5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri"

Transkript

1 5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri Mehmet Ali BOZTEPE İnternet Daire Başkanlığı Uzman Mayıs 2008 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

2 GÜNDEM 5651 SAYILI İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında KANUN, İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR SORU VE CEVAPLAR

3 5651 SAYILI KANUN 04/05/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

4 İLGİLİ YÖNETMELİKLER TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN ERİŞİM SAĞLAYICILARA VE YER SAĞLAYICILARA FAALİYET BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (24/10/2007 tarihli Res.Gaz.) İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK (01/11/2007 tarihli Res.Gaz.) İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (30/11/2007 tarihli Res.Gaz.)

5 İNTERNET ORTAMI 5651 sayılı Kanun ve ilgili üç yönetmeliğin Tanımlar maddesinde; İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı olarak ifade edilmiştir.

6 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYIN 5651 sayılı Kanunun Tanımlar maddesinde; İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri, olarak ifade edilmiştir.

7 KAPSAM Bu kapsamda; Kişisel isel ve kurumsal haberleşme (içeri eriği) i) ile kurumların iç ağlarındaki kamuya açık olmayan bilgiler, İnternet ortamındaki yayınlar kapsam dışındadır.

8 İNTERNET DÜNYASININ AKTÖRLERİ

9 ERİŞİM SAĞLAYICI 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre; erişim sağlayıcı olabilmek için işletmeci olmak gerekmektedir. Aynı yönetmeliğin tanımlar maddesinde yer alan, İşletmeci: Kurum ile yapılan bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya Kurumdan alınan bir telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izin kapsamında yapılan bir kayıtlanma uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten bir sermaye şirketini, ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

10 BAŞVURU Erişim sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibi, telekomünikasyon hizmetine ilişkin yetkilendirme başvurusunu yaparken, erişim sağlayıcı faaliyet belgesini almak için adresinden elektronik ortamdan başvurusunu yapıp gerekli evrakları bir hafta içinde Kuruma elden teslim etmek ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermekle yükümlüdür. (24 Ekim 2007 tarihli Yönetmelik, md.9/1) Erişim im sağlay layıcı olmak isteyen başvuru vuru sahibinin aynı zamanda Kablolu ve Kablosuz İnternet Servis Sağlay layıcılığıığı kapsamında kayıtlanmas tlanması halinde, bu kayıtlama bildirimi erişim im sağlay layıcılığıığı faaliyet belgesi yerine de geçecek ecek olup ayrıca bir belge düzenlenmez. (24 Ekim 2007 tarihli Yönetmelik, md.10/2) Erişim sağlayıcı faaliyet belgesi, erişim sağlayıcının Kurum tarafından telekomünikasyon hizmeti sunma konusunda yetkilendirildiği süre kadar geçerlidir. (24 Ekim 2007 tarihli Yönetmelik, md.5/1)

11 BAŞVURU

12 FAALİYET BELGESİ

13 DEĞERLENDİRME Mevcut durum itibariyle, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler erişim sağlayıcı olarak değerlendirilmemektedir. 24 Ekim 2007 tarihli Yönetmeliğe göre; erişim sağlayıcı olabilmek için sermaye şirketi olmak gerekmektedir. Erişim sağlayıcılığı faaliyeti bir telekomünikasyon hizmetidir. 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanununa göre; herhangi bir telekomünikasyon hizmeti verebilmek için Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, sermaye şirketi olan işletmeciler erişim sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilecektir. Erişim sağlayıcı trafik bilgisi, erişim sağlayıcılar tarafından tutulması gerekmektedir

14 YÜKÜMLÜLÜKLER 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Erişim Sağlayıcıların Yükümlülükleri : Bilgilendirme Yükümlülüğü 1. Madde 14/1 Erişim sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları aşağıda belirtilen tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde, iletişim başlığı altında, doğru, eksiksiz ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür: a) Gerçek kişi ise; adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı ve sorumlu kişiler, vergi kimlik numarası veya ticaret sicil numarası, b) Yerleşim yeri, tüzel kişi ise merkezinin bulunduğu yer, c) Elektronik iletişim adresi ve telefon numarası, ç) Sunduğu hizmet bir merciin iznine veya denetimine tabi bir faaliyet çerçevesinde yapılıyor ise yetkili denetim merciine ilişkin bilgiler.

15 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Erişim Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 2. Madde 15/1-a YÜKÜMLÜLÜKLER Erişim sağlayıcı; Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Başkanlıkça haberdar edilmesi halinde teknik olarak engelleme imkanı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle yükümlüdür. Burada, mevcut teknolojik imkan erişimin engellenmesine imkan sağlıyorsa, erişim sağlayıcı kaldırmakla yükümlüdür. Kendi teknolojik imkanlarının yetersiz olduğunu ileri sürmesi kabul edilemez.

16 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Erişim Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 3. Madde 15/1-b YÜKÜMLÜLÜKLER Erişim sağlayıcı trafik bilgisini bir yıl saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte muhafaza etmek ve gizliliğini temin etmekle, Başkanlığın 5651 sayılı Kanunla verilen görevleri yerine getirebilmesi için yapacağı trafik izlemesinde Başkanlığa gerekli yardım ve desteği sağlamakla, Faaliyet belgesinde yer alan Başkanlığın uygun gördüğü bilgileri talep edildiğinde bildirmekle, Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar için belirli bir IP bloğundan sabit IP adres planlaması yapmakla ve bu bloktan IP adresi vermekle,

17 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Erişim Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 4. Madde 15/1-c YÜKÜMLÜLÜKLER Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce, durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmekle, Kuruma bildirilen kapanma tarihinden geriye doğru bir yıllık süredeki trafik bilgilerine ilişkin bütün kayıtları metin dosyası olarak, log formatlarını açıklamalarıyla birlikte, abone kütük bilgilerini Başkanlığa cd, dvd gibi optik medya ortamında teslim etmekle,

18 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Erişim Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 5. Madde 15/1-ç YÜKÜMLÜLÜKLER Faaliyete başlamasından itibaren her ay düzenli olarak, her erişim yöntemine ilişkin kullanacağı erişim numaralarını ve toptan hizmet verdiği abonelere ilişkin bilgileri Başkanlığa göndermekle,

19 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Erişim Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 6. Madde 15/1-d YÜKÜMLÜLÜKLER Başkanlık ile aralarındaki bağlantıdan erişimi engellenecek adreslere ilişkin gönderilecek bilgileri kendi sistemlerinde derhal uygulanabilmesi için, gerekli olan donanım veyazılımı kurarak lazım olan düzenlemeleri yapmakla,

20 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Erişim Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 7. Madde 15/2 YÜKÜMLÜLÜKLER Erişim sağlayıcı, verdiği hizmeti kullananlara ilişkin bilgilerin başkaları tarafından elde edilmesini ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usullere uygun olarak engeller.

21 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Erişim Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 8. Madde 17/1 YÜKÜMLÜLÜKLER Erişim im sağlay layıcı veya yer sağlay layıcı Ek 4 ve Ek 6 daki bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri iklikleri en geç bir ay içerinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

22 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Erişim Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 9. Madde 15/3 YÜKÜMLÜLÜKLER Erişim im sağlay layıcı, kendisi aracılığı ığıyla erişilen ilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklar klarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini ini kontrol etmekle yükümlü değildir ildir.

23 ERİŞİM SAĞLAYICI TRAFİK BİLGİSİ 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğin Tanımlar Maddesine göre, Erişim sağlayıcı trafik bilgisi: İnternet ortamına erişime ilişkin olarak abonenin adı, adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, abone başlangıç tarihi, abone iptal tarihi, sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, ilgili bağlantı için verilen IP adresi ve bağlantı noktaları gibi bilgileri, ifade eder.

24 YER SAĞLAYICI 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğin tanımlar maddesine göre, Yer sağlayıcı: İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

25 BAŞVURU Yer sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibi, yer sağlayıcılığı faaliyetine başlamadan önce adresinden elektronik ortamdan başvurusunu yapıp gerekli evrakları bir hafta içinde Kuruma elden teslim etmek ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermekle yükümlüdür. (24 Ekim 2007 tarihli Yönetmelik, md.9/2) Yer sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibinin faaliyet belgesine ilişkin yapacağı eksiksiz bildirimi müteakip bir ay içerisinde faaliyet belgesi ilgiliye gönderilir. Yer sağlayıcı faaliyet belgesi için, yükümlülükler sağlanmak kaydıyla her kurum adına tek başvuru yapılabilir. (24 Ekim 2007 tarihli Yönetmelik,md.9/2)

26 BAŞVURU

27 FAALİYET BELGESİ Mevcut yer sağlayıcıların, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Kuruma başvuru yapmak suretiyle yer sağlayıcılığı faaliyet belgesi almaları gerekmektedir. (24 Ekim 2007 tarihli Yönetmelik, Geçici md.1/3) Yabancılar bakımından ndan, yer sağlay layıcı faaliyet belgesi içinin başvuru yapacak gerçek ek veya tüzel kişilerde ilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetkili kişi aracılığı ığıyla başvuru yapması şartı aranır. (24 Ekim 2007 tarihli Yönetmelik, md.8/2) Yer sağlay layıcı faaliyet belgesi, düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir erlidir. (24 Ekim 2007 tarihli Yönetmelik, md.5/2) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, yer sağlay layıcı faaliyet belgesi almaksızın yer sağlay layıcılığıığı faaliyetinde bulunanların internet erişim im hizmeti, Başkanl kanlık kararıyla ilgili erişim im sağlay layıcı tarafından durdurulur. (24 Ekim 2007 tarihli Yönetmelik, md.4/3)

28 FAALİYET BELGESİ

29 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Yer Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 1. Madde 14/1 YÜKÜMLÜLÜKLER Erişim sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları aşağıda belirtilen tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde, iletişim başlığı altında, doğru, eksiksiz ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. a) Gerçek kişi ise; adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı ve sorumlu kişiler, vergi kimlik numarası veya ticaret sicil numarası, b) Yerleşim yeri, tüzel kişi ise merkezinin bulunduğu yer, c) Elektronik iletişim adresi ve telefon numarası, ç) Sunduğu hizmet bir merciin iznine veya denetimine tabi bir faaliyet çerçevesinde yapılıyor ise yetkili denetim merciine ilişkin bilgiler.

30 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Yer Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 1. Madde 16/1-a YÜKÜMLÜLÜKLER Yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Başkanlık, adli makamlar veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür. Burada, mevcut teknolojik imkan içeriğin yayından kaldırılmasına imkan sağlıyorsa, yer sağlayıcı kaldırmakla yükümlüdür. Kendi teknolojik imkanlarının yetersiz olduğunu ileri sürmesi kabul edilemez.

31 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Yer Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 2. Madde 16/1-b YÜKÜMLÜLÜKLER Sunucu barınd ndırma hizmeti dâhil, diğer er bütün hizmetlerinde (a) bendindeki hükümlere uymakla yükümlüdür.

32 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Yer Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 3. Madde 16/1-c YÜKÜMLÜLÜKLER Yer sağlay layıcı trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğrulu ruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini erlerini (hash) zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini ini temin etmekle yükümlüdür. Zaman damgası,bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla nitelikli veya nitelikli olmayan elektronik imza ile doğrulanan kaydı ifade etmektedir.

33 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Yer Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 4. Madde 16/2 YÜKÜMLÜLÜKLER Yer sağlay layıcı, yer sağlad ladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığı ığını araştırmakla rmakla yükümlü değildir ildir.

34 24/10/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Yer Sağlayıcıların Yükümlülükleri : 5. Madde 17/1 YÜKÜMLÜLÜKLER Erişim im sağlay layıcı veya yer sağlay layıcı Ek 4 ve Ek 6 daki bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri iklikleri en geç bir ay içerinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

35 DEĞERLENDİRME Mevcut durum itibariyle, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler yer sağlayıcı olarak değerlendirilmektedir tarihi itibariyle yer sağlayıcılığı faaliyet belgesi alan üniversite sayısı 6 dır. Kendi sisteminde (başka bir yer sağlayıcıda değil), en az bir web sitesi olan gerçek veya tüzel kişi yer sağlayıcısıdır. Başka kullanıcılara yer sağlama hizmeti vermese dahi yer sağlayıcısıdır. Sunucu barındırma hizmetinde, yer sağlayıcı kullanıcıya verdiği hizmeti, kendisine ilgili mercilerden iletilen içeriğin yayından kaldırılma taleplerinin nasıl uygulanacağını da bir protokol altına alarak vermelidir. (Üniversite BİM leri)

36 DEĞERLENDİRME Alan adı alımı ve dağıtımına ilişkin 5651 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerinde açık bir hüküm bulunmamakla beraber alan adı kullanımının yer sağlayıcılık faaliyetiyle ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. IP adresi alımı ve dağıtımı da aynı kanun ve yönetmeliklere göre benzer bir durum arz etmektedir. Ancak erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı ve toplu internet erişimi sağlayıcılarına ilişkin sorumluluk ve yükümlülükler saklıdır. Bunun yanısıra somut olaylarda belirtilen hususlara ilişkin kararlar adli merciler tarafından yapılabilir. Bir yer sağlayıcı, hizmet olarak sunucu barındırma hizmeti veriyor olsa dahi, içeriğe ilişkin her hangi bir sorumluluğu yoktur, ancak haberdar edilmesi durumunda hukuka aykırı içeriği kaldırma yükümlüdür.

37 İÇERİK SAĞLAYICI 30/11/2007 tarihli Yönetmeliğin tanımlar maddesine göre, İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

38 30/11/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, İçerik Sağlayıcıların Yükümlülükleri: 1. Madde 5/1 YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcıları, aşağıda belirtilen tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde, iletişim başlığı altında, doğru, eksiksiz ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür: a) Gerçek kişi ise; adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı ve sorumlu kişiler, vergi kimlik numarası veya ticaret sicil numarası, b) Yerleşim yeri, tüzel kişi ise merkezinin bulunduğu yer, c) Elektronik iletişim adresi ve telefon numarası, ç) Sunduğu hizmet bir merciin iznine veya denetimine tabi bir faaliyet çerçevesinde yapılıyor ise yetkili denetim merciine ilişkin bilgiler.

39 30/11/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, İçerik Sağlayıcıların Yükümlülükleri: 1. Madde 5/2 YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcı, birinci fıkradaki bilgilerle birlikte, yer sağlayıcıya ilişkin tanıtıcı bilgileri, doğru, eksiksiz ve güncel olarak ana sayfasında bulundurmakla yükümlüdür.

40 30/11/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, İçerik Sağlayıcıların Sorumlulukları: 1. Madde 6/1 İçerik sağlay layıcı,, internet ortamında kullanıma sunduğu u her türlt rlü içerikten sorumludur. 2. Madde 6/2 SORUMLULUKLAR İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise, genel hükümlere göre sorumludur.

41 DEĞERLENDİRME Mevcut durum itibariyle, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler kendi web sitelerinde sağladıkları içerik dolayısıyla içerik sağlayıcı olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik amaçlı içerik sağlayıcı; sağladığı içerikten maddi kazanç elde eden içerik sağlayıcıdır. Bu tür içerik sağlayıcılar, yönetmelikte belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü altındadır. İçerik sağlayıcılara ilişkin tartışmalı konuların içi zaman içinde mahkemeler tarafından doldurulacaktır. Hakim somut olayda içeriğin kime ait olduğunu deliller ışığında belirleyebilecektir. Öte yandan, bilişim dünyasının mahiyeti göz önüne alındığında, her konunun kanun veya yönetmeliğe açıkça yazılması hem anlamlı değildir, hem de pratikte bir faydası olmayacaktır.

42 İNTERNET TOPLU KULLANIM 1/11/2007 tarihli Yönetmeliğin tanımlar maddesine göre, İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri, Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri, İşyeri: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri, ifade eder. SAĞLAYICILAR

43 BAŞVURU 1/11/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur. (Md.6/1) İşyerlerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından onbeş gün içinde sonuçlandırılır. (Md.6/3)

44 BAŞVURU 1/11/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Mülki idare amirlerince izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyerleri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re sen kapatılır. (Md.7/1) Mülki idare amirlikleri, izin alınmadan açılda ldığı için in kapatılan işyerlerinii en geç üç gün n içinde i inde elektronik ortamda veya yazılı olarak Başkanl kanlığa bildirir. (Md.7/2) Halen faaliyet icra eden ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ( ) alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler. (Geçici Md.1)

45 BAŞVURU

46 İZİN BELGESİ

47 YÜKÜMLÜLÜKLER 1/11/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri; 1. Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak. (Md. 4/1-a) 2. İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek. (Md. 4/1-b)

48 YÜKÜMLÜLÜKLER 1/11/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri; 1. Mülki idare amirinden izin belgesi almak. (Md. 5/1-a) 2. Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak. (Md. 5/1-b) 3. Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak. (Md. 5/1-c) 4. Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak. (Md. 5/1-ç) 5. İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek. (Md. 5/1-d) 6. Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak. (Md. 5/1-e)

49 DENETLEME 1/11/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar; Mülki idare amirlikleri tarafından, bu Yönetmeliğin 5 ve 9 uncu maddelerinde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir. (Md. 10/1-a) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen mevzuata aykırı hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilir. (Md. 10/1-b)

50 DEĞERLENDİRME Mevcut durum itibariyle, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler internet toplu kullanım sağlayıcıları olarak değerlendirilmektedir. İnternet toplu kullanım sağlayıcıları, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak kapsamında internet filtreleme yazılımları kullanabilirler veya belirleyecekleri başka önlemleri alabilrler. İnternet toplu kullanım sağlayıcıların, Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımı kullanmaları yükümlülüğü yoktur.

51 İÇ IP DAĞITIM LOGLARI 1/11/2007 tarihli Yönetmeliğe göre, İç IP Dağıtım Logları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri, ifade etmektedir. ID Date Time Description IP Address Host Name Mac Address 11 8/8/ :00:55 Renew Test Pc 11:11:11:11:11 ID Tarih Zaman Tanımlama İP adres Mac adres Dhcp sunucu olay kodu. Sunucu üzerinde oluşan İlgi olayın tarihi. Sunucu üzerinde oluşan ilgi olayın zamanı. Sunucu üzerinde oluşan ilgi olayın tanımlama bilgisi İstemci İP bilgisi. Ağ donanımı fiziksel adres bilgisi. Tanımlama İstemciye yeni İP adresi tahsis edildi. İstemciden İP adres bilgisini yenileme talebi geldi. İstemci tarafından,tahsis edilen İP kullanımı bırakıldı.

52 İÇ IP DAĞITIM LOGLARI ID Date Time Description IP Address Host Name Mac Address 11 8/8/ :00:55 Renew Test Pc 11:11:11:11:11 İç ağda, 20 bilgisayarı olan bir internet toplu kullanım sağlayıcının, her bilgisayarın günde 12 kere yeniden başladığı düşünülürse oluşan 1 günlük Log dosyası yaklaşık 3 MB, 1 yıllık log dosyası da yaklaşık 1 GB yer tutmaktadır. Boyutu (yaklaşık)=bir bilgisayarın oluşturacağı birim log boyutu x bilgisayar adeti x bilgisayarı yeniden başlatma sayısı olacaktır. Dosya Boyutu=13 x 12 x 20 = 3120 KB dir. 1 makinanın 1 DHCP konuşması durumunda üretilen Yaklaşık data boyutudur.

53 ERİŞİMİN ENGELLENMESİ Bir siteye erişimin engellenmesi 5651 kanun ve yönetmeliklere göre, erişim sağlayıcıları üzerinden alan adı ve/veya IP adresinden erişim engelleme şeklinde yapılabilmektedir.

54 TEREDDÜT OLUŞTURABİLECEK BAZI ÖNEMLİ KONULARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

55 AKADEMİK ÇALIŞMALARDA DURUM Akademik çalışmalar kapsamında, eğitim ve araştırma amaçlı olarak, 5651 sayılı kanun kapsamındaki sitelere erişilmesi, çocuk pornografisi içeriği dışında, idari makamlardan alınacak onayla ile mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

56 İÇERİĞİN YAYINDAN KALDIRILMASINDA SORUMLU KİŞİ 5651 sayılı kanunun 9. maddesine göre, içeriğin yayından çıkarılması konusunda sorumlu kişi ilgili içerik veya yer sağlayıcısıdır. Bu sorumlu kişileri, somut davada Sulh Ceza Hakimi belirleyecektir.

57 BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ Bu kanun ve yönetmelikler kapsamındaki bilgilerden (örn. trafik bilgileri vb.), telekomünikasyon sektörüne ilişkin olanlar, Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin" 8, 9, 10 ve 11.nci maddelerinde belirtildiği üzere yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde ve haberleşmeye taraf olanların tamamının izni olmadıkça üçüncü şahıslar ile paylaşılamaz. Telekomünikasyon sektörü haricindeki bilgiler ise mer i mevzuattaki kişisel bilgilerin gizliliği kapsamında değerlendirilebilir.

58 TEŞEKK EKKÜR R EDERİM.

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri, İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır.

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ (4.3.2014 R.G.51 EK III A.E.157 Sayılı Tüzük) ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,

Detaylı

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI Ali ÖZGAN 1 GİRİŞ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren içinde bulunulan endüstri çağının daha sonra hangi aşamalara varacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı