TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği Sınavı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği Sınavı"

Transkript

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği Sınavı A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama :... :..... :... :... SIRA:.. 1. Bu kitapçıkta 120 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 120 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Hesaplama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın dörtte biri düşülecek ve kalan sayı hesaplamalarda kullanılacaktır. 8. Soru kitapçığının boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1

3 DİĞER KONULAR TÜRKÇE, DİLBİLGİSİ ve YAZIŞMA 1. Edebiyat içinde şöyle bir soru çıkıyor karşımıza: Öykü ve roman yazarının görevi nedir? Bu soruya şu şekilde yanıt vermek gerekiyor sanırım: Kimsenin görmediği düşleri kurmak ve bunu insanlarla paylaşmak. Bu parçada yazarın göreviyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Yaratıcılığı B) Duyarlılığı C) Çalışkanlığı D) İçtenliği E) İstekliliği 4. (I) Son yıllarda nanoteknoloji hayatımızın hemen her alanında kendisini göstermeye başladı. (II) Yapılan çalışmalar, bize geleceğin cep telefonları hakkında ipuçları veriyor. (III) Nanoteknoloji ile üretilecek olan Morph isimli cep telefonunun bileğe takılması planlanıyor. (IV) Telefonun materyali esnek bir maddeden üretildiği için telefon farklı şekillere de dönüşebiliyor. (V) Şimdilik araştırma aşamasında olan bu telefonun yakın zamanda kullanıcıyla buluşması planlanıyor. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine doğru bir şekilde ayrılmıştır? A) Annemin / gözlerinde / bir şimşek / çaktı. B) Toplantıya / geç kalması / hiç kimsenin / dikkatinden / kaçmadı. C) Şiir / okura güzellikler sunmak için / yazılır. D) Kerem / Aslı'yı daha çok görebilmek uğruna / bütün / dişlerinden / vazgeçer. E) Yattığım yerden kalkarak / kitapları / gözden / geçirdim. 3. Karlı dağların başında Salkım salkım olan bulut Saçın çözüp benim için İçli içli ağlıyor musun? Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? A) Ünlü daralması B) Ünsüz düşmesi C) Ünsüz değişmesi D) Ünsüz yumuşaması E) Ünsüz türemesi 5. Yazarın bu romanında her biri ayrı bir dünyadan gelen insanların hayatlarının kesişmesi anlatılıyor. Yolları birleşen bu kişiler, zamanla hem kendilerini değiştiriyorlar hem de birbirlerini. Kimi zaman acılı kimi zaman da eğlenceli geçen bu süreci biz de yaşıyor ve anlamaya çalışıyoruz romandaki hangi karakter olabileceğimizi. Romanın sonunda ise aslında tüm karakterlerin içimizde bir yerlerde saklandığını fark ediyoruz. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Öznel yargılara yer verilmiştir. B) Devrik cümleler kullanılmıştır. C) Konuşma havası içinde yazılmıştır. D) İzlenimlerden yararlanılmıştır. E) Benzetmelere başvurulmuştur. 1

4 6. (I) İstanbul'da giderek yoğunluğu artan çılgın enerji, diğer bütün bölgeler gibi Boğaziçi'ni, Boğazı'ı da etkilemişti elbette. (II) Eskiden tek tük gemilerin geçtiği, saltanat kayıklarının kürek çektiği Boğaz sularından her gün yüzlerce büyük gemi geçiyordu bu nedenle. (III) Büyük şilepler, petrol tankerleri, dev turist gemileri birbirini kovalıyor ve Boğaz'ın tekinsiz akıntılarıyla boğuşarak tehlikeli geçişler yapıyordu. (IV) Mehtabı seyretmek için ay ışığı altında yapılan bu gezintilerin tadına doyum olmuyordu. (V) Arada bir büyük gemilerin yalılara bindirmesi ya da karaya oturması ise olağan sayılıyordu. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V 7. Bize üzüntü veren anılarımızı hiç yaşamamış olmayı dileriz. Bunu yapmak mümkün değil belki ama o anıları hiç yaşamamış gibi hissedebiliriz. Nasıl mı? Kanada Montreal Üniversitesinde, önceleri hormon tedavisinde kullanılan bir ilacın kişilerin hafızaları üzerinde etkili olduğu tespit edildi. Beynin duygusal bölümünü hedef aldığı belirlenen ilaç üzerinde çalışmalar başlatıldı. Gerçekleştirilen ilk deneyler, ilacın kötü anıları hafızadan silebildiğini ortaya koydu. Daha çok psikiyatri alanında işe koşulması hedeflenen ilaç sayesinde psikolojik sorun yaşayan hastaların %40 oranında daha hızlı tedavi edilebileceği belirtildi. Araştırmacılar, bu ilacın gelecekte tıp alanında devrim yaratacağını söylüyor. Bu parçada sözü edilen "ilaç"la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Geçmişteki kullanım amacına B) Beyinde etkili olduğu alana C) Üzerinde çalışan ekibin kim olduğuna D) Kullanılması planlanan tıp alanına E) Hafıza üzerindeki yan etkilerine 8. Kitap incelemeleri, okumayı planladığımız bir kitap hakkında fikir almak için veya duyduğumuz bir kitabı okumak isteyip istemeyeceğinizden emin olmamızı sağlayacağı için harika bir yol göstericidir. Kitapların arka yüzündeki açıklamalar veya yorumlar her zaman kitabın içeriği hakkında övgüler içeren ilginç yazılardır ama maalesef bu kitabın gerçekten iyi olduğu anlamına gelmez. Hatta bazen bu beklentilerimizi yüksek tutmamıza ve tabi ki kitabı okurken büyük bir hayal kırıklığı yaşamamıza neden olur. Bu nedenle okurun kitapla bağlantı kurmasını sağlayan, yazar ve karakterler hakkında bilgi veren ve kitabın sonunu açıklamayan inceleme yazılarını okumalıyız. Aksi halde, belki de kitabı okumamış biri tarafından oluşturulmuş bir yazıya aldanıp vaktimizi ve beklentimizi boşa harcarız. Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitap okumadan önce onun hakkında yazılmış inceleme yazılarını mutlaka okumak gerekir. B) Beklenti yüksek olduğunda kitaptan alınacak haz azalır. C) Kitaplar hakkında doğru bilgiler için, nitelikli yazılmış inceleme yazıları okunmalıdır. D) Kitapların arka yüzündeki açıklamaları okumak, okuyucuyu yanıltır. E) Hayal kırıklığı yaşatan kitapların kişiler üzerinde daha fazla etkisi vardır. 9. Resmi yazıların hitap şekillerinden; I. Alt makama hitaplarda "arz ederim." II. Üst makama hitaplarda "rica ederim." III. Alt ve üst makama birlikte gönderilen yazıların hitaplarında "arz ve rica ederim." hangisi ya da hangileri doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2

5 10. (I) Bir durumun ya da olayın nasıl olduğunu saptayıp anlatan, ilgililerce imzalanan yazılı belgelere tutanak adı verilir. (II) Tutanakların toplantı ve olay tutanağı olmak üzere iki türü bulunur. (III) Tutanağın en belirgin özelliği bilirkişiler tarafından tutulmasıdır. (IV) Olayı açıklamak için kişilerin öznel duygu ve düşünceleri de tutanaklarda kayıt altına alınır. (V) Tarih, kişiler, imza gibi bilgilerin tutanaklarda yer alması gerekir. Bu parçada tutanak yazı türü ile ilgili olarak numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 11. I. Amasya Genelgesi'nin ilanı II. Misak-ı Milli nin kabulü III. Sevr Antlaşması nın imzalanması IV. Şeyh Sait Ayaklanması nın çıkması V. Heyet-i Temsiliye nin oluşturulması Yukarıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı dönemi gelişmelerinden biri değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V 12. Lozan Antlaşması nda aşağıdaki konulardan hangisi gündeme gelmemiştir? A) Adalar B) Kapitülasyonlar C) Romanya sınırı D) Boğazlar E) Borçlar 13. Serbest Cumhuriyet Fırkası nın programında; I. Cumhuriyetçilik, Laiklik ve Milliyetçilik ilkelerinin benimsenmesi II. Ekonomide Devletçiliğin esas alınması III. Tek Partili idarenin devam etmesi konularından hangisinin veya hangilerinin varlığından söz edilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 14. Bütün milletlere saygı esasına dayanan, ırkçılığa karşı ve birleştirici bir niteliğe sahip olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Laiklik D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik HALKLA İLİŞKİLER ve ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 15. Bugünkü anlamda ilk halkla ilişkiler uygulamasını yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Habermas B) Stuart Hall C) Marcuse D) Ivy Lee E) Lasswell 16. Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler çalışmasında takip edilmesi gereken sürecin aşamalarından değildir? A) Araştırma B) Planlama C) Ulaştırma D) Uygulama E) Değerlendirme 3

6 17. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin faaliyetleri kapsamında değerlendirilemez? A) Yönetimi bilgilendirmek B) Kuruluşu her zaman haklı göstermek C) Basın toplantısı düzenlemek D) Medyayı takip etmek E) Kurum faaliyetlerini hedef kitleye iletmek 18. Aşağıdaki kavramlardan hangisi etik kavramını karşılar niteliktedir? A) Karakter / Ahlakilik B) Saygı / Sevgi C) Sorumluluk / Verimlilik D) Bilme / Öğrenme E) İletişim / Etkileşim 19. Aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden biri değildir? A) Adalet B) Bencillik C) Saydamlık D) Tarafsızlık E) Dürüstlük 20. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin etik davranmamalarının nedenlerinden biri değildir? A) Aç gözlülük B) İdeolojik körleşme C) Konumunu muhafaza etmek D) Kişisel çıkar E) Çevreye karşı sorumlu olmak 22. Anayasa ile teminat altına alınan temel hak ve hürriyetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yabancılar için sınırlanamaz. B) Ancak kanunla sınırlanabilir. C) Hiçbir şekilde sınırlanamaz. D) Kişinin izni olmadan sınırlanamaz. E) Sadece olağanüstü hallerde sınırlanabilir. 23. Normlar hiyerarşisine göre "Anayasa"dan sonra gelen düzenlemeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kanun - yönetmelik - tüzük - genelge B) Kanun - tüzük - yönetmelik - genelge C) Kanun - tüzük - genelge - yönetmelik D) Tüzük - yönetmelik - kanun - genelge E) Tüzük - genelge - kanun - yönetmelik 24. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Danıştay B) Cumhurbaşkanı C) Bakanlar Kurulu D) Türkiye Büyük Millet Meclisi E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ANAYASA 21. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukukunun konusu dışındadır? A) Kişilerin temel hak ve hürriyetleri B) Kişiler arasındaki özel borç ilişkileri C) Devlet organları arasındaki ilişkiler D) Devletin yönetim biçimi E) Devletin temel yapısı 25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi nin görev ve yetkilerinden biri değildir? A) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek B) Para basılmasına karar vermek C) Savaş ilanına karar vermek D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak E) Cumhurbaşkanını seçmek 4

7 Anayasası na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri dört yılda bir yapılır. B) Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasal süresi dolmadan genel seçimin yenilenmesine karar verebilir. C) Görev süresi biten milletvekili aynı seçim bölgesinde, yeniden en fazla üç kez aday olup seçilebilir. D) Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. E) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir; ancak genel seçimlere bir yıl kala, ara seçim yapılamaz Anayasası na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, aşağıda belirtilen bakanlardan hangisinin çekilmesi zorunludur? A) Milli Eğitim Bakanı B) Maliye Bakanı C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı D) İçişleri Bakanı E) Gümrük ve Ticaret Bakanı 29. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görev ve yetkilerinden biridir? A) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak B) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek C) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak D) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek E) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak 30. Başbakan veya bakanların görevleri sırasında ve görevleri ile ilgili olarak işlemiş oldukları suçlardan dolayı, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yaptığı yargılamanın başlamasını sağlayan ve bizzat yasama organı tarafından yerine getirilen hukuki süreç aşağıdakilerden hangisidir? A) Soru B) Gensoru C) Genel Görüşme D) Meclis Araştırması E) Meclis Soruşturması Anayasası ile kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı aşağıdakilerden hangisine tanınmamıştır? A) Cumhurbaşkanı B) İktidar partisi meclis grubu C) Ana muhalefet partisi meclis grubu D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 31. Anayasa Mahkemesi'nin kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. B) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. C) Anayasa Mahkemesi verdiği iptal kararlarının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak biçimde gerekçeli hüküm tesis eder. D) İptal kararları geriye yürümez. E) Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır; herkesi bağlar. 5

8 32. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesine üye seçimi veya aday gösterme sürecinde yer almaz? A) Cumhurbaşkanı B) Yükseköğretim Kurulu C) Türkiye Büyük Millet Meclisi D) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi E) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İDARE HUKUKU GENEL ESASLARI ve DEVLET TEŞKİLATI 33. İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından idari yargıda açılan dava türü aşağıdakilerden hangisidir? A) İptal davası B) Fesih davası C) Tespit davası D) Yorum davası E) Tam yargı davası 34. İdari yargı yetkisi ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. B) İdari yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. C) Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya tek başına yaptığı işlemler idari yargı denetimi dışındadır. D) Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma dahil her türlü ilişik kesme kararları yargı denetimi dışındadır. E) İdari mahkemeler, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremez. 35. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde.. ve vergi mahkemelerinde. ifadesindeki boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) 30 gün / 15 gündür. B) 30 gün / 60 gündür. C) 60 gün / 30 gündür. D) Bir ay / İki aydır. E) İki ay / Bir aydır. 36. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kusuru sayılan hallerden biri değildir? A) Mücbir sebep B) Hukuka aykırılık C) Hizmetin geç işlemesi D) Hizmetin kötü işlemesi E) Hizmetin hiç işlememesi 37. Aşağıdakilerden hangisinin yönetmelik çıkarma yetkisi yoktur? A) Barolar B) Bakanlıklar C) Başbakanlık D) Üniversiteler E) Siyasi Partiler 38. İdarenin yasama ve yargı organlarının görev alanına giren konularda işlem yapması dolayısıyla ortaya çıkan yetki sakatlığı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Yokluk B) Yetki gaspı C) Yetki tecavüzü D) İptal edilebilirlik E) Fonksiyon gaspı 6

9 39. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yer almaz? A) Yargıçlar ve Savcılar Birliği B) Türkiye Barolar Birliği C) Türkiye Noterler Birliği D) Türk Tabipleri Birliği E) Türkiye Bankalar Birliği 40. Yasama organı aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzelkişiliğine bir kanunla son veremez? A) Yüksek Öğretim Kurulu B) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu C) Türkiye Atom Enerji Kurumu D) Savunma Sanayi Müsteşarlığı E) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 43. Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetler'in yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı aşağıdakilerden hangisi sorumludur? A) Genelkurmay Başkanlığı B) Millî Güvenlik Kurulu C) Milli Savunma Bakanlığı D) İçişleri Bakanlığı E) Bakanlar Kurulu 44. Aşağıdakilerden hangisi devletin milli menfaatlerini sağlamak ve milli hedeflerini elde etmek için kullanabileceği Milli Güç ü oluşturan unsurlar içinde yer almaz? A) Askeri güç B) Psiko - sosyal güç C) Bilimsel - Teknolojik güç D) Dost ve müttefik dış güç E) Ekonomik güç MİLLİ GÜVENLİK 41. Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Milli Strateji B) Milli Hedef C) Milli Güvenlik D) Milli Menfaat E) Milli Güç 42. Aşağıdakilerden hangisinin Millî Güvenlik Kurulu toplantılarında yer almasına rağmen oy hakkı yoktur? A) Dışişleri Bakanı B) Jandarma Genel Komutanı C) Başbakan Yardımcısı D) Adalet Bakanı E) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri VERGİ, HARÇ ve MALİ KONULAR 45. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi kapsamında yer almaz? A) Zirai kazançlar B) Serbest meslek kazançları C) Gayrimenkul sermaye iratları D) Menkul sermaye iratları E) Miras payı 46. Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınması hali aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Mükerrer vergilendirme yapılması B) Mükellefin şahsında hata C) Mükellefiyette hata D) Mevzuda hata E) Vergi miktarında hata 7

10 47. Mükellefin ölümü halinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Vergi borçlarının aslı, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılara geçer. B) Gecikme zammı ve gecikme faizi, vergi borcunun aslı ile birlikte mirası kabul eden mirasçılara geçer. C) Affa uğramadıkça vergi cezaları kanuni ve mansup mirasçılara geçer. D) Mükellefin ölümü, mirası kabul eden mirasçılar tarafından vergi dairesine bildirilir. E) Mirasçılar, ölen kişinin vergi borcundan dolayı kendi miras payları oranında sorumludur. 48. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir? A) Damga Vergisi B) Gümrük Vergileri C) Katma Değer Vergisi D) Özel İletişim Vergisi E) Motorlu Taşıtlar Vergisi 50. Aşağıdakilerden hangisi aslen kazanmaya örnek teşkil etmez? A) Bir yazarın yazdığı kitap üzerindeki telif hakkı B) Balıkçının denizden balık yakalaması C) Vahşi hayvanın avlanması D) Bir kişinin fabrikadan yeni araba alması E) Sahipsiz arazinin işgali 51. Aşağıdakilerden hangisi semere niteliğinde değildir? A) Buzdolabı alan kişiye bir fırın hediye edilmesi B) Tavukların yumurtası C) Mevduatın faizi D) Ağacın meyvesi E) İneğin yavrusu MESLEK BİLGİSİ MEDENİ HUKUK 49. Aşağıdaki olayların hangisinde gayrimenkul mülkiyeti tescille kazanılır? A) Ahmet in taşınmazı Cemil e satması B) Belediyenin Mehmet e ait taşınmazı kamulaştırması C) Borcundan dolayı Nazmi ye ait arsanın cebri icra yoluyla satılması D) Tereke içinde bulunan taşınmazların mirasçılara geçmesi E) Mahkeme kararı ile taşınmazın davacıya geçmesi Ahmet, Veli, İsmail ve Hikmet bir taşınmaza maliktir. Bu taşınmaza İsmail ve Hakkı miras yolu ile malik olmuşlardır. Bu kişiler arasındaki hukuki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Ahmet, Veli, İsmail ve Hikmet arasında paylı mülkiyet ilişkisi vardır. B) Ahmet ile İsmail arasında elbirliği mülkiyeti ilişkisi vardır. C) Veli ve İsmail arasında elbirliği mülkiyeti, Ahmet ile Veli arasında paylı mülkiyet ilişkisi vardır. D) Ahmet ile Veli arasında paylı mülkiyet, İsmail ile Hikmet arasında elbirliği mülkiyeti vardır. E) Ahmet, Veli, İsmail ve Hikmet in mülkiyetleri birbirinden ayrıdır.

11 53. Müteahhitlik yapan Hikmet, çocukları olmayan ve bakıma muhtaç olan teyzesine, sahip olduğu dairelerinden birinde ölünceye kadar oturma hakkı verir. Bu hakkın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İntifa hakkı B) Oturma hakkı C) Ön alım hakkı D) Üst hakkı E) Geçit irtifakı 56. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde gaiplik kararının alınabilmesi için kaç yıl geçmesi gerekir? A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 3 yıl E) 5 yıl 57. Altsoy ile mirasçı olan miras bırakanın eşinin yasal miras payı ne kadardır? 54. A B A) 1/2 B) 1/3 C) 1/4 D) 1/5 E) 1/6 YOL Yukarıdaki şekilde gösterilen B parselin, A parseline yola çıkış hakkı vermesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur? A) Taşınmaz yükü B) Yola çıkış hakkı C) Geçiş hakkı D) Geçit hakkı E) Mecra hakkı 55. Cesedi bulunamayan bir kimse ölümüne kesin gözüyle bakılacak şekilde ortadan kaybolduğu takdirde nüfus kaydına, ikametgâhındaki en büyük mülki amirin emriyle ölüm kaydı düşülür. Bu duruma verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölüm karinesi B) Birlikte ölüm karinesi C) Adi karine D) Gaiplik E) Ölüm kararı KADASTRO MEVZUATI 58. Gayrimenkullerin şekillerinin, sınırlarının, yüzölçümlerinin fenni ve geometrik usullerle tespit edilerek planlar içinde gösterilmesine ne ad verilir? A) Tapu sicili B) Geometrik plan C) Kadastro D) Puantaj planı E) İmar planı 59. Aşağıdakilerden hangisi, Kadastro Kanununa göre, tapuya kayıtlı taşınmazlarda adına mülkiyet hakkı tespit edilebilecek kişiler arasında yer almaz? A) Kimsenin bulunamaması halinde taşınmaza komşu taşınmazların maliklerine B) Tapudaki kayıt sahibine C) Tapu dışı sözleşme ile taşınmazı iktisap ettiğini gösteren zilyete D) Kayıt sahibinin mirasçısına E) Kayıt sahibinin veya mirasçının muvafakiyetiyle zilyete 9

12 60. Kadastro Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kadastro Mahkemeleri tek hakimlidir. B) Kadastro Mahkemesi'nin bakacağı dava ve işler, süratle karara bağlanmayı gerektirdiğinden sözlü yargılama usulü uygulanır. C) Her kadastro bölgesinde kurulur. D) Bu mahkemeler, Asliye Mahkemesi sıfatına haizdir. E) Kadastro Mahkemesi, Kadastro Kanunu'- nun uygulanması ile ilgili dava işlerine bakar. 61. Kamu mallarının tespiti işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, dağlar tescile tabidir. B) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar tescil dışıdır. C) Mera, yaylak, kışlak gibi orta malı taşınmazlar özel sicillerine yazılır. D) Hastane, kütüphane, cami, çeşme gibi kamu hizmetinde kullanılan resmi bina ve tesisler hazine adına tescile tabidir. E) Yol, meydan ilgili belediye adına yazılır. 63. Aşağıdakilerden hangisi Kadastro Kanunu uyarınca kadastro işlemleri sırasında görev yapmaz? A) Kadastro üyesi B) Kıymet takdir komisyonu C) Kadastro ekibi D) Bilirkişiler E) Tasarruf kontrol memuru 64. Kadastro ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kamu hizmetinde kullanılan bina ve tesisler, kamu kurum ve kuruluşları mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adına tespit olunur. B) Mera, yaylak, kışlak gibi orta malı taşınmaz mallar, kamu orta malları siciline yazılır. C) Yol, meydan, köprü gibi orta malları tescil edilmez. D) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki dağ, tepe, kaya gibi sahipsiz yerler, tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir. E) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz, göl, nehir gibi genel sular hazine adına tescil edilir. 62. Kadastro çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kadastro ekibi, en az iki kadastro mühendisi ve bir bilirkişiden oluşur. B) Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerden her birine "kadastro çalışma alanı" denir. C) Orman kadastrosu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. D) Kadastro teknisyenleri arasındaki sınırlandırmaya ilişkin görüş ayrılıkları, kadastro mahkemeleri tarafından çözümlenir. E) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar, tarıma elverişli olmayan yerler tescil ve sınırlandırmaya tabidir. 65. Kadastro Kanunu'na göre, kadastro tutanaklarında belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere, tutanağın kesinleşmesinden itibaren kaç yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz? A) 5 B) 7 C) 10 D) 12 E) 20 10

13 sayılı Kadastro Kanunu'na göre her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerin idari sınırları içinde kalan yerlere ne ad verilir? A) Kadastro çalışma alanı B) Kadastro bölgesi C) Kadastro merkez alanı D) Kadastro mevkii E) Kadastro adası 69. Kadastro Kanunu'na göre aşağıdaki sahipsiz yerlerden hangisi tescile tabidir? A) Deniz, göl ve nehir gibi sular B) Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kayalar, tepeler, dağlar ve bunlardan çıkan kaynaklar C) Karakol, okul binaları, kütüphane, genel mezarlık, çeşme, meydanlar ve benzeri hizmet alanları D) Tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler E) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri 67. Kadastro Kanunu'na göre, kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler ne zaman kesinleşir? A) 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra B) Kadastro tutanağının düzenlendiği tarihten 3 gün sonra C) Kadastro tutanağı düzenlendikten 2 gün sonra D) Kadastro tutanağı düzenlendiği anda E) Kadastro tutanağı düzenlendikten 1 hafta sonra 70. Kadastro Kanunu'yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İlçelerin idari sınırları kadastro çalışma alanlarını oluşturur. B) Köy ve mahalleler kadastro bölgelerini oluşturur. C) Kadastro mahkemesi, asliye mahkemesi niteliğinde, tek hakimli geçici bir mahkemedir. D) Kadastro komisyonu, iki kontrol mühendisi ve kadastro hakiminden oluşur. E) Kadastro ekibi; iki teknisyen, altı bilirkişi, muhtar ve kadastro müdüründen oluşur. 68. Kadastro Kanunu'na göre, kadastro tespitine itiraz hangi süre içinde yapılmalıdır? A) Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra 10 gün içinde B) Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra 5 gün içinde C) Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında çalışmalarını bitirinceye kadar D) Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra 20 gün içinde E) Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibinin belirlediği süre içinde 71. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların mülkiyetinin kadastro tespitinde, bir çalışma alanı içindeki sulu arazilerin en fazla ne kadarlık miktarı zilyetlik yolu ile kazanılabilir? A) Kadastro çalışma alanı kadar B) 40 dönüm C) 5 kadastro parseli D) 100 dönüm E) 1 kadastro adası 11

14 72. Kadastro Kanunu'na göre kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü en az kaç gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde duyurur? A) 7 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20 TAPU MEVZUATI 73. Aşağıdakilerden hangisi tapu sicilinin yardımcı sicillerinden biri değildir? A) Kamu orta malları sicili B) Yevmiye defteri C) Düzeltmeler sicili D) Aziller sicili E) Mal sahipleri sicili 74. Aşağıdakilerden hangisi tapu sicilinin ana ilkelerinden biri değildir? A) Tespit ilkesi B) Tapu siciline güven ilkesi C) Nedensellik ilkesi D) Açıklık ilkesi E) Tescil ilkesi 75. Tapu siciline hakim olan ilkelerden ayni sistem ilkesi (ayni aleniyet esası) aşağıdakilerden hangisinin karşılığı olarak kullanılmaktadır? A) Ayni hakların kazanılması tapu kütüğüne yapılacak tescile bağlıdır. B) Tapu kütüğünde her taşınmaz için ayrı ve bağımsız bir sayfa açılır. C) Tapu kütüğüne yapılan tescil illidir (sebebe bağlıdır). D) Tapu sicilinin yolsuz tutulmasından doğan zararlardan devlet sorumludur. E) Tapu kütüğünü ilgisi olan herkes inceleyebilir. 76. Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan; toplam alanı sulu topraklarda 40, kuru topraklarda 100 dönüme kadar olan taşınmazların zilyedi adına tespit edilebilmesi için zorunlu minimum süre kaç yıldır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) Tapuda kayıtlı taşınmazlara kayıt sahibi veya mirasçılardan başkası zilyet bulunması durumunda taşınmazın zilyet adına tespitinin yapılabilmesi için zorunlu minimum süre kaç yıldır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) sayılı Tapu Yasası'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İzinsiz doldurulmuş olan yerlerin tescilinde engel olmadığı ilgili daire ve heyetlerce kabul edilirse doldurulan yerlerin, doldurulmuş olduğu halindeki değer karşılığının onda biri alınmak koşuluyla dolduran namına tescili yapılır. B) Sahipli bir taşınmazın önü veya bitişiği doldurulmak istenildiği takdirde sahibinden başkasına izin verilemez. C) Devlet, il, belediye veya köy meclisince sıhhi, içtimai ve iktisadi nedenlerle yapılacak doldurma işlerinde taşınmaz sahiplerine 2 yıl süre verilerek doldurma teklif olunur. D) Denizden doldurulmak istenilen yerler için o yerin en büyük mal memurundan izin almak gereklidir. E) Devletçe veya vilayet ve belediyelerce yapılan liman, dalgakıran, inşaat ve temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi, hususi kanunlardaki hükümlere bağlıdır. 12

15 79. Aşağıdakilerden hangisi tapu kütüğünün beyanlar sütunundan öğrenilebilir? A) Geri alım hakkına ilişkin bilgiler B) Ayni haklara ilişkin bilgiler C) Kat karşılığı sözleşmelerine ilişkin bilgiler D) İhtiyati tedbir kararlarına ilişkin bilgiler E) Kira sözleşmelerine ilişkin bilgiler 80. Aşağıdakilerden hangisi, bir tasarruf yetkisi kısıtlaması olarak tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenir? A) Aile malları ortaklığı B) Art mirasçı atanması C) Aile yurdu kurulması D) Haciz, iflas kararı verilmesi E) Konkordato süresi verilmesi KIYI MEVZUATI 83. Kıyı Kanunu kapsamı dışında bırakılan bölgeler (İstisna) aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? A) Askeri yasak bölgeler B) Güvenlik bölgeleri C) Ülke güvenliği ile ilgili bölgeler D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler E) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konut ve sosyal tesisler 84. Kıyı kenar çizgisinin, kıyı çizgisiyle çakışmasına ne ad verilir? A) Sahil şeridi B) Dar kıyı C) Kıyı çizgisi D) Kıyı E) Kıyı kenar çizgisi KAMULAŞTIRMA MEVZUATI İMAR MEVZUATI sayılı İmar Kanunu'na göre imar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüne ne ad verilir? A) İmar Adası B) İmar Parseli C) Kadastro Adası D) Kadastro Parseli E) Yerleşme Alanı 82. Düzenlenmeden önce m 2 yüzölçümüne sahip bir arsanın düzenleme ortaklık payı en çok kaç m 2 olabilir? A) m 2 B) m 2 C) m 2 D) m 2 E) m Kamu yararı kararı verecek mercilerden köy yararına kamulaştırmalarda ilgili merci aşağıdakilerden hangisidir? A) İlgili bakanlık B) Köy ihtiyar kurulu C) Belediye encümeni D) İl daimi encümeni E) İl idare kurulu 86. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmada kamu yararı kararı verecek mercilerden biri değildir? A) Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu B) Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni C) İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il daimi encümeni D) Devlet yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu E) Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu 13

16 ORMAN MEVZUATI 87. Orman kadastro komisyonunca kadastro işlemleri hangi merciin onayı ile yürürlüğe girer? A) Kaymakam B) Kadastro Teknisyeni C) Vali D) Orman Bakanı E) Orman İl Müdürü 88. Orman kadastro işlemlerinde düzenlenecek kadastro tutanağı aşağıdakilerden hangisini içermez? 89. A) Sınırlandırılan ormanların işletme şeklini B) Ormanın içerdiği ağaç türlerini C) Mülkiyet ve diğer ayni hakları D) Sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini E) Türlerine göre ormanın içerdiği ağaç sayısını MERA MEVZUATI I. Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı amaçla kullanılmak üzere köy veya belediyelere tahsis ya da terk edilen yerler II. Devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazine'nin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler III. Mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılmak amacıyla kamulaştırılacak yerler IV. Tapu kayıtlarında mera, yaylak ve kışlak olarak görülen ve halen işgal edilen yerler 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca yukarıda sayılanlardan hangileri mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilecek yerler arasındadır? A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca tahsis kararlarında belirtilen haklara tahsislerin kesinleştiği tarihten itibaren kaç yıl geçtikten sonra tespitlerden önceki hukuki sebeplere dayanılarak itiraz edilemez ve bunlara karşı dava açılamaz? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARI MEVZUATI 91. "Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler, bunu EN GEÇ.. içinde, en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar." Yukarıdaki noktalı alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) 3 gün B) 5 gün C) 10 gün D) 1 ay E) 6 ay 92. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma görevi hangi bakanlığın görevidir? A) Kültür ve Turizm Bakanlığı B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı C) İçişleri Bakanlığı D) Dışişleri Bakanlığı E) Orman ve Su İşleri Bakanlığı

17 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA MEVZUATI 93. I. Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar II. Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı III. Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri IV. Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması koşulu ile sağlık hizmetleri 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uyarınca mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla yukarıda yer alan amaç dışı kullanım taleplerinden hangisine veya hangilerine toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir? 95. HARİTACILIK ve TEKNİK KONULAR Yukarıdaki şekilde A ile B noktası arasındaki eğim aşağıdakilerden hangisi ile gösterilemez? A) B) % 0.25 C) 2.5 D) 1/400 E) tan (5/2) A) Yalnız I B) I, II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV 96. NN Y X sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uyarınca arazi toplulaştırma proje sahası aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Bakanlar Kurulu B) Başbakanlık C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı D) Tapu Genel Müdürlüğü E) Milli Savunma Bakanlığı Yukarıdaki tabloda parselin köşe koordinatları belirtilmiştir. Buna göre bu parselin yüzölçümü kaçtır? A) 28.5 m 2 B) 29.5 m 2 C) 30.5 m 2 D) 59.5 m 2 E) 60.5 m 2 15

18 Aşağıdakilerden hangisi GPS ile doğrudan belirlenemez? A) Kartezyen X, Y, Z koordinatları B) Elipsoid yüksekliği C) Ortometrik yükseklik D) Enlem E) Boylam Arazide ölçülen değerler: a 1 =20 m b 2 =30 m 1/5000 ölçekli plandan okunan değerler: h 1 =80 mm h 2 =90 mm Yukarıda şekli ve ölçüleri verilen ABCD parselinin alanını yarı grafik yöntemle hesaplayınız. A) 4300 m 2 B) 8600 m 2 C) 2150 m 2 D) m 2 E) m /500 ölçekli plan üzerinde alanı mm² olan parsel, farklı ölçekli başka bir plan üzerinde ölçülmüş ve alanı 625 mm² bulunmuştur. İkinci planın ölçeği nedir? 101. Aşağıdaki hatalardan hangisi GPS ölçülerinin analizi sırasında modelleme ile giderilemez? A) Uydu saat hatası B) Anten yükseklik ölçüm hatası C) İyonosferik gecikme D) Alıcı saat hatası E) Troposferik gecikme 102. CORS-TR/TUSAGA-Aktif ile Gerçek Zamanlı Kinematik konum belirlemede yatay konum doğruluğu ne kadardır? 103. A) ±(10 15) cm aralığında B) ±(0.5 1) cm aralığında C) ±(45 50) cm aralığında D) ±(3 5) cm aralığında E) ±(0.1 1) cm aralığında A) 1/1000 B) 1/2000 C) 1/2500 D) 1/5000 E) 1/ Aşağıdakilerden hangisi GPS hata kaynaklarından biri değildir? A) Yansıma (Multipath) B) Hava basıncı C) Troposferdeki su buharı D) İyonosferdeki serbest elektronlar E) Güneş radyasyon basıncı 1/1000 ölçekli haritadan alınan yukarıdaki şeklin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarma şev - Toprak yol B) Yarma şev - Patika C) Yarma şev - Kapalı yol D) Yarma şev - Demiryolu E) Dolgu şev - Kuru dere 16

19 104. 1/1000 ölçekli haritadan alınan yukarıdaki hatlar sırasıyla hangi anlama gelmektedir? A) İptal olunan hat - Elektrik hattı B) İptal olunan hat - Mülkiyet sınırı olmayan hat C) Çift taraflı çit - Enerji nakil hattı D) İptal olunan hat - Yüksek gerilim hattı E) Çift taraflı çit - Zemin altı boru hattı 105. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ne (BÖHHBÜY) göre pafta çiziminde aranacak şartlardan hangisi doğru değildir? A) Eş yükseklik eğrileri yol, nehir, kanal, ark ve benzeri çift çizgili detaylar ile şev sınırlarını, bina ve benzeri kapalı detayları kesmez. B) Çizim nokta konum doğruluğu 1 mm den daha iyi olmalıdır. C) Eş yükseklik eğrileri 1/5000 ölçekte 5m, 1/2000 ölçekte 2m, 1/1000 ölçekte 1m yükseklik farklarına göre çizilir. D) Tüm detay noktaları hesaplanan koordinat değerleri ile paftaya çizilir. E) Eş yükseklik eğrileri 0.13 mm (ince) kalınlığında, her 5 yükseklik eğrisinde bir 0.25 mm (kalın) çizgiyle çizilir Aşağıdakilerden hangisi kadastro gören yerlerde birleştirme şartlarından değildir? A) Birbirine komşu olmalıdır. B) Birleştirilecek parseller aynı kişilere ait olmalıdır. C) İlgili idareden imar mevzuatı uygunluğu kararı alınmalıdır. D) Parseller üzerinde şerh edilmiş haklar varsa ilgilisinin muvafakati aranır. E) Mahkeme kararı ve kamulaştırma durumu haricinde hisseli taşınmaz mallara ilişkin birleştirme istemlerinde tescil işlemi yerine getirilirken bütün hissedarların ya da yasal temsilcilerinin tescil bildiriminde imzalarının bulunması gerekir Geometrik ve perspektif bozulmaları giderilmiş ve bir harita projeksiyonu ya da düz bir dikdörtgen form üzerine oturtulmuş, düzeltilmiş hava fotoğrafına ne ad verilir? A) Standart topoğrafik harita B) Halihazır harita C) Ortofoto D) 1/25000 lik harita E) Röleve 108. Dilim Orta Meridyeni 39º olarak verilen noktanın 6º'lik UTM dilim numarası aşağıdakilerden hangisidir? A) 36 B) 37 C) 38 D) 39 E) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Öznitelik kavramı için en uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir? A) Coğrafi detayın tanımına "öznitelik" denir. B) Coğrafi detayın büyüklüğüne "öznitelik" denir. C) Coğrafi detayın tanımlanabilir bir özelliğine "öznitelik" denir. D) Coğrafi detayın tanımlanabilir bir özelliğinin değerine "öznitelik" denir. E) Coğrafi detayın betimleme türüne "öznitelik" denir Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ulaşım yollarını ve akarsuları veri olarak kullanacak bir Coğrafi Bilgi Sisteminde tüm verilerin bütünleşik olarak tutulabileceği veri tabanı için hangi projeksiyon (izdüşüm) sistemindeki koordinatlar kullanılmaz? A) Coğrafi Koordinatlar (projeksiyonsuz) B) UTM C) Lambert Konformal Konik D) Mercator E) Albers Eşit Alan

20 'lik UTM koordinatlarından Gauss- Kruger koordinatlarına dönüşümde ölçek faktörünün kullanılışı ile ilgili olarak aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? A) Yg = Sağa x B) Yg = (Yukarı ) x C) Xg = (Sağa ) x D) Yg = (Sağa ) / E) Xg = (Yukarı ) / Aşağıdakilerden hangisi bir uzaktan algılama görüntüsünün çözünürlüklerinden değildir? 115. A) Görsel B) Radyometrik C) Zamansal D) Spectral E) Mekansal 112. Aşağıdaki projeksiyon sistemlerinden hangisinde hem alan, hem açı hem de uzunluk korunur? A) Lambert Konformal Konik B) UTM C) Albers Eşit Alan D) Bonne E) Hiçbir projeksiyon sisteminde geometrik özelliklerin tümü korunamaz Cins değişikliği işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Cins değişikliği işleminin tesciliyle taşınmazların güncel durumu tapu sicilinde (kadastro haritası ve tapu kütüğünde) gösterilmekte ve böylelikle kadastronun yaşatılması sağlanmaktadır. Bu sebepledir ki bir parselin üzerinde yapı yıkılmışsa kadastro paftalarının güncelleştirilmesi için kadastro müdürlüğünce resen cinsi yapılıdan yapısız hale dönüştürülebilir. B) Cins değişikliği yapılırken binanın diğer parsele tecavüzlü olması talebin gerçekleşmesine engel değildir. C) Cinsi zeytinlik olarak görünen parselin bir kısmının imar uygulamasına tabi tutulması neticesi, geri kalan kısmın cinsinin zeytinlik olarak kaydedilmesi mümkündür. D) Bir parselin cinsi yapısız iken yapılı hale getirilecekse ilgilisinin talebi şarttır. E) Yapı kullanma izni 2 kat olan bir yapıda zeminde binanın 3 kat olması durumunda cins değişikliği 2 kat olarak yapılabilir Yukarıdaki şekilde gösterilen ve nivo ile yapılan mira okumaları (mm) yardımı ile kotu bilinmeyen B noktasının yüksekliği kaçtır? (H A = m) A) m B) m C) m D) m E) m Yukarıda boyutları verilen paftanın ölçeği nedir? A) 1/1000 B) 1/ C) 1/10000 D) 1/25000 E) 1/5000

21 117. Deformasyona uğrayan kağıt, film vb. plan altlıklarında affin dönüşümünün kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Açı koruyan bir dönüşümdür. B) Ölçek faktörü kullanılmaz. C) Açı koruyan bir dönüşüm değildir. D) Her iki eksen boyunca bozulmalar farklıdır. E) Her iki sistemde ortak iki nokta dönüşüm parametrelerinin bulunması için yeterlidir Doğal zemine çakışarak giden ve eğimi değişmeyen geçkiye ne ad verilir? A) Dever B) Güzergah C) Profil D) Plankote E) Sıfır Poligonu /1000 ölçeğinde ve dik koordinat sisteminde çizilen bir pafta Y ekseni yönünde 80 cm, X ekseni yönünde 60 cm dir. Dolu olarak çizilen bu pafta arazide kaç hektarlık alan kaplar? A) 0.48 ha B) 4.8 ha C) 48 ha D) 480 ha E) 4800 ha 119. Şekildeki üçgende (AB)=109 g, (AC)=143 g, (BC)=193 g olduğuna göre α, β ve γ açılarıları sırasıyla kaç graddır? A) 34 g, 115 g, 51 g B) 34 g, 116 g, 50 g C) 34 g, 140 g, 26 g D) 40 g, 115 g, 45 g E) 40 g, 140 g, 20 g 19

22 TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 20

23 21

24 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 15 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CE- VAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 22

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 3

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

SPK GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEKĠ MEVZUAT SINAV SORULARININ ANALĠZĠ

SPK GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEKĠ MEVZUAT SINAV SORULARININ ANALĠZĠ SPK GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEKĠ MEVZUAT SINAV SORULARININ ANALĠZĠ Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Dr. Erdal KÖKTÜRK Emekli Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bildiride, SPK BaĢkanlığı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (TAŞRA) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 OCAK 2015 SAAT: 10.00 ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI SALON NO İMZA : : : : SIRA NO: : GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bu sınav Çevre ve Şehircilik

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

İmar Uygulaması I Dersi

İmar Uygulaması I Dersi İmar Uygulaması I Dersi Ders Notları Hazırlayan: Öğr. Gör. Emre İNCE 1 Kamu Ölçmeleri Gerekli mevzuata dayanılarak; toplum ve kamu yararına yapılan ölçme işlemlerine kamu ölçümleri denir. Karayollarının;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı