YEREL AĞIN PAYLAŞIMA AÇILMASI SONRASINDA VERİLECEK HİZMETLER VE DÜZENLEME ÖNERİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL AĞIN PAYLAŞIMA AÇILMASI SONRASINDA VERİLECEK HİZMETLER VE DÜZENLEME ÖNERİLERİ"

Transkript

1 YEREL AĞIN PAYLAŞIMA AÇILMASI SONRASINDA VERİLECEK HİZMETLER VE DÜZENLEME ÖNERİLERİ SERVICES TO BE PROVIDED AFTER LOCAL LOOP UNBUNDLING AND REGULATION RECOMMENDATIONS Şaban TAŞKIN 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı, Ankara 1 e-posta : Özetçe Sabit telekomünikasyon şebekesi üzerinden sunulan hizmetler için yerel ağ, bir çok ülkede darboğaz niteliğindedir. Alternatif şebeke inşaasının maliyetli ve zaman alıcı olması sebebiyle, paylaşıma açılmış yerel ağ ses ve genişbant hizmetlerin yeni işletmeciler tarafından son kullanıcılara sunumuna imkan sağlamaktadır. Bu çalışmada, yerel ağın paylaşıma açılması ihtiyacı, paylaşıma açma yöntemleri, paylaşıma açma sonrası oluşan yeni pazar yapısı incelenmektedir. Özellikle, yerleşik işletmeci ile yeni işletmeciler arasında ihtiyaç duyulan düzenlemeler değerlendirilmektedir. Yeni işletmeciler yerel ağa erişim için genel olarak beş farklı yöntem kullanabilirler. Bu yöntemler tam erişim, paylaşımlı erişim, alt yerel ağa erişim, veri akış erişimi ve basit tekrar satış yöntemidir. Tercih edilen yönteme göre sunulacak hizmetler farklılık göstermekte ve yerleşik işletmecinin farklı altyapı imkanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmanın sonuç bölümünde paylaşıma açma sonrası sunulan hizmetlere ait düzenleme önerilerine yer verilmektedir. Abstract Local loop is described as a bottleneck in many countries in providing services over fixed telecommunication network. Due to high costs and longer time needed for construction of alternative network, only unbundled local loop can allow new operators to provide voice and broadband services to the end users. In this study, the needs of local loop unbundling, methods of unbundling and the new market structure to be developed after the local unbundling are examined. In particular, the fundamental concepts related to regulations which are needed between incumbent operator and new operators have been evaluated. The new operators can basically use five different methods to access the local loop. These methods are full unbundling, shared access, sub-loop unbundling, bitsream access and resale. According to preferred methods, provided services can be differentiated and different infrastructure capabilities of incumbent operator are required. In the conclusion, the regulation recommendations related to services provided after local loop unbundling have been discussed. 1. GİRİŞ Telekomünikasyon hizmetleri yüksek oranlarda altyapı yatırımı gerektirmesi ve doğal tekel niteliğinden dolayı birçok ülkede kamu hizmeti olarak değerlendirilmiş ve uzun yıllar boyunca doğrudan kamu kurumları veya tamamı devlete ait şirketler aracılığıyla yürütülmüştür. Ancak 1980 li yılların başından itibaren gelişmiş dünya ülkelerinde serbestleşme ve küreselleşme hareketleri başlaması, diğer taraftan bireylerin ulaşmak istedikleri bilgi miktarının artması, bilgiye erişim süresinin azaltılması ve bilgi elde etme maliyetinin büyük ölçüde düşmesi, bilimsel ve teknolojik devrimin tanımlanmasında kullanılan belli başlı göstergelerdendir. Bu durum telekomünikasyon hizmetlerinin önemini büyük ölçüde arttırmıştır. Ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkmaya başlaması ve pekçok ülke ekonomisinin birbiri ile etkileşiminin hızla artması sonucu, telekomünikasyon hizmetlerine duyulan ihtiyaç çığ gibi büyümektedir. Artan talep karşısında telekomünikasyon sektöründe büyük miktarda ilave yatırım ihtiyacı hissedilmektedir. Pek çoğu devlet mülkiyeti veya kontrolünde olan telekomünikasyon şirketlerinin söz konusu yatırımları karşılayacak gücü ve isteğinin olmaması, ayrıca telekomünikasyon hizmetlerinde artan hizmet kalitesi gerekliliği, özel teşebbüsün telekomünikasyon sektörüne girişini gerektirmiştir. Bunun sonucunda, 1980 li yıllardan itibaren dünya telekomünikasyon arenasına damgasını vuran en önemli gelişme,

2 telekomünikasyon şirketlerinin özelleştirilmesi ve düzenleme çalışmaları olmuştur. Telekomünikasyon sektöründeki bu hızlı değişimi yakalayan bazı ülkeler devlet tekelinde olan telekomünikasyon şirketlerini özelleştirirken, bazıları da telekomünikasyon şebekelerini çeşitli katmanlara ayırmış, bu katmanları yeni işletmecilerin kullanımına açmak için serbestleşme politikaları izlemeye başlamışlardır. Bu dönemde başlayan serbestleşme çalışmaları telekomünikasyonun bir çok alanında etkili olmuş ve tüketiciler bu alanlarda rekabetin getirdiği avantajlardan yararlanma imkanı bulmuşlardır. Ancak, rekabetin en az geliştiği ya da en yavaş ilerlediği alan son kullanıcıya erişim anlamına gelen yerel ağ olmuştur. Sabit telekomünikasyon sisteminin ana bileşenlerinden birisi olan yerel ağ altyapısı için bu değişim, gelişen genişbant teknolojisinin yerel ağ üzerinden ses hizmeti verilmesinin yanında, genişbant hizmetlerinin sunumuna imkan vermesiyle yerel ağın paylaşıma açılması (local loop unbundling) kavramının doğmasına sebep olmuştur. Telekomünikasyon alanında ilerlemiş ülkeler, yerleşik işletmecinin tekelinde bulunan yerel ağa yeni işletmecilerin erişimine imkan sağlayarak hem bu alana yeni yatırımların yapılmasını sağlamışlar, hem de oluşan rekabet ile söz konusu hizmetleri geliştirmeyi amaçlamışlardır. Yeni işletmecilerin yerel ağa erişimi için çeşitli yöntemler geliştirilerek, yerleşik işletmecilerin buna imkan sağlaması konusunda etkin düzenlemeler yapılmaktadır. Türkiye de sabit telekomünikasyon hizmetlerinin sunumunda uzun bir tekel döneminin ardından serbestleşme çalışmaları başlamış ve bazı hizmetlerde rekabete dayalı pazarlar oluşturulmuştur. Yerel ağın paylaşıma açılması neticesinde; şehir içi telefon görüşmeleri ve genişbant hizmetler pazarlarında rekabetin gelişmesinin önü açılmış olacaktır. Yerel ağın paylaşıma açılması suretiyle yeni işletmecilerin de katılması ile verimliliği arttırıcı ve ayrımcılığı önleyici düzenlemeler yapılması sayesinde rekabet ortamının sağlanarak, hizmetlerin en iyi şekilde kullanıcılara ve pazara yeni giren işletmecilere sunulması ülkemiz için büyük öneme sahiptir. 2. YEREL AĞ KAVRAMI 2.1. Yerel Ağın Yapısı Temel olarak bir sabit telekomünikasyon şebekesini taşıma şebekesi (conveyance network) ve erişim şebekesi (access network) olmak üzere iki bölümde tanımlamak mümkündür. Bu ayrım, şebeke elemanlarının ve şebeke üzerinden verilen hizmetlere ilişkin kapasitenin paylaşılarak kullanılması veya doğrudan bir kullanıcıya tahsis edilmesi esasına göre yapılabilir. Şebekenin, kullanıcının kişisel tesisinden başlayıp işletmecinin ana dağıtım çatısı (ADÇ) üzerinde bulunan sonlandırma (terminasyon) noktasında sonlanan kısmı (Şekil-1) erişim şebekesidir. Taşıma şebekesi ise santrallar, transmisyon hatları, data şebekeleri gibi kapasiteye bağımlı şebeke bileşenlerden oluşmaktadır. Erişim şebekesinde kullanılan bileşenlerin miktarını belirleyen unsur kullanıcıların oluşturduğu çağrı trafiğinin hacmi değildir. Erişim şebekesinde her kullanıcıya eşit şekilde tahsis edilen ve şebekenin taşıdığı trafikten bağımsız olarak her kullanıcının kişisel tesisine kadar götürülen bir fiziki altyapı mevcuttur. Erişim şebekesinin boyutlarını belirleyen temel unsur abone sayısı iken, taşıma şebekesinde temel unsur taşınan trafiğin miktarı olarak değerlendirilir. 1 Şekil-1 Erişim şebekesi Bu tanımlamalar çerçevesinde; erişim şebekesi yerel ağ (local loop) kavramına karşılık gelmektedir. İşletmecinin ADÇ ndaki sonlandırma noktasından başlayıp kullanıcının binasında sonlandırılan bakır kablo devreleri, yerel ağın temel bileşenidir ve hizmet almak isteyen her bir kullanıcıya bir devre tahsis edilir. Yerel ağın bileşenleri temel olarak ses frekans kabloları, sonlandırma ekipmanları ve ses frekans kablolarının tesis ve işletmesini sağlayan yeraltı ve yerüstü tesislerinden oluşur. Şebekenin santral ve transmisyon kısımlarından yerel ağı ayıran en temel özellik rekabetin en az geliştiği kısım oluşudur. Bu hususun temel sebepleri, başlangıçtaki yüksek yatırım maliyetleri ve şebekenin yapımına ilişkin zorluklar nedeniyle yeni işletmeciler 1 Trafik miktarına ilişkin ölçüm birimi olarak genelde Erlang kullanılır. Erlang bir konuşma kanalının bir saatlik süre boyunca kullanılması ile oluşan trafik miktarını ifade eder.

3 tarafından yatırım yapılamaması ile çoğu ülkede yerel ağın mülkiyet ve genişletme hakkının geçmişte sadece yasal olarak tekel hakkı bulunan yerleşik işletmecide olmasıdır. Kullanıcılara sunmayı planladığı hizmetler için yerel ağı kullanmak zorunda olan, ancak bu alanda yatırım yapması, yerel ağın tesisindeki zorluklar nedeniyle, çok zor olan bir işletmeci, kullanıcıya doğrudan ulaşılmasını gerektiren hizmetler için yerel ağı elinde tutan işletmecinin altyapısını kullanmak durumundadır Yerel Ağın Paylaşıma Açılması Türleri Yerel ağı paylaşıma açmanın temelinde bakır kablonun üzerindeki ses frekansı ile yüksek frekansın ayrıştırılması veya filtre edilmesi kavramı vardır. yine 2002 yılında yayınlanan Erişim Direktifinde [5] veri akış erişimi ve basit tekrar satış yöntemlerine atıfta bulunulmamaktadır Temel Yöntemeler I) Yerel ağa ayrıştırılmış tam erişim Yerel ağa ayrıştırılmış tam erişim (full local loop unbundling); bakır kablo çifti üzerindeki ses ve ses harici frekansın tamamının yeni giren işletmecinin kullanımına verilmesini sağlar. Böylece kullanıcılara hem ses, hem de genişbant hizmetini yeni bir işletmeciden alma imkanı verilmiş olur (Şekil-3). Ses iletimi amacıyla kullanılan bakır kablo altyapısında DSL teknolojisi ile yüksek hızlı veri iletimin sağlanması amacıyla, bakır kablo üzerindeki spektrum ses hizmeti bandı ve yüksek hızlı veri hizmetleri bandı olarak ikiye (Şekil-2) ayrılmaktadır. Şekil-3 Yerel ağa ayrıştırılmış tam erişim II) Yerel ağa paylaşımlı erişim Kaynak: Gilbert & Tobin [1] Şekil-2 Ses ve veri iletim bandı Daha önce belirtildiği gibi, AB düzenlemelerinde yer alan ve pazara yeni giren işletmecinin bakır kabloya fiziki olarak erişimini öngören üç temel yöntem bulunmaktadır. Bunlar; "yerel ağa ayrıştırılmış tam erişim", "paylaşımlı erişim" ve "alt yerel ağa erişim" olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerin dışında, yukarıda yer verilen diğer yöntemlerin bazıları bakır kabloya fiziki olarak erişimin sağlanmaması esasına dayanmaktadır. Bu yöntemlerin en yaygın olanı veri akış erişimidir. Veri akış erişimi yönteminde yerleşik işletmeci tarafından kullanıcı tarafına kurulan modem vasıtasıyla işletmeci ile kullanıcı arasında iletim ortamı sağlanmaktadır. Bu yöntemde, fiziksel altyapıda rekabet olmaması ve yerleşik işletmecinin yeni teknolojilere kısıtlı yatırım yapması nedeniyle ancak düşük düzeyde bir rekabetin sağlanması mümkündür [2]. Bununla birlikte hem doğrudan yerel ağ hizmetleri ile ilgili olan 2887/2000 no'lu [3] AB düzenlemesinde, hem de 2002 AB düzenleyici yapısında yer alan Çerçeve Direktif [4] ve Bu erişim türünde bakır kablo üzerindeki frekans bandının ayrıştırılması esastır. Yerel ağa paylaşımlı erişim (shared access to the local loop), bakır kablo çiftinin sadece ses harici bandının yeni işletmeci tarafından kullanılması anlamına gelir. Kullanıcılar ses hizmetini yerleşik işletmeciden almaya devam ederken, genişbant hizmetini yeni işletmecilerden alma seçeneğine sahip olmaktadır (Şekil-4). Şekil-4 Yerel ağa paylaşımlı erişim

4 III) Alt yerel ağa erişim YAPA önündeki teknik kısıtlardan bakır kablo boyu ile ilgili sorunlardan kurtulmak için bu yöntem geliştirilerek uygulanmaya başlanmıştır. Alt yerel ağa erişim (sub-loop unbundling) yeni işletmeciye, yerleşik işletmecinin şebekesine ana dağıtım çatısı yerine, kullanıcıya daha yakın bir noktadan erişime imkanı vermektedir. Bu yöntemle amaçlanan, çok yüksek veri iletim hızlarına dayalı DSL teknolojilerinin uygulanmasındaki uzaklık sorununun aşılmasıdır (Şekil- 5). Şekil-5 Alt yerel ağa erişim hizmetlerden yeni işletmecinin sunacağı hizmetlerin farklı olmasına izin vermez. Tekrar satış yönteminde kullanıcıların erişim hızları, yetkilendirme işlemleri ve hizmet kalitesi parametreleri tamamen yerleşik işletmeci tarafından belirlenmektedir. Bazı durumlarda yeni işletmeci yerleşik işletmecinin hazırladığı faturalama ile özdeş faturalama yapabilir. Tekrar satış yöntemi veri akışı yönteminin en basit şekli olarak da değerlendirilmektedir. II) Veri akış erişimi Yerleşik işletmecinin, son kullanıcı ile kendi altyapısının ADÇ si arasında yüksek hızlı bir erişim sağlamak amacıyla gerekli yatırımları yapması sonucu oluşan erişim şeklidir. Bu erişim daha sonra yeni işletmecinin kullanımına açılmaktadır. Bu şekilde erişim YAPA kavramının tam olarak uygulanması anlamını taşımamakla birlikte, son kullanıcılara genişbant hizmetlerinin sunulması imkanını sağlamaktadır. Veri akış erişimini; yeni işletmeciye veri trafiğinin teslim edildiği noktaya göre çeşitli şekillerde gerçekleştirmek mümkündür (Şekil-6). Erişim noktası, kullanıcıya sağlanan genişbant hizmetlerin teknik parametrelerinin kontrolü imkanları ve yerleşik işletmecinin şebekesi yerine yeni işletmecinin kendisine ait şebekesini kullanma imkanlarını sağlamaktadır [7] Yerel ağın paylaşıma açılmasında geçiş yöntemleri YAPA ile şebekenin erişim kısmının pazara yeni giren işletmecinin doğrudan kullanımına açılması ve bu yolla şebekede rekabetin en az olan katmanının rekabet ortamına açılması öngörülmektedir. Ancak dünyadaki pekçok uygulama YAPA nın beklenenden daha uzun zaman aldığı ve çeşitli uygulama zorlukları ile birlikte yürütüldüğünü göstermektedir. Bu tecrübeler ışığında bir taraftan temel yöntemler uygulamaya çalışılırken, diğer taraftan yerel ağın belli ölçülerde yeni işletmecinin kullanımına açılması amacıyla geçiş yöntemleri gündeme gelmiştir. Bu yöntemler basit tekrar satış ve veri akış erişimi olarak ifade edilebilir. I) Basit tekrar satış Bu yöntemde, pazara yeni giren işletmeci yerleşik işletmecinin kendi müşterilerine sağladığı DSL hizmetlerinin ticari olarak benzeri olan bir hizmeti yerleşik işletmeciden alır ve kullanıcıya satar [6]. Tekrar satış yönteminde sunulan hizmetler veri akış erişimi yöntemindeki hizmetlerin yerini tutmaz. Çünkü tekrar satış yöntemi yerleşik işletmecinin sunduğu Kaynak: ERG Bitstream Access [7] Şekil-6 Veri akış erişimi Açık Erişim ve Rekabetz Erişim noktası itibarı ile dört ayrı noktadan veri akış erişim sağlamak mümkündür. Bu noktalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. DSLAM seviyesi erişim: Yerleşik işletmeci DSLAM a (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) erişim irtibatını sağlar ve DSLAM dan sonra veri akışını direk olarak yeni işletmeciye teslim eder. DSLAM sınırlı sayıda erişim hız profilini sunabilir. Yeni işletmeci yerleşik işletmeci tarafından DSLAM için tanımlanmış DSL profillerini seçebilir ve

5 kendisine ait BRAS (Broadband Remote Access Server) cihazlarını ve kendisine ait şebeke altyapısını kullanır. Kendisine ait şebeke altyapısında hizmet kalitesi parametrelerini belirleyebilir. ATM seviyesi erişim: Yerleşik işletmeci DSL erişim irtibatını ve bir taşıma hizmetini sağlar ve ATM POP noktasında yeni işletmeciye veri trafiğini teslim eder. Yeni işletmeci kendisine ait BRAS sistemi girişinde veri trafiğini teslim alır. Bu noktada yeni işletmeci BRAS ile ilgili parametreleri kontrol eder. Yeni işletmeci hizmet kalitesi parametrelerini değiştirebildiği için farklı teknik parametreli ürünleri son kullanıcıya sunabilir. IP seviyesi erişim: Yerleşik işletmeci DSL erişim irtibatını ve IP noktasında sonlandırılmış BRAS hizmetini de içine alan taşıma hizmetlerini yeni işletmeciye sunar. BRAS yerleşik işletmeciye ait olduğu için yeni işletmeci bu noktada BRAS ile ilgili hizmetlerde farklı uygulama yapamaz. Yerleşik işletmeci BRAS cihazını kontrol ettiği için son kullanıcıyı izleme ve özel sanal kanalı kontrol etme hakkına sahiptir. Basit tekrar satış: Yerleşik işletmeci son kullanıcı ile internet omurgası arasında irtibatı uçtan uca sağlar. Aslında bu yöntem yukarda tanımlanan basit tekrar satış yöntemidir. Bu yöntemde yeni işletmeci genelde portal hizmeti sağlar Yerel Ağ Üzerinden Sunulan Hizmetler Bilindiği üzere dünyada yerel ağ sadece ses hizmetini iletmek üzere tesis edilmiştir. Ancak bir dizi teknolojik gelişme sonucu yerel ağ hızla sadece ses hizmeti sunan bir altyapı olma hüviyetini değiştirmiştir. Yerel ağ üzerinden sunulan hizmetleri, telekomünikasyon şebekelerinin ve teknolojilerinin gelişimini göz önüne alarak darbant ve genişbant hizmetler olmak üzere iki bölümde incelemek yerinde olacaktır. I) Darbant 1 hizmetler Telekomünikasyon hatları sadece ses hizmeti vermek için tesis edilmiş ve daha sonra kısıtlı anlamda noktadan noktaya ses ve veri iletim hizmeti sağlamak amacıyla kiralık devre hizmetleri vermeye başlamıştır. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde internetin doğuşu ile bu hizmetde yerel ağ üzerinden sunulan diğer bir hizmet konumuna gelmiştir. Yerel ağ üzerinden 1 Darbant: düşük hıza sahip iletişim kanalı ve geleneksel iletişim yöntemidir. sunulan çevirmeli (dial-up) internet hizmeti mevcut bakır hatlar ve modem vasıtası ile ana internet omurgasına erişim hizmeti olarak tanımlanabilir. II) Genişbant hizmetler Telekomünikasyon alanındaki teknolojik gelişmeler sayesinde darbant hizmeti sunan yerel ağların genişbant hizmetleri sunabilmesine imkan tanınmıştır. Genişbant hizmetler olarak ençok dikkat çeken hizmetler; genişbant internet erişim hizmeti ve kiralık devre hizmetidir. Genişbant internet erişim hizmeti üzerinden sağlanan çeşitli çoklu ortam (multimedia 2 ) uygulamaları özellikle bu erişim türünün hızla gelişmesinde öncü görevi üstlenebilecek niteliktedir. Ancak genişbant sağlayan teknolojilerin gelişimi ile genişbant hizmetler sunulurken aynı ortam içinden ses hizmetinin de sunumuna imkan verilmektedir. Ses hizmetinin IP teknolojisi ile sunulması VoIP (Voice over IP) olarak adlandırılmaktadır. Daha çok kampüs ortamında kurulmakta olan bu teknoloji, şirket içi telefon ve PBX (Private Branch Exchange) ekipman masraflarını düşürmekte ve bilgisayar-telefon etkileşimini kolaylaştırmaktadır. Aynı şekilde ses hizmetinin DSL üzerinden sunulması VoDSL (VoATM) olarak adlandırılmaktadır. Paket anahtarlamalı şebekeler üzerinden ses iletimine doğru büyük bir eğilim vardır. ATM teknolojisi ses trafiğine çok uygundur, çünkü talep edilen bant genişliğinde bağlantıları büyük ölçekli olarak sağlar. Bu da ATM i gerçek zamanlı servislere getirdiği servis kalite garantisi ile birlikte, ses paketleri iletiminde ideal seçim haline getirir. Ses, görüntü ve veri servisleri için ATM anahtarlama üzerinde kurulacak bir çoklu-servis şebekesi işletmecilere maliyet açısından büyük avantaj sağlar. Pazara yeni giren işletmelerin başlangıçta genişbant erişim sayesinde veri hizmetlerine yönelmesi beklenmesine rağmen, pazarın doyuma ulaşması ile veya ticari kaygılarla birlikte ses hizmetleri sunmaya yönelmeleri beklenmektedir. Bu noktada ses hizmetini tam erişim yöntemi veya IP teknolojisi sunmaları hususu önem arz etmektedir Sonuçlar 3. SONUÇ VE ÖNERİLER Multimedia: Kullanıcılar arasında elektronik olarak ses/veri/görüntü üretimi ve iletimi için kullanılan genel tanım.

6 AB nin ilgili direktifi sonrası tüm üye ülkeler YAPA için gerekli düzenleme çalışmalarını tamamlayarak, uygulamaya geçmişlerdir. Ancak aradan geçen üç yılı aşkın süre sonunda AB üyesi ülkelerin ve ABD nin farklı altyapı özellikleri ve ekonomik gerekçelerle YAPA modellerinin uygulanmasında farklı yaklaşımlar benimsedikleri görülmektedir. GYO, kişi başına GSMH, SYO ve BSO parametrelerinin yüksek seviyede olduğu ülkelerin yerel ağa tam erişim ve paylaşımlı erişim modellerini tercih ederek kullanıcılara hizmetleri sundukları, basit tekrar satış ve veri akış erişimi modellerini daha az oranda tercih ettikleri görülmektedir. Diğer taraftan; söz konusu parametrelerin düşük seviyede olduğu ülkelerin paylaşıma açma modellerinden basit tekrar satış ve veri akış erişimi modellerine ağırlık verdikleri, tam erişim ve paylaşımlı erişim modellerini fazla tercih etmedikleri tesbit edilmiştir. Yerel ağ üzerinden sunulan toptan ve perakende hizmetlerde rekabet şartlarının sağlanarak, bunun tarifeler ve hizmet kalitesi üzerindeki etkisinin görülmesi için yeni işletmecilerin pazara girişinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Özellikle toptan hizmetler pazarına ilişkin düzenlemelerin zamanında, adil ve ayrımcılık oluşturmayacak şekilde yapılması çok büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde, hizmet bazlı rekabet ortamının sağlanamaması sonucu, halen düşük seviyede seyreden ve çeşitli eleştirilere maruz kalan YAPA uygulamaları beklenen faydayı sağlamamış olacaktır. Paylaşıma açma modellerinin yalnızca bazılarının yerleşik işletmeci veya yeni işletmeciler tarafından kullanılması rekabetin sağlanarak yeni işletmeciler ve kullanıcılar açısından istenilen hedeflere ulaşmak için yeterli değildir. Paylaşıma açma modellerinin tamamının pazar talepleri ve şebeke imkanları doğrultusunda uygulanması rekabetin sağlanarak güçlendirilmesi açısından gerekli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. YAPA ile perakende hizmetler pazarında sunulacak şehiriçi ses hizmeti için mevcut yetkilendirme düzenlemelerinde herhangi bir hüküm bulunmadığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile yeni işletmecilerin yerel ağı kullanarak şehiriçi ses hizmeti sunmak istemesi durumunda söz konusu hizmete ait yetkilendirme türü bulunmadığı görülmektedir Öneriler Pazara yeni giren işletmecilerin hem sunulan hizmetlere belirli oranda katma değer katabilmeleri hem de gerektirdiği yeni yatırım miktarının temel yöntemlere göre daha makûl seviyede olduğundan veri akış erişiminin öncelikli olarak uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. Tam erişim yöntemini kullanarak pazara girecek işletmecilerin şehiriçi ses hizmetini vermek istemesi durumunda, söz konusu hizmetin yetkilendirilebilmesi için, yetkilendirme yönetmeliğine 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı kapsamında uzak mesafe telefon hizmeti lisansının kapsamının genişletilerek şehiriçi, şehirlerarası ve uluslar arası ses hizmetlerini kapsayacak şekilde sabit telekomünikasyon şebekeleri üzerinden verilecek ses hizmetlerinin tamamı için sabit telefon hizmeti lisansının oluşturulmasının gerektiği düşünülmektedir. Yeni işletmecilerin tam erişim ve paylaşımlı erişim yöntemlerini kullanarak öncelikle ve yoğun olarak getirisi yüksek olabilecek santral alanlarında hizmet vermek istemesi muhtemel görünmektedir. Yeni işletmecilerin getirisi düşük santral alanlarında da hizmet sunmasını sağlamak amacıyla; kapsamlı bir pazar araştırmasını müteakip santral alanlarının ses ve genişbant internet erişim hizmetleri getiri seviyelerine göre sınıflandırılarak işletmecilerin belirli süre içerisinde herbir getirisi yüksek santral alanında hizmet vermesi durumunda getirisi düşük bir santral alanında da hizmet sunması için vergi indirimi ve kullanıcıların daha kolay bilgisayar sahibi olması v.b. yöntemlerle teşvik edilmelidir. Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Tebliği gereği, söz konusu hizmeti almak isteyen işletmecilerden ilk gelen ilk hizmeti alma hakkına sahip olmaktadır. Ancak ortak yerleşim için talebin yoğun olacağı santral alanlarında ilk gelen olmasına rağmen, etkin hizmet verme ihtimali düşük olan işletmecilerin kısıtlı ortak yerleşim alanını kullanarak, etkin hizmet verme ihtimali yüksek olan işletmecinin ortak yerleşim alanı bulamaması durumunda yatırım isteğinden vazgeçmesi ihtimalini önlemek amacıyla ön değerlendirme sisteminin kurulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu sistem ile; ortak yerleşim talep eden işletmeciler İSS lisansı veya sabit telefon hizmeti lisansı alma şartlarının yanında, söz konusu pazardaki tecrübeleri, sunmak istedikleri hizmetlere ilişkin kapsamlı pazar araştırmaları ve sermaye

7 büyüklüğü kriterlerine göre değerlendirilerek, yeterli görülmeleri halinde ortak yerleşim taleplerinin işleme konulması yukarda belirtilen sorunların çözümü için gerekli görülmektedir. Bu şekilde değerlendirmeyi geçen işletmeciler yine ilk gelen olarak ilk hizmeti alma hakkına sahip olabilecektir. Kaynakça [1] Gilbert & Tobin, 2001, Political Intelligence Operational Implications of Local Loop Unbundling and the Need for Technical Co- Ordination [2] IRG, 2000, Principles of Implementation and Best Practice Regarding LLU. [3] EU, 2000, Directive 2000/2887 Regulation of the European Parliament and of the Council on Unbundled Access to the Local Loop. [4] EU, 2002, Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a Common Regulatory Framework for Electronic Communications Networks and Services (Framework Directive). [5] EC, 2002/19/EC, 2002, On access to and interconnection of electronic communications networks and associated facilities (access directive), oms/regulatory/new rf/documents/l_ en pdf. [6] EU, 1 January 2004, Communications Committee, Working Document Broadband access in the EU. [7] European Regulators Group (ERG), 2004, Common Position Bitstream Access, ion.pdf.

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Gündem Genel İstatistikler Pazar Analizleri Sabit Arama Pazarı Mobil Arama Pazarı Genişbant

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 20 Temmuz 2004 SALI Sayı : 25528 YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 06.12.2011 Karar No : 2011/DK-07/628 Gündem Konusu : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 İçindekiler Genel Bilgi Ulaştırma Bakanlığı Görev ve

Detaylı

Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı

Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı 1. KaradenizHazar Düzenleyici Konferansi 25 Mayıs 2006, İstanbul Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNUN HAZIRLANMASINDA DİKKATE ALINAN HUSUSLAR AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin

Detaylı

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı Sayı : 17-0xx

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı Sayı : 17-0xx T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Tarih : xx.02.2017 Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı Sayı : 17-0xx Konu : Port + Transmisyon Esaslı Tarifeler ve Yeni Ücretlendirme Model Önerisi İlgi (a)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 27.04.2016 Karar No : 2016/DK-ETD/234 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 05.02.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/75 Gündem Konusu : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 16.06.2017 Karar No : 2017/DK-ETD/ Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve Tarifeler

Detaylı

MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ

MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ 26.01.2017 Soru 1 Mobil şebekelere erişim ve çağrı başlatma hizmetlerinin

Detaylı

Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı

Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı İzak Atiyas Sabancı Üniversitesi Rekabet Politikası ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Konferansı, 4 Mart 2005, Ankara Ana başlıklar Telekomünikasyon

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 19.10.2016 Karar No : 2016/DK-ETD/434 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/222 Gündem Konusu : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 12.03.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/140 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 30.03.2017 Karar No : 2017/DK-ETD/106 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 20.03.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/155 Gündem Konusu : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon- Nakil Süreçleri, Ortak Yerleşim Alanlarına

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi Karar No Gündem Konusu KARAR 26.04.2017 2017/DK-ETD/139 Türk Telekom İP VAE Hizmeti Port ve Transmisyon Ücretleri Revizyonu Erişim ve Tarifeler

Detaylı

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE... ARASINDAKİ FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON

Detaylı

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD)

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) TELKODER DEN Üyesi olduğumuz ECTA tarafından bağımsız danışmanlık kuruluşlarına yaptırılan 2009 Regulatory Scorecard Düzenleyici

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Kamu Çözümleri Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan düşük işletme maliyetine sahip, uzun ömürlü ve güncellenebilen network altyapılarını gerektiğinde birbiriyle entegre ederek minimum ilk yatırım maliyetleriyle

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 21.12.2011 Karar No : 2011/DK-07/658 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı 12/12/2011

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 02.07.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/345 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 12.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/187 Gündem Konusu : Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının

Detaylı

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Askeri Çözümler Askeri bina ve yapılarda ihtiyaç duyulan sistemleri yakından takip eden ekibimizle birlikte talep ve beklentilerinize uygun merkezi TV sistemleri ile uydu ve karasal yayın dağıtımları;

Detaylı

2006 yılında Türksat A.Ş. nin çağrı merkezini kurup, 5 yıl süreyle işlettik.

2006 yılında Türksat A.Ş. nin çağrı merkezini kurup, 5 yıl süreyle işlettik. Biz Kimiz Faaliyetlerimize 2002 yılında çok şubeli şirketlerin merkez ve şubeleri arasındaki telefon görüşmelerinin ücretsiz yapmasını sağlayan altyapı projeleri gerçekleştirerek başladık. Süreç içerisinde

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 12.02.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/99 Gündem Konusu : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon. KARAR :Erişim ve Tarifeler

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELER TELKODER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELER TELKODER ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELER TELKODER 16.05.2015 TELKODER in Kuruluş Amacı Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER, Türkiye de Telekomünikasyon Hizmetleri Sektöründe tam

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. :Galip ZEREY, Dr. İhsan KULALI, M. Selçuk NURSOY, Yaşar GÖK, Musa ŞAHİN

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. :Galip ZEREY, Dr. İhsan KULALI, M. Selçuk NURSOY, Yaşar GÖK, Musa ŞAHİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 21.12.2011 Karar No : 2011/DK-07/651 Toplantı No : 2011/50 Gündem No : 6 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan II. Başkan Üyeler Gündem Konusu :Dr.

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 3. Çeyrek Temmuz-Ağustos-Eylül Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 22.09.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/460 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 22.09.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/460 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 22.09.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/460 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 18.03.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/150 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Gündem Konusu :Türk Telekom Yurtiçi Kiralık Devrelerde Yüksek Hız Kampanyası.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Gündem Konusu :Türk Telekom Yurtiçi Kiralık Devrelerde Yüksek Hız Kampanyası. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/290 Gündem Konusu :Türk Telekom Yurtiçi Kiralık Devrelerde Taahhütlü Yüksek Hız Kampanyası. KARAR :Erişim

Detaylı

Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler (*)

Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler (*) inet-tr 08 - XIII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler

Detaylı

TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM MODELLERİNDE ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI: YATIRIM MERDİVENİ YAKLAŞIMI IŞIĞINDA ANALİTİK BİR İNCELEME

TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM MODELLERİNDE ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI: YATIRIM MERDİVENİ YAKLAŞIMI IŞIĞINDA ANALİTİK BİR İNCELEME T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM MODELLERİNDE ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI: YATIRIM MERDİVENİ YAKLAŞIMI IŞIĞINDA ANALİTİK BİR İNCELEME Yüksek

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Şubat

Detaylı

1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını,

1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, EK-1 SSG İNTERNET HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI KISIM 1: TANIMLAR 1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, 1.2

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ (4.3.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 117 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI (39/1997, 34/2003, 36/2010 ve

Detaylı

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Konut Çözümleri Toplu konutlarda bireysel çanak antenlerin meydana getirdiği görüntü kirliliğini önleyen ve görüntü kalitesinde çığır açan merkezi TV dağıtım sistemlerinden başlayarak, günümüzde Triple

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen İSTKA/ 2015/YGI

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerine Yönelik Toptan Hat Kiralama Kampanyaları.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerine Yönelik Toptan Hat Kiralama Kampanyaları. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-07/558 Gündem Konusu : Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerine Yönelik Toptan Hat Kiralama Kampanyaları. KARAR takrir

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 20.06.2012 Karar No : 2012/DK-07/277 Gündem Konusu : Al-Sat/IP VAE DSL Tarifeleri ve Yüksek Hızlı Tarifelere Yönelik Mevcut Müşteri ve Satış

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden Kampanyası. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden Kampanyası. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 30.03.2017 Karar No : 2017/DK-ETD/107 Gündem Konusu : Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden Kampanyası KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Toptan Hat Kiralama Hizmeti Yoluyla Abonelerine Ses Hizmeti Sunan Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerinin Erişim Yöntemi Değiştirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/221 Gündem Konusu : Türk Telekom DSL Yeni Müşteri Satış Performans ve İSS Sadakat Kampanyaları. KARAR :Erişim

Detaylı

FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amaç ve

Detaylı

METRO ETHERNET TOPTAN TARİFE ve ÜCRETLENDİRMELERİ

METRO ETHERNET TOPTAN TARİFE ve ÜCRETLENDİRMELERİ TOPTAN TARİFE ve ÜCRETLENDİRMELERİ İNTERNET HİZMETİ Fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahil değildir. Devre Hazırlama Ücreti (TL) Devre Başına 20,30 Aylık Kira Ücretleri

Detaylı

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ Mehmet YILDIRIM 1 ve Ahmet ÖZKURT 2 1 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İzmir, myildirim@btk.gov.tr

Detaylı

Dosya Sayısı : 2012-2-118 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 13-03/17-9 Karar Tarihi : 10.01.2013 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER

Dosya Sayısı : 2012-2-118 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 13-03/17-9 Karar Tarihi : 10.01.2013 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-2-118 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 13-03/17-9 Karar Tarihi : 10.01.2013 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler B. RAPORTÖR :

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 REFERANS YEREL AĞA ERİŞİM TEKLİFİ EK-6 HİZMET KALİTESİ ve HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ 1. HİZMET SEVİYESİ 1.1. Türk Telekom, İşletmeciye sunulan Yerel Ağa Erişim hizmetlerinde

Detaylı

Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği. Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği. Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 1 2 Elektriğe ihtiyaç? Why nations fail? Daron Acemoğlu & James Robinson Rail roads - 1870 ENTSO-E Map 2012

Detaylı

EX- ANTE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE PERAKENDE İNTERNET PİYASASI ANALİZİ(*)

EX- ANTE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE PERAKENDE İNTERNET PİYASASI ANALİZİ(*) EX- ANTE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE PERAKENDE İNTERNET PİYASASI ANALİZİ(*) Ayhan Tözer Telekomünikasyon Kurumu atozer@tk.gov.tr ÖZET Ülkemiz internet hizmetleri piyasasında toptan sevide altyapı (omurga)

Detaylı

2.1. Sabit Telefon Piyasası... 6. 2.3. Düzenlemeler... 17. 3.1. Yöntem... 30. 3.2. Kurumsal Arka Plan... 31

2.1. Sabit Telefon Piyasası... 6. 2.3. Düzenlemeler... 17. 3.1. Yöntem... 30. 3.2. Kurumsal Arka Plan... 31 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU SABİT TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ PİYASASINDA REKABET DURUMU ANALİZİ VE ÖNERİLER Ankara, Ağustos 2012 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... i 1 GİRİŞ... 1 2 DÜNYADA SABİT

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

Neşet DECDELİ 1. Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı, Ankara. Özetçe. 1. Giriş. Abstract

Neşet DECDELİ 1. Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı, Ankara. Özetçe. 1. Giriş. Abstract MULTIPLE INTERNET SERVICE PROVIDER APPLICATIONS IN THE INTERNET SERVICE TO BE PROVIDED OVER CABLE TV NETWORK : CURRENT REGULATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR TURKEY KABLO TV ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN VERİLECEK İNTERNET

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.08.2011 Karar No : 2011/DK-14/461 Gündem Konusu : Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü

Detaylı

TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ

TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ İşbu Form un eki konumundaki Devreye Ait Bilgiler Formu nda tercih ettiğiniz fatura gönderim şeklini işaretlemeniz

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 23.11.2012 Karar No : 2012/DK-07/589 Gündem Konusu : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi. KARAR :Erişim ve Tarifeler

Detaylı

SSG İNTERNET HİZMETİ TARİFELER. SSG İnternet Ürünü Tarifeleri (4:1) Hız (Download)* Mbps. Aylık Ücret**

SSG İNTERNET HİZMETİ TARİFELER. SSG İnternet Ürünü Tarifeleri (4:1) Hız (Download)* Mbps. Aylık Ücret** SSG İNTERNET HİZMETİ SSG İnternet Hizmeti, İşletmelerin IP VAE, ATM VAE ya da YAPA kapsamında ortak yerleşimde bulunan SSG lerinde toplanan trafiğinin internet ortamına taşınabilmesi için sunulur. Hizmet;

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

Serbestleşmenin Neresindeyiz?

Serbestleşmenin Neresindeyiz? Serbestleşmenin Neresindeyiz? Dr. Murad Ardaç Koç Bilgi Grubu Telekomünikasyon Koordinatörü 4. Telekom Arenası, 1 Mart 2004 1.3.2004 4. Telekom Arenası Saydam 1 Sabit Telefonunuzu Atın, Mobil Yaşama Geçin!

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Yüksek Hızlı DSL Kampanyaları Süre Uzatımı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Yüksek Hızlı DSL Kampanyaları Süre Uzatımı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.12.2012 Karar No : 2012/DK-07/611 Gündem Konusu : Yüksek Hızlı DSL Kampanyaları Süre Uzatımı. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DATA ŞEBEKELERİ VE GENİŞBANT ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) ISDN (Bütünleştirilmiş

Detaylı

Tarih ve 2010/DK-07/88 Sayılı Kurul Kararı ile Belirlenen Arabağlantı Ücret Tarifeleri

Tarih ve 2010/DK-07/88 Sayılı Kurul Kararı ile Belirlenen Arabağlantı Ücret Tarifeleri 10.02.2010 Tarih ve 2010/DK-07/88 Sayılı Kurul Kararı ile Belirlenen Arabağlantı Ücret Tarifeleri Tüketici refahının artırılması düzenleyici kurumların en önemli amaçlarından birini teşkil etmektedir.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 03.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/163 Gündem Konusu : Engelli, Gazi ve Şehit Yakınlarına Yönelik İndirimli İnternet Tarifelerinin Kapsamının

Detaylı

T.C. Tarih : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI Sayı :

T.C. Tarih : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI Sayı : T.C. Tarih : 01.11.2016 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI Sayı : 16-023 Konu : Sanal Ayrıştırılmış Yerel Erişim (SAYE) Hizmeti İlgi (a) : Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2015/107 E. sayılı

Detaylı

T.C. Tarih : EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı :

T.C. Tarih : EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı : T.C. Tarih : 27.04.2017 EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı : 17-020 Konu: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile tanımlanan elektronik haberleşme hizmetlerinin döviz kazandırıcı hizmetler arasında olduğunun

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ %18 KDV VE %15 ÖİV DAHİL ÜCRETLER Avans Ücreti (Bağlantı ücretine mahsuben) :.250 TL alınır.

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

IP VAE/ATM VAE/YAPA METRO ETHERNET KAMPANYASI

IP VAE/ATM VAE/YAPA METRO ETHERNET KAMPANYASI IP VAE/ATM VAE/YAPA METRO ETHERNET KAMPANYASI ADSL internet hizmetini IP VAE/ATM VAE/YAPA modeli kullanarak sunan TTNet A.Ş. haricindeki İSS lerin, VAE trafik teslim noktasında/yapa kapsamında paylaşıma

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ KDV ve ÖİV HARİÇ ÜCRETLER Hizmetin verilmesine yönelik olarak

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Gündem Konusu : Noktadan Noktaya Metro Ethernet Hız Artırım Kampanyası

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Gündem Konusu : Noktadan Noktaya Metro Ethernet Hız Artırım Kampanyası BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 02.02.2017 Karar No : 2017/DK-ETD/29 Gündem Konusu : Noktadan Noktaya Metro Ethernet Hız Artırım Kampanyası KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir.

Detaylı

Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi

Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi HEDEF Bilgisayar Programcılığı bölümünde yürütülen Ağ Temelleri dersi içeriğini incelemek Bilgisayar Ağları öğretiminde Simülasyon/emülasyon kullanımı hakkında

Detaylı

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Tarih : 10.10.2016 Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 16-021 İncek Mh. Boztepe Sk. No:125, 06830 Gölbaşı/ANKARA Konu : Adil Kullanım Noktası (AKN) Uygulaması

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden Kampanyası Süre Uzatımı ve Upsell Kampanyası Onayı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden Kampanyası Süre Uzatımı ve Upsell Kampanyası Onayı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 16.06.2017 Karar No : 2017/DK-ETD/ Gündem Konusu : Türk Telekom Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden Kampanyası Süre Uzatımı ve Upsell Kampanyası

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

YEREL AĞıN PAYı_AşıMA AçıLMAsı süreci, Mehmet İLERİ. uzmanı_ık TEzi

YEREL AĞıN PAYı_AşıMA AçıLMAsı süreci, Mehmet İLERİ. uzmanı_ık TEzi YEREL AĞıN PAYı_AşıMA AçıLMAsı süreci, KARşıı_AşıLAN sorunı_arz uluslararası UYGULAMALAR VE TÜRKİYE için ÖNERİLER Mehmet İLERİ uzmanı_ık TEzi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mart 2009 ANKARA Bu

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2010 Yılı 4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık Sayı: 12 Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

milyona ulaştı İnternet abone sayısı 2011 de

milyona ulaştı İnternet abone sayısı 2011 de İnternet abone sayısı 2011 de milyona ulaştı 14 Türkiye nin elektronik haberleşme sektör büyüklüğü, 2011 de 27.6 milyarı bulurken pazar gelirlerinde telefon hizmetlerinden sonra en büyük payı oluşturan

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Temmuz 2009, Ankara

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Temmuz 2009, Ankara TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 1. Çeyrek Ocak-Şubat-Mart Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Temmuz

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tarih : Haberleşme Genel Müdürlüğü Sayı :

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tarih : Haberleşme Genel Müdürlüğü Sayı : T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tarih : 23.06.2017 Haberleşme Genel Müdürlüğü Sayı : 17-026 Konu : İDN Toplantısında istenen Genel Beklentilere ilişkin TELKODER Görüşleri İlgi (a) :

Detaylı

Araştırma Notu 10/80

Araştırma Notu 10/80 Araştırma Notu 10/80 09.07.2010 GENİŞBANT İNTERNETİN YAYGINLAŞMASI REKABETİN GELİŞMESİNE BAĞLI Emin Köksal * Yönetici Özeti Günümüz internet teknolojisinin daha çok veri taşıyabilen genişbant özelliği

Detaylı

www.turkeystrade.com ELECTRIQUES E C T R O N I Q U E S from TURKEY

www.turkeystrade.com ELECTRIQUES E C T R O N I Q U E S from TURKEY www.turkeystrade.com LCTRIQUS C T R O N I Q U S from TURKY lektrik üretim kapasitesi ortalama 6.000MV olan Cezayir in elektrik ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. 2010 yılında ihtiyacın 8.000MV civarında

Detaylı

NUMARALANDIRMA TERİMLER SÖZLÜĞÜ -A- -B- -C-

NUMARALANDIRMA TERİMLER SÖZLÜĞÜ -A- -B- -C- access code address addressing allocate (v.) allocation alpha-numeric dialling area code billing branding call centre calling card service calling party Calling Line Identification (CLI) campus network

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 2. Hafta MAKİNELER ARASI İLETİŞİM (Machine-to-Machine Communication, M2M) 2 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en önemli

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI-IX SABİT TELEFON ŞEBEKESİNE ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU KASIM 2009, ANKARA Ref: 2009.P.1.2 P.2.2 Sabit Telefon Şebekesine

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Hacim Bazlı İndirim Uygulamaları-Revizyon.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Hacim Bazlı İndirim Uygulamaları-Revizyon. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 04.04.2012 Karar No : 2012/DK-07/149 Gündem Konusu : Hacim Bazlı İndirim Uygulamaları-Revizyon. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER I. Genel Telekomünikasyon, sosyal hayatımızın canlandırılmasında, endüstrileşme hamlemizin yeniden başlatılıp hızla başarıya ulaştırılmasında,

Detaylı