Etrim Köyü'ne gelin olan Turgutreisli Ana Sınıfı Öğretmeni Demet Başol, işinden arta kalan zamanlarında Eşi Engin Başol'a yardımcı olmaya çalışıyor. Etrim Köy Kahvaltı ve Doğa Restaurantı'nda, kendi elleriyle ürettiklerini sunduklarını yaptıklarını söyleyen Demet Başol, Mekânımızda, her şeyden önce doğa var. Tamamen doğal ve organik yiyecekler kullanıyoruz. Ekim ve dikim işinde de kayınvalideme yardımcı olabiliyoruz. Bazen tereyağı, yumurta, peynir, yoğurt ve benzeri ürünlerden kendi üretemediklerimizi ya da yetiştiremediklerimizi, köylülerden satın alıp, köylüye de bir katkı sağlamış oluyoruz dedi. Kahvaltıda binbir çeşit Kahvaltıda verdikleri ev yapımı ceviz, incir, domates, çilek ve bergamut gibi reçeller ile yetiştirdikleri kara zeytini salamura ya da ezme şeklinde sunduklarını anlatan öğretmen Demet Başol, İstendiği takdirde ürettiğimiz, yeşil, kara ya da kırma zeytinleri ve peynir sunumlarını yağ ya da baharatlarla da zenginleştirebiliriz. Yine köyümüzdeki arıcılardan aldığımız balları servis yapıp, taze çökeleklerimizi kekik, çörek otu, tatlı ya da acı pul biberle sofraya getirebiliyoruz. Misafirlerimiz dilerse çökeleklerine zeytinyağı da ilave edebiliyor. Yaz aylarında çoğunlukla kabak, patates ya da ıspanaktan yaptığımız gözleme seçeneklerimiz var. Fırında pişirdiğimiz kabakların tadı, sarmısaklı yoğurtla çok güzel oluyor. Elma patates olarak dilimlediğimiz patatesleri, taş fırında ve saç üzerinde pişiriyor, istendiğinde üzerine çeşitli karışımlarla hazırladığımız sosları ekliyoruz. Zeytinyağı ve yeşil biberle pişirdiğimiz patatesler, gerçekten çok lezzetli oluyor dedi. Meyve-sebze bahçeden Domates, salatalık, patlıcan, taze fasulye, kabak, kavun ve karpuz gibi sebze ve meyveleri kendi bahçelerinde yetiştirip, ne kadar ve ne zaman yiyeceklerse o zaman toplayıp yediklerini belirten Demet Başol, sessiz, sakin ve doğal ortamında, kuş sesleri ile yenen bir kahvaltı olanağı sunduklarını söyledi. Otantik bir köy havasında Etrim Köy Kahvaltısı ve Doğa Restaurant'ta kahvaltı yapan Bodrum Perde'nin Sahibi Mustafa Öztürk ve Eşi Deste Öztürk, mekânla ilgili olarak, Otantik bir köy havasında, taştan yapılan çok hoş ve güzel bir ortamda, farklı bir kahvaltı yaptık. Hizmette sınır yoktu diyebiliriz. Doğal ve organik yiyeceklerden oluşan bu kahvaltıda, ismini bilmediğimiz ama köye özgü kahvaltı çeşitlerinden oluşan yiyecekler ve gözlemeler tattık. Gerçekten çok güzel ve lezzetliydi. Kendi yaptıkları taş fırın ekmeklerle bahçeden topladığımız domates, salatalık, biber ve taze soğanları yedik. Herkese en azından bir kere de olsa bu yiyecekleri tatmasını tavsiye ederiz dedi. 4. sayfanın devamı amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı kataloğu ihale dosyasının içinde sunmak zorundadır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:1 Bodrum/MUĞLA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:1 Bodrum/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi ilanlar (Basın No: )

6 6 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK BODRUM İLÇESİNDEKİ 87 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNİN 6 GÜZERGAH/YERLEŞİM BİRİMİNDEN 4 TAŞIMA MERKEZİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE 6 ARAÇ İLE GÜNÜ BİRLİK TAŞIMA İŞİ hizmet, alimi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a) Adresi : ÇARŞI MAHALLESİ NEYZEN TEVFİK CADDESİ- HÜKÜMET KONAĞI NO: BODRUM/MUĞLA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) ihale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceği internet adresi 2- İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : BODRUM İLÇESİNDEKİ 87 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNİN 6 GÜZERGAHTAN/YERLEŞİM BİRİMİNDEN 4 TAŞIMA MERKEZİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE 6 ARAÇ İLE GÜNÜ BİRLİK TAŞIMA İŞİ. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : BODRUM GÜLER MUSTAFA KIZILAĞAÇ İLKOKULU ÇOK AMAÇLI SALONU c) Süresi : İşe başlama tarihi , işin bitiş tarihi İhalenin a) Yapılacağı yer : BODRUM GÜLER MUSTAFA KIZILAĞAÇ İLKOKULU b) Tarihi ve saati : :30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösteril belge, İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, -TAŞIMA HİZMETİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK ARAÇLARIN KAPASİTE VE MODELİNİ GÖSTEREN ONAYU BELGE ÖRNEĞİ. (ONAYLİ ARAÇ RUHSAT ÖRNEĞİ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılanlar Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş hacmini gösteren belgeler: a) ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işler inin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son ili yılın parasal tutarlarının ortalaması ü/erinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE PERSONEL. YOLCU VE ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞLERİ. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere acıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir 7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Devamı 7. sayfada Nurettin Demir, bu defa koyların usulsüz kiralanmasını sordu lchp Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Dalaman-Göcek koylarının usulsüz kiralanması hakkında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Yetki karmaşası var 6360 sayılı Büyükşehir Yasası'nın yetki karmaşası doğurduğunu söyleyen Demir, Yasa gereği kiralama ve tesislerle ilgili iş ve işler Büyükşehir Belediyelerine verildi. Bu kapsamda Dalaman-Göcek koylarının kiralama yetkisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde olması gerekirken, bu hak Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gasp edildi dedi. Devir işlemlerinin hukuken mümkün olup olmadığını soran Demir, bu konuda herhangi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmadığını ve bu işlemin hukuka aykırı olup olmadığını sordu. Demir'in yazılı soru önergesinin metni ise şöyle: 2012 yılında 6360 sayılı Büyükşehir Yasasının Yürürlüğe girmesiyle birlikte ormanlık alanlarda oluşabilecek karmaşanın önlenmesi için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Orman Kanunu'nun uygulama yönetmeliği değiştirildi. Yönetmelik 18 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa gereği kiralama ve tesisler ile ilgili iş ve işlemler 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygun görüşü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Ancak Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla İli, Dalaman İlçesi, Kapıkırgın Mahallesi, Akbük, Göbün, Küçük Salsala, Taşyaka Mevkilerindeki ormanlık alanlarda yapılacak tesisler için 29 yıl kiralama işlemi için 1 yıl sonra ihaleye çıktı. Bu kapsamda kiralama yetkisi yasa gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde olması gereken Göcek-Dalaman koylarını kiralama yetkisi, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gasp edildi. Bunun üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Orman Kanunu'na dayanarak Muğla Nöbetçi İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtı. Kiralama yetkisinin kendisinde olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi, mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma istemini idarenin hangi gerekçe ile hukuka açıkça aykırı davrandığının ve idari işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç ve imkansız zararların neler olacağını belirtilmediği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine 26 Mart 2015 tarihinde açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü Muğla İlinin Büyükşehir olması, İl Özel İdaresinin kapanması ve tüzelkişiliğinin bitmesi nedeniyle tesisler Özel İdare tarafından Dalaman Orman İşletme Müdürlüğüne 2014 yılı Mayıs ayında devredilmiştir açıklaması yaptı. Bu bağlamda; 1-30 Mart 2014 tarihi itibariyle tüzelkişiliği son bulan İl Özel İdaresi tarafından 2014 yılı Mayıs ayında devir işlemlerinin yapılması hukuken mümkün müdür? Eğer mümkün değilse bu konuda herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? 2-Orman Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereğince Göcek- Dalaman koylarının kiralama yetkisi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde iken kiralama işleminin Dalaman Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi hukuka aykırı bir işlem değil midir? Bu konuda herhangi bir yasal işlem başlatılacak mıdır?

7 7 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ 6. sayfanın devamı Çimen'le Hayata Artı Çimen Sevanç Çöp kamyonu kanunu Kadın taksiye binmiş ve hava alanına gitmek istediğini söylemişti. Sağ şeritte yol alırken siyah bir araba park ettiği yerden aniden yola, önlerine çıktı. Şoför çarpmamak için sert şekilde frene bastı. Taksi kaydı, ama diğer arabaya çarpmaktan kıl payı farkla kurtuldu. Siyah arabanın sürücüsü camdan başını çıkarıp bağırmaya ve küfretmeye başladı. Taksi şoförü ise gayet sakin ona gülümsedi ve içten bir şekilde el salladı. Kadın bütün bu olanların şokunu yaşarken, taksi şoförünün tavrına daha da şaşırmıştı. Sordu: "Neden böyle davrandınız? Adam neredeyse arabanızı mahvedip ikimizi de hastanelik edecekti." Taksi şoförü gülümsemeye devam ederek: "Çöp Kamyonu Kanunu" dedi. Kadın: "Çöp Kamyonu Kanunu mu?" diye sordu, anlamamıştı. Şoför açıkladı: "Pek çok insan, çöp kamyonu gibidir. Her tarafta içleri çöp dolu olarak dolaşıyorlar; kızgınlığı, öfkeyi ve hayal kırıklığını biriktiriyorlar. Ancak doldukça çöpleri bırakacak bir yere ihtiyaç duyuyorlar. Bu bazen ben, bazen de siz olabilirsiniz. Kişisel almayın. Sadece gülümseyin, onlar için iyi şeyler temenni edin ve yolunuza devam edin. Onların çöpünü alıp işyerinize, evinize veya sokaktaki diğer insanlara dağıtmayın." Yukarıdaki hikayeyi her okuyuşumda yüzümde bir tebessüm belirir, her öfkeli insan gördüğümde ise bu hikayeyi aklıma getirmeye çalışırım. Çöp kamyonu kanununu hepimiz gerçekten uygulasak hayatımız ne kadar farklı olur, bir düşünsenize! Örneğin bir işlem yaptırmak için herhangi bir resmi daireye gidiyorsunuz. Temmuz ayı vergi ödemesi için gittiğim vergi dairesinde uygulayabilsek 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BODRUM GÜLER MUSTAFA KIZILAĞAÇ İLKOKULU adresine elden teslim edilebileceği gibi. Aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen bu birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden bitim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'unclen az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar mesela! Oraya her gittiğimde Allah'ım iyi ki burada çalışmıyorum. Şükürler olsun. Hayatımdan çok memnunum diye aklımdan geçiriyorum. Burası sanki çöp kamyonlarının boşaltım alanı gibi! Gerek orada çalışan, gerek işlem yaptırmak için bekleyen kişilerin çok büyük bir oranı sinirli, sabırsız, anlayışsız ve bencil. İşlem yapan görevliler bir an bile bitmek bilmeyen sıradan bıkmış bir şekilde görevlerini isteksizce yerine getirirken, bir kuyruktan başka bir kuyruğa defalarca gönderilen sabırsız ve sinirli bir şekilde bekleyen işlem yaptıranlar ise çıldırmak üzereler. Her iki taraf da çöplerini ortaya bırakıp havanın dayanılmaz hale gelmesine katkıda bulunurken, her iki taraf da kendince haklı. Bir tarafta az maaşa yoğun saatler çalışan, ancak karşılığında bir tebessüm bile almayan görevliler, (sonuçta burası vergi dairesi insanlar para verirken gülücük dağıtamıyorlar çoğu kez!) diğer tarafta ise kısıtlı süreleri olduğu için ( son güne bırakılan ödemeler sayesinde!) sabırsız olan işlem yaptıranlar. Bu arada vergi dairesinin binlerce örnekten sadece bir tanesi olduğunu hatırlatmak isterim. Uzun lafın kısası, orada çöp, burada çöp, her tarafta çöp! Ne olacak halimiz deyip çöplükte kokudan bayılmadan, işe kendimizden başlasak nasıl olur? Nasıl mı? Aynen yukarıdaki taksi şoförünün anlattığı gibi, olayları ve karşımızdaki kişilerin davranışlarını kişisel almaktan vazgeçerek Onların çöplerini alıp hayatımızdaki insanlara dağıtıp etrafımızı kokutmayarak. Her bireyin insan olduğunu hatırlayarak ve küçük bir gülümsemenin dahi dünya kadar fark yaratıp mis gibi kokular yayacağını bilerek temizliğe içimizden başlayarak. Sonuçta bizim içimizde o duygular kayıtlı ki ortaya çıkıyorlar. O kokuşmuş kayıtları içimizden silerek veya silmeye niyet ederek, yerlerine mis gibi kokan tertemiz kayıtlar yapmak çok mu zor dersiniz? Unutmayın beynimiz aynen bir bilgisayar gibi ona yüklenen programa göre çalışır. Hayat her sabah pişmanlıklarla uyanmak için çok kısa, dolayısıyla size iyi veya kötü davranan tüm insanları sevin. Tertemiz kokunuzu yayarak gülümseyin onlara ki size özenip çöplerinden kurtulsunlar. Unutmayın çöp kamyonları temizlik yapmak için vardır! Niyetleri kötü değildir. Çok zor olan bu görevde onlara daha hoşgörülü olmaya şu andan itibaren başlamaya ne dersiniz? Çöp kamyonlarının değerli yaşamınızın hiçbir anını mahvetmesine izin vermemeniz dileğiyle Sevgiyle kalın. (Basın No: ) Muhtarlar malzemelerine kavuştu mmuğla Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Şükrü Arık tarafından Menteşe ve Ula'daki 96 mahalle muhtarına büyükşehir belediyesi tarafından teslim edilen kırtasiye ve diğer malzemelerin dağıtımı devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Orhaniye Mahalle muhtarı Şükrü Arık'a Menteşe ve Ula'daki 96 mahalle muhtarına teslim edilmek üzere verilen malzemelerin dağıtımı devam ediyor. Çalışma standartları yükselecek Dernek Başkanı Arık, Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere derneğe ulaştırılan 17 çeşit malzemeyi içeren yardım ve bilgisayarı bulunmayan muhtarlıklara ihtiyaç duydukları malzemeleri teslim ettiklerini belirtti. Arık, Derneğimiz üyesi muhtarlarımızın görevleri esnasında kullanabilecekleri malzemeler Büyükşehir Belediyesi tarafından bize teslim edildi. Kırtasiye başta olmak üzere 17 değişik malzemenin bulunduğu çantalar muhtarlarımıza veriliyor. Bunun yanında bazı mahalle muhtarlarımızın bilgisayar ihtiyaçları vardı. Bilgisayar ihtiyacı bulunan muhtarlarımızın bu eksikliklerini de gideriyoruz. Dernek olarak göreve geldiğimizde muhtarlarımızın çalışma standartlarını yükseltmek için gayret göstereceğimizi söyledik. Bu konuda bizlere yardımcı olan Menteşe ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum dedi. (İHA) Son yıllarımda hep mutlu olmaya çalışacağım" mbodrum'da sahne alan Serdar Ortaç, kalan yıllarında hep mutlu olacağını, 40 yaşından sonra aşkı bulduğunu ve bundan sonra acı dolu şarkılar yazmayacağını söyledi. Gümbet Barlar Sokağı'nda bulunan Pasha isimli mekanda sahne alan pop müzik sanatçısı Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Herkesi coşturan ve yeni albümünde bulunan şarkılarını seslendiren Ortaç, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ortaç, eşine yazdığı 'Balım' adlı şarkısıyla, mekanı dolduran tatilcilerden büyük beğeni topladı. Artık aşk şarkısı yok 10 yıl önce aşk dolu şarkılar yazdığını, aşkı arayan şarkıların peşinde olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, bundan sonra mutsuz şarkı yazmayacağını ifade etti. 40 yaşından sonra aşkı bulduğunun altını çizen Ortaç, "Bundan sonra acı dolu şarkılar yazmayacağım. Kalan son yıllarımda mutlu olmaya çalışacağım" diye konuştu. (İHA)

8 8 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ Turistik ilçeler markalaşacak l30 Temmuz 2015 Perşembe günü Marmaris Cettia Beach Hotel'de 'bölgesel markalaşma ve yeni kuşak pazarlama modeli' oluşturmak amacıyla kalabalık bir katılımcı grubu GETOB'un ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantı; Marmaris Belediye Başkanı M. Ali Acar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Fethiye Belediye Başkan Yrd. Mete Atay, Boder Yön. Kur. Bşk. Halil Özyurt, FETOB Yön. Kur. Bşk Yavuz Torunoğulları, GETOB Yön. Kur. Başkanı Sn. Bülent Bülbüloğlu, Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel, Fethiye Bel. Meclis Üyesi Nurkaya Gündoğdu, Bodrum Bel. Meclis Üyesi Niyazi Atare ve GETOB Müdürü Ö. Cahit Sarıbey'in katılımıyla gerçekleşti. Toplantının gündemi, Türkiye gündemi Toplantıda, Türkiye'nin yer aldığı coğrafyanın hassaslığı, seçimlerin ardından ortaya çıkan terörün ülke gündeminde bir kez daha ilk sıraya yükselmesi, hedef pazar ülkelerde resmi makamların art arda yayınladıkları 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarıları ve Rusya pazarındaki olumsuz gelişmelere bağlı azalan turist girişleri ile doluluk oranlarındaki düşüşlere konuşuldu. Fuarlara ortak katılım planlanabilir Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin geçtiğimiz sezonlarda yerel yönetimlerin işbirliğiyle çok sayıda yurtdışı ve yurtdışı fuarlara katıldıkları, bu konuda 2016 sezonu hazırlıklarının sürdüğü, mümkün olabilecek fuarlarda iş birlikleri yapılabileceği vurgulandı. Marmaris ve Fethiye yeterince pay alamıyor Son yıllarda bölgede pazarlama ve satış alanında istenilen seviyeye gelinememesi, pazar çeşitliliği konusundaki yetersizlikler, Marmaris ve Fethiye'nin iç pazardan yeterli payı alamaması, Türkiye'ye en fazla turist gönderen iki ülke olan Rusya ve Almanya pazarlarından Bodrum ve Dalaman havalimanlarına gelen yabancı turist sayısının düşüklüğü üzerinde duruldu. Büyükşehir olmanın zorlukları da var Yerel yönetimlerin karşılaştıkları güçlüklerin ve Muğla'da Büyükşehir uygulamasına geçilmesi nedeniyle ortaya çıkan aksaklıkların da konuşulduğu toplantıda, yetki belirsizliklerinin yol açtığı olumsuzluklar üzerinde duruldu. Su faturaları yordu Özellikle su bedellerinin, Muğla'nın büyükşehir olmasının ardından olağanüstü ölçülerde artırılmasının, konaklama tesisleri üzerindeki olumsuz etkiler konuşuldu. Belgeli tesislerin teşvik kapsamında en düşük tarifeden ücretlendirilmelerine ilişkin yasa hükümlerinin uygulanmadığına değinildi. Yeni turizm kapıda Toplantıda bir araya gelen ekip, Internet üzerinden yapılan satış ve rezervasyon işlemlerin artmasının, sektörde geleneksel yöntemleri kısa sürede ortadan kaldıracağı ve yeni turizm adı verilen bir sürecin başladığı konusunda düşünce birliğine vardı. Ayrıca; Bodrum-Milas ve Dalaman havalimanlarına gelen havayolu şirketlerinin fiyat politikaları, denetimsiz günlük turlar, ilçelerde satılan taklit ürünler, özellikle her şey dahil uygulaması yapılan tesislerin denetlenmesi gibi konular tartışıldı. Gelecek yıl daha çok yerli turist bekleniyor Toplantıda bir araya gelen turizmci ve yöneticiler, önümüzdeki turizm sezonunda talebin, gelişen dış koşullar nedeniyle iç pazardan geleceğini öngörüyor. Bu dikkate alınarak sezon dışında da bölgeye ilgi çekecek nitelikli kültürel, spor ve sanatsal etkinliklerin bir takvime bağlanması ve önceden ilan edilmesi görüşülen konular arasında. Çalışma kapsamında aralarında gerçekleştirilebilecek muhtemel işbirliği koşullarını belirlemek için Bodrum, Fethiye ve Marmaris Belediyeleri'nin yer aldığı ayrı bir toplantı düzenlendi. Belediye Başkanları ve BODER, FETOB ve GETOB Yön. Kur. Başkanlarının katıldığı iş birliği toplantısının ikincisi ise 12 Ağustos Çarşamba günü Fethiye'de gerçekleştirilecek. İkinci toplantıya; Bodrum, Marmaris ve Fethiye Ticaret Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarının da davet edilmesi kararlaştırıldı. Eleman Aranıyor Pop, caz ve burger Gümüşlük'te bulunan sitemizin muhasebesinde çalışacak, kooperatif muhasebesi konusunda tecrübeli, ETA SQL programı kullanabilen MUHASEBECİ ve ÖN MUHASEBE elemanı arıyoruz. Randevu için : Midtown Alışveriş Merkezi'nde yer alan Flame'de akşam yemeklerine müzik de katılıyor. Bodrum'da butik burgerciliğin öncülerinden olan Flame, konuklarına tattırdığı lezzetin yanı sıra kulaklardaki pasları silen canlı müziğiyle de öne çıkıyor. Mekan; her Salı ve Perşembe akşamı caz, her Çarşamba ve Cumartesi akşamı ise pop müzikle servis yapıyor.

9 9 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ Sandığınız kadar temiz mi? nmikroorganizmaların üremek için ihtiyaç duyduğu su, nem ve ısı değişiklikleri, mutfaklarda bolca bulunuyor. Evin diğer odalarında rastlanabilecek birçok bakteri de buradan yayılıyor. Mutfağınızın devamlı düzenli olması ve tezgahınızı sürekli silmeniz, ortamın temiz olduğu anlamına gelmiyor. Yiyeceklerin saklanma koşulları, yemek için hazırlanma aşamaları, pişirilme tekniği ve pişmiş gıdayı saklama yöntemleriniz mutfak hijyeninizi belirleyen faktörler. Her bir gıda maddesi birbirinden farklı özelliklere sahip olduğundan, ihtiyaç duyduğu muhafaza şekli de farklı oluyor. Örneğin yeşillikler, sebze, meyve, yumurta, et ve süt ürünleri; dış ortamda bulunan mikroorganizmaları üzerlerine toplayarak hızla üremelerine sebep oluyor. Mutfağınız, hastalığınızın kaynağı olmasın Besin zehirlenmesi, mutfaktan kaynaklanan en önemli ve bilinen hastalık. En önemli sebepleri ise; son kullanma tarihi geçmiş gıdaları, oda sıcaklığında bekletilen yiyecekleri ve pişmiş halde üç-dört gün bekletilen yemekleri yemek. Bu şartlarda muhafaza edilen gıda maddelerinde, E.coli ekolo ve stafilokok benzeri birçok toksin oluşuyor. Bu zararlılar, bağırsak sistemine ulaştıklarında enfeksiyona sebep oluyor. Besin zehirlenmesinin en önemli belirtileri arasında ishal, kusma ve tansiyon düşüklüğü yer alıyor ve eğer besin zehirlenmesi geçirdiğinizi düşünüyorsanız, hiç vakit kaybetmeden hastaneye gitmeniz öneriliyor. Tifo ve salmonella enfeksiyonları da gıda temelli hastalıklar. Ateş ve ishal gibi etkiler gösteren bu hastalıklar genelde tavuk ve yumurtadan bulaşıyor. Mantar enfeksiyonları da mutfağınızdan yayılabiliyor. İyi derecede havalandırılmayan mutfaklarda ve uygunsuz buzdolabı koşullarında gelişebiliyor, zatürreye kadar uzanabilecek hastalıklara sebep oluyor. Hepatit A ise; çeşme suları, şişe suları, iyi yıkanmamış kirli sebze ve meyveler aracılığıyla bulaşabiliyor. Hepatit A, ağır karaciğer hastalıklarına sebep olabiliyor. Uzmanlar, sebzeleri yıkamadan saklamayı öneriyor. Eğer yıkandıktan sonra saklıyorsanız, nemi çok seven mikroorganizmaların üremesini önlemek için mutlaka iyice kurutmalısınız. Süt ürünlerinin mutlaka buzdolabında muhafaza edilmesini öneren uzmanlar, et ürünlerini ise hemen tüketmeyecekseniz dondurmanızı öğütlüyor. Ancak bu kez de etinizi çözerken dikkat etmeniz gereken detaylar var: et ürünlerinin, kırmızı ya da beyaz et hiç fark etmez, dondurucudan çıkarıldıktan sonra asla tezgah üzerinde bekletilmemesi gerekiyor. Bir gece önceden dondurucudan çıkarılarak buzdolabına alınması ve çözülene kadar burada tutulması en sağlıklısı. Gıda maddelerinin çoğunun saklandığı buzdolaplarının kullanma koşulları da son derece önemli. Buzdolabının gerektiği gibi çalışabilmesi için içinde hava akımının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu sebeple hava akımını kesecek büyük kaplardan uzak durulması, buzdolabının bir düzen içinde olması, sık sık temizlenmesi ve bozulmaya başlayan ne varsa diğerlerini etkilemeden çıkarılması öneriliyor. Örneğin, küflenmeye başlamış bir sebzenin sadece dolaptan çıkarılması yetmiyor, ardından tüm buzdolabının dezenfekte edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ortamda mikroorganizma artığı kalıyor ve yeni yerleştirilen sebzenin üzerine geçerek üremeye devam ediyor. Raflarınız nefes alsın Özellikle yaz aylarında tıka basa doldurulan dolaplar, hava akımını engelleyerek gerekli ısı derecesine ulaşılmasının önüne geçiyor. Bu sebeple raflarınızda mutlaka boş alanlar bırakın. Pişmiş gıdalar saklanırken, mutlaka hava ile temasını kesin ve ağzı kapalı kaplarda muhafaza edin. Pişmiş gıdaların saklanma süresinin, uygun koşullar sağlansa bile, yalnızca iki gün olduğunu unutmayın. Bu iki gün içinde de en fazla bir kez ısıtılması gerekiyor. Peynir ve benzer ürünler, sadece vakumlu paketlerde ise stoklanması, aksi taktirde az miktarda alınarak hızlı tüketilmesi sağlanması gerekiyor. Salça ve peynir çeşitlerinin bir kısmı hızlı küflenerek mantar oluşturuyor. Bu gibi durumlarda, küflü kısım temizlenerek kalanını muhafaza edilebilir. Derin dondurucular, gıda saklamak için son derece uygun ortamlardır. Ancak, burada muhafaza edilen gıdalar da sıklıkla kontrol edilmelidirler. Son kullanma tarihi geçmiş olanlar, ilk günden beri derin dondurucuda muhafaza edilmiş olsalar bile tüketilmemelidir. Sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletin Yiyeceklerinizi doğru koşullarda saklamış olsanız bile pişirme aşamasında hata yapıyorsanız, bakterilerden kurtulmanızın mümkün olmadığı konusunda uyaran uzmanlar, sebzelerin bol su ile yıkanmasını ve özellikle yapraklı olanların kullanılmadan önce yarım saat sirkeli suda bekletilmesini tavsiye ediyor. Sebzeleri yıkadığınız lavabo ve kapları da işlemin ardından dezenfekte etmeniz gerekiyor. Et, sebze ve ekmek için kullandığınız kesme tahtalarını mümkünse ayırmanız, özellikle et kestiğiniz tahtaları işlemin ardından iyice dezenfekte etmeniz önemli. Mutfağınızın anayasası olsun levin en serin yeri, mutfağınız olmalı; 22 dereceyi asla geçmemeli. lnemlenmemesi için tuza pirinç, pirince tuz karıştırılmalı. lbakliyatlar, naylon kap ya da torbalarda değil, bez keselerde saklanmalı. lreçeller, kapakları açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli. locaklar her pişirme sonrası, aspiratör filtreleri, ayda bir temizlenmeli. ltezgahlar daima kuru kalmalı. lher mutfakta olan 'sarı mutfak bezleri' en fazla bir hafta kullanılmalı ve atılmalı. Bir haftalık bu süre zarfında, devamlı dezenfekte edilmeli, katlanmış olarak bekletilmemeli mutlaka açık halde serilerek kurutulmalıdır. lçamaşır suyu da insan sağlığına zararlıdır. Elbette kullanılmalı kullandığınız çamaşır suyunu, miktarının 10 katı kadar sulandırmalısınız. lkullanımı pratik püskürtmeli dezenfektanlardan uzak durmalısınız. Püskürtme işlemini kontrol edemezsiniz. Siz tezgahlarınızı temizlediğinizi zannederken, yakın mesafede duran gıda maddelerini de kirletebilirsiniz. BURCUNUZ NE DİYOR? Gökyüzü bugün yakın çevrenizle ilişkilerinizde diplomatik davranmanız gerektiğine işaret etmekte. Haklı olmak mı suçlu olmamak mı? Aranızda ki bağları koparma noktasına taşıyan kişi siz olmamaya bakın. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın kendi hatalarının farkına varması ve yaşadığı pişmanlığı görmemekte ısrarcı olmanız sevip sevilirken acı çekmenizden başka bir şeye yaramayacaktır. İnadı bırakmalı aşka değer vermelisiniz. Bugün alım satımlarla ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Uzun zamandır gerçekleşmesini istediğiniz satışın istediğiniz şekilde gerçekleşmesi ile maddi olarak sıkıntılarınızı aşabilir, istediğiniz işi kurabilecek imkanlara kavuşabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinize zaman ayırmalı onu anladığınızı ve hayatınızın merkezinde olduğunu hissettirmelisiniz. Gökler bugün size ihtiyaç duyan mesai arkadaşlarınız ya da çalışanlarınıza zaman ayırmanın onlara anlayış göstermenin güzellikleri ile mükafatlanacağınızı müjdeliyor. Özel yaşamınızda ise sakin ve duyarlı tavırlarınız kalbinizin fısıldadığı aşk ve sevgi enerjisine kulak verin, davranışlarınızı bu duygulara göre belirleyin. BOĞA 21 Nisan - 21 Mayıs Gökyüzü bugün iş hayatınızda, olağanüstü fırsatlar hiç beklemediğiniz kişiler tarafından size sunulabilir. Aklınızı kullanın ve başarılı olacağına inandığınız yolda ilerlemekten çekinmeyin. Maddi olarak da keyifli gelişmelerle moral bulacağınız bir gündesiniz. Özel yaşamınızda ise fiziksel çekiciliğiniz eş ya da sevgilinizin başını döndürebilir ve yükselen enerjinizle romantizm ve tutkunun yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Bugün pozitif düşünün. İş ve eğitim hayatınızla ilgili isteklerinizin gerçekleşmesi için cesur adımlarla ilerleyin. Siz yeter ki vazgeçmeden başarıya odaklanın ve kendinize inanın. Özel yaşamınızda ise evli başaklar, eşinizle küçük bir konu bir anda büyüyebilir, soğuk kanlılığınızı koruyun ve bunun gelip geçici bir enerji olduğunun farkındalığı ile hareket edin. OĞLAK 23 Aralık - 20 Ocak Bugün işinizle ilgili konularda zamanı iyi kullanmalı ve önemli işlerinizi ertelemeden hareket etmelisiniz. Bugün tamamlanan işler kazanç olarak size gelecektir. Özel yaşamınızda eş ya da sevgilinizle özel bir gün geçirmeye çalışmalısınız, emin olun ikiniz içinde renklenen ilişkiniz çok daha keyifli olacaktır. İKİZLER 22 Mayıs - 21 Haziran Gökyüzü bugün finansal konularda hassasiyetle hareket etmenizin faydalı olacağına işaret etmekte. Ani kararlar pişmanlıklara da büyük kazançlara da sebep olabilir. Bugün iletişimine güven duyduğunuz insanların fikir ve önerilerine kulak verin. Özel yaşamınızda da korkuları bir yana bırakarak duygularınızın kalbinizin sizi yönlendirdiği şekilde ilerleyin. Keyifli bir gün sizleri karşılıyor. Sağlık sorunlarınız varsa bugün güzel haberler alabilirsiniz. İş ve eğitim hayatınızda da sıkıntılar sona eriyor ve siz şu anda olduğunuzdan daha iyi imkanlara kavuşabileceğiniz fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bugün dikkat etmeniz gereken konu, eş ya da sevgilinizle özel günlerinizi, yıl dönümü, nişan, tanışma gibi günlerinizi unutmamak olmalı. Bugün işinizle ilgili konularda karar vermekte zorluk çekebilir, maddi olarak kazanç sağlayacağınız bi işi kararsızlığınız yüzünden kaybedebilirsiniz. Özel hayatınız da ise geçmişte yaşanan karanlık günlere takılıp kaldığınız sürece sahip olduklarınızın ya da kalbinizde tüm sevgisi ile yer almak isteyen o özel insanın çabalarını karşılıksız bırakacaksınız. YENGEÇ 22 Haziran - 23 Temmuz Gökyüzü bugün eğitim ve finansal konularda yüzünüzü güldürecek keyifli haberleri alacağınızı müjdeliyor. Aile bağlarınız güçleniyor ve sevginin, emeğin, sabrın mükafatını maddi manevi almaya başlıyorsunuz. Özel yaşamınızda da ilişkiniz üzerinde bir süredir başkalarından dolayı süregelen ağırlıklardan kurtulacak, aşkı sevgiyi iki kişi yani olması gerektiği gibi yaşamaya başlayacaksınız. AKREP 23 Ekim - 22 Kasım Gökyüzü bugün beklentilerinizin dışında, işinizle ilgili konularda yaşanabilecek değişikliklere adapte olmakta zorlanabileceğiniz konusunda uyarıyor. Anlamaya çalışmalı anlık tepkiler vermemeli ve sizi daha iyi şartlara ulaştıracak imkanların geleceğini fark etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinize ön yargılı yaklaşımlarda bulunmadan önce 2 kez düşünmenizde fayda var. Gökyüzü aşk ve finansal konularda gerçekçi ve cesaretli olmanın getireceği faydalara işaret etmekte. Sevdiğiniz insana ve ona yapılan haksızlıklara sahip çıkmalı, iyi günde kötü günde bir olabilmenin mümkün olduğunu dosta düşmana göstermelisiniz. Bugün takınacağınız tavır göstereceğiniz cesaret hayatınızda yeni bir dönemin başlamasına yetecektir.

10 10 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

11 11 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ TÜLAY SÜKÜN

12

44. Deniz Kuvvetleri Kupası sona erdi

44. Deniz Kuvvetleri Kupası sona erdi 15 AĞUSTOS 2015 CUMARTESİ YIL: 21 SAYI: 4358 50 Kuruş 44. Deniz Kuvvetleri Kupası sona erdi Umut tacirlerine operasyon mbozcaada, Bozcaada - Bodrum arasında 400 millik etapla tamamlanan 44. Deniz Kuvvetleri

Detaylı

Umut yolunda. 100 kaçak

Umut yolunda. 100 kaçak 7 AĞUSTOS 2015 CUMA YIL: 21 SAYI: 4351 50 Kuruş Umut yolunda Bodrum'da işyeri yangını lbodrum'da Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ısıtma soğutma sistemleri teknik servisinden

Detaylı

'Çukurova' Bodrum'da

'Çukurova' Bodrum'da 15 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ YIL: 21 SAYI: 4307 50 Kuruş Bodrum'da 1. Çukurova Tanıtım Günleri etkinliğinde Adanalı ünlü sanatçı Feridun Düzağaç konser verdi. Hande Yener'in Sebastian'ı üyalıkavak Mahallesi'nde

Detaylı

Bodrum Kalesi. National Geographic kapağında

Bodrum Kalesi. National Geographic kapağında 15 TEMMUZ 2015 ÇARŞAMBA YIL: 21 SAYI: 4333 50 Kuruş Bodrum Kalesi National Geographic kapağında Yine Birinci mbodrum'un Rusya'da ve Rusça konuşulan ülkelerde tanıtımı projesi kapsamında davet edilen National

Detaylı

Paylaşarak. sevindiriyor

Paylaşarak. sevindiriyor 9 TEMMUZ 2015 PERŞEMBE YIL: 21 SAYI: 4328 50 Kuruş Paylaşarak MHP Bodrum'dan iftar yemeği mmilliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeği, 2 bin kişinin katılımıyla

Detaylı

Kazananlar. Koltuğunda Otur

Kazananlar. Koltuğunda Otur G a y r i m e n k u l D a n ı ş m a n l ı ğ ı 13 ŞUBAT 2015 CUMA YIL 20 SAYI: 4204 1 TL Kazananlar Metin Sığırtmaç, 2015 Yılı'nda yoluna, dünya lideri Coldwell Banker ile devam etme kararı aldı. Güller,

Detaylı

Başkan Gürün, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Başkan Gürün, Muhtarlarla Bir Araya Geldi G a y r i m e n k u l D a n ı ş m a n l ı ğ ı 21 ŞUBAT 2015 CUMARTESİ YIL 20 SAYI: 4211 1 TL Başkan Gürün, Muhtarlarla Bir Araya Geldi lmuğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla ve ilçelerinde görev yapan 550

Detaylı

1 yıldır onay bekliyorlar

1 yıldır onay bekliyorlar ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com Yıl: 64 Sayı: 10003 09.10.2013 Çarşamba Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Kurucusu: Turgut Dizdar 1 yıldır onay bekliyorlar Güllük Körfezi Muğla dan ülke ekonomisine yılda 450

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3517 12 Mart 2015 Perşembe Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3517 12 Mart 2015 Perşembe Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3517 12 Mart 2015 Perşembe Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

OYUNA HIZLI BAŞLADIK. 27 Kasım 2014 Perşembe. Dünya İzmir'i seçti

OYUNA HIZLI BAŞLADIK. 27 Kasım 2014 Perşembe. Dünya İzmir'i seçti SAYFA 1 KSK Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, geride kalan İzmir Derbisini yorumladı Şimşek, derbiyi, Sondakika Gazetesi ne yorumladı OYUNA HIZLI BAŞLADIK ÖZEL HABER www.sondakikagazetesi.com Türkiye nin

Detaylı

ISSN 1307-6124. www.milasmedya.com

ISSN 1307-6124. www.milasmedya.com ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com Yıl: 65 Sayı: 10090 20.01.2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Kurucusu: Turgut Dizdar Bu çok büyük bir başarı! Engel olmadığını gösterdi İki buçuk ay gibi kısa

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRE BIRAKILMAMALI HİÇBİR TEDBİR ALINMAMIŞ. 19 Ekim 2014 Pazar

ÖZEL SEKTÖRE BIRAKILMAMALI HİÇBİR TEDBİR ALINMAMIŞ. 19 Ekim 2014 Pazar Ligin sıradan ekiplerinden olan İstanbul KDÇ Karabükspor a ilişkin detaylı bir rapor hazırladık ve bunu haberleştirdik. İşte size, Ege Temsilcilerinin sıradan rakiplerinden biri olan İstanbul Temsilcisinin

Detaylı

Yakamoz. AK Parti Muğla Milletvekili. verdi. 750 konutluk 2 nci etap TOKİ nin dar gelirliler için hedeflendiğini belirten Milletvekili Özden, TOKİ nin

Yakamoz. AK Parti Muğla Milletvekili. verdi. 750 konutluk 2 nci etap TOKİ nin dar gelirliler için hedeflendiğini belirten Milletvekili Özden, TOKİ nin Matbaa Yıl:10 Sayı: 3254 27 Eylül 2014 Cumartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) ISSN 1307-6116 www.milasmedya.com www.yakamozgazetesi.com www.milasmedya.com www.yakamozgazetesi.com www.milasmedya.com www.yakamozgazetesi.com

Detaylı

İZSU, ÇİĞLİ'DEKİ ARITMA TESİSİ SUYUNU, İÇME SUYU OLARAK SERVİS EDECEK. 7 Nisan 2014 Pazartesi

İZSU, ÇİĞLİ'DEKİ ARITMA TESİSİ SUYUNU, İÇME SUYU OLARAK SERVİS EDECEK. 7 Nisan 2014 Pazartesi Seçim döneminde kendisini derinden etkileyen olaylar yaşadığını söyleyen Başkan Zolan, Sivindik Mahallesi'ndeki bir mitingi buna örnek gösterdi. Başkan Zolan, "Bardaktan boşalırcasına yağan yağmura aldırış

Detaylı

ANTALYA DA TARIHI IMZA

ANTALYA DA TARIHI IMZA 1Syf_Layout 1 7/7/15 7:30 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz www.akdenizmanset.com.tr Grup 1966 dan Başkan Gültekin

Detaylı

14 Mayıs 2015 Perşembe

14 Mayıs 2015 Perşembe www.sondakikagazetesi.com 14 Mayıs 2015 Perşembe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Büyükşehir Belediyesi'nin Acıpayam ilçesinde gerçekleştirdiği yatırımları inceleyerek, temel atma törenlerine

Detaylı

Ayakkabı Fuarı'na hükümet damgası!

Ayakkabı Fuarı'na hükümet damgası! SAYFA 1 Balçova Yaşamspor, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu GALATASARAY A 1-2 Yİ ATARSAK; 4 Ü DE ATARIZ ÖZEL HABER Galatasaray ile Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaşacak olan Balçova Yaşamspor

Detaylı

Eflatunpınar Kaya Anıtı, UNESCO Kalıcı Listesi peşinde

Eflatunpınar Kaya Anıtı, UNESCO Kalıcı Listesi peşinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında Başkan Zolan'ın makam koltuğuna oturan minik Menemencioğlu, "İlk önce kantin denetlerim dedi Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı,

Detaylı

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3420 19 Kasım 2014 Çarşamba Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) MİLAS GELECEK VAAD EDEN BİR İLÇE. Vali Çiçek ten Milas mesaisi

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3420 19 Kasım 2014 Çarşamba Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) MİLAS GELECEK VAAD EDEN BİR İLÇE. Vali Çiçek ten Milas mesaisi Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 11 Sayı: 3420 Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin... MİLAS GELECEK VAAD

Detaylı

18 Ağustos 2015 Salı DAHA ACI. Onbinlerce cana mal olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden hala ders almıyoruz. Deprem sonrasında çıkartılan yasaya

18 Ağustos 2015 Salı DAHA ACI. Onbinlerce cana mal olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden hala ders almıyoruz. Deprem sonrasında çıkartılan yasaya SAYFA 1 Büyükşehir'den BUCA müjdesi! Boşanan çiftlerin sayısı gittikçe artarken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı buna dur demeye çalışıyor ÖNCE DANIŞ SONRA BOŞAN T ürkiye'nin en çok boşanma davasının

Detaylı

29 Ekim 2014 Çarşamba. Terörist var kapıyı kapat!

29 Ekim 2014 Çarşamba. Terörist var kapıyı kapat! SAYFA 1 Bu sevgi hiç bitmesin Cumhuriyet'in kuruluşunun 91'inci yıldönümü, her yıl olduğu gibi yine birbirinden ilginç etkinliklerle kutlanacak EDİP AKBAYRAM RÜZGARI İzmir Büyükşehir ve Gaziemir başta

Detaylı

Yeni yılın ilk bebeği

Yeni yılın ilk bebeği ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com Yıl: 64 Sayı: 10075 02.01.2014 Perşembe Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Kurucusu: Turgut Dizdar Esnafın yeni yıl memnuniyeti Vatandaşların yeni yıl alışverişi için çarşı-pazara

Detaylı

Kürtleri Komünizmle bağdaştırıyorlar

Kürtleri Komünizmle bağdaştırıyorlar Kürtler ve İslam konulu konferansta konuşan Reşat Seyid İsa; Kürtleri Komünizmle bağdaştırıyorlar Kürtlüğü sadece Komünizmle bağdaştırıyorlar, Kürt leri Allah ın ibadetlerini yerine getirmeyenler olarak

Detaylı

AVM LERDE, DÜĞÜNLERDE SEMA AYİNİ YAPILMASINI

AVM LERDE, DÜĞÜNLERDE SEMA AYİNİ YAPILMASINI SAYFA 1 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı ve Hz. Mevlana nın 22. Kuşak torunu olan Esin Çelebi Bayru; Konya da, sadece Gazeteci Yavuz Atalay a konuştu AVM LERDE, DÜĞÜNLERDE SEMA

Detaylı

İsrail, mütecavüz bir ülkedir

İsrail, mütecavüz bir ülkedir Cumhurbaşkanı Adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu; seçim öncesi son kez, seçim sonrası ise ilk kez sadece Gazeteci Yavuz Atalay a konuştu Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu siyasete girecek mi? İlk kez Sondakika

Detaylı

MILAS. Yıl: 10 Sayı: 3084 11 Ekim 2013 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Türk Musikisi Derneği vizyonunu genişletti

MILAS. Yıl: 10 Sayı: 3084 11 Ekim 2013 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Türk Musikisi Derneği vizyonunu genişletti Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 10 Sayı: 3084 11 Ekim 2013 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Kılıç tan ücretsiz burs Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Kılıç Holding arasında imzalanan protokolle

Detaylı

Osmanlıspor Spor Toto Süper Liğ in ilk haftasında konuk ettiği Kay-

Osmanlıspor Spor Toto Süper Liğ in ilk haftasında konuk ettiği Kay- Osmanlıspor sonunu getiremedi Sokak basketbolcuları Ankara da karşılaştı! Osmanlıspor Spor Toto Süper Liğ in ilk haftasında konuk ettiği Kay- serisporla 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. 88 inci

Detaylı

YEDEK ÜYELERDEN ASİL PARASI ALAN BAŞKAN BUNU DOĞRULADI. 27 Aralık 2014 Cumartesi BİZE SORMALARI LAZIM

YEDEK ÜYELERDEN ASİL PARASI ALAN BAŞKAN BUNU DOĞRULADI. 27 Aralık 2014 Cumartesi BİZE SORMALARI LAZIM SAYFA 1 Asil üye olmak üzere birliğe başvuran yedek üyeleri hem asil üye yapmadı hem de asil üyeymiş gibi para aldı YEDEK ÜYELERDEN ASİL PARASI ALAN BAŞKAN BUNU DOĞRULADI www.sondakikagazetesi.com 27 Aralık

Detaylı

5 çocukla beş parasız

5 çocukla beş parasız SAYFA 1 5 çocukla beş parasız İzmir'in Torbalı ilçesinde hurdacılık yaparak çocuklarının bakımı ve eğitimini sağlayan annenin dramı yürekleri sızlatıyor.tepeköy Mahallesi'nde oturan Sevim Demir, çaresizlik

Detaylı

İki aile arasında gerginlik 13 gözaltı

İki aile arasında gerginlik 13 gözaltı Şelmo davasıertelendi İki aile arasında gerginlik 13 gözaltı 24 Kasım 2011 tarihinde Şelmo Petrol sahasında Şerif Çoğlan, Nihat Dalkılıç ve Mücahit İçli'nin yaşamını yitirdiği olayda 8 kişinin tutuksuz

Detaylı