EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER"

Transkript

1 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Soru : Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır. Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır. Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır. Soru : Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırma ile getirilen yeni uygulamadan hangi işverenler yararlanabilecektir? Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmayı düzenleyen yeni uygulamadan gerçek kişiler yararlanacak olup tüzel kişilerin talepleri kabul edilmeyecektir. Soru : 1/4/2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak? 1 Nisandan itibaren ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar hakkında bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılacaktır. Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir. Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenecektir. Soru : Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak? Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının % 2 si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir. İş kazası ve meslek hastalığında 1/4/ /6/2015 tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 0,80 kuruştur. 1/7/ /12/2015 tarihleri arasında ödenecek tutar 0,85 kuruş olacaktır. Soru : Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar Kuruma nasıl başvuracak? 1/4/2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM ile Kuruma müracaat edecektir. Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile ödeyebileceklerdir.

2 Soru : Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar başka hangi şekillerde Kuruma müracaat edecek? Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar uygulaması aracılığıyla da müracaat edebileceklerdir. Bu şekilde müracaat edecekler e-hizmetler menüsünden SGK yı seçerek 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama ekranından çalıştırılan sigortalının TC numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır. uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. uygulaması aracılığı ile müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile ödeyebileceklerdir. Soru : Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar her defa müracaat edecek mi? Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da devam etmesi halinde EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM un Çalışma devamlı mı? kısmının işaretlenmesi yeterlidir. uygulamasından müracaat edenlerin her bir çalışma için müracaat edilir. Soru : Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar başka şekilde müracaat edebilecekler mi? Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranların müracaatında daha pratik yöntemler üzerinde çalışma yapılmakta olup çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır. Soru : Kimler ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışabilir? Herhangi bir çalışması olmayanlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar İsteğe bağlı sigortalılar 2925 sayılı Kanuna, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar Kurumdan aylık ve gelir alanlar Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışabilirler. Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınmaz Soru : Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalılar emeklilik sigortası primi ödeyebilecek mi? Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine

3 imkan sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli olacaktır. Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek olup bu sürenin geçirilmesi halinde primin bir daha ödenme imkanı kalmayacaktır. Soru : Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışanların ödeyeceği emeklilik ve sağlık sigortası primi ne kadar? Cevap: Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar 1/4/ /6/2015 tarihleri arasında 30 gün için 40,05 x 30 x % 32,5 olmak üzere 390,49 TL 1/7/ /12/2015 tarihleri arasında 30 gün için 42,45 x 30 x % 32,5 olmak üzere 413,89 TL Ödeyeceklerdir. Soru : Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar genel sağlık sigortası yardımlarından nasıl yararlanacaklar? Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışması olanlar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanabilecekler. Prim ödememeleri halinde ise sağlık yardımları önceki statüleri üzerinden verilmeye devam edecektir. Örneğin eşinden dolayı sağlık yardımlarından yararlanan ev hizmetlerinde gündelikçi olarak çalışan kadın sigortalının uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödememesi halinde eşinden dolayı sağlık yardımı almaya devam edecektir. Babasından dolayı yetim aylığı alan kızın ev hizmetinde 10 günden az çalışması uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödenmemesi halinde yetim aylığı kesilmeyecek, sağlık yardımlarını almaya devam edecektir. Soru : Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların başka yükümlülükleri var mı? Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmayacak olup sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir. Ayrıca; İşyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi, Sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi, Prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi, Sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi 10 günden az sigortalı çalıştıranlardan alınmayacaktır. Soru : Ev hizmetinde ayda 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak? Evinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar kolay işverenlik uygulamasından yararlanacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlardan da 10 günden az sigortalı çalıştıranlarda olduğu gibi işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi, sigortalı tesciline ilişkin işe

4 giriş bildirgesi, prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi, sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi alınmayacaktır. Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edeceklerdir. Bu bildirge ile işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi de birleştirilmiştir. Bildirgede; Sigortalının işe giriş tarihi, Sigortalıya ödenecek ücrete göre belirlenecek günlük kazanç, Sigortalının ayda kaç gün çalışacağı, Ev hizmetinde çalışma nedeni Bilgileri bulunmakta olup sigortalı ve işveren tarafından imzalanıp çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi verilecektir. Soru : Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılar için hangi prim ödenecek? Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için işverenler % 34,5 oranında uzun ve kısa vade sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesine göre % 3 oranında işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam % 37,5 prim ödeyeceklerdir. İşverenler asgari ve azami kazanç üzerinden EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE beyan ettikleri tutar üzerinden prim ödeyeceklerdir. Yaşlılık ve emeklilik aylığı alanlar hakkında işverenler tarafından % 32 oranında sosyal güvenlik destek primi ödenecektir. Soru : Kimler ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışabilir? Herhangi bir çalışması olmayanlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışanlar Sürekli iş göremezlik geliri alanlar Yabancı uyruklular Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar Ev hizmetlerinde 10 günden fazla süre ile çalışabilirler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar ile isteğe bağlı sigortalıların ev hizmetinde 10 günden fazla çalışması halinde (b) bendine tabi sigortalılığı durdurulacaktır sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine tabi olanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışmaları halinde haklarında sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Soru : 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alanların aylığı kesilir mi? 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışmaları halinde yaşlılık aylığının kesilmesini istemiyor iseler EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA

5 FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE de sosyal güvenlik destek primini işaretleyeceklerdir. Soru : Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların durum değişiklikleri nasıl bildirilir? İşverenler; Sigortalının prime esas kazancının değişmesi, Ay içinde çalışma gün sayısının değişmesi, Sigortalının hastalığı nedeniyle istirahatli olması, Halinde bu değişiklik çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar Sigortalının işten ayrılması halinde, 10 iş günü içinde EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE nin ilgili kısmını doldurularak ile Kuruma vereceklerdir. Soru: EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE den damga vergisi alınacak mı? Cevap: EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE her bir sigortalı için bir defaya mahsus alınacak olup 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince 22,30 TL damga vergisi alınacaktır. Damga vergisi işverenin ilk prim ödemesine ilave edilerek tahsil edilecektir. Soru : Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıranlar teşvik uygulamalarından yararlanacaklar mı? Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar işveren sayıldıklarından işverenlere sağlanan prim teşviklerinden de yararlanacaklardır. Bu teşvikler; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesi Teşvikidir. Soru : Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranların primleri nasıl hesaplanır? İşverenlerin işsizlik sigortası primi dahil ödeyecekleri prim tutarı asgari ücret üzerinden 1/4/ /6/2015 tarihleri arasında 30 gün için 40,05 x 30 x % 37,5 olmak üzere 450,56 TL 1/7/ /12/2015 tarihleri arasında 30 gün için 42,45 x 30 x % 37,5 olmak üzere 477,56 TL Ödeyeceklerdir. Soru : Prim teşvikinden yararlanmak isteyen işverenler ne yapacaklar? 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi teşvikinden yaralanmak için işverenin ev hizmeti işinden dolayı Kuruma borcu bulunmaması gerekmektedir geçici 10 uncu madde teşvikinden yararlanmak için prim borcu olmaması ve diğer şartlar yanında sigortalının 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, kadın ise 18 yaşından büyük, erkek ise yaş arasında olması, işe alındığı tarihten

6 önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile ek 9 uncu madde kapsamında sigortalılığının olmaması şartı aranmaktadır. Bu şartları taşıyan işverenlerden Kurumca başka herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Soru : Prim teşvikinden yararlanmak isteyen işverenler ne kadar prim ödeyecekler? Ev hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi teşvikinden yararlananlar işsizlik sigortası hariç % 32,5 oranında prim ödeyecektir. Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün süre ile çalışan sigortalı için Kuruma ödenecek prim tutarı 1201,50 x % 32,5 = 390,49 TL olacaktır. Bu teşvikten yararlananlar % 14,5 daha az prim ödeyecektir sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi teşvikinden yararlananlar % 17 oranında prim ödeyecektir. Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün süre ile ev temizliğinde çalışan sigortalı için Kuruma ödenecek prim tutarı işsizlik sigortası hariç 1201,50 x % 17 = 204,56 TL, olacaktır. Bu teşvikten yararlananlar % 60 daha az prim ödeyecektir 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi teşviki prim borcu olmayan işverenler için aynı anda uygulanabilecektir Soru : Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenlere idari para cezası uygulanacak mı? EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE nin çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar verilmemesi halinde asgari ücret tutarında, İşverenin bildirgeyi kendiliğinden vermesi halinde ayrıca her bir ay için asgari ücretin beşte biri tutarında, EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE nin işten ayrılışla ilgili kısmının iten ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içinde verilmemesi halinde asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Soru : Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlerin ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı çalıştırması diğer işverenliğe göre avantajlı mıdır? Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıranlar Her ay aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemeyeceğinden damga vergisi alınmayacaktır yılda 268 TL az ödeme yapacaklardır. Aylık prim ve hizmet belgesinin geç verilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacaktır. E-bildirge şifresi almayacaklardır. İşyeri tescili TC kimlik numarası üzerinden yapılacağından işverenden bilgi ve belge istenmeyecektir.

7 Soru : 1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler bu uygulamadan yararlanacak mı? 1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler işyeri dosyasını kapattıktan sonra EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE ile müracaat etmeleri halinde ek 9 uncu madde uygulamalarından yararlanabileceklerdir. Prim teşvikinden yararlanan işverenler teşviklerinin devam etmesi için önceki işyeri ve ek 9 kapsamındaki işle ilgili arada gün boşluğunun olmaması gerekmektedir. Müracaat etmeyen işverenler hakkında önceki uygulamaya göre devam edilecektir. Soru : Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu çalıştırılabilir mi? 4817 sayılı Kanun gereğince yabancılara bir yıl süreli çalışma izni verilmekte olduğundan yabancılar kısmi süreli çalışamamaktadırlar. Yabancıları çalıştıran gerçek kişi işverenler EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir. Yabancı uyrukluların ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırıldığının tespiti halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır. Soru : Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili başka ne şekilde bilgi alabilirim? Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili adresinde sorularınızı yazabileceğiniz gibi numaralarını arayıp bilgi alabilirsiniz.

8 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM (5510 S.K. Ek 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası kapsamındaki sigortalılar için) EK-2 A-ÇALIŞTIRANIN VE SİGORTALININ KİMLİK/NÜFUS/İLETİŞİM BİLGİLERİ ÇALIŞTIRANIN 1)KİMLİK BİLGİLERİ SİGORTALININ T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı İlk Soyadı Baba Adı Ana Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Yabancı Uyruklu ise Ülke Adı 2)NÜFUS BİLGİLERİ İl İlçe Mahalle/Köy Cilt No Aile Sıra No (Hane / Kütük) (Birey) Sıra No 3)İLETİŞİM BİLGİLERİ İkametgah Adresi İkametgah Adresi İkametgah Adresi İlçe / İl Ev Telefonu GSM Telefonu E-Posta Adresi B-SİGRTALININ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞE GİRİŞ BİLGİLERİ Sicil no (SSK/4-a) BAĞ-NO (BAĞKUR/4-b) Emekli no (Emekli Sandığı /4-c) Sigortalının işe başladığı tarih Sigortalının ay içerisinde çalışma gün sayısı Ay içinde 10 günden az çalışma takip eden ayda devam edecek mi? Meslek adı ve kodu Öğrenim durumu C- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA NEDENİ Çalışma devamlı mı?... Ev Temizliği vb. Çocuk Bakımı Hasta / Yaşlı Bakımı Bahçıvanlık Diğer (Belirtiniz) Yukarıda kimlik bilgileri ve diğer bilgileri belirtilen ın ikamet adresimde ev hizmetleri kapsamında çalışacaktır. Yaptığım beyanların gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde yapılan işlemlerin iptalini kabul ettiğimi, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim. ÇALIŞTIRANIN Adı Soyadı Tarih İmza D- BEYAN VE TAAHHÜTLER Yukarıda kimlik bilgileri ve diğer bilgileri belirten.. in yanında ev hizmetlerinde çalışacağımı beyan ve taahhüt ederim. SİGORTALININ Adı Soyadı Tarih İmza

9 Ek-2 AÇIKLAMALAR Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında çalıştıran ve sigortalının bildirilmesi amacıyla kullanılır. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi öderler. Bildirgenin içinde bulunulan ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi gerekir. Adi posta, kargo veya Kuruma doğrudan verilmesi halinde Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT kargo, PTT Alo Post yoluyla verilmesi halinde postaya ya da kargoya verildiği tarih Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir. 1- Bildirgenin A) ÇALIŞTIRANIN VE SİGORTALININ KİMLİK / NÜFUS / İLETİŞİM BİLGİLERİ başlıklı bölümünde çalıştıran ve sigortalının tescil kayıtlarının oluşturulabilmesi için nufüs cüzdanında kayıtlı kimlik ve nüfus bilgileri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikamet adresi ile iletişim için kullanılacak ev ve cep telefonu ile e-posta adresi bilgileri yazılır. 2- B) SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞE GİRİŞ BİLGİLERİ başlıklı bölüme 2.1- Sigortalının varsa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigorta sicil numaraları yazılır Meslek adı ve kodu alanına Türkiye İş kurumunca belirlenen; aşçı (özel hizmet) , diğer aşçılar , aşçı , çocuk bakıcısı , evde çocuk bakım elemanı , hasta bakım elemanı , hasta ve yaşlı bakım elemanı , hasta ve yaşlı refakatçisi , yaşlı bakım elemanı , engelli bakıcısı , bahçıvan , ütücü , hizmetçi-ev işleri , diğer gündelikçiler, temizleyiciler ve ilgili işçiler , diğer hizmetçiler ve ilgili hizmet işleri mesleklerinden ilgili olanı yazılır Öğrenim durumu alanına; okuryazar değil, ilkokul, ortaokul ya da ilköğretim okulu, lise veya dengi okul, yüksekokul veya fakülte, yüksek lisans, doktora, mezuniyet yılı ve mezuniyet bölümü yazılır Sigortalının işe başladığı tarih alanına 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ay içinde 10 günden az çalışmaya başladığı ilk tarih yazılır Sigortalının ay içinde çalışma gün sayısı alanına, 10 güne kadar ayın hangi günleri çalışacaksa ilgili tarih alanı işaretlenir. Ayın diğer günleri için ayrıca Form verilmez "Çalışma devamlı mı?" alanına Evet yazılması halinde takip eden aylar içinde kayıt oluşturulur. Ayrıca Form doldurulması istenmez. 3- C) ÇALIŞMA NEDENİ başlıklı bölüme hangi ev hizmeti kapsamında işe alındığı işaretlenir. 4- D) BEYAN VE TAAHHÜTLER başlıklı bölümünde işveren/vekili ve sigortalının karşılıklı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı beyan taahhütleri ile işveren/vekili ve sigortalının imzaları bulunur. İş kazası bildirimi iş kazası bildirimi formu ile birlikte 5510 sayılı Kanunda iş kazası bildirimi için belirlenen süre içerisinde esas alınarak Kuruma verilir. Yabancı uyruklu çalışanlar ev hizmetlerinde 10 günden az çalışamazlar.

10 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE (5510 S.K. Ek 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası kapsamındaki sigortalılar için) EK-1 A-İŞVERENİN VE SİGORTALININ KİMLİK/NÜFUS/İLETİŞİM BİLGİLERİ İŞVERENİN 1)KİMLİK BİLGİLERİ SİGORTALININ T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik No Adı Soyadı İlk Soyadı Baba Adı Ana Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Yabancı Uyruklu ise Ülke Adı 2)NÜFUS BİLGİLERİ İl İlçe Mahalle/Köy Cilt No Aile Sıra No (Hane/Kütük) (Birey) Sıra No 3)İLETİŞİM BİLGİLERİ İkametgah Adresi İkametgah Adresi İkametgah Adresi İlçe/İl Ev Telefonu GSM Telefonu E-Posta Adresi B-SİGRTALININ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞE GİRİŞ BİLGİLERİ (İşe girişte doldurulacaktır.) Sicil no (SSK/4-a).. BAĞ-NO (BAĞKUR/4-b).. Emekli no (EMEKLİ SANDIĞI/4-c) 4/a sigortalılığından dolayı yaşlılık aylığı alıyorsa devam etmek istediği sigorta kolu? Sosyal güvenlik destek primi Tüm sigorta kolları Meslek adı /kodu... Öğrenim durumu Sigortalının işe başladığı tarih Sigortalının ay içerisinde çalışma gün sayısı Sigorta Primine Esas Günlük Kazanç Tutarı C- YARARLANILACAK PRİM TEŞVİKLERİ D- ÇALIŞMA NEDENİ 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (1) bendi Ev Temizliği vb sayılı Kanunun geçici10 uncu maddesi Hasta / Yaşlı Bakımı 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesi Çocuk Bakımı Yukarıda kimlik bilgileri ve diğer bilgileri belirtilen ın ikamet adresimde ev hizmetleri kapsamında çalışacaktır. Yaptığım beyanların gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde yapılan işlemlerin iptalini kabul ettiğimi, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim. İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN Adı Soyadı Tarih İmza Bahçıvanlık Diğer (Belirtiniz) E- BEYAN VE TAAHHÜTLER Yukarıda kimlik bilgileri ve diğer bilgileri belirtilen.. in yanında ev hizmetlerinde çalışacağımı beyan ve taahhüt ederim. SİGORTALININ Adı Soyadı Tarih İmza F- SİGORTALININ İŞTEN AYRILMA/DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ (İşten ayrılışlarda veya durum değişikliklerinde doldurulacaktır.) Ev hizmetleri kapsamında çalıştırdığım hakkında yan tarafta belirtilen işlemin yapılmasını arz ederim. İŞVERENİN VEYA VEKİLİNİN Adı Soyadı /Tarih /İmza Sigortalı ile ilgili bilgilerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Yeni SPEK Eksik Gün Nedeni İşten Ayrılış Nedeni İşten Ayrılış Tarihi İş Kazası

11 Ek - 1 AÇIKLAMALAR Ev Hizmetlerinde ayda On Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında işveren ve sigortalıların bildirilmesi amacıyla kullanılır. Ev Hizmetlerinde ayda On Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge ilk defa ek 9 uncu maddeye tabi sigortalı çalıştırılan ayın sonuna kadar Kuruma verilir. Bu süre içinde verilmeyen Bildirge hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası (a) bendinin (1) numaralı alt bendi, (c) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentlerinden uygun olanı, işten ayrılış kısmının işten ayrılan tarihten itibaren on gün içinde verilmemesi halinde (j) bendi kapsamında idari para cezası uygulanır. Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıranlar % 34,5 oranındaki prim öderler Bu primin % 20 si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5 i genel sağlık sigortası, % 2 si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. İşverenden ayrıca % 1 sigortalı, % 2 işveren hissesi olmak üzere % 3 oranında işsizlik sigortası primi de tahsil edilir. Bildirgenin yasal sürede verilip verilmediği, adi posta, kargo veya Kuruma doğrudan verilmesi halinde Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Kargo, PTT Alo Post ile verilmesi halinde postaya veya kargoya verildiği tarih Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir. 1- Bildirgenin A) İŞVERENİN VE SİGORTALININ KİMLİK / NÜFUS / İLETİŞİM BİLGİLERİ başlıklı bölümünde işveren ve sigortalınıntescil katıtlarının oluşturulabilmesi için nufüs cüzdanında kayıtlı kimlik ve nüfus bilgileri ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikamat adresi ile iletişim için kullanılacak ev ve cep telefonu ile e-posta adresi bilgileri yazılır. 2- B) SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞE GİRİŞ BİLGİLERİ başlıklı bölüme 2.1- Sigortalının varsa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigorta sicil numaraları yazılır (4/a) kapsamındaki çalışmaları nedeni ile yaşlılık aylığı bağlananların seçtikleri sigorta türü işaretlenir. Tüm sigorta kolları seçeneğinin işaretlenmesi yaşlılık aylığının kesilmesini gerektirir Meslek adı ve kodu alanına Türkiye İş kurumunca belirlenen; aşçı (özel hizmet) , diğer aşçılar , aşçı , çocuk bakıcısı , evde çocuk bakım elemanı , hasta bakım elemanı , hasta ve yaşlı bakım elemanı , hasta ve yaşlı refakatçisi , yaşlı bakım elemanı , engelli bakıcısı , bahçıvan , ütücü , hizmetçi-ev işleri , diğer gündelikçiler, temizleyiciler ve ilgili işçiler , diğer hizmetçiler ve ilgili hizmet işleri mesleklerinden ilgili olanı yazılır Öğrenim durumu alanına; okuryazar değil, ilkokul, ortaokul yada ilköğretim okulu, lise veya dengi okul, yüksekokul veya fakülte, yüksek lisans, doktora, mezuniyet yılı ve mezuniyet bölümü yazılır sigortalının işe başladığı tarih alanına 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkra kapsamında işe başlatılacağı tarih yazılır Sigortalının ay içinde çalışma gün sayısı alanına 10 günden fazla 30 günden az çalıştırıldığı gün sayısı yazılır Sigorta primine esas günlük kazanç alanına, sigortalı için ödenecek sigorta primine esas kazancın tespiti için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre asgari ücret ile 6,5 katı arasında belirlenen günlük kazanç yazılır. 3- C) YARARLANILACAK PRİM TEŞVİKLERİ başlıklı bölüme, çalıştırdıkları sigortalıdan dolayı prim teşvikinden yararlanmak istedikleri teşvik türü işaretlenir sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendine tabi seçenler işsizlik sigortası hariç % 25,5 oranında prim öderler. Teşvikten yararlanmak için bu kapsamda prim borcunun bulunmaması gerekir sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi teşvikini seçenler işsizlik sigortası hariç % 14 oranında prim öderler. Teşvikten yararlanmak için diğer şartlar yanında işvereninin bu kapsamda prim borcunun bulunmaması gerekir 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi ve 4447 sayılı kanunun 50 nci maddesi teşviki prim borcu olmayanlar için aynı anda uygulanır sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun sigortalı çalıştıranlar işsizlik sigortası hariç % 1 oranında prim öderler. 4- D) ÇALIŞMA NEDENİ başlıklı bölüme hangi ev hizmeti kapsamında işe alındığı işaretlenir. 5- E) BEYAN VE TAAHHÜTLER başlıklı bölümünde işveren/vekili ve sigortalının karşılıklı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı beyan taahhütleri ile işveren/vekili ve sigortalının imzaları bulunur. 6- F) SİGORTALININ İŞTEN AYRILMA /DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ başlıklı bölümde işveren/vekilin sigortalının işten ayrılma yada durum değişikliğine ilişin beyanı ve imzası bulunur. Yeni prime esas kazanç ile eksik gün nedeninin bu Bildirge ile içinde bulunulan ay içinde Kuruma verilmesi gerekir. Eksik gün nedeni olarak 01-İstirahat, 04-Gözaltına alınma, 05-Tutukluluk, 10-Genel hayatı etkileyen olay, 11-Doğal afet, 12- Birden fazla, 14-Diğer, 15- Devamsızlık, 18- Kısa çalışma ödeneği seçeneğini işaretlenmesi halinde buna ilişkin belgenin de bildirgeye eklenmesi gerekir. İşten ayrılış nedeni ve tarihinin işten aylışın tarihini takip eden günden itibaren on gün içinde verilir. 8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 9- Malulen emeklilik nedeniyle, 10- Ölüm, 11- İş kazası sonucu ölüm, 12- Askerlik, 13- Kadın işçinin evlenmesi, 14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması, 18- İşin sona ermesi, 18- İşin sona ermesi, 22- Diğer nedenler, 36- Doğum nedeniyle işten ayrılma nedenleriden biri bildirilir. İş kazası bildirimi ve iş kazası ölüm işten ayrılış nedeninde iş kazası bildirimi formu ile birlikte 5510 sayılı Kanunda iş kazası bildirimi için belirlenen sürede esas alınarak Kuruma verilir. Yabancı uyruklu çalıştırılması halinde çalışma izni bu Bildirgeye eklenir. Bu bildirge ile yapılan müracaatlarda ayrıca işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi verilmez.

12 Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ