Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU"

Transkript

1 PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların işyerlerinde sergileyebilecekleri farklı etkili davranış biçimlerini 1.2 Çalışanların işyeri dışında işverenlerini temsil ederken sergileyebilecekleri etkili davranış biçimlerini tarif edebilme 2.1 İşyerindeki diğer çalışanlarla uygun şekillerde iletişim kurabilme 2.2 İşyeri hedeflerine ulaşabilmek için işyeri dışındaki kişilerle uygun şekillerde iletişim kurabilme 2.3 Kurumsal çalışma kurallarına, usullerine ve güvenlik kurallarına uyma 3.1 Performansını gözden geçirerek güçlü yönlerini belirleme 3.2 Performansını gözden geçirerek zayıf yönlerini belirleme 3.3 Performansının hangi yönlerinin geliştirilebileceğini belirleme ve önerilerde bulunma Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme 1 Liderliğin temel özelliklerini bilme 2 Liderlik becerilerini sergileyebilme 3 Bir liderlik faaliyetine hazırlanabilme 1.1 Liderliğin temel özelliklerini tarif etme 1.2 Liderliğin temel özelliklerinin hangi beceri ve niteliklerle örtüştüğünü tarif etme 2.1 Başkalarını yönlendirmede kullanılabilecek becerileri tarif etme 2.2 Liderlik becerilerini kullanarak başkalarını nasıl yönlendirebileceğini tarif etme 3.1 Liderlik becerilerini sergilemek için uygun bir faaliyet seçme 3.2 Seçilen faaliyetin uygun becerilerin sergilenmesini nasıl sağlayacağını 1

2 Ünite 3: Özyönetim Becerileri 1 Özyönetimin çalışma hayatındaki önemini 2 İşyerinde kendi kendini yönetebilme 3 İşyerinde özyönetim becerilerini gözden geçirebilme 1.1 Çalışırken özyönetim becerileri sergilemenin neden önemli olduğunu 1.2 İşyerinde özyönetimin nasıl gerçekleştirileceğini 1.3 Etkin bir özyönetim sergilemenin işyerindeki diğer kişilere faydalarını 2.1 Bir iş günü süresince gerçekleştirilecek faaliyetleri ve verilecek araları pl 2.2 Faaliyetleri günlük hedeflere ulaşılmasına öncelik verecek şekilde yürütme 3.1 İşyerinde kendi özyönetim becerilerini değerlendirme 3.2 Özyönetim konusunda iyileşme kaydedilebilecek alanları tespit etme Ünite 4: Takım Çalışması 1 Bir görevi bir takıma vermenin avantajlarını ve dezavantajlarını 2 Takım çalışmasında belli kurallar çerçevesinde çalışmanın neden önemli olduğunu 3 Farklı kişilerin takıma katkılarını (güçlü yönleri, becerileri ve deneyimleri) değerlendirebilme 4 Verilen bir görevle ilgili olarak, takım içerisinde görev ve sorumluluk dağılımını yapabilme 5 Takım içinde uyumlu bir şekilde çalışabilme 6 Takımın performansı üzerine derinlemesine düşünebilme 1.1 Bir görevi bir takıma vermenin avantajlarını değerlendirme 1.2 Bir görevi bir takıma vermenin dezavantajlarını değerlendirme 2.1 Etkili bir takım çalışması için çalışma kurallarını tanımlama 2.2 Takım üyelerinin çalışma kurallarına uymamalarının muhtemel sonuçlarını 3.1 Öğrenenlerin takım olarak üstlendikleri bir görevde sergiledikleri güçlü yönlerini, becerilerini ve deneyimlerini değerlendirmeleri 3.2 Başkalarının takıma katkılarını (güçlü yönleri, becerileri ve deneyimleri) değerlendirme 4.1 Takım üyelerinin rol ve sorumluluklarını takım üyeleriyle birlikte kararlaştırma 4.2 Her rolün takımın hedeflerine ve görevin tamamlanmasına katkısını 5.1 Başkalarının, takımın görevi tamamlamasını sağlayacak geçerli fikir ve önerilerini tespit etme 5.2 Başkalarıyla çalışırken karşılaşılan bir problemi çözmek için bir takım planı tasarlama 5.3 Becerileri ve bilgi birikimini paylaşmak suretiyle takıma katkıda bulunma 5.4 Gerektiğinde takım üyelerine yardım etme, destek verme veya tavsiyelerde bulunma 5.5 Tavsiye ve yapıcı eleştirilere olumlu şekilde karşılık verme 5.6 Bir görevi veya faaliyeti zamanında tamamlamak için plan çerçevesinde hareket etme 6.1 Bireysel performansın takımın genel performansına nasıl katkı yaptığını tartışma 6.2 Takımın ekip olarak etkili olduğu yönleri belirleme 6.3 Takımın ekip olarak çalışma becerilerini geliştirebileceği alanları belirleme 2

3 Ünite 5: Çözümleri Başkalarına İletebilme 1 Bir problemin neden çözüm gerektirdiğini bilme 2 Çözümü etkili bir şekilde başkalarına iletebilme 3 Sorulara ve itirazlara uygun cevaplar verebilme 4 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çözülmesi gereken bir problemi belirleme 1.2 Problemin neden çözüm gerektirdiğini 1.3 Bir çözüm yolu önerme 2.1 Problemin nasıl çözüldüğünü başkalarına 2.2 Açıklamaları uygun verilerle destekleme 3.1 Bir probleme getirilen çözümle ilgili olası soru ve itirazları belirleme 3.2 Grup içindeki diğer kişilerden gelecek geribildirim ve soruları nasıl ele alacağını pl 3.3 Yöneltilen soru veya itirazlara uygun şekilde karşılık verme 4.1 İletişimin başarılı yönlerinin neden başarılı olduğunu 4.2 İletişimin başarısız yönlerinin neden başarısız olduğunu 4.3 Çözümü başkalarına aktarma sürecini geliştirecek önerilerde bulunma Ünite 6: Sorun Çözme 1 İşyerlerinde ortaya çıkabilecek problemleri 2 İşyerlerindeki problemlerin çözümünde yardım kaynaklarından nasıl faydalanacağını bilme 3 İşyerlerinde karşılaşılan problemleri nasıl çözeceğini 4 İşyerlerinde karşılaşılan problemleri çözmek için stratejileri nasıl uygulayacağını bilme 1.1 İşyerlerinde bireylerin problemlerle karşılaşmalarının temel nedenlerini 1.2 Kurum veya şirketlerin sık karşılaşıltıkları problemleri belirtme 2.1 İşle ilgili problemlerin çözümünde hem bireylerin hem de kurumların yararlanabileceği kaynakları belirtme 2.2 Bireylerin işyerlerinde karşılaştıkları problemlerin çözümüne yardımcı olacak, farklı kaynaklardan edinilmiş bilgi ve tavsiyeler sunma 3.1 Problem çözme stratejilerini belirtme 3.2 İşyerlerinde karşılaşılabilecek farklı problemlere yönelik çözümler önerme 3.3 Çözüm yöntemlerini etkililik derecelerine göre sıralama 3.4 Çözüm yöntemleri sıralamasının gerekçelerini belirtme 4.1 İşyerlerinde karşılaşılabilecek problemleri çözmek için oluşturulacak planların nasıl uygulanacağını 3

4 Ünite 7: İşyerine Yönelik Sayısal Beceriler 1 İşle ilgili problemleri çözebilme ve çözümleri kontrol edebilme 2 Ölçü birimlerini kullanarak işle ilgili problemleri çözme 3 İşle ilgili verileri kullanabilme 1.1 İki ve üç haneli sayıları kullanarak işle ilgili problemleri çözmeye yönelik süreçleri seçme 1.2 İşle ilgili iki ve üç haneli sayılar içeren problemleri en uygun süreci kullanarak çözme 1.3 Problemi çözmeye başlamadan önce cevabı tahmin etme 2.1 İşle ilgili bir nesnenin kenar uzunluklarını, İşle ilgi bir nesnenin çevre uzunluğunu, İşle ilgili bir nesnenin yüzey alanını hesaplama 2.2 Tartı kullanarak işle ilgili nesnelerin ağırlığını doğru şekilde ölçme 3.1 Grafikler aracılığıyla işle ilgili verileri doğru bir şekilde gösterebilme 3.2 Verilerden yararlanarak işle ilgili bilgileri 3.3 Soruları cevaplamak için toplanan verilerden yararlanma Ünite 8: İşyerine Yönelik İletişim Becerileri 1 İşle ilgili çeşitli belgeleri okuyabilme ve anlayabilme 2 Bilgi paylaşmak amacıyla işle ilgili belgeler oluşturabilme 3 İşle ilgili çeşitli konularda etkili iletişim kurabilme 1.1 İşle ilgili çeşitli belgelerde verilmek istenen önemli mesajları belirleme 1.2 İşyerinin yazılı talimatlarının ve politikalarının anlaşıldığını göstermek için bu belgelerin gereğini yerine getirme 2.1 İşle ilgili çeşitli konularda belgeler oluşturma 2.2 Belgelerin içeriğinin anlaşılır ve doğru olduğunu kontrol etme 3.1 İşle ilgili konularda tartışmalara açık ve anlamlı katkılarda bulunma 3.2 İşle ilgili bir konuda telefonda açık ve net iletişim kurma 4

5 Ünite 9: Kariyer Gelişimi 1 Kariyer gelişimini 1.1 İş veya öğrenim fırsatlarının kariyer gelişimine faydalarını 1.2 Bir pozisyonun veya kariyer gelişiminde bir aşamanın birbirlerine nasıl kapı aralayabileceğini 2 Kariyer gelişimi için 2.1 Becerilerini, nitelik ve deneyimlerini tarif etme becerileri, nitelikleri ve deneyimi gözden geçirebilme 2.2 Kişisel nitelik, beceri ve deneyimlerin iş veya öğrenme alanlarına nasıl uygulanabileceğini 2.3 Kariyer gelişimine yönelik iş veya öğrenme alanlarını tanımlama 3 Kariyer gelişimini planlayabilme 3.1 Kariyer gelişimine yönelik farklı kaynaklardan alınan bilgileri tanımlama 3.2 Kariyer gelişimiyle ilgili bilgilerin beceriler, nitelikler, deneyimler ve mesleki arzularla olan bağlantısını 3.3 Becerileri, deneyimleri ve mesleki arzuları içeren bir kariyer gelişim planı oluşturma 3.4 Kariyer planı için zaman çizelgesini 3.5 Kariyer gelişim planını desteklemek için gereken kaynakları tanımlama 3.6 Kariyer gelişim planının nasıl gözden geçirileceğini Ünite 10: Çalışma Becerileri 1 Mülakata hazırlanma 1.1 Mülakatı düzenlen kuruluşla ilgili önemli bilgileri edinme 1.2 Pozisyonla ilgili bilgi eksiklerini gidermek amacıyla, mülakat sırasında mülakatı gerçekleştirecek kişiye yöneltilebilecek soruları hazırlama 1.3 Mülakat sırasında sorulabilecek sorulara cevaplar hazırlama 1.4 Mülakatı gerçekleştirecek kişinin işe başvuran bir aday hakkındaki ilk izlenimlerini etkileyecek önemli faktörleri belirleme 2 Mülakatta yöneltilen soruları cevaplayabilme 2.1 Mülakatı gerçekleştiren kişinin sorduğu sorulara açıklık getirmesini talep edebilme 2.2 Mülakatı gerçekleştiren kişinin sorularını, pozisyonun gerektirdiği becerileri ve bilgi birikimini sergileyecek şekilde cevaplama 2.3 Pozisyonla ilgilendiğini göstermek için uygun beden dilini kullanma 3 Mülakatta sergilenen performansı gözden geçirebilme 3.1 Mülakat sırasında sergilenen performansın olumlu yönlerini belirleme 3.2 Gelecekteki bir mülakat sırasında sergilenecek performansı iyileştirmek için yollar önerme 5

6 Ünite 11: İşyerine Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) 1 İşyerinde Bilgi ve İletişim Teknolojisinin (BİT) rolünü 2 İşyerinde BİT i nasıl etkili şekilde kullanacağını 3 İşyerinde BİT i kullanabilme 1.1 İşyerlerinde kullanılan farklı BİT türlerinin faydalarını 1.2 İşyerlerinde internet ve elektronik posta kullanımıyla ilgili olası problemleri belirtme 2.1 Çalışanların iş gereği farklı dokümanları nasıl etkili bir şekilde hazırlayabileceklerini belirtme 2.2 Çalışanların işyerinde interneti kullanırken şirket prosedürlerini uyguladıklarını gösterebilecekleri farklı yolları belirtme 3.1 Kelime işleme programı kullanarak istenilen bir belgeyi hazırlama 3.2 İşle ilgili verileri analiz etmek için hesap tablosu programı kullanma 3.3 İşle ilgili bir sunum hazırlamak için sunum programı kullanma 3.4 İşle ilgili belirli bir amaç için internetten edinilmiş bilgiler içeren bir dosyayı sunma 6