Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRK HAMAM KÜLTÜRÜNÜN SPA & WELLNESS MEKÂNLARININ TASARIMINA ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRK HAMAM KÜLTÜRÜNÜN SPA & WELLNESS MEKÂNLARININ TASARIMINA ETKİLERİ"

Transkript

1 ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRK HAMAM KÜLTÜRÜNÜN SPA & WELLNESS MEKÂNLARININ TASARIMINA ETKİLERİ INFLUENCE OF TURKISH BATH CULTURE ON THE DESIGN OF SPA & WELLNESS VENUES Banu APAYDIN BAŞA Özet: Tarih boyunca tüm kültürlerde olduğu gibi insanın yaşam biçimini belirleyici öğelerden biri su olmuştur. Günümüze kadar gelen en önemli su yapılarından olan Türk hamamları Türk banyosunun Anadolu hamam kültürü ile biraya gelmesinden ortaya çıkan bir yapı türüdür. Yıkanma eyleminin yanı sıra sosyalleşme mekânları da olan hamamlar artık farklı tanımlanmaktadır. Sürekli değişim içerisinde olan modern insan hem sağlığını korumak için hem de en etkin tedavilere ulaşmak için küreselleşen dünyada küreselleşen sağlık hizmetlerine ulaşmak istemektedir. Sağlıklı olmak kavramı yalnızca fiziksel olarak değil aynı zamanda ruhsal ve sosyokültürel olarak ta tanımlanmaktadır. Bu değişen sağlık paradigması Spa & wellness kavramını yaratmaktadır. Spa & wellness merkezleri, Romalılardan bugüne kadar uygulanan su terapilerine verilen isimdir. 207 Bu gelişim ve değişimin ana nedeni, günümüzde sağlıklı yaşama verilen önemin artmasıyla paralel olarak sauna-buhar-su sistemlerinin tıbbi desteleyici ve tamamlayıcı unsur olarak ön plana çıkması ve kullanıcı talepleridir. Günümüz insanı modern tıptaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere yalnızca sağlık ve tedavi amaçlı değil güzellik ve genç kalmak için de ulaşmak istemektedir. Bu istek sağlık turizmini dünyada yeni bir turistik eğilim olarak önemli kılmaktadır. Bu nedenle Spa & wellness merkezlerinin doğru işleyebilmesi için mekânsal oluşumları üzerinde durulmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada Türk hamamlarının günümüz Spa & wellness mekânlarına etkileri ortaya konmuştur. Bu etkilerin neler olduğunu görmek için öncelikle Türk hamam kültürü ve Türk hamamının iç mekân özelikleri incelenmiştir. Daha sonra Spa & wellness kavramları ve tasarım özellikleri araştırılmıştır. Son olarak, bu incelemeler doğrultusunda Türk hamamlarının Spa & wellness merkezleri ile mekânsal etkileşimleri değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Türk Hamamı, Türk Hamamının İç Mekân Özellikleri, Spa & wellness Kavramı, Spa & Wellness Tasarım Kriterleri. Yard. Doç. Dr., Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık Bölümü - İstanbul

2 Banu Apaydın Başa Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri Influence of Turkish Bath Culture on the Design of Spa & Wellness Venues 208 Abstract: Throughout the history, water has been one of the main determinants of the human lifestyle in every culture. Turkish baths, which are among the most important extant water structures, are the products of a building type that appeared with the merger of Turkish bathing culture with the Anatolian bathing culture. At present, Turkish baths are defined in a different way as the venues for socializing in addition to bathing. In continuous change, modern man desires to reach global health services in the globalizing world in order to both protect his wellness and obtain the most effective treatment. In addition to its physical implications, the concept of wellness also refers to emotional and socio-cultural well-being. This changing paradigm of wellness has created the concept of Spa & wellness. Spa & wellness center is the name given to water therapies that have been applied since the Romans. The main reason of this development and change is the prominence of saunavapor-water systems as supporting and complementary elements to medicine and the demands of the users in this regard. The man of the present time desires to reach the scientific and technological developments in modern science not only for health and treatment services, but also for beauty and to stay young. This desire has turned health tourism into an important tourism trend in the world. Therefore, spatial formations must be dwelled on for Spa & wellness centers to function properly. This study outlines the influences of traditional Turkish baths on the design of the present time Spa & wellness venues. In order to identify these influences, initially the Turkish bath culture and the interior characteristics of Turkish bath are examined. Then, Spa & wellness concept and design criteria are searched. Finally, in accordance with these examinations, the spatial interactions of the traditional Turkish baths with Spa & wellness centers are evaluated. Keywords: Turkish Bath, Interior Characteristics of Turkish Bath, Spa & wellness Concept, Spa & Wellness Design Criteria. Giriş: Yaşam kaynağımız su tarih boyunca tüm kültürlerde olduğu gibi insanın yaşam biçimini belirleyici bir unsur olmuştur. Vazgeçilmez bir değer olan su, beden temizliği içinde önemlidir. Yıkanma eylemi, hem beden temizliği hem de ruhu arındırma olarak tanımlanabilir. İnsanların temizlik, sağlık, inanç gibi nedenlerle suyla olan ilişkisi, yıkanmak için yeni yapılar inşa etme ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Tarihte bu amaçla inşa edilmiş yapı izlerine Hindistan, eski Mısır, Antik Ege ve Yunan uygarlıklarında rastlanmaktadır. Yıkanma özellikle Antik Yunan döneminde önem kazanmış, bu dönemin insanları suyu bedeni temizleyen, aynı zamanda ruhu rahatlatan, dinlendiren bir araç olarak kullanmışlardır. Hamam yapıları, Roma İmparatorluğu döneminde tanınmaya başlamış,

3 ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ancak Türkler tarafından toplumsal yaşamın önemli bir merkezi haline gelmiştir. 1. Türklerde Hamam Kültürü: Hamam kültürü Türklerle özdeşleşmiştir. Bu yüzden hamam denince ilk akla gelen Türkler, Türkiye denince de ilk akla gelen yapı türleri Türk hamamlarıdır. Türk hamamı XV. yüzyılın ortalarında geleneksel Türk banyosunun Anadolu nun hamam kültürü ile bir araya gelmesinden ortaya çıkan bir yapı türüdür. Hamamlar içe dönük yaşayan Osmanlı toplumunun bir nevi sosyalleştiği alanlardır. İnsanların yıkanma, temizlenme, tedavi amaçlı kullanımlarının yanı sıra kız beğenme, gelin, güvey hamamı gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı aynı zamanda eğlence mekânlarıydı. Hamam kelimesi, Arapçada ısıtmak, sıcak olmak anlamındaki hamam kökünden türetilmiştir. Sözlük anlamı ısıtılan yer demek olan sözcük, insanların temizlenme ve yıkanma ihtiyaçlarını karşılayan yapıların genel adı olarak kullanılmaktadır (Savaş, 2007: 9). Türk Hamamı; dört yanı çevrilmiş işlemeli duvarlar ve kubbeli yapısıyla sadece temizlenmek için yıkanılan bir yer değil, aynı zamanda toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası olup, tellağı, natırı, külhanbeyi ile yaşayan ve kuşaklar boyu aktarılan bir kültürün simgesidir (Göker, 2009: 7). Genel hamamların çoğu gündüz kadınlara ayrılmaktaydı. Hem kadın hem de erkekler için ayrı bölümlerden oluşan "çifte hamamlar"ın, kadınlar bölümünün kapısı yan sokağa açılmakta ve rahatlıkla girilip çıkılabilmekteydi. Mahallelerde sadece kadınlar için olan hamamlara "avret", çarşıda erkekler için olanlara da "rical hamamı" denmekteydi. Osmanlı toplumunda özellikle kadınların toplandığı, sohbetlerin ve eğlencelerin yaşandığı, güzelleştikleri, erkek annelerinin oğullarına kız beğendiği güncel olaylardan haberdar oldukları mekânlar olan hamamlar, sadece mimarisi ve temizlenmek için değil gelenekleri ile de farklı bir önem taşımaktadır. Hamamlar, Osmanlı döneminde ev dışı yaşamı kısıtlı olan kadının dışarı çıkması ve eğlenmesi için aracı olmuştur. Bu bağlamda hamamın sefasını süren en çok kadınlar olmuştur. Yirmi kişilik gruplar halinde haftada en az bir defa toplanıp hamama gidilmekteydi. Sabah erken saatlerde gidilen hamamdan akşam saatlerinde dönülmekteydi. Hamamlara gidiş amacı öncelikli olarak dinen temizlenmek olup, bunun yanında güzelleşmek, sohbet etmek için de gidilen yerlerdi. Burada kadınlar vücutlarına bakım yapmakta, keselenip ovalanmakta, saç ve ayak bakımı yapmaktaydılar. Kimi saçlarına kına yakar, uzun uzun tarar ve örerlerdi. Bu uygulamalar için bütün bir gün hamamda geçirilmekteydi. (Bozok, 2006: 70) Hamam deyince ilk akla gelen kurna, musluk ve göbek taşıdır. Hamam tası, sabun ve sabunluklar, kese, lif, havlu, peştamal, takunya veya nalın, 209

4 Banu Apaydın Başa Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri Influence of Turkish Bath Culture on the Design of Spa & Wellness Venues 210 ponza taşı, hamam otu, şerbetlikler, gülabdanlar ve buhurdanlar ise, hamamı hamam yapan diğer aksesuarlardır. Hamam göreneklerine hem müşteriler, hem de hamam çalışanları uyar. Hamama adım attığınız andan çıkışa kadar, kullanacağınız malzemelerden kullanma yöntemlerine, hatta bu malzemelerin nereye nasıl konulacağına kadar her şey belirlenmiştir. Saray hamamlarında da bu geleneklere göre hareket edilirdi. Tellaklar tüm Osmanlı dönemi boyunca fula denilen siyah ipekten peştamal giyerlerdi (Göker, 2009: 10). Hamam kültürünün en önemli özelliği sağlık mekânları olmasıdır. Uzun süre kalmamak koşuluyla, hamamda sıcak su ve sabunla yapılan temizlik kişiyi rahatlatır. Aynı zamanda terleyen vücudun keselenmesi de kan dolaşımını hızlandırıp zindelik ve yeniden doğmuşluk hissi verir. Ancak önemli sağlık sorunları olan kişilerin sıcak soğuk ilişkisinden dolayı hamamda fazla kalmaları sakıncalı olabilmektedir. Soğuk algınlığına, solunum yollarına, damar sertliğine, böbrek, deri, akciğer ve hastalıklarına iyi geldiği tıbben ispatlanan hamamların ruh ve sinir sağlığına olumlu etkileri de bilinmektedir. Hamamlarda sıcak banyo alındıktan sonra, vücudun ılıktan soğuğa alıştırılması gereklidir. 2. Türk Hamamının İç Mekân Özellikleri: Türk hamamları, ısıtma sistemleri aynı olmasına rağmen Roma hamamlarından farklı mimari özelliklere sahiptir. Hamam mekânlarını biçimlendiren temel farklardan biri Türklerde İslam dini gereği temizliğin ancak akarsuda yapılabileceği inancıdır. Bu nedenle Türk hamamında soğuk ve sıcak su havuzları bulunmamaktadır. Diğer bir fark ise, Türk hamamlarının hiçbir zaman Roma hamamının açık ve kapalı alanları kadar büyük yapılmamış olmasıdır. Türk hamamları iç mekân düzenlenmesi 4 ana bölümden oluşmaktadır, (bk. Şekil 1) Soyunma bölümü Soğukluk bölümü (Ilıklık) Sıcaklık bölümü a. Halvet hücreleri Isıtma Bölümü (Külhan)

5 ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks Şekil 1: Türk hamamları iç mekân düzenlenmesi Türk Mimarisi nde hamamlar incelendiğinde sıcaklıklarının düzenine göre başlıca 6 çeşit hamam tespit edilmiştir. Yukarıda görülen plan mekânsal açıdan diğer hamamlarla aynı biçimsel yerleşimleri farklı bir örnektir Soyunma Bölümü: Soyunmalık, hamamın ilk bölümüdür. Camegah da denilen soyunma bölümü, soyunma ve kabul işlemlerinin yapıldığı mekândır. Osmanlı Hamamları nda soyunmalık, kare veya kareye yakın dikdörtgen planlı yapıdır. Etrafında cm yükseklikte, cm genişlikte taştan veya ahşaptan bir seki vardır. Bu sekinin üzerinde ise soyunma hacimleri yer alır. Bu sedirlerin altında nalınları koymak için nişler vardır (Resim 1). Girişin kenarında hamamcıya ait bir hücre bulunur (Aru, 1949). 211 Resim 1: Seki ve nişler-ayasofya Hamamı (Savaş, 2007: 21) Mekânın ortasına genellikle mermerden fıskiyeli bir havuz yapılmıştır. Döşemeleri mermerdir. Ahşap sütunların taşıdığı, ahşap merdivenle çıkılan,

6 Banu Apaydın Başa Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri Influence of Turkish Bath Culture on the Design of Spa & Wellness Venues 212 Şirvan adı verilen galeri katı olan örnekler de vardır (Seçkin, 1980). Camekânın bir köşesinde kahve ocağı ve içme suyu çeşmesi yer alır Soğukluk Bölümü (Ilıklık): Hamam kısmına soğukluktan geçilerek girilir. Genellikle sıcaklığa geçmeden önce ve sıcaklıkta yıkanma işleminden sonra vücudun sıcağa ve soğuğa alışması için kullanılan mekândır. Soğukluk, soyunmalık duvarına yapışık, bu duvarı kendine uzun kenar alan dikdörtgen formunda tasarlanmış, kubbe veya tonoz ile örtülmüştür. Sıcak suyu olan, ısıtılan bir mekândır. Duvar kenarlarında mermer sekiler ve tahtadan oturma yerleri vardır (Orhan, 2003) Sıcaklık Bölümü: Sıcaklık, iki kısma ayrılabilir. İlk kısım olan tekil yıkanma hücreleri, mekânın köşelerinde, küçük hücreler şeklinde, kapıları olmayan halvet adı verilen hacimlerdir. İkinci kısım ise bu hücreler arasında kalan genel yıkanma nişleridir. Sıcaklık, külhana en yakın hacim olması nedeniyle binanın en sıcak mekânıdır (Aru, 1949). Sıcaklık bölümünde Kurna başı denilen herkesin teker teker yıkandığı yerler bulunur. Bir de hamamın merkezinde göbek taşı bulunur. Çeşitli geometrik şekillerde olabilen göbek taşı, hamamın mermer kaplı zemininden 40 cm kadar yüksektedir. Işık, ılıklıkta olduğu gibi, kubbe veya kubbeler üzerinde bırakılmış deliklerden içeri girer (Resim 2). Resim 2: Afyon Sultandağı Yeşilçiftlik Belediye Hamamı- Sıcaklık bölümünden kurna başı, kare şeklinde göbek taşı ve 4 adet halvet hücresinden birinin girişi ve kubbe görünüşü. (Banu Apaydın Başa fotoğraf arşivi, 2009)

7 ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks Halvetlerde ve halvetler arasında kalan genel yıkanma yerlerinde, duvarlar boyunca uzanan15 20 cm yükseklikte, cm genişliğinde mermer sekiler bulunur. Bu seki üzerine aralıklarla kurnalar yerleştirilir. Duvarların içinden geçirilen kurşun borularla, hem soğuk hem de sıcak su kurnalara getirilir. Setlerin kenarı boyunca döşemede bulunan açık dereler vasıtası ile kirli su tuvaletlere götürülür. Sıcaklığın duvarları tamamen ya da kısmen mermer kaplıdır (Anabritannica, 1988) Isıtma Bölümü (Külhan): Hamamın altında olup burada ateş yanar. Ateşten yükselen alev ve duman, mermer zeminin altındaki özel yollardan, duvar içlerinden geçer, tüteklik adı verilen bacadan çıkar. Külhandaki ocağın üzerinde sıcak su kazanı, onun da üzerinde soğuk su deposu bulunur. Ocağın dip kısmındaki birkaç kanal, hamamın yıkanma yerinin ortasındaki göbek taşının altına kadar uzanır. Ocakta yanan odunların tesirli alev ve dumanları, bu kanallardan göbek taşının altına gider. Bu taşın altındaki karanlık yer çok ısındığından buraya cehennem denir (http://tr.wikipedia.org/wiki/hamam, Erişim Tarihi ) (bk. Şekil 2) Spa & Wellness Kavramı: Şekil 2: Külhan Tesisatı (Aru, 1949) Su ile gelen iyilik/sağlık anlamına gelen ve Latince Salus Per Aquam teriminin baş harflerinden oluşan SPA terimi 19. yüzyılın ilk başlarında suyu içerek ve/veya sıcak, soğuk ve farklı biçimlerde (akıtma, damlama, duşlama, püskürtme gibi) uygulanarak kullanılması sonucunda iyileşme, suyun kullanımından gelen sağlık ve su yoluyla kazanılan dinlenme ve ferahlama duygularının edinildiği bütünleyici tedavi anlamında kullanılmaktadır. (http://www.havuzsauna.com/detay.asp?y=833 E. T: )

8 Banu Apaydın Başa Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri Influence of Turkish Bath Culture on the Design of Spa & Wellness Venues 214 Wellness kelimesi ise akıl, vücut, ruh ve ilişkilerde zinde olmayı ifade etmektedir. Bu kapsamda insanın kendisini ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak iyi ve zinde hissetmesini sağlayan her türlü masaj, cilt bakımı, çamur ve yosun banyoları, küvet bakımları, talassoterapi gibi doğa ve doğal ürünlerle sağlıklı yaşam yöntemleri ile yapılan vücut bakımları wellness kapsamına girmektedir. İngilizce zindelik anlamına gelen wellness ve yaklaşık olarak kaplıca anlamına gelen spa kelimeleri uluslararası tanımlanmış deyimler haline gelmiştir. Spa & wellness merkezleri çoğunlukla lüks otellerin bünyesinde yer almaktadır. Aynı zamanda termal turizmin de yeni bir boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu boyutu içeren yeni oteller inşa edildiği gibi mevcut oteller de, zincir kapsamında Spa & wellness ile ilgili hizmetleri bünyesine almışlardır. Günümüz modern insanının yoğun iş temposu ve yaşam stresi nedeniyle ruhen ve bedenen çok fazla yıpranması, kendilerini daha rahat hissedebilecekleri, tazelenebilecekleri arayışlara itmektedir. Farklı yaşam biçimleri ve imkânlar, farklı spa alternatiflerini de beraberinde getirmektedir. 4. Spa & Wellness Tasarım Kriterleri: Spa & wellness merkezleri çoğunlukla otel bünyelerinde yer almaktadır. Bu nedenle otel tasarımında etkin olan tasarım anlayışı Spa & wellness merkezine de yansır. Spa & wellness hizmetlerinin bileşenlerini temel ve opsiyonel olarak ikiye ayırmak mümkündür. Spa & wellness merkezlerinde temel olarak bulunması gereken mekânlar; Resepsiyon bankosu ve karşılama alanı Bekleme salonu İdari ofisler Erkek ve bayan soyunma odaları Kuru tedavi odaları Islak tedavi odaları Tedavi bekleme odaları Kafe- vitamin bar Opsiyonel mekânlar yani isteğe bağlı mekânlar ise; Meditasyon Alanları Fitness ve aerobik salonları Yüzme havuzları ve su sporları Güzellik Salonu Hizmet alanları (çamaşırhane vb.) Depolama alanlarıdır.

9 ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks Şekil 3 te yer alan işlev şemasında da görüldüğü üzere Spa & wellness merkezlerinde müşteriyi karşılayacak bir kabul yeri ve bekleme salonu bulunmalıdır. Ayrıca bu alana bağlı olarak bir yönetimin ve ön büronun bulunduğu mekân olmalıdır. Bu mekânlar müşteri ile özel ilgilenebilmek adına cam bölücülerle ayrılabilir. Ayrıca müşterinin Spa & wellness merkezi içinde uzun süre geçirebileceği düşünülerek ihtiyacı olabilecek çeşitli hizmetlere de (kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra değerli eşyalarını saklayacağı kasalar, kuaför, vb.) yer verilmelidir. Bekleme salonunda konforlu otuma grupları yer almalıdır. 215 Sekil 3: Etkili Spa planlama standartları. Spa dolaşım ve işlev seması. Bu sema modern spanın temel donatı ve fonksiyonel ilişkilerini göstermektedir. Planlar spanın nihai tasarımı ve çevresinin durumuna göre değişirken, şemadaki gibi yan yana olma durumları etkin spa işleyişi için gereklidir. (Rutes ve Penner den çevrilerek, Güvenç, 2007: 147). Soyunma mekânlarında müşteri için özel dolaplar ve burada kullanabileceği bornoz, terlik, sabun, saç kurutma makinesi vb. içeren servis alanları yer almalıdır. Soyunma odaları iyi aydınlatılmış, havalandırması iyi çalışan, konforlu mekânlar olmalıdır. Islak hacimlerle iç içe olan bu mekânlarda zemin, kaygan olmayan ıslak hacimlere uygun malzeme ile kaplanmalıdır. Bu mekânların yaşlılar ve özürlüler tarafından kullanılabileceği de dikkate alınmalıdır. Özellikle soyunma alanlarında bulunan lavabo ve tuvaletlerde buna göre düzenlemeler yapılmadır. Ayrıca

10 Banu Apaydın Başa Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri Influence of Turkish Bath Culture on the Design of Spa & Wellness Venues 216 soyunma odalarının kadın erkek olarak ayrılması kişilerin rahatlığı açısından daha uygundur. Türk hamamında olduğu gibi bu merkezlerde de kaybedilen su ihtiyacını karşılamak, için su sebilleri ve beslenme için mekânlar bulunmalıdır. Ayrıca bu merkezler sağlık merkezleri olduğu için konuyla ilgili özel mutfaklar yer almalıdır. Tıp, fitness vb. uzmanların yönetiminde, çeşitli sağlık hizmetleri ve bununla ilgili eğitimlerin verilebilmesi için mekânlar bulunmalıdır. Islak hacimlerde nemin yoğun olması nedeniyle atriyumlu mekân tasarımları veya açılabilir çatı ışıklıkları olan tasarımlar gerçekleştirilebilir. Tavanların rutubeti kolaylıkla atabilmesi için hafif bir eğime sahip olması ve iyi bir havalandırma sisteminin kurulması gerekir. Ayrıca bu mekânlarda kullanılacak olan malzeme ve donatılarda ıslak hacimlere uygun olmalı, detay bitişlerinin düzgün olması gereklidir. Hijyeni sağlamak için parlak yüzeyler, çıplak duvarlar, paslanmaz çelik raf ve aksesuarlar, gizli aydınlatma sistemleri, su ve rutubete dayanıklı ahşap malzemelerin, ıslak hacimlerde kullanılması gereklidir. 5. Türk Hamamlarının Spa & wellness Mekânlarına Etkileri: Spa & wellness mekânlarının oluşumları Türk hamamlarının iç mekân özellikleri ile örtüşmektedir. Aralarındaki en büyük fark teknolojik donatılardır. Sanayi devrimi sonrası teknolojinin mimarinin içine girmesiyle, hacim tasarımlarında da değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler, ıslak hacimlerin teknik donanımları (su tesisatı, pis su giderleri, havalandırma, aydınlatma, vs.) ve vitrifiye ürünleri (küvet, lavabo, klozet, bide, duş kabini, vs.), bataryalar, yüzey kaplama malzemeleri (seramik, mozaik, mermer, vs.), elektronik aletlerin ıslak hacimlerde kullanımı yönünde olmuştur, (bk. Şekil 4).

11 ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks Şekil 4: Islak hacimleri spa anlamında zenginleştirilmiş oda çeşitleri, duş mekânı plan ve görünüşü (Güvenç, 2007). Sözü edilen değişimleri mekânsal açıdan ele alacak olursak; Türk hamamında bir arada olan kabul işlemlerinin ve soyunmanın olduğu camegah bölümünün Spa & wellness mekânlarında kabul yeri ve ondan sonra gelen soyunma bölümü olarak birbirinden ayrıldığını, sıcaklık bölümünün ise sauna, buhar odası gibi farklı sıcaklık ve nem oranlarına sahip odalar olarak yer aldığını görebiliriz. Ayrıca spa bünyesinde hamam, opsiyonel olarak sauna, buhar odası gibi oda olarak korunmuştur. Hamamlarda bulunan halvet hücrelerinin yerini Spa & wellness merkezlerinde, saunalar, buhar odaları, tepidarium, caldarium, laconium ve kar odaları gibi farklı sıcaklık ve nem oranlarındaki kuru ve ıslak odalar almıştır. Ayrıca güzellik banyoları ve yüzme havuzu, duş sistemlerinin bulunduğu mekânlar yer almaktadır. Hijyeni sağlamak için parlak yüzeyler, çıplak duvarlar, paslanmaz çelik raf ve aksesuarlar, gizli aydınlatma sistemleri, su ve rutubete dayanıklı ahşap malzemeler ile hamamların yerini alan Spa & wellness günümüz teknolojisine uygun hale getirilmektedir (Göker, 2009: 11). Türk hamamlarında duvar ve zeminlerde mermer kaplı yüzeyler kullanılırken günümüz Spa & wellness mekânlarında çeşitli boyutlarda ve renk ile desen seçenekleriyle seramik ve fayans, ayna, paslanmaz çelik, hatta empriye edilmiş ahşap malzemeler kullanılmaktadır. Teknoloji ile sağlanan ısıtma sistemleri sayesinde istenilen yerde ve istenilen şekilde ısıtma yapılabilmektedir. Hamamlarda bulunan ılıklık denilen mekân Spa & wellness merkezinde bulunan çeşitli odaların her birinde yer almaktadır. 217

12 Banu Apaydın Başa Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri Influence of Turkish Bath Culture on the Design of Spa & Wellness Venues 218 Sonuç: Yaşam kaynağı olan suyun yıkanma eylemi ile hamamlarda hayat bulması ve hamam kültürünün Türklerle özdeşleşmesi gerek kültürel gerekse mimari açıdan oldukça önem taşımaktadır. Ancak gelişen teknolojinin mimarinin içine girmesiyle, akan su ve atık su sistemleri yıkanma kültürünü değiştirmiştir. Yıkanma, temizlenme eylemleri artık mimarinin iç hacimlerinde banyo mekânlarında gerçekleşmeye başlamıştır. Ancak hızlı gelişim sürecinde olduğumuz küreselleşen dünyada suyun sadece temizlenme ve yıkanma amacı ile kullanımının yanı sıra insanın ruhen de zinde kalabilmesi için hem sağlığını koruyup geliştirmek için hem de en yeni ve etkin tedavilere ulaşma isteği hamam kavramını modern Spa & wellness merkezleri ile bütünleştirmiştir. Böylece kültürel değerler olarak varlığını sürdüren Türk hamamları yeniden gündeme gelmiştir. Türk hamamları artık opsiyonel yani isteğe bağlı bir mekân olarak spa ve wellness veya termal turizm kavramı içinde yer almaktadır. İç içe olan kavramlar nedeniyle Türk hamamının Spa & wellness mekânlarının tasarımlarına etkilerini ortaya koymak için yapılan bu çalışmada şu sonuçlara varılmıştır: Mekânsal oluşumları kullanım biçimlerinden dolayı aynıdır. Ancak Spa & wellness merkezleri mekânsal oluşumlarının çıkış noktası Türk hamamları olmasına karşın Türk hamamı gibi farklı kültür ve coğrafyaların su kültürlerini de içeren mekânları bünyesinde bulundurmaktadır. Giriş, müşteri karşılama, soyunma mekânları aynı biçimde planlanmaktadır. Hamamlarda yer alan kişisel alanlar saunalar, buhar odaları, tepidarium, caldarium, laconium ve kar odaları gibi farklı sıcaklık ve nem oranlarındaki kuru ve ıslak odalar olarak Spa & wellness merkezlerinde yer almaktadır. Hamam kültüründe bulunan göbek taşında tellak tarafından yapılan masajlarda Spa & wellness merkezlerinde kişilerin istekleri doğrultusunda değişik türlerde masaj tedavi uzmanı tarafından özel mekânlarda yapılmaktadır. Malzeme kullanımı açısından bakıldığında hamamlarda duvar ve zeminlerde mermer kaplı yüzeyler kullanıldığı görülmektedir. Ancak günümüzde Spa & wellness mekânlarında çeşitli boyutlarda ve renk ile desen seçenekleriyle seramik ve fayans, ayna, paslanmaz çelik gibi malzemeler kullanılmaktadır. Ancak Spa & wellness mekânlarında ıslak-kuru odalar yer aldığından her oda ve kabinin, işlemine göre malzeme, renk,

13 ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks sıcaklık, nem, havalandırma, aydınlatma gibi iç mekân donanımlarını içeren farklı özellikleri olmalıdır. Sonuç olarak günümüz yaşam şartları ve teknolojinin getirdiği değişimler nedeniyle Türk hamamları modernize olarak Spa & wellness kavramının içine girmiştir. Artık bu anlamdaki merkezlerin mekânsal oluşumları Türklerde yeni bir eğilim olan Spa & wellness kavramı üzerinden gerçekleşmektedir. Kaynaklar Abbasoğlu, H. (1998). Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Hamam maddesi. C. 2, İstanbul: YEM Yayınları. Anabritannica Genel Kültür Ansiklopedisi. (1988). Hamam maddesi. C. 10, İstanbul: Ana Yayıncılık A.Ş. Aru, Kemal Ahmet. (1949). Türk Hamamları Etüdü, Doçentlik Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi. Asensio, Paco, (2005). Spa & wellness Hotels, teneues. New York Bozok, Düriye. (2006). Türk Hamamı Geleneklerinin Turizmde Uygulanışı. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, (13), s Çevirgen, Aydın. (1996). Termal Kür Merkezlerinin Rekreatif Amaçlı Gelişimi ve Örmek Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı. 219 Erat, Birsen. (1999). Osmanlı Anadolu da Türk Hamam Mimarisi. C. 10, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Eyice, Semavi. (1995). Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi Hamam maddesi. S. 3, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Göker, Müge. (2008). Hamam Kültürünün Günümüz Banyo Tasarımında Yeri, Önemi ve Hıerapolıs Örneği. Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu. 22 Aralık Güvenç, Cemal. (2007). Türkiye deki Termal Turizm Tesislerinin Planlama ve Tasarım İlkelerine İlişkin Bir Model Önerisi (Çanakkale Örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi. F.B.E Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı. Huffadine, Margaret. (2000). Resort Design: Planning, Architecture and Interiors, McGraw Hill Inc., New York A.B.D. Lawson, Fred. (1995). Hotels and Resorts, Planning, Design and Refurbishment. New York. Orhan, Sezer. (2003). Hamam Mimarisi ve Çardaklı Hamam, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi. Özbek, Dilek ve Özbek, Toros. (2008). Jeotermal Kaynakların Sağlık ve Termal Turizme Entegrasyonu. Jeotermal Haber Bülteni, (2-3), s Register, Julie. (2006). Spa Evolution A Brief History of Spas. Rutes, A. Walter ve Penner, Richard H. (2001). Hotel Design Planning and Development, W.E. Norton & Company, New York, A.B.D.

14 Banu Apaydın Başa Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri Influence of Turkish Bath Culture on the Design of Spa & Wellness Venues Savaş, Seden. (2007). İstanbul, Kumkapı-Nişanca Köşklü Hamamı (1887) Araştırması Ve Restorasyon Projesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Seçkin, Nadide. (1980). 19. Yüzyıl İstanbul Saray Hamamları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Devlet Müh. ve Mim. Akademisi. Taşçıoğlu, Tülay. (1998). Türk Hamamı. İstanbul: TTOK Yayınları (E. T: ). (E. T: ). (E. T: ). (E. T: ) (E. T: ). 220

Osmanlıdan Günümüze Hamam Kültürü

Osmanlıdan Günümüze Hamam Kültürü On5yirmi5.com Osmanlıdan Günümüze Hamam Kültürü Türk kültüründe önemli bir yeri var hamamın. Hatta yurt dışında en bilinen kültürel mirasımız desek yeri. Peki hamam kültürü hakkında ne biliyoruz? Yayın

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları Ramada Resort Kazdağları Thermal & Spa, dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Hotel Group a bağlı olup; dağ, deniz ve termali bir arada bulabileceğiniz dünyadaki tek noktadır. Aynı zamanda Türkiye de

Detaylı

Smarthome, Göletler, Şelaleler, Amf i tiyatro, Doğal yeşil alanlar, Yüzme havuzları, Zengin peysaj, Çocuk oyun alanları Fitness, Tenis, Dinlenme ve

Smarthome, Göletler, Şelaleler, Amf i tiyatro, Doğal yeşil alanlar, Yüzme havuzları, Zengin peysaj, Çocuk oyun alanları Fitness, Tenis, Dinlenme ve Club Romance ile yepyeni bir yaşamın kapıları sizin için aralanıyor. Günün tüm karmaşasını unutun ve kendinizi Club Romance ın konforlu ortamına bırakın.yorgunluk, stres, şehrin tüm karmaşası dışarıda

Detaylı

42 I MİMARİ I HAMAMLAR. Hamamlar. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

42 I MİMARİ I HAMAMLAR. Hamamlar. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 42 I MİMARİ I HAMAMLAR Hamamlar Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I HAMAMLAR I 43 Sağlıklı ve medeni bir yaşamın belgeleri olan hamamlarımızdan ilk bahsedenimiz yine

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU Sağlık Turizminin Çeşitleri 2 Termal ve spa-wellness turizmi İleri yaş ve engelli turizmi Medikal turizm 3 Termal ve Spa-Wellness Turizmi Mineralize termal sular

Detaylı

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır.

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır. Su olmadan medeniyet olmaz. Tarih boyu kurulan bütün medeniyetler su etrafında şekillenmiştir. Su kemerleri, sarnıçlar, çeşmeler ve hamamlar medeniyetin olmazsa olmaz unsurları haline gelmiştir. Özellikle

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor www.yesilpark.com.tr YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ YEŞİLPARK HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRECEK Sıra Dışı Tasarım, Konfor Ayrıcalık Yeşilpark Modern de Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor Yepyeni Bir Heyecan

Detaylı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı TÜRK RİVİERASI ANTALYA Bergama Kralı II. Attalos akıncılara Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Akıncılar kralın bu emriyle

Detaylı

OTEL BİLGİ KİTAPÇIĞI

OTEL BİLGİ KİTAPÇIĞI OTEL BİLGİ KİTAPÇIĞI İkbal Thermal Hotel & SPA; termal, kültür, iş, spor ve alışveriş seyahatlerinizi rahat, huzur ve konfor ile buluştururken, diğer taraftan da sizi Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Otel Bilgisi Grand Yazıcı Uludağ Grand Yazıcı Uludağ; Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde 235 odası ile hizmet vermektedir. Açık büfe olarak hizmet veren restoranında dilediğiniz

Detaylı

değişimin başlangıç noktası

değişimin başlangıç noktası değişimin başlangıç noktası sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 4.231 m² arazi üzerine kurulu olan 19 katlı 2 blokta, 2+1 ve 3+1 olmak üzere, 105 m² den 146 m² ye kadar toplam 4 farklı tipte daire,

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

İZMİR. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi...

İZMİR. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi... İZMİR Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi... ÇEŞME Antik çağlardan günümüze uzanan eşsiz tarihi, sakin ve huzurlu yapısı,

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Marigold Thermal & Spa Otel

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Marigold Thermal & Spa Otel Otel Bilgisi Marigold Thermal & Spa Otel Marigold Thermal & SPA Hotel; Çekirge mevkiinde 120 oda ve 246 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Tesiste verilen açık büfe sabah kahvaltısı ile güne güzel

Detaylı

I S T A N B U L A S I A ANADOLU YAKASININ PARLAYAN YILDIZI

I S T A N B U L A S I A ANADOLU YAKASININ PARLAYAN YILDIZI I S T A N B U L A S I A ANADOLU YAKASININ PARLAYAN YILDIZI CEVAHİR HOTEL İSTANBUL ASIA, İSTANBUL KADAR GÜZEL, İSTANBUL KADAR ÖZEL.. İstanbul Anadolu yakasına pozitif değer sağlamaya hazırlanan Cevahir

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention Otel Bilgisi NG Afyon Wellness & Convention Afyonkarahisar'da hizmet vermete olan NG Afyon Wellness & Convention tam donanımlı bir termal ve SPA tesisidir. Güne zengin açık büfe kahvaltı ile başlayacağınız

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention Otel Bilgisi NG Afyon Wellness & Convention Afyonkarahisar'da hizmet vermete olan NG Afyon Wellness & Convention tam donanımlı bir termal ve SPA tesisidir. Güne zengin açık büfe kahvaltı ile başlayacağınız

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor?

Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor? Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor? Arınma, Do a, Termal SPA www.natur-med.com.tr Natur-Med Davutlar-Kuşadası Natur-Med'de Konaklama Otel Süiti Bahçe Süiti Bahçe Odası Otel Odası Arınma, Do a, Termal SPA

Detaylı

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere CIFCI CELEBI YAPI Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere örnek iç ve dış mimarisi, geniş kullanım

Detaylı

OFİS KONTEYNER: 700 cm MASA 3 MASA 4 MASA 1 MASA 2 GİRİŞ DOLAP SERVİS DOLABI

OFİS KONTEYNER: 700 cm MASA 3 MASA 4 MASA 1 MASA 2 GİRİŞ DOLAP SERVİS DOLABI OFİS KONTEYNER: 700 cm ETAJER ETAJER DOLAP ETAJER ETAJER DOLAP 1 2 3 4 250 cm SERVİS DOLABI PLAN GİRİŞ 240 cm 240 cm CARAVANS TRAILERS CONTAINERS OFİS KONTEYNER: Model Ölçüler Özellikler : SOYKAR KONTEYNER.

Detaylı

POLARİS EVLERİ. yaşamı değerli kılmak için...

POLARİS EVLERİ. yaşamı değerli kılmak için... yaşamı değerli kılmak için... ÖNSÖZ 1993 yılında inşaat sektörü alanında faaliyete geçen MES İNŞAAT, kuruluşundan bu yana imza attığı pek çok konut projesiyle insan hayatı ve güvenliği sorumluluğunun bilincinde

Detaylı

Yaşamın renklerinden çoğalan

Yaşamın renklerinden çoğalan B tarz Yaşamın renklerinden çoğalan Ebru-Salih Egeli çifti ve oğulları Efe nin yaşadığı, doğanın kucağındaki Zekeriyaköy evi üç kattan oluşuyor. Zamanla çeşitlenen gereksinimlerin özellikle mutfak ve banyolarda

Detaylı

Helenium Wings in. Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var!

Helenium Wings in. Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var! HELENIUM WINGS BASIN BÜLTENİ 21 MAYIS 2011 Helenium Wings in Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var! 17 yılı aşkın sektör deneyimi ile Helenium Park, Helenium Life, Helenium Sun, Helenium

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM GENEL ÖZELLİKLER Ege ve Akdeniz çanağının en güzel koyu Göltürkbükü Cennet Koyu nda iki buçuk kilometre sahil şeridinde Eşsiz güzellikte Akdeniz bitki örtüsü

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

STANDART ODA. 32 LED TV-Ulusal ve Uluslararası TV kanalları

STANDART ODA. 32 LED TV-Ulusal ve Uluslararası TV kanalları LOKASYO N İstanbul un tekstil bölgesindeki otel; Kale Outlet Center ve Meydan Alışveriş Merkezi, Güngören tramvay istasyonuna yürüyüş mesafesinde olup, CNR Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı ve Tüyap Fuar

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor.

şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor. www.ariinsaat.com.tr bilgi@ariinsaat.com.tr şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor. Her gün değerine değer katan Bartın Orduyeri mevkiinde; yarınlarınızı güvence altına almak için sağlam

Detaylı

R A D I S S O N B L U H O T E L I S TA N B U L ATA K O Y

R A D I S S O N B L U H O T E L I S TA N B U L ATA K O Y R A D I S S O N B L U H O T E L I S TA N B U L ATA K O Y İLK BAKIŞTA... UZAKLIK Şehir Merkezi: 10 km Atatürk Havalimanı: 10 km CNR Expo: 10 km Tarihi yarımada: 9 km HİZMETLER Marmara Denizi manzaralı 133

Detaylı

Geleceği Bugünden Görmek...

Geleceği Bugünden Görmek... Geleceği Bugünden Görmek... Skycity - Pera GYO A.Ş. tarafından geliştirilmiş ve Denizli de satışa sunulmuş ticari binaların tescilli markasıdır. İş Dünyasında Yeni Bir Anlayış Skycity; Ege nin hızla gelişen

Detaylı

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2 1 FACTSHEET GENEL BİLGİLER - İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MESAFELER Otel sahibi : Doğan Jeotermal Gruop Sezon : 12 ay Kategori : Özel Belgeli Tesis Toplam kapalı alan : 15.000 m 2 Pansiyon durumu : Oda Kahvaltı-Yarım

Detaylı

FACT SHEET SUMMER 2018

FACT SHEET SUMMER 2018 FACT SHEET SUMMER 2018 GENEL BAKIŞ Güneşin Gülümsediği Yer Kahya Resort Aqua & Spa, Alanya nın şirin beldesi Payallar da, 36.000 m² lik bir alan üzerinde kurulmuş olup, toplamda 447 oda ve 1200 yatak kapasitesine

Detaylı

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel Otel Bilgisi Büyük Abant Oteli Büyük Abant Oteli Abant Gölü Milli Parkı mevkiinde, tertemiz havası ve büyüleyici güzelliği ile misafirlerinin memnuniyetini sağlamaktadır. A'la carte restoranı ve barıyla

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Otel Bilgisi Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Balıkesir, Edremit'te hizmet vermektedir. İstanbul'a 490, Bursa'ya 240, İzmir'e 210 kilometre mesafede yer almaktadır.

Detaylı

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR)

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) A.DEPOLAMA ALANLARI TARİH: I.SOĞUK DEPOLAMA EVET HAYIR 1- Soğuk depo ve / veya buzdolabı var.

Detaylı

SİZİN İÇİN SİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE

SİZİN İÇİN SİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE SİZİN İÇİN SİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE geçmişten gelen gücümüzle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz... Sizlerden aldığımız güç ve güvenle, köklü ticaret anlayışımız, vazgeçilmez değerlerimizle, Bölgenin değerlerine

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Katagori : 5 Yıldız Yapım Yılı : 2011 Mesafeler : Şehir merkezi 5km., İzmir 140km., Bodrum 80km. Adres : Altınkum Mah. İnonu Bulvarı

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

Yuvanda, yaşam alanında neler olmalı? Nasıl bir hayat? Evinle ilgili birçok isteğin, idealin, hayalin olsa...

Yuvanda, yaşam alanında neler olmalı? Nasıl bir hayat? Evinle ilgili birçok isteğin, idealin, hayalin olsa... Yuvanda, yaşam alanında neler olmalı? Nasıl bir hayat? Evinle ilgili birçok isteğin, idealin, hayalin olsa... GÜVENLİK Sadece yaşayanlara özel geniş alanları olsa ve bu alanlara geçişler güvenlik kontrollü

Detaylı

ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Bölüm III ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Selahattin Çelik Makine Mühendisliği Bölümü 10.10.2017 ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Odanın ısı yükünün belirlenmesinden sonra,

Detaylı

Güral Afyon Wellness & Convention Fact Sheet

Güral Afyon Wellness & Convention Fact Sheet Güral Afyon Wellness & Convention Fact Sheet Konum ve Çevre: Güral Afyon Wellness & Convention, Tüm destinasyonların ortak kesişim noktası olan AFYON da 428 oda 9.500 m² SPA merkezi biri 1271 kişi kapasiteli

Detaylı

ZİRVEDE YERİNİZİ ALIN.

ZİRVEDE YERİNİZİ ALIN. ZİRVEDE YERİNİZİ ALIN. TRABZON Zigana Dağları ve Karadeniz arasında yer alan Trabzon, M.Ö. 756 yılından beri bir yerleşim yeri oluşuyla hem İstanbul hem de Roma dan daha eski ve köklü bir kenttir. Pek

Detaylı

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir.

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir. KATEGORİ: 5 Yıldızlı bir oteldir.( ULTRA ALL INCLUSIVE ) ADRES: Bahçelievler Cad.No 119 Turgutreis / TELEFON : +90 252 /3820000 FAX:+90 252/3820101 WEB SİTESİ:www.lablanchehotel.com E.MAİL: info@lablanchehotel.com

Detaylı

EN PRESTİJLİ PROJELERDE AKUZMAN ÇİZGİSİ...

EN PRESTİJLİ PROJELERDE AKUZMAN ÇİZGİSİ... EN PRESTİJLİ PROJELERDE AKUZMAN ÇİZGİSİ... Akuzman Havuz, yüzme havuzu ve SPA uygulamaları alanında; proje tasarımı ve uygulaması, bakım sonrası hizmeti ve satış organizasyonu ile sektöründe 25 yıla yakın

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

Ilgaz a Unutulmaz Bir Yolculuk

Ilgaz a Unutulmaz Bir Yolculuk Ilgaz a Unutulmaz Bir Yolculuk Ilgaz bozulmamış doğası, tertemiz havası ve binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu nun hem yüce bir dağı hem de pek çok medeniyetin harmanlandığı önemli bir kültür coğrafyasıdır.

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

Samm Hotel. Konaklama Sanatı

Samm Hotel. Konaklama Sanatı konsept Otel Samm Hotel Konaklama Sanatı Konaklamayı aleladelikten kurtarıp sanat içinde bir keyfe dönüştüren SAMM Hotel,modern ve minimal çizgisiyle Ankara nın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor Ankara

Detaylı

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım...

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... BAŞARININ ANAHTARI, DÜNYADA OLUP BİTENLERİ ALGILAYIP GÜNÜN İHTİYAÇLARINA UYGUN ÜRÜNLERİ SUNMAKTIR. Pieter C. Vink Sizlerden aldığımız güç ve güvenle, köklü ticaret

Detaylı

Demirtaş a CEMRE. Düşüyor...

Demirtaş a CEMRE. Düşüyor... Demirtaş a CEMRE Düşüyor... 2 3 Özgün Mimari, Mutlu Yaşam... Demirtaş ta modern, estetik, kaliteli, sağlam ve özgün mimarisi ile Cemre Evlerinde ailenizle ve sevdiklerinizle mutlu bir yaşam sizleri bekliyor.

Detaylı

TESİS BİLGİLERİ Oda Özellikleri * STANDART ODA SUITE ODA

TESİS BİLGİLERİ Oda Özellikleri * STANDART ODA SUITE ODA GENEL BAKIŞ Değerli Misafirlerimiz, Grand Hotel Ontur eşsiz doğası,temiz denizi ve çevresi, muhteşem Sakız Adası manzarası ile Türkiye nin gözbebeği Çeşme yarımadasında kurulmuş modern otelciliğin tüm

Detaylı

www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia

www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia Holiday Inn Gebze - İstanbul Asia ya Hoşgeldiniz Dünyada 4500 ün üzerinde, en fazla otel sayısına sahip, IHG Intercontinental Hotels Grubu üyesi olan

Detaylı

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN 0 532 608 64 08 0 532 317 12 49 AYDIN IN YEPYENİ YAŞAM PROJESİ: GREEN PARK AYDIN 1 2 ZEYKO İNŞAAT ZEYKO İNŞAAT GÜVENCESİYLE ZEYKO İNŞAAT TAN AYDIN A ARTI DEĞER KAZANDIRACAK

Detaylı

Tesis Alaçatı merkeze 2, Çeşme Merkeze 7, İzmir Merkeze yaklaşık 80 km mesafededir. Otelin plajımıza mesafesi (MADEO - KUM BEACH) yaklaşık 1 km dir. (Otel misafirlerine %50 indirimli kullanım) Otelimizin

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

EVİ YUVA YAPAN DÖRT DUVAR DEĞİL İÇİNDE SİZİ BEKLEYENLERDİR

EVİ YUVA YAPAN DÖRT DUVAR DEĞİL İÇİNDE SİZİ BEKLEYENLERDİR EVİ YUVA YAPAN DÖRT DUVAR DEĞİL İÇİNDE SİZİ BEKLEYENLERDİR mutlak değer Gece ayrı gündüz ayrı... Binanın aydınlatılması için düşük enerji tüketimi ve yüksek verimlilik sağlayan çevreci aydınlatma sistemleri

Detaylı

www

www HUZURLU BİR HAYAT EVİNİZDEN BAŞLAR 2 1 7.400 m² alan üzerine ayrık nizam 3 blok toplamda 60 daire şeklinde inşa edilecek olan Hanedan Konakları şehrin gürültüsünden uzak, manzara ve doğayı karşısına alan

Detaylı

Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya

Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Tesis Dubrovnik şehrinde yer almaktadır. Otel, 1972 yılında inşa edildi. Otel, 2014 yılında baştan aşağıya yenilendi.

Detaylı

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Uzun bir kumsaldan 500 m uzaklıkta Kumköy'de bulunan otel, tarihi Side kent merkezinden yaklaşık 4 km uzaklıkta. Bu

Detaylı

ERZURUM GÜMRÜK HAMAMI NIN ÖNCESİ VE SONRASI

ERZURUM GÜMRÜK HAMAMI NIN ÖNCESİ VE SONRASI ERZURUM GÜMRÜK HAMAMI NIN ÖNCESİ VE SONRASI Sahure ÇINAR* ÖZET Osmanlı döneminde Erzurum da yapılmış hamamlardan biri olan Gümrük Hamamı; XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilmiş ve 1113 H.- 1717 M.

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

: Toplam 21.336 m² kullanım alanı olan tesis, çam ormanı içinde ve Ölüdeniz e 2,5 km mesafededir.

: Toplam 21.336 m² kullanım alanı olan tesis, çam ormanı içinde ve Ölüdeniz e 2,5 km mesafededir. Adı : Montana Pine Resort Açılış Tarihi : 1993 Kategori Pansiyon Adres Havaalanı Ölüdeniz : 4 Yıldız : Yarım Pansiyon : Hisarönü, Ölüdeniz, 49304 Fethiye-Muğla, Turkey : 65 km (Dalaman Havalimanı) : 2,5

Detaylı

TÜRK HAMAMI VE GELENEKLERİNİN TURİZMDE UYGULANIŞI. ( Bursa Merkez İlçede Bir Araştırma ) ÖZET

TÜRK HAMAMI VE GELENEKLERİNİN TURİZMDE UYGULANIŞI. ( Bursa Merkez İlçede Bir Araştırma ) ÖZET TÜRK HAMAMI VE GELENEKLERİNİN TURİZMDE UYGULANIŞI ( Bursa Merkez İlçede Bir Araştırma ) ÖZET Yrd.Doç.Dr. Düriye BOZOK(*) Türk milli kültürünün oldukça renkli bir parçası olan hamamlar, kısmen değişikliğe

Detaylı

PITHIA TERMAL SPA DENEYİMLEME KILAVUZU

PITHIA TERMAL SPA DENEYİMLEME KILAVUZU PITHIA TERMAL SPA DENEYİMLEME KILAVUZU Pithia Termal Spa hergün 07:00-22:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Masaj ve bakım hizmetleri 07:00-21:30 saatleri arasında verilmektedir. Pithia Termal Spa

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR KAYA KONGRE MERKEZİ ZEMİN KAT SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL) YÜKSEKLİK m ZEMİN

Detaylı

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR www.yuksekoba.com www.yuksekoba.com BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR Kendine özgü sıradışı tasarımı, projesi ve mekanı ile YÜKSEKOBA RESIDENCE, her anınıza yeni bir boyut kazandıran sosyal imkanları ile

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

maksimum konfor, maksimum deneyim...

maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... Genel Bilgi Koşulsuz misafir memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin başarıyı getirdiğine inanan

Detaylı

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor!

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor! Hayat de güzel! Cadde Yaşamı Huzurla Buluşuyor! Aile Boyu Mutluluk Yüksekoba Cadde sakini olmanın, belki de yaşamınıza katacağı en önemli güzelliklerden biri, birlikte yaşama kültürünü benimsemiş seçkin

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

SATIN ALMA KILAVUZU GODMORGON. Banyo mobilyaları

SATIN ALMA KILAVUZU GODMORGON. Banyo mobilyaları SATIN ALMA KILAVUZU Banyo mobilyaları BAKIM Mobilyayı nemli veya yumuşak deterjanlı bezle temizleyin. Sonra kuru ve temiz bir bezle kurulayın. Nemin mobilyaya işlemesini önlemek için su birikintilerinin

Detaylı

reward fonksiyonellik

reward fonksiyonellik evo Evo banyo dolabı, banyonuzun ihtiyaçları düşünülerek sizin için özel olarak tasarlandı. Birbirinden farklı ve fonksiyona sahip modüler bir sistemden oluşan Evo sizlere geniş bir alternatif sunuyor.

Detaylı

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Bu modern aile oteli, 2 ayrı bölümden ve 4 bloktan oluşuyor. Otelin özel plajı ve 2 aquaparkı var. Modern bir dekorasyona

Detaylı

FACT SHEET ODA ÖZELLİKLERİ

FACT SHEET ODA ÖZELLİKLERİ FACT SHEET Otel Adı :GRAND ASYA OTEL Adres :17 Eylül Mah. Atatürk Cad. No:86 Bandırma / BALIKESİR Telefon :0266 715 22 15 Fax :0266 715 22 77 Kategori :5 YILDIZ Faaliyet :12 AY AÇIK Mesafeler :LİMAN 1

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ Gökhan ERGÜVEN (Y.Mimar) Yapı Denetim Şefi Salih ÖZCİ (İnş.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi Doğan GÜNDOĞAN (Mak.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ 10080003017 ELİF TÜRKMEN AĞUSTOS / 2014 İZMİR STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : Elif TÜRKMEN NUMARASI : 10080003017

Detaylı

Anadolu da Toplumsal Yaşamın Mekânsal İzleri

Anadolu da Toplumsal Yaşamın Mekânsal İzleri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv., Güzel Sanatlar Fak.,İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Ankara Tel: 03122924205 E-posta:gaktas@etu.edu.tr Anadolu da Toplumsal Yaşamın Mekânsal İzleri Öğr. Gör. Dr. Gözen

Detaylı

Güral Afyon Wellness & Convention Fact Sheet

Güral Afyon Wellness & Convention Fact Sheet Güral Afyon Wellness & Convention Fact Sheet Konum ve Çevre: Güral Afyon Wellness & Convention, Tüm destinasyonların ortak kesisim noktası olan AFYON da 428 oda 9.500 m² SPA merkezi biri 27 kisi kapasiteli

Detaylı

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015 Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK 1. Yapım ilkeleri Lento (Üst başlık) Denizlik (Alt Başlık) Söve 2. Boşluğun duvardaki

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara.

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara. Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU

BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU OKULUN ADI: BİNA SAYISI: SINIF SAYISI: ÖĞRETMEN SAYISI: TELEFONU: ÖĞRENCİ SAYISI (KIZ): TOPLAM PERSONEL SAYISI: ADRESİ: ÖĞRENCİ SAYISI (ERKEK): AP VP AP VP AP VP 37.Okul

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Residence Sitede Satılık 1+1 Daire Antalya / Konyaaltı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Residence Sitede Satılık 1+1 Daire Antalya / Konyaaltı Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Residence Sitede Satılık 1+1 Daire Antalya / Konyaaltı Satılık - Apartman Dairesi 69,900 63 m2 Antalya / Konyaaltı Oda Sayısı : 1 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 1 Yapının

Detaylı