İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka Hastanelerinin Vefat Listeleri, Yaralı ve Hastaların Vefat Sebepleri ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka Hastanelerinin Vefat Listeleri, Yaralı ve Hastaların Vefat Sebepleri (1915-1916)"

Transkript

1 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl:, Bahar 05, Sayı: 8, ss , 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka Hastanelerinin Vefat Listeleri, Yaralı ve Hastaların Vefat Sebepleri (95-96) Lokman ERDEMİR * Öz Çanakkale Muharebeleri Türk tarihi ve Dünya tarihi açısında önemli bir dönüm noktasıdır. Savaşların siyasi sonuçları yanında iktisadî ve içtimaî sonuçları da vardır. Bununla birlikte savaş sadece muharebe cephede harp ya da birliklerin ikmali ile de değildir. Yaralanmalar, hastalıklar ve bunların tedavileri de savaşın bir parçasıdır. Osmanlı Devleti savaş sırasındaki sağlık hizmetlerinin kayıtlarını tutmuştur. Özellikle İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nin idaresindeki hastanelerin sağlık kayıtları bu açıdan çok önemlidir. Cephe gerisine getirilen bir yaralının hastaneye girişinden hangi halde olursa olsun çıkışına kadar kaydının tutulması tıp tarihi ve dönemin sağlık hizmetlerinin anlaşılması açısından da ayrıca önemli bir durumdur. Bu çalışma ile Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nin hastanelerindeki kayıtlardan yola çıkarak, yaralıların cephedeki yaralanmalarını mahiyeti ve vefat sebepleri üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Harbi, Çanakkale Cephesi, Sağlık, Tıp, Yaralanma The Deceased List of Istanbul s Red Crescent Association, Taksim and Darussafaka Hospitals and the death reasons of the wounded and ill (95-96) Abstract The Gallipoli Battles is a turning point in Turkish history as well as the world history. There are economic and social outcomes of these wars. At the * Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 705

2 Lokman Erdemir Çanakkale 05 same time, the wars are not all about combatting in the battlefield and unit supply. Injuries, illnesses and treatment of these are a part of the wars as well. The Ottoman Empire took a record of health care services during the war. Particularly, the records of the hospitals under the management of Istanbul s Red Crescent Association are very important. Besides, it equally important to know how the sanitation works went down in that time for the history of medicine, to have a record of the wounded from his/her coming to the hospital and leaving. With this study, based upon the Red Crescent Association s hospital records, we will lay emphasis on the essence of battlefield injuries and the causes of deaths. Keywords: World War I, Gallipoli Battles, Health, Medicine, Injuries Giriş Birinci Dünya Harbi nin Türk tarihi açısından en önemli cephesi şüphesiz Çanakkale dir. Cephedeki zayiat (şehit, yaralı, esir vs.) rakamlarında bile henüz bir netliğin olmadığı bu en hazin zaferinin kazanıldığı muharebelerin en az bilinen yönü ise cephe gerisinde yaşananlardır. Çanakkale Boğazı na ilk ateş Kasım 94 te düşer. Çanakkale de bir cephe açılması süreci ise Ocak 95 teki gelişmeler ile olur. 9 Şubat ta Boğaz da başlayan bombardıman 8 Mart 95 te İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan donanmanın aldığı ağır bir mağlubiyet ile sonlanır. Sonrası ise Gelibolu Yarımadası nın muhtelif sahillerine müttefiklerin bir kara çıkarmasıdır. Cepheden ilk Yaralı Nakli 5 Nisan 95 sabahı başlayan kara çıkarmasını müteakip ilk iki haftanın zayiatı e yakındır. Hâlbuki Çanakkale yi savunan 5. Ordu nun hastanelerindeki yatak kapasitesi Mayıs 95 sonu itibari dir. Çıkarma başladıktan bir hafta sonra Mayıs 95 itibari ile Akbaş Nakliyat Hastanesi nden.7 kişi geriye nakledilir. 5. Kolordu komutanı olarak Temmuz ayında cepheye gidecek Fevzi Çakmak günlüklerinde 7 Mayıs a kadar Haydarpaşa İskelesi ne nakledilen yaralı sayısını.000 olarak vermektedir. Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 009, s Erdemir, s. 4, Lokman Erdemir, Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul Hastanelerine: Sağlık Hizmetleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 0/, Sayı:5, s

3 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka... Cephedeki sağlık kuruluşlarının kâfi gelmemesi, bazı yaralanmaların tedavisinin cephede imkânı olmaması yaralıları hızlı bir şekilde başta İstanbul olmak üzere cephe gerisindeki memleket hastanelerine naklini zorunlu kılmıştır. Cepheden ilk yaralılar ise çıkarmadan beş gün sonra 0 Nisan 95 te olur. Bu durum seferberlik ilan edildikten üç gün sonra 5 Ağustos 94 te ön görülerek, İstanbul da açılacak hastaneler ve işleyiş planları da yapılır: Harbiye Nezareti nin İstanbul da açılmasını planlandığı yatak kapasitelik hastanelerin.000 yataklık kısmını ise Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tesis edip işletecektir. 4 Yaralıların cepheden Sirkeci İskelesi ne gelmesi üzerine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti kendisinden talep edilmesi üzerine üstün gayretle Galatasaray, İstanbul ve Daruşşafaka Mekteb-i Sultânîlerini hastane olarak düzenlemiştir. 0 Nisan birkaç gün içinde gelen yaralıların artması yeni hastanelerin de açılmasını gerekli kılacaktır. Bunun üzerine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Cağaloğlu ndaki İnas Sultanîsi ni, Haydarpaşa Tıp Fakültesi ni, Taksim deki Zapyon Mektebi ve Kadırga Doğumevi ni yaralıların tedavisi için hastane haline getirir. 5 Çanakkale de muharebelerin bittiği, İngiltere ve Fransa nın askerini cepheden tamamı ile çektiği 9 Ocak 96 tarihine kadar İstanbul hastanelerine nakledilen yaralı ve hasta sayısı ise i bulur. 6 İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti dâhil açılan hastane sayısı ise kayıtlarda 5 dir. 7 Bu çalışmamız ile tüm sağlık hizmetlerini vermekten ziyade gelecekte yapılacak çalışmalara bir başlangıç olarak Hilâl-i Ahmer Taksim ve Daruşşafaka hastanelerinin vefat listeleri verilecektir. Şu bir gerçek ki Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nin İstanbul da açtığı ya da idaresinde bulunduğu hastaneler bununla da ibaret olmayın yedi adet hastaneyi işletmiştir: Erdemir, Çanakkale Savaşı Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, s Erdemir, Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul Hastanelerine s. 9, ATASE, Kls., Dos. 4, Fih Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı Sırasında İstanbul Hastanelerinde İlk Sağlık Hizmetleri ve Şehitlerin Defni Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 7: (0), s Erdemir, Çanakkale Savaşı Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, s Erdemir, Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul Hastanelerine s

4 Lokman Erdemir Çanakkale 05 Tablo : Hilâl-i Ahmer hastaneleri ve tedavi edilen yaralı miktarları. Hilâl-i Ahmer Hastaneleri Duhul eden mecrûhîn miktarı Taburcu edilen mecrûhîn miktarı Tebdil-i hava edilen mecrûhîn miktarı Hizmet-i müsellahaya tefrik edilenlerin miktarı Tekâud edilenlerin miktarı İhraç edilenlerin miktarı Vefât edenlerin miktarı Diğer Hastanelere nakledilenler Suret-i atiyede hastanesinden huruç edenlerin yüzde nispeti Taburcu Tebdil-i hava Gayr-i müsellaha Tekaud İhrac Vefat Diğer hastanelere nakil Tıp Fakültesi ,7 4,75 0,86 5,8 0,08,70 8,08 Beyoğlu ,0 5,6 0,94 4,66 0,04 7,88 0, Daruşşafaka ,5 9,, 0,84 0,,87 8,7 Taksim ,0,0 0,6,80 0 7,56 0,99 Galata ,6 5,0 0,88,0 0,7 4, 7,6 Cağaloğlu , 8,05 0,67,9 0,9 0,5 6, Kadırga ,65 8,76 0,6 4,7 0 9,54 6, Yekûn ,,84 0,69 4,54 0, 6,89 9,8 ATASE, Kls. 89, Dos. 4, Fih. -. Hilal-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka Hastaneleri İlk yaralı naklinden sonra ikinci aşamada açılan hastanelerden olan Taksim hastanesi Taksim de Zapyon Mektebi nin hastane haline getirilmesi şeklinde faaliyetine başlamıştır. 8 8 Türkiye Kızılay Derneği 7 Yıllık Hayatı ( ), Ankara, 950, s

5 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka... Bu hastanelerden Taksim ve Daruşşafaka Hastanelerinin yatak kapasitesi ise 500 dür. Daruşşafaka Hastanesi faaliyetini Mayıs 95- Şubat 96 tarihleri arasında yürütmüştür. 9 Taksim Hastanesi ise Daruşşafaka Hastanesi ile aynı gün açılmakla birlikte faaliyetine ondan biraz daha fazla 9 Nisan 96 tarihine kadar devam etmiştir. 0 Tablo de de görüldüğü üzere çalışmamızın konusunu teşkil eden Taksim Hastanesine 568, Daruşşafaka Hastanesi ne ise 8 yaralı ve hastanın kabulü yapılmıştır. Bu yaralılardan Taksim Hastanesi nden 05 i (listede 8 görünse de arşiv belgesinde 90-0 sıra numarası yazılmamış) Daruşşfaka dan ise 4 kişi vefat ettiği görülmektedir. Bu sayılar biraz sonra vereceğimiz vefat listeleri ile de uygunluk göstermektedir. Bu iki hastanenin vefat listelerinin bir kısmında yaralıların yaralarının vasfı ile yaralının vefat sebebi yazılmıştır. Bu ise bize cephede askerin aldığı yaraların vasfı ve yoğunluğunu göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca bu yaralanmaların neden olduğu ölüm sebeplerinin de yazılmış olması ayrıca önemli bir durumdur. 9 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası, (OHAM), Numara 5, s. 4; Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyet-i Merkeziyesi Tarafından Tertib Edilen Takvim, c. II,, s. -5; Türkiye Kızılay Derneği, s. 8; Kızılay Arşivi 67/. 0 Kızılay arşivi, 70/. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nin Taksim Hasatanesinde Nisan tarihinden 8 Mart [] tarihine kadar taht-ı tedaviye alınan yedi yüz doksan altı mecruhinden vefat edenlerin künyeleri miktarı ve sebebi vefatları hakkında cetveldir. Mecmuu vefat adedi 8. Kızılay Arşivi 67/ Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nin Daruşşafaka Hastahanesi nde 9 Nisan tarihinden Kânunusani tarihine kadar [ Mayıs 95-4 Şubat 96] taht-ı tedaviye alınan iki bin iki yüz otuz sekiz mecruhinden vefat edenlerin künyeleri miktarı ve sebebi vefatları hakkında cedveldir. Mecmuu vefat adedi 4, Kızılay Arşivi 67/. 709

6 Lokman Erdemir Çanakkale 05 Tablo : Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim Hasatanesi Vefat Listesi Protokol Nosu Sınıfı Alayı Taburu Bölük ve Manga Rütbe İsmi ve şehri, pederinin ismi, memleketi ve tarih-i tevellüdü Ait olduğu redif taburu dairesi Tarih-i dühûlü Tarih-i vefatı Sebeb-i Vefâtı /7 /5 Bursa, Bilecik, İnegöl, Latife karyesinde Salih oğlu Ömer []96 Bursa, Balıkesir, Bandırma, Aşin karyesinden Mehmet oğlu Kasım 08 İnegöl Bandırma Nisan 4 Nisan 7 Mayıs 8 Mayıs Şarapnelden mütehassıl sâk-ı eymende vasi ve gayr-ı muntazam cerha-i nariye Tetenoz- Küzaz Cerhî Deren cidar-ı cephesi hizasından dühûl eden mermi hacib-i (kaş) eysardan hurûc etmiştir. İltihab-ı sehaya cerhi (Beyin zarı yarası) /9 /7 / 9/0 / 4/5 Bursa, Kütahya, Eskişehir, Hamidiye karyesinden Hüseyin oğlu Abdülhakim []0 Bursa, Kütahya, Eskişehir, Seyitgazi karyesinden Mustafa oğullarından İsmail oğlu İbrahim []05 Bursa, Afyonkarahisar, Menelke! karyesinden İmam oğullarından Halil oğlu Mehmet []00 Eskişehir Eskişehir Sandıklı Kastamonu, Bolu, Göynük Bulanık karyesinden Osmanoğlularından Yakup Göynük oğlu Mustafa. []08 Konya, Ilgın, Sarı Ali oğlu Süleyman. []04 İstanbul, Hırka-i şerif, Çukurçeşme Mahallesi nden Ahmet oğlu Arif. []98 Ilgın Hırka-i şerif 7 Mayıs 7 Mayıs 7 Mayıs 7 Mayıs 7 Mayıs Mayıs 0 Mayıs 0 Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs 8 Mayıs kebir-i içine duhul eden mermi-yi nariye huruç etmiştir. (İltihab afeni) Fahz içinden vasat-ı vahşisinden nahiye-i elviyeye kadar mümted şarapnelden mütehassıl vasi bir cerha-i nariye İntan-ı afeni (enfeksiyon) Şarapnelden mütehassıl fahz-ı eysarda cerha-i nariye-i vasia Kangren-i ve intan-ı afeni Şarapnelden mütehassıl fahz-ı eymanın ulvisinde kesr- azm-ı fahz. fahzının harabatıyla müterafık cerha-i nariye. Kangren Said-i eysarda gayet vasi harabat ince ızam ile müterafık şarapnelden mütehassıl cerha-i nariye Küzaz-ı cerhi Zahrının sol tarafında. dal üzerine isabet eden kurşun... eysarı cerh ederek dahilde kalmıştır. Cerha-i nafize-i sadr-ı eysar Zatü r-rie cerhi 70

7 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka /6 Yek 4/8 Bursa, Kütahya, Uşak, Hacı Sefer mahallesinden Tahtaoğullarından Hacı Mehmet oğlu İbrahim. []95. Mamuretülaziz, Soran, Çemişgezek karyesinden Evliyaoğullarından Mustafa oğlu Mehmet. []08 Bursa, Balıkesir, Ahmet oğlu Şakir. []09 Konya, Antalya, Yasnılı karyesinden Hüseyin oğlu Hasan. []04 Uşak Çemişgezek Balıkesir 7 Mayıs 8 Mayıs 8 Mayıs 8 Mayıs Mayıs 4 Haziran 6 Haziran 0 Haziran Sağ kolunun kadem u vasatına isabet eden şarapnel azm-i müttefikan kesr etmiş azm-ı kehri-i niyayet-i süfli üzerine bir ceriha-i nariye şarapnel Küzaz-ı cerhi Sak-ı eyserin half ve ulvisine gayetle vasi şarapnel cerihasıyla sa k-ı eymanın.. ve vasatının sathi şarapnel cerihası İntan-ı afeni Kesr-i azm-ı kasaba-ı eysar ile müterafık şarapnelden mütehassıl cerha-i nariye-i muhtelita. Şarapnelden mütehassıl cerha-i nariye-i basîta Küzaz cerhi.. bağının kamilen harabatıyla müzâk şarapnelden mütehassıl cepha-i nariye-i muhtelita İntan-ı afeni 5 0/ Erzurum, Erzincan, Kemah Uzman karyesinden İsmetoğullarından İsmail oğlu Mustafa. []00 Kemah 8 Mayıs Haziran -el- kadem içinden duhul eden mermi birinci ve ikinci ızâmı şattu l- kademi kesr ile zahrında huruç etmiştir. Zatü l-rie / 8/4 4/7 5/6 Onbaşı Onbaşı Edirne, Uzunköprü, Değirmenci karyesinden Süleyman oğlu Âdem. []04 Edirne, Tekfurdağı, Hüseyin Çavuş mahallesinden Hüseyin oğlu Mehmed. []99 Adana, Kozan, Fetçe, Yeniköy karyesinden Âşık Yusuf oğullarından Hüseyin oğlu Mehmed. []0 Edirne, Tekfurdağı, Malkara, Donköyü karyesinden Dimitri oğlu Hristo. []08 Uzunköprü Tekfurdağı Kozan Malkara Temmuz 6 Haziran 8 Haziran 0 Haziran 4 Temmuz 8 Temmuz Temmuz Temmuz Şarapnelden müstahsil sağ omzunda cerha-i (yara) nâriye-yi amîka Kangren Ketf-i eymenin ensesine isabet eden şarapnel parçası aksâm-ı ruhveyi kâmilen tahrîb ederek gayetle vâsi bir cerha-i girmiştir. Kangren Mermiden mütehassıl cerha-i nâriye-yi basîta-i sâk-ı eyser. Fakrü d-dem Zaviye-i fekki-i süfli-i eysarda cüruh-ı neriye-i basita, fahz-ı eysarın sülüs-ü süflisi ense ve haşiyesinde üç adet cüruh-u nariye-i basîta rahfa-ı eymanın fevkine isabet eden mermi İntan-ı afeni 7

8 Lokman Erdemir Çanakkale /6 İzmir, Aydın, Kuruşlu karyesinden Hâcı Mustafa oğlu Süleyman. []98. Aydın 6 Temmuz Ağustos Şarapnelden mütehassıl cerha-i nâriye-i basîta-i unuk-u eysar. İltihab-ı ema-i müzmin (bağırsak yangısı) Edirne, Uzunköprü, Küçük Mendes karyesinden Ali oğlu Yunus. []0 Uzunköprü 0 Temmuz Ağustos Kurşundan mütehassıl cerha-i nariye-i fahz-ı eysar. İntan-ı afeni /8 Kastamonu, Bolu, Zağfranbolu Akviran Karyesi Recep oğlu Halil. []97 Zağrranbolu 4 ağustos 6 ağustos Şarapnelden mütehassıl aduvv ve said-i eymende curuh-ı nariye-i vâsia Kangren 6 /6 Bursa, Kirmastı, Alasin karyesinden Salih oğlu Mustafa. []9 Kirmastı 4 ağustos 9 ağustos Şarapnelden mütehassıl izâm-ı said-i eyserin kesriyle müterafık cerhaâ-i nariye-i muhtelita İntan-ı afeni /0 / 8/ / /9 Adana, Mersin, Tarsus, Kapu karyesinden Velioğullarından Ahmet oğlu Hasan. []05 İzmir, Manisa, Soma, Cina karyesinden Ahmed oğlu Ali []0 Tarsus Manisa İstanbul, İzmit,.. Koloğullarından Mustafa İzmit oğlu Ahmed. []07 Bursa, Eskişehir, Cünun karyesinden velibaba oğullarından Hüseytin oğlu Mustafa. []90 Bursa, Bilecik, Güzelce karyesinden Zağzarancı oğullarından Osman oğlu Mustafa. []07 Eskişehir 4 Ağustos 4 Ağustos 7 ağustos 7 Ağustos 0 4 Ağustos 7 Ağustos 4 ağustos 4 Ağustos 6 ağustos Şarapnelden mütehassıl cerha-i nariye-i vasi kadem-i eyman Küzaz-ı cerhi. Nasiye-i ebtiyye-i eysarda duhul eden mermi adalet-i zahriyyeyi tahrib ve azm-i ketfi kesr ederek dördüncü zahriyye hizasından huruç etmiştir. İntan-ı afeni. Fahz-ı eysarın taraf-ı süflisine mafsal-ı rükbenin fevkine isabet eden şarapnel.. zorlamıştır. Kangren Ka b-ı vahşi-i eysara isabet eden kurşunun ka b-ı mezkur ile azm-ı kasabanın sülüs-ü süflisini kesr ederek sa k-ı eysarın sülüs-ü süflisi kademinden huruç etmiştir. İntan-ı afeni. Fahz-ı eysarın kesr-i tefennütü ile müterafık kurşundan mütehassıl cerha-i nariye-i muhtelita. İntan-ı afeni /9 Trabzon, Rize, Salhan, Kaçarçırak karyesinden Sadıkoğullarından Hüseyin Rize oğlu İsmail. []06 7 ağustos 7 ağustos Mermiden mütehassıl cerha-i nariye-i amika-i fahz-ı eyman. İntan-ı afeni. 7

9 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka /5 İstanbul, Eyüp civarında Hacı İsa Mahallesi nde Mehmed oğlu Ali []96 Eyüpsultan 4 Ağustos 0 Ağustos Şarapnelden mütehassıl cerha-i nariye-i nafize-i sadreyman Nezf-i dahil (İç kanama) /6 8/5 Kastamonu, Bolu, Taşköprü Bataklı karyesinden Mehmet oğlu İsmail. []94 Bursa, Bilecik, Gölpazar, Konuzlar karyesinden İsmail oğlu Mustafa. []95 Taşköprü Gölpazar 4 Ağustos 4 Ağustos Eylül Eylül Bombadan müthassıl curuh-ı nariye-i menkude-i naciye. eymen. İntan-ı afeni. Sekizinci dalın kesriyel müterafık şarapnelden mütehassıl cerha-i nariye-i nafize-i sadr-ı eysar şarapnelden mütehassıl cerha-i nariye-i basita-ı fahz-ı eysar. Zatü r-rie cerhi (Akciğer yangısı) 7 7 /6 Adana, Mersin, Tarsus, Egerhan karyesinden Hacı Mehmet oğlu Mehmet. []05 Tarsus 4 Ağustos 5 Eylül Şarapnelden mütehassıl naheye-i katıne-i eymenda cerha-i nariye-i vasia. Zatü r-rie /5 Ankara, Kırşehir, Ömer Çamlı karyesinden Hasan Kethüdaoğullarından Kadir oğlu Mehmet. []08 Kırşehir 4 Ağustos 9 Eylül Mafsal-ı.. hizasında isabet eden şarapnel tahrip ile müterafık cerha-i nariye. İltihab-ı ema-i müzmine /0 /8 / /8 Adana, Osmaniye, Hassa Taban! karyesinden Haydar Kızıloğulları Yusuf oğlu Ahmed. []96 Hassa Kastamonu, Gerze karyesinde Çolaoğullarından Ali Gerze oğlu Kadir. []05 Ankara, Beypazarı, Kırbası karyesinden Osmanzadeoğullarından Hasan oğlu Ramazan. []07 Beypazarı Adana, Mersin, Tarsus, Bağçe karyesinden Ali oğlu Tarsus Yusuf. []99 4 Ağustos 5 ağustos 7 Mayıs 4 Ağustos 4 Eylül Eylül ağustos 9 Eylül Şarapnelden mütehassıl ceha-i nariye-i muhtelitamafsal-ı rükn-ü eymem. İntan-ı afeni Azm-i şazıyye-i eysarın kesriyle müterafık şarapnelden mütehassıl cerha-i nariye-i muhtelita. Şarapnelden mütehassıl cerha-i nariye-i amika-i fahz-ı eyman İntan-ı afeni Mermiden mütehassıl aza m-ı eysarın kesriyle müterafık cerha-i nariye-i muhtelita. İltihab-ı ema-i müzmine Azim-i cephenin kesriyle müterafık mermiden mütehassıl cerha-i nariye-i muhtelita Hurac-ı dimaği (Beyin yangısı) /7 Konya, Antalya, Elmalı, Selamlar karyesinden Veli oğlu İbrahim. []05 Elmalı 4 Ağustos Eylül Mermiden mütehassıl cerha-i nariye-i muhtelita-i mafsal-ı rükb-i eymen İntan-ı afeni 7

10 Lokman Erdemir Çanakkale / İzmir, Manisa, Milas, Avşar karyesinden Hüseyin oğlu Veli. []07 Kastamonu, Safranbolu, Uzunismail oğullarından Hasan oğlu İbrahim []96 Milas Zağfranbolu 7 Ağustos Ağustos Eylül 7 Eylül Bombadan mütehassıl curuh-ı nariye-i adîde-i fahz-ı eyman ve ızam-ı kesriyele müterafık cerha-i nariye-i kadem-i eyman Küzaz-ı cerhi Mermiden mütehassıl sekizinci dal -ı eymanın kesriyele müterafık cerha-i nariye-i nafize-i sadr-ı eyman. Zatü r-rie cerhi / Bursa, Balıkesir, Bandırma Manyas karyesinden İsmail oğlu Osman []08 Bandırma 7 Teşrinievvel 8 Teşrinievvel İntan-ı afeni Bursa, Afyonkarahisar, Sandıklı Cuma karyesinden İdris oğlu Ahmet []9 Sandıklı 4 Ağustos 9 Teşrinievvel İntan-ı afeni /6 Ankara, Kayseri, Fehimli karyesinden. Tufanoğullarından Hasan oğlu Seyfullah. []07 Kayseri 0 Haziran Teşrinievvel / Konya, Akşehir, Ayılan Yusuf karyesinden Topaloğullarından Mustafa oğlu Süleyman []0 Akşehir Eylül Teşrinievvel Mekkari Ankara, Sungurlu, Arapoğullarından Ahmed oğlu Mehmed. []95 Sungurlu 7 Teşrinievvel Teşrinievvel /6 İzmir, Manisa, Kula, Balalnı karyesinden Ömeroğullarından Mehmet Oğlu Hüseyin []07 Kula 7 Teşrinievvel Teşrinievvel /9 Konya Çatlıkarası mahallesinden Sarıoğullarından Mustafa oğlu İsmail []0 Konya 5 Ağustos 8 Teşrinievvel / Ankara, Sivrihisar, Balçık, Narlı karyesinden Hacı Mustafa oğullarından Osman oğlu Hasan Hüseyin []0 Sivrihisar Ağustos 8 Teşrinievvel /6 Bitlis, Şirvan, Ğane karyesinden Ahmet oğlu Hüseyin []0 6 temmuz 9 Teşrinievvel 74

11 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka /6 Kastamonu, Ayancık, Karamollaoğlularından Hüseyin oğlu Mehmet []05 Ayancık 8 Temmuz 5 Teşrinievvel / Bursa, İnebolu, Karacahisar yolu, Işıklar karyesinden Yahya oğlu Pala! []9.. 5 TEşrinievvel 7 Teşrinievvel /4 İzmir, Manisa, Bayındır, Dereköyü karyesinden Hasançavuşoğullarından İbrahim oğlu Hüseyin Bayındır 5 Teşrinievvel 7 Teşrinievvel Unukdan ( boyundan) /9 Konya, Isparta, Karaağaç, Medire karyesinden Usta Ahmed oğlu Salih Karaağaç 5 Teşrinievvel 8 Teşrinievel / Ankara, Haymana, Alaca! karyesinden Çanakoğullarından Süleyman oğlu Tahir. []0 Haymana 5 Teşrinievvel 0 Teşrinievvel / Ankara, Kayseri, Yolu! karyesinin İzmiroğullarından Ali oğlu Ahmed. []09 Kayseri 7 Teşrinievvel 4 Teşrinievvel / Ankara, Kayseri, Havran karyesinden Tulyacı! Oğullarından İsmail oğlu Osman. []94 Kayseri 7 Teşrini Evvel Teşrinisani Azm-ı kasaba-ı eymanın kesriyle müterafık bombardımandan mütehassıl cerha-i nariye İntan-ı afeni /5 Kala-i sultaniye, Biga, Yüzerçeşme karyesinden Ali oğlu Ahmed. []95 Biga 7 Teşrinievvel 8 Teşrinisani Bombardımandan mütehassıl cerha-i nariye-i vasia-i fahz-ı eyman İntan-ı afeni /9 Edirne, Uzunköprü ahalisinden Raif oğlu Hüseyn []09 Uzunköprü 8 Temmuz 8 Teşrinisani Şaranpnelden mütehassıl cerha-i nariye-i mutelita-i mafsal-ı fahz-i eysar. İntan-ı afeni /9 Bursa, Bilecik, İnegöl, Sülüklü karyesinden Mehmed Sefer oğlu Şakir. []04 İnegöl 8 Mayıs Teşrinisani Kesri azm ı kasaba ve şaziyye-i eymen ile müterafık mermiden mütehassıl cerha-i narie-i sak-ı eymen İltihab-ı 75

12 Lokman Erdemir Çanakkale /8 5/4 Ankara, Çorum, Sungurlu, İğneağzı karyesinden Korucu oğullarından Ali oğlu Ali []98 Bursa, Balıkesir, Soma Sarıbeyler karyesinden Molla Halil oğullarından İsmail oğlu İsmail. []9 Sungurlu Soma 5 Teşrinievvel 5 Teşrinievvel Teşrinisani Teşrinisani Azm-ı fahızın kesriyle müterafık bombadan mütehassıl cerha-i nariye-i muhtelita-i fahzın bombadan mütehassıl cüruh-u nariye i muhtelita İltihab-ı sehaya ve dimağî cerhi (Beyin zarı yarası) Bombardımandan mütehassıl cerha-i nariye-i muhtelita-i münfasıl rükbe-i eyser. İntan-ı afeni İzmir, Muğla, Milas, Sapancılar karyesinden Veli oğlu Mustafa []06 Milas 6 Teşrinisani Teşrinisani Bombardımandan mütehassıl nasiye-i eymende cüruh-u nariye-i amika İshal-i müzmin Amele Tb. / Kal a-i Sultani, Malkara, Düziçi karyesinden Zisva! oğluyorgi. []99 Malkara Eylül Teşrinisani Mermiden mutahassıl curuh-u nariye-i basita-i sak-ı eymen ve fahz-ı eysar. İntan-ı afeni / Konya, Niğde, Aksaray, Köseler karyesinden Hacı Süleyman oğlu İbrahim []0 Aksaray 0 Haziran 4 Teşrinisani /7 İzmit, Adapazarı, Ömerli karyesinden Mollahalil oğullarından Ali oğlu Mehmed 96 Adapazarı 6 Temmuz 4 Teşrinisani /0 Konya, Ilgın, Başoyolu! Mecidiye karyesinden Çaycı! oğlu İsmail. []9 Ilgın 9 Teşrinisani 5 Teşrinisani Çavuş Adana, Silifke, Saraylı karyesinden İbrahim oğlu Veysi []94 Silifke 7 Teşrinievvel 7 Teşrinisani Fırka Edirne, Samanlı, Canbarlar karyesinden Kasım oğullarından Mehmet oğlu Samanlı Recep []06 0 Teşrinisani 8 Teşrinisani / Konya, Sultaniye, Armudlu karyesinden Muttalip Oğullarındna Ahmet oğlu Mustafa. []08 Sultaniye Eylül 9 Teşrinisani 76

13 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka Amele Taburu Ankara, Çorum Ğukune! karyesinden Ümmetoğullarından İbrahim oğlu Mehmet. []90 Çorum Teşrinisani 5 Teşrinisani \4 Kastemonu, Sinop, Fazile karyesinden Nuh oğullarından Muhammed oğlu Ali []00 Boyabad Teşrinisani 7 Teşrinisani 7 8 9\ Ankara, Kayseri, Aziziye, Vekili karyesinden Bekir oğlu Vahid. []0 Aziziye Teşrinisani 7 Teşrinisani \4 Konya, Isparta, Hisarkaya mahallesinde Haliloğullarından Hasan oğlu Ali []99 Isparta 0 Teşrinisani 7 Teşrinisani 7?? 6 \4 Onbaşı Konya, Antalya, Akseki, Hacı Osmanoğullarından İbrahim oğlu Muhammed. []95 Akseki Teşrinisani 7 Teşrinisani /0 Konya nın Seyidler mahallesinden Ömer oğlu Ali. []97 Konya 5 Teşrinisani 8 Teşrinisani \0 Halep, Kilis, Orasi! karyesinden Seyho oğlu Şeyh Hasan. []97 Kilis 9 Teşrinisani 9 Teşrinisani İkinci Fırka karargahında \0 Trabzon, Tirebolu, Civil karyesinde Arif oğlu Tevfik. []97 Tirebolu 7 Teşrinievvel Teşrinievvel \6 Bursa, Kütahya, Gördes!, Sarıçam karyesinden Muhammed oğlu Hüseyin. []5 Gördes! 5 Teşrinisani Kânunuevvel 77

14 Lokman Erdemir Çanakkale \ Kastamonu, Bolu, Edremit Yenice karyesinden Kadir oğlu Muhammed Taraklı 7 Haziran 6 Kânunuevvel \6 Ankara, Kayseri Kalecik Uster karyesinden Mustafa oğullarından İsmail oğlu Kalecik Murtaza. []05 7 Ağustos 9 Kânunuevvel \5 İzmir, Aydın Nazilli Cibarlı karyesinden koca Muhammed oğullarından Yusuf. Nazilli []08 Teşrinisani 4 kanuni evvel \7 İzmir, Aydın, Demirci karyesinden Halil oğlu Kamil. []90 Çine Kânunuevvel 4 Kânunuevvel 8 54 İstihkâm 4 \0 Onbaşı İzmir, Kula, Hacı Abdurrahman karyesinden Katırcı oğullarından Muhammed oğlu Mustafa []0 Kula Eylül 6 kanuni evvel \6 Ankara, Yozgat, Akdağ, Sakallıoğullarından Osman Yozgat oğlu Muhammed []05 Eylül 9 kanuni evvel \ İzmir, Manisa Gördes karyesinden Karacaoğullarından İsmail oğlu Ömer Faruk, []9 Gördes 0 Kânunuevvel 9 kanuni evvel /7 Bursa, İnegöl, Karalar karyesinden Şakir oğlu Ahmet. []07 İnegöl 5 Teşrinievvel 0 Kanunuevvel / Kütahya, Uşak, Yozgat karyesinden Osman oğlu Ahmet. []96 Uşak 7 Teşrinisani 0 Kânunuevvel 78

15 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka /7 Koya, Isparta, Yalvaç karyesinden oğullarından Osmanoğlu Ali. []9 Yalvaç 9 Kânunuevvel 7 Kânunuevvel / Bursa, Bilecik, Gölpazarı, Çıkarlar karyesinden Hasan Hüseyin oğlu Mustafa. zarı Gölpa- []09 Kânunuevvel 9 Kânunuevvel / Bursa, Balıkesir Surbey karyesinden Kocaömeroğullarından İbrahim oğlu Hasan. []0 Balıkesir 6 Kânunuevvel Kânunusani / NEfer Bursa Balıkesir Körüm karyesinden Gülismailoğullarından Mehmet oğlu Raşid. []09 Balıkesir Kânunuevvel Kânunusani /8 Musul, Süleymaniye, kariyesinden Hasan oğlu Mahmut. []89 Süleymaniye 4 Ağustos 4 Şubat /5 İzmir, Ödemiş, Kayaköy karyesinden Ali oğlu Hüseyin. []94 Ödemiş 7 Şubat muvazzaf 7 /6 İzmir, Denizli, Bozdoğan, Buldan oğullarından oğlu Mustafa. Denizli Kânunusani 9 Şubat /4 İzmir, Aydın, Taka mahallesinden Mustafa oğlu []0 İzmir 8 Kânunusani Şubat /5 Kastamonu, Cide, Gerede Makamlar kariyesinden Nebi oğullarından Rüstem oğlu Muhammed. : []00 Gerede 8 Kânunusani Şubat /8 Kastamonu, kariyesinden Ömerağa oğullarından Kenferi Mustafa oğlu Hasan. : []05 8 Mart Şubat 79

16 Lokman Erdemir Çanakkale /0 Bursa, Bilecik, Sükût Harameyn karyesinden Molla Osmanoğullarından Halid Sükût oğlu Muhammed. []97 Kânunusani 5 Şubat 0 70 /6 İzmir, Aydın, Nazilli, Çuhan kariyesinden hoca Bekir oğullarından Bekir oğlu Muhammed []07 Nazilli Kânunusani 6 Şubat /8 İzmir, Denizli, Buldan, Arapilyas karyesinden Musa oğlu []08 Buldan 6 Kânunusani 0 Şubat 60 Topçu/ Erzurum, Kiğı, Hasköyü karyesinden Korkmaz oğullarından Muhammed oğlu İbrahim. []0 Kiğı 5 4 Şubat /0 Ankara, Maden, İsmail oğlu Razettin. []90 Maden Kânunusani 7 Mart / Kastamonu, İnebolu, karyesinden Murat oğullarından Emin oğlu Ahmet. İnebolu []00 8 Kânunusani 8 Mart /5 İzmir, Denizli, Sarayköy, Eman oğullarından Ali oğlu Salih. []05 Sarayköy 5 Teşrinievvel 6 Mart /6 Bursa, Kütahya, Uşak, Erciye kariyesinden Ali Kadir oğullarından Muhammed Uşak oğlu Arif. [] 99 7 Mart 9 Mart /6 İzmit, Adapazarı, Başlı kariyesinden Oğullarından Adapazarı Ramazan oğlu Salih. []08 Kanunusani 9 Mart /6 Konya, Karaman, Suruçlu kariyesinden Yusuf oğullarından Muhammed oğlu Mustafa. []07 Karaman Kânunusani Mart 70

17 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka... Tablo : Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Daruşşafaka Hastanesi Vefat Listesi Protokol Nosu Sınıfı Alayı Taburu Bölük ve Manga Rütbe İsmi ve Şehri, pederinin ismi, memleketi ve tarih-i tevellüdü Ait olduğu redif taburu dairesi Tarih-i duhulü Tarih-i vefatı Sebeb-i Vefâtı 5 95 Piyade Süvari Piyade Süvari / / /7 Edirne, Gelibolu, Maydos ahalisinden Hacı Hasan oğlu Hüseyin. İzmir, Denizli, Tavas, Fırka-i karyesinden İsmail oğlu Mustafa. Konya, Niğde, Koçhisar, Gedikli karyesinden Mehmet oğlu Ahmed. Maydos Baranküt Koçhisar 9 Nisan 6 Nisan 9 Mayıs 5 Nisan 0 Mayıs 4 Mayıs Şarapnelden mütehassıl sak-ı eysarda cerha-i nariye-i vasi a ve İntân-ı umumi. Attan düşmüş ve arkasından gelen atlar çekinmiş olmasından mütehassıl kadem-i eysarda ve batında nezf-i dâhili-i batn. Fakru d-demi amîk Mermiden mütehassıl cerha-i nariye-i basita-i kadem-i eysar küzaz-ı cerhi Redif Redif 0 9!/ /8 Onbaşı Kastamonu, Sinop, Ayancık Adliye karyesinden Bekir oğlu Şehmuz Bursa, Karacabey Canballı Mahallesi Mehmet oğlu Nazif. Ayancık Karacabey 6 Mayıs 5 Mayıs Haziran 9 Haziran Mermiden mütehassıl cerha-i nariye-i nafize-i sadr. Zatü r-rie cerhi Domdom kurşunundan mütehassıl cerha-i nariye-i nafize-i muhtelita-i sadr Zatü r-rie cerhi /5 İzmir, Aydın, Nifevrak karyesinden Mehmet oğlu Halil. Bergama 8 Haziran 6 Haziran Mermiden mütehassıl nariye-i nafize-i sadır. Zatü r-rie cerhi / Ankara, Kengırı (Çankırı), Çerkeş Çukur karyesinden Osman oğlu Arif. Çerkeş 8 Haziran Haziran Cerh-ı şarapnelden mütehassıl cerha-i nariye-i muhtelita-i Kangrenden /4 Edirne, Pınarhisar, Celaliye karyesinden Ali oğlu Hasan. Lüleburgaz Temmuz 9 Temmuz Şarapnelden mütehassıl cerha-i nariye-i basita-i kadem eysar Küzaz cerhi 9 94 Redif 7 4/5 Kastamonu, Küre, Şenlik karyesinden İbrahim oğlu Mehmet. Küre 8 Temmuz Temmuz 7

18 Lokman Erdemir Çanakkale Redif Redif / Çavuş 6 Küçük Zabit 9/ Bursa Balıkesir Gönen Ovhane karyesinden Hüseyin oğlu İsmail. Adana İç-il (İçel), Anamur Saray Mahallesi Ahmet oğlu İhsan Fikri Efendi. Dersaadet de Sarı Güzelde Hüseyin Halife Mahallesinde İsmail oğlu Mahmut Hamdi. Gönen Silifke Hırka-i Şerif 5 Mayıs 9 Temmuz 9 Temmuz 9 Temmuz Ağustos 4 Ağustos Domdom kurşunundan mütehassıl cerha-i nariye-i muhtelita-i eyser Küzaz cerhî Domdom kurşunundan mütehassıl vasi i cerha-i nariye-i basita-i sak-ı eyser Kangrenden İzmir, Muğla, Milas, Hanepir karyesinden Mehmet oğlu Hasan Hüseyin. Milas 4 Ağustos 5 Ağustos Mermiden mütehassıl cerha-i nariye-yi muhtelita-i yed-i eyser Kangrenden / İzmir, Aydın, Ödemiş, Birgi karyesi Saferlik Mahallesinden Mehmed oğlu Raşid. Ödemiş 5 Ağustos Ağustos 5 96 Redif 7 4/5 Çavuş Ankara Kengırı (Çankırı) Kastamonu, Aktaş karyesinden çukurcu Hüseyin oğlu Süleyman. Çerkeş 4 Temmuz 7 Ağustos 6 78 Redif /6 Konya, Ilgın, Donan karyesinden Mustafa oğlu Ahmet. Ilgın 4 Ağustos 4 Ağustos /8 0/5 / Kastamonu, Sinop, İnebolu Ceditli karyesinden Hasan oğlu Hasan Konya, Niğde, Ereğli, Demir Hasan karyesinden Mustafa oğlu Ali Erzurum, Hınıs, Kababaş mahallesinden Ahmed oğlu Said İnebolu Aksaray Kartal Ağustos 4 Ağustos 7 Temmuz 6 Eylül Eylül 0 Teşrinievvel Mermiden mütehassıl cerha-i nariye-i basita-i kadem-i eyser-i Seylü r-rie Mermiden mütehassıl cerha-i nariye-i muhtelita-i kadem-i eymen Zatü l-cenb-i eymen-i dereni İltihab-ı emâ-yi dereni Bombardımandan mütehassıl cerha-i nariye-i vasi a taraf-ı süfli-yi eysar Kangrenden ve İntan-ı umumi 7

19 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka /4 Bursa, Balıkesir, Bala Koca Uşar karyesinden Mustafa oğlu Adem Gönen Teşrinievvel 9 Teşrinisani 67 Redif 6 4/8 İzmir, Muğla, Köyceğiz, Karaman karyesinden İsmail oğlu Mustafa Köyceğiz 9 Teşrinievvel 6 Teşrinievvel Mermiden mütehassıl cerha-i nariye-i basita-i sak-ı eysar ve cerha-i basita-i ketf-i eysar 96 Redif 55 0/ Konya Vilayeti Çoladlar karyesinden Osman oğlu Osman Tosya 5 Teşrinievvel 7 Teşrinievvel / Onbaşı Kala-i Sultaniye nin, Cami-i kebir mahallesinden Tahir oğlu Mehmed Kala-i Sultaniye 9 Teşrini evvel 8 Teşrinievvel Domdom kurşunundan mütehassıl cerha-i nariye-i mutelita-i re si dimâği /8 Kastamonu, Sinop, Ayancık, Hatîb Mahallesi nden Ahmet oğlu Hüseyin Ayancık 7 Teşrinievvel Teşrinisani /4 İzmit, Karamürsel, Denizçalı karyesinden Murad oğlu Hasan Karamürsel 6 Eylül 0 Teşrinisani / Onbaşı Edirne nin Ak Mescid Mahallesi nden Edirne 4 Ağustos Teşrinisani /4 Bursa, Balıkesir,.. Bala Kovan Bablak karyesinden Mustafa oğlu Hasan Gönen 6 Teşrinsani Kânunuevvel Bombadan mütehassıl cerha-i nariye-i muhtelita-i kadim-i eyser Küzaz-ı cerhi Redif Edirne Kale istihkâmı 45 5/ Bursa, Afyonkarahisar, Sinan Paşa Balannur karyesinden Mahmud oğlu Musa Bursa, Kütahya, Eskişehir, Zincirlikapı karyesinden Ali oğlu Süleyman Sinan Paşa Eskişehir 0 Teşrinisani 6 Teşrinievvel 5 Kânunuevvel 0 Kânunuevvel Bombadan mütehassıl cerha-i nariye-i basita-i sak-ı eymen ve muhtelita-i kadem eymen cüruh-ı nariye-i basita-i sak-ı eysar Zatü r-rie-i afeni 7

20 Lokman Erdemir Çanakkale Redif 8 /0 Ankara, Eskişehir, Sivrihisar Kumucuk Pazarı Cami-i Şerif Mahallesinden Mehmet oğlu Hüseyin Sivrihisar Kânunuevvel 0 Teşrinievvel İncimâd-ı kadem-i eymenin intan-ı umumi 706 /4 İzmir, Manisa, Alaşehir, Avşar karyesinden Süleyman oğlu Ömer Alaşehir Teşrinievvel 4nKAnunuevvel İncimad-ı kadem-i eymen İntân-ı afeni 974 Redif İtfaiye / İzmir, Manisa, Kırkağaç, Karacaemin karyesinden Abdullahoğlu Mehmed Soma 0 Kânunuevvel 0 Kânunuevvel Bombadan mütehassıl cerha-i nariye-i basita-i nahbi eymen İltihab-i ima-yı dereni / NEfer Haleb, Antakya, Sultaniye İsmail oğlu Mehmed Antakya 7 Kânunuevvel Kânunuevvel Kadem-i eymen ve eysarda incimaddan mütevellid kırık Zatü r-rie afeni / Konya, Yenişehir karyesinden Ramazan oğlu Yusuf Yenişehir 6 Kânunuevvel Kânunusani Bombadan mütehassıl cerha-i nariye-i basita-i eynen Zatü r-rie redif 77 /6 Halep, İdlip, Rima karyesinden Ahmed oğlu Hasan İdlib 0 Teşrinievvel 8 Kânunusani İstihkâm taburu 4/ Bursa, Balıkesir, Balya El-Demirci karyesinden Hasan oğlu Ahmed Balya 6 Teşrinievvel 0 Kânunuevvel Bombardımandan mütehassıl cerha-i nariye basita-i eysar ve sadr-ı eymen 7 94 Redif 6 / Bursa, Kütahya, Ak..! karyesinden Halil oğlu Ömer Ak 7 Kânunuevvel Kânunusani Redif 6 4/5 Ankara, Kayseri, İrkilet Yolu karyesinden Mehmed oğlu Şükrü Kayseri 6 Kânunuevvel 4 Kânunusani 74

21 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka İtfaiye 5 /5 Konya, Isparta, Yalvaç, Pazar Yukarı Mahallesinden Hacı Mehmet oğlu Kamil Yalvaç 6 Kânunusani 4 Kânunusani Bombadan mütehassıl cerha-i nariye-i basita-i nihayet-i süfli-yi sak-ı eymen Küzaz cerhi 40 Müstehfaz 57 5/ İzmir, Manisa, Arabacı Bunaklı karyesinden Mustafa oğlu Şerif Ahmed Manisa 7 Kânunusani 5 Kânunusani 4 6 //7.... İzmir, Manisa, Alaşehir, Topvar karyesinden Mustafa oğlu Mehmet Alaşehir 7 Kânunusani 7 Kânunusani 4 75 Redif Bursa Vilayetinin Sağaflan karyesinden Vehbi oğlu İsmail Bursa 9 Teşrinisani 5 Teşrinisani Yaralıların Vefat Sebepleri Cephede yaralananların yaraları hakkındaki istatiklerde yaraların genel olarak baş, göğüs, yüz bölgelerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu iki hastanenin vefat listelerindeki yaralanma çeşitleri ve ölüm sebepleri de bu husus teyit etmektedir. Gerek her iki hastanede vefat edenleri yaralanmaları gerekse yukarıdaki çizelgeden cephedeki askerin yaralarının genelde şarapnel parçalarından, kurşun ve mermilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Türk askeri arasında görülen yaraların çoğu bomba, şarapnel veya piyade mermilerinden meydana gelmişti. Süngü yaralarına ise çok az rastlanıyordu. Yaralanmaların büyük bir kısmı baş, göğüs, kol ve bacaklarda olmaktaydı 4. Hastanenin listelerindeki yaralanma sebepleri ve bunlara bağlı vefat sebepleri de yukarıdaki bilgileri desteklemektedir. Burada yaralanma sebepleri ile vefat sebeplerini birbirinden ayırmak lazım. Kurşun veya şarapnelin vücutta meydana getirdiği tahribatın neticesi tedavinin yapılamaması, hijyen ya da gecikmesi gibi nedenlerle yaralılar hastanede vefat edecektir. Listedeki kişilerin büyük bir kısmının vefat sebepleri vefatı yazılmıştır. Öncelikle yaralanın mahiyeti anlatılmıştır. Yaralıların yaralanma çeşitleri öncelikle kaydedildik- Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi: Osmanlı Devri: Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi: Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 95 - Ocak 96), c. V,. Kitap, Ankara: Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 980, s ATASE, Kls. 46, Dos. 65, Fih

22 Lokman Erdemir Çanakkale 05 ten sonra yalıların bu durumlarından ve diğer sıhhi olmayan sebeplerden kaynaklanan vefat sebepleri ise ucu kalın bir kalemle daha koyu bir şekilde yazılmıştır. Aşağıdaki her iki hastanenin vefat cetvellerinden istifade edilerek belli başlı vefat sebepleri ve miktarı verilmiştir: Küzaz Cerhî (tetanos): Kangren: 0 Zatü r-rie cerhi (akciğer yangısı): İntan-ı afeni (enfeksiyon-yangı): 5 Fakrü d-dem: İltihab: 6 İltihab-ı emâ-i müzmine: Nezf-i dâhil: Hurac-ı dimaği (beyin yangısı): İltihab-ı sehaya ve dimağî cerhi: İshal-i müzmin: Yukarıdaki listeden de görüleceği üzere yaralanan askerlerin genel vefatında birinci sırayı enfeksiyon almaktadır. İkinci sırada ise tetanos gelmektedir. Özellikle metal yaralanmalarında vücuttan çıkarılan metallerin etkileri inkâr edilemez. Bu konuda Kemal Özbay ise bazen muharebe sonrası tedavi için geriye sevk edilemeyenlerden binlerce yaralı askerden ovalarda veya derelerde günlerce açıkta kalanlar arasında kangrene yakalanmalarından bahsetmektedir. 5 5 Kemal Özbay, Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, C. I, Yörük Basımevi, İstanbul 976, s.. 76

23 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka... Tablo 4: Cephede genel yaralanmaları gösterir bir çizelge. Vâsıta-i Cürûh Yekûn Nev i Cürûh Bomba Şarapnel Büyük Kıtalı Mermiyyat Küçük Kıtalı Mermiyyat Baş Yüz Göğüs Karın Havsala-ı Etraf-ı Ulviyye Etraf-ı Sufliyye Şedit Yekûn ATASE, Kls. 46, Dos. 65, Fih. -. Süngü İncimad (Donma) Yekûn Hariçte Sevk edildi Sonuç Çanakkale Muharebeleri nin cephedeki muharebeler yanında cephe gerisindeki gelişmeler, özellikle yaralıların tedavi sürece dönemin tıp tarihi açısından da önemlidir. Bu açıdan cephedeki yaralanmalar ve yaralıların vefat sebepleri de dönemin tahlili açısından önemlidir. Bu açıdan bu iki hastanenin kayıtları da bu açıdan esasında tıp doktorları tarafından incelenmesi gereken verilerdir. Bu çalışma başka çalışmaların da başlangıcı olacaktır. 77

24 Lokman Erdemir Çanakkale 05 KAYNAKÇA Kızılay Arşivi, 67/. Kızılay Arşivi, 67/. Kızılay Arşivi, 70/. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Arşivi (Atase), Kls. 89, Dos. 4, Fih. -. Erdemir, Lokman, Çanakkale Savaşı Sırasında İstanbul Hastanelerinde İlk Sağlık Hizmetleri ve Şehitlerin Defni Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 7: (0), s Erdemir, Lokman, Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul Hastanelerine: Sağlık Hizmetleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 0/, Sayı:5, s. 9-. Erdemir, Lokman, Çanakkale Savaşı Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 009, s. Türkiye Kızılay Derneği 7 Yıllık Hayatı ( ), Ankara, 950. Özbay, Kemal, Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, C. I, Yörük Basımevi, İstanbul 976, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyet-i Merkeziyesi Tarafından Tertib Edilen Takvim, c. II,. Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi: Osmanlı Devri : Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi: Çanakkale Cephesi Harekatı (Haziran 95 - Ocak 96), V,. kitap, Ankara: Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı,

25 00. Yıl İstanbul da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka... Ek Daruşşafaka Hastanesi vefat listesinin. sayfası. Kızılay Arşivi, 67/.. 79

26

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI SIRASINDA İSTANBUL HASTANELERİNDE İLK SAĞLIK HİZMETLERİ VE ŞEHİTLERİN DEFNİ

ÇANAKKALE SAVAŞI SIRASINDA İSTANBUL HASTANELERİNDE İLK SAĞLIK HİZMETLERİ VE ŞEHİTLERİN DEFNİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 17:1 (2012), SS. 51-73. ÇANAKKALE SAVAŞI SIRASINDA İSTANBUL HASTANELERİNDE İLK SAĞLIK HİZMETLERİ VE ŞEHİTLERİN DEFNİ The Firsth Health Services in the Hospitals of Istanbul and

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2015) 2.183.167 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2015) 1.960 10. İşyeri Sayısı (SGK - 2015) 39.506 8. İstihdam (SGK - 2015)

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5 Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi Rapor No:5 Hazırlayan: Handan KAVAKOĞLU(Gıda Yüksek Mühendisi/AR-GE) Yasemin OKUR(Kimya Mühendisi/AR-GE) Esra KAYA(Ziraat Mühendisi/AR-GE) İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE DE SÜT

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 3826805 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EBE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4603 1103 3826807 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4587

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (İÇ KONTROL) 2 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PAZARLAMA) 3 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PROJE DEĞ. VE MALİ TAHLİL 2 ADANA ADANA

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN 3814545 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH 1 4587 6003 3814547 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ PSİKOLOG(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

4-5 Şubat 2013 Hopa Şubesi/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu Şubesi/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş Şubesi/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp

4-5 Şubat 2013 Hopa Şubesi/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu Şubesi/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş Şubesi/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp 4-5 Şubat 2013 Hopa si/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu si/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş si/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp si/ Nevşehir 4-5 Şubat 2013 Ataköy 5. Kısım si/ İstanbul 4-5 Şubat

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR Yaralıların Cepheden Sevki Cephe Yuva Sargıyeri Araba Durakları Seyyar, Harp, Menzil Hastaneleri Memleket Hastaneleri AÇIKLAMA Bu kartlarda

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI

PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI ÜNİVERSİTE ADI İLİ TÜRÜ MESLEK YO ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI ÖĞRENİM TÜRÜ OGR. SÜR. PUAN TÜRÜ Özel koşul ve Açıkla. GENEL YERLEŞ KONTE EN NJAN 2013 MİN.PUAN HANGİ PUAN İLE ALIM YAPILMIŞ Karabük

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI İLİ OKUL ADI İL DERECESİ BALIKESİR (BURHANİYE/EDREMİT) GRUBU ERKEKLER KIZLAR ISPARTA GRUBU ERKEKLER KIZLAR

2014-2015 ÖĞRETİM YILI İLİ OKUL ADI İL DERECESİ BALIKESİR (BURHANİYE/EDREMİT) GRUBU ERKEKLER KIZLAR ISPARTA GRUBU ERKEKLER KIZLAR 2014-2015 ÖĞRETİM YILI NO 25-27 MART 2015 TARİHLERİ ARASINDA YILDIZ - BASKETBOL GRUP YARIŞMALARINA KATILACAK İL VE TAKIMLARIN LİSTESİ İLİ OKUL ADI İL DERECESİ BALIKESİR (BURHANİYE/EDREMİT) GRUBU 1 AYDIN

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı