2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2 ÖNSÖZ Türkiye soydaş, kardeş ve akraba devlet ve toplulukları ile kalkınma çabası içerisindeki bütün dost ülkelere yardım elini uzatma ve tarihi misyonunu gerçekleştirme çabası içerisindedir. Hükümetimiz bunun bilincindedir ve geçmiş yıllarda görülmedik bir dikkat ve hassasiyetle bu çabalara destek vermektedir.bu gayret kesintisiz ve artarak sürecektir. Yapılan çalışmaların kamu oyuna duyurulması ve kalkınma yardımlarına iştirak eden bütün kurum ve kuruluşlara bildirilmesi maksadıyla hazırlanan " Yıllık Faaliyet Raporu" aynı zamanda bir önceki yılın muhasebesinin yapılması şansını da sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle bu raporda ifade edilen proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesinde görev alan TİKA çalışanlarını, sivil toplum örgütlerini ve diğer kamu kurum ve kuruluş mensuplarını yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Beşir ATALAY Devlet Bakanı SUNUŞ ii

3 TİKA her geçen gün artan bir ivmeyle teknik işbirliği çalışmalarını sürdürmektedir. Daha da profesyonelleşen çalışmalarımız kalkınma yardımları götürdüğümüz "Müşterek Kültür Coğrafyamızda" önemli gelişmeleri sağlamakta, bir yandan ülkelerin kalkınmalarına destek verilirken diğer yandan ülkelerimiz arasındaki işbirliği de artırılmaktadır yılını da bu anlayışla tamamladık ve yaptığımız çalışmaları elinizdeki raporla sizlere ulaştırmayı öngördük. 006 yılında gerçekleştirilen projeler ile bu projelerin bölgesel dağılım analizi raporun ilerleyen bölümlerinde detaylı olarak yer almaktadır.buna göre TİKA 2006 yılında 931 proje ve faaliyet gerçekleştirmiş, kuruluşundan bu yana en yüksek proje ve faaliyet sayısına ulaşmış olup, Proje ve faaliyetlerden yararlanan ülke sayısı ise 90 ülke yararlanmıştır yılına göre % 66 lık bir gelişme elde edilmiştir. Bu faaliyetler ile sonucunda yakalanan sonuçlar çok önemli bir hedef olan halka ulaşabilme konusunda bize önemli işaretler vermektedir. Yol yapımları, yerleşim merkezlerine elektrik, su götürülmesi, kanalizasyon sistemlerinin onarımı, inşa edilen ve onarılan okullarla geniş bir kitleye eğitim desteği sağlanması ve toplumlar arası iletişimin gerçekleştirilmesi noktasında yapılan medya çalışmaları ile giderek daha çok insana ulaşma yolunda olduğumuz gözükmektedir yılında TİKA Müşterek Kültür Coğrafyamızda daha çok görünür ve hissedilir olmuş ve özellikle halkın daha çok talebi ile yüz yüze gelmiştir. Ülkemizdeki ve kalkınma yardımı alan ülkelerdeki bir çok sivil toplum kuruluşu "Teknik işbirliği Projeleri" konusunda daha da profesyonelleşmiş ve sadece kültürel ve insani amaçlı değil, tarım, sağlık, eğitim,seracılık gibi teknik projelerin halka ulaştırılmasında önemli roller üstlenmeye başlamışlardır yılında yolumuza daha büyük bir şevk ve arzu ile devam etmek azmi içerisindeyiz. Sizlere sunduğumuz raporlarla gelişmeleri takip edebilme imkanı bulabileceksiniz. Buna karşılık eleştirileriniz bizi daha güçlü kılacaktır. TiKA, yürüttüğü bir çok proje ve faaliyette diğer kurum ve kuruluşlarımızla yakın işbirliği içindedir.alınan bütün neticeler ve elde edilen başarılarda bu işbirliğinin önemi son derece büyüktür. Bu desteğin süreceğinden hiç kuşku duymamaktayız TİKA faaliyet raporunun geleceğe yönelik bir perspektif çizmesi açısından bütün kurumlarımıza yararlı olmasını diliyor, raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dr.Hakan Fidan TİKA Başkanı İÇİNDEKİLER: iii

4 FAALİYET RAPORU İ ÖNSÖZ İİ SUNUŞ İİ GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki ve Sorumluluk 2 C-İdareye Ait Bilgiler 2 1-Tarihçe 2 2-Statüsü ve Amacı 3 3-Görevleri 3 4-Görev Alanı 5 5-PİM D.Bşk.lığı Faaliyetleri Hukuk Müşavirliği 22 D-SUNULAN HİZMETLER 23 Faaliyetlerin Sektörel Dağılımı 23 II.AMAÇ VE HEDEFLER 24 A-Tika nın Amaç Ve Hedefleri 24 B-Temel Politikalar Ve Öncelikleri 24 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 26 A-MALİ BİLGİLER 26 1.Bütçe Uygulama Sonuçları 26 2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 27 3.Mali Denetim Sonuçları 27 B-PERFORMANS BİLGİLERİ 28 1.Faaliyetler ve Proje Bilgiler Performans Sonuçları Tablosu 33 3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 33 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler 33 B-Zayıflıklar 33 C-Değerlendirme 34 D-Ekler 35 iv

5 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon: 1. Misyon Kalkınma yardımları, özelde teknik yardımlarla görevli bir kurumu olarak, Türkiye nin yakın coğrafyası başta olmak üzere kalkınmakta olan tüm ülke ve topluluklara, nitelikli yönetici ve öğretim elemanı yetiştirmek, bilimsel araştırmalarla bilgi üretmek, yayınlamak, danışmanlık yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemektir. 2. Vizyon Yapacağı araştırma, yayın ve danışma etkinlikleri ile kamu yönetimi disiplininin ve politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası bir enstitü olmak; vereceği yüksek nitelikli eğitim ve lisansüstü öğretimle Türkiye nin geleceğini biçimlendirecek yetkin yöneticiler ve öğretim elemanları yetiştirmek. 3. Temel Değerler Bilimsel, yönetsel ve mali özerklik Akademik yetkinlik Akademik ve bilimsel etik Hakkaniyet ve eşitlik Nitelikli eğitim Özgün akademik araştırma ve yayın Bireysel gelişmeyi desteklemek Açıklık ve erişilebilirlik Katılımcı yönetim Örgüt içi ve dışı etkili iletişim 1

6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: a) Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirmek, b) Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da gözönüne alarak, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak, c) Gelişme yolundaki ülkelerin bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları sağlamak, bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak, d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurtdışında, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak. e) Ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak TİKA, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere, 3 kıta ve 37 ülkede görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yegane Teknik Yardım Kuruluşu dur. TİKA görev alanı, gerek coğrafi açıdan, gerekse sosyolojik zemin açısından, birbirine kıyasla büyük farklılıklar göstermektedir. Bu durum güçlü, esnek bir teşkilat yapısı ile her tür opsiyonu karşılayabilecek çalışma anlayışını gerekli kılmaktadır. TİKA Merkez Teşkilatına ilave olarak, 18 ülkede bulunan Koordinasyon Ofisleri ile çok geniş bir coğrafyada ve bütün sektörlerde çalışmalarını sürdürmektedir.. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1.Tarihçe: Bakanlar Kurulu'nun 24 Ocak 1992 tarihe kararıyla, sayı ve 27 Ocak 1992 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir teşkilat olarak kurulan TİKA, 28 Mayıs 1999 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır sayılı "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" 12 Mayıs 2001 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TİKA ilgili Devlet Bakanlığı'na karşı sorumlu ve tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur. 2

7 2.Statüsü ve Amacı: 4668 sayılı yasa TİKA ya, ilgili ülke ve toplulukların ; Kalkınma ihtiyaç ve hedeflerini, ülkemizin önceliklerini göz önüne alarak, yapılabilecek işbirliği ve yardım konularını belirlemek, Gerekli program ve projeleri hazırlamak, özel kuruluşlara hazırlatmak, Ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini proje ve programlar vasıtasıyla geliştirmek, Bağımsız devlet yapılarını güçlendirmek, Pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek, görev ve sorumluluklarını vermiştir. TİKA bu maksatla; işbirliğinin geliştirilmesi, kalkınma desteği sağlanması ve insani yardım kapsamında; Bütün sektörlerde kurumsal yapıların oluşturulması, Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, Alt yapıların iyileştirilmesi, Sosyal kalkınma ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi, Meslek edindirme ve istihdam sağlanması, Ortak tarih ve kültür varlıklarının korunması, Türkçe nin kullanımının yaygınlaştırılması, Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, Enformasyon, tanıtım ve yayın faaliyetleri ile bilgilenmenin sağlanması, projelerini yürütmektedir 3. Görevleri : a) Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirmek, b) Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da gözönüne alarak, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak, c) Gelişme yolundaki ülkelerin bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları sağlamak, bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak, d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurtdışında, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak. e) Ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak 3

8 4668 sayılı yasa gereği, TİKA; başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuştur. TİKA, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere, 3 kıta ve 37 ülkede görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yegane Teknik Yardım Kuruluşu dur. TİKA görev alanı, gerek coğrafi açıdan, gerekse sosyolojik zemin açısından, birbirine kıyasla büyük farklılıklar göstermektedir. Bu durum güçlü, esnek bir teşkilat yapısı ile her tür opsiyonu karşılayabilecek çalışma anlayışını gerekli kılmaktadır. TİKA Merkez Teşkilatına ilave olarak, 18 ülkede bulunan Koordinasyon Ofisleri ile çok geniş bir coğrafyada ve bütün sektörlerde çalışmalarını sürdürmektedir. TİKA Başkanlığı, Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Dairesi, Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Dairesi ve Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıkları İle Strateji Geliştirme Müdürlüğü nden oluşmaktadır. Gerektiği hallerde, yurt içinde ve işbirliği yapılan ülkelerde proje ve program koordinatörleri de görevlendirilmektedir. 4

9 4.Görev Alanı TİKA nın proje ve programlarının koordinasyonunu sağlamak üzere 18 ülkede Koordinasyon Ofisi bulunmaktadır. Koordinasyon Ofisi bulunmayan ülkelere ait kalkınma yardımı çalışmaları bölgedeki en yakın Ofis tarafından gerçekleştirilmektedir. TİKA 2007 yılında da yapılanmasını geliştirecektir. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Etyopya, Filistin Ulusal Yönetimi, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna(Kırım) ve Sudan'da Program Koordinatörleri görev yapmaktadır. 5

10 5. PİM.D.Bşk.lığı Faaliyetleri Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı personel istihdamı; 4668 sayılı Teşkilat Kanunu nun 17., 19., 20. ve 21 inci maddeleri ile düzenlenmiştir. 17 inci madde ile Başkanlık personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olduğu belirtilmiş, 19 uncu madde ile; genel ve katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklarda çalışanlar, kurumlarının, Danıştay ve Sayıştay mensupları hakimler ve savcılar için kendilerinin muvaffakatı ile Başkanlık teşkilatında görevlendirilmekte, bu personel kurumlarından maaşlı izinli sayılmakta ve aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmektedir. Üniversite öğretim elemanları da 19 uncu madde kapsamında uzmanlık alanına uyan işler için (Türkoloji Projesi) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 38 inci maddesine gore Başkanlık teşkilatında görevlendirilmektedir sayılı Kanun un 20 inci maddesine istinaden TİKA da sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. Buna gore; Başkanlık teşkilatında Devlet Memurları Kanunu nun sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olan Türk ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılmakta, bu şekilde istihdam edileceklerin çalıştırılma usül ve esasları ve sözleşme ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit edilmektedir. Bunlara ilaveten, 4668 sayılı Kanun un 21 inci maddesine istinaden Başkanlığın görev kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak araştırma etüt ve proje hazırlama ve diğer işler sözleşme ile Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilmektedir. TİKA nın 2006 yılı Kadro Durumu : (Kişi bazında) 657 Tabi Personel : 123 Dolu 22 Boş 145 Toplam Sözleşmeli Personel: uncu maddeye göre: Geçici Görevli Personel: 19 İstisna Akidli Personel: yılı sonu itibariyle TİKA Başkanlığı na tahsis edilmiş olan 145 adet kadrodan 123 adedi dolu, 22 adedi boş durumda olup, 38 adet sözleşmeli personel, 19 adet geçici personel ve 8 adet istisna akidli personel görev yapmıştır. 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 16 ıncı maddesinde; ekli (4) sayılı listede yer alan kadroların ekli (2) sayılı cetvelde belirtilen kamu idarelerine tahsis edilmek üzere ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümlerine eklendiği 6

11 belirtilmektedir. Adı geçen Kanun un Ek (2) Sayılı Cetvelinde sayılan kurumlar arasında yer alan Başkanlığımıza Strateji geliştirme ve mali hizmetlerine ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi için teşkil edilen Strateji Geliştirme Müdürlüğü nde kullanılmak üzere 1 adet Müdür kadrosu ile 4 adet Mali Hizmetler Uzmanı ve 2 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrolarının tahsisi 13 Mart 2006 tarihinde 2006/10809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İç denetim biriminde kullanılmak üzere GİH sınıfından 3 adet İç Denetçi kadrosu tahsisi 2 Ekim 2006 tarihinde yapılmış ve böylece Başkanlığımız mevcut kadro sayısı 145 e yükselmiştir yılı içerisinde kadrolu personelden 6 kişinin çeşitli nedenlerle Başkanlıktan ayrılış işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tablo 1- Personelin Ayrılma Nedeni Yıl Naklen İstifa Emekli Ölüm Toplam TİKA Başkanlığı nda görev alan kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin yıllar itibariyle sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: Tablo 2- Yıllar İtibariyle Personel Statü ve Sayı Tablosu YILLAR KADROLU SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ TOPLAM Başkanlığımızdaki son 3 yıl içerisindeki kurumsallaşma çalışmaları kapsamında kadrolu personelin sayısında %20 oranında meydana gelen artış, Başkanlığımız Teknik Yardım Uzman Yardımcılığı kadrolarına yapılan toplam 23 adet atamalardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca son 3 yıl içerisinde Başkanlığımız faaliyet alanının genişlemesi, yürüttüğü proje ve faaliyetlerdeki artış ve bağlı olarak görev yapılan ülkelerdeki Program Koordinasyon Ofislerinin sayısındaki artışa parallel olarak; konusunda uzman sözleşmeli personel istihdamı gerçekleşmiştir yılı içinde Başkanlıkta boş bulunan 1 adet Hukuk Müşavirliği ve 1 adet Avukatlık kadrolarına atamalar yapılmış ayrıca 2006 yılı içinde teşkil edilen Strateji Geliştime Müdürlüğü nde görevlendirilmek üzere 2 adet Mali Hizmetler Uzmanı ve 1 adet Araştırmacı kadrosu ile 1 adet VHKİ kadrolarına atama yapılmıştır. Öte yandan, Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ve Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Başkanlığımızda boş bulunan (GİH) sınıfından 5 adet Teknik Yardım Uzman Yardımcılığı Sınavı; KPSS Puan sıralamasına göre belirlenen adayların sınavı Temmuz 2006 tarihlerinde Başkanlığımız Hizmet binasında yapılmış ve sınavı kazanan 5 adayın atamaları yapılmıştır. Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ve Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Başkanlığımızda 2 yılını dolduran 8 adet Teknik Yardım Uzman Yardımcısı için tez konuları ve tez danışmanları belirlenerek tezleri teslim edilmiştir. 7

12 Başkanlığımızca 2007 yılında adaylık süresi dolacak olan Teknik Yardım Uzman Yardımcısı kadroları için ihtiyaç duyulan toplam 30 adet Teknik Yardım Uzmanı kadro ihdasına ilişkin 190 sayılı Genel Kadro ve Usülü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümünde değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan komisyon toplantısında uygun görülmüş ve Bakanlar Kurulu nda karar alınmasını teminen 21 Aralık 2006 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir yılı içinde tezleri kabul edilen ve Yeterlilik Sınavı nda başarılı bulunan Teknik Yardım Uzman Yardımcılarının Teknik Yardım Uzmanlığına atanmalarını müteakip boşalan kadrolarda istihdam edilmek üzere Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ile Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Teknik Yardım Uzman Yardımcılığı Sınavı nın ilanı ve sözlü sınav yapılması suretiyle personel alımı planlanmaktadır. Tablo 3. Başkanlığımızın kadrolu ve sözleşmeli personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir : Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Yaş Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı (%4) (%25) (%38) Seri (%27) (%6) Toplam personelin %38 lik kısmının yaş aralığında bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu personelin çoğunluğunu Yönetici pozisyonundaki personel ile Başkanlık Teknik Yardım Uzmanları oluşturmaktadır. Diğer taraftan, %25 oranındaki yaş aralığındaki çoğunluğu ise Teknik Yardım Uzman Yardımcıları oluşturduğundan, Başkanlığın oldukça dinamik bir beşeri yapıya sahip olduğu söylenebilir. Tablo yılı sonu itibariyle Başkanlık kadrolu ve sözleşmeli personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki tabloda gösterilmektedir : 8

13 Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu İlkokul Ortaokul Lise 2 Yıllık Yüksekokul Lisans Yüksek Lisans Doktora 2 (%1) 5 (%3) 11(%7) 8 (%5) 16 (%10) 12 (%7) Seri (%66) Tabloda da görüldüğü üzere lise düzeyinin altında 7 personel bulunmakta olup, bunlar Yardımcı Hizmetler kadrosunda istihdam edilen personeldir. Başkanlığa yeni alınan Sözleşmeli Uzman ve kadrolu Uzman Yardımcılarının eğitim durumları Lisans ve daha üzerindedir. Özellikle yeni göreve başlayan Teknik Yardım Uzman Yardımcıları lisans üstü eğitimlerine devam etmeleri konusunda teşvik edilmektedir. Tablo yılı sonu itibariyle Başkanlık kadrolu ve sözleşmeli personelinin hizmet yılının dağılımı sayısal ve oransal olarak aşağıdaki tabloda gösterilmektedir : Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Yılı Dağılımı (%2) Hizmet Yılı (%5) 73 (%45) Seri (%48) Başkanlık 2006 yılı sonu mevcut kadrolu ve sözleşmeli personel toplamının 161 olduğu dikkate alındığında; Başkanlıkta görev yapan söz konusu personelin %73 lük kısmının 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesi ve sürekliliği açısından önem arz 9

14 etmektedir. Başkanlığın personel yapısının alanında uzmanlaşmış ve nitelikli kadrolardan oluşması hedeflenmektedir. Tablo yılı sonu itibariyle Başkanlık kadrolu, sözleşmeli ve geçici olarak görev yapan personelinin statülerine göre sayısal dağılımı aşağıda detaylandırılmıştır: Personelin Unvan ve Görevlere Göre Dağılımı Geçici Görevli 19 (%11) Sözleşmeli Personel İdari Personel 38 (%21) 47 (%26) Teknik Yardım Uzman Yrd. 23 (%13) Seri 1 Teknik Yardım Uzmanı 40 (%22) Yönetici Personeli 13 (%7) Başkanlığın 2006 yılı sonu mevcudunun %67 sini kadrolu, %21 ni sözleşmeli ve %11 de geçici görevli personel oluşturmaktadır. Başkanlığın kadrolu ve sözleşmeli personelinden yurtdışındaki TİKA Başkanlığı Program Koordinasyon Ofislerine dönemsel olarak ve hizmetin gerektirdiği sayıda Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı görevlendirilmektedir. Tablo 7. Başkanlık personelinin hizmet birimlerine göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Personelin Teşkilat İçinde Dağılımı Üniteler 2006 çalışan kişi Memur Sözleşmeli Toplam Başkanlık 2 2 Özel Kalem 1 1 Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı

15 Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Strateji Geliştirme Müdürlüğü Toplam Başkanlığımızın Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofislerinin Faaliyetleri, Program Koordinatörü olarak Görevlendirilecek Personel ve Ödenecek Ücretler ile Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Dair Kararda Değişiklikl Yapılmasına İlişkin Karar 2006/10014 ve 2006/10202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eğitim Faaliyetleri Aday Teknik Yardım Uzman Yardımcısı ve sözleşmeli personelin, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları öğrenmeleri, kamu hizmetinin gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki değerleri kazanmaları amacıyla tarihleri arasında iki hafta temel eğitim, altı hafta da hazırlayıcı eğitim olmak üzere toplam sekiz haftalık bir eğitim programı düzenlenmiştir. Başkanlığın, Program Koordinasyon Ofislerince yürütülen program, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve uygulanmasında yerel personel istihdam edilmektedir. Başkanlığımız ile PKO arasında yapılan yazışmalar söz konusu personel aracılığı ile yapılmaktadır Mali yılı başından itibaren 5018 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinden proje uygulamaları için yapılan harcamalara ilişkin birçok yasal düzenleme yapıldığından, PKO larda görev yapan yerel personelin de yeni uygulamalar ile ilgili bilgilendirilmesi ve yeni düzenlemelere ilişkin 26 Mayıs Haziran 2006 tarihleri arasında eğitim programı düzenlenmiştir. Hizmetiçi eğitim programına tüm Ofisler davet edilmiş,16 Ofis katılmıştır. Bilgiye hızlı ulaşma ve kurum içinde evrak, dosyalama, arşivleme konularında yardımcı olması amacıyla Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 04-05/09/ 2006 tarihleri arasında Evrak, Dosyalama ve Arşiv İşlemleri başlıklı eğitim programı düzenlenmiştir. Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Başkanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar, 4668 sayılı Başkanlığımız Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun ilgili Hükümlerine dayanılarak hazırlanan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar için, hazırlanacak eğitim programı sonucunda uygulanacak sınav ile Başkanlığımızda boş bulunan Genel İdare 11

16 Hizmetleri (GİH) sınıfından 1 adet 4 üncü dereceli şef ve 2 adet 3 üncü dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrolarına atama yapılması düşünülmüştür. Tüm personele evrak, dosyalama ve arşiv işlemleri konularında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 04-05/09/2006 tarihleri arasında eğitim verilmiştir. Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 3. ve 4.sınıflarında okuyan 15 adet üniversite öğrencisi Başkanlığımız Daire Başkanlıklarında staj yapmıştır. Evrak Birimi Başkanlığa gelen ve giden evrak ile birim evrakına gelen evrakın zaman kaybetmeden dağıtılması sağlanmış ve Başkanlığa tarihleri arasında gelen ve giden olmak üzere toplam adet evrakın tasnif ve dağıtımı yapılmıştır. İdari İşler TİKA Hizmet binası Atatürk Bulvarı No:15 Ulus/Ankara adresinde yerleşik zemin katlarda dahil olmak üzere 12 kattan oluşmaktadır. Tahmini toplam kapalı alanımız m 2 civarındadır. Binamızda işlevine göre 4 tip kat bulunmaktadır. Standart Katlar (7, 6, 5, 4, 3, 2) Makam Katları (8, 9) Hizmete yönelik katlar (Garaj,kalorifer dairesi, soğutma grubu ve arşiv katı) 10. kat yemekhane; Yemekhanemiz iki bölümden oluşmaktadır. V.İ.P. yemek salonu toplam 40 kişiliktir. Büyük yemek salonu 120 kişiliktir. Aynı anda 160 kişiye hizmet verebilmektedir. 1. Zemin; 35 araçlık kapalı garajdır. Bu katta aynı zamanda jeneratör odası, elektrik odası, telefon santrali, kapalı deponun bulunduğu kattır. 2. Zemin; Arşiv, soğutma grubu, kalorifer kazan dairesi, bay ve bayan olmak üzere iki ayrı kuaförümüz,yer almaktadır. Standart Katlar; Toplam 12 odadan oluşmaktadır. Bunların 4 adedi 35 m 2 büyük oda, diğer 8 oda ise 15 m 2 lik çalışma odalarından oluşmaktadır. Ayrıca bu katlarda 35 m 2 lik bir adet toplantı salonu bulunmaktadır. (5. kat hariç) (4 odadan biri), Ayrıca 2. katta toplam 100 m 2 lik Orhan TAN toplantı salonu yer almaktadır. Makam Katı ; Başkanlık odası toplam 100 m 2 lik dir. Özel kalem odası 35 m 2 liktir. Sekreterya odası ise 15 m 2 dir. Başkanlık toplantı odası 15 m 2 lik üç odanın birleştirilmesinden oluşmuştur. Tahmini 47 m 2 civarındadır. Bu katta makam çay ocağı 25 m 2 civarındadır. Sayın Bakanımızın odası 100 m 2 dir. İç bölümdeki odalar 30 m 2 dir. Bakan sekreteryası 35 m 2 dir. Binamızın İdari Hizmetleri 5 birim tarafından yürütülmektedir. Bunlar dağıtım, ulaştırma, temizlik, güvenlik, teknik servistir. Dağıtım hizmetleri; iç ve dış evrak dağıtım işleri 4 hizmetli tarafından yürütülmektedir. Dış dağıtım için hizmetlilerimizin her birine toplu taşıt kartı (aylık) alınmaktadır. Günde 4 sefer dış göreve gönderilmektedirler. Ulaştırma hizmetleri; 3 ü kiralık olmak üzere toplam 12 araç ve 8 kadrolu araç sürücüsü ile hizmet görülmektedir. 8 aracın aylık ortalama yakıt gideri YTL civarındadır. Araçlarımızda Shell araç tanıtım cihazı bulunmaktadır. 12

17 Temizlik hizmetleri; 15 Haziran 2006 da ihaleye çıkılmış Budak Temizlik İlaçlama, Gıda, Özel Güvenlik ve Koruma, Bilgisayar yazılım hizmetleri Sanayi Tic. LTD. firmasına ,43 YTL bedelle ihale edilmiştir. 14 bayan 20 erkek olmak üzere toplam 34 personel ile temizlik hizmetleri yürütülmektedir. Güvenlik Birimi; Seç Güvenlik tarafından yürütülmektedir. Toplam 10 personel vardır. Kaydırmalı çift sistemi ile çalışılmaktadır. Gece 2 erkek, gündüz biri bayan olmak üzere 6 personelle hizmet yürütülmektedir. Silah taşıma yetkileri yoktur. Teknik Servis; hizmet binamızın gaz, elektrik, su, atık su, telefon ve bakım onarım işleri bu servis tarafından yürütülmektedir. Bilgisayar Operatörleri hariç toplam 4 personelle hizmet yürütülmektedir Satın alma Birimi 2006 Yılında yapılan İhaleler ve kazanan firmalar Güvenlik İhalesi, Seç Güvenlik, Güvenlik Eğitimi ve Güvenlik Hizmetleri Eğitim Şirketi Bedeli: Ytl. Bilet İhalesi, Atur Turizm Acentesi Bedeli : Ytl. Temizlik İhalesi, Budak Temizlik İlaçlama Özel Güvenlik ve Koruma, Bilgisayar Yazılım Hizmetleri, Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Bedeli: Ytl 43 kuruş. Otel İhalesi, Atur Turizm Seyahat Elektrik, Elektronik Ltd. Şti. Bedeli: Kargo İhalesi İnternas İhracat Hizmetleri Nakliye ve Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti Bedeli: İnternet Hizmetleri İhalesi: Borusan Telekomünikasyon ve iletişim Hizmetleri Aş.Bedeli: Ytl+KDV. Dir. Araç kiralama ve transfer İhalesi Betur Turizm Taşımacılık Ltd. Şti YTL Asansör Bakım Shinder Türkeli Asansör A.Ş YTL ABD Doları. Avrasya Bülteni Basım Gökçe Ofset Matbaacılık Ambalaj Turizm Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti YTL Başkanlığımız hizmet binası komple mobilya ve tefrişatları değiştirilmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (T) Cetveline göre Başkanlık Makamına makam aracı alınmıştır. Program Koordinasyon Ofisleri Birimi - Hükümetin dış politikada Afrika ya Açılım Projesi çerçevesinde 11/04/2006 tarihinde Sudan/Hartum da açılan Koordinatörlük ile Program Koordinasyon Ofisleri nin sayısı 18 olmuştur. 13

18 - Mevcut ofislerde, 2006 yılı içerisinde 18 Koordinatör ve 38 Koordinatör Yardımcısı görev yapmış; asistan, tercüman, sekreter, şoför, hizmetli ve güvenlik görevlisi/bekçi olarak toplam 102 yerel personel istihdam edilmiştir. - Kurulduğundan 2005 yılına kadar, Program Koordinatörlükleri imzalanan ikili İşbirliği Protokolleriyle faaliyetlerini ilgili Devlet Bakanlıklarının binalarında TİKA ya tahsis edilen bürolarda sürdürmüşlerdir. Ancak, anılan tarih itibariyle iş yükünün artışı personel sayısını da (hem merkezden hem de yerel personel) arttırmış ve söz konusu bürolar yetersiz kalmıştır. Hem ülkemizin temsili açısından, hem de çalışma ortamının iyileştirilmesi amacıyla Makam Onayıyla prestijli, müstakil binalar kiralanmıştır yılı içerisinde de Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan, Makedonya, Kazakistan, Kırım ofisleri müstakil binalara taşınmıştır. Bu kapsamda, ofis makine, teçhizat ve cihazları ile mobilyaları eskiyen ofislerin ekli listedeki ofis makine, teçhizat ve cihazları ile mobilyaları yenilenmiştir yılı içerisinde çalışma ortamlarının iyileştirilmesine devam edilecektir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (T) Cetveline göre, Program Koordinasyon Ofisleri hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet 4x4 (en az 4, en çok 8 kişilik) arazi binek aracı edinilebilmesi için ödenek tahsis edilmiş ve bahse konu ödeneğin kullanımı 09/02/2006 tarih ve 2006/10073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştu. Yıl sonu itibariyle, Almatı, Bakü, Bişkek, Kırım, Kudüs, Prizren, Saraybosna, Taşkent, Tiran ve Tiflis Program Koordinasyon Ofislerine bahse konu taşıtlar alınmıştır ülkedeki Program Koordinasyon Ofislerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarına diplomatik plaka tahsisinin sağlanması hususunda çalışmalar devam etmektedir. Protokol taslağı hazırlanarak, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. Adı geçen Bakanlıktan konuya ilişkin görüşleri beklenmektedir. - Kurumsallaşma çalışmaları doğrultusunda ülkelere gönderilecek Koordinatörler ağırlıklı olarak Başkanlık personelinden seçilmektedir yılında 18 Program Koordinasyon Ofisi nin sadece ikisinde (Bosna Hersek ve Gürcistan) geçici görevli personel Program Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Bilgi İşlem Birimi Tablo 1. Sistem İletişim Alt Yapı Cihaz Dağılımı: SİSTEM ADET GRAFİK Lan Veri Tabanı Sunucu 3 E-Posta Sunucu 2 Internet Sunucu 1 Switch 10 Virüs Önleme Sistemi 3 Veri Tabanı Yedekleme Sistemi 0 Internet Veritabanı Sunucu 1 Lan Sunucu 3 Modem 1 Router 2 Firewall 1 Firew all Router 2 Modem 1 Lan Sunucu 3 Internet Veritabanı Sunucu 1 Veri Tabanı Yedekleme Sistemi 0 Virüs Önleme Sistemi 3 Sw itch 10 Internet Sunucu 1 E-Posta Sunucu 2 Lan Veri Tabanı Sunucu

19 TİKA Internet Sayfasında Sunulan Hizmetler Ticari Enformasyon Hizmeti Faaliyet gösterilen ülkeler ile ilgili ekonomik, sosyal ve ticari bilgilerinin sunulduğu Ülke Raporları Faaliyet gösterilen ülkeler ile ilgili genel bilgiler Türkiye nin Kalkınma Yardımlarının kaydının tutulduğu ve OECD-DAC merkezine her yıl gönderilen Kalkınma Yardımları raporunu oluşturan Envanter Bilgi Formu(EBF) Uygulaması Faaliyetler Başkanlığımız internet hizmetinin sağlanması maksadıyla 20 Mbps Metro Eternet bağlantısı yapılmıştır. Bu hizmet ile birlikte Güvenlik Duvarı Sistemi, E-Posta, Kullanıcı Antivirüs Yazılımı, Atak Tespit Sistemi,Microsoft Exchange 2003 yazılımları satın alınarak Başkanlığımız Bilgi İşlem alt yapısı güçlendirilmiştir. E-devlet projesi kapsamında Tika Evrak Otomasyon Sisteminin Ocak 2007 itibariyle kullanılabilmesi için Başkanlığımız Ana Hizmet Birimlerine ait Standart Dosya Planı hazırlanarak sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. Başkanlığımız ile Program Koordinasyon Ofisleri arasında internet, telefon, faks ve data bağlantısı için uydu hizmeti alınması yönünde, Başkanlığımız ile Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. arasında bir protokol imzalanmıştır. Pilot uygulama olarak Başkanlığımız Tiran ve Üsküp Program Koordinasyon Ofislerine bu kurulumlar yapılmış olup, şu an 2 ofisimizle bağlantı sağlanmıştır. Yakın zamanda tüm ofislerimizle uydu üzerinden bağlantı sağlanacaktır. Başkanlığımız otomasyon alanında bilgi güvenliğinin ve arşivleme sisteminin sağlanabilmesi maksadıyla etkin alanı çalışması tamamlanarak tüm kullanıcılar sistem içerisine alınmıştır. Başkanlığımız yeni Web sayfası tasarımı ve yazılımı kendi personelimiz tarafından hazırlanarak hizmete açılmıştır. Başkanlığımız personeli arasında iletişimin ve bilgi paylaşımının sağlanması maksadıyla Microsoft Live Communication yazılımı satın alınmıştır. Uydu Haberleşme Projesi Başkanlığımız ile Türksat A.Ş. arasında uydu haberleşme protokolü yapıldı. Başkanlığımız ile Program Koordinasyon Ofisleri arasında oldukça maliyetli olan telefon görüşmeleri bu projenin hayata geçirilmesiyle oluşan yüklü maliyet ortadan kaldırılmış oldu. Bu Proje İle; Başkanlığımız ile Tiran ve Üsküp Program Koordinasyon Ofisleri arasında internet ve dahili telefon bağlantısı kuruldu. Her iki Pko ya da Başkanlığımızdan internet hizmeti verilerek Başkanlığımız Network alanı içerisine dahil edildi. Windows Güncellemeleri, Antivirüs Güncellemeleri Bilgi işlem Birimi tarafından yerinden yapılabilecek şekle dönüştürüldü. Pko lardaki Bilgisayarların internete çıkışları güvenli bir şekilde sağlanmış oldu. Tiran ve Üsküp Pko ları Ip Telefon Sistemi Kurularak Başkanlığımız dahili telefon santrali içerisine Alındı. Bu Ofislerimiz İle Yapılan Uluslar Arası Telefon Görüşmeleri Yerine Dahili Görüşme yapılabilecek kurulum yapılarak telefon görüşmeleri maliyetsiz yapılmaya başlandı. Böylelikle daha sağlıklı bir iletişim kurulması da sağlanmış oldu. 15

20 Projenin hayata geçirilmesi ile bu ofislerimiz de E Tika Evrak Otomasyonu içerisine dahil edilmiştir. Kurulumu yapılacak diğer ofislerin de sistem içerisine aktarımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca Saraybosna, Prizren, Kişinev, Kırım, Tiflis, Bakü, Aşkabat, Taşkent, Duşanbe, Kabil, Bişkek, Almatı, Kudüs Program Koordinasyon Ofislerine Kurulma çalışmaları devam ediyor. Uydu Projesinin hayata geçirilmesi ile Başkanlığımız Bilgi İşlem alt yapı çalışmaları için bir ileri adım atılarak kurumsallaşma ve ülke kaynaklarının daha ekonomik kullanılması bağlamında önemli bir başarı sağlanmış oldu. ( YTL) Tika Kurumsal Portal Ve Otomasyon Sistemi Elektronik Doküman Yönetim Sistemi, Personel, Demirbaş, Taşınır Mal Satın Alması ve Kaydı modüllerinden oluşmaktadır. Personel modülü ile Başkanlığımız personelinin özlük işleri takibi ile maaş ödemeleri yapılmaktadır. Elektronik Doküman Yönetim Sistemi ile evrak akışı dijital ortamda akışı sağlanmaktadır. Demirbaş modülü ile Başkanlığımızdaki demirbaş kaydı tutulmaktadır. ( YTL) İnternet Hizmetleri İnternet hizmeti 6 adet server tarafından sağlanmaktadır. Bunlardan biride Kurumsal Anti virüs sistemidir. Bu program ile virüslere karşı koruma sağlanmaktadır. Güvenlik Duvarı Yazılımı ile dışardan gelen saldırılara karşı koruma sağlanmaktadır. Ve sistemin izin verdiği sitelere erişim sağlanmaktadır. Active Directory Sistemi ile kullanıcıların güvenliği için program kurmak ve güncellemeri yapmak tek bir yerden sağlanmaktadır. Güvenli Kurumsal Yazılımı bu yazılım ile Kurumumuz çalışanlarının daha güvenilir şekilde haberleşmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca Başkanlığımız personelinin bilgisayarları P4 teknolojilerine sahip olarak işlem yapmaları sağlanmaktadır. ( YTL) Web Sayfası: TİKA Kurumsal Web Sitesi eski statik yapısından kurtularak veritabanına dayalı dinamik bir yapıda ve görsel olarak daha etkileyici bir şekilde yeniden hazırlanmıştır. Bu sayede hem web sitesi ziyaretçilerine görsel zenginlik sağlanmış hem de sitedeki haber, bilgi ve verilere daha hızlı ve sağlıklı erişim olanağı sağlanmıştır. TİKA Kurumsal web sitesinin görsel tasarımı ve veritabanı altyapısı ve kodlaması Bilgi İşlem Müdürlüğünce hazırlanmıştır. (70.000YTL) Elektronik Ortamda Bilgi Edinme Sistemi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanması ve Sayılı Resmi Gazetenin 2007/4 Genelgesinde yer alan Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu na istinaden TİKA Bilgi Edinme Sistemi 16

21 yazılımı satın alınmıştır. Bu yazılım sayesinde bilgi edinme başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınarak, başvurularının daha hızlı ve etkin şekilde cevaplanması sağlanmıştır. Kurum içinde de bu başvurular elektronik arşiv olarak tutulmakta ve geriye dönük rapor, vb. işlemler için kullanılabilmektedir. (5.000 YTL) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ: Faaliyet Konuları 2006 Yılı Adli ve İdari Davalar 25 Hazırlanan Mütalaalar 61 Bilgi Edinme 46 Toplam yılı itibarıyla takip edilmekte olan adli ve idari dava dosyası 25 olup, 23 adeti 2005 yılından devretmiştir. Bunlardan 16 tanesi Başkanlığımız aleyhine açılan davalar, 9 tanesi ise Başkanlığımızın tarafından açılan davalardan oluşmaktadır. Söz konusu davalar ile ilgili olarak dava dilekçelerine cevap dilekçeleri hazırlanmış, mahiyetine göre itiraz dilekçeleri, temyiz ve temyiz dilekçelerine cevap dilekçeleri hazırlanarak mahkemelere süresi içerisinde teslim edilmiştir. Başkanlığımız Daire Başkanlıkları tarafından hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında 61 adet hukuki mütalaa verilmiştir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, Başkanlığımıza 2006 yılı içerisinde 46 adet bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Bunlardan 35 tanesi olumlu ve 3 tanesi kısmen olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanmış, 5 başvuru reddedilmiş, 3 başvuru ise diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiştir sayılı TİKA Teşkilat Kanununun yasalaştığı 2001 yılından beri Başkanlığımızın gerek faaliyet gösterilen alanının sürekli genişlemesi ve gerek gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin sürekli artmasıyla birlikte yapılan çalışmaların daha etkin, verimli ve fonksiyonel yerine getirilmesine yönelik olarak; teşkilat yapısını genişletmeye ve güçlendirmeye yönelik değişikliklerin yapılması gereklilik arz etmiştir. Bu bağlamda 4668 Sayılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. Nihai taslak 2007 yılı içerisinde Başbakanlığa sunulmuş olup, yasalaşma süreci devam etmektedir. D. SUNULAN HİZMETLER 1.Faaliyetlerin Sektörel Dağılımı TİKA Proje ve Faaliyetlerini uluslar arası standartlarda gerçekleştirmekte olup, buna göre; Sosyal Alt Yapıların Geliştirilmesi Ekonomik Alt Yapıların Geliştirilmesi Üretim Sektörlerinin Geliştirilmesi Kültürel İşbirliği ve İletişimin Geliştirilmesi Acil ve İnsani Yardımlar, çalışma sektörlerini oluşturmaktadır. Buna göre 2006 yılı çalışmalarında sektörel yaklaşım şu şekilde gerçekleşmiştir. a. Sosyal Alt Yapıların Geliştirilmesi 17

22 Eğitim, sağlık, barınma, su temini ve su hijyeni, işsizliğin ve fakirliğin azaltılması, kamu idari yapısı ile sivil toplumun güçlendirilmesi ve sosyal karakterli diğer hizmetler alt çalışma alanları olan bu sektörde toplam 414 proje ve faaliyet gerçekleştirilmiş olup, çalışmaların % 44,5 ini teşkil etmektedir yılına göre bu sektörde % 35 lik artış söz konusudur. b. Ekonomik Alt Yapıların Geliştirilmesi Ulaştırma, iletişim teknolojileri, enerji temini ve ulaştırılması, bankacılık ve finans işlemleri ile özel sektörün geliştirilmesi alt çalışma alanları olan bu sektörde, toplam 90 proje ve faaliyet gerçekleştirilmiş olup, çalışmaların % 9.7 sini teşkil etmektedir yılına göre bu sektörde % 173 lük artış söz konusudur. c. Üretim Sektörlerinin Geliştirilmesi Tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık ile sanayi, madencilik ve ticaret ve turizmin geliştirilmesi alt çalışma alanları olan bu sektörde, toplam 107 proje ve faaliyet gerçekleştirilmiş olup, çalışmaların % 11.5 ini teşkil etmektedir yılına göre bu sektörde % 28 lik artış söz konusudur. d. Kültürel İşbirliği Ve İletişimin Geliştirilmesi Kültürel işbirliği ile medya ve iletişimin geliştirilmesi ve sosyal barışa katkı alt çalışma alanları olan bu sektörde toplam 308 proje ve faaliyet gerçekleştirilmiş olup, çalışmaların % 33 nü teşkil etmektedir yılına göre bu sektörde % 128 lik bir artış söz konusudur. e. Acil Ve İnsani Yardımlar TİKA Başkanlığının doğrudan çalışma alanı olmamakla birlikte, TİKA nın yurt dışı operasyonel yeteneği nedeniyle yardımların ulaştırılması ile lojistik ve organizasyon desteği verilerek toplam 12 acil ve insani yardım proje ve faaliyeti gerçekleştirilmiştir II- AMAÇ ve HEDEFLER A- TİKA nın Amaç ve Hedefleri : Görev alanında yer alan ülkelere yönelik faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Afganistan, Filistin ve Gürcistan örneklerinde olduğu gibi ülkemizin taahhüt ettiği hibe yardımlarının TİKA vasıtasıyla proje tabanlı olarak gerçekleştirilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. Kurum ve kuruluşlarımızın kalkınmakta olan ülkelere yaptıkları bütün yardımlarının envanterinin çıkarılmasına başlanarak ülkemizin bütün kalkınma yardımlarının kayıt altına alınması sağlanmıştır. Görünür ve halka doğrudan yansıyan projelere ağırlık verilmektedir. Teknik yardım projelerinin uygulanmasında özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle geliştirilen işbirliği ile ülkemizin kalkınma yardımlarında sinerji oluşturulması hedeflenmiştir. Bu güne kadar talep endeksli proje uygulama anlayışından ülkemizin göreceli olarak üstünlüğe sahip olduğu sektörlerde proaktif bir anlayışla bilgi birikimi, tecrübe ve teknoloji aktarımını sağlayacak, yararlanıcı ülkelerde talep yaratan proje uygulama anlayışına geçilmiştir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler : 18

23 Türkiye nin Temel Misyonu; bölgesel güç olarak küresel işbirliğine katkı sağlamak, bölgesel coğrafyada güven ve istikrar için ikili ve uluslararası işbirliğini ve ilişkileri geliştirmektir. Bilindiği gibi, medeniyetlerin kesişim bölgesinde bulunan ülkemiz, esasen hem geçmişte hem günümüzde sosyo-kültürel ve tarihi bağlar nedeniyle, toplumların ve devletlerin birbirleri ile yakın ilişkilerinin olduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Sözkonusu coğrafyada stratejik ulaştırma güzergahları, çok önemli enerji kaynakları, keskin sosyokültürel farklılıklar, yapısal dönüşüm sürecini tamamlayamamış devlet ve toplulukların varlığı krizlerin kolaylıkla gelişimini tetiklemektedir. Tarihsel bağlar ve ülkemizin daha güvenli bir coğrafyada geleceğini şekillendirme ihtiyacı, pozitif çözümler üretilmesini, çok parametreli ilişkilerle hareket edilmesini, barış ve istikrarın önemsenmesini, bölgesel özelliklerle küresel ilişkileri uzlaştırıcı bir yaklaşımın uygulanmasını ve pro-aktif bir anlayışla ön alıcı tedbirlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu bakımdan; Güçlü ikili ve çok taraflı bölgesel ilişkileri geliştirmek, Bölgesel kriz alanlarında, bölgesel ve küresel aktörlerle işbirliği içinde çalışmak, krizlerin çözümlenmesine katkı sağlamak, Küresel oluşumlarda, güçlü bölgesel aktör olarak yer almak, İstikrara katkı sağlayacak şekilde işbirliği içinde olunan gelişmekte olan ülkelerin, sosyal ve ekonomik kalkınma çabalarına destek vermek, Kalıcı istikrar ve ilişkiler için diplomasi, güvenlik ve kalkınma yardımlarını müşterek bir anlayışla uygulamak, Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik değerlerinin ve enerji kaynaklarının ilgili ülkelere katkısını maksimize etmek açısından ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek ve üretim sektörlerinin modernize edilmesine destek vermek, Toplumlararası işbirliğini geliştirmek amacıyla ortak kültür değerlerini yaygınlaştırmak ve çok kültürlü anlayışın benimsenmesine katkı sağlamak, Çatışmalar ve tabii felaketler nedeniyle ortaya çıkan felaketlere insani destek sağlayarak toplumların yanında olmak, gibi çalışmaların yürütülmesi önem arz etmektedir. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları TİKA 2006 yılında kendisine tahsis edilen YTL lik başlangıç ödeneğinin (yıl sonu ödeneği YTL) YTL lik kısmını harcamıştır.gide türler itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TİKA Başkanlığı 2006 Mali Yılı Ekonomik Kodlara Göre Ödenek Ve Harcama Tutarları: Gider Türleri Bütçe Yıl Sonu Harcama Ödeneği Ödeneği 01. Personel Giderleri ,80 19

24 02. Sos. Güv. Kurumu Dev ,55 Primi Gid. 03. Mal ve Hizmet Alım ,12 Giderleri 05 Cari Transferler ,53 06 Sermaye Giderleri ,81 Toplam ,81 TİKA Başkanlığı Bütçesinin Fonksiyonel Bazda Dağılımı: 2006 mali yılı TİKA Başkanlığına fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktarı ve yıl sonu harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıdadır Bütçe Yıl Sonu Yıl Sonu Ödeneği Ödeneği Harcama 01. Genel Kamu Hizmetleri ,81 TİKA Başkanlığı Bütçesinin Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları: TİKA Başkanlığı Bütçesinin Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları ilişkin tablo aşağıya çıkarılmıştır. Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı Yıl Sonu Harcama Başkanlık ,31 Personel İdari ve ,18 Mali İşler Ekonomik Ticari ve ,99 Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı Eğitim Kültür ve Sosyal ,53 İşbirliği Dairesi Başkanlığı Yayın ,32 Program ,48 Koordinatörler Ofisi ,81 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: 2006 yılında harcamaların yıl sonun ödeneğine oranı;personel giderlerinde % 86,4,sosyal güvenlik kurumlarına yapılan Devlet prim giderlerinde % 84 mal ve hizmet alımlarında %72,6,cari transferlerde %107.7,sermaye giderlerinde %90,9 olarak gerçekleşmiştir. 3- Mali Denetim Sonuçları 20

25 Başkanlığımız 2006 mali yılından itibaren Sayıştay Başkanlığının mali denetimine dahil edilmiş olup,mezkur denetim faaliyeti devam etmektedir. B- PERFORMANS BİLGİLERİ: 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: 1. Arnavutluk 2006 Yılında Ülkelerde Gerçekleştirilen Önemli Proje Ve Faaliyetler 1- Okul onarımları ve donanım destekleri 2- Meslek kazandırma kursları 3- İşkodra Bölgesinde Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi ve Yetiştirici Birliklerinin Kurulması 4- Gıda yardımları 5- Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 6- Türkçe kursları 2. Bosna Hersek 1- Gorazde Devlet Hastanesine yeni üniteler kurulması ve sağlık personeli eğitimi 21

26 2- Tarihi Konjic Köprüsünün Restorasyonu 3- Okullara donanım desteği 4- Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 3. Kosova 1-Okul onarımları ve donanım desteği 2-Sağlık ocağına donanım desteği ve ambulans hibesi 3-Su Deposu İnşası 4-Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 4. Makedonya 1-Okul Tamiratları, donanım ve kitap yardımları 22

27 2-Türkçe ve Bilgisayar Kursları 3-Mesleki eğitim kursları 4-Köylere içme suyu temini çalışmaları 5-Köprü ve yol yapımları 6-Mustafa Paşa Camii Restorasyonu 7-Arıcılık projesi 8-Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 23

28 5. Moldova 1-Okul tamiratı, malzeme ve kırtasiye yardımları 2-Gaguz bölgesi içme suyu temini projesi 3-Plastik cerrahi operasyonları 4-GRT yayın ağının geliştirilmesi projesi 5-Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 6. Ukrayna 1-Kırım Tatar toplumuna konut edindirme projesi 2-Kırım Entegrasyon ve Kalkınma Programı çerçevesinde bazı yerleşim bölgelerine su sağlanması 24

29 3-Eğitim alt yapısının güçlendirilmesi kapsamında okul onarımları ve donanım destekleri 4-Bazı sosyal hizmet binalarının onarımı ve donanım desteği 5-Balta Tiymez Mezarlığı ve Akkerman Kalesi ile Osmanlı Hamamı kazı çalışmaları 6-Zincirli Medrese ve Hacı Giray Han Türbesi restorasyonu 7-Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 7. Azerbaycan 1-Bazı okullara ve Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi'ne donanım ve kitap desteği 2-Organize Sanayi Bölgesi proje hazırlama çalışması 3-Gence, Guba ve Abşeron su ve toprak tahlil laboratuarlarının Modernizasyonu Projesi 4-Turizm ve Karayolu Master Planı çalışmaları 5-Çeşitli sektörlerde uzman eğitim programları 25

30 6-Tohum üretim ve araştırma merkezi çalışmaları 8. Gürcistan 1-Okul onarımları ve donanım desteği 2-Köylere yönelik içme suyu sağlanması projesi 3-Marnueli havaalnına uzak görüş sistemi kurulması 4-Çeşitli sektörlerde uzman eğitim programları 5-Orman zararlıları ile mücadele çalışmaları 9. Kazakistan 1-Okullara çeşitli donanım ve eğitim malzemeleri destekleri 2-Öğretim üyesi değişim programı 26

31 3-Kazakistan'daki Türk yatırım ve istihdam portföyünün tespiti 4-İstatistik altyapısının güçlendirilmesi 10. Kırgızistan 1-Kurumsal altyapıların geliştirilmesi amacıyla çeşitli kurumlara ekipman desteği 2-Eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla okulların onarımı ve donanım desteği 3-Kırgız-Türk Kemik İliği Nakli Merkezi Açılması 4-Kırgız Ulusal Radyo Tv' si Merkezinin Modernizasyonu 5-Ceviz ormanı zararlıları ile mücadele 6-El yazma eserlerin tespit, tasnif ve elektronik ortama aktarılması 7-Kırgız Devlet Arşivlerinin modernizasyonu 8-İstatistik altyapısının güçlendirilmesi 9-Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi projesi 10 -Su ürünlerinin geliştirilmesi projesi 11. Moğolistan 1-Okul onarımları ve donanım destekleri 27

32 2-Bilge Kağan Karayolu inşaatı 3-Moğolistan'daki Türk Anıtları müze yapımı 12. Özbekistan 1-Sağlık alt yapısının iyileştirilmesine yönelik donanım destekleri 2-Alternatif enerji üretim teknikleri konusunda danışmanlık 3-Ekimde tohum kayıplarının önlenmesi 4-Antepfıstığı, pamuk ve zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik destekler 5-Örnek modern sera yapımı 28

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 3 SUNUŞ: Son dönemde uluslararası alanda siyasi sınırların kalkmasının, müşterek

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu Günümüzde, gelişen ve farklılaşan iletişim ağları, teknoloji ve bilgi transferi ile bir yandan dünya ülkeleri arasında yakın bir ilişki tesisi

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

2009 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER

2009 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 GİRİŞ...5 I-GENEL BİLGİLER...6 A-) MİSYON VE VİZYON...6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...7 1-FİZİKSEL YAPI...7 2-ÖRGÜT YAPISI...8 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak!

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bakan Sunuşu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), genel olarak Uygunluk

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA, Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI MÜSTEŞARIN SUNUŞU i iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumuluklar 2 C- İdareye

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu 01 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Ordu Üniversitesi olarak akademik bir yaklaşım ile dinamik, gelişmeye açık, katma değer içeren projeler üreterek bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda köklü üniversitelerle rekabet

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2007 ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2007 ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2007 ANKARA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 ÖNSÖZ Türkiye de

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı