24-25 EKİM ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24-25 EKİM 2015 - ANKARA"

Transkript

1 24-25 EKİM ANKARA 1

2 5 Merhaba, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal KONGRESİ Sağlık sektörü emek yoğun bir sektör ve teknoloji girişi diğer sektörlerin aksine emek gücü ihtiyacını azaltmıyor, artırıyor. Yeni teknolojiler yeni emek gücü ihtiyaçlarını ortaya çıkartırken kamu-özel sağlık sektörü mutlak sömürü mekanizmasıyla hareket ediyor sağlık çalışanlarının; istihdam kuralları esnetilirken, çalışma süreleri ve iş yoğunluğu artırılıyor. Sağlık çalışanları olarak gittikçe ağırlaşan çalışma koşullarına bağlı şiddet başta olmak üzere daha fazla iş kazası ve meslek hastalığı ile karşı karşıya kalırken yaşadığımız olumsuzluklar devletin resmi rakamlarına yansımıyor, yok sayılıyor. Siyasi iktidar ve sermaye daha fazla kazanmak, daha fazla sömürmek için mücadele eden, direnç gösteren sendikalarımızın, meslek odalarımızın, derneklerimizin önünü kesmeye çalışıyor. Çalışma alanlarında yaşan her faciadan sonra siyasi iktidar çalışanların sağlığı ve güvenliğine yönelik nutuklar atarken sorumlular serbest kalıyor, suçlu yine bizler, çalışanlar oluyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan teftişler sonucunda; İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması veya risk değerlendirmesinin işyerine özgü olmaması, İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırılmaması, Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi, Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık gözetimlerinin yaptırılmaması tespitlerine yasak savar cezalar uygulanıyor. Sağlık çalışanları olarak sorunlarımızı birlikte tartışmak, yaşadığımız olumsuzlukları ortaya koymak ve tüm çalışanlarla birlikte sağlık çalışanları olarak haklarımıza sahip çıkmak gerçekliğini her geçen gün daha çok kavrıyor ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu olarak yıllardır sürdürdüğümüz mücadeleyi daha ileriye taşımaya devam ediyoruz. Birlikte gerçekleştireceğimiz bu kongrede diğerleri gibi mücadelemizin önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Saygılarımızla. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU

3 24-25 EKİM ANKARA KONGRE BAŞKANI Saadet Ülker / Türk Hemşireler Derneği KONGRE GENEL KOORDİNATÖRÜ Hasan Oğan / Türk Tabipleri Birliği KONGRE SEKRETERLERİ Birsen Seyhan / Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Özlem Azap / Türk Tabipleri Birliği DÜZENLEME KURULU Arif Müezzinoğlu - İşyeri Hekimleri Derneği Arman Üney - Türk Eczacıları Birliği Asuman Doğan - Ankara Tabip Odası Begüm Ergan - Türk Toraks Derneği Bülent Kavuşturan - Bursa Tabip Odası Derya Aldemir - Türk Klinik Biyokimya Derneği Emel Gönen - Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Erdal Keçecioğlu - Eskişehir Tabip Odası Leman Kutlu - Türk Hemşireler Derneği Mehmet İyigün - Gaziantep Tabip Odası Mevlüde Karadağ - Türk Hemşireler Derneği Nimet Ateş - Türk Hemşireler Derneği Nurşen Yılmaz Badi - Fizyoterapist Oytun Çalışkan - Manisa Tabip Odası Özlem Duyan - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Serdar Sütçü Türk Dişhekimleri Birliği Seyhan Erdem - Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Şadiye Çetintaş İşyeri Hekimleri Derneği Ümit Şen İstanbul Tabip Odası Yeter Kitiş - İş Sağlığı Hemşireliği Derneği 3

4 5Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal KONGRESİ 4 KURUCU ÖRGÜTLER ANESTEZİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ - ATTD DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI - DEV SAĞLIK İŞ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI - SES TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ - TDB TÜRK EBELER DERNEĞİ - TED TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ - TEB TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ - THD TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ -TMRT-DER TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - TTB DÜZENLEYEN - DESTEKLEYEN KURUMLAR ACİL TIP TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ / ATTDER ADANA TABİP ODASI ANKARA TABİP ODASI AYDIN TABİP ODASI BATMAN TABİP ODASI BURSA TABİP ODASI ÇANAKKALE TABİP ODASI DENİZLİ TABİP ODASI ESKİŞEHİR TABİP ODASI GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ İSTANBUL SAĞLIK ÇALIŞANLARI SAĞLIĞI MECLİSİ İSTANBUL TABİP ODASI İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ KONYA TABİP ODASI MANİSA TABİP ODASI PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ TEKİRDAĞ TABİP ODASI TTB - GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ TTB - HALK SAĞLIĞI KOLU TTB - İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ KOLU TTB - PRATİSYEN HEKİMLİK KOLU TTB - SAĞLIK POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU TTB ŞİDDETE SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ

5 24-25 EKİM ANKARA TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK TORAKS DERNEĞİ TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ TÜRKİYE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BİLİMSEL DANIŞMA KURULU Alpaslan Türkkan - Uludağ Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Alpay Azap - Ankara Ünv. Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. ve Klinik Bakteriyoloji AD Aslı Davas - Ege Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Ayfer Tezel - Ankara Ünv. Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı AD Ayşe Beşer - Koç Ünv. Hemşirelik Fakültesi Burhanettin Kaya - Gazi Ünv. Tıp Fak. Psikiyatri AD Can Atalay Türk Cerrahi Derneği Cavit Işık Yavuz - Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Cem Terzi - Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak. Genel Cerrahi AD Çetin Atasoy Anakara Tabip Odası Esin Çeber - Ege Ünv. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Feride Aksu Tanık Ege Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Hayriye Ünlü - Başkent Ünv. Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü Helin Aras Tek - Türk Dişhekimleri Birliği İbrahim Akkurt İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Mehmet Zencir - Pamukkale Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Meltem Çiçeklioğlu - Ege Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Meral Türk - Ege Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Muzaffer Başak Türk Radyoloji Derneği Mintaze Kerem Günel - Hacettepe Ünv. Sağlık Bilimleri Fak. Fizik Ted. ve Rehabilitasyon Böl. Murat Civaner - Uludağ Ünv. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD Mustafa Sercan - Türk Nöropsikiyatri Derneği Nuran Güler - Cumhuriyet Ünv. Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü 5

6 5Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal KONGRESİ Nadi Bakırcı - Acıbadem Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Nurettin Abacıoğlu - Gazi Ünv. Eczacılık Fak. Farmakoloji AD Okan Akhan - Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Radyoloji AD Onur Hamzaoğlu - Kocaeli Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Oya Nuran Emiroğlu - Hacettepe Ünv., Hemşirelik Fak., Halk Sağlığı AD Önder Ergönül - Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Özlem Özkan - Kocaeli Ünv. Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Peri Meram Arbak Düzce Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD Raşit Tükel - İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fak. Psikiyatri AD Reyhan Uçku - Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Selçuk Candansayar - Gazi Ünv. Tıp Fak. Psikiyatri AD Sema Burgaz Gazi Ünv. Eczacılık Fak. Sema Yılmaz - Selçuk Ünv. Sağlık Bilimleri Fak. Ebelik Bölümü Serdar Sütçü Türk Diş Hekimleri Birliği Şevkat Bahar Özvarış - Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Seyhan Hıdıroğlu - Marmara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Zuhal Kunduracılar Bülent Ecevit Ünv. Zonguldak Sağlık Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl. 6

7 24-25 EKİM ANKARA 24 EKİM CUMARTESİ Kayıt Dinleti Açılış Konuşması Saadet Ülker / Kongre Başkanı / Türk Hemşireler Derneği Türkiye de Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü / Konferans Cavit Işık Yavuz / Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu ARA Konuşmacı: Çağla Ünlütürk Ulutaş / Pamukkale Ünv. Çalışma Ekon. ve Endüstri İlişkileri Sağlık İnsan Gücü Planlaması: Nasıl Yapılıyor, Nasıl Yapılmalı? / Konferans K. Çetin Atasoy / Ankara Tabip Odası Konuşmacı: Kayıhan Pala / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Sağlık Eğitimindeki Kabus ve Sağlık Hizmetine Olası Yansımaları / Konferans ARA Saadet Ülker / Türk Hemşireler Derneği Konuşmacı: Hülya Okumuş / Hemşirelik Eğitimi Derneği 7

8 5Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal KONGRESİ Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlı Psikososyal Riskler ve Ruhsal Hastalıklara Yaklaşım / Panel ARA Sunumlar I Dr. Melike Erdem anısına Burhanettin Kaya / Gazi Ünv. Tıp Fak. Psikiyatri AD Konuşmacılar: Psikososyal Tehlike ve Riskler Açısından Çalışma Yaşamı Çiğdem Vatansever / Namık Kemal Ünv. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Sağlık Ortamının Çalışanlar Üzerindeki Ruhsal Riskleri, Öncül ve Süreç Risk Değerlendirme Ölçütleri Mustafa Sercan / Türk Nöropsikiyatri Derneği Kolaylaştırıcılar: Serdar Sütçü / Türk Dişhekimleri Birliği Sağlık Çalışanları; Çalışma Koşulları Ve Mesleki Risk Değerlendirme Anketi Seyhan Hıdıroğlu / Marmara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Bülent Aslanhan / TTB Olağandışı Durumlar Kolu Ambulans Kazaları ve Sağlık Çalışanları Temel Kılınçlı / Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği / ATTDER Dünyada Ve Türkiye de Hemşirelerin Karşılaştıkları Riskler Ve Maruziyetleri Ayşe Beşer / Koç. Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi / THD 8

9 24-25 EKİM ANKARA 25 EKİM PAZAR Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet / Panel Dr. Ersin Aslan anısına ARA Kolaylaştırıcılar: Arman Üney / Türk Eczacıları Birliği Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Geldiği Nokta Emel Atik / Şiddete sıfır Tolerans Çalışma Grubu Sağlık Çalışanlarına Yönelik Cinsiyetçi Şiddet Filiz Ak / TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Şiddette Kriz Yönetimi ve Sonrası / Şiddet İş Kazasıdır Hasan Oğan / Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu İğneyi Kendimize Batırmak / Yüzleşmek Osman Elbek / Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Sağlık Hizmet Alanlarında Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği / Panel Hemşire Nazlı Yazıcı anısına İbrahim Akkurt / İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Sağlık Çalışanlarının Sağlık ve Ortam Gözetimi Programı Arif Müezzinoğlu / Ankara Tabip Odası Özel Sağlık Sektöründe İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin Yapılandırılması Şadiye Çetintaş / İşyeri Hekimleri Derneği Tıp Fakültelerinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin Yapılandırılması Alp Ergör / 9 Eylül Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD 9

10 5Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal KONGRESİ ARA Sunumlar II ARA Mevlüde Karadağ / Türk Hemşireler Derneği Sağlık Çalışanlarında İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı Ümit Şen / İstanbul Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Meclisi İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanları Mücadelesi Coşkun Canıvar / Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Aksaray Şubesi Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ve Güvenliğinde Örgütsel Durum, Tutum / Panel İşçi Zafer Açıkgözoğlu anısına Eriş Bilaloğlu / Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Saim Ocak / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku AD Murat Özveri / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma ve Toplum Dergisi Tunçalp Demir / TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Birsen Seyhan / Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Arzu Çerkezoğlu / Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kongre Değerlendirme Ve Kongre Kapanış Bildirisi Kolaylaştırıcılar: Özlem Azap / Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Eftal Yıldırım / Çanakkale Tabip Odası 10

11 24-25 EKİM ANKARA BİLGİLER Kongre Tarihi ve Yeri Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Ekim 2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu Sıhhiye ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir. Katılım Kongre, tüm sağlık çalışanlarına ve alana özgü çalışma yürütenlere açıktır. Katılım Ücreti Kongreye katılım ücretsizdir. Kredilendirme Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu nun onayına sunulacak ve kredilendirilecektir. Kayıt Kongre öncesi elektronik sistem üzerinden ve kongre günü kayıt masasından yaptırılacaktır. Bildiriler/Posterler Bildiriler poster olarak gönderilebilecektir. Bildirilerin adresi üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi olanaklı değildir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır. Son bildiri gönderme tarihi 30 Eylül 2015 tir. Bildirilerin ilgili kurullarca değerlendirilmesinin ardından 15 Ekim 2015 tarihinde kabul edilip edilmediği kayıtlı e-posta adresinize bildirilecektir. Bildiri 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Bildiri Microsoft programda Times New Roman karakterinde ve 11 punto ile yazılmış olmalıdır. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır. Posterler dikey olarak 70 cm. eninde, 100 cm. boyunda olmalı ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Posterler sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasında asılacak ve yine belirtilen saatler arasında indirilecektir. Bu saatlerde indirilmeyen posterler organizasyon komitesince toplanacaktır. 11

12 5Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal KONGRESİ Kongre Kitabı Kongrede yapılan tüm konuşmalar, yazılı bildiriler ve sunumlar kayıt altına alınacak ve kongre sonrası kitap olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kitabı elektronik ortamda pdf formatında da kurumsal web sayfalarında yer alacaktır. Katılım Belgesi Kayıtlı katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Konaklama Konaklamalar katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir. 12 İŞ CİNAYETLERİNDE KAYBETTİĞİMİZ TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANISINA Yıllardır gerçek sayılarını bilemediğimiz birçok sağlık çalışanı yaptıkları işle ilgili şiddet, bulaşıcı hastlıklar, trafik kazası ve diğer birçok nedene bağlı yaşamlarını kaybetti, iş cinayetlerine kurban gitti. Neredeyse hiçbiri iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmedi, nedenler araştırılmadı, sorumlular yargılanmadı. Sağlık hizmeti verirken yaşamlarını kaybeden, iş cinayetlerine kurban giden TÜM SAĞLIK ÇALIŞANI ARKADAŞLARIMIZI anmak, hatırlamak adına; Nazlı Yazıcı (30) - Hemşire / Kene tarafından ısırılan hastadan kan alırken iğnenin yanlışlıkla koluna batmasıyla KKKA hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Ersin Arslan (30) - Dr. / Nisan 2012 günü görevi başındayken, kendi kliniğinde, güpegündüz, insanlık dışı bir şekilde hasta yakınının bıçaklı saldırısı sonucunda yaşamını kaybetti. Melike Erdem (30) - Dr. / Olay günü bir hastasının SABİM e yaptığı şikayete ilişkin savunmasını başhekime teslim eden Erdem, hastanenin 6. katındaki dahiliye kliniğinden atlayarak yaşamına son verdi. Zafer Açıkgözoğlu (28) Taşeron temizlik işçisi / İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesinde kanalizasyon taşmasına bağlı laboratuvar temizliği yaptırıldı. Diğer temizlik işçileri ile birlikte hastalandı. Kendisinde karaciğer yetmezliği gelişti. Temizlik olayından yaklaşık bir yıl sonra yaşamını kaybetti. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU