BÖLÜM AKADEMĠK KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM AKADEMĠK KURULU"

Transkript

1 BÖLÜM AKADEMĠK KURULU Toplantı Tarihi : Toplantı No : 2013 / 1 Toplantıya Katılanlar : Prof.Dr. M. Kemal Gökay Prof.Dr. Veysel Zedef Prof.Dr. Alper Özkan Prof.Dr. Salih Aydoğan Doç.Dr. Ġhsan Özkan Doç.Dr. Niyazi Bilim Yrd.Doç.Dr. Vildan Önen Yrd.Doç.Dr. Hadi Özdeniz Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim Çınar Yrd.Doç.Dr. Tevfik Ağaçayak Yrd.Doç.Dr. Ali Aras Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖzĢen Gündem: Eğitim-Öğretim yılına ait Öğretim Planında bulunan dersler için öğretim elemanlarının görevlendirilmesi. Kararlar: 1. Bölümümüzde Eğitim-Öğretim yılında aģağıda kodları verilen derslerin öğrenci seçimine bağlı olarak Türkçe ve Ġngilizce olarak açılmasına, ( I. ÖĞRETĠM ) DÖNEM ADI AKTS Teknik Resim Technical Drawing Maden Mühendisliğine GiriĢ Introduction to Mining Engineering Ġstatistik Statistic Jeolojik Harita Alma Geological Mapping Seminer Seminary Yeraltı Üretim Metodu Underground Mining Methods Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Computer Applications in Mining Zemin Mekaniği Soil Mechanics Kaya Mekaniği Rock Mechanics Açık ĠĢletme Metodu Surface Mining Methods Türkiye Maden Potansiyeli Ore Potentials of Turkey Maden ve Tünellerde Tahkimat Supports for Mine and Tunnels 6 Toplam Ġngilizce verilebilecek ders kredisi 3

2 ( II. ÖĞRETĠM ) DÖNEM ADI AKTS Teknik Resim Technical Drawing Maden Mühendisliğine GiriĢ Introduction to Mining Engineering Ġstatistik Statistic Jeolojik Harita Alma Geological Mapping Seminer Seminary Yeraltı Üretim Metodu Underground Mining Methods Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Computer Applications in Mining Zemin Mekaniği Soil Mechanics Kaya Mekaniği Rock Mechanics Açık ĠĢletme Metodu Surface Mining Methods Türkiye Maden Potansiyeli Ore Potentials of Turkey Maden ve Tünellerde Tahkimat Supports for Mine and Tunnels 6 Toplam Ġngilizce verilebilecek ders kredisi Eğitim-Öğretim yılına ait Öğretim Planında bulunan dersler için öğretim elemanlarının aģağıda verildiği Ģekilde I. ve II. Öğretim de görevlendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiģtir. Prof.Dr. Alper ÖZKAN Maden Müh. Bölüm BaĢkanı Cevher Hazırlama A.B.D. BaĢkanı Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Maden ĠĢletme A.B.D. BaĢkanı Doç.Dr. Niyazi BĠLĠM Maden Mek. ve Tek. A.B.D. BaĢkanı Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN Bölüm BaĢkan Yrd. Yrd.Doç.Dr. Hadi Özdeniz Bölüm BaĢkan Yrd.

3 HAZIRLIK SINIFI KOD: AKTS I. YARIYIL 30 II. YARIYIL 30 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM PLANI ( I. ÖĞRETĠM ) 1. YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Matematik Fizik Kimya (1x2) A Teknik Resim 2+(2x2) Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN B Teknik Resim 2+(2x2) Yrd.Doç Dr. Hakan ÖZġEN Technical Drawing 2+(2x2)+0 3* * - Doç.Dr. İhsan ÖZKAN Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi ** Türk Dili ** Ġleri Yabancı Dil ** 3 *** YADAM Yabancı Dil ** 3 - YADAM TOPLAM KREDĠ ** Dönem toplam kredi hesaplamasına katılmıyor. *** Yabancı Dil (Ġngilizce) Hazırlık Sınıfından baģarılı veya muaf olmak. 2. YARIYIL A B ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Maden Mühendisliğine GiriĢ Maden Mühendisliğine GiriĢ Introduction to Mining Engineering Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Prof.Dr. Alper ÖZKAN Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Prof.Dr. Alper ÖZKAN * * - Doç.Dr. İhsan ÖZKAN Matematik Kimya (1x2) Statik Yrd.Doç.Dr. M. Sami DÖNDÜREN Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi ** Türk Dili ** Ġleri Yabancı Dil ** 3 *** YADAM Yabancı Dil ** 3 - YADAM TOPLAM KREDĠ ** Dönem toplam kredi hesaplamasına katılmıyor. *** Yabancı Dil (Ġngilizce) Hazırlık Sınıfından baģarılı veya muaf olmak.

4 3. YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Madenlerde Hazırlık ve Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Kazı Mukavemet Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim Ġstatistik ÇINAR Statistic * 3* - Doç.Dr. İhsan Özkan A Genel Jeoloji Yrd.Doç.Dr. Tevfik AGAÇAYAK B Genel Jeoloji Yrd.Doç.Dr. Tevfik AGAÇAYAK Mineraloji ve Petrografi Prof.Dr. Hüseyin Kurt Seminer Bölüm Öğretim Üyeleri Seminary * 3* - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Prof.Dr. Veysel ZEDEF Doç.Dr. İhsan ÖZKAN Jeolojik Harita Alma Prof.Dr. Veysel ZEDEF Geological Mapping * * - Prof.Dr. Veysel ZEDEF Staj TOPLAM KREDĠ * YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Yeraltı Üretim Metodu Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Underground Mining Methods * * - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Kaya Mekaniği Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Maden Hukuku Prof.Dr. Alper ÖZKAN A Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN B Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN Computer Applications in Mining * * - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Zemin Mekaniği Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Soil Mechanics * 3* - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Maden Arama ve Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN 801 Sondaj Tekniği A Maden Yatakları Prof.Dr. Veysel ZEDEF B Maden Yatakları Prof.Dr. Veysel ZEDEF 163 TOPLAM KREDĠ *

5 . YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Kaya Mekaniği Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Rock Mechanics * 4* - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Madenlerde UlaĢım ve Yrd.Doç.Dr. Hadi ÖZDENĠZ 4227 A Su Atımı Madenlerde UlaĢım ve Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 4672 B Su Atımı Cevher Hazırlama Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN A Açık ĠĢletme Metodu Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN B Açık ĠĢletme Metodu Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN Surface Mining Method * 4* - Doç.Dr. İhsan ÖZKAN Mesleki Etik Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN Staj SEÇMELİ - 1A ** Metalürji Yrd.Doç.Dr. Ali ARAS Enerji yönetimi Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Madencilikte Toz ve Gürültü Değerlendirmesi Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR Mesleki Yabancı Dil Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY 360 SEÇMELİ - 1B *** Tane Boyu Analiz Yöntemleri Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN Çimento Teknolojisi Yrd.Doç.Dr.Tevfik AĞAÇAYAK Tarihten Bugüne Cevher Dr. Osman SĠVRĠKAYA 6917 Hazırlama Kıymetli Metal Yatakları Prof.Dr. Veysel ZEDEF 163 TOPLAM KREDĠ *

6 6. YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Maden ve Tünellerde Tahkimat Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Supports for Mine and Tunnels * 6* - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY A Maden ĠĢletme Yrd.Doç.Dr. Hadi ÖZDENĠZ 4227 Ekonomisi B Maden ĠĢletme Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 4672 Ekonomisi Cevher Hazırlama Yrd.Doç.Dr. Ali ARAS ĠĢletme ve Cevher Hazırlama Semineri Bölüm öğretim elemanları ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığında Risk Yönetimi Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 4672 SEÇMELİ - 2A ** Yapıtaşları ve Agrega Teknolojisi Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Maden ve Çevresel Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN Etkileri Seramik Hammaddeleri Yrd.Doç.Dr. Tevfik AĞAÇAYAK Mesleki Yabancı Dil Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Malzeme Prof.Dr. Alper ÖZKAN 6949 SEÇMELİ - 2B *** Sayısal Analiz Yöntemleri Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Kimyasal Madencilik Yrd.Doç.Dr. Ali ARAS Topoğrafya Madenlerin 3Boyutlu Modellenmesi Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN Türkiye Maden Prof.Dr. Veysel ZEDEF Potansiyeli Ore Potentials of Turkey * * - Prof.Dr. Veysel ZEDEF Yeraltı Depoları ve Şehirleri Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY 360 TOPLAM KREDĠ *

7 7. YARIYIL ĠN ADI T+U+ KREDĠ AKTS ÖN L Maden Kazı ve Doç.Dr. Niyazi BĠLĠM 9 Mekanizasyonu Madenlerde Havalandırma Yrd.Doç.Dr. Hadi ÖZDENĠZ 4227 A ve Emniyet ĠĢleri Madenlerde Havalandırma Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 4672 B ve Emniyet ĠĢleri Flotasyon Prof.Dr. Alper ÖZKAN Endüstriyel Hammaddeler ve Yrd.Doç.Dr.Tevfik AĞAÇAYAK 394 ZenginleĢtirilmesi Kömür Hazırlama ve Yrd.Doç.Dr. Ali ARAS 632 Teknolojisi Staj SEÇMELİ - 3A * Delme Patlatma Teknikleri Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Madencilikte Jeofiziksel Ölçümler Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Yeraltı Ölçme Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR Ülkemizdeki Cevher Dr. Osman SĠVRĠKAYA Hazırlama Tesisleri Madencilikte Otomasyon Doç.Dr. Niyazi BĠLĠM 9 SEÇMELİ - 3B ** Madencilikte Tahlisiye Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR Bor ve Türevleri Yrd.Doç.Dr.Tevfik AĞAÇAYAK Verimlilik ve Kalite Dr. Selma DÜZYOL Ülkelerin Kalkınmasında Doç.Dr. Niyazi BĠLĠM 9 Madencilik Politikaları Susuzlandırma Prof.Dr. Alper ÖZKAN 6949 TOPLAM KREDĠ * Öğrenciler ilgili seçmeli ders grubundan bir ders seçmek zorundadır.

8 8. YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Maden Organizasyonu ve Tesis Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 4672 Yönetimi Maden Makineleri Doç.Dr. Niyazi BĠLĠM Maden Mühendisliği * Bölüm Öğretim Üyeleri Uygulamaları Maden ve Tünel Projesi Hazırlama 4x (2+2+0) Cevher Hazırlama Tesis Projesi Hazırlama SEÇMELİ - 4A** 4x (2+2+0) 3 4 * Prof.Dr.Veysel ZEDEF Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Yrd.Doç.Dr. Hadi ÖZDENĠZ Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 3 4 * Prof.Dr. Alper ÖZKAN Prof.Dr. Salih AYDOĞAN Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN Yrd.Doç.Dr. Tevfik AĞAÇAYAK Mermer Teknolojisi Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Tünel ve Kuyularda Duraylılık Analizi Kömürlerde Kendiliğinden Yanma İnce Tane Zenginleştirme Yöntemleri Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Yrd. Doç.Dr. Hadi ÖZDENĠZ Dr. Selma DÜZYOL Peletleme ve Sinterleme Dr. Osman SĠVRĠKAYA 6917 SEÇMELİ - 4B*** Kayaç Zeminler ve Hasarsız Algılama Teknikleri Teknik ve Bilimsel Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri Madencilik Sonrası Rekültivasyon Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Prof.Dr. Veysel ZEDEF Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Tünel-Kuyu Açma Yöntemleri Doç.Dr. Niyazi BĠLĠM 9 TOPLAM KREDĠ * , , ve kodlu derslere ait ön Ģart tablosu aģağıda verilmiģtir. Öğrenciler bu kodlu dersleri alabilmeleri için aģağıda belirtilen 1., 2., 3. ve 4. dönem derslerinden en az DD almalıdır. 1. Dönem Dersleri 3. Dönem Dersleri (DD) / (DD) / (DD) (DD) / (DD) (DD) veya (DD) / (DD) veya (DD) (DD) / (DD) (DD) / (DD) / (DD) veya (DD) (DD) veya (DD) (DD) veya (DD) 2. Dönem Dersleri (DD) veya (DD) (DD) / (DD) (DD) / (DD) / (DD) (DD) veya (DD) * 4. Dönem Dersleri (DD) veya (DD) (DD) / (DD) / (DD) veya (DD) (DD) veya (DD); (DD) / (DD) MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ I. ÖĞRETĠM TOPLAM KREDĠSĠ AKTS KREDĠ Hazırlık Sınıfı Zorunlu Ders Seçmeli Ders

9 HAZIRLIK SINIFI KOD: AKTS I. YARIYIL 30 II. YARIYIL 30 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM PLANI (II. ÖĞRETĠM ) 1. YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Matematik Fizik Kimya (1x2) A Teknik Resim 2+(2x2) Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN B Teknik Resim 2+(2x2) Yrd.Doç Dr. Hakan ÖZġEN Technical Drawing 2+(2x2)+0 3* * - Doç.Dr. İhsan ÖZKAN Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi ** Türk Dili ** Ġleri Yabancı Dil ** 3 *** YADAM Yabancı Dil ** 3 - YADAM TOPLAM KREDĠ ** Dönem toplam kredi hesaplamasına katılmıyor. *** Yabancı Dil (Ġngilizce) Hazırlık Sınıfından baģarılı veya muaf olmak. 2. YARIYIL A B ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Maden Mühendisliğine GiriĢ Maden Mühendisliğine GiriĢ Introduction to Mining Engineering Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Prof.Dr. Alper ÖZKAN Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Prof.Dr. Alper ÖZKAN * * - Doç.Dr. İhsan ÖZKAN Matematik Kimya (1x2) Statik Dr. Arife AKIN Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi ** Türk Dili ** Ġleri Yabancı Dil ** 3 *** YADAM Yabancı Dil ** 3 - YADAM TOPLAM KREDĠ ** Dönem toplam kredi hesaplamasına katılmıyor. *** Yabancı Dil (Ġngilizce) Hazırlık Sınıfından baģarılı veya muaf olmak.

10 3. YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Madenlerde Hazırlık ve Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Kazı Mukavemet Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Ġstatistik Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim 4672 ÇINAR Statistic * 3* - Doç.Dr. İhsan Özkan A Genel Jeoloji Prof.Dr. Veysel ZEDEF B Genel Jeoloji Prof.Dr. Veysel ZEDEF Mineraloji ve Petrografi Prof.Dr. Hüseyin Kurt Seminer Bölüm Öğretim Üyeleri Seminary * 3* - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Prof.Dr. Veysel ZEDEF Doç.Dr. İhsan ÖZKAN Jeolojik Harita Alma Prof.Dr. Veysel ZEDEF Geological Mapping * * - Prof.Dr. Veysel ZEDEF Staj TOPLAM KREDĠ * YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Yeraltı Üretim Metodu Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Underground Mining Methods * * - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Kaya Mekaniği Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Maden Hukuku Prof.Dr. Alper ÖZKAN A Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN B Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN Computer Applications in Mining * * - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Zemin Mekaniği Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Soil Mechanics * 3* - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Maden Arama ve Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN 801 Sondaj Tekniği A Maden Yatakları Prof.Dr. Veysel ZEDEF B Maden Yatakları Prof.Dr. Veysel ZEDEF 163 TOPLAM KREDĠ *

11 . YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Kaya Mekaniği Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Rock Mechanics * 4* - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Madenlerde UlaĢım ve Yrd.Doç.Dr. Hadi ÖZDENĠZ 4227 A Su Atımı Madenlerde UlaĢım ve Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 4672 B Su Atımı Cevher Hazırlama Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN A Açık ĠĢletme Metodu Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN B Açık ĠĢletme Metodu Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN Surface Mining Method * 4* - Doç.Dr. İhsan ÖZKAN Mesleki Etik Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN Staj SEÇMELİ - 1A ** Metalürji Prof.Dr. Salih AYDOĞAN Enerji yönetimi Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Madencilikte Toz ve Gürültü Değerlendirmesi Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR Mesleki Yabancı Dil Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY 360 SEÇMELİ - 1B *** Tane Boyu Analiz Yöntemleri Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN Çimento Teknolojisi Yrd.Doç.Dr.Tevfik AĞAÇAYAK Tarihten Bugüne Cevher Dr. Osman SĠVRĠKAYA 6917 Hazırlama Kıymetli Metal Yatakları Prof.Dr. Veysel ZEDEF 163 TOPLAM KREDĠ *

12 6. YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Maden ve Tünellerde Tahkimat Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Supports for Mine and Tunnels * 6* - Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY A Maden ĠĢletme Yrd.Doç.Dr. Hadi ÖZDENĠZ 4227 Ekonomisi B Maden ĠĢletme Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 4672 Ekonomisi Cevher Hazırlama Prof.Dr. Salih AYDOĞAN ĠĢletme ve Cevher Hazırlama Semineri Bölüm öğretim elemanları ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığında Risk Yönetimi Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 4672 SEÇMELİ - 2A ** Yapıtaşları ve Agrega Teknolojisi Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Maden ve Çevresel Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN Etkileri Seramik Hammaddeleri Yrd.Doç.Dr. Tevfik AĞAÇAYAK Mesleki Yabancı Dil Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Malzeme Prof.Dr. Alper ÖZKAN 6949 SEÇMELİ - 2B *** Sayısal Analiz Yöntemleri Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Kimyasal Madencilik Prof.Dr. Salih AYDOĞAN Topoğrafya Madenlerin 3Boyutlu Modellenmesi Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZġEN Türkiye Maden Prof.Dr. Veysel ZEDEF Potansiyeli Ore Potentials of Turkey * * - Prof.Dr. Veysel ZEDEF Yeraltı Depoları ve Şehirleri Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY 360 TOPLAM KREDĠ *

13 7. YARIYIL ĠN ADI T+U+ KREDĠ AKTS ÖN L Maden Kazı ve Doç.Dr. Niyazi BĠLĠM 9 Mekanizasyonu Madenlerde Havalandırma Yrd.Doç.Dr. Hadi ÖZDENĠZ 4227 A ve Emniyet ĠĢleri Madenlerde Havalandırma Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 4672 B ve Emniyet ĠĢleri Flotasyon Prof.Dr. Alper ÖZKAN Endüstriyel Hammaddeler ve Yrd.Doç.Dr.Tevfik AĞAÇAYAK 394 ZenginleĢtirilmesi Kömür Hazırlama ve Prof.Dr. Salih AYDOĞAN 6080 Teknolojisi Staj SEÇMELİ - 3A * Delme Patlatma Teknikleri Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Madencilikte Jeofiziksel Ölçümler Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Yeraltı Ölçme Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR Ülkemizdeki Cevher Dr. Osman SĠVRĠKAYA Hazırlama Tesisleri Madencilikte Otomasyon Doç.Dr. Niyazi BĠLĠM 9 SEÇMELİ - 3B ** Madencilikte Tahlisiye Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR Bor ve Türevleri Yrd.Doç.Dr.Tevfik AĞAÇAYAK Verimlilik ve Kalite Dr. Selma DÜZYOL Ülkelerin Kalkınmasında Doç.Dr. Niyazi BĠLĠM 9 Madencilik Politikaları Susuzlandırma Prof.Dr. Alper ÖZKAN 6949 TOPLAM KREDĠ * Öğrenciler ilgili seçmeli ders grubundan bir ders seçmek zorundadır.

14 8. YARIYIL ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Maden Organizasyonu ve Tesis Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 4672 Yönetimi Maden Makineleri Doç.Dr. Niyazi BĠLĠM Maden Mühendisliği * Bölüm Öğretim Üyeleri Uygulamaları Maden ve Tünel Projesi Hazırlama 4x (2+2+0) Cevher Hazırlama Tesis Projesi Hazırlama SEÇMELİ - 4A** 4x (2+2+0) 3 4 * Prof.Dr.Veysel ZEDEF Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Yrd.Doç.Dr. Hadi ÖZDENĠZ Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ÇINAR 3 4 * Prof.Dr. Alper ÖZKAN Prof.Dr. Salih AYDOĞAN Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN Yrd.Doç.Dr. Tevfik AĞAÇAYAK Mermer Teknolojisi Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Tünel ve Kuyularda Duraylılık Analizi Kömürlerde Kendiliğinden Yanma İnce Tane Zenginleştirme Yöntemleri Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Yrd. Doç.Dr. Hadi ÖZDENĠZ Dr. Selma DÜZYOL Peletleme ve Sinterleme Dr. Osman SĠVRĠKAYA 6917 SEÇMELİ - 4B*** Kayaç Zeminler ve Hasarsız Algılama Teknikleri Teknik ve Bilimsel Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri Madencilik Sonrası Rekültivasyon Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Prof.Dr. Veysel ZEDEF Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN Tünel-Kuyu Açma Yöntemleri Doç.Dr. Niyazi BĠLĠM 9 TOPLAM KREDĠ * , , ve kodlu derslere ait ön Ģart tablosu aģağıda verilmiģtir. Öğrenciler bu kodlu dersleri alabilmeleri için aģağıda belirtilen 1., 2., 3. ve 4. dönem derslerinden en az DD almalıdır. 1. Dönem Dersleri 3. Dönem Dersleri (DD) / (DD) / (DD) (DD) / (DD) (DD) veya (DD) / (DD) veya (DD) (DD) / (DD) (DD) / (DD) / (DD) veya (DD) (DD) veya (DD) (DD) veya (DD) 2. Dönem Dersleri (DD) veya (DD) (DD) / (DD) (DD) / (DD) / (DD) (DD) veya (DD) * 4. Dönem Dersleri (DD) veya (DD) (DD) / (DD) / (DD) veya (DD) (DD) veya (DD) ; (DD) / (DD) MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ II. ÖĞRETĠM TOPLAM KREDĠSĠ AKTS KREDĠ Hazırlık Sınıfı Zorunlu Ders Seçmeli Ders

15 Bologna Süreci Kapsamında Öğretim Planı Ġçin Yapılan DeğiĢiklikler ve Özel ġartlar (I. ve II. Öğretim için) 1. Önceki ders dönemlerinde uygulanan özel Ģartlara ilaveten eğitim öğretim yılı için aģağıdaki özel Ģartlar uygulanacaktır. 2. I. Öğretim için kodlu Maden Mühendisliği Uygulamaları dersi ilgili yönergeye göre uygun öğrenci talebi olduğu taktirde ders kodu ile 7. yarıyılda da açılabilir. II. Öğretim için de kodlu Maden Mühendisliği Uygulamaları dersi yine ilgili yönergeye göre uygun öğrenci talebi olduğu taktirde ders kodu ile 7. yarıyılda da açılabilir. 3. Bologna sürecine geçiģ sırasında (sadece Öğretim Planı için) I. ve II. Öğretim için uygulanacak geçici zorunlu dersler aģağıda veriģmiģtir:. Yarıyıl ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Jeolojik Harita Alma Prof.Dr. Veysel ZEDEF 163 ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Jeolojik Harita Alma Prof.Dr. Veysel ZEDEF Yarıyıl ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Maden Yatakları Prof.Dr. Veysel ZEDEF Zemin Mekaniği Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY 360 ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Maden Yatakları Prof.Dr. Veysel ZEDEF Zemin Mekaniği Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY Yarıyıl ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Mesleki Etik Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN 4920 ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN Mesleki Etik Yrd.Doç.Dr. Vildan ÖNEN Yarıyıl ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN * Maden Arama ve Sondaj Tekniği İş Güvenliği ve İşçi Sağlığında Risk Yönetimi * Öğretim Planı için de uygulanacaktır. Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZŞEN Yrd.Doç.Dr. İbrahim ÇINAR 4672 ĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖN * Maden Arama ve Sondaj Tekniği Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZŞEN İş Güvenliği ve İşçi Sağlığında Risk Yönetimi Yrd.Doç.Dr. İbrahim ÇINAR 4672 * Öğretim Planı için de uygulanacaktır.

16 4. Temel Bilgi Teknolojileri ve Temel Bilgisayar Bilimleri dersleri programdan kaldırılmıģtır. Bu dersleri alıp geçenler transkriptlerinde geçtikleri notla değerlendirilecek, bu derslerden herhangi birinden kalanlar ise 4. Yarıyılda Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları dersini alacaklardır.. Fizik-2, Matematik-3 ve AkıĢkanlar Mekaniği dersleri programdan kaldırılmıģtır. Bu dersleri alıp geçenler, transkriptlerinde geçtikleri notla değerlendirilecek, kalanlar ise muaf sayılacaklardır. 6. Teknik Olmayan Seçmeli Ders-1, Teknik Olmayan Seçmeli Ders-2 ve Teknik Olmayan Seçmeli Ders-3 programdan kaldırılmıģtır. Bu dersleri alıp geçenler, transkriptlerinde geçtikleri notla değerlendirilecek, kalanlar ise muaf sayılacaktır. 7. Seçmeli dersler olan Dinamik, Yabancı Dilde Okuma ve KonuĢma ile Madencilik Tarihi dersleri kaldırılmıģtır. Bu dersi alıp geçenler, transkriptlerinde geçtikleri notla değerlendirilecektir. 8. Seçmeli dersler olan Malzeme dersi Seçmeli Dersler-2A grubuna; Verimlilik ve Kalite dersi Seçmeli Ders- 3B grubuna; Tarihten Bugüne Cevher Hazırlama dersi Seçmeli Ders-1B grubuna; Kıymetli Metal Yatakları dersi Seçmeli Ders-1B grubuna; Bor ve Türevleri dersi Seçmeli Ders-3B grubuna; Ülkelerin Kalkınmasında Madencilik Politikaları dersi ise Seçmeli Ders-3B grubuna alınmıģtır Yarıyılda bulunan Mineraloji ve Petrografi dersi 3. Yarıyıla alınmıģtır Yarıyılda bulunan Jeolojik Harita Alma dersi 3. Yarıyıla alınmıģ olup, bu değiģiklik nedeniyle yeni Öğretim Programına göre / kodlu Jeolojik Harita Alma dersini alamayacak durumda olanlar, geçiģ döneminde / kodlu Jeolojik Harita Alma dersini alacaklardır Yarıyılda bulunan Seminer dersi ise 3. Yarıyıla alınmıģ olup, bu değiģiklik nedeniyle yeni Öğretim Programına göre Seminer dersini alamayacak durumda olanlar, bu dersten muaf tutulacaklardır Yarıyılda bulunan Zemin Mekaniği dersi 4. Yarıyıla; 6. Yarıyılda bulunan Maden Yatakları dersi 4. Yarıyıla; 8. Yarıyılda bulunan Sondaj Tekniği dersinin ise ismi Maden Arama ve Sondaj Tekniği olarak değiģtirilerek 4. Yarıyıla; alınmıģtır. Bu değiģiklikler nedeniyle yeni Öğretim Programına göre; / kodlu Zemin Mekaniği dersini alamayacak durumda olanlar geçiģ döneminde / kodlu Zemin Mekaniği dersini; / kodlu Maden Yatakları dersini alamayacak durumda olanlar / kodlu Maden Yatakları dersini; / kodlu Maden Arama ve Sondaj Tekniği dersini alamayacak durumda olanlar ise / kodlu Maden Arama ve Sondaj Tekniği dersini; alacaklardır. 13. Seçmeli dersler olan Seramik Hammaddeleri dersi Seçmeli Ders-2A grubuna; Mesleki Yabancı Dil-1 dersi Seçmeli Ders-1A grubuna; Türkiye Maden Potansiyeli dersi Seçmeli Ders-2B grubuna; Yeraltı Depoları ve ġehirleri dersi Seçmeli Ders-2B grubuna alınmıģtır. 14. Seçmeli dersler olan Madencilikte Veri Analizi ve Cevher Hazırlamaya GiriĢ dersi kaldırılmıģtır. Bu dersleri alıp geçenler, transkriptlerinde geçtikleri notla değerlendirilecektir. 1.. Yarıyılda bulunan ĠĢletme ve Cevher Hazırlama Semineri dersi 6. Yarıyıla alınmıģtır Yarıyılda bulanan Mesleki Etik dersi. Yarıyıla alınmıģ olup, bu değiģiklik nedeniyle yeni Öğretim Programına göre /12173 kodlu Mesleki Etik dersini alamayacak durumda olanlar, geçiģ döneminde / kodlu Mesleki Etik dersini alacaklardır. 17. Seçmeli dersler olan Mesleki Yabancı Dil-2 dersi Seçmeli Ders-2A grubuna; Madencilikte Otomasyon dersi ise Seçmeli Ders-3A grubuna alınmıģtır. 18. Seçmeli ders olan Kayaç Sertliği ve AĢındırma Teknolojileri dersi kaldırılmıģtır. Bu dersi alıp geçenler, transkriptlerinde geçtikleri notla değerlendirilecektir. 19. Zorunlu ders olan Topoğrafya dersi Seçmeli Ders-2B grubuna alınmıģtır. Bu dersi alıp geçenler, transkriptlerinde geçtikleri notla değerlendirilecek, kalanlar ise bu dersin bulunduğu seçmeli ders grubundan aynı dersi veya baģka bir dersi alabilirler Yarıyılda bulunan ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığında Risk Yönetimi dersi 6. Yarıyıla alınmıģ olup, bu değiģiklik nedeniyle yeni Öğretim Programına göre / kodlu ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığında

17 Risk Yönetimi dersini alamayacak durumda olanlar, geçiģ döneminde / kodlu ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığında Risk Yönetimi dersini alacaklardır. 21. Seçmeli ders olan Madenlerin 3 Boyutlu Haritalanması-BS Yazılım Uygulamaları dersinin adı Madenlerin 3 Boyutlu Modellenmesi olarak değiģtirilmiģtir. 22. Endüstriyel Hammaddeler dersinin adı Endüstriyel Hammaddeler ve ZenginleĢtirilmesi olarak değiģtirilmiģtir. 23. Zorunlu ders olan Madencilikte Tahlisiye dersi Seçmeli Ders-3B grubuna alınmıģtır. Bu dersi alıp geçenler, transkriptlerinde geçtikleri notla değerlendirilecek, kalanlar ise bu dersin bulunduğu seçmeli ders grubundan aynı dersi veya baģka bir dersi alabilirler. 24. Seçmeli dersler olan Maden Elektrotekniği, Endüstriyel Hammaddelerin ZenginleĢtirilmesi ve Termodinamik dersleri kaldırılmıģtır. Bu dersleri alıp geçenler, transkriptlerinde geçtikleri notla değerlendirilecektir. 2. Maden Kazı Makineleri dersinin adı Maden Makineleri olarak değiģtirilmiģtir. 26. Seçmeli ders olan Susuzlandırma dersi Seçmeli Ders-3B grubuna alınmıģtır. 27. Seçmeli dersler olan Tünel ve Kuyularda Tahkimat Analizi dersinin ismi Tünel ve Kuyularda Duraylılık Analizi; Tünel-Kuyu Kazı Makineleri dersinin ismi ise Tünel-Kuyu Açma Yöntemleri olarak değiģtirilmiģtir. 28. Seçmeli ders gruplarına, ders yılı baģında yeni seçmeli dersler eklenerek tekrar düzenlenebilmektedir. Öğrenciler girdikleri öğrenim yılına göre bulundukları ders dönemi içindeki seçmeli ders gruplarından birer ders seçerek almak zorundadırlar. Seçilen dersten tekrara kalınması durumunda aynı ders tekrar alınabilir veya aynı gruptan baģka bir ders tekrara kalınan ders yerine alınabilir. 29. Maden Planları dersi programdan kalmıģtır. Bu dersleri alıp geçenler, transkriptlerinde geçtikleri durumla/notla değerlendirilecek, kalanlar ise muaf sayılacaklardır öğretim yılı itibariyle öğretim planından kaldırılan derslerin AKTS kredileri aģağıda sunulmaktadır. Temel Bilgi Teknolojileri (3 AKTS); Temel Bilgisayar Bilimleri (4 AKTS); Fizik-2 (4 AKTS); Matematik-3 (4 AKTS); AkıĢkanlar Mekaniği (3 AKTS); Maden Planları (2 AKTS) Seçmeli dersler: Dinamik (4 AKTS); Yabancı Dilde Okuma ve KonuĢma (4 AKTS); Madencilik Tarihi (4 AKTS); Madencilikte Veri Analizi (4 AKTS); Cevher Hazırlamaya GiriĢ (4 AKTS); Kayaç Sertliği ve AĢındırma Teknolojileri (4 AKTS); Maden Elektrotekniği (4 AKTS); Endüstriyel Hammaddelerin ZenginleĢtirilmesi (4 AKTS); Termodinamik (4 AKTS) Güz yarıyılında 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerden baģlanarak, yani bu tarih itibariyle 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler; Maden ve Tünel Projesi Hazırlama, Cevher Hazırlama Tesis Projesi Hazırlama ve Maden Mühendisliği Uygulamaları dersleri için belirlenen ön Ģartlara uymak zorundadırlar. 32. Bölümümüzden mezun olacak duruma gelen öğrencilerden, mezuniyetleri için eksik kredisi bulunan öğrencilerimiz, öğretim planımızdaki seçmeli derslerin dıģındaki bütün derslerin tamamını almıģ ve geçmiģ (veya önlerindeki Eğitim-Öğretim yarıyılları içinde alacak ve geçecek) olmak Ģartıyla, eksik kredilerini daha önce almadıkları seçmeli derslerden alarak tamamlayabilirler.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK BÖLÜM KURULU Toplantı Tarihi 28.04.2016 Toplantı No 2016 / 12 Toplantıya Katılanlar Prof.Dr. Alper Özkan Prof.Dr. M. Kemal Gökay

Detaylı

S.Ü. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM

S.Ü. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2018-2019 AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI (NORMAL ÖĞRETĠM) 2018-2019 AKADEMĠK YILI 1. YARIYIL (N.Ö.) DERSĠN KODU DERSĠN ADI ġube T+U+L KREDĠ

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM DERS PLANI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAT 175

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, 20162017 AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI 1. YARIYIL 0010080035 INS101 Fizik1 3 1 3.5 6 Z 0010080003 INS103

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak EK 1 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI BĠRĠNCĠ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM)

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ÖLÜMÜ 2015-2016 KDEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLNI (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) 2015-2016 KDEMĠK YILI 1. YRIYIL (Ġ.Ö.) DI ġue T+U+L KREDĠ KTS ÖNġRT NOT ÖĞRETĠM ELEMNI

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1207110 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 Prof. Dr. Yaşar EREN 1207103 Matematik

Detaylı

Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı

Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı 2016-2017 Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı 03-12-16 rtesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I () 10-12-16 07-12-16 06-12-16 rtesi Çarşamba Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

MADEN MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 1. SINIF 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

MADEN MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 1. SINIF 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI MADEN MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 1. SINIF 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI TÜRK DİLİ II TÜRK DİLİ II ATATÜRK İLKELERİ V- ATATÜRK İLKELERİ V- MADEN MÜHENDİSLİĞİ- MADEN MÜHENDİSLİĞİ- MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Lisans Programı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Lisans Programı MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Lisans Programı Kaldırılan Ders Kaldırılan Zorunlu Seçmeli Derslerin Eşdeğerlik Çizelgesi Eş Değer Sayılacak Ders Kodu Adı T P K AKTS Z/S Kodu Adı T P K AKTS Z/S 1.YARIYIL FİZ

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HĠDROJEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HĠDROJEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak EK 2 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HĠDROJEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI BĠRĠNCĠ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI

Detaylı

viii.maden Mühendisliği Bölümü ders müfredatı MADEN MÜHENDisLiGİ BÖLÜMÜ

viii.maden Mühendisliği Bölümü ders müfredatı MADEN MÜHENDisLiGİ BÖLÜMÜ ~ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİvERSİTESi SENATO KARARLAR! TOPLANTı SAYısı: 0 KARAR TARİHİ: 2.07.201 KARAR 201/79 j. Üniversitemiz Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler çerçevesi (TYYÇ) uyumu ve müfredat revizyonu

Detaylı

III. Sınıf Bahar Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü 1. Vize Sınav Programı I. Sınıf Açık İşletme Madenciliği

III. Sınıf Bahar Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü 1. Vize Sınav Programı I. Sınıf Açık İşletme Madenciliği 07.04.2017 06.04.2017 05.04.2017 04.04.2017 03.04.2017 A-226 A230 Mineraloji ve Petrografi Teknik Resim 1., 3. ve 8. Şube 1. Şube 1., 3. ve 8. Şube İNŞ-TR 2. Şube 1., 3. ve 8. Şube MAK-1B06 TEKSTİL B1

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM PLANI (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) 1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ YARIYILI)

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM PLANI (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) 1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ YARIYILI) T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 23-24 ÖĞRETĠM PLANI (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM). SINIF. YARIYIL (GÜZ YARIYILI) Alınabilmesi için ÖnĢart olan 24 (Fen Fak. ) Matematik 6++

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 AKADEMİK YILI 1. YARIYIL (N.Ö.) 1221101 Matematik-1 4+2+0 5 7 Dr. Alparslan Peker 1221111 Çevre Mühendisliğine Giriş 3+0+0 3 4 Prof. Dr. Ş. DURSUN 1221113 Teknik Resim 2+1+0 2.5 5 (U) Dr. Kemal

Detaylı

YÖNERGE KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER

YÖNERGE KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER YÖNERGE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE KARMA PROGRAMI MEZUNİYET ŞARTLARI 2010 KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER GEO ve değişik kodlu zorunlu İngilizce dersler JEM ve değişik kodlu zorunlu

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAD-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 20 1 21 12 30

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS KODU I. SINIF (I. YARIYIL) Z/S TEO. UYG. TOP. KREDİ AKTS 0505001252012 Matematik I Z 4 0 4 4 5 0505001272012 Fizik I Z 3 1 4 3,5 4 0505001372012 Kimya Z 2

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAD-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 20 1 21 12 30

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI MAD-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI MAD-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0

Detaylı

T+U+L KREDİ AKTS GRUP ÖĞRETİM ELEMANI. 3 6 GR.-1 Dr. Öğr. Üyesi Bayram AKDEMİR GR.-2 Dr. Öğr. Üyesi Dilek UZER

T+U+L KREDİ AKTS GRUP ÖĞRETİM ELEMANI. 3 6 GR.-1 Dr. Öğr. Üyesi Bayram AKDEMİR GR.-2 Dr. Öğr. Üyesi Dilek UZER 1.YARIYIL 1222102 Elektroteknik 1222104 Matematik I 1222105 Fizik I 122210 Kimya T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM 2018-2019 ÖĞRETİM

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTERSĠ. YANDAL PROGRAMINA BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTERSĠ. YANDAL PROGRAMINA BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTERSĠ YANDAL PROGRAMINA BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI 1- Öğrenci, ilan edilen yandal programına anadal programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

TABLO 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (Jeoloji Mühendisliği Öğretim Programı)

TABLO 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (Jeoloji Mühendisliği Öğretim Programı) 27.04.2017 tarih ve 264 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1 TABLO 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (Jeoloji Mühendisliği Öğretim Programı)

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI / T.

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI / T. T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 INS4066 SU TEMİNİ SİSTEMLERİ TASARIMI A Şubesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 9 Müfredatı Eylül 7 Salı 9:58 96 YBD İngilizce I 4, 5 AA Atatürk İlkeleri ve İnkılap arihi

Detaylı

AKTS/ ECTS KREDĠ/ CREDITS

AKTS/ ECTS KREDĠ/ CREDITS T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, 2018-2019 AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ 2017 2018 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Makine Mühendisliği Bölümü. 2015-2016 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Makine Mühendisliği Bölümü. 2015-2016 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 05-06 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları Celal Bayar Üniversitesi senatosunda kabul edilen yeni eğitim planının 05-06 Eğitim-Öğretim

Detaylı

T+U+L KREDİ AKTS GRUP ÖĞRETİM ELEMANI

T+U+L KREDİ AKTS GRUP ÖĞRETİM ELEMANI 1.YARIYIL 1222102 Elektroteknik 1222104 Matematik I 1222105 Fizik I 122210 Kimya T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM 2017-2018 ÖĞRETİM

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 8 Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:6 57 JEO9 Matematik 84 4, 7 FİZ6 Fizik I 84 4, 599 JEO5 emel Bilgi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 14-15 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Saat/Hafta Kuramsal Uygulama Pratik/ Laboratuvar Toplam AKTS Dersin Türü Yıl 1 / Yarıyıl 1 57116 Türk Dili I 5716

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MUAFĠYET ve ĠNTĠBAK KOMĠSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MUAFĠYET ve ĠNTĠBAK KOMĠSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MUAFĠYET ve ĠNTĠBAK KOMĠSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı sonucunda Yüksekokulumuz Muhasebe ve

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ 2016-2017 KDEMİK YILI ÖĞRETİM PLNI (NORML ÖĞRETİM) 2016-2017 KDEMİK YILI 1. YRIYIL (N.Ö.) DI ŞUE T+U+L KREDİ KTS ÖNŞRT NOT ÖĞRETİM ELEMNI

Detaylı

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 II.YARI I.YARI (08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM DERS PLANI (2016-2017

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN ADI T+U+L KREDİ

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN ADI T+U+L KREDİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

MÜFREDAT RAPORU. Dönemlik FZM0101 Fizik I Türkçe 3 0 3,0 5,0. GUS101 Müzik I Türkçe 0 1 0,0 1,0. GUS103 Resim I Türkçe 0 1 0,0 1,0

MÜFREDAT RAPORU. Dönemlik FZM0101 Fizik I Türkçe 3 0 3,0 5,0. GUS101 Müzik I Türkçe 0 1 0,0 1,0. GUS103 Resim I Türkçe 0 1 0,0 1,0 Ders Tipi Kod Ad Dil Ön Koşullu Ders 1. Yarıyıl T U K A Dönemlik ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dönemlik FZM0101 Fizik I Türkçe 3 0 3,0 5,0 Dönemlik GENELSOSSEC1YY Genel Sosyal 1.Yy BED101

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNTİBAK ÇİZELGESİ (17 Temmuz 2017)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNTİBAK ÇİZELGESİ (17 Temmuz 2017) 5I DERSLERİ İNTİBAK ÇİZELGESİ (FKK: 4 Temmuz 2018) YDİ 101 Yabancı Dil-I 2018 yılı öncesi Fakültemize kayıt olup, bu derslerden herhangi birini alıp geçen (başarılı olan) öğrenciler, almadığı veya başarısız

Detaylı

2013 yılından önce Bölümümüzden ders almaya başlayan Ulusal Krediye tabi öğrencilerin dikkatine

2013 yılından önce Bölümümüzden ders almaya başlayan Ulusal Krediye tabi öğrencilerin dikkatine 2013 yılından önce Bölümümüzden ders almaya başlayan Ulusal Krediye tabi öğrencilerin dikkatine 1. 2013 yılından önce ders almaya başlayan öğrenciler (irregular ve Erasmus öğrencileri dahil) için eski

Detaylı

T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8-9 ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM). SINIF. YARIYIL (GÜZ YARIYILI) 4 5 Fen Fakültesi Matematik 4++ 7 - Fen

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ 2014-2015 KDEMİK YILI ÖĞRETİM PLNI (İKİNCİ ÖĞRETİM) HZIRLIK KTS Hazırlık 1. Yarıyıl 30 Hazırlık 2. Yarıyıl 30 TOPLM 60 2014-2015 KDEMİK

Detaylı

2013 yılından önce Bölümümüzden ders almaya başlayan Ulusal Krediye tabi öğrencilerin dikkatine

2013 yılından önce Bölümümüzden ders almaya başlayan Ulusal Krediye tabi öğrencilerin dikkatine 2013 yılından önce Bölümümüzden ders almaya başlayan Ulusal Krediye tabi öğrencilerin dikkatine 1. 2013 yılından önce ders almaya başlayan öğrenciler (irregular ve Erasmus öğrencileri dahil) için eski

Detaylı

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MUAFĠYET ve ĠNTĠBAK KOMĠSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MUAFĠYET ve ĠNTĠBAK KOMĠSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MUAFĠYET ve ĠNTĠBAK KOMĠSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA 218-219 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı sonucunda Yüksekokulumuz Muhasebe ve

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 2016 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MUAFĠYET ve ĠNTĠBAK KOMĠSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MUAFĠYET ve ĠNTĠBAK KOMĠSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MUAFĠYET ve ĠNTĠBAK KOMĠSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA - Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı sonucunda Yüksekokulumuz Muhasebe ve Finansal

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF DERS PROGRAMI(TÜRKÇE)

2015-2016 GÜZ YARIYILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF DERS PROGRAMI(TÜRKÇE) 2015-2016 GÜZ YARIYILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF DERS PROGRAMI(TÜRKÇE) 1 08.30 09.20 Fizik I (Grup 5) 2 09.25 10.15 Genel Kimya (Grup 4) 3 10.20 11.10 Genel Kimya (Grup 4) 4 11.15 12.05 Genel Kimya

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 7. YARIYIL 4. YARIYIL ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 1- Öğrenci aşağıda verilen Çift Anadal Programı derslerini (kredilerini) almak ve başarılı olmak zorundadır.

Detaylı

UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Z UNV13105 İNGİLİZCE-I Z

UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Z UNV13105 İNGİLİZCE-I Z II.YARI I.YARI (20 Nisan 2016 tarihli ve 74 sayılı Senato toplantısının 8 nolu karar ekidir.) EK: 3 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI EĞĠTĠM PLANI (2016-2017 eğitim-öğretim

Detaylı

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine,

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine, Sayfa-1-07 Haziran 016 4 1-1 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nazmi OTLU nun başkanlığında 07 Haziran 016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ve İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ (*)

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ve İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ (*) HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ve İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ (*) 1. YARIYIL 0500101 FİZİK I 4 2 5 6 0500102 MATEMATİK I 4 0 4 6 0500103 KİMYA 3

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ve İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ (*)

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ve İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ (*) HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ve İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ (*) 1. YARIYIL 0500101 FİZİK I 4 2 5 6 0500103 KİMYA I 3 2 4 6 0500102 MATEMATİK I

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI DERS PLANI (I. ÖĞRETİM)

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI DERS PLANI (I. ÖĞRETİM) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI DERS PLANI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL TDB 103 Türk Dili I 2 0 0 2 TDB104 Türk Dili II 2 0 0 2 AİT 101 Atatürk İlke. ve İnk.Tar.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203101 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2 4 1203102 Matematik-1

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN ADI T+U+L KREDİ

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN ADI T+U+L KREDİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

2013 yılından önce ders almaya başlayan Ulusal Krediye tabi öğrencilerin dikkatine;

2013 yılından önce ders almaya başlayan Ulusal Krediye tabi öğrencilerin dikkatine; 2013 yılından önce ders almaya başlayan Ulusal Krediye tabi öğrencilerin dikkatine; 1. 2013 yılından önce ders almaya başlayan öğrenciler (irregular ve Erasmus öğrencileri dahil) için eski programda öngörülen

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2015 %25 V1 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFTAN İTİBAREN) Açıklama:

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL 1. YARIYIL ALINABİLMESİ İÇİN AKTS ÖNŞART OLAN DERSLERİN KODLARI VE MİN. BAŞARI NOTU HRT101 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3.5 6 Prof. Dr. İbrahim KALAYCI HRT103 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fen/AKEF Öğretim Elemanı HRT105

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI BÖLÜM SINIF KOD DERS ÖĞRETİM ELEMANI ŞUBE ADET Tarih Saat Salon 2 EBB208 Elektronik Devreler Okutman Seyit Ahmet ĠNAN A 1 20 Haziran 2016 Pazartesi 09:00 E12 104 1 ATA260 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 1-11 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 11 GENEL MATEMATİK-I- 3 3 MM 13 LİNEER CEBİR MM 15 FİZİK-I

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 6 Müfredatı 6 Eylül 6 Salı 4:46 96 YBD İngilizce I 4. 5 AA Atatürk İlkeleri ve İnkılap arihi

Detaylı

1. SINIF BİRİNCİ DÖNEM

1. SINIF BİRİNCİ DÖNEM 1. SINIF BİRİNCİ DÖNEM Ders Tipi 1 MAT 101 Matematik - I Zorunlu 4 0 0 4.0 5-2 FİZ 101 Fizik - I Zorunlu 3 2 0 4.0 5-3 KİM 101 Genel Kimya Zorunlu 3 2 0 4.0 5-4 MFD 101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1206101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM BÖLÜM: MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ I.SINIF SINAV TARİHİ SAATİ SINAV YERİ SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

NORMAL ÖĞRETİM BÖLÜM: MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ I.SINIF SINAV TARİHİ SAATİ SINAV YERİ SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NORMAL ÖĞRETİM I.SINIF DERSİN KODU DERSİN ADI 0105051022012 TÜRK DİLİ II 0105051042012 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) 0105051062012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP II 0505001062012 STATİK 31.05.2016 09:30 Turuncu

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİBÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİBÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 0010070002 0010070003 0010070004 0010070005 0010070006 0010070007 TOPLAM Ölçme Bilgisi-1 ADI T+U+L KREDİ 3+1+0 3,5 6 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fizik-1 4+0+0

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU BAHAR YARIYILI GÜZ YARIYILI T.C. Sayfa-1- Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 27 Mayıs 2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz

Detaylı

Dersin Adı T+U+L Kredi AKTS Dersin alınabilmesi için önşartlı dersler ve minimum başarı notu

Dersin Adı T+U+L Kredi AKTS Dersin alınabilmesi için önşartlı dersler ve minimum başarı notu 1.YARIYIL T. C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ 2018 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO 23.05.2017 96 4 FAKÜLTE KURULU ÜYELERĠ Prof.Dr. Mevlüt TÜRK (Dekan)

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 011-01 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

Ders Planı (2013) FIZ1001 Fizik MDB1031 İleri İngilizce I MAT1071 Matematik KIM1170 Genel Kimya GIM1011

Ders Planı (2013) FIZ1001 Fizik MDB1031 İleri İngilizce I MAT1071 Matematik KIM1170 Genel Kimya GIM1011 1.Yıl - Güz Yarıyılı Ders Planı (2013) FIZ1001 Fizik 1 3 0 2 4 5 MDB1031 İleri İngilizce I 3 0 0 3 3 MAT1071 Matematik 1 3 2 0 4 6 KIM1170 Genel Kimya 3 0 2 4 5 GIM1011 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

SINAV SAATİ A103-D102. ING 121 İngilizce I A108 Okutman ORUÇ DİM D

SINAV SAATİ A103-D102. ING 121 İngilizce I A108 Okutman ORUÇ DİM D İŞLETME MÜH. 1. SINIF İN ADI YERİ İN HOCASI ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 25.12.2017 09.00 A103-D102 Okutman REMZİYE BETÜL TARLACI ING 121 İngilizce I 26.12.2017 09.00 A108 Okutman ORUÇ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 4 4 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 3

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V2 DERS PLANI (2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V3 DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V4 DERS PLANI (2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN) 1.Sınıf / Güz

Detaylı