BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ"

Transkript

1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Avrupa B lg sayar Yetk nl k Sert f kası (ECDL) Programına Göre Ed tör Prof. Dr. Hüsey n UZUNBOYLU Türk ye B l ş m Derneğ Onaylı 3. Baskı

2 Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 3. Baskı: Ekim 2013, Ankara Yayın-Proje Yönetmeni: Selcan Arslan Dizgi-Grafik Tasarım: Cemal İnceoğlu Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Sti İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A Yenimahalle/ANKARA ( ) Yayıncı Sertifika No: Matbaa Sertifika No: İletişim Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA Yayınevi Yayınevi Belgeç: Dağıtım: Dağıtım Belgeç: Hazırlık Kursları: E-ileti:

3 iii

4 iv

5 3. BASKIYA ÖN SÖZ Günümüz bilgi toplumunda çeşitli alanlarda çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Bu değişim ve gelişimin gerisinde kalmamak ise ancak bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı ile mümkün olmaktadır. Bilişim teknolojileri, bilginin toplanmasında, depolanmasında ve işlenmesinde; bilginin bir yerden bir yere taşınmasında bireylere büyük fırsatlar sunan bilgisayar, cep telefonları gibi tüm teknolojileri kapsamaktadır. Literatürde, Bilişim Teknolojisi; kelime anlamıyla, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteğine verilen isimdir. Bireylerin birçok iş yükünü azaltan Bilişim Teknolojileri, hayatımızın her alanında bize büyük kolaylıklar sağlamakta ve bilgiye kolayca erişim olanağı sunmakta, bireyler veya kurumlar arası iletişimi hızlı ve etkin kılmaktadır. Bugün, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL European Computer Driving Licence) dünyanın önde gelen bilgisayar kullanım yetkinliği sertifikasıdır. Dünya çapında 148 den fazla ülkede Kabul görmektedir. ECDL son kullanıcı bilgisayar yetkinlikleri için uluslararası alanda evrensel kriter olarak tanınmıştır. Hükümetler, kamu kurumları, uluslararası organizasyonlar ve benzer kuruluşlar tarafından önde gelen bir sertifikasyon olarak benimsenmiştir. Hatta birçok Üniversite ECDL Sertifikasını Bilişim Teknolojileri I ve Bilişim Teknolojileri II derslerine denk kabul etmektedir. ECDL Programı ECDL-F (ECDL Vakfı) tarafından geliştirilir ve dağıtılır. ECDL Vakıf ı (www.ecdl.com) Avrupa nın önde gelen bilgisayar derneklerinin desteği ile kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. ECDL in Türkiye temsilcisi Türkiye Bilişim Derneğidir (TBD). Bu kitap, ECDL programı temel alınarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede, üniversite öğrencileri, ECDL sınavına girecek olanlar, bilişim teknolojileri öğretmenleri, ve tüm bilişim ofis kullanıcıları için önemli bir kaynak oluşturma amacıyla yazılmıştır. Kitap; bilgi teknolojisi kavramı, bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek, kelime işlemci, hesap çizelgesi, veritabanları, sunum ve bilgi ve iletişim konularını içermektedir. Bu kitap TBD den izin alınarak hazırlanmış ve sonrasında ise TBD tarafından ECDL programına uygunluğu bakımından akredite edilmiştir. Bu süreç Türkiye de bir ilki oluşturmaktadır. Đlk olmaktan, ve sonrasında benzer çalışma yapacaklara örnek olma bakımından oldukça mutluyuz. Bir ekip çalışmasının ürünü olan bu kitapta, tüm yazarlar işbirliği içerisinde, birbirleri ile yardımlaşarak çalışmış ve bilgi paylaşımında bulunmuştur. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere, ailelerimize, süreç içerisinde destek olan herkese ve özellikle YDÜ Kurucu Rektörü Sayın Dr. Suat Đ. Günsel e en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı v

6 vi

7 Bölümler ve Yazarları 1. Bölüm: Bilgi Teknolojileri Kavramları Aykut YASAKCI Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi 2. Bölüm: Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi Tahir TAVUKCU, Vasfi TUĞUN Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi 3. Bölüm: Kelime Đşlemcisi Dr. Dilek KARAHOCA Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi 4. Bölüm: Hesap Çizelgesi 5. Bölüm: Veritabanı 6. Bölüm: Sunum Doğuş ERTAÇ, Emrah SOYKAN Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Nilcan ÇĐFTÇĐ Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Dr. Dilek KARAHOCA Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi 7. Bölüm: Bilgi ve Đletişim Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BĐCEN Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi vii

8 viii

9 ĐÇĐNDEKĐLER Ön Söz...v Bölümler ve Yazarları... vıı 1. BÖLÜM BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ KAVRAMLARI Aykut YASAKCI 1.1. GENEL KAVRAMLAR Donanım, Yazılım ve Bilgi Teknolojisi (BT) Bilgisayar Türleri PC (Kişisel Bilgisayarın) Temel Parçaları Bilgisayarın Verimi/Gücü HARDWARE (Donanım) CPU (Central Processing Unit- Merkezi Đşlem Birimi-MĐB) Memory (Bellek) Input Devices (Giriş Birimleri) Output Devices (Çıkış Birimleri) Input/Output Devices (Giriş/Çıkış Birimleri) Storage Devices (Saklama Birimleri) SOFTWARE(Yazılım) Software Types (Yazılım Türleri) Đşletim Sistemi Yazılımı (ĐSY) Application Software (Uygulama Yazılımı) GUI(Graphical User Interface-Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) Sistem Geliştirme BĐLGĐ AĞLARI LAN & WAN Intranet (Đç-Ağ) ve Extranet (Dış-Ağ) Internet Telefon Şebekesi BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ NĐN YAŞAMIN HER EVRESĐNDE KULLANIMI Đş Yaşamında Bilgisayar ix

10 Elektronik Dünya SAĞLIK VE GÜVENLĐK, ÇEVRE Ergonomik Sağlık Açısından Önlemler Çevre GÜVENLĐK Bilgi Güvenliği Bilgisayar Virüsleri TELĐF ve YASA Telif Veri Koruma Yasası KAYNAKLAR: BÖLÜM BĐLGĐSAYAR KULLANIMI ve DOSYA YÖNETĐMĐ Tahir TAVUKCU, Vasfi TUĞUN 2.1. BĐLGĐSAYAR CĐHAZI Bilgisayara Đlk Adım Temel Bilgiler ve Đşlemler Metin Yazma MASAÜSTÜ Simgeler Start (Başlat) Çubuğu Arka Plan Masaüstü Sağ Tuş menüsü DOSYA YÖNETĐMĐ Kavramlar Alan/Sepet Kavramı Dosya ile Çalışmak Eşini Üretmek, Hareket Silme ve Geri Dönüşüm: Arama Dosya Sıkıştırma x

11 2.4 VĐRÜSLER Kavramlar Virüsleri Denetlemek YAZMA YÖNTEMĐ Yerleştirme Yazma Çıkışları KAYNAKLAR: BÖLÜM KELĐME ĐŞLEMCĐSĐ Dr. Dilek KARAHOCA 3.1 UYGULAMANIN KULLANIMI Kelime Đşlemci ile Đlk Adımlar Ayarların Yerleştirilmesi TEMEL ĐŞLEMLER Veri Eklemek Veri Seçmek Veri Düzenlemek Benzerini oluşturmak, Taşımak veya Silmek Arama ve Değiştirme BĐÇĐMLENDĐRME Metin Biçimlendirme Paragraf Biçimlendirme Belge Biçimlendirme NESNELER Tablolar Resim, Görüntü ve Grafik POSTA BĐRLEŞTĐRME Kavramlar ve Alıştırma YAZDIRMAYA HAZIRLANMA Yazdırmaya Hazırlık Yazdırma xi

12 4. BÖLÜM HESAP ÇĐZELGESĐ Doğuş ERTAÇ, Emrah SOYKAN 4.1 UYGULAMANIN KULLANIMI Hesap Çizelgesi Uygulaması ile Đlk Adımlar Ayarların Yerleştirilmesi HÜCRELER Hücrelere Veri Girişi Hücreleri seçmek Satırlar ve Sütunlar Veri Değişikliği Benzerini oluşturmak, Taşımak veya Silmek Arama ve Değiştirme Veri Sıralama ÇALIŞMA SAYFALARI Çalışma Sayfalarını Kullanma FORMÜLLER VE ĐŞLEVLER Aritmetik Formüller Hücre Referansı Verme Đşlevlerle Çalışma BĐÇĐMLENDĐRME Sayılar ve Günler Hücre Đçeriği Hizalama ve Kenarlıklar GRAFĐKLER Grafikleri Kullanma ÇIKTILARI HAZIRLAMAK Çalışma Sayfası Yapısı Hazırlık Yazdırma KAYNAKLAR: xii

13 5. BÖLÜM VERĐ TABANLARI Nilcan ÇĐFTÇĐ 5.1 UYGULAMAYI KAVRAMAK Veritabanı Kavramı Veritabanıyla ilk işlemler Temel Ayarların Yapılması TABLOLAR Temel Đşlemler Anahtarları Tanımlamak Tablo Tasarımı Görünüm Tablo Đlişkilendirme FORMLAR Formlarla Çalışmak BĐLGĐYE ERĐŞĐM Temel işlemler Sorgular Kayıtları Sıralamak RAPORLAR Raporlarla Çalışmak ÇIKTI HAZIRLAMA Yazdırmaya Hazırlık Yazdırma Seçenekleri xiii

14 6. BÖLÜM SUNUM Dr. Dilek KARAHOCA 6.1 BAŞLANGIÇ Sunum uygulaması ile ilk adımlar Temel Ayarların Yapılması BĐR SUNUM OLUŞTURMA Sunum görünümleri Slaytlar (Saydamlar) Tasarım şablonlarını kullanmak Asıl saydam METĐN VE GÖRÜNTÜLER Metin Giriş Biçimlendirmeleri Resimler ve Görüntüler Eşinin oluşturulması (kopyala ve yapıştır komutları ile), yer değiştirmek ve silmek GRAFĐK ve ÇĐZĐM NESNELERĐ (OTOMATĐK ŞEKĐL) Şema / Grafik kullanma Kuruluş şemaları Çizim nesneleri (Otomatik Şekil) Bir Eşini Oluşturmak, Taşımak, Silmek EKRAN GÖSTERĐSĐ EFEKTLERĐ Önceden Belirlenmiş Canlandırmalar (Animasyon) Geçişler ÇIKTI HAZIRLAMA Hazırlık Yazdırma Bir sunum gerçekleştirmek xiv

15 7. BÖLÜM BĐLGĐ ve ĐLETĐŞĐM Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BĐCEN 7.1 INTERNET Kavramlar/Terimler Güvenlik Web Tarayıcı ile ilk Adım Yerleştirimleri Ayarlamak WEB GEZĐNTĐSĐ Web Sayfalarına Erişmek Bookmark Bookmark ı düzenlemek WEB DE ARAMA Arama Makinesını Kullanmak ve Seçmek Hazırlık Yazdırma ELEKTRONĐK POSTA Kavramlar/ Terimler Güvenlik Nedenleri E-posta için ilk adımlar Ayarları Yerleştirmek HABERLEŞME Bir Đletiyi Okuma Đletiye Cevap Vermek Đleti Göndermek Metin, Taşıma ve Silme POSTA YÖNETĐMĐ Adres Defterini Açmak Đletilerin Düzenlenmesi Postayı Yazmaya Hazırlık KAYNAKLAR: xv

16 xvi

17 1. Bölüm BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ KAVRAMLARI Aykut Yasakcı * Konu Başlıkları GENEL KAVRAMLAR HARDWARE (Donanım) SOFTWARE (Yazılım) BĐLGĐ AĞLARI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ NĐN YAŞAMIN HER EVRESĐNDE KULLANIMI SAĞLIK VE GÜVENLĐK, ÇEVRE GÜVENLĐK TELĐF ve YASA * Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

18 2 Bilişim Teknolojileri 1.1. GENEL KAVRAMLAR Kitabın birinci modülünde, Bilgi Teknolojileri (BT) kavramlarının ne olduğu ve bu kavramlar içerisinde, bilgisayar, yapısı ve çevresel etmenleri üzerinde durulacaktır Donanım, Yazılım ve Bilgi Teknolojisi (BT) Bu bölümde, Donanım, Yazılım ve Bilgi Teknolojisi (BT) konuları işlenecektir Donanım, Yazılım ve Bilgi Teknolojisi Kavramlarını Anlamak Bilgi Teknolojisi (BT): Bilişim Teknolojisi veya Bilgi Teknolojisi kelime anlamıyla, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteğine verilen isimdir (http://tr. wikipedia. org / wiki / Bilisim_teknolojisi). Günümüzde, Bilgi Teknolojisi kavramı, hem teknolojideki, hem de iletişim alanındaki ilerlemeler doğrultusunda kapsamı genişleterek, yerini Bilgi ve Đletişim Teknolojisi kavramına bırakmıştır. Hardware (Donanım): Bilgisayarın, elle tutulan somut parçalarını ifade etmektedir. Bilgisayar kasası içerisinde bulunan tüm parçalar (Çip, Ekran Kartı vb.), donanım olarak nitelendirilmektedir. Kasa dışında bulunan Klavye, Fare, Hoparlör, Monitör ve Yazıcı da bilgisayarın temel donanımı içerisine girmektedir. Bahsi geçen parçalar, aynı zamanda bilgisayarı kullanmak için en gerekli donanım üniteleridir. Software (Yazılım): Bilgisayarın çalışması için, gerekli olan tüm programları ifade etmektedir. Yazılım, soyut bir kavramdır. Bu programlar, özel bir kodlama sistemine göre bir programlama dili kullanılarak yazılmaktadır. Bilgisayarın, hangi işlemi, hangi sıraya göre yapacağını, kullanıcının isteklerini nasıl gerçekleştireceğini bu programlar belirlemektedir Bilgisayar Türleri Bilgisayar türleri, hem günlük ihtiyaçlar, hem de çeşitli iş alanlarının ihtiyaçları karşısında şekillenmiştir. Günümüzde hızla gelişmekte olan teknoloji ile gelinen nokta, aşağıdaki bilgisayar türlerinin doğmasına neden olmuştur.

19 Bilgi Teknolojileri Kavramları 3 Ana Bilgisayarlar Ağ Bilgisayarları Kişisel Bilgisayarlar Dizüstü Bilgisayarlar P.D.A. lar Ana Bilgisayar, Ağ Bilgisayarı, Kişisel Bilgisayar (PC), Dizüstü Bilgisayar ve PDA Arasındaki Farkı Yetenek, Hız ve Maliyet Açısından Anlamak Mainframe (Ana Bilgisayarlar): Ana Bilgisayarlar, çok hızlı işlem yapma kapasitesine sahiptir. Ancak, oldukça büyük ve pahalıdırlar (bk. Şekil 1.1). Ana Bilgisayarlar, daha çok bankalar, hastahaneler, üniversiteler vb. kurum ve kuruluşlarda tercih edilip kullanılmaktadır. Đşlem kapasitelerindeki yüksek hız nedeni ile yüzlerce kullanıcı aynı anda işlem yapabilmektedir. Şekil 1.1. Mainframe (Ana Bilgisayar) Kaynak:http://daybreaktoastmasters.com/wp content/uploads/2010/07/mainframe.gif

20 4 Bilişim Teknolojileri Ana Bilgisayar a bağlı olarak çalışan kullanıcı, Terminal adı verilen bilgisayar kullanmaktadır. Dumb Terminal (Aptal Terminal) ve Intelligent Terminal (Akıllı Terminal) olmak üzere iki çeşit terminal bulunmaktadır. Dumb Terminal: Tümüyle Ana Bilgisayar a bağımlı bilgisayardır. Sadece monitör ve klavyeden oluşmaktadır. Depolama ünitesi olmadığı için, herhangi bir dosyayı üzerine kaydetmek mümkün olmamaktadır. Intelligent Terminal(Akıllı Terminal): Ana Bilgisayar a, oluşturulan Network (Yerel Ağ) ile bağlı bilgisayardır. Kullanıcılar, Ana Bilgisayar dan bağımsız olarak çalışma imkanına ve bir Kişisel Bilgisayar in sahip olduğu, tüm işlem kapasitesine sahiptir. Network Computers (Ağ Bilgisayarları): Çok sayıda kişisel bilgisayarın, bir Yerel Ağ ile birbirine bağlı olması ve Yerel Ağ ın bir Server (Yönetici Bilgisayar) tarafından kontrol edilmesi, olarak tanımlanabilir (bk. Şekil 1.2). Yerel Ağ da mevcut tüm kişisel bilgisayarlarda bulunan bilgiler, Yerel Ağ ı yöneten Server (Yönetici Bilgisayar) da saklanabilmektedir. Server (Yönetici Bilgisayar) ayrıca, Yerel Ağ a bağlı bilgisayarlara birbirleri ile dosya paylaşımı sunmanın yanısıra, Internet hizmeti de sağlamaktadır. Şekil 1.2. Network Computers (Ağ Bilgisayarları) Kaynak:

BİLGİSAYAR I-II. Temel Bilgisayar Becerileri 6. BASKI. Editör: Ali Güneş. Leyla Bektaş M. Kemal Karaman

BİLGİSAYAR I-II. Temel Bilgisayar Becerileri 6. BASKI. Editör: Ali Güneş. Leyla Bektaş M. Kemal Karaman BİLGİSAYAR I-II Temel Bilgisayar Becerileri Editör: Ali Güneş Uğur Başboğaoğlu H. Coşkun Çelik Cem Çuhadar Şerafettin Daban Özcan Özgür Dursun Leyla Bektaş M. Kemal Karaman Mübin Kıyıcı Aydın Kiper Abdullah

Detaylı

Modül 1 Bilgi Teknolojileri Kavramları SINIF BECERİ KÜMESİ BAŞV. ÖĞRENİLECEKLER MODÜL ÇEŞİTLERİ:

Modül 1 Bilgi Teknolojileri Kavramları SINIF BECERİ KÜMESİ BAŞV. ÖĞRENİLECEKLER MODÜL ÇEŞİTLERİ: MODÜL ÇEŞİTLERİ: Modül 1 - Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları Modül 2 - Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi Modül 3 - Kelime İşleme Modül 4 Hesap Tablosu Modül 5 - Veritabanı Modül 6 - Sunum Modül

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Eğ t mc ler İç n BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Ed törler: Dr. Hüsey n Çakır Dr. Selam Eryılmaz Editörler: Yrd. Doç. Dr. Selami ERYILMAZ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAKIR EĞİTİMCİLER İÇİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ISBN 978-605-364-723-2

Detaylı

Eğitimde WEB Teknolojilerinin Kullanımı. Editör: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Baytak

Eğitimde WEB Teknolojilerinin Kullanımı. Editör: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Baytak Eğitimde WEB Teknolojilerinin Kullanımı Editör: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Baytak Editör: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAYTAK EĞİTİMDE WEB TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI ISBN 978-605-364-815-4 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II Editör: Sami Şahin Ahmet Ağır / Yüksel Deniz Arıkan/ Hasan Çakır / Abdullah Düvenci Şemseddin Gündüz / Adile Aşkım Kurt / Mehmet

Detaylı

Etkinlik Örnekleriyle

Etkinlik Örnekleriyle Etkinlik Örnekleriyle I Editör: Editör: Doç. Dr. Gülay EKİCİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE GÜNCEL ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI - II ISBN 978-605-364-828-4 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015,

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU Yrd. Doç. Dr. Çiğdem HÜRSEN Geliştirilmiş 2. Baskı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Dr. Çiğdem Hürsen EĞİTİM PROGRAMLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

e-öğrenme yasemin gülbahar 2. baskı

e-öğrenme yasemin gülbahar 2. baskı e-öğrenme yasemin gülbahar 2. baskı Doç. Dr. Yasemin Gülbahar E- ÖĞRENME ISBN 978-605-4282-09-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

Çeviri Edt. Doç. Dr. Ahmet Mavi. Herkes İçin LabVIEW ISBN 978-605-364-301-2. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Çeviri Edt. Doç. Dr. Ahmet Mavi. Herkes İçin LabVIEW ISBN 978-605-364-301-2. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Çeviri Edt. Doç. Dr. Ahmet Mavi Herkes İçin LabVIEW ISBN 978-605-364-301-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ISBN: 9944-919-10-1 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık

Detaylı

Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı. 8. Baskı

Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı. 8. Baskı Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı 8. Baskı Editörler: Prof. Dr. Özcan Demirel ve Prof. Dr. Eralp Altun ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayara Giriş 40/16 Bilgisayar donanım ve işletim sistemini kullanmak Ofis Programları 40/32 Ofis programları ile

Detaylı

Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL): Türkiye deki Uygulamalar

Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL): Türkiye deki Uygulamalar Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL): Türkiye deki Uygulamalar Hüseyin Can Şenel,

Detaylı

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE 5.0 MÜFREDAT VERSĠYONU

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE 5.0 MÜFREDAT VERSĠYONU EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE 5.0 MÜFREDAT VERSĠYONU European Computer Driving Licence Adres: Ataşehir Bulvarı 38. Ada 3/3 Plaza No:59 Ataşehir İstanbul Türkiye Telefon : +90 216 455 77 27 Faks : +90

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Doç. Dr. Havva YAMAN Yazarlar Doç. Dr. Havva YAMAN Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ

Detaylı

Kuramdan Uygulamaya TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ. Editör: Prof. Dr. Cemal Yıldız. YAZARLAR: Cemal YILDIZ Alpaslan OKUR Gökhan ARI Yakup YILMAZ

Kuramdan Uygulamaya TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ. Editör: Prof. Dr. Cemal Yıldız. YAZARLAR: Cemal YILDIZ Alpaslan OKUR Gökhan ARI Yakup YILMAZ Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ Editör: Prof. Dr. Cemal Yıldız YAZARLAR: Cemal YILDIZ Alpaslan OKUR Gökhan ARI Yakup YILMAZ "4+4+4 Sistemine Uyarlanmış ve Geliştirilmiş

Detaylı

işbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması Prof. Dr. Samih Bayrakçeken Prof. Dr. Kemal Doymuş Prof. Dr. Alev Doğan

işbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması Prof. Dr. Samih Bayrakçeken Prof. Dr. Kemal Doymuş Prof. Dr. Alev Doğan işbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması Prof. Dr. Samih Bayrakçeken Prof. Dr. Kemal Doymuş Prof. Dr. Alev Doğan Prof.Dr. Samih BAYRAKÇEKEN Prof. Dr. Kemal DOYMUŞ Prof. Dr. Alev DOĞAN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

Olcay Tekin Kırışoğlu SANAT BİR SERÜVEN ISBN 978-605-364-714-0. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Olcay Tekin Kırışoğlu SANAT BİR SERÜVEN ISBN 978-605-364-714-0. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Olcay Tekin Kırışoğlu SANAT BİR SERÜVEN ISBN 978-605-364-714-0 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt.

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAÖĞRETİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS KİTABI Yazarlar Ethem EROĞLU Dilek YAZAR DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5853 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1611 14.?.Y.0002.4341

Detaylı

Dersin Amacı. 1. Bilgisayarın temel işlemlerini anlamak. 2. Bilgisayarların geçmişi ve geleceği hakkında fikir sahibi olmak

Dersin Amacı. 1. Bilgisayarın temel işlemlerini anlamak. 2. Bilgisayarların geçmişi ve geleceği hakkında fikir sahibi olmak Dersin Amacı 1. Bilgisayarın temel işlemlerini anlamak 2. Bilgisayarların geçmişi ve geleceği hakkında fikir sahibi olmak 3. Yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak 4. Bilgisayarların temel türlerini sıralamak

Detaylı

Bilgisayar Kilit Bilgiler Moira Stephen. Çeviren: Tufan Göbekçin

Bilgisayar Kilit Bilgiler Moira Stephen. Çeviren: Tufan Göbekçin Bilgisayar Kilit Bilgiler Moira Stephen Çeviren: Tufan Göbekçin ISBN 978-605-4538-86-7 Moira Stephen, 2010 Orijinal adı ve yayıncısı: Get Started in Computing, Hodder Teach Yourself Optimist Yay nlar Telefon

Detaylı

MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLKÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Erhan Bingölbali Mehmet Fatih Özmantar 3. Baskı Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ÖZMANTAR

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK

SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK Yaşar BAYKUL - Cem Oktay GÜZELLER SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK SPSS UYGULAMALI Prof. Dr. Yaşar BAYKUL Doç. Dr. Cem Oktay GÜZELLER Sosyal Bilimler İçin İstatistik ISBN 978-605-364-464-4 Kitapta yer alan

Detaylı

İlk ve Ortaöğretimde Gelişimsel Rehberlik

İlk ve Ortaöğretimde Gelişimsel Rehberlik İlk ve Ortaöğretimde Gelişimsel Rehberlik Binnur Yeşilyaprak Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK İLK ve ORTAÖĞRETİMDE GELİŞİMSEL REHBERLİK ISBN 978-605-318-006-7 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı