Dr. Nuri YAVAN s CITATION LIST 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Nuri YAVAN s CITATION LIST 1"

Transkript

1 1 Dr. Nuri YAVAN s CITATION LIST 1 Total Number of Citations Received: As of 1 September 2015, total number of citations 2 (excluding self-citations) to my own work is 202 CITATION ANALYSIS A) Citations received from Papers in SSCI and Area-based Indexed journals: 36 B) Citations received from Books: 26 C) Citations received from Book chapters: 41 D) Citations received from Refereed Papers in National Journals: 52 E) Citations received from PhD, Master and Expertise Thesis: 44 F) Citations received from other resources: 3 Citations received from works in the field of geography: 100 Citations received from non-geographic works/fields: Cited Paper: Yavan, N. (2010), The Location Choice of Foreign Direct Investment Within Turkey: An Empirical Analysis, European Planning Studies, 18(10): Türen, U. Y. Gökmen, H. Dilek (2011) Ekonomik Özgürlük Endeksinin Yurt Dışına Doğrudan Yabancı Yatırım Yapan Türk Sermayesinin Ülke Seçim Kararına Etkisi Var mıdır?, Maliye Dergisi, Sayı 161, S ve Fang, Yuan-ping, Zhou, Yan (2012) Research on Spatial Pattern and Locational Change of Foreign Direct Investment in Guangdong Province, International Economics and Trade Research, Vol.28, No.1, pp S. 65 ve Brown, C. (2012) Determinants of location choice for MNCs in developed and developing countries, 4. Acton, Q.A. (2012) Issues in Environmental Law, Policy, and Planning: 2011 Edition, Scholarly Editions, Atlanta, S Hornychová, Taťána (2012) Francouzské A Belgıcké Investıce V Regıonech Čr (Çek Cumhuriyeti nin Bölgelerinde Fransız ve Belçikalı Yatırımlar), Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Regionální studia (Prag Ekonomi Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Bölgesel Çalışmalar), Prag, Çek Cumhutiyeti, S ve This citation list is not complete, it is only included in Google Scholar and Google as well as some works the author came across citations by chance. 2 In this list, I have not included references/citations I made to my own works.

2 2 6. Torres, Francisco Vélez (2013) Building a City Value Proposition to Improve its Attractiveness as a Location for Foreign Direct Investment: The Case of Mexicali, ASM s International E-Journal on Ongoing Research In Management and IT, INCON13-Gen-038, S Bakkalcı, A. C. ve Argın, N. (2013) Yabancı Yatırımların İşgücü Piyasalarını Uyarma Süreci Kapsamında Dış Ticaretin İçselleştirilmesi, Çalışma İlişkileri Dergisi, 4 (1), 71-97, S.88 ve CieŚlik, Andrzej (2013) Determinants of the Location of Foreign Firms in Polish Regions: Does Firm Size Matter?, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (Journal of Economic and Social Geography), 104 (2), S.183 ve Husung, Daniel (2013) Die Standort Scorecard als Tool zur Ermittlung des Standortpotenzials: am Beispiel österreichischer Export-unternehmen in Istanbul und Ankara ( The location scorecard as a tool to determine the potential of the location: the example of Austrian export companies in Istanbul and Ankara), Wirtschaft und Management, Sonderheft: Die Schwarzmeerregion als Wirtschaftsraum: Umfeld, Risiken und Chancen (Journal of Business and Management, Special Issues: The Black Sea Region as an Economic Region: Environment, Risks and Opportunities), Band (Volume) 18, juli (July) 2013, S.109, 111, 113 ve Bakkalcı, A. C. (2013) Yeni Yeni Ticaret Teorileri nin Makroekonomik Doğası ve Türk Ekonomisi, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 22, ss S. 92 ve Allroggen, F. (2013) Fördert ein leistungsfähiges Verkehrssystem die wirtschaftliche Entwicklung? Ein Überblick, Zeitschrift Für Verkehrswissenschaft, 84 Jahrgang, Heft 3, S. 217, 224 ve Desyana Wati Puji Rahayu, (2013) The Determinants of FDI Location Choice in Indonesia, Master Thesis, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia. S Franz, M., Appel, A., Hassler, M. (2013) Short waves of supermarket diffusion in Turkey. Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 4, p S. 53 ve Fitriandi, P., Kakinaka, M., ve Kotani, K. (2014). Foreign direct investment and infrastructure development in Indonesia: Evidence from provice data, Asian Journal of Empirical Research, 4 (1), S. 80, 86, 88, 91 ve Nekolová, J., & Novosák, J. (2014) Location of Economic Activities in the Ostrava Metropolitan Area: Focused on Brownfield Redevelopment, Paper Presented at the 54rd Congress of the European Regional Science Association (ERSA), August 201, St Petersburg, Russia. S. 2 ve Mutoh, T., Kakinaka, M., & Kotani, K. (2014). An overseas business paradox: Are Japanese general contractors risk takers? KUT-EMS working papers, No. SDES S. 14 ve Guo F.Q,ve Jiang, H. N.,2014, Study on regional disparity and influential factors of FDI in Zhejiang province, World Regional Studies, 23 (4), S.148 ve Bollhorn, K. (2015). Chinesische und indische Direktinvestitionen in Deutschland-Muster, Auswirkungen und Reaktionen in globalen Produktionsnetzwerken. PhD Dissertation, Philipps-Universität Marburg, Germany. S Fu, A. (2015). Neoliberalism, logistics and the treadmill of production in metropolitan waste management: A case of Turkish firms. Urban Studies, DOI: / , S. 7, 8 ve Maza, A. ve Villaverde, J. (2015). A New FDI Potential Index: Design and Application to the EU Regions. European Planning Studies, DOI: / , S. 29 ve Ersoy, A. (2015). Exploring Economic Development Through Headquarters: The Spatial Distribution of Turkey's Large Industrial Enterprises and Its Implications for Urban Systems. The Professional Geographer, DOI: / , S. 3 ve 11.

3 3 2. Cited Paper: Yavan, N. (2006) Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımların Lokasyon Seçimi Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışması Dizisi, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul. 1. Görmezöz, Kızbes Kılıç, (2007) Türkiye ye Doğrudan Gelen Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerindeki Etkileri, Uzmanlık Tezi, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara. S. 4, 54 aynı zamanda kaynakçada s Kaygalak, İ. ve Işık, Ş. (2007) Kentlesmenin Yeni Ekonomik Boyutları, Ege Coğrafya Dergisi, 16, s. 29 ve Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2007) Ekonomik Coğrafya: Kalkınma ve Küreselleşme, Değiştirilmiş 9. Baskı, Çantay Kitabevi, İstanbul. s Arat, Ayça (2008) İMKB de Faaliyet Gösteren Yabancı Ortaklı Firmaların Etkinlik Analizi: İmalat Sanayi Örneği ( ), Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. S. 62 ve Kaya, İ. (2008) Eleştirel Düşünce, Sosyal Teori ve Coğrafya Eğitimi, İçinde Özey, R. ve Demirci, A. (Eds) Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar, Aktif Yayınları, Erzurum. Metin içinde ve s. 340 da. 6. Baimukhamedova, Gulzhan (2008) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Vergi Teşvik Politikaları ve Kazakistan Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, S. 14, 17-18, 20, 23, 41-42, 45 ve Karabağ, S. ve Şahin, S. (2009) Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, 2. Baskı, Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara. S Erdoğan, Salih Yasa (2008) Döviz Kuru Rejimleri ve Türkiye de Uygulanan Döviz Kuru Rejimlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, S Adanır, Nuray Durhan, (2009) Dünyada ve Türkiye de Uluslararası Doğrudan Yatırımlar: , Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. S. 25, ve aynı zamanda kaynakçada s Selek, Duygu (2009) Turizm Sektöründe Yabancı Sermaye Yatırımları: 1980 Dönemi Sonrası Üzerine Bir İnceleme, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. S. 133, 134 ve aynı zamanda kaynakçada s Göz, Devlet (2009) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. S. 15 den fazla sayıda sayfada atıf var aynı zamanda kaynakçada s Calda, Pelin (2009) Türkiye ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, S.10, 17, 19, Dökmen, G. ve Aysu, A. (2010) Hükümet İstikrarının Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkelere İlişk in Ampirik Bir Çalışma, Journal of Yasar University, 18 (5) S. 3028, 3030 ve aynı zamanda kaynakçada s Alsaç, Filiz, (2010) Bölgesel Gelişme Aracı Olarak Kümelenme Yaklaşımı ve Türkiye İçin Kümelenme Destek Modeli Önerisi, DPT Planlama Uzmanlık Tezi, DPT Yayınları, Ankara, s 10 ve Bal, H. ve Göz, D. (2010) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, S. 458, 460 ve Gerçekler, Mustafa (2010) Vektör Otoregresif Model Yardımıyla Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, S. 12, 14, 15, 26, 115.

4 4 17. Kudar, Dize (2010) Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İmalat Sanayinde Sektörel Bir Değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, S ve Erdoğmuş, Esra (2010) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye De Yerli Yatırımlar Üzerine Etkisi: , Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, S. 6, 16, Şahan, Özgür (2010) Vergi Teşviklerinin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım Kararları Üzerindeki Etkilerinin Analizi Ve Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, S.233, 237 ve Erbaşlı, Kemal (2010) Tekstil Sanayisi nin Kahramanmaraş ın Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, S Arıcıoğlu, Ebru, (2011) Üretimin Mekânsal Boyutu ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. S. 48 ve Kaygalak, İrfan (2011) Türkiye de Sanayi Kümelenmesi: Uşak Örneği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir. S. 53 ve Keskin, Bengü (2011) Türkiye nin Uluslararası Rekabet Gücü Ve Doğrudan Yabancı Sermaye Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, S. 146 ve Kalelioğlu, Ragıp (2012) İkametgah Memnuniyeti Bağlamında Konut Yer Seçimi: Bolu Kenti Örneği, TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu 2012 Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi TÜCAUM Yayınları, Ankara. S. 328 ve Yeldan, Erinç; Taşçı, Kamil; Voyvoda, Ebru ve Özsan, Mehmet Emin (2012) Orta Gelir Tuzağı ndan Çıkış: Hangi Türkiye?, Türkonfed Yayınları, İstanbul. S Güngör, Selim, (2012) Sahiplik Yapısı ve Temettü İlişkisi: İMKB de Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, S ve Erol, Y. ve Yiğit, S., 2012, Kümelerin İnovasyon Kapasitesinin Kaynak Tabanlı Görüş Çerçevesinde İncelenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Proje No: , Tokat. S. 5 ve Kaygalak, İ. (2013) Anglo-Amerikan ve Batı Avrupa Ekonomik Coğrafyasının Gelişim Tarihi, İçinde Öner, E. (Ed.) Prof.Dr.İlhan Kayan a Armağan, , Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir. S.717 ve Gökmen, A. (2013) Uluslararası İşletmelerin Türkiyeye Yatırımları ve Belirleyici Etmenler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (1), S. 56, 57, Erdoğan, Ö. (2013) Ankara Kentindeki Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçim Tercihleri ve Mekânsal Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 9, 11, 24, Südaş, İ ve Mutluer, M. (2013) Beşeri ve Ekonomik Özellikleri Açısından İzmir, İçinde Öner, E. (Ed.) Prof. Dr. İlhan Kayan a Armağan, , Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir. S.331 ve Eraslan, İ. H. Ve Güngören, M. (2013)Endüstriyel Kümelenmelerin İktisadi Tarihi ve Gelişim Süreci, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:45, S.180, 181 ve Kalelioğlu, M. R. (2013) Bolu Kentinde İkametgâh Memnuniyeti Bağlamında Kentiçi Hareketlilik, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. S. 83, 84, 96, 97, 98, , 242, Eroğlu, O. ve Yalçın, A., (2013). Rekabet ve Mekânsal Kuramlara İlişkin Genel Bir Değerlendirme. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (6), S. 105 ve Erkılıç, A. Y. (2013) Türk Turizminde Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetine Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarıyla Turizm Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. S. 20 ve 79.

5 5 36. Kırıkkale, D. (2013) Foreign Direct Investment in the Banking Sector: Empirical Evidence from Turkey, PhD Dissertation, Division of Economics, Stirling Management School. University of Stirling , 46-47, 72 ve Oral, M. (2014) Kümelenme Yaklaşımının Firma Performansına Etkisi: Ankara Ostim Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. S. 24 ve Arıcı, F. (2014) Kırsal Yerleşmelerin Üst Kademe Merkezlerle Olan Ticaret Ve Hizmet İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Bağbaşı, Pehlivanlı Ve Serdarlı Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (34), S Cambazoglu, B. ve Karaalp, H. S. (2014) "Does foreign direct investment affect economic growth? The case of Turkey", International Journal of Social Economics, 41, 6, EarlyCite Article, S. 6 ve Şenol, E. (2014) Üniversite Öğrencilerinin Yer Seçimlerinde Etkili Olan Faktörler: Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, , Coğrafyacılar Derneği, Balıkesir. S. 154, 155 ve Yiğit, S. (2014) Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık Sayısı, S. 109 ve Cited Paper: Yavan, N. ve Kara, H. (2003), Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Bölgesel Dağılışı, Coğrafi Bilimler Dergisi, 1, (1), Sandal, E. K.; Karabulut, M.; Gürbüz, M. (2005) Sosyo-Ekonomik Kriterler Bakımından Türkiye nin Konumu ve Avrupa Birliği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), s. 2 ve Yılmaz, A. (2006) Çorum Sanayi, Etüt Yayınları, Samsun. S Gürbüz, M.; Sandal, E. K.; Karabulut, M.; Toroğlu, E. (2007) Türkiye ile Avrupa Birliğine Üye Olan Doğu Avrupa Ülkelerinin İstatistik Bölgelerinin Karşılaştırılması, İçinde, TÜİK 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 45-54, Ankara. S Benli, Özgür (2007) Doğrudan yabancı sermaye yatımları ve Türkiye'deki bölgesel ve sektörel dağılımı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. S. 3, 77, 86, Sandal, E. K.; Gürbüz, M.; Karabulut, M. (2007) Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği İstatistik (NUTS II) Bölgelerinin Karşılaştırması, Avrupa Araştırmaları Dergisi, 15 (2), S.122 ve Karabağ, S. (2008) Jeopolitik Açıdan Sınırlar, Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara. s.108 ve Uzun, Erkan (2008) Vergi Politikalarının Uluslararası Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. S. 23, 90-91, Karabağ, S. ve Şahin, S. (2009) Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, 2. Baskı, Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara. S Adanır, Nuray Durhan, (2009) Dünyada ve Türkiye de Uluslararası Doğrudan Yatırımlar: , Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. S. 63, 65, 67-68, 85, ve aynı zamanda kaynakçada s Gerçekler, Mustafa (2010) Vektör Otoregresif Model Yardımıyla Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, S. 31 ve Özal Sevinecek, Didem (2010) Türk Otomotiv Sektörünün Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Çekme Potansiyeli Ve Rakip Ülkelerle Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, S , 160

6 6 12. Bozdağlıoğlu, E. Yasemin (2010) Türkiye ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye nin İhracat Performansına Etkilerinin Analizi, Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, S. 11 ve Bahar, Ozan, (2010) Turizm Sektörüne Sağlanan Doğrudan Yabancı Sermaye yatırımlarının (DYSY) Ekonomik Büyüme Üzerine Olan Etkisi: Türkiye Örneği ( ), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s S. 28, 29, 4, 54 aynı zamanda kaynakçada s Ünal, Ç. (2010) Türkiye`de Sanayi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum. S. 113 ve Dağdemir, Özcan ve Acaroğlu, Hakan, (2011) Türkiye de Bölgesel Gelir Dağılımının İller Düzeyinde Analizi: , Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, s , s. 46 ve 55 de. 16. Mucuk, Mehmet (2011) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Teori ve Türkiye Uygulaması, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, s Altuntepe, Nihat, Alim Tetik, Ömer Yalçın (2011) Türkiye de Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine Etkileri, 12. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yayınları, , Ankara. S. 618 ve Erbaş, Hayriye ve Soydemir, Pervin (2011) Sermaye Hareketleri ve Küresel Kent Olma Yolunda İstanbul-lar, İçinde: Şahinkaya S ve Ertuğrul, N.İ (Eds) Bilsay Kuruç a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, , Ankara. S.641 ve Ünal, Ç. (2011) Türkiye deki İmalat Sanayiinin 1. Düzey Bölgelerindeki Gelişimi ve Karşılaştırılması, Türk coğrafya Dergisi, 54, 39-54, s. 41 ve Kaya, Mutlu (2011) Türkiye nin İlk Sanayi Kasabalarından Biri Ayancık, Sinop, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, S. 37 ve Tosunoğlu, Büşra ve Uysal, Mustafa (2012) İSO 500 de Yer Alan İmalat Sektöründeki Yabancı Sermaye Payına Sahip Şirketlerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, S.333 ve Küçükkiremitçi, Oktay ve Ersoy, Emrah (2012) Sanayide Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, İçinde TMMOB Sanayi Kongresi 2011 Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, S Deniz, Taşkın (2012) Yakın Dönemde Türkiye ye Gerçekleşen Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu 2012 Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi TÜCAUM Yayınları, Ankara. S.259 ve Yılmaz, Cevdet (2012) Sanayide Yer Seçimi ve Küreselleşme; Zingal Örneği - Ayancık (Sinop), TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu 2012 Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi TÜCAUM Yayınları, Ankara. S Gürbüz, Mehmet ve Karabulut, Murat (2012) Türkiye nin Sosyo-Ekonomik Özelliklere Göre Bölgesel Konumu, II. Bölgesel Sorunlar Ve Türkiye Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş , s.230 ve Koçtürk, O. M. ve Eker, M. (2012) Dünyada ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Çokuluslu Şirketlerin Gelişimi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 18 (1) S ve Akyol, D. (2013) Doğrudan Yabancı Yatırımların Makroekonomik Etkileri; Türkiye Ve Brezilya Karşılaştırması, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. S. 58 ve Gökmen, A. (2013) Uluslararası İşletmelerin Türkiye ye Yatırımları ve Belirleyici Etmenler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (1), S. 56, 57, Sezgin, A. (2013) Kalkınma Ajansı Uygulamasının Gelişmiş Ve Az Gelişmiş Ülke Örnekleri Açısından Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, S Güner, B. ve Çitçi, M. D. (2013) Pütürge İlçesi nde (Malatya) Cumhuriyet Döneminde Nüfusun Gelişimi ve Göç, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 2, S. 5 ve 14.

7 7 31. Gür, N. (2014) Doğrudan Yabancı Yatırımların Yerli Şirketler Üzerine Etkileri, MÜSİAD Yayınları, İstanbul. S ve Akar, Gökhan (2010) Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sektörel Kompozisyonunun Ekonomik Büyümeye Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman. S. 13 ve Uçal, H. (2013) Sosyo-Kültürel Ve Politik Faktörlerin Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. S ve Organ, İ. ve Bozdoğan, D (2013) Bazı Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler İle Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlara Yönelik Vergisel Teşvikler ve Türkiye de Vergilendirmede Yaşanan Sistemsel Sorunlar, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 60-84, S. 67 ve Serim, Havva, (2013) Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımların Bölge Bazında Belirleyicilerinin Yeni İktisadi Coğrafya Teorisi Kapsamında İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, S. 61 ve Parvin, Somaiyeh (2013) Interactions between FDI and Real Exchange Rates: The Case of Turkey, Master of Business Administration, Eastern Mediterranean University, North Cyprus. S. 16 ve Çoban, A. (2014) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nüfus ve Nüfus Hareketleri, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu 2014 Bildiriler Kitabı, , Ankara Üniversitesi TÜCAUM Yayınları, Ankara. S. 333 ve Deniz, T. (2014) Uluslararası Doğrudan Yatırımların Türkiye de Bölge ve İl Düzeyinde Dağılımı ( ), Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, , Coğrafyacılar Derneği, Balıkesir. S. 738, 739, 746, 746, 747 ve Karta, N., 2015, XIX. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu nun Ekonomik İşleyişinde Yabancı Sermayenin Rolü, Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 3 (2), S. 117 ve Cited Paper: Yavan, N. (2005) SCI ve SSCI Bağlamında Türkiye nin Coğrafya Biliminde Uluslararası Yayın Performansının Karşılaştırmalı Analizi: , Coğrafi Bilimler Dergisi, 3, (1), Gümüşcü, Osman ve Abdullah Balcıoğulları(2006) Coğrafyaya Giriş, Bilge Yayınları, Ankara. s.8 ve Gümüşcü, Osman (2006) Tarihi Coğrafya, Yeditepe Yayınları, İstanbul. s. 19, 47, Arı, Yılmaz (2010) Integrating Fieldwork in Undergraduate Geography Curriculum in Turkısh Universities, İçinde: Ali Demirci, Lex Chalmers, Yılmaz Arı, John Lidstone, (Eds), Proceedings of the IGU - CGE Istanbul Symposium, July 8-10, 2010, , Fatih University, İstanbul. S. 275 ve İlhan, Ali, (2010) Küreselleşmenin Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Eğitimi Üzerindeki Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir., S.30,110,115,123,126,128 ve Pérouse, Jean-François (2011) Echos géographiques de Turquie. En guise d introduction : la géographie universitaire turque à l aube de l épreuve des sciences sociales? EchoGéo, numéro 16, mars 2011/mai 2011, 1-9. URL: S. 3, 7, Karasözen, Bülent, Özlem (Gökkurt) Bayram ve Burcu Umut Zan, (2011) WoS ve Scopus Veri Tabanlarının Karşılaştırması, Türk Kütüphaneciliği, 25, S.251 ve Ertek, Ahmet (2011) Hasan Âli YÜCEL ve Birinci Coğrafya Kongresi (1941), Türk Coğrafya Dergisi, 57, S. 17 ve Gümüşcü, Osman (2012) Coğrafyaya Davet, Yeditepe Yayınları, İstanbul, S. 25 ve 423.

8 8 9. Gümüş, Nevzat, İlhan, Ali (2012) Küreselleşme ve Öğretim Elemanlarına Göre Türkiye Üniversitelerindeki Coğrafya Bölümlerine Etkisi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, S. 46 ve Gümüşcü, O. (2012) Katip Çelebi den Günümüze Türkiye de Coğrafyanın Tarihi Serüveni, TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu 2012 Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi TÜCAUM Yayınları, Ankara, S. 370, 380 ve Denktaş Şakar, G. Ve Cerit, G. (2012) Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler Ve Nitel Bir Araştırma, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, , Balıkesir Üniversitesi Yayınları, Balıkesir. S. 77, 78-, Öztürk, M. ve Karabağ, S. (2012) Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafyada Paradigmalar, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 20, S. 440 ve Gümüşcü, O. (Ed.) (2013) Tarihi Coğrafya, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. S. 66 ve Gümüş, Nevzat, İlhan, Ali (2013) Küreselleşmenin Türkiye Üniversiteleri Coğrafya Öğretmenliği Ve Bölümleri Yapısı Üzerinde Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: S. 57 ve Öztürk, M. ve Karabağ, S. (2013) Coğrafyada Paradigmalar, Journal of European Education, Volume 3, Issue 1, Page S. 27, 28 ve Şakar, G. D. Ve Cerit, A. G. (2013) Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler Ve Nitel Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı:4, S ve Arı, Y. (2013) Yeni Yüzyılda Türkiye de Coğrafya: Fırsatlar ve Tehditler, Beşeri Coğrafya Dergisi, 1 (1), S. 10 ve Alkan, G., & Özkaya, H. (2015). Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI da 20 Yılı, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan Sayısı, , s. 177 ve Cited Paper: Yavan, N. (2005) Bilim Felsefesi Bakımından Coğrafyada Pozitivist Yaklaşım, İçinde Avcı, S. ve Turoğlu, H., (Eds.) Ulusal Coğrafya Kongresi 2005 Bildiriler Kitabı, , İstanbul. 1. Arı, Y. (2008) Coğrafyayı Neden Çok Boyutlu Olarak Tanımlama ve Öğretmeye İhtiyaç Vardır? İçinde, Özey, R. ve Demirci, A. (Eds) Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar, Aktif Yayınları, Erzurum, s Aliağaoğlu, A. ve Uğur, A. (2010) Şehir Coğrafyası, Nobel Yayınları, Ankara, s. 9 ve Özgen, Nurettin (2010) Bilim Olarak Coğrafya ve Evrimsel Paradigmaları, Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 19 (2), S. 3 ve Kaygalak, İ. (2011) Postmodern Eleştirilerin Coğrafi Düşünce ve Yeni Mekân Kavrayışları Üzerine Yansımaları, Coğrafi Bilimler Dergisi, 9 (1), 1-10, s.2 ve Karabulut, Murat (2012) 20. yy da Coğrafi Düşüncede Meydana Gelen Değişimler, TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu 2012 Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi TÜCAUM Yayınları, Ankara. S Kaygalak, İ. (2013) Anglo-Amerikan ve Batı Avrupa Ekonomik Coğrafyasının Gelişim Tarihi, İçinde Öner, E. (Ed.) Prof.Dr.İlhan Kayan a Armağan, , Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir. 702 ve Öztürk, M. ve Karabağ, S. (2013) Coğrafyada Paradigmalar, Journal of European Education, Volume 3, Issue 1, Page S. 9, 28 ve Karabulut, M. (2013) Fiziki Coğrafya Tarihi ve Felsefesi, İçinde Demirci, A. ve Arı, Y. (Eds) Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı, , Coğrafyacılar Derneği Yayınları, Balıkesir. s.430, 431 ve Danacıoğlu, Ş. (2013) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Model Kavramı, İçinde Demirci, A. ve Arı, Y. (Eds) Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı, , Coğrafyacılar Derneği Yayınları, Balıkesir. s.719 ve 727.

9 9 10. Kaya, İ. (2013) Coğrafi Düşüncenin Değişimi ve Paradigmalar, İçinde Y. Arı ve İ. Kaya (Eds) Coğrafya Araştırma Yöntemleri, 47-77, Coğrafyacılar Derneği Yayınları, Balıkesir. S. 54, 76 ve Kalelioğlu, M.R. (2013) Bolu Kentinde İkametgâh Memnuniyeti Bağlamında Kentiçi Hareketlilik, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. S. 126, Kaya, İ. (2014) Coğrafi Düşüncenin Değişimi ve Paradigmalar, İçinde Y. Arı ve İ. Kaya (Eds) Coğrafya Araştırma Yöntemleri, 19-49, Coğrafyacılar Derneği Yayınları, Balıkesir.S.27 ve 6. Cited Paper: Yavan, N. (2007) Bölge Bilimi nin Gelişiminde Coğrafyacıların Rolü, 12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar Bildiriler Kitabı, , İstanbul. 1. Arı, Y. (2008) Coğrafyayı Neden Çok Boyutlu Olarak Tanımlama ve Öğretmeye İhtiyaç Vardır? İçinde Özey, R. ve Demirci, A. (Eds) Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar, Aktif Yayınları, Erzurum. Metin içinde ve S.22 de 2. Arınç, K. (2012) Bölgesel Coğrafya, Bölge Bilimi ve Coğrafi Bölge Kavramı Konusunda Bazı Düşünceler, I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , Erzurum, S.814 ve Arınç, K. (2013) Coğrafi Metodoloji Açısından Bölgesel Coğrafya, Bölge Bilimi ve Coğrafi Bölgeler, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 60, Sayfa: S. 14 ve Cited Paper: Yavan, N. (2011) Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin Bölgesel Kalkınma Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Sanayi Politikasının Yönetişimi Bildiriler Kitabı, , TEPAV Yayınları, Ankara. 1. Eşiyok, Bayram Ali ve Sekmen, Faruk (2012) Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları, Doğu Anadolulun Bölgesel Gelişmedeki Yeri ve Çözüm Önerileri, Türkiye Kalkınma Bankası Yayınları, Ankara, S. 37 ve İmamoğlu, A., Ayyıldız, Y. ve Özgür, F. (2012) Merkezi Yönetimce Uygulanan Bölgesel Vergi Teşviklerinin Yerel Düzeyde Etkileri: Düzce İli Uygulaması ve Sonuçları, Değişen Dünyada Yerele Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, , S. 196 ve Narin, M. (2012) Türkiye'de Yatırımlar ve Yatırım Teşvikleri, 3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi Bildiriler Kitabı, DEÜ İİBF İktisat Bölümü, İzmir. 4. İmamoğlu, A., Ayyıldız, Y. ve Özgür, F. (2012) Merkezi Yönetimce Uygulanan Bölgesel Vergi Teşviklerinin Yerel Düzeyde Etkileri: Düzce İli Uygulaması ve Sonuçları, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4, Sayfa:1-17. S. 3 ve Sağbaşı, İ., Erdoğan, S. ve Şen, H. (2013) Türkiye de Sektör Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemi Ve Ekonomik Etkileri, 26. Türkiye Maliye Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , Harran Üniversitesi, Urfa. S. 389, 405 ve Karabıçak, M. (2013) Türkiye'de Uygulanan Ekonomik Teşvik Politikalarının Boyutu, Ulusal, Bölgesel ve Yerel Kalkınma Üzerine Olası Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18, S.3, s S. 266 ve Taşdoğan, C. (2013). Yeni Teşvik Programı: Stokasti k Sinir Analizi İle Bir Değerlendirme. Ekonomik Yaklaşım, 24 (89), S. 3-4 ve 22.

10 10 8. Oral, M. (2014) Kümelenme Yaklaşımının Firma Performansına Etkisi: Ankara Ostim Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. S. 49 ve Sandal, E. K. ve Urhan, F. B. (2014) Proje Desteklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Örneği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, , Coğrafyacılar Derneği, Balıkesir. S. 167 ve Urhan, F. B., 2015, Bölgesel Kalkınma Ajansları: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. S. 10, 12, 13, 14, 17 ve Haluk, T. (2015). Transformation Process and Evaluation of The Turkish Incentive System After Revue Européenne du Droit Social, (European Journal of Social Law), 26, Cited Paper: Özçağlar, A.; Özgür, E. M.; Somuncu, M.; Bayar, R.; Yılmaz, M.; Yüceşahin, M. M.; Yavan, N.; Akpınar, N.; Karadeniz, N. (2006) Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynak Tespitine Bağlı Olarak Geliştirilen Arazi Kullanım Kararları, Coğrafi Bilimler Dergisi, 4, (1), Zaman, M. (2008) Fırtına Deresi Havzası ve Kaçkar Dağları Milli Parkı nın Alternatatif Turizm Açısından Önemi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008,12 (2), 1-33, s Dimililer, Aylin (2008) Mesarya Ve Omorfo (Güzelyurt) Ovalarının (Kktc) Karşılaştırmalı Arazi Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, S Özçağlar, A. (2009), Türkiye deki Yerel Yönetim Alanlarının İdari Coğrafya, Ulusal Kalkınma, Yerel ve Bolgesel Planlama Bakımından Önemi, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler I Bildiriler Kitabı İçinde, , TODAİ, Ankara. S Taş, Barış ve Yakar, Mustafa, (2010) Afyonkarahisar İlinde Yükselti Basamaklarına Göre Arazi Kullanımı, Coğrafi Bilimler Dergisi, 8 (1), Özgen, N. (2010) Doğu Anadolu Bölgesi nin doğal turizm potansiyelinin belirlenmesi ve planlamaya yönelik öneriler, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, S Taş, B. (2010) Sandıklı İlçesinde Arazi Kullanımı ve Planlama Önerileri, Ümit Ofset Matbacılık, Ankara. S Üstündağ, Önder ve Şengün, Taner (2011) Türk İmar Mevzuatındaki Plan Türleri Ve Fiziki Planlama Coğrafya İlişkisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (2), S Yaldız, Gülsüm (2012) Şeker Ağaci Meyvelerinin Sakkaroz, Fruktoz ve Glikoz Içeriklerinin Hplc ile Belirlenmesi, İçinde Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, S Özşahin, E., & Ekinci, D. (2012). Marmara Denizi deltaları ve insan. Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Antakya/Hatay, S Türkan, O. (2013) Beypazarı İlçesinin Turizm Potansiyeli Ve Turizm Faaliyetlerine Yönelik Öneriler, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, s S. 14 ve Ege, İ. ve Özçağlar, A. (2014). Sürdürülebilir Arazi Kullanımı Bakımından Gülek Kasabası Yaylaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (26), S Özşahin, E., & Kaymaz, Ç. K. (2014). Amik Ovası nın Tarım (Agro) Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2), S Özşahin, E. & Kaymaz, Ç. K. (2015). Türkiye Şelalelerinin Turizm Potansiyelinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi, Route Educational and Social Science Journal, 2 (2), S. 29.

11 11 9. Cited Paper: Yavan, N. (2011) Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi: Türkiye Örneği, Ekonomik ve Mali Araştırma Yarışması, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları, Ankara. 1. Kaygalak, İ. (2013) Anglo-Amerikan ve Batı Avrupa Ekonomik Coğrafyasının Gelişim Tarihi, İçinde Öner, E. (Ed.) Prof.Dr.İlhan Kayan a Armağan, , Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir. 717 ve Güneş, A., Sümer, S., Zencir, Ö. ve Bulut, H. (2014) Çağrı Merkezi Sektöründe Devlet Teşviklerinin Etkisi, 1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK) Bildiriler Kitabı, Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Gazi Kitabevi, Zonguldak. S ve Taşdoğan, C. (2013). Yeni Teşvik Programı: Stokasti k Sinir Analizi İle Bir Değerlendirme. Ekonomik Yaklaşım, 24 (89), S. 3-4 ve Selim, S., Koçtürk, O. M., & Eryiğit, P. (2014). Türkiye de Yatırım Teşvikleri ve Sabit Yatırımların İstihdam Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi. Ege Academic Review, 14 (4), S. 666 ve Pamukçu, H., 2014, Turizm Sektöründe Teşvik Veren Kurumların AHP ve ANP Yöntemi İle Belirlenmesi: Kastamonu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. S.20 ve Budak, F. (2014) Fetih Başkentinden Küresel İstanbul a, Kazlıçeşme de Değişim ve Kentsel Dönüşüm: Barselona Projesi ile Bir Karşılaştırma, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 2 (2), S. 17, 18, 19 ve Cited Paper: Tuysuz, S. ve Yavan, N. (2012) Bölgesel Coğrafya Yaklaşımı ve Türk Coğrafyasındaki Etkileri Üzerine Kritik Bir Değerlendirme, TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu 2012 Bildiriler Kitabı, , Ankara Üniversitesi TÜCAUM Yayınları, Ankara. 1. Anlı, Ö. F. (2013) Sosyal Bilimlerde Çok-Paradigmalılığın Olanağı: Bilimsel Devrim İlerleme İlişkisi, İçinde Demirci, A. ve Arı, Y. (Eds) Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı, , Coğrafyacılar Derneği Yayınları, Balıkesir. s Arı, Y. (2013) Yeni Yüzyılda Türkiye de Coğrafya: Fırsatlar ve Tehditler, Beşeri Coğrafya Dergisi, 1 (1), S. 9 ve Keçeli, A. ve Sarıusta, F., 2014, Sorun Temelli-Çözüm Odaklı Coğrafya! Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (20,) S. 97 ve Cited Paper: Yavan, N. (2011) Teşviklerin Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz, Ekonomik Yaklaşım, 22 (81), Oral, B.G. ve Uğur, A. (2013) Türkiye de Bölgesel Eşitsizlikleri Gidermek İçin Devlet Yardımları (Teşvikler): 2012 Teşvik Sisteminin Bölgesel Teşvikler Açısından Getirdiği Yenilikler, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21, Türk, A. ve Ak, R. (2013) Ekonomik Büyümede Bölgesel Teşviklerin Rolü: Türkiye Örneği , 2. C. Çopuroğlu, S.G Gökçe ve Y. Gülcü (Eds) 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildiriler Kitabı İçinde, , Fırat Kalkınma Ajansı ve Fırat Üniversitesi Yayınları, Malatya, S. 259, 260 ve Karabıçak, M. (2013) Türkiye'de Uygulanan Ekonomik Teşvik Politikalarının Boyutu, Ulusal, Bölgesel ve Yerel Kalkınma Üzerine Olası Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18, S.3, s S. 267, 274 ve 280.

12 12 4. Karaalp, H. S. (2014) The Effect of Public Investment and Firm-Based Investment Incentives on Employment: A Panel Data Analysis for Turkey, Journal of Economic and Social Development, Vol 1, No 1, S.75 ve Selim, S., Koçtürk, O. M., & Eryiğit, P. (2014). Türkiye de Yatırım Teşvikleri ve Sabit Yatırımların İstihdam Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi. Ege Academic Review, 14 (4), S. 663 ve Urhan, F. B., 2015, Bölgesel Kalkınma Ajansları: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. S. 29 ve Cited Paper: Yavan, N. ve Kaya, İ. (Eds) (2012) International Perspectives on Postgraduate Education and Training in Geography, Turkish Association of Geographers Publications, Diyarbakır. 1. Arı, Y. (2013) Yeni Yüzyılda Türkiye de Coğrafya: Fırsatlar ve Tehditler, Beşeri Coğrafya Dergisi, 1 (1), S. 11, 12 ve Cited Paper: Yavan, N. (2012) Türkiye nin Yurt Dışındaki Doğrudan Yatırımları: Tarihsel ve Mekânsal Perspektif, Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 63, Dinç, G. (2013) Effects of Global Financial Crisis on Location Decisions of Turkish Multinational Enterprises Foreign Direct Investments, Master Thesis, Amsterdam Business School, University of Amsterdam. S.17 ve Tabak, H. (2015) Turkey, Domestıc Norms, And Outsıde Turks: Kosovar Turks` Quandary Wıth Post- Kemalıst Norms, PhD Dissestation, University of Manchester, UK. S. 165 ve Çevik, S ve Taşar, M. O. (2015) The Impact Of Double Tax Treaties On Foreign Direct Investments: Evidence From Turkey s Outward FDIs, 16th International Academic Conference, Conference Paper, 12 May 2015, e, Amsterdam. S. 125, 126 ve Yıldırım, C. (2015). Liberalization, Post-Crisis Restructuring and Internationalization in Turkish Banking. Turkish Studies, 16(2), S. 275 ve Kardaş, Ş. ve Macit, F. (2015). Turkey-Azerbaijan Relations: The Economic Dimension. Journal of Caspian Affairs, 1(1), Cited Paper: Yavan, N. (2012) Türkiye de Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Belirleyicileri: Mekânsal ve İstatistiksel Bir Analiz, Coğrafi Bilimler Dergisi, 10, (1), Luca, Davide, Socioeconomic disadvantage and politics in the geographical allocation of public resources: Evidence from Turkey s fixed capital investments, Paper Presented at the 53rd Congress of the European Regional Science Association (ERSA), August 2013, Palermo, Italy. S. 4, 7, 11, 16, Luca, Davide ve Rodríguez-Pose, Andrés (2014) Electoral politics and regional development: assessing the geographical allocation of public investment in Turkey, Governance and Economics research Network, GEN Working Paper A , S. 5, 8, 11, Yavuzdurmaz, A., & Karadağ, M. (2014). Türkiye de Bölgesel Kamu Yatırım Politikalarını Etkileyen Temel Faktörler. Ege Academic Review, 14 (4), S Bakırcı, F., Ekinci, E. D., & Şahinoğlu, T. (2014). Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği: Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2), S ve 289.

13 13 5. Selim, S., Koçtürk, O. M., & Eryiğit, P. (2014). Türkiye de Yatırım Teşvikleri ve Sabit Yatırımların İstihdam Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi. Ege Academic Review, 14 (4), S ve Yakar, M. (2014) Türkiye de İlçelere Göre Medyan Yaş Dağılımının Mekânsal Ve İstatistiksel Analizi. Turkish Studies, 9 (11), S. 584 ve Luca, D. & Rodríguez-Pose, A. (2015). Distributive Politics and Regional Development: Assessing the Territorial Distribution of Turkey s Public Investment. The Journal of Development Studies, DOI: / , S.3, 5 ve Tüylüoğlu, Ş. (Ed) (2015) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Sanayileşme ve Kalkınma Çabaları, Ankara Strateji Enstitüsü Rapor No: , Ankara. S. 61 ve Cited Paper: Yavan, N. (2013) Küresel Kriz Sonrası Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Yaklaşımlar: Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve OECD nin Yaklaşımları, İçinde Demirci, A. ve Arı, Y. (Eds) Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı, , Coğrafyacılar Derneği Yayınları, Balıkesir. 1. Arslan, F. (2014) Avrupa Birliği'nin Turizm Politikası ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Üzerine Bir. Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 31, S. 429 ve Sandal, E. K. ve Urhan, F. B. (2014) Proje Desteklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Örneği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, , Coğrafyacılar Derneği, Balıkesir. S. 167 ve Urhan, F. B., 2015, Bölgesel Kalkınma Ajansları: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. S. 29 ve Cited Paper: Yavan, N. (2012) Postgraduate Geography Education in Turkey, İçinde Yavan, N. ve Kaya, İ. (Eds) International Perspectives on Postgraduate Education and Training in Geography, , Turkish Association of Geographers Publications, Diyarbakır. 1. Arı, Y. (2013) Yeni Yüzyılda Türkiye de Coğrafya: Fırsatlar ve Tehditler, Beşeri Coğrafya Dergisi, 1 (1), S. 10 ve Arı, Y. (2013) Geography in Turkish higher education: Sea names for textbooks and maps, The 19th International Seminar on Sea Names, 2013, S. 194 ve Keçeli, A. ve Sarıusta, F., 2014, Sorun Temelli-Çözüm Odaklı Coğrafya! Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (20,) S. 88, 92, Cited Paper: Yavan, N. (2006) Türkiye de Yatırım İklimi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İçinde Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Devlet-Özel Sektör İlişkisi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü: İnceleme Yarışması VI, YASED Yayınları, 5-54, İstanbul. 1. Duranlar, S. (2010) Yabancı yatırımlar, Yenigün Gazetesi, 24 Şubat 2010, s Erdoğmuş, Esra (2010) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye de Yerli Yatırımlar Üzerine Etkisi: , Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, S. 110

14 Cited Paper: Yavan, N. (2001) Türkiye Dış Ticaretinin Gelişimi ve Yapısı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 1. Uğur, A. (2004) Türkiye nin Dış Ticaretinde Tekstil-Giyim Sektörünün Yeri Ve Yeni Rekabet Dönemi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (2), 27-54, s. 29 ve Cited Paper: Yavan, N. (2012) Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Teşvik ve Kredilerin Etkisi: Diyarbakır Örneği, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Yayınları, Diyarbakır. 1. Sedat Yurtdaş (2012) Teşvik ve kredi sağanağında Diyarbakır silueti, Radikal Gazetesi, 17 Aralık 2012, 2. Keçeli, A. Ve Sarıusta, F. (2013) Medya Alışkanlıkları Ve Kent Algısı İlişkisi Üzerine Bir Deneme: Diyarbakır Örneği, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, (2), , S. 345 ve Sandal, E. K. ve Urhan, F. B. (2014) Proje Desteklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Örneği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, , Coğrafyacılar Derneği, Balıkesir. S. 170 ve Urhan, F. B., 2015, Bölgesel Kalkınma Ajansları: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. S. 72, 85, 96 ve Cited Paper: Yavan, N. (2014) Nicel Araştırmalarda Veri ve Veri Toplama Teknikleri, İçinde Y. Arı ve İ. Kaya (Eds) Coğrafya Araştırma Yöntemleri, , Coğrafyacılar Derneği Yayınları, Balıkesir. 1. Güngör, Ş., 2015, Toprak Kullanımı İle İlgili Uygulamalar Ve Gelenekler: Nevşehir/Hacıbektaş Örneği, Researcher: Social Science Studies, 3 (4), S. 2 ve Cited Paper: Özgür, E.M. ve Yavan, N. (2013) Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz?, Beşeri Coğrafya Dergisi, 1 (1) Özşahin, E. & Kaymaz, Ç. K. (2015). Türkiye Şelalelerinin Turizm Potansiyelinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi, Route Educational and Social Science Journal, 2 (2), S. 14 ve 29.

Doç. Dr. Nuri YAVAN ın ALDIĞI ATIFLARIN LİSTESİ 1

Doç. Dr. Nuri YAVAN ın ALDIĞI ATIFLARIN LİSTESİ 1 1 Doç. Dr. Nuri YAVAN ın ALDIĞI ATIFLARIN LİSTESİ 1 YAYINLARIMA ALDIĞIMATIF SAYISI: 1 Mart 2014 İtibariyle Tespit Edilebilen Toplam 2 Alınan Atıf Sayısı: 128 A) Uluslararası Alan İndeksli Dergilerden Alınan

Detaylı

Doç. Dr. Nuri YAVAN ın ALDIĞI ATIFLARIN LİSTESİ 1

Doç. Dr. Nuri YAVAN ın ALDIĞI ATIFLARIN LİSTESİ 1 1 Doç. Dr. Nuri YAVAN ın ALDIĞI ATIFLARIN LİSTESİ 1 YAYINLARIMA ALDIĞIM ATIF SAYISI: 1 Aralık 2014 İtibariyle Tespit Edilebilen Toplam Alınan 2 Atıf (Kendi çalışmalarıma yaptığım atıflar hariç) Sayısı:

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak 29 Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 12 Ocak 29 Aralık 2016 Abdullah Gül Üniversitesi 2 Akademik

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67%

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67% DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KADRO DAĞILIMI Kadrosununu Bulunduğu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 289,896 214,075 27 302.000 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 376,930 345,935 3 103.000 4

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali İhsan AKGÜN 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : İşletme /İşletme Bölümü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Karadeniz

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat TM-1 108 108 299,03 347,73 273,52 273,52 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat (İÖ) TM-1 108 108 276,04 297,95 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

Muazzez HARUNOĞULLARI. Fen-Edebiyat Fakültesi. EĞİTİM BİLGİLERİ

Muazzez HARUNOĞULLARI. Fen-Edebiyat Fakültesi.  EĞİTİM BİLGİLERİ Ünvanı Adı-Soyadı Fakülte Bölüm E-posta/Web Yrd. Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü muazzez@kilis.edu.tr mharunogullari@gmail.com Telefon/Faks (0348 ) 822 23 50-1447

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı