2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2 ÖNSÖZ Türkiye soydaş, kardeş ve akraba devlet ve toplulukları ile kalkınma çabası içerisindeki bütün dost ülkelere yardım elini uzatma ve tarihi misyonunu gerçekleştirme çabası içerisindedir. Hükümetimiz bunun bilincindedir ve geçmiş yıllarda görülmedik bir dikkat ve hassasiyetle bu çabalara destek vermektedir.bu gayret kesintisiz ve artarak sürecektir. Yapılan çalışmaların kamu oyuna duyurulması ve kalkınma yardımlarına iştirak eden bütün kurum ve kuruluşlara bildirilmesi maksadıyla hazırlanan " Yıllık Faaliyet Raporu" aynı zamanda bir önceki yılın muhasebesinin yapılması şansını da sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle bu raporda ifade edilen proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesinde görev alan TİKA çalışanlarını, sivil toplum örgütlerini ve diğer kamu kurum ve kuruluş mensuplarını yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Beşir ATALAY Devlet Bakanı SUNUŞ ii

3 TİKA her geçen gün artan bir ivmeyle teknik işbirliği çalışmalarını sürdürmektedir. Daha da profesyonelleşen çalışmalarımız kalkınma yardımları götürdüğümüz "Müşterek Kültür Coğrafyamızda" önemli gelişmeleri sağlamakta, bir yandan ülkelerin kalkınmalarına destek verilirken diğer yandan ülkelerimiz arasındaki işbirliği de artırılmaktadır yılını da bu anlayışla tamamladık ve yaptığımız çalışmaları elinizdeki raporla sizlere ulaştırmayı öngördük. 006 yılında gerçekleştirilen projeler ile bu projelerin bölgesel dağılım analizi raporun ilerleyen bölümlerinde detaylı olarak yer almaktadır.buna göre TİKA 2006 yılında 931 proje ve faaliyet gerçekleştirmiş, kuruluşundan bu yana en yüksek proje ve faaliyet sayısına ulaşmış olup, Proje ve faaliyetlerden yararlanan ülke sayısı ise 90 ülke yararlanmıştır yılına göre % 66 lık bir gelişme elde edilmiştir. Bu faaliyetler ile sonucunda yakalanan sonuçlar çok önemli bir hedef olan halka ulaşabilme konusunda bize önemli işaretler vermektedir. Yol yapımları, yerleşim merkezlerine elektrik, su götürülmesi, kanalizasyon sistemlerinin onarımı, inşa edilen ve onarılan okullarla geniş bir kitleye eğitim desteği sağlanması ve toplumlar arası iletişimin gerçekleştirilmesi noktasında yapılan medya çalışmaları ile giderek daha çok insana ulaşma yolunda olduğumuz gözükmektedir yılında TİKA Müşterek Kültür Coğrafyamızda daha çok görünür ve hissedilir olmuş ve özellikle halkın daha çok talebi ile yüz yüze gelmiştir. Ülkemizdeki ve kalkınma yardımı alan ülkelerdeki bir çok sivil toplum kuruluşu "Teknik işbirliği Projeleri" konusunda daha da profesyonelleşmiş ve sadece kültürel ve insani amaçlı değil, tarım, sağlık, eğitim,seracılık gibi teknik projelerin halka ulaştırılmasında önemli roller üstlenmeye başlamışlardır yılında yolumuza daha büyük bir şevk ve arzu ile devam etmek azmi içerisindeyiz. Sizlere sunduğumuz raporlarla gelişmeleri takip edebilme imkanı bulabileceksiniz. Buna karşılık eleştirileriniz bizi daha güçlü kılacaktır. TiKA, yürüttüğü bir çok proje ve faaliyette diğer kurum ve kuruluşlarımızla yakın işbirliği içindedir.alınan bütün neticeler ve elde edilen başarılarda bu işbirliğinin önemi son derece büyüktür. Bu desteğin süreceğinden hiç kuşku duymamaktayız TİKA faaliyet raporunun geleceğe yönelik bir perspektif çizmesi açısından bütün kurumlarımıza yararlı olmasını diliyor, raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dr.Hakan Fidan TİKA Başkanı İÇİNDEKİLER: iii

4 FAALİYET RAPORU İ ÖNSÖZ İİ SUNUŞ İİ GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki ve Sorumluluk 2 C-İdareye Ait Bilgiler 2 1-Tarihçe 2 2-Statüsü ve Amacı 3 3-Görevleri 3 4-Görev Alanı 5 5-PİM D.Bşk.lığı Faaliyetleri Hukuk Müşavirliği 22 D-SUNULAN HİZMETLER 23 Faaliyetlerin Sektörel Dağılımı 23 II.AMAÇ VE HEDEFLER 24 A-Tika nın Amaç Ve Hedefleri 24 B-Temel Politikalar Ve Öncelikleri 24 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 26 A-MALİ BİLGİLER 26 1.Bütçe Uygulama Sonuçları 26 2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 27 3.Mali Denetim Sonuçları 27 B-PERFORMANS BİLGİLERİ 28 1.Faaliyetler ve Proje Bilgiler Performans Sonuçları Tablosu 33 3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 33 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler 33 B-Zayıflıklar 33 C-Değerlendirme 34 D-Ekler 35 iv

5 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon: 1. Misyon Kalkınma yardımları, özelde teknik yardımlarla görevli bir kurumu olarak, Türkiye nin yakın coğrafyası başta olmak üzere kalkınmakta olan tüm ülke ve topluluklara, nitelikli yönetici ve öğretim elemanı yetiştirmek, bilimsel araştırmalarla bilgi üretmek, yayınlamak, danışmanlık yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemektir. 2. Vizyon Yapacağı araştırma, yayın ve danışma etkinlikleri ile kamu yönetimi disiplininin ve politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası bir enstitü olmak; vereceği yüksek nitelikli eğitim ve lisansüstü öğretimle Türkiye nin geleceğini biçimlendirecek yetkin yöneticiler ve öğretim elemanları yetiştirmek. 3. Temel Değerler Bilimsel, yönetsel ve mali özerklik Akademik yetkinlik Akademik ve bilimsel etik Hakkaniyet ve eşitlik Nitelikli eğitim Özgün akademik araştırma ve yayın Bireysel gelişmeyi desteklemek Açıklık ve erişilebilirlik Katılımcı yönetim Örgüt içi ve dışı etkili iletişim 1

6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: a) Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirmek, b) Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da gözönüne alarak, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak, c) Gelişme yolundaki ülkelerin bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları sağlamak, bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak, d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurtdışında, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak. e) Ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak TİKA, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere, 3 kıta ve 37 ülkede görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yegane Teknik Yardım Kuruluşu dur. TİKA görev alanı, gerek coğrafi açıdan, gerekse sosyolojik zemin açısından, birbirine kıyasla büyük farklılıklar göstermektedir. Bu durum güçlü, esnek bir teşkilat yapısı ile her tür opsiyonu karşılayabilecek çalışma anlayışını gerekli kılmaktadır. TİKA Merkez Teşkilatına ilave olarak, 18 ülkede bulunan Koordinasyon Ofisleri ile çok geniş bir coğrafyada ve bütün sektörlerde çalışmalarını sürdürmektedir.. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1.Tarihçe: Bakanlar Kurulu'nun 24 Ocak 1992 tarihe kararıyla, sayı ve 27 Ocak 1992 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir teşkilat olarak kurulan TİKA, 28 Mayıs 1999 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır sayılı "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" 12 Mayıs 2001 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TİKA ilgili Devlet Bakanlığı'na karşı sorumlu ve tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur. 2

7 2.Statüsü ve Amacı: 4668 sayılı yasa TİKA ya, ilgili ülke ve toplulukların ; Kalkınma ihtiyaç ve hedeflerini, ülkemizin önceliklerini göz önüne alarak, yapılabilecek işbirliği ve yardım konularını belirlemek, Gerekli program ve projeleri hazırlamak, özel kuruluşlara hazırlatmak, Ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini proje ve programlar vasıtasıyla geliştirmek, Bağımsız devlet yapılarını güçlendirmek, Pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek, görev ve sorumluluklarını vermiştir. TİKA bu maksatla; işbirliğinin geliştirilmesi, kalkınma desteği sağlanması ve insani yardım kapsamında; Bütün sektörlerde kurumsal yapıların oluşturulması, Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, Alt yapıların iyileştirilmesi, Sosyal kalkınma ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi, Meslek edindirme ve istihdam sağlanması, Ortak tarih ve kültür varlıklarının korunması, Türkçe nin kullanımının yaygınlaştırılması, Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, Enformasyon, tanıtım ve yayın faaliyetleri ile bilgilenmenin sağlanması, projelerini yürütmektedir 3. Görevleri : a) Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirmek, b) Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da gözönüne alarak, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak, c) Gelişme yolundaki ülkelerin bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları sağlamak, bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak, d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurtdışında, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak. e) Ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak 3

8 4668 sayılı yasa gereği, TİKA; başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuştur. TİKA, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere, 3 kıta ve 37 ülkede görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yegane Teknik Yardım Kuruluşu dur. TİKA görev alanı, gerek coğrafi açıdan, gerekse sosyolojik zemin açısından, birbirine kıyasla büyük farklılıklar göstermektedir. Bu durum güçlü, esnek bir teşkilat yapısı ile her tür opsiyonu karşılayabilecek çalışma anlayışını gerekli kılmaktadır. TİKA Merkez Teşkilatına ilave olarak, 18 ülkede bulunan Koordinasyon Ofisleri ile çok geniş bir coğrafyada ve bütün sektörlerde çalışmalarını sürdürmektedir. TİKA Başkanlığı, Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Dairesi, Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Dairesi ve Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıkları İle Strateji Geliştirme Müdürlüğü nden oluşmaktadır. Gerektiği hallerde, yurt içinde ve işbirliği yapılan ülkelerde proje ve program koordinatörleri de görevlendirilmektedir. 4

9 4.Görev Alanı TİKA nın proje ve programlarının koordinasyonunu sağlamak üzere 18 ülkede Koordinasyon Ofisi bulunmaktadır. Koordinasyon Ofisi bulunmayan ülkelere ait kalkınma yardımı çalışmaları bölgedeki en yakın Ofis tarafından gerçekleştirilmektedir. TİKA 2007 yılında da yapılanmasını geliştirecektir. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Etyopya, Filistin Ulusal Yönetimi, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna(Kırım) ve Sudan'da Program Koordinatörleri görev yapmaktadır. 5

10 5. PİM.D.Bşk.lığı Faaliyetleri Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı personel istihdamı; 4668 sayılı Teşkilat Kanunu nun 17., 19., 20. ve 21 inci maddeleri ile düzenlenmiştir. 17 inci madde ile Başkanlık personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olduğu belirtilmiş, 19 uncu madde ile; genel ve katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklarda çalışanlar, kurumlarının, Danıştay ve Sayıştay mensupları hakimler ve savcılar için kendilerinin muvaffakatı ile Başkanlık teşkilatında görevlendirilmekte, bu personel kurumlarından maaşlı izinli sayılmakta ve aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmektedir. Üniversite öğretim elemanları da 19 uncu madde kapsamında uzmanlık alanına uyan işler için (Türkoloji Projesi) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 38 inci maddesine gore Başkanlık teşkilatında görevlendirilmektedir sayılı Kanun un 20 inci maddesine istinaden TİKA da sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. Buna gore; Başkanlık teşkilatında Devlet Memurları Kanunu nun sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olan Türk ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılmakta, bu şekilde istihdam edileceklerin çalıştırılma usül ve esasları ve sözleşme ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit edilmektedir. Bunlara ilaveten, 4668 sayılı Kanun un 21 inci maddesine istinaden Başkanlığın görev kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak araştırma etüt ve proje hazırlama ve diğer işler sözleşme ile Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilmektedir. TİKA nın 2006 yılı Kadro Durumu : (Kişi bazında) 657 Tabi Personel : 123 Dolu 22 Boş 145 Toplam Sözleşmeli Personel: uncu maddeye göre: Geçici Görevli Personel: 19 İstisna Akidli Personel: yılı sonu itibariyle TİKA Başkanlığı na tahsis edilmiş olan 145 adet kadrodan 123 adedi dolu, 22 adedi boş durumda olup, 38 adet sözleşmeli personel, 19 adet geçici personel ve 8 adet istisna akidli personel görev yapmıştır. 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 16 ıncı maddesinde; ekli (4) sayılı listede yer alan kadroların ekli (2) sayılı cetvelde belirtilen kamu idarelerine tahsis edilmek üzere ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümlerine eklendiği 6

11 belirtilmektedir. Adı geçen Kanun un Ek (2) Sayılı Cetvelinde sayılan kurumlar arasında yer alan Başkanlığımıza Strateji geliştirme ve mali hizmetlerine ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi için teşkil edilen Strateji Geliştirme Müdürlüğü nde kullanılmak üzere 1 adet Müdür kadrosu ile 4 adet Mali Hizmetler Uzmanı ve 2 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrolarının tahsisi 13 Mart 2006 tarihinde 2006/10809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İç denetim biriminde kullanılmak üzere GİH sınıfından 3 adet İç Denetçi kadrosu tahsisi 2 Ekim 2006 tarihinde yapılmış ve böylece Başkanlığımız mevcut kadro sayısı 145 e yükselmiştir yılı içerisinde kadrolu personelden 6 kişinin çeşitli nedenlerle Başkanlıktan ayrılış işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tablo 1- Personelin Ayrılma Nedeni Yıl Naklen İstifa Emekli Ölüm Toplam TİKA Başkanlığı nda görev alan kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin yıllar itibariyle sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: Tablo 2- Yıllar İtibariyle Personel Statü ve Sayı Tablosu YILLAR KADROLU SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ TOPLAM Başkanlığımızdaki son 3 yıl içerisindeki kurumsallaşma çalışmaları kapsamında kadrolu personelin sayısında %20 oranında meydana gelen artış, Başkanlığımız Teknik Yardım Uzman Yardımcılığı kadrolarına yapılan toplam 23 adet atamalardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca son 3 yıl içerisinde Başkanlığımız faaliyet alanının genişlemesi, yürüttüğü proje ve faaliyetlerdeki artış ve bağlı olarak görev yapılan ülkelerdeki Program Koordinasyon Ofislerinin sayısındaki artışa parallel olarak; konusunda uzman sözleşmeli personel istihdamı gerçekleşmiştir yılı içinde Başkanlıkta boş bulunan 1 adet Hukuk Müşavirliği ve 1 adet Avukatlık kadrolarına atamalar yapılmış ayrıca 2006 yılı içinde teşkil edilen Strateji Geliştime Müdürlüğü nde görevlendirilmek üzere 2 adet Mali Hizmetler Uzmanı ve 1 adet Araştırmacı kadrosu ile 1 adet VHKİ kadrolarına atama yapılmıştır. Öte yandan, Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ve Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Başkanlığımızda boş bulunan (GİH) sınıfından 5 adet Teknik Yardım Uzman Yardımcılığı Sınavı; KPSS Puan sıralamasına göre belirlenen adayların sınavı Temmuz 2006 tarihlerinde Başkanlığımız Hizmet binasında yapılmış ve sınavı kazanan 5 adayın atamaları yapılmıştır. Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ve Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Başkanlığımızda 2 yılını dolduran 8 adet Teknik Yardım Uzman Yardımcısı için tez konuları ve tez danışmanları belirlenerek tezleri teslim edilmiştir. 7

12 Başkanlığımızca 2007 yılında adaylık süresi dolacak olan Teknik Yardım Uzman Yardımcısı kadroları için ihtiyaç duyulan toplam 30 adet Teknik Yardım Uzmanı kadro ihdasına ilişkin 190 sayılı Genel Kadro ve Usülü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümünde değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan komisyon toplantısında uygun görülmüş ve Bakanlar Kurulu nda karar alınmasını teminen 21 Aralık 2006 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir yılı içinde tezleri kabul edilen ve Yeterlilik Sınavı nda başarılı bulunan Teknik Yardım Uzman Yardımcılarının Teknik Yardım Uzmanlığına atanmalarını müteakip boşalan kadrolarda istihdam edilmek üzere Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ile Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Teknik Yardım Uzman Yardımcılığı Sınavı nın ilanı ve sözlü sınav yapılması suretiyle personel alımı planlanmaktadır. Tablo 3. Başkanlığımızın kadrolu ve sözleşmeli personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir : Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Yaş Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı (%4) (%25) (%38) Seri (%27) (%6) Toplam personelin %38 lik kısmının yaş aralığında bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu personelin çoğunluğunu Yönetici pozisyonundaki personel ile Başkanlık Teknik Yardım Uzmanları oluşturmaktadır. Diğer taraftan, %25 oranındaki yaş aralığındaki çoğunluğu ise Teknik Yardım Uzman Yardımcıları oluşturduğundan, Başkanlığın oldukça dinamik bir beşeri yapıya sahip olduğu söylenebilir. Tablo yılı sonu itibariyle Başkanlık kadrolu ve sözleşmeli personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki tabloda gösterilmektedir : 8

13 Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu İlkokul Ortaokul Lise 2 Yıllık Yüksekokul Lisans Yüksek Lisans Doktora 2 (%1) 5 (%3) 11(%7) 8 (%5) 16 (%10) 12 (%7) Seri (%66) Tabloda da görüldüğü üzere lise düzeyinin altında 7 personel bulunmakta olup, bunlar Yardımcı Hizmetler kadrosunda istihdam edilen personeldir. Başkanlığa yeni alınan Sözleşmeli Uzman ve kadrolu Uzman Yardımcılarının eğitim durumları Lisans ve daha üzerindedir. Özellikle yeni göreve başlayan Teknik Yardım Uzman Yardımcıları lisans üstü eğitimlerine devam etmeleri konusunda teşvik edilmektedir. Tablo yılı sonu itibariyle Başkanlık kadrolu ve sözleşmeli personelinin hizmet yılının dağılımı sayısal ve oransal olarak aşağıdaki tabloda gösterilmektedir : Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Yılı Dağılımı (%2) Hizmet Yılı (%5) 73 (%45) Seri (%48) Başkanlık 2006 yılı sonu mevcut kadrolu ve sözleşmeli personel toplamının 161 olduğu dikkate alındığında; Başkanlıkta görev yapan söz konusu personelin %73 lük kısmının 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesi ve sürekliliği açısından önem arz 9

14 etmektedir. Başkanlığın personel yapısının alanında uzmanlaşmış ve nitelikli kadrolardan oluşması hedeflenmektedir. Tablo yılı sonu itibariyle Başkanlık kadrolu, sözleşmeli ve geçici olarak görev yapan personelinin statülerine göre sayısal dağılımı aşağıda detaylandırılmıştır: Personelin Unvan ve Görevlere Göre Dağılımı Geçici Görevli 19 (%11) Sözleşmeli Personel İdari Personel 38 (%21) 47 (%26) Teknik Yardım Uzman Yrd. 23 (%13) Seri 1 Teknik Yardım Uzmanı 40 (%22) Yönetici Personeli 13 (%7) Başkanlığın 2006 yılı sonu mevcudunun %67 sini kadrolu, %21 ni sözleşmeli ve %11 de geçici görevli personel oluşturmaktadır. Başkanlığın kadrolu ve sözleşmeli personelinden yurtdışındaki TİKA Başkanlığı Program Koordinasyon Ofislerine dönemsel olarak ve hizmetin gerektirdiği sayıda Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı görevlendirilmektedir. Tablo 7. Başkanlık personelinin hizmet birimlerine göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Personelin Teşkilat İçinde Dağılımı Üniteler 2006 çalışan kişi Memur Sözleşmeli Toplam Başkanlık 2 2 Özel Kalem 1 1 Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı

15 Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Strateji Geliştirme Müdürlüğü Toplam Başkanlığımızın Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofislerinin Faaliyetleri, Program Koordinatörü olarak Görevlendirilecek Personel ve Ödenecek Ücretler ile Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Dair Kararda Değişiklikl Yapılmasına İlişkin Karar 2006/10014 ve 2006/10202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eğitim Faaliyetleri Aday Teknik Yardım Uzman Yardımcısı ve sözleşmeli personelin, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları öğrenmeleri, kamu hizmetinin gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki değerleri kazanmaları amacıyla tarihleri arasında iki hafta temel eğitim, altı hafta da hazırlayıcı eğitim olmak üzere toplam sekiz haftalık bir eğitim programı düzenlenmiştir. Başkanlığın, Program Koordinasyon Ofislerince yürütülen program, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve uygulanmasında yerel personel istihdam edilmektedir. Başkanlığımız ile PKO arasında yapılan yazışmalar söz konusu personel aracılığı ile yapılmaktadır Mali yılı başından itibaren 5018 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinden proje uygulamaları için yapılan harcamalara ilişkin birçok yasal düzenleme yapıldığından, PKO larda görev yapan yerel personelin de yeni uygulamalar ile ilgili bilgilendirilmesi ve yeni düzenlemelere ilişkin 26 Mayıs Haziran 2006 tarihleri arasında eğitim programı düzenlenmiştir. Hizmetiçi eğitim programına tüm Ofisler davet edilmiş,16 Ofis katılmıştır. Bilgiye hızlı ulaşma ve kurum içinde evrak, dosyalama, arşivleme konularında yardımcı olması amacıyla Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 04-05/09/ 2006 tarihleri arasında Evrak, Dosyalama ve Arşiv İşlemleri başlıklı eğitim programı düzenlenmiştir. Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Başkanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar, 4668 sayılı Başkanlığımız Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun ilgili Hükümlerine dayanılarak hazırlanan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar için, hazırlanacak eğitim programı sonucunda uygulanacak sınav ile Başkanlığımızda boş bulunan Genel İdare 11

16 Hizmetleri (GİH) sınıfından 1 adet 4 üncü dereceli şef ve 2 adet 3 üncü dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrolarına atama yapılması düşünülmüştür. Tüm personele evrak, dosyalama ve arşiv işlemleri konularında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 04-05/09/2006 tarihleri arasında eğitim verilmiştir. Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 3. ve 4.sınıflarında okuyan 15 adet üniversite öğrencisi Başkanlığımız Daire Başkanlıklarında staj yapmıştır. Evrak Birimi Başkanlığa gelen ve giden evrak ile birim evrakına gelen evrakın zaman kaybetmeden dağıtılması sağlanmış ve Başkanlığa tarihleri arasında gelen ve giden olmak üzere toplam adet evrakın tasnif ve dağıtımı yapılmıştır. İdari İşler TİKA Hizmet binası Atatürk Bulvarı No:15 Ulus/Ankara adresinde yerleşik zemin katlarda dahil olmak üzere 12 kattan oluşmaktadır. Tahmini toplam kapalı alanımız m 2 civarındadır. Binamızda işlevine göre 4 tip kat bulunmaktadır. Standart Katlar (7, 6, 5, 4, 3, 2) Makam Katları (8, 9) Hizmete yönelik katlar (Garaj,kalorifer dairesi, soğutma grubu ve arşiv katı) 10. kat yemekhane; Yemekhanemiz iki bölümden oluşmaktadır. V.İ.P. yemek salonu toplam 40 kişiliktir. Büyük yemek salonu 120 kişiliktir. Aynı anda 160 kişiye hizmet verebilmektedir. 1. Zemin; 35 araçlık kapalı garajdır. Bu katta aynı zamanda jeneratör odası, elektrik odası, telefon santrali, kapalı deponun bulunduğu kattır. 2. Zemin; Arşiv, soğutma grubu, kalorifer kazan dairesi, bay ve bayan olmak üzere iki ayrı kuaförümüz,yer almaktadır. Standart Katlar; Toplam 12 odadan oluşmaktadır. Bunların 4 adedi 35 m 2 büyük oda, diğer 8 oda ise 15 m 2 lik çalışma odalarından oluşmaktadır. Ayrıca bu katlarda 35 m 2 lik bir adet toplantı salonu bulunmaktadır. (5. kat hariç) (4 odadan biri), Ayrıca 2. katta toplam 100 m 2 lik Orhan TAN toplantı salonu yer almaktadır. Makam Katı ; Başkanlık odası toplam 100 m 2 lik dir. Özel kalem odası 35 m 2 liktir. Sekreterya odası ise 15 m 2 dir. Başkanlık toplantı odası 15 m 2 lik üç odanın birleştirilmesinden oluşmuştur. Tahmini 47 m 2 civarındadır. Bu katta makam çay ocağı 25 m 2 civarındadır. Sayın Bakanımızın odası 100 m 2 dir. İç bölümdeki odalar 30 m 2 dir. Bakan sekreteryası 35 m 2 dir. Binamızın İdari Hizmetleri 5 birim tarafından yürütülmektedir. Bunlar dağıtım, ulaştırma, temizlik, güvenlik, teknik servistir. Dağıtım hizmetleri; iç ve dış evrak dağıtım işleri 4 hizmetli tarafından yürütülmektedir. Dış dağıtım için hizmetlilerimizin her birine toplu taşıt kartı (aylık) alınmaktadır. Günde 4 sefer dış göreve gönderilmektedirler. Ulaştırma hizmetleri; 3 ü kiralık olmak üzere toplam 12 araç ve 8 kadrolu araç sürücüsü ile hizmet görülmektedir. 8 aracın aylık ortalama yakıt gideri YTL civarındadır. Araçlarımızda Shell araç tanıtım cihazı bulunmaktadır. 12

17 Temizlik hizmetleri; 15 Haziran 2006 da ihaleye çıkılmış Budak Temizlik İlaçlama, Gıda, Özel Güvenlik ve Koruma, Bilgisayar yazılım hizmetleri Sanayi Tic. LTD. firmasına ,43 YTL bedelle ihale edilmiştir. 14 bayan 20 erkek olmak üzere toplam 34 personel ile temizlik hizmetleri yürütülmektedir. Güvenlik Birimi; Seç Güvenlik tarafından yürütülmektedir. Toplam 10 personel vardır. Kaydırmalı çift sistemi ile çalışılmaktadır. Gece 2 erkek, gündüz biri bayan olmak üzere 6 personelle hizmet yürütülmektedir. Silah taşıma yetkileri yoktur. Teknik Servis; hizmet binamızın gaz, elektrik, su, atık su, telefon ve bakım onarım işleri bu servis tarafından yürütülmektedir. Bilgisayar Operatörleri hariç toplam 4 personelle hizmet yürütülmektedir Satın alma Birimi 2006 Yılında yapılan İhaleler ve kazanan firmalar Güvenlik İhalesi, Seç Güvenlik, Güvenlik Eğitimi ve Güvenlik Hizmetleri Eğitim Şirketi Bedeli: Ytl. Bilet İhalesi, Atur Turizm Acentesi Bedeli : Ytl. Temizlik İhalesi, Budak Temizlik İlaçlama Özel Güvenlik ve Koruma, Bilgisayar Yazılım Hizmetleri, Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Bedeli: Ytl 43 kuruş. Otel İhalesi, Atur Turizm Seyahat Elektrik, Elektronik Ltd. Şti. Bedeli: Kargo İhalesi İnternas İhracat Hizmetleri Nakliye ve Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti Bedeli: İnternet Hizmetleri İhalesi: Borusan Telekomünikasyon ve iletişim Hizmetleri Aş.Bedeli: Ytl+KDV. Dir. Araç kiralama ve transfer İhalesi Betur Turizm Taşımacılık Ltd. Şti YTL Asansör Bakım Shinder Türkeli Asansör A.Ş YTL ABD Doları. Avrasya Bülteni Basım Gökçe Ofset Matbaacılık Ambalaj Turizm Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti YTL Başkanlığımız hizmet binası komple mobilya ve tefrişatları değiştirilmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (T) Cetveline göre Başkanlık Makamına makam aracı alınmıştır. Program Koordinasyon Ofisleri Birimi - Hükümetin dış politikada Afrika ya Açılım Projesi çerçevesinde 11/04/2006 tarihinde Sudan/Hartum da açılan Koordinatörlük ile Program Koordinasyon Ofisleri nin sayısı 18 olmuştur. 13

18 - Mevcut ofislerde, 2006 yılı içerisinde 18 Koordinatör ve 38 Koordinatör Yardımcısı görev yapmış; asistan, tercüman, sekreter, şoför, hizmetli ve güvenlik görevlisi/bekçi olarak toplam 102 yerel personel istihdam edilmiştir. - Kurulduğundan 2005 yılına kadar, Program Koordinatörlükleri imzalanan ikili İşbirliği Protokolleriyle faaliyetlerini ilgili Devlet Bakanlıklarının binalarında TİKA ya tahsis edilen bürolarda sürdürmüşlerdir. Ancak, anılan tarih itibariyle iş yükünün artışı personel sayısını da (hem merkezden hem de yerel personel) arttırmış ve söz konusu bürolar yetersiz kalmıştır. Hem ülkemizin temsili açısından, hem de çalışma ortamının iyileştirilmesi amacıyla Makam Onayıyla prestijli, müstakil binalar kiralanmıştır yılı içerisinde de Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan, Makedonya, Kazakistan, Kırım ofisleri müstakil binalara taşınmıştır. Bu kapsamda, ofis makine, teçhizat ve cihazları ile mobilyaları eskiyen ofislerin ekli listedeki ofis makine, teçhizat ve cihazları ile mobilyaları yenilenmiştir yılı içerisinde çalışma ortamlarının iyileştirilmesine devam edilecektir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (T) Cetveline göre, Program Koordinasyon Ofisleri hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet 4x4 (en az 4, en çok 8 kişilik) arazi binek aracı edinilebilmesi için ödenek tahsis edilmiş ve bahse konu ödeneğin kullanımı 09/02/2006 tarih ve 2006/10073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştu. Yıl sonu itibariyle, Almatı, Bakü, Bişkek, Kırım, Kudüs, Prizren, Saraybosna, Taşkent, Tiran ve Tiflis Program Koordinasyon Ofislerine bahse konu taşıtlar alınmıştır ülkedeki Program Koordinasyon Ofislerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarına diplomatik plaka tahsisinin sağlanması hususunda çalışmalar devam etmektedir. Protokol taslağı hazırlanarak, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. Adı geçen Bakanlıktan konuya ilişkin görüşleri beklenmektedir. - Kurumsallaşma çalışmaları doğrultusunda ülkelere gönderilecek Koordinatörler ağırlıklı olarak Başkanlık personelinden seçilmektedir yılında 18 Program Koordinasyon Ofisi nin sadece ikisinde (Bosna Hersek ve Gürcistan) geçici görevli personel Program Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Bilgi İşlem Birimi Tablo 1. Sistem İletişim Alt Yapı Cihaz Dağılımı: SİSTEM ADET GRAFİK Lan Veri Tabanı Sunucu 3 E-Posta Sunucu 2 Internet Sunucu 1 Switch 10 Virüs Önleme Sistemi 3 Veri Tabanı Yedekleme Sistemi 0 Internet Veritabanı Sunucu 1 Lan Sunucu 3 Modem 1 Router 2 Firewall 1 Firew all Router 2 Modem 1 Lan Sunucu 3 Internet Veritabanı Sunucu 1 Veri Tabanı Yedekleme Sistemi 0 Virüs Önleme Sistemi 3 Sw itch 10 Internet Sunucu 1 E-Posta Sunucu 2 Lan Veri Tabanı Sunucu

19 TİKA Internet Sayfasında Sunulan Hizmetler Ticari Enformasyon Hizmeti Faaliyet gösterilen ülkeler ile ilgili ekonomik, sosyal ve ticari bilgilerinin sunulduğu Ülke Raporları Faaliyet gösterilen ülkeler ile ilgili genel bilgiler Türkiye nin Kalkınma Yardımlarının kaydının tutulduğu ve OECD-DAC merkezine her yıl gönderilen Kalkınma Yardımları raporunu oluşturan Envanter Bilgi Formu(EBF) Uygulaması Faaliyetler Başkanlığımız internet hizmetinin sağlanması maksadıyla 20 Mbps Metro Eternet bağlantısı yapılmıştır. Bu hizmet ile birlikte Güvenlik Duvarı Sistemi, E-Posta, Kullanıcı Antivirüs Yazılımı, Atak Tespit Sistemi,Microsoft Exchange 2003 yazılımları satın alınarak Başkanlığımız Bilgi İşlem alt yapısı güçlendirilmiştir. E-devlet projesi kapsamında Tika Evrak Otomasyon Sisteminin Ocak 2007 itibariyle kullanılabilmesi için Başkanlığımız Ana Hizmet Birimlerine ait Standart Dosya Planı hazırlanarak sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. Başkanlığımız ile Program Koordinasyon Ofisleri arasında internet, telefon, faks ve data bağlantısı için uydu hizmeti alınması yönünde, Başkanlığımız ile Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. arasında bir protokol imzalanmıştır. Pilot uygulama olarak Başkanlığımız Tiran ve Üsküp Program Koordinasyon Ofislerine bu kurulumlar yapılmış olup, şu an 2 ofisimizle bağlantı sağlanmıştır. Yakın zamanda tüm ofislerimizle uydu üzerinden bağlantı sağlanacaktır. Başkanlığımız otomasyon alanında bilgi güvenliğinin ve arşivleme sisteminin sağlanabilmesi maksadıyla etkin alanı çalışması tamamlanarak tüm kullanıcılar sistem içerisine alınmıştır. Başkanlığımız yeni Web sayfası tasarımı ve yazılımı kendi personelimiz tarafından hazırlanarak hizmete açılmıştır. Başkanlığımız personeli arasında iletişimin ve bilgi paylaşımının sağlanması maksadıyla Microsoft Live Communication yazılımı satın alınmıştır. Uydu Haberleşme Projesi Başkanlığımız ile Türksat A.Ş. arasında uydu haberleşme protokolü yapıldı. Başkanlığımız ile Program Koordinasyon Ofisleri arasında oldukça maliyetli olan telefon görüşmeleri bu projenin hayata geçirilmesiyle oluşan yüklü maliyet ortadan kaldırılmış oldu. Bu Proje İle; Başkanlığımız ile Tiran ve Üsküp Program Koordinasyon Ofisleri arasında internet ve dahili telefon bağlantısı kuruldu. Her iki Pko ya da Başkanlığımızdan internet hizmeti verilerek Başkanlığımız Network alanı içerisine dahil edildi. Windows Güncellemeleri, Antivirüs Güncellemeleri Bilgi işlem Birimi tarafından yerinden yapılabilecek şekle dönüştürüldü. Pko lardaki Bilgisayarların internete çıkışları güvenli bir şekilde sağlanmış oldu. Tiran ve Üsküp Pko ları Ip Telefon Sistemi Kurularak Başkanlığımız dahili telefon santrali içerisine Alındı. Bu Ofislerimiz İle Yapılan Uluslar Arası Telefon Görüşmeleri Yerine Dahili Görüşme yapılabilecek kurulum yapılarak telefon görüşmeleri maliyetsiz yapılmaya başlandı. Böylelikle daha sağlıklı bir iletişim kurulması da sağlanmış oldu. 15

20 Projenin hayata geçirilmesi ile bu ofislerimiz de E Tika Evrak Otomasyonu içerisine dahil edilmiştir. Kurulumu yapılacak diğer ofislerin de sistem içerisine aktarımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca Saraybosna, Prizren, Kişinev, Kırım, Tiflis, Bakü, Aşkabat, Taşkent, Duşanbe, Kabil, Bişkek, Almatı, Kudüs Program Koordinasyon Ofislerine Kurulma çalışmaları devam ediyor. Uydu Projesinin hayata geçirilmesi ile Başkanlığımız Bilgi İşlem alt yapı çalışmaları için bir ileri adım atılarak kurumsallaşma ve ülke kaynaklarının daha ekonomik kullanılması bağlamında önemli bir başarı sağlanmış oldu. ( YTL) Tika Kurumsal Portal Ve Otomasyon Sistemi Elektronik Doküman Yönetim Sistemi, Personel, Demirbaş, Taşınır Mal Satın Alması ve Kaydı modüllerinden oluşmaktadır. Personel modülü ile Başkanlığımız personelinin özlük işleri takibi ile maaş ödemeleri yapılmaktadır. Elektronik Doküman Yönetim Sistemi ile evrak akışı dijital ortamda akışı sağlanmaktadır. Demirbaş modülü ile Başkanlığımızdaki demirbaş kaydı tutulmaktadır. ( YTL) İnternet Hizmetleri İnternet hizmeti 6 adet server tarafından sağlanmaktadır. Bunlardan biride Kurumsal Anti virüs sistemidir. Bu program ile virüslere karşı koruma sağlanmaktadır. Güvenlik Duvarı Yazılımı ile dışardan gelen saldırılara karşı koruma sağlanmaktadır. Ve sistemin izin verdiği sitelere erişim sağlanmaktadır. Active Directory Sistemi ile kullanıcıların güvenliği için program kurmak ve güncellemeri yapmak tek bir yerden sağlanmaktadır. Güvenli Kurumsal Yazılımı bu yazılım ile Kurumumuz çalışanlarının daha güvenilir şekilde haberleşmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca Başkanlığımız personelinin bilgisayarları P4 teknolojilerine sahip olarak işlem yapmaları sağlanmaktadır. ( YTL) Web Sayfası: TİKA Kurumsal Web Sitesi eski statik yapısından kurtularak veritabanına dayalı dinamik bir yapıda ve görsel olarak daha etkileyici bir şekilde yeniden hazırlanmıştır. Bu sayede hem web sitesi ziyaretçilerine görsel zenginlik sağlanmış hem de sitedeki haber, bilgi ve verilere daha hızlı ve sağlıklı erişim olanağı sağlanmıştır. TİKA Kurumsal web sitesinin görsel tasarımı ve veritabanı altyapısı ve kodlaması Bilgi İşlem Müdürlüğünce hazırlanmıştır. (70.000YTL) Elektronik Ortamda Bilgi Edinme Sistemi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanması ve Sayılı Resmi Gazetenin 2007/4 Genelgesinde yer alan Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu na istinaden TİKA Bilgi Edinme Sistemi 16

21 yazılımı satın alınmıştır. Bu yazılım sayesinde bilgi edinme başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınarak, başvurularının daha hızlı ve etkin şekilde cevaplanması sağlanmıştır. Kurum içinde de bu başvurular elektronik arşiv olarak tutulmakta ve geriye dönük rapor, vb. işlemler için kullanılabilmektedir. (5.000 YTL) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ: Faaliyet Konuları 2006 Yılı Adli ve İdari Davalar 25 Hazırlanan Mütalaalar 61 Bilgi Edinme 46 Toplam yılı itibarıyla takip edilmekte olan adli ve idari dava dosyası 25 olup, 23 adeti 2005 yılından devretmiştir. Bunlardan 16 tanesi Başkanlığımız aleyhine açılan davalar, 9 tanesi ise Başkanlığımızın tarafından açılan davalardan oluşmaktadır. Söz konusu davalar ile ilgili olarak dava dilekçelerine cevap dilekçeleri hazırlanmış, mahiyetine göre itiraz dilekçeleri, temyiz ve temyiz dilekçelerine cevap dilekçeleri hazırlanarak mahkemelere süresi içerisinde teslim edilmiştir. Başkanlığımız Daire Başkanlıkları tarafından hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında 61 adet hukuki mütalaa verilmiştir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, Başkanlığımıza 2006 yılı içerisinde 46 adet bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Bunlardan 35 tanesi olumlu ve 3 tanesi kısmen olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanmış, 5 başvuru reddedilmiş, 3 başvuru ise diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiştir sayılı TİKA Teşkilat Kanununun yasalaştığı 2001 yılından beri Başkanlığımızın gerek faaliyet gösterilen alanının sürekli genişlemesi ve gerek gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin sürekli artmasıyla birlikte yapılan çalışmaların daha etkin, verimli ve fonksiyonel yerine getirilmesine yönelik olarak; teşkilat yapısını genişletmeye ve güçlendirmeye yönelik değişikliklerin yapılması gereklilik arz etmiştir. Bu bağlamda 4668 Sayılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. Nihai taslak 2007 yılı içerisinde Başbakanlığa sunulmuş olup, yasalaşma süreci devam etmektedir. D. SUNULAN HİZMETLER 1.Faaliyetlerin Sektörel Dağılımı TİKA Proje ve Faaliyetlerini uluslar arası standartlarda gerçekleştirmekte olup, buna göre; Sosyal Alt Yapıların Geliştirilmesi Ekonomik Alt Yapıların Geliştirilmesi Üretim Sektörlerinin Geliştirilmesi Kültürel İşbirliği ve İletişimin Geliştirilmesi Acil ve İnsani Yardımlar, çalışma sektörlerini oluşturmaktadır. Buna göre 2006 yılı çalışmalarında sektörel yaklaşım şu şekilde gerçekleşmiştir. a. Sosyal Alt Yapıların Geliştirilmesi 17

22 Eğitim, sağlık, barınma, su temini ve su hijyeni, işsizliğin ve fakirliğin azaltılması, kamu idari yapısı ile sivil toplumun güçlendirilmesi ve sosyal karakterli diğer hizmetler alt çalışma alanları olan bu sektörde toplam 414 proje ve faaliyet gerçekleştirilmiş olup, çalışmaların % 44,5 ini teşkil etmektedir yılına göre bu sektörde % 35 lik artış söz konusudur. b. Ekonomik Alt Yapıların Geliştirilmesi Ulaştırma, iletişim teknolojileri, enerji temini ve ulaştırılması, bankacılık ve finans işlemleri ile özel sektörün geliştirilmesi alt çalışma alanları olan bu sektörde, toplam 90 proje ve faaliyet gerçekleştirilmiş olup, çalışmaların % 9.7 sini teşkil etmektedir yılına göre bu sektörde % 173 lük artış söz konusudur. c. Üretim Sektörlerinin Geliştirilmesi Tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık ile sanayi, madencilik ve ticaret ve turizmin geliştirilmesi alt çalışma alanları olan bu sektörde, toplam 107 proje ve faaliyet gerçekleştirilmiş olup, çalışmaların % 11.5 ini teşkil etmektedir yılına göre bu sektörde % 28 lik artış söz konusudur. d. Kültürel İşbirliği Ve İletişimin Geliştirilmesi Kültürel işbirliği ile medya ve iletişimin geliştirilmesi ve sosyal barışa katkı alt çalışma alanları olan bu sektörde toplam 308 proje ve faaliyet gerçekleştirilmiş olup, çalışmaların % 33 nü teşkil etmektedir yılına göre bu sektörde % 128 lik bir artış söz konusudur. e. Acil Ve İnsani Yardımlar TİKA Başkanlığının doğrudan çalışma alanı olmamakla birlikte, TİKA nın yurt dışı operasyonel yeteneği nedeniyle yardımların ulaştırılması ile lojistik ve organizasyon desteği verilerek toplam 12 acil ve insani yardım proje ve faaliyeti gerçekleştirilmiştir II- AMAÇ ve HEDEFLER A- TİKA nın Amaç ve Hedefleri : Görev alanında yer alan ülkelere yönelik faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Afganistan, Filistin ve Gürcistan örneklerinde olduğu gibi ülkemizin taahhüt ettiği hibe yardımlarının TİKA vasıtasıyla proje tabanlı olarak gerçekleştirilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. Kurum ve kuruluşlarımızın kalkınmakta olan ülkelere yaptıkları bütün yardımlarının envanterinin çıkarılmasına başlanarak ülkemizin bütün kalkınma yardımlarının kayıt altına alınması sağlanmıştır. Görünür ve halka doğrudan yansıyan projelere ağırlık verilmektedir. Teknik yardım projelerinin uygulanmasında özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle geliştirilen işbirliği ile ülkemizin kalkınma yardımlarında sinerji oluşturulması hedeflenmiştir. Bu güne kadar talep endeksli proje uygulama anlayışından ülkemizin göreceli olarak üstünlüğe sahip olduğu sektörlerde proaktif bir anlayışla bilgi birikimi, tecrübe ve teknoloji aktarımını sağlayacak, yararlanıcı ülkelerde talep yaratan proje uygulama anlayışına geçilmiştir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler : 18

23 Türkiye nin Temel Misyonu; bölgesel güç olarak küresel işbirliğine katkı sağlamak, bölgesel coğrafyada güven ve istikrar için ikili ve uluslararası işbirliğini ve ilişkileri geliştirmektir. Bilindiği gibi, medeniyetlerin kesişim bölgesinde bulunan ülkemiz, esasen hem geçmişte hem günümüzde sosyo-kültürel ve tarihi bağlar nedeniyle, toplumların ve devletlerin birbirleri ile yakın ilişkilerinin olduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Sözkonusu coğrafyada stratejik ulaştırma güzergahları, çok önemli enerji kaynakları, keskin sosyokültürel farklılıklar, yapısal dönüşüm sürecini tamamlayamamış devlet ve toplulukların varlığı krizlerin kolaylıkla gelişimini tetiklemektedir. Tarihsel bağlar ve ülkemizin daha güvenli bir coğrafyada geleceğini şekillendirme ihtiyacı, pozitif çözümler üretilmesini, çok parametreli ilişkilerle hareket edilmesini, barış ve istikrarın önemsenmesini, bölgesel özelliklerle küresel ilişkileri uzlaştırıcı bir yaklaşımın uygulanmasını ve pro-aktif bir anlayışla ön alıcı tedbirlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu bakımdan; Güçlü ikili ve çok taraflı bölgesel ilişkileri geliştirmek, Bölgesel kriz alanlarında, bölgesel ve küresel aktörlerle işbirliği içinde çalışmak, krizlerin çözümlenmesine katkı sağlamak, Küresel oluşumlarda, güçlü bölgesel aktör olarak yer almak, İstikrara katkı sağlayacak şekilde işbirliği içinde olunan gelişmekte olan ülkelerin, sosyal ve ekonomik kalkınma çabalarına destek vermek, Kalıcı istikrar ve ilişkiler için diplomasi, güvenlik ve kalkınma yardımlarını müşterek bir anlayışla uygulamak, Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik değerlerinin ve enerji kaynaklarının ilgili ülkelere katkısını maksimize etmek açısından ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek ve üretim sektörlerinin modernize edilmesine destek vermek, Toplumlararası işbirliğini geliştirmek amacıyla ortak kültür değerlerini yaygınlaştırmak ve çok kültürlü anlayışın benimsenmesine katkı sağlamak, Çatışmalar ve tabii felaketler nedeniyle ortaya çıkan felaketlere insani destek sağlayarak toplumların yanında olmak, gibi çalışmaların yürütülmesi önem arz etmektedir. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları TİKA 2006 yılında kendisine tahsis edilen YTL lik başlangıç ödeneğinin (yıl sonu ödeneği YTL) YTL lik kısmını harcamıştır.gide türler itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TİKA Başkanlığı 2006 Mali Yılı Ekonomik Kodlara Göre Ödenek Ve Harcama Tutarları: Gider Türleri Bütçe Yıl Sonu Harcama Ödeneği Ödeneği 01. Personel Giderleri ,80 19

24 02. Sos. Güv. Kurumu Dev ,55 Primi Gid. 03. Mal ve Hizmet Alım ,12 Giderleri 05 Cari Transferler ,53 06 Sermaye Giderleri ,81 Toplam ,81 TİKA Başkanlığı Bütçesinin Fonksiyonel Bazda Dağılımı: 2006 mali yılı TİKA Başkanlığına fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktarı ve yıl sonu harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıdadır Bütçe Yıl Sonu Yıl Sonu Ödeneği Ödeneği Harcama 01. Genel Kamu Hizmetleri ,81 TİKA Başkanlığı Bütçesinin Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları: TİKA Başkanlığı Bütçesinin Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları ilişkin tablo aşağıya çıkarılmıştır. Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı Yıl Sonu Harcama Başkanlık ,31 Personel İdari ve ,18 Mali İşler Ekonomik Ticari ve ,99 Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı Eğitim Kültür ve Sosyal ,53 İşbirliği Dairesi Başkanlığı Yayın ,32 Program ,48 Koordinatörler Ofisi ,81 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: 2006 yılında harcamaların yıl sonun ödeneğine oranı;personel giderlerinde % 86,4,sosyal güvenlik kurumlarına yapılan Devlet prim giderlerinde % 84 mal ve hizmet alımlarında %72,6,cari transferlerde %107.7,sermaye giderlerinde %90,9 olarak gerçekleşmiştir. 3- Mali Denetim Sonuçları 20

25 Başkanlığımız 2006 mali yılından itibaren Sayıştay Başkanlığının mali denetimine dahil edilmiş olup,mezkur denetim faaliyeti devam etmektedir. B- PERFORMANS BİLGİLERİ: 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: 1. Arnavutluk 2006 Yılında Ülkelerde Gerçekleştirilen Önemli Proje Ve Faaliyetler 1- Okul onarımları ve donanım destekleri 2- Meslek kazandırma kursları 3- İşkodra Bölgesinde Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi ve Yetiştirici Birliklerinin Kurulması 4- Gıda yardımları 5- Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 6- Türkçe kursları 2. Bosna Hersek 1- Gorazde Devlet Hastanesine yeni üniteler kurulması ve sağlık personeli eğitimi 21

26 2- Tarihi Konjic Köprüsünün Restorasyonu 3- Okullara donanım desteği 4- Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 3. Kosova 1-Okul onarımları ve donanım desteği 2-Sağlık ocağına donanım desteği ve ambulans hibesi 3-Su Deposu İnşası 4-Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 4. Makedonya 1-Okul Tamiratları, donanım ve kitap yardımları 22

27 2-Türkçe ve Bilgisayar Kursları 3-Mesleki eğitim kursları 4-Köylere içme suyu temini çalışmaları 5-Köprü ve yol yapımları 6-Mustafa Paşa Camii Restorasyonu 7-Arıcılık projesi 8-Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 23

28 5. Moldova 1-Okul tamiratı, malzeme ve kırtasiye yardımları 2-Gaguz bölgesi içme suyu temini projesi 3-Plastik cerrahi operasyonları 4-GRT yayın ağının geliştirilmesi projesi 5-Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 6. Ukrayna 1-Kırım Tatar toplumuna konut edindirme projesi 2-Kırım Entegrasyon ve Kalkınma Programı çerçevesinde bazı yerleşim bölgelerine su sağlanması 24

29 3-Eğitim alt yapısının güçlendirilmesi kapsamında okul onarımları ve donanım destekleri 4-Bazı sosyal hizmet binalarının onarımı ve donanım desteği 5-Balta Tiymez Mezarlığı ve Akkerman Kalesi ile Osmanlı Hamamı kazı çalışmaları 6-Zincirli Medrese ve Hacı Giray Han Türbesi restorasyonu 7-Çeşitli kültürel faaliyetlerin desteklenmesi 7. Azerbaycan 1-Bazı okullara ve Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi'ne donanım ve kitap desteği 2-Organize Sanayi Bölgesi proje hazırlama çalışması 3-Gence, Guba ve Abşeron su ve toprak tahlil laboratuarlarının Modernizasyonu Projesi 4-Turizm ve Karayolu Master Planı çalışmaları 5-Çeşitli sektörlerde uzman eğitim programları 25

30 6-Tohum üretim ve araştırma merkezi çalışmaları 8. Gürcistan 1-Okul onarımları ve donanım desteği 2-Köylere yönelik içme suyu sağlanması projesi 3-Marnueli havaalnına uzak görüş sistemi kurulması 4-Çeşitli sektörlerde uzman eğitim programları 5-Orman zararlıları ile mücadele çalışmaları 9. Kazakistan 1-Okullara çeşitli donanım ve eğitim malzemeleri destekleri 2-Öğretim üyesi değişim programı 26

31 3-Kazakistan'daki Türk yatırım ve istihdam portföyünün tespiti 4-İstatistik altyapısının güçlendirilmesi 10. Kırgızistan 1-Kurumsal altyapıların geliştirilmesi amacıyla çeşitli kurumlara ekipman desteği 2-Eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla okulların onarımı ve donanım desteği 3-Kırgız-Türk Kemik İliği Nakli Merkezi Açılması 4-Kırgız Ulusal Radyo Tv' si Merkezinin Modernizasyonu 5-Ceviz ormanı zararlıları ile mücadele 6-El yazma eserlerin tespit, tasnif ve elektronik ortama aktarılması 7-Kırgız Devlet Arşivlerinin modernizasyonu 8-İstatistik altyapısının güçlendirilmesi 9-Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi projesi 10 -Su ürünlerinin geliştirilmesi projesi 11. Moğolistan 1-Okul onarımları ve donanım destekleri 27

32 2-Bilge Kağan Karayolu inşaatı 3-Moğolistan'daki Türk Anıtları müze yapımı 12. Özbekistan 1-Sağlık alt yapısının iyileştirilmesine yönelik donanım destekleri 2-Alternatif enerji üretim teknikleri konusunda danışmanlık 3-Ekimde tohum kayıplarının önlenmesi 4-Antepfıstığı, pamuk ve zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik destekler 5-Örnek modern sera yapımı 28

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari)

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari) Görevde Yükselme Yazılı Sınavı İlanı (İDARİ) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunaneğitim Uzmanı, Sayman, Şef, Memur ve Şoför kadroları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1 Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunan Başmühendis (kadastro-amenajman-etüd proje-araştırma),

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 13/02/2017-E.12970 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü *BE6PBDK9H* Sayı : 14127219-310.99/ Konu : Mevlana Değişim Programı Başvuruları Hak. MÜHENDİSLİK

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ. Kasım 2011

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ. Kasım 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ Kasım 2011 Gündem I. Genel Bilgilendirme II. III. IV. Yürütülmekte Olan İşler, Akademik Yılı Çalışmaları İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Geliştirme Çalışmaları V. Dilek ve

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

YEREL YÖNETİM İHALELERİ

YEREL YÖNETİM İHALELERİ Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 111 YEREL YÖNETİM İHALELERİ Hülya Yeşilgöz 1. Kamu İhale Kurumu (KİK) İstatistiklerine İlişkin Genel Bilgi Bu makale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun uygulanmasına

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez 3 Aylık İstatistik 6 Aylık İstatistik Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Bakanlığımız ve diğer genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler adına yürütülen hukuk hizmetlerine ilişkin

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA GÖREV YAPAN ŞEFLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONULU ÇALIŞMA RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA GÖREV YAPAN ŞEFLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONULU ÇALIŞMA RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA GÖREV YAPAN ŞEFLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONULU ÇALIŞMA RAPORU Ankara - 2016 GİRİŞ Derneğimiz, Sosyal Güvenlik Kurumunda kadrosunda çalışanların yaşadığı sorunlar ile

Detaylı