GÜZERĞAH GEÇĠġ BELGELERĠ DERS NOTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZERĞAH GEÇĠġ BELGELERĠ DERS NOTU"

Transkript

1 GÜZERĞAH GEÇĠġ BELGELERĠ DERS NOTU DERSĠN AMACI: Uluslararası taģımalarda gerekli olan belgeler, bu belgelerin temini ve yapılacak iģlemler hakkında sürücüleri bilgilendirmek. TANIMLAR Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiģ olan ve eģya veya yük taģımayan motorlu, Römork: Motorlu taģıtla çekilen, insan, eģya veya yük taģımak için imal edilmiģ motorsuz taģıtı, Yarı römork: Bir kısmı motorlu taģıt üzerine oturan, taģıdığı eģyanın veya yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu taģıt tarafından taģınan römorku, TaĢıt katarı: Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmıģ en az bir çeken ve en çok iki çekilen römorktan oluģan aracı, TaĢıma hattı: Düzenli yolcu taģımacılığında, taģımanın baģladığı kalkıģ noktası ile bittiği varıģ noktasındaki yerleģim yerlerini, TaĢıma güzergahı: TaĢımanın baģladığı kalkıģ noktasından bittiği varıģ noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu, Yurtiçi taģıma: Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından baģlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında biten veya mesafesine bakılmaksızın bir ilin sınırları içerisindeki iki nokta arasında yapılan taģımaları, Transit taģıma: Herhangi bir ülkede baģlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir baģka ülkede sona eren, baģlama ve sona erme ülkeleri dıģında kalan ülkeler üzerinden yapılan taģımaları kapsayan yolcu veya eģya taģımalarını, Ġkili taģıma: Akit ülke taģıtlarının iki ülke arasında yapmıģ olduğu yolcu veya eģya taģımalarını, Üçüncü ülke taģıması: Yolcu ve eģyanın bindirme, indirme, yükleme, boģaltma noktalarının taģıtın kayıtlı olduğu ülkenin dıģındaki ülkeler arasında yapılan taģımaları, TaĢıma iģleri organizatörü: Karayolu TaĢıma Kanunu ve Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın taģımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taģımacı kabul edilerek,karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almıģ gerçek ve tüzel kiģilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taģıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taģımacılık dahil kendi nam ve hesabına taģıma yaptırarak taģıma faturası düzenleyecek tüzel kiģileri, DıĢ Ticaretimiz Ġçinde TaĢıma Sistemlerinin Payı ( % ) (2007)

2 ULUSLAR ARASI TAġIMACILIKTA KARġILAġILAN SORUNLAR 1.Ülkemiz izlenen politikalar sonucu civarındaki çekici ile Avrupa nın en büyük kara taģıma filosuna sahiptir. Ülkemiz, avantaj olarak değerlendirilecek bu durumdan dıģ etkenler nedeniyle azami faydayı sağlayamamaktadır. 2.Uluslararası taģımalarda karģılaģılan en büyük sorun geçiģ belgeleri temini sorunudur. Ülkemizin 48 ülke ile yaptığı ikili anlaģmalar çerçevesinde yılda yaklaģık adet geçiģ belgesi temin edilmektedir. Ancak söz konusu belgeler belirli ülkeler itibarıyla yetersiz kalmaktadır. 3.Batı Avrupa ya yönelik ihraç malı taģımalarında izlenen güzergah geçmiģte vuku bulan Yugoslavya daki iç savaģ nedeniyle daha uzun olan Bulgaristan-Romanya Macaristan- Avusturya-Almanya güzergahına kaymıģtır. Bu güzergahta Avusturya tarafından ülkemiz karayolu taģımacılarına tahsis edilen geçiģ belgesi kotası yılın ilk yarısında tükenmekte olup ülkemiz kotasında artıģa gidilmemektedir. TaĢımacılarımız bu güzergahta Avusturya ve Macaristan ın ortaklaģa kurduğu treyler taģımasını esas alan demiryolu sistemini de kullanmaktadır. Bu uygulama ile taģımacılarımıza tahsis edilen yıllık kota haricinde ek bir geçiģ imkanı sağlanmaktadır. Demiryolu taģımasından gidiģ dönüģ yararlanan taģımacılara bir adet ilave geçiģ belgesi verilmektedir. 4.Batı Arupa ya yönelik taģıma güzergahlarının bir diğeri HaydarpaĢa ve ÇeĢme ile Ġtalya nın Trieste, Bari ve Brindisi limanları arasında Ro-Ro gemilerinin kullanıldığı Ġtalya-Avusturya-Almanya güzergahıdır. Ġtalya üzerinden geçiģlerde de adetlik kotanın erken dolması nedeniyle sorun yaģanmaktadır. 5.BDT Ülkelerinden Rusya Federasyonu ve Ukrayna ya yapılan karayolu taģımacılığı ise Samsun-Novorosiysk ve Zonguldak-Ukrayna Ro-Ro hatları ile sağlanmaktadır 6.Türk Cumhuriyetlerine yönelik taģıma ise Rusya, Ġran ve Gürcistan üzerinden sağlanmaktadır. Rusya Federasyonu na ve bu ülke üzerinden yapılan transit taģımalarda geçiģ belgesi sorunu yaģanmaktadır. Rusya Federasyonu tarafından ülkemize tahsis edilen ücretsiz geçiģ belgeleri yetersiz kalmaktadır. 7.TaĢımacılarımız Ġran ve Gürcistan üzerinden yaptıkları geçiģlerde de problemlerle karģılaģmaktadır. Ġran dan geçiģ yapan araçların keyfi uygulamalarla bekletildiği, ilave ücret istenildiği yolunda oldukça fazla Ģikayet mevcuttur.

3 8.Keza, Körfez ülkelerine yönelik taģımalarda Suriye ve Suudi Arabistan transit geçiģlerinde de anılan ülke gümrüklerinde keyfi uygulamalarla karģılaģıldığı, yükün ve taģıma yapan araçların arama gerekçesiyle zarar gördüğü belirtilmektedir GEÇĠġ BELGELERĠ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESĠ GeçiĢ Belgeleri Nedir? Uluslararası taģımalarda, taģıtların izleyecekleri yolları ve geçecekleri ülke veya ülkeleri belirten ve buralardan geçmelerine olanak sağlayan resmi bir evraktır. GeçiĢ Belgelerini kimler alabilir? Ticari amaçla ve Uluslararası olmak üzere 1) EĢya taģımacılığı (C Yetki Belgesi) 2)Lojistik ĠĢletmeciliği (L2 Yetki Belgesi) 3)Kargo ĠĢletmeciliği (M3 Yetki Belgesi) yapmak üzere yetki belgesi almıģ, Gerçek veya Tüzel kiģiler, TaĢıt Belgeleri nde kayıtlı olan özmal veya sözleģmeli taģıtları için GeçiĢ Belgeleri alabilirler. GeçiĢ Belgeleri ni kimler alamaz? Uluslararası TaĢıma Yetki Belgesi olmayan Gerçek veya Tüzel KiĢi ler GeçiĢ Belgeleri alamazlar. GeçiĢ Belgeleri Hangi Tip Araçlar Ġçin Düzenlenir? GeçiĢ Belgeleri kamyon, kamyon+römork, çekici+yarı römork veya yarı römorklar için düzenlenir. GeçiĢ Belgelerinin dağıtımı bu esaslarda belirtilen Ģartlara uygun taģıtlara, belirtilen güzergâhlara göre yapılır. Bunların dıģında yapılacak tüm iģlemlerde Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünün talimatı gereklidir. Avrupa ya yönelik taģımalarda kullanımına izin verilmeyen taģıtlara Avrupa ülkelerine ait geçiģ belgeleri tahsis edilmez. YurtdıĢına çıkıģ yapmıģ olan taģıtlara sonradan geçiģ belgesi tahsis edilmez. Tren bileti düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçmiģ ise, tren kullanım karģılığı ödül ( bonus) belgesi hesabında dikkate alınmaz ve belge tahsis edilmez. Ülkelerden temin edilen tüm geçiģ belgelerinin nakliyeci firma taģıtlarına dönüģ yükü haricindeki tahsisinde, belge üzerine sadece firma kaģesinin vurulması ve baģkaca bir kayıt düģülmemesi, Yunanistan belgelerinin dönüģ yükü için tahsisi durumunda da firma kaģesinin basılması TOBB görevlilerince sağlanacaktır.

4 Karayolu TaĢıma Yönetmeliği nin 17. Maddesi gereğince oto taģımaları ve özelliği olan taģımalar için imal edilmiģ özel donanımlı taģıtlar hariç, istiap haddi 10 tondan az olan taģıtlara geçiģ belgesi tahsis edilmez. Ġkili anlaģmalar gereği geçiģ belgesi istenilmeyecek olan sergi, fuar malzemesi ve ev eģyası gibi belge tahsis edilmeyecek taģımaları yapan taģıtlara dönüģ yükü için geçiģ belgesi tahsisi Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. GeçiĢ Belgeleri dağıtımını kim yapar? GeçiĢ Belgeleri dağıtımını TOBB yapar. Her bir geçiģ belgesi bir tek araç ve bir sefer için kullanılır. GEÇĠġ BELGESĠ DAĞITIM YERLERĠ DAĞITIMI YAPAN TĠCARET ODASI AĞRI TĠCARET VE SANAYĠ ODASI DAĞITIM YAPILAN YERLER GÜRBULAK DAĞITIMIN YAPILACAĞI TAġITLAR Gürbulak tan çıkıģ yapacak taģıtlar ARDAHAN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI BERGAMA TĠCARET ODASI ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI EDĠRNE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HOPA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ĠSTANBUL DENĠZ TĠCARET ODASI ĠZMĠR TĠCARET ODASI RĠZE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TÜRKGÖZÜ Türkgözü den çıkıģ yapacak taģıtlar BERGAMA Dikili Limanı ndan Ro-Ro gemisi / feribot ile çıkıģ yapacak taģıtlar ÇANAKKALE ( Kepez) Ġtalya-Brindisi varıģlı Ro-Ro gemisi / LĠMANI feribot ile çıkıģ yapacak taģıtlar KAPIKULE Kapıkule'den çıkıģ yapacak taģıtlar HAMZABEYLĠ Hazmabeyli den çıkıģ yapacak taģıtlar ĠPSALA Ġpsala'dan çıkıģ yapacak araçlar taģıtlar HOPA Sarp'tan çıkıģ yapacak taģıtlar SALI PAZARI HALKALI AMBARLI LĠMANI PENDĠK LĠMANI ÇEġME LĠMANI DĠĞER LĠMANLAR RĠZE LĠMANI Bonus belgeleri kullanacak taģıtlar Ro-La kullanılarak yapılan taģımalar Ġtalya varıģ'lı Ro-Ro gemisi ile çıkıģ yapacak taģıtlar Ġtalya varıģ'lı Ro-Ro gemisi ile çıkıģ yapacak taģıtlar Yunanistan ve Ġtalya varıģlı Ro-Ro gemisi / feribot ile çıkıģ yapacak taģıtlar Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğüne yapılacak çalıģmalar tamamlandıktan sonra belirlenecektir. Gürcistan limanları varıģlı gemiler ile çıkıģ yapacak taģıtlar SAMSUN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI SAMSUN LĠMANI Ukrayna ve Rusya Federasyonu limanları varıģlı Ro-Ro gemileri ile çıkıģ yapacak taģıtlar TRABZON LĠMANI Rusya Federasyonu ve Gürcistan TRABZON TĠCARET VE limanları varıģlı gemiler ile çıkıģ yapan SANAYĠ ODASI taģıtlar ZONGULDAK TĠCARET VE ZONGULDAK LĠMANI Ukrayna ve Rusya Federasyonu

5 SANAYĠ ODASI TOBB TRĠESTE limanları varıģlı Ro-Ro gemileri ile çıkıģ yapacak taģıtlar Trieste varıģ'lı Ro-Ro gemisi ile çıkıģ yapacak taģıtlar GeçiĢ Belgeleri nasıl alınır? GeçiĢ Belgeleri almak isteyen yetki sahibi kiģiler bazı belge ve evrakları hazırlaması gerekmektedir. Bu belge ve evraklar sırasıyla Ģöyledir: 1- Dilekçe ( Güzergah ve talep edilen belgeler belirtilecek) 2-TaĢıt kartının bir fotokopisi ile birlikte aslının ibrazı, ( TaĢıt kartı aslı görüldükten sonra fotokopisi, ilgili görevli tarafından aslı görülmüģtür kaģesi basıldıktan ve imzalandıktan sonra ilgili odanın dosyasında muhafaza edilecektir.) 3-Noter onaylı vekâletname: TaĢıt sürücülerinin geçiģ belgesi ile ilgili iģlemleri, firma adına yürütebilmeleri için Ģirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmıģ noter onaylı vekâletname, 4-Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, ATA karnesi veya Transit Beyannamesi ile Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesi, 5-GeçiĢ belgesi dağıtım formu:taģıta bir önceki seferinde verilen geçiģ belgelerini gösterir geçiģ belgesi dağıtım formu ile yük götürülen ülkenin dıģındaki Ġspanya, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Hırvatistan dan dönüģ yükü almak üzere belge almıģ ise alınan geçiģ belgesi ile yüklemenin yapıldığı ülkenin gümrük mührünü taģıyan TIR Karnesinin fotokopisi veya taģıma TIR Karnesi himayesinde yapılmamıģ ise ilgili gümrük evrakının fotokopisi (T1, EX1, ATA Karnesi vs.) ibraz edilecektir. DönüĢ yükü olarak alınan Bulgaristan 3. Ülke, Ġspanya, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Hırvatistan geçiģ belgelerinin dıģında alınan geçiģ belgelerinin iadesi gerekmez. DANIġMA KOMĠSYONU GeçiĢ Belgesi Dağıtım Esaslarında değiģen ve geliģen Ģartlara bağlı olarak yapılacak değiģikliklerin değerlendirilmesi danıģma komisyonunca belirlenir. DanıĢma Komisyonu kimlerden oluģur? *UlaĢtırma Bakanlığı Kara UlaĢtırma Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı baģkanlığında, *DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü, *Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, *Türkiye Ġhracatçılar Meclisi, *Uluslararası Nakliyeciler Derneği, *RO-RO Gemi ĠĢletmecileri ve Kombine TaĢımacıları Derneği

6 *Uluslararası Karayolu ile Yük TaĢımacıları ve Acenta Sahipleri Derneği temsilcileri GeçiĢ Belgesi DanıĢma Komisyonu nu oluģturur. GeçiĢ Belgesi DanıĢma Komisyonu Nisan, Eylül aylarının ikinci haftası baģında olağan olarak toplanır. Komisyon üyelerinin birisinin teklifi ve Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünün uygun görüģü üzerine gerektiğinde yukarıdaki tarihler dıģında da toplanabilir. GeçiĢ Belgesi DanıĢma Komisyonu tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girer. DÖNÜġ YÜKÜ TAġIMALARI 1-TaĢıtlar dönüģlerinde güzergah değiģikliği yapmaları halinde, dönüģ güzergahı için geçiģ belgesi tahsis edilmez. 2-Bir ülkeye yük götürüp, dönüģ yükünü baģka bir ülkeden almak isteyen taģıtlara, yalnızca bir ülkeye ait geçiģ belgesi, anlaģma vb belgenin ibrazı gerekmeden verilebilir. 3-DönüĢ yükü alınması için bir ülkenin transit geçilmesi halinde, dönüģ yükü alınacağına dair anlaģma vb. belgenin ibrazı istenmez. Transit geçilecek ülke sayısının birden fazla olması halinde, taģımacı firmalarca mutlaka anlaģma vb. belgelerin ibrazı gereklidir. 4-Bu Ģekilde alınmıģ olan Fransa, Hırvatistan, Almanya, Ukrayna, Ġspanya geçiģ belgeleri ile Bulgaristan 3. ülke belgesine firma adı ve unvanı yazılmadan (kaģelenmeden) verilir. Bu belgelerin herhangi bir nedenle kullanılmamıģ olması halinde, taģıtın ikinci çıkıģı sırasında belgeler geri alınır ve dönüģ yükü ile ilgili yeni geçiģ belgesi talepleri karģılanır. 5-Firmanın herhangi bir taģıtına dönüģ yükü için verilen Fransa, Hırvatistan, Almanya, Ukrayna, Bulgaristan 3. ülke ve Ġspanya geçiģ belgesinin; Belgenin alındığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde firmanın belgeyi alan veya baģka bir taģıtı ile yaptığı dönüģ yükü taģımalarında kullanıldığının belgelendirilmemesi halinde dönüģ yükü için aldığı belge kullanılmamıģ sayılır. Ancak, yukarıda belirtilen ülkelere ait belgelerin dönüģ yükü olarak alınıp da firma araçlarında ikinci kez kullanılmaması veya belgenin ikinci kez kaybedilmesi halinde, söz konusu ülkelere ait geçiģ belgeleri, firmaya kayıtlı bu araca dönüģ yükü taģımaları için altı ay geçmedikçe tahsis edilmez. 6-DönüĢ yükü taģıması için geçiģ belgesi almadan yurt dıģına çıkmıģ olan taģıtların Fransa, Hırvatistan, Almanya, Ukrayna ve Ġspanya dıģındaki ülkelere ait talepleri, bu taģıma ile ilgili anlaģma vb. belgelerin ibrazından sonra karģılanabilir. DĠĞER HUSUSLAR 1-Yıl içinde tahsis edilerek firmalarca kullanılan geçiģ belgeleri, UlaĢtırma Bakanlığının olası kontrollerinde ibraz edilmek üzere firmalarca takip eden yılsonuna kadar muhafaza edilecektir.

7 2- RO-RO hatlarında faaliyet gösteren RO-RO gemilerinin herhangi bir nedenle sefer yapamaması halinde, taģıtlara yapılacak iģlem hakkında Bakanlıktan talimat alınacaktır. 3-Trenle transit geçiģ karģılığında belge talebi ile yetkili mercilere doğrudan müracaatta bulunan firmalar bu mercilere tren biletlerini veya tren kullanıldığını kanıtlayan belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgeyi ibraz etmeyenlere belge verilmez. 4-TaĢıtlara verilen geçiģ belgelerinin kaza veya herhangi bir nedenle kaybedilmesi durumlarında; a)olay yurtdıģında meydana gelmiģ ise; Ġlgili ülke yetkili makamlarından veya o ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan alınacak kanıtlayıcı belgenin, b)olay Türkiye de meydana gelmiģ ise, kaza raporu veya Emniyet Makamlarından alınacak belgenin, ibraz edilmesi halinde, dağıtım esaslarının doğrultusunda geçiģ belgesi talepleri karģılanabilir. Ancak ücretsiz geçiģ belgelerini kaybeden taģıta yeniden ücretsiz belge tahsis edilmez. Ancak, taģımaların aksamaması bakımından; *GeçiĢ belgesinin zayi edildiğine iliģkin kanıtlayıcı belgelerin, *Kaza raporları ve Türkçe tercümelerinin, *DönüĢ yük belgesi ile ilgili olarak yük alındığını kanıtlayan belgelerin, *Arıza yapan taģıtın, arıza yaptığını kanıtlayıcı belgelerin(arıza raporu veya tamir faturası),azami 3 ay içerisinde ibraz edileceğine dair taģımacıların verecekleri taahhüt karģılığında yüklü taģıtlar bekletilmeksizin iģlemleri yapılarak giriģ ve çıkıģları sağlanır Ayrıca;Aynı taģıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez. Firma adına kayıtlı taģıtlar için verilen taahhütlerin sayısının maksimum 10 u bulması durumunda, verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taģıtlarına geçiģ belgesi tahsisi durdurulur. 5. TaĢıtlara tahsis edilen geçiģ belgelerinin baģka firma taģıtlarına Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünün bilgisi ve onayı dıģında kullandırılmasının tespiti halinde adına belge tahsis edilen ve belgeyi kullanan firmalara Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünce her belge için ayrı ihtar verilir. 6. Bu Esaslara aykırı hareket ettiği tespit edilen, belge zayi eden, veya çaldıran dağıtım bürolarının yetkileri elinden alınır. Ġkili anlaģmalar gereği geçiģ belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi, ev eģyası vb. taģımalarında, araçta bulunan eģyanın %40 ından fazlasının ticari eģya olması durumunda belge tahsis edilir 7. Bu esaslar dıģında kalan hususlar Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek, alınacak yazılı talimata göre iģlem yapılır.

8 Madde 7- AĢağıdaki uluslararası taģımalarda geçiģ belgesi aranmaz. a) Ġtfaiye hizmetleri ile ilgili taģımalar, b) Ambulans taģımaları, c) Cenaze taģımaları, d) Doğal afetler baģta olmak üzere, acil durumlarda, ilaç, alet ve tıbbi teçhizatlar ile gerekli diğer malzemelerin taģınması, e) Kamu hizmeti çerçevesinde yapılan posta taģımaları, f) Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taģımalar, g) Mütekabiliyet esasına göre, istiap haddi 3,5 tonu veya toplam yüklü ağırlığı 6 tonu geçmeyen taģıtlarla yapılan eģya taģımaları. Uluslararası anlaģma ve sözleģmelerin hükümleri saklıdır. Ülkelere Göre GeçiĢ Belgesi Dağıtımı Usulü, Özel ġartları ve Ġzlenecek Güzergahlar Madde 8: Avusturya ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü Avusturya ile yapılan ikili anlaģmalar gereği temin edilen yeģil taģıt normundaki taģıtlar için dağıtılacak belgeler ile tren kullanımı karģılığı alınan kazanılmıģ ödül (bonus) belgeleri dıģındaki tek tip geçiģ belgelerinin toplamı, altıya bölünerek ikiģer aylık dönemler halinde kullanıma sunulacaktır. Ġki aylık dönemler için ayrılan belgelerin tükenmesi durumunda ilave belge verilmeyecek olup, bitmemesi durumunda ise kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılacaktır. Ancak, Avusturya Makamlarından dönemler halinde temin edilen belgelerin zamanında ülkemize ulaģmaması halinde, iki aylık dönem içerisinde dağıtılacak sayıyı aģmamak ve daha sonra mahsup edilmek kaydıyla diğer belgelerden kullandırılabilir. Avusturya tek tip geçiģ belgelerinin dönemsel dağıtım oranı; narenciye ve yaģ meyve, sebze ihracatındaki artıģ göz önünde bulundurularak Eylül ayından itibaren talep edilmesi halinde Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünce verilecek talimatla artırılabilir. B-Özel ġartlar 1-Avusturya ya veya Avusturya dan transit geçmek suretiyle diğer ülkelere yük götürecek olan;

9 a) YaĢ meyve, sebze ve su ürünleri yüklü taģıtlara, (Patates, fındık ve taģınan yükün ağırlık olarak % 40 ını aģan karpuz veya kavun, taze ve kuru soğan, defneyaprağı vb. ürünler ile orman ürünleri taģıyan taģıtlar hariç) b) Canlı çiçek yüklü taģıtlara, c)tir Karnesi veya Transit Beyannamesinde dondurulmuģ gıda maddesi olarak belirtilmiģ yükler ile sağlık sertifikasında belirli bir sabit sıcaklıkta taģınmasının gerektiği belirtilen bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taģıtlara, d)isıtmalı tank/tanker biçiminde olan yarırömorklara, e)fatura değeri en az Euro olan tıbbi müstahzarat - ilaç taģıyan frigorifik taģıtlara, Yükün en az % 90 nın a,b,c bentlerine uygun, kalan kısmın ise yükle ilgili (ambalaj, etiket vs.) malzeme olması halinde yüklerin (d ve e bentleri dahil) tonajlarına bakılmaksızın tek tip ( Ġkili/Transit ) Avusturya geçiģ belgesi verilir 2- Avusturya ya ikili ve parsiyel taģımalar; a) Avusturya ya parsiyel yük götürecek taģıtların mobilya ve tekstilde dahil en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması halinde Avusturya geçiģ belgesi verilir. Ancak, yükün tamamının Avusturya olması halinde tonaj Ģartı aranmaz. b) Avusturya ya yük götürülmesi halinde, Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesindeki alıcı adresinin Avusturya olması ve TIR karneli taģımalarda karnenin 12.bölümündeki boģaltma gümrük idaresinin Avusturya olarak belirtilmesi Ģarttır. c) Alıcı adresi Avusturya dıģında baģka ülke olarak gösterilen yükün, Avusturya ya boģaltılacağını gösteren beyannamenin ibrazı halinde Avusturya geçiģ belgesi tahsis edilir. Bu durumdaki taģıtlara dönüģ yükü için baģka bir ülke geçiģ belgesi tahsis edilmez. d) Serbest Bölgelerden Avusturya ya yük götürecek olan taģımacılara Serbest Bölge ĠĢlem Formunun aslını ibraz etmeleri halinde Avusturya geçiģ belgesi verilir. e) Ġadeye konu olan yükün Avusturya ya taģınacağını gösteren Mahrece Ġade Beyannamesinin ibraz edilmesi halinde Avusturya geçiģ belgesi verilir. f) Bu maddenin (b),(c),(d) ve (e) bentlerine göre yapılan taģımalarda, Avusturya geçiģ belgesi verilebilmesi için taģınan yükün % 60 nın Avusturya ya taģınması Ģarttır. 3- Avusturya Ro-La tren hattı kullanımı karģılığı alınan ödül(bonus) geçiģ belgeleri; a) Bir gidiģ-dönüģ veya 2 tek yön tren bileti kullanım karģılığında bir adet Avusturya geçiģ belgesi alabilmek için taģımacının, tren biletlerinin aslını ilgili Ticaret Odasına ibraz etmesi zorunludur.

10 b) Bu Yönergenin 8. maddesinin B1/2 inci bentlerinde belirlenen taģımaların haricindeki, Avusturya dan transit geçecek ancak taģıdıkları yük cinsi itibariyle Avusturya belgesi alamayan taģıtlar, Avusturya, Hırvatistan, Macaristan, Slovenya, Romanya veya Ġtalya dan trene binmek suretiyle Avusturya dan transit geçeceklerdir. Bu araçların tren kullanımı karģılığı Avusturya dan alınacak geçiģ belgeleri aynı taģımacıya birebir oranında tahsis edilir. c) Ġtalya varıģlı deniz yolu hatlarını takip ederek tren kullanan taģıtlar hak etmiģ bulundukları Avusturya geçiģ belgesini sadece RO-RO hatlarına yönelik dağıtım yapan bürolardan alabilirler. Bu taģıtlara, hak etmiģ oldukları Avusturya geçiģ belgeleri, sene baģından itibaren tren kullanım sayıları baz alınarak dağıtılır. d) Trieste de yapılacak Avusturya ödül (bonus) belgelerinin dağıtımında; trenlerin doluluk oranları dikkate alınacak ve firmalara en fazla tren kullanımları kadar Avusturya ödül ( bonus) belgesi verilir. Madde 9: Ġtalya, Fransa, Ġspanya, Tunus ve Portekiz e Yapılacak TaĢımalar ile Ġtalya ve /veya Fransa dan Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü Ġtalya geçiģ belgeleri dörder aylık dönemler halinde kullanıma açılır. Dört ay içinde belgenin bitmesi halinde ilave belge verilmez, bitmemesi halinde kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır. Ġtalya ya yük almak üzere boģ çıkıģ yapacak taģıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüģ yükünü Ġtalya dan alacak taģıtlara Ġtalya geçiģ belgesi tahsis edilmez. Fransa, Ġspanya, Portekiz geçiģ belgeleri dönem kısıtlamasına tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar 1-Ġtalya ya veya Ġtalya dan transit geçmek suretiyle diğer Avrupa Ülkelerine yük götürecek olan; a) YaĢ meyve, sebze, taze su ürünü ve bozulabilir gıda maddesi yüklü frigorifik taģıtlar ile canlı çiçek yüklü taģıtlara Ġtalya, Fransa, Ġspanya veya Portekiz e taģıma yapmaları durumunda tonajına ve çıkıģ kapısına bakılmaksızın bu ülkelerin geçiģ belgeleri ile Ġpsala dan çıkıģ yapmaları durumunda Yunanistan geçiģ belgesi de verilir. b) Ġtalya ya yük götürecek taģıtlara, Ġtalya ya mobilya ve tekstil de dahil en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması halinde Ġtalya geçiģ belgesi verilir. Ancak, yükün tamamının Ġtalya olması halinde tonaj Ģartı aranmaz. c) Yukarıdaki 1/a maddesi haricindeki taģıtların Fransa, Ġspanya ve Portekiz e taģıma yapmaları halinde; 1) Ġtalya varıģlı deniz yolu hatlarını kullanmaları durumunda Ġtalya transit, Fransa, Ġspanya, Portekiz geçiģ belgeleri, 2) Ġpsala, Kapıkule, Hamzabeyli Sınır Kapıları ile Dikili veya ÇeĢme Limanlarından çıkıģ yapmaları durumunda güzergah ülke geçiģ belgeleri verilir. d) Ġsviçre, Fransa, Ġspanya ve Portekiz haricindeki diğer Avrupa Ülkelerine yük

11 götürecek taģıtlara, transit amaçlı Ġtalya ve Fransa geçiģ belgeleri tahsis edilmez. Ancak, Trieste varıģlı deniz yolu hatlarını kullanarak Ġsviçre ye yapılan taģımalarda, Avusturya-Almanya güzergahı da kullanılabilir. 2- Ġtalya ya ikili ve / veya parsiyel taģımalar; a) Yukarıdaki 1/a madde haricindeki taģıtların, Ġtalya ya yük götürmesi durumunda yükün tamamının Ġtalya ya taģınması (Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesindeki alıcı adresinin Ġtalya olması ve TIR karneli taģımalarda karnenin 12.bölümündeki boģaltma gümrük idaresinin Ġtalya olarak belirtilmesi zorunludur ) Ģartıyla Ġtalya geçiģ belgesi verilir. Bu taģıtların Ġpsala, Kapıkule, Hamzabeyli Sınır Kapıları ile Dikili veya ÇeĢme Limanlarından çıkıģ yapmaları durumunda Ġtalya geçiģ belgesinin yanı sıra güzergah ülkeleri geçiģ belgeleri de tahsis edilir. b) Alıcı adresi Ġtalya dıģında baģka bir ülke olarak gösterilen yükün, Ġtalya ya boģaltılacağını gösteren beyannamenin ibrazı halinde, Ġtalya geçiģ belgesi tahsis edilir. Bu durumdaki taģıtlara dönüģ yükü belgesi tahsis edilmez. c) Serbest Bölgelerden Ġtalya ya yük götürecek olan taģımacılara Serbest Bölge ĠĢlem Formunun aslını ibraz etmeleri halinde Ġtalya geçiģ belgesi verilir. d) Ġadeye konu olan yükün Ġtalya ya taģınacağını gösteren Mahrece Ġade Beyannamesinin ibraz edilmesi halinde Ġtalya geçiģ belgesi verilir. e) Kapıkule ve Hamzabeyli den çıkıģ yaparak Bulgaristan - Sırbistan- Hırvatistan - Slovenya güzergahından Ġtalya ya yük götürecek taģıtlara yükün tamamının Ġtalya olması (Gümrük çıkıģ beyannamesindeki alıcı adresinin Ġtalya olması) Ģartıyla güzergah ülkelerin geçiģ belgelerinin yanında Ġtalya geçiģ belgesi verilir. f) Avrupa Kıtası dıģında kalan ülkelere Ġtalya üzerinden taģıma yapacak taģıtlara, komple yüklerde yükün cinsine bakılmaksızın, parsiyel yüklerde ise taģınan yükün en az 5 tonunun Ġtalya, kalanının Avrupa Kıtası dıģı olması Ģartı ile Ġtalya geçiģ belgesi verilir. g) Ġspanya ve Portekiz e yük götürecek taģıtlara mobilya ve tekstilde dahil en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması halinde Ġspanya geçiģ belgesi verilir. Ancak, yükün tamamının Ġspanya ve/veya Portekiz olması veya parsiyel yükün bir bölümünün Ġspanya diğer bölümünün Portekiz olması halinde tonaj Ģartı aranmaz. Ġspanya geçiģ belgeleri dönüģ yükü taģımaları için tahsis edilmez. h) Bu maddenin (b),(c) ve (d) bentlerine göre yapılan taģımalarda, Ġtalya geçiģ belgesi verilebilmesi için taģınan yükün % 60 nın Ġtalya ya taģınması Ģarttır. 3- Ġtalya römork çektirme belgesi ve ödül (bonus) belgeleri: a) Firmalara talep edilmesi halinde 12 adedi geçmemek üzere, firma kaģesi basılmaksızın ve ünvanı yazılmadan römork çektirme belgesi verilir. b) Firmalarca kullanılan römork çektirme belgelerinin; - Gümrük mühürlü aslı - TaĢımaya ait fatura aslı veya firma onaylı bir örneği ile bu belgelerin birer fotokopilerinin bir liste ekinde ( listede; firma ünvanı, belge no, çektirmeyi yapan Ġtalyan firma ünvanı belirtilecek) üyesi bulunduğu sektör kuruluģları kanalıyla veya doğrudan firma tarafından, Ocak ayından baģlamak üzere 3 er aylık dönemler halinde her dönemi takip eden ayın en geç 20 sine kadar

12 Genel Müdürlüğümüze gönderilir. c) 3 er aylık dönemler halinde 3 römork çektirme belgesi karģılığı temin edilecek ödül (bonus) belgeleri, firmaların dönem içinde yapmıģ oldukları taģımaya ait 4 adet römork çektirme belgesine karģılık 1 adet ödül (bonus) belgesi tahsis edilir. Dağıtım oranında firma tarafından teslim edilen römork çektirme belgelerinden tama tekabül etmeyen bakiye çektirme belgeleri bir sonraki dönemde dikkate alınır. Bu dağıtım oranına göre artan ödül (bonus) belgeleri genel kullanıma açılır. d) Römork çektirme karģılığı firmalara tahsis edilen Ġtalya ödül ( bonus) belgeleri, dönüģ yükü taģımaları hariç tüm kısıtlamalardan muaftır. Madde 10: Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak TaĢımalar: A- Dağıtım Usulü Temin edilen geçiģ belgeleri dönem kısıtlamasına tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar Makedonya ve Arnavutluk yük götürecek taģıtlar Ġpsala, Hamzabeyli veya Kapıkule den veya ÇeĢme den çıkıģ yaparlar. Madde 11: Yunanistan a Yapılacak TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü Temin edilen geçiģ belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar DönüĢ yükü olarak ücretli veya ücretsiz Yunanistan geçiģ belgesi verilmez. Yunanistan ücretli transit geçiģ belgelerinin %35 i Ġpsala Sınır Kapısından çıkıģ yaparak Yunanistan-Makedonya üzerinden Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Hollanda, LihtenĢtayn, Ġsviçre, Ġtalya, San Marino, Karadağ, Kosova, Lüksemburg, Sırbistan, Slovenya, Ġsveç, Ġngiltere, Norveç ve Finlandiya ya taģıma yapacak taģıtlara tahsis edilir. Madde 12: Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ a Yapılacak TaĢımalar: A- Dağıtım Usulü Temin edilen geçiģ belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. Bulgaristan 3.ülke geçiģ belgelerinin % 50 si ülkemizi transit geçerek Bulgaristan a taģıma yapacak taģıtlara tahsis edilir. B-Özel ġartlar 1) Sırbistan ve Karadağ dan yük alacak taģıtlar boģ olarak da Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından çıkıģ yapabilir.

13 Sırbistan ve Karadağ a yük götüren taģıtların dönüģ yükünü baģka bir ülkeden almak istemeleri halinde talep edildiği takdirde Sırbistan ve Karadağ transit geçiģ belgesi verilir. 2) Hırvatistan geçiģ belgeleri; Bosna Hersek ve Hırvatistan a taģıma yaptıktan sonra baģka bir ülkeye veya baģka bir ülkeden dönüģ yükü alarak tekrar Hırvatistan dan geçilmesi halinde ikinci kez tahsis edilir. Hırvatistan geçiģ belgelerinin % 15 ini Hırvatistan- Slovenya - Bosna-Hersek e yönelik ihraç taģımalar için geri kalanı ise diğer transit taģımalara tahsis edilir. Hırvatistan dan tren geçiģlerine karģılık alınacak ödül(bonus) belgeleri tren bileti ibraz eden firmalara bir gidiģ-dönüģ veya 2 tek yön tren bileti kullanım karģılığında tahsis edilir. 3) Slovenya dan transit geçecek taģıtlara Slovenya geçiģ belgesi tahsis edilebilmesi için Ġtalya ya ve Ġtalya üzerinden yapılan taģımalar hariç Avusturya geçiģ belgesi ibrazı gereklidir. Slovenya dan trenle geçiģlere karģılık alınan ödül ( bonus) belgeleri tren bileti ibraz eden firmalara bire-bir oranında tahsis edilir. Madde 13: Rusya ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü Rusya ikili geçiģ belgeleri avans ve hak ediģ olarak firmalara iki Ģekilde tahsis edilir. 1) Rusya Federasyonu ikili geçiģ belgelerinin Rusya ya taģıma yapan C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahibi firmalara tahsisi, bir önceki yılda (2010 yılı için 2008 yılı) Rusya ya TIR karnesi kullanılarak gerçekleģtirilen taģıma sayıları esas alınarak yapılır. Buna göre, cari yılın geçiģ belgeleri, bir önceki yılın ortalama aylık taģıma sayısını geçmemek üzere 1 Ocak tan itibaren, firmaların Rusya ya çıkıģ yapan araçlarına avans olarak tahsis edilir. Firmalar, kendilerine avans olarak tahsis edilen geçiģ belgelerini bir defada kullanabilecekleri gibi yıl içerisine yayarak da kullanabilirler. Ancak, gerek avansların bir defada kullanılması veya gerekse yıl içerisine yayılması durumunda firmalar, en geç 1 ay içerisinde aldıkları her üç Rusya geçiģ belgesi için bir adet Rus aracı yüklemeyi taahhüt etmiģ sayılırlar. Firmalara taahhütlerini yerine getirirken 1 ay içinde yapacakları her yükleme için 3 adet hak ediģ belgesi verilir. Bir ay içerisinde taahhüdünü yerine getirmeyen firmalara taahhütlerini yerine getirinceye kadar hiçbir geçiģ belgesi tahsis edilmez. 2) R2 yetki belgesi sahiplerine ise her Rus aracı yüklemeleri karģılığında üç adet hak ediģ geçiģ belgesi tahsis edilir. R2 yetki belgesi sahipleri bu belgelerini bir ay içerisinde kullandırtmak zorundadırlar. Bir ay içerisinde belgelerini kullandırmayan R2 yetki belgesi sahiplerine, söz konusu belgeleri kullandırıncaya kadar hak ediģ geçiģ belgesi tahsis edilmez. 3) Rusya Federasyonu transit geçiģ belgeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. 4) Rusya 3. ülke geçiģ belgeleri, ülkemiz üzerinden transit geçilerek Rusya ya üçüncü ülke taģıması yapacak taģımacılara tahsis edilir.

14 B-Özel ġartlar 1) Rusya Federasyonuna kamyonla veya çekicisiz yarı römork la yapılan taģımalara geçiģ belgesi tahsis edilmez. 2) Rusya geçiģ belgesi kullanım karģılığında verilen taahhütler bir sonraki yıl için de geçerliliğini devam ettirir. 3) 13/A-1 maddesine göre yapılan hesaplamada ortalama aylık taģıma sayısı 1 adetin altında olan veya ilk defa Rusya ya taģıma yapacak firmalara, yapacakları Rus aracı yüklemesi karģılığında hak ediģ geçiģ belgesi tahsis edilir. 4) R2 hariç, C2, L2 veya M3 yetki belgesi sahipleri kendilerine tahsis edilen Rusya ikili geçiģ belgelerini, baģka firmalara devredemez ve kullandıramazlar. 5) Ġhraç kapsamında Rusya ya veya Rusya üzerinden gönderilen geçici plakalı taģıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere talep etmeleri halinde hakediģ ikili geçiģ belgesi tahsis edilir. 6) Rus taģıtı yüklemesi yapmaksızın kendilerine herhangi bir Ģekilde önceden tahsis edilen Rusya ikili geçiģ belgeleri ilgili firmanın öncelikle avansından, yoksa hakediģinden mahsup edilir. 7) TaĢımacılar, Rus taģıtı yüklemelerine iliģkin kanıtlayıcı evrakları (Navlun faturası, Rus aracı tescil belgesi, TIR karnesi, CMR, Rus aracı sürücü pasaportu ve T.C GeçiĢ Belgesi fotokopilerini) geçiģ belgesi dağıtım bürolarına teslim edecektir. Bu belgelerden herhangi birini usulsüz olarak düzenleyip ibraz eden veya sahtesini üretenler ile belgeler üzerinde silinti, kazıntı veya ekleme yapmak suretiyle yanlıģ ve yanıltıcı belge ibraz ettiği tespit edilen firmalara, bu Esaslarda ve Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinde yer alan müeyyidelerin yanı sıra yıl boyunca Rusya geçiģ belgesi de tahsis edilmez. Madde 14: Ukrayna ya ve Ukrayna Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü Temin edilen geçiģ belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar 1-Türk Limanlarından sadece doğrudan Ukrayna Limanlarına Ro-Ro ile giden taģıtlara Ukrayna geçiģ belgesi tahsis edilir. 2- Ukrayna üzerinden transit taģıma yapacak EURO3 ve üstü normdaki taģıtlara Ukrayna transit geçiģ belgesi tahsis edilmez. 3- Ukrayna üzerinden transit taģıma yapmak için geçiģ belgesi talep eden taģıtlarla ilgili egzoz emisyon değeri gösterir (yola elveriģlilik muayene sertifikası vs.) belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. Madde 15: Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan a Yapılan TaĢımalar: Dağıtım Usulü

15 Kazakistan geçiģ belgeleri 3 er aylık dönemler halinde, diğer ülkelerin geçiģ belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar 1) Gürcistan tektip geçiģ belgeleri, sadece ikili ve transit taģımalara tahsis edilir. Gürcistan boģ giriģ/3.ülke geçiģ belgeleri ise Gürcistan a boģ girip dönüģ yükü alacak taģıtlar ile 3.ülke taģıması yapacak taģıtlara tahsis edilir. 2) Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan tek tip geçiģ belgeleri sadece bu ülkelere yönelik ikili taģıma yapacak taģıtlara tahsis edilir. Kazakistan tek tip geçiģ belgeleri, yükün tamamı Kazakistan varıģlı olan taģımalara tahsis edilir. 3)Kazak taģıtı yükleme karģılığı alınan ödül ( bonus) belgeleri: a) C2, L2, M3 ve R2 Yetki belgeli firmalar tarafından yüklenen her Kazak taģıtı için aylık dönemler halinde Kazakistan Makamlarından temin edilen 4/1 oranındaki ödül/bonus belgelerinin 2 adedi yükleme yapan firmalara tahsis edilir, 2 adedi ise genel kullanıma açılır. b) Türkiye de Kurulu bir Ģirketin veya % 25 hisseye tekabül eden ortaklarının, Kazakistan da Ģirket kurması veya en az % 25 hisse ile Kazakistan da kurulu bir Ģirkete ortak olması ve bu ortaklığın resmi makamlardan alınmıģ, yeminli mütercimler tarafından tercümesi yapılmıģ belge ile belgelendirilmesi Ģartıyla; Kazakistan da kurduğu/ortak olduğu Ģirket taģıtları ile yapmıģ olduğu her taģıma karģılığı alınacak 4 adet ödül belgesinden 3 adedi firmaya tahsis edilir, 1 adedi ise genel kullanıma açılır. Bu taģıt yüklemelerine ait listeler, üyesi bulunduğu sektör kuruluģları kanalıyla veya doğrudan firma tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. c) TaĢımacılara tahsis edilen ödül (bonus) belgelerinin kullanılması tüm kısıtlamalardan muaftır. d) Firmalar, adına tahsis edilen ödül ( bonus) belgelerini tahsis tarihinden itibaren 4 ay içinde kullanmak zorundadırlar. 4 ay içinde kullanılmayan ödül (bonus) belge hakları kaybedilmiģ sayılarak genel kullanıma açılır. e) Ödül (bonus) belgeleri firma yetkililerince imzalanmıģ bu konudaki yazılı muvaffakatnamenin ilgili dağıtım bürosuna verilmesi halinde baģka firmalara ait taģıtlara da kullandırılabilir. f) Ġhraç kapsamında Kazakistan a veya Kazakistan üzerinden gönderilen geçici plakalı taģıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere talep etmeleri halinde sadece ödül belgesi tahsis edilir. Madde 16: Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, Ġsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Ġngiltere, Lüksemburg, Ġsviçre ve Ġrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü

16 1) Temin edilen geçiģ belgelerinden, Romanya ve Macaristan ücretsiz geçiģ belgeleri ile Belçika hariç, dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. 2) Tek giriģli Belçika ve Hollanda geçiģ belgelerinin %50 si Ocak ayında, %50 si ise Temmuz ayında genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar 1) Yukarıdaki ülkelere yük almak üzere boģ çıkıģ yapacak taģıtlara; - Macaristan ücretsiz geçiģ belgeleri, - Romanya, Avusturya, Ġsveç, Belçika, Fransa, Ġspanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti geçiģ belgeleri tahsis edilmez. 2) Çek Cumhuriyeti geçiģ belgelerinden ikili/transit geçiģ belgeleri sadece transit taģımalara tahsis edilir. 3) Romanya transit ücretsiz geçiģ belgeleri Romanya dan transit geçecek taģıtlar için ikiģer aylık dönemler halinde transit geçiģ belgesi kullanıma açılır. Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılır. Dönem içinde açılacak belgenin tükenmesi halinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmaz, yükün cinsine bakılmaksızın fuar, sergi ve ev eģyası taģımaları ile ihraç kaydıyla gönderilen taģıtlara saat ücretli belgeler kullandırılır. 4) Macaristan ücretsiz geçiģ belgelerinin; a) %63 ü Yönergenin 8 inci maddesinin B.1 fıkrasında tanımlanan yaģ meyve, sebze, canlı çiçek yüklü taģıtlar ile Sağlık sertifikasında belirli bir sabit sıcaklıkta taģınmasının gerektiği belirtilen bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taģıtlara 2 Ģer aylık partiler halinde tahsis edilir. b) % 37 si Macaristan, Çek Cum., Slovakya, Polonya ve Polonya dan transit geçmek Ģartıyla Ġsveç, Norveç, Finlandiya ve Ada Danimarka ya taģıma yapacak taģıtlara 2 Ģer aylık partiler halinde tahsis edilir. Ada Danimarka ya yönelik taģımalarda gümrük beyannamesi ile TIR karnesi manifestosunun 12. Bölümündeki boģaltma gümrük idaresinin Ada Danimarka olarak belirtilmesi zorunludur. c) Macaristan, Çek Cum., Slovakya, Polonya ve Polonya dan transit geçmek Ģartıyla Ġsveç, Norveç, Finlandiya ve Ada Danimarka ya parsiyel yük götürecek taģıtların en az 10 ton ( Mobilya ve tekstilde 5 ton) yüklü olması halinde, taģınan yükün cinsine bakılmaksızın Macaristan ücretsiz belgesi verilir. d) Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılacaktır. Dönem içinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmaz. 5) Macaristan tren hattını kullanan taģımacılara, 6 tek yön tren kullanımı karģılığında bir adet Macaristan ücretsiz geçiģ belgesi tahsis edilir. Madde 17: Çok GiriĢli GeçiĢ Belgelerinin Dağıtımı A-Dağıtım Usulü 1) Almanya, Fransa ve Portekiz e ait çok giriģli belgelerin tamamı bu ülkelere bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapmıģ oldukları toplam sefer sayısının ülkelere ait belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça tahsis edilir.

17 2) Belçika ve Hollanda ikili/transit çok giriģli geçiģ belgeleri; a. Belçika belgelerinin %70 i Belçika, Ġngiltere ve Ġrlanda ya, Hollanda belgelerinin %70 i ise Hollanda ya bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının ülkelere ait yukarıda belirtilen oranda dağıtımı yapılacak belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak, b. Hollanda 3.ülke çok giriģli geçiģ belgelerinin %70 i bir önceki yılın ilk 11 ayında dağıtılan toplam Hollanda 3.ülke belge sayısının, dağıtımı yapılacak 3.ülke belge sayısına bölünerek, Bakanlıkça tahsis edilir. c. Bakanlık tarafından tahsis edilen Almanya, Fransa ve Portekiz e ait çok giriģli belgelerin tamamı ile Belçika ve Hollanda çok giriģli geçiģ belgelerinin %70 lik kısmına ait çok giriģli belgelerin listesi her yıl 15- Ocak tarihinde Bakanlığın internet adresinde ( kugm.gov.tr) yayımlanır. d. Bakanlık tarafından %70 oranında tahsis edilen Belçika ve Hollanda çok giriģli geçiģ belgeleri dıģındaki %30 luk belgenin yarısı (%15), adına belge tahsisi yapılamayan ve bu ülkelere ikili, transit ve 3.ülke taģıması yapacağını belgeleyen firmalara talep etmeleri halinde TOBB tarafından tahsis edilir. Diğer kalan %15 lik kısım ise, Bakanlığın yapacağı değerlendirmelere göre tahsis edilir. e. Adına çok giriģli geçiģ belgesi tahsis edilip, yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde belgelerini teslim almayan firmalar tahsis hakkını kaybetmiģ sayılır. f. Bakanlık tarafından tahsis edilen çok giriģli belgelerin dağıtımı TOBB ce ilgili dağıtım bürolarınca yapılır. B-Özel ġartlar 1.Belçika ve Hollanda çok giriģli geçiģ belgeleri firmaların, yetki belgesinde özmal çekici olarak kayıtlı taģıt sayısını en fazla 2/3 oranını geçmeyecek Ģekilde tahsis edilir. 2.Fransa, Almanya ve Portekiz çok giriģli geçiģ belgelerinin, zayi edilmesi durumunda, yerine yeni çok giriģli geçiģ belgesi tahsis edilmez. 3.Almanya, Fransa ve Portekiz çok giriģli geçiģ belgelerinden artan belge olduğu takdirde kalan belgeler sıralamada en yüksek puan alan firmadan baģlamak üzere turlar halinde sırayla tahsis edilir.

18 Avusturya Arnavutluk Almanya VARIġ ÜLKESĠ İZLENECEK GÜZERGAHLAR HAT NO ÇIKIġ KAPISI VE DAĞITIM BÜROSU ĠZLENECEK GÜZERGAH D1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya D2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya D3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya D4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Polonya - Almanya D5 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya - Almanya D6 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya D7 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya D8 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya D9 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya D10 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya D11 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Polonya - Almanya D12 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya D13 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya D14 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya D15 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Ukrayna - Polonya - Almanya AL1 Ġpsala Yunanistan - Arnavutluk AL2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Makedonya - Arnavutluk AL3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Arnavutluk AL4 ÇeĢme veya Dikili Yunanistan - Arnavutluk A1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya A2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya A3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya A4 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya A5 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya A6 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya A7 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Macaristan - Avusturya Azerbaycan AZ1 Gürbulak Ġran - Azerbaycan AZ2 Sarp veya Türkgözü Gürcistan - Azerbaycan

19 Belçika AZ3 Rize veya Trabzon Gürcistan - Azerbaycan Belarus BY1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Belarus BY2 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Belarus BY3 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Ukrayna - Belarus B1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Belçika B2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya - Belçika B3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Belçika B4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Polonya - Almanya - Belçika B5 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya - Almanya - Belçika B6 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya - Belçika B7 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya - Belçika B8 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-Belçika B9 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Belçika B10 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Belçika B11 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Polonya - Almanya - Belçika B12 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Belçika B13 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya - Belçika B14 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Belçika B15 HaydarpaĢa Köstence/- Romanya - Ukrayna - Polonya - Almanya - Belçika Bosna-Hersek BIH1 Ġpsala Yunanistan - Arnavutluk - Karadağ - Bosna Hersek BIH2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Bosna Hersek BIH3 Kapıkule ve Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan Hırvatistan - Bosna Hersek BIH4 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Bosna Hersek BIH5 ÇeĢme veya Dikili Yunanistan - Arnavutluk - Karadağ - Bosna Hersek Bulgaristan BG1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan Çek Cum. CZ1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. CZ2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. CZ3 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Çek Cum. CZ4 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum.

20 Fas Estonya Danimarka DK1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Danimarka DK2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Danimarka DK3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Polonya - Danimarka DK4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya - Almanya - Danimarka DK5 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya - Danimarka DK6 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya - Danimarka DK7 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Danimarka DK8 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Polonya - Danimarka DK9 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Danimarka DK10 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Polonya - Almanya - Danimarka DK11 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Polonya - Danimarka DK12 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Danimarka DK13 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Danimarka DK14 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Ukrayna - Polonya - Danimarka EST1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Belarus - Letonya - Estonya EST2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Polonya - Litvanya - Letonya - Estonya EST3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Rusya - Estonya EST4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya-Letonya-Estonya EST5 Zonguldak Ukrayna-Polonya-Letonya-Litvanya-Estonya EST6 Samsun veya Trabzon veya Zonguldak Rusya - Estonya EST7 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Belarus - Letonya - Estonya EST8 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Rusya - Estonya EST9 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Ukrayna - Belarus - Letonya - Estonya EST10 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Ukrayna - Polonya - Litvanya - Letonya - Estonya EST11 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Ukrayna - Rusya - Estonya EST12 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya-Letonya-Estonya FA1 Ġpsala Yunanistan - Ġtalya - Fransa - Ġspanya-Fas FA2 Ġpsala Yunanistan - Ġtalya - Ġspanya-Fas FA3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa - Ġspanya-Fas FA4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya - Almanya - Fransa - Ġspanya-Fas FA5 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa - Ġspanya-Fas

21 Fransa Finlandiya FA6 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Fransa - Ġspanya-Fas FA7 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Fransa - Ġspanya -Fas FA8 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Ġspanya -Fas FA9 ÇeĢme veya Dikili Yunanistan - Ġtalya - Fransa - Ġspanya-Fas FA10 ÇeĢme veya Dikili Yunanistan - Ġtalya - Ġspanya-Fas FA11 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa - Ġspanya-Fas FIN1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Ġsveç - Finlandiya FIN2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Ġsveç - Finlandiya FIN3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Finlandiya FIN4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Polonya - Litvanya - Letonya - Estonya - Finlandiya FIN5 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Ġsveç-Finlandiya FIN6 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Almanya-Ġsveç-Finlandiya FIN7 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Danimarka - Ġsveç - Finlandiya FIN8 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Finlandiya FIN9 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Polonya - Ġsveç - Finlandiya FIN10 Samsun veya Trabzon veya Zonguldak Rusya - Belarus - Litvanya - Letonya - Estonya - Finlandiya FIN11 Samsun veya Trabzon veya Zonguldak Rusya - Finlandiya FIN12 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Rusya - Finlandiya FIN13 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Belarus - Rusya - Finlandiya FIN14 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Ġsveç - Finlandiya FIN15 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Ġsveç - Finlandiya FIN16 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Finlandiya F1 Ġpsala Yunanistan - Ġtalya - Fransa F2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa F3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya - Almanya - Fransa F4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa F5 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Fransa F6 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Fransa F7 ÇeĢme veya Dikili Yunanistan - Ġtalya - Fransa F8 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa Gürcistan GE1 Sarp veya Türkgözü Gürcistan

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2011 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2011 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2011 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000030 04/01/2013 Konu : Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı :74428289-120.01.04 S 03-05 Konu :Geçiş belgeleri. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (HAZİRAN/2016 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (HAZİRAN/2016 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (HAZİRAN/2016 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (MART/2015 REVİZE) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (MART/2015 REVİZE) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (MART/2015 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2012 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2012 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2012 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (MART/2015 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (MART/2015 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (MART/2015 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ

GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ 1 2 Ulaşım Koridorları 3 4 GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı

Detaylı

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI 01/03/2006 31/03/2007 TARİHLERİ ARASINDAKİ SINIR GEÇİŞ İSTATİSTİKLERİ CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI EŞYA TAŞIMALARI TRANSİT TAŞIMALAR TAŞIMALARI TOPLAM TOPLAM N Almanya 2 7 1 38,000 7 20,210,118 62 1,126,067

Detaylı

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1-Bu esasların amacı Türkiye nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) üyesi ülkeler arasında

Detaylı

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 04 01 05 10 04 Almanya 13 01 01 70 01 186 69 135 161 Avustralya 01 01 Avusturya 01 09

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/01/2015 31/01/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 259 255 TOPLAMLAR: 259 255 Türkiye 32 44 TOPLAMLAR: 32 44 Türkiye 71 247 TOPLAMLAR:

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/12/2014 31/12/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 327 332 TOPLAMLAR: 327 332 Türkiye 55 59 TOPLAMLAR: 55 59 Türkiye 137 327 TOPLAMLAR:

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/12/2015 31/12/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 250 253 TOPLAMLAR: 250 253 Türkiye 136 639 TOPLAMLAR: 136 639 Türkiye 01 Arızi Geçiş

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 322 325 TOPLAMLAR: 322 325 ESENDERE SINIR KAPISI Türkiye 05 05 TOPLAMLAR: 05 05 Türkiye

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TIR Karnesi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

Türkiye'den İhraç Taşımalar Pazar Payları (Irak Hariç)

Türkiye'den İhraç Taşımalar Pazar Payları (Irak Hariç) 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Türkiye'nin İhracatı (Milyon $) 152.462 151.803 157.628-3% 25.454 24.587 2012 2013 2014 Ocak-Şubat 2014 Ocak-Şubat 2015 Türkiye'den

Detaylı

*csg*geçiş BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (HAZİRAN/2014 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

*csg*geçiş BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (HAZİRAN/2014 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç *csg*geçiş BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (HAZİRAN/2014 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

AKÇAKALE SINIR KAPISI

AKÇAKALE SINIR KAPISI 01/01/2013 31/01/2013 ARİHRİ ARASINDAKİ ÇİR ARAÇ Sİ YA AIMA YA AIMA YA D YA D BO D AKÇAKA SINIR KAPISI D BO BO R Sİ D BO N BO N D C N Sİ Y C İ Çİ Ç İ Almanya 4 3 1 1 2 ürkiye 17 19 6 12 11 7 6 12 OPAMAR

Detaylı

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç :

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç : UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) üyesi ülkeler

Detaylı

24.02.2012. DIŞ TİCARET AKADEMİ www.disticaretakademi.com. DIŞ TİCARET AKADEMİ www.disticaretakademi.com

24.02.2012. DIŞ TİCARET AKADEMİ www.disticaretakademi.com. DIŞ TİCARET AKADEMİ www.disticaretakademi.com 1 1 ESASLARI YÖNERGESİ 2012 ESASLARI YÖNERGESİ-Tanımlar Geçiş Belgesi: İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan ikili,transit, üçüncü ülke, dönüş yükü???

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Amaç : BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı Türkiye nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) üyesi ülkeler arasında

Detaylı

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 02 08 03 01 Almanya 04 01 45 03 169 60 129 181 Avustralya 01 01 Avusturya 01 02 04 02

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 ) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.02/ KONU : Tehlikeli Atık TaĢınımı T.C.. GENELGE (2005/11 ) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan ve 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/Ġhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formla r 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece Ġstanbul ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. ARAġTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESĠ 3 1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAġTIRMANIN

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen personelimizin 06 Kasım 2013 29 Kasım 2013 tarihleri arasında aģağıda

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

ATA Karneleri. ATA Karnesi satış işlemi Eminönü merkez biriminden yapılmaktadır. ATA Karnesi İle İlgili Açıklama

ATA Karneleri. ATA Karnesi satış işlemi Eminönü merkez biriminden yapılmaktadır. ATA Karnesi İle İlgili Açıklama ATA Karneleri Özellikle ihraç ürünlerimizin potansiyel pazarlara tanıtımında, gerek sergi ve fuar gibi organizasyonlarda sergilenecek malların gerekse bir organizasyon olmaksızın potansiyel alıcılara numune

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 15.05.2009 Konu :Transit rejimi

T.C. BAġBAKANLIK Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 15.05.2009 Konu :Transit rejimi T.C. BAġBAKANLIK Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 15.05.2009 Konu :Transit rejimi GENELGE (2009/62) Gümrük Kanununun 84 ila 92 inci maddeleri ve

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR a) Ambar m) İliçi: bb) Motorlu taşıt: ll) Şube: aaa) Ücret tarifesi: b) Antrepo c) Ara durak n) Kamu hizmeti sözleşmesi: o) Kamu hizmeti yükümlülüğü: ç) Atıl kapasite

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

B) Çimento ve Toprak Mamulü İhraç Taşımaları: Irak, Suriye ve Bulgaristan a ihracatı yapılacak olan asgari 500 ton miktarındaki;

B) Çimento ve Toprak Mamulü İhraç Taşımaları: Irak, Suriye ve Bulgaristan a ihracatı yapılacak olan asgari 500 ton miktarındaki; 9330 06/07/2009 GENELGE (2009/KUGM- 19/EŞYA) Bilindiği üzere, ülkemizden ihraç edilen ürünlerin taşınması; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FATURALAMA USUL VE ESASLARI 4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ HAST. ĠġLTM. UZM. MEHMET ZĠYA KELAT ġube MÜDÜRÜ KAPSAM 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ Bankamız, tüm Vadesiz TL ve Vadesiz Döviz türü hesaplarınıza birer IBAN üretmektedir. Bankamızca size verilen IBAN lar, bunların ait olduğu hesaplara yapılacak para transferlerinde

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

AKÇAKALE SINIR KAPISI

AKÇAKALE SINIR KAPISI 01/08/2012 31/08/2012 ARİHRİ ARASINDAKİ ÇİR ARAÇ Sİ YA AIMA YA AIMA YA D YA D BO D AKÇAKA SINIR KAPISI D BO BO R Sİ D BO N BO N D C N Sİ Y C S İ S Çİ Ç İ Suriye 22 22 1295 1297 ürkiye 298 299 14 14 OPAMAR

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

A F Y O N K A R A H İ S AR T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I

A F Y O N K A R A H İ S AR T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I Tarih :12.05.2009 Sayı :DYR/0607 Sayın Üyemiz, Karayolu TaĢımacılık Kanunu (K türü yetki belgeleri), Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile ilgili duyurumuz ektedir. Saygılarımızla, Süleyman Uğur ÜNSOY Genel

Detaylı

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına

Detaylı

TIR Sistemi, uluslararası eşya taşımacılığındaki farklı paydaşlara aşağıdaki faydaları sunar:

TIR Sistemi, uluslararası eşya taşımacılığındaki farklı paydaşlara aşağıdaki faydaları sunar: TIR VE ATA KARNELERİ Alper PÜREN Genel Sekreter TIR SİSTEMİ TIR Sisteminin Amacı ve Faydaları TIR Sistemi, Gümrük mührü altında uluslararası eşya taşımacılığını maksimum kapsamda kolaylaştırmayı planlar.

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 1- Birliğimize hitaben talebinizi bildiren, firma antetli kağıdına yetkililerce imzalı dilekçe,

Detaylı

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen akademik personelimizin 06.11.2013 29.11.2013 tarihleri arasında aģağıda

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Ocak - 2017 Hazırlayan: Sezin Ulusoy İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

APOSTİL NASIL ALINIR?

APOSTİL NASIL ALINIR? APOSTİL NASIL ALINIR? Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

Detaylı

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir.

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Vize, yabancı ülke vatandaşlarının Bulgaristan ı sınırlı bir süre ziyaret etmesine izin vermek amacıyla verilmektedir. Eğer Bulgaristan da uzun bir süre (90 günden fazla)

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi OCAK 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015/2016 MAYIS AYI AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ LENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şefliği Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy

Detaylı

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016/2017 MAYIS AYI AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şefliği Limonluk Mah. Vali Hüseyin

Detaylı

KURUL KARARI. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 17/6/2013. Karar No : 2013/4. : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

KURUL KARARI. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 17/6/2013. Karar No : 2013/4. : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları 21 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28684 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: KURUL KARARI Tarih : 17/6/2013 Karar No : 2013/4 Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Para-Kredi ve

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ ( 2013 / 2014 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ)

TÜRKİYE GENELİ ( 2013 / 2014 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ) AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ LENDİRME RAPORU TÜRKİYE GENELİ ( 2013 / 2014 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ) ADRES : Adres: Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi

Detaylı

Mercedes-Benz MobiloVan. Yollarda olmanız bizim gücümüzdür...

Mercedes-Benz MobiloVan. Yollarda olmanız bizim gücümüzdür... Mercedes-Benz MobiloVan Yollarda olmanız bizim gücümüzdür... Yolunuza güvenle devam etmenizi sağlıyoruz. Tam 30 yıl süre ile... 2014 yılı itibari ile Mercedes-Benz Türk A.Ş. yetkili bayileri tarafından

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

İŞSİZLİK (2008-2010) Sn BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

İŞSİZLİK (2008-2010) Sn BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 İŞSİZLİK (2008-2010) Sn BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) BÖLGE KODU BÖLGE ADI İşsizlik oranı (%) 2008 2009 2010 Sn 2008 2009 2010 1 TRA13 Bayburt 4.7 4.5 4.7 2 TR905 Artvin 5.7 5.6 5.7 42 TR424

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı