GÜZERĞAH GEÇĠġ BELGELERĠ DERS NOTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZERĞAH GEÇĠġ BELGELERĠ DERS NOTU"

Transkript

1 GÜZERĞAH GEÇĠġ BELGELERĠ DERS NOTU DERSĠN AMACI: Uluslararası taģımalarda gerekli olan belgeler, bu belgelerin temini ve yapılacak iģlemler hakkında sürücüleri bilgilendirmek. TANIMLAR Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiģ olan ve eģya veya yük taģımayan motorlu, Römork: Motorlu taģıtla çekilen, insan, eģya veya yük taģımak için imal edilmiģ motorsuz taģıtı, Yarı römork: Bir kısmı motorlu taģıt üzerine oturan, taģıdığı eģyanın veya yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu taģıt tarafından taģınan römorku, TaĢıt katarı: Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmıģ en az bir çeken ve en çok iki çekilen römorktan oluģan aracı, TaĢıma hattı: Düzenli yolcu taģımacılığında, taģımanın baģladığı kalkıģ noktası ile bittiği varıģ noktasındaki yerleģim yerlerini, TaĢıma güzergahı: TaĢımanın baģladığı kalkıģ noktasından bittiği varıģ noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu, Yurtiçi taģıma: Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından baģlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında biten veya mesafesine bakılmaksızın bir ilin sınırları içerisindeki iki nokta arasında yapılan taģımaları, Transit taģıma: Herhangi bir ülkede baģlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir baģka ülkede sona eren, baģlama ve sona erme ülkeleri dıģında kalan ülkeler üzerinden yapılan taģımaları kapsayan yolcu veya eģya taģımalarını, Ġkili taģıma: Akit ülke taģıtlarının iki ülke arasında yapmıģ olduğu yolcu veya eģya taģımalarını, Üçüncü ülke taģıması: Yolcu ve eģyanın bindirme, indirme, yükleme, boģaltma noktalarının taģıtın kayıtlı olduğu ülkenin dıģındaki ülkeler arasında yapılan taģımaları, TaĢıma iģleri organizatörü: Karayolu TaĢıma Kanunu ve Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın taģımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taģımacı kabul edilerek,karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almıģ gerçek ve tüzel kiģilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taģıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taģımacılık dahil kendi nam ve hesabına taģıma yaptırarak taģıma faturası düzenleyecek tüzel kiģileri, DıĢ Ticaretimiz Ġçinde TaĢıma Sistemlerinin Payı ( % ) (2007)

2 ULUSLAR ARASI TAġIMACILIKTA KARġILAġILAN SORUNLAR 1.Ülkemiz izlenen politikalar sonucu civarındaki çekici ile Avrupa nın en büyük kara taģıma filosuna sahiptir. Ülkemiz, avantaj olarak değerlendirilecek bu durumdan dıģ etkenler nedeniyle azami faydayı sağlayamamaktadır. 2.Uluslararası taģımalarda karģılaģılan en büyük sorun geçiģ belgeleri temini sorunudur. Ülkemizin 48 ülke ile yaptığı ikili anlaģmalar çerçevesinde yılda yaklaģık adet geçiģ belgesi temin edilmektedir. Ancak söz konusu belgeler belirli ülkeler itibarıyla yetersiz kalmaktadır. 3.Batı Avrupa ya yönelik ihraç malı taģımalarında izlenen güzergah geçmiģte vuku bulan Yugoslavya daki iç savaģ nedeniyle daha uzun olan Bulgaristan-Romanya Macaristan- Avusturya-Almanya güzergahına kaymıģtır. Bu güzergahta Avusturya tarafından ülkemiz karayolu taģımacılarına tahsis edilen geçiģ belgesi kotası yılın ilk yarısında tükenmekte olup ülkemiz kotasında artıģa gidilmemektedir. TaĢımacılarımız bu güzergahta Avusturya ve Macaristan ın ortaklaģa kurduğu treyler taģımasını esas alan demiryolu sistemini de kullanmaktadır. Bu uygulama ile taģımacılarımıza tahsis edilen yıllık kota haricinde ek bir geçiģ imkanı sağlanmaktadır. Demiryolu taģımasından gidiģ dönüģ yararlanan taģımacılara bir adet ilave geçiģ belgesi verilmektedir. 4.Batı Arupa ya yönelik taģıma güzergahlarının bir diğeri HaydarpaĢa ve ÇeĢme ile Ġtalya nın Trieste, Bari ve Brindisi limanları arasında Ro-Ro gemilerinin kullanıldığı Ġtalya-Avusturya-Almanya güzergahıdır. Ġtalya üzerinden geçiģlerde de adetlik kotanın erken dolması nedeniyle sorun yaģanmaktadır. 5.BDT Ülkelerinden Rusya Federasyonu ve Ukrayna ya yapılan karayolu taģımacılığı ise Samsun-Novorosiysk ve Zonguldak-Ukrayna Ro-Ro hatları ile sağlanmaktadır 6.Türk Cumhuriyetlerine yönelik taģıma ise Rusya, Ġran ve Gürcistan üzerinden sağlanmaktadır. Rusya Federasyonu na ve bu ülke üzerinden yapılan transit taģımalarda geçiģ belgesi sorunu yaģanmaktadır. Rusya Federasyonu tarafından ülkemize tahsis edilen ücretsiz geçiģ belgeleri yetersiz kalmaktadır. 7.TaĢımacılarımız Ġran ve Gürcistan üzerinden yaptıkları geçiģlerde de problemlerle karģılaģmaktadır. Ġran dan geçiģ yapan araçların keyfi uygulamalarla bekletildiği, ilave ücret istenildiği yolunda oldukça fazla Ģikayet mevcuttur.

3 8.Keza, Körfez ülkelerine yönelik taģımalarda Suriye ve Suudi Arabistan transit geçiģlerinde de anılan ülke gümrüklerinde keyfi uygulamalarla karģılaģıldığı, yükün ve taģıma yapan araçların arama gerekçesiyle zarar gördüğü belirtilmektedir GEÇĠġ BELGELERĠ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESĠ GeçiĢ Belgeleri Nedir? Uluslararası taģımalarda, taģıtların izleyecekleri yolları ve geçecekleri ülke veya ülkeleri belirten ve buralardan geçmelerine olanak sağlayan resmi bir evraktır. GeçiĢ Belgelerini kimler alabilir? Ticari amaçla ve Uluslararası olmak üzere 1) EĢya taģımacılığı (C Yetki Belgesi) 2)Lojistik ĠĢletmeciliği (L2 Yetki Belgesi) 3)Kargo ĠĢletmeciliği (M3 Yetki Belgesi) yapmak üzere yetki belgesi almıģ, Gerçek veya Tüzel kiģiler, TaĢıt Belgeleri nde kayıtlı olan özmal veya sözleģmeli taģıtları için GeçiĢ Belgeleri alabilirler. GeçiĢ Belgeleri ni kimler alamaz? Uluslararası TaĢıma Yetki Belgesi olmayan Gerçek veya Tüzel KiĢi ler GeçiĢ Belgeleri alamazlar. GeçiĢ Belgeleri Hangi Tip Araçlar Ġçin Düzenlenir? GeçiĢ Belgeleri kamyon, kamyon+römork, çekici+yarı römork veya yarı römorklar için düzenlenir. GeçiĢ Belgelerinin dağıtımı bu esaslarda belirtilen Ģartlara uygun taģıtlara, belirtilen güzergâhlara göre yapılır. Bunların dıģında yapılacak tüm iģlemlerde Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünün talimatı gereklidir. Avrupa ya yönelik taģımalarda kullanımına izin verilmeyen taģıtlara Avrupa ülkelerine ait geçiģ belgeleri tahsis edilmez. YurtdıĢına çıkıģ yapmıģ olan taģıtlara sonradan geçiģ belgesi tahsis edilmez. Tren bileti düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçmiģ ise, tren kullanım karģılığı ödül ( bonus) belgesi hesabında dikkate alınmaz ve belge tahsis edilmez. Ülkelerden temin edilen tüm geçiģ belgelerinin nakliyeci firma taģıtlarına dönüģ yükü haricindeki tahsisinde, belge üzerine sadece firma kaģesinin vurulması ve baģkaca bir kayıt düģülmemesi, Yunanistan belgelerinin dönüģ yükü için tahsisi durumunda da firma kaģesinin basılması TOBB görevlilerince sağlanacaktır.

4 Karayolu TaĢıma Yönetmeliği nin 17. Maddesi gereğince oto taģımaları ve özelliği olan taģımalar için imal edilmiģ özel donanımlı taģıtlar hariç, istiap haddi 10 tondan az olan taģıtlara geçiģ belgesi tahsis edilmez. Ġkili anlaģmalar gereği geçiģ belgesi istenilmeyecek olan sergi, fuar malzemesi ve ev eģyası gibi belge tahsis edilmeyecek taģımaları yapan taģıtlara dönüģ yükü için geçiģ belgesi tahsisi Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. GeçiĢ Belgeleri dağıtımını kim yapar? GeçiĢ Belgeleri dağıtımını TOBB yapar. Her bir geçiģ belgesi bir tek araç ve bir sefer için kullanılır. GEÇĠġ BELGESĠ DAĞITIM YERLERĠ DAĞITIMI YAPAN TĠCARET ODASI AĞRI TĠCARET VE SANAYĠ ODASI DAĞITIM YAPILAN YERLER GÜRBULAK DAĞITIMIN YAPILACAĞI TAġITLAR Gürbulak tan çıkıģ yapacak taģıtlar ARDAHAN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI BERGAMA TĠCARET ODASI ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI EDĠRNE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HOPA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ĠSTANBUL DENĠZ TĠCARET ODASI ĠZMĠR TĠCARET ODASI RĠZE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TÜRKGÖZÜ Türkgözü den çıkıģ yapacak taģıtlar BERGAMA Dikili Limanı ndan Ro-Ro gemisi / feribot ile çıkıģ yapacak taģıtlar ÇANAKKALE ( Kepez) Ġtalya-Brindisi varıģlı Ro-Ro gemisi / LĠMANI feribot ile çıkıģ yapacak taģıtlar KAPIKULE Kapıkule'den çıkıģ yapacak taģıtlar HAMZABEYLĠ Hazmabeyli den çıkıģ yapacak taģıtlar ĠPSALA Ġpsala'dan çıkıģ yapacak araçlar taģıtlar HOPA Sarp'tan çıkıģ yapacak taģıtlar SALI PAZARI HALKALI AMBARLI LĠMANI PENDĠK LĠMANI ÇEġME LĠMANI DĠĞER LĠMANLAR RĠZE LĠMANI Bonus belgeleri kullanacak taģıtlar Ro-La kullanılarak yapılan taģımalar Ġtalya varıģ'lı Ro-Ro gemisi ile çıkıģ yapacak taģıtlar Ġtalya varıģ'lı Ro-Ro gemisi ile çıkıģ yapacak taģıtlar Yunanistan ve Ġtalya varıģlı Ro-Ro gemisi / feribot ile çıkıģ yapacak taģıtlar Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğüne yapılacak çalıģmalar tamamlandıktan sonra belirlenecektir. Gürcistan limanları varıģlı gemiler ile çıkıģ yapacak taģıtlar SAMSUN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI SAMSUN LĠMANI Ukrayna ve Rusya Federasyonu limanları varıģlı Ro-Ro gemileri ile çıkıģ yapacak taģıtlar TRABZON LĠMANI Rusya Federasyonu ve Gürcistan TRABZON TĠCARET VE limanları varıģlı gemiler ile çıkıģ yapan SANAYĠ ODASI taģıtlar ZONGULDAK TĠCARET VE ZONGULDAK LĠMANI Ukrayna ve Rusya Federasyonu

5 SANAYĠ ODASI TOBB TRĠESTE limanları varıģlı Ro-Ro gemileri ile çıkıģ yapacak taģıtlar Trieste varıģ'lı Ro-Ro gemisi ile çıkıģ yapacak taģıtlar GeçiĢ Belgeleri nasıl alınır? GeçiĢ Belgeleri almak isteyen yetki sahibi kiģiler bazı belge ve evrakları hazırlaması gerekmektedir. Bu belge ve evraklar sırasıyla Ģöyledir: 1- Dilekçe ( Güzergah ve talep edilen belgeler belirtilecek) 2-TaĢıt kartının bir fotokopisi ile birlikte aslının ibrazı, ( TaĢıt kartı aslı görüldükten sonra fotokopisi, ilgili görevli tarafından aslı görülmüģtür kaģesi basıldıktan ve imzalandıktan sonra ilgili odanın dosyasında muhafaza edilecektir.) 3-Noter onaylı vekâletname: TaĢıt sürücülerinin geçiģ belgesi ile ilgili iģlemleri, firma adına yürütebilmeleri için Ģirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmıģ noter onaylı vekâletname, 4-Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, ATA karnesi veya Transit Beyannamesi ile Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesi, 5-GeçiĢ belgesi dağıtım formu:taģıta bir önceki seferinde verilen geçiģ belgelerini gösterir geçiģ belgesi dağıtım formu ile yük götürülen ülkenin dıģındaki Ġspanya, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Hırvatistan dan dönüģ yükü almak üzere belge almıģ ise alınan geçiģ belgesi ile yüklemenin yapıldığı ülkenin gümrük mührünü taģıyan TIR Karnesinin fotokopisi veya taģıma TIR Karnesi himayesinde yapılmamıģ ise ilgili gümrük evrakının fotokopisi (T1, EX1, ATA Karnesi vs.) ibraz edilecektir. DönüĢ yükü olarak alınan Bulgaristan 3. Ülke, Ġspanya, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Hırvatistan geçiģ belgelerinin dıģında alınan geçiģ belgelerinin iadesi gerekmez. DANIġMA KOMĠSYONU GeçiĢ Belgesi Dağıtım Esaslarında değiģen ve geliģen Ģartlara bağlı olarak yapılacak değiģikliklerin değerlendirilmesi danıģma komisyonunca belirlenir. DanıĢma Komisyonu kimlerden oluģur? *UlaĢtırma Bakanlığı Kara UlaĢtırma Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı baģkanlığında, *DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü, *Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, *Türkiye Ġhracatçılar Meclisi, *Uluslararası Nakliyeciler Derneği, *RO-RO Gemi ĠĢletmecileri ve Kombine TaĢımacıları Derneği

6 *Uluslararası Karayolu ile Yük TaĢımacıları ve Acenta Sahipleri Derneği temsilcileri GeçiĢ Belgesi DanıĢma Komisyonu nu oluģturur. GeçiĢ Belgesi DanıĢma Komisyonu Nisan, Eylül aylarının ikinci haftası baģında olağan olarak toplanır. Komisyon üyelerinin birisinin teklifi ve Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünün uygun görüģü üzerine gerektiğinde yukarıdaki tarihler dıģında da toplanabilir. GeçiĢ Belgesi DanıĢma Komisyonu tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girer. DÖNÜġ YÜKÜ TAġIMALARI 1-TaĢıtlar dönüģlerinde güzergah değiģikliği yapmaları halinde, dönüģ güzergahı için geçiģ belgesi tahsis edilmez. 2-Bir ülkeye yük götürüp, dönüģ yükünü baģka bir ülkeden almak isteyen taģıtlara, yalnızca bir ülkeye ait geçiģ belgesi, anlaģma vb belgenin ibrazı gerekmeden verilebilir. 3-DönüĢ yükü alınması için bir ülkenin transit geçilmesi halinde, dönüģ yükü alınacağına dair anlaģma vb. belgenin ibrazı istenmez. Transit geçilecek ülke sayısının birden fazla olması halinde, taģımacı firmalarca mutlaka anlaģma vb. belgelerin ibrazı gereklidir. 4-Bu Ģekilde alınmıģ olan Fransa, Hırvatistan, Almanya, Ukrayna, Ġspanya geçiģ belgeleri ile Bulgaristan 3. ülke belgesine firma adı ve unvanı yazılmadan (kaģelenmeden) verilir. Bu belgelerin herhangi bir nedenle kullanılmamıģ olması halinde, taģıtın ikinci çıkıģı sırasında belgeler geri alınır ve dönüģ yükü ile ilgili yeni geçiģ belgesi talepleri karģılanır. 5-Firmanın herhangi bir taģıtına dönüģ yükü için verilen Fransa, Hırvatistan, Almanya, Ukrayna, Bulgaristan 3. ülke ve Ġspanya geçiģ belgesinin; Belgenin alındığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde firmanın belgeyi alan veya baģka bir taģıtı ile yaptığı dönüģ yükü taģımalarında kullanıldığının belgelendirilmemesi halinde dönüģ yükü için aldığı belge kullanılmamıģ sayılır. Ancak, yukarıda belirtilen ülkelere ait belgelerin dönüģ yükü olarak alınıp da firma araçlarında ikinci kez kullanılmaması veya belgenin ikinci kez kaybedilmesi halinde, söz konusu ülkelere ait geçiģ belgeleri, firmaya kayıtlı bu araca dönüģ yükü taģımaları için altı ay geçmedikçe tahsis edilmez. 6-DönüĢ yükü taģıması için geçiģ belgesi almadan yurt dıģına çıkmıģ olan taģıtların Fransa, Hırvatistan, Almanya, Ukrayna ve Ġspanya dıģındaki ülkelere ait talepleri, bu taģıma ile ilgili anlaģma vb. belgelerin ibrazından sonra karģılanabilir. DĠĞER HUSUSLAR 1-Yıl içinde tahsis edilerek firmalarca kullanılan geçiģ belgeleri, UlaĢtırma Bakanlığının olası kontrollerinde ibraz edilmek üzere firmalarca takip eden yılsonuna kadar muhafaza edilecektir.

7 2- RO-RO hatlarında faaliyet gösteren RO-RO gemilerinin herhangi bir nedenle sefer yapamaması halinde, taģıtlara yapılacak iģlem hakkında Bakanlıktan talimat alınacaktır. 3-Trenle transit geçiģ karģılığında belge talebi ile yetkili mercilere doğrudan müracaatta bulunan firmalar bu mercilere tren biletlerini veya tren kullanıldığını kanıtlayan belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgeyi ibraz etmeyenlere belge verilmez. 4-TaĢıtlara verilen geçiģ belgelerinin kaza veya herhangi bir nedenle kaybedilmesi durumlarında; a)olay yurtdıģında meydana gelmiģ ise; Ġlgili ülke yetkili makamlarından veya o ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan alınacak kanıtlayıcı belgenin, b)olay Türkiye de meydana gelmiģ ise, kaza raporu veya Emniyet Makamlarından alınacak belgenin, ibraz edilmesi halinde, dağıtım esaslarının doğrultusunda geçiģ belgesi talepleri karģılanabilir. Ancak ücretsiz geçiģ belgelerini kaybeden taģıta yeniden ücretsiz belge tahsis edilmez. Ancak, taģımaların aksamaması bakımından; *GeçiĢ belgesinin zayi edildiğine iliģkin kanıtlayıcı belgelerin, *Kaza raporları ve Türkçe tercümelerinin, *DönüĢ yük belgesi ile ilgili olarak yük alındığını kanıtlayan belgelerin, *Arıza yapan taģıtın, arıza yaptığını kanıtlayıcı belgelerin(arıza raporu veya tamir faturası),azami 3 ay içerisinde ibraz edileceğine dair taģımacıların verecekleri taahhüt karģılığında yüklü taģıtlar bekletilmeksizin iģlemleri yapılarak giriģ ve çıkıģları sağlanır Ayrıca;Aynı taģıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez. Firma adına kayıtlı taģıtlar için verilen taahhütlerin sayısının maksimum 10 u bulması durumunda, verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taģıtlarına geçiģ belgesi tahsisi durdurulur. 5. TaĢıtlara tahsis edilen geçiģ belgelerinin baģka firma taģıtlarına Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünün bilgisi ve onayı dıģında kullandırılmasının tespiti halinde adına belge tahsis edilen ve belgeyi kullanan firmalara Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünce her belge için ayrı ihtar verilir. 6. Bu Esaslara aykırı hareket ettiği tespit edilen, belge zayi eden, veya çaldıran dağıtım bürolarının yetkileri elinden alınır. Ġkili anlaģmalar gereği geçiģ belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi, ev eģyası vb. taģımalarında, araçta bulunan eģyanın %40 ından fazlasının ticari eģya olması durumunda belge tahsis edilir 7. Bu esaslar dıģında kalan hususlar Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek, alınacak yazılı talimata göre iģlem yapılır.

8 Madde 7- AĢağıdaki uluslararası taģımalarda geçiģ belgesi aranmaz. a) Ġtfaiye hizmetleri ile ilgili taģımalar, b) Ambulans taģımaları, c) Cenaze taģımaları, d) Doğal afetler baģta olmak üzere, acil durumlarda, ilaç, alet ve tıbbi teçhizatlar ile gerekli diğer malzemelerin taģınması, e) Kamu hizmeti çerçevesinde yapılan posta taģımaları, f) Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taģımalar, g) Mütekabiliyet esasına göre, istiap haddi 3,5 tonu veya toplam yüklü ağırlığı 6 tonu geçmeyen taģıtlarla yapılan eģya taģımaları. Uluslararası anlaģma ve sözleģmelerin hükümleri saklıdır. Ülkelere Göre GeçiĢ Belgesi Dağıtımı Usulü, Özel ġartları ve Ġzlenecek Güzergahlar Madde 8: Avusturya ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü Avusturya ile yapılan ikili anlaģmalar gereği temin edilen yeģil taģıt normundaki taģıtlar için dağıtılacak belgeler ile tren kullanımı karģılığı alınan kazanılmıģ ödül (bonus) belgeleri dıģındaki tek tip geçiģ belgelerinin toplamı, altıya bölünerek ikiģer aylık dönemler halinde kullanıma sunulacaktır. Ġki aylık dönemler için ayrılan belgelerin tükenmesi durumunda ilave belge verilmeyecek olup, bitmemesi durumunda ise kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılacaktır. Ancak, Avusturya Makamlarından dönemler halinde temin edilen belgelerin zamanında ülkemize ulaģmaması halinde, iki aylık dönem içerisinde dağıtılacak sayıyı aģmamak ve daha sonra mahsup edilmek kaydıyla diğer belgelerden kullandırılabilir. Avusturya tek tip geçiģ belgelerinin dönemsel dağıtım oranı; narenciye ve yaģ meyve, sebze ihracatındaki artıģ göz önünde bulundurularak Eylül ayından itibaren talep edilmesi halinde Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünce verilecek talimatla artırılabilir. B-Özel ġartlar 1-Avusturya ya veya Avusturya dan transit geçmek suretiyle diğer ülkelere yük götürecek olan;

9 a) YaĢ meyve, sebze ve su ürünleri yüklü taģıtlara, (Patates, fındık ve taģınan yükün ağırlık olarak % 40 ını aģan karpuz veya kavun, taze ve kuru soğan, defneyaprağı vb. ürünler ile orman ürünleri taģıyan taģıtlar hariç) b) Canlı çiçek yüklü taģıtlara, c)tir Karnesi veya Transit Beyannamesinde dondurulmuģ gıda maddesi olarak belirtilmiģ yükler ile sağlık sertifikasında belirli bir sabit sıcaklıkta taģınmasının gerektiği belirtilen bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taģıtlara, d)isıtmalı tank/tanker biçiminde olan yarırömorklara, e)fatura değeri en az Euro olan tıbbi müstahzarat - ilaç taģıyan frigorifik taģıtlara, Yükün en az % 90 nın a,b,c bentlerine uygun, kalan kısmın ise yükle ilgili (ambalaj, etiket vs.) malzeme olması halinde yüklerin (d ve e bentleri dahil) tonajlarına bakılmaksızın tek tip ( Ġkili/Transit ) Avusturya geçiģ belgesi verilir 2- Avusturya ya ikili ve parsiyel taģımalar; a) Avusturya ya parsiyel yük götürecek taģıtların mobilya ve tekstilde dahil en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması halinde Avusturya geçiģ belgesi verilir. Ancak, yükün tamamının Avusturya olması halinde tonaj Ģartı aranmaz. b) Avusturya ya yük götürülmesi halinde, Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesindeki alıcı adresinin Avusturya olması ve TIR karneli taģımalarda karnenin 12.bölümündeki boģaltma gümrük idaresinin Avusturya olarak belirtilmesi Ģarttır. c) Alıcı adresi Avusturya dıģında baģka ülke olarak gösterilen yükün, Avusturya ya boģaltılacağını gösteren beyannamenin ibrazı halinde Avusturya geçiģ belgesi tahsis edilir. Bu durumdaki taģıtlara dönüģ yükü için baģka bir ülke geçiģ belgesi tahsis edilmez. d) Serbest Bölgelerden Avusturya ya yük götürecek olan taģımacılara Serbest Bölge ĠĢlem Formunun aslını ibraz etmeleri halinde Avusturya geçiģ belgesi verilir. e) Ġadeye konu olan yükün Avusturya ya taģınacağını gösteren Mahrece Ġade Beyannamesinin ibraz edilmesi halinde Avusturya geçiģ belgesi verilir. f) Bu maddenin (b),(c),(d) ve (e) bentlerine göre yapılan taģımalarda, Avusturya geçiģ belgesi verilebilmesi için taģınan yükün % 60 nın Avusturya ya taģınması Ģarttır. 3- Avusturya Ro-La tren hattı kullanımı karģılığı alınan ödül(bonus) geçiģ belgeleri; a) Bir gidiģ-dönüģ veya 2 tek yön tren bileti kullanım karģılığında bir adet Avusturya geçiģ belgesi alabilmek için taģımacının, tren biletlerinin aslını ilgili Ticaret Odasına ibraz etmesi zorunludur.

10 b) Bu Yönergenin 8. maddesinin B1/2 inci bentlerinde belirlenen taģımaların haricindeki, Avusturya dan transit geçecek ancak taģıdıkları yük cinsi itibariyle Avusturya belgesi alamayan taģıtlar, Avusturya, Hırvatistan, Macaristan, Slovenya, Romanya veya Ġtalya dan trene binmek suretiyle Avusturya dan transit geçeceklerdir. Bu araçların tren kullanımı karģılığı Avusturya dan alınacak geçiģ belgeleri aynı taģımacıya birebir oranında tahsis edilir. c) Ġtalya varıģlı deniz yolu hatlarını takip ederek tren kullanan taģıtlar hak etmiģ bulundukları Avusturya geçiģ belgesini sadece RO-RO hatlarına yönelik dağıtım yapan bürolardan alabilirler. Bu taģıtlara, hak etmiģ oldukları Avusturya geçiģ belgeleri, sene baģından itibaren tren kullanım sayıları baz alınarak dağıtılır. d) Trieste de yapılacak Avusturya ödül (bonus) belgelerinin dağıtımında; trenlerin doluluk oranları dikkate alınacak ve firmalara en fazla tren kullanımları kadar Avusturya ödül ( bonus) belgesi verilir. Madde 9: Ġtalya, Fransa, Ġspanya, Tunus ve Portekiz e Yapılacak TaĢımalar ile Ġtalya ve /veya Fransa dan Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü Ġtalya geçiģ belgeleri dörder aylık dönemler halinde kullanıma açılır. Dört ay içinde belgenin bitmesi halinde ilave belge verilmez, bitmemesi halinde kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır. Ġtalya ya yük almak üzere boģ çıkıģ yapacak taģıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüģ yükünü Ġtalya dan alacak taģıtlara Ġtalya geçiģ belgesi tahsis edilmez. Fransa, Ġspanya, Portekiz geçiģ belgeleri dönem kısıtlamasına tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar 1-Ġtalya ya veya Ġtalya dan transit geçmek suretiyle diğer Avrupa Ülkelerine yük götürecek olan; a) YaĢ meyve, sebze, taze su ürünü ve bozulabilir gıda maddesi yüklü frigorifik taģıtlar ile canlı çiçek yüklü taģıtlara Ġtalya, Fransa, Ġspanya veya Portekiz e taģıma yapmaları durumunda tonajına ve çıkıģ kapısına bakılmaksızın bu ülkelerin geçiģ belgeleri ile Ġpsala dan çıkıģ yapmaları durumunda Yunanistan geçiģ belgesi de verilir. b) Ġtalya ya yük götürecek taģıtlara, Ġtalya ya mobilya ve tekstil de dahil en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması halinde Ġtalya geçiģ belgesi verilir. Ancak, yükün tamamının Ġtalya olması halinde tonaj Ģartı aranmaz. c) Yukarıdaki 1/a maddesi haricindeki taģıtların Fransa, Ġspanya ve Portekiz e taģıma yapmaları halinde; 1) Ġtalya varıģlı deniz yolu hatlarını kullanmaları durumunda Ġtalya transit, Fransa, Ġspanya, Portekiz geçiģ belgeleri, 2) Ġpsala, Kapıkule, Hamzabeyli Sınır Kapıları ile Dikili veya ÇeĢme Limanlarından çıkıģ yapmaları durumunda güzergah ülke geçiģ belgeleri verilir. d) Ġsviçre, Fransa, Ġspanya ve Portekiz haricindeki diğer Avrupa Ülkelerine yük

11 götürecek taģıtlara, transit amaçlı Ġtalya ve Fransa geçiģ belgeleri tahsis edilmez. Ancak, Trieste varıģlı deniz yolu hatlarını kullanarak Ġsviçre ye yapılan taģımalarda, Avusturya-Almanya güzergahı da kullanılabilir. 2- Ġtalya ya ikili ve / veya parsiyel taģımalar; a) Yukarıdaki 1/a madde haricindeki taģıtların, Ġtalya ya yük götürmesi durumunda yükün tamamının Ġtalya ya taģınması (Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesindeki alıcı adresinin Ġtalya olması ve TIR karneli taģımalarda karnenin 12.bölümündeki boģaltma gümrük idaresinin Ġtalya olarak belirtilmesi zorunludur ) Ģartıyla Ġtalya geçiģ belgesi verilir. Bu taģıtların Ġpsala, Kapıkule, Hamzabeyli Sınır Kapıları ile Dikili veya ÇeĢme Limanlarından çıkıģ yapmaları durumunda Ġtalya geçiģ belgesinin yanı sıra güzergah ülkeleri geçiģ belgeleri de tahsis edilir. b) Alıcı adresi Ġtalya dıģında baģka bir ülke olarak gösterilen yükün, Ġtalya ya boģaltılacağını gösteren beyannamenin ibrazı halinde, Ġtalya geçiģ belgesi tahsis edilir. Bu durumdaki taģıtlara dönüģ yükü belgesi tahsis edilmez. c) Serbest Bölgelerden Ġtalya ya yük götürecek olan taģımacılara Serbest Bölge ĠĢlem Formunun aslını ibraz etmeleri halinde Ġtalya geçiģ belgesi verilir. d) Ġadeye konu olan yükün Ġtalya ya taģınacağını gösteren Mahrece Ġade Beyannamesinin ibraz edilmesi halinde Ġtalya geçiģ belgesi verilir. e) Kapıkule ve Hamzabeyli den çıkıģ yaparak Bulgaristan - Sırbistan- Hırvatistan - Slovenya güzergahından Ġtalya ya yük götürecek taģıtlara yükün tamamının Ġtalya olması (Gümrük çıkıģ beyannamesindeki alıcı adresinin Ġtalya olması) Ģartıyla güzergah ülkelerin geçiģ belgelerinin yanında Ġtalya geçiģ belgesi verilir. f) Avrupa Kıtası dıģında kalan ülkelere Ġtalya üzerinden taģıma yapacak taģıtlara, komple yüklerde yükün cinsine bakılmaksızın, parsiyel yüklerde ise taģınan yükün en az 5 tonunun Ġtalya, kalanının Avrupa Kıtası dıģı olması Ģartı ile Ġtalya geçiģ belgesi verilir. g) Ġspanya ve Portekiz e yük götürecek taģıtlara mobilya ve tekstilde dahil en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması halinde Ġspanya geçiģ belgesi verilir. Ancak, yükün tamamının Ġspanya ve/veya Portekiz olması veya parsiyel yükün bir bölümünün Ġspanya diğer bölümünün Portekiz olması halinde tonaj Ģartı aranmaz. Ġspanya geçiģ belgeleri dönüģ yükü taģımaları için tahsis edilmez. h) Bu maddenin (b),(c) ve (d) bentlerine göre yapılan taģımalarda, Ġtalya geçiģ belgesi verilebilmesi için taģınan yükün % 60 nın Ġtalya ya taģınması Ģarttır. 3- Ġtalya römork çektirme belgesi ve ödül (bonus) belgeleri: a) Firmalara talep edilmesi halinde 12 adedi geçmemek üzere, firma kaģesi basılmaksızın ve ünvanı yazılmadan römork çektirme belgesi verilir. b) Firmalarca kullanılan römork çektirme belgelerinin; - Gümrük mühürlü aslı - TaĢımaya ait fatura aslı veya firma onaylı bir örneği ile bu belgelerin birer fotokopilerinin bir liste ekinde ( listede; firma ünvanı, belge no, çektirmeyi yapan Ġtalyan firma ünvanı belirtilecek) üyesi bulunduğu sektör kuruluģları kanalıyla veya doğrudan firma tarafından, Ocak ayından baģlamak üzere 3 er aylık dönemler halinde her dönemi takip eden ayın en geç 20 sine kadar

12 Genel Müdürlüğümüze gönderilir. c) 3 er aylık dönemler halinde 3 römork çektirme belgesi karģılığı temin edilecek ödül (bonus) belgeleri, firmaların dönem içinde yapmıģ oldukları taģımaya ait 4 adet römork çektirme belgesine karģılık 1 adet ödül (bonus) belgesi tahsis edilir. Dağıtım oranında firma tarafından teslim edilen römork çektirme belgelerinden tama tekabül etmeyen bakiye çektirme belgeleri bir sonraki dönemde dikkate alınır. Bu dağıtım oranına göre artan ödül (bonus) belgeleri genel kullanıma açılır. d) Römork çektirme karģılığı firmalara tahsis edilen Ġtalya ödül ( bonus) belgeleri, dönüģ yükü taģımaları hariç tüm kısıtlamalardan muaftır. Madde 10: Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak TaĢımalar: A- Dağıtım Usulü Temin edilen geçiģ belgeleri dönem kısıtlamasına tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar Makedonya ve Arnavutluk yük götürecek taģıtlar Ġpsala, Hamzabeyli veya Kapıkule den veya ÇeĢme den çıkıģ yaparlar. Madde 11: Yunanistan a Yapılacak TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü Temin edilen geçiģ belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar DönüĢ yükü olarak ücretli veya ücretsiz Yunanistan geçiģ belgesi verilmez. Yunanistan ücretli transit geçiģ belgelerinin %35 i Ġpsala Sınır Kapısından çıkıģ yaparak Yunanistan-Makedonya üzerinden Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Hollanda, LihtenĢtayn, Ġsviçre, Ġtalya, San Marino, Karadağ, Kosova, Lüksemburg, Sırbistan, Slovenya, Ġsveç, Ġngiltere, Norveç ve Finlandiya ya taģıma yapacak taģıtlara tahsis edilir. Madde 12: Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ a Yapılacak TaĢımalar: A- Dağıtım Usulü Temin edilen geçiģ belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. Bulgaristan 3.ülke geçiģ belgelerinin % 50 si ülkemizi transit geçerek Bulgaristan a taģıma yapacak taģıtlara tahsis edilir. B-Özel ġartlar 1) Sırbistan ve Karadağ dan yük alacak taģıtlar boģ olarak da Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından çıkıģ yapabilir.

13 Sırbistan ve Karadağ a yük götüren taģıtların dönüģ yükünü baģka bir ülkeden almak istemeleri halinde talep edildiği takdirde Sırbistan ve Karadağ transit geçiģ belgesi verilir. 2) Hırvatistan geçiģ belgeleri; Bosna Hersek ve Hırvatistan a taģıma yaptıktan sonra baģka bir ülkeye veya baģka bir ülkeden dönüģ yükü alarak tekrar Hırvatistan dan geçilmesi halinde ikinci kez tahsis edilir. Hırvatistan geçiģ belgelerinin % 15 ini Hırvatistan- Slovenya - Bosna-Hersek e yönelik ihraç taģımalar için geri kalanı ise diğer transit taģımalara tahsis edilir. Hırvatistan dan tren geçiģlerine karģılık alınacak ödül(bonus) belgeleri tren bileti ibraz eden firmalara bir gidiģ-dönüģ veya 2 tek yön tren bileti kullanım karģılığında tahsis edilir. 3) Slovenya dan transit geçecek taģıtlara Slovenya geçiģ belgesi tahsis edilebilmesi için Ġtalya ya ve Ġtalya üzerinden yapılan taģımalar hariç Avusturya geçiģ belgesi ibrazı gereklidir. Slovenya dan trenle geçiģlere karģılık alınan ödül ( bonus) belgeleri tren bileti ibraz eden firmalara bire-bir oranında tahsis edilir. Madde 13: Rusya ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü Rusya ikili geçiģ belgeleri avans ve hak ediģ olarak firmalara iki Ģekilde tahsis edilir. 1) Rusya Federasyonu ikili geçiģ belgelerinin Rusya ya taģıma yapan C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahibi firmalara tahsisi, bir önceki yılda (2010 yılı için 2008 yılı) Rusya ya TIR karnesi kullanılarak gerçekleģtirilen taģıma sayıları esas alınarak yapılır. Buna göre, cari yılın geçiģ belgeleri, bir önceki yılın ortalama aylık taģıma sayısını geçmemek üzere 1 Ocak tan itibaren, firmaların Rusya ya çıkıģ yapan araçlarına avans olarak tahsis edilir. Firmalar, kendilerine avans olarak tahsis edilen geçiģ belgelerini bir defada kullanabilecekleri gibi yıl içerisine yayarak da kullanabilirler. Ancak, gerek avansların bir defada kullanılması veya gerekse yıl içerisine yayılması durumunda firmalar, en geç 1 ay içerisinde aldıkları her üç Rusya geçiģ belgesi için bir adet Rus aracı yüklemeyi taahhüt etmiģ sayılırlar. Firmalara taahhütlerini yerine getirirken 1 ay içinde yapacakları her yükleme için 3 adet hak ediģ belgesi verilir. Bir ay içerisinde taahhüdünü yerine getirmeyen firmalara taahhütlerini yerine getirinceye kadar hiçbir geçiģ belgesi tahsis edilmez. 2) R2 yetki belgesi sahiplerine ise her Rus aracı yüklemeleri karģılığında üç adet hak ediģ geçiģ belgesi tahsis edilir. R2 yetki belgesi sahipleri bu belgelerini bir ay içerisinde kullandırtmak zorundadırlar. Bir ay içerisinde belgelerini kullandırmayan R2 yetki belgesi sahiplerine, söz konusu belgeleri kullandırıncaya kadar hak ediģ geçiģ belgesi tahsis edilmez. 3) Rusya Federasyonu transit geçiģ belgeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. 4) Rusya 3. ülke geçiģ belgeleri, ülkemiz üzerinden transit geçilerek Rusya ya üçüncü ülke taģıması yapacak taģımacılara tahsis edilir.

14 B-Özel ġartlar 1) Rusya Federasyonuna kamyonla veya çekicisiz yarı römork la yapılan taģımalara geçiģ belgesi tahsis edilmez. 2) Rusya geçiģ belgesi kullanım karģılığında verilen taahhütler bir sonraki yıl için de geçerliliğini devam ettirir. 3) 13/A-1 maddesine göre yapılan hesaplamada ortalama aylık taģıma sayısı 1 adetin altında olan veya ilk defa Rusya ya taģıma yapacak firmalara, yapacakları Rus aracı yüklemesi karģılığında hak ediģ geçiģ belgesi tahsis edilir. 4) R2 hariç, C2, L2 veya M3 yetki belgesi sahipleri kendilerine tahsis edilen Rusya ikili geçiģ belgelerini, baģka firmalara devredemez ve kullandıramazlar. 5) Ġhraç kapsamında Rusya ya veya Rusya üzerinden gönderilen geçici plakalı taģıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere talep etmeleri halinde hakediģ ikili geçiģ belgesi tahsis edilir. 6) Rus taģıtı yüklemesi yapmaksızın kendilerine herhangi bir Ģekilde önceden tahsis edilen Rusya ikili geçiģ belgeleri ilgili firmanın öncelikle avansından, yoksa hakediģinden mahsup edilir. 7) TaĢımacılar, Rus taģıtı yüklemelerine iliģkin kanıtlayıcı evrakları (Navlun faturası, Rus aracı tescil belgesi, TIR karnesi, CMR, Rus aracı sürücü pasaportu ve T.C GeçiĢ Belgesi fotokopilerini) geçiģ belgesi dağıtım bürolarına teslim edecektir. Bu belgelerden herhangi birini usulsüz olarak düzenleyip ibraz eden veya sahtesini üretenler ile belgeler üzerinde silinti, kazıntı veya ekleme yapmak suretiyle yanlıģ ve yanıltıcı belge ibraz ettiği tespit edilen firmalara, bu Esaslarda ve Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinde yer alan müeyyidelerin yanı sıra yıl boyunca Rusya geçiģ belgesi de tahsis edilmez. Madde 14: Ukrayna ya ve Ukrayna Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü Temin edilen geçiģ belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar 1-Türk Limanlarından sadece doğrudan Ukrayna Limanlarına Ro-Ro ile giden taģıtlara Ukrayna geçiģ belgesi tahsis edilir. 2- Ukrayna üzerinden transit taģıma yapacak EURO3 ve üstü normdaki taģıtlara Ukrayna transit geçiģ belgesi tahsis edilmez. 3- Ukrayna üzerinden transit taģıma yapmak için geçiģ belgesi talep eden taģıtlarla ilgili egzoz emisyon değeri gösterir (yola elveriģlilik muayene sertifikası vs.) belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. Madde 15: Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan a Yapılan TaĢımalar: Dağıtım Usulü

15 Kazakistan geçiģ belgeleri 3 er aylık dönemler halinde, diğer ülkelerin geçiģ belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar 1) Gürcistan tektip geçiģ belgeleri, sadece ikili ve transit taģımalara tahsis edilir. Gürcistan boģ giriģ/3.ülke geçiģ belgeleri ise Gürcistan a boģ girip dönüģ yükü alacak taģıtlar ile 3.ülke taģıması yapacak taģıtlara tahsis edilir. 2) Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan tek tip geçiģ belgeleri sadece bu ülkelere yönelik ikili taģıma yapacak taģıtlara tahsis edilir. Kazakistan tek tip geçiģ belgeleri, yükün tamamı Kazakistan varıģlı olan taģımalara tahsis edilir. 3)Kazak taģıtı yükleme karģılığı alınan ödül ( bonus) belgeleri: a) C2, L2, M3 ve R2 Yetki belgeli firmalar tarafından yüklenen her Kazak taģıtı için aylık dönemler halinde Kazakistan Makamlarından temin edilen 4/1 oranındaki ödül/bonus belgelerinin 2 adedi yükleme yapan firmalara tahsis edilir, 2 adedi ise genel kullanıma açılır. b) Türkiye de Kurulu bir Ģirketin veya % 25 hisseye tekabül eden ortaklarının, Kazakistan da Ģirket kurması veya en az % 25 hisse ile Kazakistan da kurulu bir Ģirkete ortak olması ve bu ortaklığın resmi makamlardan alınmıģ, yeminli mütercimler tarafından tercümesi yapılmıģ belge ile belgelendirilmesi Ģartıyla; Kazakistan da kurduğu/ortak olduğu Ģirket taģıtları ile yapmıģ olduğu her taģıma karģılığı alınacak 4 adet ödül belgesinden 3 adedi firmaya tahsis edilir, 1 adedi ise genel kullanıma açılır. Bu taģıt yüklemelerine ait listeler, üyesi bulunduğu sektör kuruluģları kanalıyla veya doğrudan firma tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. c) TaĢımacılara tahsis edilen ödül (bonus) belgelerinin kullanılması tüm kısıtlamalardan muaftır. d) Firmalar, adına tahsis edilen ödül ( bonus) belgelerini tahsis tarihinden itibaren 4 ay içinde kullanmak zorundadırlar. 4 ay içinde kullanılmayan ödül (bonus) belge hakları kaybedilmiģ sayılarak genel kullanıma açılır. e) Ödül (bonus) belgeleri firma yetkililerince imzalanmıģ bu konudaki yazılı muvaffakatnamenin ilgili dağıtım bürosuna verilmesi halinde baģka firmalara ait taģıtlara da kullandırılabilir. f) Ġhraç kapsamında Kazakistan a veya Kazakistan üzerinden gönderilen geçici plakalı taģıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere talep etmeleri halinde sadece ödül belgesi tahsis edilir. Madde 16: Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, Ġsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Ġngiltere, Lüksemburg, Ġsviçre ve Ġrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan TaĢımalar: A-Dağıtım Usulü

16 1) Temin edilen geçiģ belgelerinden, Romanya ve Macaristan ücretsiz geçiģ belgeleri ile Belçika hariç, dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. 2) Tek giriģli Belçika ve Hollanda geçiģ belgelerinin %50 si Ocak ayında, %50 si ise Temmuz ayında genel kullanıma açılır. B-Özel ġartlar 1) Yukarıdaki ülkelere yük almak üzere boģ çıkıģ yapacak taģıtlara; - Macaristan ücretsiz geçiģ belgeleri, - Romanya, Avusturya, Ġsveç, Belçika, Fransa, Ġspanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti geçiģ belgeleri tahsis edilmez. 2) Çek Cumhuriyeti geçiģ belgelerinden ikili/transit geçiģ belgeleri sadece transit taģımalara tahsis edilir. 3) Romanya transit ücretsiz geçiģ belgeleri Romanya dan transit geçecek taģıtlar için ikiģer aylık dönemler halinde transit geçiģ belgesi kullanıma açılır. Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılır. Dönem içinde açılacak belgenin tükenmesi halinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmaz, yükün cinsine bakılmaksızın fuar, sergi ve ev eģyası taģımaları ile ihraç kaydıyla gönderilen taģıtlara saat ücretli belgeler kullandırılır. 4) Macaristan ücretsiz geçiģ belgelerinin; a) %63 ü Yönergenin 8 inci maddesinin B.1 fıkrasında tanımlanan yaģ meyve, sebze, canlı çiçek yüklü taģıtlar ile Sağlık sertifikasında belirli bir sabit sıcaklıkta taģınmasının gerektiği belirtilen bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taģıtlara 2 Ģer aylık partiler halinde tahsis edilir. b) % 37 si Macaristan, Çek Cum., Slovakya, Polonya ve Polonya dan transit geçmek Ģartıyla Ġsveç, Norveç, Finlandiya ve Ada Danimarka ya taģıma yapacak taģıtlara 2 Ģer aylık partiler halinde tahsis edilir. Ada Danimarka ya yönelik taģımalarda gümrük beyannamesi ile TIR karnesi manifestosunun 12. Bölümündeki boģaltma gümrük idaresinin Ada Danimarka olarak belirtilmesi zorunludur. c) Macaristan, Çek Cum., Slovakya, Polonya ve Polonya dan transit geçmek Ģartıyla Ġsveç, Norveç, Finlandiya ve Ada Danimarka ya parsiyel yük götürecek taģıtların en az 10 ton ( Mobilya ve tekstilde 5 ton) yüklü olması halinde, taģınan yükün cinsine bakılmaksızın Macaristan ücretsiz belgesi verilir. d) Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılacaktır. Dönem içinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmaz. 5) Macaristan tren hattını kullanan taģımacılara, 6 tek yön tren kullanımı karģılığında bir adet Macaristan ücretsiz geçiģ belgesi tahsis edilir. Madde 17: Çok GiriĢli GeçiĢ Belgelerinin Dağıtımı A-Dağıtım Usulü 1) Almanya, Fransa ve Portekiz e ait çok giriģli belgelerin tamamı bu ülkelere bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapmıģ oldukları toplam sefer sayısının ülkelere ait belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça tahsis edilir.

17 2) Belçika ve Hollanda ikili/transit çok giriģli geçiģ belgeleri; a. Belçika belgelerinin %70 i Belçika, Ġngiltere ve Ġrlanda ya, Hollanda belgelerinin %70 i ise Hollanda ya bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının ülkelere ait yukarıda belirtilen oranda dağıtımı yapılacak belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak, b. Hollanda 3.ülke çok giriģli geçiģ belgelerinin %70 i bir önceki yılın ilk 11 ayında dağıtılan toplam Hollanda 3.ülke belge sayısının, dağıtımı yapılacak 3.ülke belge sayısına bölünerek, Bakanlıkça tahsis edilir. c. Bakanlık tarafından tahsis edilen Almanya, Fransa ve Portekiz e ait çok giriģli belgelerin tamamı ile Belçika ve Hollanda çok giriģli geçiģ belgelerinin %70 lik kısmına ait çok giriģli belgelerin listesi her yıl 15- Ocak tarihinde Bakanlığın internet adresinde ( kugm.gov.tr) yayımlanır. d. Bakanlık tarafından %70 oranında tahsis edilen Belçika ve Hollanda çok giriģli geçiģ belgeleri dıģındaki %30 luk belgenin yarısı (%15), adına belge tahsisi yapılamayan ve bu ülkelere ikili, transit ve 3.ülke taģıması yapacağını belgeleyen firmalara talep etmeleri halinde TOBB tarafından tahsis edilir. Diğer kalan %15 lik kısım ise, Bakanlığın yapacağı değerlendirmelere göre tahsis edilir. e. Adına çok giriģli geçiģ belgesi tahsis edilip, yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde belgelerini teslim almayan firmalar tahsis hakkını kaybetmiģ sayılır. f. Bakanlık tarafından tahsis edilen çok giriģli belgelerin dağıtımı TOBB ce ilgili dağıtım bürolarınca yapılır. B-Özel ġartlar 1.Belçika ve Hollanda çok giriģli geçiģ belgeleri firmaların, yetki belgesinde özmal çekici olarak kayıtlı taģıt sayısını en fazla 2/3 oranını geçmeyecek Ģekilde tahsis edilir. 2.Fransa, Almanya ve Portekiz çok giriģli geçiģ belgelerinin, zayi edilmesi durumunda, yerine yeni çok giriģli geçiģ belgesi tahsis edilmez. 3.Almanya, Fransa ve Portekiz çok giriģli geçiģ belgelerinden artan belge olduğu takdirde kalan belgeler sıralamada en yüksek puan alan firmadan baģlamak üzere turlar halinde sırayla tahsis edilir.

18 Avusturya Arnavutluk Almanya VARIġ ÜLKESĠ İZLENECEK GÜZERGAHLAR HAT NO ÇIKIġ KAPISI VE DAĞITIM BÜROSU ĠZLENECEK GÜZERGAH D1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya D2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya D3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya D4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Polonya - Almanya D5 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya - Almanya D6 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya D7 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya D8 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya D9 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya D10 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya D11 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Polonya - Almanya D12 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya D13 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya D14 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya D15 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Ukrayna - Polonya - Almanya AL1 Ġpsala Yunanistan - Arnavutluk AL2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Makedonya - Arnavutluk AL3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Arnavutluk AL4 ÇeĢme veya Dikili Yunanistan - Arnavutluk A1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya A2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya A3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya A4 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya A5 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya A6 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya A7 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Macaristan - Avusturya Azerbaycan AZ1 Gürbulak Ġran - Azerbaycan AZ2 Sarp veya Türkgözü Gürcistan - Azerbaycan

19 Belçika AZ3 Rize veya Trabzon Gürcistan - Azerbaycan Belarus BY1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Belarus BY2 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Belarus BY3 HaydarpaĢa Köstence/Romanya - Ukrayna - Belarus B1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Belçika B2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya - Belçika B3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Belçika B4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Polonya - Almanya - Belçika B5 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya - Almanya - Belçika B6 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya - Belçika B7 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya - Belçika B8 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya-Belçika B9 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya-Belçika B10 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Belçika B11 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Polonya - Almanya - Belçika B12 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Belçika B13 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya - Belçika B14 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Belçika B15 HaydarpaĢa Köstence/- Romanya - Ukrayna - Polonya - Almanya - Belçika Bosna-Hersek BIH1 Ġpsala Yunanistan - Arnavutluk - Karadağ - Bosna Hersek BIH2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Bosna Hersek BIH3 Kapıkule ve Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan Hırvatistan - Bosna Hersek BIH4 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Bosna Hersek BIH5 ÇeĢme veya Dikili Yunanistan - Arnavutluk - Karadağ - Bosna Hersek Bulgaristan BG1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan Çek Cum. CZ1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. CZ2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. CZ3 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Çek Cum. CZ4 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum.

20 Fas Estonya Danimarka DK1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Danimarka DK2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Danimarka DK3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Polonya - Danimarka DK4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya - Almanya - Danimarka DK5 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya - Danimarka DK6 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya - Danimarka DK7 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Danimarka DK8 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Polonya - Danimarka DK9 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Danimarka DK10 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Polonya - Almanya - Danimarka DK11 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Polonya - Danimarka DK12 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Danimarka DK13 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Danimarka DK14 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Ukrayna - Polonya - Danimarka EST1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Belarus - Letonya - Estonya EST2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Polonya - Litvanya - Letonya - Estonya EST3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Rusya - Estonya EST4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya-Letonya-Estonya EST5 Zonguldak Ukrayna-Polonya-Letonya-Litvanya-Estonya EST6 Samsun veya Trabzon veya Zonguldak Rusya - Estonya EST7 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Belarus - Letonya - Estonya EST8 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Rusya - Estonya EST9 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Ukrayna - Belarus - Letonya - Estonya EST10 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Ukrayna - Polonya - Litvanya - Letonya - Estonya EST11 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Ukrayna - Rusya - Estonya EST12 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Macaristan-Slovakya-Polonya-Litvanya-Letonya-Estonya FA1 Ġpsala Yunanistan - Ġtalya - Fransa - Ġspanya-Fas FA2 Ġpsala Yunanistan - Ġtalya - Ġspanya-Fas FA3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa - Ġspanya-Fas FA4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya - Almanya - Fransa - Ġspanya-Fas FA5 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa - Ġspanya-Fas

21 Fransa Finlandiya FA6 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Fransa - Ġspanya-Fas FA7 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Fransa - Ġspanya -Fas FA8 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Ġspanya -Fas FA9 ÇeĢme veya Dikili Yunanistan - Ġtalya - Fransa - Ġspanya-Fas FA10 ÇeĢme veya Dikili Yunanistan - Ġtalya - Ġspanya-Fas FA11 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa - Ġspanya-Fas FIN1 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Ġsveç - Finlandiya FIN2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Ġsveç - Finlandiya FIN3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Finlandiya FIN4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Polonya - Litvanya - Letonya - Estonya - Finlandiya FIN5 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Ġsveç-Finlandiya FIN6 Ġpsala Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Polonya-Almanya-Ġsveç-Finlandiya FIN7 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Danimarka - Ġsveç - Finlandiya FIN8 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Finlandiya FIN9 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Polonya - Ġsveç - Finlandiya FIN10 Samsun veya Trabzon veya Zonguldak Rusya - Belarus - Litvanya - Letonya - Estonya - Finlandiya FIN11 Samsun veya Trabzon veya Zonguldak Rusya - Finlandiya FIN12 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Rusya - Finlandiya FIN13 Zonguldak veya Samsun Ukrayna - Belarus - Rusya - Finlandiya FIN14 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya - Ġsveç - Finlandiya FIN15 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Ġsveç - Finlandiya FIN16 HaydarpaĢa Köstence / Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Finlandiya F1 Ġpsala Yunanistan - Ġtalya - Fransa F2 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa F3 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya - Almanya - Fransa F4 Kapıkule veya Hamzabeyli Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa F5 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Avusturya - Almanya - Fransa F6 Pendik veya Ambarlı veya ÇeĢme veya Mersin Ġtalya - Fransa F7 ÇeĢme veya Dikili Yunanistan - Ġtalya - Fransa F8 HaydarpaĢa Köstence/ Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya - Fransa Gürcistan GE1 Sarp veya Türkgözü Gürcistan

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı :74428289-120.01.04 S 03-05 Konu :Geçiş belgeleri. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ

GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ 1 2 Ulaşım Koridorları 3 4 GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı

Detaylı

Kara ihracat süreci ilk olarak müşterinin nakliye için rezervasyon yaptırması ile başlar. İhracatçı firma ilgili müşteri temsilcisi ile görüşüp

Kara ihracat süreci ilk olarak müşterinin nakliye için rezervasyon yaptırması ile başlar. İhracatçı firma ilgili müşteri temsilcisi ile görüşüp 1 Kara ihracat süreci ilk olarak müşterinin nakliye için rezervasyon yaptırması ile başlar. İhracatçı firma ilgili müşteri temsilcisi ile görüşüp rezervasyon ister ve rezervasyon alınır. İlgili müşteri

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Amaç : BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı Türkiye nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) üyesi ülkeler arasında

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ 1 NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:0 212 225 68 78 Faks: 0212 225 62 52 www.nexiaturkey.com.tr 2

Detaylı

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir.

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir. TRANSĠT EL KĠTABI Önsöz El kitabının amacı transit usulünün nasıl çalıģtığının ve çeģitli katılımcıların rollerinin daha iyi anlaģılmasını geliģtirecek bir araç sağlamaktır. Ayrıca transit düzenlemelerinin

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; TEMSAN lüğü nün yurt içi ve yurt dıģı harcırah ödemelerinin etkili, ekonomik, süresinde

Detaylı

Merkez / AMASYA ç) İhalenin yapılacağı adres: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler

Merkez / AMASYA ç) İhalenin yapılacağı adres: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı B.K.K. eki esaslarının 20 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine

Detaylı

01/01/2011-31/12/2011 Tarihleri Arasında 77.125 Öğün Yemek PiĢirme ve Dağıtım ĠĢlerinin Yapılması ĠĢi

01/01/2011-31/12/2011 Tarihleri Arasında 77.125 Öğün Yemek PiĢirme ve Dağıtım ĠĢlerinin Yapılması ĠĢi AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN YEMEK PĠġĠRME VE DAĞITIM ĠġLERĠNĠN YAPILMASI ĠġĠ HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALİ YILI PAZARLIK USUSLÜ İLE 103 KALEM TIBBİ CİHAZ (SARF) MALZEMESİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ÖZEL MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜ KURSLARINDAKĠ UYGULAMALAR ĠLE SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI 12/07/2002 tarih ve 55950 sayılı Makam Oluru

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.0.10.07.01/01-031/ 368 Konu : YurtdıĢı borçlanma ve tahsis iģlemleri 08/06/2011 G E N E LG E 2011 /48 BaĢkanlık

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 15/5/2009 GENELGE (2009/62)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 15/5/2009 GENELGE (2009/62) GENELGE (2009/62) Gümrük Kanununun 84 ila 92 inci maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 230 ila 270 inci maddeleri çerçevesinde transit rejimi hükümlerinin uygulanmasında aşağıda yer alan hususlar dikkate

Detaylı

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Mahsup Rehberi Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN 2014 www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Rehber hazırlanırken 09.05.2014 tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuattan yararlanılmıştır. Mevzuatta ve Uygulamalarda oluşacak

Detaylı

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. TEBLİĞ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından: ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN ĠTHALATINA DAĠR DIġ TĠCARETTE STANDARDĠZASYON TEBLĠĞĠ Tebliğ No: (2009/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, asgari kapasiteyi kaybedecek şekilde taşıt düşümü yapılamaz.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, asgari kapasiteyi kaybedecek şekilde taşıt düşümü yapılamaz. ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ SAYI : 424 05 Şubat 2010 Cuma HAFTALIK BÜLTEN Yola Elverişlilik Muayenelerine İlişkin Önemli Gelişme Bilindiği üzere, yola elverişlilik belgesini almak isteyen araçlar

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 Amaç Madde 1- (DeğiĢik:RG-18/03/2004-25406) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI 29/01/2013 KĠTAPÇIK TÜRÜ

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI 29/01/2013 KĠTAPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI 29/01/2013 KĠTAPÇIK TÜRÜ A ADAYIN ADI VE SOYADI: BAġLAYINIZ DENĠLMEDEN SORU KĠTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM 1 2 1. BÖLÜM AVRUPA KONSEYĠ VE ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ I.AVRUPA KONSEYĠ 1.KURULUġU VE FAALĠYETLERĠ Avrupa Konseyi'nin oluģturulması fikri, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan

Detaylı

YERĠ :Bandırma Belediyesi TARĠHĠ :04/03/2011 SAATI :10.00 ĠHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DĠZĠ PUSULASI

YERĠ :Bandırma Belediyesi TARĠHĠ :04/03/2011 SAATI :10.00 ĠHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DĠZĠ PUSULASI ĠHALESĠ YAPILACAK ĠġĠN ADI : FĠDAN ALIMI ĠKN. : 2011/ 28575 YERĠ :Bandırma Belediyesi TARĠHĠ :04/03/2011 SAATI :10.00 ĠHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu a)ġdari ġartname, b)teknik ġartname c)sözleģme

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ĠçiĢleri, Bayındırlık ve Ġskan ve UlaĢtırma Bakanlıklarından KARAYOLLARI TRA FĠK YÖNETMELĠĞĠ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer)

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK Sektörel AraĢtırmalar Serisi - 3 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayan: Muhammed RaĢid ÜNAL Uzman T.C. Fırat Kalkınma Ajansı Temmuz 2011, Malatya 1 Bu raporun her türlü yayın hakkı

Detaylı

Ġncelemesiz nakden iade alt limit tutarı 200 TL den 5.000,00 TL ye çıkarılmıģtır.

Ġncelemesiz nakden iade alt limit tutarı 200 TL den 5.000,00 TL ye çıkarılmıģtır. Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32 14 E-mail : info@roedl.com.tr

Detaylı