Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Ahmet Çetkin Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, ANS Kampüsü, Afyonkarahisar/TÜRKĐYE Özet Bu çalışma, form punta yöntemiyle ile oluşturulan bağlantıların mekanik özelliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Form punta bağlantıları için özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan galvanizli(st1314) çelik ve alüminyum(al5754) plakalar seçilmiştir. Numunelere, sırasıyla TS EN ISO ve TS EN ISO standardına uygun olarak kesme deneyi ve mekanize soyma deneyleri uygulanmıştır. Keza farklı yerleşim sırası ve farklı plaka kalınlıklarının etkilerini incelemek için mikroskobik analizler de uygulanmıştır. Üstte galvanizli çelik altta alüminyum levhadan oluşan kombinasyonun dayanımı tam tersi kombinasyondan yaklaşık iki kat daha büyüktür. Büyük değerdeki plaka kalınlığı oranlarının, kırılma ve ayrılmalara neden olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Galvanizli Çelik Sac, Al 5754, Mekanik Bağlantı, Form Punta. The Investigation Of The Mechanical Properties Of Galvanized Steel- Aluminum Sheets Joints Used In Automotive Industry Formed By Mechanical Clinching Abstract In this study, mechanical properties of the joints which made with the mechanic clinching were investigated. Galvanized steel (St1314) which is used especially in automotive industry and aluminum (Al5754) sheets were selected in clinching joints. Shear and mechanized peel tests were carried out according to TS EN ISO and TS EN ISO respectively. Microscopic analyses were also examined to investigate the effect of sheet thickness and sheet place order. The strength for the combination of the upper steel sheet of and the lower aluminum sheet of is approximately two times larger than that of the reverse place order. The fracture and separation were observed in bigger values of sheet thickness ratio. Keyword: Galvanized Steel Sheet, Al 5754, Mechanical Joining, Clinching. 1. GĐRĐŞ Günümüzde otomotiv sektöründe kullanılacak malzemelerin kolay şekillendirilebilir olması, dayanımı, dış şartlara gösterdiği direnci, estetiği ve son yıllarda daha çok aranan hafiflik gibi özellikleri zamanla daha fazla önem taşımaktadır. Bu özelliklere ulaşılabilmesi, ancak farklı malzemelerin bir arada kullanımı ile mümkün olmaktadır. Özellikleri ve yapıları farklı olan bu malzemelerin yalnız başlarına kullanılmaları neredeyse imkânsızdır. Farklı özelliklere sahip malzemelerden oluşan yapıların mekanik bağlantılarının yapılması, yeni zorlukları da beraberinde getirmiştir. Otomotiv sektör için vazgeçilmez birleştirme tekniklerinden biri ve ayrılmaz bir parçası olan kaynak, bu tip bağlantılarda yeterli çözüm Bu makaleye atıf yapmak için Çetkin A., Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2010, (7) How to cite this article Çetkin A., The Investigation Of The Mechanical Properties Of Galvanized Steel-Aluminum Sheets Joints Used In Automotive Industry Formed By Mechanical Clinching Electronic Journal of Machine Technologies, 2010, (7) 25-38

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac üretememektedir. Kaporta, gövde ve diğer aksesuarların birleştirilmesinde kullanılan kaynak ve diğer birleştirme teknolojilerine alternatif olan form punta teknolojisi, aslında, ilk patenti 1897 yılında Almanya da alınan oldukça eski bir tekniktir. Sonrasında alüminyum levhaların oldukça sık kullanıldığı havalandırma kanallarının üretimi için yeniden ele alınmış, daha da geliştirilerek seksenli yıllarda inşaat ve otomotiv sektörlerinde sıklıkla görülmeye başlamıştır. Şekil 1. Form punta kesiti Otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeler ve yenilikçi arayışlar, yeni üretim tekniklerinin ortaya çıkmasını sağlamış, üretim teknolojilerinde ve malzeme seçimindeki çeşitlik, mekanik bağlantıların yapılmasında alışılmadık sorunlara neden olmaya başlamıştır. Bu sorunları çözmek ve imalatı daha da kolaylaştırmak için yeni birleştirme teknikleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu birleştirme tekniklerinden biri olan form punta tekniği, aslında perçin, vida ve diğer bağlantı elemanları olmadan saç levhaları birleştirme yöntemidir. Fakat değişen ihtiyaçlar, temel özelliklerinden bazılarını değiştirmek durumunda bırakmış, genişleyen uygulama alanları, özel perçin kullanma gibi yeni uygulamalara neden olmuştur. Kaynak tekniğine en önemli alternatif olarak görülen bu yönteminin gerek yeni yerlere olan uygulamaları gerekse değişen uygulama yapıları araştırmacıların dikkatini çekmiş, uygulamaların geçerliliği ve üstünlükleri değişik araştırmalarda ele alınmıştır. G. Di Lorenzo ve R. Landolfo yaptıkları çalışmada soğuk şekillendirme yapılarının birleştirme tekniklerinden dördüne yer vermişler ve seçilen bu dört tekniğin mekanik özelliklerini karşılaştırmışlardır. Tek etkili perçinleme, çift etkili perçinleme, dairesel yapılı form punta ve perçinli form punta tekniğini değerlendirdikleri çalışmalarında, çok yüksek kayma dayanımı nedeni ile dairesel kalıp kullanılan form punta tekniğini önermişlerdir[1]. Benzer biçimde, bilinen on bir değişik form punta türünü ele alan Varis[2], yüksek dayanımlı çelik plakalarda yöntemin uygulamalarını yapmıştır. Çalışma sonunda G. Di Lorenzo ve R. Landolfo nun çalışmalarında olduğu gibi, özellikle dairesel yapıdaki zımba kullanan form punta türlerinin yüksek dayanımlı çelik plakaların bağlantılarında daha uygun bir tercih olacağını göstermiştir. Malzeme, dayanım ve özellikle kalınlığa bağlı olarak bağlantılardan farklı sonuçlar almak doğaldır. Burada çeşitli parametreleri kullanarak istenilen özellikteki bağlantılara ulaşmak mümkündür. Özellikle pratikte kullanılan kalıp setlerini bu parametrelere göre seçmek gerekir. Nasıl bir geometrinin kullanılmasının daha uygun olacağını belirleyebilmek için A.A. de Paula ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarda zımba ve birleştirme alt kalıbı için sonlu elemanlar yöntemi analizi kullanarak değişik geometriler modellemiş ve bu modeller üzerinde çalışmışlardır. DEFORM 2D programı ile metalik malzemeden imal edilmiş levhaların form punta tekniği ile birleştirilmesinin simülasyonunu yapmışlar, kalıp eğimleri, boşluklar ve derinlik değişimleri gibi farklı zımba/kalıp geometrileri ve ölçülerinde, alt kesme ve boyun verme özelliklerini değerlendirmişlerdir. Şekil 1. de verilen temel geometriyi baz alarak, zımba/kalıp geometrilerin birleştirmenin formunu nasıl etkilediğini ve karşılaşılabileceğimiz problemleri göstermişlerdir. Özellikle kullanılan takımın geometrisindeki değişikliklerin, boyun kalınlığını etkilediğini ve daha büyük alt kesme değerinin sacların ayrılma yükünü arttırdığını gözlemlemişlerdir. 26

3 Çetkin A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Zımba ve alt kalıp geometrileri üzerinde denemeleri ile uygun yapıdaki takım setlerini seçimlerini kolaylaştırmışlardır[3]. Yüksek dayanımlı çelik plakaların bağlantılarında kalıp derinliği, kalıp kenar radiüsleri, kalıp çapının etkilerini C.-J. Lee ve arkadaşları sonlu elemanlar analizi ile, Oudjene ve arkadaşları da optimum geometrileri, Taguchi ve MLS metodlarını kullanarak belirlemeye çalışmıştır[4,5,6]. Nokta kaynağının bir alternatifi olan form punta yöntemi sadece durağan yüklere maruz kalmamaktadır. Değişken yüklerin yorduğu bağlantıların özelliklerini araştıran M. Carboni ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmalarında statik ve dinamik olarak kayma ve çekme kuvvetlerine maruz kalan form punta birleştirmelerinin yorulma davranışlarını incelemişlerdir[7]. Kırılma yapısını incelediklerinde, yüklenen kuvvetin en büyük değeri ve ortalama gerilme değerine bağlı olarak üç farklı hasar biçimi ile karşılaşmışlar, sonlu elemanlar analizi modeli ile yaptıkları ile deneysel çalışmalarının uyumluluklarını da göstermişlerdir. Bağlantının değişik konfigürasyonundan daha çok ortalama gerilme değerinin hasar tipinde etkili olduğunu ve yorulma sınırının akma geriliminin %50 si civarında olduğunu ve bu değerin nokta kaynağı değerinin üzerinde çıktığını göstermişlerdir. Farklı kalınlıkta, farklı malzeme yapısındaki sacların değişik şekillerdeki bindirme pozisyonlarını Nonberg ele almış, farklı yöntemde yapılan birleştirmeler için bağlantıların yorulma davranışını incelemiştir. Kaynaklı, lazer kaynaklı, nokta kaynaklı, form punta yöntemleriyle hem kendi yaptığı deneyleri hem de farklı çalışmalardan aldığı test edilmiş parçalar ile ilgili özellikleri bir arada toplamış ve buradan bazı ortak sonuçlar çıkarmıştır. Kalınlıkla ilgili belirli limitlere kadar dairesel form punta işleminde artan statik dayanımın, yorulma dayanımını da arttırdığını gözlemlemiştir. Özellikle 1 mm. kalınlığındaki sac birleştirme deneylerinde, dairesel form punta bağlantılarının dikdörtgensel form punta bağlantılarına göre, yaklaşık iki kat daha fazla yorulma dayanımına sahip olduğunu belirlemiştir[8]. 1.1 BĐR MEKANĐK BĐRLEŞTĐRME YÖNTEMĐ; FORM PUNTA Form punta, temelde perçin, vida ve diğer bağlantı elemanları olmadan saç levhaları birleştirmek için kullanılan bir yöntemidir. Yardımcı eleman ve herhangi bir ek malzemeye ihtiyaç duymadan, birleştirilecek malzemelerin birbirlerini, kalıp takımları vasıtası ile şekillendirerek birleştirme sağlanmaktadır. Uygulamanın yapıldığı levhaların plastik deformasyona uğraması nedeni ile birbiri içerisinde hareket ederek, birbirlerine sıkıca kenetlenebilecek bir form oluşturur. Kaplanmış saclar veya galvanizli malzemelerin yanı sıra alüminyum, magnezyum gibi diğer materyallerin birleştirilmelerinde mükemmel sonuç vermektedir. Bunlarla ilgili değişik çalışmalarda, kaplamaların kalınlığı ve plastik anizotropik özelliklerinin deformasyon yapısına etkilerini Sabari ve arkadaşları, magnezyum plakaların form punta bağlantılarının özelliklerini de R. Neugebauer ve arkadaşları araştırmıştır[9,10]. Geçmişteki basit yapılı el ile olan uygulamalar halen kullanılmasına rağmen, robot kollarına bağlanarak otomasyona da uygun hale getirilmişlerdir(şekil 2). Bunun yanı sıra değişik uygulamalar için tasarlanmış form punta tekniği uygulamaları (özel sac kalıpları, özel montaj masası, form punta presi v.b.) de vardır. Şekil 2. Echold un form punta pensi(a) Boellhoff un form punta robotu(b)[11,12] 27

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Birleştirmeler için kullanılan takımlarda dikdörtgensel ve dairesel olmak üzere iki tip birleştirme formu kullanılmaktadır. Dairesel formlu birleştirmeler için kullanılan takımlar en çok kullanılan kalıp setleridir(şekil 3). G. Di Lorenzo, R. Landolfo[8] ve Varis[6] gibi araştırmacılar da keza bu tip kalıp setlerinin oluşturduğu bağlantıların daha iyi mekanik özellikler verdiğini belirlemişlerdir. Şekil 3. Dairesel formlu için kullanılan takımlar Dikdörtgen formlu birleştirme biçimi, sert çelikler ve paslanmaz malzemelerde kullanılmaktadır. Şekil 4. te örnek bir dikdörtgensel formlu kalıp seti ve uygulanmış bağlantının görünüşü verilmiştir. Uygulama yönüne bağlı olarak değişen mekanik özelliklerinin yanı sıra estetik özellikleri ve yan kesme birleştirmeleri gibi özel uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Şekil 4. Dikdörtgen formlu birleştirmeler Ekonomiklik, kullanılacak malzemelerin özellikleri, dış görünüm, uygulama hızı, daha fazla dayanım isteği gibi koşullar, form punta tekniğinin farklı uygulamalarını da beraberinde getirmiş ve farklı kullanım alanları bulmuştur. Çok çeşitli tiplerde gruplandırmanın yapılabilmesi mümkündür. Basitçe, bu teknik dört temel gurupta toplanabilir. 1. Standart Form Punta Tekniği (Clinching-Rivetness Clinching) 2. Kalıpsız Form Punta Tekniği (Dieless Clinching-Flat Joint Clinching) 3. Kapama Form Punta Tekniği 4. Perçinli Form Punta Tekniği (Rivet Clinching-Self Piercing Riveting(SPR)) Standart form punta tekniğinde, uygun seçilmiş olan bir zımba, birleşecek olan sacları bağlantı bölgesinde kalıp boşluğuna doğru iter(şekil 5). Zımbanın artan basma kuvveti ile beraber, üst sac, bağlantı noktasında zımbaya doğru sıvanıp zımba formunu alırken, alt sac da alt kalıba sıvanarak alt kalıbın formuna sahip olur. Birleşme yerinin gerek şekilsel gerekse dayanım bakımından istenen özelliklere olabilmesi, hem işlemin yapıldığı sacın hem de zımba/matrisin sahip olduğu bir takım özelliklere bağlıdır. 28

5 Çetkin A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Malzemenin soğuk şekillendirme direnci, takım ve malzeme yüzey durumu, kalıp ve zımba köşe kavisleri vb. faktörler, takıma sıvanan malzemenin, kalıbın sahip olduğu biçime kavuşmasına engel olur. Mekanik koşulların ve malzemenin doğal özellikleri nedeniyle meydana gelen geri esneme, burada da bir problem olarak karşımıza çıkar. Özellikle ince sacların birleşiminde, zımba, sacları kalıp içerisine doğru iterken, bağlantı dışında kalan bölge, alt kalıbın yüzeyinden ayrılmaya çalışır. Artan yüzey gerilmeleri sac parçada buruşma etkisi meydana getirir. Gerek bu buruşma/kabarma etkisini engellemek, gerekse işlemin sonunda bağlantıdan zımbayı daha kolay ayırmak için sıyırıcı işlemi gören bir kauçuk parça kullanılır. Bu kauçuk parçanın, operasyonlar sırasında nasıl görev yaptığı ve önemi Şekil 5. de görülebilir. Şekil 5. Form punta sisteminde işlemin akış şeması[13]. Form punta yöntemi farklı kalınlıkta ve farklı özellikteki malzemelerin bağlantılarında, kullanılan birçok birleştirme teknolojisine göre üstün özelliklere sahiptir. Kaynak teknolojisine bir alternatif olduğu bilinen form punta tekniği, kaynaklı birleştirmelerde olduğu gibi yüksek enerjilere ihtiyaç duymamaktadır. Çalışma sırasında kaynakta olduğu gibi boyalı veya kaplanmış levhalarda ısı nedeni ile oluşan, sağlığı etkileyecek ve dikkatini dağıtacak koku, duman, gaz, ışık ve gürültü gibi olumsuz faktörleri içermemektedir. Kullanımı kolay bir teknoloji olduğundan çalışanın ekstra bir eğitim almasına gerek yoktur, makineler hakkında temel bilgisi olan herkes bu teknolojiyi rahatlıkla kullanabilmektedir. Birleştirme işlemini gerçekleştirirken vida, pim ve perçin gibi maliyeti arttıran ek malzemelere ihtiyaç yoktur. Aynı zamanda birleştirme sırasında delik delme ve birleştirmede kullanılacak malzemeleri yerleştirme gibi benzer zaman alıcı ön hazırlama işlemlerine de gerek duyulmamaktadır. Bu yüzden diğer vidalama ve perçinleme yöntemlerinden de oldukça hızlıdır. Kullanımı sırasında malzeme yüzeyinde çapak oluşturmaz. Çevre dostu olan bu teknoloji birleştirilen malzemeler üzerinde oldukça estetik bir görünüm sağladığından işlem tamamlandıktan sonra uygulanan yüzeyin temizlenmesi gerekmemektedir. 2. MATERYAL VE METOD Deneylerde, araç karoseri ve diğer aksesuarlarında yaygın olarak kullanılan galvanizli sac(erdemir 1314) malzemeler ile genelde araçların dorse ve kapalı kabinlerinde ihtiyaç duyulan alüminyum(al 5754) levhalar kullanılmıştır. Erdemir 1314 ve AL 5754 için yaklaşık kimyasal bileşimleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir[tablo 1,2]. DIN EN standardındaki Erdemir ürünü saclar, soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu, çinko kaplanmış galvanize çelikler olarak bilinirler. DIN EN AW-5754 alüminyum alaşımları ise gemi ve bot yapımında, kimya ve gıda sanayinde, mimari uygulamalarda, basınç ve kaynatma kaplarında, araç gövdeleri, tanker ve kasalarında tercih edilen bir üründür. Korozyon dayanımı yüksek, kaynak kabiliyeti oldukça iyi, özellikle endüstriyel atmosfere karşı dayanımı yüksektir. Bu malzemelerden TSE EN ISO standardına uygun olacak şekilde numuneler kesilmiş, bu numuneler yine aynı standartta belirlenen ölçülerde işlenerek deneye hazır hale getirilmiştir[14,15]. 29

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Tablo 1. Erdemir-1314, maksimum sınırlar için kimyasal bileşim(%) Tanım Standart C Si Mn P S Ti Fe Erdemir 1314 DIN EN Kalan Tablo 2. Al 5754, maksimum sınırlar için kimyasal bileşim(%) Tanım Standart Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Ti Diğer Al AlMg3 EN AW ,5 0,4 0,1 0,7 4,5 0,25 0,25 0,15 0,15 Kalan TS EN ISO standardına göre yapılan deneyler için sanayide büyük genişlikler halinde satılan levhalar, giyotin makas tezgâhı ile Şekil 6. da verilen ölçülerde standarttın belirlediği toleranslara dikkat edilerek kesildi. Yukarıda anılan standarttın dikkati çektiği üzere, levhanın haddeden geçişine göre olan mekanik özelliklerindeki değişimi, teste tabi tutulacak levhaların seçiminde göz önünde bulunduruldu. Çekme deneyine tabi tutulan numunelere kuvvet uygulandığında oluşan boyun vermenin belirlenen iki aralıkta olması gerekmektedir. Aksi halde testten geçerli veriyi alamayacağımız belirtilmiştir. Buradaki fotoğrafta da test harici tutulması gereken numuneler açıkça gözükmektedir (Şekil 7). Şekil 6. TSE EN ISO standardına göre belirlenen numunelerin ölçüleri(ölçüler mm.) Şekil 7. Çekme deneyi uygulanmış numuneler Çekme deneyinin sonucunda galvanizli sac (Erdemir 1314) ile alüminyum (Al 5754) levhaların bazı mekanik özellikleri tespit edilmiştir. Burada elde edilen değerler malzemeyi üreten firmaların broşürlerinde yer alan tablolarındaki değerler ile uyuşmaktadır. TS EN ISO standardına uygun olarak yapılan çekme deneyi sonucunda elde edilen veriler ile oluşturulan eğriler Şekil 8. de verilmiştir. Değişik kalınlıktaki levhaların bu eğrilerden elde edilen mekanik özellikleri ise Tablo 3. te verilmiştir. Tabloda yer alan poison oranı ve elastiste modülü için değerler farklı kaynaklardan alınmıştır. Bu değerleri elde etmek için çekme deneyinden farklı tipteki testlerin uygulanması gerekmektedir. 30

7 Çetkin A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Şekil 8. Çekme deneyi sonucunda elde edilen gerilme-gerinme eğrileri Tablo 3. Kullanılan malzemelerin bazı mekanik özellikleri [16] a -[17] b Erdemir 1314 (DIN EN10327) Al 5754 (EN AW 5754)(AlMg3) Kalınlık(t)(mm) Elastiste Modülü(E)(Gpa) 210 a 210 a 210 a 70 b 70 b 70 b 70 b 70 b Poison oranı(v)(-) 0.3 a 0.3 a 0.3 a 0.33 b 0.33 b 0.33 b 0.33 b 0.33 b Akma Gerilimi(σ m )(Mpa) Maksimum Gerilme(σ e )(Mpa) Teğetsel Modül(G)(Mpa) Mekanik olarak birleştirilmiş levhalar için standartlaştırılırmış statik ve dinamik özellikler içeren birçok deney bulunmaktadır. Birbiri ile bağlanan iki levhadan doğal olarak en çok beklenen şey, bağlantının sağlam bir yapıya sahip olmasıdır. Gerek farklı yönlerden uygulanan kuvvetler karşısında, gerekse bu kuvvetlerin statik ve dinamik olarak etkilenmesi sonucunda bağlantının ayrılmaya veya bozulmaya belirlenen sınırlarda direnç göstermesi gerekir. Punta kaynağı ile yapılan bağlantıların kontrol edilmesi için düzenlenen iki deney form punta ile birleştirilen levhalara uygulandı. Bu deneylerden birisi birleştirilmiş iki levhayı yatay yönde ayırmaya çalışan çekme deneyi diğeri ise dikey yönde ayırmaya çalışan kabuk soyma deneyidir. TSE EN ISO deneyi çekme deneyi olarak bilinmektedir. Şekil 9. da standartta uygun olarak düzenlenen numune ölçüleri verilmiştir. Deneyi yapılan malzemelerin kalınlıklarına göre belirlenen uzunluklar, en küçük kalınlık baz alınarak standartta uygun ölçülerde hazırlandı. Değişen bu uzunluklar, şekilde parantez içinde verilmiştir. Birleştirilmiş levhalar üzerinde deney uygulanırken, bindirme yöntemi ile birleştirildikleri için çekme sırasında moment etkisini oluşur. Bu etkiyi azaltmak için makine bağlantı çenelerine aynı kalınlıkta saç malzemeler konularak uygulama yapılmıştır. Kabuk soyma deneyi için kullanacağımız malzemeler, TSE EN ISO standartlarına uygun ölçülerde kesilmiş ve belirlenen ölçülerde 90º açıyla bükülmüştür. Standartta uygun olarak Şekil 10. da gösterilen ölçülerde hazırlanan malzemeler kendi aralarında gruplandırılarak form punta 31

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac yöntemiyle birleştirilmiş ve numuneler deneye hazır hale getirilmiştir. Deneyler için birleştirilerek hazırlanmış numuneler Şekil 11. de görülmektedir. Şekil 9. TSE EN ISO standardına göre hazırlanan numune ölçüleri(ölçüler mm.) Şekil 10. TSE EN ISO standartlarına göre hazırlanan numunelerin ölçüleri(ölçüler mm.) Birleştirme işlemi için Tox firmasına ait el tipi birleştirme makinesi kullanılmıştır. Ortalama 45 KN güç kapasitesi olan bu makine yarı pnömatik-yarı hidrolik olarak çalışmakta ve yaklaşık 6 Bar basıncında havaya ihtiyacı olmaktadır. Numunelerin daha sağlıklı birleştirilmesi, olası tehlikelerden uzak durmak ve daha kolay bir biçimde standartın belirlediği yerden birleştirilmesi için bir yardımcı aparat kullanıldı. Kullanılan aparat ve form punta makinası Şekil 12. de görülmektedir. Deneyler için AKÜ Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi deney laboratuvarında bulunan Instron 8801 model çekme makinesi kullanılmıştır. 100 KN kapasitesi olan bu servo hidrolik test sistemi, dinamik ve statik testlerin yanı sıra yardımcı bileşenleri takılarak yüksek ve düşük frekanslı yorulma testleri de yapabilmektedir. 32

9 Çetkin A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Şekil 11. Testler için hazırlanmış numuneler 3. TARTIŞMA Şekil 12. Kullanılan form punta makinesi ve birleştirme aparatı Kullanacağımız malzemelerin genel özelliklerini belirlemek için önce çekme numuneleri hazırlanmış ve teste tabi tutulmuş, standartlarına uygun olarak birleştirilen levha bağlantılarının dayanımlarını ölçmek için hazırladığımız numuneler, mekanize kesme deneyi ve kabuk soyma deneylerine tabi tutulmuştur. Numuneler hazırlanırken alüminyum malzemeler ile galvaniz saç malzemeler kalınlıklarına göre gruplandırılmış, galvanizli çelik saç ve alüminyum levhalar üste veya altta olacak şekilde iki ayrı gurup olarak birleştirilmiştir. Böylece bağlantıların dayanımının hem kalınlığa göre hem de malzemelerin duruş pozisyonuna göre değişimi gözlemlenmiştir. Çalışmamızda değişik yerlerde belirtilen St x Al yazımı, pozisyon olarak Şekil 1. de verildiği gibi galvanizli çelik sacın üste, alüminyum sacın ise altta olduğu durumu belirtmektedir. Al x St ise tam tersi alüminyum sacın, galvanizli çelik sacın üstüne bindirildiği durumu ifade etmek için kullanılmıştır. Gerek alüminyum sac gerekse galvanizli çelik saclar bütün kalınlık skalasında satılmamaktadır. Otomotiv sanayiinde kullanıldığı ve büyük ölçekli siparişler için özel hazırlandığından, kullanacağımız temel kalınlıklarda bulunması zordur. Alüminyum sac için (mm.), galvanizli sac için (mm.) kalınlıklar tercih edilmiştir. Kullanılması gereken birleştirme takımının belirli ölçü aralığında verimli olduğu ve belirli ölçü değerlerinin üzerinde kullanılmaması gerektiğinden, toplam birleştirme kalınlığı 4mm. den büyük olan verilere tabloda yer verilmemiştir(tablo 4). 33

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Tablo 4. Birleştirilmiş numunelerin yük dayanımları TSE EN ISO (Kabuk Soyma Deneyi) TSE EN ISO (Çekme Deneyi) Al x St St x Al Al x St St x Al 0.5x0.5 x a x a x a x a 0.5x x a x a 0.5x x a x a 0.5x x a x a 0.5x2.5 x a x a x a x a 1.0x0.5 x a x a x x x x2.5 x a x c x a x c 1.5x0.5 x a x a x x x x2.5 x a x a x0.5 x a x a x x x x2.5 x b x b x b x b 2.5x0.5 x a x a x a x a 2.5x x a x a 2.5x x a x a 2.5x2.0 x b x a x b x a 2.5x2.5 x b x a x b x a Tablo 4. te gösterilen bazı değerler için özel harfler kullanılmıştır. Tabloda yer almayan bu değerler; x a, gerçekte olmayan sac kalınlıklarını yani karşılaştırma için konulmuş fakat bulunmayan karşılık ölçülerini, x b, 4mm. den daha büyük toplam sac kalınlığına ulaştığı için birleştirilmeyen sac birleştirme gurubunu, x c, uygulama sonucunda temas yerinde oluşan problemleri nedeni ile birleştirilemeyen veya kusurlu sac gurubunu göstermek için kullanılmıştır. Tablo ve şekiller genel hatları ile incelendiğinde galvanizli sac plakanın bindirmenin üstünde veya başka bir deyişle koça yakın pozisyonda olduğu durumlarda, tersi pozisyon durumuna göre hemen hemen iki kata yakın daha fazla dayanım gösterdiği anlaşılmaktadır(tablo 4, Şekil l4-15). Abe ve arkadaşlarının yüksek dayanıma sahip ve yumuşak saclar için yaptığı iki çalışmalarda ise daha farklı bulgular verilmektedir. Toplam sac kalınlığına oranla üst sacın ince seçilmesi kırılmaya, toplam sac kalınlığına oranla alt sacın ince seçilmesi boyun vermeye-incelmeye, genel olarak ince sacın altta kullanılması da birleşmenin çok zayıf olmasına neden olduğunu, düşük sünekliğe sahip yüksek dayanımlı çeliğin üstte olduğunda kırılmaların oluştuğunu belirlemişlerdir. Alt sacın üst saca nazaran daha dayanımlı bir malzemeden seçildiği hallerde birleşme sırasında üst sacta kırılmaya yatkınlık gözlemlemişler, birleştirilebilirlik açısından değerlendirildiğinde, çelik sacın altta olduğu durumun üstte kullanıldığı durumlara göre daha iyi sonuçlar verdiğini görmüşler ve bu şekilde kullanılmasını önermişlerdir[18-19]. Birleştirmenin başarılı olmasında en temel faktör uygun koşullarının sağlanmasıdır. Malzeme özellikleri 34

11 Çetkin A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) ve kalıp çapı-kalıplama yüksekliği gibi geometriler birleştirmelerin sahip olduğu özellikleri oldukça değiştirmektedir. Kullanılan malzemeler ve karşılıklı oranları, plakanın kalınlığı, üzerinde eğer varsa kaplamanın durumu, sertliği, yüzey koşulları vb. durumlar ve doğal olarak kullanılan takımla ilgili tüm değerler, elde edilen bağlantının kalitesini değiştirmektedir. Kullanım sırasında en mantıklı davranış, yukarıda anılan bütün faktörleri göz önüne alan, optimize edilmiş uygun geometrilerin belirlenmesi olacaktır. Kullandığımız galvanizli sac plakanın üstte olduğu durumlarda birleşimin dayanımının artmasına neden olan en büyük sebep Şekil 13. te de görülen S tipindeki boyunun istenilen formda oluşabilmesidir. Boyunun büyüklüğü(alt kesme miktarı) arttıkça, sac levhaların birbirleri ile olan kenetlenmesi de buna bağlı olarak artmaktadır. Bağlantının taşıyacağı yükün büyüklüğünün belirleyen en önemli ölçüt zira bu boyunun oluşmasıdır. Zhou ve arkadaşları otomobil karoseri ile ilgili yaptıkları bir çalışmada sac plakaların farklı pozisyonlardaki dayanımlarını incelemişler, alt kesme değerinin alüminyum plakanın üstte olduğunda iki buçuk kat büyüdüğünü ve boyun kalınlığının azaldığını belirlemişler, bu duruma neden olan faktörün ise çelik sacın alt kalıbı tam dolduramamasını göstermişlerdir[20]. Genel olarak takım ve donanım üreticileri de nispeten yumuşak ve ince kalınlıkta olan plakanın üstte olmasını tavsiye etmektedirler. St-1.5 x Al-1.5 Al-0.5 xst-2.0 St-1.5 x Al-1.0 (a) S Kenetlenme Boyunu (b) Yırtılma Şekil 13. Form punta bağlantılarından örnek kesitler Plakaların birleştirilmesi sırasında uygulamaların hatalı olması dışında oluşan kusurlar farklılıklar gösterir. Ayrılma(kenetlenmenin oluşmaması), alt ve üst plakada yırtılmalar ve kopma en çok görülen hatalar olarak söylenebilir. Hatanın meydana getiren sebepleri, oldukça farklı nedenlere bağlamak mümkündür. Alt ve üst plakaların malzeme özellikleri, kalınlıkları, toplam kalınlıktaki oranları, üst kalıp veya matrisin temel geometrik özellikleri ve radiüsleri, uygulama hızları ve uygulama sıcaklıkları vb. seçimler, hataların oluşmasında ana ve/veya yardımcı rol oynarlar. Yapılan çalışmada oluşan hataların ana nedenleri belirlenmeye çalışılmış, kusur olarak daha çok kopma(yırtılma) ve plakaların birleşmemesi durumları ile karşılaşılmıştır. Örneklerin farklı derecelerde oluşan kusuru dayanım değerlerini oldukça etkilemekte ya da hiç birleşme olmamaktadır. St(1.0,1.5,2.0) x Al(1.0) plaka uygulamalarında form punta bölgesinde birleşme problemli bir biçimde olmaktadır. Bu problemin oluşumundaki ana neden, genel bir form punta uygulaması problemi olan ince alt plaka kullanımıdır. Daha ince kalınlıkta(0.5 mm.) olanların birleştirilmesi işlemi sırasında alt alüminyum plaka kopmaya çok yatkın olmakta veya zaten kopmaktadır. Kopmayan buradaki birleştirme yapısı ise kenetlenme için gerekli S biçimindeki boyun yapısını da oluşturamamaktadır. Kusur oluşmasına yatkın olan Al(0.5) x St(1.0,1.5,2.0) form punta bağlantısı da ince kalınlıktaki üst plaka seçeneğinin bir göstergesidir. St(1.0,1.5) x Al(2.0,2.5) kombinasyonunda meydana gelen problemler, dayanımı büyük olan galvanizli çelik sacın üstte tercih edilmesi nedeni ile oluşmakta, içeride akan malzeme hareketinin alüminyum alt plakayı istediğimiz geometride şekillendirememesi nedeni ile incelen boyun kalınlığı bağlantının dayanımı düşürmektedir. (c) Birleşme yok 35

12 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Şekil 14. Birleştirilmiş numunelerin mekanize soyma deneyi için yük dayanımları(tse EN ISO 14270) Şekil 15. Birleştirilmiş numunelerin kesme deneyi için yük dayanımları (TSE EN ISO 14273) Kullanılan sac kalınlıklarının artması ile doğru orantılı olarak dayanımın da artması gerektiği gibi bir beklenti olabilir. Ancak, form punta uygulamalarında kalınlıkların yanında daha birçok etmen bağlantının kalitesine etki eder. Seçilecek malzeme ve plaka kalınlıklarına en uygun geometri diğer faktörlerle beraber belirlenmeli en optimal koşullar sağlanmalıdır. Burada kullandığımız sabit bir geometriye sahip takım için en uygun yapının galvanizli sac plakanın bindirmenin üstünde veya başka bir deyişle koça yakın pozisyonda olduğu durum için olduğu ve neredeyse iki kata yakın dayanım gösterdiği belirlenmiştir. Yine bağlantılarda kullanılan plakaların kalınlık oranının bire yakın olduğu seçeneklerde en büyük yük dayanımları elde edilmiştir. 36

13 Çetkin A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) SONUÇ VE ÖNERĐLER Otomotiv endüstrisinde kolay şekillendirilebilme özelliği nedeni ile tercih edilen galvanizli(st1314) çelik ve alüminyum(al5754) sacların, çok kullanılan kalınlıklar göz önünde tutularak, form punta yöntemiyle birleştirilmesi ile oluşan bağlantıların mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışmamız yapılmıştır. Yalnızca dairesel formlu ve bir adet kalıp takımı kullanılarak, sınırlı kalınlıklardaki malzemeler üzerinde uygulamalar oluşturulmuştur. Farklı çalışmalarda elde edilen verilerle benzer ve zıt bulgular elde edilmiştir. Burada elde edilen en temel bilgi; oldukça fazla faktöre bağlı olan birleştirme özelliklerinin yalnızca birkaç kritere bağlı olarak değerlendirilmemesi gerektiğidir. Kullanılacak malzemeler için, sistem bir optimizasyona ihtiyaç duymakta ve bu şartları sağlayan takım geometrilerinin kullanılması gerekmektedir. Sonuçların daha tatmin edici hale gelebilmesi için farklı geometrideki kalıp uçları ile yapılan birleştirmelerin özellikleri tespit edilmeli, farklı malzeme parametreleri ile bağlantının taşıdığı yük arasındaki ilişkiler araştırılmalı, dairesel şekiller dışında kalıp formların kullanılması durumunda bağlantıların değişen özellikleri belirlenmelidir. Seri üretime olan yatkınlığı, kolay kullanımı, ısı, duman ve gaz olmaması, farklı malzemelerin kullanılabilmesi, enerji verimliliği, sessiz çalışma gibi özellikleri göz önüne alındığında form punta sistemi hem geliştirilmeye açık bir teknolojiyi bize sunmakta hem de gelişen yapısı sayesinde artan bağlantı kalitesi, otomotiv endüstrisinde daha fazla yeri hak etmektedir. 5. KAYNAKLAR 1. G. Di Lorenzo, R. Landolfo, Shear experimental response of new connecting systems for coldformed structures, Journal of Constructional Steel Research, 60, , J.P. Varis, The suitability of clinching as a joining method for high-strength structural steel, Journal of Materials Processing Technology, 132, , Paula A.A., Agullar M.T.P., Pertence A.E.M., Cetlin P.R., Finite element simulations of the clinch joining of metallic sheets, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 182, pp , Lee C.-J., Kim J.-Y., Lee S.-K., Ko D.-C., Kim b.-m., Parametric study on mechanicial clinching process for joining aluminum alloy and high-strenght steel sheets, Journal of Mechanical Science and Technology, 24, , Oudjene M., Ben-Ayed L., On the parametrical study of clinch joining of metallic sheets using the Taguchi method, Engineering Structures, Vol. 30. pp , Oudjene M., Ben-Ayed L., Delameziere A.,Batoz J.-L., Shape optimization of clinch tools using responce surface methodology with Moving Least-Square approximation, Journal of Material Processing Technology, 209, , M. Carboni, S. Beretta, M. Monno, Fatigue behaviour of tensile-shear loaded clinched joints, Engineering Fracture Mechanics, 73, , Nordberg H., Fatigue properties of stainless steel lap joints: spot-welded, adhesive-bonded, weldbonded, laser-welded and clinched joints of stainless steel sheets-a review of their fatigue properties, SAE International, 114, ,

14 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac 9. Saberi S., Enzinger N.,Vallant R., Cerjak H. Hinterdorfer J., Rauch R, Influence of plastic anisotropy on the mechanical behavior of clinched joint of deifferent coated thin steel sheets, International Journal of Material Forming, Supp 1., , Neugebauer R., Kraus C., Dietrich S., Advanced in mechanical joining on magnesium, Manufactoring Technology, 57, , e_industry_gb_0940.pdf pdf Jayasekara V., Kyung H.M., Noh J.H., Kim M.T., Seo J.M., Lee H.Y., Hwang B.B., Rigid-plastic and elastic-plastic finite element analysis on the clinching joint process of thin metal sheets, Met. Mater. Int., Vol. 16, No. 2, pp , Abe Y., Matsuda A., Kato T., Mori K. Plastic joining of aluminium alloy and high strenght steel sheets by mechanical clinching, Metal forming Conference, V.1., pp , Abe Y., Kato T., Mori K. Joining of Aluminium Alloy and Mild Steel Sheets Using Mechanical Clinching, Materials Science Forum, Vols , pp , Zhou Y., L. Fengchong, J. Chen, Influence of tooling geometric parameters on clinching joint properties for steel-aluminum hybrid car-body structures, Computer Science and Information Technology (ICCSIT), 3rd IEEE International Conference, V.5.,pp ,

Perçinsiz Perçinleme Yöntemiyle Birleştirilen Çelik Ve Alüminyum Plakaların Deformasyon Yapısının Araştırılması

Perçinsiz Perçinleme Yöntemiyle Birleştirilen Çelik Ve Alüminyum Plakaların Deformasyon Yapısının Araştırılması 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Perçinsiz Perçinleme Yöntemiyle Birleştirilen

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (4) 39-44 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Barış GÖKÇE Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET Yüksek mekanik özellikleri ve korozyon

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI PERÇİN VE YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Perçin; iki veya

Detaylı

DĐRENÇ NOKTA KAYNAK ELEKTRODU ÖMRÜNÜN DENEYSEL ANALĐZĐ

DĐRENÇ NOKTA KAYNAK ELEKTRODU ÖMRÜNÜN DENEYSEL ANALĐZĐ makale DĐRENÇ NOKTA KAYNAK ELEKTRODU ÖMRÜNÜN DENEYSEL ANALĐZĐ Selahaddin ANIK *, Ahmet OĞUR, ** Murat VURAL ***, Haldun TURAN ****, * Prof. Dr., ĐTÜ Makina Fakültesi, ** Prof. Dr., SAÜ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

Ri4Power ISV dağıtım panosu

Ri4Power ISV dağıtım panosu Ri4Power ISV dağıtım panosu Dikili tip dağıtım panosu Modüler pano sistemi TS 8, bkz. sayfa 75 Sistem panosu SE 8, bkz. sayfa 81 Montaj setleri, bkz. sayfa 298 Duvar tipi dağıtım panosu Temel kompakt kumanda

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ Distributed by Duferco 1. Giriş Quard, aşınmaya dayanıklı çelik ve Quend, yüksek dayanımlı çelik en iyi soğuk şekillendirme performansı için geliştirilmiştir.

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1 09.11.2012 09:34 1 Çinko oda sıcaklıklarında bile deformasyon sertleşmesine uğrayan birkaç metalden biridir. Oda sıcaklıklarında düşük gerilimler çinkonun yapısında kalıcı bozunum yaratabilir. Bu nedenle

Detaylı

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html Sayfa 1 / 5 Oerlikon Language Kaynak ESR 11 EN ISO 2560 - A E 380 RC 11 TS EN ISO 2560-A E 380 RC 11 DIN 1913 E 4322 R(C) 3 E 4322 R(C) 3 HER POZİSYONDA KAYNAK İÇİN UYGUN RUTİL ELEKTROD. Özellikle 5 mm'den

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar 1.GİRİŞ Genel olarak metal şekillendirme işlemlerini imalat işlemlerinin bir parçası olarak değerlendirmek mümkündür. İmalat işlemleri genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir: 1) Temel şekillendirme,

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK TR ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindiğimiz tecrübe ile siz değerli müşterilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz. 2009 yılından

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

Makine Elemanları. Sökülemeyen Bağlantı Elemanları

Makine Elemanları. Sökülemeyen Bağlantı Elemanları Makine Elemanları Sökülemeyen Bağlantı Elemanları Perçin En az iki parçayı sökülemeyecek şekilde birleştirmek için kullanılan bir ucu hazır diğer ucu ise birleştirme sırasında oluşturulan makine elamanlarına

Detaylı

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008 MAKİNA * ENDÜSTRİ Prof.Dr.İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU Öğr. Murat BOZKURT * Balıkesir - 2008 1 PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ METALE PLASTİK ŞEKİL VERME İki şekilde incelenir. * HACİMSEL DEFORMASYONLA

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK LEVHALARDA ZIMBA HIZININ KESME YÜZEYİ GEOMETRİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK LEVHALARDA ZIMBA HIZININ KESME YÜZEYİ GEOMETRİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK LEVHALARDA ZIMBA HIZININ KESME YÜZEYİ GEOMETRİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Özet-Bu çalışmada düşük karbonlu çelik levhalarda (St37) zımba hızının kesme yüzeyi geometrisine etkisi incelendi.

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli ÇELİK YAPILAR 2. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Haddelenmiş Çelik Ürünleri Nelerdir? Haddelemeyi tekrar hatırlayacak olursak; Haddeleme

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 50-55 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Civata-Somun bağlantı sistemlerinde temas gerilmelerinin üç boyutlu

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ N. Sinan KÖKSAL*, İlter KİLERCİ**,

Detaylı

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Drenaj (Kondens) kanalı sayesinde maksimum hava ve su tahliye performansı, Silikon cephe görüntüsü,ve sabit bölümlerde

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

KILAVUZ. Perçin Makineleri KILAVUZ

KILAVUZ. Perçin Makineleri KILAVUZ 2016 Perçin Makineleri 1. PERÇİNLEME NEDİR? Perçin, sökülemeyen bir bağlantı elemanıdır. İki parça bir birine birleştirildikten sonra tahrip edilmeden sökülemiyorsa, bu birleştirmeye sökülemeyen birleştirme

Detaylı

PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler. Plastik Şekil Verme

PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler. Plastik Şekil Verme PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ Doç.Dr. Murat VURAL İTÜ Makina Fakültesi 1 1. Plastik Şekil Vermeye Genel Bakış 2. Plastik Şekil Vermede Malzeme Davranışı 3. Plastik Şekil Vermede

Detaylı

YORULMA HASARLARI Y r o u r l u m a ne n dir i?

YORULMA HASARLARI Y r o u r l u m a ne n dir i? YORULMA HASARLARI 1 Yorulma nedir? Malzemenin tekrarlı yüklere maruz kalması, belli bir tekrar sayısından sonra yüzeyde çatlak oluşması, bunu takip eden kopma olayı ile malzemenin son bulmasına YORULMA

Detaylı

CP 50 KOMPOZİT PANEL. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri

CP 50 KOMPOZİT PANEL. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri CP 50 KOMPOZİT PANEL ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems 439 Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da

Detaylı

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler ÇEKME DENEYİ Çekme Deneyi Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme Deneyidir. Bu deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabilir.

Detaylı

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da kurulmuştur. Kuruluşundan

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

Güçlü Hedefler İçin Her Zaman

Güçlü Hedefler İçin Her Zaman Güçlü Hedefler İçin Her Zaman OTOMOTİV SANAYİ MAKİNA VE YEDEK PARÇA İMALATÇILARI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA SANAYİ ENDÜSTRİYEL MUTFAK PANO VE TABELA İMALATÇILARI RAF VE RAF AKSESUAR İMALATÇILARI

Detaylı

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok parçaya ayırmasına "kırılma" adı verilir. KIRILMA ÇEŞİTLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi MMU 402 FNAL PROJESİ 2014/2015 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi MMU 420 FNAL PROJESİ 2015/2016 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkanı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra

Detaylı

El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate)

El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate) El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate) Aslı UYAR- Kerim ÇETİNKAYA *Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır. TALAŞLI İMALAT Şekillendirilecek parça üzerinden sert takımlar yardımıyla küçük parçacıklar halinde malzeme koparılarak yapılan malzeme üretimi talaşlı imalat olarak adlandırılır. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek

Detaylı

3. 3 Kaynaklı Birleşimler

3. 3 Kaynaklı Birleşimler 3. 3 Kaynaklı Birleşimler Aynı ya da benzer alaşımlı metallerin ısı etkisi yardımıyla birleştirilmesine kaynak denir. Lehimleme ile karıştırılmamalıdır. Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde, benzer

Detaylı

POLİETİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞEBİLİRLİĞİNE KARIŞTIRICI TAKIM DÖNME YÖNÜ VE KARIŞTIRMA SÜRESİNİN ETKİSİ

POLİETİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞEBİLİRLİĞİNE KARIŞTIRICI TAKIM DÖNME YÖNÜ VE KARIŞTIRMA SÜRESİNİN ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 28-33, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 28-33, 2013 POLİETİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞEBİLİRLİĞİNE

Detaylı

Beton için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama.

Beton için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama. AĞIR YÜK BAĞLANTILARI / KİMYA 101 Beton için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama. GENEL BAKIŞ Vida dişli ankraj FIS A Çelik, galvanize çinko kaplama Enjeksiyon

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KOMPOZĠT VE SERAMĠK MALZEMELER ĠÇĠN ÜÇ NOKTA EĞME DENEYĠ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GĠRĠġ Eğilme deneyi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

WD9 Vida Sürümlü Kelepçeler Kompakt vida ve yuva tasarımı ile hafif ürün, montaj kolaylığı ve alan tasarrufu Mekanik kilitli ve tek parçadan oluşan yuva tasarımı ile daha dayanıklı ve kuvvetli Çapaksız

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

PERÇİN BAĞLANTILARI. Bu sunu farklı kaynaklardan derlemedir.

PERÇİN BAĞLANTILARI. Bu sunu farklı kaynaklardan derlemedir. PERÇİN BAĞLANTILARI Perçin çözülemeyen bağlantı elemanıdır. Kaynak teknolojisindeki hızlı gelişme sonucunda yerini çoğunlukla kaynaklı bağlantılara bırakmıştır. Sınırlı olarak çelik kazan ve kap konstrüksiyonlarında

Detaylı

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Doğal ışığı kullanarak aydınlık mekanlar yaratmak amacıyla dizayn edilmiştir. Kondens kanallı ve kanalsız olarak uygulanabilir.

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Ayarlanabilir durdurucu Ağır iş uygulamalarına yönelik Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen

Detaylı

HASSAS KESME. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin hemen hemen tamamı parlak ve dik açılıdır.

HASSAS KESME. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin hemen hemen tamamı parlak ve dik açılıdır. HASSAS KESME İlk defa saat endüstrisinin gelişmiş olduğu İsviçre'de uygulanan bu yöntemin 1920'li yıllara kadar giden uzun bir araştırma geçmişi vardır. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ ICS 77.12.1-77.14.9 TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 485-4 standardı esas alınarak, TSE Metalürji Hazırlık Grubu'nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun

Detaylı

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40 MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri ACHITECTUAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40 Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da kurulmuştur. Kuruluşundan

Detaylı

ME220T Tasarım ve İmalat SAC ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ. 13. Sac Şekillendirme Yöntemleri. Sac Şekillendirmenin Tanımı

ME220T Tasarım ve İmalat SAC ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ. 13. Sac Şekillendirme Yöntemleri. Sac Şekillendirmenin Tanımı SAC ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing, Bölüm 20 13. Sac Şekillendirme Yöntemleri Mehmet Demirkol 1. Sac kesme 2. Sac Bükme 3. Derin Çekme 4. Diğer Sac Şekillendirme

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 24-25 Kasım 2007 TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Turgut GÜLMEZ İTÜ Makina Fakültesi Metal parçaların şeklinin değiştirilmesi için plastik deformasyonun kullanıldığı büyük imalat yöntemleri grubu Genellikle

Detaylı

ALÜMİNYUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DIN 53151 ... Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr 0,45 0,02 0,03 0,50

ALÜMİNYUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DIN 53151 ... Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr 0,45 0,02 0,03 0,50 ALÜMİNYUM Alüminyum hafifliği ve doğa şartlarına uygunluğu ile hiçbir bakım gerektirmeksizin uzun yıllar dayanabilme özelliği ile çağımızın en önemli metalidir. Sistemimizde kullandığımız alüminyumun teknik

Detaylı

EN 9100. S e r t i f i k a l ı. Özel somun perçinler. güvenilir bağlantı elemanınız!

EN 9100. S e r t i f i k a l ı. Özel somun perçinler. güvenilir bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 S e r t i f i k a l ı Tubtara güvenilir bağlantı elemanınız! Özel somun perçinler Ürün geometrisi ve mekanik değerler Dejond kuruluşu, TUBTARA ticari markasıyla geniş bir ürün yelpazesinde

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL PASLANMAZ BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1/5 PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1 KAPSAM Aydınlatma ünitesi, projektör, kamera, pano, anten, bayrak, flama

Detaylı

CS 35 THERMO. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

CS 35 THERMO. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Orta ve geniş açıklıklar için ideal sistem Tüm sürme pencere ve kapı tipleri için tam çözüm 150 Kg a kadar kanat ağırlığı

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

Kaynaklanmış Farklı Çeliklerin Yorulma ve Kırılma Analizlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerçekleştirilmesi

Kaynaklanmış Farklı Çeliklerin Yorulma ve Kırılma Analizlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerçekleştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (1-11) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (1-11) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ

DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ Dayanım, malzemenin maruz kaldığı yükleri, akmadan ve kabiliyetidir. Dayanım, de yükleme değişebilmektedir. kırılmadan şekline ve taşıyabilme yönüne göre Gerilme

Detaylı

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ

7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 1 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN KULLANIM ALANI 7075 AlaĢımı Hava taģıtları baģta olmak üzere 2 yüksek Dayanım/Yoğunluk oranı gerektiren birçok alanda kullanılmaktadır.

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı